System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Katarzyna Dancewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 106 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Lactones 24 [1]. Synthesis and feeding - deterrent activity of \gamma-lactones with diethyl phosphonate moiety, Barbara Gawdzik, Maryla Szczepanik, Aleksandra Prądzyńska, Jan Nawrot, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Czesław Wawrzeńczyk
// W: Development in production and use of new agrochemicals, 2005. / ed. H. Górecki, Z. Dobrzański, P. Kafarski, Prague : Czech-Pol Trade (Chemistry for Agriculture Vol. 6), s. 162--173, ISBN: 8023953605
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Synthesis and antifeedant activity of isoprenoid phosphonates, Barbara Gawdzik, Maryla Szczepanik, Jan Nawrot, Aleksandra Prądzyńska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Czesław Wawrzeńczyk
// W: New agrochemicals and their safe use for health and environment, 2004. , Prague : Czech-Pol Trade (Chemistry for Agriculture Vol. 5), s. 119--129, ISBN: 8023932896
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6913] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Lactones 19 [1]. Synthesisand and antifeedant activity of lactones with methyl-, dimethyl- and trimethylcyclohexane system, Czesław Wawrzeńczyk, Małgorzata Grabarczyk, Antoni Szumny, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Jan Nawrot, Aleksandra Prądzyńska, Aleksandra Halarewicz-Pacan
// W: Chemicals in sustainable agriculture, 2003. , Prague : Czech-Pol Trade (Chemistry for Agriculture Vol. 4), s. 117--129, ISBN: 8023909630
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6044] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Lactones 14 [1] : the effect of \alpha-methylene group on the feeding deterrent activity of some terpenoid lactones, Antoni Szumny, T. Olejniczak, Beata Gabryś, Aleksandra Halarewicz-Pacan, Katarzyna Dancewicz, Jan Nawrot, Aleksandra Prądzyńska, Maryla Szczepanik, K. Krystkowiak, Czesław Wawrzeńczyk
// W: Arthropods : chemical, physiological and environmental aspects, 2002. / red. Danuta Konopińska, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis no 2437), s. 234--239, ISBN: 8322922892
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5568] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Behavioral and physiological effects of Viola spp. cyclotides on Myzus persicae (Sulz.) / Katarzyna Dancewicz, Blazej Slazak, Małgorzata Kiełkiewicz, Małgorzata Kapusta, Jerzy Bohdanowicz, Beata Gabryś, 2020. Journal of Insect Physiology Vol. 122, 1--12, ISSN: 0022-1910, , eISSN: 1879-1611, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Aphid-plant interactions, Cyclic peptides, Defensive peptides, Electrical penetration graph (EPG), Immunohistochemistry, Plant defense
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.jinsphys.2020.104025         Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[AWCZ-25061] [data modyf: 24-03-2020 11:33]
[50] [0,5]
[2] New insight into the behaviour modifying activity of two natural sesquiterpenoids farnesol and nerolidol towards Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae) / Anna Wróblewska-Kurdyk, Katarzyna Dancewicz, Anna Gliszczyńska, Beata Gabryś, 2020. Bulletin of Entomological Research Vol, 110, iss. 2, 249--258, ISSN: 0007-4853, , eISSN: 1475-2670, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Antifeedant activity, EPG, aphid probing
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1017/S0007485319000609         Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[AWCZ-24403] [data modyf: 02-04-2020 11:27]
[20,21] [0,29]
[3] Oxidative stress links response to lead and Acyrthosiphon pisum in Pisum sativum L. / Agnieszka Woźniak, Waldemar Bednarski, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Beata Borowiak- Sobkowiak, Jan Bocianowski, Sławomir Samardakiewicz, Renata Rucińska-Sobkowiak, Iwona Morkunas, 2019. Journal of Plant Physiology Vol. 240, 1--18, ISSN: 0176-1617, , eISSN: 1618-1328, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Antioxidant system, Aphid probing behavior, Demographic parameters, Hormetic and sublethal doses, Lead-plant-aphid interactions, Oxidative stress
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.jplph.2019.152996         Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[AWCZ-24318] [data modyf: 02-09-2019 11:14]
[50] [0,5]
[4] ß-Thujone and its Derivatives Modify the Probing Behavior of the Peach Potato Aphid / Anna Wróblewska-Kurdyk, Radosław Gniłka, Katarzyna Dancewicz, Aleksandra Grudniewska, Czesław Wawrzeńczyk, Beata Gabryś, 2019. Molecules Vol. 24, iss. 10, 1--16, ISSN: 1420-3049, , eISSN: 1420-3049, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Beckmann rearrangement, Myzus persicae, \alfa-thujone, antifeedants, ß-thujone
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/molecules24101847         Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[AWCZ-24081] [data modyf: 15-05-2019 12:07]
[33,33] [0,33]
[5] Novel Hydroxy- and Epoxy-cis-Jasmone and Dihydrojasmone Derivatives Affect the Foraging Activity of the Peach Potato Aphid Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae) / Marlena Paprocka, Anna Gliszczyńska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, 2018. Molecules Vol. 23, iss. 9, 1--16, ISSN: 1420-3049, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: antifeedant, aphid probing behavior, structure-activity relationships
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/molecules23092362         Cytowania wg Scopus: 5 [25-05-2020]
[AWCZ-23087] [data modyf: 19-09-2018 11:48]
[15] [0,5]
[6] Struggle to survive: aphid-plant relationships under low-light stress. A case of Acyrthosiphon pisum (Harris) and Pisum sativum L. / Katarzyna Dancewicz, Marlena Paprocka, Iwona Morkunas, Beata Gabryś, 2018. Arthropod-Plant Interactions Vol. 12, iss. 1, 97--111, ISSN: 1872-8855, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Aphid demographic parameters, Aphid feeding behavior, EPG technique, Low-light stress, ß-D-glucosidase
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11829-017-9557-x         Cytowania wg Scopus: 5 [25-05-2020]
[AWCZ-21603] [data modyf: 30-05-2018 12:53]
[15] [0,5]
[7] Synthesis and biological activity of new derivatives with the preserved carane system / Agata Kozioł, Jakub Frątczak, Ewa Grela, Maryla Szczepanik, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Stanisław Lochyński, 2018. Natural Product Research, 1--23, ISSN: 1478-6419, , eISSN: 1478-6427, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: (+)-carene, antibacterial activity, antifeedant activity, bromolactone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/14786419.2018.1512992         Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[AWCZ-23355] [data modyf: 23-11-2018 14:43]
[5,35] [0,27]
[8] Biotransformation of Lactones with Methylcyclohexane Ring and Their Biological Activity / Katarzyna Wińska, Małgorzata Grabarczyk, Wanda Mączka, Barbara Żarowska, Gabriela Maciejewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Mirosław Anioł, 2017. Applied Sciences Vol. 7, no.12, 1--14, ISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: antimicrobial activity, deterrent activity, hydrolytic dehalogenation, lactones
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[AWCZ-20811] [data modyf: 09-01-2017 14:59]
[6,25] [0,25]
[9] The Dynamics of the Defense Strategy of Pea Induced by Exogenous Nitric Oxide in Response to Aphid Infestation / Agnieszka Woźniak, Magda Formela, Piotr Bilman, Katarzyna Grześkiewicz, Waldemar Bednarski, Łukasz Marczak, Dorota Narożna, Katarzyna Dancewicz, Van Chung Mai, Beata Borowiak- Sobkowiak, Jolanta Floryszak-Wieczorek, Beata Gabryś, Iwona Morkunas, 2017. International Journal of Molecular Sciences Vol. 18, 1--25, ISSN: 1422-0067 , bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: edible pea, electrical penetration graph, flavonoids, nitric oxide, pea aphid, pisatin, population demographic parameters, semiquinone radicals
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijms18020329         Cytowania wg Scopus: 8 [25-05-2020]
[AWCZ-21047] [data modyf: 15-02-2017 12:41]
[15] [0,5]
[10] Alkyl-substituted \delta-lactones derived from dihydrojasmone and their stereoselective fungi-mediated conversion: production of new antifeedant agents / Anna Gliszczyńska, Damian Semba, Maryla Szczepanik, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, 2016. Molecules Vol. 21, no. 9, 1420--3049, ISSN: 1420-3049, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Baeyer-Villiger oxidation, alkyl-substituted \delta-lactones, dihydrojasmone, oxyfunctionalization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/molecules21091226         Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[AWCZ-20384] [data modyf: 22-09-2016 12:16]
[11] Aphid-stimulated transcriptional reconfigurations of chlorophyllase-2 gene in maize (Zea mays L.) seedlings / Hubert Sytykiewicz, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Beata Borowiak- Sobkowiak, Katarzyna Kmieć, Iwona Łukasik, Iwona Sprawka, Cezary Sempruch, Grzegorz Chrzanowski, 2016. Biochemical Systematics and Ecology Vol;.68, 178--185, ISSN: 0305-1978, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Chlorophyll a, Chlorophyllase activity, Chlorophyllase-2 gene, Gene expression, Maize, Rhopalosiphum padi
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.bse.2016.07.019         Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[AWCZ-20810] [data modyf: 09-01-2017 14:42]
[12] Behavioral sensitivity of Myzus persicae to volatile isoprenoids in plant tissues / Katarzyna Dancewicz, Katarzyna Sznajder, Dariusz Załuski, Bożena Kordan, Beata Gabryś, 2016. Entomologia Experimentalis et Applicata Vol. 160, no. 3, 229--240, ISSN: 0013-8703, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Aphididae, Brassicaceae, Chinese cabbage, EPG, Hemiptera, \alfa-ionone, camphene, linalool, peach potato aphid, probing behavior
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1111/eea.12480         Cytowania wg Scopus: 11 [25-05-2020]
[AWCZ-20374] [data modyf: 20-09-2016 12:41]
[13] Biotransformation of bicyclic halolactones with a methyl group in the cyclohexane ring into hydroxylactones and their biological activity / Katarzyna Wińska, Małgorzata Grabarczyk, Wanda Mączka, Barbara Żarowska, Gabriela Maciejewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Antoni Szumny, Mirosław Anioł, 2016. Molecules Vol. 21, no. 11, 1--13, ISSN: 1420-3049, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: antimicrobial activity, deterrent activity, hydrolytic dehalogenation, lactones
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/molecules21111453         Cytowania wg Scopus: 3 [25-05-2020]
[AWCZ-20550] [data modyf: 02-11-2016 13:12]
[14] Synthesis, biotransformation and biological activity of halolactones obtained from [betha]-ionone / Małgorzata Grabarczyk, Katarzyna Wińska, Wanda Mączka, Barbara Żarowska, Gabriela Maciejewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Mirosław Anioł, 2016. Tetrahedron Vol. 72, 637--644, ISSN: 0040-4020, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)
[AWCZ-19693] [data modyf: 14-01-2016 10:38]
[15] Transformation of ß-damascone to (+)-(S)-4-hydroxy-ß-damascone by fungal strains and its evaluation as a potential insecticide against aphids Myzus persicae and lesser mealworm Alphitobius diaperinus Panzer / Anna Gliszczyńska, Witold Gładkowski, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Maryla Szczepanik, 2016. Catalysis Communications Vol. 80, 39--43, ISSN: 1566-7367, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Antifeedant activity, Biooxidation, Enantioselectivity, Fungi, ß-Damascone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.catcom.2016.03.018         Cytowania wg Scopus: 6 [25-05-2020]
[AWCZ-19998] [data modyf: 20-04-2016 13:51]
[16] Chemo-Enzymatic Synthesis of Optically Active [gamma] - and [delta]-Decalactone on Aphid Probing, Feeding and Settling Behavior / Filip Boratyński, Katarzyna Dancewicz, Marlena Paprocka, Beata Gabryś, Czesław Wawrzeńczyk, 2015. PLoS One T. 11, z. 1, 1--18, ISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1371/journal.pone.0146160         Cytowania wg Scopus: 10 [25-05-2020]
[AWCZ-19692] [data modyf: 28-02-2017 16:20]
[17] Enantioselective microbial hydroxylation as a useful tool in the production of jasmonate derivatives with aphid deterrent activity / Anna Gliszczyńska, Witold Gładkowski, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, 2015. Current Microbiology Vol. 71, no. 1, 83--94, ISSN: 0343-8651, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s00284-015-0831-9         Cytowania wg Scopus: 5 [25-05-2020]
[AWCZ-19079] [data modyf: 24-08-2015 13:24]
[18] Insect Antifeedant Potential of Xanthohumol, Isoxanthohumol, and Their Derivatives / Monika Stompor, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Mirosław Anioł, 2015. Journal of Agricultural and Food Chemistry Vol. 63, 6749--6756, ISSN: 0021-8561, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: antifeedants, chalcones, isoxanthohumol, xanthohumol
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1021/acs.jafc.5b02025         Cytowania wg Scopus: 14 [25-05-2020]
[AWCZ-19339] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[19] Synthesis and Antifeedant Activity of Racemic and Optically Active Hydroxy Lactones with the p-Menthane System / Aleksandra Grudniewska, Marek Kłobucki, Katarzyna Dancewicz, Maryla Szczepanik, Beata Gabryś, Czesław Wawrzeńczyk, 2015. PLoS One Vol. 10, iss. 7, 1--17, ISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1371/journal.pone.0131028         Cytowania wg Scopus: 7 [25-05-2020]
[AWCZ-19176] [data modyf: 31-07-2019 11:55]
[20] Systemic deterrence of aphid probing and feeding by novel ß-damascone analogues / Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Anna Gliszczyńska, Bożena Kordan, Czesław Wawrzeńczyk, 2015. Journal of Pest Science Vol. 88, no. 3, 507--516, ISSN: 1612-4758, , eISSN: 1612-4766, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s10340-014-0635-x         Cytowania wg Scopus: 12 [25-05-2020]
[AWCZ-19235] [data modyf: 01-09-2015 23:49]
[21] Synthesis of ß-damascone derivatives with a lactone ring and their feeding deterrent activity against aphids and lesser mealworms / A. Gliszczyńska, Katarzyna Dancewicz, M. Hnatejko, M. Szczepanik, Beata Gabryś, 2014. RSC Advances Vol. 4, 39248--39256, ISSN: 2046-2069, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1039/c4ra03939d         Cytowania wg Scopus: 7 [25-05-2020]
[AWCZ-18468] [data modyf: 21-08-2015 09:20]
[22] Piperitone-derived saturated lactones: synthesis and aphid behavior-modifying activity / Aleksandra Grudniewska, Katarzyna Dancewicz, Agata Białońska, Czesław Wawrzeńczyk, Beata Gabryś, 2013. Journal of Agricultural and Food Chemistry Vol. 61, iss. 14, 3364--3372, ISSN: 0021-8561, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Myzus persicae (Sulz), antifeedants, p-menthane lactones, piperitone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1021/jf3052219         Cytowania wg Scopus: 18 [25-05-2020]
[AWCZ-17305] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[23] Aphid behaviour-modifying activity of essential oils from Lamiaceae and Apiaceae / Katarzyna Dancewicz, Bożena Kordan, Antoni Szumny, Beata Gabryś, 2012. Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki Vol. 18, 93--100, ISSN: 2081-853X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aphid behaviour, deterrents, essential oils
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17451] [data modyf: 14-08-2013 11:13]
[24] Deterrent activity of (+)-nootkatone and its derivatives towards the peach potato aphid (Myzus persicae Sulzer) / Katarzyna Dancewicz, Anna Gliszczyńska, Anna Wróblewska, Czesław Wawrzeńczyk, Beata Gabryś, 2012. Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin Vol. 52, no 2, 221--225, ISSN: 1427-4337, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Myzus persicae, deterent zasiedlenia, deterrent activity, nootkaton, nootkatone, settling deterrent, sktywność deterentna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16821] [data modyf: 23-10-2017 14:28]
[25] EPG-registered probing behaviour of the pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) on selected varieties of yellow lupin (Lupinus luteus L.) and narrow-leaved lupin (Lupinus angustifolius L.) / Anna Wróblewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Bożena Kordan, 2012. Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin Vol. 52, no 2, 244--247, ISSN: 1427-4337, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acyrthosiphon pisum, Aphidoidea, EPG (Electrical Penetration Graph), Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, aphid-plant relationships, interakcje mszyca-roślina
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16822] [data modyf: 23-10-2017 14:28]
[26] Intraspecific variation in alkaloid profile of four lupine species with implications for the pea aphid probing behaviour / Bożena Kordan, Katarzyna Dancewicz, Anna Wróblewska, Beata Gabryś, 2012. Phytochemistry Letters Vol. 5, no 1, 71--77, ISSN: 1874-3900, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acyrthosiphon pisum, Alkaloids, Fabaceae, Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Lupinus polyphyllus, Plant?aphid relationships
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.phytol.2011.10.003         Cytowania wg Scopus: 22 [25-05-2020]
[AWCZ-16290] [data modyf: 23-10-2017 14:27]
[27] Effect of Lupin cyclitols on pea aphid probing behaviour / Bożena Kordan, Lesław B. Lahuta, Katarzyna Dancewicz, Wojciech Sądej, Beata Gabryś, 2011. Journal of Plant Protection Research Vol. 51, no 2, 171--178, ISSN: 1427-4345, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acyrthosiphon pisum, Electrical Penetration Graph Technique (EPG), Lupinus angustifolius, Pisum sativum, chemical ecology, d-chiro-inositol, d-pinitol
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 4 [25-05-2020]
[AWCZ-15762] [data modyf: 08-07-2011 12:24]
[28] Effect of oxygen incorporation into cyclohexanone ring on antifeedant activity / Katarzyna Dancewicz, Barbara Ratuś, Filip Boratyński, Bożena Kordan, Beata Gabryś, Czesław Wawrzeńczyk, 2011. Journal of Plant Protection Research Vol. 51, no 1, 23--28, ISSN: 1427-4345, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Myzus persicae, \epsilon-lactones, epoxy-\epsilon-lactones, feeding deterrents
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 5 [25-05-2020]
[AWCZ-15763] [data modyf: 08-07-2011 12:34]
[29] Synthesis of piperitone-derived halogenated lactones and their effect on aphid probing, feeding, and settling behavior / Aleksandra Grudniewska, Katarzyna Dancewicz, Agata Białońska, Zbigniew Ciunik, Beata Gabryś, Czesław Wawrzeńczyk, 2011. RSC Advances Vol. 1, no 3, 498--510, ISSN: 2046-2069, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1039/c1ra00270h         Cytowania wg Scopus: 25 [25-05-2020]
[AWCZ-15813] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[30] Effect of farnesol and its synthetic derivatives on the settling behaviour of the peach potato aphid Myzus persicae (Sulz.) / Katarzyna Dancewicz, Anna Gliszczyńska, Aleksandra Halarewicz, Czesław Wawrzeńczyk, Beata Gabryś, 2010. Pestycydy = Pesticides, no 1-4, 51--57, ISSN: 0208-8703, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Myzus persicae, farnesol, plant protection, structure-activity relationships
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15770] [data modyf: 12-07-2011 14:14]
[31] Feeding site-dependent probing behaviour of the pea aphid Acyrthosiphon pisum Harris on three species of Lupins lupinus L. / Bożena Kordan, Katarzyna Dancewicz, Aleksandra Borkusz, Ryszard Matysiak, Beata Gabryś, 2010. Journal of Plant Protection Research Vol. 50, no 2, 153--157, ISSN: 1427-4345, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[AWCZ-14894] [data modyf: 12-07-2010 11:45]
[32] Wpływ pochodnych benzoksepanonu na zasiedlanie roślin przez mszycę brzoskwiniową Myzus persicae (Sulz) / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Dorota Masłowiec, Anna Gliszczyńska, Czesław Wawrzeńczyk, 2009. Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin Vol. 49, no 3, 1175--1178, ISSN: 1427-4337, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: antifeedants, aphid behaviour, terpenoid lactonas
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14567] [data modyf: 19-03-2010 10:14]
[33] Effect of extracts of garlic (Allium sativum L.), wormwood (Artemisia absinthium L.) and tansy (Tanaceum vulgare L.) on the behaviour of the peach potato aphid Myzus persicae (Sulz.) during the settling on plants / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, 2008. Pestycydy = Pesticides, no 3-4, 93--99, ISSN: 0208-8703, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Allium sativum, Artemisia absinthium, Myzus persicae, Tanaceum vulgare, deterrent activity, plant extracts
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13636] [data modyf: 17-03-2009 11:17]
[34] Enantiospecific effect of pulegone and pulegone-derived lactones on Myzus persicae (Sulz.) settling and feeding / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Iwona Dams, Czesław Wawrzeńczyk, 2008. Journal of Chemical Ecology Vol. 34, no 4, 530--538 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPG, antifeedant, chirality, peach potato aphid, probing behavior, pulegone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13366] [data modyf: 07-11-2008 11:46]
[35] European yellow lupine, Lupinus luteus, and narrow-leaf lupine, Lupinus angustifolius, as hosts for the pea aphid, Acyrthosiphon pisum / Bożena Kordan, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Lesław B. Lahuta, A. Piotrowicz-Cieślak, Ewa Rowińska, 2008. Entomologia Experimentalis et Applicata Vol. 128, no 1, 139--146 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Aphididae, EPG, Fabaceae, Homoptera, alkaloids, aphid probing behaviour, aphid-plant relationships, cyclitols
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1111/j.1570-7458.2008.00702.x         Cytowania wg Scopus: 16 [25-05-2020]
[AWCZ-13156] [data modyf: 29-07-2008 14:05]
[36] Wpływ pulegonu i jego syntetycznych pochodnych na wczesne reakcje mszycy brzoskwiniowej (Myzus persicae Sulzer) w czasie zasiedlania i penetracji roślin / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Iwona Dams, Czesław Wawrzeńczyk, 2008. Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin Vol. 48, no 3, 817--821, ISSN: 1427-4337, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPG, antifeedant, peach potato aphid, probing behaviour, pulegone
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13637] [data modyf: 17-03-2009 11:51]
[37] Alkilo podstawione \gamma- i \delta-laktony jako deterenty pokarmowe w stosunku do mszyc / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Aleksandra Halarewicz-Pacan, Robert Obara, Czesław Wawrzeńczyk, 2006. Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Roślin Vol. 46, no 1, 305--311, ISSN: 1427-4337, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11911] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Environmentally safe insect control: feeding deterrent activity of alkyl-substituted \gamma-and \delta-lactones to peach potato aphid (Myzus persicae [Sulz.]) and Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) / Beata Gabryś, Maryla Szczepanik, Katarzyna Dancewicz, Antoni Szumny, Czesław Wawrzeńczyk, 2006. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 15, no 4, 549--556, ISSN: 1230-1485, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Leptinotarsa decemlineata, Myzus persicae, insect antifeedants, lactones
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-11159] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Feeding deterrent activity of \alfa-methylenelactones to pea aphid Acyrthosiphon pisum (Harris) and green peach aphid Myzus persicae (Sulzer) / Katarzyna Dancewicz, Bożena Kordan, Beata Gabryś, Antoni Szumny, Czesław Wawrzeńczyk, 2006. Polish Journal of Natural Sciences Vol. 20, no 1, 23--31, ISSN: 1643-9953, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: antifeedants, antyfidanty, green peach aphid, mszyca brzoskwiniowa, mszyca grochowa, pea aphid, semiochemicals, semiozwiązki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11344] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Effect of terpenoid lactones with di- and trimethylcyclohexane systems on the behaviour of green peach aphid Myzus persicae / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Aleksandra Halarewicz-Pacan, Małgorzata Grabarczyk, Czesław Wawrzeńczyk, 2005. Pestycydy = Pesticides, no 4, 17--23, ISSN: 0208-8703, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPG, antifeedant, feeding deterrent
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11019] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Synthesis and evaluation of antifeedant, antifungal and antibacterial activity of isoprenoid lactones / Czesław Wawrzeńczyk, Iwona Dams, Antoni Szumny, Maryla Szczepanik, Jan Nawrot, Aleksandra Prądzyńska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, E. Magnucka, Barbara Gawdzik, Robert Obara, A. Wzorek, 2005. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 14, suppl. III, 69--84, ISSN: 1230-1485, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Alphitobius diaperinus Panzer, Leptinotarsa decemlineata Say, Myzus persicae Sulz, Sitophilus granarius L., Tribolium confusum Duv., Trogoderma granarium EV, antifeedants, lactones, terpenoids
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10516] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Enantiospecific effect of limonene and limonene-derived bicyclic lactones on settling and probing behaviour of the peach potato aphid Myzus persicae (Sulz.) / Aleksandra Halarewicz-Pacan, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Czesław Wawrzeńczyk, 2003. Journal of Plant Protection Research Vol. 43, no 2, 133--142, ISSN: 1427-4345, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPG, antifeedants, aphid probing behaviour, aphid-plant relationships, plant protection
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9155] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] In search of biopesticides: the effect of caraway Carum carvi essential oil and its major constituents on peach potato aphid Myzus persicae probing behavior / Anna Wróblewska-Kurdyk, Lidia Nowak, Katarzyna Dancewicz, Antoni Szumny, Beata Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2015, Nr 846(22), s. 51--62, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Electrical Penetration Graph, antifeedants, antyfidanty, caraway, elektroniczna rejestracja żerowania mszyc, essential oils, kminek, olejki eteryczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/ab.2015.22-04
[AWI-10336] [data modyf: 23-10-2017 14:36]
[2] Selective acceptance of Brassicaceous plants by the peach potato aphid Myzus persicae: a case study of Aurinia saxatilis / Tran Thi Hong Phuong, Anna Wróblewska-Kurdyk, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2015, Nr 846(22), s. 39--49, ISSN: 1230-3976, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Chinese cabbage, EPG, basket of gold, glucosinolates, glukozynolany, kalarepa, kapusta pekińska, kohlrabi, probing behavior, smagliczka, żerowanie mszyc,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/ab.2015.22-03
[AWI-10337] [data modyf: 23-10-2017 14:37]
[3] Effect of garlic (Allium sativum L.) and tansy (Tanaceum vulgare L.) extracts and potassic horticultural soap on the probing and feeding behaviour of Myzus persicae (Sulzer, 1776) / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Marta Przybylska // W: Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki .- 2011, Vol. 17, s. 129--136, ISSN: 2081-853X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: RPG, antifeedants, probing behaviour,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9222] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Effect of spent hop extracts on the probing and settlin behaviour of Myzus persicae (Sulzer, 1776) / Katarzyna Dancewicz, Ewa Wiśniewska, Małgorzata Lagiera, Mirosław Anioł, Beata Gabryś // W: Aphids and other Hemipterous Insects = Mszyce i Inne Pluskwiaki .- 2011, Vol. 17, s. 121--127, ISSN: 2081-853X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPG, antifeedants, probing behaviour, stylet penetration,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9221] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Effect of natural monoterpenes on the behaviour of the peach potato aphid Myzus persicae (Sulz.) / Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Aleksandra Halarewicz-Pacan, E. Janusz // W: IOBC WPRS Bulletin .- 2005, Vol. 28 (10), s. 29--34 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Myzus persicae, feeding deterrent, peach potato aphid, plant resistance,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7375] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Method for evaluation of biological activity of aphid feeding / Aleksandra Halarewicz-Pacan, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz // W: Aphids and other hemopterous insects .- 2001, Vol. 8, s. 289--294 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5388] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Podatność wybranych hybrydowych odmian winorośli Vitis sp. na żerowanie mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulzer), 2019. Marlena Paprocka, Katarzyna Dancewicz, Iwona Sergiel, Joanna Gasik, Magdalena Biesaga, Beata Gabryś // W: XXVI Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. Berezka, Polska Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, s. 26, ISBN: 9788366185180
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23554] [data modyf: 16-10-2019 14:01]
[0] [0]
[2] Wpływ cyklotydów fiołka wonnego Viola odorata L. i fiołka bagiennego Viola uliginosa Besser na parametry życiowe i zachowanie mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.) podczas penetracji roślin, 2019. Katarzyna Dancewicz, Hanna Gąsiorowska, Błażej Ślązak, Beata Gabryś // W: XXVI Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. Berezka, Polska Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, s. 13--14, ISBN: 9788366185180
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23553] [data modyf: 16-10-2019 13:57]
[0] [0]
[3] Wpływ naturalnych seskwiterpenoidów farnezolu i nerolidolu na zachowanie mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae) podczas penetracji roślin, 2019. Anna Wróblewska-Kurdyk, Katarzyna Dancewicz, Anna Gliszczyńska, Beata Gabryś // W: XXVI Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. Berezka, Polska Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, s. 53--54, ISBN: 9788366185180
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23558] [data modyf: 16-10-2019 14:13]
[0] [0]
[4] Deterenty pokarmowe mszyc: mechanizm działania i perspektywy wykorzystania w praktyce, 2017. Beata Gabryś, Aleksandra Halarewicz, Katarzyna Dancewicz, Bożena Kordan, Anna Wróblewska-Kurdyk, Marlena Paprocka, Katarzyna Stec // W: XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna : mszyce i inne pluskwiaki. Katowice-Kochcice, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 29
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23241] [data modyf: 09-10-2018 09:46]
[0] [0]
[5] Effect colloidal solutions of gold nanoparticles on life parameters of Acyrthosiphon pisum (Harris), Rhopalosiphum padi (L.), Myzus persicae (Sulz.), 2017. Katarzyna Kempka, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Agnieszka Mirończyk // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 94, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22879] [data modyf: 21-12-2017 13:52]
[0] [0]
[6] Laktony terpenoidowe jako substancje modyfikujące zachowania żywieniowe mszyc, 2017. Beata Gabryś, Aleksandra Halarewicz, Katarzyna Dancewicz, Bożena Kordan, Anna Wróblewska-Kurdyk, Marlena Paprocka, Katarzyna Stec // W: Bioaktywne związki pochodzenia naturalnego : konferencja połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Czesława Wawrzeńczyka. Trzebnica, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2017, s. 20, ISBN: 9788374939744
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23243] [data modyf: 09-10-2018 09:57]
[0] [0]
[7] Podatność wybranych odmian soi Glycine max (L) Merr. na żerowanie mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum (Harris), 2017. Katarzyna Stec, Anna Wróblewska-Kurdyk, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś // W: XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna : mszyce i inne pluskwiaki. Katowice-Kochcice, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 73
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23242] [data modyf: 09-10-2018 09:48]
[0] [0]
[8] Probing behaviour of the black bean aphid Aphis fabae Scopoli on hybrid grapevines, 2017. Marlena Paprocka, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 95, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22880] [data modyf: 21-12-2017 13:54]
[0] [0]
[9] Feeding behaviour of the peach potato aphid Myzus persicae (Sulz.) on selected ornamental plants, 2016. T. T. H. Phuong, Katarzyna Stec, Anna Wróblewska-Kurdyk, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 114, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22416] [data modyf: 09-10-2018 09:36]
[10] Probing behaviour of aphids on hybrid grapevine variety 'Rondo', 2016. Marlena Paprocka, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 113, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22415] [data modyf: 03-01-2017 14:36]
[11] Herbivores in the vineyards of Lubuskie Province, 2015. Marlena Paprocka, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 162, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22002] [data modyf: 02-12-2015 09:11]
[12] Effect of synthetic \gamma- and \delta-decalactones on the behavior and feeding of green peach aphid Myzus persicae (Sulz.), 2014. Katarzyna Kempka, Katarzyna Dancewicz, M. Paprocka, Beata Gabryś, F. Boratyński, C. Wawrzeńczyk // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 175
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21591] [data modyf: 03-02-2017 10:05]
[13] The effect of jasmonic acid derivatives on green peach aphid Myzus persicae (Sulz.) behaviour and feeding, 2014. M. Paprocka, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, A. Gliszczyńska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 178
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21592] [data modyf: 07-09-2015 16:53]
[14] The effect of light stress on aphid biology and behaviour and chlorophyll content in host plants, 2013. M. Paprocka, M. Siarkiewicz, M. Skulski, Agnieszka Mirończyk, Katarzyna Dancewicz // W: Molod' i postup biologii : IX mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv : pryuročenoji do 150-riččja vid dnja narodžennja akademika V. Vernads'koho : zbirnik tez. L'viv, Ukraina L'viv : SPOLOM, 2013, s. 218, ISBN: 9789666658176 .- [str. tytułowa również w j. ang.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20829] [data modyf: 29-07-2015 11:47]
[15] Effect of invasion by Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) on the communities of ladybirds occurring on coniferous plants, 2012. S. Żurowska, Katarzyna Dancewicz, T. Mielniczuk // W: Molod' i postup biologii : VIII mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : Vidav. "Spolom", 2012, s. 185 [abstr.], ISBN: 9789666656660
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20408] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] The effect of light stress on chlorophyll and sucrose content in host plants and aphid feedingp-3, 2012. M. Paprocka, M. Siarkiewicz, M. Skulski, Katarzyna Dancewicz, Agnieszka Mirończyk // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 54--55 [abstr.] .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20691] [data modyf: 12-02-2013 09:29]
[17] The effect of light stress on host plants resistance and the biology of APHIDSz, 2012. M. Paprocka, M. Siarkiewicz, M. Skulski, Katarzyna Dancewicz, Agnieszka Mirończyk // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 56--57 [abstr.] .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21186] [data modyf: 10-02-2014 10:57]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] 3,4-dihydro-5-metylo-6-pentylopiran-2-on oraz 6-metylo-1-pentylo-2,7-dioksa / Anna Gliszczyńska, B. Szołyga, M. Szczepanik, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.408117 .- Data zgłoszenia : 05-05-2014 .- Data udzielenia : 23-06-2015 .- Patent udzielony na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[2] 3,4-dihydro-5-metylo-6-pentylopiran-2-on oraz 6-metylo-1-pentylo-2,7-dioksabicyklo [4.1.0]heptan-3-on i sposób ich jednoczesnego otrzymywania / A. Gliszczyńska, B. Szołyga, M. Szczepanik, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.408117 .- Data zgłoszenia : 05-05-2014
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Sposób otrzymywania (2E)-1-(3-hydroksy-2,6,6-trimetylocykloheks-1-enylo)but-2-en-1-onu o aktywności antyfidantnej / A. Gliszczyńska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.407374 .- Data zgłoszenia : 03-03-2014
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[4] Sposób otrzymywania 4-hydroksydihydrojasmonu o aktywności antyfidantnej / A. Gliszczyńska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.407373 .- Data zgłoszenia : 03-03-2014
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[5] 3a,7,7-trimetylo-8-propylo-heksahydro, cyklopropa[1,2] benzofuran-2(3H)-on o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania / Anna Gliszczyńska, M. Szczepanik, M. Hnatejko, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.406432 .- Data zgłoszenia : 09-12-2013 .- [zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu]
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[6] 7a-(1-bromobutylo)-3a,7,7-trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on i 7a-bromo-3a,7,7-trimetylo-8-propylooctahydroisochromen-3-on o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Anna Gliszczyńska, M. Szczepanik, M. Hnatejko, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.405748 .- Data zgłoszenia : 23-10-2013 .- [zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu]
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[7] 7a-(1-bromobutylo)-3a,7,7-trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on i 7a-bromo-3a,7,7-trimetylo-8-propylooctahydroisochromen-3-on o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Anna Gliszczyńska, M. Szczepanik, M. Hnatejko, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.405748 .- Data zgłoszenia : 23-10-2013 .- Data udzielenia : 19-12-2014
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[8] 7a-(1-chlorobutylo)3a,7,7-trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on i 7a-chloro-3a,7,7-trimetylo-8-propylooatahydroizochromen-2-on aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Anna Gliszczyńska, M. Szczepanik, M. Hnatejko, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.405749 .- Data zgłoszenia : 23-10-2013 .- Data udzielenia : 19-12-2014
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[9] 7a-(1-chlorobutylo)3a,7,7-trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on i 7a-chloro-3a,7,7-trimetylo-8-propylooatahydroizochromen-2-on aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Anna Gliszczyńska, M. Szczepanik, M. Hnatejko, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.405749 .- Data zgłoszenia : 23-10-2013 .- [zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu]
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[10] Kwas 2-(2-butylideno-1,3,3-trimetylocykloheksylo)octowy o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania / Anna Gliszczyńska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.405667 .- Data zgłoszenia : 17-10-2013 .- [Zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu]
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[11] 2-(2-butylideno-1,3,3-trimetylocykloheksylo) octan etylu o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania / Anna Gliszczyńska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.405496 .- Data zgłoszenia : 30-09-2013
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[12] 7a-(E)-but-1-enylo)-3a,7,7-trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania / Anna Gliszczyńska, M. Szczepanik, M. Hnatejko, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.406430 .- Data zgłoszenia : 12-09-2013 .- [zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu]
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[13] 7a-(E)-but-1-enylo)-3a,7,7-trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania / Anna Gliszczyńska, M. Szczepanik, M. Hnatejko, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.406430 .- Data zgłoszenia : 12-09-2013 .- Data udzielenia : 19-12-2014
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[14] Sposób otrzymywania 3a,7,7-trimetylo-8-propylo-heksahydro, cyklopropa[1,2] benzofuran-2(3H)-onu o aktywności antyfidantnej / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.406433 .- Data zgłoszenia : 12-09-2013 .- [zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu]
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[15] Sposób otrzymywania 7a-((E)-but-1-enylo)-3a,7,7-trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on o aktywności antyfidantnej / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.406431 .- Data zgłoszenia : 12-09-2013 .- [zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu]
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[16] Sposób otrzymywania 7a-((E)-but-1-enylo)-3a,7,7-trimetyloheksahydrobenzofuran-2-on o aktywności antyfidantnej / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś .- Numer : P.406431 .- Data zgłoszenia : 12-09-2013 .- Data udzielenia : 19-12-2014
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[17] Nowe \delta-hydroksy-\gamma-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantenj oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Jan Nawrot, Maryla Szczepanik, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P.395040 .- Data zgłoszenia : 30-05-2011 .- Data udzielenia : 30-11-2012
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[18] Nowe \delta-hydroksy-\gamma-laktony z układem trans p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Jan Nawrot, Maryla Szczepanik, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P.395039 .- Data zgłoszenia : 30-05-2011 .- Data udzielenia : 30-11-2012
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[19] Nowe \delta-bromo-\gamma-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Jan Nawrot, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P 393815 .- Data zgłoszenia : 01-02-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[20] Nowe \delta-bromy-\gamma-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Maryla Szczepanik, Jan Nawrot, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P.393815 .- Data zgłoszenia : 01-02-2011 .- Data udzielenia : 30-11-2012
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[21] Nowe \delta-bromo-\gamma-laktony z układem trans p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Maryla Szczepanik, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P 3938802 .- Data zgłoszenia : 31-01-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[22] Nowe \delta-bromy-\gamma-laktony z układem trans p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Maryla Szczepanik, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P.393802 .- Data zgłoszenia : 31-01-2011 .- Data udzielenia : 30-11-2012
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[23] Sposób otrzymywania nasyconych cis-\gamma-laktonów o aktywności antyfidantnej / Aleksandra Grudniewska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Jan Nawrot, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P.393803 .- Data zgłoszenia : 31-01-2011 .- Data udzielenia : 30-11-2012
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[24] Sposób otrzymywania nasyconych cis-\gamma-laktonów o aktywności antyfidantnej / Aleksandra Grudniewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Jan Nawrot, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P 393803 .- Data zgłoszenia : 31-01-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[25] Nowe -\delta-chloro-\gamma-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Maryla Szczepanik, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P.393484 .- Data zgłoszenia : 30-12-2010 .- Data udzielenia : 31-12-2012
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[26] Nowe \delta-chloro-\gamma-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Maryla Szczepanik, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P 393484 .- Data zgłoszenia : 30-12-2010
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[27] Nowe \delta-jodo-\gamma-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P 393486 .- Data zgłoszenia : 30-12-2010
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[28] Nowe \delta-jodo-\gamma-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P.393486 .- Data zgłoszenia : 30-12-2010 .- Data udzielenia : 31-07-2012
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[29] Nowe \delta-jodo-\gamma-laktony z układem trans p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Maryla Szczepanik, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P 393488 .- Data zgłoszenia : 30-12-2010
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[30] Nowe \delta-jodo-\gamma-laktony z układem trans p-metanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania / Aleksandra Grudniewska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Maryla Szczepanik, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P.393488 .- Data zgłoszenia : 30-12-2010 .- Data udzielenia : 31-07-2012
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[31] Sposób otrzymywania nasyconych trans-\gamma-laktonów o aktywności antyfidantej / Aleksandra Grudniewska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz, Jan Nawrot, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P.3934482 .- Data zgłoszenia : 30-12-2010 .- Data udzielenia : 30-11-2012
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[32] Sposób otrzymywania nasyconych trans-\gamma-laktonów o aktywności antyfidantnej / Aleksandra Grudniewska, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Jan Nawrot, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P 393482 .- Data zgłoszenia : 30-12-2010
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[33] Nowy (+)-(4R,5S,7S)-nootkaton-7, 11, 12-triol o aktywności antyproliferacyjnej i antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania / Anna Gliszczyńska, Czesław Wawrzeńczyk, Joanna Wietrzyk, Marta Świtalska, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz .- Numer : 390322 .- Data zgłoszenia : 03-02-2010
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[34] Nowy (+)-(4R,5S, 7S)-nootkaton-7, 11, 12-triol o aktywności antyproliferacyjnej i antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Anna Gliszczyńska, Czesław Wawrzeńczyk, Joanna Wietrzyk, Marta Świtalska .- Numer : P.390322 .- Data zgłoszenia : 01-02-2010
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[35] Nowy (+)-(4R,5S,7S)-11S, 12-epoksynootkaton-9\alfa-ol o aktywności antyfidantnej i sposób jego otrzymywania / Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś, Anna Gliszczyńska, Czesław Wawrzeńczyk .- Numer : P.390323 .- Data zgłoszenia : 01-02-2010
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[36] Nowe \delta-hydroksy-\gamma-laktony o aktywności antyfidantnej i sposób ich otrzymywania / Iwona Dams, Czesław Wawrzeńczyk, Maryla Szczepanik, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz .- Numer : 197578 .- Data zgłoszenia : 15-03-2004
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[37] Nowe \delta-keto-\gamma-laktony o aktywności antyfidantnej i sposób ich wytwarzania / Iwona Dams, Czesław Wawrzeńczyk, Maryla Szczepanik, Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz .- Numer : 197577 .- Data zgłoszenia : 15-03-2004
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski