System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Maria Kowal
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki leśne (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 59 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Modelowanie i analiza odkształceń drewna nawilżanego w zakresie higroskopijnym w różnych stanach naprężeń / Maria Kowal .- Zielona Góra : Wydaw. WSP im. T. Kotarbińskiego, 2001 .- 78 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8372680426
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Warunki techniczne budynków w zakresie ochrony akustycznej / Marcin Topczak, Hanna Łosyk, Maria Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 83--93 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19851] [data modyf: 23-08-2019 12:10]
[2] Znaczenie środków ochrony indywidualnej jako ostatniego ogniwa ochronnego dla pracowników / Hanna Łosyk, Marcin Topczak, Maria Kowal
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 149--157 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19855] [data modyf: 23-08-2019 12:10]
[3] Bezpieczeństwo pracy z nanomateriałami / Marcin Topczak, Maria Kowal
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny] / red. nauk P. Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 11--19 .- ISBN: 9788394151638
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18817] [data modyf: 23-08-2019 12:07]
[4] Określenie kosztów jakości wg kategorii ISO 9004 na przykładzie wypadku przy pracy / Marcin Topczak, Maria Kowal
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 103--113 .- ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18035] [data modyf: 23-08-2019 13:45]
[5] Stres w miejscu pracy a wypalenie zawodowe / Hanna Łosyk, Maria Kowal
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 117--128 .- ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18037] [data modyf: 11-07-2016 13:10]
[6] Technical protection means intended for industrial machines / Maria Kowal
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 27--34 .- ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18904] [data modyf: 31-03-2017 11:30]
[7] Ocena dyskomfortu pracowników na stanowiskach pracy malarni proszkowej / Łukasz Michalski, Maria Kowal
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 21--37 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17600] [data modyf: 17-02-2016 09:38]
[8] Testing of an inexpensive fireproof agent for wood-base materials / Maria Kowal, Szymon Koncur
// W: Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník / ed. M. Čulík .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2015 - s. 111--117 .- ISBN: 9788022827591
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17293] [data modyf: 06-11-2015 16:32]
[9] Acoustic properties of the violin sound box / Jakub Kasprzyk, Maria Kowal
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2014 - s. 123--126 .- ISBN: 9788022826471
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16329] [data modyf: 27-08-2015 14:08]
[10] Resonance wood in violin construction / Jakub Kasprzyk, Maria Kowal
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2013 - s. 119--127 .- ISBN: 9788022825313
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15614] [data modyf: 11-08-2015 09:37]
[11] Wstęp do badań ewaluacyjnych ex-ante w ramach projektu PO KL 4.1.1. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego - modułu Technologii Drewna". Wyniki badań sondażowych na etapie przygotowawczym / Maria Kowal, Adam Kaźmierczak, Czesław Częstochowski
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 137--143 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10914] [data modyf: 25-02-2009 10:26]
[12] Energia słoneczna jako jedno z alternatywnych źródeł energii / Adam Kaźmierczak, Waldemar Szewczuk, Maria Kowal
// W: Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów / red. Z. Kiernicki .- Lublin : Liber Duo Kolor, 2004 - (Monografia) - s. 116--121 .- ISBN: 8389868024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6997] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Znaczenie drzewnego granulatu paliwowego w energetyce / Adam Kaźmierczak, Czesław Częstochowski, Maria Kowal
// W: Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów / red. Z. Kiernicki .- Lublin : Liber Duo Kolor, 2004 - (Monografia) - s. 105--108 .- ISBN: 8389868024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6995] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Znaczenie gospodarcze, ekologiczne i społeczne drewna wierzbowego / Adam Kaźmierczak, Czesław Częstochowski, Maria Kowal
// W: Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów / red. Z. Kiernicki .- Lublin : Liber Duo Kolor, 2004 - (Monografia) - s. 109--115 .- ISBN: 8389868024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6996] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Mechano-sorptive effect for water soaked wood / Maria Kowal
// W: Poromechanics : a tribute to Maurice A. Biot .- Rotterdam : Balkema, 1998 - s. 587--591 .- ISBN: 9058090035
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4584] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dust explosion hazard in wood processing / Grzegorz Dudarski, Maria Kowal, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2015, No. 90, s. 61--65, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: explosion hazard, occupational safety, wood dust
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19364] [data modyf: 05-10-2015 14:22]
[2] Dynamics examination of selected properties for wood materials varying their humidity / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2015, No. 90, s. 113--118, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: humidity, swelling, water absorption, wood, wood materials
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19365] [data modyf: 05-10-2015 14:25]
[3] Inhibition of fiber crosswise swelling in two simultaneous anatomic directions for scots pine humidified sapwood / Czesław Częstochowski, Maria Kowal, Grzegorz Dudarski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2015, No. 90, s. 29--33, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: scientific workstation, wood anatomic directions, wood swelling pressure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19363] [data modyf: 05-10-2015 14:20]
[4] Systemy zabezpieczeń w urządzeniach przemysłu papierniczego / Maria Kowal, Krystian Stadler // Przegląd Papierniczy .- 2014, nr 12, s. 753--756, ISSN: 0033-2291, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18722] [data modyf: 21-07-2015 10:11]
[5] Nowatorski system zabezpieczeń urządzeń przemysłowych w zakładzie przemysłu papierniczego / Maria Kowal, Krystian Stadler // Przegląd Papierniczy .- 2013, nr 12, s. 677--678, ISSN: 0033-2291, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17850] [data modyf: 20-08-2015 12:20]
[6] Problematyka bezpieczeństwa pracy w zakładach papierniczych / Krystian Stadler, Maria Kowal // Przegląd Papierniczy .- 2013, nr 9, s. 489--492, ISSN: 0033-2291, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17573] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[7] Rodzaje i przyczyny urazów występujących podczas wypadków przy pracy w przemyśle papierniczym / Maria Kowal, Krystian Stadler // Przegląd Papierniczy .- 2013, nr 11, s. 615--617, ISSN: 0033-2291, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17851] [data modyf: 20-08-2015 12:20]
[8] The impact of beech lumber open air storage on kiln drying. Part I / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2013, No. 83, s. 63--65, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: beech timber drying, drying chamber, natural drying
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19374] [data modyf: 06-10-2015 09:44]
[9] The impact of beech lumber open air storage on kiln drying. Part II / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2013, No. 83, s. 66--72, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: kiln drying, lumber beech, moisture content
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19375] [data modyf: 06-10-2015 09:46]
[10] The impact of beech lumber open air storage on kiln drying. Part III / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2013, No. 83, s. 73--77, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: savings, storage, timber beech
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19376] [data modyf: 06-10-2015 09:48]
[11] Contemporary concepts of household hygienic-sanitary areas / Joanna Majchrzak, Maria Kowal // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2010, No. 70, s. 190--195, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19370] [data modyf: 06-10-2015 09:35]
[12] Selected aspects of kitchen area design / Joanna Majchrzak, Maria Kowal // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2010, No. 70, s. 196--203, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19371] [data modyf: 06-10-2015 09:37]
[13] Research on the influence of wood moisture content and its anatomic direction on energy absorption of a wood sample under impact test / Maria Kowal, Czesław Częstochowski, Adam Kaźmierczak // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2008, No. 65, s. 224--227, ISSN: 1898-8857, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy absorption, impact tests, moisture content
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19372] [data modyf: 06-10-2015 09:40]
[14] Analysis of temperature decomposition during the process plasticization of oak wood / Czesław Częstochowski, Maria Kowal // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2007, No. 61, s. 110--113, ISSN: 1898-8857, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: McLean's solution, heat conductivity, plasticization of wood, temperature decomposition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19369] [data modyf: 06-10-2015 09:33]
[15] Condition of plasticity of oak wood at the rising temperature of wood / Czesław Częstochowski, Maria Kowal // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2007, No. 61, s. 107--109, ISSN: 1898-8857, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: condition of plasticity, limit temperature, misses ellipse, yield point
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19368] [data modyf: 06-10-2015 09:30]
[16] Asortymenty włókien poliestrowych / Bożena Grabarczyk, Maria Kowal // Odzież .- 2003, nr 2, s. 35--37 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9298] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Wytwarzanie włókien poliestrowych / Bożena Grabarczyk, Maria Kowal // Odzież .- 2002, nr 2, s. 50--53 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8889] [data modyf: 20-03-2003 12:18]
[18] Yield criterion of the softwood under conditions of variable humidity / Maria Kowal, Janusz Mielniczuk // Engineering Transactions .- 2001, Vol. 49, no 4, s. 529--535, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-7731] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Odpady tworzyw sztucznych i co dalej? / Beata Andrzejczak, Maria Kowal // Wychowanie Techniczne w Szkole .- 2000, nr 2/3, s. 34--36 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7732] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Wytwarzanie jedwabiu włókienniczego z poliamidu 6 / Bożena Grabarczyk, Maria Kowal // Odzież .- 1999, nr 6, s. 236--237 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Material constants for wet pine sapwood / Maria Kowal, Stefan Jan Kowalski // Studia Geotechnica et Mechanica .- 1998, Vol. 20, no 3-4, s. 39--52, ISSN: 0137-6365, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-7730] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Physical relations for wood at variable humidity / Stefan Jan Kowalski, Maria Kowal // Transport in Porous Media .- 1998, Vol. 31, s. 331--346 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mechano-sorptive effect, physical relations, pine sapwood, swelling of stressed wood, theoretical and experimental studies, variable material constants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 9 [14-10-2019]
[AWCZ-7729] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[23] Experimental investigation of water soaked wood at uniaxial and biaxial states of stress / Maria Kowal, J. S. Kowalski // Applied Mechanics Reviews .- 1995, Vol. 48, no 10, s. 684--688 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-11590] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] On the mechanical behaviour of water soaked wood at various states of stress / Maria Kowal, Witold Rybarczyk, J. S. Kowalski // Wood Science and Technology .- 1992, Vol. 26, s. 295--306 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-11589] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Poziom wiedzy mieszkańców miasta Żary na temat energii odnawialnej / Jan Onyszko, Magdalena Onyszko, Adam Kaźmierczak, Maria Kowal // W: Natura - (Monografie) .- 2006, z. 13, s. 223--227 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badanie poziomu wiedzy, der Umfragen des Niveaus von Wissen, die erneuerte Energie, energia odnawialna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7654] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Poziom wiedzy młodzieży z żarskich szkół ponad-podstawowych z zakresu wykorzystania wybranych odnawialnych źródeł energii / Jan Onyszko, Magdalena Onyszko, Adam Kaźmierczak, Maria Kowal // W: Natura - (Monografie) .- 2006, z. 13, s. 217--222 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badanie poziomu wiedzy, der Umfragen des Niveaus von Wissen, die erneuetr Energie, energia odnawialna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7653] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wykorzystanie energii wody na przykładzie elektrowni wodnej Grajówka / Maria Kowal, Marcin Olszówka // W: Natura .- 2004, z. 10, s. 91--96 : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: generator, jaz główny, jaz stabilizujący, kraty czyszczące, transformator, turbina,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6762] [data modyf: 08-12-2004 09:01]
[4] Basket Willow as the XXI century material / Maria Kowal, Czesław Częstochowski // W: Annals of Warsaw Agricultural University - (Forestry and Wood Technology ; no 53) .- 2003, s. 178--183 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: and natural environment, atmosphere, ecology, energetic willow, willow biomass,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6284] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] The capillary rise of water and radius of capillaries in wood / Maria Kowal, Czesław Częstochowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport .- 2003, nr 56, s. 93--98 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: capillary rise, capillary spaces, height of transfer of water, sapwood pine,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6364] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Modelling of the phenomenon of wood swelling / Maria Kowal // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 43--53 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4087] [data modyf: 21-01-2003 10:24]
[7] Obecność tworzyw sztucznych w środowisku / Maria Kowal, Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 1, s. 115--120 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5274] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Verification of physical relations for stressed wood at variable humidity / Maria Kowal // W: Folia Forestalia Polonica - (B : Drzewnictwo) .- 1999, z. 30, s. 103--113 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5246] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wpływ obciążenia na zawartość wilgoci w drewnie / Maria Kowal // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - (Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; 24) .- 1999, z. 811, s. 217--223 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5266] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Potencjał kapilarny wody w drewnie / Maria Kowal, Czesław Częstochowski // W: Studia i Materiały - (Technika) .- 1998, nr 45, s. 119--124 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Warunki kształcenia młodzieży na podstawie wybranych szkół podstawowych / Edward Kowal, Maria Kowal, Artur Danowski // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 2, s. 65--68 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5270] [data modyf: 22-01-2003 14:09]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mechanizm sprzężenia mechaniczno-wilgotnościowego w drewnie / Maria Kowal // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 1, s. 119--124 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18013] [data modyf: 12-10-2006 14:35]
[2] Koncepcja stanowiska badawczego do określania wartości opałowej wybranych nośników energetycznych / Adam Kaźmierczak, Maria Kowal // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2004 : technicka a informacni vychova : mezinarodni vedecko-odborna konference. Cervna, Czechy, 2004 .- Olomouc : Votobia Praha, 2004, s. 424--429 .- ISBN: 8072201824
Słowa kluczowe: energia odnawialna, stanowisko badawcze, wartość opałowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16462] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Modele matematyczne opisujące właściwości drewna / Maria Kowal, Czesław Częstochowski // W: X Sympozjum suszarnictwa. Łódź, Polska, 2003 .- Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003, s. 739--750 [CD-ROM] .- ISBN: 8372831033
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16070] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Wierzba w ochronie środowiska / Maria Kowal, Edward Kowal // W: IX Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii - 2003 : konferencja naukowo-techniczna. Zakopane, Polska, 2003 .- Kraków : [brak wydawcy], 2003, s. 200--203 .- ISBN: 8391862607
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16090] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Nauka o drewnie na lekcjach techniki a cel poznawczy / Czesław Częstochowski, Maria Kowal // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2001 : Sbornik mezinarodni konference. Olomouc, Czechy, 2001 .- Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2001, s. 46--48
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Load carrying-capacity of the wood elements under conditions of variable humidity / Maria Kowal, Janusz Mielniczuk // W: Computer simulation in machine design. Wierzba, Polska, 2000 .- Warsaw : [brak wydawcy], 2000, s. 89--94 .- ISBN: 8391219038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14637] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] The height of rise of water in capillary spaces of wood / Maria Kowal, Czesław Częstochowski // W: Theoretical and Experimental Problems of Materials Engineering : The Fourth International Conference. Puchov, Słowacja, 1999 .- Puchov : [brak wydawcy], 1999, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: capillary rise, capillary spaces, height of transfer of water, sapwood pine

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14160] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Próba oceny funkcjonowania szkoły integracyjnej / Edward Kowal, Maria Kowal // W: Ergonomia niepełnosprawnym - "MKEN '97" : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Łódź, Polska, 1997 .- Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 129--136
Słowa kluczowe: ergonomia, integracja, niepełnosprawni

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14199] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski