System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Renata Grochowalska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Biochemii i Bioinformatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Formy ochrony przyrody w powiecie żarskim / Damian Markulak, Renata Grochowalska
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska . T. 2 .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 391--402 .- ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16624] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[2] Mikrosatelitarny DNA a identyfikacja gatunkowa kun / Renata Grochowalska, Konrad Ludwig, Joanna Niedbach, Beata Machnicka
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska . T. 2 .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 141--152 .- ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16618] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[3] Park Piastowski w Zielonej Górze - wczoraj i dziś / Monika Tempka, Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada, Renata Grochowalska
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska . T. 2 .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 375--389 .- ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16623] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[4] Wstępne badania pierwiastkowe rogu nosorożca białego (Ceratotherium simum Burchell, 1817) / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada, Renata Grochowalska, Krzysztof Marycz
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska . T. 2 .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 271--281 .- ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16621] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The role of spectrin in cell adhesion and cell-cell contact / Beata Machnicka, Renata Grochowalska, Dżamila Bogusławska, Aleksander F. Sikorski // Experimental Biology and Medicine .- 2019, s. 1--10, ISSN: 1535-3702, , eISSN: 1535-3699, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: adhesion molecules, cell adhesion, cell-cell contact, membrane, spectrin-based skeleton, spectrins
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1177/1535370219859003         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24194] [data modyf: 26-06-2019 09:26]
[2] Complete mitochondrial genome of the Eastern slow worm, Anguis colchica (Nordmann, 1840) / Tomasz Strzała, Renata Grochowalska, Bartłomiej Najbar, Daniel Jablonski // Mitochondrial DNA. Part B .- 2017, Vol. 2, iss. 1, s. 67--68, ISSN: 1940-1736, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Anguidae, comparative analysis, legless lizards, mitogenome, mtDNA
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/23802359.2016.1275852         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-21106] [data modyf: 31-03-2017 11:36]
[3] Complete mitochondrial genome of the Italian slow-worm Anguis veronensis Pollini, 1818, and its comparison with mitogenomes of other Anguis species / Tomasz Strzała, Renata Grochowalska, Bartłomiej Najbar, Angelica Crottini, Barbara Kosowska, Daniel Jablonski // Mitochondrial DNA. Part B .- 2017, Vol. 2, iss. 1, s. 71--72, ISSN: 1940-1736, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Italian, Mitogenome, anguidae, endemic, legless, lizards, peninsula, species
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/23802359.2017.1280705         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-21108] [data modyf: 31-03-2017 14:01]
[4] Phylogeography and postglacial colonization of Central Europe by Anguis fragilis and Anguis colchica / Daniel Jablonski, Bartłomiej Najbar, Renata Grochowalska, Václav Gvoždík, Tomasz Strzała // Amphibia-Reptilia .- 2017, Vol. 38, s. 562--569, ISSN: 0173-5373, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Anguidae, Poland, Squamata, contact zone, haplotype distribution, mitochondrial DNA, slow worms
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1163/15685381-00003133         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-22029] [data modyf: 29-11-2017 12:34]
[5] Complete mitochondrial genome of the endemic legless lizard Anguis cephallonica Werner, 1894 and its comparison with mitogenome of Anguis fragilis Linnaeus, 1758 / Tomasz Strzała, Renata Grochowalska, Bartłomiej Najbar, Peter Mikulíček, David Jandzik, Petros Lymberakis, Daniel Jablonski // Mitochondrial DNA. Part B .- 2016, Vol. 1, iss. 1, s. 1--3, ISSN: 1940-1736, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Anguis cephallonica, Balkan Peninsula, legless lizards, mitogenome, mtDNA
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/23802359.2015.1137834         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-19802] [data modyf: 03-04-2017 09:13]
[6] Spectrins: a structural platform for stabilization and activation of membrane channels, receptors and transporters / Beata Machnicka, Aleksander Czogalla, Anita Hryniewicz-Jankowska, Dżamila Bogusławska, Renata Grochowalska, Elżbieta Heger, Aleksander F. Sikorski // Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane .- 2014, Vol. 1838, no. 2, s. 620--634, ISSN: 0005-2736, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: plasma mebrane domain, spectrin, spectrin-based membrane skeleton
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.bbamem.2013.05.002         Cytowania wg Scopus: 71 [14-10-2019]
[AWCZ-17687] [data modyf: 20-08-2015 12:25]
[7] Spectrin-based skeleton as an actor in cell signaling / Beata Machnicka, Renata Grochowalska, Dżamila Bogusławska, Aleksander F. Sikorski, Marie-Christine Lecomte // Cellular and Molecular Life Sciences .- 2012, Vol. 69, no 2, s. 191--201, ISSN: 1420-682X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cell signaling, Membrane skeleton, Spectrin, Spectrin-based skeleton
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s00018-011-0804-5         Cytowania wg Scopus: 59 [14-10-2019]
[AWCZ-16156] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Synapsa immunologiczna i aktywacja komórek T / Justyna Meissner, Monika Bonik, Michał Majkowski, Renata Grochowalska, Beata Machnicka // Postępy Biologii Komórki .- 2012, T. 39, nr 1, s. [12], ISSN: 0324-833X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: activation of lymphocytes, aktywacja limfocytów, immunological synapse, synapsa immunologiczna
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16528] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Molecular evidence of Anaplasma phagocytophilum infection in wild cervids and feeding Ixodes ricinus ticks from west-central Poland / J. Michalik, J. Stańczak, M. Racewicz, S. Cieniuch, B. Sikora, A. Szubert-Kruszyńska, Renata Grochowalska // Clinical Microbiology and Infection .- 2009, Vol. 15, iss. 2 special, s. 81--83, ISSN: 1198-743X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[AWCZ-14326] [data modyf: 22-02-2010 11:03]
[10] The YJL185C, YLR376C and YJR129C genes of Saccharomyces cerevisiae are probably involved in regulation of the glyoxylate cycle / E. Boniewska-Bernacka, Robert Wysocki, Renata Grochowalska, Beata Machnicka, Stanisław Ułaszewski, Tadeusz Lachowicz // Acta Biochimica Polonica .- 2006, Vol. 53, no 4, s. 739--745, ISSN: 0001-527X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Saccharomyces cerevisiae, acidification mutants, glyoxylate cycle, multicopy suppressor, yeast
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-11320] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Novel types respiratory mutations seem to be located in genes operating in the krebs or glyoxylate cycle / Beata Machnicka, Renata Grochowalska, Ewa Boniewska, Tadeusz Lachowicz // Ukrains'kij Biochimicnij Zurnal .- 2005, no 2, spec. vip., s. 207 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-10289] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Acid excreting mutants of yeast Saccharomyces cerevisiae / Beata Machnicka, Renata Grochowalska, E. Boniewska-Bernacka, Lucyna Słomińska, T. M. Lachowicz // Biochemical and Biophysical Research Communications .- 2004, Vol. 325, no 3, s. 1030--1036, ISSN: 0006-291X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Krebs cycle, Saccharomyces cerevisiae, acids secretion, respiratory deficient mutants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 9 [14-10-2019]
[AWCZ-9873] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] The gene LEUS is one of the genes of the yeast Saccharomyces cerevisiae complementing aci+ mutation responsible for medium acidification / Renata Grochowalska, Beata Machnicka, E. Maciaszczyk, Tadeusz Lachowicz // European Journal of Biochemistry : The FEBS Journal .- 2004, Vol. 271, suppl. 1, s. 248 [abstr.]
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9722] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] The gene SDH3 not only encodes the subunit of succinate dehydrogenase but it is suppressor of two nonallelic aci+ mutants of Saccharomyces cerevisiae / Beata Machnicka, Renata Grochowalska, E. Maciaszczyk, Tomasz Lipiński, Tadeusz Lachowicz // European Journal of Biochemistry : The FEBS Journal .- 2004, Vol. 271, suppl. 1, s. 248 [abstr.]
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9723] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] The genetic characteristics Saccharomyces cerevisiae aci+ Mutants / Renata Grochowalska, Beata Machnicka, Robert Wysocki, Tadeusz Lachowicz // Cellular & Molecular Biology Letters .- 2003, Vol. 8, no 2, s. 261--268, ISSN: 1425-8153, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Sacharomyces cerevisiae, TCA, Yeast, aci+ Mutants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9055] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] An identification of the products excreted by Saccharomyces cerevisiae Aci+ mutants (acidifying growth media) / Beata Machnicka, Renata Grochowalska, Tomasz Lipiński, Ewa Boniewska, Lucyna Słomińska, Tadeusz Lachowicz // Cellular & Molecular Biology Letters .- 2002, Vol. 7, Supplement [abstr.], s. 304, ISSN: 1425-8153,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8619] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Identification of some genes responsible for the Aci+ phenotype in the yeast Saccharomyces cerevisiae / Renata Grochowalska, Beata Machnicka, Robert Wysocki, Tadeusz Lachowicz // Cellular & Molecular Biology Letters .- 2002, Vol. 7, Supplement [abstr.], s. 280, ISSN: 1425-8153,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8618] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Isolation of three novel genes of the yeast Saccharomyces cerevisiae complementing aci mutation responsible for medium acidification / Ewa Boniewska, Robert Wysocki, Renata Grochowalska, Beata Machnicka, Stanisław Ulaszewski, Tadeusz Lachowicz // Yeast: XXth International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology .- 2001, Vol. 18, no S1, s. 216 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Lysosomotropic azole derivatives / Tadeusz Lachowicz, Renata Grochowalska, Beata Machnicka, Jacek Łuczyński, H. Kleszczyńska, Stanisław Witek // Folia Microbiologica .- 1999, Vol. 44, no 2, s. 228--229 [abstr.], ISSN: 0015-5632, , eISSN: 1874-9356, : bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8617] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza genetyczna kolonii nocka dużego (Myotis myotis) z użyciem jądrowych markerów molekularnych / Anna Solan, Małgorzata Szczęsna, Renata Grochowalska // W: Acta Genomica. IV Ogólnopolska Konferencja Genetyczna : księga abstraktów. Kraków, Polska, 2018 .- Kraków, 2018, s. 31
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23095] [data modyf: 19-07-2018 13:32]
[2] Analysis of the greater mouse-eared bat (Myotis myotis) colony with msDNA / A. Solan, Renata Grochowalska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 19 .- ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22863] [data modyf: 21-12-2017 12:00]
[3] The use of microsatellite markers of the study on brown long - eared bat (Plecotus auritus) / A. Solan, Renata Grochowalska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 34 .- ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22402] [data modyf: 03-01-2017 12:24]
[4] The analysis of microsatellite loci in brown long-eared bat (Plecotus auritus) / A. Solan, M. Szczęsna, K. Mularonek, Renata Grochowalska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 52 .- ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21985] [data modyf: 01-12-2015 16:47]
[5] The use of microsatellite markers in population research of greater mouse-eared bat (Myotis myotis) / M. Szczęsna, Renata Grochowalska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 35--36 .- ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21983] [data modyf: 01-12-2015 16:30]
[6] Zróżnicowanie genetyczne kolonii nietoperzy Myotis myotis / Renata Grochowalska, Anna Jonkisz, Tomasz Strzała, Zbigniew Zawada, Beata Machnicka, Tadeusz Dobosz // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 125 .- ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21879] [data modyf: 05-10-2015 10:31]
[7] Forms of nature conservation in the Zary district / D. Markulak, Renata Grochowalska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 8th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2013 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, s. 108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21218] [data modyf: 07-09-2015 15:08]
[8] Forms of nature conservation in the Wschowa district / K. Lukanus, Renata Grochowalska // W: Molod' i postup biologii : VII mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina, 2011 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2011, s. 187--188 [abstr.] .- ISBN: 9789666655892
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20071] [data modyf: 15-07-2011 12:58]
[9] Piastowski Park in Zielona Góra - yesterday and tomorrow / M. Tempka, Renata Grochowalska // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 47 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19869] [data modyf: 11-01-2011 11:33]
[10] Microsatellite DNA and species identification of Martes / K. Ludwig, Renata Grochowalska // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 4th international conference. Zielona Góra, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 25 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19483] [data modyf: 04-02-2010 10:02]
[11] In search of the genes of Saccharomyces cerevisiae responsible for overproducing di- and tricarboxylic acids / Beata Machnicka, Renata Grochowalska, Tadeusz Lachowicz // W: Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii : VIII konferencja. Warszawa, Polska, 2005 .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 2005, s. 82--85 .- ISBN: 8372446822
Słowa kluczowe: Saccharomyces cerevisiae, TCA cycle, aci mutants, acid secretion

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17550] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Izolacja trzech nowych genów drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae komplementujących mutację aci+ / Ewa Boniewska, Beata Machnicka, Renata Grochowalska, Marzena Lachowicz // W: Polski Kongres Genetyki : XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego : IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka : Warsztaty - Choroby genetyczne : Streszczenia. Gdańsk, Polska, 2004 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 192 [abstr.] .- ISBN: 8392082720
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16559] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Istota mutacji aci+ u drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae / Ewa Boniewska, Renata Grochowalska, Beata Machnicka, Tadeusz Lachowicz // W: II Krajowy Kongres Biotechnologii : Materiały konferencyjne. Łódź, Polska, 2003 .- Łódź : [brak wydawcy], 2003, s. 220 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16558] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Genom mitochondrialny Anguis colchica (Nordman 1840) / Renata Grochowalska, Bartłomiej Najbar .- - : GenBank, 2016 ; -s. Raport: KX236330
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Genom mitochondrialny Anguis veronensis (Pollini, 1818) / Renata Grochowalska, Bartłomiej Najbar, Angelica Crottini, Barbara Kosowska, Daniel Jablonski .- - : GenBank, 2016 ; nlb.s. Raport: KX236332
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Genom mitochondrialny Anguis cephallonica Werner, 1894 / Renata Grochowalska, Bartłomiej Najbar, Peter Mikulíček, David Jandzik, Petros Lymberakis, Daniel Jablonski .- - : GenBank, 2015 ; nlb.s. Raport: KU052866
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski