System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: astronomia (100 %)
Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 117 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Chaotic Worlds: from Order to Disorder in Gravitational N-Body Dynamical Systems / B. A. Steves, Andrzej Maciejewski, M. Hendry .- Dordrecht : Springer, 2006 .- 342 s. - (NATO Science Series II : Mathematics, Physics and Chemistry ; Vol. 227) .- ISBN: 9781402047083
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7860] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The Poisson equations in the nonholonomic Suslov problem: integrability, meromorphic and hypergeometric solutions / Yuri N. Fedorov, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska
// W: Geometric methods in physics : proceedings of the XXVIII workshop / ed. P. Kielanowski, S. Twareque Ali, A. Odzijewicz, M. Schlichenmaier, T. Voronov .- New York : American Institute of Physics, 2009 - (AIP Conference Proceedings ; 1191) - s. 85--90 .- ISBN: 9780735407282
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[WZCZ-12790] [data modyf: 22-03-2011 11:31]
[2] Fitting orbits / Andrzej Maciejewski, Krzysztof Goździewski, Szymon Kozłowski
// W: Dynamics of populations of planetary systems / ed. Z. Knezevic, A. Milani .- Cambridge : Cambridge University Press, 2005 - (Proceedings IAU Colloquium ; 197) - s. 47--48 .- ISBN: 0521185203X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7989] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Non-integrability of certain Hamiltonian systems. Applications of the Morales-Ramis differential Galois extension of Ziglin theory / Andrzej Maciejewski
// W: Differential Galois theory .- Warszawa : Polish Academy of Sciences, 2002 - (Banach Center Publications ; Vol. 58) - s. 139--150
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Non-integrability in gravitational and cosmological models / Andrzej Maciejewski
// W: The restless universe : applications of gravitational n-body dynamics to planetary, stellar and galactic systems .- Bristol : Institute of Physics Publishing, 2001 - s. 361--385 .- ISBN: 0750308222
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4900] [data modyf: 27-03-2002 13:36]
[5] Non-integrability of certain problem of rotational motion of a rigid satellite / Andrzej Maciejewski
// W: Dynamics of natural and artificial celestial bodies : proceedings of the US/European Celestial Mechanics Workshop held in Poznań, Poland, 3-7 July 2000 .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2001 - s. 187--192 .- ISBN: 1402001150
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4899] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Quasi-static motions of viscoelastic satellites / Boris S. Bardin, Andrzej Maciejewski
// W: Dynamics of natural and artificial celestial bodies : proceedings of the US/European Celestial Mechanics Workshop held in Poznań, Poland, 3-7 July 2000 .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2001 - s. 51--56 .- ISBN: 1402001150
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4898] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Semi-analytic theory of motion for the PSR B1257 + 12 planetary system / Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski
// W: Pulsar astronomy - 2000 and beyond IAU colloquium 177 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2000 - (Book on recent development in astronomy and astrophysics ; 202) - s. 77--80 .- ISBN: 1583810293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4909] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Frequency analysis and extrasolar planets / Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski
// W: Planets outside the solar system .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1999 - s. 249--260
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4901] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Problems connected with the rotational dynamics of celestial bodies / Andrzej Maciejewski
// W: The dynamic of small bodies in the solar system .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1999 - s. 315--320
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4902] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Special version of the three body problem / Krzysztof Goździewski, Andrzej Maciejewski
// W: The dynamic of small bodies in the solar system .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1999 - s. 407--412
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4903] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] The two rigid bodies problem. Reduction and relative equilibra / Andrzej Maciejewski
// W: Hamiltonian systems with three of more degrees of Freedom .- Dordrecht : Kluwer Academic Publisher, 1999 - s. 475--479 .- ISBN: 0792357108
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4904] [data modyf: 27-03-2002 14:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Non-integrability of generalised Charlier and Saint-Germain problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Applied Mathematics and Computation .- 2020, Vol. 365, s. 1--8, ISSN: 0096-3003, , eISSN: 1873-5649, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Celestial mechanics, Differential Galois group, Generalised Kepler problem, Non-integrability, Variational equations
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.amc.2019.124720         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-24432] [data modyf: 14-10-2019 14:11]
[2] Dynamics of a dipole in a stationary electromagnetic field / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Yurij Yaremko // Proceedings of the Royal Society A .- 2019, Vol. 475, s. 1--20, ISSN: 1364-5021, , eISSN: 1471-2946, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Poisson structures in electrodynamics, dipole dynamics, hidden symmetries, integrability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1098/rspa.2019.0230         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-24433] [data modyf: 14-10-2019 14:31]
[3] Dynamics of constrained many body problems in constant curvature two-dimensional manifolds / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Philosophical Transactions of the Royal Sociaty. A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences .- 2018, Vol. 376, iss. 2131, s. 1--17, ISSN: 1364-503X, , eISSN: 1471-2962, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Poincare-Chetaev equations, rigid body, space of constant curvature, systems with constrains
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1098/rsta.2017.0425         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-23256] [data modyf: 02-11-2018 16:12]
[4] Non-integrability of the semiclassical Jaynes-Cummings models without the rotating-wave approximation / Andrzej Maciejewski, Wojciech Szumiński // Applied Mathematics Letters .- 2018, Vol. 82, s. 132--139, ISSN: 0893-9659, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Differential Galois group, Non-integrability, Poincaré cross sections, Semi-classical Jaynes-Cummings models, Variational equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.aml.2018.02.009         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-22788] [data modyf: 25-05-2018 13:00]
[5] A novel approach to the spectral problem in the two photon Rabi model / Andrzej Maciejewski // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2017, Vol. 50, no. 24, s. 1--22, ISSN: 1751-8113, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bargmann representation, Mellin transformation, two photon Rabi model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8121/aa6fb8         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-21688] [data modyf: 20-09-2017 13:47]
[6] Anisotropic Kepler and anisotropic two fixed centres problems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Wojciech Szumiński // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2017, Vol. 127, iss. 2, s. 163--184, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Anisotropic Kepler problem, Anisotropic two fixed centres problem, Differential Galois theory, Morales-Ramis theory, Non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-016-9722-z         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-20449] [data modyf: 23-02-2017 12:33]
[7] Global properties of Kovalevskaya exponents / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2017, Vol. 22, no. 7, s. 840--850, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Kolavevskaya-Painleve analysis, integrability, quasi-homogeneus systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1134/S1560354717070061         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-23223] [data modyf: 19-10-2018 15:50]
[8] Non-integrability of the optimal control problem for n-level quantum systems / Guillaume Duval, Andrzej Maciejewski, Witold Respondek // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2017, Vol. 50, no. 17, s. 1--27, ISSN: 1751-8113, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: B-integrability, Hamiltonian systems on Lie Groups, Liouville integrability, Pontryagin Maximum Principle, control of quantum systems, differential Galois theory, optimal control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8121/aa6203         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-21689] [data modyf: 20-09-2017 13:52]
[9] Note on integrability of certain homogeneous Hamiltonian systems in 2D constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Wojciech Szumiński, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2017, Vol. 381, iss. 7, s. 725--732, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Constant curvature spaces, Differential Galois theory, Integrability obstructions, Liouville integrability, Morales-Ramis theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2016.12.030         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-20940] [data modyf: 24-01-2017 11:57]
[10] Probing the Eigenstates Thermalization Hypothesis with Many-Particle Quantum Walks on Lattices / Dibwe Pierrot Musumbu, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski // Open Systems & Information Dynamics .- 2017, Vol. 24, no. 2, s. 1-25, ISSN: 1230-1612, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: eigenstate thermalization hypothesis (ETH), many-particle systems, quantum walks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S123016121750007X         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-21654] [data modyf: 08-09-2017 12:47]
[11] Relativistic quantum mechanics of a spin-1/2 charge in a Penning trap / Yurij Yaremko, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski // International Journal of Mass Spectrometry .- 2017, Vol. 422, s. 13--26, ISSN: 1387-3806, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Anharmonic perturbations, Birkhoff transformation, Quantum Penning trap, Relativistic effects, Resonances
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.ijms.2017.07.018         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-22281] [data modyf: 31-01-2018 11:21]
[12] Dynamics of multibody chains in circular orbit: non-integrability of equations of motion / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2016, Vol. 126, s. 297--311, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Morales-Ramis theory, integrability, multibody systems, planar 2-chain problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-016-9696-x         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-20662] [data modyf: 05-12-2016 15:26]
[13] Integrability of Hamiltonian systems with algebraic potentials / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2016, Vol. 380, s. 76--82, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, algebraic potentials, differential Galois theory, integrability, non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2016.08.035         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-19641] [data modyf: 17-12-2015 14:19]
[14] Penning trap with an inclined magnetic field / Yurij Yaremko, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski // Chaos: An Interdyscyplinary Journal of Nonlinear Science .- 2016, Vol. 26, no. 8, s. 3118-1--3118-12, ISSN: 1054-1500, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1063/1.4961068         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-20350] [data modyf: 14-09-2016 08:44]
[15] Thermalization in many-particle quantum walks / Dibwe Pierrot Musumbu, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski // Open Systems & Information Dynamics .- 2016, Vol. 23, no. 1, s. 1--19, ISSN: 1230-1612, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bosons, many-particle, quantum walks, thermalization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S1230161216500025         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-19977] [data modyf: 12-04-2016 10:33]
[16] An exactly solvable system from quantum optics / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physics Letters A .- 2015, Vol. 379, no. 24-25, s. 1503--1509, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Bargmann representation, quantum optics, spectrum determination
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2015.03.033         Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-18983] [data modyf: 24-08-2015 13:17]
[17] Comment on "Solvability of the two-photon Rabi Hamiltonian" / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physical Review A .- 2015, Vol. 91, s. 1--2, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.91.037801         Cytowania wg Scopus: 9 [02-12-2019]
[AWCZ-18984] [data modyf: 22-11-2017 11:10]
[18] Dynamics of a relativistic charge in the Penning trap / Yurij Yaremko, Maria Przybylska, Andrzej Maciejewski // Chaos .- 2015, Vol. 25, no. 5, s. 1--16, ISSN: 1054-1500, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1063/1.4919243         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-19093] [data modyf: 04-09-2015 10:49]
[19] Integrability of potentials of degree [...]. Second order variational equations between Kolchin solvability and abelianity / Guillaume Duval, Andrzej Maciejewski // Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A .- 2015, Vol. 35, no. 5, s. 1969--2009, ISSN: 1078-0947, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, differential Galois group, higher order variational equations, homogeneous potentials, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.3934/dcds.2015.35.1969         Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-18980] [data modyf: 24-08-2015 13:21]
[20] Note on integrability of certain homogeneous Hamiltonian systems / Wojciech Szumiński, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2015, Vol. 379, no. 45-46, s. 2970--2976, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Liouville integrability, differential Galois theory, integrability obstructions, systems in curved spaces, systems in polar coordinates
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2015.08.032         Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-19488] [data modyf: 04-11-2015 14:03]
[21] Analytical method of spectra calculations in the Bargmann representation / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physics Letters A .- 2014, Vol. 378, no. 46, s. 3445--3451, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bargmann representation, Quantum optics, Rabi model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2014.10.001         Cytowania wg Scopus: 22 [02-12-2019]
[AWCZ-18597] [data modyf: 20-08-2015 14:38]
[22] Full spectrum of the Rabi model / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physics Letters A .- 2014, Vol. 378, s. 16--20, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Bargmann-Fock representation, Rabi model, quantum optics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2013.10.032         Cytowania wg Scopus: 28 [02-12-2019]
[AWCZ-17696] [data modyf: 20-08-2015 12:26]
[23] Integrability of Hamiltonian systems with homogeneous potentials od degrees [...]2. An application of order variational equations / Guillaume Duval, Andrzej Maciejewski // Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A .- 2014, Vol. 34, no. 11, s. 4589--4615, ISSN: 1078-0947,
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, Integrability, differential Galois group, higher order variational equations, homogeneous potentials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.3934/dcds.2014.34.4589         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-18802] [data modyf: 21-08-2015 09:19]
[24] The inhomogeneous Suslov problem / Luis C. García-Naranjo, Andrzej Maciejewski, Juan C. Marrero, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2014, Vol. 378, no. 32-33, s. 2389--2394, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Suslov problem, integrability, invariant volume forms, nonholonomic mechanical systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2014.06.026         Cytowania wg Scopus: 10 [02-12-2019]
[AWCZ-18398] [data modyf: 21-08-2015 09:47]
[25] Nonexistence of the final first integral in the Zipoy-Voorhees space-time / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physical Review D .- 2013, Vol. 88, s. 0640031--0640037, ISSN: 1550-7998, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/physRevD.88.064003         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-17549] [data modyf: 07-09-2015 12:49]
[26] Non-integrability of the dumbbel and point mass problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Leon Simpson, Wojciech Szumiński // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2013, Vol. 117, s. 315--330, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-013-9514-7         Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-17833] [data modyf: 20-08-2015 11:59]
[27] The generalized Euler-Poinsot rigid body equations: explicit elliptic solutions / Yuri N. Fedorov, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2013, Vol. 46, no. 41, s. 1--26, ISSN: 1751-8113, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8113/46/41/415201         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-17552] [data modyf: 02-09-2015 11:53]
[28] Integrable variational equations of non-integrable systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2012, Vol. 17, no 3-4, s. 337--358, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Euler-Poisson equations, differential Galois group, rigid body, solvability in special functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1134/S1560354712030094         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-16729] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[29] Necessary conditions for the existence of additional first integrals for Hamiltonian systems with homogeneous potential / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Haruo Yoshida // Nonlinearity .- 2012, Vol. 25, no 2, s. 255--277, ISSN: 0951-7715, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1088/0951-7715/25/2/255         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-16256] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[30] On the HU Aquarii planetary system hypothesis / Krzysztof Goździewski, Iiham Nasiroglu, Agnieszka Słowikowska, Klaus Beuermann, Gottfried Kanbach, Dariusz Gauza, Andrzej Maciejewski, Robert Schwarz, Axel D. Schwope, Tobias C. Hinse, Nader Haghighipour, Vadim Burwitz, Mariusz Słonina, Arne Rau // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2012, Vol. 425, no 2, s. 930--949, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: celestial mechanics, dynamical evolution and stability, methods: data analysis, methods: numerical, planets and satellites, techniques: photometric
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.21341.x         Cytowania wg Scopus: 33 [02-12-2019]
[AWCZ-16615] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[31] Integrable deformations of integrable Hamiltonian systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2011, Vol. 376, s. 80--93, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamilton systems, differential Galois integrability obstructions, differential Galois theory, integrability, non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physleta.2011.10.033         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-16043] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[32] Non-integrability of the three-body problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2011, Vol. 110, no 1, s. 17--30, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian equations, differential Galois group, hypergeometric equation, monodromy group, non-integrability criteria, three-body problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-010-9333-z         Cytowania wg Scopus: 10 [02-12-2019]
[AWCZ-15663] [data modyf: 18-08-2011 13:52]
[33] On algebraic construction of certain integrable and super-integrable systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, A. V. Tsiganov // Physica D .- 2011, Vol. 240, no 18, s. 1426--1448, ISSN: 0167-2789, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bi-Hamiltonian systems, Hypergeometric function, Poisson manifold, Separation of variables, Super-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physd.2011.05.020         Cytowania wg Scopus: 12 [02-12-2019]
[AWCZ-15807] [data modyf: 18-08-2011 14:19]
[34] Integrability of Hamiltonian systems with homogeneous potentials of degree zero / Guy Casale, Guillaume Duval, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2010, Vol. 374, no 3, s. 448--452, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.physleta.2009.11.018         Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-15402] [data modyf: 22-03-2011 11:07]
[35] Necessary conditions for classical super-integrability of a certain family of potentials in constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Haruo Yoshida // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2010, Vol. 43, no 38, s. [15], ISSN: 1751-8113, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1088/1751-8113/43/38/382001         Cytowania wg Scopus: 31 [02-12-2019]
[AWCZ-15344] [data modyf: 08-02-2011 12:34]
[36] Partial integrability of Hamiltonian systems with homogenous potential / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2010, Vol. 15, no 4-5, s. 551--563, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian equations, differential Galois group, hypergeometric equation, integrability, monodromy group, non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1134/S1560354710040106         Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-15343] [data modyf: 24-01-2011 12:16]
[37] Relative equilibria in the unrestricted problem of a sphere and symmetric rigid body / Mikhail Vereshchagin, Andrzej Maciejewski, Krzysztof Goździewski // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2010, Vol. 403, no 2, s. 848--858, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: celestial mechanics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.16158.x         Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-15592] [data modyf: 08-04-2011 11:28]
[38] Differential Galois theory and integrability / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // International Journal of Geometric Methods in Modern Physics .- 2009, Vol. 6, no 8, s. 1357--1390, ISSN: 0219-8878, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, differential Galois theory, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-15527] [data modyf: 22-03-2011 11:14]
[39] Jordan obstruction to the integrability of Hamiltonian systems with homogeneous potentials (Obstruction de Jordan a l?intégrabilité de systemes hamiltoniens avec potentiel homogene) / Guillaume Duval, Andrzej Maciejewski // Annales de l'Institut Fourier .- 2009, Vol. 59, no 7, s. 2839--2890, ISSN: 0373-0956, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-14833] [data modyf: 09-06-2010 12:41]
[40] The Poisson equations in the nonholonomic Suslov problem: integrability, meromorphic and hypergeometric solutions / Yuri N. Fedorov, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Nonlinearity .- 2009, Vol. 22, no 9, s. 2231--2259, ISSN: 0951-7715, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1088/0951-7715/22/9/009         Cytowania wg Scopus: 17 [02-12-2019]
[AWCZ-14453] [data modyf: 22-03-2011 11:18]
[41] Differential Galois obstructions for non-commutative integrability / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2008, Vol. 372, no 33, s. 5431--5435, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.physleta.2008.06.050         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-15534] [data modyf: 22-03-2011 13:02]
[42] Global integrability of cosmological scalar fields / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak, Marek Szydłowski // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2008, Vol. 41, nr 46, s. [26], ISSN: 1751-8113, : summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1088/1751-8113/41/46/465101         Cytowania wg Scopus: 18 [02-12-2019]
[AWCZ-13573] [data modyf: 22-03-2011 14:13]
[43] Necessary conditions for super-integrability of Hamiltonian systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Haruo Yoshida // Physics Letters A .- 2008, Vol. 372, no 34, s. 5581--5587, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian equation, hypergeometric equation, integrability, monodromy group, non-integrability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.physleta.2008.06.065         Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-15533] [data modyf: 22-03-2011 13:06]
[44] On the extrasolar multiplanet system around HD 160691 / Krzysztof Goździewski, Andrzej Maciejewski, C. Migaszewski // Astrophysical Journal .- 2007, Vol. 657, s. 546--558, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 25 [02-12-2019]
[AWCZ-12726] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Nonitegrability of density perturbations in the Friedmann-Robertson-Walker universe / Tomasz Stachowiak, Marek Szydłowski, Andrzej Maciejewski // Journal of Mathematical Physics .- 2006, Vol. 47, s. 032502-1--032502-11, ISSN: 0022-2488, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-11650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Orbital configurations and dynamical stability of multiplanet systems around sun-like stars HD 202206, 14 Herculis, HD 37124, and HD 108874 / Krzysztof Goździewski, Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski // Astrophysical Journal .- 2006, Vol. 645, s. 688--703, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: celestial mechanics - methods, individual (HD 202206, 14 Herculis, HD 37124, HD 108874) - stellar dynamics, n-body simulations - methods, numerical - planetary systems - stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 26 [02-12-2019]
[AWCZ-11639] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] COMMISION 7: Celestial mechanics and dynamical astronomy / A. Milani, J. A. Burns, J. Hadjidemetriou, Z. Knežević, C. Beagué, B. Erdi, T. Fukushima, D. C. Heggie, A. Lemaitre, Andrzej Maciejewski, A. Morbidelli, M. Sidlichovský, J. L. Vokrouhlický, J. L. Zhou // IAU Transactions (Seria: Reports on Astronomy 2002-2005) .- 2005, Vol. 26A, s. [10] : bibliogr. .- http://astro.cas.cz/iaudiv1/reports/C7.pdf, [dostęp: 21-02-2008]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12802] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Darboux points and integrability of Hamiltonian systems with homogenous polynomial potential / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Journal of Mathematical Physics .- 2005, Vol. 46, no 6, s. 062901-1--062901-33, ISSN: 0022-2488, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10710] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Differential Galois approach to the non-integrability of the heavy top problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse .- 2005, Vol. 14, no 1, s. 123--160 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10711] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] Integrability of generalized Jacobi problem / Boris S. Bardin, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2005, Vol. 10, no 4, s. 437--461, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.wykr.
Słowa kluczowe: Jacobi problem, differential Galois group, integrability, monodromy group
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10709] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] New integrable Hamiltonian system with first integral quartic in momenta / Katsuya Nakagawa, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2005, Vol. 343, s. 171--173, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 10 [02-12-2019]
[AWCZ-10707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Non-integrability of Gross-Neveu systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Tomasz Stachowiak // Physica D .- 2005, Vol. 201, s. 249--267, ISSN: 0167-2789, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Gross-Neveu models, Morales-Ramis theory, differential Galois group, non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-10237] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Orbital solutions to the HD 160691 (\mi Arae) Doppler signal / Krzysztof Goździewski, Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski // Astrophysical Journal .- 2005, Vol. 622, s. 1136--1148, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: celestial mechanics - methods, individual (HD 160691) - stellar dynamics, n-body simulations - methods, numerical - planetary systems - stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-10706] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Periodic trajectories near degenerate equilibria in the Henon-Heiles and Yang-Mills Hamiltonian systems / Andrzej Maciejewski, W. Radzki, S. M. Rybicki // Journal of Dynamics and Differential Equations .- 2005, Vol. 17, no 3, s. 475--488 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian system, bifurcation, bifurcation index, branching point, emanation, periodic solution, topological degree for SO(2)-equivariant gradient maps
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10708] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] All meromorphically integrable 2D Hamiltonian systems with homogenous potential of degree 3 / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2004, no 327, s. 461--473, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Darboux polynomials and first integrals of natural polynomial Hamiltonian systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2004, no 326, s. 219--226, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Darboux polynomials, Hamiltonian systems, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 17 [02-12-2019]
[AWCZ-10068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Global bifurcations of periodic solutions of the restricted three body problem / Andrzej Maciejewski, S. M. Rybicki // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2004, no 88, s. 293--324, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree theory for SO(2)-equivariant orthogonal maps, global bifurcations of periodic solutions, restricted three body problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-10066] [data modyf: 11-02-2005 13:19]
[58] Non-integrability of the generalized spring-pendulum problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Jacques-Arthur Weil // Journal of Physics A : Mathematical and General .- 2004, Vol. 37, no 7, s. 2579--2597 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 16 [02-12-2019]
[AWCZ-10089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Non-integrability of the generalized two fixed centres problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2004, no 89, s. 145--164, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: integrability, two fixed centrs problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 16 [02-12-2019]
[AWCZ-10067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Nonintegrability of the Suslov problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Journal of Mathematical Physics .- 2004, Vol. 45, no 3, s. 1065--1078, ISSN: 0022-2488, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-15536] [data modyf: 22-03-2011 14:31]
[61] An efficient method for studying the stability and dynamics of the rotational motions of celestial bodies / A. I. Pavlov, Andrzej Maciejewski // Astronomy Letters .- 2003, Vol. 29, no 8, s. 625--640 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Solar System-planets, celestial mechanics, comets, heliosphere, minor bodies
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-9413] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Non-integrability of restricted two body problems in constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2003, Vol. 8, no 4, s. 413--430, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 14 [02-12-2019]
[AWCZ-9412] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Non-integrability of the problem of a rigid satellite in gravitational and magnetic fields / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2003, Vol. 87, no 4, s. 317--351, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kovacic algorithm, differential Galois, integrability, symmetric satellite, theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 14 [02-12-2019]
[AWCZ-9417] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] The Janus head of the HD 12661 planetary system / Krzysztof Goździewski, Andrzej Maciejewski // Astrophysical Journal .- 2003, Vol. 586, s. L153--L156, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: celestial mechanics - methods, individual (HD 12661) - stellar dynamics, n-body simulations - methods, numerical-planetary systems-stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 10 [02-12-2019]
[AWCZ-9410] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Where is the second planet in the HD 160691 planetary system? / Krzysztof Goździewski, Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski // Astrophysical Journal .- 2003, Vol. 594, s. 1019--1032, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: celestial mechanics - methods, individual (HD 160691) - stellar dynamics, n-body simulations - methods, numerical-planetary systems-stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-9411] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Algebras of constants for some extensions of derivations / Andrzej Maciejewski, Andrzej Nowicki // Indagationes Mathematicae .- 2002, Vol. 13, no 1, s. 77--88, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-8763] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[67] Frequency decomposition of astrometric signature of planetary systems / Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski, Alex Wolszczan // Astrophysical Journal .- 2002, Vol. 567, s. 566--578, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: astrometry-methods, data analysis-planetary systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 14 [02-12-2019]
[AWCZ-8765] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[68] Global dynamics of the Gliese 876 planetary system / Krzysztof Goździewski, Eric Bois, Andrzej Maciejewski // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2002, no 332, s. 839--855, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Gliese 876-planetary systems, N-body simulations-methods, individual, methods, numerical-celestial mechanics-stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 27 [02-12-2019]
[AWCZ-8766] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Living in a non-integrable universe / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Marek Szydłowski // Gravitation and Cosmology .- 2002, Vol. 8, suppl. 2, s. 93--99 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8762] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[70] Non-integrability of ABC flow / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2002, no 303, s. 265--272, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ABC flow, Ziglin theory, differential Galois group, differential Galois theory, monodromy group
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 25 [02-12-2019]
[AWCZ-8764] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[71] Non-integrability of the Suslov problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics .- 2002, Vol. 7, no 1, s. 73--80, ISSN: 1560-3547, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-8761] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[72] Dynamical analysis of the orbital parameters of the HD 82943 planetary system / Krzysztof Goździewski, Andrzej Maciejewski // Astrophysical Journal .- 2001, no 563, s. L81--L85, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: celestial mechanics-methods, individual (HD 82943)-stellar dynamics, n-body simulations-methods, numerical-planetary systems-stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 51 [02-12-2019]
[AWCZ-8101] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Global bifurcations of periodic solutions of the Hill Lunar Problem / Andrzej Maciejewski, S. M. Rybicki // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2001, no 81, s. 279--297, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: autonomous Hamiltonial systems, bifurcation index, global bifurcations of periodic solutions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-8112] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[74] Global dynamics of planetary systems with the MEGNO criterion / Krzysztof Goździewski, Eric Bois, Andrzej Maciejewski, L. Kiseleva-Eggleton // Astronomy & Astrophysics .- 2001, no 378, s. 569--586, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: N-body simulations-planetary systems-stars, celestial mechanics, individual, numerical, stellar dynamics-methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1051/0004-6361:20011189         Cytowania wg Scopus: 80 [02-12-2019]
[AWCZ-8102] [data modyf: 29-10-2019 14:55]
[75] Integrability and non-integrability of planar Hamiltonian systems of cosmological origin / Andrzej Maciejewski, Marek Szydłowski // Journal of Nonlinear Mathematical Physics .- 2001, Vol. 8, Suppl., s. 200--206 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-8119] [data modyf: 26-03-2002 11:27]
[76] Nonintegrability of Bianchi VIII Hamiltonian system / Andrzej Maciejewski, Jean-Marie Strelcyn, Marek Szydłowski // Journal of Mathematical Physics .- 2001, Vol. 42, no 4, s. 1728--1743, ISSN: 0022-2488, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 19 [02-12-2019]
[AWCZ-8099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Quasi-static motions of viscoelastic satellites / Boris S. Bardin, Andrzej Maciejewski // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2001, no 81, s. 51--56, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: oscillations, quasi-static motions, rotations, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-8111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Simple quadratic derivations in two variables / Andrzej Maciejewski, Jean Moulin-Ollagnier, Andrzej Nowicki // Communications in Algebra .- 2001, Vol. 29, no 11, s. 5095--5113 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 19 [02-12-2019]
[AWCZ-8120] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[79] Studies of the Hoyer system / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Reports on Mathematical Physics .- 2001, Vol. 48, no 1/2, s. 131--138, ISSN: 0034-4877, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Euler top, Hoyer system, Poisson structures, integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-8110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] The Euler equations on Lie algebra so(4): an elementary approach to integrability condition / Andrzej Maciejewski, Sasho Ivanov Popov, Jean-Marie Strelcyn // Journal of Mathematical Physics .- 2001, Vol. 42, no 6, s. 2701--2717, ISSN: 0022-2488, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-8100] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Around Jouanolou non-integrability theorem / Andrzej Maciejewski, Jean Moulin Ollagnier, Andrzej Nowicki, Jean-Marie Strelcyn // Indagationes Mathematicae .- 2000, Vol. 11, no 2, s. 239--254, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 24 [02-12-2019]
[AWCZ-8134] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[82] Improved timing formula for the PSR B1257 + 12 planetary system / Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski, Alex Wolszczan // Astrophysical Journal .- 2000, no 544, s. 921--926, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: celestial mechanics, indyvidual (PSR B1257 + 12), stellar dynamics-planetary systems-pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 13 [02-12-2019]
[AWCZ-8125] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[83] Searching for integrable systems : An application of Kozlov theorem / Krzysztof Goździewski, Andrzej Maciejewski, Z. Niedzielska // Reports on Mathematical Physics .- 2000, Vol. 46, no 1/2, s. 175--182, ISSN: 0034-4877, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8132] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[84] Towards a description of complexity of the simplest cosmological systems / Andrzej Maciejewski, Marek Szydłowski // Journal of Physics A : Mathematical and General .- 2000, Vol. 33, s. 9241--9254 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [02-12-2019]
[AWCZ-8130] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[85] Unrestricted planar problem of a symmetric body and a point mass. Triangular libration points and their stability / Krzysztof Goździewski, Andrzej Maciejewski // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2000, no 75, s. 251--285, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: libration points, resonances, rigid body dynamics, rotational motion, stability, unrestriced problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 28 [02-12-2019]
[AWCZ-8127] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[86] Bianchi cosmologies as dynamical systems / Andrzej Maciejewski, Marek Szydłowski // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 1999, no 73, s. 17--24, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 9 [02-12-2019]
[AWCZ-8156] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[87] Frequency analysis of relax velocities of stars with planets / Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski // Astrophysical Journal .- 1999, no 518, s. 442--449, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: individual (16Cygni B), methods, numerical-methods, statistical-planetary systems-stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-8154] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Methods of searching for planets around pulsars / Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 1999, no 308, s. 167--179, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general, planetary systems- pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-8123] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[89] Numerical evidence of nonintegrability of certain Lie-Poisson system / Andrzej Maciejewski, Krzysztof Goździewski // Reports on Mathematical Physics .- 1999, Vol. 44, no 1/2, s. 133--142, ISSN: 0034-4877, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-8155] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[90] Resonance in PSR B1257 + 12 planetary system / Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski, Alex Wolszczan // Astrophysical Journal .- 1999, no 513, s. 471--476, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: individual (PSR B1257 + 12)-stars, oscillations, planetary systems-pilsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 15 [02-12-2019]
[AWCZ-8144] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[91] About algebraic integrability and non-integrability of ordinary differential equations / Andrzej Maciejewski // Chaos, Solitions & Fractals .- 1998, Vol. 9, no 1/2, s. 51--65, ISSN: 0960-0779, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-8177] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[92] Dynamical trajectories of simple mechanical systems as geodesics in space with an extra dimension / Marek Szydłowski, Andrzej Maciejewski, Janusz Guzik // International Journal of Theoretical Physics .- 1998, Vol. 37, no 5, s. 1569--1585
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-8186] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[93] Galactic disc tidal action and observability of the Oort cloud comets / Andrzej Maciejewski, H. Prętka // Astronomy & Astrophysics .- 1998, no 336, s. 1065--1071, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: celestial mechanics, general, stellar dynamics-comets
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 6 [02-12-2019]
[AWCZ-8168] [data modyf: 24-10-2019 14:44]
[94] Global bifurcations of periodic solutions of Henon-Heiles system via degree for S-equivariant orthogonal maps / Andrzej Maciejewski, S. M. Rybicki // Reviews in Mathematical Physics .- 1998, Vol. 10, no 8, s. 1125--1146 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8176] [data modyf: 27-03-2002 12:07]
[95] Invariants of homogeneous ordinary differential equations / Andrzej Maciejewski, Sasho Ivanov Popov // Reports on Mathematical Physics .- 1998, Vol. 41, no 3, s. 287--310, ISSN: 0034-4877, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-8173] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[96] Methods of searching for planets around pulsars / Maciej Konacki, Andrzej Maciejewski // Earth Moon and Planets .- 1998, no 81, s. 103--104 : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8187] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[97] Nonlinear stability of the Lagrangian libration points in the Chermnykh problem / Krzysztof Goździewski, Andrzej Maciejewski // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 1998, no 70, s. 41--58, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 39 [02-12-2019]
[AWCZ-8170] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[98] On the integrability of Bianchi cosmological models / Andrzej Maciejewski, Marek Szydłowski // Journal of Physics A : Mathematical and General .- 1998, Vol. 31, s. 2031--2043 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 17 [02-12-2019]
[AWCZ-8175] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[99] Semi-analytical model of librations of a rigid moon orbiting an oblate planet / Krzysztof Goździewski, Andrzej Maciejewski // Astronomy & Astrophysics .- 1998, no 339, s. 615--622, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 9 [02-12-2019]
[AWCZ-8169] [data modyf: 24-10-2019 14:48]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Overview of the differential Galois integrability conditions for non-homogeneous potentials / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // W: Banach Center Publication .- 2011, Vol. 94, s. 221--232 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hamilton systems, differential Galois integrability obstructions, differential Galois theory, integrability, non-integrability,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.4064/bc94-0-15
[AWI-9162] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Taylor obstruction to the integrability of homogenous potentials of degree two. An application of higher order variational equations / Guillaume Duval, Andrzej Maciejewski // W: Banach Center Publication .- 2011, Vol. 94, s. 173--185 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hamilton systems, differential Galois theory, integrability, non-integrability,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.4064/bc94-0-10
[AWI-9163] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Modeling precessional motion of neutron stars / Tomasz Joachimiak, Andrzej Maciejewski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 183--186 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20784] [data modyf: 28-03-2013 09:04]
[2] Commission 7: Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy / J. A. Burns, Z. Knežević, A. Milani, D. Vokrouhlicky, E. Athanassoula, C. Beagué, B. Erdi, A. Lemaitre, Andrzej Maciejewski, R. Malhotra, A. Morbidelli, S. J. Peale, M. Sidlichovský, J. L. Zhou // W: Proceedings of the International Astronomical Union : Transactions. -, -, 2008 .- Cambridge : Cambridge University Press, 2009 .- Vol. 4 : T27A, s. 12--22
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921308025246   (pkt: 0)
[KONF-19073] [data modyf: 17-02-2009 11:20]
[3] Integrability of homogenous systems. Results and problems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // W: Global integrability of field theories : proceedings of GIFT 2006. Daresbury, Wielka Brytania, 2006 .- Karlsruhe : Universitätsverlag, 2006, s. 267--288 .- ISBN: 3866440359
Słowa kluczowe: Hamiltonian equations, Newton equations, differential Galois group, hypergeometric equation, integrability, non-integrability criteria

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18177] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] The restless universe / (Red.) B. A. Steves, Andrzej Maciejewski .- Bristol : Institute of Physics Publishing, 2001, 390 s. .- ISBN: 0750308222
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3794] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski