System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Wiesław Danielak
Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Jednostka: Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 121 pozycji bibliograficznych
28 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 168,11 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 30 (10)    WZ-ROZ: 20,11 (2,51)    CZASOP: 108 (9,82)    INNE-REC: 5 (2,5)    RED: 5 (2,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

6 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
112,95 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 30 (10)    WZ-ROZ: 14,79 (1,85)    CZASOP: 60,66 (5,51)    INNE-REC: 2,5 (1,25)    RED: 5 (2,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,03 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem : studia przypadków / Wiesław Danielak, Mariusz Kapusta, Marta Kraszewska .- Wrocław : Wydaw. Exante, 2018 .- 119 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788366187061
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14696] [data modyf: 06-06-2019 15:53]
[2] Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce : szanse i zagrożenia rynkowe / Wiesław Danielak, Dominika Mierzwa, Krzysztof Bartczak .- Wrocław : Wydaw. Exante, 2017 .- 135 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788365690326
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-13850] [data modyf: 05-06-2019 13:54]
[3] Zarządzanie organizacją w aspekcie finansowym i strategicznym : ujęcie teoretyczne i praktyczne / Wiesław Danielak, Ewa Frankowska, Aneta Kułakowska .- Wrocław : Wydaw. Exante, 2017 .- 115 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788365374264
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-13904] [data modyf: 05-06-2019 13:50]
[4] Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie / Wiesław Danielak .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 .- 286 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Monografie i Opracowania ; 215) .- ISBN: 9788376952895
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11265] [data modyf: 18-12-2012 12:14]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Potencjał organizacji jako generator efektywnego i dynamicznego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak, Karolina Gębska
// W: Państwo a gospodarka : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / red. S. Owsiak .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017 - s. 173--186 .- ISBN: 9788365269157
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19496] [data modyf: 05-06-2019 13:00]
[2] Systemy bezpieczeństwa elektronicznego w zarządzaniu wiedzą i informacją / Wiesław Danielak, Karolina Gębska
// W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń / red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 125--138 .- ISBN: 9788378423096
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20021] [data modyf: 23-05-2019 15:55]
[3] Relacje międzyorganizacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej / Wiesław Danielak
// W: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : uwarunkowania, trendy, perspektywy / red. nauk. Włodzimierz Sroka .- Toruń : Wydaw. "Dom Organizatora", 2016 - s. 265--281 .- ISBN: 9788372857972
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17731] [data modyf: 22-06-2016 15:20]
[4] Strategie relacyjne w kreowaniu wartości dla klienta / Wiesław Danielak
// W: Nowe trendy w logistyce - rozwiązania IT / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 115--125 .- ISBN: 9788378422662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18433] [data modyf: 10-01-2017 09:06]
[5] Bezpieczeństwo kulturowe państwa a paradygmaty zarządzania różnorodnością / Wiesław Danielak, Dariusz Stankiewicz
// W: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa / red. nauk. K. Graczyk, G. Nakielski, T. Tabaczniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 33--45 .- ISBN: 9788378421672
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17390] [data modyf: 27-11-2015 16:38]
[6] Wykorzystanie kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego w budowaniu wartościowych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa / Wiesław Danielak
// W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. E. Kwiatkowski, B. Liberda .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015 - s. 347--358 .- ISBN: 9788388700804
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16894] [data modyf: 27-08-2015 12:38]
[7] Zarządzanie relacjami z klientem z perspektywy budowania kapitału relacyjnego / Wiesław Danielak
// W: Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji / red. A. Barska, B. Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze) - s. 71--83 .- ISBN: 9788387193874
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17595] [data modyf: 11-02-2016 12:32]
[8] Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie / Mariola Michałowska, Dariusz Stankiewicz, Wiesław Danielak
// W: Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje / red. J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze ; 2) - s. 110--126 .- ISBN: 9788387193911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17135] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[9] Jakość i wartość relacji a zdolności relacyjne w biznesie / Wiesław Danielak, Dariusz Stankiewicz
// W: Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian / red. nauk. J. Stankiewicz, M. Moczulska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 77--88 .- ISBN: 9788378421320
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16052] [data modyf: 27-08-2015 11:26]
[10] Współdziałanie przedsiębiorstw w regionie z perspektywy relacji międzyorganizacyjnych / Wiesław Danielak
// W: Współczesne problemy rozwoju regionalnego / red. B. Ślusarz, J. Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze) - s. 88--101 .- ISBN: 9788387193959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16410] [data modyf: 31-08-2015 10:19]
[11] Model biznesowy a relacje współdziałania z podmiotami w otoczeniu / Wiesław Danielak, Dariusz Lesicki
// W: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka / red. nauk. M. Matejun, K. Szymańska .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2013 - (Monografie Politechniki Łódzkiej) - s. 192--199 .- ISBN: 9788372835390
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15634] [data modyf: 27-08-2015 09:15]
[12] Elementy kapitału relacyjnego oddziałujące na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak
// W: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. M. Matejun .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck Sp. z o.o., 2010 - s. 253--265 .- ISBN: 9788325517229
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12177] [data modyf: 17-08-2010 10:24]
[13] Kapitał relacyjny jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak
// W: Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010 - s. 443--454 .- ISBN: 9788392745518
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12064] [data modyf: 18-06-2010 11:16]
[14] Kapitał społeczny jako współczesny atrybut jednostki, organizacji i sieci / Wiesław Danielak
// W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński .- Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010 - s. 326--340 .- ISBN: 9788392969969
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12175] [data modyf: 03-09-2010 11:16]
[15] Konsekwencje kryzysu dla małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak
// W: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny / red. nauk. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz .- Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010 - (Przedsiębiorstwo Współczesne) - s. 269--285 .- ISBN: 9788373785281
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12176] [data modyf: 17-08-2010 10:06]
[16] Korzyści z trwałych relacji współpracy przedsiębiorstw z interesariuszami zewnętrznymi / Wiesław Danielak
// W: Zawodność państwa - zawodność rynku / red. nauk. G. Wrzeszcz-Kamińska .- Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010 - s. 260--266 .- ISBN: 9788392938200
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12078] [data modyf: 05-07-2010 11:38]
[17] Wskaźniki oceny korzyści z trwałych więzi współdziałania / Wiesław Danielak
// W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe / pod red. L. Kowalczyka, F. Mroczko .- Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, 2010 - (Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie) - s. 329--341 .- ISBN: 9788360904091
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12452] [data modyf: 08-12-2010 12:31]
[18] Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i empirycznej weryfikacji / Wiesław Danielak
// W: Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych / red. D. Kisperska-Moroń, A. Świerczek .- Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2010 - s. 15--21 .- ISBN: 9788361378273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12416] [data modyf: 26-11-2010 13:19]
[19] Znaczenie więzi międzyorganizacyjnych w rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP / Wiesław Danielak
// W: Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia / red. M. Kozaczka . T. 1 .- Stalowa Wola - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010 - s. 71--82 .- ISBN: 9788361307372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12199] [data modyf: 15-09-2010 09:58]
[20] Internacjonalizacja procesu edukacji w przestrzeni e-learningu / Wiesław Danielak
// W: E-edukcja - analiza dokonań i perspektywy rozwoju / pod red. M. Dąbrowskiego, M. Zając .- Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2009 - s. 166-173 .- ISBN: 9788392744658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11218] [data modyf: 06-08-2009 10:13]
[21] Konkurencyjność i jej podsystemy jako akceleratory rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach zmian otoczenia / Wiesław Danielak
// W: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. nauk. E. Okoń-Horodyńska .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009 - (VIII Kongres Ekonomistów Polskich) - s. 352--365 .- ISBN: 9788388700248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11266] [data modyf: 02-09-2009 13:10]
[22] Rozwój regionalny a konkurencyjność małych i średnich przediębiorstw / Wiesław Danielak
// W: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego / praca zbiorowa pod red. Waldemara Sługockiego .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2009 - s. 49--60 .- ISBN: 9788371518409
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11085] [data modyf: 07-05-2009 11:45]
[23] Zastosowanie współczesnych technik, a także koncepcji organizacji oraz zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu lubuskiego / Wiesław Danielak
// W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski .- Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2009 - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach) - s. 407--418 .- ISBN: 9788372464828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11091] [data modyf: 13-05-2009 14:21]
[24] Foresight jako narzędzie dyfuzji sektorowych i regionalnych modeli generowania i absorpcji wiedzy i informacji / Wiesław Danielak
// W: Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2008 - s. 222--237 .- ISBN: 9788374812139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10424] [data modyf: 28-10-2008 09:36]
[25] Impediments and opportunities in the innovative development of small and medium enterprises / Wiesław Danielak
// W: Uncertainty - risk or opportunity : business environment perspective / ed. by W. Wereda, S. Starnawska .- Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2008 - s. 125--132 .- ISBN: 9788370515164
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11094] [data modyf: 20-05-2009 12:28]
[26] Kształtowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o analizę zachowań nabywców - implikacje dla producentów i sprzedawców / Wiesław Danielak
// W: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju / red. M. Wiśniewska, E. Malinowska .- Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008 - s. 263--268 .- ISBN: 9788375310078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10323] [data modyf: 28-07-2008 13:50]
[27] Modelowanie bezpieczeństwa informacyjnego organizacji w kontekście absorpcji oraz transferu wiedzy i informacji / Wiesław Danielak
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego / red. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2008 - s. 70--78 .- ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10330] [data modyf: 29-07-2008 14:21]
[28] Obszary kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Wiesław Danielak
// W: Konkurencyjność gospodarki Polski / red. A. P. Balcerzak, E. Rogalska .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008 - s. 143--153 .- ISBN: 9788376110073
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10371] [data modyf: 06-08-2008 12:09]
[29] Zachowania konsumentów w obszarze kształtowania struktury asortymentowej konsumpcji wyrobów mięsnych / Wiesław Danielak
// W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw / red. A. Birski .- Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008 - s. 243--250 .- ISBN: 9788389112248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10187] [data modyf: 30-05-2008 12:32]
[30] Zastosowanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak
// W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania / red. E. Weiss, M. Godlewska, A. Bitkowska .- Warszawa : Vizja Press & IT, 2008 - s. 211--221 .- ISBN: 9788361086291
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10794] [data modyf: 12-01-2009 15:22]
[31] Atrakcyjność zawodu ekonomisty w świetle wyboru kierunku rozwoju zawodowego / Wiesław Danielak
// W: Inwestowanie w kapitał ludzki / red. S. Borkowska .- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2007 - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; T. 55) - s. 305--319 .- ISBN: 9788370274221
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9716] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie regionu lubuskiego / Wiesław Danielak
// W: Zarządzanie rozwojem organizacji / red. S. Lachiewicz . T. 2 .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007 - (Monografie Politechniki Łódzkiej) - s. 10--18 .- ISBN: 9788372832146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Diversified risk management in small and medium enterprise / Wiesław Danielak
// W: Polityki unijne dwa lata po akcesji - wybrane problemy / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 69--74 .- ISBN: 9788374811378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10314] [data modyf: 28-07-2008 12:16]
[34] Klastry jako akceleratory regionalnych systemów wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny / red. G. Bartkowiak .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2007 - s. 38--45 .- ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10073] [data modyf: 06-05-2008 14:41]
[35] Przewagi konkurencyjne a strategie wzrostu wartości małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak
// W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. E. Urbańczyk .- Szczecin : Wydaw. Kreos, 2007 - s. 569--578 .- ISBN: 9788360585047
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10084] [data modyf: 08-05-2008 12:13]
[36] Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w świetle wyników badań / Wiesław Danielak
// W: Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku / red. nauk. G. Wrzeszcz-Kamińska .- Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2007 - (Monografie) - s. 154--162 .- ISBN: 9788392547006
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9163] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Zamierzenia strategiczne i koncepcje zarządzania ukierunkowane na wzrost wartości małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) / Wiesław Danielak
// W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim / red. J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszczyk .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007 - (Monografie) - s. 254--265 .- ISBN: 9788372832344
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9634] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Zastosowanie metod analizy strategicznej w procesie zarządzania zdywersyfikowanym ryzykiem / Wiesław Danielak
// W: Zarządzanie jest sztuką : czyli innowacyjna edukacja w województwie lubuskim / red. D. Fic, I. Politowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 159--183 .- ISBN: 9788374811118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9221] [data modyf: 13-07-2007 11:39]
[39] Adaptatywne i kreatywne podejście do zmian przy zastosowaniu metody scenariuszowej / Wiesław Danielak
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 286--296 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8490] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Elementy procesu formułowania strategii rozwoju szkoły / Wiesław Danielak
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 233--244 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Nowa jakość procesu kształcenia na przykładzie oldenburskiego modelu edukacji ekonomicznej / Wiesław Danielak
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 195--203 .- ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Poszukiwanie regionalnego mechanizmu rozwoju młodych kadr ekonomicznych w kontekście sukcesów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / Wiesław Danielak
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 205--215 .- ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Potencjał konkurencyjny Jednostek Samorządu Terytorialnego w świetle wyników badań empirycznych / Wiesław Danielak, Robert Wysocki
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 125--136 .- ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8462] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[44] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w województwie lubuskim / Wiesław Danielak
// W: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim / red. J. Otto, A. Maciaszczyk . T. 1 : funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2006 - (Monografie) - s. 223--231 .- ISBN: 8372831939
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Strategie Jednostek Samorządu Terytorialnego a kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw / Wiesław Danielak, Robert Wysocki
// W: Zarządzanie organizacjami publicznymi / red. K. Krukowski .- Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006 - s. 83--92 .- ISBN: 8389112574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8420] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[46] The prospects for Polish young generation development in the European Union after the opening of labour markets - presentation of research findings / Wiesław Danielak
// W: Education in turbulent times = Edukacja w czasach burzliwych / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 158--166 .- ISBN: 837481037X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8552] [data modyf: 14-03-2008 14:39]
[47] Wpływ szkoleń i przepływu wiedzy na strategie rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) / Robert Wysocki, Wiesław Danielak
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 111--124 .- ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8461] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[48] Zdywersyfikowane ryzyko a aspekty aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) / Wiesław Danielak
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 37--43 .- ISBN: 8360357854
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9123] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Branża turystyczna jako sfera aktywności społecznej i gospodarczej w aspekcie jej pozytywnego wpływu na rozwój gospodarczy regionu / Wiesław Danielak
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody / red. J. Lewandowski . T. 1 .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2005 - s. 271--279 .- ISBN: 8372831866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8435] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Konkurencyjność jako strategiczny wymiar efektywności małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji / Wiesław Danielak
// W: Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 65--73 .- ISBN: 838971275X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7490] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jako narzędzie wspierające proces edukacji ekonomicznej / Wiesław Danielak
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : życia, nauki, pracy / red. A. Kusztelak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2005 - s. 228--235 .- ISBN: 8392290909
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7745] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Analiza potencjału usług edukacyjnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Szprotawa / Anna Kukier, Wiesław Danielak
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 139--145 .- ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6847] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Edukacja ekonomiczna w szkołach ogólnokształcących na przykładzie polsko-niemieckiego projektu EKOPOS / Agnieszka Adamczak-Waschow, Wiesław Danielak
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 205--213 .- ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6851] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach zmian otoczenia / Wiesław Danielak
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 142--147 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5838] [data modyf: 12-06-2003 14:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Koncepcje i metody kształtowania tradycyjnych i wirtualnych relacji pracowników banku z klientami / Mariola Michałowska, Dariusz Stankiewicz, Wiesław Danielak // Studia Oeconomica Posnaniensia .- 2018, Vol. 6, no. 3, s. 140--157, ISSN: 2300-5254, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: kapitał relacyjny, kompetencje relacyjne, relacje tradycyjne i wirtualne, relational abilities, relational capital, relational competence, traditional and virtual relations, zdolności relacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.18559/SOEP.2018.3.7
[AWCZ-22874] [data modyf: 18-06-2018 11:10]
[2] Rozmieszczenie funkcji marketingowej w strukturze organizacji wielopodmiotowej - dylematy lokalizacyjne / Dariusz Sobotkiewicz, Wiesław Danielak // Handel Wewnętrzny .- 2018, nr 1, s. 323--335, ISSN: 0438-5403, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: funkcja marketingowa, jednostka nadrzędna, jednostka podporządkowana, marketing function, marketing management concept, marketingowa koncepcja zarządzania, multi-entity organisation, organizacja wielopodmiotowa, parent entity, subordinate entity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22552] [data modyf: 23-03-2018 14:37]
[3] Rozmieszczenie funkcji organicznych w strukturze organizacji wielopodmiotowej. Od podejścia funkcjonalnego do procesowego / Dariusz Sobotkiewicz, Wiesław Danielak // Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice .- 2018, No. 3, s. 119--134, ISSN: 2084–6495, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: a multi-entity organization, corporate functions, funkcje organiczne, organizacja wielopodmiotowa, podejście funkcjonalne i procesowe w zarządzaniu organizacją, the functional and process approach to managing an organization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.19253/reme.2018.03.009
[AWCZ-23464] [data modyf: 03-01-2019 17:46]
[4] Zarządzanie relacjami z interesariuszami w środowisku projektowym / Wiesław Danielak // Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice .- 2018, No. 1, s. 47--60, ISSN: 2084–6495, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bariery współdziałania, barriers to cooperation, interesariusze, kapitał relacyjny, relational capital, relationship management, stakeholders, zarządzanie relacjami
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.19253/reme.2018.01.004
[AWCZ-22704] [data modyf: 26-04-2018 17:07]
[5] Formation of inter-organizational relationships on the example of small enterprise / Wiesław Danielak // Management .- 2016, Vol. 20, no. 2, s. 171--182, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: human capital, inter-organizational relationships, kapitał ludzki, kapitał relacyjny, kapitał strukturalny, relacje międzyorganizacyjne, relational capital, structural capital
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0058
[AWCZ-20799] [data modyf: 05-01-2017 11:24]
[6] Konkurencyjność przedsiębiorstwa z perspektywy przeglądu podejść i koncepcji rozwoju strategii / Wiesław Danielak, Dariusz Stankiewicz // Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych .- 2016, Nr 9, s. 303--316, ISSN: 2082-7547, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: competitiveness of enterprises, concepts development strategy, koncepcje rozwoju strategii, konkurencyjność przedsiębiorstwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21205] [data modyf: 28-03-2017 10:09]
[7] Perfecting business models in the context of the sources of competitive advantages / Mariola Michałowska, Wiesław Danielak, Dariusz Stankiewicz // Studia Oeconomica Posnaniensia .- 2016, Vol. 4, no. 5, s. 140--159, ISSN: 2300-5254, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: business model, competitive advantage, competitive potential, competitive strategies, competitiveness of the enterprise
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.18559/SOEP.2016.5.9
[AWCZ-20298] [data modyf: 09-08-2016 10:09]
[8] Zdolności relacyjne w kształtowaniu dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa / Wiesław Danielak // Nauki o Zarządzaniu .- 2016, No. 4(29), s. 28--37, ISSN: 2080-6000, , eISSN: 2449-9803, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dynamic capabilities, relational abilities, relationship management, zarządzanie relacjami, zdolności dynamiczne, zdolności relacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/noz.2016.4.02
[AWCZ-21488] [data modyf: 20-06-2017 14:24]
[9] Coaching culture in the context of the emergence of creative class / Sławomir Kotylak, Mariola Michałowska, Wiesław Danielak // Management .- 2015, Vol. 19, no. 2, s. 52--66, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: coaching culture, creative class, creative industry, klasa kreatywna, kultura coachingu, przemysł kreatywny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0013
[AWCZ-19834] [data modyf: 17-02-2016 12:16]
[10] Forming relationships on the e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empirical findings / Mariola Michałowska, Sławomir Kotylak, Wiesław Danielak // Management .- 2015, Vol. 19, no. 1, s. 57--72, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: customer, e-commerce, internet shops, klient, lojalność, loyalty, relacje, relationships, sklepy internetowe, tworzenie wartości, value creation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19389] [data modyf: 08-10-2015 11:46]
[11] The impact of globalization on consumer behavior in Lubuskie province in the light of the research / Mariola Michałowska, Wiesław Danielak // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia .- 2015, Vol. 49, no. 3, s. 135--146, ISSN: 0459-9586, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie province, consumer behavior, globalizacja, globalization, województwo lubuskie, zachowania konsumentów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17951/h.2015.59.3.135
[AWCZ-19281] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[12] Czynniki wpływające na kształtowanie długoterminowych relacji między przedsiębiorstwem a doradcą / Wiesław Danielak // Problemy Zarządzania .- 2013, Vol. 11, nr 3 (43), s. 174--188, ISSN: 1644-9584, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: business, cooperation, doradca, kapitał relacyjny, long-term relationship, relacje długoterminowe, relational capital, współdziałanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.7172/1644-9584-43-11
[AWCZ-17772] [data modyf: 09-09-2015 13:22]
[13] The use of information systems in the development of inter-organizational relationships / Wiesław Danielak // Logistyka .- 2013, nr 5, s. 270--275, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17614] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[14] Zmiany w sferze konsumpcji w wybranych krajach europejskich a kryzys gospodarczy / Wiesław Danielak // Problemy Zarządzania: przedsiębiorczość technologiczna .- 2013, Vol. 11, nr 1 (40), t. 1, s. 11--22, ISSN: 1644-9584, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: changes in consumption, consumer behavior, economic crisis, kryzys gospodarczy, zachowania konsumentów, zmiany konsumpcji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.7172/1644-9584-40-1
[AWCZ-17260] [data modyf: 20-08-2015 12:16]
[15] Business model of the enterprise as a tool of building interorganizational relationships / Wiesław Danielak // Management .- 2012, Vol. 16, no 2, s. 30--39, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: model biznesowy, relacje międzyorganizacyjne, wymiana relacyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16937] [data modyf: 18-01-2013 11:32]
[16] Joint action relations of SME with surrounding entities / Wiesław Danielak // Management .- 2011, Vol. 15, no 1, s. 172--185, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15845] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] The analysis of relationships with business stakeholders in lubuskie province / Wiesław Danielak // Management .- 2009, Vol. 13, no 2, s. 105--116, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14605] [data modyf: 20-04-2010 13:57]
[18] External and internal sources of knowledge and information transfer in small and medium enterprises / Wiesław Danielak // Management .- 2008, Vol. 12, no 1, s. 76--84, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13185] [data modyf: 02-09-2008 14:16]
[19] The implementation of contemporary concepts and methods of management in small and medium enterprises / Wiesław Danielak // Management .- 2008, Vol. 12, no 2, s. 98--107, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13530] [data modyf: 29-01-2009 09:24]
[20] Knowledge about customers as the source of competitive advantage - redefining competition strategy / Wiesław Danielak // Management .- 2007, Vol. 11, no 2, s. 59--66, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12743] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] The strategies of diversification, differentiation and merchandising in shaping the companies competitive advantage / Wiesław Danielak // Management .- 2006, Vol. 10, no 2, s. 51--57, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11584] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Using quantitive methods in forecasting products' sales in small and medium enterprise (SME) / Wiesław Danielak // Management .- 2006, Vol. 10, no 1, s. 109--115, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11071] [data modyf: 05-10-2007 14:05]
[23] Nietrwałość przewagi konkurencyjnej a zarządzanie ryzykiem w małym i średnim przedsiębiorstwie / Wiesław Danielak // Management .- 2005, Vol. 9, no 2, s. 31--39, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Wpływ globalizacji na zarządzanie przedsiębiorstwem / Wiesław Danielak // Management .- 2003, Vol. 7, no 2, s. 71--78, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11520] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu dynamicznych zmian otoczenia / Wiesław Danielak // Management .- 2002, Vol. 6, no 2, s. 133--141, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości / Wiesław Danielak // Management .- 2001, Vol. 5, no 2, s. 73--79, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Aktualne bariery rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak // Management .- 2000, Vol. 4, no 2, s. 23--30, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11437] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Identyfikacja czynników warunkujących powodzenie lub porażkę małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych fazach ich rozwoju / Wiesław Danielak // Management .- 1999, Vol. 3, no 2, s. 178--186, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11400] [data modyf: 05-10-2007 14:24]
[29] Problemy w sferze zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil // Management .- 1999, Vol. 3, no 2, s. 170--177, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Instytucjonalne stymulatory wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w RFN / Wiesław Danielak, Paweł Kużdowicz // Management .- 1998, no 4, s. 95--107, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Proces prywatyzacji likwidacyjnej na przykładzie ZPO "ELPO" S.A. w Legnicy / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil // Management .- 1998, no 4, s. 84--94, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11423] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Wzorce przedsiębiorczości i ich genetyczne uwarunkowania / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil // Management .- 1998, no 4, s. 125--140, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11409] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - próba syntezy / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil, Karolina Mazur // Management .- 1997, nr 2, s. 40--53, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11478] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Projektowanie zmian i strategii przedsiębiorstwa / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil // Management .- 1997, nr 2, s. 29--39, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11477] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bariery rozwoju i kluczowe czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak, Karolina Gębska // W: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze .- 2017, nr 7, s. 83--96, ISSN: 2391-7830, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bariery rozwoju, barriers to development, key success factors, kluczowe czynniki sukcesu, małe i średnie przedsiębiorstwa, small and medium enterprises,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10585] [data modyf: 03-11-2017 10:28]
[2] Wybrane czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w kształtowaniu modelu biznesu / Wiesław Danielak, Dariusz Sobotkiewicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2017, Nr 496, s. 20--28, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: business model, dynamiczne zdolności menedżerskie, intellectual capital, kapitał intelektualny, managerial capabilities, model biznesu, zdolności relacyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2017.496.02
[AWI-10684] [data modyf: 14-06-2018 16:20]
[3] Normy relacyjne w procesie współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 277, s. 350--359, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: MSP, SMEs, cooperation relations, normy relacyjne, relacje współdziałania, relational norms,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9703] [data modyf: 24-08-2015 14:46]
[4] Czynniki kształtujące kapitał relacyjny w mikro i małym przedsiębiorstwie / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 585 (50), s. 119--128, ISSN: 1896-382X, : rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8684] [data modyf: 02-07-2010 14:57]
[5] Identyfikacja obszarów i struktury usług outsourcingowych zlecanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa / Wiesław Danielak // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 49, s. 400--407, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8399] [data modyf: 03-06-2009 14:08]
[6] Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług(nr 31) .- 2009, nr 530, s. 344--351, ISSN: 1896-382X, : rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8422] [data modyf: 05-08-2009 15:44]
[7] Modelowanie regionalnych systemów innowacyjnych / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie .- 2008, nr 78 (5 spec.), s. 97--108 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8174] [data modyf: 02-07-2014 12:49]
[8] Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) - teraźniejszość i przyszłość / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2008, nr 500, s. 39--48, ISSN: 1640-6818, : tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8246] [data modyf: 12-11-2008 11:50]
[9] Perspektywy i ograniczenia akceleracji rozwoju przedsiębiorczości / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2007, nr 471, s. 98--106, ISSN: 1640-6818, : wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7958] [data modyf: 19-06-2008 15:33]
[10] Innowacyjność i przedsiębiorczość w strategiach rozwoju powiatów województwa lubuskiego / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2006, nr 437, s. 77--88, ISSN: 1509-0507, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7603] [data modyf: 03-02-2009 11:54]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Uwarunkowania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak // W: Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, s. 17 .- ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23311] [data modyf: 07-12-2018 12:13]
[2] Bariery rozwoju i kluczowe czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak, Karolina Gębska // W: Państwo a gospodarka : wyzwania współczesności : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, s. 28 .- ISBN: 9788387193799
Słowa kluczowe: bariery rozwoju, barriers do development, key success factors, kluczowe czynniki sukcesu, małe i średnie przedsiębiorstwa, small and medium enterprises

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23272] [data modyf: 14-11-2018 09:29]
[3] Wykorzystanie kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego w budowaniu wartościowych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa / Wiesław Danielak // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych [Dokument elektroniczny] : IX kongres ekonomistów polskich. Warszawa, Polska, 2013 .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1--8 .- ISBN: 9788388700712
Słowa kluczowe: human capital, interorganizational relationships, kapitał ludzki, kapitał strukturalny i kapitał relacyjny, relacje międzyorganizacyjne, structural capital and relational capital

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21122] [data modyf: 04-09-2015 14:13]
[4] Międzyorganizacyjne relacje w kształtowaniu kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa / Wiesław Danielak // W: Nowoczesne metody zarządzania przedsiebiorstwem : konferencja z okazji XX-lecia Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie. Kraków, Polska, 2012 .- Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 61--70 .- ISBN: 9788360391563
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20546] [data modyf: 16-10-2013 13:40]
[5] Kreowanie przestrzeni relacyjnej przez interesariuszy przedsiębiorstw sektora MŚP / Wiesław Danielak // W: Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka : ogólnopolska konferencja naukowa. [Sopot], Polska, 2010 .- Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010 .- T. 1 : Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, s. 137--145 .- ISBN: 9788375311389
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19536] [data modyf: 06-04-2010 13:36]
[6] Internacjonalizacja procesu edukacji w przestrzeni e-learningu / Wiesław Danielak // W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : V konferencja. Poznań, Polska, 2008 .- Poznań : [brak wydawcy], 2008, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19008] [data modyf: 02-12-2008 12:01]
[7] Powiązania nauki z gospodarką na przykładzie projektu finansowanego z funduszy strukturalnych / Wiesław Danielak, Robert Wysocki // W: E-learning w kształceniu akademickim : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z II ogólnopolskiej konferencji. Warszawa, Polska, 2005 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2006, s. 185--192 .- ISBN: 8392260740
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17492] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[8] Kształcenie ekonomiczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w ramach polsko-niemieckiego projektu EKOPOS / Wiesław Danielak // W: Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Wrocław, Polska, 2005 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2005, s. 307--316 .- ISBN: 8392260724
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17309] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Identyfikacja zagrożeń w odniesieniu do okresu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku / Wiesław Danielak // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku : Materiały konferencyjne. Częstochowa, Polska, 2000 .- Częstochowa : [brak wydawcy], 2000 .- Cz. 2, s. 310--317
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15626] [data modyf: 16-06-2003 14:30]
[10] Ograniczenia i czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw handlowych / Wiesław Danielak // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 114--122
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5832] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 84--92
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8603] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[12] Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań / Wiesław Danielak // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 89--95
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7822] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Zmiana strategii zarządzania w procesie prywatyzacji w ZPO "ELPO" S.A. w Legnicy / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : III Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, s. 188--196
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8502] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Otoczenie a alternatywne strategie działania przedsiębiorstw / Wiesław Danielak, Tomasz Kucharski // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 33--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14677] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Analiza SWOT w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem / Tomasz Kucharski, Wiesław Danielak // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 101--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15526] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem orientacji zasobowej [Dokument elektroniczny] / (Red.) Wiesław Danielak, Klaudia Pujer .- Wrocław : Exante, 2017, 206 s. .- ISBN: 9788365690289
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5565] [data modyf: 14-06-2017 13:11]
[2] Zarządzanie rozwojem organizacji w zmiennym otoczeniu / (Red.) Klaudia Pujer, Wiesław Danielak .- Wrocław : Wydaw. Exante, 2017, 130 s. .- ISBN: 9788365374486
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5624] [data modyf: 05-06-2019 13:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski