System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Van Cao Long
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 90 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] A concise course in nonlinear partial differential equations / Van Cao Long, Piotr Goldstein .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 138 s. : bibliogr. .- ISBN: 9788374811859
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8758] [data modyf: 05-11-2008 12:54]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Structured continuum in various optical phenomena / Van Cao Long
// W: Quantum optics : physics and applications I / ed. W. Leoński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 195--235 .- ISBN: 9788374814775
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14862] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Application of information technology in organizing self-study activities for vietnamese and polish students in their free time / Tran Trung, Mai Van Trinh, Van Cao Long, Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / red. nauk. Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - s. 262--270 .- ISBN: 9788377801918
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13963] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Dynamics of collapse of optical pulses in Kerr medium / Van Cao Long, Wiesław Leoński, H. Nguyen Viet
// W: Atomic and molecular nonlinear optics: theory, experiment and computation : a homage to the pioneering work of Stanisław Kielich (1925-1993) / ed. by G. Maroulis, T. Bancewicz, B. Champagne, A. D. Buckingham .- Amsterdam : IOS Press BV, 2011 - s. 347--354 .- ISBN: 9781607507413
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.3233/978-1-60750-742-0-347   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[WZCZ-13883] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optical properties of Buffers and Cell Culture Media for Optofluidic and Sensing Applications / Van Thuy Hoang, Grzegorz Stępniewski, Karolina H. Czarnecka, Rafał Kasztelanic, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Liyang Shao, Mateusz Śmietana, Ryszard Buczyński // Applied Sciences .- 2019, Vol. 9, no. 6, s. 1--11, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cell culture media, label-free biosensing, optical properties, optical sensing, optofluidics
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app9061145         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-24133] [data modyf: 05-06-2019 10:53]
[2] Optimization of optical properties of photonic crystal fibers infiltrated with chloroform for supercontinuum generation / Lanh Chu Van, Van Thuy Hoang, Van Cao Long, Krzysztof Borzycki, Khoa Dinh Xuan, Vu Tran Quoc, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński, Jacek Pniewski // Laser Physics .- 2019, Vol. 29, no. 7, s. 1--9, ISSN: 1054-660X, , eISSN: 1555-6611, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chloroform, dispersion, nonlinear optics, photonic crystal fibres (PCFs), supercontinuum (SC) generation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/1555-6611/ab2115         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-24134] [data modyf: 05-06-2019 11:10]
[3] Supercontinuum generation in an all-normal dispersion large core photonic crystal fiber infiltrated with carbon tetrachloride / Van Thuy Hoang, Rafał Kasztelanic, Adam Filipkowski, Grzegorz Stępniewski, Dariusz Pysz, Mariusz Klimczak, Sławomir Ertman, Van Cao Long, Tomasz R. Woliński, Marek Trippenbach, Khoa Dinh Xuan, Mateusz Śmietana, Ryszard Buczyński // Optical Materials Express .- 2019, Vol. 9, no. 5, s. 2264--2278, ISSN: 2159-3930, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1364/OME.9.002264         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-24131] [data modyf: 05-06-2019 10:40]
[4] Application of ethanol infiltration for ultra-flattened normal dispersion in fused silica photonic crystal fibers / Van Hieu LE, Van Cao Long, Hue Nguyen Thi, An Nguyen Manh, Ryszard Buczyński, Rafał Kasztelanic // Laser Physics .- 2018, Vol. 28, no. 11, s. 1--8, ISSN: 1054-660X, , eISSN: 1555-6611, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: photonic crystal fiber, dispersion tailoring, supercontinuum generation, ultraflattened normal dispersion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1555-6611/aad93a         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-23252] [data modyf: 02-11-2018 16:10]
[5] Broadband laser-driven electromagnetically induced transparency in three-level systems with a double Fano continuum / Khoa Doan Quoc, Duc Nguyen Ba, Thanh Thai Doan, Quy Ho Quang, Van Cao Long, Wiesław Leoński // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 2018, Vol. 35, no. 7, s. 1536--1544, ISSN: 0740-3224, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1364/JOSAB.35.001536         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-22969] [data modyf: 02-08-2018 14:42]
[6] Broadband low-dispersion low-nonlinearity photonic crystal fiber dedicated to near-infrared high-power femtosecond pulse delivery / Van Thuy Hoang, Bartłomiej Siwicki, Marcin Franczyk, Grzegorz Stępniewski, Van Hieu LE, Van Cao Long, Mariusz Klimczak, Ryszard Buczyński // Optical Fiber Technology .- 2018, Vol. 42, s. 119--125, ISSN: 1068-5200,
Słowa kluczowe: Femtosecond signal delivery, High-power signal delivery, Low chromatic dispersion, Low nonlinearity, Silica photonic crystal fiber
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.yofte.2018.03.003         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-22560] [data modyf: 28-03-2018 13:44]
[7] Influence of temperature and concentration of ethanol on properties of borosilicate glass photonic crystal fiber infiltrated by water - ethanol mixture / Van Hieu LE, Nguyen Hue Thi, Quang Ho Dinh, Van Cao Long // Communications in Physics .- 2018, Vol. 28, no. 1, s. 61--73, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dispersion, photonic crystal fibers, supercontinuum generation, temperature
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15625/0868-3166/28/1/11084
[AWCZ-22970] [data modyf: 02-08-2018 14:54]
[8] Measurement of temperature and concentration influence on the dispersion of fused silica glass photonic crystal fiber infiltrated with water-ethanol mixture / Van Hieu LE, Ryszard Buczyński, Van Cao Long, Marek Trippenbach, Krzysztof Borzycki, An Nguyen Manh, Rafał Kasztelanic // Optics Communications .- 2018, Vol. 407, s. 417--422, ISSN: 0030-4018, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Dispersion, Fiber properties, Photonic crystal fibers, Temperature
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.optcom.2017.09.059         Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-22279] [data modyf: 31-01-2018 10:15]
[9] Optimization of optical properties of photonic crystal fibers infiltrated with carbon tetrachloride for supercontinuum generation with subnanojoule femtosecond pulses / Quang Ho Dinh, Jacek Pniewski, Van Hieu LE, Aleksander Ramaniuk, Van Cao Long, Krzysztof Borzycki, Khoa Dinh Xuan, Mariusz Klimczak, Ryszard Buczyński // Applied Optics .- 2018, Vol. 57, no. 15, s. 1--9, ISSN: 1559-128X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1364/AO.99.099999
[AWCZ-22785] [data modyf: 25-05-2018 12:15]
[10] Spontaneous symmetry breaking of solitons trapped in a double-gauss potential / Nguyen Duy Cuong, Khoa Dinh Xuan, Van Cao Long, M. Trippenbach, Bui Dinh Thuan, Do Thanh Thuy // Communications in Physics .- 2018, Vol. 28, no. 4, s. 301--310, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bose-Einstein condensate, double-square potential, nonlinear optical systems
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15625/0868-3166/28/4/13195
[AWCZ-23546] [data modyf: 17-01-2019 16:57]
[11] Dispersion characteristics of a suspended-core optical fiber infiltrated with water / Khoa Dinh Xuan, Lanh Chu Van, Van Cao Long, Quang Ho Dinh, Luu Van Xuan, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // Applied Optics .- 2017, Vol. 56, no. 4, s. 1012--1019, ISSN: 1559-128X,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1364/AO.56.001012         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-21002] [data modyf: 09-02-2017 11:08]
[12] Influence of temperature on dispersion properties of photonic crystal fibers infiltrated with water / Khoa Dinh Xuan, Lanh Chu Van, Van Cao Long, Quang Ho Dinh, Luu Van Mai, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // Optical and Quantum Electronics .- 2017, Vol. 49, s. 1--12, ISSN: 0306-8919, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fiber dispersion, optofluidics, photonic crystal fibers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11082-017-0929-3         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-21315] [data modyf: 28-04-2017 11:50]
[13] Supercontinuum generation in photonic crystal fibres with core filled with toluene / Lanh Chu Van, Alicja Anuszkiewicz, Aleksander Ramaniuk, Rafał Kasztelanic, Khoa Dinh Xuan, Van Cao Long, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // Journal of Optics .- 2017, Vol. 19, no. 12, s. 1--9, ISSN: 2040-8978, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fibre dispersion, optofluidics, photonic crystal fibres, supercontinuum generation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1088/2040-8986/aa96bc         Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-22499] [data modyf: 15-03-2018 15:11]
[14] Conference on Nonlinear Optics and Novel Materials / Marek Trippenbach, Van Cao Long // Photonics Letters of Poland .- 2016, Vol. 8, s. 63, ISSN: 2080-2242, : fot.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4302/plp.2016.3.01         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-20491] [data modyf: 28-08-2018 12:34]
[15] Dispersion engineering in nonlinear soft glass photonic crystal fibers infiltrated with liquids / Jacek Pniewski, Tomasz Stefaniuk, Hieu Le Van, Van Cao Long, Chu Van Lanh, Rafał Kasztelanic, Grzegorz Stępniewski, Aleksander Ramaniuk, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // Applied Optics .- 2016, Vol. 55, no. 19, s. 5033--5040, ISSN: 1559-128X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1364/AO.55.005033         Cytowania wg Scopus: 13 [02-12-2019]
[AWCZ-20493] [data modyf: 17-10-2016 14:43]
[16] Electromagnetically induced transparency for \lambda-like systems with degenerate autoionizing levels and a broadband coupling laser / Doan Quoc Khoa, Van Cao Long, Lanh Chu Van, Phuc Huynh Vinh // Optica Applicata .- 2016, Vol. 46, no. 1, s. 93--102, ISSN: 0078-5466, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: autoionizing states, electromagnetically induced transparency, lambda configuration, white noise
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/oa160109         Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-20123] [data modyf: 31-05-2016 14:25]
[17] Entangled state creation by a nonlinear coupler pumped in two modes / V. Le Duc, Van Cao Long // Computational Methods in Science and Technology .- 2016, Vol. 22, no. 4, s. 245--252, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Bell-like states, Kerr-like systems, entanglement, quantum scissor
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2016.0000062
[AWCZ-21000] [data modyf: 09-02-2017 10:18]
[18] Influence of self-steepening and higher dispersion effects on the propagation characteristics of solutions in optical fibers / Do Than Thuy, Nguyen Thanh Vinh, Bui Dinh Thuan, Van Cao Long // Computational Methods in Science and Technology .- 2016, Vol. 22, no. 4, s. 239--243, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: self-steepening effect, solition, supercontinuum generation, third order dispersion
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2016.0000063
[AWCZ-21004] [data modyf: 09-02-2017 12:13]
[19] Kerr nonlinear coupler and entanglement induced by broadband laser light / Khoa Doan Quoc, Van Cao Long, Lanh Chu Van, Vinh Nguyen Thanh, Hai Tran Thi, Quy Ha Kim, Hong Sang Nguyen Thi // Photonics Letters of Poland .- 2016, Vol. 8, no. 3, s. 64--66, ISSN: 2080-2242, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4302/plp.2016.3.02         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-20492] [data modyf: 17-10-2016 13:41]
[20] Mollow spectrum influenced by collisional fluctuations descrebed by a stochastic model of collisions / Khoa Doan Quoc, Van Cao Long, Lanh Chu Van, Hoa Nguyen Van, Hieu Nguyen Ngoc // Optical and Quantum Electronics .- 2016, Vol. 48, s. 1--13, ISSN: 0306-8919, : bibliogr.wykr.summ. .- [Cao Long - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Mollow spectrum, collisional fluctuations, resonance fluorescence, stochastic process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11082-015-0324-x         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-19939] [data modyf: 23-02-2017 12:20]
[21] Propagation of ultrashort pulses in nonlinear media / Van Cao Long // Communications in Physics .- 2016, Vol. 26, no. 4, s. 301--323, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Kerr media, generalized nonlinear Schroedinger equation, solitons, ultrashort pulses
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15625/0868-3166/26/4/9184
[AWCZ-21513] [data modyf: 29-06-2017 10:20]
[22] Solitary waves in auxetic rods with quadratic nonlinearity: Exact analytical solutions and numerical simulations / Thuan Bui Dinh, Van Cao Long, K. W. Wojciechowski // Physica Status Solidi B-Basic Research .- 2015, Vol. 252, no. 7, s. 1587--1594, ISSN: 0370-1972, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: auxetic materials, double dispersion equation, elastic rods, negative Poisson's ratio, solitons
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/pssb/201552140
[AWCZ-19186] [data modyf: 07-09-2015 13:38]
[23] Electromagnetically induced transparency for a double Fano-profile system / Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Wiesław Leoński, Jan Peřina Jr. // The European Physical Journal D .- 2014, Vol. 68, s. 1--9, ISSN: 1434-6060, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjd/e2014-50100-1         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-18397] [data modyf: 04-09-2015 09:58]
[24] Kicked nonlinear quantum scissors and entanglement generation / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Thi Dung Nguyen, Van Cao Long // Physica Scripta .- 2014, Vol. 160, s. 1--4, ISSN: 0031-8949, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bell states, Kerr-like oscillator, entanglement, nonlinear quantum scissors
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/2014/T160/014023         Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-18096] [data modyf: 03-09-2015 11:01]
[25] A stochastic model of the influence of buffer gas colissions on Mollow spectra / Quoc Khoa DOAN, Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Wiesław Leoński // European Physical Journal-Special Topics .- 2013, Vol. 222, s. 2241--2245, ISSN: 1951-6355, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjst/e2013-02001-4         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-17709] [data modyf: 20-08-2015 09:58]
[26] Cellular automata simulations for the system of two-level atoms placed in two-dimensional cavity / Thanh Vinh Nguyen, Thuan Bui Dinh, Van Cao Long, Wiesław Leoński // Computational Methods in Science and Technology .- 2013, Vol. 19, no 4, s. 189--194, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cellular automata, molasses effect, system of two-level atoms, two-dimensional cavity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.12921/cmst.2013.19.04.189-194
[AWCZ-17557] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[27] Computer simulation of two-mode nonlinear quantum scissors / Thi Dung Nguyen, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Computational Methods in Science and Technology .- 2013, Vol. 19, no. 3, s. 175--181, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr coupler, nonlinear quantum scissors, quantum state engineering, qubit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.12921/cmst.2013.19.03.175-181
[AWCZ-17558] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[28] Electromagnetically induced transparency and Autler-Townes effect in a generalized \Lambda-system: A five-level model / Agnieszka Żaba, Van Cao Long, M. Głódź, E. Paul-Kwiek, K. Kowalski, J. Szonert, Dariusz Woźniak, S. Gateva // Ukrainian Journal of Physical Optics .- 2013, Vol. 14, iss. 3, s. 135--145, ISSN: 1609-1833, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: A-system, Autler-Townes effect, cold 85Rb atoms in magneto-optical trap, electromagnetically induced transparency
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-17458] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[29] Electromagnetically induced transparency in systems with degenerate autoinizing levels in \lambda-configuration / Dinh Thuan BUI, Wiesław Leoński, Van Cao Long, Jan Peřina Jr. // Optica Applicata .- 2013, Vol. 43, no. 3, s. 471--484, ISSN: 0078-5466, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: autoionizing states, double Fano profile, electromagnetically induced transparency, electromagnetically induced transparency (EIT), lambda configuration
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/oa130307         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-17855] [data modyf: 20-08-2015 11:39]
[30] Pulse propagation in an autoionization medium with double Fano profile / Dinh Thuan BUI, Quoc Khoa DOAN, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan // European Physical Journal-Special Topics .- 2013, Vol. 222, s. 2233--2239, ISSN: 1951-6355, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjst/e2013-02000-5         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-17708] [data modyf: 20-08-2015 09:58]
[31] The role of a dipole-coupled but not dipole-probed state in probe absorption with multilevel coupling / Agnieszka Żaba, E. Paul-Kwiek, K. Kowalski, J. Szonert, Dariusz Woźniak, S. Gateva, Van Cao Long, M. Głódź // European Physical Journal-Special Topics .- 2013, Vol. 222, s. 1--10, ISSN: 1951-6355, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjst/e2013-01996-6         Cytowania wg Scopus: 2 [02-12-2019]
[AWCZ-17539] [data modyf: 21-07-2015 10:12]
[32] A broad-band laser-driven double Fano system-photoelectron spectra / Quoc Khoa DOAN, Van Cao Long, Wiesław Leoński // Physica Scripta .- 2012, Vol. 86, no 4, s. [6], ISSN: 0031-8949,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/86/04/045301         Cytowania wg Scopus: 5 [02-12-2019]
[AWCZ-16723] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[33] Computer simulation of solitary waves in a common or auxetic elastic rod with both quadratic and cubic nonlinearities / Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, K. W. Wojciechowski // Physica Status Solidi B-Basic Research .- 2012, Vol. 249, iss. 7, s. 1386--1392, ISSN: 0370-1972, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: computer simulation, elastic rods, solitary waves, solitons, wave propagation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/pssb.201084221         Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-16549] [data modyf: 19-08-2016 10:34]
[34] Electromagnetically induced transparency for \lambda-like systems with a structured continuum and broad-band coupling laser / Quoc Khoa DOAN, Van Cao Long, Wiesław Leoński // Physica Scripta .- 2012, Vol. 147, s. [5], ISSN: 0031-8949, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- [online]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/2012/T147/014008         Cytowania wg Scopus: [02-12-2019]
[AWCZ-16434] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[35] Kullback-Leibler quantum divergence as an indicator of quantum chaos / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Physics Letters A .- 2012, Vol. 376, no 15, s. 1280--1286, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physleta.2012.02.049         Cytowania wg Scopus: 11 [02-12-2019]
[AWCZ-16431] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[36] An exact soluble equation for the steady state probability distribution in a nonlinear system: application to the noise reduction in Raman Ring Laser / Van Cao Long, Quoc Khoa DOAN // Optical and Quantum Electronics .- 2011, s. [9], ISSN: 0306-8919, : bibliogr.wykr.summ. .- Online First
Słowa kluczowe: Raman Ring Laser, exact soluble stichastic equations, noise reduction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11082-011-9516-1         Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-16104] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[37] The fidelity evolution for quantum chaotic kicked Kerr-like nonlinear oscillator and distance effect of the initial wave functions / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2011, Vol. 15, no 1, s. [4] : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, entropy, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-15664] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[38] Dynamics of collapse of optical pulses in Kerr medium / Van Cao Long, Wiesław Leoński, H. Nguyen Viet // Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering .- 2010, Vol. 10, s. 451--458 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.3233/JCM-2010-0333         Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[AWCZ-15503] [data modyf: 08-03-2011 10:16]
[39] EIT four-level lambda scheme of cold rubidium atoms / Bartosz Brzostowski, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Bogdan Grabiec, Sau Vu Ngoc, Agnieszka Żaba // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, spec. iss. (2), s. 13--16, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cold Rb atoms in MOT, electromagnetically induced ransparency (EIT), lambda scheme
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15479] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[40] Electromagnetically induced transparency / K. Kowalski, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, M. Głódź, Bang Nguyen Huy, J. Szonert // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, spec. iss. (2), s. 131--145, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cold Rb atoms in MOT, electromagnetically induced transparency (EIT), multilevel model, multipeak EIT in a cascade scheme, optical Bloch equations, semi-classical treatment, transmission spectra
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15481] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[41] Magneto-optical trap: fundamentals and realization / K. Kowalski, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, M. Głódź, Bang Nguyen Huy, J. Szonert // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, spec. iss. (2), s. 115--129, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Rb MOT, cold atoms, laser cooling and trapping, transmission spectra
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15480] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[42] Nonlinear optics of photons and atoms / Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Marek Trippenbach // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, spec. iss. (2), s. 73--76, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Gross-Pitaevskii equation, atom optics, nonlinear optics, soliton
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15506] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[43] Optical solitons in presence of higher-order effects / Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Bang Nguyen Huy, Sau Vu Ngoc // Photonics Letters of Poland .- 2010, Vol. 2, no 2, s. 97--99, ISSN: 2080-2242, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4302/plp.2010.2.15
[AWCZ-14977] [data modyf: 30-11-2011 09:06]
[44] Propagation of ultrashort pulses in a nonlinear medium / Van Cao Long, Dinh Thuan BUI, Piotr Goldstein, Hung Nguyen Viet, Son Doan Hoai // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, spec. iss. (2), s. 77--96, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Generalized Nonlinear Schrödinger Equation, Kerr media, solitons, ultrashort pulses
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15507] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[45] Propagation technique for ultrashort pulses / Van Cao Long // Reviews on Advanced Materials Science [online] .- 2010, Vol. 23, no 1, s. 8--20, ISSN: 1606-5131, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)        Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-15058] [data modyf: 07-10-2010 15:35]
[46] Quantum chaos indicators for Kerr-like oscillators systems / J. K. Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Van Cao Long // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2010, Vol. 14, no 3, s. 3998-2 : bibliogr. .- [abstract] Workshop on current problems in physics (Lviv, 5-9 july 2010)
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16277] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[47] School of optics in Vinh University: a short history / Van Cao Long // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, spec. iss. (2), s. 9--12, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15505] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[48] Simultaneous coupling of three hfs components in a cascade scheme of EIT in cold 85Rb atoms / K. Kowalski, Van Cao Long, H. Nguyen Viet, S. Gateva, M. Głódź, J. Szonert // Journal of Non-Crystalline Solids .- 2009, Vol. 355, no 24-27, s. 1295--1301, ISSN: 0022-3093, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: optical properties
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)
[AWCZ-13981] [data modyf: 02-09-2009 10:00]
[49] Eit in multi-level cascade scheme of cold rubidium atoms: theoretical considerations / Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Dinh Thuan BUI, Hung Ngyuen Viet // Communications in Physics .- 2008, Vol. 18, no 3, s. 146--150, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13484] [data modyf: 30-11-2011 12:09]
[50] Propagation technique for ultrashort pulses I: propagation equation for ultrashort pulses in a Kerr medium / Van Cao Long, Hung Ngyuen Viet, Marek Trippenbach, Khoa Dinh Xuan // Computational Methods in Science and Technology .- 2008, Vol. 14, no 1, s. 5--11, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr medium, propagation, ultrashort pulse
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13481] [data modyf: 06-01-2009 14:40]
[51] Propagation technique for Ultrashort pulses II: numerical methods do solve the pulse propagation equation / Van Cao Long, Hung Ngyuen Viet, Marek Trippenbach, Khoa Dinh Xuan // Computational Methods in Science and Technology .- 2008, Vol. 14, no 1, s. 13--19, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr medium, propagation, ultrashort pulse
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13482] [data modyf: 07-01-2009 09:49]
[52] Propagation technique for ultrashort pulses III: pulse splitting of ultrashort pulses in a Kerr medium / Van Cao Long, Hung Ngyuen Viet, Marek Trippenbach, Khoa Dinh Xuan // Computational Methods in Science and Technology .- 2008, Vol. 14, no 1, s. 21--26, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kerr medium, propagation, ultrashort pulse
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13483] [data modyf: 07-01-2009 09:52]
[53] Analytic model for elastic scattering losses from colliding condensates / Marek Trippenbach, P. Zin, J. Chwedenczuk, A. Perez, Khoa Dinh Xuan, Van Cao Long // Communications in Physics .- 2007, Vol. 17, suppl., s. 148--154, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12497] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Fully three-dimensional breather solitons can be created using Feshbach Resonance / Marek Trippenbach, M. Matuszewski, Khoa Dinh Xuan, Van Cao Long, E. Infeld, B. A. Malomed // Communications in Physics .- 2007, Vol. 17, suppl., s. 111--115, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Stability of two-dimensional dispersion managed light bullets in a kerr medium / Hung Ngyuen Viet, Van Cao Long, Marek Trippenbach // Communications in Physics .- 2007, Vol. 17, suppl., s. 51--58, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12495] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Basics and advances in the Painleve test / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Sau Vu Ngoc // Communications in Physics .- 2006, Suppl., s. 130--135, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.summ. .- Proceedings of 30th National Conference of Teoretical Physics
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Enhancement of the third harmonic generation by wave vector mismatch / Khoa Dinh Xuan, Van Cao Long, Marek Trippenbach, E. Infeld // Communications in Physics .- 2006, Suppl., s. 155--157, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.summ. .- Proceedings of 30th National Conference of Teoretical Physics
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] On existance of soliton solutions to the higher order nonlinear Schrödinger equation / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Sau Vu Ngoc // Communications in Physics .- 2006, Suppl., s. 140--143, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.summ. .- Proceedings of 30th National Conference of Teoretical Physics
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11816] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] On existence of solitons for the second harmonic equations of a laser beam / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Sau Vu Ngoc // Communications in Physics .- 2006, Suppl., s. 136--139, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.summ. .- Proceedings of 30th National Conference of Teoretical Physics
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 4 [02-12-2019]
[AWCZ-11815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Optical bistability effect in DFB laser with two sections / Phu Nguyen Van, Hoang Dinh Van, Van Cao Long // VNU. Journal of Science (Seria: Mathematics - Physics) .- 2006, T. 22, no 2, s. 47--54 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12058] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Enhancement of third harmonic generation by wave vector mismatch to counter phase-modulation / Marek Trippenbach, M. Matuszewski, E. Infeld, Van Cao Long, R. S. Tasgal, Y. B. Band // Optics Communications .- 2004, Vol. 229, s. 391--395 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mismatch, third harmonic generation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [02-12-2019]
[AWCZ-10032] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] On existence of solitions for the second harmonic equations of a laser beam / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Sau Vu Ngoc // Acta Physica Polonica A .- 2004, Vol. 106, no 6, s. 843--852, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10030] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] On existence of solitons for the 3rd harmonic of a light beam in planar waveguides / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Marek Trippenbach // Acta Physica Polonica A .- 2004, Vol. 105, no 5, s. 437--444, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-10031] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] (N-1)-resonant n-photon ionization in the presence of pre-gaussian field / Van Cao Long, Cong Nguyen Huy // Acta Physica Polonica A .- 1989, Vol. A76, no 5, s. 719--734, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15514] [data modyf: 15-03-2011 14:08]
[65] (N-1) - resonant N-photon ionization in the presence of pre-Gaussian field / Van Cao Long, Cong Nguyen Huy // Acta Physica Polonica A .- 1988, Vol. 73, no 5, s. 779--783, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15581] [data modyf: 06-04-2011 11:54]
[66] Stimulated Raman scattering of pre-gaussian light / Van Cao Long // Zeitschrift für Physik B - Condensed Matter .- 1987, Vol. 65, s. 535--538 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[AWCZ-15512] [data modyf: 25-03-2011 13:40]
[67] Dye laser model with pre-gaussian pump fluctuations / Van Cao Long, S. Janeczko // Zeitschrift für Physik B - Condensed Matter .- 1986, Vol. 62, s. 531--535 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [02-12-2019]
[AWCZ-15511] [data modyf: 25-03-2011 12:34]
[68] Intensity cross-correlation functions in stimulated Raman scattering of colored chaotic light / Marek Trippenbach, Van Cao Long // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 1986, Vol. 3, no 3, s. 879--884 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 7 [02-12-2019]
[AWCZ-15509] [data modyf: 09-03-2011 09:36]
[69] Multiphoton ionisation in the presence of pre-Gaussian light / Van Cao Long, K. Wódkiewicz // Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics .- 1986, Vol. 19, s. 1925--1933, ISSN: 0953-4075, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 8 [02-12-2019]
[AWCZ-15513] [data modyf: 09-03-2011 10:17]
[70] Photoelectron spectra induced by broad-band chaotic light / Van Cao Long, Marek Trippenbach // Zeitschrift für Physik B - Condensed Matter .- 1986, Vol. 63, s. 267--272 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [02-12-2019]
[AWCZ-15510] [data modyf: 25-03-2011 12:34]
[71] Dicke model in a coherent state representation / Van Cao Long // Acta Physica Polonica A .- 1985, Vol. A68, no 4, s. 647--665, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15508] [data modyf: 15-03-2011 14:09]
[72] Quantum generator and singularities / Van Cao Long, S. Janeczko // Acta Physica Polonica A .- 1984, Vol. 66, no 6, s. 505--516, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15580] [data modyf: 06-04-2011 10:04]
[73] Influence of relaxation times on the Bloch-Siegert shift / Van Cao Long // Acta Physica Polonica A .- 1981, Vol. 59, no 2, s. 145--152, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15579] [data modyf: 06-04-2011 10:00]
[74] Application of the phase representation to the theory of resonance fluorescence / Van Cao Long // Acta Physica Polonica A .- 1980, Vol. 57, no 4, s. 613--621, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15583] [data modyf: 06-04-2011 10:20]
[75] Energy levels of dressed atoms and resonance phenomena / I. Białynicki-Birula, Van Cao Long // Acta Physica Polonica A .- 1980, Vol. 57, no 4, s. 599--611, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15582] [data modyf: 06-04-2011 10:12]
[76] New algorithm for numerical calculations of energies of N-level systems interacting with quantized electromagnetic field / I. Białynicki-Birula, Van Cao Long // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) .- 1978, Vol. 26, no 12, s. 1051--1054 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15578] [data modyf: 06-04-2011 09:54]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] New optical solitary waves in the higher order nonlinear Schrödinger equation / Van Cao Long, Marek Trippenbach // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Fizyka ; 9) .- 2001, nr 126, s. 19--28 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3592] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Dispersion engineering in soft glass photonic crystal fibers infiltrated with liquids / Tomasz Stefaniuk, Van Hieu LE, Jacek Pniewski, Van Cao Long, Aleksander Ramaniuk, Karol Grajewski, Lanh Chu Van, Mirosław Karpierz, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // W: Optical Fibers and Their Applications - TAL 2015 : 16 scientific conference and 4 school. Lublin - Nałęczów, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B.w.], 2015 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9816, s. 1--6
Słowa kluczowe: dispersion, opto-fluidies, photonic crystal fibres, soft glass

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[KONF-22105] [data modyf: 31-03-2016 12:12]
[2] Temperature sensitivity of photonic crystal fibers infiltrated with ethanol solutions / Lanh Chu Van, Tomasz Stefaniuk, Rafał Kasztelanic, Van Cao Long, Mariusz Klimczak, Van Hieu LE, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // W: Optical Fibers and Their Applications - TAL 2015 : 16 scientific conference and 4 school. Lublin - Nałęczów, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B.w.], 2015 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9816, s. 1--6
Słowa kluczowe: dispersion, fiber optics, optofluidics, photonic crystal fibers

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [02-12-2019]
[KONF-22104] [data modyf: 31-03-2016 12:04]
[3] Entropic measure of disorder in a system of two-level atoms in 2D cavity - cellular automata approach / Thanh Vinh Nguyen, Van Cao Long, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--7
Słowa kluczowe: cellular automata, entropy, system of two-level atoms, two-dimensional cavity

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2176101   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[KONF-21652] [data modyf: 07-09-2015 16:55]
[4] Pump-probe spectra modeled with inclusion of a dipole-coupled but not dipole-probed F' state, for the case of 85Rb 5S1/2(F) <->5P3/4(F') transitions / Agnieszka Żaba, E. Paul-Kwiek, K. Kowalski, J. Szonert, Dariusz Woźniak, S. Gateva, Van Cao Long, M. Głódź // W: 17th International School on Quantum Electronics: Laser physics and applications. Nessebar, Bułgaria, 2012 .- [b. m.] : SPIE, 2013 .- Proceedings of SPIE Vol. 8770, s. [Q1--Q6] .- ISSN 0277-786X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20812] [data modyf: 29-07-2015 11:36]
[5] Nonlinear quantum scissors and quantum states engineering: numerical simulations / Wiesław Leoński, Van Cao Long // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Ostravice, Czechy, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012 .- Proceedings of SPIE, Vol. 8697, s. [7]
Słowa kluczowe: Bell states, Kerr coupler, entanglement, nonlinear quantum scissors, numerical method

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2006899   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[KONF-20661] [data modyf: 19-09-2014 08:51]
[6] Solitary waves in an elastic rod: Analytical solutions / Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Ostravice, Czechy, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012 .- Proceedings of SPIE, Vol. 8697, s. [8]
Słowa kluczowe: Double dispersion equation, Elastic rod, Solitary waves

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2006521   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [02-12-2019]
[KONF-20660] [data modyf: 19-09-2014 08:51]
[7] Bragg scatering of Bose-Einstein condensates and Imaginary time method / Marek Trippenbach, Van Cao Long, Sau Vu Ngoc, Bang Nguyen Huy // W: 28th National Conference on Theoretical Physics. Sam Son, Wietnam, 2003 .- Hanoi : [brak wydawcy], 2004, s. 198--203
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16866] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] On existence of solition solutions in second harmonic equations for a laser beam / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Marek Trippenbach, Dung Nguyen Tien // W: 28th National Conference on Theoretical Physics. Sam Son, Wietnam, 2003 .- Hanoi : [brak wydawcy], 2004, s. 218--222
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] On existence of solitons for the 3rd harmonic of a light beam in optical fibres / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Marek Trippenbach, Nam Hoang Van // W: 28th National Conference on Theoretical Physics. Sam Son, Wietnam, 2003 .- Hanoi : [brak wydawcy], 2004, s. 212--217
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16867] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski