System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Lidia Najder-Kozdrowska (dawniej: Kozdrowska)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Enhancing silica surface deprotonation by using magnetic nanoparticles as heating agents / Wiktor Wolak, Anatoly B. Kolomeisky, Mirosław Dudek, Maciej Marć, Lidia Najder-Kozdrowska, 2019. Journal of Physics D : Applied Physics Vol. 52, 1--7, ISSN: 0022-3727, , eISSN: 1361-6463, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: deprotonation, magnetic heating, magnetic nanoparticles, silica
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1088/1361-6463/ab39
[AWCZ-24431] [data modyf: 14-10-2019 13:20]
[2] EPR Study of Dealuminated HY Zeolite and Silica Containing Cu-Mn-Zn Spinels: The Effect of Support / Piotr Decyk, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Iveta Bilkova, Maria Ziółek, 2017. Acta Physica Polonica A Vol. 132, no. 1, 38--43, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.132.38         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-21597] [data modyf: 09-08-2017 09:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] The efficiency of synthetic sex pheromones in sexual arousal stimulation in domestic dogs / M. Dzięcioł, W. Niżański, T. Jezierski, A. Szumny, E. J. Godzińska, M. Ochota, E. Stańczyk, Lidia Najder-Kozdrowska, M. Woszczyło, B. Pieczewska, 2017. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 20, no. 3, 429--437, ISSN: 1505-1773, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bitch, color Doppler, oestrus, sex pheromones, sexual behavior
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/pjvs-2017-0052
[AWCZ-22100] [data modyf: 14-12-2017 12:05]
[4] EPR characteristics of activated carbon for hydrogen production by the thermo-catalytic decomposition of methane / Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Paulina Rechnia, Anna Malaika, Beata Krzyżyńska, Mieczysław Kozłowski, 2016. Acta Physica Polonica A Vol. 130, no. 3, 701--704, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [A. Więckowski - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.130.701         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-20471] [data modyf: 23-02-2017 12:42]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Copper-manganese-zinc spinels in zeolites: study of EMR spectra / Piotr Decyk, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Iveta Bilkova, 2015. Nukleonika Vol. 60, no. 3, 423--428, ISSN: 0029-5922, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cu-Mn-Zn spinels, Y zeolites, electron magnetic resonance, paramagnetic complexes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/nuka-2015-0075         Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-19219] [data modyf: 21-08-2015 10:13]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Groups of paramagnetic centres in reduced and methylated low rank coal / Barbara Pilawa, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, 2015. Acta Physica Polonica A Vol. 128, no. 3, 264--267, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.128.264         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-19483] [data modyf: 03-11-2015 18:03]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Origin of electron paramagnetic resonance signal in anthracite / Krzysztof Tadyszak, Maria Aldona Augustyniak-Jabłokow, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Roman Strzelczyk, Bartłomiej Andrzejewski, 2015. Carbon Vol. 94, 53--59, ISSN: 0008-6223, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.carbon.2015.06.057         Cytowania wg Scopus: 8 [24-02-2020]
[AWCZ-19173] [data modyf: 31-07-2015 09:18]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Influence of microwave power on EPR signal of melanin radical and copper (II) ions in DOPA-melanin complexes / Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok, 2013. Acta Physica Polonica A Vol. 124, no. 1, 112--114, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.124.112         Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-17485] [data modyf: 18-10-2016 10:14]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] The influence of antibiotic treatment of bitches in oestrus on their attractiveness to males during mating / M. Dzięcioł, W. Niżański, E. Stańczyk, R. Kozdrowski, Lidia Najder-Kozdrowska, J. Twardoń, 2013. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 16, no. 3, 509--516, ISSN: 1505-1773, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: bitch, oestrus, pheromones, reproductive behavior
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/pjvs-2013-0071         Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-17653] [data modyf: 20-08-2015 12:16]
[10] The effect of ethanol on carbon-catalysed decomposition / Paulina Rechnia, Anna Malaika, Lidia Najder-Kozdrowska, Mieczysław Kozłowski, 2012. International Journal of Hydrogen Energy Vol. 37, iss. 9, 7512--7520, ISSN: 0360-3199, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: activated carbons, ethanol decomposition, hydrogen production, methane decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ijhydene.2012.02.014         Cytowania wg Scopus: 11 [24-02-2020]
[AWCZ-16463] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Electron paramagnetic resonance (EPR) study of DOPA-melanin complexes with kanamycin and copper(II) ions / Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok, Andrzej B. Więckowski, 2011. Spectroscopy : an International Journal Vol. 25, no 3-4, 197--205, ISSN: 0712-4813, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cu(II), DOPA-melanin, EPR, kanamycin
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3233/SPE-2011-0504         Cytowania wg Scopus: 8 [24-02-2020]
[AWCZ-15654] [data modyf: 16-05-2011 12:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Coordinate systems for determining the electron spin resonance (ESR) lineshape / Lidia Najder-Kozdrowska, Andrzej B. Więckowski, 2010. Current Topics in Biophysics Vol. 33, suppl. A, 157--161, ISSN: 2084-1892, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15241] [data modyf: 16-12-2010 13:24]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Paramagnetic centres in oxidised coal / Lidia Najder-Kozdrowska, Rimma I. Samoilova, Reinhard Kappl, J. Hüttermann, Andrzej B. Więckowski, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 118, no 3, 475--479, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-15071] [data modyf: 12-10-2010 11:29]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Triplet states in DOPA-melanin and in its complexes with kanamycin and copper Cu(II) ions / Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Ewa Buszman, Andrzej B. Więckowski, Longina Świątkowska, Dorota Wrześniok, W. Wojtowicz, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 118, no 4, 613--618, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15122] [data modyf: 25-10-2010 14:47]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Influence of copper (II) ions on radicals in DOPA-Melanin / Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok, 2009. Applied Magnetic Resonance Vol. 36, no 1, 81--88, ISSN: 0937-9347, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1007/s00723-009-0001-y         Cytowania wg Scopus: 19 [24-02-2020]
[AWCZ-14054] [data modyf: 01-12-2009 15:47]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Two-component EPR spectra of brown coal / Andrzej B. Więckowski, Lidia Kozdrowska, Joanna Grudzińska, 2005. Karbo R. 50, nr 4, 233--237, ISSN: 1230-0446, bibliogr. wykr.
Słowa kluczowe: EPR, brown coal, paramagnetic centres
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10597] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Effect of photodynamic therapy on free radicals in human glioma GAMG and human glioma 42 MG BA cells / Małgorzata Latocha, Barbara Pilawa, J. Dudek, T. Biniszkiewicz, Lidia Kozdrowska, A. Sieroń, T. Wilczok, 2004. Current Topics in Biophysics Vol. 28, suppl., A-35 [abstr.], ISSN: 2084-1892,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9733] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Free radicals in melanotic human melanoma and human colon adenocarcinoma cells after photodynamic therapy / Małgorzata Latocha, Barbara Pilawa, J. Dudek, T. Biniszkiewicz, Lidia Kozdrowska, A. Sieroń, T. Wilczok, 2004. Physica Medica Vol. 20, supl. 1, 69--71, ISSN: 1120-1797, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR, free radicals, photodynamic therapy, tumor dells
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-9871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Influence of thermal decomposition on paramagnetic centres in vitrinite / Lidia Kozdrowska, Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, 2004. Fuel Processing Technology Vol. 85, no 14, 1585--1593, ISSN: 0378-3820, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR, coal, paramagnetic centres, thermal decomposition, vitrinite
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [24-02-2020]
[AWCZ-9646] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Microwave saturation of EPR spectra of thermally decomposed vitrinite / Lidia Kozdrowska, Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, 2003. Karbo R. 48, nr 4, 232--235, ISSN: 1230-0446, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR, paramagnetic centres, vitrinite
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9352] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The application of electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for study of accumulation of metal ions by Cladosporium Cladosporiodes / Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Ewa Buszman, Teresa Witoszyńska // W: Nature Journal .- 2011, No. 44, s. 56--60, ISSN: 0474-2931, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR, cladosporium cladosporioides, melain,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9196] [data modyf: 13-04-2015 16:56]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Copper and manganese mixed oxides in zeolites: study of EMR spectra, 2014. Piotr Decyk, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Iveta Bilkova, Maria Ziółek // W: III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. "ATTYKA", 2014, s. 63--67, ISBN: 9788362139583 .- [Komunikat]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21343] [data modyf: 25-08-2015 12:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Linear anamorphosis of the electron paramagnetic resonance (EPR) lineshape of ultramarine blue, 2009. Lidia Najder-Kozdrowska, Andrzej B. Więckowski // W: Humanism in European Science & Culture : 3rd international forum. Lublin, Polska Kraków : Societas Humboldtiana Polonorum, 2011, s. 321--325, ISBN: 9788392362265
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21169] [data modyf: 03-02-2014 16:06]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Electron paramagnetic resonance EPR study of oxidized coal, 2009. Lidia Najder-Kozdrowska, Rimma I. Samoilova, Reinhard Kappl, Juergen Huettermann, Andrzej B. Więckowski // W: Fabrication, modification and investigations of novel forms of carbon : the 8th Torunian Carbon Symposium. Toruń, Polska Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, s. 85--86 [abstr.], ISBN: 9788323123781
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19298] [data modyf: 28-09-2009 10:10]
[4] Study of oxidized coal by continuous wave CW/pulse electron paramagnetic resonance, 2007. Lidia Najder-Kozdrowska // W: Transfer von Wissen und Kulturmustern im Zeitalter der Globalisierung : Dokumentation des 7. Internationalen Wissenschftlichen Kongresses der Societas Humboldtiana Polonorum. Warszawa, Polska Warszawa : Societas Humboldtiana Polonorum, 2009, Publikacje Societas Humboldtiana Polonorum, T. 14, s. 120--126, ISBN: 9788392362241
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19171] [data modyf: 02-06-2009 13:56]
[5] Study of oxidized coal by continous wave CW/pulse electron paramagnetic resonance EPR, 2007. Lidia Najder-Kozdrowska // W: 7. Międzynarodowy Kongres Naukowy : Societas Humboldtiana Polonorum. Warszawa, Polska Warszawa : Wydaw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2007, s. 61--64
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Study of (Dopa-Melanin) - Kanamycin-Copper(II) Systems, 2004. Lidia Kozdrowska // W: Wissenschaft und Kunst für Europa : Dokumentation des 6. Internationalen Kongresses der Societas Humboldtiana Polonorum. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2005, s. 238, ISBN: 8392362209
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski