System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Agnieszka Mirończyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki chemiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Biotechnologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 24 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Eco-friendly and temperature dependent biosynthesis of gold nanoparticles using the bacterium Pseudomonas aeruginosa: characterization and antibacterial activity / Anna Timoszyk, Joanna Niedbach, Paulina Śliżewska, Agnieszka Mirończyk, Jacek Juliusz Kozioł // Journal of Nano Research .- 2017, Vol. 48, s. 114--124, ISSN: 1662-5250, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Pseudomonas aeruginosa, UV-visible spectroscopy, antimicrobial activity, biosynthesis, gold nanoparticles, photoluminescence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/JNanoR.48.114         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-21036] [data modyf: 13-11-2017 10:15]
[2] Limitation of tuning the antibody-antigen reaction by changing the value of pH and its consequence for hyperthermia / J. Mleczko, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Thi Dung Nguyen, Agnieszka Mirończyk, Bartłomiej Zapotoczny, Julia Nowak-Jary, Ewelina Gronczewska, Maciej Marć, Mirosław Dudek // Journal of Biochemistry .- 2016, Vol. 159, no. 4, s. 421--427, ISSN: 0021-924X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Raman spectroscopy, antibody-antigen complex, isoelectric point, magnetic hyperthermia, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1093/jb/mvv120
[AWCZ-19975] [data modyf: 18-05-2016 10:08]
[3] Suitability of three-dimensional synchronous fluorescence spectroscopy for fingerprint analysis of honey samples with reference to their phenolic profiles / Iwona Sergiel, Paweł Pohl, Magdalena Biesaga, Agnieszka Mirończyk // Food Chemistry .- 2014, Vol. 145, s. 319--326, ISSN: 0308-8146, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: botanical origin, flavonoids, noney, phenolic acids, solid phase extraction, synchronous fluorescence spectroscopy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)        Cytowania wg Scopus: 30 [14-10-2019]
[AWCZ-17916] [data modyf: 20-08-2015 14:36]
[4] Light emission from CdS quantumdots stabilized by sugars / Iwona Sergiel, Agnieszka Mirończyk, Jacek Juliusz Kozioł, Alicja Defort // Acta Physica Polonica A .- 2009, Vol. 116, Supp., s. 166--168, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-14511] [data modyf: 01-03-2010 10:25]
[5] Proton Translocation in Monomolecular Langmuir-Blodett Films Including 2-Naphthol and 1,4-Anthraquinone Derivatives / Agnieszka Mirończyk, Andrzej Jankowski, Antoni Chyla, Paweł Borowicz // Journal of Physical Chemistry B .- 2005, Vol. 109, s. 6215--6224 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-10629] [data modyf: 18-01-2006 13:36]
[6] The action of photosensitizers and serum in a bactericidal process. II. The effects of dyes: hypercin, eosin Y and saphranine O / Andrzej Jankowski, Stanisław Jankowski, Agnieszka Mirończyk, Joanna Niedbach // Polish Journal of Microbiology .- 2005, Vol. 54, no 4, s. 323--330, ISSN: 1733-1331, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bactericidal effect of serum, eosin Y, hypericin, photosensitization, saphranine O
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10728] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] The influence of ammonia, acetic acid and water vapour on fluorescence of a 2-naphthol derivative in the Langmuir-Blodget films / Agnieszka Mirończyk, Andrzej Jankowski, Antoni Chyla, Andrzej Ożyhar, Piotr Dobryszycki // Materials Science-Poland .- 2005, Vol. 23, 1, s. 195--207, ISSN: 2083-1331, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 2-naphthol, Langmuir-Blodgett films, fluorescence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Impact of acetic acid and ammonia vapor on the fluorescence spectra of 2-naphtholo-6sulfonamide of dodecylamine included in Langmuir-Blodget films / Agnieszka Mirończyk, Andrzej Jankowski, Antoni Chyla, Andrzej Ożyhar, Piotr Dobroszycki // Current Topics in Biophysics .- 2004, Vol. 28, suppl., s. A-39 [abstr.], ISSN: 2084-1892,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9734] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Investigation of excited-state proton transfer in 2-naphthol derivatives insluded in Langmuir-Blodgett films / Agnieszka Mirończyk, Andrzej Jankowski, Antoni Chyla, Andrzej Ożyhar, Piotr Dobroszycki // Journal of Physical Chemistry A .- 2004, Vol. 108, s. 5308--5314 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-9740] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Killing of bacteria by the phytodynamic effect of dyes / Andrzej Jankowski, Stanisław Jankowski, Joanna Niedbach, Agnieszka Mirończyk // Current Topics in Biophysics .- 2004, Vol. 28, suppl., s. A-28 [abstr.], ISSN: 2084-1892,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9732] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Synergistyczny, bakteriobójczy efekt fotodynamiczny barwników i surowicy ludzkiej / Andrzej Jankowski, Stanisław Jankowski, Agnieszka Mirończyk, Joanna Niedbach // Postępy Mikrobiologii .- 2004, T. 43, supl. 1, s. 147 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9888] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Synergistic action of photosensitizers and normal human serum in a bactericidal process. I. Effect of chlorophylls / Andrzej Jankowski, Stanisław Jankowski, Agnieszka Mirończyk // Acta Microbiologica Polonica .- 2003, Vol. 52, no 4, s. 373--378 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: bactericidal action of serum, chlorophyll, synergism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-9316] [data modyf: 21-03-2017 12:36]
[13] Investigation of excited-state proton transfer in 2-naphthol derivatives containing a carboxyl group in organic solvents and in methanol-water mixtures / Agnieszka Mirończyk, Andrzej Jankowski // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry .- 2002, no 153, s. 89--100 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: excited state, naphthol, proton transfer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-8602] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] 4-t-butyl-CuPc-PODT molecular composite material for an effective gas sensor / Antoni Chyla, Agnieszka , J. Soloducho, A. Gorecka-Drzazga, M. Szablewski // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation .- 2001, Vol. 8, no 3, s. 559--565 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-8606] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Synteza nanocząstek magnetycznych zawierających rdzeń z tlenku żelaza - potencjalne zastosowania w medycynie / Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Agnieszka Mirończyk // W: Na Pograniczu Chemii i Biologii .- 2011, T. 26, s. 11--34 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: funkcjonalizowanie powierzchni nanocząstek, metoda zol-żel, nanocząstki magnetyczne, synteza hydrotermalna, synteza w mikroemulsji, współstrącanie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9462] [data modyf: 28-12-2012 13:37]
[2] Proton transfer in monomolecular Langmuir-Blodgett films containing proton donor and acceptor / Agnieszka Mirończyk, Andrzej Jankowski, Antoni Chyla // W: Annals of the Polish Chemical Society .- 2004, Vol. 3, part 2, s. 808--811 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6833] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Effect colloidal solutions of gold nanoparticles on life parameters of Acyrthosiphon pisum (Harris), Rhopalosiphum padi (L.), Myzus persicae (Sulz.) / Katarzyna Kempka, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Agnieszka Mirończyk // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 94 .- ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22879] [data modyf: 21-12-2017 13:52]
[2] Synteza i charakterystyka funkcjonalizowanych nanocząstek złota i ich funkcje biologiczne / Katarzyna Kempka, Agnieszka Mirończyk, Anna Timoszyk // W: II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów - BioOrg 2017. Poznań, Polska, 2017 .- Poznań : Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 2017, s. 117--119 .- ISBN: 9788391608753
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22847] [data modyf: 05-12-2017 11:53]
[3] Optical properties of gold nanoparticles / Anna Timoszyk, Agnieszka Mirończyk, Jacek Juliusz Kozioł // W: 6th Workshop on Current Problems in Physics : Zielona Góra - Lviv. Zielona Góra, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [B. w.], 2013, s. 32
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22532] [data modyf: 14-02-2017 14:39]
[4] The effect of light stress on aphid biology and behaviour and chlorophyll content in host plants / M. Paprocka, M. Siarkiewicz, M. Skulski, Agnieszka Mirończyk, Katarzyna Dancewicz // W: Molod' i postup biologii : IX mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv : pryuročenoji do 150-riččja vid dnja narodžennja akademika V. Vernads'koho : zbirnik tez. L'viv, Ukraina, 2013 .- L'viv : SPOLOM, 2013, s. 218 .- ISBN: 9789666658176 .- [str. tytułowa również w j. ang.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20829] [data modyf: 29-07-2015 11:47]
[5] The effect of light stress on chlorophyll and sucrose content in host plants and aphid feedingp-3 / M. Paprocka, M. Siarkiewicz, M. Skulski, Katarzyna Dancewicz, Agnieszka Mirończyk // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2012 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 54--55 [abstr.] .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20691] [data modyf: 12-02-2013 09:29]
[6] The effect of light stress on host plants resistance and the biology of APHIDSz / M. Paprocka, M. Siarkiewicz, M. Skulski, Katarzyna Dancewicz, Agnieszka Mirończyk // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2012 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 56--57 [abstr.] .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21186] [data modyf: 10-02-2014 10:57]
[7] Przeniesienie protonu w monomolekularnych warstwach Langumira-Blodgett utworzonych przez pochodne 2-naftolu i 1,4 antrachinonu / Agnieszka Mirończyk, Andrzej Jankowski, Antoni Chyla // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : materiały zjazdowe. Wrocław, Polska, 2004 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2004 .- T. 2, s. 752 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16590] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Mono- and dialkyl-substituted (pyrrol-2-YL) fluorene - new sensoric materials / Antoni Chyla, J. Sołoducho, D. J. Walton, Agnieszka Mirończyk // W: 21st Discussion Conference of PMM. Prague, Czechy, 2002 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [1] .- ISBN: 8085009439 .- http://www.imc.cas.cz/sympo/21discon/book.html, [dostęp: 11-07-2007]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski