System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Krzysztof Urbanowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 86 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Quantum theory of decay of weakly coupled systems, 1986. Włodzimierz Garczyński, Krzysztof Urbanowski, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 82 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Matematyka, Fizyka, Astronomia XLIV) bibliogr. rys.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9591] [data modyf: 21-05-2010 11:39]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Cosmology with a decaying vacuum, Krzysztof Urbanowski, Marek Szydłowski
// W: Multiverse and fundamental cosmology, 2013. , New York : American Institute of Physics (AIP Conference Proceedings 1514), s. 143--146, ISBN: 9790735411357    DOI: 10.1063/1.4791743
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [14-09-2020]
[WZCZ-15234] [data modyf: 26-08-2015 13:51]
[2] Post-exponential decay of unstable particles: possible effects in particle physics and astrophysics, Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski
// W: Particle physics at the tercentenary of Mikhail Lomonosov : proceedings of the fifteenth Lomonosov conference on elementary particle physics, 2013. / ed. A. I. Studenikin, Singapore : World Scientific Publishing, s. 414--416, ISBN: 9789814436823
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[WZCZ-15233] [data modyf: 26-08-2015 14:01]
[3] Energy of unstable states at long times, Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski
// W: Particle physics at the year of astronomy : dedicated to the late academician Alexey Sissakian : proceedings of the fourteenth Lomonosov conference on elementary particle physics, 2011. / ed. A. I. Studenkin, Singapore : World Scientific, s. 392--397, ISBN: 9789814329675
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12736] [data modyf: 08-03-2011 09:56]
[4] Long time deviations from the exponential decay law: possible effects in particle physics and cosmology, Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski
// W: Particle physics and cosmology : first results from the LHC, 2011. / ed. by L. Celnikier, J. Dumarchez, B. Klima, J. Thân Thanh Vân, [Hanoi] : The Gioi Publishers, s. 317--320, ISBN: 9786047703029
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13727] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Khalfin's theorem and neutral mesons subsystem, Krzysztof Urbanowski
// W: Particle physics on the Eve of LHC : proceedings of the Thirteenth Lomonosov Conference on Elementary Particle Physics, 2009. / ed. A. I. Studenikin, Singapore : World Scientific Publishing, s. 398--402, ISBN: 139789812837585
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[WZCZ-11112] [data modyf: 02-06-2009 12:29]
[6] Subsystem of neutral mesons beyond the Lee-Oehme-Yang approximation, Krzysztof Urbanowski
// W: Trends in experimental high energy physics, 2005. / ed. J. R. Stevens, New York : Nova Science Publishers, Inc., s. 163--207, ISBN: 159454350X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8198] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Critical look at the time-energy uncertainty relations / Krzysztof Urbanowski, 2020. Acta Physica Polonica B Vol. 51, no. 1, 71--76, ISSN: 0587-4254, , eISSN: 1509-5770, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.5506/APhysPolB.51.71         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-24939] [data modyf: 13-02-2020 10:06]
[40] [1]
[2] Remarks on the uncertainty relations / Krzysztof Urbanowski, 2020. Modern Physics Letters A Vol. 35, no. 26, 2050219-1--2050219-15, ISSN: 0217-7323, , eISSN: 1793-6632, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: time-energy uncertainty relations, uncertainty relations
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1142/S0217732320502193
[AWCZ-25607] [data modyf: 08-09-2020 09:12]
[70] [1]
[3] The evolution of the FRW universe with decaying metastable dark energy - a dynamical system analysis / Marek Szydłowski, Aleksander Stachowski, Krzysztof Urbanowski, 2020. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 1--38, ISSN: 1475-7516, , eISSN: 1475-7516, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dark energy theory, quantum cosmology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1088/1475-7516/2020/04/029         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-25269] [data modyf: 20-05-2020 11:13]
[100] [1]
[4] From Quantum Mechanics to running \lambda cosmologies / A. Stachowski, M. Szydłowski, Krzysztof Urbanowski, 2019. Journal of Physics : Conference Series Vol. 1275, no. 1, 1--13, ISSN: 1742-6588, , eISSN: 1742-6596, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/1742-6596/1275/1/012040         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-24439] [data modyf: 15-10-2019 13:16]
[23,09] [0,58]
[5] From Quantum Unstable Systems to the Decaying Dark Energy: Cosmological Implications / Aleksander Stachowski, Marek Szydłowski, Krzysztof Urbanowski, 2018. Advances in High Energy Physics Vol. 2018, 1--8, ISSN: 1687-7357, , eISSN: 1687-7365, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1155/2018//6274317         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-23444] [data modyf: 03-12-2019 11:52]
[30] [1]
[6] Perspectives on Decay and Time Evolution of Metastable States: From Particle Physics to Cosmology [Editorial] / Krzysztof Urbanowski, N. G. Kelkar, M. Nowakowski, M. Szydłowski, 2018. Advances in High Energy Physics Vol. 2018, 1--2, ISSN: 1687-7357, , eISSN: 1687-7365,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1155/2018/7080232
[AWCZ-23445] [data modyf: 20-12-2018 14:44]
[30] [1]
[7] Survival amplitude, instantaneous energy and decay rate of an unstable system: analytical results / Katarzyna Raczyńska, Krzysztof Urbanowski, 2018. Acta Physica Polonica B Vol. 49, no. 9, 1683--1703, ISSN: 0587-4254, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5506/APhysPolB.49.1683         Cytowania wg Scopus: 6 [14-09-2020]
[AWCZ-23222] [data modyf: 19-10-2018 15:42]
[14,14] [0,71]
[8] Cosmological implications of the transition from the false vacuum to the true vacuum state / Aleksander Stachowski, Marek Szydłowski, Krzysztof Urbanowski, 2017. European Physical Journal C Vol. 77, 1--13, ISSN: 1434-6044, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-4934-2         Cytowania wg Scopus: 9 [14-09-2020]
[AWCZ-21517] [data modyf: 29-06-2017 13:46]
[40] [1]
[9] Non-classical behavior of moving relativistic unstable particles / Krzysztof Urbanowski, 2017. Acta Physica Polonica B Vol. 48, no. 8, 1411--1432, ISSN: 0587-4254, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5506/APhysPolB.48.1411         Cytowania wg Scopus: 5 [14-09-2020]
[AWCZ-21762] [data modyf: 31-01-2018 12:25]
[20] [1]
[10] Properties of the false vacuum as a quantum unstable state / Krzysztof Urbanowski, 2017. Theoretical and Mathematical Physics Vol. 190, no. 3, 458--469, ISSN: 0040-5779,
Słowa kluczowe: cosmological constant, false vacuum, unstable state
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1134/S0040577917030151         Cytowania wg Scopus: 10 [14-09-2020]
[AWCZ-21317] [data modyf: 28-04-2017 12:27]
[20] [1]
[11] Quantum mechanical look at the radioactive-like decay of metastable dark energy / Marek Szydłowski, Aleksander Stachowski, Krzysztof Urbanowski, 2017. European Physical Journal C Vol. 77, 1--14, ISSN: 1434-6044, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5471-8         Cytowania wg Scopus: 9 [14-09-2020]
[AWCZ-22284] [data modyf: 31-01-2018 12:35]
[40] [1]
[12] Svojstva ložnogo vakuuma kak neustojčivnogo kvantovnogo sostoâniâ / Krzysztof Urbanowski, 2017. Teoreticeskaâ i Matematiceskaâ Fizika T. 190, no. 3, 533--547, ISSN: 0564-6162, , eISSN: 2305-3135, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4213/tmf9121
[AWCZ-21316] [data modyf: 28-04-2017 12:15]
[5] [1]
[13] The true face of quantum decay processes: unstable systems at rest and in motion / Krzysztof Urbanowski, 2017. Acta Physica Polonica B Vol. 48, no. 10, 1847--1854, ISSN: 0587-4254, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5506/APhysPolB.48.1847         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-22283] [data modyf: 31-01-2018 12:25]
[20] [1]
[14] True quantum face of the "exponential" decay law / Krzysztof Urbanowski, 2017. European Physical Journal D Vol. 71, 1--6, ISSN: 1434-6060, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjd/e2017-70666-0         Cytowania wg Scopus: 6 [14-09-2020]
[AWCZ-21518] [data modyf: 29-06-2017 13:56]
[25] [1]
[15] On the velocity of moving relativistic unstable quantum systems / Krzysztof Urbanowski, 2015. Advances in High Energy Physics Vol. 2015, 1--6, ISSN: 1687-7357, , eISSN: 1687-7365, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1155/2015/461987         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-19733] [data modyf: 28-02-2017 14:20]
[16] Decay law of relativistic particles: Quantum theory meets special / Krzysztof Urbanowski, 2014. Physics Letters B Vol. 737, 346--351, ISSN: 0370-2693, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Einstein time dilation, post-expotential decays, relativistic unstable particles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.physletb.2014.08.073         Cytowania wg Scopus: 22 [14-09-2020]
[AWCZ-18599] [data modyf: 20-08-2015 14:38]
[17] Possible emission of cosmic X- and y-rays by unstable particles / Krzysztof Urbanowski, Katarzyna Raczyńska, 2014. Physics Letters B Vol. 731, 236--241, ISSN: 0370-2693, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cosmic y-rays, late time deviatons, post-exponential decay, unstable states
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.physletb.2014.02.043         Cytowania wg Scopus: 17 [14-09-2020]
[AWCZ-18007] [data modyf: 20-08-2015 14:44]
[18] Effective Hamiltonians for complexex of unstable particles / Krzysztof Urbanowski, 2013. Open Systems & Information Dynamics Vol. 20, no. 3, 1--12, ISSN: 1230-1612, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S1230161213400088         Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-17553] [data modyf: 02-09-2015 11:54]
[19] Late time behavior of unstable particles / Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski, 2012. Journal of Nuclear and Particle Physics Vol. 2, no. 3, 71--76 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: non-exponential decay, unstable states
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5923/j.jnpp.20120203.06
[AWCZ-17025] [data modyf: 04-02-2013 12:05]
[20] Comment on "Late time behavior of false vacuum decay: possible implications for cosmology and metastable inflating states" / Krzysztof Urbanowski, 2011. Physical Review Letters Vol. 107, no 20, 209001, ISSN: 0031-9007, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.209001         Cytowania wg Scopus: 14 [14-09-2020]
[AWCZ-16041] [data modyf: 10-09-2014 08:35]
[21] Unitarity and real properties of the neutral meson complex / Krzysztof Urbanowski, J. Jankiewicz, 2011. Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies Vol. 15, no 1, [10] bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CP violation, CPT symmetry, neutral mesons
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-16042] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[22] Long time deviations from the exponential decay law: possible observational effects / Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski, 2010. Computational Methods in Science and Technology Vol. 16, no 2, 201--205, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decay law, non exponential decay
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15337] [data modyf: 24-01-2011 11:12]
[23] Unitarity and neutral mesons subsystem / Krzysztof Urbanowski, 2010. Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies Vol. 14, no 3, 3998-1 .- [abstract] Workshop on current problems in physics (Lviv, 5-9 july 2010)
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16276] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[24] General properties of the evolution of unstable states at long times / Krzysztof Urbanowski, 2009. The European Physical Journal D Vol. 54, no 1, 25--29, ISSN: 1434-6060, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1140/epjd/e2009-00165-x         Cytowania wg Scopus: 38 [14-09-2020]
[AWCZ-14253] [data modyf: 08-12-2009 09:24]
[25] Long time properties of the evolution of an unstable state / Krzysztof Urbanowski, 2009. Central European Journal of Physics Vol. 7, no 4, 696--703, ISSN: 1895-1082, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: nonexpotential decay, red shift, unstable states
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/s11534-009-0053-5         Cytowania wg Scopus: 32 [14-09-2020]
[AWCZ-14252] [data modyf: 08-12-2009 09:29]
[26] A quantum long time energy red shift: a contribution to varying \alfa theories / Krzysztof Urbanowski, 2008. European Physical Journal C Vol. 58, 151--157, ISSN: 1434-6044, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1140/epjc/s10052-008-0725-0         Cytowania wg Scopus: 19 [14-09-2020]
[AWCZ-13478] [data modyf: 06-01-2009 13:47]
[27] On Khalfin's improvement of the LOY effective Hamiltonian for neutral meson complex / Justyna Jankiewicz, Krzysztof Urbanowski, 2007. European Physical Journal C Vol. 49, 721--730, ISSN: 1434-6044, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-11624] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] On the scalar product of short and long living states of neutral kaons in the CPT invariant system / Krzysztof Urbanowski, 2006. Acta Physica Polonica B Vol. 37, no 6, 1727--1743, ISSN: 0587-4254, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-11043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] CPT and effective Hamiltonians for neutral kaon and similar complexes / Krzysztof Urbanowski, 2005. Computational Methods in Science and Technology Vol. 11, no 1, 63--71, ISSN: 1505-0602, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: CPT symmetry, Weisskopf-Wigner approximation, approximate methods, neutral kaons
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10783] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] A new interpretation of one CPT violation test for Ko-Ko system / Krzysztof Urbanowski, 2004. Acta Physica Polonica B Vol. 35, no 8, 2069--2083, ISSN: 0587-4254, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9811] [data modyf: 20-10-2004 10:08]
[31] Need the masses of unstable particles and their antiparticles be equal in the CPT-invariant system / Krzysztof Urbanowski, 2004. Modern Physics Letters A Vol. 19, no 7, 481--496, ISSN: 0217-7323, , eISSN: 1793-6632, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9584] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Studying the Bell-Steinberger relation / Krzysztof Urbanowski, 2004. European Physical Journal C Vol. 37, 233--240, ISSN: 1434-6044, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-9815] [data modyf: 20-10-2004 14:02]
[33] On masses of unstable particles and their antiparticles in the CPT-invariant system / Krzysztof Urbanowski, 2002. Physics Letters B Vol. 540, 89--96 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: CPT invariance, Matter-antmatter asymmetry, Particle-antiparticle masses, Unstable particles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 12 [14-09-2020]
[AWCZ-8490] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] On departures from the Lee, Oehme and Yang approximation / Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski, 2000. Foundations of Physics Vol. 30, no 6, 839--866, ISSN: 0015-9018, , eISSN: 1572-9516, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [14-09-2020]
[AWCZ-7510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Is the standard interpretation of CPT-violation parameter for neutral kaon complex well founded? / Krzysztof Urbanowski, 1998. International Journal of Modern Physics A Vol. 13, no 6, 965--983 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7512] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Discussion of an alternative approach to description of time evolution in the neutral kaons system / Krzysztof Urbanowski, 1995. International Journal of Modern Physics A Vol. 10, no 8, 1151--1168 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14753] [data modyf: 24-05-2010 16:53]
[37] Early-time properties of quantum evolution / Krzysztof Urbanowski, 1994. Physical Review A Vol. 50, no 4, 2847--2853, ISSN: 2469-9926, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 46 [14-09-2020]
[AWCZ-14764] [data modyf: 25-05-2010 09:15]
[38] Strange properties of early time evolution of the projection of a state vector / Krzysztof Urbanowski, 1994. Foundations of Physics Letters Vol. 7, no 3, 285--295 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-14768] [data modyf: 25-05-2010 09:59]
[39] A proposal for a model of many-successive measuring process / Krzysztof Urbanowski, 1993. Foundations of Physics Letters Vol. 6, no 2, 167--189 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-14767] [data modyf: 25-05-2010 09:47]
[40] Early time departures from the Weisskopf-Wigner decay rate / Krzysztof Urbanowski, J. Skorek, 1993. International Journal of Modern Physics A Vol. 8, no 24, 4355--4367 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14749] [data modyf: 24-05-2010 16:16]
[41] Early time properties of time evolution in two-dimensional subspace and CP violation problem / Krzysztof Urbanowski, 1993. International Journal of Modern Physics A Vol. 8, no 21, 3721--3745 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14748] [data modyf: 24-05-2010 16:13]
[42] On the CPT-noninvariance of the effective Hamiltonian governing the time evolution in neutral kaon subspace in a CPT-invariant system / Krzysztof Urbanowski, 1993. Physics Letters B Vol. 313, 374--376 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [14-09-2020]
[AWCZ-14751] [data modyf: 24-05-2010 16:40]
[43] On the decay width of multiply measured unstable state / M. A. Braun, Krzysztof Urbanowski, 1993. Foundations of Physics Letters Vol. 6, no 5, 481--490 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-14766] [data modyf: 25-05-2010 09:45]
[44] A new CP-violation effect? / Krzysztof Urbanowski, 1992. Physics Letters A Vol. 171, 151--156, ISSN: 0375-9601, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14752] [data modyf: 24-05-2010 16:44]
[45] Another look at the CP violation problem / Krzysztof Urbanowski, 1992. International Journal of Modern Physics A Vol. 7, no 25, 6299--6311 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14754] [data modyf: 24-05-2010 16:55]
[46] Multiple measurements realized by a multiple scattering process / M. A. Braun, Krzysztof Urbanowski, 1992. Physica A Vol. 190, 130--144, ISSN: 0378-4371, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-14747] [data modyf: 24-05-2010 16:07]
[47] On the description of multiple measurements of an unstable state / M. A. Braun, Krzysztof Urbanowski, 1992. Foundations of Physics Vol. 22, no 4, 617--630, ISSN: 0015-9018, , eISSN: 1572-9516, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [14-09-2020]
[AWCZ-14765] [data modyf: 25-05-2010 09:20]
[48] Reduction process, multiple measurement and decay / Krzysztof Urbanowski, 1992. Europhysics Letters Vol. 18, no 4, 291--295 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-14750] [data modyf: 24-05-2010 16:21]
[49] Many successive measurements and exponential decay / Krzysztof Urbanowski, 1991. International Journal of Modern Physics A Vol. 6, no 6, 1051--1061 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14755] [data modyf: 24-05-2010 16:58]
[50] K voprosu ob opisanii processa mnogokratnogo nabludeniâ nestabil'nogo sostoâniâ / M. A. Braun, Krzysztof Urbanowski, 1989. Vestnik Leningradskogo Universiteta (Seria: Fizika, Himiâ) Vyp. 1, no 4, 3--7 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14746] [data modyf: 24-05-2010 15:45]
[51] Equations for a subspace of unstable particles / Krzysztof Urbanowski, 1987. Acta Physica Polonica Vol. B18, no 5, 411--420 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14756] [data modyf: 24-05-2010 17:04]
[52] Remarks on the Królikowski-Rzewuski equation for a distinguished component of a state vector and asymptotic properties of its solutions / Krzysztof Urbanowski, 1983. Acta Physica Polonica Vol. B14, no 7, 485--497 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14757] [data modyf: 24-05-2010 17:06]
[53] Discussion of the Królikowski Rzewuski equation for projection of a state-vector onto one-dimensional subspace of Hilbert space / Włodzimierz Garczyński, Krzysztof Urbanowski, 1980. Reports on Mathematical Physics Vol. 18, no 1, 137--145, ISSN: 0034-4877, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14758] [data modyf: 24-05-2010 17:13]
[54] On some method of calculation of a "quasipotential" governing the time evolution of a distinguished component of the state vector / Krzysztof Urbanowski, 1979. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Physiques et Astronomiques) Vol. 27, no 3, 155--161 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14761] [data modyf: 24-05-2010 17:25]
[55] Derivation of the Weisskopf-Winger formula from the Królikowski-Rzewuski equation for distinguished component of a state vector / Włodzimierz Garczyński, Krzysztof Urbanowski, 1978. Acta Physica Polonica Vol. B9, no 3, 203--207 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14759] [data modyf: 24-05-2010 17:17]
[56] Calculations of decay parameters within the Królikowski-Rzewuski theory for three Lee-like models / Włodzimierz Garczyński, Krzysztof Urbanowski, 1977. Acta Physica Polonica Vol. B8, no 3, 199--208 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14760] [data modyf: 24-05-2010 17:20]
[57] On a quasipotential governing the time evolution of a projection of state-vector onto one-dimensional subspace / Włodzimierz Garczyński, Krzysztof Urbanowski, 1977. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) Vol. 25, no 4, 427--430 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14763] [data modyf: 24-05-2010 17:35]
[58] Equation for the distinguished component of state vector in quantum field theory. Decay in the one-dimensional model / Krzysztof Urbanowski, 1976. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) Vol. 24, no 10, 931--942 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14762] [data modyf: 24-05-2010 17:39]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O możliwości występowania stanów nietrwałych w układzie fizycznym / Krzysztof Urbanowski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - (Fizyka) .- 1983, Z. 2, s. 117--138 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8615] [data modyf: 24-05-2010 17:43]
[2] Uwagi o asymptotycznych własnościach pewnych obserwabli zależnych od czasu / Krzysztof Urbanowski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - (Fizyka) .- 1983, Z. 2, s. 139--151 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8617] [data modyf: 25-05-2010 09:10]
[3] O "quasi-potencjale" kierującym ewolucją czasową wyróżnionej składowej wektora stanu / Krzysztof Urbanowski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - (Fizyka) .- 1981, nr 1 (9), s. 31--44 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8616] [data modyf: 25-05-2010 08:45]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Cosmological implications of quantum mechanics parametrization of dark energy, 2016. Marek Szydłowski, Aleksander Stachowski, Krzysztof Urbanowski // W: 8th International Workshop DICE2016: Spacetime - Matter - Quantum Mechanics. Castiglioncello, Włochy [b. m.] : IOP Publishing, 2017, JOP: Conf. Series, Vol. 880, s. 1--7
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/880/1/012022   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-22715] [data modyf: 02-02-2018 15:59]
[5] [0,33]
[2] Nonclassical face of quantum decay processes, 2016. Krzysztof Urbanowski // W: 8th International Workshop DICE2016: Spacetime - Matter - Quantum Mechanics. Castiglioncello, Włochy [b. m.] : IOP Publishing, 2017, JOP: Conf. Series, Vol. 880, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/880/1/012034   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-22714] [data modyf: 02-02-2018 15:59]
[15] [1]
[3] The true quantum face of the "exponential" decay: unstable systems in rest and in motion, 2016. Krzysztof Urbanowski // W: 5th International Conference on New Frontiers in Physics - ICNFP 2016. Crete, Grecja [B. m.] : --, 2017, EPJ Web Conferences, Vol. 164, s. 1--14
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/epjconf/201716401032   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-22914] [data modyf: 31-01-2018 12:21]
[0] [0]
[4] False vacuum as an unstable state, 2015. Krzysztof Urbanowski // W: 4th International Conference on New Frontiers in Physics - ICNFP 2015. Kolymbari, Grecja [B. m.] : [B. w.], 2016, EPJ Web of Conferences, Vol. 126, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/epjconf/201612605014   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-22338] [data modyf: 17-11-2016 11:52]
[5] New Quantum Effect: Emission of Cosmic X-or y-rays by Moving unstable Particles at Late Times, 2015. Krzysztof Urbanowski // W: 4th International Conference on New Frontiers in Physics - ICNFP 2015. Kolymbari, Grecja [B. m.] : [B. w.], 2016, EPJ Web of Conferences, Vol. 126, s. 1--9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/epjconf/201612604051   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-22339] [data modyf: 17-11-2016 11:53]
[6] Cosmology with a decaying vacuum energy parametrization derived from quantum mechanics, 2014. Marek Szydłowski, Aleksander Stachowski, Krzysztof Urbanowski // W: 7th International Workshop DICE2014 Spacetime - Matter - Quantum Mechanics. Castiglioncello, Włochy Bristol : IOP Publishing, 2015, Journal of Physics : Conference Series, Vol. 626, s. 1--7
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/626/1/012033   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [14-09-2020]
[KONF-22036] [data modyf: 05-06-2017 15:19]
[7] Emission of cosmic radio-waves, X-or gamma-rays by moving unstable particles at late times, 2014. Krzysztof Urbanowski // W: 7th International Workshop DICE2014 Spacetime - Matter - Quantum Mechanics. Castiglioncello, Włochy [B. m.] : IOP Publishing, 2015, Journal of Physics : Conference Series, Vol. 626, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/626/1/012032   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[KONF-22035] [data modyf: 17-12-2015 13:34]
[8] Late time properties of a decaying false vacuum, 2012. Krzysztof Urbanowski // W: Particle physics and cosmology : proceedings of the XXIV Recontres de Blois. Blois, Francja [Hanoi] : The Gioi Publishers, 2012, s. 355--358, ISBN: 9786047706938
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21230] [data modyf: 05-03-2014 16:59]
[9] Energy of unstable states at long times, 2009. Krzysztof Urbanowski // W: Workshop on theoretical physics. Lviv, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2009, s. 3998-3 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[KONF-19542] [data modyf: 15-04-2010 12:44]
[10] On a possible quantum contribution to the red shift, 2008. Krzysztof Urbanowski // W: Practical cosmology : proceedings of the international conference "Problems of Practical Cosmology". Saint Petersburg, Rosja Saint Petersburg : [brak wydawcy], 2008, Vol. 2, s. 117--122, ISBN: 9785902632061
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18929] [data modyf: 25-09-2008 11:56]
[11] CPT symmetry and properties of the exact and approximate effective Hamiltonians for the neutral kaon complex, 2003. Krzysztof Urbanowski // W: Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics : proceedings of the fifth international conference. Kyiv, Ukraina Kyiv : [brak wydawcy], 2004, Mathematics and its applications, Vol. 50, part 2, s. 973--980, ISBN: 9660232268
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16360] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Równania wyznaczające podprzestrzeń stanów nietrwałych, 1984. Krzysztof Urbanowski // W: XXVIII Zjazd fizyków polskich : materiały zjazdowe. Gdańsk, Polska Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1984, s. 242 [abstr.], ISBN: 8370171842
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19581] [data modyf: 24-05-2010 15:03]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Energy-Time Uncertainty Relations in Quantum Measurements // Foundations of Physics.- 2016, Vol. 46, no. 11, s. 1522--1550 / / Takayuki Miyadera (Rec.) Krzysztof Urbanowski // MathSciNet : Mathematical Reviews .- 2019
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Exact solutions for two-body problems in 1D deformed space with minimal length // Journal of Mathematical Physics.- 2017, Vol. 58, no. 12, s. 1--9 / / M. I. Samar, V. M. Tkachuk (Rec.) Krzysztof Urbanowski // MathSciNet : Mathematical Reviews .- 2019
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Measurement theory in local quantum physics // Journal of Mathematical Physics.- 2016, Vol. 57, no. 1, s. 1--29 / / Kazuya Okamura, Masanao Ozawa (Rec.) Krzysztof Urbanowski // MathSciNet : Mathematical Reviews .- 2019
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[4] On superactivation of one-shot quantum zero-error capacity and the related property of quantum measurements // Problems of Information Transmission.- 2016, Vol. 50, no. 3, s. 35--50 / / M. E. Shirokov, T. V. Shulman (Rec.) Krzysztof Urbanowski // MathSciNet : Mathematical Reviews .- 2019
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[5] On the problem of maximizing the transition probability in an n-level quantum system using nonselective measurements // Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics.- 2016, Vol. 294, no. 1, s. 233--240 / / Alexander N. Pechen, Nikolay B. Il'in (Rec.) Krzysztof Urbanowski // MathSciNet : Mathematical Reviews .- 2019
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Quantum Set Theory Extending the Standard Probabilistic Interpretation of Quantum Theory // 11th International Workshop on Quantum Physics and Logic, s. 15--26 / / Masanao Ozawa (Rec.) Krzysztof Urbanowski // MathSciNet : Mathematical Reviews .- 2019
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski