System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje jednostek UZ
(wybór jednostki)
Poniższa lista jednostek pobierana jest bezpośrednio z działającego na uczelni systemu PERS
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje o wszystkich Jednostkach organizacyjnych UZ

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Byli Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych (2164)
Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych (287)
Instytut Nauk o Polityce i Administracji (2017)
Instytut Pedagogiki (3111)
Instytut Psychologii (581)
Instytut Socjologii (675)
Katedra Pedagogiki Społecznej (483)
Pracownia Kształcenia Językowego (0)
(w nawiasach podano całkowitą liczbę zarejestrowanych w systemie SKEP pozycji bibliograficznych jednostki. Pozycja zostaje zaliczona dla danej jednostki, gdy chociaż jeden jej autor jest pracownikiem tej jednostki)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski