System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Mirosław Dudek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 95 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Thermal effects on the ferromagnetic resonance in polymer composites with magnetic nanoparticles fillers, Mirosław Dudek, Nikos Guskos, Marcin Kośmider
// W: Smart nanoparticles technology, 2012. / ed. by A. A. Hashim, Rijeka : InTech, s. 373--386, ISBN: 9789535105008
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14563] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[2] Age-structured population models with genetics, Mirosław Dudek, Tadeusz Nadzieja
// W: From genetics to mathematics, 2009. / ed. M. Lachowicz, J. Miękisz, Singapore : World Scientific Publishing (Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences Vol. 79), s. 149--172, ISBN: 9789812837240
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11261] [data modyf: 01-09-2009 14:30]
[3] Study on non-equilibrium surface diffusion from an initial step-cocentration profile with a new probability-based continuum method, Mirosław Dudek, M.C. Tringides
// W: Collecttive diffusion on surfaces : correlation effects and adatom interactions, 2001. , Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Mathematics, Physics and Chemistry Vol. 29), s. 179--189, ISBN: 0792371151
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5375] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Kodujące palindromy, Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Mirosław Dudek
// W: Symetrie, systemy, ewolucja, 1999. , Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis. Studium Generale t. 8), s. 93--114, ISBN: 832291864X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4856] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Periodyczność w zdolnościach kodujących DNA, Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek
// W: Symetrie, systemy, ewolucja, 1999. , Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis. Studium Generale t. 8), s. 69--92, ISBN: 832291864X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5374] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Enhancing silica surface deprotonation by using magnetic nanoparticles as heating agents / Wiktor Wolak, Anatoly B. Kolomeisky, Mirosław Dudek, Maciej Marć, Lidia Najder-Kozdrowska, 2019. Journal of Physics D : Applied Physics Vol. 52, 1--7, ISSN: 0022-3727, , eISSN: 1361-6463, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: deprotonation, magnetic heating, magnetic nanoparticles, silica
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1088/1361-6463/ab39
[AWCZ-24431] [data modyf: 14-10-2019 13:20]
[22,14] [0,32]
[2] Magnetocaloric materials with ultra-small magnetic nanoparticles working at room temperature / Mirosław Dudek, Krzysztof Dudek, Wiktor Wolak, K. W. Wojciechowski, J. N. Grima, 2019. Scientific Reports Vol. 9, 1--10, ISSN: 2045-2322, , eISSN: 2045-2322, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1038/s41598-019-53617-0         Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-24822] [data modyf: 14-01-2020 12:48]
[46,67] [0,33]
[3] Adsorption of Methylene Blue on Titanate Nanotubes Synthesized with Ultra-Small Fe3O4 Nanoparticles / Maciej Marć, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł, Bartłomiej Zapotoczny(*), 2018. NANO : Brief Reports and Reviews Vol. 13, no. 12, 1--9, ISSN: 1793-2920, , eISSN: 1793-7094, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: adsorption, magnetic materials, magnetite nanoparticles, nanostructures, titanate nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S1793292018501424         Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-23611] [data modyf: 31-01-2019 16:35]
[10] [0,5]
[4] Hydrogen blistering under extreme radiation conditions / Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Mirosław Dudek, 2018. npj Materials Degradation Vol. 2, 1--8, eISSN: 2397-2106, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1038/s41529-017-0024-z
[AWCZ-22501] [data modyf: 15-03-2018 16:35]
[1,67] [0,33]
[5] Negative and positive stiffness in auxetic magneto-mechanical metamaterials / Krzysztof Dudek(*), R. Gatt, Mirosław Dudek, J. N. Grima, 2018. Proceedings of the Royal Society A Vol. 474, 1--17, ISSN: 1364-5021, , eISSN: 1471-2946, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Poison's ratio, auxetic, magnets, mechanical metamaterials, negative stiffness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1098/rspa.2018.0003         Cytowania wg Scopus: 8 [30-03-2020]
[AWCZ-22967] [data modyf: 31-10-2018 09:54]
[17,5] [0,5]
[6] Potential of mechanical metamaterials to induce their own global rotational motion / Krzysztof Dudek(*), K. W. Wojciechowski, Mirosław Dudek, R. Gatt, L. Mizzi, J. N. Grima, 2018. Smart Materials and Structures Vol. 27, 1--10, ISSN: 0964-1726, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: auxetic, mechanical metamaterials, negative Poisson's ratio, reaction wheels
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/1361-665X/aab16
[AWCZ-22708] [data modyf: 31-10-2018 09:57]
[20] [0,5]
[7] Global rotation of mechanical metamaterials induced by their internal deformation / Krzysztof Dudek(*), R. Gatt, L. Mizzi, Mirosław Dudek, D. Attard, J. N. Grima, 2017. AIP Advances Vol. 7, 1--7, ISSN: 2158-3226, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 0.1063/1.4998398
[AWCZ-21761] [data modyf: 31-10-2018 11:21]
[7,22] [0,29]
[8] On the dynamics and control of mechanical properties of hierachical rotating rigid unit auxetics / Krzysztof Dudek, Ruben Gatt, Luke Mizzi, Mirosław Dudek, Daphne Attard, Kenneth E. Evans, Joseph N. Grima, 2017. Scientific Reports Vol. 7, 1--9, ISSN: 2045-2322, , eISSN: 2045-2322, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/srep46529         Cytowania wg Scopus: 16 [30-03-2020]
[AWCZ-21385] [data modyf: 31-10-2018 11:23]
[20] [0,5]
[9] Programmable magnetic domain evolution in magnetic auxetic systems / Krzysztof Dudek, Wiktor Wolak, Mirosław Dudek, Roberto Caruana-Gauci, R. Gatt, Krzysztof W. Wojciechowski, J. N. Grima, 2017. Physica Status Solidi. Rapid Research Letters Vol. 11, no. 8, 1-6, ISSN: 1862-6254, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ising model, auxetic, magnetic domains, mechanical metamaterials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1002/pssr.201700122         Cytowania wg Scopus: 5 [30-03-2020]
[AWCZ-21662] [data modyf: 31-10-2018 11:49]
[11,67] [0,33]
[10] Limitation of tuning the antibody-antigen reaction by changing the value of pH and its consequence for hyperthermia / J. Mleczko, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Thi Dung Nguyen, Agnieszka Mirończyk, Bartłomiej Zapotoczny, Julia Nowak-Jary, Ewelina Gronczewska, Maciej Marć, Mirosław Dudek, 2016. Journal of Biochemistry Vol. 159, no. 4, 421--427, ISSN: 0021-924X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Raman spectroscopy, antibody-antigen complex, isoelectric point, magnetic hyperthermia, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1093/jb/mvv120
[AWCZ-19975] [data modyf: 18-05-2016 10:08]
[11] On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete / J. Borucka-Lipska, W. Kiernożycki, N. Guskos, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Wiktor Wolak, Maciej Marć, Jacek Juliusz Kozioł, Joanna Kalaga, 2016. International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) Vol. 2, iss. 4, 97--103, ISSN: 2395-6992, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: compressive strength, concrete, magnetite concentrate, magnetite grains, pH value
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20250] [data modyf: 11-07-2016 12:10]
[12] Understanding of the role of pH in filling mesoporous silica with magnetic nanoparticles / Wiktor Wolak, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Karol Marcjan, 2016. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Vol. 15, no. 1, 191--196, ISSN: 2299-9965, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: magnetic nanoparticles, mesoporous silica, point of zero charge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2016.1.19
[AWCZ-19976] [data modyf: 12-04-2016 10:13]
[13] Colossal magnetocaloric effect in magnetoauxetic systems / Mirosław Dudek, Krzysztof W. Wojciechowski, J. N. Grima, Roberto Caruana-Gauci, Krzysztof Dudek, 2015. Smart Materials and Structures Vol. 24, no. 8, 1--5, ISSN: 0964-1726, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: auxetic systems, magnetocaloric effect, phase transition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0964-1726/24/8/085027         Cytowania wg Scopus: 14 [30-03-2020]
[AWCZ-19185] [data modyf: 31-10-2018 09:32]
[14] Degradation of metallic surfaces under space conditions, with particular emphasis on Hydrogen recombination processes / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert, Mirosław Dudek, 2015. Advances in Space Research Vol. 56, no. 1, 71--84, ISSN: 0273-1177, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [U. Geppert - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: blistering, hydrogen embrittlement, recombination, space environmental effects
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.asr.2015.03.032         Cytowania wg Scopus: 14 [30-03-2020]
[AWCZ-19090] [data modyf: 27-04-2017 13:22]
[15] Preparation of the narrow size distribution USPIO in mesoporous silica for magnetic field guided drug delivery and release / Bartłomiej Zapotoczny, N. Guskos, Jacek Juliusz Kozioł, Mirosław Dudek, 2015. Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 374, 96--102, ISSN: 0304-8853, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: drug delivery and release, magnetic nanoparticles, mesoporous silica
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jmmm.2014.08.035         Cytowania wg Scopus: 8 [30-03-2020]
[AWCZ-18598] [data modyf: 24-08-2015 13:15]
[16] The Effect of Fe3O4 Nanoparticles on Survival of Probiotic Bacteria Lactobacillus acidophilus PCM2499 at Lower pH / Andrzej Jurkowski, Bartłomiej Zapotoczny, Jacek Juliusz Kozioł, Mirosław Dudek, 2015. Polish Journal of Microbiology Vol. 64, no. 3, 307--310, ISSN: 1733-1331, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [Short Communication]
Słowa kluczowe: Lactobacillus acidophilus PCM2499, nanoparticles, probiotic bacteria, survival at low pH
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19354] [data modyf: 02-10-2015 17:47]
[17] Space dependent mean field approximation modelling / Mirosław Dudek, J. N. Grima, R. Cauchi, C. Zerafa, R. Gatt, Bartłomiej Zapotoczny, 2014. Journal of Statistical Physics Vol. 154, no. 6, 1508--1515, ISSN: 0022-4715, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, coarsening, magnetic domains, mean field approximation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10955-014-0944-8         Cytowania wg Scopus: 7 [30-03-2020]
[AWCZ-18008] [data modyf: 20-08-2015 14:44]
[18] Magnetic study of nanocrystalline 0.95MnO/0.05ZnO / N. Guskos, Mirosław Dudek, G. Zolnierkiewicz, J. Typek, P. Berczynski, Z. Lendzion-Bielun, D. Sibera, U. Narkiewicz, 2013. Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 326, 225--231, ISSN: 0304-8853, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: magnetic nanoparticle, magnetic resonance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.jmmm.2012.09.018         Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-16730] [data modyf: 20-08-2015 08:45]
[19] Nanobuffering property of Fe3O4 magnetic nanoparticles in aqueous solution / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł, J. Mleczko, 2013. Physica A Vol. 392, no. 6, 1493--1499, ISSN: 0378-4371, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Electric double layer, Magnetic nanoparticles, Stochastic equation, pH value
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physa.2012.12.002         Cytowania wg Scopus: 7 [30-03-2020]
[AWCZ-17026] [data modyf: 20-08-2015 09:49]
[20] Smart metamaterials with tunable auxetic and other properties / Joseph N. Grima, Roberto Caruana-Gauci, Mirosław Dudek, Krzysztof W. Wojciechowski, Ruben Gatt, 2013. Smart Materials and Structures Vol. 22, 1--10, ISSN: 0964-1726, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)        Cytowania wg Scopus: 72 [30-03-2020]
[AWCZ-17707] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[21] FMR study of the porous silicate glasses with Fe3O4 magnetic nanoparticles fillers / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Nikolaos Guskos, Jacek Juliusz Kozioł, Bohdan Padlyak, Marcin Kośmider, E. Rysiakiewicz-Pasek, 2012. Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials, [7], ISSN: 1687-4110, , eISSN: 1687-4129, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2012/341073         Cytowania wg Scopus: 6 [30-03-2020]
[AWCZ-16636] [data modyf: 12-12-2012 12:14]
[22] Bound states induced by interaction potential deformation / Sylwia Kondej, Mirosław Dudek, 2010. Reviews on Advanced Materials Science [online] Vol. 23, no 2, 126--132, ISSN: 1606-5131, bibliogr. wykr. summ. .- http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/no_22310/kondej.pdf/ [dostęp: 07.10.2010]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)
[AWCZ-15054] [data modyf: 07-10-2010 14:24]
[23] Temperature dependence of the FMR absorption lines in viscoelastic magnetic materials / Mirosław Dudek, Nikolaos Guskos, E. Senderek, Z. Roslaniec, 2010. Journal of Alloys and Compounds Vol. 504, no 2, 289--295, ISSN: 0925-8388, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.jallcom.2010.05.127         Cytowania wg Scopus: 7 [30-03-2020]
[AWCZ-15052] [data modyf: 07-10-2010 15:19]
[24] Magnetic films of negative Poisson's ratio in rotating magnetic fields / Mirosław Dudek, Krzysztof W. Wojciechowski, 2008. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 354, 4304--4308, ISSN: 0022-3093, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: magnetic nanograins, mechanical properties, modeling and simulation, negative Poisson's ratio
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.noncrysol.2008.06.086
[AWCZ-13412] [data modyf: 01-12-2008 11:50]
[25] Magnetization dynamics in Landau-Lifshitz-Gilbert formulation. FMR experiment modeling / Mirosław Dudek, Nikolaos Guskos, Bogdan Grabiec, Michał Maryniak, 2008. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 354, no 35-39, 4146--4150, ISSN: 0022-3093, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: magnetic properties, modeling and simulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 5 [30-03-2020]
[AWCZ-13255] [data modyf: 25-09-2008 12:17]
[26] Information weights of nucleotides in DNA sequences / Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Dorota Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, 2007. Computational Methods in Science and Technology Vol. 13, no 1, 5--12, ISSN: 1505-0602, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Borrelia burgdorferi genome, codon, oligomers, protein sequence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12255] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Lotka-Volterra population model of genetic evolution / Mirosław Dudek, 2007. Communications in Computational Physics Vol. 2, no 6, 1174--1183 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lotka-Volterra equations, Penna model, evolution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-12279] [data modyf: 19-02-2010 13:43]
[28] Molecular dynamics simulations of auxetic ferrogel / Mirosław Dudek, Bogdan Grabiec, Krzysztof W. Wojciechowski, 2007. Reviews on Advanced Materials Science [online] Vol. 14, 167--173, ISSN: 1606-5131, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 31 [30-03-2020]
[AWCZ-12059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Non-finite-difference algorithm for integrating Newton's motion equations / Bartosz Brzostowski, Mirosław Dudek, Bogdan Grabiec, Tadeusz Nadzieja, 2007. Physica Status Solidi B-Basic Research Vol. 244, no 3, 851--858, ISSN: 0370-1972, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-11623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] The relationships between the isoelectric point and: length of proteins, taxonomy and ecology of organisms / Joanna Kiraga, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Przemysław Biecek, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2007. BMC Genomics Vol. 8, [16] bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- http://www.biomedcentral.com/, [dostęp: 08-08-2007]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 79 [30-03-2020]
[AWCZ-12280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Food-chain competition influences gene's size / Marta Dembska, Mirosław Dudek, Dietrich Stauffer, 2006. Physica A Vol. 371, 473--480, ISSN: 0378-4371, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bak-Sneppen model, DNA, computer simulation, predator-prey
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-11119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Correspondence between mutation and selection pressure and the genetic code degeneracy in the gene evolution / Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Banaszak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2005. Future Generation Computer Systems Vol. 21, 1033--1039 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo simulation, evolution, genetic code, mutation, selection
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 12 [30-03-2020]
[AWCZ-10377] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Higher mutation rate helps to rescue genes from the elimination by selection / Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Aleksandra Nowicka, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Banaszak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2005. BioSystems Vol. 80, 193--199, ISSN: 0303-2647, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, gene surviving, leading strand, mutation pressure, selection pressure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 6 [30-03-2020]
[AWCZ-10376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Molecular dynamics simulations through symbolic programming / Mirosław Dudek, Tadeusz Nadzieja, 2005. International Journal of Modern Physics C Vol. 16, no 3, 413--425 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: differential equation, initial-value problem, molecular dynamics simulations, symbolic computation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-10375] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Mutational and selective mechanisms shaping large-scale organization and evolution of chromosomes / Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Banaszak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2005. Current Topics in Genetics Vol. 1, 87--101 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: genome evolution, isochore, mutation pressure, replication, selection pressure
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11983] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Differential gene survival under asymmetric directional mutational pressure / Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Joanna Banaszak, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Aleksandra Nowicka, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2004. Lecture Notes in Computer Science: Computational Science - ICCS 2004 Vol. 3039, 687--693 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [30-03-2020]
[AWCZ-10633] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Effect of variable surrounding on species creation / Aleksandra Nowicka, Artur Duda, Mirosław Dudek, 2004. Comptes Rendus Biologies Vol. 327, 283--292 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-9746] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Explantation of the reaction of monoclonal antibodies with Candida albicans cell surface in terms of compound Poisson process / Mirosław Dudek, Józef Mleczko, 2004. International Journal of Modern Physics C Vol. 15, no 5, 637--648 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Candida albicans, Neyman distribution, cell surface, compound Poisson process, epitopes, monoclonal antibodies
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] How gene survival depends on their lenght / Natalia Polak, Joanna Banaszak, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Kamila Smolarczyk, Aleksandra Nowicka, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2004. Lecture Notes in Computer Science: Computational Science - ICCS 2004 Vol. 3039, 694--699 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10634] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Representation of mutation pressure and selection pressure by PAM matrices / Aleksandra Nowicka, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Joanna Banaszak, Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, 2004. Applied Bioinformatics Vol. 3, no 1, 31--39 wykr. summ. .- www.openmindjournals.com
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, PAM matrices, mutation pressure, selection pressure
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-9804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Simulation of gene evolution under directional mutational pressure / Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Banaszak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2004. Physica A Vol. 336, 63--73, ISSN: 0378-4371, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, coding, evolution, mutation, sense strand
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-9745] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Using Monte Carlo simulations for the gene and genome evolution / Maria Kowalczuk, A. Łaszkiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Banaszak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2004. Trends in Statistical Physics Vol. 4, 29--44 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10374] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Where does bacterial replication start? Rules for predicting the oriC region / Paweł Mackiewicz, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Anna Zawilak, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2004. Nucleic Acids Research Vol. 32, no 13, 3781--3791 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9747] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Correlation between mutation pressure, selection pressure, and occurrence of amino acids / Aleksandra Nowicka, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, 2003. Lecture Notes in Computer Science: Computational Science - ICCS 2003 Vol. 2658, 650--657 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 6 [30-03-2020]
[AWCZ-10635] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] High divergence rate of sequences located on different DNA strands in closely related bacterial genomes / Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2003. Journal of Applied Genetics Vol. 44, no 4, 561--584 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, divergence, lagging strand, leading strand, mutation pressure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [30-03-2020]
[AWCZ-9387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Properties of the genetic code under directional, asymmetric mutational pressure / Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2003. Lecture Notes in Computer Science: Computational Science - ICCS 2003 Vol. 2657, 343--350 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-10636] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Rearrangements between differently replicating DNA strands in asymmetric bacterial genomes / Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2003. Acta Microbiologica Polonica Vol. 52, no 3, 245--261 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, divergence, lagging strand, leading, mutation pressure, rearrangements
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 9 [30-03-2020]
[AWCZ-9749] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] How many protein-coding genes are there in the Saccharomyces cerevisiae genome? / Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Agnieszka Laszkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2002. Yeast Vol. 19, 619--629 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Saccharomyces cerevisiae, coding probability, gene number, hypothetical ORFs, questionable ORFs, smORFs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8629] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Replication associated mutational pressure generating long-range correlation in DNA / Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Agnieszka Laszkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2002. Physica A Vol. 314, 646--654, ISSN: 0378-4371, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA evolution, Replication, tables of substitutions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 12 [30-03-2020]
[AWCZ-8625] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] DNA asymmetry and the replicational mutational pressure / Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2001. Journal of Applied Genetics Vol. 42, no 4, 553--577 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AT skew, DNA asymmetry, DNA walk, GC skew, mutational pressure, rate of evolution, selection pressure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 42 [30-03-2020]
[AWCZ-8622] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Evolution rates of genes on leading and lagging DNA strands / Dorota Szczepanik, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Aleksandra Nowicka, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2001. Journal of Molecular Evolution Vol. 52, 426--433 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, evolution rate, mutation pressure, orthologs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8630] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] High correlation between the turnover of nucleotides under mutational pressure and the DNA composition / Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2001. BMC Evolutionary Biology Vol. 1, [1--8] bibliogr. tab. wykr. summ. .- www.biomedcentral.com/1471-2148/1/13
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 27 [30-03-2020]
[AWCZ-8633] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Multiple base substitution corrections in DNA sequence evolution / Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, D. Szczepanik, A. Nowicka, M. Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2001. International Journal of Modern Physics C Vol. 12, no 7, 1043--1053 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA evolution, replication, tables of substitution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [30-03-2020]
[AWCZ-8081] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] The differential killing of genes by inversions in prokaryotic genomes / Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2001. Journal of Molecular Evolution Vol. 53, 615--621 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, gene inversion, lagging strand, leading, mutation pressure, ortholog
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 15 [30-03-2020]
[AWCZ-8631] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[55] Effect of inherited genetic information on stochastic predator-prey model / Artur Duda, Paweł Dyś, A. Nowicka, Mirosław Dudek, 2000. International Journal of Modern Physics C Vol. 11, no 8, 1527--1538 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lotka-Volterra equations, Penna model, evolution, phase transitions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-8090] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Is there replication-associated mutational pressure in the Saccharomyces cerevisiae genome? / Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 2000. Journal of Theoretical Biology Vol. 202, 305--314 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Long-tail feature of DNA words over- and under-representation in coding sequences / A. Nowicka, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, M. Dudkiewicz, D. Szczepanik, 2000. Computational Methods in Science and Technology Vol. 6, 65--71, ISSN: 1505-0602, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8078] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[58] Effect of replication on the third base of codons / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, 1999. Physica A Vol. 265, 78--84, ISSN: 0378-4371, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA walk, long-range correlations, replication
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 13 [30-03-2020]
[AWCZ-8068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] How does replication-associated mutational pressure influence amino acid composition of proteins? / Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 1999. Genome Research Vol. 9, no 5, 409--416 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8628] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] Mechanisms generating long-range correlation in nucleotide composition og the Borrelia burgdorferi genome / Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, D. Szczepanik, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 1999. Physica A Vol. 273, no 1-2, 103--115, ISSN: 0378-4371, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: long-range correlation, replication, transcription
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8088] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Optimization of gene sequences under constant mutational pressure and selection / Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, 1999. Physica A Vol. 273, no 1-2, 116--131, ISSN: 0378-4371, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA, molecular clock hypothesis, mutation, selection
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 6 [30-03-2020]
[AWCZ-8087] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] Origin and properties of non-coding ORFs in the yeast genome / Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 1999. Nucleic Acids Research Vol. 27, no 17, 3503--3509 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 34 [30-03-2020]
[AWCZ-8086] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[63] Some hints on open reading frame statistics - how ORF length depends on selection / Agnieszka Gierlik, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, 1999. International Journal of Modern Physics C Vol. 10, no 4, 635--643 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ORF generation, ORF length, Open Reading Frame, coding density, genetic code properties
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-8075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Total number of coding open reading frames in the yeast genome / Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Mirosław Dudek, Stanisław Cebrat, 1999. Yeast Vol. 15, 1031--1034 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coding sequence, gene number, genome coding capacity, open reading frame
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 21 [30-03-2020]
[AWCZ-8079] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[65] Q + 1 state Potts model of late stage sintering / Mirosław Dudek, J.-F. Gouyet, Max Kolb, 1998. Surface Science, no 401, 220--226 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer simulation, grain boundaries, sintering
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [30-03-2020]
[AWCZ-8085] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Sequence asymmetry as a parameter indicating coding sequences in Saccharomyces cerevisiae genome / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, Paweł Mackiewicz, 1998. Theory in Biosciences Vol. 117, 78--89 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [30-03-2020]
[AWCZ-8623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] The effect of DNA phase structure on DNA walks / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, 1998. European Physical Journal B Vol. 3, 271--276, ISSN: 1434-6028, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 25 [30-03-2020]
[AWCZ-8080] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] The role of the genetic code in generating new coding sequences inside existingt genes / Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Mirosław Dudek, 1998. BioSystems Vol. 45, 165--176, ISSN: 0303-2647, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: antisense, gene evolution, genetic code, overlapping reading frame, yeast genome
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8082] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Asymmetry in nucleotide composition of sense and antisense strands as a parameter for discriminating open reading frames as protein coding sequences / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, Adelina Rogowska, 1997. Journal of Applied Genetics Vol. 38, no 1, 1--9 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, Saccharomyces cerevisiae, coding function, ellipse of concentration, open reading frames (ORFs)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [30-03-2020]
[AWCZ-8626] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Asymmetry of coding versus noncoding strand in coding sequences of different genomes / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Fita, 1997. Microbial & Comparative Genomics Vol. 2, no 4, 259--268 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 28 [30-03-2020]
[AWCZ-8083] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[71] Is there any mystery of ORPHANs? / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, Paweł Mackiewicz, 1997. Journal of Applied Genetics Vol. 38, no 4, 365--372 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DNA asymmetry, Saccharomyces cerevisiae, coding ORF, gene finding, gene number, orphans
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8624] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Surface strip spreading for repulsive adatoms / Mirosław Dudek, Janusz Bęben, 1997. Surface Science, no 376, 418--422 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer simulations, surface diffusion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-8084] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Generation of overlapping open reading frames / Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek, 1996. Trends in Genetics Vol. 12, no 1, 12 bibliogr. tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Tracer diffusion of particles with soft-core interactions studied by Monte Carlo simulations / G. Czarnecki, Mirosław Dudek, A. Pękalski, Jerzy Cisło, 1996. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 29, 3367--3374 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [30-03-2020]
[AWCZ-12679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Finite-size scaling behavior of biased SAW at the percolation threshold / Mirosław Dudek, 1995. Physica A Vol. 219, 114--120, ISSN: 0378-4371, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-12678] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] Brownian relaxation of rotators in a driving field / Jerzy Cisło, Mirosław Dudek, 1994. Journal of Chemical Physics Vol. 100, no 2, 1567--1572 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [30-03-2020]
[AWCZ-12677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Zagadnienia dydaktyki fizyki w szkołach wyższych / Mirosław Dudek, T. Paszkiewicz, 1992. Postępy Fizyki T. 43, z. 1, 57--67 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Diffusion through a membrane with pressure-induced structure / Mirosław Dudek, Iwona Mróz, 1991. Physica A Vol. 178, 44--61, ISSN: 0378-4371, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-12674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Transfer matrix approach to the multicomponent Takahashi gas / Jerzy Cisło, Mirosław Dudek, 1991. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 24, 4779--4786 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-12675] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Zagadnienia dydaktyki fizyki w szkołach wyższych / Mirosław Dudek, T. Paszkiewicz, 1991. Postępy Fizyki T. 42, z. 6, 685--701 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12673] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Laplacian aggregates of oriented particles in ferrofluids / Mirosław Dudek, 1990. Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 88, 157--161, ISSN: 0304-8853, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-12672] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[82] Binary magnetic lattice gas in transverse field / Mirosław Dudek, 1987. Zeitschrift für Physik B - Condensed Matter Vol. 66, 387--395 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-12671] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[83] Convergence of finite size scaling analysis: weak size dependence of renormalization transformations / Mirosław Dudek, J. M. J. Van Leeuwen, H. W. J. Blöte, 1987. Physica A Vol. 147, 344--367, ISSN: 0378-4371, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 7 [30-03-2020]
[AWCZ-12670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] A magnetic lattice gas of composite particles in a transverse field / Mirosław Dudek, A. Pękalski, 1986. Physica A Vol. 137, 464--476, ISSN: 0378-4371, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-12669] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Magnetic lattice gas of molecules with internal structure / Mirosław Dudek, A. Pękalski, 1984. Physica A Vol. 126, 504--519, ISSN: 0378-4371, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-12668] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Ferromagnetic resonance of the Ni/C and Fe3O4 magnetic nanoparticles in the porous silicate glasses, 2012. Bohdan Padlyak, Mirosław Dudek, Nikos Guskos, Bartłomiej Zapotoczny, Jacek Juliusz Kozioł, E. Rysiakiewicz-Pasek, S. I. Mudry, Yu. O. Kulyk // W: Porous materials, theory and experiment - INTERPOR '12 : VIII international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2012, s. 89--90
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20489] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Reviews on Advanced Materials Science [online] / (Red.) Jarosław Rybicki, Krzysztof W. Wojciechowski, Mirosław Dudek, Nikolaos Gouskos, Janusz Typek .- St. Petersburg : Institute of Problems of Mechanical Engineering Russian Academy of Sciences, 2010, Vol. 23, no 1
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4783] [data modyf: 07-10-2010 15:50]
[2] Physica A / (Red.) Stanisław Cebrat, Mirosław Dudek .- Amsterdam : Elsevier Science B.V., 1999, Vol. 273, no 1-2 .- ISSN: 0378-4371
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3893] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł .- Numer : P. 406711 .- Data zgłoszenia : 27-12-2013 .- Data udzielenia : 08-12-2017
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł .- Numer : P.406711 .- Data zgłoszenia : 27-12-2013
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski