System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Zoologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 109 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] The world genera of Microtrombidiidae (Acari, Actinedida, Trombidioidea) / Grzegorz Gabryś .- Bytom : Upper Silesian Museum, 1999 .- 361 s. : bibliogr.rys.summ. - (Monographs of the Upper Silesian Museum ; no 2) .- ISBN: 839081207X
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6445] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ssaki / Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki
// W: Przyroda gminy Skwierzyna / red. L. Lipnicki .- Skwierzyna : Urząd Miejski, 2009 - s. 217--233 .- ISBN: 9788375850468
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11622] [data modyf: 14-01-2010 13:58]
[2] Calyptostomatoidea / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol, Joanna Łaydanowicz
// W: Fauna Polski : charakterystyka i wykaz gatunków / red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska . T. 3 .- Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2008 - s. 140--142 .- ISBN: 9788388147098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10884] [data modyf: 10-02-2009 14:05]
[3] Erythraeoidea / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol
// W: Fauna Polski : charakterystyka i wykaz gatunków / red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska . T. 3 .- Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2008 - s. 142--145 .- ISBN: 9788388147098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10885] [data modyf: 10-02-2009 14:07]
[4] Ssaki / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś
// W: Przyroda ożywiona : opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego / red. L. Jerzak .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2008 - s. 205--215 .- ISBN: 9788391503706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10812] [data modyf: 19-01-2009 11:44]
[5] Trombidioidea / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś
// W: Fauna Polski : charakterystyka i wykaz gatunków / red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska . T. 3 .- Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2008 - s. 145--148 .- ISBN: 9788388147098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10886] [data modyf: 10-02-2009 14:08]
[6] Acari: Terrestrial Parasitengona inhabiting transient biotopes / Andreas Wohltmann, Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol
// W: Chelicerata: Araneae, Acari I .- München : Elsevier, 2007 - (Süßwasserfauna von Mitteleuropa ; 7/2-1) - s. 158--240 .- ISBN: 9783827416933
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8603] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Ssaki / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, Dariusz Łupicki
// W: Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny / red. L. Jerzak, G. Gabryś .- Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, 2007 - s. 105--116 .- ISBN: 8390918277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Faunistic review of Parasitengona Terestria (= Trombidia) (Acari: Actinotrichida) of the Lubuskie Province / Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś
// W: Advances in Polish Acarology = Postępy polskiej akarologii / red. nauk. G. Gabryś, S. Ignatowicz .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 2006 - s. 282--292 .- ISBN: 8372446946
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Mites (Acari) in the system of Chelicerata / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland
// W: Advances in Polish Acarology = Postępy polskiej akarologii / red. nauk. G. Gabryś, S. Ignatowicz .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 2006 - s. 92--105 .- ISBN: 8372446946
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9038] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ssaki (Mammalia) / Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki
// W: Przyroda gminy Drezdenko / red. L. Lipnicki .- Drezdenko : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2006 - s. 170--185 .- ISBN: 8389961873
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Strojny Władysław Stanisław / Grzegorz Gabryś
// W: Polski słownik biograficzny : Strepa Jakub - Strutyński Jan . T. 44/3, z. 182 .- Warszawa - Kraków : Instytut Historii PAN, 2006 - s. 352--354 .- ISBN: 8386301015
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9218] [data modyf: 11-07-2007 12:43]
[12] Ssaki / Grzegorz Gabryś, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna
// W: Przyroda Ziemi Lubuskiej / red. A. Jermaczek, M. Maciantowicz .- Świebodzin : Wydaw. Klubu Przyrodników, 2005 - s. 217--235 .- ISBN: 838784652X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Ssaki / Grzegorz Gabryś
// W: Park Krajobrazowy "Łuk Mużakowa" .- Zielona Góra : Diapress Agencja Fotograficzno-Wydaw., 2005 - s. 13--15 .- ISBN: 8391303853
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7892] [data modyf: 14-12-2005 13:56]
[14] Antonio Berlese (1863-1927) and his acaroteca / Grzegorz Gabryś
// W: Postępy polskiej akarologii / red. nauk. Stanisław Ignatowicz .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 2002 - s. 249--255 .- ISBN: 8372443548
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5674] [data modyf: 27-03-2003 08:55]
[15] Calyptostomatoidea - Trombidioidea / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś
// W: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej / red. J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz .- Warszawa : Instytut Badawczy Leśnictwa, 2001 - s. 73--74 .- ISBN: 8387647225
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5591] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Roztocze (Acari) Bieszczadów / Maciej Skorupski, Eugeniusz Biesiadka, Grzegorz Gabryś, Dariusz J. Gwiazdowicz, Andrzej Kaźmierski, Wojciech Ł. Magowski, Joanna Mąkol, Ziemowit Olszanowski, Krzysztof Siuda
// W: Bezkręgowce Bieszczadów Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Cz. 1 / red. nauk. J. Pawłowski . T. 7 .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000 - (Monografie Bieszczadzkie) - s. 67--100 .- ISBN: 8388505009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5592] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Acari - roztocze / Czesław Błaszak, Eugeniusz Biesiadka, Grażyna Madej, Grzegorz Gabryś
// W: Wykaz zwierząt Polski / red. J. Razowski . T. 4, cz. 1-31 : Porifera-Symphyla .- Kraków : Wydaw. Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 1997 - s. 190--224 .- ISBN: 8390718707
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Terrestial parasitengona (Acari) of the Bükk National Park (NE Hungary) / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol
// W: The fauna of the Bükk National Park . Vol. 2 .- Budapest : Hungarian Natural History Museum, 1996 - (Natural History of the National Parks of Hungary ; no 8) - s. 487--490 .- ISBN: 963709332x
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5595] [data modyf: 03-03-2003 14:33]
[19] Observations on occurrence of postlarval forms of Erythraeus cinereus (Duges) and Allothrombium fuliginosum (Hermann) (Acari, Actinedida: Erythraeidae, Trombidiidae) on honey bee (Apis mellifera L.) / Grzegorz Gabryś, B. Tomaszewska, Joanna Mąkol, P. Chorbiński
// W: The Acari : physiological and ecological aspects of Acari-Host relationships .- Warszawa : Oficyna "Dabor", 1995 - s. 496--503 .- ISBN: 8390120763
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5597] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Parasitengona terrestria: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea and Trombidioidea (Acari) of the Bátorliget Nature Reserves (NE Hungary) / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol
// W: The Bátorliget Nature Reserves : after forty years / ed. by S. Mahunka . Vol. 2 .- Budapest : Hungarian Natural History Museum, 1991 - s. 707--713 .- ISBN: 9637093095
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14466] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Frequent or scarce? Damage flight-enabling body parts in bats (Chiroptera) / Jan Cichocki, Marcin Warchałowski, Agnieszka Ważna, Iwona Gottfried, Anna Bator, Tomasz Gottfried, Adrianna Kościelska, Jacek Bojarski, Monika Pietraszko, Grzegorz Gabryś // PLoS One .- 2019, s. 1--17, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0219783         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24276] [data modyf: 01-08-2019 14:15]
[2] A redescription of Erythraeus italicus Berlese, 1920 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland // Annales Zoologici .- 2018, Vol. 68, no. 3, s. 421--429, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Berlese Acaroteca, Erythraeoidea, Parasitengona, lectotype, nomenclature, paralectotypes, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3161/00034541ANZ2018.68.3.003         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23244] [data modyf: 31-10-2018 12:28]
[3] A redescription of Uncithrombium modestum (Berlese, 1888) (Acari: Actinotrichida: Microtrombidiidae) with a key to all species of the genus / Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2018, Vol. 68, no. 3, s. 409--420, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Berlese Acaroteca, Neotropical region, Parasitengona, Trombidioidea, endemic genus, nomenclature, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3161/00034541ANZ2018.68.3.002         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23243] [data modyf: 31-10-2018 12:11]
[4] Selective foraging on tree and shrub species by the European beaver Castor fiber in lowland and highland habitats in western Poland / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś // Polish Journal of Ecology .- 2018, Vol. 66, s. 286--300, ISSN: 1505-2249, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: European beaver, highland sites, lowland sites, selective foraging, woody plants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2018.66.3.008         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23227] [data modyf: 23-10-2018 17:08]
[5] Trombidia (Acari: Actinotrichida: Parasitengona) of the "Łężczok" Nature Reserve (Silesia, S Poland) / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland // Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda .- 2017, Vol. 23, s. 1--5, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Erythraeidae, Microtrombidiidae, Prostigmata, Trombidiformes, Trombidiidae, nature conservation
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22248] [data modyf: 23-01-2018 10:13]
[6] A redescription of Erythraeus acis (Berlese, 1882) non Schweizer, 1951 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) with notes on some related species from the Palaeartic region / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland // Annales Zoologici .- 2016, Vol. 66, no. 3, s. 417--430, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Berlese Acaroteca, Erythraeoidea, Parasitengona, Taxonomy, neotypes, nomenclature, sexual dimorphism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3161/00034541ANZ2016.66.3.008         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-20375] [data modyf: 20-09-2016 13:57]
[7] Impact of sheep grazing on small mammals diversity in lower mountain coniferous forest glades / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś // Applied Ecology and Environmental Research .- 2016, Vol. 14, no. 3, s. 115--127, ISSN: 1589-1623, , eISSN: 1785-0037, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Tatra Mountains, glades management, micromammals biodiversity, sheep grazing
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15666/aeer/1403_115127         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-20031] [data modyf: 04-05-2016 12:51]
[8] Roztocze (Acari) jako wskaźniki "dzikości" biocenotycznej / Grzegorz Gabryś, Adrianna Kościelska, Elżbieta Roland // Przegląd Przyrodniczy .- 2014, T. 25, z. 4, s. 130--139, ISSN: 1230-509X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Acariformes, Mesostigmata, Microtrombidiidae, Oribatida, Parasitengona, Parasitiformes, bioindykacja, biomonitoring
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18993] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[9] Występowanie łosia Alces alces w województwie lubuskim / Agnieszka Ważna, Marek Maciantowicz, Paweł Guzik, Jan Cichocki, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś // Przegląd Przyrodniczy .- 2014, T. 25, z. 2, s. 101--109, ISSN: 1230-509X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Eurasian elk Alces alces, Ziemia Lubuska, occurrence, występowanie, łoś Alces alces
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18817] [data modyf: 20-08-2015 14:48]
[10] Description of deutonymphs of Kamertonia polonica Gabryś, 2000 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) / Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś // Biological Letters .- 2013, Vol. 50, no. 1, s. 17--26, ISSN: 1644-7700, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Erythraeinae, Finland, Parasitengona, deutonymph
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/biolet-2013-0003         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-17992] [data modyf: 20-08-2015 12:16]
[11] Diet and prey selection of wolves (Canis lupus) recolonising Western and Central Poland / Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek, Aleksandra Kłosińska, Grzegorz Gabryś // Mammalian Biology .- 2011, Vol. 76, no 6, s. 709--715, ISSN: 1616-5047, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Canis lupus, Food preferences, Wild ungulates, Wolf recovery
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.mambio.2011.06.007         Cytowania wg Scopus: 44 [14-10-2019]
[AWCZ-15957] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Harvestmen (Opiliones) as hosts of Parasitengona (Acari: Actinotrichida, Prostigmata) larvae / Grzegorz Gabryś, Magdalena Felska, Aleksandra Kłosińska, Wojciech Staręga, Joanna Mąkol // Journal of Arachnology .- 2011, Vol. 39, s. 349--351, ISSN: 0161-8202, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Erythraeidae, Hydryphantidae, Phalangiidae, Trombidiidae, nemastomatidae, parasitic mites
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-16190] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Leptus phalangii (De Geer, 1778) (Acari: Actinotrichida: Prostigmata) - redescription, ecology and taxonomic notes on its relatives / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś, Joanna Łaydanowicz // Annales Zoologici .- 2011, Vol. 61, no 3, s. 535--546, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Leptus, larvae, new synonymus, parasitengona, postlarval forms, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/000345411X603382         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-15958] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Order Trombidiformes Reuter, 1909 / Zhi-Qiang Zhang, Qing-Hai Fan, Vladimir Pesic, Harry Smit, Andre V. Bochkov, A. A. Khaustov, Anne Baker, Andreas Wohltmann, Tinghuan Wen, James W. Amrine, P. Beron, Jianzhen Lin, Grzegorz Gabryś, Robert Husband // Zootaxa: Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness .- 2011, Vol. 3148, s. 129--138, ISSN: 1175-5326,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-16189] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] A new data on biology and taxonomy of Neotrombicula inopinata (Oudemans, 1909) and Leptotrombidium russicum (Oudemans, 1902) (Acari: Actinotrichida: Trombiculidae) / Joanna Mąkol, Jan Cichocki, Magdalena Felska, Aleksandra Kłosińska, Joanna Łaydanowicz, Dariusz Łupicki, Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2010, Vol. 60, no 3, s. 419--427, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: deutonymphs, hosts, life cycle, parasitengona, parasitism, systematics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.3161/000345410X535406         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-15096] [data modyf: 20-10-2010 12:03]
[16] First description of the larva of Trischidothrombium Feider, 1952 (Acari: Actinotrichida: Microtrombidiidae) / Joanna Mąkol, Andreas Wohltmann, Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2010, Vol. 60, no 3, s. 455--467, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: acarology, habitat specificity, life cycle, parasitengona, phenology, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.3161/000345410X535433         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-15097] [data modyf: 20-10-2010 12:10]
[17] Taxonomic notes on Willmannella Feider, 1952 (Acari: Actinotrichida: Microtrombidiidae) with redescription of adult W. Racovitzai (Feider, 1949) from Hungary / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol // Annales Zoologici .- 2010, Vol. 60, no 4, s. 589--598, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.3161/000345410X550454         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-15315] [data modyf: 10-01-2011 14:58]
[18] A redescription of Echinothrombium spinosum (Canestrini, 1985) (Acari: Actinotrichida: Prostigmata: Microtrombidiidae) with notes on biology and life cycle / Joanna Mąkol, Andreas Wohltmann, Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2008, Vol. 58, no 2, s. 289--301, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Echinothrombium spinosum, acarology, biology, life cycle, neotype, parasitengona, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-13367] [data modyf: 15-09-2009 12:03]
[19] Mites (Acari) of the Karkonosze Mountains: a review / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol, Jerzy Błoszyk, Dariusz J. Gwiazdowicz // Biological Letters .- 2008, Vol. 45, s. 43--57, ISSN: 1644-7700, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Astigmata, Ixodida, Karkonosze, Mesostigmata, Oribatida, Poland, Prostigmata, fauna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13970] [data modyf: 13-08-2009 12:30]
[20] Description of the larva of Curteria Southcott, 1961 (Acari, Parasitengona, Erythraeidae) with notes on biology and life cycle / Andreas Wohltmann, Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś // Biologia .- 2007, Vol. 62, no 5, s. 573--580, ISSN: 0006-3088, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: acarology, life cycle, pedroerythraeus, prostigmata, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-12486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Description of the larva of Enemothrombium bifoliosum (Canestrini, 1884) (Acari : Parasitengona : Microtrombidiidae), redescription of adult and deutonymph with comments on the phylogeny of microtrombidiidae / Andreas Wohltmann, Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2006, Vol. 56, no 4, s. 805--817, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: acarology, biology, life cycle, neotype, new combination, new synonim, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-12267] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] A redescription of Platytrombidium fasciatum (C. L. Koch, 1836) and Atractothrombium sylvaticum (C. L. Koch, 1835) (Acari: Parasitengona : Microtrombidiidae) with notes on synonymy, biology and life cycle / Grzegorz Gabryś, Andreas Wohltmann, Joanna Mąkol // Annales Zoologici .- 2005, Vol. 55, no 3, s. 477--496, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Atractothrombium sylvaticum, Platytrombidium fasciatum, acarology, biology, life cycle, neotypes, prostigmata, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10561] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Caecothrombium deharvengi sp. nov. (Acari: Actinotrichida: Eutrombidiidae) from Vietnam, with a proposal of Caecothrombiinae subfam. nov. / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś // Zoologischer Anzeiger .- 2005, Vol. 243, s. 227--237 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: acarology, key, new combination, new species, new subfamily, new synonim, prostigmata, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10560] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Intuition or fixed criteria - about standards in species description / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś // Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy .- 2005, Vol. 16, no 4, s. 503--511 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Acari, Parasitengona terrestria, description standards, species-level taxa, variability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10631] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] A revision of European Johnstonianinae Thor, 1935 (Acari: Prostigmata: Parasitengona: Trombidioidea) / Andreas Wohltmann, Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2004, Vol. 54, no 3, s. 595--630, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Chyzeriidae, Hydrachnidia, Johnstonianidae, Tanaupodidae, Trombellidae, biology, neotypes, new species, new synonims, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-10049] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] A description of larva of Camerotrombidium pexatum (C. L. Koch, 1837) and C. rasum (Berlese, 1910) (Acari : Parasitengona : Microtrombidiidae) with notes on other active instars and remarks on biology and life cycle / Andreas Wohltmann, Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2003, Vol. 53, no 3, s. 539--549, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Acarology, Camerotrombidium pexatum, Camerotrombidium rasum, Prostigmata, biology, life cycle, neotype, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9154] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] A redescription of adult and larva of Echinothrombium rhodinum (C. L. Koch, 1837) (Acari : Parasitengona : Microtrombidiidae) with comments on the biology of the species / Grzegorz Gabryś, Andreas Wohltmann // Annales Zoologici .- 2003, Vol. 53, no 4, s. 729--738, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: acarology, biology, echinothrombium, echinothrombium rhodinum, life cycle, microtrombidiidae, neotype, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9380] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] A redescription on adult and larva of Dactylothrombium pulcherrimum (Haller, 1882) (Acari : Parasitengona : Microtrombidiidae) with remarks on life cycle and biology / Andreas Wohltmann, Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2003, Vol. 53, no 4, s. 739--748, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Dactylothrombium, Dactylothrombium pulcherrimum, acarology, biology, life-cycle, microtrombidiidae, neotype, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Subspecies of the European beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 / Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna // Acta Theriologica .- 2003, Vol. 48, no 4, s. 433--439, ISSN: 0001-7051, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Castor fiber, nomenclature, subspecies, systematics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-9377] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] A redescription of Sucidothrombium sucidum (L. Koch, 1879) (Acari: Actinotrichida: Microtrombidiidae) with characteristics of all active instars / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2002, Vol. 52, no 3, s. 443--454, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Acarology, Microtrombidiidae, S. sucidum, Sucidothrombium, life history, neotype, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] A redescription of Valgelephantia homocomum (Berlese, 1918) (Acari: Parasitengona: Microtrombidiidae) with a key to active instars of all known genera of Valgothrombiinae Gabryś, 1999 / Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2002, Vol. 52, no 3, s. 455--458, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Acarology, Valgelephantia homocomum, Valgothrombiinae, key, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8821] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] A redescription of Abrolophus schweizeri (Evans, 1952) comb. nov. (Acari: Parasitengona: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2001, Vol. 51, no 2, s. 227--231, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Abrolophus schweizeri, acarology, erythraeidae
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-7956] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] A redescription of Microtrombidium pusillum (Hermann, 1804) (Acari: Parasitengona: Microtrombidiidae) with notes on taxonomy and biology / Grzegorz Gabryś, Andreas Wohltmann // Annales Zoologici .- 2001, Vol. 51, no 2, s. 233--250, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: acarology, biology, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-7957] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Balaustium xerothermicum sp. nov. from Poland with remarks on all world species of the genus (Acari: Actinedida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2000, Vol. 50, no 1, s. 47--56, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Acari, Balaustium, Erythraeidae, Parasitengona, key, new species, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8825] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Four new homonyms in Erythraeidae (Acari: Actinedida) / Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2000, Vol. 50, no 1, s. 65--66, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Acari, Erythraeidae, Parasitengona, homonymy, new combinations, new names
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8823] [data modyf: 27-02-2003 11:43]
[36] Kamertonia polonica gen. and sp. nov. from Poland with a key to the world genera of "Conalae-Less" Erythraeinae (Acari: Actinedida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś // Annales Zoologici .- 2000, Vol. 50, no 1, s. 57--63, ISSN: 0003-4541, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Acari, Erythraeidae, Parasitengona, key, new genus, new species, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8824] [data modyf: 28-02-2003 13:12]
[37] Rola ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej zwierząt / Grzegorz Gabryś // Przegląd Przyrodniczy .- 2000, T. 11, nr 2-3, s. 195--213 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8819] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] The state of knowledge of terrestrial Parasitengona mites (Acari, Actinotrichida, Actinedida) of Białowieża Forest / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody .- 1999, T. 18, nr 1 (supl.), s. 29--34, ISSN: 0208-7545, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Acari, Białowieża Fores, Byelorussia, Mites, Poland, faunistics, terrestial Parasitengona
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8833] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Platytrombidium rafalskii n. sp. from Poland with a critical reviev and a key to the Palaeartic species (Acari: Actinedida: Microtrombidiidae) / Grzegorz Gabryś // Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy .- 1997, Vol. 8, no 1, s. 39--53 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Microtrombidiidae, Palaearctic region, Platytrombidium, acarology, key, new species, new synonym, taxonomy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8820] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Erythraeid (Acari, Actinedida, Erythhraeidae) fauna of three zoogeographic regions in Poland / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol // Acta Zoologica Fennica .- 1995, no 196, s. 382--384 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8834] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Parasitengona terrestria (Acari, Actinedida) Roztocza / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol // Fragmenta Faunistica .- 1994, T. 37, nr 4, s. 121--140, ISSN: 0015-9301, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16405] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[42] Ryjówkowate w pasiece / Barbara Tomaszewska, Grzegorz Gabryś // Pszczelarstwo .- 1993, nr 11, s. 8 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16419] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[43] Abrolophus strojnyi sp. n. from Poland (Acari: Actinedida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś // Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy .- 1992, Vol. 3, no 4, s. 233--242 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16407] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[44] Curteria southcotti sp. n. from Poland with redescription of C. episcopalis (C. L. Koch, 1837) comb. nov. (Acari: Actinedida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś // Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy .- 1992, Vol. 3, no 4, s. 243--259 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16406] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[45] Notes on the morphological terminology of Erythraeidae (Acari: Actinedida: Parasitengona) / Grzegorz Gabryś // Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy .- 1992, Vol. 2, no 4, s. 357--361 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16408] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[46] New data on the distribution and hosts of larvae of Erythraeidae (Acari, Actinedida) in Poland / Grzegorz Gabryś // Wiadomości Parazytologiczne .- 1991, T. 37, nr 1, s. 103--105 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16409] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[47] Clipeosoma jupiter Southcott, 1961 (Acari, Actinedida, Smarididae) a species new to the fauna of Poland / Grzegorz Gabryś // Wiadomości Parazytologiczne .- 1989, T. 35, nr 2, s. 165--169 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16410] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[48] Erythraeus mirjavehi n. sp. (Acari, Actinedida, Erythraeidae) from Iran with remarks on the genus Parerythraeus / Grzegorz Gabryś // Acarologia .- 1989, Vol. 30, no 1, s. 59--66 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16411] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[49] A new homonyme in the genus Podothrombium Berlese, 1910 (Acari, Actinedida, Trombidiidae) / Grzegorz Gabryś // Acarologia .- 1988, Vol. 29, no 1, s. 51--52 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16413] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[50] Stan i perspektywy badań nad trombidiami Polski (Acari, Actinedida: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea excl. Trombiculidae) / Grzegorz Gabryś // Przegląd Zoologiczny .- 1988, R. 32, nr 1, s. 17--34 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16412] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[51] Campylothrombium barbarum (Lucas, 1846) (Acari, Actinedida, Trombidiidae), a new species to the fauna of Poland / Grzegorz Gabryś // Polskie Pismo Entomologiczne = Bulletin Entomologique de Pologne .- 1987, T. 57, s. 593--596 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16414] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[52] Camerotrombidium rasum (Berlese, 1910) (Acari, Actinedida, Trombidiidae), nowy gatunek roztocza dla fauny Polski / Grzegorz Gabryś // Przegląd Zoologiczny .- 1986, R. 30, nr 4, s. 409--412 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16415] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[53] Echinothrombium spinosum (Canestrini, 1885) a new species for the fauna of Poland (Acari, Actinedida, Trombidiidae) / Grzegorz Gabryś // Polskie Pismo Entomologiczne = Bulletin Entomologique de Pologne .- 1986, T. 56, s. 223--226 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16417] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[54] New and rare mites (Acari: Calyptostomatidae, Erythraeidae, Trombidiidae) for the fauna of Poland / Grzegorz Gabryś, Ryszard Haitlinger // Polskie Pismo Entomologiczne = Bulletin Entomologique de Pologne .- 1986, T. 56, s. 471--474 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16416] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[55] O utworzenie rezerwatu leśno-florystycznego "Nad Sroczką" / Beata Gabryś, Grzegorz Gabryś // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 1986, R. 42, z. 6, s. 55--60, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16404] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[56] Trombidium mediterraneum (Berlese, 1910) (Acari, Actinedida, Trombidiidae), nowy gatunek roztocza dla fauny Polski / Grzegorz Gabryś // Przegląd Zoologiczny .- 1986, R. 30, nr 1, s. 58--61 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16418] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A key to postlarval Erythraeidae (Acari, Actinotrichida) of Poland / Grzegorz Gabryś // W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 2016, Vol. 22, s. 1--22, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Erythraeoidea, Parasitengona, diagnostic characters, taxonomy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10453] [data modyf: 05-01-2017 12:16]
[2] Commentaries on synonyms within Palaearctic Erythraeidae (Acari: Actinotrichida: Parasitengona) / Grzegorz Gabryś // W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 2016, Vol. 22, s. 1--8, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Erythraeoidea, new combination, new homonym, new synonyms, nomenclature, taxonomy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10452] [data modyf: 05-01-2017 12:04]
[3] Erythraeus gorcensis sp. nov. for misidentified Erythraeus acis sensu Schweizer, 1951 non Berlese, 1882 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś // W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 2016, s. 1--4, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, : bibliogr.summ. .- [dokument elektroniczny]
Słowa kluczowe: Erythraeoidea, Parasitengona, new species, nomenclature, taxonomy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10390] [data modyf: 15-07-2016 13:35]
[4] New data on Trombidia (Acari: prostigmata: parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western Poland) / Elżbieta Roland, Adrianna Kościelska, Joanna Massalska, Kinga Koperwas, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2015, Nr 846(22), s. 223--243, ISSN: 1230-3976, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Actinotrichida, Calyptostomatoidea, Ecological Sites, Erythraeoidea, Landscape Parks, Natura 2000, Nature Reserves, Trombidioidea, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, terrestrial Parasitengona, użytki ekologiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/ab.2015.22-16
[AWI-10340] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[5] Expansion of the raccon Procyon lotor in Poland / Grzegorz Gabryś, Justyna Nowaczyk, Agnieszka Ważna, Adrianna Kościelska, Krzysztof Nowakowski, Jan Cichocki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 169--181, ISSN: 1230-3976, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Poland, Procyon lotor, invasive species, occurrence, raccon,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10076] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[6] New data about Trombidia (Acari, Prostigmata) of the Neisse Valley in Görlitz (Saxony, SE Germany) area / Elżbieta Roland, Mateusz Baj, Adrianna Kościelska, Katarzyna Ziaja, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 105--124, ISSN: 1230-3976, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Actinotrichida, Erythraeoidea, Parasitengona, Tanaupodoidea, Trombidiformes, Trombidioidea,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10083] [data modyf: 24-08-2015 15:17]
[7] Occurence of lesser white-toothed shrew Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) in Poland / Jan Cichocki, Adrianna Kościelska, Barbara Piłacińska, Marek Kowalski, Agnieszka Ważna, Roland Dobosz, Krzysztof Nowakowski, Grzegorz Lesiński, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 149--168, ISSN: 1230-3976, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Crocidura suaveolens, biogeography, lesser white-toothed shrew, population,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10077] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[8] Problemy ochrony ssaków (mammalia) w województwie lubuskim / Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Jan Cichocki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 41--55, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Lubusz Land, Ziemia Lubuska, animal protection, monitoring, ochrona zwierząt, zagrożenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9937] [data modyf: 29-07-2015 11:04]
[9] Lubuska przyroda - warta zachodu? / Grzegorz Gabryś, Leszek Jerzak, Beata Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 54--64, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: monitoring, ochrona przyrody, województwo lubuskie, zagrożenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9638] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[10] Morphological abnormalities in mites of the genus Erythraeus Latreille, 1806 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) from Finland / Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2011, nr 580 (62), s. 45--53, ISSN: 1897-8223, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: anomalie, anomalies, deformacje, malformations, parasitengona, postlarval Erythraeoidea, postlarwalne Erythraeoidea, teratologia, teratology,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9007] [data modyf: 12-07-2011 12:51]
[11] Pokarm płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1969) na Ziemi Lubuskiej / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2011, nr 580 (62), s. 65--87, ISSN: 1897-8223, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Chiroptera, Insectivora, Lubuskie region, Micromammalia, Rodentia, Soricomorpha, Tyto alba, diet, skład pokarmu, strigiformes, województwo lubuskie, wypluwki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9008] [data modyf: 12-07-2011 12:58]
[12] Erythraeoidea (Acari: Prostigmata: Parasitengona) of Finland - state of knowledge and new data / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland, Joanna Mąkol, Pekka T. Lehtinen // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2009, nr 572, s. 21--28, ISSN: 1897-8223, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Acari, Erythraeidae, Finland, Finlandia, Parasitengona, Smarididae, roztocze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8505] [data modyf: 06-01-2010 13:14]
[13] Drobne ssaki (Mammalia: Insectivora et Rodentia) Raciborza i okolic / Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2008, nr 566, s. 17--24, ISSN: 1897-8223, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Kotlina Raciborska, Racibórz Basin, Tyto alba, barn owl, faunistics, faunistyka, micromammalia, pellets, płomykówka, wypluwki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8341] [data modyf: 02-04-2009 14:59]
[14] Pokarm zimowy płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1769), puszczyka Strix aluco Linnaeus, 1758 i uszatki Asio otus (Linnaeus, 1758) współwystępujących na Nizinie Śląskiej / Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2008, nr 567, s. 19--30, ISSN: 1897-8223, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Lower Silesia, Micromammalia, Strigiformes, food niche, pellets,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8423] [data modyf: 13-08-2009 12:04]
[15] The population of the Eurasian beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 in the Wrocław province after the flood of July 1997 / Agnieszka Ważna, Grzegorz Gabryś // W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 1998, T. 15, s. 181--194, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: Castor fiber, Eurasian beaver, Poland, Wrocław province, distribution, flood,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5950] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Microtrombidiidae (Acari: Actinedida) of Poland / Grzegorz Gabryś // W: Annals of the Upper Silesian Museum - (Entomology) .- 1996, no 6-7, s. 145--242 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Acari, Microtrombidiidae, Poland, key, monograph, new name, new synonyms,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5955] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Zbieranie, przechowywanie i preparacja roztoczy Parasitengona terrestria (Acari, Actinedida: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea excl. Trombiculidae et Leeuwenhoekiidae) / Grzegorz Gabryś // W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 1994, T. 14, s. 5--17, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Parasitengona terrestria, methods of collecting, preparation and preserving,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9291] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sudety i Karpaty inspiracją pracy twórczej profesora Władysława Strojnego / Grzegorz Gabryś // W: 1st International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland. Górki Wielkie, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 4 .- ISBN: 9788394443405
Słowa kluczowe: Władysław Strojny, entomologia, entomology, fine art photography, fotografika, nature conservation, ochrona przyrody

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22144] [data modyf: 16-05-2016 09:27]
[2] Kleszcze z wybranych gatunków zwierzyny łownej w dwóch obwodach łowieckich w województwie lubuskim / Andżelina Łopińska, Olaf Ciebiera, Grzegorz Gabryś // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 47 .- ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21868] [data modyf: 09-10-2017 13:21]
[3] Roztocze Parasitengona terrestria (=Trombidia) (Acari: actinotrichida) rezerwatu "Dąbrowa Brzeźnicka" / Elżbieta Roland, Joanna Massalska, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 48 .- ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21869] [data modyf: 05-10-2015 10:04]
[4] Ticks (Acari: Ixodida) occurence on roe deer in two hunting districts in county of Nowa Sól (Lubuskie Province, Poland) / Andżelina Łopińska, Olaf Ciebiera, Grzegorz Gabryś // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 124 .- ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21998] [data modyf: 09-10-2017 13:21]
[5] Criteria of the genus in heteromorphic mites: the case of Microtrombidiidae (Acari, Actinedida, Trombidioidea) / Grzegorz Gabryś // W: Akarologia polska u progu XXI wieku : Materiały XXVI Sympozjum Akarologicznego. Kazimierz Dolny, Polska, 1999 .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 1999, s. 21--28 .- ISBN: 8372441766
Słowa kluczowe: Acari, Microtrombidiidae, Parasitengona, characters, criteria, genus

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15392] [data modyf: 28-02-2003 13:34]
[6] Does Enemothrombium Berlese, 1910 (Microtrombidiidae) have the right to exist? / Grzegorz Gabryś // W: ACAROLOGY IX : Proceedings of the IXth International Congress of Acarology. Columbus, USA, 1994 .- Columbus : The Ohio Biological Survey, 1996 .- Vol. 1, s. 363--365 .- ISBN: 086727123X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15394] [data modyf: 03-03-2003 10:59]
[7] On some taxonomic issues within Microtrombidiidae Thor, 1935 (Acari, Actinedida) / Grzegorz Gabryś // W: Advances of acarology in Poland : Preceedings of the Symposium. Siedlce, Polska, 1995 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1995, s. 9--13
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15393] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Intergeneric relationships within Erythraeidae (Acari, Actinedida) / Grzegorz Gabryś // W: Modern acarology : proceedings of the international congress of acarology. České Budejovice, Czechy, 1990 .- Prague : Academia, 1991 .- Vol. 2, s. 207--212 .- ISBN: 8020003649
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20312] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Studies on Erythraeidae (Acari, Actinedia) in Poland / Grzegorz Gabryś // W: XII Meždunarodnij simpozium po entomofaune Srednej Evropy. Kiev, Ukraina, 1988 .- Kiev : Naukova Dumka, 1991, s. 365--366
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20311] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] A state of investigation of the free living mites of the phalanx Trombidia in Poland against the background of Europe / Grzegorz Gabryś // W: Soil fauna and soil fertility : proceedings of the 9th international colloquium on soil zoology. Moscov, Rosja, 1985 .- Moscow : Izd. "Nauka", 1987, s. 552--554
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20313] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Annales Zoologici / (Red.) Grzegorz Gabryś .- Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2013, 62-63 .- ISSN: 0003-4541
Kod: RED-C-KOM    BibTeX   (pkt: 1)
[RED-5206] [data modyf: 11-09-2015 11:28]
[2] Graellsia / (Red.) Grzegorz Gabryś, -- [et. al.] .- Madrid : Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), 2013, Vol. 69, no. 2
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5254] [data modyf: 02-09-2015 16:37]
[3] Ochrona środowiska w programach studiów przyrodniczych / (Red.) Beata Gabryś, Grzegorz Gabryś .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- ISBN: 9788374813563
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4836] [data modyf: 07-02-2011 11:55]
[4] Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny / (Red.) Leszek Jerzak, Grzegorz Gabryś .- Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, 2007, 220 s. .- ISBN: 8390918277
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4445] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Advances in Polish Acarology = Postepy polskiej akarologii / (Red.) Grzegorz Gabryś, Stanisław Ignatowicz .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 2006 .- ISBN: 8372446946
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4367] [data modyf: 06-07-2007 15:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski