System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Four classes of modified relativistic symmetry transformations / Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki
// W: GROUP 24 : physical and mathematical aspects of symmetries : proceedings of the Twenty-Fourth International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics .- Bristol : Institute of Physics Publishing, 2003 - (Institute of Physics Conference Series ; 173) - s. 287--291 .- ISBN: 0750309334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[WZCZ-6618] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] A remark on kappa-deformed self-dual phase-space / Anatol Nowicki
// W: New symetries and integrable models : proceedings of XIV Max Born Symposium .- Singapore : World Scientific Publishing, 2000 - s. 86--91 .- ISBN: 9810242700
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4680] [data modyf: 13-03-2002 13:08]
[3] Heisenberg double description of /kappa-Poincaré algebra and /kappa-deformed phase space / Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki
// W: Quantum Group Symposium of Group 21 : proceedings of the XXI International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics .- Sofia : Heron Press, 1997 - s. 186--192 .- ISBN: 9545800275
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4684] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Kappa-deformed space-time uncertainty relations / Anatol Nowicki
// W: New symetries in the theories of fundamental interactions : IX Max Born Symposium .- Warszawa : Polish Scientific Publishers, 1997 - s. 43--49 .- ISBN: 830112427X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4679] [data modyf: 13-03-2002 12:50]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Relation of deformed nonlinear algebras with linear ones / Anatol Nowicki, V. M. Tkachuk // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2014, Vol. 47, no. 2, s. 1--17, ISSN: 1751-8113, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8113/47/2/025207         Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-19088] [data modyf: 04-09-2015 09:50]
[2] Deformed Heisenberg algebra and minimal lenght / Tomasz Masłowski, Anatol Nowicki, A. V. Tkachuk // Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical .- 2012, Vol. 45, s. [5], ISSN: 1751-8113, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1751-8113/45/7/075309         Cytowania wg Scopus: 11 [07-10-2019]
[AWCZ-16304] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Some remarks on kappa-deformed boost transformations / Anatol Nowicki, Tomasz Masłowski // Computational Methods in Science and Technology .- 2010, Vol. 16, no 2, s. 177--180, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Hopf algebras, nonlinear transformations, symmetries
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15341] [data modyf: 24-01-2011 11:37]
[4] Doubly special relativity versus \kappa-deformation of relativistic kinematics / Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki // International Journal of Modern Physics A .- 2003, Vol. 18, no 1, s. 7--18 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: nonlinear realization, quantum groups, relativistic kinematics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] K-deformed kinematics and addition law for deformed velocities / Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki // Acta Physica Polonica B .- 2002, Vol. 33, no 9, s. 2537--2546, ISSN: 0587-4254, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-8712] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Nonlinear and quantum origin of doubly infinite family of modified addition laws for fourmomenta / Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki // Czechoslovak Journal of Physics .- 2002, Vol. 52, no 11, s. 1261--1268, ISSN: 0011-4626, , eISSN: 1572-9486, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: quantum gravity, quantum groups, relativistic kinematics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [07-10-2019]
[AWCZ-8713] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Absorption of TeV photons and /kappa-deformed Poincaré algebra / Giovanni Amelino-Camelia, Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki // Czechoslovak Journal of Physics .- 2001, Vol. 51, no 12, s. 1247--1253, ISSN: 0011-4626, , eISSN: 1572-9486, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Distance measurement and /kappa-deformed propagation of light and heavy probes / Giovanni Amelino-Camelia, Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki // International Journal of Modern Physics A .- 1999, Vol. 14, no 29, s. 4575--4587 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Kappa-deformed covariant phase space and quantum-gravity uncertainty relations / Giovanni Amelino-Camelia, Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki // Physics of Atomic Nuclei .- 1998, Vol. 61, no 11, s. 1925--1929 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7796] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] On the uncertainty relations of /kappa-deformed quantum phase space / Giovanni Amelino-Camelia, Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki // Acta Physica Polonica B .- 1998, Vol. 29, no 4, s. 1099--1112, ISSN: 0587-4254, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-7797] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Twisted classical phase space / Piotr Czerhoniak, Anatol Nowicki // Czechoslovak Journal of Physics .- 1998, Vol. 48, no 11, s. 1313--1318, ISSN: 0011-4626, , eISSN: 1572-9486, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-7804] [data modyf: 13-03-2002 12:04]
[12] Generalized deformations of D = 4 Poincaré algebra / Jerzy Lukierski, Anatol Nowicki, Henri Ruegg // Turkish Journal of Physics .- 1997, Vol. 21, no 3, s. 437--445 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7806] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Noncommuting space-time and deformed uncertainty relations / Anatol Nowicki // W: Workshop on theoretical physics. Lviv, Ukraina, 2009 .- Lviv : [brak wydawcy], 2009, s. 3998-1 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19539] [data modyf: 15-04-2010 12:30]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski