System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Niedbach
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Biotechnologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Mikrosatelitarny DNA a identyfikacja gatunkowa kun / Renata Grochowalska, Konrad Ludwig, Joanna Niedbach, Beata Machnicka
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska . T. 2 .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 141--152 .- ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16618] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[2] Wpływ stopnia depolimeryzacji skrobi na hydrolizę w reaktorze membranowym / Lucyna Słomińska, Joanna Niedbach
// W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. T.2. / pod red. M. Bodzka, J. Pelczara .- Gliwice : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2010 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; nr 66) - s. 175--180 .- ISBN: 9788389293916
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12411] [data modyf: 23-11-2010 09:56]
[3] Porównanie filtracji membranowej ziemniaczanych i pszennych hydrolizatów skrobiowych / Lucyna Słomińska, Joanna Niedbach
// W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska .- Lublin : Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo. s.c., 2006 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; nr 36) - s. 591--598 .- ISBN: 8389293315
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8607] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Eco-friendly and temperature dependent biosynthesis of gold nanoparticles using the bacterium Pseudomonas aeruginosa: characterization and antibacterial activity / Anna Timoszyk, Joanna Niedbach, Paulina Śliżewska, Agnieszka Mirończyk, Jacek Juliusz Kozioł // Journal of Nano Research .- 2017, Vol. 48, s. 114--124, ISSN: 1662-5250, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Pseudomonas aeruginosa, UV-visible spectroscopy, antimicrobial activity, biosynthesis, gold nanoparticles, photoluminescence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/JNanoR.48.114         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-21036] [data modyf: 13-11-2017 10:15]
[2] Pierwsze stwierdzenia mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 w woj. lubuskim / Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Dariusz Łupicki, Joanna Niedbach // Nietoperze .- 2009, nr 10, s. 73--74, ISSN: 1640-2677, : bibliogr. .- [Notatki]
Słowa kluczowe: Lubuskie province, Vespertilio murinus, western Poland
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15617] [data modyf: 19-04-2011 11:10]
[3] Study on the influence of the so-called filtration enzyme action on the membrane filtration process of wheat starch hydrolysates / Lucyna Słomińska, Joanna Niedbach // Desalination .- 2009, Vol. 241, no 1-3, s. 296--301, ISSN: 0011-9164, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: enzyme, filtration, membrane, starch hydrolysates
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.desal.2007.10.101         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-13947] [data modyf: 23-07-2009 12:56]
[4] The action of photosensitizers and serum in a bactericidal process. II. The effects of dyes: hypercin, eosin Y and saphranine O / Andrzej Jankowski, Stanisław Jankowski, Agnieszka Mirończyk, Joanna Niedbach // Polish Journal of Microbiology .- 2005, Vol. 54, no 4, s. 323--330, ISSN: 1733-1331, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bactericidal effect of serum, eosin Y, hypericin, photosensitization, saphranine O
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10728] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Killing of bacteria by the phytodynamic effect of dyes / Andrzej Jankowski, Stanisław Jankowski, Joanna Niedbach, Agnieszka Mirończyk // Current Topics in Biophysics .- 2004, Vol. 28, suppl., s. A-28 [abstr.], ISSN: 2084-1892,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9732] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Synergistyczny, bakteriobójczy efekt fotodynamiczny barwników i surowicy ludzkiej / Andrzej Jankowski, Stanisław Jankowski, Agnieszka Mirończyk, Joanna Niedbach // Postępy Mikrobiologii .- 2004, T. 43, supl. 1, s. 147 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9888] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] The influence of additional enzymes treatment of corn and potato mix starches on filtration properties of hydrolysates / Lucyna Słomińska, Danuta Wiśniewska, Joanna Niedbach // Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] (Seria: Food Science and Technology) .- 2004, Vol. 7, no 2, s. [1--9] : bibliogr.tab.wykr.summ. .- www.ejpau.media.pl/index.html
Słowa kluczowe: alpha-amylase, carbohydrate, filtration rate, hydrolysates, starch, viscosity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10228] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] The influence of additional enzymes treatment of corn and wheat starches on filtration properties of hydrolysates / Lucyna Słomińska, Danuta Wiśniewska, Joanna Niedbach // Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] (Seria: Biotechnology) .- 2004, Vol. 7, no 2, s. [1--13] : bibliogr.tab.wykr.summ. .- www.ejpau.media.pl/index.html
Słowa kluczowe: beta glucanase, corn starch, filtration, lysophospholipase, pentosanase, wheat starch
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10229] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Heterogeneity of Escherichia coli derived from artiodactyla animals analyzed with the use of rep-PCR fingerprinting / Katarzyna Baldy-Chudzik, Joanna Niedbach, Michał Stosik // Folia Microbiologica .- 2003, Vol. 48, no 2, s. 162--167, ISSN: 0015-5632, , eISSN: 1874-9356, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-9003] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Rep-PCR fingerptinting as a tool for the analysis of genomic diversity in Escherichia coli strains isolated from an aqueous/freshwater environment / Katarzyna Baldy-Chudzik, Joanna Niedbach, Michał Stosik // Cellular & Molecular Biology Letters .- 2003, Vol. 8, no 3, s. 793--798, ISSN: 1425-8153, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Escherichia coli, aqueous environment, rep-PCR fingerprinting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 9 [14-10-2019]
[AWCZ-9365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] The factor C3 conversion in human complement by smooth Shigella flexneri lipopolysaccharides / Rafał Fudała, Włodzimierz Doroszkiewicz, Joanna Niedbach, Andrzej Gamian, Andrej Weintraub, Wiesław Kaca // Acta Microbiologica Polonica .- 2003, Vol. 52, no 1, s. 45--52 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: C3 fragments, Shigella flexneri, complement, lipopolysacharide
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-9644] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Analiza polimorfizmu genetycznego szczepów E. coli izolowanych od zwierząt parzystokopytnych / Katarzyna Baldy-Chudzik, Joanna Niedbach, Michał Stosik // Medycyna Weterynaryjna .- 2002, Vol. 58, nr 8, s. 594--597 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: escherichia coli, genetic poymorphism, rep-PCR (ERIC) fingerprinting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8545] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Rep-PCR fingerprinting as a tool for the analysis of genomic diversity of Escherichia coli strains isolated from a water environment / Joanna Niedbach, Katarzyna Baldy-Chudzik, Michał Stosik // Cellular & Molecular Biology Letters .- 2002, Vol. 7, Supplement [abstr.], s. 309, ISSN: 1425-8153,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8717] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Application of rep-PCR fingerprinting for genotyping of Escherichia coli strains in Wojnowskie Wschodnie and Wojnowskie Zachodnie lake / Katarzyna Baldy-Chudzik, Joanna Niedbach, Michał Stosik // Acta Microbiologica Polonica .- 2001, Vol. 50, no 3-4, s. 233--242 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-7958] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Environment implication of lipopolysaccharide dependent normal serum sensitivity of Shigella flexneri serotypes / Tadeusz Lachowicz, Włodzimierz Doroszkiewicz, Joanna Niedbach // Nova Acta Leopoldina Neue Folge .- 1999, nr 312, s. 235--243 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9643] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Modelling of population dynamics in batch and continuous cultures of Shigella flexneri 3b serovar lysogenic for a plaque-less phage, and S. flexneri 1b serovar which is sensitive to it / B. Kopociński, Tadeusz Lachowicz, Joanna Niedbach, Z. Kawa // Cellular & Molecular Biology Letters .- 1997, Vol. 2, s. 265--276, ISSN: 1425-8153, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Shigella flexneri, batch and continuous cultures, co-culture of lysogen and sensitive strains, differential equation, estimation of parameters, mathematical modelling, plaque-less phage X
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Geonomic heterogeneity of Escherichia coli isolates in Wojnowskie lake environment / Katarzyna Baldy-Chudzik, Joanna Niedbach, Michał Stosik // W: Acta Universitatis Nicolai Copernici - Prace Limnologiczne - (Nauki Matematyczno-Przyrodnicze ; 110) .- 2003, nr 23, s. 279--288 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Biological synthesis of gold nanoparticles using the extract of Pseudomonas aeruginosa / Joanna Niedbach, Anna Timoszyk, Paulina Śliżewska, Jacek Juliusz Kozioł // W: IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH "Four Colours of Biotechnology" Central European Congress of Life Sciences. Krakow, Polska, 2011 .- - : [B. w.], 2011 .- P3.5, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22531] [data modyf: 14-02-2017 14:35]
[2] Study on the influence the so-called filtration enzyme action on the membrane filtration process of wheat starch hydrolysates / Lucyna Słomińska, Joanna Niedbach // W: Membrane science and technology conference of visegrad countries - PERMEA 2007 : book of abstracts. Siófok, Węgry, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 255 [abstr.] .- ISBN: 9789639319691
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18696] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski