System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 204 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
71 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 943,22 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 33,22 (3,69)    CZASOP: 390 (26)    KONF: 495 (10,76)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

13,28 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
409,41 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 15,99 (1,78)    CZASOP: 178,42 (11,89)    KONF: 190 (4,13)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,77 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Fault diagnosis and fault-tolerant control strategies for non-linear systems / Marcin Witczak .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014 .- 229 s. : bibliogr.rys.wykr. - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; Vol. 266) .- ISBN: 9783319030135
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-03014-2   (pkt: 25)
[WZ-11869] [data modyf: 02-09-2015 11:31]
[2] Sterowanie i wizualizacja systemów / Marcin Witczak .- Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011 .- 184 s. : bibliogr.rys.wykr. - (Zeszyty Naukowe Automatyki i Robotyki ; 1) .- ISBN: 9788392896883
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10746] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Modelling and estimation strategies for fault diagnosis of non-linear systems : from analytical to soft computing approaches / Marcin Witczak .- Berlin : Springer-Verlag, 2007 .- 208 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Lecture Notes in Control and Information Sciences ; 354) .- ISBN: 3540711147
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7989] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Identification and fault detection of non-linear dynamic systems / Marcin Witczak .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2003 .- 124 s. : bibliogr.rys.wykr.summ. - (Lecture Notes in Control and Computer Science ; Vol. 1) .- ISBN: 8388317652
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6346] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A Process Fault-Tolerant Control for Non-linear Dynamic Systems / Marcin Pazera, Kamil Klimkowicz, Beata Wrzesińska, Marcin Witczak
// W: Advanced Solutions in Diagnostics and Fault Tolerant Control / eds. Jan M. Kościelny, Michał syfert, Anna Sztyber .- Cham : Springer International Publishing, 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 635) - s. 33--44 .- ISBN: 9783319644745
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_3   (pkt: 5)
[WZCZ-19251] [data modyf: 13-10-2017 09:19]
[2] Integrated Fault Diagnosis and Fault-Tolerant for Constrained Dynamic Systems / Marcin Witczak, Marcin Pazera
// W: Advanced Solutions in Diagnostics and Fault Tolerant Control / eds. Jan M. Kościelny, Michał syfert, Anna Sztyber .- Cham : Springer International Publishing, 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 635) - s. 17--32 .- ISBN: 9783319644745
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_2   (pkt: 5)
[WZCZ-19250] [data modyf: 03-08-2017 13:05]
[3] Robust Guaranteed Cost Control for Nonlinear System Using Product Reduction Algorithm / Mariusz Buciakowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak
// W: Advanced Solutions in Diagnostics and Fault Tolerant Control / eds. Jan M. Kościelny, Michał syfert, Anna Sztyber .- Cham : Springer International Publishing, 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 635) - s. 82--93 .- ISBN: 9783319644745
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_7   (pkt: 5)
[WZCZ-19249] [data modyf: 03-08-2017 13:08]
[4] Neural Network-Based Simultaneous Estimation of Actuator and Sensor Faults / Marcin Pazera, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski
// W: Advances in Computational Intelligence : 14th International Work-Conference on Artificial Neural Networks, IWANN 2017, Part I / eds. Ignacio Rojas, Gonzalo Joya, Andreu Catala .- Cham : Springer International Publishing, 2017 - (Lecture Notes in Computer Science ; 10305) - s. 305--316 .- ISBN: 9783319591520
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-59153-7_27   (pkt: 5)
[WZCZ-19168] [data modyf: 22-06-2017 11:32]
[5] Robust sensor fault-tolerant control for non-linear aero-dynamical MIMO system / Marcin Pazera, Marcin Witczak
// W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch .- Cham : Springer International Publishing, 2017 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 577) - s. 651--660 .- ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6_63   (pkt: 5)
[WZCZ-19169] [data modyf: 22-06-2017 12:05]
[6] Adaptive Actuator Fault Estimation for DC Servo Motor / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control / ed. Z. Kowalczuk .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 386) - s. 119--129 .- ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_9   (pkt: 5)
[WZCZ-17102] [data modyf: 21-09-2015 10:05]
[7] Design of an Adaptive Sensor and Actuator Fault Estimation Scheme with a Quadratic Boundedness Approach / Marcin Witczak, Daniel Zegar, Marcin Pazera
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control / ed. Z. Kowalczuk .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 386) - s. 49--59 .- ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_4   (pkt: 5)
[WZCZ-17101] [data modyf: 10-02-2016 13:09]
[8] Towards robust fault-tolerant model predictive control with constraints for Takagi-Sugeno systems / Piotr Witczak, Marcin Witczak
// W: Variable-structure approaches : analysis, simulation, robust control and estimation of uncertain dynamic processes / eds. A. Rauh, L. Senkel .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Mathematical Engineering) - s. 309--333 .- ISBN: 9783319315379
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-31539-3_11   (pkt: 5)
[WZCZ-18693] [data modyf: 01-02-2017 11:34]
[9] Towards Robust Predictive Control for Non-linear Discrete Time System / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control / ed. Z. Kowalczuk .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 386) - s. 179--191 .- ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_13   (pkt: 5)
[WZCZ-17104] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[10] Challenges and solutions in modern control and fault diagnosis systems / Marcin Witczak
// W: Aktualne problemy automatyki i robotyki / red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2014 - (Monografie ; T. 20) - s. 58--69 .- ISBN: 9788378370406
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16753] [data modyf: 27-08-2015 14:11]
[11] Robust, efficient predictive FTC / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Aktualne problemy automatyki i robotyki / red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2014 - (Monografie ; T. 20) - s. 300--308 .- ISBN: 9788378370406
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16755] [data modyf: 27-08-2015 14:15]
[12] Sterowanie odporne dla układu opisanego modelem LPV / Michał de Rozprza - Faygel, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak
// W: Aktualne problemy automatyki i robotyki / red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2014 - (Monografie ; T. 20) - s. 102--108 .- ISBN: 9788378370406
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16754] [data modyf: 17-08-2015 14:25]
[13] On the GMDH approach to robust fault detection of non-linear dynamic systems / Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak
// W: Advances in control theory and automation : monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek on the occasion of his eightieth birthday / ed. by M. Busłowicz, K. Malinowski .- Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, 2012 - s. 129--140 .- ISBN: 9788362582174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14567] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Application of the DiaSter system / Michał Syfert, Paweł Chrzanowski, Bartłomiej Fajdek, Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Andrzej Stec, Robert Szulim, Piotr Tomasik, Dominik Wachla, Marcin Witczak
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 - s. 295--367 .- ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12476] [data modyf: 13-12-2010 11:31]
[15] Diagnostic methods / Wojciech Cholewa, Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Michał Syfert, Marcin Witczak
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 - s. 153--231 .- ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12475] [data modyf: 13-12-2010 10:53]
[16] Process modeling / Krzysztof Janiszowski, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 - s. 55--118 .- ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12473] [data modyf: 13-12-2010 10:41]
[17] Implementacja odpornych dynamicznych modeli neuronowych w systemie DIASTER / Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Łukasz Dziekan
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, 2009 - (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka) - s. 3--10 .- ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11308] [data modyf: 01-10-2009 14:12]
[18] Metody diagnostyki / Wojciech Cholewa, Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny, Paweł Chrzanowski, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Michał Syfert, Marcin Witczak
// W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009 - (Monografie ; T. 14) - s. 211--315 .- ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11362] [data modyf: 21-10-2009 10:26]
[19] Modele procesów / Krzysztof Janiszowski, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak
// W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009 - (Monografie ; T. 14) - s. 59--137 .- ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11360] [data modyf: 21-10-2009 09:45]
[20] Sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów rozmytych Takagi-Sugeno z ograniczeniami na wejście / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, 2009 - (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka) - s. 39--46 .- ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11309] [data modyf: 01-10-2009 14:14]
[21] Zastosowanie systemu DiaSter / Michał Syfert, Paweł Chrzanowski, Bartłomiej Fajdek, Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Andrzej Stec, Marcin Witczak
// W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009 - (Monografie ; T. 14) - s. 383--443 .- ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11363] [data modyf: 21-10-2009 10:31]
[22] Sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów rozmytych Takagi-Sugeno / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak
// W: Sterowanie i automatyzacja: aktualne problemy i ich rozwiązania / red. K. Malinowski, L. Rutkowski .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2008 - (Problemy Współczesnej Nauki : Sterowanie i Automatyzacja) - s. 107--116 .- ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10277] [data modyf: 02-07-2008 13:10]
[23] A general approach to increasing the convergence rate of an extended unknown input observers / Przemysław Prętki, Marcin Witczak
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007 - (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics) - s. 105--112 .- ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9318] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Analytical methods and artificial neural networks in fault diagnosis and modelling of non-linear systems / Józef Korbicz, Marcin Witczak, Krzysztof Patan, Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 175--204 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Global optimisation-based estimation of model uncertainty for unknown input observers / Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Andrzej Janczak
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007 - (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics) - s. 129--136 .- ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9319] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Combined computational intelligence and analytical methods in fault diagnosis / Ronald J. Patton, Józef Korbicz, Marcin Witczak, Faisel Javed Uppal
// W: Intelligent Control Systems using Computational Intelligence Techniques / ed. A. E. Ruano .- London : The Institution of Electrical Engineers, 2005 - (IEE Control Engineering Series ; 70) - s. 349--392 .- ISBN: 0863414893
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7740] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Observers and genetic programming in the identification and fault diagnosis of non-linear dynamic systems / Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications .- Berlin : Springer-Verlag, 2004 - s. 457--509 .- ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Observer-based approaches to fault diagnosis / Józef Korbicz, Marcin Witczak
// W: Automatyka - sterowanie - zarządzanie : książka jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Kazimierza Mańczaka / red. Jakub Gutenbaum .- Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN, 2002 - s. 135--151 .- ISBN: 8385847782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5658] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Programowanie genetyczne w diagnostyce uszkodzeń i identyfikacji nieliniowych systemów dynamicznych / Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002 - (Monografie ; T. 3) - s. 427--464 .- ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5073] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] An evolutionary approach to identification of nonlinear dynamic systems / Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Artificial neural nets and genetic algorithms : proceedings of the International Conference .- Wien : Springer-Verlag, 2001 - (Computer Science) - s. 240--243 .- ISBN: 3211836519
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2141] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Fault estimation of wind turbines using combined adaptive and parameter estimation schemes / Marcin Witczak, Damiano Rotondo, Vicenç Puig, Fatiha Nejjari, Marcin Pazera // International Journal of Adaptive Control and Signal Processing .- 2018, Vol. 32, s. 549--567, ISSN: 0890-6327, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fault estimation, joint fault and state estimation, unknown-but-bounded uncertainty, wind turbine
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1002/acs.2792
[AWCZ-21504] [data modyf: 17-04-2018 09:39]
[2] Virtual Diagnostic Sensors Design for an Automated Guided Vehicle / Ralf Stetter, Marcin Witczak, Marcin Pazera // Applied Sciences .- 2018, Vol. 8, no. 5, s. 1--20, ISSN: 2076-3417, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: automated guided vehicles, fault diagnosis, force balance, input estimation, observers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/app8050702
[AWCZ-22728] [data modyf: 09-05-2018 13:51]
[3] A bounded-error approach to simultaneous state and actuator fault estimation for a class of nonlinear systems / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Fatiha Nejjari, Józef Korbicz // Journal of Process Control .- 2017, Vol. 52, s. 14--25, ISSN: 0959-1524, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bounded-error estimation, Fault detection, Fault isolation, Nonlinear systems, Observer, Quadratic boundedness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jprocont.2017.01.002
[AWCZ-21045] [data modyf: 15-02-2017 11:49]
[4] A neural network approach to simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling / Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski // Neurocomputing: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015 .- 2017, Vol. 250, s. 65--75, ISSN: 0925-2312, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Fault diagnosis, Fault estimation, Linear parameter-varying systems, Robustness, State estimation, State-space neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.neucom.2016.10.076
[AWCZ-21159] [data modyf: 10-05-2018 15:14]
[5] A quadratic boundedness approach to robust DC motor fault estimation / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Didier Theilliol // Control Engineering Practice .- 2017, Vol. 66, s. 181--194, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Actuator fault estimation, DC servo-motor, Fault diagnosis, Quadratic boundedness approach, Unknown input observer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2017.06.014
[AWCZ-21583] [data modyf: 01-08-2017 11:53]
[6] An LMI approach to robust fault estimation for a class of nonlinear systems / Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Fatiha Nejjari // International Journal of Robust and Nonlinear Control .- 2016, Vol. 26, no. 7, s. 1530--1548, ISSN: 1049-8923, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, linear matrix inequalities, nonlinear systems, observers, robust estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1002/rnc.3365
[AWCZ-19565] [data modyf: 04-05-2016 13:11]
[7] Fault tolerant-control: solutions and challenges / Marcin Witczak, Marcin Pazera // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2016, R. 20, nr 1, s. 5--16, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.14313/PAR_219/5
[AWCZ-19788] [data modyf: 08-02-2016 11:41]
[8] Neural network-based robust actuator fault diagnosis for a non-linear multi-tank system / Marcin Mrugalski, Marcel Luzar, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Christophe Aubrun // ISA Transactions .- 2016, Vol. 61, s. 318--328, ISSN: 0019-0578, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Fault estimation, LPV systems, Neural network, Non-linear systems identification, Observers, Robust fault diagnosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.isatra.2016.01.002
[AWCZ-19813] [data modyf: 16-03-2016 14:27]
[9] Predictive actuator fault-tolerant control under ellipsoidal bounding / Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Christophe Aubrun // International Journal of Adaptive Control and Signal Processing .- 2016, Vol. 30, no. 2, s. 375--392, ISSN: 0890-6327, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1002/acs.2567
[AWCZ-19566] [data modyf: 17-08-2016 13:54]
[10] Robust unknown input observer for state and fault estimation in discrete-time Takagi-Sugeno systems / Damiano Rotondo, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Fatiha Nejjari, Marcin Pazera // International Journal of Systems Science .- 2016, Vol. 47, iss. 14, s. 1--16, ISSN: 0020-7721, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno (TS) fuzzy system, fault diagnosis, state estimation, unknown input observers (UIOs)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1080/00207721.2016.1165898
[AWCZ-19983] [data modyf: 23-05-2016 10:01]
[11] A practical test for assessing the reachability of discrete-time Takagi-Sugeno fuzzy systems / Marcin Witczak, Damiano Rotondo, Vicenç Puig, Piotr Witczak // Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics .- 2015, Vol. 352, no. 12, s. 5936--5951, ISSN: 0016-0032, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jfranklin.2015.10.006
[AWCZ-19545] [data modyf: 16-12-2015 11:40]
[12] A robust predictive actuator fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Piotr Witczak, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Christophe Aubrun // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2015, Vol. 63, no. 4, s. 977--987, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2015-0111
[AWCZ-19624] [data modyf: 16-12-2015 11:51]
[13] Automated generation and comparison of Takagi-Sugeno and polytopic quasi-LPV models / Damiano Rotondo, Vicenç Puig, Fatiha Nejjari, Marcin Witczak // Fuzzy Sets and Systems .- 2015, Vol. 277, s. 44--64, ISSN: 0165-0114, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno (TS), linear parameter varying (LPV) systems, modeling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.fss.2015.02.002
[AWCZ-19213] [data modyf: 18-08-2015 13:45]
[14] Towards Robust Neural-Network-Based Sensor and Actuator Fault Diagnosis: Application to a Tunnel Furnace / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // Neural Processing Letters: Special Issue: International Work-Conference on Artificial Neural Networks (IWANN) 2013 .- 2015, Vol. 42, iss. 1, s. 71--87, ISSN: 1370-4621, , eISSN: 1573-773X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11063-014-9387-0
[AWCZ-19177] [data modyf: 27-07-2015 12:41]
[15] Towards robust predictive fault-tolerant control for a battery assembly system / Lothar Seybold, Marcin Witczak, Paweł Majdzik, Ralf Stetter // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2015, Vol. 25, no. 4, s. 849--862, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: battery assembly, fault-tolerant control, interval analysis, max-plus algebra, model predictive control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amcs-2015-0061
[AWCZ-19621] [data modyf: 17-12-2015 12:45]
[16] Robust fault-tolerant control for a multi-tank system / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcel Luzar // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 1, s. 39--44, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: czujnik wirtualny, diagnostyka błędu, estymacja odporna, fault diagnosis, fault identification, identyfikacja uszkodzenia, nonlinear systems, robust estimation, systemy nieliniowe, virtual sensor
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18026] [data modyf: 21-08-2015 09:15]
[17] Robust MPC for a non-linear system - a neural network approach / Marcel Luzar, Marcin Witczak // Journal of Physics : Conference Series: Model Predictive Control .- 2014, Vol. 570, iss. 3, s. 1--13, ISSN: 1742-6588, , eISSN: 1742-6596,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1088/1742-6596/570/032002
[AWCZ-19135] [data modyf: 12-01-2017 13:52]
[18] A fault-tolerant control strategy for non-linear discrete-time systems: application to the twin-rotor system / Marcin Witczak, Vicenç Puig, Saúl Montes De Oca // International Journal of Control .- 2013, Vol. 86, no. 10, s. 1788--1799, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant control, non-linear systems, observers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2013.796592
[AWCZ-17574] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[19] Design of unknown input observers for non-linear stochastic systems and their application to robust fault diagnosis / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Rafał Józefowicz // Control and Cybernetics .- 2013, Vol. 42, no. 1, s. 227--256, ISSN: 0324-8569, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, multiple models, non-linear systems, unknown input, unscented Kalman filter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17441] [data modyf: 20-08-2015 08:46]
[20] Fault-tolerant control strategy for actuator faults using LPV techniques: application to a two degree of freedom helicopter / Saúl Montes De Oca, Vicenç Puig, Marcin Witczak, Łukasz Dziekan // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2012, Vol. 22, no 1, s. 161--171, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fault-tolerant control, linear matrix inequality, linear parameter varying, virtual actuator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v10006-012-0012-y
[AWCZ-16374] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[21] State-space GMDH neural networks for actuator robust fault diagnosis / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // Advances in Electrical and Computer Engineering .- 2012, Vol. 12, no 3, s. 65--72, ISSN: 1582-7445, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: actuators, fault diagnosis, neural networks, robustness, system identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.4316/AECE.2012.03010
[AWCZ-16631] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[22] Active fault-tolerant control design for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak, Józef Korbicz // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2011, Vol. 59, no 1, s. 93--102, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.2478/v10175-011-0013-2
[AWCZ-15614] [data modyf: 18-04-2011 10:06]
[23] Impedance measurement with the D-optimum experimental conditions / Marcin Witczak, Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2009, Vol. 58, no 8, s. 2535--2543, ISSN: 0018-9456, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-14122] [data modyf: 03-11-2009 12:31]
[24] Confidence estimation of the multi-layer perceptron and its application in fault detection systems / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // Engineering Applications of Artificial Intelligence .- 2008, Vol. 21, iss. 8, s. 895--906, ISSN: 0952-1976, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bounded-error modelling, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, robust fault diagnosis, system identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.engappai.2007.09.008
[AWCZ-13360] [data modyf: 04-11-2008 13:14]
[25] Towards robustness in neural network based fault diagnosis / Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Józef Korbicz // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2008, Vol. 18, no 4, s. 443--454, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, dynamic neural network, fault diagnosis, robustness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.2478/v10006-008-0039-2
[AWCZ-13510] [data modyf: 26-01-2011 11:08]
[26] A GMDH neural network-based approach to passive robust fault detection using a constraint satisfaction backward test / Vicenç Puig, Marcin Witczak, Fatiha Nejjari, Joseba Quevedo, Józef Korbicz // Engineering Applications of Artificial Intelligence .- 2007, Vol. 20, no 7, s. 886--897, ISSN: 0952-1976, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adaptive threshold, faullt detection, fault diagnosis, neural network, robustness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-12357] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Desing of an extended unknown input observer with stochastic robustness techniques and evolutionary algorithms / Marcin Witczak, Przemysław Prętki // International Journal of Control .- 2007, Vol. 80, no 5, s. 749--762, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-11880] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] LMI-based strategies for designing observers and unknown input observers for non-linear discrete-time systems / Józef Korbicz, Marcin Witczak, Vicenç Puig // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2007, Vol. 55, no 1, s. 31--42, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LMI, convergence, fault diagnosis, non-linear systems, observers, state estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11980] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] A GMDH neural network-based approach to robust fault diagnosis: application to the DAMADICS benchmark problem / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Ronald J. Patton // Control Engineering Practice .- 2006, Vol. 14, no 6, s. 671--683, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10767] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] A neuro-fuzzy multiple-model observer approach to robust fault diagnosis based on the DAMADICS benchmark problem / Faisel Javed Uppal, Ronald J. Patton, Marcin Witczak // Control Engineering Practice .- 2006, Vol. 14, no 6, s. 699--717, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: discrete multiple-model observers, discrete non-linear observers, discrete unknown input observers for FDI, fault detection and isolation, neuro-fuzzy networks, robust FDI
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10766] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Advances in model-based fault diagnosis with evolutionary algorithms and neural networks / Marcin Witczak // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2006, Vol. 16, no 1, s. 85--99, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, fault diagnosis, neural networks, robustness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10816] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Obserwatory o nieznanym wejściu w diagnostyce układu dwóch zbiorników / Marta Pawłowska, Marcin Witczak // Diagnostyka .- 2006, nr 3 (39), s. 109--116, ISSN: 1641-6414, , eISSN: 2449-5220, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: diagnostyka uszkodzeń, fault diagnosis, obserwatory o nieznanym wejściu, two-tank system, układ dwóch zbiorników, unknown input observers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11254] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Toward the training of feed-forward neural networks with the D-optimum input sequence / Marcin Witczak // IEEE Transactions on Neural Networks .- 2006, Vol. 17, no 2, s. 357--373 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: convergence analysis, experimental design, model uncertainty, optimization, training
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-10765] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Designing neural-network-based fault detection systems with D-optimum experimental conditions / Marcin Witczak, Przemysław Prętki // Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences .- 2005, no 12, s. 279--291, ISSN: 1232-308X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10592] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Developing measurement selection strategy for neural network models / Przemysław Prętki, Marcin Witczak // Lecture Notes in Computer Science: Artificial neural networks: Formal Models and Their Applications - ICANN 2005, part 2 .- 2005, Vol. 3697, s. 79--84 : bibliogr.wykr.summ. .- + CD-ROM
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10378] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Projektowanie odpornych obserwatorów stanu dla dyskretnych w czasie systemów nieliniowych / Marcin Witczak // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2005, nr 9, wyd. spec., s. 60--62, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, niepewność modelu, obserwatory stanu, systemy nieliniowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10350] [data modyf: 19-09-2005 11:25]
[37] A novel genetic programming approach to nonlinear system modelling : application to the DAMADICS benchmark problem / Mihai Florin Metenidis, Marcin Witczak, Józef Korbicz // Engineering Applications of Artificial Intelligence .- 2004, Vol. 17, s. 363--370, ISSN: 0952-1976, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: genetic algorithms, genetic programming, parameter estimation, system modelling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-9707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Confidence estimation of GMDH neural networks / Józef Korbicz, Mihai Florin Metenidis, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 .- 2004, Vol. 3070, s. 210--216 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Obserwatory stanu i programowanie genetyczne w identyfikacji i diagnostyce systemów przemysłowych / Józef Korbicz, Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 59--64, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8750] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] Genetic programming based approaches to identification and fault diagnosis of non-linear dynamic systems / Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // International Journal of Control .- 2002, Vol. 75, no 13, s. 1012--1031, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8541] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Parameter estimation of dynamic GMDH neural networks with the bounded-error technique / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // Journal of Applied Computer Science .- 2002, Vol. 10, no 1, s. 77--90 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8563] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Fault diagnosis of dynamical systems using evolutionary algorithms / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2006, nr 156, s. 413--420 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A necessary and sufficient condition for total observability of discrete-time linear time-varying systems / Marcin Witczak, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Piotr Witczak // W: Preprints of the 20th World Congress The International Federation of Automatic Control . Toulouse, Francja, 2017 .- Touluse, 2017, s. 752--757
Słowa kluczowe: block P-matrices,, discrete-time systems, linear time-varying systems, observability,

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22710] [data modyf: 07-09-2017 10:02]
[2] A predictive actuator fault-tolerant control strategy under input and state constraints / Marcin Witczak, Piotr Witczak, Marcin Mrugalski, Didier Theilliol // W: 25th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2017. Valletta, Malta, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 442--447
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22682] [data modyf: 09-05-2018 13:55]
[3] A quadratic boundedness approach to fault tolerant control for nonlinear system / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja, 2017 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017 .- IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 2101--2106
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.532   (pkt: 15)
[KONF-22981] [data modyf: 13-04-2018 11:41]
[4] Combined estimation of actuator and sensor faults for non-linear dynamic systems / Marcin Pazera, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 912--917 .- ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22697] [data modyf: 12-03-2018 10:23]
[5] Design of receding-horizon estimators for the battery assembly system / Paweł Majdzik, Marcin Witczak, Lothar Seybold, Piotr Witczak // W: Preprints of the 20th World Congress The International Federation of Automatic Control . Toulouse, Francja, 2017 .- Touluse, 2017, s. 9707--9712
Słowa kluczowe: (Max,+) algebra,, nterval arithmetics,, observers, predictive control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22708] [data modyf: 07-09-2017 10:02]
[6] Robust design for a novel sensor fault estimation scheme / Marcin Pazera, Marcin Witczak // W: 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2017. Bucharest, Rumunia, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 1--6
Słowa kluczowe: fault diagnosis, sensor fault, state and fault estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22826] [data modyf: 21-11-2017 09:30]
[7] Simultaneous estimation of multiple actuator and sensor faults for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Marcin Pazera, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 918--923 .- ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22696] [data modyf: 12-03-2018 10:22]
[8] A neural network-based simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling / Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Marcin Pazera // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania, 2016 .- New York : IEEE, 2016 .- Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 299--304 .- ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22246] [data modyf: 09-02-2017 12:02]
[9] A quadratic boundedness approach to adaptive simultaneous sensor and actuator fault estimation / Piotr Witczak, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 883--888 .- ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22255] [data modyf: 01-09-2017 11:25]
[10] Fault-tolerant control and diagnosis for LPV system with H-infinity virtual sensor / Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania, 2016 .- New York : IEEE, 2016 .- Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 825--830 .- ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22245] [data modyf: 09-02-2017 11:58]
[11] Robust adaptive simultaneous state and fault estimation for nonlinear systems: application to an aerodynamical system / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Fatiha Nejjari // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania, 2016 .- New York : IEEE, 2016 .- Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 843--848 .- ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22243] [data modyf: 09-02-2017 11:53]
[12] Robust multi-model fault detection and isolation with a state-space neural network / Andrzej Czajkowski, Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: 24th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2016. Athens, Grecja, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 25--30 .- ISBN: 9781467383479
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MED.2016.7535969   (pkt: 15)
[KONF-22257] [data modyf: 08-03-2017 12:47]
[13] Thrust balance estimation of an unmanned aerial vehicle: application to fault detection / Piotr Witczak, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Didier Theilliol // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania, 2016 .- New York : IEEE, 2016 .- Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 15--20 .- ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22247] [data modyf: 09-02-2017 12:04]
[14] Towards a practical reachability test for dynamic systems under process faults / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Michał de Rozprza - Faygel, Damiano Rotondo, Vicenç Puig // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 889--894 .- ISBN: 978-1-5090-1866-6
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22256] [data modyf: 01-09-2017 11:25]
[15] Towards robust process fault estimation for uncertain dynamic systems / Marcin Pazera, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 877--882 .- ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22253] [data modyf: 01-09-2017 11:26]
[16] A neural network-based robust unknown input observer design: application to wind turbine / Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Józef Korbicz // W: 9th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Paris, Francja, 2015 .- Amsterdam : Elsevier, 2015 .- IFAC-PapersOnLine, Vol. 48, iss. 21, s. 263--270
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno systems, artificial neural networks, fault diagnosis, observer, robustness, sector non-linearities, system identification, unknown inputs

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.09.538   (pkt: 0)
[KONF-21856] [data modyf: 14-03-2017 14:05]
[17] A neural-network-based robust observer for simultaneous unknown input decoupling and fault estimation / Piotr Witczak, Marcin Mrugalski, Krzysztof Patan, Marcin Witczak // W: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015. Palma de Mallorca, Hiszpania, 2015 .- Cham-Haidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015 .- Lecture Notes in Computer Science ; 9094, s. 535--548 .- ISBN: 9783319192581
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-19258-1   (pkt: 15)
[KONF-21982] [data modyf: 09-05-2018 14:07]
[18] A quadratic boundedness approach to adaptive actuator fault estimation / Joanna Ochałek, Zbigniew Kański, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska, 2015 .- Szczecin, 2015, s. 535--540 .- ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21846] [data modyf: 30-05-2016 14:49]
[19] A robust H-infinity observer design for unknown input nonlinear systems: applization to fault estimation / Marcin Witczak, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Michał de Rozprza - Faygel, Marcin Mrugalski // W: 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED) : proceedings. Torremolinos, Hiszpania, 2015 .- New York : IEEE, 2015, s. 162--167 .- ISBN: 9781479999361
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21772] [data modyf: 16-08-2016 13:14]
[20] Adaptive fault tolerant control: application to a DC servo motor / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska, 2015 .- Szczecin, 2015, s. 800--805 .- ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21842] [data modyf: 30-05-2016 14:46]
[21] Intelligent systems for the prognosis of energy consumption in manufacturing and assembly / Ralf Stetter, Piotr Witczak, Claudius Spindler, Julian Hertel, Marcin Witczak // W: 9th CIRP International Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering. Capri, Włochy, 2014 .- [B. m.] : Elsevier, 2015 .- Procedia CIRP, Vol. 33, s. 23--25
Słowa kluczowe: fuzzy logic, intelligent systems, sustainable development

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.procir.2015.06.084   (pkt: 15)
[KONF-21882] [data modyf: 05-10-2015 15:16]
[22] Predictive Fault Tolerant Control for LPV systems using model reference / Juan M. Acevedo-Valle, Vicenç Puig, Sebastian Tornil-Sin, Marcin Witczak, Damiano Rotondo // W: 9th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Paris, Francja, 2015 .- Amsterdam : Elsevier, 2015 .- IFAC-PapersOnLine, Vol. 48, iss. 21, s. 30--35
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.09.500   (pkt: 0)
[KONF-21854] [data modyf: 14-03-2017 14:07]
[23] Predictive fault-tolerant control for a battery assembly system / Lothar Seybold, Marcin Witczak, Paweł Majdzik, Ralf Stetter // W: 9th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Paris, Francja, 2015 .- Amsterdam : Elsevier, 2015 .- IFAC-PapersOnLine, Vol. 48. iss. 21, s. 476--483
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault-tolerant systems, predictive control, production systems

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.09.572   (pkt: 0)
[KONF-21855] [data modyf: 14-03-2017 14:03]
[24] Robust fault and state estimation for Lipshitz systems: Three-tank system application / Michał de Rozprza - Faygel, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska, 2015 .- Szczecin, 2015, s. 483--488 .- ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21845] [data modyf: 30-05-2016 14:48]
[25] Robust state estimation and control for nonlinear system with uncertain parameters / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Didier Theilliol // W: 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2015. Pilsen, Czechy, 2015 .- Bristol : IOP Publishing, 2015 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 659, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/659/1/012025   (pkt: 15)
[KONF-22010] [data modyf: 05-06-2017 15:19]
[26] A LMI-based strategy for H-infinity fault estimation of non-linear systems: application to the multi-tank system / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Marcel Luzar // W: European Control Conference - ECC 2014. Strasbourg, Francja, 2014 .- [b. m.] : EUCA, 2014, s. 270--275 .- ISBN: 9783952426920
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21382] [data modyf: 10-02-2017 12:10]
[27] A max-plus algebra predictive approach to a battery assembly system control / Paweł Majdzik, Lothar Seybold, Marcin Witczak // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja, 2014 .- New York : IEEE Explore, 2014, s. 2202--2207 .- ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967649   (pkt: 15)
[KONF-21513] [data modyf: 08-03-2017 16:05]
[28] A robust fault-tolerant model predictive control for linear parameter-varying systems / Piotr Witczak, Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 462--467 .- ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21460] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[29] Actuator fault diagnosis and fault-tolerant control: application to the quadruple-tank process / Mariusz Buciakowski, Michał de Rozprza - Faygel, Joanna Ochałek, Marcin Witczak // W: European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Berlin, Niemcy, 2014 .- - : IOPScience, 2014 .- Journal of Physics: Conference Series, Vol. 570, iss. 8: Fault-Tolerant Control, s. 1--10 .- afiliacja Hochschule Ravensburg-Weingarten
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/570/8/082002   (pkt: 15)
[KONF-21626] [data modyf: 07-09-2015 15:45]
[30] Actuator fault diagnosis and fault-tolerant control: application to the quadruple-tank process / Mariusz Buciakowski, Michał de Rozprza - Faygel, Joanna Ochałek, Marcin Witczak // W: 11th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2014. Berlin, Niemcy, 2014 .- [Berlin] : [brak wydawcy], 2014, s. 93--102
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21565] [data modyf: 25-08-2015 12:30]
[31] An H infinity approach to fault estimation of non-linear systems: application to one-link manipulator / Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 456--461 .- ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21459] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[32] Challenges and solutions in modern control and fault diagnosis systems / Marcin Witczak // W: XVIII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2014 [Dokument elektroniczny]. Wrocław, Polska, 2014 .- Wrocław : [B. w.], 2014, s. 1--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21543] [data modyf: 14-03-2017 11:50]
[33] Degradation Modelling for Health Monitoring Systems / Ralf Stetter, Marcin Witczak // W: European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Berlin, Niemcy, 2014 .- - : IOPScience, 2014 .- Journal of Physics: Conference Series, Vol. 570, iss. 6: Modelling and Simulation, s. 1--12 .- afiliacja Hochschule Ravensburg-Weingarten ; 12 str. nlb.
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/570/6/062002   (pkt: 15)
[KONF-21625] [data modyf: 07-09-2015 15:45]
[34] Degradation modelling for health monitoring systems / Ralf Stetter, Marcin Witczak // W: 11th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2014. Berlin, Niemcy, 2014 .- [Berlin] : [B. w.], 2014 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 570, s. 361--372
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/570/6/062002   (pkt: 0)
[KONF-21563] [data modyf: 08-03-2017 16:37]
[35] Design of robust predictive fault-tolerant control for Takagi-Sugeno fuzzy systems: Application to the twin-rotor system / Piotr Witczak, Marcin Witczak, Krzysztof Patan, Ralf Stetter // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja, 2014 .- New York : IEEE Explore, 2014, s. 1113--1118 .- ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967616   (pkt: 15)
[KONF-21511] [data modyf: 08-03-2017 15:59]
[36] Efficient predictive fault-tolerant control for non-linear systems / Marcin Witczak, Piotr Witczak // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska, 2013 .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 65--76 .- ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21176] [data modyf: 25-08-2015 11:20]
[37] Neural-network based robust FTC: application to wind turbines / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Piotr Witczak // W: 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2014. Zakopane, Polska, 2014 .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014 .- Vol. 1, s. 97--108 .- ISBN: 9783319071725
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-07173-2   (pkt: 15)
[KONF-21473] [data modyf: 25-08-2015 12:38]
[38] Neural-network based robust predictive fault-tolerant control for multi-tank system / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Piotr Witczak, Christophe Aubrun // W: European Control Conference - ECC 2014. Strasbourg, Francja, 2014 .- [b. m.] : EUCA, 2014, s. 276--281 .- ISBN: 9783952426920
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21383] [data modyf: 02-09-2015 13:05]
[39] Predictive and robust fault-tolerant control for Takagi-Sugeno systems / Marcin Witczak, Christophe Aubrun, Józef Korbicz // W: 19th World Congress the International Federation of Automatic Control. Cape Town, RPA, 2014 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2014 .- IFACF Proceedings Volumens, Vol. 47, s. 6735--6740 .- ISBN: 1474-6670
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21641] [data modyf: 16-03-2017 15:45]
[40] Robust, efficient predictive FTC / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: XVIII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2014 [Dokument elektroniczny]. Wrocław, Polska, 2014 .- Wrocław : [B. w.], 2014, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21542] [data modyf: 14-03-2017 11:50]
[41] Robust fault identification of a polytopic LPV system with neural network / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Zbigniew Kański // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja, 2014 .- New York : IEEE Explore, 2014, s. 1614--1619 .- ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967628   (pkt: 15)
[KONF-21512] [data modyf: 08-03-2017 16:03]
[42] Robust fault-tolerant control for a multi-tank system / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcel Luzar // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska, 2013 .- [B. m.] : --, 2014, s. 1--12
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, non-linear systems, robust estimation, virtual sensor

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21291] [data modyf: 07-09-2015 15:07]
[43] Robust H-infinity sensor fault diagnosis with neural network / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Christophe Aubrun // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska, 2013 .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 125--136 .- ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, neural-networks, nonlinear systems, observers, robust estimation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21179] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[44] Robust MPC for a non-linear system - a neural network approach / Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Berlin, Niemcy, 2014 .- - : IOPScience, 2014 .- Journal of Physics: Conference Series, Vol. 570, iss. 3: Model Predictive Control, s. 1--13 .- 13 str. nlb.
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/570/032002   (pkt: 15)
[KONF-21623] [data modyf: 07-09-2015 15:43]
[45] Robust MPC for a non-linear system - a neural network approach / Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: 11th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2014. Berlin, Niemcy, 2014 .- [Berlin] : [brak wydawcy], 2014, s. 240--251
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21564] [data modyf: 25-08-2015 12:30]
[46] Sterowanie odporne dla układu opisanego modelem LPV / Michał de Rozprza - Faygel, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak // W: XVIII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2014 [Dokument elektroniczny]. Wrocław, Polska, 2014 .- Wrocław : [B. w.], 2014, s. 1--7
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21545] [data modyf: 14-03-2017 11:50]
[47] A H-infinity approach to robust fault estimation of non-linear discrete-time systems / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Rafał Józefowicz // W: European Control Conference - ECC 2013. Zürich, Szwajcaria, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 1433--1438 .- ISBN: 9783033039629
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21188] [data modyf: 09-03-2017 13:29]
[48] Robust and efficient predictive FTC: application to wind turbines / Marcin Witczak, Piotr Witczak, Józef Korbicz, Christophe Aubrun // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013. Nice, Francja, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 371--376 .- ISBN: 9781479928552
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693920   (pkt: 15)
[KONF-20995] [data modyf: 09-03-2017 13:06]
[49] Robust H infinity actuator fault diagnosis and fault-tolerant control for a multi-tank system / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Vicenç Puig // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013. Nice, Francja, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 758--763 .- ISBN: 9781479928569
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693953   (pkt: 15)
[KONF-20994] [data modyf: 09-03-2017 12:56]
[50] Robust H-infinity actuator fault diagnosis with neural network / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Piotr Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 200--205 .- ISBN: 9781467355070
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20979] [data modyf: 17-03-2017 14:23]
[51] Robust sensor and actuator fault diagnosis with GMDH neural networks / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: International Work Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2013. Puerto de la Cruz, Hiszpania, 2013 .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 .- Part 1, s. 96--105 .- ISBN: 9783642386794
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-38679-4_8   (pkt: 15)
[KONF-20804] [data modyf: 09-03-2017 12:47]
[52] Robust unknown input filter for fault diagnosis of non-linear systems / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 172--177 .- ISBN: 9781467355070
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20977] [data modyf: 17-03-2017 14:22]
[53] A GMDH neural network approach to the actuator fault diagnosis / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Development and Application Systems - DAS 2012 : 11th international conference. Suceava, Rumunia, 2012 .- Suceava : Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012, s. 41--46
Słowa kluczowe: actuators, fault diagnosis, neural networks, robustness, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20347] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[54] A predictive fuzzy fault-tolerant control scheme for tunnel furnace / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak // W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2012. Mexico City, Meksyk, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 1005--1010 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault tolerant control, fuzzy, model predictive control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20707] [data modyf: 13-02-2013 10:25]
[55] Actuators and sensors fault diagnosis with dynamic, state-space neural networks / Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2012 .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 196--201 [CD-ROM] .- ISBN: 9788375184532
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20479] [data modyf: 15-07-2013 11:20]
[56] Design of an unknown input observer for fault diagnosis of non-linear systems with state constraints / Marcin Witczak, Vicenç Puig, Łukasz Dziekan // W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2012. Mexico City, Meksyk, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 1065--1070 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: LMI, convergence, nonlinear systems, observers, state estimation, unknown input observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20708] [data modyf: 13-02-2013 10:29]
[57] Determination of an unknown input distribution matrix for non-linear discrete-time stochastic systems / Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Vicenç Puig // W: 20th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED. Barcelona, Hiszpania, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 315--320 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20598] [data modyf: 14-01-2013 12:26]
[58] Model-based sensors fault detection for two-tank system / Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2012. Copenhagen, Dania, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [5]
Słowa kluczowe: LMI, fault detection, fault-tolerant control, nonlinear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20570] [data modyf: 07-12-2012 14:25]
[59] Towards unknown input filters for non-linear stochastic systems without a fault decoupling effect / Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Łukasz Dziekan // W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2012. Mexico City, Meksyk, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 612--617 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: nonlinear systems, observers, state estimation, unknown input observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20596] [data modyf: 14-01-2013 10:15]
[60] A predictive fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Proceedings of the 18th IFAC World Congress. Milano, Włochy, 2011 .- [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2011, s. 4684--4689 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20095] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[61] An unscented Kalman filter approach to designing GMDH neural networks: application to the tunnel furnace / Marcel Luzar, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2011 : 16th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 204--209 [CD-ROM] .- ISBN: 9781457709135
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20117] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[62] Design of an unscented unknown input filter with interacting multiple model algorithm / Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 19th Mediterranean Conference on Control and Automation. Corfu, Grecja, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 773--778
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20134] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[63] Fault identification with neural networks for fault-tolerant control / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2011. Budapest, Węgry, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [6]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20200] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[64] Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów rozmytych Takagi-Sugeno / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [9]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20133] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[65] Unscented Kalman filter in designing dynamic neural networks / Marcel Luzar, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [8]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20132] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[66] A fault-tolerant control scheme for non-linear discrete-time systems / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2010 : proceedings of the 15th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 302--307 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424478266
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19838] [data modyf: 21-11-2012 10:28]
[67] A fault-tolerant control scheme for non-linear discrete-time systems: application to the twin-rotor system / Marcin Witczak, Vicenç Puig, Saúl Montes de Oca // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10. Nice, Francja, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 861--866 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424481521
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19802] [data modyf: 02-11-2010 13:29]
[68] A fault-tolerant control strategy for Lipschitz non-linear discrete-time systems / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 18th Mediterranean Conference on Control & Automation. Marrakech, Maroko, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 1079--1084 .- ISBN: 9781424480920
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19845] [data modyf: 30-12-2010 11:40]
[69] A GMDH toolbox for neural network-based modelling / Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2010 : preceedings of the 8th European Workshop. Ferrara, Włochy, 2010 .- Ferrara : University of Ferrara, 2010, s. 202--206 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: neural network, parameter estimation, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19828] [data modyf: 06-12-2010 09:51]
[70] A pole estimation approach to the synthesis of the dynamic GMDH neural networks / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10. Nice, Francja, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 323--328 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424481521
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19799] [data modyf: 02-11-2010 12:29]
[71] Predictive fault-tolerant control of Takagi-Sugeno fuzzy systems / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2010 : preceedings of the 8th European Workshop. Ferrara, Włochy, 2010 .- Ferrara : University of Ferrara, 2010, s. 85--90 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault tolerant control, fuzzy, model predictive control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19825] [data modyf: 06-12-2010 09:36]
[72] A fault-tolerant control scheme with input constraints for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak, Aneta Dziubek // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2009 : 14th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2009 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19334] [data modyf: 07-10-2009 13:38]
[73] Active fault-tolerant control design for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 7th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Systems - SAFEPROCESS '09. Barcelona, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2009, s. 450--455 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19272] [data modyf: 27-08-2009 12:12]
[74] Active fault-tolerant control of Takagi-Sugeno fuzzy systems: regulator problem / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19409] [data modyf: 08-12-2009 12:31]
[75] Development of a fault-tolerant control with MATLAB and its application to the twin-rotor system / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Fatiha Nejjari // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: control system, fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19413] [data modyf: 08-12-2009 12:58]
[76] Unknown input matrix estimation via adaptive random search algorithm / Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Marcin Kaźmierczak // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: fault detection, model-based control, nonlinear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19414] [data modyf: 08-12-2009 13:03]
[77] Unknown input matrix estimation via evolutionary search with soft selection algorithm / Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Computer Methods and Systems - CMS '09 : 7th conference. Kraków, Polska, 2009 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2009, s. 231--236 .- ISBN: 8391642054
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19404] [data modyf: 08-12-2009 11:12]
[78] A fault-tolerant control strategy for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Marcin Witczak, Łukasz Dziekan, Vicenç Puig, Józef Korbicz // W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08. Seoul, Korea, 2008 .- [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2008, s. 7387--7392 [CD-ROM] .- ISBN: 9781123478902
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18949] [data modyf: 27-10-2008 15:20]
[79] Active fault-tolerant control scheme for Takaga-Sugeno fuzzy systems / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak // W: Proceedings of the 23rd IAR Workshop on Advanced Control and Diagnosis 2008. Coventry, Wielka Brytania, 2008 .- Coventry : [brak wydawcy], 2008, s. 321--326 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19017] [data modyf: 09-12-2008 12:26]
[80] Design of a fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Marcin Witczak, Łukasz Dziekan, Vicenç Puig, Józef Korbicz // W: 16th Mediterranean Coference on Control and Automation - MED '08. Ajaccio, Francja, 2008 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 280--285 .- ISBN: 9781424425051
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19047] [data modyf: 21-01-2009 14:07]
[81] On fault detection under soft computing model uncertainty / Józef Korbicz, Marcin Witczak // W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08. Seoul, Korea, 2008 .- [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2008, s. 7901--7906 [CD-ROM] .- ISBN: 9781123478902
Słowa kluczowe: adaptive threshold, fault detection, neural networks, neuro-fuzzy networks, robustness

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18951] [data modyf: 27-10-2008 15:28]
[82] Robust fault detection with unknown-input interval observers using zonotopes / Pedro Guerra, Vicenç Puig, Marcin Witczak // W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08. Seoul, Korea, 2008 .- [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2008, s. 5557--5562 [CD-ROM] .- ISBN: 9781123478902
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18948] [data modyf: 27-10-2008 15:18]
[83] A stochastic robustness approach to designing unknown input observers for non-linear systems / Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Józef Korbicz // W: 7th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems - NOLCOS 2007. Pretoria, RPA, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 337--342 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: convergence, evolutionary algorithms, fault diagnosis, non-linear systems, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18503] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] A unified fault identification and fault-tolerant control for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AIM-ETH 2007. Gliwice, Polska, 2007 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2007, s. 53--63 .- ISBN: 8360759049
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno fuzzy model, convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18555] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] An extended unknown input observer-based approach to fault diagnosis of a two-tank system / Józef Korbicz, Marcin Witczak // W: 7th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems - NOLCOS 2007. Pretoria, RPA, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 1091--1096 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: FDI, fault diagnosis, non-linear systems, observers, state estimation, two-tank system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18504] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] An integrated design strategy for fault identification and fault-tolerant control for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Marcin Witczak, Łukasz Dziekan, Vicenç Puig // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2007 : 5th Workshop. Grenoble, Francja, 2007 .- - : [brak wydawcy], 2007, s. [6 s.] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18618] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[87] Design and convergence analysis of first- and second-order extended unknown input observers / Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2007 : proceedings of the 13th IEEE/IFAC international conference. Szczecin, Polska, 2007 .- Szczecin : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2007, s. 833--838 [CD-ROM] .- ISBN: 9788375180329
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18498] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Diagnostyka laboratoryjnego układu dwóch zbiorników z zastosowaniem banku obserwatorów / Marta Pawłowska, Marcin Witczak // W: Diagnostyka maszyn : XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum. Węgierska Górka, Polska, 2007 .- Katowice : DRUKARNIA B&Z s.c., 2007, s. [8] CD-ROM .- ISBN: 8386923989 .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18501] [data modyf: 04-10-2007 11:32]
[89] Sequential evolutionary optimization in designing robust extended unknown input observers / Przemysław Prętki, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2007 : proceedings of the 13th IEEE/IFAC international conference. Szczecin, Polska, 2007 .- Szczecin : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2007, s. 307--312 [CD-ROM] .- ISBN: 9788375180329
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, monte carlo simulation, robustness analysis, stable distribution, statistical learning, unknown input observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[90] Unknown input distribution matrix estimation for robust observer / Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Andrzej Janczak // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AIM-ETH 2007. Gliwice, Polska, 2007 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2007, s. 72--83 .- ISBN: 8360759049
Słowa kluczowe: fault diagnosis, non-linear systems, residual signal, unknown input observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18556] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[91] Actuator fault tolerance evaluation of linear constrained MPC / C. Ocampo-Martinínez, Pedro Guerra, Vicenç Puig, Marcin Witczak // W: IAR Annual Meeting 2006 and Workshop on Advanced Control Diagnosis. Nancy, Francja, 2006 .- Nancy : [brak wydawcy], 2006, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: fault tolerance, model predictive control, set computation, sewer networks, zonotopes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18099] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[92] An LMI approach to designing observers and unknown input observers for nonlinear systems / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Vicenç Puig // W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006. Beijing, Chiny, 2006 .- Beijing : [brak wydawcy], 2006, s. 223--228 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: LMI, convergence, nonlinear systems, observers, state estimation, unknown input observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17957] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[93] Design of an extended unknown input observer / Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Józef Korbicz, Vicenç Puig // W: IAR Annual Meeting 2006 and Workshop on Advanced Control Diagnosis. Nancy, Francja, 2006 .- Nancy : [brak wydawcy], 2006, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: nonlinear systems, observers, state estimation, unknown input observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18098] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[94] Design of observers for Lipschitz nonlinear discrete-time systems / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 14th IFAC Symposium on System Identification - SYSID 2006 : preprints. Newcastle, Australia, 2006 .- Newcastle : [brak wydawcy], 2006, s. 985--990 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: LMI, convergence, nonlinear systems, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17745] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[95] Robust fault detection with unknown input set-membership state estimators and interval models using zonotopes / Pedro Guerra, Vicenç Puig, Ari Ingimundarson, Marcin Witczak // W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006. Beijing, Chiny, 2006 .- Beijing : [brak wydawcy], 2006, s. 1303--1308 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: estimation, fault detection, fault diagnosis, intervals, robustness, set-membership

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[96] A GMDH neural network based approach to passive robust fault detection using a constraints satisfaction backward test / Vicenç Puig, Marcin Mrugalski, Ari Ingimundarson, Joseba Quevedo, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy, 2005 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: adaptive threshold, fault detection, fault diagnosis, neural network, robustness

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[97] Assessment and minimization of parametric uncertainty for multi-output neural networks - application to fault diagnosis / Przemysław Prętki, Marcin Witczak // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AI-METH 2005. Gliwice, Polska, 2005 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 155--160 .- ISBN: 8392160584
Słowa kluczowe: D-optimal design, curvature measures, evolutionary algorithms, neural networks, parametric uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[98] Developing D-optimum experimental conditions for model-based fault detection systems / Marcin Witczak // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy, 2005 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: experimental design, fault detection, fault diagnosis, non-linear systems, parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17576] [data modyf: 09-01-2006 11:16]
[99] InTouch i sztuczne sieci neuronowe w detekcji uszkodzeń układu dwóch zbiorników / Marta Wiktorzak, Marcin Witczak // W: Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja. Kraków, Polska, 2005 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005 .- Vol. 2 : Regular sessions, s. 107--112 .- ISBN: 8391642038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[100] Projektowanie obserwatorów stanu dla dyskretnych w czasie systemów nieliniowych / Marcin Witczak // W: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005. Warszawa, Polska, 2005 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2005 .- T. 1, s. 231--236 .- ISBN: 8389475006
Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, obserwator stanu, systemy nieliniowe

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17455] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[101] Uncertain soft computing models in robust fault detection / Józef Korbicz, Marcin Witczak // W: Networked control systems and fault tolerant control : 1st NeCST Workshop. Ajaccio, Francja, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. 199--204
Słowa kluczowe: bounded-error approach, fault detection, model uncertainty, neural networks, neuro-fuzzy systems, robustness

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17454] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[102] A bounded-error approach to confidence estimation of neural networks: Application to robust fault detection / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 12th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '04. Kusadasi - Aydin, Turcja, 2004 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [ 6 ] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[103] An experimental design strategy for neural networks and its application to fault detection of non-linear systems / Marcin Witczak, Przemysław Prętki // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2004. Gliwice, Polska, 2004 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2004, s. 159--160 .- ISBN: 8392160509 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: experimental design, fault detection, neural networks, non-linear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16814] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[104] Designing model-based fault detection systems with d-optimum experimental conditions / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004 : conference proceedings. Karlsruhe, Polska, 2004 .- Karlsruhe : Universität Karlsruhe, 2004, s. 274--280
Słowa kluczowe: experomental design, fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16823] [data modyf: 13-12-2004 10:01]
[105] Locally D-optimum sequential experimental design for neural networks : application to robust fault detection / Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2004 : Proceedings of the 10th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2004 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004 .- Vol. 2 : Robotics : Identification : Expert Systems and Scheduling Problems : Artificial Intelligence, s. 799--804 .- ISBN: 8388764098 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: experimental design, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, nonlinear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16547] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[106] A hybrid neuro-fuzzy and de-coupling approach applied to the DAMADICS benchmark problem / Faisel Javed Uppal, Ronald J. Patton, Marcin Witczak // W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003. Washington, USA, 2003 .- Washington : [brak wydawcy], 2003, s. 1059--1064 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: actuators, fault detection and isolation, multiple model observers, neuro-fuzzy networks, unknown input observers for FDI

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15689] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[107] Designing GMDH neural networks with the bounded-error approach: application to robust fault detection / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003 : Proceedings of the 9th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2003 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003 .- Vol. 2, s. 1377--1382 .- ISBN: 8388764772
Słowa kluczowe: bounded noise, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15855] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[108] Fault detection with observers and genetic programming : application to the DAMADICS benchmark problem / Marcin Witczak, Ronald J. Patton, Józef Korbicz // W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003. Washington, USA, 2003 .- Washington : [brak wydawcy], 2003, s. 1203--1208 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, genetic algorithms, non-linear systems, observers, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15686] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[109] Obserwatorzy stanu i programowanie genetyczne w detekcji uszkodzeń symulatora zaworu / Marcin Witczak // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska, 2003 .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 127--132 .- ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, identyfikacja systemów, systemy nieliniowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15779] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[110] A bounder-error approach to design unknow input observers / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Ronald J. Patton // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania, 2002 .- Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: bounded noise, fault diagnosis, non-linear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14953] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[111] Programowanie genetyczne w diagnostyce uszkodzeń nieliniowych systemów dynamicznych / Andrzej Obuchowicz, Marcin Witczak // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 561--566 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, identyfikacja systemu, obserwatory stanu, programowanie genetyczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14919] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[112] State esimation and fault detection of non-linear stochastic systems with unknown inputs / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002 : Proceedings of the 8th IEEE International Conference. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002 .- Vol. 1, s. 243--248 .- ISBN: 8388764519
Słowa kluczowe: bounded noise, fault diagnosis, model uncertainty, non-linear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14971] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[113] A bounded-error approach to parameter estimation of neural networks / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: System - Modelling - Control : 10th International Conference. Zakopane, Polska, 2001 .- Łódź : Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001 .- Vol. 2, s. 65--70
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10117] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[114] A bounder-error approach to parameter estimation of dynamic GMDH neural networks / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science. Wroclaw, Polska, 2001 .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001 .- Vol. 2 : Systems and control engineering, operation and manufacturing systems, knowledge engineering and intelligent systems, s. 298--305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10872] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[115] An extended unknown input observer for nonlinear discrete-time systems / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '01. Porto, Portugalia, 2001 .- Porto : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: fault detection and diagnosis in nonlinear systems, nonlinear observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10938] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[116] Projektowanie rozszerzonego obserwatora o nieznanym wejściu dla systemów nieliniowych / Marcin Witczak // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 65--71 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, estymacja stanu, systemy nieliniowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[117] Robustifying an extended unknown input observer with genetic programming / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings of the 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2001 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001 .- Vol. 2 : Robotics : Marine Automation : Control Engineering : Identification and Signal Processing, s. 1061--1066
Słowa kluczowe: convergence analysis, fault diagnosis, genetic programming, nonlinear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10675] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[118] Design of nonlinear fault detection observers using genetic programming / Marcin Witczak // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały IV Krajowej Konferencji. Lądek Zdrój, Polska, 2000 .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Poltechniki Warszawskiej, 2000, s. 255--260
Słowa kluczowe: fault detection, genetic programming, non-linear observer

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1660] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[119] Genetic programming based observers for nonlinear systems / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes : Safeprocess 2000. Budapest, Węgry, 2000 .- Budapest : [brak wydawcy], 2000 .- Vol. 2, s. 967--972
Słowa kluczowe: fault detection, genetic algorithms, model approximation, nonlinear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1200] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[120] Identification of dynamic systems using genetic programming / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000 .- Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 795--800
Słowa kluczowe: dynamic systems, genetic programming, identification, model approximation, nonlinear optimization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1900] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[121] Neural network-based observers for time-invariant nonlinear systems / Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000 .- Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 791--794
Słowa kluczowe: dynamic systems, genetic programming, identification, model approximation, nonlinear optimization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[122] Design of non-linear observers using genetic programming / Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy, 1999 .- Prague : Czech Technical University, 1999, s. 7--15
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4704] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[123] Design of non-linear state observers using genetic programming / Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały III Krajowej Konferencji. Potok Złoty, Polska, 1999 .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 345--352
Słowa kluczowe: genetic programming, model uncertainty, non-linear state observer

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[124] Non-linear observer designed by GP (1) / Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy, 1999 .- Prague : Czech Technical University, 1999, s. 140--147
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4754] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[125] Programowanie genetyczne w projektowaniu nieliniowych obserwatorów do zadań diagnostyki procesów / Marcin Witczak // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II Krajowa Konferencja. Kraków, Polska, 1999 .- Kraków : Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, 1999, s. 637--642
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3423] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[126] Zastosowanie programowania genetycznego do projektowania nieliniowych obserwatorów stanu / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kazimierz Dolny, Polska, 1999 .- Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 87--92 .- ISBN: 8391238105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1440] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[127] An Impedance Measurement Method Based on the Bounded-Error Set Estimation Approach / Marcin Witczak // W: XXIII Konferencja Koła Naukowego Elektroników : Materiały Konferencyjne. Warszawa - Bemowo, Polska, 1998 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 219--227
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3342] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. section : issues in advanced control and diagnosis / (Red.) Vicenç Puig, Marcin Witczak .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011, Vol. 21, no 3 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5032] [data modyf: 28-11-2012 12:24]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski