System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Krzysztof Patan
Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 135 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
19 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 343,57 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 3,57 (3,57)    CZASOP: 145 (36,25)    KONF: 195 (13,93)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

18,08 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
186,79 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 1,79 (1,79)    CZASOP: 105 (26,25)    KONF: 80 (5,71)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

9,83 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Teoria sygnałów i systemów dynamicznych dla automatyków / Krzysztof Patan .- Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011 .- 206 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Zeszyty Naukowe Automatyki i Robotyki ; 2) .- ISBN: 9788392896890
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10745] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Artificial neural networks for the modelling and fault diagnosis of technical processes / Krzysztof Patan .- Berlin : Springer-Verlag, 2008 .- 206 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. - (Lecture Notes in Control and Information Sciences ; 377) .- ISBN: 9783540798712
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-540-79872-9   (pkt: 25)
[WZ-8731] [data modyf: 27-10-2008 12:59]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Robust Fault Detection by Means of Echo State Neural Network / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control / ed. Z. Kowalczuk .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 386) - s. 341--352 .- ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_25   (pkt: 5)
[WZCZ-17105] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[2] Analiza sygnałów EEG za pomocą sztucznych sieci neuronowych / Krzysztof Patan, Grzegorz Rutkowski
// W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch . T. 9 .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2013 - (Inżynieria Biomedyczna : Podstawy i Zastosowania) - s. 281--303 .- ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15543] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[3] Application of the DiaSter system / Michał Syfert, Paweł Chrzanowski, Bartłomiej Fajdek, Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Andrzej Stec, Robert Szulim, Piotr Tomasik, Dominik Wachla, Marcin Witczak
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 - s. 295--367 .- ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12476] [data modyf: 13-12-2010 11:31]
[4] Diagnostic methods / Wojciech Cholewa, Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Michał Syfert, Marcin Witczak
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 - s. 153--231 .- ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12475] [data modyf: 13-12-2010 10:53]
[5] Process modeling / Krzysztof Janiszowski, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 - s. 55--118 .- ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12473] [data modyf: 13-12-2010 10:41]
[6] Detekcja uszkodzeń robota mobilnego z zastosowaniem dynamicznych sieci neuronowych / Michał Zając, Krzysztof Patan
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, 2009 - (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka) - s. 287--294 .- ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11313] [data modyf: 01-10-2009 14:25]
[7] Implementacja odpornych dynamicznych modeli neuronowych w systemie DIASTER / Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Łukasz Dziekan
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, 2009 - (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka) - s. 3--10 .- ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11308] [data modyf: 01-10-2009 14:12]
[8] Locally recurrent networks for fault approximation and accommodation / Krzysztof Patan
// W: Diagnosis of processes and systems / ed. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, 2009 - (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis) - s. 263--270 .- ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11614] [data modyf: 13-01-2010 13:45]
[9] Metody diagnostyki / Wojciech Cholewa, Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny, Paweł Chrzanowski, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Michał Syfert, Marcin Witczak
// W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009 - (Monografie ; T. 14) - s. 211--315 .- ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11362] [data modyf: 21-10-2009 10:26]
[10] Modele procesów / Krzysztof Janiszowski, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak
// W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009 - (Monografie ; T. 14) - s. 59--137 .- ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11360] [data modyf: 21-10-2009 09:45]
[11] Zastosowanie systemu DiaSter / Michał Syfert, Paweł Chrzanowski, Bartłomiej Fajdek, Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Andrzej Stec, Marcin Witczak
// W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009 - (Monografie ; T. 14) - s. 383--443 .- ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11363] [data modyf: 21-10-2009 10:31]
[12] Robust fault detection, isolation and identification using locally recurrent neural networks / Krzysztof Patan
// W: Recent advances in control and automation / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski .- Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2008 - (Challenging Problems of Science : Control and Automation) - s. 428--437 .- ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10276] [data modyf: 02-07-2008 13:05]
[13] Selection of training sequences for locally recurrent neural network / Krzysztof Patan, Maciej Patan
// W: Recent advances in control and automation / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski .- Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2008 - (Challenging Problems of Science : Control and Automation) - s. 252--262 .- ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10272] [data modyf: 02-07-2008 12:55]
[14] Analytical methods and artificial neural networks in fault diagnosis and modelling of non-linear systems / Józef Korbicz, Marcin Witczak, Krzysztof Patan, Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 175--204 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Nonlinear principal component analysis in fault diagnosis / Gracjan Głowacki, Krzysztof Patan, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007 - (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics) - s. 211--218 .- ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9320] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Robust fault diagnosis in a DC motor by means of artificial neural networks and model error modelling / Krzysztof Patan
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007 - (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics) - s. 337--346 .- ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Artificial neural networks in fault diagnosis / Krzysztof Patan, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications .- Berlin : Springer-Verlag, 2004 - s. 333--379 .- ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6803] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Heuristic search for optimal architecture of a locally reccurent neural network / Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan
// W: Intelligent information processing and web mining : Proceedings of the International IIS : IIPWM'03 Conference held in Zakopane / red. M.A. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Trojanowski .- Berlin : Springer-Verlag, 2003 - (Advances in Soft Computing) - s. 285--292 .- ISBN: 3540008438
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5862] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki / Krzysztof Patan, Józef Korbicz, Marcin Mrugalski
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002 - (Monografie ; T. 3) - s. 311--351 .- ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Sieci dynamiczne i ich zastosowanie w modelowaniu i identyfikacji / Krzysztof Patan, Józef Korbicz
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2000 - s. 389--417 .- ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A neural network approach to simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling / Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski // Neurocomputing: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015 .- 2017, Vol. 250, s. 65--75, ISSN: 0925-2312, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Fault diagnosis, Fault estimation, Linear parameter-varying systems, Robustness, State estimation, State-space neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.neucom.2016.10.076
[AWCZ-21159] [data modyf: 10-05-2018 15:14]
[2] Two stage neural network modelling for robust model predictive control / Krzysztof Patan // ISA Transactions .- 2017, s. 1--10, ISSN: 0019-0578, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: Neural networks, Predictive control, Robustness, Stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.isatra.2017.10.011
[AWCZ-21958] [data modyf: 14-11-2017 11:38]
[3] Neural network-based model predictive control: fault tolerance and stabilitty / Krzysztof Patan // IEEE Transactions on Control Systems Technology .- 2015, Vol. 23, no. 3, s. 1147--1155, ISSN: 1063-6536,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TCST.2014.2354981
[AWCZ-19010] [data modyf: 24-08-2015 13:21]
[4] Application of the state space neural network to the fault tolerant control system of the PLC-controlled laboratory stand / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan, Mirosław Szymański // Engineering Applications of Artificial Intelligence .- 2014, Vol. 30, s. 168--178, ISSN: 0952-1976, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fault detection and accommodation, fault tolerant control, stability, state space neural network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.engappai.2014.01.017
[AWCZ-18071] [data modyf: 03-09-2015 09:55]
[5] Wyznaczanie atrybutów sygnału EEG w oparciu o transformację Stockwella / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 3, s. 208--211, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: EEG, S transform, classification, klasyfikacja, pattern recognition, reprezentacja czasowo-częstotliwościowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17373] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[6] Nonlinear model predictive control of a boiler unit: a faul tolerant control study / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2012, Vol. 22, no 1, s. 225--237, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detection, predictive control, process model, recurrent neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v10006-012-0017-6
[AWCZ-16591] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Porównanie i ocena metod klasyfikacji sygnałów EEG / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 4, s. 97--100, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: EEG, klasyfikacja, rozpoznawanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16557] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Optimal training strategies for locally recurrent neural networks / Krzysztof Patan, Maciej Patan // Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research .- 2011, Vol. 1, no 2, s. 103--114 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16558] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Robust fault detection and accomodation of the boiler unit using state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 11, s. 1428--1435, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detectional and accommodation, model error modelling, state space neural networks, uncertainty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16109] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Sztuczne sieci neuronowe w interpretacji i analizie sygnałów biomedycznych EEG. Przegląd metod / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska .- 2011, nr 2, s. 28--33, ISSN: 2083-0157, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: EEG, artificial neural networks, classification, klasyfikacja, pattern recognition, rozpoznawanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-15805] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[11] Local stability conditions for discrete-time cascade locally recurrent neural networks / Krzysztof Patan // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2010, Vol. 20, no 1, s. 23--34, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v10006-010-0002-x
[AWCZ-14729] [data modyf: 26-01-2011 11:08]
[12] Corrigendum to "Stability analysis and the stabilization of a class of discrete-time dynamic neural networks" / Krzysztof Patan, Maciej Patan // IEEE Transactions on Neural Networks .- 2009, Vol. 20, no 3, s. 547--548, ISSN: 1045-9227, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: locally recurrent neural network, minimum distance projection, stable training
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13640] [data modyf: 18-03-2009 08:53]
[13] Approximation of state-space trajectories by locally reccurent globally feed-forward neural networks / Krzysztof Patan // Neural Networks .- 2008, Vol. 21, no 1, s. 59--64 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Lipschitz mapping, approximation ability, cascade network, recurrent networks, state-space representation, universal approximation theorem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12968] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Ocena anizotropii skał, na podstawie badań laboratoryjnych, danych z profilowań geofizycznych i pomiarów sejsmicznych z rejonu Czarna Wieś - Paproć - Cicha Góra / Maciej Kozłowski, Krzysztof Wolański, Arkadiusz Buniak, Katarzyna Jakubowska, Krzysztof Chłódek, Jadwiga Zalewska, Krzysztof Patan // Nafta - Gaz .- 2008, nr 10, s. 672--682 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13416] [data modyf: 02-12-2008 09:55]
[15] Towards robustness in neural network based fault diagnosis / Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Józef Korbicz // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2008, Vol. 18, no 4, s. 443--454, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, dynamic neural network, fault diagnosis, robustness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.2478/v10006-008-0039-2
[AWCZ-13510] [data modyf: 26-01-2011 11:08]
[16] Fault detection in catalytic cracking converter by means of probability density approximation / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // Engineering Applications of Artificial Intelligence .- 2007, Vol. 20, no 7, s. 912--923, ISSN: 0952-1976, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: decision making, density shaping, fault diagnosis, identification, neural network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-12456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Stability analysis and the stabilization of a class of discrete-time dynamic neutral networks / Krzysztof Patan // IEEE Transactions on Neural Networks .- 2007, Vol. 18, no 3, s. 660--673 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: constrained optimization, dynamic neural network, stability, stabilization, stochastic approximation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-12214] [data modyf: 15-06-2007 10:16]
[18] Fault detection in electrical drive by means of artificial neural networks / Gracjan Głowacki, Krzysztof Patan // Diagnostyka .- 2006, nr 2 (38), s. 7--10, ISSN: 1641-6414, , eISSN: 2449-5220, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, electrical drive, fault detection, klasyfikator neuronowy, modelling, modelowanie, neural classifier, neural network, sieci neuronowe, silnik elektryczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11095] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wyznaczanie rozkładów przestrzennych parametrów złożowych utworów czerwonego spągowca rejonu Cicha Góra-Paproć, z wykorzystaniem metody jądrowego rezonansu magnetycznego / Krzysztof Drop, Maciej Kozłowski, Krzysztof Patan, Jadwiga Zalewska // Nafta - Gaz .- 2006, nr 7-8, s. 335--344 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11239] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Global stability conditions of locally recurrent neural networks / Krzysztof Patan, Józef Korbicz, Przemysław Prętki // Lecture Notes in Computer Science: Artificial neural networks: Formal Models and Their Applications - ICANN 2005, part 2 .- 2005, Vol. 3697, s. 191--196 : bibliogr.wykr.summ. .- + CD-ROM
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Identification of neural dynamic models for fault detection and isolation: the case of a real sugar evaporation process / Krzysztof Patan, Thomas Parisini // Journal of Process Control .- 2005, Vol. 15, s. 67--79, ISSN: 0959-1524, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: actuators, fault detection and isolation, neural networks, sensors, stochastic approximation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9851] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Optimal observation strategies for model-based fault detection in distributed systems / Maciej Patan, Krzysztof Patan // International Journal of Control .- 2005, Vol. 78, no 18, s. 1497--1510, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10852] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Projektowanie odpornych układów diagnostyki w oparciu o modelowanie niepewności modelu / Krzysztof Patan // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2005, nr 9, wyd. spec., s. 106--108, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, modelowanie, niepewność modelu, sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10357] [data modyf: 19-09-2005 13:45]
[24] Neural networks in diagnostics of technological processes / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2004, nr 4, s. 331--334, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: classification, diagnostyka uszkodzeń, fault diagnosis, klasyfikacja, modelling, modelowanie, neural networks, sieci neuronowe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9719] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Neural network fault detection system for dynamic processes / Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2001, Vol. 49, no 2, s. 301--321, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cascade network architectures optimization, dynamic neural networks, fault detection system, observer based scheme, two-tank system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4889] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Soft computing approaches to fault diagnosis for dynamic systems / Joao M. F. Calado, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Ronald J. Patton, J. M. G. Sá da Costa // European Journal of Control .- 2001, Vol. 7, no 2-3, s. 248--286 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: classification, computational intelligence in control, computing methods, evolutionary algorithms, fault diagnosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4888] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Dynamic neural networks for process modelling in fault detection and isolation systems / Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 1999, Vol. 9, no 3, s. 519--546, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: FL-classifier, dynamic neural networks, fault detection, learning algorithms, non-linear modelling, two-tank system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-1180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Simultaneous perturbation stochastic approximation in global optimisation / Krzysztof Patan // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2006, nr 156, s. 343--350 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7454] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Neural networks in design of iterative learning control for nonlinear systems / Krzysztof Patan, Maciej Patan, Damian Kowalów // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja, 2017 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017 .- IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 13402--13407
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2277   (pkt: 15)
[KONF-22930] [data modyf: 13-04-2018 11:40]
[2] Observer-based iterative learning control design in the repetitive process setting / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Patan // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja, 2017 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017 .- IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 13390--13395
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2273   (pkt: 15)
[KONF-22929] [data modyf: 13-04-2018 11:40]
[3] A neural network-based simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling / Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Marcin Pazera // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania, 2016 .- New York : IEEE, 2016 .- Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 299--304 .- ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22246] [data modyf: 09-02-2017 12:02]
[4] Design of iterative learning control by the means of state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Maciej Patan, Krzysztof Patan // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania, 2016 .- New York : IEEE, 2016 .- Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 293--298 .- ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22244] [data modyf: 09-02-2017 11:56]
[5] Design of predictive fault tolerant control by the means of state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: 24th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2016. Athens, Grecja, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 201--206 .- ISBN: 9781467383455
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MED.2016.7535970   (pkt: 15)
[KONF-22258] [data modyf: 08-03-2017 14:00]
[6] Optimum training design for neural network in synthesis of robust model predictive control / Krzysztof Patan, Maciej Patan, Damian Kowalów // W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016. Las Vegas, USA, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 3401--3406 .- ISBN: 9781509018376
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2016.7798781   (pkt: 15)
[KONF-22470] [data modyf: 05-06-2017 14:34]
[7] A neural network-based robust unknown input observer design: application to wind turbine / Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Józef Korbicz // W: 9th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Paris, Francja, 2015 .- Amsterdam : Elsevier, 2015 .- IFAC-PapersOnLine, Vol. 48, iss. 21, s. 263--270
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno systems, artificial neural networks, fault diagnosis, observer, robustness, sector non-linearities, system identification, unknown inputs

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.09.538   (pkt: 0)
[KONF-21856] [data modyf: 14-03-2017 14:05]
[8] A neural-network-based robust observer for simultaneous unknown input decoupling and fault estimation / Piotr Witczak, Marcin Mrugalski, Krzysztof Patan, Marcin Witczak // W: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015. Palma de Mallorca, Hiszpania, 2015 .- Cham-Haidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015 .- Lecture Notes in Computer Science ; 9094, s. 535--548 .- ISBN: 9783319192581
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-19258-1   (pkt: 15)
[KONF-21982] [data modyf: 09-05-2018 14:07]
[9] Computer aided on-line seizure detection using stockwell transform / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan, Paweł Leśniak // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska, 2013 .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 279--289 .- ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: EEG signal, classification, computer-aided system, medical diagnosis, time-frequency analysis

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21181] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[10] Computer-aided off-line diagnosis of epileptic seizures / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // W: 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2014. Zakopane, Polska, 2014 .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014 .- Vol. 2, s. 187--194
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-07176-3   (pkt: 15)
[KONF-21474] [data modyf: 25-08-2015 12:38]
[11] Design of robust predictive fault-tolerant control for Takagi-Sugeno fuzzy systems: Application to the twin-rotor system / Piotr Witczak, Marcin Witczak, Krzysztof Patan, Ralf Stetter // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja, 2014 .- New York : IEEE Explore, 2014, s. 1113--1118 .- ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967616   (pkt: 15)
[KONF-21511] [data modyf: 08-03-2017 15:59]
[12] Fault accommodation of the Two Rotor Aero-dynamical system using the state space neural networks based model predictive control / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 407--412 .- ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21457] [data modyf: 02-09-2015 13:00]
[13] Model predictive control of the two rotor aero-dynamical system using state space neural networks with delays / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska, 2013 .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 113--124 .- ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: MIMO system, linearisation, model predictive control, nonlinear system modeling, state space neural networks, two rotor aerodynamical system

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21178] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[14] Robust model predictive control using neural networks / Krzysztof Patan, Piotr Witczak // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja, 2014 .- New York : IEEE Explore, 2014, s. 1107--1112 .- ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967615   (pkt: 15)
[KONF-21510] [data modyf: 08-03-2017 15:57]
[15] Comparison of Time-Frequency Feature Extraction Methods for EEG Signals Classification / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan, Paweł Leśniak // W: Artifical intelligence and soft computing : part 2 : 12th international conference : ICAISC 2013. Zakopane, Polska, 2013 .- Berlin : Springer - Verlag, 2013 .- Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7895, s. 320--329 .- ISBN: 9783642386091
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21337] [data modyf: 02-09-2015 11:39]
[16] Designing nonlinear model of the Two Rotor Aero-dynamical System using state space neural networks with delays / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 195--199 .- ISBN: 9781467355070
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20978] [data modyf: 17-03-2017 14:22]
[17] Stable neural network based model predictive control / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013. Nice, Francja, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 419--424 .- ISBN: 9781479928552
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693895   (pkt: 15)
[KONF-21189] [data modyf: 09-03-2017 13:32]
[18] Wyznaczanie atrybutów sygnału EEG w oparciu o transformacją Stockwella / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // W: Modelowanie i pomiary w medycynie - MPM 2013 : XII sympozjum : streszczenia referatów. Krynica-Zdrój, Polska, 2013 .- Kraków : [brak wydawcy], 2013, s. 45--46 .- ISBN: 9788361528364
Słowa kluczowe: EEG, klasyfikacja, reprezentacja czasowo-częstotliwościowa

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20872] [data modyf: 29-07-2015 11:19]
[19] Analysis and classification of EEG data : an evaluation of methods / Krzysztof Patan, Grzegorz Rutkowski // W: 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC. Zakopane, Polska, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012 .- Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268, s. 310--317
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20899] [data modyf: 15-07-2013 11:36]
[20] Model predictive control approach using the state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2012. Copenhagen, Dania, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [6]
Słowa kluczowe: linearisation, model predictive control, state space neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20569] [data modyf: 07-12-2012 14:23]
[21] Porównanie i ocena metod klasyfikacji sygnałów EEG / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // W: Modelowanie i pomiary w medycynie - MPM 2012 : XI sympozjum : streszczenia referatów. Krynica-Zdrój, Polska, 2012 .- Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 69--70 .- ISBN: 9788361528326
Słowa kluczowe: EEG, aftifical neural networks, klasyfikacja, pattern recognition, rozpoznawanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20871] [data modyf: 27-06-2013 17:13]
[22] Sensor fault estimation in the framework of model predictive control. Boiler case study / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2012. Mexico City, Meksyk, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 403--408 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detection and isolation, fault estimation, fault tolerant control, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20595] [data modyf: 14-01-2013 10:02]
[23] Stability analysis of the neural network based fault tolerant control for the boiler unit / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC. Zakopane, Polska, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012 .- Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268, s. 548--556
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20901] [data modyf: 15-07-2013 12:20]
[24] Robust fault detection and accommodation of the boiler unit using state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [10]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20131] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Stability analysis of the robust fault tolerant control of the boiler unit using state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2011. Budapest, Węgry, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [8]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20202] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Sztuczne sieci neuronowe w interpretacji i analizie sygnałów biomedycznych EEG. Przegląd metod / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie - MPM 2011 : materiały X jubileuszowego sympozjum. Krynica, Polska, 2011 .- Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2011, s. 121--127 .- ISBN: 978836152824241
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20010] [data modyf: 16-06-2011 14:24]
[27] Application of state space neural networks to fault tolerant control of the boiler unit / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: XII International PHD Workshop - OWD 2010. Wisła, Polska, 2010 .- [Gliwice] : [brak wydawcy], 2010 .- Conference Archives PTETiS ; Vol. 28, 2010, s. 121--126 .- ISBN: 8392224272
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19788] [data modyf: 28-10-2010 12:02]
[28] Control of independent mobile robots by means of advanced monitoring, diagnosis and prediction / Lothar Seybold, J. Krokowicz, Krzysztof Patan, Ralf Stetter, Andreas Paczynski // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2010 : preceedings of the 8th European Workshop. Ferrara, Włochy, 2010 .- Ferrara : University of Ferrara, 2010, s. 95--100 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: diagnosis, mobile robot, monitoring, predictive control, torque/position control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19826] [data modyf: 06-12-2010 09:45]
[29] Fault detection and accommodation of the boiler unit using state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2010 : preceedings of the 8th European Workshop. Ferrara, Włochy, 2010 .- Ferrara : University of Ferrara, 2010, s. 380--385 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: dynamic system, fault tolerant control, neural network, state space model

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19829] [data modyf: 06-12-2010 09:59]
[30] Nonlinear model predictive control of a boiler unit: a fault tolerant control study / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10. Nice, Francja, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 738--743 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424481521
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19801] [data modyf: 02-11-2010 13:27]
[31] Selection of training data for locally recurrent neural network / Krzysztof Patan, Maciej Patan // W: 20th International Conference on Artificial Neural Networks - ICANN 2010. Thessaloniki, Grecja, 2010 .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 .- Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6353, s. 134--137
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20555] [data modyf: 23-11-2012 12:22]
[32] Fault detection and accommodation by means of neural networks. Application to the boiler unit / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 7th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Systems - SAFEPROCESS '09. Barcelona, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2009, s. 119--124 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault accomodation, fault detection, fault tolerant control, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19273] [data modyf: 27-08-2009 12:15]
[33] Fault detection of the boiler unit using state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic system, fault detection, neural network, nnsysid, state space model

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19408] [data modyf: 08-12-2009 12:24]
[34] Optimal training sequences for locally recurrent neural networks / Krzysztof Patan, Maciej Patan // W: Artificial Neural Networks - ICANN 2009. Limassol, Cypr, 2009 .- Berlin : Springer-Verlag, 2009 .- Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5768, s. 80--89
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20550] [data modyf: 23-11-2012 09:21]
[35] Real-time learning of neural networks and its application to the prediction of opponent movement in the robocode environment / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: XI International PHD Workshop - OWD 2009. Wisła, Polska, 2009 .- [Gliwice] : [brak wydawcy], 2009 .- Conference Archives PTETiS ; Vol. 26, s. 384--389 .- ISBN: 8392224256
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19373] [data modyf: 05-11-2009 10:11]
[36] Stability criteria for three-layer locally recurrent networks / Krzysztof Patan // W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08. Seoul, Korea, 2008 .- [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2008, s. 5444--5449 [CD-ROM] .- ISBN: 9781123478902
Słowa kluczowe: Lyapunov's method, modelling, neural networks, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18947] [data modyf: 27-10-2008 15:08]
[37] Approximation ability of a class of locally recurrent globally fee-forward neural networks / Krzysztof Patan // W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97. Kos, Grecja, 2007 .- [Athens] : EUCA, 2007, s. 3850--3857 .- ISBN: 9789608902855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18620] [data modyf: 16-01-2008 11:51]
[38] DC motor fault diagnosis by means of artifical neural networks / Krzysztof Patan, Józef Korbicz, Gracjan Głowacki // W: International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 4th - ICINCO 2007 : Proceedings : Intelligent Control Systems and Optimization. Angers, Francja, 2007 .- [b.m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 11--18 [DVD] .- ISBN: 9789728865825
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18368] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Application of neural networks to fault diagnosis of DC motor laboratory system / Gracjan Głowacki, Krzysztof Patan // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 11--12
Słowa kluczowe: electrical drive, fault detection, modelling, neural classifier, neural network

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18421] [data modyf: 29-06-2007 12:05]
[40] Fault detection in catalytic cracking converter by means of probability density approximation / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006. Beijing, Chiny, 2006 .- Beijing : [brak wydawcy], 2006, s. 103--108 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: decision making, density shaping, fault diagnosis, identification, neural network

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Inwersja sejsmiczna metodą sztucznych sieci neuronowych na obszarze Cicha Góra - Paproć / Krzysztof Drop, Maciej Kozłowski, Krzysztof Patan // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospodarki. Zakopane, Polska, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 163--171 [CD-ROM]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18070] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Robust fault diagnosis in catalytic cracking converter using artificial neural networks / Krzysztof Patan // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy, 2005 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: fault diagnosis, identification, modelling errors, neural network, uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17290] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Rozpoznawanie twarzy przy wykorzystaniu analizy składników głównych / Gracjan Głowacki, Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja. Kraków, Polska, 2005 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005 .- Vol. 2 : Regular sessions, s. 393--398 .- ISBN: 8391642038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Warunki stabilności dynamicznej sieci neuronowej / Krzysztof Patan // W: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005. Warszawa, Polska, 2005 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2005 .- T. 3, s. 47--50 .- ISBN: 8389475022
Słowa kluczowe: modelowanie, równania stanu, sztuczne sieci neuronowe, warunki stabilności

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17226] [data modyf: 01-07-2005 13:08]
[45] Model-based actuator fault diagnosis using dynamic neural networks / Krzysztof Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2004 : Proceedings of the 10th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2004 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004 .- Vol. 2 : Robotics : Identification : Expert Systems and Scheduling Problems : Artificial Intelligence, s. 743--748 .- ISBN: 8388764098 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: artificial neural networks, fault detection, learning algorithm, stability, stabilization, stochastic approximation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16546] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Optimum experimental design for fault detection in distributed systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński, Krzysztof Patan // W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004 : conference proceedings. Karlsruhe, Polska, 2004 .- Karlsruhe : Universität Karlsruhe, 2004, s. 136--141
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, fault detection, hypothesis testing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16821] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Stabilization of dynamic neural networks. Application to the sugar actuator fault diagnosis / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004 : conference proceedings. Karlsruhe, Polska, 2004 .- Karlsruhe : Universität Karlsruhe, 2004, s. 160--165
Słowa kluczowe: decision making, fault detection, identification, neural network, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Training of the dynamic neural networks via contstrained optimisation / Krzysztof Patan // W: International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN 2004 : IEEE International Conference on Fuzzy Systems - FUZZ - IEEE 2004. Budapest, Węgry, 2004 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780383605
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16824] [data modyf: 13-12-2004 10:37]
[49] Dynamic neural networks for actuator fault diagnosis : application to the DAMADICS benchmark problem / Krzysztof Patan, Thomas Parisini // W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003. Washington, USA, 2003 .- Washington : [brak wydawcy], 2003, s. 1077--1082 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: actuators, benchmark examples, dynamic models, fault diagnosis, neural networks, performance indexes, stochastic approximation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15687] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Kalibracja modeli diagnostycznych dla układu dwóch zbiorników przy użyciu optymalnego planowania eksperymentu / Maciej Patan, Krzysztof Patan // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska, 2003 .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 189--194 .- ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: identyfikacja, modele diagnostyczne, plan eksperymentu, układ wielowyjściowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15781] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Second-order stochastic approximation for dynamic neural network training. Fault diagnosis study / Krzysztof Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003 : Proceedings of the 9th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2003 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003 .- Vol. 2, s. 1383--1388 .- ISBN: 8388764772
Słowa kluczowe: artificial neural networks, fault detection and isolation, learning algorithm, modelling, stochastic approximation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15856] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Sieci neuronowe w detekcji i lokalizacji uszkodzeń w stacji wyparnej / Krzysztof Patan // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska, 2003 .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 281--286 .- ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: aparat wyparny, detekcja i lokalizacja uszkodzeń, dynamiczne sieci nauronowe, stochastyczna aproksymacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15794] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Actuator fault diagnosis study using dynamic neural networks / Krzysztof Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002 : Proceedings of the 8th IEEE International Conference. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002 .- Vol. 1, s. 219--224 .- ISBN: 8388764519
Słowa kluczowe: actuators, dynamic neural networks, fault detection and isolation, modelling, stochastic approximation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Stochastic approaches to dynamic neural network training. Actuator neural faul diagnosis study / Krzysztof Patan, Thomas Parisini // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania, 2002 .- Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: actuators, dynamic modelling, fault detection, learning algorithms, neural network models

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14954] [data modyf: 11-09-2002 12:18]
[55] Stochastic learning methods for dynamic neural networks : simulated and real-data comparisons / Krzysztof Patan, Thomas Parisini // W: 2002 American Control Conference. Anchorage, USA, 2002 .- [B.m] : [brak wydawcy], 2002, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780372999
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15027] [data modyf: 11-10-2002 11:24]
[56] Uczenie dynamicznej sieci neuronowej przy pomocy technik stochastycznej aproksymacji / Krzysztof Patan // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 2, s. 835--838 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytm uczenia, modelowanie, stochastyczna aproksymacja, sztuczne sieci neuronowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14937] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Detekcja uszkodzeń w urządzeniach wykonawczych przy użyciu sztucznych sieci neuronowych / Krzysztof Patan // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 153--156 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, modele neuronowe, modelowanie, urządzenia wykonawcze

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10697] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[58] Fault detection of the actuators using neural networks / Krzysztof Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings of the 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2001 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001 .- Vol. 2 : Robotics : Marine Automation : Control Engineering : Identification and Signal Processing, s. 1085--1090
Słowa kluczowe: actuators, dynamic neural networks, fault detection, modelling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10677] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[59] Identyfikacja parametryczna modeli czasu ciągłego z zastosowaniem optymalnego planowania eksperymentu / Maciej Patan, Krzysztof Patan // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 95--101 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: estymacja parametrów, model wielowyjściowy, plan eksperymentu, wrażliwości parametryczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10691] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[60] Application of dynamic neural networks in an industrial plant / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes : Safeprocess 2000. Budapest, Węgry, 2000 .- Budapest : [brak wydawcy], 2000 .- Vol. 1, s. 186--191
Słowa kluczowe: dynamic modelling, fault detection, neural-network models, sensor failures, training

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Fault detection of instrumental faults in chosen parts of sugar evaporator / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Development and Application of Methods for Actuator Diagnosis in Industrial Control Systems - DAMADICS : Workshop start up and benchmark definition. Nałęczów, Polska, 2000 .- Warsaw : [brak wydawcy], 2000, s. 44--53
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9070] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] Fault detection system for the sugar evaporator based on AI techniques / Krzysztof Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000 .- Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 807-- 812
Słowa kluczowe: adaptive threshold, dynamic modelling, fault detection, neural-network models, sensor failures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1800] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[63] A stochastic approach to training networks of dynamic neurons / Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the Fourth Conference. Zakopane, Polska, 1999 .- Częstochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 443--448
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2244] [data modyf: 28-03-2002 13:14]
[64] Application of B-spline neural network to the sugar factory plant in Lublin / Ronald J. Patton, Krzysztof Patan // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy, 1999 .- Prague : Czech Technical University, 1999, s. 186--195
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4756] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[65] Application of neural network in fault detection / Krzysztof Patan // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy, 1999 .- Prague : Czech Technical University, 1999, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4750] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[66] Cascade network of dynamic neurons in fault detection systems / Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '99 : Conference Proceedings. Karlsruhe, Niemcy, 1999 .- Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic neural networks, fault detection, identification, nonlinear modeling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Genetic algorithms approach to network of dynamic neurons training / Krzysztof Patan, Mirosław Jesionka // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały III Krajowej Konferencji. Potok Złoty, Polska, 1999 .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 261--268
Słowa kluczowe: dynamic neural network, genetic algorithm, non-parametric identification

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Implementation and evaluation of Identifiers using Neuro Fuzzy Structures / Faisel Javed Uppal, Ronald J. Patton, Krzysztof Patan // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy, 1999 .- Prague : Czech Technical University Faculty of Mechanical Engineering, 1999, s. 80--86
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9050] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[69] System diagnostyczny dla zespołu dwóch zbiorników z opóźnieniem oparty na technikach neuronowych / Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kazimierz Dolny, Polska, 1999 .- Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 133--138 .- ISBN: 8391238105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1500] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Modelowanie procesów dynamicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych / Józef Korbicz, Krzysztof Patan // W: Zastosowanie sztucznych sieci nauronowych w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi - NEUROMET '98 : materiały 2. seminarium. Kraków, Polska, 1998 .- Kraków : Wydaw. "Akapit", 1998, s. 26--48 .- ISBN: 8371080468
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16698] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Network of dynamic neurons approach to residual generators / Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw.Uczelniane Politechniki, 1998 .- Vol. 2 : Control Engineering : Neural Networks, s. 645--650
Słowa kluczowe: fault detection, network of dynamic neurons, neural-residual generator

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1840] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Network of dynamic neurons in fault detection systems / Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan // W: 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - SMC '98 : Intelligent Systems for Humans in a Cyberworld. San Diego, USA, 1998 .- San Diego : [brak wydawcy], 1998, s. 1862--1867 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2084] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[73] Neural-residual generator based on cascade network of dynamic neurons / Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application : Copernicus IQ2FD Workshop : Final Programme and Proceedings. Kazimierz Dolny, Polska, 1998 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 44--48
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4747] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[74] Sieć neuronów dynamicznych jako generator residuów. Optymalizacja architektury / Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '98 : III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Jurata k/Gdańska, Polska, 1998 .- Gdańsk : Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 101--106
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1380] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] An algorithm of evolutionary search with soft selection for training multilayer feedforward neural networks / Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the third conference. Kule, Polska, 1997 .- Częstochowa : [brak wydawcy], 1997, s. 123--128
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10374] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[76] Dynamic neural network with filters of different orders / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '97 : Proceedings of the Fourth International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1997 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997 .- Vol. 2, s. 745--750
Słowa kluczowe: IIR filter, dynamic neural model, order of neural model

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18304] [data modyf: 14-05-2007 10:19]
[77] O pewnych wariantach algorytmu poszukiwań ewolucyjnych z miękką selekcją / Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały II krajowej konferencji. Rytro, Polska, 1997 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1997, s. 193--200
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16728] [data modyf: 18-11-2004 12:58]
[78] Rozmyty algorytm rozpoznawania obrazów z neuronową bazą wiedzy / Jarosław Stańczyk, Krzysztof Patan // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : III krajowa konferencja. Wrocław, Polska, 1997 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997 .- T. 1, s. 261--267 .- ISBN: 8370852769
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16697] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Some dynamic neural network architectures in identification problems / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the third conference. Kule, Polska, 1997 .- Częstochowa : [brak wydawcy], 1997, s. 538--543
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10378] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[80] Algorytm poszukiwań ewolucyjnych z miękką selekcją w procesie nauczania sztucznej sieci neuronowej / Marcin Makuch, Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // W: Algorytmy ewolucyjne : Materiały I Krajowej Konferencji. Murzasichle, Polska, 1996 .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1996, s. 87--93
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16699] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Application of dynamic neural network in modelling and identification / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '96 : Proceedings of the Third International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1996 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996 .- Vol. 3, s. 1141--1146 .- ISBN: 8386359986
Słowa kluczowe: dynamic multilayer perceptron, dynamic neuron model, extended dynamic back propagation algorithm, identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16695] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[82] Zastosowanie sieci neuronowych z dynamicznym modelem neuronu w identyfikacji / Krzysztof Patan // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 4 : Informatyka, s. 248--253
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15954] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Diagnostyka procesów i systemów / (Red.) Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marek Kowal .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007 .- ISBN: 9788360434314
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Fault diagnosis and fault tolerant control / (Red.) Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marek Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007, 373 s. .- ISBN: 9788360434321
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Artificial dynamic neural networks and their applications in modelling of industrial processes / Krzysztof Patan .- Politechnika Warszawska : Wydział Mechatroniki, 2000 .- 128 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski