System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Edward Kowal
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki leśne (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 173 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Ekologia / Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz .- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2014 .- 253 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) .- ISBN: 9788320820959
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12231] [data modyf: 02-09-2015 11:27]
[2] Work hygene - selected issues : monograph / Andrzej Rabenda, Edward Kowal, Karol Balog .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- 162 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378420934
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12230] [data modyf: 02-09-2015 11:27]
[3] Zarządzanie środowiskowe / Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek .- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2013 .- 234 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) .- ISBN: 9788320820607
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12232] [data modyf: 27-08-2015 09:03]
[4] Oddziaływanie szkodliwości przemysłowych na organizm człowieka / Andrzej Rabenda, Edward Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 214 s. : bibliogr.fot.rys.tab.summ. .- ISBN: 9788374812221
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8978] [data modyf: 05-03-2009 14:33]
[5] Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii / Edward Kowal .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002 .- 244 s. : bibliogr.tab.wykr. .- ISBN: 8301138777
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6451] [data modyf: 04-03-2003 13:09]
[6] Ekonomiczne podstawy ograniczania hałasu w przedsiębiorstwie / Edward Kowal, Witold Rybarczyk .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1999 .- 63 s. : bibliogr.rys.wykr. .- ISBN: 839063483X
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Analiza zmian zagrożenia hałasem w wydziałach obróbki mechanicznej drewna i ich wpływu na wydajność pracy / Edward Kowal .- Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, 1993 .- 115 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8385693262
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9633] [data modyf: 08-06-2010 16:14]
[8] Projektowanie i wdrażanie rozwiązań zmniejszających hałas / Witold Rybarczyk, Elżbieta Walerian, Edward Kowal .- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988 .- 174 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Dźwięki i wibracje w środowisku pracy) .- ISBN: 8320207428
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9634] [data modyf: 07-07-2010 09:23]
[9] Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa. Część II : skrypt / Edward Kowal .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1986 .- 82 s.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9652] [data modyf: 21-06-2010 17:20]
[10] Projektowanie i wdrażanie w ochronie środowiska pracy przed hałasem / Witold Rybarczyk, Elżbieta Walerian, Edward Kowal .- Zielona Góra : TNOiK ; Wydaw. WSP, 1986 .- 202 s.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9653] [data modyf: 21-06-2010 17:26]
[11] Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa. Część I : skrypt / Edward Kowal .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1985 .- 65 s.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9651] [data modyf: 21-06-2010 17:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] System poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Patryk Krupa, Justyna Patalas-Maliszewska, Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 451--462 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19904] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[2] System rejestracji i analizy odchyleń od stanu normalnego jako element prewencji wypadkowej - część 2 - studium przypadku / Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Patryk Krupa, Magdalena Jarzębińska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 428--438 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19903] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[3] Klimat bezpieczeństwa a wypadkowość na przykładzie pracowników Straży Granicznej / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Edward Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 364--373 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17665] [data modyf: 03-03-2016 13:16]
[4] Psychologiczne aspekty klimatu bezpieczeństwa / Beata Zawadzka, Edward Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku / red nauk. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2015 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 55--64 .- ISBN: 9788363626037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17056] [data modyf: 05-08-2015 12:45]
[5] Wpływ hałasu i infradźwięków na sprawność psychomotoryczną / Edward Kowal, Patryk Krupa
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 47--60 .- ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16962] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[6] Wykorzystanie programu ekrzyżowy do oceny sprawności psychomotorycznej / Edward Kowal, Patryk Krupa
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 107--121 .- ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16963] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[7] Zróżnicowanie parametrów kultury bezpieczeństwa wśród pracowników kopalni miedzi / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal, Arkadiusz Pietruszka
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015 - s. 418--426 .- ISBN: 9788393039975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16680] [data modyf: 27-08-2015 12:37]
[8] Jakość i efektywność szkoleń BHP / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 537--547 .- ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15897] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[9] Kultura bezpieczeństwa - wartością współczesnego człowieka / Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Andrzej Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku / red. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2014 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 23--31 .- ISBN: 9788363626013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16189] [data modyf: 05-08-2015 09:14]
[10] Ocena ryzyka zawodowego w górnictwie podziemnym / Andrzej Kowal, Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku / red. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2014 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 125--131 .- ISBN: 9788363626013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16191] [data modyf: 05-08-2015 09:14]
[11] Statystyczna analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim górnictwie miedzi / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku / red. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2014 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 109--123 .- ISBN: 9788363626013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16190] [data modyf: 05-08-2015 09:14]
[12] Szacowanie kosztów wypadków przy pracy w zakładach górniczych / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 548--561 .- ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15898] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[13] Zdrowy rozsądek warunkiem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie / Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Andrzej Kowal
// W: Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu / red. nauk. M. Kuć, T. Węglarz .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014 - (Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy ; 3) - s. 427--438 .- ISBN: 9788361304784
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16192] [data modyf: 04-08-2015 10:19]
[14] Zasadnicze uwarunkowania wypadków przy pracy i ich koszty w wybranym zakładzie produkcyjnym / Grzegorz Dudarski, Edward Kowal, Marek Rybakowski
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku / red. nauk. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2013 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 145--150 .- ISBN: 9788392663096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15422] [data modyf: 26-08-2015 13:59]
[15] Zmiany sprawności psychomotorycznej i zmęczenia zależnie od zmiany roboczej / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012 - s. 725--732 .- ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14423] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Analiza poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy samochodowe w zależności od typu nawierzchni drogowej i prędkości jazdy / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii : monografia / red. nauk. E. Górska .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, 2011 - s. 337--346 .- ISBN: 9788393098316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14428] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Podstawowe determinanty sprawności psychofizycznej kierowców / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii : monografia / red. nauk. E. Górska .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, 2011 - s. 154--164 .- ISBN: 9788393098316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14427] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[18] Uciążliwości hałasowe w transporcie kolejowym / Edward Kowal, Paweł Kaźmierczak, Patrycja Hamerska
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2010 roku / red. nauk. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2010 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 215--226 .- ISBN: 9788392663034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11850] [data modyf: 30-03-2010 11:15]
[19] Perspektywy funkcjonowania systemów makroergonomicznych / Edward Kowal
// W: Ergonomia - technika i technologia - zarządzanie / red. M. Fertsch .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2009 - s. 69--79 .- ISBN: 9788371438664
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11702] [data modyf: 11-02-2010 11:53]
[20] Proces narastającego zmęczenia na przykładzie pracowników banku / Paweł Kaźmierczak, Edward Kowal, Adam Wardyn
// W: Prewencja ergonomiczna schorzeń uwarunkowanych pracą : monografia / red. W. M. Horst .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2009 - s. 87--102 .- ISBN: 8371438493
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11701] [data modyf: 11-02-2010 11:24]
[21] Wpływ warunków pracy i wieku na sprawność psychomotoryczną / Paweł Kaźmierczak, Edward Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2009 roku / red. nauk. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2009 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 31--38 .- ISBN: 9788392663010
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11704] [data modyf: 11-02-2010 12:17]
[22] Efektywność zadaniowa operatorów wozu dowodzenia zależnie od warunków pracy / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 4) - s. 55--68 .- ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10950] [data modyf: 05-03-2009 15:39]
[23] Testy sprawności psychofizycznej w ocenie uciążliwości wynikających z nieergonomicznych warunków pracy / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, Dominik Szymczyszyn
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 4) - s. 7--16 .- ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10945] [data modyf: 05-03-2009 14:50]
[24] Udział obciążeń statycznych w pracach dynamicznych / Edward Kowal, Kamila Wojewódka
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2008 roku / red. J. Charytonowicz, W. Pilecki .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2008 - (Zastosowania Ergonomii. I) - s. 125--133 .- ISBN: 9788392663003
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10644] [data modyf: 08-12-2008 12:35]
[25] Wpływ czynników zewnętrznych i wieku na sprawność psychomotoryczną / Paweł Kaźmierczak, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 4) - s. 37--47 .- ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10948] [data modyf: 05-03-2009 15:01]
[26] Zmiana sprawności motorycznej operatorów wozu dowodzenia zależnie od warunków pracy / Edward Kowal, Kamila Wojewódka
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 4) - s. 17--26 .- ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10946] [data modyf: 05-03-2009 14:54]
[27] Znaczenie systemów makroergonomicznych w postępie technicznym / Edward Kowal, Kamila Wojewódka
// W: Różne aspekty ergonomii / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 5) - s. 7--16 .- ISBN: 9788374812238
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10990] [data modyf: 24-03-2009 15:22]
[28] Zarządzanie wybranymi parametrami monitora i ich wpływ na efektywność pracy / Edward Kowal
// W: Udział edukacji i badań z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w ochronie zdrowia społeczeństwa [Dokument elektroniczny] / red. J. S. Marcinkowski, W. M. Horst .- Poznań : Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007 - s. 135--145 .- ISBN: 8392225775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12079] [data modyf: 05-07-2010 13:41]
[29] Hałas infradźwiękowy w autobusach komunikacji miejskiej i międzymiastowej / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 73--85 .- ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8530] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Organizacja stanowiska komputerowego i jej wpływ na efektywność pracy / Edward Kowal, Sławomir Miedziarek
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 87--97 .- ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8531] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Problemy życia codziennego osób niepełnosprawnych / Edward Kowal
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 77--87 .- ISBN: 8373086455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8948] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Zarządzanie warunkami pracy poprzez ocenę ryzyka zawodowego / Edward Kowal, Kamila Wojewódka
// W: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy / red. A. Rabenda .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 7--30 .- ISBN: 9788374810678
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8863] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Some aspects of occupational illnesses in Poland / Andrzej Rabenda, Edward Kowal
// W: Ergonomics and work safety in information community : education and researches .- Poznań : Institute of Management Engineering Poznań University of Technology, 2005 - s. 284--303 .- ISBN: 8392225732
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7560] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] The risk of occupational illnesses the respiratory system in chosen foundries and generative works of the fabric / Andrzej Rabenda, Edward Kowal
// W: Ergonomics and work safety in information community : education and researches .- Poznań : Institute of Management Engineering Poznań University of Technology, 2005 - s. 304--318 .- ISBN: 8392225732
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7561] [data modyf: 23-06-2005 13:11]
[35] Wybrane czynniki wpływające na architekturę stanowiska komputerowego / Edward Kowal, Sławomir Miedziarek
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 73--81 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7759] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Ergonomiczne i ekologiczne bariery postępu techniczngo / Edward Kowal
// W: Uwarunkowania produktywności i konkurencyjności gospodarki w warunkach akcesji Polski do UE / red. J. Jagas .- Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2004 - s. 388--399 .- ISBN: 8391317382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6858] [data modyf: 12-10-2004 12:15]
[37] Znaczenie ergonomii w postępie technicznym / Edward Kowal
// W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie .- Koszalin : Polskie Towarzystwo Higieniczne, 2004 - s. 95--100 .- ISBN: 8391784495
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Zastosowania ergonomii w kształtowaniu uwarunkowań zdrowotnych / Edward Kowal
// W: Partnerstwo w medycynie pracy / red. E. Szyszymar, E. Kowal .- Zielona Góra : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 2003 - s. 73--79
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6309] [data modyf: 03-02-2004 13:03]
[39] Ergonomia w profilaktyce zdrowotnej / Edward Kowal
// W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie .- Koszalin : Polskie Towarzystwo Higieniczne, 2002 - s. 125--131 .- ISBN: 8391784495
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5221] [data modyf: 20-11-2002 13:10]
[40] Próba konstrukcji oceny ryzyka zawodowego / Ryszard Rzeźniczak, Edward Kowal
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, 2002 - s. 125--129 .- ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5117] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[41] Przygotowanie zawodowe pracowników ochrony środowiska / Edward Kowal
// W: Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników / pod red. B. Pietrulewicza .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1996 - s. 37--41 .- ISBN: 8390634805
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12082] [data modyf: 05-07-2010 16:06]
[42] Zadania przedmiotu materiałoznawstwo w kształceniu nauczycieli techniki / Edward Kowal
// W: Proces kształcenia nauczycieli techniki w założeniach i praktyce .- Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1986 - s. 49-51
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12080] [data modyf: 05-07-2010 14:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Parametry kultury bezpieczeństwa wśród różnych grup pracowników / Edward Kowal, Andrzej Kowal, Izabela Gabryelewicz, Arkadiusz Pietruszka // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji .- 2019, Vol. 8, iss. 2, s. 112--122, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania ankietowe, kultura bezpieczeństwa, security culture, surveys
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24335] [data modyf: 10-10-2019 11:56]
[2] Research and analysis of noise emitted by vehicles according to the type of surface roads and driving speed / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Edward Kowal // European Journal of Environmental and Safety Sciences .- 2014, Vol. 2, iss. 2, s. 71--78, ISSN: 0301-2115, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: motor vehicles, noise, road surface, survey, work and life safety
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18790] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[3] Analysis of noise emission in wood bucking / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2013, No. 83, s. 78--81, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: noise, wood bucking
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19378] [data modyf: 06-10-2015 10:01]
[4] Subiektywna ocena ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego / Edward Kowal, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski // Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka .- 2013, nr 5, s. 15--18, ISSN: 0137-7043, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17389] [data modyf: 20-08-2015 08:44]
[5] Evaluation of psychomotor fitness of wood exploitation workers / Edward Kowal, Paweł Kaźmierczak // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2008, No. 65, s. 220--223, ISSN: 1898-8857, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: exhaustion, motive abilities
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19377] [data modyf: 06-10-2015 09:58]
[6] Potrzeby osób niepełnosprawnych w ich odczuciach subiektywnych / Edward Kowal // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2005, nr 3, s. 5--16 : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10606] [data modyf: 17-01-2006 11:31]
[7] Wybrane problemy egzystencjalne osób niepełnosprawnych / Edward Kowal // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2005, nr 3/4, s. 45--50
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11190] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Badania wpływu hałasu na efekty pracy ludzkiej / Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1991, nr 8, s. 23--25, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14798] [data modyf: 01-06-2010 11:28]
[9] Czy hałas wpływa na liczbę wypadków / Edward Kowal // Ochrona Pracy .- 1991, nr 3, s. 6--7
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14839] [data modyf: 16-06-2010 11:20]
[10] Czy opłaca się poprawiać warunki pracy? / Edward Kowal // Przyjaciel przy pracy .- 1991, nr 10, s. 12--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14840] [data modyf: 16-06-2010 11:24]
[11] Ocena efektów akustycznych zastosowania rozwiązań ograniczających emisje hałasu przez pilarkę tasmową rozdzielczą typu DRPA-100 / Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1991, nr 1, s. 14--17, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14796] [data modyf: 01-06-2010 11:15]
[12] Próba oceny kosztów ograniczania zagrożenia hałasem w przemyśle drzewnym / Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1991, nr 8, s. 30--32, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14797] [data modyf: 01-06-2010 11:24]
[13] Low-nois wood-woorking machines for wood swing / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // Polish Technical Review .- 1990, nr 5, s. 15--16 .- ISSN 0032-3012
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14853] [data modyf: 23-06-2010 16:04]
[14] Próba oceny wpływu hałasu na wydajność pracy / Edward Kowal // Przegląd Mechaniczny .- 1989, R. 48, nr 17, s. 28--30, ISSN: 0033-2259, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-14841] [data modyf: 21-06-2010 09:54]
[15] Efekty akustyczne zastosowania rozwiązań ograniczających emisję hałasu przez trak typu DTRB-63 / Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1988, nr 11, s. 21--24, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14795] [data modyf: 01-06-2010 11:11]
[16] Konstrukcja i ocena skuteczności akustycznej obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej / Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1988, nr 11, s. 21--24, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14794] [data modyf: 01-06-2010 11:08]
[17] Ograniczenie hałasu w pomieszczeniu mechanicznym obróbki materiałów drzewnych / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // Przemysł Drzewny .- 1988, nr 8, s. 5--8, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14792] [data modyf: 01-06-2010 11:01]
[18] Próba oceny efektów poza akustycznych wynikających ze zmniejszenia zagrożenia hałasem / Edward Kowal // Ochrona Pracy .- 1988, nr 12, s. 21--24
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14838] [data modyf: 16-06-2010 11:15]
[19] Zmniejszenie poziomu hałasu na stanowiskach pracy przy obrzynarce dwustronnej typu DPPA-III-50 / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // Przemysł Drzewny .- 1988, nr 11-12, s. 28--30, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14793] [data modyf: 01-06-2010 11:04]
[20] Wpływ czynników organizacyjnych na hałas / M. Cichy, Edward Kowal, Witold Rybarczyk // Przemysł Drzewny .- 1984, nr 2, s. 24--27, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14791] [data modyf: 01-06-2010 10:59]
[21] Metoda kontroli zagrożenia hałasem / Witold Rybarczyk, Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1983, nr 3, s. 29--31, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14790] [data modyf: 01-06-2010 10:55]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza wpływu wdrożenia systemu zarządzania jakością na czas reakcji zespołów ratownictwa medycznego / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Dariusz Hochman // W: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie .- 2016, T. 31, nr 3, s. 97--116, ISSN: 1506-2635, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Emergency Medical System, Państwowe Ratownictwo Medyczne, quality management, quality management system, system zarządzania jakościa, zarządzanie jakością,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10458] [data modyf: 30-01-2017 14:48]
[2] Diversification of Safety Culture Elements in Various Professional Groups / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2015, Nr 65, s. 43--53, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cultural and social matters, grupy zawodowe, kultura bezpieczeństwa, kwestionariusz, professional groups, questionnaire, safety culture,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10308] [data modyf: 01-03-2017 12:42]
[3] Ocena sprawności psychomotorycznej z wykorzystaniem aplikacji komputerowej / Patryk Krupa, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2015, Nr 67, s. 55--68, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: computer studies, czas reakcji, komputerowe badania, psychomotor performance, reaction time, sprawność psychomotoryczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10351] [data modyf: 19-04-2016 14:25]
[4] Możliwości badawcze Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego / Edward Kowal, Adam Bydałek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 77--82
Słowa kluczowe: budowa maszyn, edukacja techniczno-informatyczna, eksploatacja maszyn, informatyka, inżynieria produkcji, mechanika,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] The technology of transport of dangerous materials in tanks - an overview / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: Studia i Materiały - (Technika ; 2) .- 2001, nr 52, s. 97--102 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Efektywność przedsięwzięć ograniczających zagrożenie hałasem / Edward Kowal // W: Problemy Higieny .- 1999, nr 61, s. 77--82 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5007] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Obecność tworzyw sztucznych w środowisku / Maria Kowal, Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 1, s. 115--120 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5274] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Źródła i skutki oddziaływania infradźwięków / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 1, s. 109--113 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5273] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Teoretyczne podstawy oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć zmniejszających poziom hałasu na stanowiskach pracy / Edward Kowal // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 1998, nr 21, s. 47--58, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: efektywność przedsięwzięć, ergonomia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-5422] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Problematyka zagrożenia hałasem w czasie koncertów / Lubomir Rotko, Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 3, s. 115--119 : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5333] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Problemy ergonomii w szkole / Artur Danowski, Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 3, s. 29--33 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Warunki kształcenia młodzieży na podstawie wybranych szkół podstawowych / Edward Kowal, Maria Kowal, Artur Danowski // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 2, s. 65--68 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5270] [data modyf: 22-01-2003 14:09]
[13] Metodyka oceny wybranych efektów ekonomicznych wynikających ze zmniejszenia poziomu hałasu na stanowiskach pracy / Edward Kowal // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie(nr 17) .- 1995, s. 59--76, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8683] [data modyf: 21-06-2010 16:01]
[14] Efektywność ekonomiczna zmniejszenia poziomu hałasu na stanowiskach pracy w produkcji drzewnej / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1993, nr spec. 5, s. 159--163 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Wpływ czynników społecznych na modernizację warunków pracy / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1992, nr 2, s. 37--46 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8655] [data modyf: 04-06-2010 13:19]
[16] Badania wpływu długotrwałego zmniejszenia hałasu docierającego do pracowników na wydajność pracy / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 2, s. 23--32 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8644] [data modyf: 04-06-2010 11:45]
[17] Badanie wpływu kilkudniowych zmian hałasu docierającego do pracowników na wydajność pracy / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 3, s. 73--83 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8649] [data modyf: 04-06-2010 12:18]
[18] Eliminacja zagrożeń hałasem w małych stolarniach / Witold Rybarczyk, Edward Kowal, Dariusz Dąbek // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 2, s. 49--58 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8646] [data modyf: 04-06-2010 12:07]
[19] Koszty trwałego zmniejszenia poziomu hałasu na stanowiskach pracy w warunkach przemysłowych / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 4, s. 67--86 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8653] [data modyf: 04-06-2010 13:12]
[20] Obrabiarki o ograniczonej emisji hałasu produkowane przez Fabrykę Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 1, s. 43--51 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8642] [data modyf: 04-06-2010 11:33]
[21] Prognozowane koszty ograniczenia zagrożenia hałasem w działalności korekcyjnej / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 4, s. 87--112 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8654] [data modyf: 04-06-2010 13:19]
[22] Wpływ długotrwałego zmniejszenia hałasu docierającego do pracowników na absencję powypadkową i chorobową / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 3, s. 57--71 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8648] [data modyf: 04-06-2010 12:16]
[23] Wpływ długotrwałego zmniejszenia hałasu docierającego do pracowników na wypadkowość pracy / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 2, s. 33--42 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8645] [data modyf: 04-06-2010 11:47]
[24] Zarys ekonomicznego ujęcia problemu inwestowania w ochrone pracowników przed hałasem / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 1, s. 17--34
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8641] [data modyf: 04-06-2010 11:27]
[25] Zmniejszenie zagrożenia hałasem w hali obróbki mechanicznej drewna / Witold Rybarczyk, Edward Kowal, Dariusz Dąbek // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 3, s. 85--94 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8651] [data modyf: 04-06-2010 12:43]
[26] Poziom ekwiwalentny hałasu w aspekcie organizacji pracy / Edward Kowal // W: Studia i Materiały. Wychowanie Techniczne(nr 1) .- 1986, XX, s. 97--100
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8682] [data modyf: 16-06-2010 10:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Evaluation of safety climate level in a production facility / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Edward Kowal // W: 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2015. Las Vegas, USA, 2015 .- [B. m.] : Elsevier, 2015 .- Procedia Manufacturing, Vol. 3, s. 5822--5829
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.835   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [11-11-2019]
[KONF-22346] [data modyf: 17-03-2017 17:14]
[2] Safety climate level as a tool aiding safety management in a production facility / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Edward Kowal, Andrzej Kowal // W: 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2015. Las Vegas, USA, 2015 .- [B. m.] : Elsevier, 2015 .- Procedia Manufacturing, Vol. 3, s. 4724--4731
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.569   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-22347] [data modyf: 17-03-2017 17:13]
[3] The use of computer application in the analysis of safety culture firefighters - initial tests / Edward Kowal, Patryk Krupa, Izabela Gabryelewicz // W: Advances in Fire and Safety Engineering : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, Słowacja, 2015 .- Zvolen : Techická Univerzita, 2015, s. 230--240 .- ISBN: 9788022828239
Słowa kluczowe: computer application, occupational accident, safety culture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21954] [data modyf: 04-11-2015 12:45]
[4] Studies on the effects of environmental factors of work on psychophysical efficiency / Patryk Krupa, Edward Kowal // W: Advances in Fire and Safety Engineering : III. medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, Słowacja, 2014 .- Trnava - Bratislava : Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2014, s. 33--37 .- ISBN: 9788080962029
Słowa kluczowe: infrasounds, noise, psychophysical efficiency, time of reaction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21532] [data modyf: 25-08-2015 12:27]
[5] Rated duty impact on psychomotoric fitness of electric power systems administrators / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2012. San Francisco, USA, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 3541--3549 .- ISBN: 9780979643552
Słowa kluczowe: crossover test, fatigue, fatigue index CFI, psychomotoric fitness, rated duty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20442] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Wypadki przy pracy a kultura bezpieczeństwa / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak // W: Celoživotne vzdelávanie v oblasti BOZP : zbornik príspevkov. Nitra, Słowacja, 2012 .- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 109--117 [CD-ROM] .- ISBN: 9788055800721
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20345] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Analiza hałasu w autobusach komunikacji miejskiej / Grzegorz Dudarski, Edward Kowal // W: Materiały XXXVI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice - Wisła, Polska, 2008 .- Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Górnośląski, 2008, s. 15--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19045] [data modyf: 20-01-2009 13:19]
[8] Zmienność sprawności psychomotorycznej w zależności od wieku / Edward Kowal, Paweł Kaźmierczak // W: Aktywność zawodowa pracowników starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa : ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa. Zielona Góra, Polska, 2008 .- Warszawa : CIOP-PIP, 2008, s. 63--65
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19044] [data modyf: 20-01-2009 12:43]
[9] Rozpoznanie i niejednoznaczne skutki oddziaływania maszyn i urządzeń na człowieka / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 257--261 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18030] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] The influence of the screen resolution on the effectiveness of work / Edward Kowal, Sławomir Miedziarek // W: The role of education and researches in ergonomics and work-safety in health care of population : proceedings of the XXnd International Seminar of Ergonomics Teachers. Międzyzdroje, Polska, 2006 .- Poznań : Poznan University of Technology, 2006, s. 201--211 .- ISBN: 8392225757
Słowa kluczowe: computer, effectiveness of work

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Znaczenie architektury stanowiska komputerowego w sterowaniu pracą maszyn i urządzeń / Edward Kowal, Sławomir Miedziarek // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 263--268 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18033] [data modyf: 13-10-2006 09:45]
[12] Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie na przykładzie Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze / Edward Kowal, Paweł Kaźmierczak // W: Ergonomia i ochrona pracy w drzewnictwie, leśnictwie i w produkcji rolniczej : 11 konferencja ergonomiczna. Poznań - Puszczykowo, Polska, 2005 .- Poznań : Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2005, s. 33
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19625] [data modyf: 05-07-2010 14:29]
[13] Hałas infradżwiękowy i niskoczęstotliwościowy w komunikacji samochodowej / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Materiały XXXII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice-Szczyrk, Polska, 2004 .- Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Górnośląski, 2004, s. 73--79 .- ISBN: 8391974413
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16258] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wierzba w ochronie środowiska / Maria Kowal, Edward Kowal // W: IX Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii - 2003 : konferencja naukowo-techniczna. Zakopane, Polska, 2003 .- Kraków : [brak wydawcy], 2003, s. 200--203 .- ISBN: 8391862607
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16090] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Ocena świadomości zagrożenia hałasem muzycznym / Edward Kowal, Mirela Kępka // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie : V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska, 2001 .- Koszalin : [brak wydawcy], 2001, s. 31--39
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11739] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Występowanie hałasów niskoczęstotliwościowych i infradźwięków w środowisku / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie 2000 : IV Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska, 2000 .- Koszalin : [brak wydawcy], 2000, s. 114--120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Pojęcie stanowiska pracy w ocenie zagrożenia hałasem / Edward Kowal // W: Materiały XXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice - Ustroń, Polska, 1999 .- Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 1999, s. 95--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13599] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Warunki pracy a jej efektywność / Edward Kowal // W: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy. Wrocław, Polska, 1999 .- Wrocław : Akademia Medyczna, 1999, s. 105
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19627] [data modyf: 05-07-2010 14:35]
[19] Dependence of productivity and number of accidents on the level of noise / Edward Kowal // W: Noise Control '98 : 11th International Conference : Proceedings. Krynica, Polska, 1998 .- Warsaw : Central Institute for Labour Protection, 1998, s. 561--566 .- ISBN: 8387354317
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Ekonomiczne aspekty postępu ergonomicznego / Edward Kowal // W: Nauka a jakość życia : V Międzynarodowa Konferencja na 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Wilno, Litwa, 1998 .- Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, 1998 .- Studium Vilnense, s. 93--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13801] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Możliwości i ograniczenia skutków katastrof autocystern w zanieczyszczeniu środowiska / Edward Kowal // W: Zbiorniki cienkościenne : Konferencja. Karłów, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 35--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13507] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] The cost of a permanent lowering of a level of noise at work stations / Edward Kowal // W: Noise Control '98 : 11th International Conference : Proceedings. Krynica, Polska, 1998 .- Warsaw : Central Institute for Labour Protection, 1998, s. 556--560 .- ISBN: 8387354317
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14510] [data modyf: 25-02-2003 12:58]
[23] Wpływ hałasu na skuteczność wykonania zadania / Grzegorz Dudarski, Edward Kowal // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 95--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13480] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[24] Wydajność i bezpieczeństwo pracy w hałasie / Edward Kowal // W: Hałas - Zdrowie - Profilaktyka : III Koszalińska konferencja naukowo-techniczna. Kołobrzeg, Polska, 1998 .- Koszalin : [brak wydawcy], 1998, s. 34--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14512] [data modyf: 21-03-2002 15:44]
[25] Dostosowanie programów nauczania do potrzeb zawodowych absolwenta kierunku studiów "Ochrona Środowiska" / Edward Kowal, Edwin Tytyk // W: Treści programów nauczania ergonomii, ochrony i bezpieczeństwa pracy : XIV Międzynarodowe Seminarium Wykładowców Ergonomii. Wałcz, Polska, 1997 .- Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 1997, s. 337--343
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, program nauczania

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13604] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Efektywność przedsięwzięć ograniczających zagrożenie hałasem / Edward Kowal // W: Hałas - Zdrowie - Profilaktyka : II Koszalińska konferencja naukowo-techniczna. Kołobrzeg, Polska, 1997 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1997, s. 40--45 .- ISBN: 8387424153
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14536] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Influence of the level of noise on productivity / Edward Kowal // W: From Experience to Innovation IEA '97 : Proceedings of the 13th Triennal Congress of the International Ergonomics Association. Tampere, Finlandia, 1997 .- Helsinki : Finnish Institute of Occupational Healt, 1997 .- Vol. 2, s. 542--544 .- ISBN: 9518021899
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14535] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Próba oceny funkcjonowania szkoły integracyjnej / Edward Kowal, Maria Kowal // W: Ergonomia niepełnosprawnym - "MKEN '97" : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Łódź, Polska, 1997 .- Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 129--136
Słowa kluczowe: ergonomia, integracja, niepełnosprawni

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14199] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Warunki kształcenia młodzieży (na przykładzie warunków nauki uczniów szkół podstawowych) / Edward Kowal // W: Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników : V konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1997, s. 45--55
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19624] [data modyf: 05-07-2010 13:48]
[30] Możliwości oraz koszty i efekty zmniejszania zagrożeń hałasem w drzewnictwie / Edward Kowal // W: Wdrażanie zasad ergonomii i ochrony pracy w drzewnictwie oraz w produkcji rolniczo-leśnej. Poznań, Polska, 1993 .- Poznań : [brak wydawcy], 1993, s. 40-41
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19641] [data modyf: 06-07-2010 09:56]
[31] Stude in the effect of noise on trauma formation due to performing reppetitive job / Edward Kowal // W: Ergonomics of Materials Handling : The International Ergonomics Association Conference. Warszawa, Polska, 1993 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1993, s. 701--706
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19633] [data modyf: 05-07-2010 16:52]
[32] Hałas maszyn i urządzeń a efekty pracy ludzkiej / Edward Kowal // W: Eksploatacja maszyn i urządzeń. Jarocin, Polska, 1992 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1992, s. 113--118
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19634] [data modyf: 05-07-2010 16:56]
[33] Obniżenie zagrożenia hałasem w małej stolarni / Edward Kowal, Dariusz Dąbek // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : VI konferencja naukowa. Łagów Lubuski, Polska, 1991 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1991, s. 39--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19631] [data modyf: 05-07-2010 14:53]
[34] Badanie wpływu hałasu na częstotliwość występowania wypadków przy pracy w wybranych halach produkcyjnych ZPPL "LAS" / Edward Kowal, R. Nita // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : V konferencja naukowa. Łagów Lubuski, Polska, 1990 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1990, s. 16--30
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19630] [data modyf: 05-07-2010 14:50]
[35] Skuteczność akustyczna rozwiązań ograniczających hałas emitowany przez wybrane obrabiarki do drewna / Edward Kowal // W: Rozwiązania techniczne w zakresie ochrony środowiska pracy. Zielona Góra, Polska, 1990 .- ZIelona Góra : [brak wydawcy], 1990, s. 89--98
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19640] [data modyf: 06-07-2010 09:50]
[36] Zmniejszenie poziomu hałasu na stanowiskach pracy przy pilarce taśmowej rozdzielczej typu DRPA-100 / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : V konferencja naukowa. Łagów Lubuski, Polska, 1990 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1990, s. 9--15
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19629] [data modyf: 05-07-2010 14:46]
[37] Możliwości integracyjne w nauczaniu materiałoznawstwa / Edward Kowal // W: Potrzeby i możliwości integracji w nauczaniu politechnicznym : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Łagów Lubuski, Polska, 1987 .- Zielona Góra : WSP, 1989, s. 185--189
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19637] [data modyf: 05-07-2010 17:43]
[38] Ograniczenie emisji hałasu przez strugarkę czterostronną typu DDNA-I-12 / Edward Kowal, A. Kochan, Witold Rybarczyk, W. Gajewski // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : materiały konferencyjne. Łagów Lubuski, Polska, 1989 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1989, s. 15--23
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19616] [data modyf: 22-06-2010 12:00]
[39] Poszukiwanie możliwości integracyjnych w nauczaniu mechaniki technicznej / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: Potrzeby i możliwości integracji w nauczaniu politechnicznym : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Łagów Lubuski, Polska, 1987 .- Zielona Góra : WSP, 1989, s. 245--247
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19639] [data modyf: 06-07-2010 09:38]
[40] Problematyka wdrażania rozwiązań ograniczających zagrożenie hałasem / Edward Kowal // W: Wpływ racjonalizacji i wynalazczości na poprawę warunków pracy : krajowa konferencja. Zielona Góra - Żagań, Polska, 1989 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1989, s. 117--129
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19638] [data modyf: 06-07-2010 09:26]
[41] Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania rozwiązań ograniczających zagrożenie hałasem / Edward Kowal // W: XXXVI Otwarte Seminarium z Akustyki. Szczyrk-Biła, Polska, 1989 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1989, s. 211--220
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19614] [data modyf: 22-06-2010 11:49]
[42] Wstępna ocena efektów akustycznych zastosowania rozwiązań zmniejszających emisje hałasu przez trak / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : materiały konferencyjne. Łagów Lubuski, Polska, 1989 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1989, s. 9--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19615] [data modyf: 22-06-2010 12:00]
[43] Pozaakustyczne efekty zmniejszenia zagrożenia hałasem / Edward Kowal, J. Kryczka // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : materiały konferencyjne. Łagów Lubuski, Polska, 1988 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1988, s. 103--112
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19612] [data modyf: 22-06-2010 12:01]
[44] Próba oceny efektów ekonomicznych wynikających ze zmiany warunków pracy / Edward Kowal, A. Szałapska // W: Problemy ochrony pracy i środowiska naturalnego w przemyśle lekkim. Zielona Góra, Polska, 1988 .- Zielona Góra : [b.w.], 1988, s. 1-11
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19635] [data modyf: 05-07-2010 17:25]
[45] Wstępne badania procesów wdrażania rozwiązań zmniejszających zagrożenie hałasem w przemyśle drzewnym / Edward Kowal // W: Badania dla Meblarstwa : sesja naukowa. Poznań, Polska, 1988 .- Poznań : [brak wydawcy], 1988, s. 155--161
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19636] [data modyf: 05-07-2010 17:30]
[46] Wyciszenie obrzynarki dwustronnej typu DUPA-III-50 / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : materiały konferencyjne. Łagów Lubuski, Polska, 1988 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1988, s. 33--40
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19613] [data modyf: 22-06-2010 12:01]
[47] Efekty wdrożenia rozwiązań wyciszających w przyrzynalni płyt / Edward Kowal // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : materiały konferencyjne. Łagów Lubuski, Polska, 1987 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 90--96
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19611] [data modyf: 22-06-2010 12:01]
[48] Kompleksowe zmniejszenie hałasu w przyrzynalni płyt w fabryce mebli / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: IV Międzynarodowa Konferencja Ergonomii Państw RWPG. AGH, Polska, 1987 .- Kraków : [brak wydawcy], 1987, s. 785--790
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19610] [data modyf: 22-06-2010 09:10]
[49] Projekt, wdrożenia i eksploatacja rozwiązań zmniejszających hałas a małym pomieszczeniu mechanicznej obróbki materiałów drzewnych / Edward Kowal // W: Ograniczenia zagrożeń hałasowych wibracyjnych w zakładach przemysłu lekkiego. Olsztyn, Polska, 1987 .- Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1987, s. 80--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19623] [data modyf: 05-07-2010 13:46]
[50] Uwarunkowania powodzenia procesu wdrażania rozwiązań zmniejszających zagrożenie hałasem / Edward Kowal // W: IV Międzynarodowa Konferencja Ergonomii Państw RWPG. AGH, Polska, 1987 .- Kraków : [brak wydawcy], 1987, s. 773--778
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19608] [data modyf: 22-06-2010 09:05]
[51] Związki: człowiek - przemysłowe źródło hałasu dla obrabiarek do drewna / Edward Kowal // W: IV Międzynarodowa Konferencja Ergonomii Państw RWPG. AGH, Polska, 1987 .- Kraków : [brak wydawcy], 1987, s. 779--784
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19609] [data modyf: 22-06-2010 09:07]
[52] Politechniczne aspekty materiałoznawstwa w kształceniu nauczycieli techniki / Edward Kowal // W: Politechniczny profil kształcenia nauczycieli techniki : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej cz. II : obrady w zespołach. Zielona Góra, Polska, 1984 .- Zielona Góra : WSP, 1986, s. 147--150
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19632] [data modyf: 05-07-2010 16:46]
[53] Wdrażanie rozwiązań przeciwhałasowych w przemyśle / Edward Kowal // W: Ochrona człowieka w środowisku pracy : konferencja naukowa. Witnica, Polska, 1986 .- Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 1986, s. 36--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19628] [data modyf: 05-07-2010 14:37]
[54] Kształtowanie postaw pracowników wobec procesów wdrażania innowacji w dziedzinie ochrony pracy / Edward Kowal // W: Udział czynnika ludzkiego w powstawaniu i zapobieganiu zagrożeniom zawodowym : konferencja krajowa. Witnica, Polska, 1985 .- Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej : [brak wydawcy], 1985, s. 25--41
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19626] [data modyf: 05-07-2010 14:30]
[55] Rola organizacji pracy w ocenach warunków materialnego środowiska pracy / Witold Rybarczyk, Edward Kowal // W: Kierunki i możliwości poprawy stanu ochrony pracy. Karpacz, Polska, 1985 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1985, s. 87--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19622] [data modyf: 05-07-2010 13:08]
[56] Model powiązań pomiędzy organizacją pracy a zagrożeniem pracowników hałasem / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: XXXI Otwarte Seminarium z Akustyki. Poznań, Polska, 1984 .- Poznań : [brak wydawcy], 1984, s. 274--277
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19607] [data modyf: 22-06-2010 11:49]
[57] Zagadnienia definicji i pomiaru odległości: źródło hałasu - stanowisko pracy / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: XXX Otwarte Seminariumz Akustyki. Gdańsk, Polska, 1983 .- Gdańsk : [brak wydawcy], 1983, s. 445--448
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19606] [data modyf: 22-06-2010 08:55]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 62 s. .- ISBN: 9788374811590
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4546] [data modyf: 20-03-2009 10:03]
[2] Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- ISBN: 9788374811606
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4545] [data modyf: 08-12-2008 10:20]
[3] Różne aspekty ergonomii / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 76 s. .- ISBN: 9788374812238
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4583] [data modyf: 24-03-2009 16:00]
[4] Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- ISBN: 9788374811613
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4582] [data modyf: 24-03-2009 14:42]
[5] Zarządzanie warunkami pracy / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 65 s. .- ISBN: 9788374811583
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4547] [data modyf: 20-03-2009 10:04]
[6] Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, 141 s. .- ISBN: 8374810475
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4246] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Promocja zdrowia w środowisku pracy / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 145 s. .- ISBN: 838971292X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4168] [data modyf: 13-02-2008 08:42]
[8] Partnerstwo w medycynie pracy / (Red.) Elżbieta Szyszymar, Edward Kowal .- Zielona Góra : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 2003, 182 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4010] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : Instyut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, 2002, 130 s. .- ISBN: 8389044455
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3842] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, 163 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3503] [data modyf: 13-02-2008 09:18]
[11] Zastosowania Ergonomii / (Red.) Edward Kowal, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1993, nr 5 spec.
Kod: RED-S-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4755] [data modyf: 05-07-2010 18:14]
[12] Zastosowania Ergonomii / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1992, nr 2 spec.
Kod: RED-S-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4756] [data modyf: 05-07-2010 18:17]
[13] Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : WSP, 1990
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4753] [data modyf: 05-07-2010 18:09]
[14] Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy / (Red.) Edward Kowal .- Zielona Góra : WSP, 1988
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4754] [data modyf: 05-07-2010 18:08]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób utylizacji osadów ściekowych / Andrzej Bydałek, Adam Bydałek, Edward Kowal, Piotr Aulich .- Numer : 211500 .- Data zgłoszenia : 23-02-2004 .- Data udzielenia : 31-05-2012
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób utylizacji osadów ściekowych / Andrzej Bydałek, Adam Bydałek, Edward Kowal, Piotr Aulich .- Numer : 365498 .- Data zgłoszenia : 23-02-2004 .- Data publikacji: 05.09.2005 ; Biuletyn Urzędu Patentowego 2005 nr 18
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski