System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Wiesław Danielak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zarządzaniu i jakości (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 125 pozycji bibliograficznych
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem : studia przypadków, 2018. Wiesław Danielak, Mariusz Kapusta, Marta Kraszewska, Wrocław : Wydaw. Exante 119 s. , ISBN: 9788366187061, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14696] [data modyf: 06-06-2019 15:53]
[6,67] [0,33]
[2] Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce : szanse i zagrożenia rynkowe, 2017. Wiesław Danielak, Dominika Mierzwa, Krzysztof Bartczak, Wrocław : Wydaw. Exante 135 s. , ISBN: 9788365690326, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-13850] [data modyf: 05-06-2019 13:54]
[6,67] [0,33]
[3] Zarządzanie organizacją w aspekcie finansowym i strategicznym : ujęcie teoretyczne i praktyczne, 2017. Wiesław Danielak, Ewa Frankowska, Aneta Kułakowska, Wrocław : Wydaw. Exante 115 s. , ISBN: 9788365374264, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-13904] [data modyf: 05-06-2019 13:50]
[6,67] [0,33]
[4] Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, 2012. Wiesław Danielak, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego 286 s. (Monografie i Opracowania 215), ISBN: 9788376952895, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11265] [data modyf: 18-12-2012 12:14]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Controlling menedżerski w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Dariusz Sobotkiewicz, Wiesław Danielak
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : teoria i praktyka, 2019. / red. nauk P. Kużdowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 135--144, ISBN: 9788378423850
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21307] [data modyf: 27-01-2020 10:43]
[10] [0,5]
[2] Management of Relations with External Stakeholders in the Context of Corporate Social Responsibility, Wiesław Danielak
// W: Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, 2019. / red. nauk. E. Mazur-Wierzbicka, D. Janczewska, Łódź : Wydaw. Społecznej Akademii Nauk (Studia i Monografie nr 103), s. 65--73, ISBN: 9788364971785
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21322] [data modyf: 03-02-2020 13:19]
[20] [1]
[3] Budowanie relacji międzyorganizacyjnych a bariery współdziałania międzysektorowego, Wiesław Danielak
// W: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, 2018. / red. Agaty Bulicz i Beata Springer . Tom 5, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji), s. 137--152, ISBN: 9788378423546
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21088] [data modyf: 24-09-2019 12:46]
[20] [1]
[4] Potencjał organizacji jako generator efektywnego i dynamicznego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wiesław Danielak, Karolina Gębska
// W: Państwo a gospodarka : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 2017. / red. S. Owsiak, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 173--186, ISBN: 9788365269157
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19496] [data modyf: 29-01-2020 09:43]
[14,2] [0,71]
[5] Systemy bezpieczeństwa elektronicznego w zarządzaniu wiedzą i informacją, Wiesław Danielak, Karolina Gębska
// W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, 2017. / red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 125--138, ISBN: 9788378423096
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20021] [data modyf: 23-05-2019 15:55]
[14,2] [0,71]
[6] Relacje międzyorganizacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej, Wiesław Danielak
// W: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : uwarunkowania, trendy, perspektywy, 2016. / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Toruń : Wydaw. "Dom Organizatora", s. 265--281, ISBN: 9788372857972
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17731] [data modyf: 22-06-2016 15:20]
[7] Strategie relacyjne w kreowaniu wartości dla klienta, Wiesław Danielak
// W: Nowe trendy w logistyce - rozwiązania IT, 2016. / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 115--125, ISBN: 9788378422662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18433] [data modyf: 10-01-2017 09:06]
[8] Bezpieczeństwo kulturowe państwa a paradygmaty zarządzania różnorodnością, Wiesław Danielak, Dariusz Stankiewicz
// W: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, 2015. / red. nauk. K. Graczyk, G. Nakielski, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 33--45, ISBN: 9788378421672
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17390] [data modyf: 27-11-2015 16:38]
[9] Wykorzystanie kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego w budowaniu wartościowych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa, Wiesław Danielak
// W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2015. / red. nauk. E. Kwiatkowski, B. Liberda, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 347--358, ISBN: 9788388700804
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16894] [data modyf: 27-08-2015 12:38]
[10] Zarządzanie relacjami z klientem z perspektywy budowania kapitału relacyjnego, Wiesław Danielak
// W: Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji, 2015. / red. A. Barska, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze), s. 71--83, ISBN: 9788387193874
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17595] [data modyf: 11-02-2016 12:32]
[11] Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie, Mariola Michałowska, Dariusz Stankiewicz, Wiesław Danielak
// W: Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje, 2015. / red. J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2), s. 110--126, ISBN: 9788387193911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17135] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[12] Jakość i wartość relacji a zdolności relacyjne w biznesie, Wiesław Danielak, Dariusz Stankiewicz
// W: Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian, 2014. / red. nauk. J. Stankiewicz, M. Moczulska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 77--88, ISBN: 9788378421320
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16052] [data modyf: 27-08-2015 11:26]
[13] Współdziałanie przedsiębiorstw w regionie z perspektywy relacji międzyorganizacyjnych, Wiesław Danielak
// W: Współczesne problemy rozwoju regionalnego, 2014. / red. B. Ślusarz, J. Wyrwa, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze), s. 88--101, ISBN: 9788387193959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16410] [data modyf: 31-08-2015 10:19]
[14] Model biznesowy a relacje współdziałania z podmiotami w otoczeniu, Wiesław Danielak, Dariusz Lesicki
// W: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, 2013. / red. nauk. M. Matejun, K. Szymańska, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie Politechniki Łódzkiej), s. 192--199, ISBN: 9788372835390
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15634] [data modyf: 27-08-2015 09:15]
[15] Elementy kapitału relacyjnego oddziałujące na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wiesław Danielak
// W: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2010. / red. nauk. M. Matejun, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck Sp. z o.o., s. 253--265, ISBN: 9788325517229
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12177] [data modyf: 17-08-2010 10:24]
[16] Kapitał relacyjny jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wiesław Danielak
// W: Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, 2010. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 443--454, ISBN: 9788392745518
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12064] [data modyf: 18-06-2010 11:16]
[17] Kapitał społeczny jako współczesny atrybut jednostki, organizacji i sieci, Wiesław Danielak
// W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, 2010. / red. nauk. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 326--340, ISBN: 9788392969969
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12175] [data modyf: 03-09-2010 11:16]
[18] Konsekwencje kryzysu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wiesław Danielak
// W: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, 2010. / red. nauk. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza (Przedsiębiorstwo Współczesne), s. 269--285, ISBN: 9788373785281
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12176] [data modyf: 17-08-2010 10:06]
[19] Korzyści z trwałych relacji współpracy przedsiębiorstw z interesariuszami zewnętrznymi, Wiesław Danielak
// W: Zawodność państwa - zawodność rynku, 2010. / red. nauk. G. Wrzeszcz-Kamińska, Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 260--266, ISBN: 9788392938200
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12078] [data modyf: 05-07-2010 11:38]
[20] Wskaźniki oceny korzyści z trwałych więzi współdziałania, Wiesław Danielak
// W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe, 2010. / pod red. L. Kowalczyka, F. Mroczko, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP (Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie), s. 329--341, ISBN: 9788360904091
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12452] [data modyf: 08-12-2010 12:31]
[21] Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i empirycznej weryfikacji, Wiesław Danielak
// W: Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych, 2010. / red. D. Kisperska-Moroń, A. Świerczek, Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, s. 15--21, ISBN: 9788361378273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12416] [data modyf: 26-11-2010 13:19]
[22] Znaczenie więzi międzyorganizacyjnych w rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP, Wiesław Danielak
// W: Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia, 2010. / red. M. Kozaczka . T. 1, Stalowa Wola - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 71--82, ISBN: 9788361307372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12199] [data modyf: 15-09-2010 09:58]
[23] Internacjonalizacja procesu edukacji w przestrzeni e-learningu, Wiesław Danielak
// W: E-edukcja - analiza dokonań i perspektywy rozwoju, 2009. / pod red. M. Dąbrowskiego, M. Zając, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 166-173, ISBN: 9788392744658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11218] [data modyf: 06-08-2009 10:13]
[24] Konkurencyjność i jej podsystemy jako akceleratory rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach zmian otoczenia, Wiesław Danielak
// W: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, 2009. / red. nauk. E. Okoń-Horodyńska, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (VIII Kongres Ekonomistów Polskich), s. 352--365, ISBN: 9788388700248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11266] [data modyf: 02-09-2009 13:10]
[25] Rozwój regionalny a konkurencyjność małych i średnich przediębiorstw, Wiesław Danielak
// W: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, 2009. / praca zbiorowa pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 49--60, ISBN: 9788371518409
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11085] [data modyf: 07-05-2009 11:45]
[26] Zastosowanie współczesnych technik, a także koncepcji organizacji oraz zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu lubuskiego, Wiesław Danielak
// W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2009. / red. J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski, Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach), s. 407--418, ISBN: 9788372464828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11091] [data modyf: 13-05-2009 14:21]
[27] Foresight jako narzędzie dyfuzji sektorowych i regionalnych modeli generowania i absorpcji wiedzy i informacji, Wiesław Danielak
// W: Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji, 2008. / red. D. Fic, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 222--237, ISBN: 9788374812139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10424] [data modyf: 28-10-2008 09:36]
[28] Impediments and opportunities in the innovative development of small and medium enterprises, Wiesław Danielak
// W: Uncertainty - risk or opportunity : business environment perspective, 2008. / ed. by W. Wereda, S. Starnawska, Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, s. 125--132, ISBN: 9788370515164
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11094] [data modyf: 20-05-2009 12:28]
[29] Kształtowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o analizę zachowań nabywców - implikacje dla producentów i sprzedawców, Wiesław Danielak
// W: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju, 2008. / red. M. Wiśniewska, E. Malinowska, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 263--268, ISBN: 9788375310078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10323] [data modyf: 28-07-2008 13:50]
[30] Modelowanie bezpieczeństwa informacyjnego organizacji w kontekście absorpcji oraz transferu wiedzy i informacji, Wiesław Danielak
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego, 2008. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 70--78, ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10330] [data modyf: 29-07-2008 14:21]
[31] Obszary kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wiesław Danielak
// W: Konkurencyjność gospodarki Polski, 2008. / red. A. P. Balcerzak, E. Rogalska, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 143--153, ISBN: 9788376110073
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10371] [data modyf: 06-08-2008 12:09]
[32] Zachowania konsumentów w obszarze kształtowania struktury asortymentowej konsumpcji wyrobów mięsnych, Wiesław Danielak
// W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw, 2008. / red. A. Birski, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 243--250, ISBN: 9788389112248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10187] [data modyf: 30-05-2008 12:32]
[33] Zastosowanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Wiesław Danielak
// W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, 2008. / red. E. Weiss, M. Godlewska, A. Bitkowska, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 211--221, ISBN: 9788361086291
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10794] [data modyf: 12-01-2009 15:22]
[34] Atrakcyjność zawodu ekonomisty w świetle wyboru kierunku rozwoju zawodowego, Wiesław Danielak
// W: Inwestowanie w kapitał ludzki, 2007. / red. S. Borkowska, Warszawa : Główny Urząd Statystyczny (Biblioteka Wiadomości Statystycznych T. 55), s. 305--319, ISBN: 9788370274221
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9716] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie regionu lubuskiego, Wiesław Danielak
// W: Zarządzanie rozwojem organizacji, 2007. / red. S. Lachiewicz . T. 2, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie Politechniki Łódzkiej), s. 10--18, ISBN: 9788372832146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Diversified risk management in small and medium enterprise, Wiesław Danielak
// W: Polityki unijne dwa lata po akcesji - wybrane problemy, 2007. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 69--74, ISBN: 9788374811378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10314] [data modyf: 28-07-2008 12:16]
[37] Klastry jako akceleratory regionalnych systemów wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wiesław Danielak
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny, 2007. / red. G. Bartkowiak, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 38--45, ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10073] [data modyf: 06-05-2008 14:41]
[38] Przewagi konkurencyjne a strategie wzrostu wartości małych i średnich przedsiębiorstw, Wiesław Danielak
// W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, 2007. / red. E. Urbańczyk, Szczecin : Wydaw. Kreos, s. 569--578, ISBN: 9788360585047
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10084] [data modyf: 08-05-2008 12:13]
[39] Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w świetle wyników badań, Wiesław Danielak
// W: Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, 2007. / red. nauk. G. Wrzeszcz-Kamińska, Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa (Monografie), s. 154--162, ISBN: 9788392547006
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9163] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Zamierzenia strategiczne i koncepcje zarządzania ukierunkowane na wzrost wartości małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), Wiesław Danielak
// W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, 2007. / red. J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszczyk, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie), s. 254--265, ISBN: 9788372832344
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9634] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Zastosowanie metod analizy strategicznej w procesie zarządzania zdywersyfikowanym ryzykiem, Wiesław Danielak
// W: Zarządzanie jest sztuką : czyli innowacyjna edukacja w województwie lubuskim, 2007. / red. D. Fic, I. Politowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 159--183, ISBN: 9788374811118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9221] [data modyf: 13-07-2007 11:39]
[42] Adaptatywne i kreatywne podejście do zmian przy zastosowaniu metody scenariuszowej, Wiesław Danielak
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 286--296, ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8490] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Elementy procesu formułowania strategii rozwoju szkoły, Wiesław Danielak
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 233--244, ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Nowa jakość procesu kształcenia na przykładzie oldenburskiego modelu edukacji ekonomicznej, Wiesław Danielak
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--203, ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Poszukiwanie regionalnego mechanizmu rozwoju młodych kadr ekonomicznych w kontekście sukcesów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Wiesław Danielak
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 205--215, ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Potencjał konkurencyjny Jednostek Samorządu Terytorialnego w świetle wyników badań empirycznych, Wiesław Danielak, Robert Wysocki
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 125--136, ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8462] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[47] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w województwie lubuskim, Wiesław Danielak
// W: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, 2006. / red. J. Otto, A. Maciaszczyk . T. 1 : funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie), s. 223--231, ISBN: 8372831939
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Strategie Jednostek Samorządu Terytorialnego a kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw, Wiesław Danielak, Robert Wysocki
// W: Zarządzanie organizacjami publicznymi, 2006. / red. K. Krukowski, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 83--92, ISBN: 8389112574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8420] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[49] The prospects for Polish young generation development in the European Union after the opening of labour markets - presentation of research findings, Wiesław Danielak
// W: Education in turbulent times = Edukacja w czasach burzliwych, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 158--166, ISBN: 837481037X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8552] [data modyf: 14-03-2008 14:39]
[50] Wpływ szkoleń i przepływu wiedzy na strategie rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), Robert Wysocki, Wiesław Danielak
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 111--124, ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8461] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[51] Zdywersyfikowane ryzyko a aspekty aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), Wiesław Danielak
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, 2006. / red. M. Dudek, Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 37--43, ISBN: 8360357854
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9123] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Branża turystyczna jako sfera aktywności społecznej i gospodarczej w aspekcie jej pozytywnego wpływu na rozwój gospodarczy regionu, Wiesław Danielak
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody, 2005. / red. J. Lewandowski . T. 1, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, s. 271--279, ISBN: 8372831866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8435] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Konkurencyjność jako strategiczny wymiar efektywności małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Wiesław Danielak
// W: Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki, 2005. / red. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 65--73, ISBN: 838971275X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7490] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jako narzędzie wspierające proces edukacji ekonomicznej, Wiesław Danielak
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : życia, nauki, pracy, 2005. / red. A. Kusztelak, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 228--235, ISBN: 8392290909
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7745] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[55] Analiza potencjału usług edukacyjnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Szprotawa, Anna Kukier, Wiesław Danielak
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 139--145, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6847] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Edukacja ekonomiczna w szkołach ogólnokształcących na przykładzie polsko-niemieckiego projektu EKOPOS, Agnieszka Adamczak-Waschow, Wiesław Danielak
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 205--213, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6851] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach zmian otoczenia, Wiesław Danielak
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. M. Fic, P. Kużdowicz, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 142--147, ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5838] [data modyf: 12-06-2003 14:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Koncepcje oraz wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak, 2019. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 10, 65--80, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. rys. tab. summ. https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.149
Słowa kluczowe: conditions of operations on international markets, internacjonalizacja, internationalization, małe i średnie przedsiębiorstwa, small and medium enterprises, uwarunkowania działalności na rynkach międzynarodowych
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24379] [data modyf: 10-10-2019 12:11]
[5] [1]
[2] Koncepcje i metody kształtowania tradycyjnych i wirtualnych relacji pracowników banku z klientami / Mariola Michałowska, Dariusz Stankiewicz, Wiesław Danielak, 2018. Studia Oeconomica Posnaniensia Vol. 6, no. 3, 140--157, ISSN: 2300-5254, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: kapitał relacyjny, kompetencje relacyjne, relacje tradycyjne i wirtualne, relational abilities, relational capital, relational competence, traditional and virtual relations, zdolności relacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.18559/SOEP.2018.3.7
[AWCZ-22874] [data modyf: 18-06-2018 11:10]
[3,33] [0,33]
[3] Rozmieszczenie funkcji marketingowej w strukturze organizacji wielopodmiotowej - dylematy lokalizacyjne / Dariusz Sobotkiewicz, Wiesław Danielak, 2018. Handel Wewnętrzny, nr 1, 323--335, ISSN: 0438-5403, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: funkcja marketingowa, jednostka nadrzędna, jednostka podporządkowana, marketing function, marketing management concept, marketingowa koncepcja zarządzania, multi-entity organisation, organizacja wielopodmiotowa, parent entity, subordinate entity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22552] [data modyf: 23-03-2018 14:37]
[6] [0,5]
[4] Rozmieszczenie funkcji organicznych w strukturze organizacji wielopodmiotowej. Od podejścia funkcjonalnego do procesowego / Dariusz Sobotkiewicz, Wiesław Danielak, 2018. Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice, No. 3, 119--134, ISSN: 2084–6495, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: a multi-entity organization, corporate functions, funkcje organiczne, organizacja wielopodmiotowa, podejście funkcjonalne i procesowe w zarządzaniu organizacją, the functional and process approach to managing an organization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.19253/reme.2018.03.009
[AWCZ-23464] [data modyf: 03-01-2019 17:46]
[3] [0,5]
[5] Zarządzanie relacjami z interesariuszami w środowisku projektowym / Wiesław Danielak, 2018. Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice, No. 1, 47--60, ISSN: 2084–6495, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bariery współdziałania, barriers to cooperation, interesariusze, kapitał relacyjny, relational capital, relationship management, stakeholders, zarządzanie relacjami
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.19253/reme.2018.01.004
[AWCZ-22704] [data modyf: 26-04-2018 17:07]
[6] [1]
[6] Formation of inter-organizational relationships on the example of small enterprise / Wiesław Danielak, 2016. Management Vol. 20, no. 2, 171--182, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: human capital, inter-organizational relationships, kapitał ludzki, kapitał relacyjny, kapitał strukturalny, relacje międzyorganizacyjne, relational capital, structural capital
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0058
[AWCZ-20799] [data modyf: 05-01-2017 11:24]
[7] Konkurencyjność przedsiębiorstwa z perspektywy przeglądu podejść i koncepcji rozwoju strategii / Wiesław Danielak, Dariusz Stankiewicz, 2016. Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych, Nr 9, 303--316, ISSN: 2082-7547, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: competitiveness of enterprises, concepts development strategy, koncepcje rozwoju strategii, konkurencyjność przedsiębiorstwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21205] [data modyf: 28-03-2017 10:09]
[8] Perfecting business models in the context of the sources of competitive advantages / Mariola Michałowska, Wiesław Danielak, Dariusz Stankiewicz, 2016. Studia Oeconomica Posnaniensia Vol. 4, no. 5, 140--159, ISSN: 2300-5254, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: business model, competitive advantage, competitive potential, competitive strategies, competitiveness of the enterprise
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.18559/SOEP.2016.5.9
[AWCZ-20298] [data modyf: 09-08-2016 10:09]
[9] Zdolności relacyjne w kształtowaniu dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa / Wiesław Danielak, 2016. Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu No. 4(29), 28--37, ISSN: 2080-6000, , eISSN: 2449-9803, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: dynamic capabilities, relational abilities, relationship management, zarządzanie relacjami, zdolności dynamiczne, zdolności relacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/noz.2016.4.02
[AWCZ-21488] [data modyf: 20-06-2017 14:24]
[10] Coaching culture in the context of the emergence of creative class / Sławomir Kotylak, Mariola Michałowska, Wiesław Danielak, 2015. Management Vol. 19, no. 2, 52--66, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: coaching culture, creative class, creative industry, klasa kreatywna, kultura coachingu, przemysł kreatywny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0013
[AWCZ-19834] [data modyf: 17-02-2016 12:16]
[11] Forming relationships on the e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empirical findings / Mariola Michałowska, Sławomir Kotylak, Wiesław Danielak, 2015. Management Vol. 19, no. 1, 57--72, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: customer, e-commerce, internet shops, klient, lojalność, loyalty, relacje, relationships, sklepy internetowe, tworzenie wartości, value creation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19389] [data modyf: 08-10-2015 11:46]
[12] The impact of globalization on consumer behavior in Lubuskie province in the light of the research / Mariola Michałowska, Wiesław Danielak, 2015. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia Vol. 49, no. 3, 135--146, ISSN: 0459-9586, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie province, consumer behavior, globalizacja, globalization, województwo lubuskie, zachowania konsumentów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17951/h.2015.59.3.135
[AWCZ-19281] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[13] Czynniki wpływające na kształtowanie długoterminowych relacji między przedsiębiorstwem a doradcą / Wiesław Danielak, 2013. Problemy Zarządzania Vol. 11, nr 3 (43), 174--188, ISSN: 1644-9584, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: business, cooperation, doradca, kapitał relacyjny, long-term relationship, relacje długoterminowe, relational capital, współdziałanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.7172/1644-9584-43-11
[AWCZ-17772] [data modyf: 09-09-2015 13:22]
[14] The use of information systems in the development of inter-organizational relationships / Wiesław Danielak, 2013. Logistyka, nr 5, 270--275, ISSN: 1231-5478, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17614] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[15] Zmiany w sferze konsumpcji w wybranych krajach europejskich a kryzys gospodarczy / Wiesław Danielak, 2013. Problemy Zarządzania: przedsiębiorczość technologiczna Vol. 11, nr 1 (40), t. 1, 11--22, ISSN: 1644-9584, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: changes in consumption, consumer behavior, economic crisis, kryzys gospodarczy, zachowania konsumentów, zmiany konsumpcji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.7172/1644-9584-40-1
[AWCZ-17260] [data modyf: 20-08-2015 12:16]
[16] Business model of the enterprise as a tool of building interorganizational relationships / Wiesław Danielak, 2012. Management Vol. 16, no 2, 30--39, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: model biznesowy, relacje międzyorganizacyjne, wymiana relacyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16937] [data modyf: 18-01-2013 11:32]
[17] Joint action relations of SME with surrounding entities / Wiesław Danielak, 2011. Management Vol. 15, no 1, 172--185, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15845] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] The analysis of relationships with business stakeholders in lubuskie province / Wiesław Danielak, 2009. Management Vol. 13, no 2, 105--116, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14605] [data modyf: 20-04-2010 13:57]
[19] External and internal sources of knowledge and information transfer in small and medium enterprises / Wiesław Danielak, 2008. Management Vol. 12, no 1, 76--84, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13185] [data modyf: 02-09-2008 14:16]
[20] The implementation of contemporary concepts and methods of management in small and medium enterprises / Wiesław Danielak, 2008. Management Vol. 12, no 2, 98--107, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13530] [data modyf: 29-01-2009 09:24]
[21] Knowledge about customers as the source of competitive advantage - redefining competition strategy / Wiesław Danielak, 2007. Management Vol. 11, no 2, 59--66, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12743] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] The strategies of diversification, differentiation and merchandising in shaping the companies competitive advantage / Wiesław Danielak, 2006. Management Vol. 10, no 2, 51--57, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11584] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Using quantitive methods in forecasting products' sales in small and medium enterprise (SME) / Wiesław Danielak, 2006. Management Vol. 10, no 1, 109--115, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11071] [data modyf: 05-10-2007 14:05]
[24] Nietrwałość przewagi konkurencyjnej a zarządzanie ryzykiem w małym i średnim przedsiębiorstwie / Wiesław Danielak, 2005. Management Vol. 9, no 2, 31--39, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Wpływ globalizacji na zarządzanie przedsiębiorstwem / Wiesław Danielak, 2003. Management Vol. 7, no 2, 71--78, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11520] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu dynamicznych zmian otoczenia / Wiesław Danielak, 2002. Management Vol. 6, no 2, 133--141, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości / Wiesław Danielak, 2001. Management Vol. 5, no 2, 73--79, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Aktualne bariery rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak, 2000. Management Vol. 4, no 2, 23--30, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11437] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Identyfikacja czynników warunkujących powodzenie lub porażkę małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych fazach ich rozwoju / Wiesław Danielak, 1999. Management Vol. 3, no 2, 178--186, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11400] [data modyf: 05-10-2007 14:24]
[30] Problemy w sferze zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil, 1999. Management Vol. 3, no 2, 170--177, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Instytucjonalne stymulatory wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w RFN / Wiesław Danielak, Paweł Kużdowicz, 1998. Management, no 4, 95--107, ISSN: 1429-9321, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Proces prywatyzacji likwidacyjnej na przykładzie ZPO "ELPO" S.A. w Legnicy / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil, 1998. Management, no 4, 84--94, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11423] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Wzorce przedsiębiorczości i ich genetyczne uwarunkowania / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil, 1998. Management, no 4, 125--140, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11409] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - próba syntezy / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil, Karolina Mazur, 1997. Management, nr 2, 40--53, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11478] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Projektowanie zmian i strategii przedsiębiorstwa / Wiesław Danielak, Grzegorz Gil, 1997. Management, nr 2, 29--39, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11477] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bariery rozwoju i kluczowe czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak, Karolina Gębska // W: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze .- 2017, nr 7, s. 83--96, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bariery rozwoju, barriers to development, key success factors, kluczowe czynniki sukcesu, małe i średnie przedsiębiorstwa, small and medium enterprises,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10585] [data modyf: 03-11-2017 10:28]
[2] Wybrane czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w kształtowaniu modelu biznesu / Wiesław Danielak, Dariusz Sobotkiewicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2017, Nr 496, s. 20--28, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: business model, dynamiczne zdolności menedżerskie, intellectual capital, kapitał intelektualny, managerial capabilities, model biznesu, zdolności relacyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2017.496.02
[AWI-10684] [data modyf: 14-06-2018 16:20]
[3] Normy relacyjne w procesie współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Danielak // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 277, s. 350--359, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: MSP, SMEs, cooperation relations, normy relacyjne, relacje współdziałania, relational norms,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9703] [data modyf: 24-08-2015 14:46]
[4] Czynniki kształtujące kapitał relacyjny w mikro i małym przedsiębiorstwie / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 585 (50), s. 119--128, ISSN: 1896-382X, rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8684] [data modyf: 02-07-2010 14:57]
[5] Identyfikacja obszarów i struktury usług outsourcingowych zlecanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa / Wiesław Danielak // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 49, s. 400--407, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8399] [data modyf: 03-06-2009 14:08]
[6] Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług(nr 31) .- 2009, nr 530, s. 344--351, ISSN: 1896-382X, rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8422] [data modyf: 05-08-2009 15:44]
[7] Modelowanie regionalnych systemów innowacyjnych / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie .- 2008, nr 78 (5 spec.), s. 97--108 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8174] [data modyf: 02-07-2014 12:49]
[8] Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) - teraźniejszość i przyszłość / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2008, nr 500, s. 39--48, ISSN: 1640-6818, tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8246] [data modyf: 12-11-2008 11:50]
[9] Perspektywy i ograniczenia akceleracji rozwoju przedsiębiorczości / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2007, nr 471, s. 98--106, ISSN: 1640-6818, wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7958] [data modyf: 19-06-2008 15:33]
[10] Innowacyjność i przedsiębiorczość w strategiach rozwoju powiatów województwa lubuskiego / Wiesław Danielak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2006, nr 437, s. 77--88, ISSN: 1509-0507, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7603] [data modyf: 03-02-2009 11:54]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Uwarunkowania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, 2018. Wiesław Danielak // W: Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, s. 17, ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23311] [data modyf: 07-12-2018 12:13]
[0] [0]
[2] Bariery rozwoju i kluczowe czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, 2016. Wiesław Danielak, Karolina Gębska // W: Państwo a gospodarka : wyzwania współczesności : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, s. 28, ISBN: 9788387193799
Słowa kluczowe: bariery rozwoju, barriers do development, key success factors, kluczowe czynniki sukcesu, małe i średnie przedsiębiorstwa, small and medium enterprises

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23272] [data modyf: 14-11-2018 09:29]
[3] Wykorzystanie kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego w budowaniu wartościowych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa, 2013. Wiesław Danielak // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych [Dokument elektroniczny] : IX kongres ekonomistów polskich. Warszawa, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1--8, ISBN: 9788388700712
Słowa kluczowe: human capital, interorganizational relationships, kapitał ludzki, kapitał strukturalny i kapitał relacyjny, relacje międzyorganizacyjne, structural capital and relational capital

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21122] [data modyf: 04-09-2015 14:13]
[4] Międzyorganizacyjne relacje w kształtowaniu kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa, 2012. Wiesław Danielak // W: Nowoczesne metody zarządzania przedsiebiorstwem : konferencja z okazji XX-lecia Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 61--70, ISBN: 9788360391563
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20546] [data modyf: 16-10-2013 13:40]
[5] Kreowanie przestrzeni relacyjnej przez interesariuszy przedsiębiorstw sektora MŚP, 2010. Wiesław Danielak // W: Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka : ogólnopolska konferencja naukowa. [Sopot], Polska Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, T. 1 : Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, s. 137--145, ISBN: 9788375311389
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19536] [data modyf: 06-04-2010 13:36]
[6] Internacjonalizacja procesu edukacji w przestrzeni e-learningu, 2008. Wiesław Danielak // W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : V konferencja. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2008, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19008] [data modyf: 02-12-2008 12:01]
[7] Powiązania nauki z gospodarką na przykładzie projektu finansowanego z funduszy strukturalnych, 2005. Wiesław Danielak, Robert Wysocki // W: E-learning w kształceniu akademickim : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z II ogólnopolskiej konferencji. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2006, s. 185--192, ISBN: 8392260740
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17492] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[8] Kształcenie ekonomiczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w ramach polsko-niemieckiego projektu EKOPOS, 2005. Wiesław Danielak // W: Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Wrocław, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2005, s. 307--316, ISBN: 8392260724
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17309] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Identyfikacja zagrożeń w odniesieniu do okresu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku, 2000. Wiesław Danielak // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku : Materiały konferencyjne. Częstochowa, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 2000, Cz. 2, s. 310--317
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15626] [data modyf: 16-06-2003 14:30]
[10] Ograniczenia i czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw handlowych, 2000. Wiesław Danielak // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 114--122
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5832] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 1999. Wiesław Danielak // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 84--92
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8603] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[12] Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań, 1998. Wiesław Danielak // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 5 : Zarządzanie, s. 89--95
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7822] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Zmiana strategii zarządzania w procesie prywatyzacji w ZPO "ELPO" S.A. w Legnicy, 1998. Wiesław Danielak, Grzegorz Gil // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : III Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, s. 188--196
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8502] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Otoczenie a alternatywne strategie działania przedsiębiorstw, 1997. Wiesław Danielak, Tomasz Kucharski // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 5 : Zarządzanie, s. 33--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14677] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Analiza SWOT w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, 1996. Tomasz Kucharski, Wiesław Danielak // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 5 : Zarządzanie, s. 101--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15526] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem orientacji zasobowej [Dokument elektroniczny] / (Red.) Wiesław Danielak, Klaudia Pujer .- Wrocław : Exante, 2017, 206 s. .- ISBN: 9788365690289
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5565] [data modyf: 14-06-2017 13:11]
[2] Zarządzanie rozwojem organizacji w zmiennym otoczeniu / (Red.) Klaudia Pujer, Wiesław Danielak .- Wrocław : Wydaw. Exante, 2017, 130 s. .- ISBN: 9788365374486
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5624] [data modyf: 05-06-2019 13:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski