System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Krzysztof Urbanowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 76 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Quantum theory of decay of weakly coupled systems / Włodzimierz Garczyński, Krzysztof Urbanowski .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1986 .- 82 s. : bibliogr.rys. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Matematyka, Fizyka, Astronomia ; XLIV)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9591] [data modyf: 21-05-2010 11:39]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Cosmology with a decaying vacuum / Krzysztof Urbanowski, Marek Szydłowski
// W: Multiverse and fundamental cosmology .- New York : American Institute of Physics, 2013 - (AIP Conference Proceedings ; 1514) - s. 143--146 .- ISBN: 9790735411357    DOI: 10.1063/1.4791743
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [07-10-2019]
[WZCZ-15234] [data modyf: 26-08-2015 13:51]
[2] Post-exponential decay of unstable particles: possible effects in particle physics and astrophysics / Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski
// W: Particle physics at the tercentenary of Mikhail Lomonosov : proceedings of the fifteenth Lomonosov conference on elementary particle physics / ed. A. I. Studenikin .- Singapore : World Scientific Publishing, 2013 - s. 414--416 .- ISBN: 9789814436823
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[WZCZ-15233] [data modyf: 26-08-2015 14:01]
[3] Energy of unstable states at long times / Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski
// W: Particle physics at the year of astronomy : dedicated to the late academician Alexey Sissakian : proceedings of the fourteenth Lomonosov conference on elementary particle physics / ed. A. I. Studenkin .- Singapore : World Scientific, 2011 - s. 392--397 .- ISBN: 9789814329675
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12736] [data modyf: 08-03-2011 09:56]
[4] Long time deviations from the exponential decay law: possible effects in particle physics and cosmology / Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski
// W: Particle physics and cosmology : first results from the LHC / ed. by L. Celnikier, J. Dumarchez, B. Klima, J. Thân Thanh Vân .- [Hanoi] : The Gioi Publishers, 2011 - s. 317--320 .- ISBN: 9786047703029
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13727] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Khalfin's theorem and neutral mesons subsystem / Krzysztof Urbanowski
// W: Particle physics on the Eve of LHC : proceedings of the Thirteenth Lomonosov Conference on Elementary Particle Physics / ed. A. I. Studenikin .- Singapore : World Scientific Publishing, 2009 - s. 398--402 .- ISBN: 139789812837585
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[WZCZ-11112] [data modyf: 02-06-2009 12:29]
[6] Subsystem of neutral mesons beyond the Lee-Oehme-Yang approximation / Krzysztof Urbanowski
// W: Trends in experimental high energy physics / ed. J. R. Stevens .- New York : Nova Science Publishers, Inc., 2005 - s. 163--207 .- ISBN: 159454350X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8198] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] From Quantum Unstable Systems to the Decaying Dark Energy: Cosmological Implications / Aleksander Stachowski, Marek Szydłowski, Krzysztof Urbanowski // Advances in High Energy Physics .- 2018, Vol. 2018, s. 1--8, ISSN: 1687-7357, , eISSN: 1687-7365, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1155/2018/7080232         Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-23444] [data modyf: 20-12-2018 14:28]
[2] Perspectives on Decay and Time Evolution of Metastable States: From Particle Physics to Cosmology [Editorial] / Krzysztof Urbanowski, N. G. Kelkar, M. Nowakowski, M. Szydłowski // Advances in High Energy Physics .- 2018, Vol. 2018, s. 1--2, ISSN: 1687-7357, , eISSN: 1687-7365,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1155/2018/7080232
[AWCZ-23445] [data modyf: 20-12-2018 14:44]
[3] Survival amplitude, instantaneous energy and decay rate of an unstable system: analytical results / Katarzyna Raczyńska, Krzysztof Urbanowski // Acta Physica Polonica B .- 2018, Vol. 49, no. 9, s. 1683--1703, ISSN: 0587-4254, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5506/APhysPolB.49.1683         Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[AWCZ-23222] [data modyf: 19-10-2018 15:42]
[4] Cosmological implications of the transition from the false vacuum to the true vacuum state / Aleksander Stachowski, Marek Szydłowski, Krzysztof Urbanowski // European Physical Journal C .- 2017, Vol. 77, s. 1--13, ISSN: 1434-6044, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-4934-2         Cytowania wg Scopus: 8 [07-10-2019]
[AWCZ-21517] [data modyf: 29-06-2017 13:46]
[5] Non-classical behavior of moving relativistic unstable particles / Krzysztof Urbanowski // Acta Physica Polonica B .- 2017, Vol. 48, no. 8, s. 1411--1432, ISSN: 0587-4254, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5506/APhysPolB.48.1411         Cytowania wg Scopus: 3 [07-10-2019]
[AWCZ-21762] [data modyf: 31-01-2018 12:25]
[6] Properties of the false vacuum as a quantum unstable state / Krzysztof Urbanowski // Theoretical and Mathematical Physics .- 2017, Vol. 190, no. 3, s. 458--469, ISSN: 0040-5779,
Słowa kluczowe: cosmological constant, false vacuum, unstable state
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1134/S0040577917030151         Cytowania wg Scopus: 8 [07-10-2019]
[AWCZ-21317] [data modyf: 28-04-2017 12:27]
[7] Quantum mechanical look at the radioactive-like decay of metastable dark energy / Marek Szydłowski, Aleksander Stachowski, Krzysztof Urbanowski // European Physical Journal C .- 2017, Vol. 77, s. 1--14, ISSN: 1434-6044, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5471-8         Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-22284] [data modyf: 31-01-2018 12:35]
[8] Svojstva ložnogo vakuuma kak neustojčivnogo kvantovnogo sostoâniâ / Krzysztof Urbanowski // Teoreticeskaâ i Matematiceskaâ Fizika .- 2017, T. 190, no. 3, s. 533--547, ISSN: 0564-6162, , eISSN: 2305-3135, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4213/tmf9121
[AWCZ-21316] [data modyf: 28-04-2017 12:15]
[9] The true face of quantum decay processes: unstable systems at rest and in motion / Krzysztof Urbanowski // Acta Physica Polonica B .- 2017, Vol. 48, no. 10, s. 1847--1854, ISSN: 0587-4254, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5506/APhysPolB.48.1847         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-22283] [data modyf: 31-01-2018 12:25]
[10] True quantum face of the "exponential" decay law / Krzysztof Urbanowski // European Physical Journal D .- 2017, Vol. 71, s. 1--6, ISSN: 1434-6060, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjd/e2017-70666-0         Cytowania wg Scopus: 5 [07-10-2019]
[AWCZ-21518] [data modyf: 29-06-2017 13:56]
[11] On the velocity of moving relativistic unstable quantum systems / Krzysztof Urbanowski // Advances in High Energy Physics .- 2015, Vol. 2015, s. 1--6, ISSN: 1687-7357, , eISSN: 1687-7365, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1155/2015/461987         Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-19733] [data modyf: 28-02-2017 14:20]
[12] Decay law of relativistic particles: Quantum theory meets special / Krzysztof Urbanowski // Physics Letters B .- 2014, Vol. 737, s. 346--351, ISSN: 0370-2693, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Einstein time dilation, post-expotential decays, relativistic unstable particles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.physletb.2014.08.073         Cytowania wg Scopus: 20 [07-10-2019]
[AWCZ-18599] [data modyf: 20-08-2015 14:38]
[13] Possible emission of cosmic X- and y-rays by unstable particles / Krzysztof Urbanowski, Katarzyna Raczyńska // Physics Letters B .- 2014, Vol. 731, s. 236--241, ISSN: 0370-2693, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cosmic y-rays, late time deviatons, post-exponential decay, unstable states
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.physletb.2014.02.043         Cytowania wg Scopus: 15 [07-10-2019]
[AWCZ-18007] [data modyf: 20-08-2015 14:44]
[14] Effective Hamiltonians for complexex of unstable particles / Krzysztof Urbanowski // Open Systems & Information Dynamics .- 2013, Vol. 20, no. 3, s. 1--12, ISSN: 1230-1612, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S1230161213400088         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-17553] [data modyf: 02-09-2015 11:54]
[15] Late time behavior of unstable particles / Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski // Journal of Nuclear and Particle Physics .- 2012, Vol. 2, no. 3, s. 71--76 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: non-exponential decay, unstable states
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5923/j.jnpp.20120203.06
[AWCZ-17025] [data modyf: 04-02-2013 12:05]
[16] Comment on "Late time behavior of false vacuum decay: possible implications for cosmology and metastable inflating states" / Krzysztof Urbanowski // Physical Review Letters .- 2011, Vol. 107, no 20, s. 209001, ISSN: 0031-9007, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.209001         Cytowania wg Scopus: 12 [07-10-2019]
[AWCZ-16041] [data modyf: 10-09-2014 08:35]
[17] Unitarity and real properties of the neutral meson complex / Krzysztof Urbanowski, J. Jankiewicz // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2011, Vol. 15, no 1, s. [10] : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CP violation, CPT symmetry, neutral mesons
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-16042] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Long time deviations from the exponential decay law: possible observational effects / Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, Vol. 16, no 2, s. 201--205, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: decay law, non exponential decay
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15337] [data modyf: 24-01-2011 11:12]
[19] Unitarity and neutral mesons subsystem / Krzysztof Urbanowski // Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies .- 2010, Vol. 14, no 3, s. 3998-1 .- [abstract] Workshop on current problems in physics (Lviv, 5-9 july 2010)
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16276] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] General properties of the evolution of unstable states at long times / Krzysztof Urbanowski // The European Physical Journal D .- 2009, Vol. 54, no 1, s. 25--29, ISSN: 1434-6060, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1140/epjd/e2009-00165-x         Cytowania wg Scopus: 32 [07-10-2019]
[AWCZ-14253] [data modyf: 08-12-2009 09:24]
[21] Long time properties of the evolution of an unstable state / Krzysztof Urbanowski // Central European Journal of Physics .- 2009, Vol. 7, no 4, s. 696--703, ISSN: 1895-1082, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: nonexpotential decay, red shift, unstable states
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/s11534-009-0053-5         Cytowania wg Scopus: 28 [07-10-2019]
[AWCZ-14252] [data modyf: 08-12-2009 09:29]
[22] A quantum long time energy red shift: a contribution to varying \alfa theories / Krzysztof Urbanowski // European Physical Journal C .- 2008, Vol. 58, s. 151--157, ISSN: 1434-6044, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1140/epjc/s10052-008-0725-0         Cytowania wg Scopus: 17 [07-10-2019]
[AWCZ-13478] [data modyf: 06-01-2009 13:47]
[23] On Khalfin's improvement of the LOY effective Hamiltonian for neutral meson complex / Justyna Jankiewicz, Krzysztof Urbanowski // European Physical Journal C .- 2007, Vol. 49, s. 721--730, ISSN: 1434-6044, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-11624] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] On the scalar product of short and long living states of neutral kaons in the CPT invariant system / Krzysztof Urbanowski // Acta Physica Polonica B .- 2006, Vol. 37, no 6, s. 1727--1743, ISSN: 0587-4254, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-11043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] CPT and effective Hamiltonians for neutral kaon and similar complexes / Krzysztof Urbanowski // Computational Methods in Science and Technology .- 2005, Vol. 11, no 1, s. 63--71, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: CPT symmetry, Weisskopf-Wigner approximation, approximate methods, neutral kaons
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10783] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] A new interpretation of one CPT violation test for Ko-Ko system / Krzysztof Urbanowski // Acta Physica Polonica B .- 2004, Vol. 35, no 8, s. 2069--2083, ISSN: 0587-4254, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9811] [data modyf: 20-10-2004 10:08]
[27] Need the masses of unstable particles and their antiparticles be equal in the CPT-invariant system / Krzysztof Urbanowski // Modern Physics Letters A .- 2004, Vol. 19, no 7, s. 481--496 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9584] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Studying the Bell-Steinberger relation / Krzysztof Urbanowski // European Physical Journal C .- 2004, Vol. 37, s. 233--240, ISSN: 1434-6044, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-9815] [data modyf: 20-10-2004 14:02]
[29] On masses of unstable particles and their antiparticles in the CPT-invariant system / Krzysztof Urbanowski // Physics Letters B .- 2002, Vol. 540, s. 89--96 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: CPT invariance, Matter-antmatter asymmetry, Particle-antiparticle masses, Unstable particles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 12 [07-10-2019]
[AWCZ-8490] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] On departures from the Lee, Oehme and Yang approximation / Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski // Foundations of Physics .- 2000, Vol. 30, no 6, s. 839--866, ISSN: 0015-9018, , eISSN: 1572-9516, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [07-10-2019]
[AWCZ-7510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Is the standard interpretation of CPT-violation parameter for neutral kaon complex well founded? / Krzysztof Urbanowski // International Journal of Modern Physics A .- 1998, Vol. 13, no 6, s. 965--983 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7512] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Discussion of an alternative approach to description of time evolution in the neutral kaons system / Krzysztof Urbanowski // International Journal of Modern Physics A .- 1995, Vol. 10, no 8, s. 1151--1168 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14753] [data modyf: 24-05-2010 16:53]
[33] Early-time properties of quantum evolution / Krzysztof Urbanowski // Physical Review A .- 1994, Vol. 50, no 4, s. 2847--2853, ISSN: 2469-9926, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 42 [07-10-2019]
[AWCZ-14764] [data modyf: 25-05-2010 09:15]
[34] Strange properties of early time evolution of the projection of a state vector / Krzysztof Urbanowski // Foundations of Physics Letters .- 1994, Vol. 7, no 3, s. 285--295 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-14768] [data modyf: 25-05-2010 09:59]
[35] A proposal for a model of many-successive measuring process / Krzysztof Urbanowski // Foundations of Physics Letters .- 1993, Vol. 6, no 2, s. 167--189 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-14767] [data modyf: 25-05-2010 09:47]
[36] Early time departures from the Weisskopf-Wigner decay rate / Krzysztof Urbanowski, J. Skorek // International Journal of Modern Physics A .- 1993, Vol. 8, no 24, s. 4355--4367 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14749] [data modyf: 24-05-2010 16:16]
[37] Early time properties of time evolution in two-dimensional subspace and CP violation problem / Krzysztof Urbanowski // International Journal of Modern Physics A .- 1993, Vol. 8, no 21, s. 3721--3745 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14748] [data modyf: 24-05-2010 16:13]
[38] On the CPT-noninvariance of the effective Hamiltonian governing the time evolution in neutral kaon subspace in a CPT-invariant system / Krzysztof Urbanowski // Physics Letters B .- 1993, Vol. 313, s. 374--376 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [07-10-2019]
[AWCZ-14751] [data modyf: 24-05-2010 16:40]
[39] On the decay width of multiply measured unstable state / M. A. Braun, Krzysztof Urbanowski // Foundations of Physics Letters .- 1993, Vol. 6, no 5, s. 481--490 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-14766] [data modyf: 25-05-2010 09:45]
[40] A new CP-violation effect? / Krzysztof Urbanowski // Physics Letters A .- 1992, Vol. 171, s. 151--156, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14752] [data modyf: 24-05-2010 16:44]
[41] Another look at the CP violation problem / Krzysztof Urbanowski // International Journal of Modern Physics A .- 1992, Vol. 7, no 25, s. 6299--6311 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14754] [data modyf: 24-05-2010 16:55]
[42] Multiple measurements realized by a multiple scattering process / M. A. Braun, Krzysztof Urbanowski // Physica A .- 1992, Vol. 190, s. 130--144, ISSN: 0378-4371, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[AWCZ-14747] [data modyf: 24-05-2010 16:07]
[43] On the description of multiple measurements of an unstable state / M. A. Braun, Krzysztof Urbanowski // Foundations of Physics .- 1992, Vol. 22, no 4, s. 617--630, ISSN: 0015-9018, , eISSN: 1572-9516, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [07-10-2019]
[AWCZ-14765] [data modyf: 25-05-2010 09:20]
[44] Reduction process, multiple measurement and decay / Krzysztof Urbanowski // Europhysics Letters .- 1992, Vol. 18, no 4, s. 291--295 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [07-10-2019]
[AWCZ-14750] [data modyf: 24-05-2010 16:21]
[45] Many successive measurements and exponential decay / Krzysztof Urbanowski // International Journal of Modern Physics A .- 1991, Vol. 6, no 6, s. 1051--1061 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14755] [data modyf: 24-05-2010 16:58]
[46] K voprosu ob opisanii processa mnogokratnogo nabludeniâ nestabil'nogo sostoâniâ / M. A. Braun, Krzysztof Urbanowski // Vestnik Leningradskogo Universiteta (Seria: Fizika, Himiâ) .- 1989, Vyp. 1, no 4, s. 3--7 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14746] [data modyf: 24-05-2010 15:45]
[47] Equations for a subspace of unstable particles / Krzysztof Urbanowski // Acta Physica Polonica .- 1987, Vol. B18, no 5, s. 411--420 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14756] [data modyf: 24-05-2010 17:04]
[48] Remarks on the Królikowski-Rzewuski equation for a distinguished component of a state vector and asymptotic properties of its solutions / Krzysztof Urbanowski // Acta Physica Polonica .- 1983, Vol. B14, no 7, s. 485--497 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14757] [data modyf: 24-05-2010 17:06]
[49] Discussion of the Królikowski Rzewuski equation for projection of a state-vector onto one-dimensional subspace of Hilbert space / Włodzimierz Garczyński, Krzysztof Urbanowski // Reports on Mathematical Physics .- 1980, Vol. 18, no 1, s. 137--145, ISSN: 0034-4877, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14758] [data modyf: 24-05-2010 17:13]
[50] On some method of calculation of a "quasipotential" governing the time evolution of a distinguished component of the state vector / Krzysztof Urbanowski // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Physiques et Astronomiques) .- 1979, Vol. 27, no 3, s. 155--161 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14761] [data modyf: 24-05-2010 17:25]
[51] Derivation of the Weisskopf-Winger formula from the Królikowski-Rzewuski equation for distinguished component of a state vector / Włodzimierz Garczyński, Krzysztof Urbanowski // Acta Physica Polonica .- 1978, Vol. B9, no 3, s. 203--207 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14759] [data modyf: 24-05-2010 17:17]
[52] Calculations of decay parameters within the Królikowski-Rzewuski theory for three Lee-like models / Włodzimierz Garczyński, Krzysztof Urbanowski // Acta Physica Polonica .- 1977, Vol. B8, no 3, s. 199--208 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14760] [data modyf: 24-05-2010 17:20]
[53] On a quasipotential governing the time evolution of a projection of state-vector onto one-dimensional subspace / Włodzimierz Garczyński, Krzysztof Urbanowski // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) .- 1977, Vol. 25, no 4, s. 427--430 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14763] [data modyf: 24-05-2010 17:35]
[54] Equation for the distinguished component of state vector in quantum field theory. Decay in the one-dimensional model / Krzysztof Urbanowski // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) .- 1976, Vol. 24, no 10, s. 931--942 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14762] [data modyf: 24-05-2010 17:39]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O możliwości występowania stanów nietrwałych w układzie fizycznym / Krzysztof Urbanowski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - (Fizyka) .- 1983, Z. 2, s. 117--138 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8615] [data modyf: 24-05-2010 17:43]
[2] Uwagi o asymptotycznych własnościach pewnych obserwabli zależnych od czasu / Krzysztof Urbanowski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - (Fizyka) .- 1983, Z. 2, s. 139--151 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8617] [data modyf: 25-05-2010 09:10]
[3] O "quasi-potencjale" kierującym ewolucją czasową wyróżnionej składowej wektora stanu / Krzysztof Urbanowski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - (Fizyka) .- 1981, nr 1 (9), s. 31--44 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8616] [data modyf: 25-05-2010 08:45]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Cosmological implications of quantum mechanics parametrization of dark energy / Marek Szydłowski, Aleksander Stachowski, Krzysztof Urbanowski // W: 8th International Workshop DICE2016: Spacetime - Matter - Quantum Mechanics. Castiglioncello, Włochy, 2016 .- [b. m.] : IOP Publishing, 2017 .- JOP: Conf. Series, Vol. 880, s. 1--7
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/880/1/012022   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[KONF-22715] [data modyf: 02-02-2018 15:59]
[2] Nonclassical face of quantum decay processes / Krzysztof Urbanowski // W: 8th International Workshop DICE2016: Spacetime - Matter - Quantum Mechanics. Castiglioncello, Włochy, 2016 .- [b. m.] : IOP Publishing, 2017 .- JOP: Conf. Series, Vol. 880, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/880/1/012034   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[KONF-22714] [data modyf: 02-02-2018 15:59]
[3] The true quantum face of the "exponential" decay: unstable systems in rest and in motion / Krzysztof Urbanowski // W: 5th International Conference on New Frontiers in Physics - ICNFP 2016. Crete, Grecja, 2016 .- [B. m.] : --, 2017 .- EPJ Web Conferences, Vol. 164, s. 1--14
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/epjconf/201716401032   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[KONF-22914] [data modyf: 31-01-2018 12:21]
[4] False vacuum as an unstable state / Krzysztof Urbanowski // W: 4th International Conference on New Frontiers in Physics - ICNFP 2015. Kolymbari, Grecja, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2016 .- EPJ Web of Conferences, Vol. 126, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/epjconf/201612605014   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[KONF-22338] [data modyf: 17-11-2016 11:52]
[5] New Quantum Effect: Emission of Cosmic X-or y-rays by Moving unstable Particles at Late Times / Krzysztof Urbanowski // W: 4th International Conference on New Frontiers in Physics - ICNFP 2015. Kolymbari, Grecja, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2016 .- EPJ Web of Conferences, Vol. 126, s. 1--9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/epjconf/201612604051   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[KONF-22339] [data modyf: 17-11-2016 11:53]
[6] Cosmology with a decaying vacuum energy parametrization derived from quantum mechanics / Marek Szydłowski, Aleksander Stachowski, Krzysztof Urbanowski // W: 7th International Workshop DICE2014 Spacetime - Matter - Quantum Mechanics. Castiglioncello, Włochy, 2014 .- Bristol : IOP Publishing, 2015 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 626, s. 1--7
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/626/1/012033   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [07-10-2019]
[KONF-22036] [data modyf: 05-06-2017 15:19]
[7] Emission of cosmic radio-waves, X-or gamma-rays by moving unstable particles at late times / Krzysztof Urbanowski // W: 7th International Workshop DICE2014 Spacetime - Matter - Quantum Mechanics. Castiglioncello, Włochy, 2014 .- [B. m.] : IOP Publishing, 2015 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 626, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/626/1/012032   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[KONF-22035] [data modyf: 17-12-2015 13:34]
[8] Late time properties of a decaying false vacuum / Krzysztof Urbanowski // W: Particle physics and cosmology : proceedings of the XXIV Recontres de Blois. Blois, Francja, 2012 .- [Hanoi] : The Gioi Publishers, 2012, s. 355--358 .- ISBN: 9786047706938
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21230] [data modyf: 05-03-2014 16:59]
[9] Energy of unstable states at long times / Krzysztof Urbanowski // W: Workshop on theoretical physics. Lviv, Ukraina, 2009 .- Lviv : [brak wydawcy], 2009, s. 3998-3 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [07-10-2019]
[KONF-19542] [data modyf: 15-04-2010 12:44]
[10] On a possible quantum contribution to the red shift / Krzysztof Urbanowski // W: Practical cosmology : proceedings of the international conference "Problems of Practical Cosmology". Saint Petersburg, Rosja, 2008 .- Saint Petersburg : [brak wydawcy], 2008 .- Vol. 2, s. 117--122 .- ISBN: 9785902632061
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18929] [data modyf: 25-09-2008 11:56]
[11] CPT symmetry and properties of the exact and approximate effective Hamiltonians for the neutral kaon complex / Krzysztof Urbanowski // W: Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics : proceedings of the fifth international conference. Kyiv, Ukraina, 2003 .- Kyiv : [brak wydawcy], 2004 .- Mathematics and its applications, Vol. 50, part 2, s. 973--980 .- ISBN: 9660232268
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16360] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Równania wyznaczające podprzestrzeń stanów nietrwałych / Krzysztof Urbanowski // W: XXVIII Zjazd fizyków polskich : materiały zjazdowe. Gdańsk, Polska, 1984 .- Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1984, s. 242 [abstr.] .- ISBN: 8370171842
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19581] [data modyf: 24-05-2010 15:03]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski