System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje jednostek UZ
(wybór jednostki)
Poniższa lista jednostek pobierana jest bezpośrednio z działającego na uczelni systemu PERS
Tam też znaleźć można szczegółowe informacje o wszystkich Jednostkach organizacyjnych UZ

Wydział: Wydział Nauk Biologicznych

Katedra Biochemii i Bioinformatyki (94)
Katedra Biotechnologii (309)
Katedra Botaniki i Ekologii (423)
Katedra Mikrobiologii i Genetyki (140)
Katedra Ochrony Przyrody (691)
Katedra Zoologii (295)
Muzeum Przyrodnicze (65)
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (24)
Pracownicy zewnętrzni (30)
(w nawiasach podano całkowitą liczbę zarejestrowanych w systemie SKEP pozycji bibliograficznych jednostki. Pozycja zostaje zaliczona dla danej jednostki, gdy chociaż jeden jej autor jest pracownikiem tej jednostki)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski