System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Mirosław Dudek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 94 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Thermal effects on the ferromagnetic resonance in polymer composites with magnetic nanoparticles fillers / Mirosław Dudek, Nikos Guskos, Marcin Kośmider
// W: Smart nanoparticles technology / ed. by A. A. Hashim .- Rijeka : InTech, 2012 - s. 373--386 .- ISBN: 9789535105008
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14563] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[2] Age-structured population models with genetics / Mirosław Dudek, Tadeusz Nadzieja
// W: From genetics to mathematics / ed. M. Lachowicz, J. Miękisz .- Singapore : World Scientific Publishing, 2009 - (Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences ; Vol. 79) - s. 149--172 .- ISBN: 9789812837240
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11261] [data modyf: 01-09-2009 14:30]
[3] Study on non-equilibrium surface diffusion from an initial step-cocentration profile with a new probability-based continuum method / Mirosław Dudek, M.C. Tringides
// W: Collecttive diffusion on surfaces : correlation effects and adatom interactions .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2001 - (Mathematics, Physics and Chemistry ; Vol. 29) - s. 179--189 .- ISBN: 0792371151
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5375] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Kodujące palindromy / Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Mirosław Dudek
// W: Symetrie, systemy, ewolucja .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999 - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Studium Generale ; t. 8) - s. 93--114 .- ISBN: 832291864X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4856] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Periodyczność w zdolnościach kodujących DNA / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek
// W: Symetrie, systemy, ewolucja .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999 - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Studium Generale ; t. 8) - s. 69--92 .- ISBN: 832291864X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5374] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Enhancing silica surface deprotonation by using magnetic nanoparticles as heating agents / Wiktor Wolak, Anatoly B. Kolomeisky, Mirosław Dudek, Maciej Marć, Lidia Najder-Kozdrowska // Journal of Physics D : Applied Physics .- 2019, Vol. 52, s. 1--7, ISSN: 0022-3727, , eISSN: 1361-6463, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deprotonation, magnetic heating, magnetic nanoparticles, silica
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1088/1361-6463/ab39
[AWCZ-24431] [data modyf: 14-10-2019 13:20]
[2] Adsorption of Methylene Blue on Titanate Nanotubes Synthesized with Ultra-Small Fe3O4 Nanoparticles / Maciej Marć, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł, Bartłomiej Zapotoczny(*) // NANO : Brief Reports and Reviews .- 2018, Vol. 13, no. 12, s. 1--9, ISSN: 1793-2920, , eISSN: 1793-7094, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adsorption, magnetic materials, magnetite nanoparticles, nanostructures, titanate nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S1793292018501424         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-23611] [data modyf: 31-01-2019 16:35]
[3] Hydrogen blistering under extreme radiation conditions / Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Mirosław Dudek // npj Materials Degradation .- 2018, Vol. 2, s. 1--8, eISSN: 2397-2106, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1038/s41529-017-0024-z
[AWCZ-22501] [data modyf: 15-03-2018 16:35]
[4] Negative and positive stiffness in auxetic magneto-mechanical metamaterials / Krzysztof Dudek(*), R. Gatt, Mirosław Dudek, J. N. Grima // Proceedings of the Royal Society A .- 2018, Vol. 474, s. 1--17, ISSN: 1364-5021, , eISSN: 1471-2946, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Poison's ratio, auxetic, magnets, mechanical metamaterials, negative stiffness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1098/rspa.2018.0003         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-22967] [data modyf: 31-10-2018 09:54]
[5] Potential of mechanical metamaterials to induce their own global rotational motion / Krzysztof Dudek(*), K. W. Wojciechowski, Mirosław Dudek, R. Gatt, L. Mizzi, J. N. Grima // Smart Materials and Structures .- 2018, Vol. 27, s. 1--10, ISSN: 0964-1726, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: auxetic, mechanical metamaterials, negative Poisson's ratio, reaction wheels
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/1361-665X/aab16
[AWCZ-22708] [data modyf: 31-10-2018 09:57]
[6] Global rotation of mechanical metamaterials induced by their internal deformation / Krzysztof Dudek(*), R. Gatt, L. Mizzi, Mirosław Dudek, D. Attard, J. N. Grima // AIP Advances .- 2017, Vol. 7, s. 1--7, ISSN: 2158-3226, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 0.1063/1.4998398
[AWCZ-21761] [data modyf: 31-10-2018 11:21]
[7] On the dynamics and control of mechanical properties of hierachical rotating rigid unit auxetics / Krzysztof Dudek, Ruben Gatt, Luke Mizzi, Mirosław Dudek, Daphne Attard, Kenneth E. Evans, Joseph N. Grima // Scientific Reports .- 2017, Vol. 7, s. 1--9, ISSN: 2045-2322, , eISSN: 2045-2322, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/srep46529         Cytowania wg Scopus: 13 [14-10-2019]
[AWCZ-21385] [data modyf: 31-10-2018 11:23]
[8] Programmable magnetic domain evolution in magnetic auxetic systems / Krzysztof Dudek, Wiktor Wolak, Mirosław Dudek, Roberto Caruana-Gauci, R. Gatt, Krzysztof W. Wojciechowski, J. N. Grima // Physica Status Solidi. Rapid Research Letters .- 2017, Vol. 11, no. 8, s. 1-6, ISSN: 1862-6254, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Ising model, auxetic, magnetic domains, mechanical metamaterials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1002/pssr.201700122         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-21662] [data modyf: 31-10-2018 11:49]
[9] Limitation of tuning the antibody-antigen reaction by changing the value of pH and its consequence for hyperthermia / J. Mleczko, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Thi Dung Nguyen, Agnieszka Mirończyk, Bartłomiej Zapotoczny, Julia Nowak-Jary, Ewelina Gronczewska, Maciej Marć, Mirosław Dudek // Journal of Biochemistry .- 2016, Vol. 159, no. 4, s. 421--427, ISSN: 0021-924X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Raman spectroscopy, antibody-antigen complex, isoelectric point, magnetic hyperthermia, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1093/jb/mvv120
[AWCZ-19975] [data modyf: 18-05-2016 10:08]
[10] On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete / J. Borucka-Lipska, W. Kiernożycki, N. Guskos, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Wiktor Wolak, Maciej Marć, Jacek Juliusz Kozioł, Joanna Kalaga // International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) .- 2016, Vol. 2, iss. 4, s. 97--103, ISSN: 2395-6992, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: compressive strength, concrete, magnetite concentrate, magnetite grains, pH value
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20250] [data modyf: 11-07-2016 12:10]
[11] Understanding of the role of pH in filling mesoporous silica with magnetic nanoparticles / Wiktor Wolak, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Karol Marcjan // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics .- 2016, Vol. 15, no. 1, s. 191--196, ISSN: 2299-9965, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: magnetic nanoparticles, mesoporous silica, point of zero charge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2016.1.19
[AWCZ-19976] [data modyf: 12-04-2016 10:13]
[12] Colossal magnetocaloric effect in magnetoauxetic systems / Mirosław Dudek, Krzysztof W. Wojciechowski, J. N. Grima, Roberto Caruana-Gauci, Krzysztof Dudek // Smart Materials and Structures .- 2015, Vol. 24, no. 8, s. 1--5, ISSN: 0964-1726, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: auxetic systems, magnetocaloric effect, phase transition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0964-1726/24/8/085027         Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-19185] [data modyf: 31-10-2018 09:32]
[13] Degradation of metallic surfaces under space conditions, with particular emphasis on Hydrogen recombination processes / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert, Mirosław Dudek // Advances in Space Research .- 2015, Vol. 56, no. 1, s. 71--84, ISSN: 0273-1177, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- [U. Geppert - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: blistering, hydrogen embrittlement, recombination, space environmental effects
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.asr.2015.03.032         Cytowania wg Scopus: 13 [14-10-2019]
[AWCZ-19090] [data modyf: 27-04-2017 13:22]
[14] Preparation of the narrow size distribution USPIO in mesoporous silica for magnetic field guided drug delivery and release / Bartłomiej Zapotoczny, N. Guskos, Jacek Juliusz Kozioł, Mirosław Dudek // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 2015, Vol. 374, s. 96--102, ISSN: 0304-8853, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: drug delivery and release, magnetic nanoparticles, mesoporous silica
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jmmm.2014.08.035         Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-18598] [data modyf: 24-08-2015 13:15]
[15] The Effect of Fe3O4 Nanoparticles on Survival of Probiotic Bacteria Lactobacillus acidophilus PCM2499 at Lower pH / Andrzej Jurkowski, Bartłomiej Zapotoczny, Jacek Juliusz Kozioł, Mirosław Dudek // Polish Journal of Microbiology .- 2015, Vol. 64, no. 3, s. 307--310, ISSN: 1733-1331, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- [Short Communication]
Słowa kluczowe: Lactobacillus acidophilus PCM2499, nanoparticles, probiotic bacteria, survival at low pH
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19354] [data modyf: 02-10-2015 17:47]
[16] Space dependent mean field approximation modelling / Mirosław Dudek, J. N. Grima, R. Cauchi, C. Zerafa, R. Gatt, Bartłomiej Zapotoczny // Journal of Statistical Physics .- 2014, Vol. 154, no. 6, s. 1508--1515, ISSN: 0022-4715, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, coarsening, magnetic domains, mean field approximation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10955-014-0944-8         Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-18008] [data modyf: 20-08-2015 14:44]
[17] Magnetic study of nanocrystalline 0.95MnO/0.05ZnO / N. Guskos, Mirosław Dudek, G. Zolnierkiewicz, J. Typek, P. Berczynski, Z. Lendzion-Bielun, D. Sibera, U. Narkiewicz // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 2013, Vol. 326, s. 225--231, ISSN: 0304-8853, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: magnetic nanoparticle, magnetic resonance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.jmmm.2012.09.018         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-16730] [data modyf: 20-08-2015 08:45]
[18] Nanobuffering property of Fe3O4 magnetic nanoparticles in aqueous solution / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł, J. Mleczko // Physica A .- 2013, Vol. 392, no. 6, s. 1493--1499, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Electric double layer, Magnetic nanoparticles, Stochastic equation, pH value
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physa.2012.12.002         Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-17026] [data modyf: 20-08-2015 09:49]
[19] Smart metamaterials with tunable auxetic and other properties / Joseph N. Grima, Roberto Caruana-Gauci, Mirosław Dudek, Krzysztof W. Wojciechowski, Ruben Gatt // Smart Materials and Structures .- 2013, Vol. 22, s. 1--10, ISSN: 0964-1726, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)        Cytowania wg Scopus: 64 [14-10-2019]
[AWCZ-17707] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[20] FMR study of the porous silicate glasses with Fe3O4 magnetic nanoparticles fillers / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Nikolaos Guskos, Jacek Juliusz Kozioł, Bohdan Padlyak, Marcin Kośmider, E. Rysiakiewicz-Pasek // Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials .- 2012, s. [7], ISSN: 1687-4110, , eISSN: 1687-4129, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2012/341073         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-16636] [data modyf: 12-12-2012 12:14]
[21] Bound states induced by interaction potential deformation / Sylwia Kondej, Mirosław Dudek // Reviews on Advanced Materials Science [online] .- 2010, Vol. 23, no 2, s. 126--132, ISSN: 1606-5131, : bibliogr.wykr.summ. .- http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/no_22310/kondej.pdf/ [dostęp: 07.10.2010]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)
[AWCZ-15054] [data modyf: 07-10-2010 14:24]
[22] Temperature dependence of the FMR absorption lines in viscoelastic magnetic materials / Mirosław Dudek, Nikolaos Guskos, E. Senderek, Z. Roslaniec // Journal of Alloys and Compounds .- 2010, Vol. 504, no 2, s. 289--295, ISSN: 0925-8388, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.jallcom.2010.05.127         Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-15052] [data modyf: 07-10-2010 15:19]
[23] Magnetic films of negative Poisson's ratio in rotating magnetic fields / Mirosław Dudek, Krzysztof W. Wojciechowski // Journal of Non-Crystalline Solids .- 2008, Vol. 354, s. 4304--4308, ISSN: 0022-3093, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: magnetic nanograins, mechanical properties, modeling and simulation, negative Poisson's ratio
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.noncrysol.2008.06.086
[AWCZ-13412] [data modyf: 01-12-2008 11:50]
[24] Magnetization dynamics in Landau-Lifshitz-Gilbert formulation. FMR experiment modeling / Mirosław Dudek, Nikolaos Guskos, Bogdan Grabiec, Michał Maryniak // Journal of Non-Crystalline Solids .- 2008, Vol. 354, no 35-39, s. 4146--4150, ISSN: 0022-3093, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: magnetic properties, modeling and simulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-13255] [data modyf: 25-09-2008 12:17]
[25] Information weights of nucleotides in DNA sequences / Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Dorota Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz // Computational Methods in Science and Technology .- 2007, Vol. 13, no 1, s. 5--12, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Borrelia burgdorferi genome, codon, oligomers, protein sequence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12255] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Lotka-Volterra population model of genetic evolution / Mirosław Dudek // Communications in Computational Physics .- 2007, Vol. 2, no 6, s. 1174--1183 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lotka-Volterra equations, Penna model, evolution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-12279] [data modyf: 19-02-2010 13:43]
[27] Molecular dynamics simulations of auxetic ferrogel / Mirosław Dudek, Bogdan Grabiec, Krzysztof W. Wojciechowski // Reviews on Advanced Materials Science [online] .- 2007, Vol. 14, s. 167--173, ISSN: 1606-5131, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 29 [14-10-2019]
[AWCZ-12059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Non-finite-difference algorithm for integrating Newton's motion equations / Bartosz Brzostowski, Mirosław Dudek, Bogdan Grabiec, Tadeusz Nadzieja // Physica Status Solidi B-Basic Research .- 2007, Vol. 244, no 3, s. 851--858, ISSN: 0370-1972, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-11623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] The relationships between the isoelectric point and: length of proteins, taxonomy and ecology of organisms / Joanna Kiraga, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Przemysław Biecek, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // BMC Genomics .- 2007, Vol. 8, s. [16] : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- http://www.biomedcentral.com/, [dostęp: 08-08-2007]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 77 [14-10-2019]
[AWCZ-12280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Food-chain competition influences gene's size / Marta Dembska, Mirosław Dudek, Dietrich Stauffer // Physica A .- 2006, Vol. 371, s. 473--480, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bak-Sneppen model, DNA, computer simulation, predator-prey
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-11119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Correspondence between mutation and selection pressure and the genetic code degeneracy in the gene evolution / Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Banaszak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Future Generation Computer Systems .- 2005, Vol. 21, s. 1033--1039 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo simulation, evolution, genetic code, mutation, selection
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-10377] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Higher mutation rate helps to rescue genes from the elimination by selection / Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Aleksandra Nowicka, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Banaszak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // BioSystems .- 2005, Vol. 80, s. 193--199, ISSN: 0303-2647, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, gene surviving, leading strand, mutation pressure, selection pressure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-10376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Molecular dynamics simulations through symbolic programming / Mirosław Dudek, Tadeusz Nadzieja // International Journal of Modern Physics C .- 2005, Vol. 16, no 3, s. 413--425 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: differential equation, initial-value problem, molecular dynamics simulations, symbolic computation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-10375] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Mutational and selective mechanisms shaping large-scale organization and evolution of chromosomes / Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Banaszak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Current Topics in Genetics .- 2005, Vol. 1, s. 87--101 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: genome evolution, isochore, mutation pressure, replication, selection pressure
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11983] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Differential gene survival under asymmetric directional mutational pressure / Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Joanna Banaszak, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Aleksandra Nowicka, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Lecture Notes in Computer Science: Computational Science - ICCS 2004 .- 2004, Vol. 3039, s. 687--693 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-10633] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Effect of variable surrounding on species creation / Aleksandra Nowicka, Artur Duda, Mirosław Dudek // Comptes Rendus Biologies .- 2004, Vol. 327, s. 283--292 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-9746] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Explantation of the reaction of monoclonal antibodies with Candida albicans cell surface in terms of compound Poisson process / Mirosław Dudek, Józef Mleczko // International Journal of Modern Physics C .- 2004, Vol. 15, no 5, s. 637--648 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Candida albicans, Neyman distribution, cell surface, compound Poisson process, epitopes, monoclonal antibodies
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] How gene survival depends on their lenght / Natalia Polak, Joanna Banaszak, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Kamila Smolarczyk, Aleksandra Nowicka, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Lecture Notes in Computer Science: Computational Science - ICCS 2004 .- 2004, Vol. 3039, s. 694--699 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10634] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Representation of mutation pressure and selection pressure by PAM matrices / Aleksandra Nowicka, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Joanna Banaszak, Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek // Applied Bioinformatics .- 2004, Vol. 3, no 1, s. 31--39 : wykr.summ. .- www.openmindjournals.com
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, PAM matrices, mutation pressure, selection pressure
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-9804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Simulation of gene evolution under directional mutational pressure / Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Banaszak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Physica A .- 2004, Vol. 336, s. 63--73, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, coding, evolution, mutation, sense strand
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-9745] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Using Monte Carlo simulations for the gene and genome evolution / Maria Kowalczuk, A. Łaszkiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Banaszak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Trends in Statistical Physics .- 2004, Vol. 4, s. 29--44 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10374] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Where does bacterial replication start? Rules for predicting the oriC region / Paweł Mackiewicz, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Anna Zawilak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Nucleic Acids Research .- 2004, Vol. 32, no 13, s. 3781--3791 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9747] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Correlation between mutation pressure, selection pressure, and occurrence of amino acids / Aleksandra Nowicka, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek // Lecture Notes in Computer Science: Computational Science - ICCS 2003 .- 2003, Vol. 2658, s. 650--657 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-10635] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] High divergence rate of sequences located on different DNA strands in closely related bacterial genomes / Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Journal of Applied Genetics .- 2003, Vol. 44, no 4, s. 561--584 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, divergence, lagging strand, leading strand, mutation pressure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-9387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Properties of the genetic code under directional, asymmetric mutational pressure / Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Lecture Notes in Computer Science: Computational Science - ICCS 2003 .- 2003, Vol. 2657, s. 343--350 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-10636] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Rearrangements between differently replicating DNA strands in asymmetric bacterial genomes / Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Acta Microbiologica Polonica .- 2003, Vol. 52, no 3, s. 245--261 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, divergence, lagging strand, leading, mutation pressure, rearrangements
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 9 [14-10-2019]
[AWCZ-9749] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] How many protein-coding genes are there in the Saccharomyces cerevisiae genome? / Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Agnieszka Laszkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Yeast .- 2002, Vol. 19, s. 619--629 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Saccharomyces cerevisiae, coding probability, gene number, hypothetical ORFs, questionable ORFs, smORFs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8629] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Replication associated mutational pressure generating long-range correlation in DNA / Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Agnieszka Laszkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Physica A .- 2002, Vol. 314, s. 646--654, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA evolution, Replication, tables of substitutions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[AWCZ-8625] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] DNA asymmetry and the replicational mutational pressure / Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Journal of Applied Genetics .- 2001, Vol. 42, no 4, s. 553--577 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AT skew, DNA asymmetry, DNA walk, GC skew, mutational pressure, rate of evolution, selection pressure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 42 [14-10-2019]
[AWCZ-8622] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] Evolution rates of genes on leading and lagging DNA strands / Dorota Szczepanik, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Aleksandra Nowicka, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Journal of Molecular Evolution .- 2001, Vol. 52, s. 426--433 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, evolution rate, mutation pressure, orthologs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8630] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] High correlation between the turnover of nucleotides under mutational pressure and the DNA composition / Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // BMC Evolutionary Biology .- 2001, Vol. 1, s. [1--8] : bibliogr.tab.wykr.summ. .- www.biomedcentral.com/1471-2148/1/13
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 27 [14-10-2019]
[AWCZ-8633] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Multiple base substitution corrections in DNA sequence evolution / Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, D. Szczepanik, A. Nowicka, M. Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // International Journal of Modern Physics C .- 2001, Vol. 12, no 7, s. 1043--1053 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA evolution, replication, tables of substitution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-8081] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] The differential killing of genes by inversions in prokaryotic genomes / Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Journal of Molecular Evolution .- 2001, Vol. 53, s. 615--621 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, gene inversion, lagging strand, leading, mutation pressure, ortholog
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 15 [14-10-2019]
[AWCZ-8631] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Effect of inherited genetic information on stochastic predator-prey model / Artur Duda, Paweł Dyś, A. Nowicka, Mirosław Dudek // International Journal of Modern Physics C .- 2000, Vol. 11, no 8, s. 1527--1538 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lotka-Volterra equations, Penna model, evolution, phase transitions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-8090] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[55] Is there replication-associated mutational pressure in the Saccharomyces cerevisiae genome? / Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Journal of Theoretical Biology .- 2000, Vol. 202, s. 305--314 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Long-tail feature of DNA words over- and under-representation in coding sequences / A. Nowicka, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, M. Dudkiewicz, D. Szczepanik // Computational Methods in Science and Technology .- 2000, Vol. 6, s. 65--71, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8078] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[57] Effect of replication on the third base of codons / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz // Physica A .- 1999, Vol. 265, s. 78--84, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA walk, long-range correlations, replication
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 13 [14-10-2019]
[AWCZ-8068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] How does replication-associated mutational pressure influence amino acid composition of proteins? / Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Genome Research .- 1999, Vol. 9, no 5, s. 409--416 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8628] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[59] Mechanisms generating long-range correlation in nucleotide composition og the Borrelia burgdorferi genome / Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, D. Szczepanik, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Physica A .- 1999, Vol. 273, no 1-2, s. 103--115, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: long-range correlation, replication, transcription
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8088] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Optimization of gene sequences under constant mutational pressure and selection / Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek // Physica A .- 1999, Vol. 273, no 1-2, s. 116--131, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA, molecular clock hypothesis, mutation, selection
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-8087] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[61] Origin and properties of non-coding ORFs in the yeast genome / Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Nucleic Acids Research .- 1999, Vol. 27, no 17, s. 3503--3509 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 34 [14-10-2019]
[AWCZ-8086] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] Some hints on open reading frame statistics - how ORF length depends on selection / Agnieszka Gierlik, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek // International Journal of Modern Physics C .- 1999, Vol. 10, no 4, s. 635--643 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ORF generation, ORF length, Open Reading Frame, coding density, genetic code properties
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-8075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Total number of coding open reading frames in the yeast genome / Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat // Yeast .- 1999, Vol. 15, s. 1031--1034 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: coding sequence, gene number, genome coding capacity, open reading frame
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 21 [14-10-2019]
[AWCZ-8079] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[64] Q + 1 state Potts model of late stage sintering / Mirosław Dudek, J.-F. Gouyet, Max Kolb // Surface Science .- 1998, no 401, s. 220--226 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: computer simulation, grain boundaries, sintering
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-8085] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Sequence asymmetry as a parameter indicating coding sequences in Saccharomyces cerevisiae genome / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, Paweł Mackiewicz // Theory in Biosciences .- 1998, Vol. 117, s. 78--89 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-8623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] The effect of DNA phase structure on DNA walks / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek // European Physical Journal B .- 1998, Vol. 3, s. 271--276, ISSN: 1434-6028, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 25 [14-10-2019]
[AWCZ-8080] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] The role of the genetic code in generating new coding sequences inside existingt genes / Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Mirosław Dudek // BioSystems .- 1998, Vol. 45, s. 165--176, ISSN: 0303-2647, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: antisense, gene evolution, genetic code, overlapping reading frame, yeast genome
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8082] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Asymmetry in nucleotide composition of sense and antisense strands as a parameter for discriminating open reading frames as protein coding sequences / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, Adelina Rogowska // Journal of Applied Genetics .- 1997, Vol. 38, no 1, s. 1--9 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, Saccharomyces cerevisiae, coding function, ellipse of concentration, open reading frames (ORFs)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-8626] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Asymmetry of coding versus noncoding strand in coding sequences of different genomes / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Fita // Microbial & Comparative Genomics .- 1997, Vol. 2, no 4, s. 259--268 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 28 [14-10-2019]
[AWCZ-8083] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[70] Is there any mystery of ORPHANs? / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, Paweł Mackiewicz // Journal of Applied Genetics .- 1997, Vol. 38, no 4, s. 365--372 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, Saccharomyces cerevisiae, coding ORF, gene finding, gene number, orphans
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8624] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Surface strip spreading for repulsive adatoms / Mirosław Dudek, Janusz Bęben // Surface Science .- 1997, no 376, s. 418--422 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: computer simulations, surface diffusion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-8084] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Generation of overlapping open reading frames / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek // Trends in Genetics .- 1996, Vol. 12, no 1, s. 12 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Tracer diffusion of particles with soft-core interactions studied by Monte Carlo simulations / G. Czarnecki, Mirosław Dudek, A. Pękalski, Jerzy Cisło // Journal of Physics A : Mathematical and General .- 1996, Vol. 29, s. 3367--3374 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-12679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Finite-size scaling behavior of biased SAW at the percolation threshold / Mirosław Dudek // Physica A .- 1995, Vol. 219, s. 114--120, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-12678] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Brownian relaxation of rotators in a driving field / Jerzy Cisło, Mirosław Dudek // Journal of Chemical Physics .- 1994, Vol. 100, no 2, s. 1567--1572 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-12677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] Zagadnienia dydaktyki fizyki w szkołach wyższych / Mirosław Dudek, T. Paszkiewicz // Postępy Fizyki .- 1992, T. 43, z. 1, s. 57--67 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Diffusion through a membrane with pressure-induced structure / Mirosław Dudek, Iwona Mróz // Physica A .- 1991, Vol. 178, s. 44--61, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-12674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Transfer matrix approach to the multicomponent Takahashi gas / Jerzy Cisło, Mirosław Dudek // Journal of Physics A : Mathematical and General .- 1991, Vol. 24, s. 4779--4786 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-12675] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Zagadnienia dydaktyki fizyki w szkołach wyższych / Mirosław Dudek, T. Paszkiewicz // Postępy Fizyki .- 1991, T. 42, z. 6, s. 685--701 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12673] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Laplacian aggregates of oriented particles in ferrofluids / Mirosław Dudek // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 1990, Vol. 88, s. 157--161, ISSN: 0304-8853, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-12672] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Binary magnetic lattice gas in transverse field / Mirosław Dudek // Zeitschrift für Physik B - Condensed Matter .- 1987, Vol. 66, s. 387--395 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-12671] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[82] Convergence of finite size scaling analysis: weak size dependence of renormalization transformations / Mirosław Dudek, J. M. J. Van Leeuwen, H. W. J. Blöte // Physica A .- 1987, Vol. 147, s. 344--367, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-12670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[83] A magnetic lattice gas of composite particles in a transverse field / Mirosław Dudek, A. Pękalski // Physica A .- 1986, Vol. 137, s. 464--476, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-12669] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] Magnetic lattice gas of molecules with internal structure / Mirosław Dudek, A. Pękalski // Physica A .- 1984, Vol. 126, s. 504--519, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-12668] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Ferromagnetic resonance of the Ni/C and Fe3O4 magnetic nanoparticles in the porous silicate glasses / Bohdan Padlyak, Mirosław Dudek, Nikos Guskos, Bartłomiej Zapotoczny, Jacek Juliusz Kozioł, E. Rysiakiewicz-Pasek, S. I. Mudry, Yu. O. Kulyk // W: Porous materials, theory and experiment - INTERPOR '12 : VIII international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina, 2012 .- Lviv : [brak wydawcy], 2012, s. 89--90
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20489] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Reviews on Advanced Materials Science [online] / (Red.) Jarosław Rybicki, Krzysztof W. Wojciechowski, Mirosław Dudek, Nikolaos Gouskos, Janusz Typek .- St. Petersburg : Institute of Problems of Mechanical Engineering Russian Academy of Sciences, 2010, Vol. 23, no 1
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4783] [data modyf: 07-10-2010 15:50]
[2] Physica A / (Red.) Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek .- Amsterdam : Elsevier Science B.V., 1999, Vol. 273, no 1-2 .- ISSN: 0378-4371
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3893] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł .- Numer : P. 406711 .- Data zgłoszenia : 27-12-2013 .- Data udzielenia : 08-12-2017
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł .- Numer : P.406711 .- Data zgłoszenia : 27-12-2013
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski