System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Jarosław Kijak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: astronomia (100 %)
Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 64 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A binary system: be star LS 2883/PSR B1259-63 and spectrum evolution of pulsar: the gigahertz-peaked spectra, Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk
// W: Resolving the future of astronomy with long-baseline interferometry, 2014. / eds M. J. Creech-Eakman, M. J. Guzik, R. E. Stencel, San Francisco : Astronomical Society of the Pacific (Astronomical Society of the Pacific : Conference Series Vol. 487), s. 315--320, ISBN: 9781583818589
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16463] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
[2] Drifting subpulses in PSR B0826-34, Janusz Gil, Y. Gupta, Jarosław Kijak, Marek Sendyk
// W: The electromagnetic spectrum of neutron stars, 2005. / ed. A. Baykal, Berlin : Springer (NATO Science Series II : Mathematics, Physics and Chemistry Vol. 210), s. 75--78, ISBN: 1402038593
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7990] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Flux monitoring using the Toruń 32-m radio telescope, Jarosław Kijak, Y. Gupta, W. Lewandowski, G. Hrynek, Krzysztof Krzeszowski
// W: Young neutron stars and their environments : Symposium no 218, 2004. / ed. F. Camilo, B. M. Gaensler, San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, s. 441--442, ISBN: 1583811788
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7239] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] High-frequency turnover in pulsar spectra, Jarosław Kijak, Olaf Maron
// W: Young neutron stars and their environments : Symposium no 218, 2004. / ed. F. Camilo, B. M. Gaensler, San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, s. 339--340, ISBN: 1583811788
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7238] [data modyf: 28-10-2005 09:47]
[5] Pulsar radio emission beams, Jarosław Kijak
// W: Pulsar astronomy - 2000 and beyond IAU colloquium 177, 2000. , San Francisco : Astronomical Society of the Pacific (Book on recent development in astronomy and astrophysics 202), s. 195--196, ISBN: 1583810293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Pulsar spectra analysis, Olaf Maron, Jarosław Kijak
// W: Pulsar astronomy - 2000 and beyond IAU colloquium 177, 2000. , San Francisco : Astronomical Society of the Pacific (Book on recent development in astronomy and astrophysics 202), s. 227--228, ISBN: 1583810293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4907] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Gigahertz-peaked spectra pulsars in Pulsar Wind Nebulae / R. Basu, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, 2018. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 475, 1469--1476, ISSN: 0035-8711, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stx3228         Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-22443] [data modyf: 01-03-2018 14:33]
[11,67] [0,33]
[2] Mode switching characteristics of PSR B0329+54 at 150 MHz / Sławomir Białkowski, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Leszek Błaszkiewicz, Andrzej Krankowski, Stefan Osłowski, 2018. Astrophysics and Space Science Vol. 363, 1--8, ISSN: 0004-640X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-018-3330-1         Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-23071] [data modyf: 13-09-2018 11:29]
[7,22] [0,29]
[3] Modelling the thermal absorption and radio spectra of the binary pulsar B1259-63 / Olga Koralewska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, 2018. Astrophysics and Space Science Vol. 363, 1--12, ISSN: 0004-640X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-018-3359-1         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-23072] [data modyf: 13-09-2018 11:34]
[10,21] [0,41]
[4] Multi-frequency observations and spectral analysis of two gigahertz-peaked spectra pulsars / Karolina Rożko, K. M. Rajwade, Wojciech Lewandowski, R. Basu, Jarosław Kijak, D. R. Lorimer, 2018. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 479, 2193--2201, ISSN: 0035-8711, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general ? pulsars, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/sty1575         Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-22947] [data modyf: 16-07-2018 13:59]
[11,67] [0,33]
[5] Gigahertz-peaked spectra pulsars and thermal absorption model / Jarosław Kijak, R. Basu, Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, M. Dembska, 2017. Astrophysical Journal Vol. 840, no. 2, 1--28, ISSN: 0004-637X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: outflows - ISM: general, pulsars: general - stars: winds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/aa6ff2         Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[AWCZ-21600] [data modyf: 10-08-2017 12:15]
[13,33] [0,33]
[6] Time variation in the low-frequency spectrum of Vela-like pulsar B1800-21 / Rahul Basu, Karolina Rożko, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Marta Dembska, 2016. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 458, no. 3, 2509--2515, ISSN: 0035-8711, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: B1800-21
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stw394         Cytowania wg Scopus: 7 [13-07-2020]
[AWCZ-20283] [data modyf: 03-08-2016 13:13]
[7] Flux density measurements of gigahertz-peaked spectra candidate pulsars at 610 MHz using an interferometric imaging technique / M. Dembska, R. Basu, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, 2015. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 449, no. 2, 1869--1875, ISSN: 0035-8711,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv333         Cytowania wg Scopus: 9 [13-07-2020]
[AWCZ-21027] [data modyf: 14-02-2017 09:43]
[8] Modelling of the radio spectrum evolution in the binary pulsar B1259-63 / Marta Dembska, Jarosław Kijak, Olga Koralewska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Karolina Rożko, 2015. Astrophysics and Space Science Vol. 359, 1--9, ISSN: 0004-640X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PSR B1259-63, Pulsars, Stars: binaries
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-015-2447-8         Cytowania wg Scopus: 5 [13-07-2020]
[AWCZ-19260] [data modyf: 18-04-2018 15:04]
[9] Prospects for scrutiny of pulsars with Polish part of LOFAR / Leszek Błaszkiewicz, Wojciech Lewandowski, Andrzej Krankowski, Jarosław Kijak, Olga Koralewska, Bartosz P. Dąbrowski, 2015. Acta Geophysica Vol. 64, iss. 1, 1--23, ISSN: 1895-6572, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: LOFAR, neutron star, pulsar, radio astronomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/acgeo-2015-0038         Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[AWCZ-19263] [data modyf: 22-02-2017 13:44]
[10] The analysis of the largest sample of multifrequency pulsar scatter time estimates / Wojciech Lewandowski, Magdalena Kowalińska, Jarosław Kijak, 2015. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 449, no. 2, 1570--1583, ISSN: 0035-8711,
Słowa kluczowe: ISM: structure, pulsars: general, scattering
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv385         Cytowania wg Scopus: 23 [13-07-2020]
[AWCZ-19340] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[11] The study of multi-frequency scattering of 10 radio pulsars / Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Bhaswati Bhattacharyya, Jayanta Roy, 2015. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 454, no. 3, 2517--2528, ISSN: 0035-8711,
Słowa kluczowe: scattering - pulsars : general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv2159         Cytowania wg Scopus: 13 [13-07-2020]
[AWCZ-19714] [data modyf: 09-05-2016 14:41]
[12] Thermal absorption as the cause of gigahertz-peaked spectra in pulsars and magnetars / Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Giorgi Melikidze, 2015. Astrophysical Journal Vol. 808, no. 1, 1--9, ISSN: 0004-637X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ISM, general, general - ISM, supernova remnants - pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/808/1/18         Cytowania wg Scopus: 14 [13-07-2020]
[AWCZ-19271] [data modyf: 09-05-2016 14:42]
[13] Flux-density spectral analysis for several pulsars and two newly identified gigahertz-peaked spectra pulsars / Marta Dembska, Jarosław Kijak, A. Jessner, Wojciech Lewandowski, B. Bhattacharyya, Y. Gupta, 2014. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 445, 3105--3114, ISSN: 0035-8711, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stu1905         Cytowania wg Scopus: 18 [13-07-2020]
[AWCZ-18660] [data modyf: 20-08-2015 14:46]
[14] Do radio magnetars PSR J1550-5418 and J1622-4950 have gigahertz-peaked spectra? / Jarosław Kijak, Łukasz Tarczewski, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, 2013. Astrophysical Journal Vol. 772, no. 1, 1--4, ISSN: 0004-637X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/772/1/29         Cytowania wg Scopus: 11 [13-07-2020]
[AWCZ-17514] [data modyf: 07-09-2015 12:23]
[15] Pulse broadening analysis for several new pulsars and anomalous scattering / Wojciech Lewandowski, Marta Dembska, Jarosław Kijak, Magdalena Kowalińska, 2013. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 434, no. 1, 69--83, ISSN: 0035-8711, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general, general - pulsars, scattering - stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stt989         Cytowania wg Scopus: 32 [13-07-2020]
[AWCZ-17543] [data modyf: 20-08-2015 09:31]
[16] Pulse-to-pulse flux density modulation from pulsars at 8.35 GHz / Olaf Maron, M. Serylak, Jarosław Kijak, Krzysztof Krzeszowski, D. Mitra, A. Jessner, 2013. Astronomy & Astrophysics Vol. 555, 1--7, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: B1133+16, general pulsars, individual, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201220698         Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[AWCZ-17501] [data modyf: 24-10-2019 11:33]
[17] Scintillation observations of PSR B0823+26 / Mateusz Daszuta, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, 2013. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 436, no. 3, 2492--2499, ISSN: 0035-8711, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ISM: structure, pulsars: general, pulsars: individual: PSR B0823+26
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stt1750         Cytowania wg Scopus: 5 [13-07-2020]
[AWCZ-17654] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[18] Single-pulse analysis of PSR B1133+16 at 8.35 GHz and carousel circulation time / Sneha Honnappa, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Avinash A. Deshpande, Janusz Gil, Olaf Maron, Axel Jessner, 2012. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 421, no 3, 1996--2001, ISSN: 0035-8711, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: B1133+16
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20424.x         Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[AWCZ-16741] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Diffractive and refractive timescales at 4.8 GHz in PSR B0329+54 / Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Y. Gupta, Krzysztof Krzeszowski, 2011. Astronomy & Astrophysics Vol. 534, 1--10, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - pulsars: individual: PSR B0329+54 - ISM: structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201116850         Cytowania wg Scopus: 8 [13-07-2020]
[AWCZ-16005] [data modyf: 01-06-2020 14:27]
[20] Pulsars with gigahertz-peaked spectra (research note) / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Y. Gupta, A. Jessner, 2011. Astronomy & Astrophysics Vol. 531, 1--9, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general - ISM: general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201014274         Cytowania wg Scopus: 25 [13-07-2020]
[AWCZ-16004] [data modyf: 01-06-2020 14:26]
[21] Spectrum evolution in binary pulsar B1259-63/LS 2883 Be star and gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk, 2011. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, [5], ISSN: 0035-8711, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: radiation mechanisms: non-thermal - pulsars: general - pulsars: individual: B1259-63 - stars: winds,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1745-3933.2011.01155.x         Cytowania wg Scopus: 18 [13-07-2020]
[AWCZ-15964] [data modyf: 02-09-2014 12:26]
[22] On the aberration-retardation effects in pulsars / Krzysztof Krzeszowski, Dipanjan Mitra, Y. Gupta, Jarosław Kijak, Janusz Gil, A. Acharyya, 2009. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 393, no 4, 1617--1624, ISSN: 0035-8711, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: data analysis - stars, general, neutron - pulsars, non-thermal-methods, radiation mechanism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2008.14287.x         Cytowania wg Scopus: 21 [13-07-2020]
[AWCZ-14448] [data modyf: 08-02-2010 11:27]
[23] Turn-over in pulsar spectra around 1 GHz / Jarosław Kijak, Y. Gupta, Krzysztof Krzeszowski, 2007. Astronomy & Astrophysics Vol. 462, 699--702, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 28 [13-07-2020]
[AWCZ-12720] [data modyf: 24-10-2019 11:33]
[24] Pulsar radio spectra - high frequency turnover / Jarosław Kijak, Y. Gupta, Krzysztof Krzeszowski, 2006. Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics Vol. 6, suppl. 2, 48--52 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: B1054-62, B1740-31, B1822-14, B1823-13, general - pulsars, individual, pulsars, radio spectra - pulsars
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Observations of millisecond pulsars at 8.35 GHz / Olaf Maron, Jarosław Kijak, R. Wielebinski, 2004. Astronomy & Astrophysics Vol. 413, L19--L22, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: B1855=09, J1022+1001, J1713=0747, J2145-0750, general - millisecond pulsars, individual, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-10082] [data modyf: 01-06-2020 14:07]
[26] Unraveling the drift behaviour of the remarkable pulsar PSR B0826-34 / Y. Gupta, Janusz Gil, Jarosław Kijak, Marek Sendyk, 2004. Astronomy & Astrophysics, Vol. 426, 229--245, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general-stars, neuron-stars, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1051/0004-6361:20035657         Cytowania wg Scopus: 37 [13-07-2020]
[AWCZ-10086] [data modyf: 24-10-2019 14:30]
[27] Radio emission altitude in pulsars / Jarosław Kijak, Janusz Gil, 2003. Astronomy & Astrophysics, no 397, 969--972, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: general, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 73 [13-07-2020]
[AWCZ-9418] [data modyf: 24-10-2019 14:51]
[28] Frequency dependence of pulsar radiation patterns / Janusz Gil, Y. Gupta, P.B. Gothoskar, Jarosław Kijak, 2002. Astrophysical Journal Vol. 565, 500--510, ISSN: 0004-637X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 9 [13-07-2020]
[AWCZ-8778] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Structure of pulsar beams : Conal versus patchy / Jarosław Kijak, Janusz Gil, 2002. Astronomy & Astrophysics Vol. 392, 189--196, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: /10.1051/0004-6361:20020946         Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[AWCZ-8781] [data modyf: 01-06-2020 14:21]
[30] Emission altitudes in young and old radio pulsars / Jarosław Kijak, 2001. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, no 323, 537--541, ISSN: 0035-8711, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: magnetic fields-stars, neutron-pulsars: general, radiation mechanisms: non-thermal-stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 9 [13-07-2020]
[AWCZ-8106] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Pulsar spectra of radio emission / Olaf Maron, Jarosław Kijak, M. Kramer, R. Wielebinski, 2000. Astronomy & Astrophysics Supplement Series, no 147, 195--203 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: general-radiation mechanisms, non-thermal, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 165 [13-07-2020]
[AWCZ-8113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] On the high frequency polarization of pulsar radio emission / A. von Hoensbroech, Jarosław Kijak, A. Krawczyk, 1998. Astronomy & Astrophysics, no 334, 571--584, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PSR B0144+59, PSR B0355+54, general-pulsars, individual, non-thermal-radiative transfer-pulsars, polarization-radiation mechanisms
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 32 [13-07-2020]
[AWCZ-8158] [data modyf: 24-10-2019 14:48]
[33] Pulse shapes of radio pulsars at 4.85 GHz / Jarosław Kijak, M. Kramer, R. Wielebinski, A. Jessner, 1998. Astronomy & Astrophysics Supplement Series, no 127, 153--165 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general-radiation mechanisms, miscellaneous, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 27 [13-07-2020]
[AWCZ-8157] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Radio emission regions in pulsars / Jarosław Kijak, Janusz Gil, 1998. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, no 299, 855--861, ISSN: 0035-8711, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atmospheres-stars, neuron-pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 43 [13-07-2020]
[AWCZ-8159] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Structure of pulsar beams / Jarosław Kijak, Janusz Gil // W: ASP Conference Series .- 2003, Vol. 302, s. 199--202 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6433] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analysis and discussion of a sample of 25 gigahertz-peaked spectra pulsars, 2017. Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko // W: Pulsar Astrophysics the Next fifty Years : Proceedings IAU Symposium. -, - - : Cambridge University Press, 2018, No. 337, s. 352--353, ISBN: 9781107192539
Słowa kluczowe: pulsars, radio spectra

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921317008298   (pkt: 0)
[KONF-23092] [data modyf: 19-07-2018 09:34]
[0] [0]
[2] Is anomalous scattering typical for pulsars?, 2017. Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Leszek Błaszkiewicz, Karolina Rożko, Andrzej Krankowski // W: Pulsar Astrophysics the Next fifty Years : Proceedings IAU Symposium. -, - - : Cambridge University Press, 2018, No. 337, s. 356--357, ISBN: 9781107192539
Słowa kluczowe: ISM: genera, pulsars: general

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921317008432   (pkt: 0)
[KONF-23093] [data modyf: 23-08-2018 11:04]
[0] [0]
[3] Studies of the interstellar medium using pulsar observations, 2017. Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Leszek Błaszkiewicz, Karolina Rożko, Andrzej Krankowski // W: XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting. Zielona Góra, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 2018, PTA Proceedings, Vol. 7, s. 59--64, ISBN: 9788395043000
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: pta.edu.pl/proc/v7p59   (pkt: 0)
[KONF-23351] [data modyf: 29-01-2019 11:55]
[0] [0]
[4] The radio pulsars spectra with turnovers around 1 GHz, 2017. Karolina Rożko, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Rahul Basu // W: XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting. Zielona Góra, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 2018, PTA Proceedings, Vol. 7, s. 76--81, ISBN: 9788395043000
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: pta.edu.pl/proc/v7p76   (pkt: 0)
[KONF-23350] [data modyf: 29-01-2019 11:48]
[0] [0]
[5] Gigahertz-peaked spectra pulsars, 2017. Karolina Rożko, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Rahul Basu // W: Pulsar Astrophysics the Next fifty Years : Proceedings IAU Symposium. Manchester, Wielka Brytania - : International Astronomical Union, 2017, No. 337, s. 96--99
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921317008675   (pkt: 0)
[KONF-23061] [data modyf: 17-08-2018 13:39]
[0] [0]
[6] Interstellar scattering of the largest sample of Galactic pulsars, 2013. Wojciech Lewandowski, Magdalena Kowalińska, Jarosław Kijak, M. Dembska // W: The Metrewavelength Sky. Pune, Indie [B. m.] : --, 2014, ASI Conference Series, 2014, Vol. 13, s. 51--55
Słowa kluczowe: pulsars: scattering; interstellar medium: structure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23147] [data modyf: 14-09-2018 09:46]
[7] Radio magnetars and pulsars with the gigahertz-peaked spectra, 2013. Wojciech Lewandowski, M. Dembska, Jarosław Kijak, R. Basu // W: The Metrewavelength Sky. Pune, Indie [B. m.] : --, 2014, ASI Conference Series, 2014, Vol. 13, s. 89--91
Słowa kluczowe: pulsars: spectra, radio-magnetars

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23146] [data modyf: 14-09-2018 09:33]
[8] Analysis of single pulses from radio pulsars at high observing frequencies, 2012. Sneha Honnappa, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 93--94, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20775] [data modyf: 27-03-2013 14:18]
[9] Binary pulsar B1259-63 spectrum evolution and classification of pulsar spectra, 2012. Marta Dembska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 75--78, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20773] [data modyf: 27-03-2013 14:13]
[10] Candidates for pulsars with gigahertz-peaked spectra, 2012. Łukasz Tarczewski, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 115--116, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20782] [data modyf: 01-09-2015 16:48]
[11] Interactive database of pulsar flux density measurements, 2012. Olga Koralewska, Krzysztof Krzeszowski, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 95--96, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20776] [data modyf: 27-03-2013 14:21]
[12] Long-term scintillation observations of PSR B0823+26, 2012. Mateusz Daszuta, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 91--92, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20774] [data modyf: 27-03-2013 14:16]
[13] Observations of millisecond pulsars at 8.35 GHz, 2012. Magdalena Kowalińska, Jarosław Kijak, Olaf Maron, A. Jessner // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 101--102, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20779] [data modyf: 27-03-2013 14:27]
[14] Statistics of the subpulses for PSR B1133+16 at 8.35 GHz, 2012. Olga Koralewska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 97--98, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20777] [data modyf: 27-03-2013 14:23]
[15] Subbeam carousel circulation time from single pulse observations of several pulsars, 2012. Wojciech Lewandowski, Sneha Honnappa, Janusz Gil, Jarosław Kijak // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 53--56, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20772] [data modyf: 27-03-2013 14:11]
[16] Another two pulsars with gigahertz-peaked spectra, 2010. Jarosław Kijak, Bhaswati Bhattacharyya, Yashwant Gupta // W: Radio Pulsars: an Astrophysical key to Unlock the Secrets of the Universe. Chia (Sardinia), Włochy Melville, New York : American Institute of Physics, 2011, AIP Conference Proceedings, Vol. 1357, s. 299--301, ISBN: 9780735409156
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3615141   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-20532] [data modyf: 23-08-2018 11:26]
[17] Pulsars with Gigahertz-Peaked Spectra and X-ray observations of their environments, 2010. Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Astrophysics of neutron stars 2010 : a conference in honor of M. Ali Alpar. Izmir, Turcja [New York] : American Institute of Physics, 2011, AIP Conference Proceedings, Vol. 1379, s. 221--223, ISBN: 9780735409392
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3629524   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-20173] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Pulsar profiles and aberration-retardation effects, 2008. Krzysztof Krzeszowski, Dipanjan Mitra, Y. Gupta, Jarosław Kijak, Janusz Gil, A. Acharyya // W: The Low-Frequency Radio Universe. Pune, Indie San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2009, ASP Conference Series, Vol. 407, s. 337--340
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19489] [data modyf: 16-11-2012 12:13]
[19] Turn-over in pulsar radio spectra, 2008. Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Y. Gupta // W: The Low-Frequency Radio Universe. Pune, Indie San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2009, ASP Conference Series, s. [4]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19487] [data modyf: 08-02-2010 15:57]
[20] Turn-over in pulsar spectra: from young pulsars to millisecond ones, 2007. Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, M. Serylak // W: 40 years of pulsars: millisecond pulsars, magnetars and more : AIP Conference Proceedings. Montreal, Kanada - : American Institute of Physics, 2008, Vol. 983, s. 151--153, ISBN: 9780735405028
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.63/1.2900132   (pkt: 0)
[KONF-19066] [data modyf: 16-02-2009 11:27]
[21] Turn-over in pulsar spectra above 1 GHz, 2006. Jarosław Kijak, Y. Gupta, Krzysztof Krzeszowski // W: Neutron stars and pulsars. 40 years after the discovery : proceedings of the 363 WE-Heraeus Seminar. Bad Honnef, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, MPE Report ; 291, s. 32--35
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18665] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Emission altitude in radio pulsars, 2002. Jarosław Kijak // W: Neutron Stars, Pulsars and Supernova Remnants : Proceedings of the 270. WE-Heraeus Seminar. München, Niemcy München : [brak wydawcy], 2002, s. 200--205
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15389] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars / (Red.) Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Jarosław Kijak .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- ISBN: 9781583818145
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5079] [data modyf: 20-03-2013 14:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski