System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Dariusz Piotr Mikołajewski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zastosowanie systemów ekspertowych w edukacji i inżynierii / Dariusz Piotr Mikołajewski
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 177--189 .- ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8047] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Design of cold-formed thin-walled beams with application of an expert system / Renata Kasperska, Marian Ostwald, Dariusz Piotr Mikołajewski // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2007, Vol. 7, no 1, s. 4040019--4040020, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1002/pamm.200700296
[AWCZ-13178] [data modyf: 02-09-2008 12:44]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wspomaganie projektowania belek cienkościennych kształtowanych na zimno z wykorzystaniem systemu ekspertowego / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2007, nr 40, s. 200--207 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7963] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wybrane systemy zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w krajach Unii Europejskiej / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2003, z. 36, s. 87--100, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6416] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[3] Publikacje multimedialne w sieci lokalnej / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje .- 2002, nr 70, s. 319--323 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Design of cold-formed thin-walled beams with the application of an expert system / Renata Kasperska, Marian Ostwald, Dariusz Piotr Mikołajewski // W: 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics - ICIAM '07. Zürich, Szwajcaria, 2007 .- Zürich : [brak wydawcy], 2007, s. 169 .- + CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Expert systems in optimal design of thin-walled structures / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy, 2005 .- Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 460--463 .- ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: expert system, multicriteria optimization, thin-walled structures

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17258] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Applicable expert system for a optimal design of thin-walled structures / Renata Kasperska, Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Thin-walled vessels : 3rd conference. Karłów, Polska, 2004 .- Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 163--170 .- ISBN: 8392128001
Słowa kluczowe: expert system, multicriteria optimization, thin-walled structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16582] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Problemy naboru studentów w warunkach polskich szkół wyższych / Andrzej Lasota, Dariusz Piotr Mikołajewski, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Nauka a jakość życia : edukacja w perspektywie stulecia : VII Międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa, 2003 .- Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003 .- Studium Vilnense A, s. 382--383 .- ISBN: 9955596015
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] System kształcenia w Polsce - analiza wymagań / Aleksandra Kawecka-Endler, Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa - FUTURE 2002 : Materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, Polska, 2002 .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2002 .- T. 1, s. 243--254 .- ISBN: 8322720149
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15293] [data modyf: 06-02-2003 11:48]
[6] Application of computer techniques in laboratory of electrotechnology and automatics / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2000 : sbornik mezinarodni konference. Olomouc, Czechy, 2000 .- Olomouc : Univerzita Palackeho, 2000, s. 232--234
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12462] [data modyf: 09-07-2004 13:25]
[7] Techniki informatyczne w ćwiczeniach laboratoryjnych / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Pedagogika i informatyka : Konferencja naukowa. Cieszyn, Polska, 2000 .- Katowice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 273--280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14121] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[8] Zastosowania techniki komputerowej w laboratorium elektrotechniki / Marek Furmanek, Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Technologia informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym : VI Ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000 .- Materiały : Konferencje, s. 139--145
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14062] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski