System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński
Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 130 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 60 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
KONF: 60 (12)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

12 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
37,5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
KONF: 37,5 (7,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

7,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Optimal measurement methods for distributed parameter system identification / Dariusz Uciński .- Boca Raton : CRC Press, 2005 .- 371 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Systems and Control Series) .- ISBN: 0849323134
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7076] [data modyf: 24-01-2005 12:21]
[2] Measurement optimization for parameter estimation in distributed systems / Dariusz Uciński .- Zielona Góra : Technical University Press, 1999 .- 185 s. : bibliogr.rys.wykr. - (Monografie) .- ISBN: 8385911367
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1480] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Sztuczne sieci neuronowe : podstawy i zastosowania / Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz, Dariusz Uciński .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1994 .- 251 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka) .- ISBN: 8371011970
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wybrane metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych / Józef Korbicz, Zbigniew Zajda, Włodzimierz Solnik, Dariusz Uciński .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1991 .- 208 s. : bibliogr.rys.tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7953] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] An optimal scanning sensor activation policy for parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński
// W: Model based parameter estimation : theory and applications / eds. H. G. Bock, T. Carraro, W. Jäger, S. Körkel, R. Rannacher, J. P. Schlöder .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 - (Contributions in Mathematical and Computational Sciences ; Vol. 4) - s. 89--124 .- ISBN: 9783642303661    DOI: 10.1007/978-3-642-30367-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15855] [data modyf: 27-08-2015 09:25]
[2] On the functional approach to locally D-optimum design for multiresponse models / Viatcheslav B. Melas, Lyudmila A. Krylova, Dariusz Uciński
// W: mODa 10 - advances in model-oriented design and analysis / eds. D. Uciński, A. C. Atkinson, M. Patan .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2013 - (Contributions to Statistics) - s. 163--170 .- ISBN: 9783319002170    DOI: 10.1007/978-3-319-00218-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15856] [data modyf: 27-08-2015 09:26]
[3] Mobile sensor routing for detection of moving contamination sources - part 1: optimal control formulation / Dariusz Uciński, Maciej Patan
// W: Diagnosis of processes and systems / ed. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, 2009 - (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis) - s. 195--202 .- ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11612] [data modyf: 13-01-2010 13:21]
[4] Mobile sensor routing for detection of moving contamination sources - part 2: algorithms and results / Maciej Patan, Dariusz Uciński
// W: Diagnosis of processes and systems / ed. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, 2009 - (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis) - s. 203--210 .- ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11613] [data modyf: 13-01-2010 13:38]
[5] D-optimal scanning observations of distributed parameter systems / Dariusz Uciński
// W: Recent advances in control and automation / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski .- Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2008 - (Challenging Problems of Science : Control and Automation) - s. 313--322 .- ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10273] [data modyf: 02-07-2008 12:56]
[6] Configuring a sensor network for fault detection in distributed parameter systems - Part I: Solution of a relaxed problem / Dariusz Uciński, Maciej Patan
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007 - (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics) - s. 67--76 .- ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9316] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Configuring a sensor network for fault detection in distributed parameter systems - Part II: Solution via branch-and-bound / Maciej Patan, Dariusz Uciński
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007 - (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics) - s. 77--86 .- ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9317] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Diagnostyka procesów o parametrach rozłożonych z zastosowaniem sieci sensorów mobilnych / Michał Zając, Dariusz Uciński, Andreas Paczynski
// W: Diagnostyka procesów i systemów / red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2007 - s. 37--44 .- ISBN: 9788360434314
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Sensor network design for identification of distributed parameter systems / Dariusz Uciński, Maciej Patan, Bartosz Kuczewski
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 121--155 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9199] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] T-optimum designs for multiresponse dynamic heteroscedastic models / Dariusz Uciński, Barbara Bogacka
// W: mODa 7 - Advances in model-oriented design and analysis : proceedings of the 7th International Workshop .- Heidelberg : Physica-Verlag, 2004 - s. 191--199 .- ISBN: 3790802131
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7090] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Construction of T-optimum designs for multiresponse dynamic models / Dariusz Uciński, Barbara Bogacka
// W: COMPSTAT : Proceedings in Computational Statistics : 15th Symposium Held in Berlin / red. W. Härdle, B. Rönz .- Heidelberg : Physica-Verlag, 2002 - s. 267--272 .- ISBN: 3790815179
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5535] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Sensor motion planning with design criteria in output space / Dariusz Uciński
// W: mODa 6 - Advances in model-oriented design and analysis : proceedings of the 6th International Workshop .- Heidelberg : Physica-Verlag, 2001 - s. 251--258 .- ISBN: 3790814008
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3624] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Sensor allocation for state and parameter estimation of distributed systems / Józef Korbicz, Dariusz Uciński
// W: Discrete structural optimization : IUTAM Symposium Zakopane / eds. W. Gutkowski, J. Bauer .- Berlin : Springer-Verlag, 1994 - s. 178--189
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sensor network scheduling for identification of spatially distributed processes / Dariusz Uciński // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2012, Vol. 22, no 1, s. 25--40, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Fischer information matrix, distributed parameter system, optimum experimental design, parameter estimation, sensor network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v10006-012-0002-0
[AWCZ-16590] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] Sensor network design for the estimation on spatially distributed processes / Dariusz Uciński, Maciej Patan // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2010, Vol. 20, no 3, s. 459--481, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: optimal experiment design, parameter estimation, sensor network, source identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v10006-010-0034-2
[AWCZ-15163] [data modyf: 26-01-2011 11:07]
[3] Control system for an all-terrain mobile robot / Paweł Ziemniak, Dariusz Uciński, Andreas Paczynski // Solid State Phenomena .- 2009, Vol. 147-149, s. 43--48, ISSN: 1012-0394,
Słowa kluczowe: all-terrain, balance, inclination, level, robot control, robust
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.147-149.43
[AWCZ-13956] [data modyf: 18-02-2013 10:13]
[4] Mobile robot diagnosis with Bayesian filters / Michał Zając, Dariusz Uciński, Ralf Stetter // Solid State Phenomena .- 2009, Vol. 147-149, s. 518--524, ISSN: 1012-0394, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- http://www.ttp.net/3-908451-65-5/8.html/ [dostęp: 23-01-2009]
Słowa kluczowe: Bayes filters, fault detection, mobile robots
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-13515] [data modyf: 18-02-2013 10:13]
[5] A parallel sensor selection technique for identification of distributed parameter systems subject to correlated observations / Przemysław Baranowski, Dariusz Uciński // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2008, Vol. 4967, s. 469--478 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: GRASP, distributed parameter systems, parallel computations, parameter estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-13151] [data modyf: 28-07-2008 09:43]
[6] Configuring a sensor network for fault detection in distributed parameter systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2008, Vol. 18, no 4, s. 513--524, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: branch-and-bound, constrained experimental design, distributed parameter systems, fault detection, parameter estimation, sensor location
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.2478/v10006-008-0045-4
[AWCZ-13511] [data modyf: 26-01-2011 11:08]
[7] Mobile sensor routing for parameter estimation of distributed systems using the parallel tunneling method / Tomasz Zięba, Dariusz Uciński // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2008, Vol. 18, no 3, s. 307--318, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, optimum experimental design, parallel computing, sensor network, tunneling algorithm
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.2478/v10006-008-0028-5
[AWCZ-13344] [data modyf: 26-01-2011 11:08]
[8] Optimum designs for discrimination between two nonlinear multivariate dynamic mixed-effects models / Bartosz Kuczewski, Barbara Bogacka, Dariusz Uciński // Biometrical Letters .- 2008, Vol. 45, no 1, s. 1--28 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: T-optimum design, model selection, pharmacokinetic models, random parameters
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13589] [data modyf: 13-08-2009 12:21]
[9] A constrained optimum experimental design problem for model discrimination with a continuously varying factor / Dariusz Uciński, Barbara Bogacka // Journal of Statistical Planning and Inference .- 2007, Vol. 137, s. 4048--4065, ISSN: 0378-3758, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: T-optimality criterion, non-linear regression, optimal design with constraints, reaction kinetics, semi-infinite programming
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-12482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] D-optimal design of a monitoring network for parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński, Maciej Patan // Journal of Global Optimization .- 2007, Vol. 39, no 2, s. 291--322 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: branch-and-bound, distributed parameter systems, optimum experimental design, sensor location, simplicial decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12481] [data modyf: 14-11-2007 09:54]
[11] Optimal mobile sensor motion planning under non-holonomic constraints for parameter estimation of distributed systems / Zhen Song, Yang Quan Chen, Jin Song Liang, Dariusz Uciński // International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications .- 2007, Vol. 3, no 3/4, s. 277--295 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Distributed Parameter System (DPS), MAS-net, RIOTS, motion planning, networked mobile robots, optimal control, sensor networks, sensor trajectory
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Parallel processing in discrimination between models of dynamic systems / Bartosz Kuczewski, Przemysław Baranowski, Dariusz Uciński // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics - 6th international conference .- 2006, Vol. 3911, s. 340--348 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10948] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Optymalne strategie obserwacji w detekcji uszkodzeń układów o parametrach rozłożonych / Maciej Patan, Dariusz Uciński, Przemysław Baranowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2005, nr 9, wyd. spec., s. 71--73, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: czujniki ruchome, detekcja uszkodzeń, testowanie hipotez, układy o czasoprzestrzennej dynamice
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10351] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] T-optimum designs for discrimination between two multiresponse dynamic models / Dariusz Uciński, Barbara Bogacka // Journal of the Royal Statistical Society : Series B (Statistical Methodology) .- 2005, Vol. 67, no 1, s. 3--18 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: differential equations, mechanistic models, non-linear regression, reaction kinetics, relaxed optimization problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10036] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Discrimination between models of distributed parameter systems using T-optimum experimental design / Bartosz Kuczewski, Maciej Patan, Dariusz Uciński // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2004, Vol. 3019, s. 762--769 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9617] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Experimental design for time-dependent models with correlated observations / Dariusz Uciński, Anthony C. Atkinson // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics .- 2004, Vol. 8, no 2, s. [14] : bibliogr.wykr.summ. .- http//www.bepress.com/snde, [dostęp: 21-01-2005]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10034] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Robust activation strategy of scanning sensors via sequential design in parameter estimation of distributed systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2004, Vol. 3019, s. 770--778 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9618] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Optimal location of sensors for parameter estimation of static distributed systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2002, Vol. 2328, s. 729--737 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Optimal sensor allocation for parameter estimation in distributed systems / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // Journal of Inverse and ILL-Posed Problems .- 2001, Vol. 9, no 3, s. 301--317 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6653] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Optimal selection of measurement locations for parameter estimation in distributed processes / Dariusz Uciński // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2000, Vol. 10, no 2, s. 357--379, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, optimum experimental design, parameter estimation, sensor location, spatial statistics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-2960] [data modyf: 25-02-2008 15:14]
[21] Optimal sensor location for parameter estimation of distributed processes / Dariusz Uciński // International Journal of Control .- 2000, Vol. 73, no 13, s. 1235--1248, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-2941] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Optimization of sensors'allocation strategies for parameter estimation in distributed systems / Dariusz Uciński // Systems Analysis Modelling Simulation (SAMS) .- 2000, Vol. 37, s. 243--260 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, experimental design, optimal control, parameter estimation, sensor location
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3120] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Time-optimal motions of robotic manipulators / Mirosław Galicki, Dariusz Uciński // Robotica .- 2000, Vol. 18, s. 659--667, ISSN: 0263-5747, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Pontryagin's Maximum Principle, Reduntant manipulator, Time-optimal motions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-2940] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Knowledge-based fault detection and isolation system for power plant simulator / Józef Korbicz, Dariusz Uciński, Andrzej Pieczyński, Grażyna Marczewska // Applied Mathematics and Computer Science .- 1993, Vol. 3, no 3, s. 613--630 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12124] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Parameter identification of two-dimensional distributed systems / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // International Journal of Systems Science .- 1990, Vol. 21, no 12, s. 2441--2456 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12133] [data modyf: 17-05-2007 14:12]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Adaptacyjny filtr cząsteczkowy w detekcji i lokalizacji uszkodzeń robota mobilnego / Michał Zając, Dariusz Uciński // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2010, nr 175, T. 2, s. 635--644, ISSN: 0137-2343, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8740] [data modyf: 20-10-2010 11:53]
[2] Planowanie optymalnych trajektorii czujników w nieliniowych zagadnieniach odwrotnych z zastosowaniem kryterium wrażliwości / Dariusz Uciński // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 46) .- 2001, T. 1, nr 102, s. 241--250 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: estymacja parametrów, planowanie trajektorii, ruchome czujniki pomiarowe, sterowanie optymalne, układy z czasoprzestrzenną dynamiką,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Dobór optymalnych położeń czujników pomiarowych w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenną dynamiką / Dariusz Uciński // W: Studia z Automatyki i Informatyki .- 1999, T. 24, s. 151--167 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5794] [data modyf: 22-01-2003 13:08]
[4] Optymalne sterowanie robotów przy ograniczeniach na zmienne stanu / Mirosław Galicki, Dariusz Uciński // W: Studia z Automatyki i Informatyki .- 1998, T. 23, s. 95--111 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2904] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Planowanie optymalnych trajektorii wielu manipulatorów redundantnych / Mirosław Galicki, Dariusz Uciński // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 44) .- 1998, T. 1, nr 98, s. 171--178 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dekompozycja-koordynacja, manipulatory redundantne, optymalne sterowanie, planowanie trajektorii,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2891] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A Sparsity-Enforcing Method for Optimal Node Activation in Parameter Estimation of Spatiotemporal Processes / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: IEEE 56th Annual Conference on Decision and Control - CDC 2017. Melborune, Australia, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 3089--3094 .- ISBN: 9781509028733
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2017.8264110   (pkt: 15)
[KONF-22948] [data modyf: 13-03-2018 12:58]
[2] Cost-Constrained D-Optimum Node Activation for Large-Scale Monitoring Networks / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: American Control Conference - ACC 2016. Boston, USA, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 1643--1648 .- ISBN: 9781467386821
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2016.7525152   (pkt: 15)
[KONF-22261] [data modyf: 23-03-2017 09:21]
[3] D-optimal spatio-temporal sampling design for identification of distributed parameter systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016. Las Vegas, USA, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 3985--3990 .- ISBN: 9781509018376
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2016.7798872   (pkt: 15)
[KONF-22471] [data modyf: 05-06-2017 14:37]
[4] An algorithm for construction of constrained D-optimum designs / Dariusz Uciński // W: 12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications. Wroclaw, Polska, 2015 .- Cham : Springer International Publishing, 2015 .- Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 122, s. 461--468 .- ISBN: 9783319138800
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-13881-7_51   (pkt: 15)
[KONF-22928] [data modyf: 28-02-2018 10:17]
[5] D-optimum scanning node activation for large-scale monitoring networks / Dariusz Uciński // W: 21st International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems. Groningen, Holandia, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 116--123 .- ISBN: 9789036763219
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21593] [data modyf: 25-08-2015 12:20]
[6] A parallel algorithm for optimum monitoring network design in parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński, Przemysław Baranowski // W: European Control Conference - ECC 2013. Zürich, Szwajcaria, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 1609--1614 .- ISBN: 9783033039629
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21187] [data modyf: 09-03-2017 13:25]
[7] Optymalizacja konfiguracji sieci sensorycznych w estymacji parametrów układów z czasoprzestrzenną dynamiką / Dariusz Uciński // W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011. Kielce - Cedzyna, Polska, 2011 .- Kielce : Politechnika Świętokrzysta, 2011, s. 309--317
Słowa kluczowe: metoda podziałów i oszacowań, planowanie eksperymentu, sieci sensoryczne, układy z czasoprzestrzenną dynamiką

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20242] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[8] Resource-aware sensor activity scheduling for parameter estimation of distributed systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: Proceedings of the 18th IFAC World Congress. Milano, Włochy, 2011 .- [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2011, s. 9984--9989 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20096] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[9] Indoor navigation for quadrotor UAVs using schematic environment maps / Tomasz Krokowicz, Miguel Gasca, Holger Voos, Dariusz Uciński // W: 19th International Workshop on Robotics in Aple-Adria-Danube Region - RAAD 2010. Budapest, Węgry, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 457--462 .- ISBN: 9781424468850
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/RAAD.2010.5524541   (pkt: 0)
[KONF-19736] [data modyf: 11-10-2010 17:52]
[10] Sensor network design for inverse problems / Dariusz Uciński // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2010 : 19th international symposium. Budapest, Węgry, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 2191--2195 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19899] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[11] Sensor network design for spatio-temporal prediction of distributed parameter systems / Dariusz Uciński // W: Computer Methods in Mechanics : lecture of the CMM 2009. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Berlin - Heidelberg : Springer - Verlag, 2010 .- (Advanced Structured Materials ; 1), s. 193--207 .- ISBN: 9783642052408
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: DOI: 10.1007/978-3-642-05241-5   (pkt: 15)
[KONF-20756] [data modyf: 11-03-2013 15:27]
[12] Sensor network scheduling for identification of spatially distributed processes / Dariusz Uciński // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10. Nice, Francja, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 493--504 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424481521
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19800] [data modyf: 02-11-2010 13:25]
[13] Sensor scheduling with selection of input experimental conditions for identification of distributed systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2010 : proceedings of the 15th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 148--153 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424478266
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19835] [data modyf: 21-11-2012 10:28]
[14] Time-constrained sensor scheduling for parameter estimation of distributed systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control. Atlanta, USA, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 7--12 .- ISBN: 9781424477449
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19889] [data modyf: 22-11-2012 13:50]
[15] Configuration of sensor network with uncertain location of nodes for parameter estimation in dostributed parameter systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2009 : 14th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2009 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed parameter system, parameter estimation, sensor network

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19332] [data modyf: 07-10-2009 13:05]
[16] Mean-attracted particle filter in fault detection / Michał Zając, Dariusz Uciński // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, fault detection, filtering techniques, nonlinear systems, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19411] [data modyf: 08-12-2009 12:42]
[17] Motion planning for mobile robots in microproduction under special constrains / Paweł Ziemniak, Andreas Paczynski, H. Voos, Dariusz Uciński // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: microproduction, mobile, motion, optimization, planning, robots

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19417] [data modyf: 08-12-2009 14:08]
[18] Particle filter in fault detection for a mobile robot with an innovative drive system / Michał Zając, Ralf Stetter, Dariusz Uciński // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 515--516 .- ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: fault detection, hybrid systems, mobile robot, particle filters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19209] [data modyf: 16-06-2009 13:11]
[19] Sensor network design for estimation of spatially distributed processes / Dariusz Uciński, Maciej Patan // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [20] CD-ROM
Słowa kluczowe: optimal experiment design, parameter estimation, sensor network, source identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19405] [data modyf: 08-12-2009 11:48]
[20] Sensor network design for spatio-temporal prediction of distributed parameter systems / Dariusz Uciński // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 97--98 .- ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, experimental design, parameter estimation, sensor network

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19196] [data modyf: 16-06-2009 10:00]
[21] Control system for an all-terrain mobile robot / Paweł Ziemniak, Dariusz Uciński, Andreas Paczynski // W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2008 : 4th international conference. Bialystok, Polska, 2008 .- Białystok : Bialystok Technical University, 2008, s. 27 [abstr.]
Słowa kluczowe: all-terrain, balance, level, robot control, robustness

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18861] [data modyf: 24-06-2009 14:26]
[22] D-optimal trajectory design of heterogenous mobile sensors for parameter estimation of distributed systems / Christophe Tricaud, Maciej Patan, Dariusz Uciński, Yang Quan Chen // W: American Control Conference - Seattle 2008. Seattle, USA, 2008 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 663--668 .- ISBN: 9781424420797
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19046] [data modyf: 21-01-2009 12:53]
[23] Mobile robot diagnostics with Bayesian filters / Michał Zając, Dariusz Uciński, Ralf Stetter // W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2008 : 4th international conference. Bialystok, Polska, 2008 .- Białystok : Bialystok Technical University, 2008, s. 169 [abstr.]
Słowa kluczowe: Bayesian filters, fault detection, mobile robots

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18862] [data modyf: 06-08-2008 14:23]
[24] Optimal scheduling of mobile sensor networks for detection and localization of stationary contamination sources / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: 11th International Conference on Information Fusion - FUSION 2008. Cologne, Niemcy, 2008 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 366--372 [CD-ROM] .- ISBN: 9783000248832
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, parameter estimation, sensor location, source detection and localization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19013] [data modyf: 15-04-2009 14:05]
[25] An algorithm to configure a large-scale monitoring network for parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński // W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97. Kos, Grecja, 2007 .- [Athens] : EUCA, 2007, s. 5015--5022 .- ISBN: 9789608902855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Concept of control system for an innovative mobile robot chassis / Michał Zając, Ralf Stetter, Andreas Paczynski, Dariusz Uciński // W: 16th International Conference on Control Systems and Computer Science - CSCS-16. Bucharest, Rumunia, 2007 .- Bucharest : [brak wydawcy], 2007 .- Vol. 1, s. 304--308 .- ISBN: 9789737187413 .- +CD-ROM
Słowa kluczowe: control and communication, distributed real-time systems, intelligent autonomous systems, mechatronic systems, robotics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] A dynamic programming approach to sensor network design for parameter estimation of distributed systems / Krzysztof Nieradzik, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2006 : proceedings of the 12th IEEE international conference. Międzyzdroje, Polska, 2006 .- [Szczecin] : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006, s. 131--138 [CD-ROM] .- ISBN: 8360140936
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, dynamic programming, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17941] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] A parallel sensor selection technique for optimal observation of distributed parameter systems / Przemysław Baranowski, Tomasz Zięba, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2006 : proceedings of the 12th IEEE international conference. Międzyzdroje, Polska, 2006 .- [Szczecin] : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006, s. 157--164 [CD-ROM] .- ISBN: 8360140936
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, parallel algorithms, parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17936] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Sensor motion planning in distributed parameter systems using Turing's measure of conditioning / Dariusz Uciński, Yang Quan Chen // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA, 2006 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 759--764 [CD-ROM] .- ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18137] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Sensor placement for discrimination between rival models of distributed parameter systems / Dariusz Uciński, Bartosz Kuczewski // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA, 2006 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2447--2452 [CD-ROM] .- ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18138] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] A functional experimental design factor for optimum discriminantion between multiresponse models / Dariusz Uciński, Barbara Bogacka // W: Proceedings of the 5th St. Petersburg Workshop Simulation. St. Petersburg, Rosja, 2005 .- St. Petersburg : [brak wydawcy], 2005, s. 703--708
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Optimal activation strategy of discrete scanning sensors for fault detection in distributed-parameter systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy, 2005 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, fault detection, hypothesis testing, scanning observations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17289] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Planowanie strategii pomiarowych w nieliniowych zagadnieniach odwrotnych z zastosowaniem niegładkich kryteriów optymalności / Dariusz Uciński // W: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005. Warszawa, Polska, 2005 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2005 .- T. 2, s. 11--16 .- ISBN: 8389475014
Słowa kluczowe: estymacja parametrów, planowanie trajektorii, ruchome czujniki pomiarowe, sterowanie optymalne, układy z czasoprzestrzenną dynamiką

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Sensor network design for parameter estimation of distributed systems using nonsmooth optimality criteria / Dariusz Uciński // W: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference - CDC-ECC '05. Seville, Hiszpania, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780395689
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17558] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Time-optimal path planning of moving sensors for parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński // W: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference - CDC-ECC '05. Seville, Hiszpania, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780395689
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17607] [data modyf: 19-01-2006 12:59]
[36] An approach to the optimal scanning measurement problem using optimum experimental design / Dariusz Uciński, Michael A. Demetriou // W: 2004 American Control Conference. Boston, USA, 2004 .- Boston : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780383362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Determination of optimum measurement efforts for parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2004 : Proceedings Sixteenth International Symposium. Leuven, Belgia, 2004 .- Leuven : [brak wydawcy], 2004, s. [13] CD-ROM .- ISBN: 9056825178
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16603] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Experimental design for time-dependent models with correlated observations / Dariusz Uciński, Anthony C. Atkinson // W: Linear and non linear dynamics in time series : proceedings of the Cofin 2000 Final Workshop. Bressanone, Włochy, 2003 .- Bologna : [brak wydawcy], 2004, s. 5--20
Słowa kluczowe: chemical kinetics, correlated errors, d-optimum design, design algorithm, nonlinear models, parameter sensitivities

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16869] [data modyf: 20-01-2005 12:54]
[39] Optimal sensor location for parameter estimation of distributed systems in the presence of correlated measurement errors / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2004 : Proceedings of the 10th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2004 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004 .- Vol. 1 : Control theory : Control Engineering : Modeling and Simulation, s. 51--56 .- ISBN: 8388764098 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: correlated measurements, distributed-parameter systems, parameter estimation, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Optimum experimental design for fault detection in distributed systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński, Krzysztof Patan // W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004 : conference proceedings. Karlsruhe, Polska, 2004 .- Karlsruhe : Universität Karlsruhe, 2004, s. 136--141
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, fault detection, hypothesis testing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16821] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] O optymalnym planowaniu eksperymentu w diagnostyce procesów / Dariusz Uciński // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska, 2003 .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 207--212 .- ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, estymacja parametrów, rozmieszczenie czyjników pomiarowych, układy z czasoprzestrzenną dynamiką

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15782] [data modyf: 30-09-2003 14:34]
[42] On the determination of moving sensor policies for parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński // W: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '03. Rhodes, Grecja, 2003 .- Rhodes : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9608770602
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, experimental design, parameter estimation, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15669] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Optimal experimental design for discrimination between non-linear multiresponse models / Barbara Bogacka, Dariusz Uciński // W: Statistical Inference in linear Models - STATLIN '03 : international conference on mathematical statistics : abstracts. Będlewo, Polska, 2003 .- Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 19 [abstr.] .- ISBN: 8389321580
Słowa kluczowe: differential equations, mechanistic models, non-linear regression

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16060] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Optimal measurement policies for discrimination between models of dynamic systems / Bartosz Kuczewski, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003 : Proceedings of the 9th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2003 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003 .- Vol. 2, s. 1239--1244 .- ISBN: 8388764772
Słowa kluczowe: discrimination between models, dynamic systems, experimental design, nonlinear regression

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15854] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Optimal strategies of scanning sensors for parameter estimation of distributed systems / Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003 : Proceedings of the 9th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2003 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003 .- Vol. 1, s. 115--120 .- ISBN: 8388764772
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, optimal control, parameter estimation, sensor scheduling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15837] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Optymalne rozmieszczanie czujników pomiarowych w diagnostyce procesów z czasoprzestrzenną dynamiką / Bartosz Kuczewski, Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska, 2003 .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 213--218 .- ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: identyfikacja strukturalna, planowanie eksperymentu, układy o parametrach rozłożonych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15783] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Optimal design of measurement strategies for discrimination between multiresponse dynamic models / Bartosz Kuczewski, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002 : Proceedings of the 8th IEEE International Conference. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002 .- Vol. 1, s. 593--598 .- ISBN: 8388764519
Słowa kluczowe: dynamic systems, experimental design, nonlinear regression, technical diagnostics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14973] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[48] Optimal location of discrete scanning sensors for parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński, Maciej Patan // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania, 2002 .- Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, optimum experient design, parameter identification, sensors

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14949] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[49] Optimization of the measurement effort in parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński, Maciej Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002 : Proceedings of the 8th IEEE International Conference. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002 .- Vol. 1, s. 195--200 .- ISBN: 8388764519
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, experimental design, parameter estimation, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14969] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Optymalne strategie obserwacji w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenną dynamiką / Dariusz Uciński, Maciej Patan // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 331--336 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: estymacja parametrów, planowanie eksperymentu, rozmieszczanie czujników pomiarowych, układy z czasoprzestrzenną dynamiką

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14915] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Planowanie eksperymentów T-optymalnych w dyskryminacji wielowyjściowych modeli obiektów dynamicznych / Bartosz Kuczewski, Dariusz Uciński // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 583--588 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: kinetyka chemiczna, planowanie eksperymentu, regresja nieliniowa, systemy dynamiczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14920] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Activation policy of multiple scanning sensors for parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings of the 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2001 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001 .- Vol. 1 : Control Theory : Modeling and Simulation : CIM and Scheduling Problems : Neural Networks and Fuzzy Logic, s. 99--104
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, experimental design, parameter estimation, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10670] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[53] Optimum experimental design for parameter estimation in continuous ecosystem models / Maciej Patan, Bartłomiej Sulikowski, Dariusz Uciński // W: System - Modelling - Control : 10th International Conference. Zakopane, Polska, 2001 .- Łódź : Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001 .- Vol. 2, s. 115--120
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10118] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[54] Structure identification of cellular automata using genetic programming / Bartosz Kuczewski, Dariusz Uciński // W: System - Modelling - Control : 10th International Conference. Zakopane, Polska, 2001 .- Łódź : Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001 .- Vol. 1, s. 413--418
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10116] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Clusterization-free sensor location for parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000 .- Vol. 1 : Control Theory : Control Engineering : Modelling : Simulation, s. 83--88
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, experimental design, parameter estimation, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1700] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Optimal sensor allocation for parameter estimation in distributed systems / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Distributed Systems: Optimization and Economic-Environmental Applications - DSO 2000 : Proceedings of the International Conference. Ekaterinburg, Rosja, 2000 .- Ekaterinburg : [brak wydawcy], 2000, s. 49--52 .- ISBN: 5769110473
Słowa kluczowe: distributed systems, parameter estimation, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6042] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Optimal sensor placement in parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2000 : The fourteenth International Conference : Book of abstracts. Perpignan, Francja, 2000 .- Perpignan : [brak wydawcy], 2000, s. 430 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, experimental design, parameter estimation, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1880] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[58] A technique of robust sensor allocation for parameter estimation in distributed systems / Dariusz Uciński // W: European Control Conference - ECC '99 : Conference Proceedings. Karlsruhe, Niemcy, 1999 .- Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, experimental design, optimal control, parameter estimation, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Odporne planowanie położeń czujników pomiarowych w estymacji parametrów układów z czasoprzestrzenną dynamiką / Dariusz Uciński // W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne. Opole, Polska, 1999 .- Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999 .- T. 1, s. 289--292
Słowa kluczowe: czujniki pomiarowe, identyfikacja, odporność, optymalne planowanie eksperymentu, układy o parametrach rozłożonych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1221] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] On robust design of sensor trajectories for parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny, 1999 .- Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999 .- Vol. H : Modeling : Identification : Signal Processing I, s. 73--78 .- ISBN: 0080432484 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, optimal experiment design, parameter identification, robustness, sensors, stochastic approximation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Parameter estimation of cellular automata models / Dariusz Uciński, Samira El Yacoubi // W: Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM '99 : Proceedings of the Third International Conference. Kazimierz Dolny, Polska, 1999 .- Częstochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 168--176
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3981] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[62] Path planning for moving sensors in parameter estimation of distributed systems / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '99 : Proceedings of the first workshop. Kiekrz, Polska, 1999 .- [B.m.] : Technical University of Zielona Góra, Poznań University of Technology, 1999, s. 273--278
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Path-constrained motion planning for multi-manipulator systems / Dariusz Uciński, Mirosław Galicki // W: European Control Conference - ECC '99 : Conference Proceedings. Karlsruhe, Niemcy, 1999 .- Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: coordinated robots, motion planning, optimal control, redundant manipulator

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] A recursive DSP approach to impedance measurement / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Dariusz Uciński // W: 10th International Symposium on Development in Digital Measuring Instrumentation - ISDDMI '98 : 3rd Workshop on ADC Modelling and Testing : Proceedings. Naples, Włochy, 1998 .- Naples : Faculty of Engineering, 1998 .- Vol. 2, s. 690--693
Słowa kluczowe: bounded-error set estimation, impedance measurement, virtual bridge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5626] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[65] A robust approach to the design of optimal trajectories of moving sensors for distributed-parameter systems identification / Dariusz Uciński // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS '98 : Proceedings of the Symposium. Padova, Włochy, 1998 .- Padova : IL POLIGRAFO, 1998, s. 551--554 .- ISBN: 8871151178
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, experimental design, parameter identification, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6071] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[66] Modelling and simulation of an ecological problem by means of cellular automata / Samira El Yacoubi, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998 .- Vol. 1 : Control Theory : Modelling and Simulation, s. 289--293
Słowa kluczowe: cellular automata, modelling, population dynamics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Optimal location of scanning sensors for parameter identification of distributed systems from noisy experimental data / Dariusz Uciński // W: System - Modelling - Control : 9th International Symposium. Zakopane, Polska, 1998 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. [8] .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6182] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[68] Optimization of sensors' allocation strategies for parameter estimation in distributed systems / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Computational Engineering in Systems Applications - CESA '98 : 2nd IMACS International Multiconference. Nabeul-Hammamet, Tunezja, 1998 .- Lille : Ecole Centrale de Lille, 1998, s. 50 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: Distributed systems, Identification, Optimal control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2020] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[69] Optymalne rozmieszczenie czujników pomiarowych w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenną dynamiką / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali - KomPlasTech '98 : Materiały V Konferencji. Bukowina Tatrzańska, Polska, 1998 .- Kraków : Wydaw. "Akapit", 1998, s. 139--148
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6146] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[70] Towards a robust-design approach to optimal location of moving sensors in parameter identification of DPS / Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998 .- Vol. 1: Control Theory : Modelling and Simulation, s. 85--90
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, experimental design, parameter identification, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1560] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[71] Implementacja algorytmów programowania nieliniowego w środowisku Maple V / Przemysław Jacewicz, Dariusz Uciński // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : I Krajowa Konferencja. Kraków, Polska, 1997 .- Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1997, s. 381--388
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10381] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[72] Measurement optimization with minimax criteria for parameter estimation in distributed systems / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97. Brussels, Belgia, 1997 .- Brussels : [brak wydawcy], 1997, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed systems, identification, measurement optimization, optimal control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18306] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] An algorithm for the computation of optimal measurement trajectories in distributed parameter systems identification / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Proceedings of the Third European Control Conference - ECC '95. Roma, Włochy, 1995 .- Roma : [brak wydawcy], 1996, s. 1267--1272
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, optimal control, optimum experimental design, parameter identification, sensors location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18320] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[74] Optimal location of movable sensors for distributed-parameter system identification / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Symposium on Control, Optimization and Supervision - CESA '96. Lille, Francja, 1996 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1996 .- Vol. 2, s. 1004--1009
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18308] [data modyf: 14-05-2007 10:59]
[75] An integrated approach to fault detection and diagnosis in power plant / Józef Korbicz, Dariusz Uciński, Andrzej Pieczyński, Grażyna Marczewska // W: IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS '94. Helsinki, Finlandia, 1994 .- Helsinki : [brak wydawcy], 1994 .- Vol. 1, s. 140--146
Słowa kluczowe: Kalman filters, analytical redundancy, expert system, failure detection, knowledge engineering, power plant simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18323] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[76] On optimization on sensors motions in parameter identification of two-dimensional distributed systems / Dariusz Uciński, Józef Korbicz, Marek B. Zaremba // W: Proceedings of the Second European Control Conference - ECC '93. Groningen, Holandia, 1993 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1993 .- Vol. 3, s. 1359--1364
Słowa kluczowe: distributed systems, experimental design, optimal control, parameter identification, sensors location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] System ekspertowy diagnostyki technicznej dla symulatora elektrowni cieplnej / Józef Korbicz, Dariusz Uciński, Andrzej Pieczyński, Grażyna Marczewska, Renata Golinczak // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : materiały II krajowej konferencji naukowej. Wrocław, Polska, 1993 .- Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1993 .- T. 2, s. 534--543 .- ISBN: 8370850472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Nekotorye problemy razmeseniâ izmeritel'nyh datčikov v zadačah identifikacii sistem s raspredelennymi parametrami / Józef Korbicz, Dariusz Uciński // W: Problemy kompleksnoj avtomatizacii : trudy četvertoj meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Kiev, Ukraina, 1990 .- Kiev : [brak wydawcy], 1990 .- Sekciâ 3 : Ocenivanie sostoânij i parametrov dinamičeskih sistem obrabotka dannyh izmerenij, s. 101--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18337] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Rekurencyjny algorytm identyfikacji parametrycznej liniowych obiektów o stałych rozłożonych metodą najmniejszych kwadratów / Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: IV Konferencja Naukowa Programu RP-I-02. Kozubnik, Polska, 1990 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1990, s. 64--69
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18335] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] mODa 10 - advances in model-oriented design and analysis / (Red.) Dariusz Uciński, Anthony C. Atkinson, Maciej Patan .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2013, 249 s. .- ISBN: 9783319002170
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-00218-7    (pkt: 5)
[RED-5176] [data modyf: 02-09-2015 16:39]
[2] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. section : analysis and control of spatiotemporal dynamic systems / (Red.) Dariusz Uciński, Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 22, no 2 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5034] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. section : computational intelligence in modern control systems / (Red.) Józef Korbicz, Dariusz Uciński .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2010, Vol. 20, no 1 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4727] [data modyf: 12-05-2010 11:59]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski