System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Marzena Czapaluk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Koncepcja organizacji wirtualnych w MSP / Marzena Czapaluk, Stanisław Balyuk
// W: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 219--226 .- ISBN: 8389712016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6766] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Zyskowność czy niezależność - cel działalności małych przedsiębiorstw / Marzena Czapaluk
// W: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 301--305 .- ISBN: 8389712016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6768] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Finansowanie małych przedsiębiorstw w fazie założycielskiej - wybrane problemy w świetle polskich i unijnych doświadczeń / Marzena Czapaluk
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 137--141 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5837] [data modyf: 12-06-2003 14:16]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Decyzje kapitałowe w małych przedsiębiorstwach / Marzena Czapaluk // Management .- 2003, Vol. 7, no 2, s. 117--123, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11522] [data modyf: 05-10-2007 14:18]
[2] Decyzje kapitałowe w małych przedsiębiorstwach we wczesnym okresie ich działalności / Marzena Czapaluk // Management .- 2002, Vol. 6, no 2, s. 81--86, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11498] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Finansowanie a możliwości przetrwania i wyniki działalności małych przedsiębiorstw / Marzena Czapaluk // Management .- 2000, Vol. 4, no 2, s. 41--47, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11434] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wybrane problemy planowania finansowego małych przedsiębiorstw / Marzena Czapaluk, Karolina Mazur // Management .- 1999, Vol. 3, no 2, s. 187--195, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11401] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Marzena Czapaluk // Management .- 1998, no 4, s. 74--83, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11422] [data modyf: 05-10-2007 14:27]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Specyfika struktury kapitałowej małych i średnich przedsiębiorstw / Marzena Czapaluk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 2, s. 135--140 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15183] [data modyf: 03-01-2003 12:34]
[2] Wybrane problemy raportowania finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach / Marzena Czapaluk, Karolina Mazur // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 355--362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5883] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski