System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wydział Mechaniczny

Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)


Kryterium sortowania:
 • malejąco wg. roku,
 • malejąco wg. kodów publikacji w każdej z kategorii

 • Format wyświetlania:
 • Opis bibliograficzny publikacji; Liczba punktów za publikację; Liczba autorów publikacji; Liczba autorów publikacji z jednostki, Liczba punktów za publikację dla jednostki.
 • w kolorze niebieskim zaznaczono autorów z Wydziału, w kolorze zielonym zaznaczono autorów z innych wydziałów UZ, w kolorze czerwonym pozostałych współautorów publikacji (spoza Uczelni)

 • Uwagi:
 • Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliacje autora inną niż UZ. Graniczna ilość stron punktowanych rozdziałów: 8
 • [N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

 • 1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
    1.1  Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw (0) MON-WII 200
    1.2  Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw ? tłumaczenie na język polski lub z języka polskiego na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, edycja tekstów źródłowych (25% wartości punktowej z wykazu) (0) MON-WII-TŁ 50
    1.3  Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych (6) MON-WII-H 300
    1.4  Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych - tłumaczenie na język polski lub z języka polskiego na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, edycja tekstów źródłowych (25% wartości punktowej z wykazu) (0) MON-WII-H-TŁ 75
    1.5  Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw - tłumaczenie na język polski lub z języka polskiego na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, edycja tekstów źródłowych (25% wartości punktowej z wykazu) (0) MON-WI-TŁ 20
    1.6  Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw (139) MON-WI 80
    1.7  Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych (0) MON-WI-H-TŁ 25
    1.8  Autorstwo monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych (554) MON-WI-H 100
    1.9  Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo niezamieszczone w wykazie wydawnictw (374) MON-INNE 20
    1.10  Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (1771) MON-ANG 25
    1.11  Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski (5089) MON-NANG 25
    1.12  Autorstwo książki naukowej, popularyzatorskiej w języku angielskim (38) KSI-ANG 0
    1.13  Autorstwo książki naukowej, popularyzatorskiej w języku polskim lub innym niż język angielski (317) KSI-NANG 0
    1.14  Autorstwo podręcznika szkolnego i poradnika zawodowego (92) POD-SZ 0
    1.15  Tłumaczenia książek naukowych (51) TLU-K 0
    1.16  Autorstwo skryptu, materiału pomocniczego i programów nauczania (188) SKT-MP-PN 0
    1.17  Różne (427) ROZ-1 0
  [1]; Wydaw. Naukowe PWN; Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Justyna Patalas-Maliszewska; Warszawa, 2019, 232 s., ISBN 9788301204778; 80,00; 1; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 232 / 14,00
  Kod: MON-WI [data modyf: 16-09-2019 09:47]
  [2]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego; Číslicová a mikroprocesorová technika I : metodológia tvorby didaktického testu a jeho aplikácie vo výskume; Milan Bernát, Paweł Bachman, Ján Pavlovkin; Zelená Hora, 2019, 114 s., ISBN 9788394151676; 80,00; 3; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 114 / 7,00
  Kod: MON-WI [data modyf: 21-08-2019 11:26]
  [3]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Manipulatory mobilne : zadania z ograniczeniami na stan i sterowanie; Grzegorz Pająk; Zielona Góra, 2019, 156 s., ISBN 9788378423775; 80,00; 1; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 156 / 9,20
  Kod: MON-WI [data modyf: 31-05-2019 11:56]
  [4]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Współpraca manipulatorów mobilnych : ograniczenia na stan i sterowanie; Iwona Pająk; Zielona Góra, 2019, 132 s., ISBN 9788378423782; 80,00; 1; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 132 / 7,80
  Kod: MON-WI [data modyf: 31-05-2019 11:55]
  [5]; Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej - (Management Sciences Series, Vol. 8); Strategic risk management against hazards for safety of processes in critical infrastructures; Tadeusz Krupa, Ewa Kulińska, Teresa Ostrowska, Justyna Patalas-Maliszewska, Michał Wiśniewski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki; Warszawa, 2019, 331 s., ISBN 97883633702062019; 80,00; 6; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 331 / 19,50
  Kod: MON-WI [data modyf: 31-05-2019 10:22]
  [6]; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; Badanie złożoności czasowej wybranych algorytmów do pozyskiwania zleceń z elektronicznych giełd transportowych; Waldemar Woźniak; Zielona Góra, 2019, 108 s., ISBN 9788378423812; 100,00; 1; 1; 100,00;
  Strony / liczba arkuszy: 108 / 6,00
  Kod: MON-WI-H [data modyf: 28-05-2019 11:33]
  [7]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Zatrudnialność osób z niepełnosprawnościami w świetle capability approach; Maria Agnieszka Paszkowicz; Zielona Góra, 2018, 472 s., ISBN 9788378423324; 80,00; 1; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 472 / 28,00
  Kod: MON-WI [data modyf: 04-07-2019 11:48]
  [8]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Człowiek i praca : przestrzenie aktywności człowieka w kontekście pracy; Bogusław Pietrulewicz; Zielona Góra, 2018, 162 s., ISBN 9788395061349; 80,00; 1; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 162 / 9,50
  Kod: MON-WI [data modyf: 26-06-2019 09:58]
  [9]; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Pofesjologiczne; Rynek pracy a zmiany pokoleniowe (stan i prognozy); Aneta Klementowska, Ewa Flaszyńska; Zielona Góra, 2018, 164 s., ISBN 9788395061332; 100,00; 2; 1; 100,00;
  Strony / liczba arkuszy: 164 / 10,00
  Kod: MON-WI-H [data modyf: 14-06-2019 11:47]
  [10]; International OCSCO World Press - (Open Access Library, Vol. 1); Inżynieria powierzchni materiałów : kompendium wiedzy i podręcznik akademicki; Leszek A. Dobrzański, Anna Dobrzańska-Danikiewicz(*); Gliwice, 2018, 1138 s., ISBN 9788363553494; 20,00; 2; 0; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 1138 / 67,00
  Kod: MON-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:56]
  [11]; Vydav. "Rastr-7"; Osnovi mehaniki lokal'no neodnoridnih deformivnih tverdih til; Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka; L'viv, 2018.- Wyd. popr. i uzup., 200 s., ISBN 9786177726226; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 200 / 12,00
  Kod: MON-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:26]
  [12]; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; My i oni. Uczniowie wobec nowych trendów ICT; Eunika Baron-Polańczyk; Zielona Góra, 2018, 408 s., ISBN 9788378423706; 100,00; 1; 1; 100,00;
  Strony / liczba arkuszy: 408 / 24,00
  Kod: MON-WI-H [data modyf: 28-05-2019 14:50]
  [13]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; The simulation of manufacturing systems with tecnomatix plant simulation; Sławomir Kłos; Zielona Góra, 2017, 124 s., ISBN 9788378422808; 80,00; 1; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 124 / 7,20
  Kod: MON-WI [data modyf: 29-05-2019 18:05]
  [14]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Rheology of fluids in mechanical engineering; Anna Walicka; Zielona Góra, 2017, 590 s., ISBN 9788378422921; 80,00; 1; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 590 / 35,00
  Kod: MON-WI [data modyf: 29-05-2019 17:56]
  [15]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wybrane metody badań doświadczalnych warstwy wierzchniej; Eugene Feldshtein; Zielona Góra, 2017, 102 s., ISBN 9788378422709; 80,00; 1; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 102 / 6,00
  Kod: MON-WI [data modyf: 29-05-2019 12:27]
  [16]; Publishing Office of Faculty of Management Czestochowa University of Technology; Modelling of machinery processes : monograph; Boris M. Abdeev, Samal A. Azamatkyzy, Joanna Cyganiuk, Mikhail V. Doudkin, Adam Idzikowski, Franciszek W. Przystupa, Agnieszka Pustułka, Murat A. Sakimow, Lars Spangemacher; Częstochowa, 2017. Vol. 1, 159 s., ISBN 9788365951090; 80,00; 9; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 159 / 9,35
  Kod: MON-WI [data modyf: 29-05-2019 12:00]
  [17]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wybrane aspekty procesu skrawania i kształtowania technologicznej warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym w warunkach chłodzenia MQCL; Radosław Maruda; Zielona Góra, 2017, 154 s., ISBN 9788378423126; 80,00; 1; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 154 / 9,00
  Kod: MON-WI [data modyf: 28-05-2019 17:51]
  [18]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego; Merania v elektrotechnike; Ján Pavlovkin, Daniel Novák, Paweł Bachman; Zielona Góra, 2017, 144 s., ISBN 9788394151652; 80,00; 3; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 144 / 8,30
  Kod: MON-WI [data modyf: 28-05-2019 17:51]
  [19]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Methods and tools for the knowledge management in manufacturing companies; Justyna Patalas-Maliszewska; Zielona Góra, 2017, 122 s., ISBN 9788378422815; 80,00; 1; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 122 / 7,17
  Kod: MON-WI [data modyf: 24-05-2019 13:26]
  [20]; Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej; Modelling of machinery processes : monograph; Joanna Cyganiuk, Mikhail V. Doudkin, Siegmund R. Frölich, Adam Idzikowski, Alina I. Kim, Weronika Kruszelnicka, Piotr Sokolski, Thomas Schüning, Andrzej Tomporowski, Andrey V. Vavilov; Częstochowa, 2017. Vol. 2, 132 s., ISBN 9788365951083; 80,00; 10; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 132 / 7,70
  Kod: MON-WI [data modyf: 24-05-2019 11:54]
  [21]; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Analiza procesów topienia i pomiary w metalurgii; Adam Bydałek, Andrzej Bydałek, Szymon Biernat; Głogów, 2017, 192 s., ISBN 9788363349134; 20,00; 3; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 192 / 11,30
  Kod: MON-INNE [data modyf: 23-05-2019 17:38]
  [22]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Stan warstwy wierzchniej części maszyn po skrawaniu ostrzami z powłokami PVD : monografia; Mariusz Jenek; Zielona Góra, 2016, 190 s., ISBN 9788378422693; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 190 / 11,18
  Kod: MON-NANG [data modyf: 17-11-2016 14:24]
  [23]; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; On the methods for improving quality control of small-sized products with the use of inspection automatic machines and robotized auxiliary elements : Monograph; Krzysztof Łasiński; Zielona Góra, 2016, 124 s., ISBN 9788378422365; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 124 / 7,29
  Kod: MON-ANG [data modyf: 16-05-2016 13:19]
  [24]; Technická Univerzita v Košiciach - (Vedecké Spisy Strojníckiej Fakulty, 06); Vybrané vlasnosti povrchových vrstiev liatinových odliatkov : autoreferát habilitačnej práce k habilitačnému pokračovaniu za docenta v študijnom odbore : 5.2.51 výrobné technológie; Piotr Kuryło; Košice, 2016, 41 s., ISBN 9788055325217; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 41 / 2,41
  Kod: ROZ-1 [data modyf: 11-04-2016 10:09]
  [25]; Technická Univerzita v Košiciach - (Vedecké Spisy Strojníckiej Fakulty, 05); Multikriterálna optimalizácia výrobných procesov : tézy habilitačnej prednášky k habilitačnému pokračovaniu za docenta v študijnom odbore : 5.2.51 výrobne technológie; Piotr Kuryło; Košice, 2016, 40 s., ISBN 9788055325224; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 40 / 2,35
  Kod: ROZ-1 [data modyf: 11-04-2016 10:09]
  [26]; Polskie Wydaw. Ekonomiczne - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji); Zintegrowane systemy zarządzania; Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko; Warszawa, 2016.- Wyd. 2 zmien., 292 s., ISBN 9788320822267; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 292 / 17,18
  Kod: MON-NANG [data modyf: 16-03-2016 13:04]
  [27]; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych; Podstawy obróbki jonowo-plazmowej narzędzi i elementów maszyn; Sergey N. Grigorev, Mariusz Jenek; Gorzów Wlkp., 2015, 178 s., ISBN 9788364249129; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 178 / 10,47
  Kod: MON-NANG [data modyf: 05-02-2016 14:19]
  [28]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Photography as visualisation of students' leisure time; Eunika Baron-Polańczyk, Marta Czajkowska, Jacek Grotkiewicz; Zielona Góra, 2015, 124 s., ISBN 9788378422143; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 124 / 7,29
  Kod: MON-ANG [data modyf: 16-12-2015 09:49]
  [29]; Novoe Znanie - (Monografiâ); Formirovanie svojstv poverhnostnogo sloâ posle mehaničeskoj obrabotki; Eugene Feldshtein; Minsk, 2015, 310 s., ISBN 9789854757841; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 310 / 18,24
  Kod: MON-ANG [data modyf: 29-09-2015 14:10]
  [30]; Uniwersytet Zielonogórski; Gamifikacja - innowacyjne metody nauczania = Gamification - innovative Lehrmethoden : na lekcjach można grać! = im Untericht darf gespielt werden!; Grażyna Uhman, Aleksander Ławiński, Waldemar Woźniak, Cynthia Kempe-Schönfeld, Annette Zöpfgen; Zielona Góra, 2015, 112 s., ISBN 9788393384327; 25,00; 5; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 112 / 6,59
  Kod: MON-NANG [data modyf: 28-08-2015 09:10]
  [31]; Vydav. "Rastr-7"; Osnovi mehaniki lokal'no neodnoridnih pružnih til : osnovi nanomehaniki II; Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka; L'viv, 2014, 167 s., ISBN 9786177045600; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 167 / 9,82
  Kod: MON-ANG [data modyf: 11-01-2019 13:08]
  [32]; Związek Rzemiosła Polskiego; Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw : branża poligraficzna; Justyna Patalas-Maliszewska; Warszawa, 2014, 74 s., ISBN 9788393982899; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 74 / 4,35
  Kod: KSI-NANG [data modyf: 10-02-2016 12:27]
  [33]; 4system Polska; Człowiek - najlepsza inwestycja. Inwestycja w jakość : zarządzanie jakością : [dokument elektroniczny]; Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Katarzyna Skrzypek; Zielona Góra, 2014, 101 s., ISBN 978839314609; 25,00; 5; 5; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 101 / 5,94
  Kod: MON-NANG [data modyf: 23-11-2015 13:17]
  [34]; IRIS - Publishing House and Printing-Works, Ltd.; The media literacy of children and young people; Božena Šupšáková, Ewa Musiał, Eunika Baron-Polańczyk; Bratislava, 2014, 180 s., ISBN 9788089726028; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 180 / 10,59
  Kod: MON-ANG [data modyf: 05-11-2015 18:03]
  [35]; Stowarzyszenie Kresowe "Podkamień"; Cmentarze w Podkamieniu [Dokument elektroniczny]; Aleksander Maria Wiśniewski, Maria Agnieszka Paszkowicz; Wołów, 2014, 400 s., ISBN 9788393762705; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 400 / 23,53
  Kod: KSI-NANG [data modyf: 08-09-2015 14:24]
  [36]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wybrane zagadnienia z obróbki skrawaniem : ćwiczenia laboratoryjne; Radosław Maruda, Eugene Feldshtein; Zielona Góra, 2014, 89 s., ISBN 9788378421696; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 89 / 5,24
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 02-09-2015 11:31]
  [37]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Eksploatacja i remont urządzeń technicznych; Piotr Kuryło, Władimir Serebriakow; Zielona Góra, 2014, 104 s., ISBN 9788378421474; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 104 / 6,12
  Kod: MON-NANG [data modyf: 02-09-2015 11:30]
  [38]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Technologie wytwarzania i właściwości wybranych materiałów konstrukcyjnych; Piotr Kuryło, Stanisław Janik; Zielona Góra, 2014, 130 s., ISBN 9788378421450; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 130 / 7,65
  Kod: MON-NANG [data modyf: 02-09-2015 11:29]
  [39]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wybrane metody badań nieniszczących w analizie właściwości warstwy wierzchniej : monografia; Piotr Kuryło, Stanisław Janik; Zielona Góra, 2014, 114 s., ISBN 9788378421467; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 114 / 6,71
  Kod: MON-NANG [data modyf: 02-09-2015 11:29]
  [40]; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski; Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym (studium przypadku); Aneta Klementowska; Zielona Góra, 2014, 143 s., ISBN 978839322801; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 143 / 8,41
  Kod: MON-NANG [data modyf: 02-09-2015 11:27]
  [41]; Polskie Wydaw. Ekonomiczne - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji); Ekologia; Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz; Warszawa, 2014, 253 s., ISBN 9788320820959; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 253 / 14,88
  Kod: MON-NANG [data modyf: 02-09-2015 11:27]
  [42]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Work hygene - selected issues : monograph; Andrzej Rabenda, Edward Kowal, Karol Balog; Zielona Góra, 2014, 162 s., ISBN 9788378420934; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 162 / 9,53
  Kod: MON-ANG [data modyf: 02-09-2015 11:27]
  [43]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Macierzowe planowanie procesów produkcyjnych w inżynierii współbieżnej; Roman Kielec, Michał Sąsiadek; Zielona Góra, 2014, 176 s., ISBN 9788393384372; 25,00; 2; 2; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 176 / 10,35
  Kod: MON-NANG [data modyf: 26-08-2015 11:38]
  [44]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Komercjalizacja wyników badań naukowych. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Michał Sąsiadek; Zielona Góra, 2013, 100 s., ISBN 9788378421108; 25,00; 3; 3; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 100 / 5,88
  Kod: MON-NANG [data modyf: 23-11-2015 14:08]
  [45]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Kompozytowe struktury nośne pojazdów. Uogólniona metoda obliczeń struktur obciążonych anizotropowo; Władysław Papacz; Zielona Góra, 2013, 105 s., ISBN 9788378420965; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 105 / 6,18
  Kod: MON-NANG [data modyf: 02-09-2015 11:22]
  [46]; Vydav. Belianum UMB v BB, FVP; Pracovné prostredie a ergonómia : vysokoškolská učebnica; Alena Očkajová, Ján Stebila, Henrieta Rajnicová, Milada Gajtanska, Rastislav Igaz, L'uboš Krišt'ák, Ivan Kubovský, Lucia Pašková, Stanislav Kvočka, Marek Rybakowski; Košice, 2013, 400 s., ISBN 9788055706177; 25,00; 10; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 400 / 23,53
  Kod: MON-NANG [data modyf: 02-09-2015 11:22]
  [47]; Polskie Wydaw. Ekonomiczne - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji); Zarządzanie środowiskowe; Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek; Warszawa, 2013, 234 s., ISBN 9788320820607; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 234 / 13,76
  Kod: MON-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:03]
  [48]; Kamil Mařík - Professional Publishing; Zavádění Green ICT : podpora udržitelného rozvoje podniků inovacemi v ICT; Josef Basl, Alena Buchalcevová, Libor Gála; Praha, 2013, 172 s., ISBN 9788074311338; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 172 / 10,12
  Kod: MON-NANG [data modyf: 26-08-2015 10:40]
  [49]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wybrane zagadnienia obróbki skrawaniem; Eugene Feldshtein; Zielona Góra, 2013, 222 s., ISBN 9788378421047; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 222 / 13,06
  Kod: MON-NANG [data modyf: 26-08-2015 09:29]
  [50]; Springer Science+Business Media - (Management for Professionals); Managing knowledge workers : value assessment, methods and application tools; Justyna Patalas-Maliszewska; Berlin - Heidelberg, 2013, 142 s., ISBN 9783642365997; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 142 / 8,35
  Kod: MON-ANG [data modyf: 28-07-2015 11:09]
  [51]; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego; Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania wiedzą; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos; Zielona Góra, 2013, 105 s., ISBN 9788378420682; 25,00; 2; 2; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 105 / 6,18
  Kod: MON-NANG [data modyf: 28-07-2015 11:09]
  [52]; MGTU Stankin; Formirovanie poverhnostnogo sloâ i ekspluatacionnyh svojstov e'lementov v processe točeniâ rezcami s pokrytiâmi PVD : monografiâ; Mariusz Jenek; Moskva, 2013, 153 s., ISBN 9785702807416; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 153 / 9,00
  Kod: MON-ANG [data modyf: 28-07-2015 11:09]
  [53]; Wyższa Szkoła Biznesu w Pile; Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw : materiał dydaktyczny do przedmiotu : specjalność - menadżer logistyki; Waldemar Woźniak; Piła, 2012, oprac.., 38 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 38 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 31-05-2013 12:20]
  [54]; Vidav. Spolom; Termodinamični modeli ta metodi termomehaniki iz vrahuvannâm pripoverhevoi ta strukturnoi neodnoridnostej : Osnovi nanomehaniki I; Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka; L'viv, 2012, 263 s., ISBN 9789666657889; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 263 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 27-03-2013 09:05]
  [55]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Studium wykorzystania dodatków eksploatacyjnych do olejów smarowych w systemach tribologicznych; Alicja Laber; Zielona Góra, 2012, 188 s., ISBN 9788378420385; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 188 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 24-01-2013 09:30]
  [56]; Grada Publishing; Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti; Josef Basl, Roman Blažíček; Praha, 2012.- Wyd. 3 popr. i rozszerz., 323 s., ISBN 9788024743073; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 323 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-01-2013 11:37]
  [57]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Metrologia długości i kąta; Mariusz Jenek; Zielona Góra, 2012, 158 s., ISBN 9788378420163; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 158 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [58]; Novoe Znanie - (Vysšee Obrazovanie); Režuscij instrument. Ekspluataciâ; Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič; Minsk, 2012, 255 s., ISBN 9789854754826; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 255 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [59]; C Eigenverlag; Dydaktyczne problemy zajęć technicznych [CD-ROM]; Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman, Bernd Meier, Bogusław Pietrulewicz; Berlin, 2012, 287 s., ISBN 9783000381447; 25,00; 4; 2; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 287 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 27-11-2012 10:00]
  [60]; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Metalurgia miedzi i jej stopów; Adam Bydałek(*), Andrzej Bydałek; Głogów, 2011, 183 s., ISBN 9788392856869; 25,00; 2; 0; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 183 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 01-12-2016 12:15]
  [61]; Polskie Wydaw. Ekonomiczne - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji); Zintegrowane systemy zarządzania; Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko; Warszawa, 2011, 268 s., ISBN 9788319373; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 268 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 11-06-2015 15:54]
  [62]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie; Marek Rybakowski; Zielona Góra, 2011, 137 s., ISBN 9788374814003; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 137 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 26-02-2015 12:58]
  [63]; Wyższa Szkoła Biznesu w Pile; Transport w procesach logistycznych : materiał dydaktyczny; Waldemar Woźniak; Piła, 2011, oprac.., nlb. 36 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: nlb. 36 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 31-05-2013 12:37]
  [64]; Wyższa Szkoła Biznesu w Pile; Logistyka procesów zaopatrzenia : materiał dydaktyczny do przedmiotu; Waldemar Woźniak; Piła, 2011, oprac.., 39 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 39 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 31-05-2013 12:26]
  [65]; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach; Robert Barski, Tim Cook; Warszawa, 2011. T. 4, 75 s., ISBN 9788376330716; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 75 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [66]; Kamil Mařík - Professional Publishing; Inovace podnikových informačních systémů : podpora konkurenceschopnoti podniků; Josef Basl, Alena Buchalcevová, Petr Doucek, Libor Gála, Pavel Hrabě, Miloš Maryška, David Melichar, Jiří Tupa; Praha, 2011, 164 s., ISBN 9788074310454; 25,00; 8; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 164 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [67]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Chmura czy silos? : nauczyciele wobec nowych trendów ICT; Eunika Baron-Polańczyk; Zielona Góra, 2011, 365 s., ISBN 9788374814652; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 365 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [68]; Novoe Znanie; Avtomatizaciâ proizvodstvennyh processov v mašinostroenii; Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič; Minsk, 2011, 265 s., ISBN 9789854754437; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 265 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 11-03-2011 09:38]
  [69]; Oficyna Wydaw. Fundacji Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych; Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - doświadczenia z regionu lubuskiego; Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak; Zielona Góra, 2010, 61 s., ISBN 9788393280506; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 61 /
  Kod: KSI-NANG [data modyf: 08-04-2011 11:48]
  [70]; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy; Rolf Banisch, Robert Barski, Jerzy Cieślik, Paweł Głodek, Krzysztof Gulda, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof B. Matusiak, Aleksandra Nowakowska, Magdalena Nowak, Krystyna Poznańska, Marzena Mażewska, Edward Stawasz, Jan Koch, Anna Tórz, Dariusz Trzmielak, Agnieszka Turyńska, Marek Winkowski; Warszawa, 2010, 166 s., ISBN 9788376330815; 25,00; 20; 1; 12,50;
  Strony / liczba arkuszy: 166 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 24-02-2011 13:02]
  [71]; Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist; Grenzüberschreitendes, innovatives Lehrmodell in den Bereichen "eBusiness" und "Productionsmanagement"; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Roman Stryjski; Berlin, 2010, 61 s., ISBN 9783896269683; 25,00; 3; 2; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 61 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 31-01-2011 10:10]
  [72]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Evaluation methodology of ERP system implementation in manufacturing enterprises; Sławomir Kłos; Zielona Góra, 2010, 263 s., ISBN 9788374813402; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 263 /
  Kod: MON-ANG [data modyf: 24-01-2011 11:50]
  [73]; Belorusskij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet; Osobennosti mehaničeskoj obrabotki zagotovok iz poroškovyh metalličeskih materialov; I. L. Baršaj, Eugene Feldshtein, V. K. Šeleg; Minsk, 2010, 363 s., ISBN 9789855255650; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 363 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 13-01-2011 14:23]
  [74]; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery; Robert Barski, Artur Bartosik, Szymon Byczko, Jerzy Cieślik, Paweł Głodek, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof B. Matusiak, Aleksandra Nowakowska, Edward Stawasz, Dariusz Trzmielak, Agnieszka Turyńska; Warszawa, 2010, 58 s., ISBN 9788376330013; 25,00; 14; 1; 12,50;
  Strony / liczba arkuszy: 58 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 05-07-2010 12:34]
  [75]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; School education for road safety : Polish-Slovakian comparative study; Marek Rybakowski, Ján Stebila; Zielona Góra, 2010, 214 s., ISBN 9788374813211; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 214 /
  Kod: MON-ANG [data modyf: 19-05-2010 09:43]
  [76]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Metody usprawnienia kontroli jakości dla wyrobów o małych wymiarach z wykorzystaniem automatów kontrolnych i zrobotyzowanych elementów pomocniczych : monografia; Krzysztof Łasiński; Zielona Góra, 2009, 122 s., ISBN 9788374813181; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 122 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 04-03-2010 12:16]
  [77]; Uniwersytet Zielonogórski, Fundacja Wydaw. "JM"; Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami; Maria Agnieszka Paszkowicz; Zielona Góra, 2009, 348 s., ISBN 9788392442905; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 348 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 19-11-2009 10:15]
  [78]; Belorusskij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet; Formirovanie kačestva poverhnosti i ekspluatacionnyh harakteristik detalej pri iglofrezerovanii i kombinirovannoj obrabotke iglofrezerovaniem i poverhnostnym plastičeskim deformirovaniem : monografiâ; I. L. Baršaj, V. K. Šeleg, Eugene Feldshtein; Minsk, 2009, 231 s., ISBN 9789855251492; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 231 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 05-10-2009 09:15]
  [79]; Novoe Znanie; Metallorežuscie instrumenty : spravočnik konstruktora; Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič; Minsk, 2009, 1039 s., ISBN 9789854753461; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 1039 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 09-01-2009 12:21]
  [80]; Novoe Znanie - (Professional'noe Obrazovanie); Obrabotka materialov i instrument : učebnoe posobie; Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič, Mihail Mihajlov; Minsk, 2009, 317 s., ISBN 9789854753386; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 317 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 09-01-2009 11:58]
  [81]; Novoe Znanie - (Tehničeskoe Obrazovanie); Obrabotka detalej na stankah s ČPU; Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič; Moskva - Minsk, 2008.- Izd. 3, dop., 298 s., ISBN 9789854752808; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 298 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [82]; Grada Publishing; Podnikove informacni systemy : podnik v informaci spolecnosti; Josef Basl, Roman Blazicek; Praha, 2008.- 2 popr. i rozszerz., 283 s., ISBN 9788024722795; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 283 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [83]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Podstawowe wiadomości z programowania numerycznego na frezarkę EMCO F1-CNC; Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk; Zielona Góra, 2008, 54, nlb.2 s., ISBN 9788374812337; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 54, nlb.2 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 23-06-2009 14:47]
  [84]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Potrzeby małych i średnich przedsiębiorców w zakresie doboru pracowników; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak; Zielona Góra, 2008, 48 s., ISBN 9788374811903; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 48 /
  Kod: KSI-NANG [data modyf: 20-03-2009 10:09]
  [85]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wdrożenie systemów CAX jako narzędzi wspomagających procesy projektowania; Julian Jakubowski, Grzegorz Maniarski, Albert Lewandowski; Zielona Góra, 2008, 53 s., ISBN 9788374811958; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 53 /
  Kod: KSI-NANG [data modyf: 20-03-2009 10:09]
  [86]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Metody wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP; Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska; Zielona Góra, 2008, 32 s., ISBN 9788374812023; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 32 /
  Kod: KSI-NANG [data modyf: 20-03-2009 10:08]
  [87]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Metodyka implementacji informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska; Zielona Góra, 2008, 138 s., ISBN 9788374812016; 25,00; 3; 3; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 138 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 20-03-2009 10:08]
  [88]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP; Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska; Zielona Góra, 2008, 18 s., ISBN 9788374812061; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 18 /
  Kod: KSI-NANG [data modyf: 20-03-2009 10:08]
  [89]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Oddziaływanie szkodliwości przemysłowych na organizm człowieka; Andrzej Rabenda, Edward Kowal; Zielona Góra, 2008, 214 s., ISBN 9788374812221; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 214 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 05-03-2009 14:33]
  [90]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wytrzymałość materiałów : ćwiczenia laboratoryjne - materiały pomocnicze; Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki; Zielona Góra, 2008, 110 s., ISBN 8374811873; 0,00; 5; 5; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 110 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 04-03-2009 08:59]
  [91]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wytrzymałość materiałów. Podręcznik akademicki : teoria, wzory i tablice do ćwiczeń laboratoryjnych; Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki; Zielona Góra, 2008, 317 s., ISBN 8374811866; 25,00; 5; 5; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 317 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 04-03-2009 08:56]
  [92]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Metoda oceny efektywności wdrażania innowacji w aspekcie technologii informatycznych; Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos; Zielona Góra, 2008, 38 s., ISBN 9788374811965; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 38 /
  Kod: KSI-NANG [data modyf: 01-12-2008 12:28]
  [93]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Innowacyjne rozwiązania w obszarze technologii informatycznych przedsiębiorstw sektora MSP; Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska; Zielona Góra, 2008, 19 s., ISBN 9788374811927; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 19 /
  Kod: KSI-NANG [data modyf: 01-12-2008 12:24]
  [94]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Ocena źródeł finansowania innowacji; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak; Zielona Góra, 2008, 26 s., ISBN 9788374811972; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 26 /
  Kod: KSI-NANG [data modyf: 01-12-2008 12:19]
  [95]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Ekonomiczne aspekty wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach MSP; Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos; Zielona Góra, 2008, 77 s., ISBN 9788374811941; 25,00; 3; 3; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 01-12-2008 12:01]
  [96]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw MSP w oparciu o technologię informatyczną; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak; Zielona Góra, 2008, 146 s., ISBN 9788374811934; 25,00; 3; 3; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 146 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 27-11-2008 13:03]
  [97]; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; Podstawy metalurgii w odlewniczych procesach rafinacyjnych : podręcznik akademicki; Adam Bydałek, Andrzej Bydałek; Zielona Góra, 2007, 217 s., ISBN 9788374810807; 25,00; 2; 2; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 217 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [98]; "Novoe Znanie" - (Tehničeskoe Obrazovanie); Režuscij instrument : učebnoe posobie; Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič, Mihail Mihajlov; Minsk, 2007, 399 s., ISBN 9789854752501; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 399 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [99]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum : raport z badań; Eunika Baron-Polańczyk; Zielona Góra, 2007, 253 s., ISBN 9788374811248; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 253 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [100]; Belorusskij Nacional'nyj Tehniceskij Universitet; Upravlenie formirovaniem kacestva poverhnosti detalej pri mehaniceskoj obrabotke : monografiâ; Eugene Feldshtein, I. L. Barsaj, V. K. Šeleg; Minsk, 2006, 227 s., ISBN 9854795969; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 227 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [101]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej; Eunika Baron-Polańczyk; Zielona Góra, 2006, 269 s., ISBN 8374810505; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 269 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [102]; Novoe Znanie - (Tehničeskoe Obrazovanie); Teoriâ rezaniâ : ucebnik; Piotr Jascericyn, Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič; Minsk, 2006.- Izd. 2, 512 s., ISBN 9854751953; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 512 /
  Kod: ROZ-1 [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [103]; Novoe Znanie - (Tehničeskoe Obrazovanie); Obrabotka detalej na stankach s CPU : ucebnoe posobie; Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič; Minsk, 2006.- Izd. 2, 286 s., ISBN 9854751899; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 286 /
  Kod: ROZ-1 [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [104]; Ministerstwo Środowiska; Przewodnik w zakresie najlepszych dostępnych technik (NDT) : wytyczne dla branży odlewniczej; Mariusz Holtzer, Ewa Bagińska, Andrzej Baliński, Kazimierz Borla, Adam Bydałek, Józef Dańko, Krzysztof Kowalski, Mariola Latała-Holtzer, Mariusz Młyński, Czesław Podrzucki, Jarosław Rożek, Maria Żmudzińska; Warszawa, 2005, 228 s.; 25,00; 12; 1; 12,50;
  Strony / liczba arkuszy: 228 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [105]; Novoe Znanie - (Tehničeskoe Obrazovanie); Teorija rezanija : ucebnik; Piotr Jascericyn, Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič; Minsk, 2005, 511 s., ISBN 9854751473; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 511 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [106]; Novoe Znanie - (Tehničeskoe Obrazovanie); Obrabotka detalej na stankach s CPU : ucebnoe posobie; Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič; Minsk, 2005, 286 s., ISBN 9854751171; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 286 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [107]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Reodynamika smarowania łożysk ślizgowych; Edward Walicki; Zielona Góra, 2005, 556 s., ISBN 8374810009; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 556 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [108]; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; Mechanika; Edward Walicki, Tomasz Smak, Jarosław Falicki; Zielona Góra, 2005. T. 1: Wprowadzenie teoretyczne dl laboratorium, 162 s., ISBN 8389712431; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 162 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [109]; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; Mechanika; Edward Walicki, Tomasz Smak, Jarosław Falicki; Zielona Góra, 2005. T. 2: Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych, 62 s., ISBN 838971244X; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 62 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [110]; "SPOLOM"; Fiziko-matematicne modeljuvannja skladnich sistem; Jaroslav Burak, Evgen Caplja, Taras Nahirnyy, Vasil' Cekurin, Vasil' Kondrat, Ol'ga Cernucha, Galina Moroz, Konstantin Cervinka; L'viv, 2004, 262 s., ISBN 9666651556; 25,00; 8; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 262 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [111]; Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej; Podstawy zawodoznawstwa; Jan Janiga, Bogusław Pietrulewicz; Zielona Góra, 2004, 115 s., ISBN 8392011813; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 115 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [112]; Oficyna Wydawnicza UZ; Podstawy eksploatacji maszyn : materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych; Mariusz Jenek, Alicja Laber; Zielona Góra, 2004, 82 s., ISBN 838932184X; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 82 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [113]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wytrzymałość materiałów; Edward Walicki, Małgorzata Ratajczak, Piotr Ratajczak, Dariusz Michalski; Zielona Góra, 2003. T. 1: Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium, 263 s., ISBN 8389321246; 0,00; 4; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 263 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [114]; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ; Kariera zawodowa; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz; Zielona Góra, 2003, 114 s., ISBN 8391198821; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 114 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [115]; UP "Technoprint"; Technologija proizvodstva i metody obespecenija kacestva zubcatych koles i peredac : ucebnoe posobie; V. E. Antonjuk, M. M. Kane, V. E. Starzinskij, A. A. Susin, B. V. Ivanov, A. T. Kudinov, S. P. Rudenko, Eugene Feldshtein, E. V. Salovaev, S.V. Sil'ko; Minsk, 2003, 765 s., ISBN 9854643719; 25,00; 10; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 765 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [116]; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wytrzymałość materiałów; Edward Walicki, Małgorzata Ratajczak, Piotr Ratajczak, Dariusz Michalski; Zielona Góra, 2003. T. 2: Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych, 87 s., ISBN 8389321254; 0,00; 4; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 87 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [117]; Oficyna Wydawnicza UZ; Formowanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego implantowych stopach w środowisku kwasu fosforowego; Elżbieta Krasicka-Cydzik; Zielona Góra, 2003, 172 s., ISBN 8389321807; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 172 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [118]; Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego - (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe, z. 341); Tępienie się ostrzy i jakość przedmiotu obrabianego w skrawaniu płyt wiórowych; Bolesław Porankiewicz; Poznań, 2003, 169 s.; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 169 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 25-11-2008 09:18]
  [119]; Ośrodek Wydaw. Naukowych; Rola atmosfery w procesach topienia miedzi i jej stopów; Adam Bydałek; Poznań, 2003, 79 s., ISBN 8373140476; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 79 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 14-06-2004 10:31]
  [120]; Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ; Mechanika płynów; Anna Walicka, Edward Walicki, Małgorzata Ratajczak; Zielona Góra, 2002. T. 1 : Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium, 266 s., ISBN 8389044757; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 266 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [121]; Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ; Mechanika płynów; Anna Walicka, Edward Walicki, Małgorzata Ratajczak; Zielona Góra, 2002. T. 2 : Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych, 87 s.; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 87 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [122]; Izdatel'stvo Universiteta; Rotacionnye tecenija reologiceskich sloznych sred v uzkich kol'cevych kanalach; Anna Walicka; Zelena Gora, 2002, 385 s., ISBN 8389044900; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 385 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [123]; Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ; Reodynamika przepływu płynów nienewtonowskich w kanałach prostych i zakrzywionych; Anna Walicka; Zielona Góra, 2002, 307 s., ISBN 8389044056; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 307 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [124]; Uniwersytet Zielonogórski; Przedsiębiorczość : podstawy społeczno-pedagogiczne i ekonomiczne; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz; Zielona Góra, 2002, 157 s., ISBN 8391198878; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 157 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 23-06-2003 12:49]
  [125]; Wydaw. Naukowe PWN; Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii; Edward Kowal; Warszawa, 2002, 244 s., ISBN 8301138777; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 244 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 04-03-2003 13:09]
  [126]; Wydaw. Politechniki Śląskiej; Systemy wspomagania decyzji w planowaniu produkcji; Dariusz Gattner, Sławomir Kłos, Damian Krenczyk, Sebastian Saniuk, Bożena Skołud; Gliwice, 2001, 167 s., ISBN 8388000098; 25,00; 5; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 167 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [127]; Wydaw. UZ; Zastosowanie informatyki : materiały dydaktyczne : zbiór ćwiczeń do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu; Joanna Cyganiuk, Agnieszka , Julian Jakubowski, Robert Janowski, Piotr Kuryło, Edward Tertel, Andrzej Majorczyk; Zielona Góra, 2001, 169 s.; 0,00; 7; 5; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 169 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [128]; Wydaw. WSP im. T. Kotarbińskiego; Modelowanie i analiza odkształceń drewna nawilżanego w zakresie higroskopijnym w różnych stanach naprężeń; Maria Kowal; Zielona Góra, 2001, 78 s., ISBN 8372680426; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 78 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [129]; [B.w.]; Professional'naja podgotovka i razvitie licnosti; Mirosław Frejman, Bogusław Pietrulewicz; Moskva, 2001, 107 s., ISBN 8391199800; 25,00; 2; 2; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 107 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [130]; Wydaw. Politechniki Poznańskiej; Ćwiczenia laboratoryjne z elementów i układów automatyzacji; Andrzej Milecki; Pozań, 2000, 112 s., ISBN 8371434103; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 112 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [131]; Izd. "Dizajn PRO"; Rezuscie instrumenty dlja obrabotki neeveol'ventnych profilej; Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič; Minsk, 2000, 112 s., ISBN 9854520331; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 112 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [132]; Izd. "Dizajn PRO"; Slifovanie metallov : posobie slifovsciku; Lev Kozuro, Pavel Cistoserdov, Evgenij Remizovskij, Eugene Feldshtein; Minsk, 2000, 352 s., ISBN 9856182824; 25,00; 4; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 352 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [133]; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Wybrane metody planowania optymalnych trajektorii robotów manipulacyjnych; Mirosław Galicki; Warszawa, 2000, 158 s., ISBN 8320424801; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 158 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [134]; Komisja Budowy Maszyn PAN Oddział w Poznaniu; Podstawy teorii obróbki skrawaniem : tworzenie wióra w obróbce metali skrawaniem; Eugene Feldshtein, Wiesław Kamiński, M. Pijanowski, K. W. Wieczorowski; Poznań, 2000, 115 s., ISBN 8390487764; 25,00; 4; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 115 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [135]; Wydaw. Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej; Zastosowanie informatyki w administracji. Cz. 1: : materiały pomocnicze do wykładów oraz zajęć laboratoryjnych z pzedmiotu; Maria Stańkowska, Julian Jakubowski, Robert Janowski, Adam Skrzypczak; Sulechów, 2000, 249 s., ISBN 8391282112; 0,00; 4; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 249 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [136]; Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - (Prace Komisji Budowy Maszyn, t. 19); Zużycie ostrzy narzędzi przy frezowaniu płyt wiórowych; Bolesław Porankiewicz; Poznań, 2000, 113 s., ISBN 8370632726; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 113 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 24-11-2008 15:04]
  [137]; Izd. "Dizajn PRO"; Obrabotka otverstij : spravocnik sverlovscika; Eugene Feldshtein, Mihail Kornievič; Minsk, 2000, 272 s., ISBN 9854520390; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 272 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 05-02-2003 12:43]
  [138]; Wydaw. Politechniki Poznańskiej - (Rozprawy, 343); Wybrane metody poprawy właściwości liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych : podstawy teoretyczne, konstrukcja, badania symulacyjne i doświadczalne; Andrzej Milecki; Poznań, 1999, 141 s., ISBN 05516528; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 141 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [139]; Wydaw. Politechniki Poznańskiej; Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice; Andrzej Ławniczak, Andrzej Milecki; Poznań, 1999, 88 s., ISBN 8371434162; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 88 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [140]; Centrum Zastosowań Ergonomii; Ekonomiczne podstawy ograniczania hałasu w przedsiębiorstwie; Edward Kowal, Witold Rybarczyk; Zielona Góra, 1999, 63 s., ISBN 839063483X; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 63 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [141]; Ternopil'skij derzavnij pedagogicnij universitet; Osnovi bezpeki zittedijal'nosti : posibnik dlja studentiv pedagogicnich vuziv; A. Babiak, W. Martyn, Dariusz Frejman; Ternopil' - Zelena Gura, 1999, 120 s.; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 120 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [142]; Wydaw. Naukowe Komisji Nauki o Materiałach PAN, Oddz. w Poznaniu i Politechniki Zielonogórskiej; Modyfikacja miedzi i jej stopów; Ferdynand Romankiewicz; Poznań - Zielona Góra, 1999, 160 s., ISBN 8385911014; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 160 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [143]; -; Materiały pomocnicze : zbiór ćwiczeń do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów Zastosowanie informatyki, Technika komputerowa dla studentów Wydziału Mechanicznego; Joanna Cyganiuk, Jolanta Furmankiewicz, Dariusz Jadach, Julian Jakubowski, Robert Janowski, Mariusz Jenek, Piotr Kuryło, Edward Słoński, Edward Tertel; Zielona Góra, 1998, 112 s.; 0,00; 9; 5; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 112 / 6,50
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 14-06-2017 12:46]
  [144]; Wydaw. PZ - (Monografie, 86); Żużlowe układy tlenowęglowe w procesach topienia miedzi i jej stopów; Adam Bydałek; Zielona Góra, 1998, 186 s.; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 186 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [145]; Wydaw. PZ - (Monografie, 85); Wybrane zagadnienia tribologiczne związane z problematyką tarcia bezzużyciowego; Stanisław Laber, Alicja Laber; Zielona Góra, 1998, 162 s.; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 162 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [146]; Wydaw. PZ; Wprowadzenie do projektowania baz danych; Iwona Pająk, Grzegorz Pająk, Krzysztof Łasiński; Zielona Góra, 1998, 77 s.; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [147]; Wydaw. WSP; Mechanika techniczna dla studentów kierunków niemechanicznych; Stefan Jan Kowalski, Janusz Mielniczuk, Maria Agnieszka Paszkowicz; Zielona Góra, 1998, 302 s., ISBN 8386832681; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 302 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [148]; Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej; Laboratorium do ćwiczeń z chemii; Elżbieta Krasicka-Cydzik; Zielona Góra, 1997, 101 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 101 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 11-04-2007 14:18]
  [149]; Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej; Ćwiczenia laboratoryjne z chemii; Elżbieta Krasicka-Cydzik; Zielona Góra, 1996, 101 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 101 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [150]; Wydaw. Naukowe Politechniki Zielonogórskiej; Materiałoznawstwo : materiały pomocnicze. Cz. 1; Ferdynand Romankiewicz; Zielona Góra, 1996, 262 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 262 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [151]; Wydaw. Wyzszej Szkoły Inżynierskiej; Materiałoznawstwo : materiały pomocnicze. Cz. 2; Ferdynand Romankiewicz; Zielona Góra, 1996, 203 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 203 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [152]; Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej; Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne; Ferdynand Romankiewicz, Petr Skocovsky, Ryszard Gorockiewicz; Zielona Góra, 1996, 89 s.; 25,00; 3; 2; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 89 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [153]; Wydaw. Naukowe Komisji Nauki o Materiałach PAN; Krzepnięcie miedzi i jej stopów; Ferdynand Romankiewicz; Poznań - Zielona Góra, 1995, 216 s., ISBN 8385911006; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 216 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [154]; Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej; Laboratorium z metaloznawstwa : materiały pomocnicze. Cz. 1; Adam Bydałek, Izabela Głazowska, Ryszard Gorockiewicz, Ferdynand Romankiewicz; Zielona Góra, 1995, 122 s.; 0,00; 4; 4; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 122 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [155]; Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej; Laboratorium do ćwiczeń z chemii; Elżbieta Krasicka-Cydzik; Zielona Góra, 1993, 100 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 100 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [156]; Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej; Elementy automatyki dla mechaników : skrypt; Krzysztof Łasiński; Zielona Góra, 1993, 120 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 120 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 18-02-2013 11:28]
  [157]; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze; Analiza zmian zagrożenia hałasem w wydziałach obróbki mechanicznej drewna i ich wpływu na wydajność pracy; Edward Kowal; Zielona Góra, 1993, 115 s., ISBN 8385693262; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 115 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 08-06-2010 16:14]
  [158]; Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej; Laboratorium do ćwiczeń z chemii; Elżbieta Krasicka-Cydzik; Zielona Góra, 1992, 94 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 94 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 11-04-2007 14:26]
  [159]; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Turbo prolog : programowanie w języku logiki; Janusz Szajna, Marian Adamski, Tomasz Kozłowski; Warszawa, 1991, 166 s., ISBN 8320413958; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 166 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [160]; Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej; Techniki wytwarzania i odlewnictwo : materiały pomocnicze. Cz. 1; Ferdynand Romankiewicz; Zielona Góra, 1991, 67 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 67 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 03-11-2006 14:08]
  [161]; Wydaw. Akademii Rolniczej - (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe, z. 183); Problemy układu tolerancji i pasowań dla przemysłu drzewnego; Bolesław Porankiewicz; Poznań, 1989, 114 s.; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 114 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 08-04-2009 12:40]
  [162]; Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych - (Dźwięki i wibracje w środowisku pracy); Projektowanie i wdrażanie rozwiązań zmniejszających hałas; Witold Rybarczyk, Elżbieta Walerian, Edward Kowal; Warszawa, 1988, 174 s., ISBN 8320207428; 25,00; 3; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 174 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 07-07-2010 09:23]
  [163]; TNOiK ; Wydaw. WSP; Projektowanie i wdrażanie w ochronie środowiska pracy przed hałasem; Witold Rybarczyk, Elżbieta Walerian, Edward Kowal; Zielona Góra, 1986, 202 s.; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 202 /
  Kod: POD-SZ [data modyf: 21-06-2010 17:26]
  [164]; Wydaw. WSP; Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa. Część II : skrypt; Edward Kowal; Zielona Góra, 1986, 82 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 82 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 21-06-2010 17:20]
  [165]; Wydaw. Akademii Rolniczej; Obróbka i obrabiarki do drewna. Część 3 : wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji narzędzi do obróbki drewna; Jan Staniszewski, Bolesław Porankiewicz, Waldemar Szymański; Poznań, 1986, 169 s.; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 169 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 02-03-2009 14:09]
  [166]; Wydaw. WSP; Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa. Część I : skrypt; Edward Kowal; Zielona Góra, 1985, 65 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 65 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 21-06-2010 17:21]
  [167]; Wydaw. Akademii Rolniczej - (Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu); Wybrane problemy z narzędzi skrawających do obróbki drewna : materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu "Obrabiarki do drewna"; Bolesław Porankiewicz; Poznań, 1985.- Wyd. 2, 59 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 59 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 03-03-2009 09:16]
  [168]; Redakcja Wydaw. Uczelnianych Wyższej szkoły Inzynierskiej - (Monografia); Modyfikacja miedzi i jej niektórych stopów w warunkach procesu metalurgicznego; Ferdynand Romankiewicz; Zielona Góra, 1983, 170 s.; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Strony / liczba arkuszy: 170 /
  Kod: MON-NANG [data modyf: 27-10-2006 12:52]
  [169]; Wydaw. Akademii Rolniczej - (Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu); Podstawy mechanicznej obróbki surowców i produktów spożywczych cięciem; Eugeniusz Czyżyk, Bolesław Porankiewicz, Jan Staniszewski, Romuald Wojtal; Poznań, 1982, 44 s.; 0,00; 4; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 44 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 02-03-2009 14:17]
  [170]; Wydaw. Akademii Rolniczej; Wybrane problemy z narzędzi skrawających do obróbki drewna : materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu "Obrabiarki do drewna"; Bolesław Porankiewicz; Poznań, 1982, 60 s.; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 60 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 02-03-2009 14:14]
  [171]; Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne - Oddział w Poznaniu - (Prace Monograficzne Instytutu Podstaw Techniki AR w Poznaniu, Instytutu Matematyki UAM i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Meblarstwa); Tolerancje i pasowania wymiarów liniowych drewna w przemyśle meblarskim; Wojciech Kien, Bolesław Kortylewski, Kazimierz Miński, Zbigniew Palka, Bolesław Porankiewicz, Alina Staniszewska, Jan Staniszewski, Waldemar Szymański; Poznań, 1979, 23 s.; 0,00; 8; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 23 /
  Kod: ROZ-1 [data modyf: 27-02-2009 08:26]
  [172]; Wydaw. Akademii Rolniczej; Obróbka i obrabiarki do drewna. Część 4 : kryteria i metody oceny stępienia ostrzy narzędzi skrawających do obróbki drewna; Jan Staniszewski, Bolesław Porankiewicz; Poznań, 1978, 57 s.; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 57 /
  Kod: SKT-MP-PN [data modyf: 02-03-2009 14:20]
  2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
    2.1  Autorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw (0) MOR-WII 50
    2.2  Autorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych (9) MOR-WII-H 75
    2.3  Autorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie z I poziomu wykazu wydawnictw (1235) MOR-WI 20
    2.4  Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo niezamieszczone w wykazie wydawnictw (534) MOR-INNE 5
    2.5  Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (2723) MOR-ANG 5
    2.6  Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoskim (9505) MOR-NANG 5
    2.7  Autorstwo rozdziału skryptu, podręcznika szkolnego, podręcznika zawodowego (41) SKR-MP-PN 0
    2.8  Autorstwo hasła w encyklopedii naukowej (920) ENC-H 0
    2.9  Różne (783) ROZ-2 0
  [1]; Rozdział w: [WZ-15104] Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1051); Springer Nature Switzerland [eds. J. Świątek, L. Borzemski, Z. Wilimowska] / [il. wprow. red. 3]; Cham, 2020 . Vol. 2, ISBN: 9783030306038, (liczba aut. wszystkich: 78);
  Tytuł rozdziału: The Image Classification of Workstation Instructions Using Convolutional Neural Networks; Daniel Halikowski, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 300--309; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 300--309 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 19-09-2019 11:38]
  [2]; Rozdział w: [WZ-15069] Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033); Springer Nature Switzerland [eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2020, ISBN: 9783030298845, (liczba aut. wszystkich: 117);
  Tytuł rozdziału: Investigation of Helmet-Head Interaction in the Aspect of Craniocerebral Tissue Protection; Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński, s. 308--315; 16,00; 4; 3; 16,00;
  Strony / liczba arkuszy: 308--315 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-08-2019 12:01]
  [3]; Rozdział w: [WZ-15069] Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033); Springer Nature Switzerland [eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2020, ISBN: 9783030298845, (liczba aut. wszystkich: 117);
  Tytuł rozdziału: Measurement of Dynamic Properties of Animal Liver to Identify the Material Model; Monika Palmerska, Tomasz Klekiel, s. 256--264; 16,00; 2; 1; 16,00;
  Strony / liczba arkuszy: 256--264 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-08-2019 11:57]
  [4]; Rozdział w: [WZ-15064] Computational Biomechanics for Medicine : Personalisation, Validation and Therapy; Springer Nature Switzerland [eds. M. P. Nash, P. M.F. Nielsen, A. Wittek, K. Miller, G. R. Joldes] / [il. wprow. red. 5]; Cham, 2020, ISBN: 9783030159221;
  Tytuł rozdziału: Numerical Analysis of the Risk of Pelvis Injuries Under Multidirectional Impact Load; Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, s. 31--42; 20,00; 3; 3; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 31--42 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 19-08-2019 12:42]
  [5]; Rozdział w: [WZ-15038] Distributed Computing and Artificial Intelligence, 16th International Conference, Special Sessions - (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1004); Springer Nature Switzerland [eds. E. Herrera-Viedma. Z. Vale, P. Nielsen, A. M. del Rey, R. C. Vara] / [il. wprow. red. 5]; Cham, 2020, ISBN: 9783030239459, (liczba aut. wszystkich: 72);
  Tytuł rozdziału: Assessing the Effectiveness of Using the MES in Manufacturing Enterprises in the Context of Industry 4.0; Małgorzata Skrzeszewska, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 49--56; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 49--56 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 05-07-2019 11:00]
  [6]; Rozdział w: [WZ-15038] Distributed Computing and Artificial Intelligence, 16th International Conference, Special Sessions - (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1004); Springer Nature Switzerland [eds. E. Herrera-Viedma. Z. Vale, P. Nielsen, A. M. del Rey, R. C. Vara] / [il. wprow. red. 5]; Cham, 2020, ISBN: 9783030239459, (liczba aut. wszystkich: 72);
  Tytuł rozdziału: Using the Simulation Method for Modelling a Manufacturing System of Predictive Maintenance; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 57--64; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 57--64 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 05-07-2019 11:00]
  [7]; Rozdział w: [WZ-15014] Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control - (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 971); Springer Nature Switzerland [eds. W. Karwowski, S. Trzcielinski, B. Mrugalska] / [il. wprow. red. 3]; Cham, 2020, ISBN: 9783030204938, (liczba aut. wszystkich: 182);
  Tytuł rozdziału: Benefits on the Field of Ergonomics and Work Safety from Development of the Information System in the Enterprise; Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota, s. 350--361; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 350--361 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 12-06-2019 09:58]
  [8]; Rozdział w: [WZ-14873] Sustainable Production: Novel Trends in Energy, Environment and Material Systems - (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 198); Springer Nature Switzerland [eds. G. M. Królczyk, M. Wzorek, A. Król, O. Kochan, J. Su, J. Kacprzyk] / [il. wprow. red. 0]; Cham, 2020, ISBN: 9783030112738, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Cutting forces and power in machining shaping of AlCu4 MgSi Aluminium Alloy; Eugene Feldshtein, Stanisław Legutko, s. 151--159; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 151--159 / 0,50
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 18-02-2019 11:57]
  [9]; Rozdział w: [WZ-15133] Information and Software Technologies : 25th International Conference, ICIST 2019 - (Communications in Computer and Information Science, 1078); Springer Nature Switzerland [eds. R. Damaševičius, G. Vasiljeviene] / [il. wprow. red. 2]; Cham, 2019, ISBN: 9783030302740, (liczba aut. wszystkich: 147);
  Tytuł rozdziału: Forecasting the Level of Expert Knowledge Using the GMDH Method; Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa, Sławomir Kłos, s. 3--11; 20,00; 3; 3; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 3--11 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 07-10-2019 11:09]
  [10]; Rozdział w: [WZ-14976] Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2019 . T. 1, ISBN: 9788394151669, (liczba aut. wszystkich: 7);
  Tytuł rozdziału: Normalizacje, a system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; Marcin Topczak, Hanna Łosyk, Małgorzata Szmołda, s. 92--111; 8,89; 3; 1; 8,89;
  Strony / liczba arkuszy: 92--111 / 1,10
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-09-2019 11:29]
  [11]; Rozdział w: [WZ-14976] Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2019 . T. 1, ISBN: 9788394151669, (liczba aut. wszystkich: 7);
  Tytuł rozdziału: Badanie stanu BHP za pomocą kwestionariusza przeglądu wstępnego; Marcin Topczak, Hanna Łosyk, Monika Szczerska, s. 71--91; 8,89; 3; 1; 8,89;
  Strony / liczba arkuszy: 71--91 / 1,20
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-09-2019 10:24]
  [12]; Rozdział w: [WZ-14976] Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2019 . T. 1, ISBN: 9788394151669, (liczba aut. wszystkich: 7);
  Tytuł rozdziału: Kształtowanie technicznego i społecznego środowiska pracy w firmach produkcyjnych; Hanna Łosyk, Małgorzata Szmołda, Marcin Topczak, s. 62--70; 8,89; 3; 1; 8,89;
  Strony / liczba arkuszy: 62--70 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-09-2019 10:17]
  [13]; Rozdział w: [WZ-14976] Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2019 . T. 1, ISBN: 9788394151669, (liczba aut. wszystkich: 7);
  Tytuł rozdziału: Ochrona przeciwpożarowa w przedsiębiorstwie; Monika Szczerska, Marcin Topczak, s. 35--48; 8,89; 2; 1; 8,89;
  Strony / liczba arkuszy: 35--48 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 27-09-2019 15:31]
  [14]; Rozdział w: [WZ-14976] Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2019 . T. 1, ISBN: 9788394151669, (liczba aut. wszystkich: 7);
  Tytuł rozdziału: Zagrożenia ery "Przemysłu 4.0" dla organizacji i pracownika; Hanna Łosyk, Marcin Topczak, Małgorzata Szmołda, s. 25--34; 8,89; 3; 1; 8,89;
  Strony / liczba arkuszy: 25--34 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 27-09-2019 15:28]
  [15]; Rozdział w: [WZ-14976] Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2019 . T. 1, ISBN: 9788394151669, (liczba aut. wszystkich: 7);
  Tytuł rozdziału: Koncepcja systemu sugestii opartego na Kaizen; Hanna Łosyk, Małgorzata Szmołda, Marcin Topczak, s. 16--24; 8,89; 3; 1; 8,89;
  Strony / liczba arkuszy: 16--24 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 27-09-2019 15:23]
  [16]; Rozdział w: [WZ-14976] Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2019 . T. 1, ISBN: 9788394151669, (liczba aut. wszystkich: 7);
  Tytuł rozdziału: Procesy innowacji i transferu technologii w dobie współczesnych przemian; Hanna Łosyk, Marcin Topczak, s. 8--15; 8,89; 2; 1; 8,89;
  Strony / liczba arkuszy: 8--15 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 27-09-2019 15:20]
  [17]; Rozdział w: [WZ-14976] Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2019 . T. 1, ISBN: 9788394151669, (liczba aut. wszystkich: 7);
  Tytuł rozdziału: Możliwości budowy stanowisk dydaktycznych do laboratorium z elektrotechniki z użyciem złączek Wago; Paweł Bachman, s. 112--123; 8,89; 1; 1; 8,89;
  Strony / liczba arkuszy: 112--123 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 27-09-2019 15:20]
  [18]; Rozdział w: [WZ-14976] Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2019 . T. 1, ISBN: 9788394151669, (liczba aut. wszystkich: 7);
  Tytuł rozdziału: Wstęp; Zbigniew Węgrzyn, s. 6--7; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 6--7 / 0,11
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 27-09-2019 15:20]
  [19]; Rozdział w: [WZ-15084] System safety: human - technical facility - environment : monograph; De Gruyter Poland - Sciendo [eds. R. Ulewicz, R. R. Nikolić] / [il. wprow. red. 2]; Warszawa, 2019, ISBN: 9783110605402, (liczba aut. wszystkich: 328);
  Tytuł rozdziału: Customer relationship management (CRM) - philosophy and its significance for the enterprise; Adam Idzikowski, Piotr Kuryło, Joanna Cyganiuk, Marta Ryczko, s. 1004--1011; 11,43; 4; 2; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 1004--1011 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 09-09-2019 14:09]
  [20]; Rozdział w: [WZ-15084] System safety: human - technical facility - environment : monograph; De Gruyter Poland - Sciendo [eds. R. Ulewicz, R. R. Nikolić] / [il. wprow. red. 2]; Warszawa, 2019, ISBN: 9783110605402, (liczba aut. wszystkich: 328);
  Tytuł rozdziału: Solving selected quality management problems with the use of the D4 discipline algorithm of the G8D method; Joanna Cyganiuk, Piotr Kuryło, Adam Idzikowski, Siegmund Frölich, Przemysław Niemira, s. 996--1003; 11,43; 5; 2; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 996--1003 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 09-09-2019 14:09]
  [21]; Rozdział w: [WZ-15084] System safety: human - technical facility - environment : monograph; De Gruyter Poland - Sciendo [eds. R. Ulewicz, R. R. Nikolić] / [il. wprow. red. 2]; Warszawa, 2019, ISBN: 9783110605402, (liczba aut. wszystkich: 328);
  Tytuł rozdziału: Diagnosis in new technological line for steel fiber prodeuction for process safety; Mikhail V. Doudkin, Adam Idzikowski, Alina I. Kim, Franciszek W. Przystupa, Joanna Cyganiuk, s. 827--834; 11,43; 5; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 827--834 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 09-09-2019 14:08]
  [22]; Rozdział w: [WZ-15084] System safety: human - technical facility - environment : monograph; De Gruyter Poland - Sciendo [eds. R. Ulewicz, R. R. Nikolić] / [il. wprow. red. 2]; Warszawa, 2019, ISBN: 9783110605402, (liczba aut. wszystkich: 328);
  Tytuł rozdziału: Methods of optimizing the supply chain on the example of a selected enterprise; Piotr Kuryło, Joanna Cyganiuk, Adam Idzikowski, Dariusz Michalski, Anna Sobczyńska-Linke, s. 607--615; 11,43; 5; 3; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 607--615 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 09-09-2019 14:07]
  [23]; Rozdział w: [WZ-15084] System safety: human - technical facility - environment : monograph; De Gruyter Poland - Sciendo [eds. R. Ulewicz, R. R. Nikolić] / [il. wprow. red. 2]; Warszawa, 2019, ISBN: 9783110605402, (liczba aut. wszystkich: 328);
  Tytuł rozdziału: Application of algorithm of discipline D2 of G8D method in solving selected problems of quality control management; Joanna Cyganiuk, Adam Idzikowski, Piotr Kuryło, Andrzej Tomporowski, Weronika Kruszelnicka, s. 599--606; 11,43; 5; 2; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 599--606 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 09-09-2019 14:06]
  [24]; Rozdział w: [WZ-15084] System safety: human - technical facility - environment : monograph; De Gruyter Poland - Sciendo [eds. R. Ulewicz, R. R. Nikolić] / [il. wprow. red. 2]; Warszawa, 2019, ISBN: 9783110605402, (liczba aut. wszystkich: 328);
  Tytuł rozdziału: Basis of biomass grinders sustainable designing; Weronika Kruszelnicka, Andrzej Tomporowski, Józef Flizikowski, Robert Kasner, Joanna Cyganiuk, s. 542--549; 11,43; 5; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 542--549 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 09-09-2019 14:05]
  [25]; Rozdział w: [WZ-15084] System safety: human - technical facility - environment : monograph; De Gruyter Poland - Sciendo [eds. R. Ulewicz, R. R. Nikolić] / [il. wprow. red. 2]; Warszawa, 2019, ISBN: 9783110605402, (liczba aut. wszystkich: 328);
  Tytuł rozdziału: Recruitment, selection and adaptation of staff in enterprise; Piotr Kuryło, Adam Idzikowski, Joanna Cyganiuk, Radosław Paduchowicz, s. 1020--1027; 11,43; 4; 2; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 1020--1027 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 09-09-2019 14:03]
  [26]; Rozdział w: [WZ-15063] Alginates [Working Title]; IntechOpen Limited [ed. L. Pereira, J. Cotas] / [il. wprow. red. 2]; [b.m.], 2019;
  Tytuł rozdziału: Alginate-Based Hydrogels in Regenerative Medicine; Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, s. 1--16; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 1--16 /
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 05-08-2019 13:46]
  [27]; Rozdział w: [WZ-14540] Innovation, Engineering and Entrepreneurship : Conference proceedings - HELIX 2018 - (Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 505); Springer International Publishing [eds. J. Machado, F. Soares, G. Veiga] / [il. wprow. red. 3]; Cham, 2019, ISBN: 9783319913339, (liczba aut. wszystkich: 547);
  Tytuł rozdziału: An Analysis of Simulation Models in a Discrete Manufacturing System Using Artificial Neural Network; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 315--322; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 315--322 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 06-06-2019 17:30]
  [28]; Rozdział w: [WZ-14540] Innovation, Engineering and Entrepreneurship : Conference proceedings - HELIX 2018 - (Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 505); Springer International Publishing [eds. J. Machado, F. Soares, G. Veiga] / [il. wprow. red. 3]; Cham, 2019, ISBN: 9783319913339, (liczba aut. wszystkich: 547);
  Tytuł rozdziału: A System for Identifying Key Tacit Knowledge Resources Within Manufacturing Companies; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, s. 405--410; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 405--410 / 0,33
  Kod: MOR-WI [data modyf: 06-06-2019 17:30]
  [29]; Rozdział w: [WZ-14932] Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques : Automation 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 920); Springer Nature Switzerland [eds. R. Szewczyk, C. Zieliński, M. Kaliczyńska] / [il. wprow. red. 3]; Cham, 2019, ISBN: 9783030132729, (liczba aut. wszystkich: 193);
  Tytuł rozdziału: The Use of Force Feedback to Control the Robot During Drilling; Marcin Chciuk, Andrzej Milecki, s. 482--491; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 482--491 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 31-05-2019 12:16]
  [30]; Rozdział w: [WZ-14612] Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics - (Advances in Intelligent Systems and Computing, 831); Springer Nature Switzerland [eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2019, ISBN: 9783319972855, (liczba aut. wszystkich: 87);
  Tytuł rozdziału: Impedimetric Method to Monitor Biological Layer Formation on Central Venous Catheters for Hemodialysis Made of Carbothane; Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik, s. 45--55; 20,00; 5; 4; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 45--55 / 0,61
  Kod: MOR-WI [data modyf: 31-05-2019 12:09]
  [31]; Rozdział w: [WZ-14612] Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics - (Advances in Intelligent Systems and Computing, 831); Springer Nature Switzerland [eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2019, ISBN: 9783319972855, (liczba aut. wszystkich: 87);
  Tytuł rozdziału: Prediction of the Segmental Pelvic Ring Fractures Under Impact Loadings During Car Crash; Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński, s. 138--149; 20,00; 4; 3; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 138--149 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 31-05-2019 12:09]
  [32]; Rozdział w: [WZ-14612] Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics - (Advances in Intelligent Systems and Computing, 831); Springer Nature Switzerland [eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2019, ISBN: 9783319972855, (liczba aut. wszystkich: 87);
  Tytuł rozdziału: Analysis of the Lower Limb Model Response Under Impact Load; Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński, s. 150--162; 20,00; 3; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 150--162 / 0,72
  Kod: MOR-WI [data modyf: 31-05-2019 12:09]
  [33]; Rozdział w: [WZ-14834] Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 15th International Conference - (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 801); Springer Nature Switzerland [eds. S. Rodríguez, J. Prieto, P. Faria, S. Kłos, A. Fernández, S. Mazuelas, M. Dolores Jiménez-López, M. N. Moreno, E. M. Navarro] / [il. wprow. red. 9]; Cham, 2019, ISBN: 9783319996073, (liczba aut. wszystkich: 169);
  Tytuł rozdziału: The Use of the Simulation Method in Analysing the Performance of a Predictive Maintenance System; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 42--49; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 42--49 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 31-05-2019 12:04]
  [34]; Rozdział w: [WZ-14834] Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 15th International Conference - (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 801); Springer Nature Switzerland [eds. S. Rodríguez, J. Prieto, P. Faria, S. Kłos, A. Fernández, S. Mazuelas, M. Dolores Jiménez-López, M. N. Moreno, E. M. Navarro] / [il. wprow. red. 9]; Cham, 2019, ISBN: 9783319996073, (liczba aut. wszystkich: 169);
  Tytuł rozdziału: Modelling of Knowledge Resources for Preventive Maintenance; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, s. 50--57; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 50--57 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 31-05-2019 12:04]
  [35]; Rozdział w: [WZ-14601] Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing, 835); Springer Nature Switzerland [eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2019, ISBN: 9783319974897, (liczba aut. wszystkich: 215);
  Tytuł rozdziału: The Application of Augmented Reality Technology in the Production Processes; Andrzej Szajna, Janusz Szajna, Roman Stryjski, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak, s. 316--324; 20,00; 5; 4; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 316--324 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 31-05-2019 12:03]
  [36]; Rozdział w: [WZ-14601] Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing, 835); Springer Nature Switzerland [eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2019, ISBN: 9783319974897, (liczba aut. wszystkich: 215);
  Tytuł rozdziału: An Analysis of the Efficiency of a Parallel-Serial Manufacturing System Using Simulation; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 32--43; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 32--43 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 31-05-2019 12:03]
  [37]; Rozdział w: [WZ-14601] Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing, 835); Springer Nature Switzerland [eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2019, ISBN: 9783319974897, (liczba aut. wszystkich: 215);
  Tytuł rozdziału: Safety Improvement of Industrial Drives Manual Control by Application of Haptic Joystick; Paweł Bachman, Andrzej Milecki, s. 563--573; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 563--573 / 0,61
  Kod: MOR-WI [data modyf: 31-05-2019 12:02]
  [38]; Rozdział w: [WZ-14980] Advances in Manufacturing II - (Lecture Notes in Mechanical Engineering); Springer Nature Switzerland [ed. M. Diering, M. Wieczorowski, C. A. Brown] / [il. wprow. red. 3]; Cham, 2019 . Vol. 5 - Metrology and Measurement Systems, ISBN: 9783030186814, (liczba aut. wszystkich: 83);
  Tytuł rozdziału: The Geometric Surface Structure of X5CrNiCuNb16-4 Stainless Steel in Wet and Dry Finish Turning Conditions; Kamil Leksycki, Eugene Feldshtein, s. 183--194; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 183--194 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 31-05-2019 11:57]
  [39]; Rozdział w: [WZ-14998] Advances in Manufacturing II - (Lecture Notes in Mechanical Engineering); Springer Nature Switzerland [eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2019 . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0, ISBN: 9783030187149, (liczba aut. wszystkich: 112);
  Tytuł rozdziału: Simulation Modeling of Assembly Processes for Digital Manufacturing; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 261--273; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 261--273 / 0,72
  Kod: MOR-WI [data modyf: 27-05-2019 13:16]
  [40]; Rozdział w: [WZ-14998] Advances in Manufacturing II - (Lecture Notes in Mechanical Engineering); Springer Nature Switzerland [eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2019 . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0, ISBN: 9783030187149, (liczba aut. wszystkich: 112);
  Tytuł rozdziału: The Automated Acquisition of Expert Knowledge Using a Service Department as an Example; Justyna Patalas-Maliszewska, Adam Dudek, Sławomir Kłos, s. 119--126; 20,00; 3; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 119--126 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 27-05-2019 13:13]
  [41]; Rozdział w: [WZ-14998] Advances in Manufacturing II - (Lecture Notes in Mechanical Engineering); Springer Nature Switzerland [eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2019 . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0, ISBN: 9783030187149, (liczba aut. wszystkich: 112);
  Tytuł rozdziału: Model of a Knowledge Management for System Integrator(s) of Cyber-Physical Production Systems (CPPS); Justyna Patalas-Maliszewska, Nadine Schlueter, s. 92--103; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 92--103 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 27-05-2019 13:02]
  [42]; Rozdział w: [WZ-14691] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne [red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018, ISBN: 9788395061301, (liczba aut. wszystkich: 19);
  Tytuł rozdziału: Audyt systemu logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa obuwniczeo; Martyna Nester, Marcin Topczak, s. 171--181; 11,11; 2; 1; 11,11;
  Strony / liczba arkuszy: 171--181 /
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-09-2019 14:35]
  [43]; Rozdział w: [WZ-14691] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne [red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018, ISBN: 9788395061301, (liczba aut. wszystkich: 19);
  Tytuł rozdziału: Organizacje ochrony pracy; Marcin Topczak, Hanna Łosyk, s. 191--201; 11,11; 2; 1; 11,11;
  Strony / liczba arkuszy: 191--201 /
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-09-2019 14:29]
  [44]; Rozdział w: [WZ-15100] Multidisciplinary Aspects of Production Engineering - (MAPE 2018, Vol. 1, iss. 1); De Gruyter Poland - Sciendo; Warszawa, 2018, ISBN: 9788365265258, (liczba aut. wszystkich: 125);
  Tytuł rozdziału: New way of monitoring of the production environment with application of augmented reality and artificial intelligence; Andrzej Szajna, Janusz Szajna, Roman Stryjski, Josef Basl, Jarosław Brodny, s. 307--313; 0,00; 5; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 307--313 / 0,40
  Kod: MOR-WI [data modyf: 19-09-2019 08:58]
  [45]; Rozdział w: [WZ-15100] Multidisciplinary Aspects of Production Engineering - (MAPE 2018, Vol. 1, iss. 1); De Gruyter Poland - Sciendo; Warszawa, 2018, ISBN: 9788365265258, (liczba aut. wszystkich: 125);
  Tytuł rozdziału: Highly efficient technology for manufacturing of Spunlace non-woven fabric in the company Novita S.A. Poland - description and characteristics of the R&D actions; Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak, Bartłomiej Jankowski, Urszula Błaszczyk, Roman Stryjski, s. 269--277; 16,67; 5; 3; 16,67;
  Strony / liczba arkuszy: 269--277 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 19-09-2019 08:56]
  [46]; Rozdział w: [WZ-15100] Multidisciplinary Aspects of Production Engineering - (MAPE 2018, Vol. 1, iss. 1); De Gruyter Poland - Sciendo; Warszawa, 2018, ISBN: 9788365265258, (liczba aut. wszystkich: 125);
  Tytuł rozdziału: A computerized tool for education and training on ergonomic risk evaluation; Andrzej Lasota, Eunika Baron-Polańczyk, s. 759--765; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 759--765 / 0,40
  Kod: MOR-WI [data modyf: 19-09-2019 08:54]
  [47]; Rozdział w: [WZ-14691] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne [red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018, ISBN: 9788395061301, (liczba aut. wszystkich: 19);
  Tytuł rozdziału: Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; Marcin Topczak, Hanna Łosyk, s. 183--190; 11,11; 2; 1; 11,11;
  Strony / liczba arkuszy: 183--190 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 23-08-2019 13:44]
  [48]; Rozdział w: [WZ-14764] Biomaterials in Regenerative Medicine; IntechOpen Limited [ed. L. A. Dobrzański] / [il. wprow. red. 1]; London, 2018, ISBN: 9789535137771, (liczba aut. wszystkich: 62);
  Tytuł rozdziału: Microporous Titanium-Based Materials Coated by Biocompatible Thin Films; Anna Dobrzańska-Danikiewicz, Leszek A. Dobrzański, Marek Szindler, Lech B. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak, Eugeniusz Hajduczek, s. 65--109; 5,00; 6; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 65--109 / 2,50
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:43]
  [49]; Rozdział w: [WZ-14303] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2018 . T. 2, ISBN: 9788394128128, (liczba aut. wszystkich: 146);
  Tytuł rozdziału: System rejestracji i analizy odchyleń od stanu normalnego jako element prewencji wypadkowej - część 2 - studium przypadku; Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Patryk Krupa, Magdalena Jarzębińska, s. 428--438; 4,00; 4; 3; 4,00;
  Strony / liczba arkuszy: 428--438 / 0,61
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:42]
  [50]; Rozdział w: [WZ-14303] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2018 . T. 2, ISBN: 9788394128128, (liczba aut. wszystkich: 146);
  Tytuł rozdziału: System poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Patryk Krupa, Justyna Patalas-Maliszewska, Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, s. 451--462; 4,00; 4; 4; 4,00;
  Strony / liczba arkuszy: 451--462 / 0,66
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:42]
  [51]; Rozdział w: [WZ-14303] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2018 . T. 2, ISBN: 9788394128128, (liczba aut. wszystkich: 146);
  Tytuł rozdziału: Świadomość i poziom wdrożenia koncepcji Przemysł 4.0 w wybranych polskich i czeskich przedsiębiorstwach; Michał Sąsiadek, Josef Basl, s. 189--198; 4,00; 2; 2; 4,00;
  Strony / liczba arkuszy: 189--198 / 0,55
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:42]
  [52]; Rozdział w: [WZ-14303] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2018 . T. 2, ISBN: 9788394128128, (liczba aut. wszystkich: 146);
  Tytuł rozdziału: Wyzwania przemysłu motoryzacyjnego w świetle wprowadzania standardów IATF 16949:2016; Anna Komarnicka, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy, s. 251--260; 4,00; 3; 2; 4,00;
  Strony / liczba arkuszy: 251--260 / 0,55
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:42]
  [53]; Rozdział w: [WZ-14303] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2018 . T. 2, ISBN: 9788394128128, (liczba aut. wszystkich: 146);
  Tytuł rozdziału: System rejestracji i analizy odchyleń od stanu normalnego jako element prewencji wypadkowej - część 1. Ogólne założenia systemu; Izabela Gabryelewicz, s. 420--427; 4,00; 1; 1; 4,00;
  Strony / liczba arkuszy: 420--427 / 0,44
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:42]
  [54]; Rozdział w: [WZ-14302] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2018 . T. 1, ISBN: 9788394128128, (liczba aut. wszystkich: 134);
  Tytuł rozdziału: Ocena efektywności wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym - studium przypadku; Justyna Patalas-Maliszewska, Maciej Szczepański, s. 311--321; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 311--321 / 0,61
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:41]
  [55]; Rozdział w: [WZ-14302] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2018 . T. 1, ISBN: 9788394128128, (liczba aut. wszystkich: 134);
  Tytuł rozdziału: Badanie wpływu parametrów procesu cięcia plazmowego na jakość wyrobu; Anatol Kałasznikow, Sławomir Kłos, s. 554--563; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 554--563 / 0,55
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:41]
  [56]; Rozdział w: [WZ-14518] Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia; Wydaw. Naukowe "Akapit" [red. A. Garbacz-Klępka, J. Kozana, M. Piękoś] / [il. wprow. red. 3]; Kraków, 2018, ISBN: 9788365955081, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Badania nad odzyskiem miedzi z żużla z zawiesinowego procesu redukcji koncentratów miedziowych; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz, s. 99--112; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 99--112 / 0,77
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 06-06-2019 15:25]
  [57]; Rozdział w: [WZ-14822] Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka; Akademia im. Jakuba z Paradyża [red. nauk. Paweł Prüfer] / [il. wprow. red. 1]; Gorzówk Wielkopolski, 2018, ISBN: 9788365466471, (liczba aut. wszystkich: 21);
  Tytuł rozdziału: Osoby z niepełnosprawnościami jako wyzwanie dla rynku pracy; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 213--232; 16,67; 1; 1; 16,67;
  Strony / liczba arkuszy: 213--232 / 1,11
  Kod: MOR-WI [data modyf: 04-06-2019 11:49]
  [58]; Rozdział w: [WZ-14939] ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. Eunika Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2018 . vol. 12, ISBN: 978838423645, (liczba aut. wszystkich: 18);
  Tytuł rozdziału: The scope of implementation of new ICT trends in the opinion of children and adolescents; Eunika Baron-Polańczyk, s. 27--36; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 27--36 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 04-06-2019 11:47]
  [59]; Rozdział w: [WZ-14939] ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. Eunika Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2018 . vol. 12, ISBN: 978838423645, (liczba aut. wszystkich: 18);
  Tytuł rozdziału: Computer chess programs as educational tools; Renata Kasperska, Andrzej Kasperski, s. 105--119; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 105--119 / 0,83
  Kod: MOR-WI [data modyf: 04-06-2019 11:47]
  [60]; Rozdział w: [WZ-14816] Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 15, ISBN: 9788365200112, (liczba aut. wszystkich: 18);
  Tytuł rozdziału: Szczegóły kształtowania wióra w procesie toczenia wykończeniowego stali nierdzewnej 316L; Kamil Leksycki, s. 16--24; 10,00; 1; 1; 10,00;
  Strony / liczba arkuszy: 16--24 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:44]
  [61]; Rozdział w: [WZ-14816] Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 15, ISBN: 9788365200112, (liczba aut. wszystkich: 18);
  Tytuł rozdziału: Wpływ rodzaju powłoki przeciwzużyciowej na parametry chropowatości powierzchni ostrzy skrawających z regularnego azotku boru (PCBN); Michał Ociepa, Mariusz Jenek, s. 25--34; 10,00; 2; 2; 10,00;
  Strony / liczba arkuszy: 25--34 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:44]
  [62]; Rozdział w: [WZ-14816] Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 15, ISBN: 9788365200112, (liczba aut. wszystkich: 18);
  Tytuł rozdziału: Alternatywny system pomiarowy do kontroli procesu tłoczenia na gorąco; Marek Sałamaj, Michał Patalas, s. 35--48; 10,00; 2; 1; 10,00;
  Strony / liczba arkuszy: 35--48 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:44]
  [63]; Rozdział w: [WZ-14816] Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 15, ISBN: 9788365200112, (liczba aut. wszystkich: 18);
  Tytuł rozdziału: Ewolucja systemów zarządzania jakością i produkcją w przemyśle motoryzacyjnym; Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Katarzyna Skrzypek, s. 49--57; 10,00; 3; 3; 10,00;
  Strony / liczba arkuszy: 49--57 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:44]
  [64]; Rozdział w: [WZ-14816] Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 15, ISBN: 9788365200112, (liczba aut. wszystkich: 18);
  Tytuł rozdziału: Nowe metody i narzędzia do wspomagania pracy mobilnych pracowników działów sprzedaży; Małgorzata Śliwa, Krzysztof Wasylewicz, s. 79--90; 10,00; 2; 1; 10,00;
  Strony / liczba arkuszy: 79--90 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:44]
  [65]; Rozdział w: [WZ-14816] Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 15, ISBN: 9788365200112, (liczba aut. wszystkich: 18);
  Tytuł rozdziału: Modelowanie i ocena procesów produkcyjnych przy pomocy Tecnomatix Plant Simulation; Anna Kuryś, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 91--102; 10,00; 2; 1; 10,00;
  Strony / liczba arkuszy: 91--102 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:44]
  [66]; Rozdział w: [WZ-14816] Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 15, ISBN: 9788365200112, (liczba aut. wszystkich: 18);
  Tytuł rozdziału: Mechanizmy zużycia ostrzy skrawających z regularnego azotku boru (PCBN) w procesie obróbki toczeniem materiałów w stanie utwardzonym; Michał Ociepa, s. 7--16; 10,00; 1; 1; 10,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--16 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:44]
  [67]; Rozdział w: [WZ-14426] Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 14, ISBN: 9788365200105, (liczba aut. wszystkich: 13);
  Tytuł rozdziału: Analiza jakości wyrobów drukowanych w technologii 3D; Natalia Ferenc, Sławomir Kłos, s. 7--22; 13,33; 2; 1; 13,33;
  Strony / liczba arkuszy: 7--22 / 0,88
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:41]
  [68]; Rozdział w: [WZ-14426] Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 14, ISBN: 9788365200105, (liczba aut. wszystkich: 13);
  Tytuł rozdziału: Analiza funkcjonalna wybranych giełd transportowych i platform przetargowych w logistyce dystrybucji; Waldemar Woźniak, s. 39--48; 13,33; 1; 1; 13,33;
  Strony / liczba arkuszy: 39--48 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:41]
  [69]; Rozdział w: [WZ-14426] Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 14, ISBN: 9788365200105, (liczba aut. wszystkich: 13);
  Tytuł rozdziału: Ocena jakościowa próbnych złączy teowych spawanych metodą TIG na podstawie badań wizualnych; Tadeusz Szmigielski, Klaudia Słopiecka, s. 57--74; 13,33; 2; 1; 13,33;
  Strony / liczba arkuszy: 57--74 / 1,00
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:41]
  [70]; Rozdział w: [WZ-14426] Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 14, ISBN: 9788365200105, (liczba aut. wszystkich: 13);
  Tytuł rozdziału: Metoda servqual jako narzędzie do oceny jakości usług kurierskich; Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, s. 75--82; 13,33; 2; 2; 13,33;
  Strony / liczba arkuszy: 75--82 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:41]
  [71]; Rozdział w: [WZ-14426] Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018 . T. 14, ISBN: 9788365200105, (liczba aut. wszystkich: 13);
  Tytuł rozdziału: Zmniejszenie złożoności konstrukcji wyrobu z uwzględnieniem zasad DFA; Mateusz Głowicki, Michał Sąsiadek, s. 83--96; 13,33; 2; 1; 13,33;
  Strony / liczba arkuszy: 83--96 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:41]
  [72]; Rozdział w: [WZ-14361] Trends and Advances in Information Systems and Technologies - (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 747); Springer International Publishing [eds. Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2018 . Vol. 3, ISBN: 9783319776996, (liczba aut. wszystkich: 154);
  Tytuł rozdziału: An Approach to Buffer Allocation, in Parallel-Serial Manufacturing Systems Using the Simulation Method; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 225--235; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 225--235 / 0,61
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 17:36]
  [73]; Rozdział w: [WZ-14656] Postępy robotyki - (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, z. 196); Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej [red. K. Tchoń, C. Zieliński] / [il. wprow. red. 2]; Warszawa, 2018, ISBN: 9788378147992, (liczba aut. wszystkich: 143);
  Tytuł rozdziału: Optymalne sterowanie ślizgowe manipulatorów mobilnych; Mirosław Galicki, s. 179--198; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 179--198 / 1,10
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 16:47]
  [74]; Rozdział w: [WZ-14016] Innovations in Biomedical Engineering - (Advances in Intelligent Systems and Computing, 623); Springer International Publishing [eds. M. Gzik, E. Tkacz, Z. Paszenda, E. Piętka] / [il. wprow. red. 4]; Cham, 2018, ISBN: 9783319700625, (liczba aut. wszystkich: 176);
  Tytuł rozdziału: The influence of implantation on mechanical degradation of the nanotubular oxide layer on titanium screws; Katarzyna Arkusz, s. 339--347; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 339--347 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 16:31]
  [75]; Rozdział w: [WZ-14618] Obróbka skrawaniem. Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0 - (Monografia, 347); Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. A. Zawada-Tomkiewicz] / [il. wprow. red. 1]; Koszalin, 2018, ISBN: 9788373654952, (liczba aut. wszystkich: 125);
  Tytuł rozdziału: Struktura geometryczna powierzchni po toczeniu wykończeniowym stali martenzytycznej AlSI 630; Kamil Leksycki, Eugene Feldshtein, s. 335--341; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 335--341 / 0,40
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 16:27]
  [76]; Rozdział w: [WZ-14618] Obróbka skrawaniem. Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0 - (Monografia, 347); Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. A. Zawada-Tomkiewicz] / [il. wprow. red. 1]; Koszalin, 2018, ISBN: 9788373654952, (liczba aut. wszystkich: 125);
  Tytuł rozdziału: Zużycie ostrza skrawającego podczas toczenia stali nierdzewnej X2CrNiMo17-12-2 w warunkach zminimalizowanego smarowania; Radosław Maruda, Grzegorz M. Królczyk, Szymon Wojciechowski, Stanisław Legutko, Włodzimierz Kot, s. 41--48; 20,00; 5; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 41--48 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 16:27]
  [77]; Rozdział w: [WZ-14618] Obróbka skrawaniem. Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0 - (Monografia, 347); Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. A. Zawada-Tomkiewicz] / [il. wprow. red. 1]; Koszalin, 2018, ISBN: 9788373654952, (liczba aut. wszystkich: 125);
  Tytuł rozdziału: Analiza wpływu powłok przeciwzużyciowych na ostrzach skrawających na stan warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali C45; Michał Ociepa, Mariusz Jenek, Maria Zhbankova, s. 63--70; 20,00; 3; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 63--70 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 16:27]
  [78]; Rozdział w: [WZ-14793] Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej; Wydaw. Politechniki Krakowskiej [red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec] / [il. wprow. red. 5]; Kraków, 2018, ISBN: 9788372429995, (liczba aut. wszystkich: 35);
  Tytuł rozdziału: Bezpieczeństwo pracy w aspekcie wieku pracowników produkcyjnych; Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, s. 209--222; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 209--222 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 16:24]
  [79]; Rozdział w: [WZ-14793] Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej; Wydaw. Politechniki Krakowskiej [red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec] / [il. wprow. red. 5]; Kraków, 2018, ISBN: 9788372429995, (liczba aut. wszystkich: 35);
  Tytuł rozdziału: Sprawność psychomotoryczna pracowników produkcyjnych w zależności od wieku; Patryk Krupa, Anatol Kałasznikow, Izabela Gabryelewicz, s. 223--234; 20,00; 3; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 223--234 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 16:24]
  [80]; Rozdział w: [WZ-14793] Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej; Wydaw. Politechniki Krakowskiej [red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec] / [il. wprow. red. 5]; Kraków, 2018, ISBN: 9788372429995, (liczba aut. wszystkich: 35);
  Tytuł rozdziału: Oświetlenie stanowiska pracy - wymagania normatywne a rzeczywiste potrzeby pracownika; Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, s. 309--323; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 309--323 / 0,83
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 16:24]
  [81]; Rozdział w: [WZ-14584] Information and Software Technologies : 24th International Conference, ICIST 2018 - (Communications in Computer and Information Science, 920); Springer Nature Switzerland [eds. R. Damaševičius, G. Vasiljeviene] / [il. wprow. red. 2]; Cham, 2018, ISBN: 9783319999715, (liczba aut. wszystkich: 142);
  Tytuł rozdziału: An Information System Supporting the Eliciting of Expert Knowledge for Successful IT Projects; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, s. 3--13; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 3--13 / 0,61
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 15:58]
  [82]; Rozdział w: [WZ-14584] Information and Software Technologies : 24th International Conference, ICIST 2018 - (Communications in Computer and Information Science, 920); Springer Nature Switzerland [eds. R. Damaševičius, G. Vasiljeviene] / [il. wprow. red. 2]; Cham, 2018, ISBN: 9783319999715, (liczba aut. wszystkich: 142);
  Tytuł rozdziału: Knowledge Acquisition Using Computer Simulation of a Manufacturing System for Preventive Maintenance; Sławomir Kłos, s. 29--40; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 29--40 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 15:58]
  [83]; Rozdział w: [WZ-14432] Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry : monograph; University of Zielona Góra [ed. F. Romankiewicz, R. Romankiewicz, R. Ulewicz] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2018, ISBN: 9788394564711, (liczba aut. wszystkich: 87);
  Tytuł rozdziału: Influence of modifying micro addidives on the refinement of primary silicon kristals in hypereutectic piston silumin AlSi21CuNi; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz, s. 381--394; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 381--394 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-05-2019 14:19]
  [84]; Rozdział w: [WZ-14691] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne [red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018, ISBN: 9788395061301, (liczba aut. wszystkich: 19);
  Tytuł rozdziału: Bezpieczna praca a szkolenia BHP - na przykładzie pracowników robotniczych firmy produkującej wełnę mineralną; Eunika Baron-Polańczyk, Agata Reimann, s. 103--117; 11,11; 2; 1; 11,11;
  Strony / liczba arkuszy: 103--117 / 0,83
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 13:41]
  [85]; Rozdział w: [WZ-14691] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne [red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018, ISBN: 9788395061301, (liczba aut. wszystkich: 19);
  Tytuł rozdziału: Bezpieczna praca a szkolenia BHP - na przykładzie pracowników robotniczych Państwowej Straży Pożanej; Eunika Baron-Polańczyk, Gabriela Jaskuła, s. 87--101; 11,11; 2; 1; 11,11;
  Strony / liczba arkuszy: 87--101 / 0,83
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 13:41]
  [86]; Rozdział w: [WZ-14691] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne [red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2018, ISBN: 9788395061301, (liczba aut. wszystkich: 19);
  Tytuł rozdziału: Warunki pracy a stres zawodowy (na przykładzie zawodu pielęgniarki); Aneta Klementowska, Małgorzata Szmolda, s. 77--86; 11,11; 2; 1; 11,11;
  Strony / liczba arkuszy: 77--86 / 0,56
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 13:41]
  [87]; Rozdział w: [WZ-13758] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Paweł Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788394151645, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Motywowanie pracowników podstawą bezpiecznej i higienicznej pracy; Katarzyna Michniewicz, Hanna Łosyk, Marcin Topczak, s. 90--101; 11,43; 3; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 90--101 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-09-2019 12:16]
  [88]; Rozdział w: [WZ-13758] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Paweł Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788394151645, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Struktura i właściwości wybranych materiałów inżynierskich; Hanna Łosyk, Katarzyna Michniewicz, Marcin Topczak, s. 72--87; 11,43; 3; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 72--87 / 0,90
  Kod: MOR-WI [data modyf: 30-09-2019 12:10]
  [89]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Znaczenie środków ochrony indywidualnej jako ostatniego ogniwa ochronnego dla pracowników; Hanna Łosyk, Marcin Topczak, Maria Kowal, s. 149--157; 5,33; 3; 2; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 149--157 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 23-08-2019 12:10]
  [90]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Warunki techniczne budynków w zakresie ochrony akustycznej; Marcin Topczak, Hanna Łosyk, Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, s. 83--93; 5,33; 4; 3; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 83--93 / 0,61
  Kod: MOR-WI [data modyf: 23-08-2019 12:10]
  [91]; Rozdział w: [WZ-13758] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Paweł Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788394151645, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Bezpieczeństwo żywności; Marcin Topczak, Marcin Chciuk, Bartosz Woźniak, s. 26--38; 11,43; 3; 2; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 26--38 / 0,72
  Kod: MOR-WI [data modyf: 23-08-2019 12:08]
  [92]; Rozdział w: [WZ-13780] Technical notes on engineering applications and challenges; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. Paweł Majdzik] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788394759803, (liczba aut. wszystkich: 10);
  Tytuł rozdziału: Detection and prediction of clinical and structural lesions in the brain tissues; Monika Ratajczak, s. 69--82; 8,89; 1; 1; 8,89;
  Strony / liczba arkuszy: 69--82 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 17-07-2019 13:52]
  [93]; Rozdział w: [WZ-13829] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1; Młodzi Naukowcy [red. nauk. J. Nyćkowiak, B, H. Chojnicki] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2017, ISBN: 9788365362483, (liczba aut. wszystkich: 40);
  Tytuł rozdziału: Wpływ żużla zawiesinowego z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi na eksploatację materiałów ceramicznych; Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek, s. 116--121; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 116--121 / 0,33
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 05-06-2019 13:56]
  [94]; Rozdział w: [WZ-13860] Nauka i technologia : monografia : odlewnictwo metali nieżelaznych; Wydaw. Naukowe "Akapit" [red. A. Garbacz-Klempka, J. Kozana, M. Piękoś] / [il. wprow. red. 3]; Kraków, 2017, ISBN: 9788363663926, (liczba aut. wszystkich: 34);
  Tytuł rozdziału: Wpływ czasu na efekt modyfikacji siluminu AlSi11 strontem i borem; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz, s. 177--185; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 177--185 / 0,50
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 05-06-2019 13:41]
  [95]; Rozdział w: [WZ-13633] Innowacje w zarządzaniu i inżynierri produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2017 . T. 1, ISBN: 9788394128111;
  Tytuł rozdziału: Analiza i prognozowanie procesu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa; Kamil Leksycki, Roman Kielec, s. 838--849; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 838--849 / 0,66
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 05-06-2019 13:12]
  [96]; Rozdział w: [WZ-14289] Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED); Wojskowy Instytut Medyczny [red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski] / [il. wprow. red. 3]; Warszawa, 2017, ISBN: 9788394847708, (liczba aut. wszystkich: 42);
  Tytuł rozdziału: Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi; Romuald Będziński, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak, Karolina Winiarczyk, s. 219--249; 5,00; 6; 6; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 219--249 / 1,72
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 05-06-2019 13:10]
  [97]; Rozdział w: [WZ-14137] Ewaluacja naprężeń w materiałach : monografia; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 1]; Gorzów Wlkp. - Poznań, 2017, ISBN: 9788364249501, (liczba aut. wszystkich: 12);
  Tytuł rozdziału: Określenie naprężeń w warstwie wierzchniej metodą dyfraktometrii rentgenowskiej; Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek, s. 26--47; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 26--47 / 1,22
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 05-06-2019 13:07]
  [98]; Rozdział w: [WZ-14158] Instrumentarium zarządzania procesowego - (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce, 7); Volumina.pl Daniel Krzanowski [red. nauk. M. Kunasz] / [il. wprow. red. 1]; Szczecin, 2017, (liczba aut. wszystkich: 6);
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie pełnowymiarowej analizy SWOT/TOWS do określenia strategii działania na przykładzie działu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa; Roman Kielec, Kamil Leksycki, Aleksandra Szułczyńska, s. 100--114; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 100--114 / 0,83
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 05-06-2019 12:27]
  [99]; Rozdział w: [WZ-13665] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. Ryszard Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2017 . T. 2, ISBN: 9788394128111;
  Tytuł rozdziału: Analiza procesów związanych z utrzymaniem ruchu linii produkcyjnej w oparciu o metodę symulacji komputerowej; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 548--559; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 548--559 / 0,66
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 05-06-2019 12:19]
  [100]; Rozdział w: [WZ-13665] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. Ryszard Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2017 . T. 2, ISBN: 9788394128111;
  Tytuł rozdziału: Model zarządzania wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wyników badań z polskich i niemieckich przedsiębiorstw; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, s. 240--249; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 240--249 / 0,55
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 05-06-2019 12:19]
  [101]; Rozdział w: [WZ-13746] Naznaczone pracą... : 70-lecie uodzin Profesora Czesława Plewki; Wydawnictwo Zapol [pod red. Henryka Bednarczyka] / [il. wprow. red. 1]; Szczecin, 2017 . t. 278, ISBN: 9788375188264, (liczba aut. wszystkich: 20);
  Tytuł rozdziału: Konteksty zmian w przestrzeniach pracy na drodze życia. Kilka uwag do problematyki badań profesjologicznych; Bogusław Pietrulewicz, s. 78--83; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 78--83 / 0,33
  Kod: MOR-INNE [data modyf: 05-06-2019 11:46]
  [102]; Rozdział w: [WZ-14286] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce; Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego [red. nauk. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788378423065, (liczba aut. wszystkich: 22);
  Tytuł rozdziału: Ćwierć wieku systemu rehebilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce - wybrane aspekty; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 13--34; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 13--34 / 1,22
  Kod: MOR-WI [data modyf: 03-06-2019 10:35]
  [103]; Rozdział w: [WZ-13720] Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788365200051, (liczba aut. wszystkich: 14);
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie metodyki DMAIC do usprawniania procesu przezbrajania; Waldemar Woźniak, s. 89--101; 11,43; 1; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 89--101 / 0,72
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 17:59]
  [104]; Rozdział w: [WZ-13720] Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788365200051, (liczba aut. wszystkich: 14);
  Tytuł rozdziału: Jakość w procesach produkcyjnych; Dawid Jung, Marek Sałamaj, s. 77--88; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77--88 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 17:59]
  [105]; Rozdział w: [WZ-13720] Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788365200051, (liczba aut. wszystkich: 14);
  Tytuł rozdziału: Optymalizacja procesu produkcyjnego bloku rozdzielacza v3.1 w przedsiębiorstwie MB Pneumatyka; Daniel Dębowski, Robert Kieliszewski, s. 63--76; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 63--76 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 17:59]
  [106]; Rozdział w: [WZ-13720] Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788365200051, (liczba aut. wszystkich: 14);
  Tytuł rozdziału: Przydatność karty kontrolnej akceptacji procesu w sterowaniu procesami o wysokiej zdolności jakościowej; Tadeusz Szmigielski, Natalia Nowakowska, s. 49--62; 11,43; 2; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 49--62 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 17:59]
  [107]; Rozdział w: [WZ-13720] Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788365200051, (liczba aut. wszystkich: 14);
  Tytuł rozdziału: Wdrażanie 5S na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego; Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Katarzyna Skrzypek, s. 19--28; 11,43; 3; 3; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 19--28 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 17:59]
  [108]; Rozdział w: [WZ-13720] Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788365200051, (liczba aut. wszystkich: 14);
  Tytuł rozdziału: Projekt systemu CRM dla przedsiębiorstwa produkcyjnego; Tomasz Matuszak, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 7--17; 11,43; 2; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 7--17 / 0,61
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 17:59]
  [109]; Rozdział w: [WZ-14413] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.4; Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ [red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788394231392, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Edutainment jako nowoczesna meoda szkoleniowa w biznesie i edukacji; Renata Kasperska, Andrzej Kasperski, s. 117--129; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 117--129 / 0,72
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 13:44]
  [110]; Rozdział w: [WZ-13758] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Paweł Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788394151645, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Francja jako przykład kraju niezależnego energetycznie; Bartosz Woźniak, Paweł Bachman, s. 51--71; 11,43; 2; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 51--71 / 1,16
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 12:59]
  [111]; Rozdział w: [WZ-13758] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Paweł Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788394151645, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Jakość w procesach produkcyjnych; Dawid Jung, Marek Sałamaj, s. 40--50; 11,43; 2; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 40--50 / 0,61
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 12:59]
  [112]; Rozdział w: [WZ-13758] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Paweł Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788394151645, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne krajów Unii Europejskiej; Bartosz Woźniak, Paweł Bachman, s. 12--25; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 12--25 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 12:58]
  [113]; Rozdział w: [WZ-14350] Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. A. Klementowska, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788394231385, (liczba aut. wszystkich: 20);
  Tytuł rozdziału: Motywowanie pracowników z różnych pokoleń; Renata Kasperska, s. 59--72; 13,33; 1; 1; 13,33;
  Strony / liczba arkuszy: 59--72 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 29-05-2019 12:47]
  [114]; Rozdział w: [WZ-14288] Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : intelektualizacja i humanizacja pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. M. A. Paszkowicz, A. Hrynenko, A. Kolot, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 4]; Zielona Góra, 2017 . T. 4, ISBN: 9788394231330, (liczba aut. wszystkich: 14);
  Tytuł rozdziału: Maszyna myśląca jako pomoc i zagrożenie dla człowieka w pracy; Renata Kasperska, s. 39--53; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 39--53 / 0,83
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:29]
  [115]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Analiza zagrożeń na stanowiskach pracy osób niewidomych w odniesieniu do subiektywnych odczuć pracownika; Grzegorz Dudarski, Iga Brzezińska, s. 201--216; 5,33; 2; 1; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 201--216 / 0,88
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:26]
  [116]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Aplikacja komputerowa Graf Ryzyka wspomagająca ocenę ryzyka zawodowego; Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Kamil Wieczorek, s. 171--186; 5,33; 3; 1; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 171--186 / 0,88
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:26]
  [117]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: QEC - metoda oceny epspozycji operatorów na ergonomiczne czynniki ryzyka; Andrzej Lasota, s. 161--170; 5,33; 1; 1; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 161--170 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:26]
  [118]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Zasady doboru środków ochrony indywidualnej w budownictwie przemysłowym; Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Michał Wilmański, s. 125--138; 5,33; 3; 1; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 125--138 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:26]
  [119]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie nanotechnologii w przemyśle; Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski, s. 111--121; 5,33; 3; 2; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 111--121 / 0,61
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:26]
  [120]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Ocena odczuć subiektywnych pracowników w odniesieniu do zagrożeń na stacjach paliw; Czesław Częstochowski, Mateusz Kowalski, s. 187--200; 5,33; 2; 1; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 187--200 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:25]
  [121]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Środki ochrony indywidualnej - kontrola szelek bezpieczeństwa; Remigiusz Aksentowicz, Czesław Częstochowski, Kacper Markiewicz, s. 139--148; 5,33; 3; 2; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 139--148 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:25]
  [122]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Ocena zagrożeń wynikająca z usytuowania stacji paliw w pobliżu zabudowań mieszkalnych; Czesław Częstochowski, Mateusz Kowalski, s. 95--110; 5,33; 2; 1; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 95--110 / 0,88
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:25]
  [123]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Zasady bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem żurawi wieżowych i samojezdnych; Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Jacek Dudek, s. 67--82; 5,33; 3; 1; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 67--82 / 0,88
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:25]
  [124]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Procedury i przeglądy rusztowań budowlanych; Remigiusz Aksentowicz, Czesław Częstochowski, Michał Antonik, s. 55--66; 5,33; 3; 2; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 55--66 /
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:25]
  [125]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Problem wspólnego bezpieczeństwa ludzi i robotów w pracy; Renata Kasperska, s. 39--51; 5,33; 1; 1; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 39--51 / 0,72
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:25]
  [126]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Ocena poziomu przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w wybranych zakładach przemysłowych w województwie lubuskim; Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski, s. 27--37; 5,33; 3; 2; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 27--37 / 0,61
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:25]
  [127]; Rozdział w: [WZ-14282] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa; Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788395044403, (liczba aut. wszystkich: 39);
  Tytuł rozdziału: Znaczenie świadomości BHP wśród pracowników budowlanych małych i średnich przedsiębiorstw; Grzegorz Dudarski, Karolina Kluba, Dariusz Królik, s. 11--25; 5,33; 3; 1; 5,33;
  Strony / liczba arkuszy: 11--25 / 0,83
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:25]
  [128]; Rozdział w: [WZ-14223] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 2, ISBN: 9788365200099, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Reverse engineering as a prototype manufacturing tool; Peter Trebuňa, Radko Popovič, Daniel Kottfer, Piotr Kuryło, Dariusz Michalski, s. 145--158; 7,27; 5; 2; 7,27;
  Strony / liczba arkuszy: 145--158 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:10]
  [129]; Rozdział w: [WZ-14223] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 2, ISBN: 9788365200099, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Optymalizacja procesu produkcyjnego Huty Miedzi "Głogów II" z wykorzystaniem dodatku technologicznego CaF2; Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek, s. 123--132; 7,27; 2; 2; 7,27;
  Strony / liczba arkuszy: 123--132 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:10]
  [130]; Rozdział w: [WZ-14223] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 2, ISBN: 9788365200099, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Prognozowanie gospodarcze dla usprawnienia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa; Kamil Leksycki, Roman Kielec, Aleksandra Szułczyńska, s. 111--122; 7,27; 3; 2; 7,27;
  Strony / liczba arkuszy: 111--122 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:10]
  [131]; Rozdział w: [WZ-14223] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 2, ISBN: 9788365200099, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Procesy kontroli jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa; Piotr Kuryło, Dariusz Michalski, Aleksandra Moryń, s. 91--102; 7,27; 3; 2; 7,27;
  Strony / liczba arkuszy: 91--102 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:10]
  [132]; Rozdział w: [WZ-14223] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 2, ISBN: 9788365200099, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie wiedzą w filozofii Kaizen; Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy, s. 81--90; 7,27; 2; 1; 7,27;
  Strony / liczba arkuszy: 81--90 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:10]
  [133]; Rozdział w: [WZ-14223] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 2, ISBN: 9788365200099, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Kwalifikowanie technologii spawania na przykładzie stalowej konstrukcji podestu balkonowego produkowanego w ZS ANATOL; Anatol Kałasznikow, Daniel Dębowski, Józef Gruszka, s. 67--80; 7,27; 3; 1; 7,27;
  Strony / liczba arkuszy: 67--80 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:10]
  [134]; Rozdział w: [WZ-14223] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 2, ISBN: 9788365200099, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie metody DFA w procesie projektowania cylindra hydraulicznego; Daniel Dębowski, Bartosz Żabiński, s. 39--54; 7,27; 2; 1; 7,27;
  Strony / liczba arkuszy: 39--54 / 0,88
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:09]
  [135]; Rozdział w: [WZ-14223] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 2, ISBN: 9788365200099, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością w wybranej odlewni aluminium; Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Katarzyna Skrzypek, s. 31--38; 7,27; 3; 3; 7,27;
  Strony / liczba arkuszy: 31--38 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:09]
  [136]; Rozdział w: [WZ-14223] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 2, ISBN: 9788365200099, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Opracowanie prototypu stanowiska wytwórczego z wykorzystaniem analizy morfologicznej; Tomasz Belica, Adrian Prusinowski, s. 19--30; 7,27; 2; 1; 7,27;
  Strony / liczba arkuszy: 19--30 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:09]
  [137]; Rozdział w: [WZ-14223] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 2, ISBN: 9788365200099, (liczba aut. wszystkich: 38);
  Tytuł rozdziału: Optymalizacja procesu wytwórczego wyrobów ze stali nierdzewnej; Wojciech Babirecki, Justyna Chmielewska, s. 7--18; 7,27; 2; 1; 7,27;
  Strony / liczba arkuszy: 7--18 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 18:09]
  [138]; Rozdział w: [WZ-13704] Traumatologia narządu ruchu : biologia i biomechanika leczenia; Wydaw. Lekarskie PZWL [red. nauk. Wojciech J. Marczyński] / [il. wprow. red. 1]; Warszawa, 2017, ISBN: 9788320053029, (liczba aut. wszystkich: 73);
  Tytuł rozdziału: Biomechanika zespoleń złamań. Biomateriały; Romuald Będziński, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Piotr Kowalewski, s. 244--252; 20,00; 3; 2; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 244--252 / 0,50
  Kod: MOR-WI [data modyf: 28-05-2019 17:48]
  [139]; Rozdział w: [WZ-13921] Praktyczne aspekty zarządzania; Wydaw. Politechniki Poznańskiej [pod red. G. Dahlke] / [il. wprow. red. 1]; Poznań, 2017, ISBN: 9788377754641, (liczba aut. wszystkich: 13);
  Tytuł rozdziału: Statystyka odpadów komunalnych w kontekście bezpieczeństwa pracy; Filip Zielazny, Izabela Gabryelewicz, s. 123--135; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 123--135 / 0,72
  Kod: MOR-WI [data modyf: 24-05-2019 14:49]
  [140]; Rozdział w: [WZ-14159] Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 13, ISBN: 9788365200068, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Optymalizacja konstrukcji obrotowego reaktora do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych z wykorzystaniem oprogramowania typu C(P)FD; Michał Ociepa, s. 77--86; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77--86 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 24-05-2019 13:23]
  [141]; Rozdział w: [WZ-14159] Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 13, ISBN: 9788365200068, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Ocena efektywności procesu produkcyjnego; Przemysław Wojciechowski, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 69--76; 11,43; 2; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 69--76 / 0,44
  Kod: MOR-WI [data modyf: 24-05-2019 13:23]
  [142]; Rozdział w: [WZ-14159] Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 13, ISBN: 9788365200068, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Modelowanie procesów biznesowych za pomocą notacji UML i BPMN; Małgorzata Śliwa, Adam Dudek, s. 55--68; 11,43; 2; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 55--68 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 24-05-2019 13:22]
  [143]; Rozdział w: [WZ-14159] Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 13, ISBN: 9788365200068, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Ocena wpływu dodatków stopowych na temperaturę w procesie krystalizacji siluminów około eutektycznych; Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Marcin Chciuk, s. 33--42; 11,43; 3; 3; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 33--42 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 24-05-2019 13:22]
  [144]; Rozdział w: [WZ-14159] Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 13, ISBN: 9788365200068, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Ocena stopnia uszkodzeń tłoka silnika wysokoprężnego 1.6 TD po 20-letniej eksploatacji; Tadeusz Szmigielski, Wojciech Wodzisławski, s. 19--32; 11,43; 2; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 19--32 / 0,77
  Kod: MOR-WI [data modyf: 24-05-2019 13:22]
  [145]; Rozdział w: [WZ-14159] Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2017 . T. 13, ISBN: 9788365200068, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Ewelina Zema, Marek Sałamaj, s. 7--18; 11,43; 2; 1; 11,43;
  Strony / liczba arkuszy: 7--18 / 0,66
  Kod: MOR-WI [data modyf: 24-05-2019 13:22]
  [146]; Rozdział w: [WZ-13706] Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia; Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej [red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana] / [il. wprow. red. 2]; Rzeszów, 2017, ISBN: 9788379341313, (liczba aut. wszystkich: 32);
  Tytuł rozdziału: Warunki pracy na stanowisku drwala/pilarza drzew w zakładach usług leśnych; Remigiusz Aksentowicz, Anna Piwowarska, s. 7--19; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--19 / 0,72
  Kod: MOR-WI [data modyf: 24-05-2019 11:57]
  [147]; Rozdział w: [WZ-14241] Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications : Selected Proceednigs of the 4th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO 2016) - (Springer Proceedings in Physics, 195); Springer International Publishing [eds. O. Fesenko, L. Yatsenko] / [il. wprow. red. 2]; Cham, 2017, ISBN: 9783319562445, (liczba aut. wszystkich: 251);
  Tytuł rozdziału: Continuum Modeling of Nanoelements; Taras Nahirnyy, K. A. Tchervinka, s. 827--836; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 827--836 / 0,55
  Kod: MOR-WI [data modyf: 24-05-2019 11:45]
  [148]; Rozdział w: [WZ-13758] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Paweł Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2017, ISBN: 9788394151645, (liczba aut. wszystkich: 15);
  Tytuł rozdziału: Wstęp; Zbigniew Węgrzyn, s. 9--10; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--10 / 0,10
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 10-05-2017 12:27]
  [149]; Rozdział w: [WZ-13691] Człowiek. Społeczeństwo. Gospodarka; Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego [pod red. Marii Agnieszki Paszkowicz, Anatoliiego Hrynenko, Bogusława Pietrulewicza] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2017 . T. 3, ISBN: 9788394231347, (liczba aut. wszystkich: 16);
  Tytuł rozdziału: Wprowadzenie; Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz, s. 7--17; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--17 / 0,61
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 05-04-2017 09:08]
  [150]; Rozdział w: [WZ-13191] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy [red. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151621;
  Tytuł rozdziału: Zagrożenia i warunki BHP podczas prac spawalniczych; Remigiusz Aksentowicz, Piotr Turzyński, s. 39--65; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 39--65 / 1,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-09-2019 13:14]
  [151]; Rozdział w: [WZ-13191] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy [red. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151621;
  Tytuł rozdziału: Określenie kosztów jakości wg kategorii ISO 9004 na przykładzie wypadku przy pracy; Marcin Topczak, Maria Kowal, s. 103--113; 3,57; 2; 2; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 103--113 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 23-08-2019 13:45]
  [152]; Rozdział w: [WZ-13628] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151638;
  Tytuł rozdziału: Bezpieczeństwo pracy z nanomateriałami; Marcin Topczak, Maria Kowal, s. 11--19; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 11--19 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 23-08-2019 12:07]
  [153]; Rozdział w: [WZ-13102] Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 11, ISBN: 9788365200020;
  Tytuł rozdziału: Ocena przydatności metod stosowanych w kontroli zgrzein elementów nadwozi samochodowych w wybranej firmie; Tadeusz Szmigielski, Konrad Skibiński, s. 79--90; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 79--90 / 0,66
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-06-2017 09:07]
  [154]; Rozdział w: [WZ-13102] Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 11, ISBN: 9788365200020;
  Tytuł rozdziału: Ocena zdolności jakościowej procesu toczenia na podstawie wybranego detalu; Tadeusz Szmigielski, Tomasz Strawczyński, s. 7--20; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 7--20 / 0,77
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 22-06-2017 14:53]
  [155]; Rozdział w: [WZ-13574] Modelling of elements of machinery driving units : monograph; Publishing Office of Faculty of Management Czestochowa University of Technology [sci. ed. A. Idzikowski, P. Sokolski] / [il. wprow. red. 2]; Częstochowa, 2016, ISBN: 9788365179739, (liczba aut. wszystkich: 23);
  Tytuł rozdziału: Modelling of pneumatic drive systems used in technological auxiliary appliances; Joanna Cyganiuk, s. 137--149; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 137--149 / 0,72
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 14-06-2017 12:34]
  [156]; Rozdział w: [WZ-13574] Modelling of elements of machinery driving units : monograph; Publishing Office of Faculty of Management Czestochowa University of Technology [sci. ed. A. Idzikowski, P. Sokolski] / [il. wprow. red. 2]; Częstochowa, 2016, ISBN: 9788365179739, (liczba aut. wszystkich: 23);
  Tytuł rozdziału: The application of the laws of mathematical logic in the process of modelling and design of the diagnoser of brake mechanisms; Adam Idzikowski, Joanna Cyganiuk, s. 23--39; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 23--39 / 0,94
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 14-06-2017 12:33]
  [157]; Rozdział w: [WZ-13574] Modelling of elements of machinery driving units : monograph; Publishing Office of Faculty of Management Czestochowa University of Technology [sci. ed. A. Idzikowski, P. Sokolski] / [il. wprow. red. 2]; Częstochowa, 2016, ISBN: 9788365179739, (liczba aut. wszystkich: 23);
  Tytuł rozdziału: Modelling of hydraulic drive systems used in presses for metal forming; Joanna Cyganiuk, Adam Idzikowski, s. 7--22; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--22 / 0,89
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 14-06-2017 12:32]
  [158]; Rozdział w: [WZ-13539] Scientific and practical aspects of safety engineering; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394231361;
  Tytuł rozdziału: Software application for analyzing psychophysical health; Patryk Krupa, s. 69--76; 3,57; 1; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 69--76 / 0,44
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 31-03-2017 11:31]
  [159]; Rozdział w: [WZ-13539] Scientific and practical aspects of safety engineering; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394231361;
  Tytuł rozdziału: Technical protection means intended for industrial machines; Maria Kowal, s. 27--34; 3,57; 1; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 27--34 / 0,44
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 31-03-2017 11:30]
  [160]; Rozdział w: [WZ-13539] Scientific and practical aspects of safety engineering; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394231361;
  Tytuł rozdziału: Biological hazards during metal machining using metalworking fluids; Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski, Dariusz Królik, s. 17--26; 3,57; 3; 2; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 17--26 / 0,55
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 31-03-2017 11:30]
  [161]; Rozdział w: [WZ-13539] Scientific and practical aspects of safety engineering; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394231361;
  Tytuł rozdziału: Aloha software in forecasting consequences of major failures in dangerous goods transportation; Marek Rybakowski, Piotr Gabrowski, Alicja Cywińska, s. 111--129; 3,57; 3; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 111--129 / 1,05
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 31-03-2017 11:30]
  [162]; Rozdział w: [WZ-13539] Scientific and practical aspects of safety engineering; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394231361;
  Tytuł rozdziału: The introduction of life-saving rules in European companies; Renata Kasperska, Andrzej Kasperski, s. 95--110; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 95--110 / 0,88
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 31-03-2017 11:26]
  [163]; Rozdział w: [WZ-13539] Scientific and practical aspects of safety engineering; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394231361;
  Tytuł rozdziału: Creation of an automatic air flow speed control unit in pneumatic extraction systems; Remigiusz Aksentowicz, s. 87--94; 3,57; 1; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 87--94 / 0,44
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 31-03-2017 11:24]
  [164]; Rozdział w: [WZ-13539] Scientific and practical aspects of safety engineering; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394231361;
  Tytuł rozdziału: Research on safety climate level in the aspect of increasing work safety; Izabela Gabryelewicz, s. 79--87; 3,57; 1; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 79--87 / 1,00
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 30-03-2017 10:56]
  [165]; Rozdział w: [WZ-13608] Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Stryjski, W. Woźniak] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788365200044;
  Tytuł rozdziału: Inkubowanie innowacyjnego projektu w ramach przedsiębiorstw typu SPIN-off; Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa, s. 49--59; 3,57; 3; 3; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 49--59 / 0,77
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-03-2017 12:18]
  [166]; Rozdział w: [WZ-13607] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 1, ISBN: 9788365200037;
  Tytuł rozdziału: Reorganizacja rzeczywistego procesu projektowo-konstrukcyjnego z wykorzystaniem programu Mag Projekt; Roman Kielec, Kamil Leksycki, s. 55--72; 3,13; 2; 2; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 55--72 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-03-2017 13:19]
  [167]; Rozdział w: [WZ-13042] Inżynieria produkcji : bliżej praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 10, ISBN: 9788365200-01-3;
  Tytuł rozdziału: Porównanie narzędzi obróbczych MS200M D6.0C oraz MS131 D6.0/6.0T w procesie frezowania materiału - laminat HPL; Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, s. 69--76; 3,57; 2; 2; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 69--76 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-03-2017 13:16]
  [168]; Rozdział w: [WZ-13082] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2016 . T. 1, ISBN: 9788394128104;
  Tytuł rozdziału: Ocena wpływu składu chemicznego wybranych stopów na wartość temperatur w procesie krystalizacji z wykorzystaniem metody ATD; Roman Kielec, Kamil Leksycki, s. 707--718; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 707--718 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-03-2017 13:15]
  [169]; Rozdział w: [WZ-13628] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151638;
  Tytuł rozdziału: Analiza warunków pracy ogniw Li-ion w klastrach energii; Marcin Chciuk, Paweł Bachman, s. 82--99; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 82--99 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-03-2017 11:57]
  [170]; Rozdział w: [WZ-13628] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151638;
  Tytuł rozdziału: Budowa i sterowanie robota mobilnego do przenoszenia substancji niebezpiecznych; Grzegorz Kucia, Paweł Pyż, Paweł Bachman, s. 61--81; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 61--81 / 1,17
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-03-2017 11:56]
  [171]; Rozdział w: [WZ-13628] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151638;
  Tytuł rozdziału: Procedura MSA w zastosowaniach inżynierskich; Patrycja Senkowska, Marek Sałamaj, s. 44--60; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 44--60 / 0,94
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-03-2017 11:53]
  [172]; Rozdział w: [WZ-13628] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151638;
  Tytuł rozdziału: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku listonosza; Mariola Tylawska, Waldemar Uździcki, s. 20--41; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 20--41 / 1,22
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-03-2017 11:52]
  [173]; Rozdział w: [WZ-13608] Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Stryjski, W. Woźniak] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788365200044;
  Tytuł rozdziału: A study of Knowledge classification in a manufacturing company - a casy study; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Sławomir Kłos, s. 111--125; 3,57; 3; 2; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 111--125 / 0,83
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 14:07]
  [174]; Rozdział w: [WZ-13608] Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Stryjski, W. Woźniak] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788365200044;
  Tytuł rozdziału: Efektywność przedsiębiorstwa a struktury służb utrzymania ruchu; Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy, s. 77--93; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 77--93 / 0,94
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 14:03]
  [175]; Rozdział w: [WZ-13608] Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Stryjski, W. Woźniak] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788365200044;
  Tytuł rozdziału: Automatyzacja przyjecia towaru w wybranym zakładzie produkcyjnym; Marek Sałamaj, Paweł Wabno, s. 61--75; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 61--75 / 0,83
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 13:58]
  [176]; Rozdział w: [WZ-13608] Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Stryjski, W. Woźniak] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788365200044;
  Tytuł rozdziału: Inkubowanie innowacyjnego projektu w ramach przedsiębiorstw typu SPIN-off; Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa, s. 49--59; 3,57; 3; 3; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 49--59 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 13:49]
  [177]; Rozdział w: [WZ-13608] Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Stryjski, W. Woźniak] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788365200044;
  Tytuł rozdziału: Pozyskiwanie wiedzy ukrytej w przedsiębiorstwie produkcyjnym z własną komórką badawczo-rozwojową; Małgorzata Śliwa, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, s. 37--47; 3,57; 3; 3; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 37--47 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 13:46]
  [178]; Rozdział w: [WZ-13608] Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. R. Stryjski, W. Woźniak] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788365200044;
  Tytuł rozdziału: Projekt systemu wieloagentowego realizującego postylaty Przemysłu 4.0; Aleksandra Szajna, Roman Stryjski, Janusz Szajna, s. 7--24; 3,57; 3; 2; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 7--24 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 13:23]
  [179]; Rozdział w: [WZ-13607] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 1, ISBN: 9788365200037;
  Tytuł rozdziału: EASYASSEMBLE - komputerowe wspomaganie generowania sekwencji montażu; Michał Sąsiadek, Łukasz Mazur, s. 123--136; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 123--136 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 11:37]
  [180]; Rozdział w: [WZ-13607] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 1, ISBN: 9788365200037;
  Tytuł rozdziału: System do bezpośredniej komunikacji w zakładzie GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o.; Marek Sałamaj, Paweł Bourguois, Tomasz Cholewiński, s. 109--122; 3,13; 3; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 109--122 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 11:23]
  [181]; Rozdział w: [WZ-13607] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 1, ISBN: 9788365200037;
  Tytuł rozdziału: Praktyczne sposoby redukcji przezbrojeń w produkcji gniazdowej; Piotr Kowalczyk, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, s. 89--98; 3,13; 3; 2; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 89--98 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 11:07]
  [182]; Rozdział w: [WZ-13607] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 1, ISBN: 9788365200037;
  Tytuł rozdziału: PFMEA w kształtowaniu procesów produkcyjnych; Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy, s. 73--88; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 73--88 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 11:01]
  [183]; Rozdział w: [WZ-13607] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 1, ISBN: 9788365200037;
  Tytuł rozdziału: Ocena efektywności wybranych narzędzi projakościowych w doskonaleniu procesu produkcyjnego; Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Łukasz Szaszkiewicz, Witold Nawrocki, s. 39--54; 3,13; 4; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 39--54 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 10:47]
  [184]; Rozdział w: [WZ-13607] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 1, ISBN: 9788365200037;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie struktury macierzy zależności w dekompozycji procesów wytwórczych; Tomasz Belica, Katarzyna Apolinarska, s. 19--30; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 19--30 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 10:38]
  [185]; Rozdział w: [WZ-13607] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji; Uniwersytet Zielonogórski [red. T. Nahirny, T. Belica] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 1, ISBN: 9788365200037;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie technik Rapid Prototyping do modernizacji urządzeń wytwórczych przemysłu spożywczego; Wojciech Babirecki, s. 7--18; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 7--18 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2017 10:26]
  [186]; Rozdział w: [WZ-13572] Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych - (Monografie, nr 8/2016); Wydaw. Naukowe AKAPIT [red. M. Górny, B. Grabowska, D. Gurgul] / [il. wprow. red. 3]; Kraków, 2016, ISBN: 9788363663865;
  Tytuł rozdziału: Badanie wpływu temperatury przegrzania i modyfikacji na długotrwałe rozdrobnienie struktury siluminu AlSi7 mikrododatkami tytanu i boru; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz, Winfried Reif, s. 19--30; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 19--30 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 09-02-2017 09:37]
  [187]; Rozdział w: [WZ-13512] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe; Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 3, ISBN: 9788394231378;
  Tytuł rozdziału: Bezpieczeństwo pracy - szkolenia pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (na przykładzie firmy produkującej włókninę); Aneta Zbytniewska, Eunika Baron-Polańczyk, s. 97--118; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 97--118 / 1,22
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 20-01-2017 14:25]
  [188]; Rozdział w: [WZ-13512] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe; Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 3, ISBN: 9788394231378;
  Tytuł rozdziału: Bezpieczeństwo pracy - szkolenia pracowników na stanowiskach robotniczych (na przykładzie fabryki maszyn i urządzeń gastronomicznych); Anna Zadrapa, Eunika Baron-Polańczyk, s. 73--96; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 73--96 / 1,33
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 20-01-2017 14:22]
  [189]; Rozdział w: [WZ-13512] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe; Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2016 . T. 3, ISBN: 9788394231378;
  Tytuł rozdziału: Formy pomocy oferowane młodym bezrobotnym przez Powiatowe Urzędy Pracy - raport z badań; Hanna Łyżwa, Aneta Klementowska, s. 47--59; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 47--59 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 20-01-2017 14:18]
  [190]; Rozdział w: [WZ-13440] Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności - perspektywa interdyscyplinarna; Wydaw. Uczelni Jana Wyżykowskiego [red. nauk. M. Adamczyk, W. Olszewski] / [il. wprow. red. 2]; Polkowice, 2016, ISBN: 9788361234050, (liczba aut. wszystkich: 12);
  Tytuł rozdziału: Centrum informacji i planowania kariery zawodowej - analiza wsparcia lokalnego w perspektywie teoretyczno-praktycznej; Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, s. 95--112; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 95--112 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 09-12-2016 14:01]
  [191]; Rozdział w: [WZ-13385] Implikacje w procesach wytwarzania : monografia; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 1]; Gorzów Wlkp., 2016, ISBN: 9788364249419;
  Tytuł rozdziału: Właściwości tribologiczne żeliw nagniatanych w obecności preparatów eksploatacyjnych na bazie środków smarnych stałych i o działaniu chemicznym; Albert Lewandowski, s. 154--173; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 154--173 / 1,11
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-11-2016 14:20]
  [192]; Rozdział w: [WZ-13385] Implikacje w procesach wytwarzania : monografia; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 1]; Gorzów Wlkp., 2016, ISBN: 9788364249419;
  Tytuł rozdziału: Wpływ gazów technologicznych w procesie napawania na właściwości tribologiczne elementów; Mariusz Jenek, Jarosław Nowak, s. 6--14; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 6--14 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-11-2016 14:17]
  [193]; Rozdział w: [WZ-13240] ICT in educational design : processes, materials, resources(Vol. 11); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sc. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788378422600;
  Tytuł rozdziału: ICT in educational design - processes, materials, resources, theoretical bases; Eunika Baron-Polańczyk, s. 9--36; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--36 / 1,56
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 14-10-2016 09:57]
  [194]; Rozdział w: [WZ-13274] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. nauk. Jerzy Charytonowicz] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2016, ISBN: 9788363626051;
  Tytuł rozdziału: Zagrożenia środowiskowe stwarzane przez składowiska odpadów komunalnych; Andrzej Niemiec, Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik, s. 33--39; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 33--39 / 0,39
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 29-09-2016 13:52]
  [195]; Rozdział w: [WZ-13274] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. nauk. Jerzy Charytonowicz] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2016, ISBN: 9788363626051;
  Tytuł rozdziału: Mechanizacja czynnikiem proergonomiczno-ekologicznym w gospodarce odpadami komunalnymi; Andrzej Niemiec, Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik, s. 25--31; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 25--31 / 0,39
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 29-09-2016 13:50]
  [196]; Rozdział w: [WZ-13240] ICT in educational design : processes, materials, resources(Vol. 11); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sc. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788378422600;
  Tytuł rozdziału: Gamification in the teaching of selected competences to university students; Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, s. 135--144; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 135--144 / 0,56
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-09-2016 12:20]
  [197]; Rozdział w: [WZ-13239] ICT in educational design : processes, materials, resources(Vol. 10); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sc. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788378422594;
  Tytuł rozdziału: ICT in educational design - processes, materials, resources. Theoretical bases; Eunika Baron-Polańczyk, s. 9--36; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--36 / 1,56
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 02-09-2016 11:55]
  [198]; Rozdział w: [WZ-13238] ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition(Vol. 9); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sc. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788378422587, (liczba aut. wszystkich: 20);
  Tytuł rozdziału: ICT in educational design - processes, materials, resources. Theoretical bases; Eunika Baron-Polańczyk, s. 9--36; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--36 / 1,56
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-09-2016 11:14]
  [199]; Rozdział w: [WZ-13238] ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition(Vol. 9); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sc. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788378422587, (liczba aut. wszystkich: 20);
  Tytuł rozdziału: A model of the core ICT competencies of teachers in the education process; Justyna Patalas-Maliszewska, s. 161--170; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 161--170 / 0,56
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-09-2016 10:51]
  [200]; Rozdział w: [WZ-13238] ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition(Vol. 9); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sc. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788378422587, (liczba aut. wszystkich: 20);
  Tytuł rozdziału: E-shock in educational career councelling - report on the fuctionality of the program; Aneta Klementowska, s. 73--84; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 73--84 / 0,67
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-09-2016 10:46]
  [201]; Rozdział w: [WZ-13202] Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej [red. T. A. Grzeszczyk] / [il. wprow. red. 1]; Warszawa, 2016, ISBN: 9788378145288;
  Tytuł rozdziału: Implementing Cloud Computing Technology to Support Research and Development Projects; Sławomir Kłos, Katarzyna Skrzypek, s. 75--92; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 75--92 / 1,00
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 14-07-2016 11:55]
  [202]; Rozdział w: [WZ-13202] Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej [red. T. A. Grzeszczyk] / [il. wprow. red. 1]; Warszawa, 2016, ISBN: 9788378145288;
  Tytuł rozdziału: Knowledge Transfer in the International Scientific Project Groups; Karol Dąbrowski, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 59--73; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 59--73 / 0,83
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 14-07-2016 11:50]
  [203]; Rozdział w: [WZ-13191] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy [red. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151621;
  Tytuł rozdziału: Stres w miejscu pracy a wypalenie zawodowe; Hanna Łosyk, Maria Kowal, s. 117--128; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 117--128 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 11-07-2016 13:10]
  [204]; Rozdział w: [WZ-13191] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy [red. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151621;
  Tytuł rozdziału: Ocena fizycznych warunków pracy przy mechanicznej obróbce drewna; Waldemar Uździcki, Anita Hałoń, s. 13--37; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 13--37 / 1,39
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-07-2016 11:38]
  [205]; Rozdział w: [WZ-13191] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy [red. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151621;
  Tytuł rozdziału: Awarie sieci podciśnieniowej, ciśnieniowa i grawitacyjno - tłocznej a bezpieczeństwo środowiska gruntowego; Waldemar Uździcki, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda, s. 67--74; 3,57; 3; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 67--74 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-07-2016 11:38]
  [206]; Rozdział w: [WZ-13191] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy [red. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151621;
  Tytuł rozdziału: Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie zmienności ciśnienia; Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Dariusz Kłonowski, Remigiusz Aksentowicz, s. 75--83; 3,57; 5; 2; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 75--83 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-07-2016 11:38]
  [207]; Rozdział w: [WZ-13191] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy [red. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2016, ISBN: 9788394151621;
  Tytuł rozdziału: Badania efektywności energetycznej budynku z systemem technologiczno-pneumatycznym; Remigiusz Aksentowicz, Ewa Ogiołda, s. 87--102; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 87--102 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-07-2016 11:38]
  [208]; Rozdział w: [WZ-13182] Podstawy optymalizacji konstrukcji w projektowaniu systemowym; Wydaw. Politechniki Poznańskiej [red. M. Ostwald] / [il. wprow. red. 1]; Poznań, 2016, ISBN: 9788377754146;
  Tytuł rozdziału: Symulowane wyżarzanie; Renata Kasperska, s. 247--252; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 247--252 / 0,33
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 29-06-2016 12:00]
  [209]; Rozdział w: [WZ-13182] Podstawy optymalizacji konstrukcji w projektowaniu systemowym; Wydaw. Politechniki Poznańskiej [red. M. Ostwald] / [il. wprow. red. 1]; Poznań, 2016, ISBN: 9788377754146;
  Tytuł rozdziału: Algorytmy genetyczne; Renata Kasperska, s. 232--247; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 232--247 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 29-06-2016 11:56]
  [210]; Rozdział w: [WZ-13141] Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym - (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce, nr 3); Volumina.pl Daniel Krzanowski [red. M. Kunasz, E. Mazur-Wierzbicka] / [il. wprow. red. 2]; Szczecin, 2016, ISBN: 9788378673484;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie dokumentami w kancelarii prawnej; Aleksandra Szajna, Roman Stryjski, s. 116--126; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 116--126 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 10-06-2016 14:09]
  [211]; Rozdział w: [WZ-13110] Development technology manufacturing engineering = Rozwój inżynierii technologii wytwarzania : monografia; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 1]; Gorzów, 2016, ISBN: 9788364249402;
  Tytuł rozdziału: Statističeskie zakonomernosti iznosa neperetačivaemyh plastin pri skorostnom frezovanii serogo čuguna torcovymi frezami; Eugene Feldshtein, Pavel Serenkov, Roland Mrugalski, s. 6--14; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 6--14 / 0,50
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 18-05-2016 12:51]
  [212]; Rozdział w: [WZ-13102] Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 11, ISBN: 9788365200020;
  Tytuł rozdziału: Proces tworzenia innowacji - istota i znaczenie; Katarzyna Skrzypek, Michał Wysocki, s. 91--101; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 91--101 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-05-2016 14:54]
  [213]; Rozdział w: [WZ-13102] Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 11, ISBN: 9788365200020;
  Tytuł rozdziału: Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych wyrobów w branży motoryzacyjnej; Magdalena Harasim, Sławomir Kłos, s. 65--78; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 65--78 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-05-2016 14:51]
  [214]; Rozdział w: [WZ-13102] Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 11, ISBN: 9788365200020;
  Tytuł rozdziału: Model przedsiębiorstwa produkcyjnego w formule 4.0; Katarzyna Pejs, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 53--64; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 53--64 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-05-2016 14:49]
  [215]; Rozdział w: [WZ-13102] Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 11, ISBN: 9788365200020;
  Tytuł rozdziału: Analiza jakościowa jako źródło wiedzy ukrytej w procesie wytwórczym zaworu kontrolnego; Małgorzata Śliwa, s. 31--42; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 31--42 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-05-2016 14:44]
  [216]; Rozdział w: [WZ-13102] Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 11, ISBN: 9788365200020;
  Tytuł rozdziału: Możliwość poprawy efektywności produkcji na przykładzie wybranego procesu technologicznego; Tomasz Belica, Duyen Anh Nguyen Xuan, s. 21--30; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 21--30 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-05-2016 14:40]
  [217]; Rozdział w: [WZ-13082] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2016 . T. 1, ISBN: 9788394128104;
  Tytuł rozdziału: Analiza i ocena prototypowego projektu automatycznego stanowiska do odmuchiwania elementów aluminiowych po obróbce skrawaniem w wybranym przedsiębiorstwie; Roman Kielec, s. 129--142; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 129--142 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-05-2016 14:17]
  [218]; Rozdział w: [WZ-13042] Inżynieria produkcji : bliżej praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 10, ISBN: 9788365200-01-3;
  Tytuł rozdziału: Analiza systemów zarządzania jakością w firmach produkcyjnych branży wyrobów medycznych; Iwona Wawrzynkiewicz, Sławomir Kłos, s. 25--36; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 25--36 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 14-04-2016 12:30]
  [219]; Rozdział w: [WZ-13042] Inżynieria produkcji : bliżej praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 10, ISBN: 9788365200-01-3;
  Tytuł rozdziału: Optymalizacja procesu przyjęcia towaru w zakresie szybkiej identyfikacji detali z użyciem kodów kreskowych; Paweł Wabno, Marek Sałamaj, s. 85--100; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 85--100 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 14-04-2016 12:29]
  [220]; Rozdział w: [WZ-13042] Inżynieria produkcji : bliżej praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 10, ISBN: 9788365200-01-3;
  Tytuł rozdziału: Proces zarządzania innowacjami produktowymi i technologicznymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych - analiza wyników badań pilotażowych; Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Anna Kuryś, Marta Kowalska, s. 77--83; 0,00; 4; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77--83 / 0,39
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 14-04-2016 12:13]
  [221]; Rozdział w: [WZ-13042] Inżynieria produkcji : bliżej praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 10, ISBN: 9788365200-01-3;
  Tytuł rozdziału: Modelowanie procesów biznesowych w aspekcie wdrożenia systemu Business Intelligence w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Michalina Kubiak, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 57--67; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 57--67 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 14-04-2016 11:59]
  [222]; Rozdział w: [WZ-13042] Inżynieria produkcji : bliżej praktyki; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2016 . T. 10, ISBN: 9788365200-01-3;
  Tytuł rozdziału: Algorytmy genetyczne w optymalizacji procesów projektowo-konstrukcyjnych; Roman Kielec, Marcin Bac, s. 7--24; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 7--24 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 14-04-2016 11:52]
  [223]; Rozdział w: [WZ-13041] Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem; Exante [red. nauk. K. Pujer] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2016, ISBN: 9788365374011;
  Tytuł rozdziału: Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Wyniki badań pilotażowych; Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Przemysław Chabowski, Paulina Rewers, s. 255--263; 5,00; 4; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 255--263 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 13-04-2016 11:40]
  [224]; Rozdział w: [WZ-13041] Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem; Exante [red. nauk. K. Pujer] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2016, ISBN: 9788365374011;
  Tytuł rozdziału: Potencjał kreowania innowacji na przykładzie współpracy przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora automotive z województwa lubuskiego z ośrodkami B+R - wyniki badań pilotażowych; Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Przemysław Chabowski, Paulina Rewers, s. 243--253; 5,00; 4; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 243--253 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 13-04-2016 11:38]
  [225]; Rozdział w: [WZ-13041] Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem; Exante [red. nauk. K. Pujer] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2016, ISBN: 9788365374011;
  Tytuł rozdziału: Doskonalenie metod pracy na przykładzie Wydziału Odlewania Ciśnieniowego; Krzysztof Żywicki, Paulina Rewers, Przemysław Chabowski, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, s. 65--79; 5,00; 5; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 65--79 / 0,83
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 13-04-2016 11:34]
  [226]; Rozdział w: [WZ-13041] Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem; Exante [red. nauk. K. Pujer] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2016, ISBN: 9788365374011;
  Tytuł rozdziału: Poprawa wydajności systemu produkcyjnego w wyniku skrócenia czasów przezbrojeń; Paulina Rewers, Przemysław Chabowski, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, s. 37--48; 5,00; 4; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 37--48 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 13-04-2016 11:32]
  [227]; Rozdział w: [WZ-12993] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2016 . T. 2, ISBN: 9788394128104;
  Tytuł rozdziału: Symulacja przebiegu procesów produkcyjnych w systemach przepływowych w oparciu o oprogramowanie Tecnomatix Plant Simulation; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 780--790; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 780--790 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-03-2016 13:19]
  [228]; Rozdział w: [WZ-12993] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2016 . T. 2, ISBN: 9788394128104;
  Tytuł rozdziału: Klimat bezpieczeństwa a wypadkowość na przykładzie pracowników Straży Granicznej; Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Edward Kowal, s. 364--373; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 364--373 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-03-2016 13:16]
  [229]; Rozdział w: [WZ-12993] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2016 . T. 2, ISBN: 9788394128104;
  Tytuł rozdziału: Wybór narzędzia wspomagającego zarządzanie wiedzą w projektach informatycznych przy użyciu metody FAHP; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, s. 120--129; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 120--129 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-03-2016 13:13]
  [230]; Rozdział w: [WZ-12993] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2016 . T. 2, ISBN: 9788394128104;
  Tytuł rozdziału: Narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego - case study; Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 35--46; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 35--46 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-03-2016 13:11]
  [231]; Rozdział w: [WZ-12892] The latest methods of construction design; Springer International Publishing Switzerland [eds. V. Donybyl, O. Berka, K. Petr, F. Lopot, M. Dub] / [il. wprow. red. 5]; Cham Heidelberg, 2016, ISBN: 978-3-319-22761-0;
  Tytuł rozdziału: Rationalising the use of design for assembly as DfX knowledge to increase competitiveness of designed technical products; S. Hosnedl, M. Kopecky, Michał Sąsiadek, s. 369--375; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 369--375 / 0,39
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 05-01-2016 11:21]
  [232]; Rozdział w: [WZ-12892] The latest methods of construction design; Springer International Publishing Switzerland [eds. V. Donybyl, O. Berka, K. Petr, F. Lopot, M. Dub] / [il. wprow. red. 5]; Cham Heidelberg, 2016, ISBN: 978-3-319-22761-0;
  Tytuł rozdziału: Innovation of methodological support of risk analyses of technical products in their Life Cycle during their designing; J. Dvorak, Michał Sąsiadek, S. Hosnedl, s. 197--202; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 197--202 / 0,33
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 05-01-2016 11:18]
  [233]; Rozdział w: [WZ-13083] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788378422150;
  Tytuł rozdziału: Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami (ujęcie teoretyczne); Aneta Klementowska, s. 109--122; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 109--122 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 19-10-2016 14:13]
  [234]; Rozdział w: [WZ-12691] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sci. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . Vol. 8, ISBN: 9788378422044;
  Tytuł rozdziału: Explanation of ICT-enhanced learning in the context socio-cultural constructivism. Introduction; Eunika Baron-Polańczyk, s. 7--15; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--15 / 0,50
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 14-10-2016 11:57]
  [235]; Rozdział w: [WZ-13156] Aktywizacja zawodowa osób z orzeczoną niepełnosprawnością; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny [red. J. Borek, M. Olszewski] / [il. wprow. red. 2]; Radom, 2015, ISBN: 978837789392;
  Tytuł rozdziału: Instrumenty wspierające dostęp osób z niepełnosprawnością do pracy najemnej i samozatrudnienia; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 61--94; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 61--94 / 1,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 14-06-2016 16:11]
  [236]; Rozdział w: [WZ-13143] Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788394231309;
  Tytuł rozdziału: Ocena poziomu technicznego bezpieczeństwa pracy w sektorze budownictwa w województwie lubuskim; Dariusz Królik, Grzegorz Dudarski, Remigiusz Aksentowicz, Jacek Partyka, s. 171--179; 3,13; 4; 2; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 171--179 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-06-2016 09:41]
  [237]; Rozdział w: [WZ-13143] Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788394231309;
  Tytuł rozdziału: Wpływ znaczenia wyrazów bliskoznacznych na bezpieczeństwo pracy w aspekcie użytkowania pojazdów specjalistycznych; Dariusz Królik, Monika Królik, Grzegorz Dudarski, s. 125--132; 3,13; 3; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 125--132 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-06-2016 09:37]
  [238]; Rozdział w: [WZ-13143] Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788394231309;
  Tytuł rozdziału: Poziom klimatu bezpieczeństwa - badania pilotażowe; Izabela Gabryelewicz, s. 101--115; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 101--115 / 0,83
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-06-2016 09:35]
  [239]; Rozdział w: [WZ-13143] Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788394231309;
  Tytuł rozdziału: Kultura korzystania z obiektów rekreacji wodnej w aspekcie bezpieczeństwa pracy; Grzegorz Dudarski, Karina Wójtowicz, Katarzyna Zielińska, s. 81--88; 3,13; 3; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 81--88 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-06-2016 09:33]
  [240]; Rozdział w: [WZ-13143] Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788394231309;
  Tytuł rozdziału: Ochrona zdrowia pacjentów w domowej wentylacji mechanicznej; Renata Kasperska, Andrzej Kasperski, s. 47--60; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 47--60 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-06-2016 09:20]
  [241]; Rozdział w: [WZ-13143] Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788394231309;
  Tytuł rozdziału: Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa pracy na wysokości za pomocą systemu ekspertowego; Diana Barć, Renata Kasperska, s. 33--44; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 33--44 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-06-2016 09:18]
  [242]; Rozdział w: [WZ-13143] Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788394231309;
  Tytuł rozdziału: Analiza zagrożeń i metody zapobiegania skutkom niezgodnych z zasadami prac na wysokości; Jacek Partyka, Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, s. 19--32; 3,13; 3; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 19--32 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-06-2016 09:16]
  [243]; Rozdział w: [WZ-13143] Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788394231309;
  Tytuł rozdziału: Ergonomiczna ocena pozycji operatorów w aspekcie poprawy warunków pracy; Andrzej Lasota, s. 9--17; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 9--17 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-06-2016 09:12]
  [244]; Rozdział w: [WZ-13083] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788378422150;
  Tytuł rozdziału: Studenci z niepełnosprawnościami w przedsiębiorczości; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 175--190; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 175--190 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 06-05-2016 10:57]
  [245]; Rozdział w: [WZ-13044] Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 978839431323;
  Tytuł rozdziału: Ekspert czy system ekspertowy? Problem wyboru źródła profesjonalnej wiedzy; Renata Kasperska, Andrzej Kasperski, s. 65--76; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 65--76 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 15-04-2016 15:01]
  [246]; Rozdział w: [WZ-12986] W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2015, ISBN: 9788394231316;
  Tytuł rozdziału: Gamifikacja w nauczaniu wybranych kompetencji studentów wyższych uczelni; Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, s. 47--54; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 47--54 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-02-2016 10:33]
  [247]; Rozdział w: [WZ-12968] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788394151614;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing do zwiększania efektywności pracy w produkcji małoseryjnej wieloasortymentowej; Waldemar Woźniak, s. 123--141; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 123--141 / 1,06
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2016 11:57]
  [248]; Rozdział w: [WZ-12968] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788394151614;
  Tytuł rozdziału: Inteligentny system sterowania mikroklimatem w szklarni z wykorzystaniem programowalnego sterownika automatyki; Maciej Wawrzyniak, Paweł Bachman, Piotr Owczarek, s. 105--121; 2,50; 3; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 105--121 / 0,94
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2016 11:55]
  [249]; Rozdział w: [WZ-12968] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788394151614;
  Tytuł rozdziału: Analiza porównawcza właściwości drewna pochodzenia krajowego i egzotycznego w oparciu o najczęściej wykorzystywane gatunki drewna; Czesław Częstochowski, Jacek Dziubałka, s. 87--104; 2,50; 2; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 87--104 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2016 11:51]
  [250]; Rozdział w: [WZ-12968] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788394151614;
  Tytuł rozdziału: Badanie procesów pracy maszyn współpracujących z pneumatycznymi systemami odciągowymi pracującymi w warunkach zmiennych; Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, s. 75--85; 2,50; 2; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 75--85 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2016 11:48]
  [251]; Rozdział w: [WZ-12968] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788394151614;
  Tytuł rozdziału: Badania efektywności energetycznej systemu technologiczno-pneumatycznego; Remigiusz Aksentowicz, Ewa Ogiołda, s. 63--73; 2,50; 2; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 63--73 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2016 11:46]
  [252]; Rozdział w: [WZ-12968] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788394151614;
  Tytuł rozdziału: Wskaźniki efektywności energetycznej systemu technologiczno-pneumatycznego; Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, s. 49--61; 2,50; 2; 2; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 49--61 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2016 11:44]
  [253]; Rozdział w: [WZ-12968] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788394151614;
  Tytuł rozdziału: Analiza bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie awaryjności sieci wodociągowej; Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Bartosz Dębicki, Remigiusz Aksentowicz, s. 39--46; 2,50; 5; 2; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 39--46 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2016 09:41]
  [254]; Rozdział w: [WZ-12968] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788394151614;
  Tytuł rozdziału: Ocena dyskomfortu pracowników na stanowiskach pracy malarni proszkowej; Łukasz Michalski, Maria Kowal, s. 21--37; 2,50; 2; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 21--37 / 0,94
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2016 09:38]
  [255]; Rozdział w: [WZ-12968] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788394151614;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie programu Epanet do oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego w małych miejscowościach; Waldemar Uździcki, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda, Michał Tesz, s. 13--20; 2,50; 4; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 13--20 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2016 09:36]
  [256]; Rozdział w: [WZ-12968] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. P. Bachman] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788394151614;
  Tytuł rozdziału: Wstęp; Zbigniew Węgrzyn, s. 9--10; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--10 / 0,11
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 17-02-2016 09:33]
  [257]; Rozdział w: [WZ-12584] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015 . T. 1, ISBN: 9788394151607;
  Tytuł rozdziału: Wstęp; Zbigniew Węgrzyn, s. 9--11; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--11 / 0,17
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 16-02-2016 13:51]
  [258]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Analiza możliwości uruchomienia nowego wyrobu w firmie produkcyjnej na przykładzie producenta pneumatyki motoryzacyjnej; Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa, s. 115--128; 1,92; 2; 2; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 115--128 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 11-02-2016 12:16]
  [259]; Rozdział w: [WZ-12953] Inteligentne technologie w kształtowaniu powierzchni; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. nauk. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 1]; Gorzów Wlkp., 2015, ISBN: 9788364249341;
  Tytuł rozdziału: Wpływ warunków wiercenia otworów przelotowych w stali X2CRNI18-9 na chropowatość powierzchni i dokładność kształtowo-wymiarową otworów; Mariusz Jenek, s. 52--64; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 52--64 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-02-2016 14:28]
  [260]; Rozdział w: [WZ-12940] Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania - (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki, 302); Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. K. Bzdyra] / [il. wprow. red. 1]; Koszalin, 2015 . T. 6, ISBN: 9788373654075;
  Tytuł rozdziału: Model oceny wiedzy pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie działu sprzedaży i zaopatrzenia; Katarzyna Mai, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 78--86; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 78--86 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-01-2016 10:26]
  [261]; Rozdział w: [WZ-12940] Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania - (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki, 302); Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. K. Bzdyra] / [il. wprow. red. 1]; Koszalin, 2015 . T. 6, ISBN: 9788373654075;
  Tytuł rozdziału: Metodyka poprawy skuteczności procesów inżynierii jakości; Katarzyna Kuchnik, Sławomir Kłos, s. 57--76; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 57--76 / 1,11
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-01-2016 10:24]
  [262]; Rozdział w: [WZ-12940] Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania - (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki, 302); Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. K. Bzdyra] / [il. wprow. red. 1]; Koszalin, 2015 . T. 6, ISBN: 9788373654075;
  Tytuł rozdziału: Model organizacji procesu magazynowego na przykładzie procesu kompletacji; Michał Domka, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 7--20; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--20 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-01-2016 10:23]
  [263]; Rozdział w: [WZ-12907] Contexts of Trust in ICT-Aided Educational Interactions; Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [ed. E. Perzycka] / [il. wprow. red. 1]; Szczecin, 2015, ISBN: 9788379720354;
  Tytuł rozdziału: Teachers' Trust Towards Forms and Techniques of Education and Self-education in ICT (reserch report); Eunika Baron-Polańczyk, s. 195--207; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 195--207 / 0,72
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 13-01-2016 10:23]
  [264]; Rozdział w: [WZ-12865] Społeczności lokalne jako "miejsca" zmian. Teoria i praktyka; Wydaw. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki [red. nauk. M. Adamczyk, W. Olszewski] / [il. wprow. red. 2]; Polkowice, 2015, ISBN: 9788361234050;
  Tytuł rozdziału: Lubuski Pakt na Rzecz Zatrudnienia stymulatorem rozwoju lokalnego rynku pracy; Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, s. 221--237; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 221--237 / 0,94
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-12-2015 15:53]
  [265]; Rozdział w: [WZ-12841] Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji; Politechnika Lubelska [red. A. Świć, A. Gola] / [il. wprow. red. 2]; Lublin, 2015, ISBN: 9788379471546;
  Tytuł rozdziału: Determinanty rozwoju innowacji produktowych i procesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branzy metalowej - koncepcja badań; Karol Dąbrowski, s. 54--66; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 54--66 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-11-2015 16:25]
  [266]; Rozdział w: [WZ-12841] Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji; Politechnika Lubelska [red. A. Świć, A. Gola] / [il. wprow. red. 2]; Lublin, 2015, ISBN: 9788379471546;
  Tytuł rozdziału: Koncepca badań nad procesem zarządzania innowacjami w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych w oparciu o systemy ERP zintegrowane z technologią cloud computing; Katarzyna Skrzypek, s. 79--90; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 79--90 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-11-2015 16:23]
  [267]; Rozdział w: [WZ-12802] Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník; Technická Univerzita vo Zvolene [ed. M. Čulík] / [il. wprow. red. 1]; Zvolen, 2015, ISBN: 9788022827591;
  Tytuł rozdziału: Adaptacja akustyczna pomieszczeń edukacyjnych; Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski, Magdalena Inków, s. 47--54; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 47--54 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-11-2015 08:37]
  [268]; Rozdział w: [WZ-12802] Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník; Technická Univerzita vo Zvolene [ed. M. Čulík] / [il. wprow. red. 1]; Zvolen, 2015, ISBN: 9788022827591;
  Tytuł rozdziału: Wpływ hałasu na sprawność psychofizyczną człowieka; Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski, s. 37--45; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 37--45 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 06-11-2015 16:34]
  [269]; Rozdział w: [WZ-12802] Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník; Technická Univerzita vo Zvolene [ed. M. Čulík] / [il. wprow. red. 1]; Zvolen, 2015, ISBN: 9788022827591;
  Tytuł rozdziału: Testing of an inexpensive fireproof agent for wood-base materials; Maria Kowal, Szymon Koncur, s. 111--117; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 111--117 / 0,39
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 06-11-2015 16:32]
  [270]; Rozdział w: [WZ-12754] Reintegracja - Edukacja - Adaptacja : Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem; Poligrafia KMB [red. Mirosław Kowalski, Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak] / [il. wprow. red. 3]; Gniezno, 2015, ISBN: 9788394316129;
  Tytuł rozdziału: Ekonomiczna efektywność aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami; Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 251--270; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 251--270 / 1,11
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 15-10-2015 12:46]
  [271]; Rozdział w: [WZ-12740] Świat dziecka zagubionego w społeczeństwie : Rozważania o praktyce edukacyjnej, wychowawczej i resocjalizacyjnej; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu [red. nauk. Marcin Białas] / [il. wprow. red. 1]; Poznań, 2015, ISBN: 9788360038550;
  Tytuł rozdziału: Poradnictwo zawodowe w szkolach ponadgimnazjalnych (analiza jakościowa); Aneta Klementowska, s. 95--118; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 95--118 / 1,33
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 09-10-2015 14:33]
  [272]; Rozdział w: [WZ-12734] Open Knowledge-Driven Manufacturing & Logistics the eScop Approach; Warsaw University of Technology Publishing House [ed. S. Strzelczak, P. Balda, M. Garetti, A. Lobov] / [il. wprow. red. 4]; Warsaw, 2015, ISBN: 9788378144403;
  Tytuł rozdziału: Knowledge-Based production Planning. Identification of Model Structures for Production Planning Procedures; Tomasz Borowiecki, Roman Stryjski, s. 319--329; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 319--329 / 0,61
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 08-10-2015 10:26]
  [273]; Rozdział w: [WZ-12690] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sci. ed. E. Baron Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . Vol. 7, ISBN: 9788378422037;
  Tytuł rozdziału: Explanation of ICT-enhanced learning in the context socio-cultural constructivism. Introduction; Eunika Baron-Polańczyk, s. 7--15; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--15 / 0,50
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 24-09-2015 14:54]
  [274]; Rozdział w: [WZ-12690] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sci. ed. E. Baron Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . Vol. 7, ISBN: 9788378422037;
  Tytuł rozdziału: Teachers' training and self-education in the field of ICT (in the light of own research); Eunika Baron-Polańczyk, s. 17--37; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 17--37 / 1,17
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 24-09-2015 14:54]
  [275]; Rozdział w: [WZ-12691] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sci. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2015 . Vol. 8, ISBN: 9788378422044;
  Tytuł rozdziału: Use of the web technology for barrier-free accessibility; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, s. 49--61; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 49--61 / 0,72
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 24-09-2015 14:54]
  [276]; Rozdział w: [WZ-12403] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2015 . T. 2, ISBN: 9788393039975;
  Tytuł rozdziału: Analiza wykorzystania systemu CRM w aspekcie podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, s. 161--170; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 161--170 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:37]
  [277]; Rozdział w: [WZ-12403] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2015 . T. 2, ISBN: 9788393039975;
  Tytuł rozdziału: Koncepcja ankietowego badania poziomu kultury bezpieczeństwa; Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Andrzej Kowal, s. 396--406; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 396--406 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:37]
  [278]; Rozdział w: [WZ-12403] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2015 . T. 2, ISBN: 9788393039975;
  Tytuł rozdziału: Zróżnicowanie parametrów kultury bezpieczeństwa wśród pracowników kopalni miedzi; Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal, Arkadiusz Pietruszka, s. 418--426; 5,00; 4; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 418--426 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:37]
  [279]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie metody DFA w procesie projektowania kolumny prowadzącej okrojnika detali odlewanych ze stopów aluminium; Daniel Dębowski, Łukasz Pikus, s. 129--140; 1,92; 2; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 129--140 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [280]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Generowanie modeli CLP procedur planowania realizacji zleceń produkcyjnych; Tomasz Borowiecki, Krzysztof Ozga, s. 141--156; 1,92; 2; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 141--156 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [281]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Usprawnienie łańcucha dostaw przez reorganizacje procesu zarządzania zapasami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa; Waldemar Woźniak, Mateusz Gilewski, s. 157--163; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 157--163 / 0,39
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [282]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie techniki IDEF3 do usprawniania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach sektora MŚP; Roman Stryjski, Jakub Huzarski, s. 164--174; 1,92; 2; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 164--174 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [283]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Sieci Petriego w modelowaniu i symulacji systemów kolejkowych; Taras Nahirnyy, Dawid Szymański, s. 7--18; 1,92; 2; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 7--18 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [284]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych w oparciu o oprogramowanie Technomatix Plant Simulation; Sławomir Kłos, Patryk Kuc, s. 19--30; 1,92; 2; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 19--30 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [285]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Model przedsiębiorstwa WEB 2.0; Justyna Patalas-Maliszewska, Klaudia Furtak, s. 47--56; 1,92; 2; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 47--56 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [286]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Model układu bezpiecznego mikrosterownika logicznego do zarządzania systemami krytycznymi; Marek Sałamaj, Sylwia Sałamaj, s. 57--72; 1,92; 2; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 57--72 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [287]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Badania symulacyjne układów sterowania serwonapędów elektrohydrauliczych; Paweł Bachman, Grzegorz Kucia, s. 73--88; 1,92; 2; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 73--88 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [288]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Analiza linii produkcyjnej dodatków wsadowych w procesie zawiesinowego wytopu miedzi; Roman Kielec, Jacek Walner, s. 89--104; 1,92; 2; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 89--104 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [289]; Rozdział w: [WZ-12344] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2015 . T. 9, ISBN: 9788393384389;
  Tytuł rozdziału: Analiza procesu montażu kontenerowej wytwórni masy bitumicznej; Michał Sąsiadek, Krzysztof Łazarski, s. 105--115; 1,92; 2; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 105--115 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:34]
  [290]; Rozdział w: [WZ-12573] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji; Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [red. nauk. D. Siemieniecka] / [il. wprow. red. 1]; Toruń, 2015, ISBN: 9788323133872;
  Tytuł rozdziału: Osiągnięcia i niepowodzenia nauczycieli w obszarze wykorzystywania ICT (raport z badań); Eunika Baron-Polańczyk, s. 207--238; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 207--238 / 1,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:26]
  [291]; Rozdział w: [WZ-12584] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015 . T. 1, ISBN: 9788394151607;
  Tytuł rozdziału: Wpływ hałasu i infradźwięków na sprawność psychomotoryczną; Edward Kowal, Patryk Krupa, s. 47--60; 3,57; 2; 2; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 47--60 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:25]
  [292]; Rozdział w: [WZ-12584] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015 . T. 1, ISBN: 9788394151607;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie programu ekrzyżowy do oceny sprawności psychomotorycznej; Edward Kowal, Patryk Krupa, s. 107--121; 3,57; 2; 2; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 107--121 / 0,83
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:25]
  [293]; Rozdział w: [WZ-12584] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015 . T. 1, ISBN: 9788394151607;
  Tytuł rozdziału: Zagrożenia biologiczne w medycznych procesach pracy i prewencja zagrożeń; Magda Kowalska, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, s. 87--105; 3,57; 3; 2; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 87--105 / 1,06
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:25]
  [294]; Rozdział w: [WZ-12584] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015 . T. 1, ISBN: 9788394151607;
  Tytuł rozdziału: Badania symulacyjne manipulatora ROM1K; Marcin Chciuk, Piotr Owczarek, Grzegorz Kucia, Adam Owczarkowski, s. 125--138; 3,57; 4; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 125--138 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:25]
  [295]; Rozdział w: [WZ-12584] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015 . T. 1, ISBN: 9788394151607;
  Tytuł rozdziału: Badanie zasadności stosowania algorytmu PID podczas ręcznego sterowania pozycją napędu elektrohydraulicznego za pomocą interfejsu haptic; Paweł Bachman, Krzysztof Kalina, Adam Owczarkowski, s. 139--150; 3,57; 3; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 139--150 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:25]
  [296]; Rozdział w: [WZ-12584] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2015 . T. 1, ISBN: 9788394151607;
  Tytuł rozdziału: Bezpieczne rozwiązania sprzętowe wykorzystywane w systemach krytycznych; Marek Sałamaj, Michal Kašpárek, Adam Owczarkowski, Roman Regulski, s. 151--163; 3,57; 4; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 151--163 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:25]
  [297]; Rozdział w: [WZ-12401] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2015, ISBN: 9788393039975;
  Tytuł rozdziału: Analiza i ocena modernizacji linii produkcyjnej dodatków wsadowych w procesie zawiesinowego wytopu miedzi; Roman Kielec, Jacek Walner, s. 690--701; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 690--701 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:13]
  [298]; Rozdział w: [WZ-12572] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788393228096;
  Tytuł rozdziału: Szkolenia a całożyciowy rozwój ogólny i zawodowy człowieka; Eunika Baron-Polańczyk, s. 25--35; 3,57; 1; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 25--35 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:09]
  [299]; Rozdział w: [WZ-12572] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788393228096;
  Tytuł rozdziału: Doradcy zawodowi w opinii osób bezrobotnych; Aneta Klementowska, s. 63--76; 3,57; 1; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 63--76 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:09]
  [300]; Rozdział w: [WZ-12572] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788393228096;
  Tytuł rozdziału: Odwzorowania natury w nauce i inżynierii; Renata Kasperska, Andrzej Kasperski, s. 107--122; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 107--122 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:09]
  [301]; Rozdział w: [WZ-12572] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788393228096;
  Tytuł rozdziału: Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie); Anna Kuc, Eunika Baron-Polańczyk, s. 153--176; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 153--176 / 1,33
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:09]
  [302]; Rozdział w: [WZ-12572] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2015 . T. 2, ISBN: 9788393228096;
  Tytuł rozdziału: Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach robotniczych (na przykładzie lubuskiej firmy produkującej części z blach dla przemysłu samochodowego); Hanna Konieczna, Eunika Baron-Polańczyk, s. 177--199; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 177--199 / 1,28
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:09]
  [303]; Rozdział w: [WZ-12644] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red nauk. J. Charytonowicz] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2015, ISBN: 9788363626037;
  Tytuł rozdziału: Psychologiczne aspekty klimatu bezpieczeństwa; Beata Zawadzka, Edward Kowal, s. 55--64; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 55--64 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-08-2015 12:45]
  [304]; Rozdział w: [WZ-12644] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red nauk. J. Charytonowicz] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2015, ISBN: 9788363626037;
  Tytuł rozdziału: Zróżnicowanie klimatu bezpieczeństwa zależnie od grup pracowniczych; Andrzej Kowal, Izabela Gabryelewicz, s. 65--77; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 65--77 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-08-2015 12:45]
  [305]; Rozdział w: [WZ-12175] Ochrona środowiska w XXI wieku - wyzwania i perspektywy; Wrocławskie Wydaw. Naukowe [red. Agnieszka Kurczaba, Martyna Mendel, Ewa Romanowicz, Zbigniew Józef Szkop] / [il. wprow. red. 4]; Wrocław, 2014, ISBN: 9788360732922;
  Tytuł rozdziału: Protetyka u zwierząt - nowe spojrzenie i mozliwości; Monika Ratajczak, Ita Szczepańska, s. 52--64; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 52--64 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 14-03-2017 11:16]
  [306]; Rozdział w: [WZ-12186] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sci. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2014 . Vol. 6, ISBN: 9788378421542;
  Tytuł rozdziału: ICT - a valuable cognitive tool. Introduction; Eunika Baron-Polańczyk, s. 7--14; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--14 / 0,44
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 14-10-2016 11:59]
  [307]; Rozdział w: [WZ-12286] Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2014, ISBN: 9788378421573;
  Tytuł rozdziału: Atmosfera i kultura pracy w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy; Małgorzata Śliwa, Lidia Lajtner, s. 41--53; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 41--53 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 10-02-2016 12:12]
  [308]; Rozdział w: [WZ-12272] Edukacja i praca. Problemy teorii i praktyki; Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie [red. Krzysztof Gandziarski, Bogusław Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 2]; Konin, 2014, ISBN: 9788394067106, (liczba aut. wszystkich: 16);
  Tytuł rozdziału: Edukacja i praca w perspektywie rozwoju zawodowego; Bogusław Pietrulewicz, s. 46--53; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 46--53 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 15:02]
  [309]; Rozdział w: [WZ-12272] Edukacja i praca. Problemy teorii i praktyki; Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie [red. Krzysztof Gandziarski, Bogusław Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 2]; Konin, 2014, ISBN: 9788394067106, (liczba aut. wszystkich: 16);
  Tytuł rozdziału: Rynek pracy w województwie lubuskim - stan i podejmowane działania z zakresu poradnictwa zawodowego; Aneta Klementowska, s. 209--221; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 209--221 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 14:34]
  [310]; Rozdział w: [WZ-12494] Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : rynek pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. M. A. Paszkowicz, A. Hrynenko, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2014 . T. 1, ISBN: 9788393228072;
  Tytuł rozdziału: Student - przedsiębiorcą; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 181--201; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 181--201 / 1,17
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:10]
  [311]; Rozdział w: [WZ-12343] Informatyczne systemy zarządzania - (Monografie Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania); Politechnika Koszalińska [red. K. Bzdyra] / [il. wprow. red. 1]; Koszalin, 2014 . T. 5;
  Tytuł rozdziału: Tacit knowledge transfer in a network of Polish manufacturing companies; Justyna Patalas-Maliszewska, s. 87--100; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 87--100 / 0,78
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-08-2015 09:07]
  [312]; Rozdział w: [WZ-12228] Matematični problemi mehaniki neodnoridnih struktur : naukovi praci; Institut Prikladnich Problem Mechaniki i Matematiki; L'viv, 2014, ISBN: 9789660273245;
  Tytuł rozdziału: Modeluvannâ geometričnoi neodnoridnosti poverhni za lokal'no gradientnogo pidhodu; Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka, s. 80--82; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 80--82 / 0,17
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 14:09]
  [313]; Rozdział w: [WZ-12198] Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum; Technická Univerzita vo Zvolene [eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec] / [il. wprow. red. 3]; Zvolen, 2014, ISBN: 9788022826471;
  Tytuł rozdziału: Acoustic properties of the violin sound box; Jakub Kasprzyk, Maria Kowal, s. 123--126; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 123--126 / 0,22
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 14:08]
  [314]; Rozdział w: [WZ-12266] Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014; Wydaw. AGH [red. P. Łebkowski] / [il. wprow. red. 1]; Kraków, 2014, ISBN: 9788374647328;
  Tytuł rozdziału: Methodology for production planning and evaluation of machining cells in a selected enterprise; Roman Kielec, Łukasz Soliński, s. 92--105; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 92--105 / 0,78
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 14:07]
  [315]; Rozdział w: [WZ-12015] Quality improvement of construction materials : monography; Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji [sci. eds. S. Borkowski, D. Klimecka-Tatar] / [il. wprow. red. 2]; Częstochowa, 2014, ISBN: 9788363978129;
  Tytuł rozdziału: The influence of modification for structure and fracture morphology of alloy AlSi11; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz, s. 75--85; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 75--85 / 0,61
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 12:14]
  [316]; Rozdział w: [WZ-11918] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2014 . T. 2, ISBN: 9788393039968;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie wiedzą jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, s. 221--229; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 221--229 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:13]
  [317]; Rozdział w: [WZ-11918] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2014 . T. 2, ISBN: 9788393039968;
  Tytuł rozdziału: Jakość i efektywność szkoleń BHP; Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal, s. 537--547; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 537--547 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:13]
  [318]; Rozdział w: [WZ-11918] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2014 . T. 2, ISBN: 9788393039968;
  Tytuł rozdziału: Szacowanie kosztów wypadków przy pracy w zakładach górniczych; Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal, s. 548--561; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 548--561 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:13]
  [319]; Rozdział w: [WZ-11918] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2014 . T. 2, ISBN: 9788393039968;
  Tytuł rozdziału: Badania kluczowych problemów w zarządzaniu utrzymaniem ruchu; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 678--687; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 678--687 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:13]
  [320]; Rozdział w: [WZ-12395] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2014 . T. 1, ISBN: 9788393228089;
  Tytuł rozdziału: Projektowanie - przejaw celowej i kreatywnej działalności edukacyjnej w erze ICT; Eunika Baron-Polańczyk, s. 37--48; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 37--48 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:09]
  [321]; Rozdział w: [WZ-12395] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2014 . T. 1, ISBN: 9788393228089;
  Tytuł rozdziału: Współpraca uczelni wyższych z wybranymi instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji krajowych ram kwalifikacji; Aneta Klementowska, s. 145--153; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 145--153 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 12:09]
  [322]; Rozdział w: [WZ-12229] Encyclopedia of thermal stresses; Springer Science+Business Media [ed. R. B. Hetnarski] / [il. wprow. red. 1]; Dordrecht, 2014, ISBN: 9789400727380;
  Tytuł rozdziału: Local gradient thermomechanics; Jaroslav Burak, Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka, s. 2794--2801; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 2794--2801 / 0,44
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 12:01]
  [323]; Rozdział w: [WZ-12228] Matematični problemi mehaniki neodnoridnih struktur : naukovi praci; Institut Prikladnich Problem Mechaniki i Matematiki; L'viv, 2014, ISBN: 9789660273245;
  Tytuł rozdziału: Doslidžennâ strukturnoi ta pripoverhnevoi neodnoridnostej u elektroprovidnomu pivprostori; Taras Nahirnyy, Juliâ Senik, s. 78--80; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 78--80 / 0,17
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:53]
  [324]; Rozdział w: [WZ-12386] Diagnosis of working mechanisms in machinery and equipment : modelling - designing - assessment of the condition; Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej [sci. ed. A. Idzikowski] / [il. wprow. red. 1]; Częstochowa, 2014, ISBN: 9788363500955;
  Tytuł rozdziału: The methodology of the design of the diagnoser of braking mechanisms using modelling techniques; Adam Idzikowski, Joanna Cyganiuk, s. 19--32; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 19--32 / 0,78
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 11:47]
  [325]; Rozdział w: [WZ-12386] Diagnosis of working mechanisms in machinery and equipment : modelling - designing - assessment of the condition; Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej [sci. ed. A. Idzikowski] / [il. wprow. red. 1]; Częstochowa, 2014, ISBN: 9788363500955;
  Tytuł rozdziału: Technical methods ensuring the correct operation of silos for bulk materials prone to developing build-ups and blockages; Joanna Cyganiuk, Adam Idzikowski, s. 119--139; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 119--139 / 1,17
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 11:47]
  [326]; Rozdział w: [WZ-12042] Modelowanie warstwy wierzchniej : monografia; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 1]; Gorzów Wlkp., 2014, ISBN: 9788364249112;
  Tytuł rozdziału: Teoreretičeskie i eksperymental'nye issledovaniâ formirovaniâ poverhnostnogo sloâ detalej pri točenii tverdo splavnymi plastinami s pokrytiem na baze složnyh nitridov metallov; Mariusz Jenek, s. 27--39; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 27--39 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:45]
  [327]; Rozdział w: [WZ-12409] Inżynieria produkcji. Wybrane elementy zarządzania przedsiębiorstwem - (Monografie, 43); Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej [red. nauk. R. Prusak, C. Kolmasiak] / [il. wprow. red. 2]; Częstochowa, 2014, ISBN: 9788363989200;
  Tytuł rozdziału: Tendencje zmian i rola czynnika ludzkiego w systemach zarządzania przedsiębiorstwem; Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, s. 20--29; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 20--29 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:44]
  [328]; Rozdział w: [WZ-12046] Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2014 . T. 8, ISBN: 9788393384358;
  Tytuł rozdziału: Prognozowanie użytecznej wiedzy w przedsiębiorstwie transportowym; Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Pancer-Bryjak, s. 16--33; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 16--33 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:35]
  [329]; Rozdział w: [WZ-12046] Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2014 . T. 8, ISBN: 9788393384358;
  Tytuł rozdziału: Badanie efektywności procesów produkcyjnych na przykładzie VSM, jako jednej z metod eliminacji muda; Sławomir Kłos, Tomasz Nalewa, s. 50--67; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 50--67 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:35]
  [330]; Rozdział w: [WZ-12046] Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2014 . T. 8, ISBN: 9788393384358;
  Tytuł rozdziału: Analiza jakościowa procesu frezowania uzębień w firmie NORD Napędy na przykładzie wybranego detalu; Tadeusz Szmigielski, Dobiesław Drajczyk, s. 68--81; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 68--81 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:35]
  [331]; Rozdział w: [WZ-12046] Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2014 . T. 8, ISBN: 9788393384358;
  Tytuł rozdziału: Reinżynieria procesów zaopatrzenia w planowaniu materiałów szybko i długo rotujących na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa; Waldemar Woźniak, Martyna Płomińska, s. 82--92; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 82--92 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:35]
  [332]; Rozdział w: [WZ-12046] Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2014 . T. 8, ISBN: 9788393384358;
  Tytuł rozdziału: Podciśnieniowa metoda pobierania próbki do oceny składu chemicznego; Krzysztof Kujawa, Tadeusz Szmigielski, Paweł Bochanysz, s. 93--99; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 93--99 / 0,39
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:35]
  [333]; Rozdział w: [WZ-12046] Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny]; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2014 . T. 8, ISBN: 9788393384358;
  Tytuł rozdziału: Automatyzacja procesów produkcyjnych i kontroli jakości; Marek Sałamaj, Mateusz Siekacz, s. 100--106; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 100--106 / 0,39
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:35]
  [334]; Rozdział w: [WZ-12142] Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013 - (Lecture Notes in Computer Science, 8385); Springer-Verlag [eds. R. Wyrzykowski et al.] / [il. wprow. red. 1]; Berlin Heidelberg, 2014, ISBN: 9783642551949;
  Tytuł rozdziału: Non-uniform quantum spin chains: simulations of static and dynamic properties; Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Ryszard Matysiak, Paweł Sobczak, Dariusz Woźniak, s. 448--457; 5,00; 5; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 448--457 / 0,56
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 11:31]
  [335]; Rozdział w: [WZ-12226] Polska metalurgia w latach 2011-2014; Wydaw. Naukowe "Akapit" [red. wyd. K. Świątkowski] / [il. wprow. red. 1]; Kraków, 2014, ISBN: 9788363663476;
  Tytuł rozdziału: Badania wtrąceń niemetalicznych w brązie krzemowym CuSi3Zn3MnFe metodą mikroanalizy rentgenowskiej; Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, s. 557--568; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 557--568 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:29]
  [336]; Rozdział w: [WZ-12226] Polska metalurgia w latach 2011-2014; Wydaw. Naukowe "Akapit" [red. wyd. K. Świątkowski] / [il. wprow. red. 1]; Kraków, 2014, ISBN: 9788363663476;
  Tytuł rozdziału: Wpływ wybranych warunków modyfikacji na strukturę siluminu AlSi21CuNi; Mariusz Michalski, Ferdynand Romankiewicz, s. 905--917; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 905--917 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 11:29]
  [337]; Rozdział w: [WZ-12286] Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2014, ISBN: 9788378421573;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie wiedzą i innowacją w rzeczywistości gospodarczej; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, s. 7--11; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--11 / 0,28
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:59]
  [338]; Rozdział w: [WZ-12286] Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2014, ISBN: 9788378421573;
  Tytuł rozdziału: Ocena działalności przedsiębiorstw produkcyjnych w aspekcie zarządzania wiedzą i innowacją na przykładzie województwa lubuskiego; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, s. 83--92; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 83--92 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:59]
  [339]; Rozdział w: [WZ-12397] Inżynieria warstwy wierzchniej : monografia; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 1]; Gorzów Wlkp., 2014, ISBN: 9788364249174;
  Tytuł rozdziału: Stan warstwy wierzchniej i właściwości tribologiczne elementów po obróbce skrawaniem warunkowane powłoką na narzędziu; Mariusz Jenek, s. 33--48; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 33--48 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:43]
  [340]; Rozdział w: [WZ-12397] Inżynieria warstwy wierzchniej : monografia; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 1]; Gorzów Wlkp., 2014, ISBN: 9788364249174;
  Tytuł rozdziału: Ocena właściwości technologicznej warstwy wierzchniej żeliwa EN-GJSFP 450-10 modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem; Albert Lewandowski, s. 205--220; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 205--220 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:43]
  [341]; Rozdział w: [WZ-12358] Toyotarity. Change management : scientific monography; Aeternitas Publishing House [sci. ed. S. Borkowski, V. M. Ipavec] / [il. wprow. red. 2]; Alba Iulia, 2014, ISBN: 9786066130967;
  Tytuł rozdziału: Exploring the role of customer relationship management (CRM) system in knowledge transfer in manufacturing companies; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, s. 104--114; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 104--114 / 0,61
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 09:13]
  [342]; Rozdział w: [WZ-12187] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sci. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2014 . Vol. 5, ISBN: 9788378421535;
  Tytuł rozdziału: ICT - a valuable cognitive tool. Introduction; Eunika Baron-Polańczyk, s. 7--14; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--14 / 0,44
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 26-08-2015 14:10]
  [343]; Rozdział w: [WZ-12187] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sci. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2014 . Vol. 5, ISBN: 9788378421535;
  Tytuł rozdziału: Reasons for the use and non-use of ICT in teachers' professional practice (in the light of own research); Eunika Baron-Polańczyk, s. 15--55; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 15--55 / 2,28
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 26-08-2015 14:10]
  [344]; Rozdział w: [WZ-12382] Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny]*; Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. K. Walińska] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2014, ISBN: 97883781177;
  Tytuł rozdziału: Wybrane aspekty protetyki u zwierząt na przykładzie protezy kończyny dolnej Bociana Białego; Monika Ratajczak, Ita Szczepańska, s. 295--308; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 295--308 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 18-08-2015 10:01]
  [345]; Rozdział w: [WZ-12198] Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum; Technická Univerzita vo Zvolene [eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec] / [il. wprow. red. 3]; Zvolen, 2014, ISBN: 9788022826471;
  Tytuł rozdziału: Hluk a vibrácie - významné faktory ovplyvňujúce pracovný výkon a zdravie človeka; Anna Danihelová, Martin Zachar, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, s. 197--200; 0,00; 4; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 197--200 / 0,22
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 18-08-2015 09:56]
  [346]; Rozdział w: [WZ-12198] Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum; Technická Univerzita vo Zvolene [eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec] / [il. wprow. red. 3]; Zvolen, 2014, ISBN: 9788022826471;
  Tytuł rozdziału: Analiza i ocena hałasu w kabinie sterowniczej lokomotyw spalinowych; Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski, s. 53--57; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 53--57 / 0,28
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 18-08-2015 09:55]
  [347]; Rozdział w: [WZ-12343] Informatyczne systemy zarządzania - (Monografie Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania); Politechnika Koszalińska [red. K. Bzdyra] / [il. wprow. red. 1]; Koszalin, 2014 . T. 5;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie procesu tłoczenia na gorąco w branży motoryzacyjnej; Marcin Jaworski, Sławomir Kłos, s. 43--54; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 43--54 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-08-2015 15:16]
  [348]; Rozdział w: [WZ-12099] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. J. Charytonowicz] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2014, ISBN: 9788363626013;
  Tytuł rozdziału: Kultura bezpieczeństwa - wartością współczesnego człowieka; Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Andrzej Kowal, s. 23--31; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 23--31 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-08-2015 09:14]
  [349]; Rozdział w: [WZ-12099] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. J. Charytonowicz] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2014, ISBN: 9788363626013;
  Tytuł rozdziału: Statystyczna analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim górnictwie miedzi; Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal, s. 109--123; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 109--123 / 0,83
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-08-2015 09:14]
  [350]; Rozdział w: [WZ-12099] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. J. Charytonowicz] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2014, ISBN: 9788363626013;
  Tytuł rozdziału: Ocena ryzyka zawodowego w górnictwie podziemnym; Andrzej Kowal, Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, s. 125--131; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 125--131 / 0,39
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-08-2015 09:14]
  [351]; Rozdział w: [WZ-12100] Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu - (Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy, 3); Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa [red. nauk. M. Kuć, T. Węglarz] / [il. wprow. red. 2]; Poznań, 2014, ISBN: 9788361304784;
  Tytuł rozdziału: Zdrowy rozsądek warunkiem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie; Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Andrzej Kowal, s. 427--438; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 427--438 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-08-2015 10:19]
  [352]; Rozdział w: [WZ-12308] Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego; Zielona Góra, 2014, ISBN: 9788378421641;
  Tytuł rozdziału: Tendencje zmian i sposoby zmniejszenia wypadkowości w górnictwie miedzi; Izabela Gabryelewicz, Dariusz Stojke, Beata Zawadzka, s. 159--171; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 159--171 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-08-2015 10:19]
  [353]; Rozdział w: [WZ-12308] Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego; Zielona Góra, 2014, ISBN: 9788378421641;
  Tytuł rozdziału: Psychologiczne uwarunkowania wypadków przy pracy; Beata Zawadzka, Izabela Gabryelewicz, s. 77--87; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77--87 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-08-2015 09:50]
  [354]; Rozdział w: [WZ-12308] Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego; Zielona Góra, 2014, ISBN: 9788378421641;
  Tytuł rozdziału: Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń dźwignicowych - dobra praktyka technicznego bezpieczeństwa maszyn; Marcin Chciuk, Marek Rybakowski, Zbigniew Węgrzyn, s. 129--148; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 129--148 / 1,11
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-08-2015 09:50]
  [355]; Rozdział w: [WZ-12062] Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy : problemy z zakresu edukacji : monografia; Wydaw. Politechniki Poznańskiej [red. J. S. Marcinkowski, W. M. Horst] / [il. wprow. red. 2]; Poznań, 2014, ISBN: 9788377753309;
  Tytuł rozdziału: Waga plecaków noszonych przez uczniów klas IV-VI; Andrzej Lasota(*), s. 117--126; 5,00; 1; 0; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 117--126 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-08-2015 09:30]
  [356]; Rozdział w: [WZ-12262] Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Wyzwania współczesnych uczelni wyższych; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża [red. nauk. Paweł Prüfer] / [il. wprow. red. 1]; Gorzów Wielkopolski, 2014, ISBN: 9788363134907;
  Tytuł rozdziału: Niepełnosprawność i praca; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 47--64; 3,57; 1; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 47--64 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-01-2015 14:12]
  [357]; Rozdział w: [WZ-11907] Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393228034;
  Tytuł rozdziału: Feedback w ocenie rozwoju kompetencji pracowniczych; Renata Kasperska, Andrzej Kasperski, s. 91--104; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 91--104 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2018 10:17]
  [358]; Rozdział w: [WZ-13664] Przedsiębiorczość akademicka - praktyczne informacje; Uniwersytet Zielonogórski; Zielona Góra, 2013;
  Tytuł rozdziału: Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego; Robert Barski, s. 1--14; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 1--14 / 0,77
  Kod: SKR-MP-PN [data modyf: 24-03-2017 12:13]
  [359]; Rozdział w: [WZ-13663] Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa; Politechnika Gdańska; Gdańsk, 2013, ISBN: 9788360779224;
  Tytuł rozdziału: Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim; Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska, s. 69; 0,00; 12; 11; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 69 / 0,06
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-03-2017 11:58]
  [360]; Rozdział w: [WZ-11808] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sci. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2013 . Vol. 4, ISBN: 9788378421122;
  Tytuł rozdziału: The process of designing - computer-aided education: introduction; Eunika Baron-Polańczyk, s. 7--14; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--14 / 0,44
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 14-10-2016 12:01]
  [361]; Rozdział w: [WZ-11907] Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393228034;
  Tytuł rozdziału: Niezdolność do pracy w Polsce: skala zjawiska, jego przyczyny i skutki oraz ograniczanie; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 119--139; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 119--139 / 1,17
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:09]
  [362]; Rozdział w: [WZ-11765] Zarządzanie a inżynieria produkcji; Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej [red. nauk. P. Łebkowski] / [il. wprow. red. 1]; Kraków, 2013, ISBN: 9788374646635;
  Tytuł rozdziału: Praktyczne aspekty stosowania technik Lean Production; Michał Sąsiadek, Roman Kielec, s. 129--139; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 129--139 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:32]
  [363]; Rozdział w: [WZ-11765] Zarządzanie a inżynieria produkcji; Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej [red. nauk. P. Łebkowski] / [il. wprow. red. 1]; Kraków, 2013, ISBN: 9788374646635;
  Tytuł rozdziału: Analiza i ocena przebiegu procesu produkcyjnego urządzeń grzewczych; Roman Kielec, Michał Sąsiadek, s. 141--156; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 141--156 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:32]
  [364]; Rozdział w: [WZ-11698] Bezpieczeństwo procesu technologicznego - (Monografia); Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. nauk. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 1]; Gorzów Wlkp., 2013, ISBN: 9788393530991;
  Tytuł rozdziału: Dokładność kształtowo-wymiarowa otworów wykonanych w procesie rozwiercania wykańczającego; Piotr Kuryło, Władimir Sieriebriakow, s. 76--85; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 76--85 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:30]
  [365]; Rozdział w: [WZ-11866] Problemy rozwoju człowieka : teoria i praktyka edukacyjna; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego [red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393228027;
  Tytuł rozdziału: Wspieranie nauczycieli w stosowaniu ICT wobec ich oczekiwań (raport z badań); Eunika Baron-Polańczyk, s. 85--99; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 85--99 / 0,83
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:23]
  [366]; Rozdział w: [WZ-11866] Problemy rozwoju człowieka : teoria i praktyka edukacyjna; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego [red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393228027;
  Tytuł rozdziału: Szkolny doradca zawodowy w gimnazjum wiejskim w świetle badań własnych; Aneta Klementowska, s. 139--154; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 139--154 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:23]
  [367]; Rozdział w: [WZ-11827] Machinery and equipment safety in industry; Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej [sci. ed. A. Idzikowski] / [il. wprow. red. 1]; Częstochowa, 2013, ISBN: 9788363500528;
  Tytuł rozdziału: Safety of granular materials in conveyor transport systems; Joanna Cyganiuk, s. 72--92; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 72--92 / 1,17
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 09:18]
  [368]; Rozdział w: [WZ-11873] Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej; Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej [red. K. Rostek] / [il. wprow. red. 1]; Warszawa, 2013, ISBN: 9788377892497;
  Tytuł rozdziału: Model zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych; Justyna Patalas-Maliszewska, s. 189--198; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 189--198 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:14]
  [369]; Rozdział w: [WZ-11872] Toyotarity. People, processes, quality improvement; Aeternitas Publishing House [sci. ed. S. Borkowski, R. Stasiak-Betlejewska] / [il. wprow. red. 2]; Alba Iulia, 2013, ISBN: 9786066130790;
  Tytuł rozdziału: A "Model 2.0" success factor for the development of manufacturing enterprises; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, s. 19--28; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 19--28 / 0,56
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 09:14]
  [370]; Rozdział w: [WZ-11976] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej [dokument elektroniczny]; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne [red. nauk. M. A. Paszkowicz, M. Garbat] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013 . T. 1 : Praca zawodowa, ISBN: 9788387193997;
  Tytuł rozdziału: Praca osób z niepełnosprawnościami w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możliwości; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 9--17; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--17 / 0,50
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:13]
  [371]; Rozdział w: [WZ-11976] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej [dokument elektroniczny]; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne [red. nauk. M. A. Paszkowicz, M. Garbat] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013 . T. 1 : Praca zawodowa, ISBN: 9788387193997;
  Tytuł rozdziału: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami: ku otwartemu rynkowi pracy; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 37--62; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 37--62 / 1,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:13]
  [372]; Rozdział w: [WZ-11689] Innovations in the furniture industry; Aeternitas Publishing House [eds. S. Borkowski, D. Jelačić, R. Stasiak-Betlejewska] / [il. wprow. red. 3]; Alba Iulia, 2013, ISBN: 9786066130707;
  Tytuł rozdziału: Knowledge transfer solution in the enterprises: business - to - business integration model; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, s. 112--121; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 112--121 / 0,56
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 09:10]
  [373]; Rozdział w: [WZ-11806] Professional education in the context of knowledge based economy; Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [ed. R. Tomaszewska-Lipiec] / [il. wprow. red. 1]; Bydgoszcz, 2013, ISBN: 9788370969455;
  Tytuł rozdziału: Career development in the context of global, organization and employees' requirements. Methodological remarks; Bogusław Pietrulewicz, s. 172--179; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 172--179 / 0,44
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2015 09:08]
  [374]; Rozdział w: [WZ-11907] Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski [red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393228034;
  Tytuł rozdziału: Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim - teoria i praktyka; Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, s. 105--115; 4,17; 2; 2; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 105--115 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:02]
  [375]; Rozdział w: [WZ-11804] Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384334;
  Tytuł rozdziału: Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie wdrożenia informatycznych technologii; Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Sieroń, s. 34--46; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 34--46 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:01]
  [376]; Rozdział w: [WZ-11804] Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384334;
  Tytuł rozdziału: Ocena efektywności planowania produkcji małoseryjnej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży meblowej; Sławomir Kłos, Michał Kata, s. 47--64; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 47--64 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:01]
  [377]; Rozdział w: [WZ-11804] Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384334;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie niezawodnością systemów technicznych wspomagane komputerowo; Taras Nahirnyy, Marcin Kosiński, s. 65--75; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 65--75 / 0,61
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:01]
  [378]; Rozdział w: [WZ-11804] Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384334;
  Tytuł rozdziału: Nowa metoda plnowania produkcji w przedsiębiorstwie Calesa Sp. z o.o.; Roman Kielec, Łukasz Soliński, s. 76--88; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 76--88 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:01]
  [379]; Rozdział w: [WZ-11804] Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384334;
  Tytuł rozdziału: Koncepcja oceny ryzyka inwestycji na przykładzie budowy farm wiatrowych; Waldemar Woźniak, Janusz Kłosowski, s. 89--98; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 89--98 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:01]
  [380]; Rozdział w: [WZ-11804] Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384334;
  Tytuł rozdziału: Normowanie czasu pracy operacji montażu motoreduktora; Michał Sąsiadek, Aneta Sałamaj, s. 114--125; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 114--125 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:01]
  [381]; Rozdział w: [WZ-11804] Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny]; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją [red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos] / [il. wprow. red. 3]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384334;
  Tytuł rozdziału: Ocena stabiloności procesu wytwarzania walcówki miedzianej metodą Contirod; Tadeusz Szmigielski, Dariusz Kędziora, s. 7--20; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 7--20 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-08-2015 09:01]
  [382]; Rozdział w: [WZ-11586] Selected economic and technological aspects of management; AGH University of Science and Technology Press [ed. N. Iwaszczuk] / [il. wprow. red. 1]; Kraków, 2013, ISBN: 9788374646048;
  Tytuł rozdziału: Matrix method in rationalisation of spacial arranging of machines and devices; Roman Kielec, Łukasz Śmirski, s. 192--199; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 192--199 / 0,44
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 26-08-2015 14:04]
  [383]; Rozdział w: [WZ-11586] Selected economic and technological aspects of management; AGH University of Science and Technology Press [ed. N. Iwaszczuk] / [il. wprow. red. 1]; Kraków, 2013, ISBN: 9788374646048;
  Tytuł rozdziału: Value stream mapping of a gear motor assembly process; Michał Sąsiadek, Karol Grzesik, s. 226--235; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 226--235 / 0,56
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 26-08-2015 14:04]
  [384]; Rozdział w: [WZ-11601] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. nauk. J. Charytonowicz] / [il. wprow. red. 1]; Wrocław, 2013, ISBN: 9788392663096;
  Tytuł rozdziału: Zasadnicze uwarunkowania wypadków przy pracy i ich koszty w wybranym zakładzie produkcyjnym; Grzegorz Dudarski, Edward Kowal, Marek Rybakowski, s. 145--150; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 145--150 / 0,33
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:59]
  [385]; Rozdział w: [WZ-11500] Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788378420460;
  Tytuł rozdziału: Diagnozowanie preferencji i zainteresowań zawodowych; Aneta Klementowska, s. 77--94; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77--94 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:55]
  [386]; Rozdział w: [WZ-11500] Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788378420460;
  Tytuł rozdziału: Fotografia jako medium wizualizacji czasu wolnego i poznania zainteresowań studentów (raport z badań); Eunika Baron-Polańczyk, s. 161--224; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 161--224 / 3,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:55]
  [387]; Rozdział w: [WZ-11472] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384310;
  Tytuł rozdziału: Racjonalna metoda przestrzennego rozmieszczenia maszyn w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym; Łukasz Śmirski, Roman Kielec, s. 119--126; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 119--126 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:53]
  [388]; Rozdział w: [WZ-11472] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384310;
  Tytuł rozdziału: Analiza wydajności procesów spawania laserowego w oparciu o metodę symulacji komputerowej; Rafał Wachowski, Sławomir Kłos, s. 127--147; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 127--147 / 1,17
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:53]
  [389]; Rozdział w: [WZ-11472] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384310;
  Tytuł rozdziału: Diagnozowanie stanów awaryjnych elementów maszyn - metoda i jej aplikacja; Adam Cichowicz, Wojciech Babirecki, s. 7--20; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 7--20 / 0,78
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:53]
  [390]; Rozdział w: [WZ-11472] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384310;
  Tytuł rozdziału: Proces doboru narzędzia informatycznego CRM dla przedsiębiorstwa produkcyjnego klasy MSP; Mieczysław Giza, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 21--32; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 21--32 / 0,67
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:53]
  [391]; Rozdział w: [WZ-11472] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384310;
  Tytuł rozdziału: Analiza procesu montażu motoreduktora poprzez mapowanie strumienia wartości; Karol Grzesik, Michał Sąsiadek, s. 33--42; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 33--42 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:53]
  [392]; Rozdział w: [WZ-11472] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384310;
  Tytuł rozdziału: Struktury służb utrzymania ruchu. Wskaźniki oceny ich efektywności; Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy, s. 65--74; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 65--74 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:53]
  [393]; Rozdział w: [WZ-11472] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384310;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie technologii RFID w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym - próba oceny efektywności; Maria Nowicz, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 75--82; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 75--82 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:53]
  [394]; Rozdział w: [WZ-11472] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384310;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie technik Lean do poprawy procesu montażu motoreduktora; Michał Pasek, Michał Sąsiadek, s. 83--90; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 83--90 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:53]
  [395]; Rozdział w: [WZ-11472] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384310;
  Tytuł rozdziału: Modelowanie symulacyjne wybranych procesów technologicznych na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej; Rafał Ritter, Sławomir Kłos, s. 91--108; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 91--108 / 1,00
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:53]
  [396]; Rozdział w: [WZ-11472] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł; Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska] / [il. wprow. red. 2]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788393384310;
  Tytuł rozdziału: Usprawnienie procesu nadzoru produkcji poprzez wprowadzenie systemu klasy ERP w firmie Moneva Polska; Wojciech Szkoda, Tomasz Belica, s. 109--118; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 109--118 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:53]
  [397]; Rozdział w: [WZ-11471] Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji; Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej [red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičeta] / [il. wprow. red. 3]; Bielsko-Biała, 2013 . R. 6, ISBN: 9788363713348;
  Tytuł rozdziału: Analiza kryteriów oceny wskaźników jakości wybranego procesu produkcyjnego; Roman Kielec, s. 65--80; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 65--80 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:52]
  [398]; Rozdział w: [WZ-11471] Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji; Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej [red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičeta] / [il. wprow. red. 3]; Bielsko-Biała, 2013 . R. 6, ISBN: 9788363713348;
  Tytuł rozdziału: Współbieżne projektowanie wyrobów i planowanie kolejności ich montażu; Michał Sąsiadek, s. 109--124; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 109--124 / 0,89
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:52]
  [399]; Rozdział w: [WZ-11471] Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji; Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej [red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičeta] / [il. wprow. red. 3]; Bielsko-Biała, 2013 . R. 6, ISBN: 9788363713348;
  Tytuł rozdziału: Wsparcie instytucjonalne komercjalizacji wyników badań naukowych; Josef Basl, Milan Edl, Michał Sąsiadek, Roman Kielec, s. 203--212; 5,00; 4; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 203--212 / 0,56
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:52]
  [400]; Rozdział w: [WZ-11458] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 1]; Opole, 2013, ISBN: 978839303991;
  Tytuł rozdziału: Informatyczne wspomaganie procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora MSP; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 1169--1181; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 1169--1181 / 0,72
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-08-2015 13:50]
  [401]; Rozdział w: [WZ-11807] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sci. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2013 . Vol. 3, ISBN: 9788378421115;
  Tytuł rozdziału: Teachers' information competence towards their implementation of ICT methods and tools: correlation relationship and differentiating factors; Eunika Baron-Polańczyk, s. 15--37; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 15--37 / 1,28
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 17-08-2015 14:14]
  [402]; Rozdział w: [WZ-11807] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [sci. ed. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 1]; Zielona Góra, 2013 . Vol. 3, ISBN: 9788378421115;
  Tytuł rozdziału: The process of designing - computer-aided education: introduction; Eunika Baron-Polańczyk, s. 7--14; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--14 / 0,44
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 17-08-2015 14:13]
  [403]; Rozdział w: [WZ-11700] Průmyslové inženýrství 2013; Vydav. SmartMotion; Plzeň, 2013, ISBN: 9788087539545;
  Tytuł rozdziału: Planning of load in particular machining cells in the enterprise Calesa Sp. z o.o.; Roman Kielec, Łukasz Soliński, s. 90--97; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 90--97 / 0,44
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 11-08-2015 10:08]
  [404]; Rozdział w: [WZ-11714] Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum; Technická Univerzita vo Zvolene [eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec] / [il. wprow. red. 3]; Zvolen, 2013, ISBN: 9788022825313;
  Tytuł rozdziału: Resonance wood in violin construction; Jakub Kasprzyk, Maria Kowal, s. 119--127; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 119--127 / 0,50
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 11-08-2015 09:37]
  [405]; Rozdział w: [WZ-11714] Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum; Technická Univerzita vo Zvolene [eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec] / [il. wprow. red. 3]; Zvolen, 2013, ISBN: 9788022825313;
  Tytuł rozdziału: The assessment of noise emission in wood bucking; Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski, s. 27--30; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 27--30 / 0,22
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 11-08-2015 09:36]
  [406]; Rozdział w: [WZ-11714] Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum; Technická Univerzita vo Zvolene [eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec] / [il. wprow. red. 3]; Zvolen, 2013, ISBN: 9788022825313;
  Tytuł rozdziału: Exposure to noise and vibrations in machines and construction vehicles; Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski, s. 21--25; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 21--25 / 0,28
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 11-08-2015 09:36]
  [407]; Rozdział w: [WZ-11650] Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego [red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova] / [il. wprow. red. 4]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788378420866;
  Tytuł rozdziału: Ergonomic assessment of driver's pressure on foot pedals while steering the city bus; Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Paweł Bachman, s. 11--24; 4,17; 3; 3; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 11--24 / 0,78
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 05-08-2015 09:41]
  [408]; Rozdział w: [WZ-11650] Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego [red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova] / [il. wprow. red. 4]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788378420866;
  Tytuł rozdziału: Mental workload and professional risk of assembler-fitters; Andrzej Lasota, s. 55--65; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 55--65 / 0,61
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-09-2013 15:09]
  [409]; Rozdział w: [WZ-11650] Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego [red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova] / [il. wprow. red. 4]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788378420866;
  Tytuł rozdziału: Safety conditions in facilities using artificial UV radiation; Michaela Stefanikova, Marek Rybakowski, s. 165--175; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 165--175 / 0,61
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-09-2013 15:05]
  [410]; Rozdział w: [WZ-11650] Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego [red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova] / [il. wprow. red. 4]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788378420866;
  Tytuł rozdziału: Research on exposure to dust in the working environment on mechanical wood processing; Remigiusz Aksentowicz, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, s. 99--110; 4,17; 3; 3; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 99--110 / 0,67
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-09-2013 15:01]
  [411]; Rozdział w: [WZ-11650] Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego [red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova] / [il. wprow. red. 4]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788378420866;
  Tytuł rozdziału: Safety and hazard analysis present in flexible systems of extraction; Marek Rybakowski, Waldemar Uździcki, s. 85--98; 4,17; 2; 2; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 85--98 / 0,78
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-09-2013 14:58]
  [412]; Rozdział w: [WZ-11650] Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego [red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova] / [il. wprow. red. 4]; Zielona Góra, 2013, ISBN: 9788378420866;
  Tytuł rozdziału: Workload analysis of assembly positions; Andrzej Lasota, Mirela Ścigaj, s. 45--54; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 45--54 / 0,56
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-09-2013 14:43]
  [413]; Rozdział w: [WZ-10986] Kontrola; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu [red. nauk. H. Januszek, S. Gębara] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2012, ISBN: 9788361629085;
  Tytuł rozdziału: Kontrola i ocena procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych w aspekcie wdrażania zmian organizacyjnych; Waldemar Woźniak, s. 151--162; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 151--162 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-02-2015 13:01]
  [414]; Rozdział w: [WZ-10954] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. by E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2012 . Vol. 2, ISBN: 9788374814805;
  Tytuł rozdziału: ICT and the future of creative education. Introduction; Eunika Baron-Polańczyk, s. 7--11; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--11 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 10-12-2013 14:06]
  [415]; Rozdział w: [WZ-10953] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. by E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2012 . Vol. 1, ISBN: 9788374814799;
  Tytuł rozdziału: ICT and the future of creative education. Introduction; Eunika Baron-Polańczyk, s. 7--11; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--11 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 10-12-2013 14:04]
  [416]; Rozdział w: [WZ-11182] Nové trendy akustického spectra = New trends of acoustic spectrum; Technická Univerzita vo Zvolene [ed. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec] / [il. wprow. red. 0]; Zvolen, 2012, ISBN: 9788022823715;
  Tytuł rozdziału: The formation of acoustic conditions on the machines for the plastic processing of metals; Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, s. 157--160; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 157--160 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 23-10-2013 12:41]
  [417]; Rozdział w: [WZ-11672] Vibrations in physical systems; Poznań University of Technology [eds. C. Cempel, M. W. Dobry] / [il. wprow. red. 0]; Poznan, 2012 . Vol. 25, ISBN: 9788389333438;
  Tytuł rozdziału: Survey of some constitutive models for arterial walls under uniaxial and biaxial loading; Małgorzata A. Jankowska, Romuald Będziński, s. 177--184; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 177--184 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 01-10-2013 10:29]
  [418]; Rozdział w: [WZ-11490] Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym; Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [red. nauk. B. Siemieniecki] / [il. wprow. red. 0]; Toruń, 2012, ISBN: 9788323129875;
  Tytuł rozdziału: Związek pomiędzy kompetencjami informacyjnymi nauczycieli a wykorzystywaniem ICT w praktyce edukacyjnej; Eunika Baron-Polańczyk, s. 387--410; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 387--410 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-04-2013 09:37]
  [419]; Rozdział w: [WZ-11384] Labor czy opus?** : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2012, ISBN: 9788378420453;
  Tytuł rozdziału: Praca i jej brak w perspektywie ekonomicznej. Wybrane aspekty; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 265--284; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 265--284 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 20-02-2013 12:00]
  [420]; Rozdział w: [WZ-11387] Warstwa wierzchnia kształtowana technologicznie; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 0]; Gorzów Wlkp., 2012, ISBN: 9788393530960;
  Tytuł rozdziału: Sterowanie właściwościami eksploatacyjnymi elementów ze stali hartowanych obrobionych narzędziami z powłokami na bazie wieloskładnikowych azotków metali; Mariusz Jenek, Władimir Sieriebriakow, Leonid Shvartsburg, s. 63--73; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 63--73 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 12-02-2013 10:01]
  [421]; Rozdział w: [WZ-11212] Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością; Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer] / [il. wprow. red. 0]; Gorzów Wielkopolski, 2012, ISBN: 9788363134488;
  Tytuł rozdziału: Edukacja i niepełnosprawność w świetle CAPABILITY APPROACH. Wybrane aspekty; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 117--136; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 117--136 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-12-2012 14:19]
  [422]; Rozdział w: [WZ-10962] Titanium alloys - towards achieving enhanced properties for diversified applications; InTech, Open Acces Publisher [ed. by A.K.M. Nurul Amin] / [il. wprow. red. 0]; -, 2012, ISBN: 9789535103547;
  Tytuł rozdziału: Anodic layer formation on titanium and its alloys for biomedical applications; Elżbieta Krasicka-Cydzik, s. 175--200; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 175--200 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [423]; Rozdział w: [WZ-11123] The opportunities for and constraints to organizational development in the information society; Mfiles.pl [ed. by A. Stabryła] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2012, ISBN: 9788393510405;
  Tytuł rozdziału: Case-based application of decision-making model for a selection of the knowledge worker; Justyna Patalas-Maliszewska, s. 119--124; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 119--124 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [424]; Rozdział w: [WZ-10945] Art & media in education 2012 : new challenges and opportunities; Vydav. IRIS [red. B. Šupšáková] / [il. wprow. red. 0]; Bratislava, 2012, ISBN: 9788089238620;
  Tytuł rozdziału: The state and directions of the development of it competence in technology and it teachers in Poland; Eunika Baron-Polańczyk, s. 133--149; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 133--149 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [425]; Rozdział w: [WZ-10953] ICT in educational design : processes, materials, resources; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. by E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2012 . Vol. 1, ISBN: 9788374814799;
  Tytuł rozdziału: Designing in computer-aided didactic activity; Eunika Baron-Polańczyk, s. 13--36; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 13--36 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [426]; Rozdział w: [WZ-10986] Kontrola; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu [red. nauk. H. Januszek, S. Gębara] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2012, ISBN: 9788361629085;
  Tytuł rozdziału: Informatyczne systemy zarządzania klasy ERP, jako narzędzie kontroli procesów biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Sławomir Kłos, s. 121--140; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 121--140 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [427]; Rozdział w: [WZ-10917] Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością; Wydaw. PSW JPII [red. D. Tomczyszyn, W. Romanowicz] / [il. wprow. red. 0]; Biała Podlaska, 2012, ISBN: 9788361044657;
  Tytuł rozdziału: Wybrane instrumenty sprzyjające utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 230--244; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 230--244 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [428]; Rozdział w: [WZ-10921] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2012, ISBN: 9788393039944;
  Tytuł rozdziału: Efektywność służb utrzymania ruchu jako składowa efektywności przedsiębiorstwa; Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy, s. 203--213; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 203--213 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [429]; Rozdział w: [WZ-10921] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2012, ISBN: 9788393039944;
  Tytuł rozdziału: System decyzyjny w optymalnym harmonogramowaniu procesów produkcyjnych; Roman Kielec, Milan Edl, s. 284--295; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 284--295 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [430]; Rozdział w: [WZ-10921] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2012, ISBN: 9788393039944;
  Tytuł rozdziału: Zmiany sprawności psychomotorycznej i zmęczenia zależnie od zmiany roboczej; Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, s. 725--732; 4,17; 2; 2; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 725--732 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [431]; Rozdział w: [WZ-10921] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2012, ISBN: 9788393039944;
  Tytuł rozdziału: Komputerowe wspomaganie procesów dodatkowych w małym przedsiębiorstwie; Wojciech Babirecki, s. 747--758; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 747--758 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [432]; Rozdział w: [WZ-10921] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2012, ISBN: 9788393039944;
  Tytuł rozdziału: Innowacyjna rola ICT w społeczeństwie i w gospodarce; Josef Basl, Michał Sąsiadek, s. 759--768; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 759--768 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [433]; Rozdział w: [WZ-10994] Nowe media w edukacji; Wydaw. Adam Marszałek [red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki] / [il. wprow. red. 0]; Toruń, 2012, ISBN: 9788377803271;
  Tytuł rozdziału: Model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystania ICT; Eunika Baron-Polańczyk, s. 166--183; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 166--183 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [434]; Rozdział w: [WZ-11211] Arbeit und Technik in der Bildung : Modelle arbeitsorientierter technischer Bildung im internationalen Kontext - (Gesellschaft und Erziehung Historische und Systematische Perspektiven, 12); Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften [Hrsg. B. Meier] / [il. wprow. red. 0]; Frankfurt am Mein, 2012, ISBN: 9783631625392;
  Tytuł rozdziału: Allgemeintechnische Bildung in Polen; Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman, Bogusław Pietrulewicz, s. 159--165; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 159--165 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-11-2012 11:28]
  [435]; Rozdział w: [WZ-13411] Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy; Archives of Faundry Engineering [red. S. Pietrowski] / [il. wprow. red. 0]; Katowice, 2011, ISBN: 9788392926610;
  Tytuł rozdziału: Kształtowanie struktury pierwotnej stopów miedzi pod wpływem oddziaływań zewnętrznych; Adam Bydałek(*), A. Bydałek, M. Czyż, K. Najman, Paweł Schlafka, s. 49--60; 5,00; 5; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 49--60 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-12-2016 12:06]
  [436]; Rozdział w: [WZ-10823] Uczelnia przyjazna niepełnosprawności : pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie; Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer] / [il. wprow. red. 0]; Gorzów Wielkopolski, 2011, ISBN: 9788389682895;
  Tytuł rozdziału: Instrumenty wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do wykształcenia akademickiego; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 99--115; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 99--115 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 22-04-2016 10:55]
  [437]; Rozdział w: [WZ-10267] Pneuma ekologii : monografia; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych; Gorzów Wlkp., 2011, ISBN: 139788393216673;
  Tytuł rozdziału: Koncepcja badań relacji pomiędzy parkami naukowo-technologicznymi, parkami technologicznymi i przynależnymi firmami w oparciu o ekonomiczne modele przedsiębiorstw; Patrycja Nowicka, Katarzyna Skrzypek, Maciej Dzikuć, s. 154--161; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 154--161 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-11-2015 12:50]
  [438]; Rozdział w: [WZ-10926] Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii : monografia; Polskie Towarzystwo Ergonomiczne [red. nauk. E. Górska] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2011, ISBN: 9788393098316;
  Tytuł rozdziału: Podstawowe determinanty sprawności psychofizycznej kierowców; Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, s. 154--164; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 154--164 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-02-2015 13:01]
  [439]; Rozdział w: [WZ-11507] Contemporary and future trends in management; Wydaw. Politechniki Łódzkiej [ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, A. Walaszczyk] / [il. wprow. red. 0]; Łódź, 2011, ISBN: 9788372834317;
  Tytuł rozdziału: Business intelligence as a tool for knowledge management in SMEs; Justyna Patalas-Maliszewska, s. 93--105; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 93--105 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 29-04-2013 11:14]
  [440]; Rozdział w: [WZ-11363] Technology and medical sciences, TMSi 2010; CRC Press [eds. R. M. Natal Jorge [i. in.]] / [il. wprow. red. 0]; Boca Raton, 2011;
  Tytuł rozdziału: Calibration of free hand ultrasound probe tracked by optical system; Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński, Ewelina Świątek-Najwer, Paweł Krowicki, s. 63--68; 0,00; 4; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 63--68 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 31-01-2013 13:17]
  [441]; Rozdział w: [WZ-11363] Technology and medical sciences, TMSi 2010; CRC Press [eds. R. M. Natal Jorge [i. in.]] / [il. wprow. red. 0]; Boca Raton, 2011;
  Tytuł rozdziału: New approach to bone surface reconstruction from 2.5D sonographic dataset; Paweł Krowicki, Krzysztof Krysztoforski, Ewelina Świątek-Najwer, Romuald Będziński, s. 321--324; 0,00; 4; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 321--324 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 31-01-2013 13:10]
  [442]; Rozdział w: [WZ-11362] Chirurgie der abdominalen und thorakalen Aorta - (Berliner Gefäßchirurgische Reihe, Bd. 11); Springer [Hrsg. R. I. Rückert, W. Hepp, B. Luther] / [il. wprow. red. 0]; Berlin - Heidelberg, 2011;
  Tytuł rozdziału: Biomechanical definition of mechanical properties of the normal abdominal aortic walls and abdominal aortic aneurysm walls; J. Gnus, Wojciech Witkiewicz, Willy Hauzer, Magdalena Kobielarz, Monika Pfanhauser, Romuald Będziński, Sebastian Bałasz, s. 15--24; 5,00; 7; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 15--24 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 31-01-2013 12:24]
  [443]; Rozdział w: [WZ-11361] Biomechanika - (Mechanika Techniczna - Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki, T. 12); Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN [red. R. Będziński] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2011, ISBN: 9788389687616;
  Tytuł rozdziału: Biomechanika inżynierska - podstawowe problemy i kierunki rozwoju; Romuald Będziński, Krzysztof Ścigała, s. 21--75; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 21--75 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 31-01-2013 11:33]
  [444]; Rozdział w: [WZ-11361] Biomechanika - (Mechanika Techniczna - Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki, T. 12); Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN [red. R. Będziński] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2011, ISBN: 9788389687616;
  Tytuł rozdziału: Metody numeryczne i doświadczalne w biomechanice; Romuald Będziński, Krzysztof Ścigała, s. 77--178; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77--178 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 31-01-2013 11:31]
  [445]; Rozdział w: [WZ-11287] Innovative manufacturing technology = Innowacyjne technologie wytwarzania; Instytut Zawaansowanych Technologii Wytwarzania [ed. by L. Jaworska] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2011, ISBN: 9788393133949;
  Tytuł rozdziału: Tępienie się ostrzy narzędzi przy frezowaniu elementów klejonych z drewna na granicy faz materiałowych; Bolesław Porankiewicz, Grzegorz Wieloch, Ireneusz Idzikowski, Karol Jóźwiak, Tomasz Nalewa, Wojciech Zborowski, s. 241--257; 5,00; 6; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 241--257 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-01-2013 13:47]
  [446]; Rozdział w: [WZ-10926] Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii : monografia; Polskie Towarzystwo Ergonomiczne [red. nauk. E. Górska] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2011, ISBN: 9788393098316;
  Tytuł rozdziału: Analiza poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy samochodowe w zależności od typu nawierzchni drogowej i prędkości jazdy; Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, s. 337--346; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 337--346 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [447]; Rozdział w: [WZ-10755] Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie; Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej [red. W. Przybylski] / [il. wprow. red. 0]; Gdańsk, 2011 . T. 3, ISBN: 9788388579578;
  Tytuł rozdziału: Modyfikowanie własności warstwy wierzchniej w procesie nagniatania z wykorzystaniem dodatków eksploatacyjnych; Alicja Laber, s. 280--291; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 280--291 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [448]; Rozdział w: [WZ-10878] Toyotarity. Production factors : monography; Published by Yurii V. Makovetsky [ed. by S. Borkowski, P. Sygut] / [il. wprow. red. 0]; Dniepropetrovsk, 2011, ISBN: 9789661507738;
  Tytuł rozdziału: Error identification and reliability analysis in product design; Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Andrzej Miliszewski, s. 73--88; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 73--88 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [449]; Rozdział w: [WZ-10586] Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2011, ISBN: 9788374814256;
  Tytuł rozdziału: Projekowanie w działalności dydaktycznej wspomaganej komputerowo; Eunika Baron-Polańczyk, s. 13--38; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 13--38 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [450]; Rozdział w: [WZ-10554] Warstwa wierzchnia technologicznie kształtowana; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. L. Dąbrowski, T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 0]; Gorzów Wlkp., 2011, ISBN: 9788393216697;
  Tytuł rozdziału: Badanie chropowatości powierzchni płytek narzędziowych i materiału obrabianego w procesie toczenia; Mariusz Jenek, W. Sieriebriakow, s. 29--38; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 29--38 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [451]; Rozdział w: [WZ-10563] Kulturelle Diversität und Neue Medien : Entwicklungen - Interdependenzen - Resonanzen - (Network - Cultural Diversity and New Media, Vol. 16); trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist [Hg. G. Banse, I. Krebs] / [il. wprow. red. 0]; Berlin, 2011, ISBN: 9783896268976;
  Tytuł rozdziału: Development of innovation - experiences in Poland; Justyna Patalas-Maliszewska, s. 59--65; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 59--65 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [452]; Rozdział w: [WZ-10564] The entrepreneurship - innovation - marketing interface : 3rd symposium, Cottbus; Swiridoff Verlag [eds. D. Baier, W. Gaul, A. Rese, R. Würth] / [il. wprow. red. 0]; Künzelsau, 2011 . Vol. 12b, ISBN: 9783899292077;
  Tytuł rozdziału: Strategic knowledge management in small and medium-sized enterprises based on innovation transfer - a case study; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, s. 43--51; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 43--51 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [453]; Rozdział w: [WZ-10604] Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph; Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. by A. Saniuk, S. Saniuk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2011, ISBN: 9788393384303;
  Tytuł rozdziału: Information management systems in supporting decisions; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, s. 62--81; 5,00; 4; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 62--81 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [454]; Rozdział w: [WZ-10604] Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph; Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. by A. Saniuk, S. Saniuk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2011, ISBN: 9788393384303;
  Tytuł rozdziału: Examples of system applications; Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek, Grzegorz Maniarski, s. 108--132; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 108--132 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [455]; Rozdział w: [WZ-10608] Rheology - theory and application; EKMA Krzysztof Antosik [ed. by M. Dziubiński, K. Antosik] / [il. wprow. red. 0]; Warsaw, 2011 . Vol. 2, ISBN: 9788361905080;
  Tytuł rozdziału: Generalized second grade fluids - basic equations and basic flows; Anna Walicka, Paweł Jurczak, Edward Walicki, s. 303--335; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 303--335 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [456]; Rozdział w: [WZ-10608] Rheology - theory and application; EKMA Krzysztof Antosik [ed. by M. Dziubiński, K. Antosik] / [il. wprow. red. 0]; Warsaw, 2011 . Vol. 2, ISBN: 9788361905080;
  Tytuł rozdziału: Non-Newtonian fluids flows in porous media; Anna Walicka, Edward Walicki, s. 337--367; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 337--367 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [457]; Rozdział w: [WZ-10608] Rheology - theory and application; EKMA Krzysztof Antosik [ed. by M. Dziubiński, K. Antosik] / [il. wprow. red. 0]; Warsaw, 2011 . Vol. 2, ISBN: 9788361905080;
  Tytuł rozdziału: Flows of electro- and magneto-rheological fluids in curved clearances; Anna Walicka, Jarosław Falicki, Edward Walicki, s. 369--398; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 369--398 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [458]; Rozdział w: [WZ-10216] Wood machining; John Wiley & Sons, Inc. [ed. by J. P. Davim] / [il. wprow. red. 0]; Hoboken, 2011, ISBN: 9781848213159;
  Tytuł rozdziału: Wearing mechanisms contributing to reduced tool life after wood and secondary wood products machining; Bolesław Porankiewicz, s. 115--157; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 115--157 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-06-2011 15:13]
  [459]; Rozdział w: [WZ-10191] Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ - (Monografiâ, 14); Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" [red. L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2011, ISBN: 9785803704201;
  Tytuł rozdziału: Wybrane problemy obróbki plastycznej żeliw; Piotr Kuryło, Władysław Papacz, s. 200--206; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 200--206 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-06-2011 11:04]
  [460]; Rozdział w: [WZ-10191] Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ - (Monografiâ, 14); Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" [red. L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2011, ISBN: 9785803704201;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie pakietu Matlab Simulink w modelowaniu zjawiska tarcia; Piotr Kuryło, Władysław Papacz, s. 207--218; 2,27; 2; 2; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 207--218 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-06-2011 11:04]
  [461]; Rozdział w: [WZ-10191] Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ - (Monografiâ, 14); Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" [red. L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2011, ISBN: 9785803704201;
  Tytuł rozdziału: Analiza ugięć resorów kompozytowych; Władysław Papacz, Piotr Kuryło, s. 233--243; 2,27; 2; 2; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 233--243 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-06-2011 11:04]
  [462]; Rozdział w: [WZ-10191] Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ - (Monografiâ, 14); Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" [red. L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2011, ISBN: 9785803704201;
  Tytuł rozdziału: Badanie wpływu rodzaju powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia stali hartowanej; Mariusz Jenek, L. Szwarcburg, W. Sieriebriakow, s. 177--181; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 177--181 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-06-2011 11:04]
  [463]; Rozdział w: [WZ-10191] Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ - (Monografiâ, 14); Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" [red. L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2011, ISBN: 9785803704201;
  Tytuł rozdziału: Badanie wpływu grubości powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia żeliwa; Mariusz Jenek, s. 182--188; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 182--188 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-06-2011 11:04]
  [464]; Rozdział w: [WZ-10191] Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ - (Monografiâ, 14); Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" [red. L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2011, ISBN: 9785803704201;
  Tytuł rozdziału: Wielokryterialne projektowanie procesów technologicznych w aspekcie synergii; Piotr Kuryło, s. 189--199; 2,27; 1; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 189--199 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-06-2011 11:04]
  [465]; Rozdział w: [WZ-10191] Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ - (Monografiâ, 14); Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" [red. L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2011, ISBN: 9785803704201;
  Tytuł rozdziału: Badanie wpływu grubości powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia żeliwa i stali; Mariusz Jenek, L. Szwarcburg, W. Sieriebriakow, s. 166--170; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 166--170 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-06-2011 11:04]
  [466]; Rozdział w: [WZ-10191] Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ - (Monografiâ, 14); Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" [red. L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2011, ISBN: 9785803704201;
  Tytuł rozdziału: Badanie wpływu rodzaju powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia żeliwa; Mariusz Jenek, Robert Barski, s. 171--176; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 171--176 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-06-2011 11:04]
  [467]; Rozdział w: [WZ-10191] Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ - (Monografiâ, 14); Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" [red. L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2011, ISBN: 9785803704201;
  Tytuł rozdziału: Praktyczne aspekty zabudowy napędu elektrycznego w pojeździe samochodowym; Robert Barski, M. Budek, s. 148--155; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 148--155 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-06-2011 11:02]
  [468]; Rozdział w: [WZ-10191] Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ - (Monografiâ, 14); Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" [red. L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2011, ISBN: 9785803704201;
  Tytuł rozdziału: Biogaz paliwem miejskim; Władysław Papacz, Piotr Kuryło, s. 244--252; 2,27; 2; 2; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 244--252 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-06-2011 10:55]
  [469]; Rozdział w: [WZ-10074] Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie; Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP [red. J. Plak] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2011, ISBN: 9788361121459;
  Tytuł rozdziału: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu i utrzymaniu się w zatrudnieniu poprzez usługi rynku pracy; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 75--102; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 75--102 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-03-2011 11:42]
  [470]; Rozdział w: [WZ-10055] Technologie informacyjno-komunikacyjne w pocesie kształcenia; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [praca zbiorowa pod red. Jacka Jędryczkowskiego] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2011, ISBN: 9788392977308;
  Tytuł rozdziału: Z badań nad mediami edukacyjnymi w nauczaniu techniki i informatyki; Eunika Baron-Polańczyk, s. 73--80; 1,92; 1; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 73--80 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 10-03-2011 11:25]
  [471]; Rozdział w: [WZ-13413] Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach; Archives of Faundry Engineering [S. Pietrowski] / [il. wprow. red. 0]; Katowice, 2010, ISBN: 9788392926610;
  Tytuł rozdziału: Wybrane zaganienia z optymalizacji procesów topnienia miedzi i jej stopów; Adam Bydałek(*), s. 21--41; 5,00; 1; 0; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 21--41 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-12-2016 12:27]
  [472]; Rozdział w: [WZ-9744] Dominanty sozoglobalistyki; Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych [red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 0]; Gorzów Wlkp., 2010, ISBN: 139788392510895;
  Tytuł rozdziału: Geographical information systems; Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć, Katarzyna Skrzypek, s. 131--137; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 131--137 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 23-11-2015 14:18]
  [473]; Rozdział w: [WZ-11395] Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVII - (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, nr 216); Wrocławskie Towarzystwo Naukowe [red. J. Zarzycki] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2010;
  Tytuł rozdziału: Komputerowe wspomaganie doboru techniki leczenia złamań przezkrętarzowych kości udowej; Jakub Słowiński, Krzysztof Ścigała, Konrad Kudłacik, Romuald Będziński, Andrzej Wall, s. 273--281; 5,00; 5; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 273--281 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 15-02-2013 13:50]
  [474]; Rozdział w: [WZ-10062] Obróbka skrawaniem : współczesne problemy - (Szkoła Obróbki Skrawaniem, 4); Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Łódź, 2010, ISBN: 8392026934;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie skrawania do strukturyzacji powierzchni drewna; Grzegorz Wieloch, Bolesław Porankiewicz, Rafał Mostowski, s. 465--472; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 465--472 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 15-03-2011 11:46]
  [475]; Rozdział w: [WZ-10019] Driver occupational safety : shaping well-being of drivers and passengers; Publishing House of Poznan University of Technology [eds. W. Horst, G. Dahlke] / [il. wprow. red. 0]; Poznan, 2010, ISBN: 9788371439636;
  Tytuł rozdziału: How the use of tachograph in vehicles affect level of road safety in the opinions of drivers; Marek Rybakowski, s. 43--57; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 43--57 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 17-02-2011 12:26]
  [476]; Rozdział w: [WZ-10002] Edukacja - praca - rynek pracy; Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski [pod red. B. Pietrulewicza] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2010, ISBN: 9788393228003;
  Tytuł rozdziału: Szef jako zawód: wybrane zagadnienia. Refleksja nad pracą współczesnych kierowników; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 273--284; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 273--284 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 14-02-2011 15:26]
  [477]; Rozdział w: [WZ-9995] Towards a better school (international perspectives); Educational Research Consulting [ed. by E. Perzycka] / [il. wprow. red. 0]; Boise, 2010, ISBN: 9780975872376;
  Tytuł rozdziału: Educational media in teaching technology and IT (research report); Eunika Baron-Polańczyk, s. 43--58; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 43--58 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 14-02-2011 09:57]
  [478]; Rozdział w: [WZ-9954] Dydaktyczna użyteczność komputerów; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2010, ISBN: 9788374813853;
  Tytuł rozdziału: Metodyka zarządzania projektami w edukacji; Eunika Baron-Polańczyk, s. 35--55; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 35--55 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-01-2011 14:40]
  [479]; Rozdział w: [WZ-9942] Współczesne nurty badawcze młodych naukowców; Instytut Naukowo-Wydaw. "Maiuscula" sp. z o. o. [red. nauk. D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska] / [il. wprow. red. 0]; Poznan, 2010, ISBN: 9788393152735;
  Tytuł rozdziału: Analiza efektywności energetycznej pneumatycznych instalacji wyciągowych; Remigiusz Aksentowicz, s. 417--423; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 417--423 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-01-2011 14:39]
  [480]; Rozdział w: [WZ-9942] Współczesne nurty badawcze młodych naukowców; Instytut Naukowo-Wydaw. "Maiuscula" sp. z o. o. [red. nauk. D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska] / [il. wprow. red. 0]; Poznan, 2010, ISBN: 9788393152735;
  Tytuł rozdziału: Wartości i postawy determinantą bezpiecznej pracy inżyniera; Marek Rybakowski, s. 339--350; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 339--350 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-01-2011 14:37]
  [481]; Rozdział w: [WZ-9906] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy; Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego [red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2010, ISBN: 9788392466987;
  Tytuł rozdziału: Korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami z usług rynku pracy; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 155--179; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 155--179 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 31-12-2010 09:56]
  [482]; Rozdział w: [WZ-9861] Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości; Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [red. R. Gerlach] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2010, ISBN: 9788370967734;
  Tytuł rozdziału: Przygotowanie zawodowe nauczycieli do realizacji zajęć technicznych i komputerowych; Eunika Baron-Polańczyk, s. 275--285; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 275--285 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-11-2010 11:40]
  [483]; Rozdział w: [WZ-9799] Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki; Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego [red. nauk. M. Rybakowski, J. Stebila] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2010, ISBN: 9788392466970;
  Tytuł rozdziału: Interfejsy dotykowe jako sposób komunikowania sie człowieka z maszyną; Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, s. 117--127; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 117--127 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 22-10-2010 10:58]
  [484]; Rozdział w: [WZ-9799] Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki; Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego [red. nauk. M. Rybakowski, J. Stebila] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2010, ISBN: 9788392466970;
  Tytuł rozdziału: Współczesne problemy bezpieczeństwa i kultury pracy; Marek Rybakowski, Anna Rosa, s. 9--26; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--26 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 22-10-2010 10:54]
  [485]; Rozdział w: [WZ-9704] Prolegomena bezpieczeństwa publicznego = Razmyslenija o publicnoi bezopasnosti = Consideration about the public safety; Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II [red. nauk. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2010, ISBN: 97883899320607;
  Tytuł rozdziału: Formirovanie kačestva poverhnosti v processe mechaničeskoj obraborki instrumentom s plastinami iz tverdogo splava s nanesennym na nich pokrytiâmi; V. I. Serebrâkov, Leonid E. Švarcburg, Mariusz Jenek, s. 307--313; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 307--313 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 15-10-2010 14:59]
  [486]; Rozdział w: [WZ-9725] Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej; Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN [red. B. Gąciarz] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2010, ISBN: 9788376830186;
  Tytuł rozdziału: Losy zawodowe niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych - mieszkańców województwa lubuskiego; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 258--276; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 258--276 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-09-2010 14:09]
  [487]; Rozdział w: [WZ-9704] Prolegomena bezpieczeństwa publicznego = Razmyslenija o publicnoi bezopasnosti = Consideration about the public safety; Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II [red. nauk. T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2010, ISBN: 97883899320607;
  Tytuł rozdziału: Budżet zadaniowy jako narzędzie bezpieczeństwa finansów publicznych; Anna Saniuk, Roman Stryjski, s. 33--39; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 33--39 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 22-07-2010 12:15]
  [488]; Rozdział w: [WZ-9694] Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Akademia Ekonomiczna w Katowicach [red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa - Katowice, 2010, ISBN: 9788372465184;
  Tytuł rozdziału: Wybrane nurty w polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 191--200; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 191--200 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 13-07-2010 10:07]
  [489]; Rozdział w: [WZ-9666] Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego - (Edukacja XXI Wieku, 20); Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa [red. nauk. A. Zduniak] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2010 . T. 2, ISBN: 9788361304197;
  Tytuł rozdziału: Pomiar efektywności i skuteczności procesu kształcenia ustawicznego w szkole wyższej na przykładzie badań własnych; Marek Rybakowski, s. 110--115; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 110--115 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 06-07-2010 14:24]
  [490]; Rozdział w: [WZ-9517] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2010 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. nauk. J. Charytonowicz] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2010, ISBN: 9788392663034;
  Tytuł rozdziału: Uciążliwości hałasowe w transporcie kolejowym; Edward Kowal, Paweł Kaźmierczak, Patrycja Hamerska, s. 215--226; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 215--226 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-03-2010 11:15]
  [491]; Rozdział w: [WZ-9509] Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice; Wydaw. Politechniki Poznańskiej [red. A. Milecki] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2010 .- Wyd. 2 zmien. i rozszerz., ISBN: 9788371438721;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie dżojstików typu "haptic" z hamulcami MR do sterowania manipulatorem; Marcin Chciuk, s. 96--99; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 96--99 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-03-2010 11:26]
  [492]; Rozdział w: [WZ-9509] Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice; Wydaw. Politechniki Poznańskiej [red. A. Milecki] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2010 .- Wyd. 2 zmien. i rozszerz., ISBN: 9788371438721;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie cieczy MR w dżojstikach typu "haptic"; Paweł Bachman, s. 93--96; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 93--96 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-03-2010 11:25]
  [493]; Rozdział w: [WZ-9206] Aporie ekologii pogranicza : monografia; ZWSHiFM [red. nauk. W. Wawrzyniec, T. Zaborowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2009, ISBN: 9788389932051;
  Tytuł rozdziału: Geograficzne systemy informacyjne; Katarzyna Skrzypek, Maciej Dzikuć, Magdalena Dalecka-Zaborowska, s. 360--365; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 360--365 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 19-11-2015 10:34]
  [494]; Rozdział w: [WZ-9455] Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ - (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK, 12); MGTU Stankin [red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2009, ISBN: 9785702806440;
  Tytuł rozdziału: K voprosu upravlâemogo pozicionirovaniâ promyšlennogo mobil'nogo robota dlâ vypol'neniâ tehnologičeskih operacij; Władimir Dragajew, s. 224--229; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 224--229 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-12-2010 12:15]
  [495]; Rozdział w: [WZ-9814] Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały; Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach [red. J. Janiga, I. Nijaki] / [il. wprow. red. 0]; Żary, 2009, ISBN: 9788360143087;
  Tytuł rozdziału: Ocena hałasu na stanowisku maszynisty lokomotyw spalinowych; Grzegorz Dudarski, Paweł Nowak, s. 87--95; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 87--95 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-11-2010 12:14]
  [496]; Rozdział w: [WZ-9814] Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały; Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach [red. J. Janiga, I. Nijaki] / [il. wprow. red. 0]; Żary, 2009, ISBN: 9788360143087;
  Tytuł rozdziału: Analiza parametrów mikroklimatu na stanowisku operatora elektronowego mikroskopu skaningowego wraz z planem poprawy komfortu cieplnego; Grzegorz Dudarski, Małgorzata Derezińska, s. 79--86; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 79--86 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-11-2010 12:12]
  [497]; Rozdział w: [WZ-9814] Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały; Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach [red. J. Janiga, I. Nijaki] / [il. wprow. red. 0]; Żary, 2009, ISBN: 9788360143087;
  Tytuł rozdziału: Efektywność i skuteczność procesu kształcenia i ich pomiar w dydaktyce ergonomii i bezpieczeństwa pracy na przykładzie badań własnych w szkole wyższej; Marek Rybakowski, s. 37--42; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 37--42 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-11-2010 12:08]
  [498]; Rozdział w: [WZ-9814] Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały; Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach [red. J. Janiga, I. Nijaki] / [il. wprow. red. 0]; Żary, 2009, ISBN: 9788360143087;
  Tytuł rozdziału: Wizualizacja wypadków drogowych w dydaktyce bezpieczeństwa pracy; Waldemar Uździcki, s. 33--36; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 33--36 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-11-2010 12:02]
  [499]; Rozdział w: [WZ-9526] Ekonomiczne, społeczne i techniczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse , zagrożenia; Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. [red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak] / [il. wprow. red. 0]; Gorzów Wlkp., 2009, ISBN: 9788388991158;
  Tytuł rozdziału: Analiza kosztów pośrednich w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem; Waldemar Woźniak, s. 57--64; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 57--64 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-04-2010 09:32]
  [500]; Rozdział w: [WZ-9455] Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ - (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK, 12); MGTU Stankin [red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2009, ISBN: 9785702806440;
  Tytuł rozdziału: The idea of 3-phase test of Diesel engines for HD class vehicles and evaluation of static relevance of emission projection in a 3-phase test in relation to ECE R 49 test; Robert Barski, Albert Lewandowski, Mariusz Jenek, s. 265--277; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 265--277 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-03-2010 17:05]
  [501]; Rozdział w: [WZ-9455] Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ - (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK, 12); MGTU Stankin [red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2009, ISBN: 9785702806440;
  Tytuł rozdziału: Ocena istotności statystycznej odwzorowania emisji w teście badawczym SET silników ZS pojazdów klasy HD w stosunku do testu ECE R49; Robert Barski, Mariusz Jenek, Albert Lewandowski, s. 252--264; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 252--264 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-03-2010 17:00]
  [502]; Rozdział w: [WZ-9455] Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ - (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK, 12); MGTU Stankin [red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2009, ISBN: 9785702806440;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie metody planowania badań G. Taguchi do analizy i optymalizacji procesu nagniatania żeliwa EN GJSFP 450-10; Eugene Feldshtein, Albert Lewandowski, s. 246--251; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 246--251 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-03-2010 16:56]
  [503]; Rozdział w: [WZ-9455] Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ - (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK, 12); MGTU Stankin [red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg] / [il. wprow. red. 0]; Moskva, 2009, ISBN: 9785702806440;
  Tytuł rozdziału: Badanie wpływu rodzaju i grubości powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia stali; Mariusz Jenek, s. 239--245; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 239--245 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-03-2010 16:54]
  [504]; Rozdział w: [WZ-9422] Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków; Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa [red. nauk. M. Gawrońska-Garstka] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2009, ISBN: 9788361304159;
  Tytuł rozdziału: Kariera zawodowa pracowników i możliwości jej kształtowania w procesie pracy; Karolina Łaniec, Bogusław Pietrulewicz, s. 164--170; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 164--170 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2010 13:02]
  [505]; Rozdział w: [WZ-9422] Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków; Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa [red. nauk. M. Gawrońska-Garstka] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2009, ISBN: 9788361304159;
  Tytuł rozdziału: Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie; Anna Rosa, Bogusław Pietrulewicz, Marek Rybakowski, s. 132--139; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 132--139 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2010 13:00]
  [506]; Rozdział w: [WZ-9422] Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków; Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa [red. nauk. M. Gawrońska-Garstka] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2009, ISBN: 9788361304159;
  Tytuł rozdziału: Motywowanie i jego rola w stymulowaniu pożądanych postaw i zachowań zawodowych pracowników; Iwona Czwałga, Marek Rybakowski, s. 101--107; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 101--107 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2010 12:58]
  [507]; Rozdział w: [WZ-9413] Creation of social capital; Publishing House of Poznan University of Technology [ed. by J. Przybysz] / [il. wprow. red. 0]; Poznan, 2009, ISBN: 9788371438615;
  Tytuł rozdziału: Self-reported fatigue in sewing operators; Andrzej Lasota, s. 53--59; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 53--59 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 11-02-2010 13:35]
  [508]; Rozdział w: [WZ-9412] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2009 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. nauk. J. Charytonowicz] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2009, ISBN: 9788392663010;
  Tytuł rozdziału: Problemy środowiskowe w kontekście zdrowia; Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik, s. 125--136; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 125--136 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 11-02-2010 12:19]
  [509]; Rozdział w: [WZ-9412] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2009 roku - (Zastosowania Ergonomii); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. nauk. J. Charytonowicz] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2009, ISBN: 9788392663010;
  Tytuł rozdziału: Wpływ warunków pracy i wieku na sprawność psychomotoryczną; Paweł Kaźmierczak, Edward Kowal, s. 31--38; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 31--38 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 11-02-2010 12:17]
  [510]; Rozdział w: [WZ-9411] Ergonomia - technika i technologia - zarządzanie; Wydaw. Politechniki Poznańskiej [red. M. Fertsch] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2009, ISBN: 9788371438664;
  Tytuł rozdziału: Perspektywy funkcjonowania systemów makroergonomicznych; Edward Kowal, s. 69--79; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 69--79 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 11-02-2010 11:53]
  [511]; Rozdział w: [WZ-9410] Prewencja ergonomiczna schorzeń uwarunkowanych pracą : monografia; Wydaw. Politechniki Poznańskiej [red. W. M. Horst] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2009, ISBN: 8371438493;
  Tytuł rozdziału: Proces narastającego zmęczenia na przykładzie pracowników banku; Paweł Kaźmierczak, Edward Kowal, Adam Wardyn, s. 87--102; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 87--102 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 11-02-2010 11:24]
  [512]; Rozdział w: [WZ-9400] Postępy teorii i praktyki odlewniczej : monografia przygotowana z okazji 50. Konferencji "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali"; Archives of Faundry Engineering [pod red. J. Szajnara] / [il. wprow. red. 0]; Katowice - Gliwice, 2009, ISBN: 9788392926603;
  Tytuł rozdziału: Procesy modyfikacji w kształtowaniu struktury i właściwości stopów miedzi; Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski, Remigiusz Romankiewicz, s. 377--384; 5,00; 4; 4; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 377--384 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 10-02-2010 15:11]
  [513]; Rozdział w: [WZ-9382] Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Zdzisław Wołk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2009, ISBN: 9788374812764;
  Tytuł rozdziału: Rodzina i jej rola w zakresie przygotowania dziecka w wieku gimnazjalnym do wyboru zawodu; Aneta Klementowska, s. 177--185; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 177--185 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 29-01-2010 13:43]
  [514]; Rozdział w: [WZ-9348] Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania; Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. R. Bzdyra] / [il. wprow. red. 0]; Koszalin, 2009 . T. 4, ISBN: 9788373651906;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach sektora MSP; Justyna Patalas-Maliszewska, Monika Cicha, s. 183--190; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 183--190 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-01-2010 10:53]
  [515]; Rozdział w: [WZ-9309] Qualität Technischer Bildung : zur Entwicklung von Kompetenzmodellen und Kompetenzdiagnostik - (Schriften zu Arbeit - Beruf - Bildung, Bd. 3); Machmit-Verl. [hrsg. von W. E. Theuerkauf, H. Meschenmoser, B. Meier, H. Zöllner] / [il. wprow. red. 0]; Berlin, 2009, ISBN: 3932598199;
  Tytuł rozdziału: Bildungskompetenzen der Lehrer für Technik; Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman, Mirosław Matyjaszczyk, s. 279--292; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 279--292 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 10-12-2009 09:59]
  [516]; Rozdział w: [WZ-9246] Challenges in enterprise management of today - (Monograph); Wydaw. Politechniki Łódzkiej [Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta] / [il. wprow. red. 0]; Łódź, 2009, ISBN: 9788372833235;
  Tytuł rozdziału: Implementation of innovative project in SME - decision process model; Justyna Patalas-Maliszewska, Eryk Szwarc, s. 89--97; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 89--97 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-11-2009 13:11]
  [517]; Rozdział w: [WZ-9267] Macroergonomics vs social ergonomics; Publishing House of Poznan University of Technology [ed. L. Pacholski] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2009, ISBN: 8371438417;
  Tytuł rozdziału: Macroergonomic assessment of foundry production in reference to ecological criteria; Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik, s. 155--174; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 155--174 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 16-11-2009 12:07]
  [518]; Rozdział w: [WZ-9253] Edukacja informacyjna : neomedia w społeczeństwie wiedzy; PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, sp. j. [red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka] / [il. wprow. red. 0]; Szczecin, 2009, ISBN: 9788375181807;
  Tytuł rozdziału: Cyfrowe narzędzia medialne a przemiany w edukacji informatycznej i informacyjnej; Eunika Baron-Polańczyk, s. 121--127; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 121--127 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 06-11-2009 12:19]
  [519]; Rozdział w: [WZ-9249] Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania; AGH. Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne; Kraków, 2009, ISBN: 978837464248;
  Tytuł rozdziału: Dobór wielodyscyplinarnych zespołów roboczych w inżynierii współbieżnej; Ilona Wojdarska, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy, s. 233--238; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 233--238 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-11-2009 15:08]
  [520]; Rozdział w: [WZ-9247] Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes - (Monograph); Wydaw. Politechniki Łódzkiej [Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna] / [il. wprow. red. 0]; Łódź, 2009, ISBN: 9788372833228;
  Tytuł rozdziału: Methodology of the ERP system inproving in manufacturing enterprises; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, s. 23--30; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 23--30 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-11-2009 16:15]
  [521]; Rozdział w: [WZ-9246] Challenges in enterprise management of today - (Monograph); Wydaw. Politechniki Łódzkiej [Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta] / [il. wprow. red. 0]; Łódź, 2009, ISBN: 9788372833235;
  Tytuł rozdziału: Assessment of SME personnel usefulness - case study; Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, s. 47--57; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 47--57 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-11-2009 16:04]
  [522]; Rozdział w: [WZ-9198] Komputerowe wspomaganie dydaktyki; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2009, ISBN: 9788374812689;
  Tytuł rozdziału: Pakiet Matlab w klasycznej metodzie problemowego nauczania; Mirosław Adamczyk, s. 95--107; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 95--107 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-10-2009 10:13]
  [523]; Rozdział w: [WZ-9198] Komputerowe wspomaganie dydaktyki; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. E. Baron-Polańczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2009, ISBN: 9788374812689;
  Tytuł rozdziału: Dydaktyczna użyteczność komputerów; Eunika Baron-Polańczyk, s. 9--25; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--25 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-10-2009 10:07]
  [524]; Rozdział w: [WZ-9196] Obróbka skrawaniem : zaawansowana technika - (Szkoła Obróbki Skrawaniem, 3); Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego [red. H. Latoś] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2009, ISBN: 9788361314967;
  Tytuł rozdziału: Nowe konstrukcje narzędzi ułatwiające odprowadzenie wiórów powstających w czasie skrawania; Grzegorz Wieloch, Bolesław Porankiewicz, Rafał Mostowski, s. 315--324; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 315--324 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-10-2009 09:52]
  [525]; Rozdział w: [WZ-9196] Obróbka skrawaniem : zaawansowana technika - (Szkoła Obróbki Skrawaniem, 3); Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego [red. H. Latoś] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2009, ISBN: 9788361314967;
  Tytuł rozdziału: Metodologia ogólna projektowania narzędzi skrawających; Eugene Feldshtein, s. 275--282; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 275--282 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-10-2009 09:49]
  [526]; Rozdział w: [WZ-9196] Obróbka skrawaniem : zaawansowana technika - (Szkoła Obróbki Skrawaniem, 3); Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego [red. H. Latoś] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2009, ISBN: 9788361314967;
  Tytuł rozdziału: Poprawa skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach minimalnego przepływu środka chłodząco-smarującego; Eugene Feldshtein, Radosław Maruda, s. 139--146; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 139--146 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-10-2009 09:42]
  [527]; Rozdział w: [WZ-9196] Obróbka skrawaniem : zaawansowana technika - (Szkoła Obróbki Skrawaniem, 3); Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego [red. H. Latoś] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2009, ISBN: 9788361314967;
  Tytuł rozdziału: Wpływ warunków obróbki na właściwości powierzchni elementów z żeliwa GJS2131 odpornego na ścieranie; Eugene Feldshtein, Halina Pacha-Gołębiowska, s. 97--104; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 97--104 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-10-2009 09:39]
  [528]; Rozdział w: [WZ-9037] Edukacja - praca - bezpieczeństwo; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. M. Rybakowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2009, ISBN: 9788374812382;
  Tytuł rozdziału: Edukacja dla bezpieczeństwa - nowe wyzwania i potrzeby; Marek Rybakowski, s. 9--22; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--22 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 22-04-2009 12:37]
  [529]; Rozdział w: [WZ-8911] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [pod red. R. Knosali] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2009, ISBN: 9788392379775;
  Tytuł rozdziału: Komputerowe wspomaganie wyboru sekwencji montażu a metody sieciowe; Taras Nahirnyy, Michał Sąsiadek, s. 200--205; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 200--205 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-02-2009 13:31]
  [530]; Rozdział w: [WZ-8910] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [pod red. R. Knosali] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2009, ISBN: 9788392379775;
  Tytuł rozdziału: Rola instytucji badawczo-rozwojowych w kształtowaniu innowacyjności firm; Roman Kielec, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 493--501; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 493--501 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-02-2009 13:11]
  [531]; Rozdział w: [WZ-8910] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [pod red. R. Knosali] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2009, ISBN: 9788392379775;
  Tytuł rozdziału: Systemy doradcze w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami; Wojciech Babirecki, s. 32--40; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 32--40 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-02-2009 13:05]
  [532]; Rozdział w: [WZ-8952] Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812990;
  Tytuł rozdziału: Agent programowy w systemie optymalizacji konstrukcji cienkościennych; Renata Kasperska, Andrzej Kasperski, s. 37--47; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 37--47 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2018 10:18]
  [533]; Rozdział w: [WZ-8952] Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812990;
  Tytuł rozdziału: Komputerowa implementacja repozytorium dokumentów; Renata Kasperska, Andrzej Kasperski, Dariusz Rupiński, s. 27--35; 2,27; 3; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 27--35 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2018 10:18]
  [534]; Rozdział w: [WZ-8511] Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia; Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [red. R. Gerlach, A. Kulpa-Puczyńska, R. Tomaszewska-Lipiec] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2008, ISBN: 9788370966560;
  Tytuł rozdziału: Związek korelacyjny pomiędzy kompetencjami informacyjnymi a działaniami nauczycieli na rzecz projektowania i wykorzystywania materiałów dydaktycznych w świetle badań własnych; Eunika Baron-Polańczyk, s. 114--126; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 114--126 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [535]; Rozdział w: [WZ-8504] Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku; Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego [red. Z. Wiatrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański] / [il. wprow. red. 0]; Włocławek, 2008 . T. 2, ISBN: 9788360150450;
  Tytuł rozdziału: Praca zawodowa w procesie kształtowania kariery zawodowej; Bogusław Pietrulewicz, s. 283--292; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 283--292 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [536]; Rozdział w: [WZ-8296] Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2008 . T. 1, ISBN: 9788392379737;
  Tytuł rozdziału: Komputerowe wspomaganie zarządzania Wydziałem Ołowiu przedsiębiorstwa branży hutniczej; Wojciech Babirecki, Ryszard Gołąbek, Taras Nahirnyy, s. 15--25; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 15--25 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [537]; Rozdział w: [WZ-8296] Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2008 . T. 1, ISBN: 9788392379737;
  Tytuł rozdziału: Reorganizacja rzeczywistego procesu przemysłowego z wykorzystaniem macierzy zależności i algorytmu ewolucyjnego; Roman Kielec, Michał Sąsiadek, s. 541--549; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 541--549 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [538]; Rozdział w: [WZ-11280] Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego; Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania [red. J. Olszewski] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2008, ISBN: 9788388018541;
  Tytuł rozdziału: Efektywność i skuteczność procesu kształcenia i ich pomiar w dydaktyce ergonomii i bezpieczeństwa pracy na przykładzie badań własnych w szkole wyższej; Marek Rybakowski, s. 163--172; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 163--172 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-01-2013 10:48]
  [539]; Rozdział w: [WZ-9149] Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland - (Reiche Hochschulschriften, 25); Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist [ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Berlin, 2008, ISBN: 9783896268730;
  Tytuł rozdziału: Innovations; Sławomir Kłos, Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Janusz Mleczko, Aleksander Moczała, s. 35--64; 5,00; 5; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 35--64 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2009 14:08]
  [540]; Rozdział w: [WZ-9149] Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland - (Reiche Hochschulschriften, 25); Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist [ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos] / [il. wprow. red. 0]; Berlin, 2008, ISBN: 9783896268730;
  Tytuł rozdziału: Management competence; Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Sławomir Kukla, Irene Krebs, s. 11--31; 5,00; 6; 4; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 11--31 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 27-08-2009 14:08]
  [541]; Rozdział w: [WZ-8977] Modelowanie i inżynieria produkcji w ekorozwoju - (Studia i Monografie/Politechnika Opolska, z. 236); Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej [red. S. Szymura] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2008, ISBN: 9788360691427;
  Tytuł rozdziału: Zanieczyszczenie środowiska w procesie wytwarzania wyrobów ze stopów żelaza; Stanisław Janik, Izabela Gabryelewicz, s. 96--104; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 96--104 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 21-05-2009 10:31]
  [542]; Rozdział w: [WZ-8977] Modelowanie i inżynieria produkcji w ekorozwoju - (Studia i Monografie/Politechnika Opolska, z. 236); Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej [red. S. Szymura] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2008, ISBN: 9788360691427;
  Tytuł rozdziału: Ocena zmian sprawności psychofizycznej u osób narażonych na hałas w warunkach testów laboratoryjnych; Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, s. 20--30; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 20--30 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 21-05-2009 10:31]
  [543]; Rozdział w: [WZ-9043] Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia; Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. [red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak] / [il. wprow. red. 0]; Gorzów Wlkp., 2008, ISBN: 9788388991134;
  Tytuł rozdziału: Wpływ wdrożenia systemu ERP na wartość przedsiębiorstwa produkcyjnego; Sławomir Kłos, Anna Saniuk, s. 17--26; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 17--26 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-04-2009 13:23]
  [544]; Rozdział w: [WZ-9015] Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych; Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna [red. A. Barczyński] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2008 . Z. 54, ISBN: 97883612900603;
  Tytuł rozdziału: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - przegląd barier i propozycji ich przełamywania; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 243--276; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 243--276 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-04-2009 15:39]
  [545]; Rozdział w: [WZ-9015] Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych; Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna [red. A. Barczyński] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2008 . Z. 54, ISBN: 97883612900603;
  Tytuł rozdziału: Osoby z niepełnosprawnością a zdolność do zatrudnienia; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 158--171; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 158--171 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-04-2009 15:34]
  [546]; Rozdział w: [WZ-9015] Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych; Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna [red. A. Barczyński] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2008 . Z. 54, ISBN: 97883612900603;
  Tytuł rozdziału: Systemy i programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 88--117; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 88--117 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-04-2009 15:32]
  [547]; Rozdział w: [WZ-9014] The method of fundamental solutions - a meshless method; Dynamic Publishers, Inc. [ed. by C. S. Chen, A. Karageorghis, Y. S. Smyrlis] / [il. wprow. red. 0]; Atlanta, 2008, ISBN: 1890888044;
  Tytuł rozdziału: The method of fundamental solutions for fully developed laminar flow of power-law non-Newtonian fluids in ducts of arbitrary cross-section; Jan A. Kołodziej, Tomasz Klekiel, s. 207--226; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 207--226 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 02-04-2009 15:19]
  [548]; Rozdział w: [WZ-8997] Różne aspekty ergonomii - (Inżynieria Ergonomii, t. 5); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812238;
  Tytuł rozdziału: Ocena obciążenia fizycznego oraz dolegliwości układu ruchu fryzjerów; Mirela Ścigaj, Andrzej Lasota, s. 59--63; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 59--63 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-03-2009 15:46]
  [549]; Rozdział w: [WZ-8997] Różne aspekty ergonomii - (Inżynieria Ergonomii, t. 5); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812238;
  Tytuł rozdziału: Ocena hałasu na stanowisku maszynisty lokomotyw spalinowych; Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, Paweł Nowak, s. 37--45; 4,17; 3; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 37--45 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-03-2009 15:44]
  [550]; Rozdział w: [WZ-8997] Różne aspekty ergonomii - (Inżynieria Ergonomii, t. 5); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812238;
  Tytuł rozdziału: Ergonomiczne kształtowanie warunków mikroklimatu na stanowiski pracy; Grzegorz Dudarski, Małgorzata Derezińska, s. 29--35; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 29--35 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-03-2009 15:39]
  [551]; Rozdział w: [WZ-8997] Różne aspekty ergonomii - (Inżynieria Ergonomii, t. 5); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812238;
  Tytuł rozdziału: Znaczenie systemów makroergonomicznych w postępie technicznym; Edward Kowal, Kamila Wojewódka, s. 7--16; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 7--16 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-03-2009 15:22]
  [552]; Rozdział w: [WZ-8979] Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną - (Inżynieria Ergonomii, t. 4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811613;
  Tytuł rozdziału: Efektywność zadaniowa operatorów wozu dowodzenia zależnie od warunków pracy; Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, s. 55--68; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 55--68 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-03-2009 15:39]
  [553]; Rozdział w: [WZ-8979] Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną - (Inżynieria Ergonomii, t. 4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811613;
  Tytuł rozdziału: Wpływ czynników zewnętrznych i wieku na sprawność psychomotoryczną; Paweł Kaźmierczak, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, s. 37--47; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 37--47 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-03-2009 15:01]
  [554]; Rozdział w: [WZ-8979] Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną - (Inżynieria Ergonomii, t. 4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811613;
  Tytuł rozdziału: Kwestionariusz oceny obciążenia psychicznego i ryzyka zawodowego. Skuteczne narzędzie?; Andrzej Lasota, s. 27--36; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 27--36 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-03-2009 14:57]
  [555]; Rozdział w: [WZ-8979] Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną - (Inżynieria Ergonomii, t. 4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811613;
  Tytuł rozdziału: Zmiana sprawności motorycznej operatorów wozu dowodzenia zależnie od warunków pracy; Edward Kowal, Kamila Wojewódka, s. 17--26; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 17--26 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-03-2009 14:54]
  [556]; Rozdział w: [WZ-8979] Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną - (Inżynieria Ergonomii, t. 4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811613;
  Tytuł rozdziału: Testy sprawności psychofizycznej w ocenie uciążliwości wynikających z nieergonomicznych warunków pracy; Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, Dominik Szymczyszyn, s. 7--16; 0,00; 4; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 7--16 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-03-2009 14:50]
  [557]; Rozdział w: [WZ-8952] Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812990;
  Tytuł rozdziału: Możliwości wykorzystania Lego Mindstorms w nauczaniu mechatroniki; Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk, s. 169--177; 2,27; 3; 3; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 169--177 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 25-02-2009 10:52]
  [558]; Rozdział w: [WZ-8952] Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812990;
  Tytuł rozdziału: Mechatroniczne stanowiska dydaktyczne; Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, s. 161--168; 2,27; 3; 3; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 161--168 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 25-02-2009 10:50]
  [559]; Rozdział w: [WZ-8952] Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812990;
  Tytuł rozdziału: Komputerowe wspomaganie dydaktyki a teoria kognitywistyczno-konstruktywistyczna; Eunika Baron-Polańczyk, s. 151--159; 2,27; 1; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 151--159 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 25-02-2009 10:48]
  [560]; Rozdział w: [WZ-8952] Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812990;
  Tytuł rozdziału: Wstęp do badań ewaluacyjnych ex-ante w ramach projektu PO KL 4.1.1. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego - modułu Technologii Drewna". Wyniki badań sondażowych na etapie przygotowawczym; Maria Kowal, Adam Kaźmierczak, Czesław Częstochowski, s. 137--143; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 137--143 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 25-02-2009 10:26]
  [561]; Rozdział w: [WZ-8952] Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812990;
  Tytuł rozdziału: Badanie jakości przetwarzania sygnałów w przetwornikach A/C i C/A; Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz, s. 55--61; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 55--61 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 25-02-2009 09:55]
  [562]; Rozdział w: [WZ-8952] Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812990;
  Tytuł rozdziału: Badanie pracy silnika krokowego ze sterownikiem SSK-B01; Marcin Chciuk, Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, s. 49--54; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 49--54 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 25-02-2009 09:53]
  [563]; Rozdział w: [WZ-8952] Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374812990;
  Tytuł rozdziału: Konstrukcja i badania urządzeń zadających i dotykowych z cieczami magnetoreologicznymi i z siłowym sprzężeniem zwrotnym - podsumowanie projektu badawczego; Andrzej Milecki, Paweł Bachman, s. 17--26; 2,27; 2; 2; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 17--26 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 25-02-2009 09:47]
  [564]; Rozdział w: [WZ-8922] Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie; Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej [red. W. Przybylski] / [il. wprow. red. 0]; Gdańsk, 2008 . T. 2, ISBN: 9788388579325;
  Tytuł rozdziału: Własności sprężysto-plastyczne stali 1H18N9T warunkowane siłą nagniatania; Alicja Laber, Stanisław Laber, s. 255--261; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 255--261 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 09-02-2009 12:23]
  [565]; Rozdział w: [WZ-8922] Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie; Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej [red. W. Przybylski] / [il. wprow. red. 0]; Gdańsk, 2008 . T. 2, ISBN: 9788388579325;
  Tytuł rozdziału: Ocena właściwości tribologicznych żeliwa EN GJLP-250 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego; Albert Lewandowski, s. 209--218; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 209--218 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 09-02-2009 12:08]
  [566]; Rozdział w: [WZ-8914] Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej : wybrane zagadnienia; Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe [red. nauk. K. Sujak-Lesz] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2008, ISBN: 9788374324502;
  Tytuł rozdziału: Wokół zagadnień rozwijania inicjatywy dydaktycznej przyszłych nauczycieli; Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman, s. 51--56; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 51--56 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-02-2009 13:08]
  [567]; Rozdział w: [WZ-8875] Aluminium alloys : their physical and mechanical properties; WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA [ed. by Hirsch J., Skrotzki B., Gottstein G.] / [il. wprow. red. 0]; Weinheim, 2008 . Vol. 1, ISBN: 9783527323678;
  Tytuł rozdziału: Casting and solidification: grain refinement of aluminium with AlTi5C0,1; Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, s. 448--452; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 448--452 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 12-01-2009 09:53]
  [568]; Rozdział w: [WZ-8850] Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811828;
  Tytuł rozdziału: Kompetencje nauczycieli techniki i informatyki w zakresie projektowania i wykorzystywania multimedialnych dokumentów prezentacyjnych; Eunika Baron-Polańczyk, s. 261--271; 1,47; 1; 1; 1,47;
  Strony / liczba arkuszy: 261--271 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-01-2009 13:14]
  [569]; Rozdział w: [WZ-8842] Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Laber] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811842;
  Tytuł rozdziału: Podstawowe pojęcia procesu skrawania; Eugene Feldshtein, s. 19--41; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 19--41 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-12-2008 09:21]
  [570]; Rozdział w: [WZ-8842] Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Laber] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811842;
  Tytuł rozdziału: Materiały stosowane na ostrza narzędzi skrawających; Wiesław Kamiński, Radosław Maruda, Radosław Tkaczyk, s. 14--18; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 14--18 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-12-2008 09:20]
  [571]; Rozdział w: [WZ-8842] Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Laber] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811842;
  Tytuł rozdziału: Wiadomości ogólne o procesie skrawania; Wiesław Kamiński, Radosław Maruda, s. 8--13; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 8--13 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-12-2008 09:18]
  [572]; Rozdział w: [WZ-8842] Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Laber] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811842;
  Tytuł rozdziału: Techniki wytwarzania wykorzystujące do obróbki elementów energię niemechaniczną; Eugene Feldshtein, s. 198--234; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 198--234 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-12-2008 09:13]
  [573]; Rozdział w: [WZ-8842] Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Laber] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811842;
  Tytuł rozdziału: Obróbka kół zębatych; Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk, s. 172--197; 2,50; 2; 2; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 172--197 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-12-2008 09:10]
  [574]; Rozdział w: [WZ-8842] Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Laber] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811842;
  Tytuł rozdziału: Szlifowanie; Albert Lewandowski, s. 150--171; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 150--171 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-12-2008 09:06]
  [575]; Rozdział w: [WZ-8842] Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Laber] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811842;
  Tytuł rozdziału: Obróbka otworów; Mariusz Jenek, s. 111--149; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 111--149 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-12-2008 09:03]
  [576]; Rozdział w: [WZ-8842] Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Laber] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811842;
  Tytuł rozdziału: Przeciąganie; Eugene Feldshtein, s. 97--110; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 97--110 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-12-2008 09:00]
  [577]; Rozdział w: [WZ-8842] Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Laber] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811842;
  Tytuł rozdziału: Frezowanie; Wiesław Kamiński, Radosław Maruda, s. 69--96; 2,50; 2; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 69--96 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 30-12-2008 08:59]
  [578]; Rozdział w: [WZ-8846] Nauczyciel w świecie współczesnym; Oficyna Wydaw. "Impuls" [red. nauk. B. Muchacka, M. Szymański] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2008, ISBN: 9788373089372;
  Tytuł rozdziału: O rozwijaniu refleksyjnej postawy przyszłych nauczycieli; Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman, s. 143--150; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 143--150 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 19-12-2008 12:55]
  [579]; Rozdział w: [WZ-8833] Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania; Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. nauk. M. Kopczewski] / [il. wprow. red. 0]; Koszalin, 2008 . T. 3, ISBN: 9788373651609;
  Tytuł rozdziału: Prognozowanie wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwie w oparciu o system informatyczny ERP; Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 269--274; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 269--274 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-12-2008 11:52]
  [580]; Rozdział w: [WZ-8819] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation; Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski [oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788392442912;
  Tytuł rozdziału: Nowe trendy we wspieraniu obsługi systemów informatycznych przez osoby z dysfunkcjami; Eunika Baron-Polańczyk, s. 211--221; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 211--221 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-12-2008 16:49]
  [581]; Rozdział w: [WZ-8819] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation; Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski [oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788392442912;
  Tytuł rozdziału: Wybrane problemy orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjach z punktu widzenia absolwentów niepełnosprawnych; Aneta Klementowska, s. 141--148; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 141--148 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-12-2008 16:41]
  [582]; Rozdział w: [WZ-8819] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation; Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski [oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788392442912;
  Tytuł rozdziału: Rozwój zawodowy młodzieży niepełnosprawnej; Bogusław Pietrulewicz, Anna Ziętek, s. 117--124; 2,50; 2; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 117--124 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-12-2008 16:37]
  [583]; Rozdział w: [WZ-8819] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation; Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski [oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788392442912;
  Tytuł rozdziału: Losy zawodowe niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 91--104; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 91--104 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-12-2008 16:34]
  [584]; Rozdział w: [WZ-8558] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2008 roku - (Zastosowania Ergonomii. I); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. J. Charytonowicz, W. Pilecki] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2008, ISBN: 9788392663003;
  Tytuł rozdziału: Udział obciążeń statycznych w pracach dynamicznych; Edward Kowal, Kamila Wojewódka, s. 125--133; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 125--133 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-12-2008 12:35]
  [585]; Rozdział w: [WZ-8815] Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811590;
  Tytuł rozdziału: Ocena dolegliwości zdrowotnych u uczniów klasy I pracujących na stanowiskach komputerowych; Paweł Kaźmierczak, Andrzej Lasota, s. 27--31; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 27--31 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-12-2008 10:31]
  [586]; Rozdział w: [WZ-8815] Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811590;
  Tytuł rozdziału: Ergonomiczna ocena dolegliwości mięśniowo-szkieletowych operatorów stanowisk dyspozytorskich; Andrzej Lasota, s. 21--25; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 21--25 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-12-2008 10:29]
  [587]; Rozdział w: [WZ-8814] Zarządzanie warunkami pracy - (Inżynieria Ergonomii, 2); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 97874811583;
  Tytuł rozdziału: Teoria sprawnego działania w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy; Marek Rybakowski, s. 59--65; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 59--65 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-12-2008 10:18]
  [588]; Rozdział w: [WZ-8808] Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej; Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego [red. W. Furmanek] / [il. wprow. red. 0]; Rzeszów, 2008 . T. 9, ISBN: 9788375860061;
  Tytuł rozdziału: Miejsce i rola projektowania w działalności technicznej nauczyciela; Eunika Baron-Polańczyk, s. 126--134; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 126--134 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-12-2008 10:27]
  [589]; Rozdział w: [WZ-8791] Narzędzia informatyczne wspomagające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. R. Stryjski, S. Saniuk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811996;
  Tytuł rozdziału: Rejestracja produkcji na przykładzie wybranego systemu ERP; Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, s. 15--31; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 15--31 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-11-2008 12:26]
  [590]; Rozdział w: [WZ-8781] Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki; Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej [red. nauk. R. Paluch i in.] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2008, ISBN: 9788374934220;
  Tytuł rozdziału: Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe szwaczek maszynowych; Andrzej Lasota, s. 151--161; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 151--161 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 24-11-2008 11:01]
  [591]; Rozdział w: [WZ-8761] Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy - (Inżynieria Ergonomii, t. 1); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811606;
  Tytuł rozdziału: Skutki działalności człowieka i ich wpływ na środowisko pracy; Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik, s. 29--34; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 29--34 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-11-2008 14:14]
  [592]; Rozdział w: [WZ-8761] Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy - (Inżynieria Ergonomii, t. 1); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811606;
  Tytuł rozdziału: Komfort akustyczny podróżowania autobusami międzymiastowymi; Kamil Bazan, Grzegorz Dudarski, s. 21--28; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 21--28 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-11-2008 14:12]
  [593]; Rozdział w: [WZ-8673] Design methods for industrial practice; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. by R. Rohatyński, P. Poślednik] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811897;
  Tytuł rozdziału: Project task flow optimization and departmental flow analysis using design structure matrix and genetic algorithm; Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, s. 287--294; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 287--294 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 19-09-2008 13:24]
  [594]; Rozdział w: [WZ-8673] Design methods for industrial practice; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. by R. Rohatyński, P. Poślednik] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2008, ISBN: 9788374811897;
  Tytuł rozdziału: A method of computer aided design for assembly; Michał Sąsiadek, Ryszard Rohatyński, s. 119--126; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 119--126 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 19-09-2008 13:18]
  [595]; Rozdział w: [WZ-8650] Virtual design and automation; Publishing House of Poznan University of Technology [ed. Z. Weiss] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2008, ISBN: 9788371433887;
  Tytuł rozdziału: Virtual and really electro hydraulic servo drive controlled with sliding mode control; Paweł Bachman, s. 145--151; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 145--151 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 08-08-2008 12:55]
  [596]; Rozdział w: [WZ-8648] Tocząca się reforma edukacji : w dialogu i perspektywie; Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie [red. nauk. A. Karpińska] / [il. wprow. red. 0]; Białystok, 2008, ISBN: 9788361209065;
  Tytuł rozdziału: Bezpieczeństwo i samopoczucie uczniów w sytuacji przejazdów do szkoły; Marek Rybakowski, s. 88--96; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 88--96 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 06-08-2008 12:34]
  [597]; Rozdział w: [WZ-8626] Edukacja i praca : konteksty - wyzwania - antynomie; Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [red. R. Gerlach] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2008, ISBN: 9788370966553;
  Tytuł rozdziału: Problemy edukacyjne i profesjologiczne w rozwoju organizacji; Bogusław Pietrulewicz, s. 299--304; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 299--304 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 18-07-2008 14:09]
  [598]; Rozdział w: [WZ-8625] Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi - (Biblioteka Pedagogiki Pracy, 180); Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy [red. nauk. H. Bednarczyk, T. Kupidura] / [il. wprow. red. 0]; Radom, 2008, ISBN: 9788372046963;
  Tytuł rozdziału: Edukacja informatyczna i technologie informacyjne w kształceniu ustawicznym; Bogusław Pietrulewicz, Eunika Baron-Polańczyk, s. 51--60; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 51--60 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 18-07-2008 14:02]
  [599]; Rozdział w: [WZ-8624] Wartości w pedagogice pracy - (Biblioteka Pedagogiki Pracy, 174); Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy [red nauk. B. Baraniak] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa - Radom, 2008, ISBN: 9788387925963;
  Tytuł rozdziału: Wychowanie pracownicze - możliwości kształtowania sylwetek pracowników; Bogusław Pietrulewicz, s. 265--270; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 265--270 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 18-07-2008 11:37]
  [600]; Rozdział w: [WZ-8558] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2008 roku - (Zastosowania Ergonomii. I); Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg [red. J. Charytonowicz, W. Pilecki] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2008, ISBN: 9788392663003;
  Tytuł rozdziału: Ocena środowiskowa procesu wytwórczego elementem układu ergonomicznego; Stanisław Janik, Izabela Gabryelewicz, s. 31--36; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 31--36 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-07-2008 11:23]
  [601]; Rozdział w: [WZ-8592] Edukacja ustawiczna : wymiar teoretyczny i praktyczny; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy [red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa - Radom, 2008, ISBN: 9788387925970;
  Tytuł rozdziału: Kształcenie pracownicze - potrzeba i konieczność; Bogusław Pietrulewicz, s. 117-122; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 117-122 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 13-06-2008 12:18]
  [602]; Rozdział w: [WZ-8591] Praca człowieka w XXI wieku : konteksty - wyzwania - zagrożenia; Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [red. R. Gerlach] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2008, ISBN: 9788370966546;
  Tytuł rozdziału: Bezpieczeństwo jako wartość i przedmiot postawy w sytuacji pracy; Marek Rybakowski, s. 448--458; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 448--458 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 13-06-2008 11:50]
  [603]; Rozdział w: [WZ-8512] Edukacja bez granic - mimo barier : przestrzeń tworzenia - (Edukacja XXI Wieku, 13); Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa [red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2008 . T. 1, ISBN: 9788361304005;
  Tytuł rozdziału: Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze etyczno-prawnej (doniesienie z badań); Eunika Baron-Polańczyk, s. 357--364; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 357--364 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 23-04-2008 13:40]
  [604]; Rozdział w: [WZ-8504] Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku; Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego [red. Z. Wiatrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański] / [il. wprow. red. 0]; Włocławek, 2008 . T. 2, ISBN: 9788360150450;
  Tytuł rozdziału: Prakseologiczna koncepcja bezpieczeństwa w kształtowaniu dorosłości i kultury pracy specjalistów; Marek Rybakowski, s. 349--357; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 349--357 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 18-04-2008 13:59]
  [605]; Rozdział w: [WZ-8143] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników; Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. nauk. Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811163;
  Tytuł rozdziału: Możliwości i bariery mobilności pracowników (nie)pełnosprawnych; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 125--140; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 125--140 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [606]; Rozdział w: [WZ-8222] Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy - (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2988); Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego [red. W. Horyń, J. Maciejewski] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2007, ISBN: 9788322928707;
  Tytuł rozdziału: Nauczyciel instruktor w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego kierowców; Marek Rybakowski, s. 142--149; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 142--149 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [607]; Rozdział w: [WZ-8233] Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej; Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych AGH [red. W. Waszkielewicz] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2007, ISBN: 9788374641531;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji procesu remontu maszyn; Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, s. 194--201; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 194--201 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [608]; Rozdział w: [WZ-8235] Process management in production systems - (Monograph); Wydaw. Politechniki Łódzkiej [ed. J. Lewandowski, I. Jałmużna] / [il. wprow. red. 0]; Łódź, 2007, ISBN: 9788372832429;
  Tytuł rozdziału: Data analysis based framework for ERP system evaluation; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 227--234; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 227--234 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [609]; Rozdział w: [WZ-8115] Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania; Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. M. Kopczewski] / [il. wprow. red. 0]; Koszalin, 2007 . T. 2, ISBN: 9788373651296;
  Tytuł rozdziału: Usprawnienie procesów przepływu informacji w aspekcie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego; Grzegorz Dworecki, Sławomir Kłos, s. 61--71; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 61--71 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [610]; Rozdział w: [WZ-8143] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników; Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej [red. nauk. Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811163;
  Tytuł rozdziału: Przygotowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej (wybrane problemy); Bogusław Pietrulewicz, Anna Ziętek, s. 9--20; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 9--20 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [611]; Rozdział w: [WZ-8290] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811347;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie dokumentacją techniczną w niewielkim przedsiębiorstwie produkcyjnym; Wojciech Babirecki, Michał Litwin, s. 7--16; 1,79; 2; 1; 1,79;
  Strony / liczba arkuszy: 7--16 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [612]; Rozdział w: [WZ-8290] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811347;
  Tytuł rozdziału: Zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego wzbogacania rudy miedzi na wybranym przykładzie przemysłowym; Roman Kielec, Anna Wincza, s. 81--100; 1,79; 2; 1; 1,79;
  Strony / liczba arkuszy: 81--100 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [613]; Rozdział w: [WZ-8290] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811347;
  Tytuł rozdziału: Ocena zmian jakości ciekłych siluminów w trakcie realizacji procesu odlewania ciśnieniowego; Jerzy Mutwil, Łukasz Szarata, Dariusz Taberski, Mariusz Michalski, Łukasz Kremens, s. 113--124; 1,79; 5; 1; 1,79;
  Strony / liczba arkuszy: 113--124 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [614]; Rozdział w: [WZ-8290] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811347;
  Tytuł rozdziału: Główne przyczyny wad obrabianych powierzchni korpusów odlewanych ciśnieniowo z okołoeutektycznego siluminu EN AC-44200; Jerzy Mutwil, Monika Kogut, Anna Sierszyńska, Mariusz Michalski, Łukasz Kremens, s. 125--134; 1,79; 5; 1; 1,79;
  Strony / liczba arkuszy: 125--134 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [615]; Rozdział w: [WZ-8290] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811347;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Justyna Patalas-Maliszewska, s. 151--158; 1,79; 1; 1; 1,79;
  Strony / liczba arkuszy: 151--158 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [616]; Rozdział w: [WZ-8152] Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej; Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego [red. W. Walat] / [il. wprow. red. 0]; Rzeszów, 2007 . T. 8, ISBN: 9788388845918;
  Tytuł rozdziału: Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w obszarze optymalizacji ekonomicznej - komunikat z badań; Eunika Baron-Polańczyk, s. 187--195; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 187--195 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [617]; Rozdział w: [WZ-8192] Edukacja informacyjna : neomedia w dydaktyce i działaniach wychowaczo - opiekuńczych; Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP [red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka] / [il. wprow. red. 0]; Szczecin, 2007, ISBN: 9788375180558;
  Tytuł rozdziału: Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w obszarze technologii internetowych - komunikat z badań; Eunika Baron-Polańczyk, s. 85--95; 3,57; 1; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 85--95 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [618]; Rozdział w: [WZ-8284] Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. Marek Rybakowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374810685;
  Tytuł rozdziału: Czy bezpieczeństwo jest wartością mającą wpływ na kulturę pracy ludzkiej?; Marek Rybakowski, s. 33--40; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 33--40 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [619]; Rozdział w: [WZ-8284] Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. Marek Rybakowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374810685;
  Tytuł rozdziału: Człowiek w sytuacji pracy i jego postawy dla bezpieczeństwa; Marek Rybakowski, s. 165--176; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 165--176 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [620]; Rozdział w: [WZ-7980] Edukacja w społeczeństwie "ryzyka" : bezpieczeństwo jako wartość - (Edukacja XXI Wieku, 12); Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa [red. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszo, A. Zduniak] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2007 . T. 3, ISBN: 9788392290971;
  Tytuł rozdziału: Kompetencje projektownia i wykorzystywania multimedialych materiałów dydaktycznych w zakresie oprogramowania - komunikat z badań; Eunika Baron-Polańczyk, s. 527--535; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 527--535 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [621]; Rozdział w: [WZ-7999] Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej**; Uniwersytet Zielonogórski [pod red. Mirosława Frejmana] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788392526100;
  Tytuł rozdziału: Struktury zajęć edukacyjnych w przedmiocie technika; Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman, s. 45--52; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 45--52 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [622]; Rozdział w: [WZ-7999] Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej**; Uniwersytet Zielonogórski [pod red. Mirosława Frejmana] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788392526100;
  Tytuł rozdziału: Realizacja zadań wychowawczych w toku zajęć edukacyjnych (na przykładzie przedmiotu technika); Stanisława Danuta Frejman, Aneta Klementowska, s. 77--83; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77--83 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [623]; Rozdział w: [WZ-7999] Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej**; Uniwersytet Zielonogórski [pod red. Mirosława Frejmana] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788392526100;
  Tytuł rozdziału: Praca wytwórcza z wykorzystaniem zespołowych form organizacyjnych i graficznych form zapisu jej przebiegu; Mirosław Matyjaszczyk, Dariusz Frejman, s. 97--115; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 97--115 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [624]; Rozdział w: [WZ-8136] Recent developments in structural engineering, mechanics and computation : proceedings of the Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation; Millpress Science Publishers [ed. A. Zingoni] / [il. wprow. red. 0]; Rotterdam, 2007, ISBN: 9789059660540;
  Tytuł rozdziału: Optimal design of thin-walled beams with sandwich flanges; Krzysztof Magnucki, P. Zawodny, Marek Malinowski, s. 367--368; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 367--368 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [625]; Rozdział w: [WZ-8136] Recent developments in structural engineering, mechanics and computation : proceedings of the Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation; Millpress Science Publishers [ed. A. Zingoni] / [il. wprow. red. 0]; Rotterdam, 2007, ISBN: 9789059660540;
  Tytuł rozdziału: Elastic buckling of a sandwich rectangular plate simply-supported by three edges and one edge free; E. Magnucka-Blandzi, Marek Malinowski, Krzysztof Magnucki, s. 355--356; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 355--356 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [626]; Rozdział w: [WZ-8270] Tehnologiâ proizvodstva i metody obespečeniâ kačestva zubčatyh kolec i peredač : učebnoe posobie; Izd. Professiâ [red. V. E. Stražinskij, M. M. Kane] / [il. wprow. red. 0]; Sankt-Peterburg, 2007, ISBN: 978939131445;
  Tytuł rozdziału: Konstrukcii i rasčet zuboreznogo instrumenta; Eugene Feldshtein, s. 559--617; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 559--617 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [627]; Rozdział w: [WZ-8289] Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. S. Kłos, J. Patalas] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811354;
  Tytuł rozdziału: Proces zarządzania relacjami z klientem w centrum transferu technologii jednostki edukacyjnej za pomocą Visma CRM; Luiza Kubalewska, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 51--62; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 51--62 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [628]; Rozdział w: [WZ-8289] Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. S. Kłos, J. Patalas] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811354;
  Tytuł rozdziału: Metoda uzyskania czasu wykonania wyrobu na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego; Mariusz Michałowski, Waldemar Woźniak, s. 73--83; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 73--83 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [629]; Rozdział w: [WZ-8289] Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. S. Kłos, J. Patalas] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811354;
  Tytuł rozdziału: Informatyczne technologie wspomagające zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Dawid Woźniak, Sławomir Kłos, s. 91--102; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 91--102 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [630]; Rozdział w: [WZ-8289] Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. S. Kłos, J. Patalas] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811354;
  Tytuł rozdziału: Potencjalne korzyści i problemy wdrożenia systemów klasy ERP; Agnieszka Katafiasz, Sławomir Kłos, s. 23--32; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 23--32 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [631]; Rozdział w: [WZ-8289] Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. S. Kłos, J. Patalas] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811354;
  Tytuł rozdziału: Koncepcja kalkulacji kosztu własnego wyrobu na przykładzie przedsiębiorstwa o gniazdowym charakterze produkcji; Justyna Kowalska, Waldemar Woźniak, s. 43--50; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 43--50 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [632]; Rozdział w: [WZ-8197] Bezpieczeństwo i ekonomika użytkowania samochodów ciężarowych i autobusów; Wydaw. Politechniki Radomskiej [red. R. Wołoszyn, G. Pawlak] / [il. wprow. red. 0]; Radom, 2007, ISBN: 9788373511590;
  Tytuł rozdziału: Ocena zmian w procesie eksploatacji własności smarnych oleju silnikowego CE/SF SAE 15W/40 modyfikowanego preparatami eksploatacyjnymi; Alicja Laber, s. 79--86; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 79--86 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [633]; Rozdział w: [WZ-8290] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811347;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie analizy sieciowej do reorganizacji procesu remontowo-obsługowego; Tomasz Scheritz, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy, s. 195--202; 1,79; 3; 2; 1,79;
  Strony / liczba arkuszy: 195--202 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [634]; Rozdział w: [WZ-8192] Edukacja informacyjna : neomedia w dydaktyce i działaniach wychowaczo - opiekuńczych; Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP [red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka] / [il. wprow. red. 0]; Szczecin, 2007, ISBN: 9788375180558;
  Tytuł rozdziału: IntelliCAD oraz Cinema 4D jako przykłady zastosowania Internetu na zajęciach z przedmiotów wykładanych na specjalności Zastosowanie Technik Komputerowych; Andrzej Kaczmarek, s. 145--151; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 145--151 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [635]; Rozdział w: [WZ-8305] Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych; Oficyna Wydaw. CDiDN [red. K. Wenta, E. Perzycka] / [il. wprow. red. 0]; Szczecin, 2007, ISBN: 9788389882813;
  Tytuł rozdziału: Kształcenie zdalne na specjalności zastosowanie technik komputerowych w kontekście wdrażania e-edukacji wg A. W. Batesa; Andrzej Kaczmarek, s. 327--331; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 327--331 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [636]; Rozdział w: [WZ-7894] Industrial robotics : theory, modelling and control; Verlag Robert Mayer-Scholz [ed. S. Cubero] / [il. wprow. red. 0]; Mammendorf, 2007, ISBN: 3866112858;
  Tytuł rozdziału: Control of redundant robotic manipulators with state constraints; Mirosław Galicki, s. 499--522; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 499--522 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [637]; Rozdział w: [WZ-8289] Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. S. Kłos, J. Patalas] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811354;
  Tytuł rozdziału: Gospodarka remontowa w systemie SAP R/3; Dawid Kesling, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 33--41; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 33--41 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [638]; Rozdział w: [WZ-8289] Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. S. Kłos, J. Patalas] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811354;
  Tytuł rozdziału: Prognozowanie sprzedaży podstawą w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Magdalena Prościńska, Waldemar Woźniak, s. 85--89; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 85--89 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [639]; Rozdział w: [WZ-8219] Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii : edukacja i badania - (Monografia); Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej [red. J. S. Marcinkowski, W. M. Horst] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2007, ISBN: 9788360906019;
  Tytuł rozdziału: Ocena zmęczenia operatorów stanowisk dyspozytorskich; Andrzej Lasota, s. 200--206; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 200--206 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [640]; Rozdział w: [WZ-8341] Edukacja techniczna i informatyczna : przygotowanie zawodowe - kwalifikacje - rynek pracy; Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [red. M. Kajdasz-Aouil, A. M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2007, ISBN: 9788370966423;
  Tytuł rozdziału: Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze dydaktyki nauczania przedmiotowego - doniesienie z badań; Eunika Baron-Polańczyk, s. 247--262; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 247--262 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [641]; Rozdział w: [WZ-8191] Pedagogika informacyjna : media w kształceniu ustawicznym; Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP [red. nauk. E. Perzycka, A. Stachura] / [il. wprow. red. 0]; Szczecin, 2007, ISBN: 9788375180541;
  Tytuł rozdziału: Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w zakresie dokształcania się i samokształcenia - raport z badań; Eunika Baron-Polańczyk, s. 551--563; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 551--563 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [642]; Rozdział w: [WZ-9663] Udział edukacji i badań z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w ochronie zdrowia społeczeństwa [Dokument elektroniczny]; Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej [red. J. S. Marcinkowski, W. M. Horst] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2007, ISBN: 8392225775;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie wybranymi parametrami monitora i ich wpływ na efektywność pracy; Edward Kowal, s. 135--145; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 135--145 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-07-2010 13:41]
  [643]; Rozdział w: [WZ-8305] Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych; Oficyna Wydaw. CDiDN [red. K. Wenta, E. Perzycka] / [il. wprow. red. 0]; Szczecin, 2007, ISBN: 9788389882813;
  Tytuł rozdziału: Wyposażenie szkół w multimedialne materiały dydaktyczne do techniki i informatyki - komunikat z badań; Eunika Baron-Polańczyk, s. 306--315; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 306--315 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 29-01-2008 12:13]
  [644]; Rozdział w: [WZ-8284] Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. Marek Rybakowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374810685;
  Tytuł rozdziału: Wprowadzenie do kontekstów i dylematów bezpieczeństwa człowieka; Marek Rybakowski, s. 5--8; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 5--8 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 29-01-2008 09:22]
  [645]; Rozdział w: [WZ-7999] Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej**; Uniwersytet Zielonogórski [pod red. Mirosława Frejmana] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788392526100;
  Tytuł rozdziału: Multimedialne materiały prezentacyjne w dydaktyce techniki i informatyki; Eunika Baron-Polańczyk, s. 65--75; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 65--75 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-01-2008 16:33]
  [646]; Rozdział w: [WZ-8290] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2007, ISBN: 9788374811347;
  Tytuł rozdziału: Metodyka poprawy efektywności wdrożenia systemu ERP w obszarze gospodarki materiałowej; Sławomir Kłos, s. 101--112; 1,79; 1; 1; 1,79;
  Strony / liczba arkuszy: 101--112 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-01-2008 13:26]
  [647]; Rozdział w: [WZ-8287] Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, edukacja wobec zagrożeń szkolnych; Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa [red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2007, ISBN: 8392290984;
  Tytuł rozdziału: Krótki zarys pedagogiki prewencji wobec zagrożeń szkolnych; Marek Rybakowski, s. 10--15; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 10--15 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 23-01-2008 12:53]
  [648]; Rozdział w: [WZ-8234] Information and knowledge in innovate enterprise - (Monograph); Wydaw. Politechniki Łódzkiej [ed. J. Lewandowski, S. Kopera, J. Królikowski] / [il. wprow. red. 0]; Łódź, 2007, ISBN: 9788372832436;
  Tytuł rozdziału: Knowledge management in SME in the Lubuskie province; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, s. 81--87; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 81--87 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 12-12-2007 13:04]
  [649]; Rozdział w: [WZ-8115] Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania; Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. M. Kopczewski] / [il. wprow. red. 0]; Koszalin, 2007 . T. 2, ISBN: 9788373651296;
  Tytuł rozdziału: Logistyka transportu - wybrane aspekty z zakresu wykorzystania ładowności; Adrian Kowalczyk, Waldemar Woźniak, s. 153--161; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 153--161 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-09-2007 12:44]
  [650]; Rozdział w: [WZ-8115] Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania; Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. M. Kopczewski] / [il. wprow. red. 0]; Koszalin, 2007 . T. 2, ISBN: 9788373651296;
  Tytuł rozdziału: Metodologia oceny inwestowania w kapitał ludzki na przykładzie dużych przedsiębiorstw; Marzena Jabkowska, Justyna Patalas-Maliszewska, s. 95--104; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 95--104 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-09-2007 12:43]
  [651]; Rozdział w: [WZ-8045] Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników; Instytut Badań Edukacyjnych [red. S. M. Kwiatkowski] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2007, ISBN: 9788387925901;
  Tytuł rozdziału: Kultura pracy a poziom bezpieczeństwa pracowników; Marek Rybakowski, s. 159--166; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 159--166 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-06-2007 10:42]
  [652]; Rozdział w: [WZ-7957] Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". T. 2 : bezpieczeństwo jako wartość - (Edukacja XXI Wieku, 11); Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa [red. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2007, ISBN: 8392290968;
  Tytuł rozdziału: Informatyzacja szkoły wyższej na przykładzie Instytutu Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego; Andrzej Kaczmarek, s. 254--259; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 254--259 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 24-04-2007 14:13]
  [653]; Rozdział w: [WZ-7920] Bezpieczeństwo na drogach - edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami : monografia; Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej [red. W. M. Horst, G. Dahlke] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2007, ISBN: 9788360906002;
  Tytuł rozdziału: Narzędzia do wizualizacji rekonstrukcji wypadków drogowych przez biegłych sądowych; Waldemar Uździcki, s. 175--181; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 175--181 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 23-03-2007 12:34]
  [654]; Rozdział w: [WZ-7947] Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II; Oficyna Wydaw. "Impuls" [pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8373087273;
  Tytuł rozdziału: Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych a technika; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 265--275; 2,08; 1; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 265--275 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 26-05-2017 11:32]
  [655]; Rozdział w: [WZ-7792] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Mutwil, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810599;
  Tytuł rozdziału: Kształtowanie jakości powłok chromowych na grzejnikach firmy Zehnder - wpływ sposobu przygotowania powierzchni; Jerzy Mutwil, Mariusz Michalski, Radosław Karpiak, s. 95--108; 2,08; 3; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 95--108 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [656]; Rozdział w: [WZ-7792] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Mutwil, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810599;
  Tytuł rozdziału: Macierz zależności i algorytm ewolucyjny w planowaniu procesów produkcyjnych; Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, s. 109--122; 2,08; 3; 3; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 109--122 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [657]; Rozdział w: [WZ-7612] Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2006; Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej [red. W. Tarnowski, T. Kiczkowiak] / [il. wprow. red. 0]; Koszalin, 2006, ISBN: 8373651012;
  Tytuł rozdziału: Wrażliwość jako kryterium wyboru rozwiązania najlepszego ze zbioru rozwiązań polioptymalnych; Krzysztof Białas-Heltowski, Ryszard Rohatyński, s. 15--22; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 15--22 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [658]; Rozdział w: [WZ-7478] Informationsgesellschaft und Kultur : Internet - Globale Kommunikation - Identität - (Network - Cultural Diversity and New Media, Vol. 5); Trafo verlag [Hg. A. Kiepas, U. Żydek-Bednarczuk] / [il. wprow. red. 0]; Berlin, 2006, ISBN: 3896265717;
  Tytuł rozdziału: A framework of renewal of faulty business processes in a manufacturing company; Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Irene Krebs, s. 135--147; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 135--147 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [659]; Rozdział w: [WZ-7479] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : zbiór prac; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2006, ISBN: 8387982717;
  Tytuł rozdziału: Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wskaźników produktywności; Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, s. 655--662; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 655--662 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [660]; Rozdział w: [WZ-7480] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : zbiór prac; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2006, ISBN: 8387982717;
  Tytuł rozdziału: Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w MSP; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, s. 367--374; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 367--374 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [661]; Rozdział w: [WZ-7480] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : zbiór prac; Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Opole, 2006, ISBN: 8387982717;
  Tytuł rozdziału: Wariantowanie sekwencji montażu wspomagane komputerowo; Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek, s. 435--443; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 435--443 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [662]; Rozdział w: [WZ-7653] Nauczyciel jutra; Wydaw. Adam Marszałek [red. E. Perzycka] / [il. wprow. red. 0]; Toruń, 2006, ISBN: 8374413816;
  Tytuł rozdziału: Wymagania stawiane nauczycielom a projektowanie i wykorzystywanie multimedialnych materiałów dydaktycznych; Eunika Baron-Polańczyk, s. 239--257; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 239--257 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [663]; Rozdział w: [WZ-7658] Design methods for practice; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. R. Rohatyński, P. Poślednik] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810459;
  Tytuł rozdziału: The use of sensitivity of objectives for evaluation of Pareto-optimal solutions; Krzysztof Białas-Heltowski, Ryszard Rohatyński, s. 9--14; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--14 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [664]; Rozdział w: [WZ-7658] Design methods for practice; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. R. Rohatyński, P. Poślednik] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810459;
  Tytuł rozdziału: Planning and selection of optimal assembly sequence; Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek, s. 221--226; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 221--226 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [665]; Rozdział w: [WZ-7662] Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810475;
  Tytuł rozdziału: Hałas infradźwiękowy w autobusach komunikacji miejskiej i międzymiastowej; Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, s. 73--85; 3,57; 2; 2; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 73--85 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [666]; Rozdział w: [WZ-7662] Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810475;
  Tytuł rozdziału: Organizacja stanowiska komputerowego i jej wpływ na efektywność pracy; Edward Kowal, Sławomir Miedziarek, s. 87--97; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 87--97 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [667]; Rozdział w: [WZ-7639] Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw. [red. M. Trocki, S. Gregorczyk] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2006, ISBN: 9788373782389;
  Tytuł rozdziału: Makroekonomiczne aspekty sterowalnego modelu gospodarki polskiej; Mirosław Galicki, Agnieszka Kwiatkowska-Murzyn, s. 51--64; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 51--64 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [668]; Rozdział w: [WZ-7608] Virtual design and automation : new trends in collaborative product design; Publishing House of Poznan University of Technology [ed. Z. Weiss] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2006, ISBN: 8371432283;
  Tytuł rozdziału: Modeling of haptic joystick with magneto-rheological fluids to control of virtual model of electro-hydraulic servo drive; Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Mirosław Adamczyk, s. 493--500; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 493--500 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [669]; Rozdział w: [WZ-7766] Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu; Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych [red. J. T. Duda, W. Waszkielewicz] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8374640960;
  Tytuł rozdziału: Optimization project task structure using design structure matrix and evolutionary algorithm; Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy, s. 250--256; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 250--256 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [670]; Rozdział w: [WZ-7766] Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu; Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych [red. J. T. Duda, W. Waszkielewicz] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8374640960;
  Tytuł rozdziału: Komputerowe wspomaganie produkcji poprzez monitoring linii produkcyjnej; Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy, s. 289--295; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 289--295 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [671]; Rozdział w: [WZ-7576] Perspektywa kształcenia technicznego w polskim systemie edukacji : dylematy i propozycje; Instytut Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [red. Z. Dziamski, M. Gogolin] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2006, ISBN: 8370965849;
  Tytuł rozdziału: Gimnazjaliści i rodzice o edukacji technicznej; Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman, s. 77--89; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77--89 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [672]; Rozdział w: [WZ-7889] Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Rabenda] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 9788374810678;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie warunkami pracy poprzez ocenę ryzyka zawodowego; Edward Kowal, Kamila Wojewódka, s. 7--30; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 7--30 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [673]; Rozdział w: [WZ-7889] Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Rabenda] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 9788374810678;
  Tytuł rozdziału: Hałas infradźwiękowy i niskoczęstotliwościowy. Podstawowe problemy i oddziaływanie na człowieka w świetle literatury; Grzegorz Dudarski, s. 73--84; 2,78; 1; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 73--84 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [674]; Rozdział w: [WZ-7889] Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Rabenda] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 9788374810678;
  Tytuł rozdziału: Hałas w środkach komunikacji; Grzegorz Dudarski, s. 85--103; 2,78; 1; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 85--103 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [675]; Rozdział w: [WZ-7889] Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. A. Rabenda] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 9788374810678;
  Tytuł rozdziału: REBA - metoda oceny obciążenia i ryzyka zawodowego spowodowanego sposobem wykonywania pracy; Andrzej Lasota, s. 127--140; 2,78; 1; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 127--140 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [676]; Rozdział w: [WZ-7946] Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I; Oficyna Wydaw. "Impuls" [pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8373086455;
  Tytuł rozdziału: Problemy życia codziennego osób niepełnosprawnych; Edward Kowal, s. 77--87; 1,92; 1; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 77--87 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [677]; Rozdział w: [WZ-7947] Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II; Oficyna Wydaw. "Impuls" [pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8373087273;
  Tytuł rozdziału: Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubuskim rynku pracy; Aneta Klementowska, s. 231--235; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 231--235 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [678]; Rozdział w: [WZ-7947] Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II; Oficyna Wydaw. "Impuls" [pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8373087273;
  Tytuł rozdziału: Twórcze podejście do przełamywania barier na przykładzie wybranej metody heurystycznej; Andrzej Lasota, s. 291--300; 2,08; 1; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 291--300 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [679]; Rozdział w: [WZ-7792] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Mutwil, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810599;
  Tytuł rozdziału: Outsourcing w przemyśle maszynowym w praktyce; Karol Bielefeldt, s. 31--48; 2,08; 1; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 31--48 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [680]; Rozdział w: [WZ-7792] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Mutwil, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810599;
  Tytuł rozdziału: Proces doboru systemu ERP dla przedsiębiorstwa sektora MSP; Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa, s. 123--132; 2,08; 2; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 123--132 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [681]; Rozdział w: [WZ-7792] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Mutwil, J. Jakubowski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810599;
  Tytuł rozdziału: Bezpieczne rozwiązania układowe wykorzystywane w automatyzacji procesów produkcyjnych; Marek Sałamaj, s. 133--144; 2,08; 1; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 133--144 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [682]; Rozdział w: [WZ-7608] Virtual design and automation : new trends in collaborative product design; Publishing House of Poznan University of Technology [ed. Z. Weiss] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2006, ISBN: 8371432283;
  Tytuł rozdziału: Methodology of CAD and ERP systems integration for project-driven manufacturing; Sławomir Kłos, s. 405--413; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 405--413 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [683]; Rozdział w: [WZ-7608] Virtual design and automation : new trends in collaborative product design; Publishing House of Poznan University of Technology [ed. Z. Weiss] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2006, ISBN: 8371432283;
  Tytuł rozdziału: Modeling elektrohydraulic elements with the use of artificial neural networks and virtual reality; Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman, s. 485--491; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 485--491 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [684]; Rozdział w: [WZ-7718] Polska metalurgia w latach 2002-2006; Wydaw. Naukowe "Akapit" [red. K. Świątkowski] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8391015947;
  Tytuł rozdziału: Badanie faz międzymetalicznych w mosiądzu ołowiowym; Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski, Alicja Romankiewicz, s. 717--720; 0,00; 4; 4; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 717--720 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [685]; Rozdział w: [WZ-7722] Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne podstawy edukacji informatycznej; Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego [red. W. Walat] / [il. wprow. red. 0]; Rzeszów, 2006 . T. 6, ISBN: 8388845705;
  Tytuł rozdziału: Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w obszarze sprzętu teleinformatycznego - komunikat z badań; Eunika Baron-Polańczyk, s. 133--139; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 133--139 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [686]; Rozdział w: [WZ-7735] Passivation of metals and semiconductors, and properties of thin oxide layers : a selection of papers from the 9th International Symposium; Elsevier [ed. P. Marcus, V. Maurice] / [il. wprow. red. 0]; Amsterdam, 2006, ISBN: 978044452245;
  Tytuł rozdziału: Studies on transition of titanium from active into passive state in phosphoric acid solutions; Elżbieta Krasicka-Cydzik, s. 193--198; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 193--198 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [687]; Rozdział w: [WZ-7746] Edukacja informacyjna : komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy; Oficyna Wydaw. CDiDN [red. K. Wenta, E. Perzycka] / [il. wprow. red. 0]; Szczecin, 2006, ISBN: 8389882418;
  Tytuł rozdziału: Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - oprogramowanie komputerów. Raport z badań; Eunika Baron-Polańczyk, s. 328--333; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 328--333 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [688]; Rozdział w: [WZ-7718] Polska metalurgia w latach 2002-2006; Wydaw. Naukowe "Akapit" [red. K. Świątkowski] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8391015947;
  Tytuł rozdziału: Rola węgla w procesach topienia stopów miedzi; Adam Bydałek, s. 341--347; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 341--347 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [689]; Rozdział w: [WZ-7718] Polska metalurgia w latach 2002-2006; Wydaw. Naukowe "Akapit" [red. K. Świątkowski] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8391015947;
  Tytuł rozdziału: Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK9; Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, s. 417--420; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 417--420 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [690]; Rozdział w: [WZ-7708] Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji; Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej [red. J. Matuszek] / [il. wprow. red. 0]; Bielsko-Biała, 2006, ISBN: 8389086441;
  Tytuł rozdziału: Koncepcja karty pomiaru kapitału intelektualnego - ujęcie procesowe; Justyna Patalas-Maliszewska, Jerzy Mutwil, s. 203--214; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 203--214 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [691]; Rozdział w: [WZ-7656] Production engineering : computer science driven production engineering; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. J. Jakubowski, B. Franczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810343;
  Tytuł rozdziału: The prediction value of criteria of ERP system efficiency in small and medium size enterprises (SMES); Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa, s. 93--102; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 93--102 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [692]; Rozdział w: [WZ-7662] Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810475;
  Tytuł rozdziału: Ekomenedżment; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 55--64; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 55--64 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [693]; Rozdział w: [WZ-7662] Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810475;
  Tytuł rozdziału: Prospektowa medycyna środowiskowa i globalna profilaktyka ekologiczna; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 65--72; 3,57; 2; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 65--72 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [694]; Rozdział w: [WZ-7662] Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810475;
  Tytuł rozdziału: Wsparcie komputerowe w zapobieganiu dolegliwości zdrowotnych u osób pracujących na stanowiskach komputerowych; Andrzej Lasota, s. 99--111; 3,57; 1; 1; 3,57;
  Strony / liczba arkuszy: 99--111 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [695]; Rozdział w: [WZ-8419] Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II*; Oficyna Wydaw. "Impuls" [pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8373087273;
  Tytuł rozdziału: Wstęp; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 13--14; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 13--14 /
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 28-03-2008 10:22]
  [696]; Rozdział w: [WZ-7947] Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II; Oficyna Wydaw. "Impuls" [pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2006, ISBN: 8373087273;
  Tytuł rozdziału: Analiza oferty Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych; Grzegorz Dudarski, s. 321--329; 2,08; 1; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 321--329 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-01-2008 16:40]
  [697]; Rozdział w: [WZ-7746] Edukacja informacyjna : komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy; Oficyna Wydaw. CDiDN [red. K. Wenta, E. Perzycka] / [il. wprow. red. 0]; Szczecin, 2006, ISBN: 8389882418;
  Tytuł rozdziału: Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - konfiguracje sprzętowe komputerów. Raport z badań; Eunika Baron-Polańczyk, s. 321--327; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 321--327 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 23-11-2006 12:03]
  [698]; Rozdział w: [WZ-7656] Production engineering : computer science driven production engineering; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [ed. J. Jakubowski, B. Franczyk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810343;
  Tytuł rozdziału: An approach to evaluation of EPR system implementation; Sławomir Kłos, Jerzy Mutwil, s. 73--84; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 73--84 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 26-09-2006 10:31]
  [699]; Rozdział w: [WZ-7607] Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej; Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego [red. Z. Wiatrowski] / [il. wprow. red. 0]; Włocławek, 2006, ISBN: 8360150052;
  Tytuł rozdziału: Pedagogika pracy a kształtowanie aktywności pracowniczej; Bogusław Pietrulewicz, s. 197--202; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 197--202 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 21-06-2006 12:36]
  [700]; Rozdział w: [WZ-7551] Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810017;
  Tytuł rozdziału: System Rekord.ERP - rejestracja produkcji; Krzysztof Bzdyra, Sławomir Kłos, s. 81--104; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 81--104 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-04-2006 09:02]
  [701]; Rozdział w: [WZ-7551] Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Zielona Góra, 2006, ISBN: 8374810017;
  Tytuł rozdziału: Komputerowo wspomagane zarządzanie przedsiębiorstwem; Sławomir Kłos, s. 9--80; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--80 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-04-2006 08:59]
  [702]; Rozdział w: [WZ-12746] Zrozumieć społeczeństwo. Szanse i zagrożenia w sferze mentalności, kultury i gospodarki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej; Zachodniopomorska Szkola Biznesu [red. nauk. Jacek Leoński] / [il. wprow. red. 0]; Szczecin, 2005, ISBN: 8385809554;
  Tytuł rozdziału: Płaszczyzny integracji Polski z Unią Europejską a rehabilitacja osób niepełnosprawnych; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 138--146; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 138--146 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 12-10-2015 11:18]
  [703]; Rozdział w: [WZ-7412] Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym; Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania [pod red. nauk. J.Olszewskiego] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2005, ISBN: 8388018310;
  Tytuł rozdziału: Projekt EU-MED-EAST szansą na pobudzenie rozwoju regionalnego w sferze społecznej; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 143--150; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 143--150 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:14]
  [704]; Rozdział w: [WZ-7363] Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8392011821;
  Tytuł rozdziału: Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych : elementy i relacje; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 33--53; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 33--53 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:10]
  [705]; Rozdział w: [WZ-7234] Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, T. 4); Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego [red. Cz. Kossakowski, A. Krauze] / [il. wprow. red. 0]; Olsztyn, 2005, ISBN: 8372993920;
  Tytuł rozdziału: Mieszkanie bez barier warunkiem normalizacji życia osób niepełnosprawnych; Maria Agnieszka Paszkowicz, Karolina Kmiecik, Marcin Garbat, s. 523--528; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 523--528 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:06]
  [706]; Rozdział w: [WZ-7517] Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8374810106;
  Tytuł rozdziału: Aksjologiczny kontekst bezpieczeństwa pracy w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracownika; Marek Rybakowski, s. 185--190; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 185--190 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [707]; Rozdział w: [WZ-7518] Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8374810114;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie systemów ekspertowych w edukacji i inżynierii; Dariusz Piotr Mikołajewski, s. 177--189; 1,67; 1; 1; 1,67;
  Strony / liczba arkuszy: 177--189 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [708]; Rozdział w: [WZ-7242] Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO; Polska Grupa DERO - Stowarzyszenie Studiów i Badań Kręgosłupa [red. L. F. Ciupik, D. Zarzycki] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 839157220X;
  Tytuł rozdziału: Ocena biomechaniczna zastosowania kotwic w stabilizacji potyliczno-szyjnej i szyjnej metodą O-C-A-M/DERO; Lechosław F. Ciupik, Agnieszka Kierzkowska, s. 47--54; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 47--54 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [709]; Rozdział w: [WZ-7361] Promocja zdrowia w środowisku pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 838971292X;
  Tytuł rozdziału: Emocjonalnie inteligentna organizacja : nowe podejście do pracy; Bogusław Pietrulewicz, Iwona Korcz, s. 105--109; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 105--109 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [710]; Rozdział w: [WZ-7363] Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8392011821;
  Tytuł rozdziału: Inteligencja duchowa - gwarantem bezpieczeństwa, rozwoju i wzrostu człowieka XXI wieku; Bogusław Pietrulewicz, Iwona Korcz, s. 25--31; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 25--31 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [711]; Rozdział w: [WZ-7242] Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO; Polska Grupa DERO - Stowarzyszenie Studiów i Badań Kręgosłupa [red. L. F. Ciupik, D. Zarzycki] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 839157220X;
  Tytuł rozdziału: Biomateriały stosowane na implanty DERO: historia, współczesność, przyszłość; Lechosław F. Ciupik, Agnieszka Kierzkowska, Łukasz Jędrych, s. 37--46; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 37--46 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [712]; Rozdział w: [WZ-7242] Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO; Polska Grupa DERO - Stowarzyszenie Studiów i Badań Kręgosłupa [red. L. F. Ciupik, D. Zarzycki] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 839157220X;
  Tytuł rozdziału: Znaczenie blaszki granicznej w stabilizacji międzytrzonowej; Lechosław F. Ciupik, Agnieszka Kierzkowska, Jerzy Pieniążek, Daniel Zarzycki, s. 55--65; 5,00; 4; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 55--65 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [713]; Rozdział w: [WZ-7243] Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi - (Monografia); Politechnika Poznańska [red. M. Fertsch, S. Trzcieliński] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2005, ISBN: 8392225716;
  Tytuł rozdziału: Wdrażanie systemów klasy ERP w MSP. Model procesu decyzyjnego; Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak, s. 73--79; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 73--79 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [714]; Rozdział w: [WZ-7361] Promocja zdrowia w środowisku pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 838971292X;
  Tytuł rozdziału: Satysfakcja z pracy; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 63--71; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 63--71 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [715]; Rozdział w: [WZ-7353] Edukacja - socjalizacja - autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej; Oficyna Wydaw. "Impuls" [red. A. Klinik, J. Rottermund, Z. Gajdzica] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2005, ISBN: 8373085157;
  Tytuł rozdziału: Koszty niepełnosprawności - indywidualny kontekst ekonomiczny; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 147--154; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 147--154 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [716]; Rozdział w: [WZ-7336] Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej; Oficyba Wydaw. "Impuls" [pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2005, ISBN: 8373085254;
  Tytuł rozdziału: Bariery techniczne na Uniwersytecie Zielonogórskim; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marek Kokot, Grzegorz Dudarski, s. 119--144; 1,67; 3; 2; 1,67;
  Strony / liczba arkuszy: 119--144 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [717]; Rozdział w: [WZ-7201] Virtual design and automation; Publishing House of Poznań University of Technology [ed. Z. Weiss] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2005, ISBN: 8371432011;
  Tytuł rozdziału: Virtual reality based approach to educational mechanical engeneering, VR-desktop realization; Julian Jakubowski, Sławomir Kłos, Paweł Kużdowicz, s. 407--414; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 407--414 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [718]; Rozdział w: [WZ-7415] Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice - (Monografia); Wydaw. Politechniki Częstochowskiej [red. P. Rolicz] / [il. wprow. red. 0]; Częstochowa, 2005, ISBN: 837193288X;
  Tytuł rozdziału: Komp'juternaja sistema obmena informaciej dlja transportnych robotov v gibkoj avtomaticeskoj transportnoj sisteme; Władimir Dragajew, s. 186--189; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 186--189 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [719]; Rozdział w: [WZ-7573] Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8374810041;
  Tytuł rozdziału: O rozwijaniu świadomości zadań dydaktyczno-wychowawczych u kandydatów na nauczycieli; Mirosław Frejman, s. 327--331; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 327--331 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [720]; Rozdział w: [WZ-7517] Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8374810106;
  Tytuł rozdziału: Systemy i programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 211--222; 2,08; 1; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 211--222 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [721]; Rozdział w: [WZ-7518] Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8374810114;
  Tytuł rozdziału: Multimedialne produkty edukacyjne do techniki i informatyki w ofercie polskich producentów i dystrybutorów branży IT; Eunika Baron-Polańczyk, s. 103--113; 1,67; 1; 1; 1,67;
  Strony / liczba arkuszy: 103--113 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [722]; Rozdział w: [WZ-7518] Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8374810114;
  Tytuł rozdziału: Kilka uwag o znajomości pojęć z zakresu ergonomii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych; Dariusz Frejman, s. 331--335; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 331--335 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [723]; Rozdział w: [WZ-7252] Ergonomics and work safety in information community : education and researches; Institute of Management Engineering Poznań University of Technology; Poznań, 2005, ISBN: 8392225732;
  Tytuł rozdziału: Some aspects of occupational illnesses in Poland; Andrzej Rabenda, Edward Kowal, s. 284--303; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 284--303 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [724]; Rozdział w: [WZ-7361] Promocja zdrowia w środowisku pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 838971292X;
  Tytuł rozdziału: Analiza porównawcza wybranych rozwiązań ogrzewania hali przemysłowej; Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, s. 7--14; 2,27; 2; 2; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 7--14 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [725]; Rozdział w: [WZ-7361] Promocja zdrowia w środowisku pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 838971292X;
  Tytuł rozdziału: Wybrane czynniki wpływające na architekturę stanowiska komputerowego; Edward Kowal, Sławomir Miedziarek, s. 73--81; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 73--81 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [726]; Rozdział w: [WZ-7363] Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8392011821;
  Tytuł rozdziału: Gimnazjaliści wobec edukacji technicznej i informatycznej; Mirosław Frejman, s. 133--153; 2,27; 1; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 133--153 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [727]; Rozdział w: [WZ-7369] Shell structures : theory and applications : proceedings of the 8th SSTA Conference; Taylor & Francis [ed. W. Pietraszkiewicz, C. Szymczak] / [il. wprow. red. 0]; London, 2005, ISBN: 0415383900;
  Tytuł rozdziału: Deflection of an isotropic porous cylindrical panel; Marek Malinowski, Krzysztof Magnucki, s. 143--147; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 143--147 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [728]; Rozdział w: [WZ-7079] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1; Wydaw. Naukowo-Techniczne [red. E. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2005, ISBN: 8320430801;
  Tytuł rozdziału: Procedura oceny realizowalności projektów w przedsiębiorstwie o zdeterminowanej strukturze procesów biznesowych; Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak, s. 588--597; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 588--597 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [729]; Rozdział w: [WZ-7070] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2; Wydaw. Naukowo-Techniczne [red. E. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2005, ISBN: 8320430801;
  Tytuł rozdziału: Ocena efektywności wdrożeń systemów klasy ERP w MSP; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Roman Stryjski, s. 241--249; 4,17; 3; 3; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 241--249 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [730]; Rozdział w: [WZ-7070] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2; Wydaw. Naukowo-Techniczne [red. E. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2005, ISBN: 8320430801;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym w ujęciu dynamicznych wskaźników ekonomicznych; Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, s. 643--649; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 643--649 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [731]; Rozdział w: [WZ-7237] Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, R. Stryjski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8389712539;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie procesem produkcyjnym w zintegrowanym łańcuchu dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach; Josef Basl, Julian Jakubowski, Sebastian Saniuk, s. 31--40; 3,13; 3; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 31--40 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [732]; Rozdział w: [WZ-7467] Systemy wspomagania inżynierii zarządzania; Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej; Koszalin, 2005, ISBN: 8373650911;
  Tytuł rozdziału: System Rekord. ERP - studium przypadku; Krzysztof Bzdyra, Sławomir Kłos, s. 199--223; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 199--223 /
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [733]; Rozdział w: [WZ-7199] Polski system edukacji po reformie 1999 roku : stan, perspektywy, zagrożenia; Dom Wydaw. ELIPSA [red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk] / [il. wprow. red. 0]; Poznań-Warszawa, 2005 . T. 2, ISBN: 8371516657;
  Tytuł rozdziału: Zreformowana szkoła współczesna a wychowanie do komunikacji drogowej w ocenie nauczycieli; Marek Rybakowski, s. 263--268; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 263--268 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [734]; Rozdział w: [WZ-7417] Edukacja techniczna i informatyczna : kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia; Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [red. M. Kajdasz-Aouil, A. M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2005, ISBN: 8370965563;
  Tytuł rozdziału: Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej; Mirosław Frejman, s. 228--233; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 228--233 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [735]; Rozdział w: [WZ-7417] Edukacja techniczna i informatyczna : kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia; Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [red. M. Kajdasz-Aouil, A. M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2005, ISBN: 8370965563;
  Tytuł rozdziału: Przygotowanie studentów z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych; Aneta Klementowska, s. 368--373; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 368--373 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [736]; Rozdział w: [WZ-7418] Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych; Oficyna Wydaw. CDiDN [red. K. Wenta, E. Perzycka] / [il. wprow. red. 0]; Szczecin, 2005, ISBN: 8389882507;
  Tytuł rozdziału: Kompetencje informacyjne w zakresie wykorzystywania i projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w diagnozie edukacyjnej; Eunika Baron-Polańczyk, s. 275--279; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 275--279 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [737]; Rozdział w: [WZ-7517] Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8374810106;
  Tytuł rozdziału: Dobór i doskonalenie kadr pracowniczych administracji samorządów terytorialnych; Jan Mielżyński, Bogusław Pietrulewicz, s. 117--127; 2,08; 2; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 117--127 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [738]; Rozdział w: [WZ-7518] Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8374810114;
  Tytuł rozdziału: Absolwenci kierunku techniczno-humanistycznego na rynku pracy; Mirosław Frejman, s. 27--30; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 27--30 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [739]; Rozdział w: [WZ-7518] Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8374810114;
  Tytuł rozdziału: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w świetle regulacji prawnych - możliwości zatrudnienia; Aneta Klementowska, s. 65--71; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 65--71 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [740]; Rozdział w: [WZ-7237] Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, R. Stryjski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8389712539;
  Tytuł rozdziału: System ERP jako narzędzie do usprawniania procesów biznesowych przedsiębiorstwa; Sławomir Kłos, s. 59--70; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 59--70 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [741]; Rozdział w: [WZ-7237] Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. J. Jakubowski, R. Stryjski] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8389712539;
  Tytuł rozdziału: Wybrane aspekty inżynierii kosztów do oceny opłacalności produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach; Waldemar Woźniak, s. 113--120; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 113--120 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [742]; Rozdział w: [WZ-7242] Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO; Polska Grupa DERO - Stowarzyszenie Studiów i Badań Kręgosłupa [red. L. F. Ciupik, D. Zarzycki] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 839157220X;
  Tytuł rozdziału: Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego stopach; Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, s. 115--121; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 115--121 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [743]; Rozdział w: [WZ-7361] Promocja zdrowia w środowisku pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 838971292X;
  Tytuł rozdziału: Narażenie na hałas infradźwiękowy w autobusach komunikacji miejskiej; Grzegorz Dudarski, s. 27--36; 2,27; 1; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 27--36 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [744]; Rozdział w: [WZ-7361] Promocja zdrowia w środowisku pracy; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 838971292X;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie programu komputerowego Ergopauzer na stanowiskach pracy z monitorem ekranowym; Andrzej Lasota, s. 83--90; 2,27; 1; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 83--90 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [745]; Rozdział w: [WZ-7363] Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8392011821;
  Tytuł rozdziału: Integracja międzyprzedmiotowa w wychowaniu dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym; Marek Rybakowski, s. 61--69; 2,27; 1; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 61--69 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [746]; Rozdział w: [WZ-7363] Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8392011821;
  Tytuł rozdziału: Społeczno-pedagogiczne problemy przygotowania i rozwoju zawodowego pracowników w zakresie ergonomii; Bogusław Pietrulewicz, Jan Janiga, s. 89--98; 2,27; 2; 1; 2,27;
  Strony / liczba arkuszy: 89--98 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [747]; Rozdział w: [WZ-7335] Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej; Wydaw. Oświatowe FOSZE [red. W. Furmanek, A. Piecuch, W. Walat] / [il. wprow. red. 0]; Rzeszów, 2005, ISBN: 838884556X;
  Tytuł rozdziału: Wspieranie fazy koncepcyjnej prac dyplomowych za pomocą analizy aspektów; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 247--251; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 247--251 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [748]; Rozdział w: [WZ-7517] Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników; Uniwersytet Zielonogórski [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2005, ISBN: 8374810106;
  Tytuł rozdziału: Kształcenie rzeczoznawców samochodowych jako element rozwoju zawodowego; Waldemar Uździcki, s. 155--160; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 155--160 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-02-2006 09:21]
  [749]; Rozdział w: [WZ-7415] Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice - (Monografia); Wydaw. Politechniki Częstochowskiej [red. P. Rolicz] / [il. wprow. red. 0]; Częstochowa, 2005, ISBN: 837193288X;
  Tytuł rozdziału: Sistemnoe proektirovanie gibkich avtomaticeskich transportnych kompleksov s ispol'zovaniem transportnych robotov; Władimir Dragajew, s. 190--194; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 190--194 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-12-2005 09:30]
  [750]; Rozdział w: [WZ-7393] Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujacych i wspierających uczniów we współczesnej edukacji : praca zbiorowa - (Problemy Rozwoju Edukacji, nr 24); Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne Oddział w Poznaniu [pod red. Janusza Gniteckiego] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2005, ISBN: 8386273585;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie integracji międzyprzedmiotowej w realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach; Marek Rybakowski, s. 41--51; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 41--51 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 23-11-2005 11:16]
  [751]; Rozdział w: [WZ-7252] Ergonomics and work safety in information community : education and researches; Institute of Management Engineering Poznań University of Technology; Poznań, 2005, ISBN: 8392225732;
  Tytuł rozdziału: The risk of occupational illnesses the respiratory system in chosen foundries and generative works of the fabric; Andrzej Rabenda, Edward Kowal, s. 304--318; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 304--318 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 23-06-2005 13:11]
  [752]; Rozdział w: [WZ-7070] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2; Wydaw. Naukowo-Techniczne [red. E. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2005, ISBN: 8320430801;
  Tytuł rozdziału: Nowa metoda wariantowania sekwencji montażu dla projektowania współbieżnego; Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek, s. 320--327; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 320--327 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 08-02-2005 09:17]
  [753]; Rozdział w: [WZ-6715] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1; Wydaw. Naukowo-Techniczne [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2004, ISBN: 8320429528;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie rozwojem produktu poprzez model cyfrowy; Julian Jakubowski, Marek Malinowski, Tomasz Nadolny, Marcin Mądrygał, s. 493--500; 5,00; 4; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 493--500 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [754]; Rozdział w: [WZ-6716] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2; Wydaw. Naukowo-Techniczne [red. R. Knosala] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2004, ISBN: 8320429528;
  Tytuł rozdziału: Integracja metody FMEA z obliczeniami niezawodnościowymi elementów i zespołów maszyn; Ryszard Rohatyński, Krzysztof Białas-Heltowski, s. 365--372; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 365--372 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [755]; Rozdział w: [WZ-6923] Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2004; Wydaw. Naukowo-Techniczne [red. W. Tarnowski, T. Kiczkowiak] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2004 . T. 3, ISBN: 8320430062;
  Tytuł rozdziału: Dwukryterialna optymalizacja cienkościennych belek dwuteowych; Renata Kasperska, Marian Ostwald, Marcin Rodak, s. 100--107; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 100--107 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [756]; Rozdział w: [WZ-6904] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo; Uniwersytet Zielonogórski [red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2004, ISBN: 8388327763;
  Tytuł rozdziału: Problem planowania przepływu produkcji w sieci kooperujących przedsiębiorstw w warunkach ograniczeń logistycznych; Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak, s. 29--36; 2,50; 3; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 29--36 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [757]; Rozdział w: [WZ-6869] Podejście procesowe w zarządzaniu; Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej [red. M. Romanowska, M. Trocki] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2004 . T. 2, ISBN: 837378084X;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie statycznych sztucznych sieci neuronowych oraz modeli ekonometrycznych do prognozowania indeksu cen dóbr i usług konsumpcyjnych; Mirosław Galicki, Marcin Relich, s. 257--265; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 257--265 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [758]; Rozdział w: [WZ-6889] Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia); Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. M. Dudek] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2004, ISBN: 8389712024;
  Tytuł rozdziału: Strategiczny kapitał ludzki, społeczny i intelektualny - kluczową wartością rynku europejskiego; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 395--407; 2,78; 2; 1; 2,78;
  Strony / liczba arkuszy: 395--407 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [759]; Rozdział w: [WZ-7026] Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów - (Monografia); Liber Duo Kolor [red. Z. Kiernicki] / [il. wprow. red. 0]; Lublin, 2004, ISBN: 8389868024;
  Tytuł rozdziału: Ocena hałasu niskoczęstotliwościowego w samochodach osobowych; Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, s. 38--44; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 38--44 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [760]; Rozdział w: [WZ-7026] Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów - (Monografia); Liber Duo Kolor [red. Z. Kiernicki] / [il. wprow. red. 0]; Lublin, 2004, ISBN: 8389868024;
  Tytuł rozdziału: Znaczenie drzewnego granulatu paliwowego w energetyce; Adam Kaźmierczak, Czesław Częstochowski, Maria Kowal, s. 105--108; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 105--108 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [761]; Rozdział w: [WZ-7026] Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów - (Monografia); Liber Duo Kolor [red. Z. Kiernicki] / [il. wprow. red. 0]; Lublin, 2004, ISBN: 8389868024;
  Tytuł rozdziału: Znaczenie gospodarcze, ekologiczne i społeczne drewna wierzbowego; Adam Kaźmierczak, Czesław Częstochowski, Maria Kowal, s. 109--115; 0,00; 3; 3; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 109--115 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [762]; Rozdział w: [WZ-6930] Evolutionary methods in mechanics : proceedings of the IUTAM Symposium held in Cracow, Poland, 24-27 september, 2002 - (Solid Mechanics and its Application, 117); Kluwer Academic Publishers; Dordrecht, 2004, ISBN: 1402022670;
  Tytuł rozdziału: Investigation of evolutionary algorithm effectiveness in optimal synthesis of certain mechanism; Krzysztof Białas-Heltowski, Tomasz Klekiel, Ryszard Rohatyński, s. 13--22; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 13--22 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [763]; Rozdział w: [WZ-6794] Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego; Dom Wydaw. ELIPSA [red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2004 . T. 2, ISBN: 8371516169;
  Tytuł rozdziału: Dojrzałość społeczna młodzieży dla uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi; Marek Rybakowski, s. 227--235; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 227--235 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [764]; Rozdział w: [WZ-7086] Hałas - Profilaktyka - Zdrowie; Polskie Towarzystwo Higieniczne; Koszalin, 2004, ISBN: 8391784495;
  Tytuł rozdziału: Znaczenie ergonomii w postępie technicznym; Edward Kowal, s. 95--100; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 95--100 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [765]; Rozdział w: [WZ-6967] Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym; Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar" [red. Daniel Fic] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2004, ISBN: 8388327828;
  Tytuł rozdziału: Sens istnienia styl i polityka życia człowieka w erze globalizacji; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 69--76; 1,56; 2; 1; 1,56;
  Strony / liczba arkuszy: 69--76 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [766]; Rozdział w: [WZ-6967] Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym; Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar" [red. Daniel Fic] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2004, ISBN: 8388327828;
  Tytuł rozdziału: Człowiek późnonowoczesny wyzwaniem dla edukacji globalnej; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 77--85; 1,56; 2; 1; 1,56;
  Strony / liczba arkuszy: 77--85 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [767]; Rozdział w: [WZ-7026] Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów - (Monografia); Liber Duo Kolor [red. Z. Kiernicki] / [il. wprow. red. 0]; Lublin, 2004, ISBN: 8389868024;
  Tytuł rozdziału: Energia słoneczna jako jedno z alternatywnych źródeł energii; Adam Kaźmierczak, Waldemar Szewczuk, Maria Kowal, s. 116--121; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 116--121 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [768]; Rozdział w: [WZ-7362] Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki; Sorus [red. Z. Kierzkowski] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa - Poznań, 2004, ISBN: 8387133647;
  Tytuł rozdziału: Wybrane badania przedmiotowe i rozwiązania eksperymentalne; Roman Stryjski, Michał Małecki, Andrzej Szablewski, s. 215--221; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 215--221 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [769]; Rozdział w: [WZ-7162] Nauczyciel andragog na początku XXI wieku - (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2696); Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego [red. W. Horyń, J. Maciejewski] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2004, ISBN: 8322925530;
  Tytuł rozdziału: Wybrane metody skutecznego oddziaływania dydaktycznego w kształceniu zawodowym kandydatów na kierowców i kierowców; Marek Rybakowski, s. 223--227; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 223--227 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-04-2005 08:48]
  [770]; Rozdział w: [WZ-6948] Uwarunkowania produktywności i konkurencyjności gospodarki w warunkach akcesji Polski do UE; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego [red. J. Jagas] / [il. wprow. red. 0]; Wrocław, 2004, ISBN: 8391317382;
  Tytuł rozdziału: Ergonomiczne i ekologiczne bariery postępu techniczngo; Edward Kowal, s. 388--399; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 388--399 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 12-10-2004 12:15]
  [771]; Rozdział w: [WZ-6765] Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199894;
  Tytuł rozdziału: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 149--156; 2,08; 2; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 149--156 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:38]
  [772]; Rozdział w: [WZ-6828] The ergonomics of rehabilitation equipment and objects of everyday use for disabled people; Polish Academy of Sciences [ed. A. Kabsch, T. Marek, J. Pokorski] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2003, ISBN: 839173935X;
  Tytuł rozdziału: Selected elements of the technical environment and their functionality for people with disabilities; Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, Karolina Kmiecik, s. 105--110; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 105--110 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 04-09-2015 13:38]
  [773]; Rozdział w: [WZ-6752] Praca : zawód : rynek pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199886;
  Tytuł rozdziału: Struktura i finansowanie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 375--382; 1,79; 2; 1; 1,79;
  Strony / liczba arkuszy: 375--382 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:38]
  [774]; Rozdział w: [WZ-6558] Wybrane problemy integracji Polski z Unią Europejską; Wydaw. Politechniki Poznańskiej [red. J. Jabłoński] / [il. wprow. red. 0]; Poznań, 2003, ISBN: 8371435738;
  Tytuł rozdziału: Integracja z Unią Europejską a problem osób niepełnosprawnych; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 245--266; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 245--266 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:11]
  [775]; Rozdział w: [WZ-6699] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej; Oficyna Wydaw. "Impuls" [red. K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2003, ISBN: 8373261850;
  Tytuł rozdziału: Współczesne determinanty jakości życia osób niepełnosprawnych; Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 197--204; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 197--204 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:08]
  [776]; Rozdział w: [WZ-6802] Instytucje pomocy w służbie ludziom; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. naukowa Zdzisław Wołk] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8389321769;
  Tytuł rozdziału: Formalno-prawne sposoby funkcjoowania Wojewódzkich Urzędów Pracy po reformie administracyjnej kraju; Aneta Klementowska, s. 125--129; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 125--129 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [777]; Rozdział w: [WZ-6357] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2003, ISBN: 8320428092;
  Tytuł rozdziału: Wariantowanie realizacji zleceń w warunkach ograniczeń zasobowych; Sławomir Kłos, Josef Basl, s. 538--545; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 538--545 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [778]; Rozdział w: [WZ-6358] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2003, ISBN: 8320428092;
  Tytuł rozdziału: Weryfikacja zleceń remontowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy ograniczonych środkach finansowych; Waldemar Woźniak, s. 682--688; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 682--688 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [779]; Rozdział w: [WZ-6752] Praca : zawód : rynek pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199886;
  Tytuł rozdziału: Przewidywania edukacyjne i zawodowe młodzieży kończącej gimnazjum; Mirosław Frejman, s. 99--103; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 99--103 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [780]; Rozdział w: [WZ-6752] Praca : zawód : rynek pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199886;
  Tytuł rozdziału: Elementy issledovatel'skoj dejatel'nosti v podgotovke inzenerov i magistrov v oblasti techniceskich nauk (na primere Belorusskogo nacional'nogo techniceskogo universiteta); Eugene Feldshtein, Anatolij Kocergin, s. 151--155; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 151--155 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [781]; Rozdział w: [WZ-6765] Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199894;
  Tytuł rozdziału: Teoretyczne i praktyczne problemy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników (wybrane zagadnienia); Adam Muszyński, Bogusław Pietrulewicz, s. 45--61; 2,08; 2; 1; 2,08;
  Strony / liczba arkuszy: 45--61 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [782]; Rozdział w: [WZ-6666] Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego; Oficyna Wydaw. "Impuls" [red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2003, ISBN: 8373082905;
  Tytuł rozdziału: Wybrane aspekty przygotowania młodzieży do pracy; Bogusław Pietrulewicz, s. 231--239; 1,92; 1; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 231--239 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [783]; Rozdział w: [WZ-6723] Innovacii v obrazovanii : opyt i perspektivy; Rossijskaja Akademija Obrazovanija [red. I. A. Sasova, Z. Volk] / [il. wprow. red. 0]; Novgorod, 2003, ISBN: 575650219X;
  Tytuł rozdziału: Obscetechniceskoe obrazovanie v novoj sisteme prosvescenija v Pol'se; Mirosław Frejman, s. 40--45; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 40--45 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [784]; Rozdział w: [WZ-6666] Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego; Oficyna Wydaw. "Impuls" [red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2003, ISBN: 8373082905;
  Tytuł rozdziału: Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli techniki i informatyki; Mirosław Frejman, s. 367--376; 1,92; 1; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 367--376 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [785]; Rozdział w: [WZ-6666] Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego; Oficyna Wydaw. "Impuls" [red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2003, ISBN: 8373082905;
  Tytuł rozdziału: Potrzeba modyfikacji kształcenia dzieci i młodzieży do komunikacji drogowej; Marek Rybakowski, s. 407--418; 1,92; 1; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 407--418 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [786]; Rozdział w: [WZ-6636] Rozpoznawanie zjawisk patologicznych i profilaktyka; Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej [red.Z. Płoszyński, E. Bilińska-Suchanek] / [il. wprow. red. 0]; Słupsk, 2003, ISBN: 8388731629;
  Tytuł rozdziału: Integracja i dezintegracja społeczna a przedsiębiorczość; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 257--273; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 257--273 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [787]; Rozdział w: [WZ-6601] Universal access in HCI : inclusive design in the information society; Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers [ed. by Constantine Stephanidis] / [il. wprow. red. 0]; Mahwah, 2003 . Vol. 4, ISBN: 0805849300;
  Tytuł rozdziału: The computerized method for heuristic aiding of ergonomic design process; Edwin Tytyk, Andrzej Lasota, s. 1045--1049; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 1045--1049 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [788]; Rozdział w: [WZ-6933] Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości; Wydaw. Politechniki Łódzkiej [red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekieta] / [il. wprow. red. 0]; Łódź, 2003, ISBN: 8372831351;
  Tytuł rozdziału: Koncepcja nowego systemu integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim; Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 54--59; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 54--59 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [789]; Rozdział w: [WZ-6629] Project driven manufacturing; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2003, ISBN: 8320428939;
  Tytuł rozdziału: How to improve the implementation of ERP?; Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, s. 110--121; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 110--121 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [790]; Rozdział w: [WZ-6547] Computer integrated manufacturing : advanced design and management; Wydaw. Naukowo-Techniczne [red. B. Skołud , D. Krenczyk] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2003, ISBN: 8320428505;
  Tytuł rozdziału: Implementation of the dependency matrix in the assembly process planning; Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, s. 460--467; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 460--467 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [791]; Rozdział w: [WZ-6554] Edukacja wobec rynku pracy : realia-możliwości-perspektywy; Wydaw. Akademii Bydgoskiej [red. R. Gerlach] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2003, ISBN: 8370964818;
  Tytuł rozdziału: Wybrane aspekty rozwoju zawodowego człowieka; Bogusław Pietrulewicz, s. 364--376; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 364--376 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [792]; Rozdział w: [WZ-6752] Praca : zawód : rynek pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199886;
  Tytuł rozdziału: Promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym a zmiany w świadomości studentów edukacji techniczno-informatycznej; Marek Rybakowski, s. 417--421; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 417--421 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [793]; Rozdział w: [WZ-6765] Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199894;
  Tytuł rozdziału: Wpływ niektórych czynników na określenie się zawodowe młodzieży; Remigiusz Aksentowicz, s. 77--81; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77--81 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [794]; Rozdział w: [WZ-6765] Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199894;
  Tytuł rozdziału: Projektor multimedialny w edukacji; Robert Toporowski, s. 83--88; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 83--88 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [795]; Rozdział w: [WZ-6765] Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199894;
  Tytuł rozdziału: Rola warsztatów terapii zajęciowej w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych; Aneta Klementowska, s. 91--97; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 91--97 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [796]; Rozdział w: [WZ-6584] Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Stankiewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8389321378;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz modeli ekonometrycznych do prognozowania wskaźnika inflacji; Marcin Relich, Mirosław Galicki, s. 155--163; 1,67; 2; 1; 1,67;
  Strony / liczba arkuszy: 155--163 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [797]; Rozdział w: [WZ-6584] Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego [red. nauk. J. Stankiewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8389321378;
  Tytuł rozdziału: Charakterystyka elementów pakietu franchisingowego. Wady i zalety systemu; Jacek Frątczak, Krzysztof Łasiński, s. 305--313; 1,67; 2; 1; 1,67;
  Strony / liczba arkuszy: 305--313 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [798]; Rozdział w: [WZ-6544] Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości; Wydaw. Akademii Bydgoskiej [red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2003, ISBN: 8370964788;
  Tytuł rozdziału: Edukacja dzieci i młodzieży do uczestnictwa w ruchu drogowym potrzebą społeczną; Marek Rybakowski, s. 181--188; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 181--188 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [799]; Rozdział w: [WZ-6544] Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości; Wydaw. Akademii Bydgoskiej [red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2003, ISBN: 8370964788;
  Tytuł rozdziału: Badania nad absolwentami wychowania technicznego i ich przydatność praktyczna; Mirosław Frejman, s. 242--250; 3,13; 1; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 242--250 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [800]; Rozdział w: [WZ-6681] Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej; Wydawnictwo Politechniki Radomskiej; Radom, 2003, ISBN: 837351077X;
  Tytuł rozdziału: Efektywność procesu kształcenia oraz trwałość wiedzy przyszłych edukatorów bezpieczeństwa w ruchu drogowym; Marek Rybakowski, Stanisław Jursza, s. 193--202; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 193--202 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [801]; Rozdział w: [WZ-6358] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2003, ISBN: 8320428092;
  Tytuł rozdziału: Porównanie metod planowania procesów projektowo-realizacyjnych; Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, s. 316--323; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 316--323 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [802]; Rozdział w: [WZ-6620] Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji; Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar" [red. D. Fic] / [il. wprow. red. 0]; Głogów, 2003, ISBN: 8388327690;
  Tytuł rozdziału: Edukacja menedżerska w warunkach mundializacji; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 33--42; 1,19; 2; 1; 1,19;
  Strony / liczba arkuszy: 33--42 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [803]; Rozdział w: [WZ-6620] Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji; Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar" [red. D. Fic] / [il. wprow. red. 0]; Głogów, 2003, ISBN: 8388327690;
  Tytuł rozdziału: Kompetencje menedżersko-liderskie XXI wieku - niezbędne kompetencje emocjonalne; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 43--52; 1,19; 2; 1; 1,19;
  Strony / liczba arkuszy: 43--52 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [804]; Rozdział w: [WZ-6723] Innovacii v obrazovanii : opyt i perspektivy; Rossijskaja Akademija Obrazovanija [red. I. A. Sasova, Z. Volk] / [il. wprow. red. 0]; Novgorod, 2003, ISBN: 575650219X;
  Tytuł rozdziału: Podgotovka molodezi k trudu v Pol'se; Bogusław Pietrulewicz, s. 34--40; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 34--40 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [805]; Rozdział w: [WZ-6752] Praca : zawód : rynek pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199886;
  Tytuł rozdziału: Mechanizmy wywierania wpływu na ludzi w środowisku pracy; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 111--120; 1,79; 2; 1; 1,79;
  Strony / liczba arkuszy: 111--120 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [806]; Rozdział w: [WZ-6861] Robot control 2003 (SYROCO' 03) : a proceedings volume from the 7th IFAC Symposium; International Federation of Automatic Control by Elsevier LTD; Oxford, 2003 . Vol. 1;
  Tytuł rozdziału: Task space based control of kinematically redundant manipulators; Mirosław Galicki, s. 241--246; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 241--246 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 20-05-2004 10:25]
  [807]; Rozdział w: [WZ-6765] Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ [red. B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2003, ISBN: 8391199894;
  Tytuł rozdziału: Aspekt prawny i ekonomiczny projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w edukacji techniczno-informatycznej; Eunika Baron-Polańczyk, s. 27--32; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 27--32 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 16-02-2004 16:56]
  [808]; Rozdział w: [WZ-6751] Partnerstwo w medycynie pracy; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy [red. E. Szyszymar, E. Kowal] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2003;
  Tytuł rozdziału: Zastosowania ergonomii w kształtowaniu uwarunkowań zdrowotnych; Edward Kowal, s. 73--79; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 73--79 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-02-2004 13:03]
  [809]; Rozdział w: [WZ-6666] Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego; Oficyna Wydaw. "Impuls" [red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2003, ISBN: 8373082905;
  Tytuł rozdziału: Kształcenie nauczycieli eduakcji techniczno-informatycznej (na przykladzie technologii); Waldemar Uździcki, s. 453--462; 1,92; 1; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 453--462 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 29-10-2003 17:19]
  [810]; Rozdział w: [WZ-6620] Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji; Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar" [red. D. Fic] / [il. wprow. red. 0]; Głogów, 2003, ISBN: 8388327690;
  Tytuł rozdziału: Doskonalenie kompetencji euromenedżerskich w dobie procesów globalizacyjnych; Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, s. 53--62; 1,19; 2; 1; 1,19;
  Strony / liczba arkuszy: 53--62 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 25-09-2003 12:59]
  [811]; Rozdział w: [WZ-6605] Podstawy optymalizacji konstrukcji; Wydaw. Politechniki Poznańskiej; Poznań, 2003, ISBN: 8371435657;
  Tytuł rozdziału: Symulowanie wyżarzane; Renata Kasperska, s. 160--164; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 160--164 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 18-09-2003 14:29]
  [812]; Rozdział w: [WZ-6605] Podstawy optymalizacji konstrukcji; Wydaw. Politechniki Poznańskiej; Poznań, 2003, ISBN: 8371435657;
  Tytuł rozdziału: Algorytmy genetyczne; Renata Kasperska, s. 146--160; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 146--160 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 18-09-2003 14:27]
  [813]; Rozdział w: [WZ-6575] Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku; Dom Wydaw. ELIPSA [red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 2003, ISBN: 8371515618;
  Tytuł rozdziału: Kultura bezpieczeństwa na tle stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym; Marek Rybakowski, s. 100--108; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 100--108 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 27-06-2003 18:38]
  [814]; Rozdział w: [WZ-6544] Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości; Wydaw. Akademii Bydgoskiej [red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2003, ISBN: 8370964788;
  Tytuł rozdziału: Kilka uwag o wykorzystaniu metody projektu na ćwiczeniach z przedmiotu Pracownia Konstruktorska II; Robert Toporowski, s. 189--192; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 189--192 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-06-2003 14:17]
  [815]; Rozdział w: [WZ-6544] Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości; Wydaw. Akademii Bydgoskiej [red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski] / [il. wprow. red. 0]; Bydgoszcz, 2003, ISBN: 8370964788;
  Tytuł rozdziału: Realizacja treści programowych z dydaktyki pozaszkolnej na kierunku wychowanie techniczne; Aneta Klementowska, s. 178--182; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 178--182 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-06-2003 13:52]
  [816]; Rozdział w: [WZ-6604] Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy - (Monografie); Wydaw. Politechniki Łódzkiej [red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekleta] / [il. wprow. red. 0]; Łódź, 2002, ISBN: 8372830991;
  Tytuł rozdziału: Korzyści i koszty integracji z Unią Europejską w kontekście niepełnosprawności; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 258--268; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 258--268 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:09]
  [817]; Rozdział w: [WZ-6604] Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy - (Monografie); Wydaw. Politechniki Łódzkiej [red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekleta] / [il. wprow. red. 0]; Łódź, 2002, ISBN: 8372830991;
  Tytuł rozdziału: Wkład techniki w życie osób niepełnosprawnych; Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, s. 114--123; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 114--123 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:09]
  [818]; Rozdział w: [WZ-6170] Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe; Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii; Zielona Góra, 2002, ISBN: 8389044455;
  Tytuł rozdziału: Wpływ środowiska na zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Karolina Kmiecik, s. 65--75; 2,50; 3; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 65--75 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:09]
  [819]; Rozdział w: [WZ-6400] Polska metalurgia w latach 1998-2002; Wydaw. Naukowe "Akapit" [red. K. Świątkowski] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2002 . T. 2, ISBN: 8391015920;
  Tytuł rozdziału: Wpływ mikrododatku żelaza na modyfikację siluminu AK20; Ferdynand Romankiewicz, s. 72--76; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 72--76 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [820]; Rozdział w: [WZ-6293] W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku; Uniwersytet Zielonogórski; Zielona Góra, 2002, ISBN: 838904823X;
  Tytuł rozdziału: Przestrzeń społeczna przygotowania zawodowego nauczycieli: (problemy, uwarunkowania); Bogusław Pietrulewicz, s. 129--132; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 129--132 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [821]; Rozdział w: [WZ-6501] Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników; [B.w.] [red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 839119886X;
  Tytuł rozdziału: Poradnictwo zawodowe w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych; Sylwin Andrzej Jarosz, Bogusław Pietrulewicz, s. 317--332; 1,25; 2; 1; 1,25;
  Strony / liczba arkuszy: 317--332 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [822]; Rozdział w: [WZ-4205] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : V Konferencja; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2002, ISBN: 8320426324;
  Tytuł rozdziału: Modelowanie procesów biznesowych; Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, s. 511--520; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 511--520 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [823]; Rozdział w: [WZ-4206] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : V Konferencja; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2002, ISBN: 8320426324;
  Tytuł rozdziału: Algorytm weryfikacji opłacalności demontażu elementów samochodowych; Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, s. 491--499; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 491--499 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [824]; Rozdział w: [WZ-6400] Polska metalurgia w latach 1998-2002; Wydaw. Naukowe "Akapit" [red. K. Świątkowski] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2002 . T. 2, ISBN: 8391015920;
  Tytuł rozdziału: Badania ośrodków heterogenicznej krystalizacji w modyfikowanym aluminium; Ferdynand Romankiewicz, s. 463--468; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 463--468 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [825]; Rozdział w: [WZ-6170] Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe; Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii; Zielona Góra, 2002, ISBN: 8389044455;
  Tytuł rozdziału: Symulacja wypadku drogowego z udziałem pieszego; Waldemar Uździcki, s. 47--53; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 47--53 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [826]; Rozdział w: [WZ-6250] Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection; Poznań University of Technology; Poznań, 2002, ISBN: 8390619164;
  Tytuł rozdziału: Making use of the ergokompedu, the ergoasystent, the ergopauzer, software packages on VDT's workstations; Andrzej Lasota, s. 219--228; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 219--228 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [827]; Rozdział w: [WZ-6400] Polska metalurgia w latach 1998-2002; Wydaw. Naukowe "Akapit" [red. K. Świątkowski] / [il. wprow. red. 0]; Kraków, 2002 . T. 2, ISBN: 8391015920;
  Tytuł rozdziału: Węgiel w procesach ekstrakcji żużlowej miedzi i jej stopów; Adam Bydałek, s. 92--97; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 92--97 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [828]; Rozdział w: [WZ-6170] Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe; Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii; Zielona Góra, 2002, ISBN: 8389044455;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie programu ErgoAsystent na stanowiskach komputerowych; Andrzej Lasota, s. 77--81; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 77--81 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [829]; Rozdział w: [WZ-6170] Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe; Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii; Zielona Góra, 2002, ISBN: 8389044455;
  Tytuł rozdziału: Próba konstrukcji oceny ryzyka zawodowego; Ryszard Rzeźniczak, Edward Kowal, s. 125--129; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 125--129 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [830]; Rozdział w: [WZ-6527] Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; Zielona Góra, 2002, ISBN: 83893321165;
  Tytuł rozdziału: Przygotowanie nauczycieli techniki do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego; Marek Rybakowski, s. 65--73; 1,92; 1; 1; 1,92;
  Strony / liczba arkuszy: 65--73 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [831]; Rozdział w: [WZ-6260] Hałas - Profilaktyka - Zdrowie; Polskie Towarzystwo Higieniczne; Koszalin, 2002, ISBN: 8391784495;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie programu komputerowego ErgoHeur w ograniczaniu, eliminacji hałasu; Andrzej Lasota, s. 121--124; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 121--124 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [832]; Rozdział w: [WZ-6501] Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników; [B.w.] [red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 839119886X;
  Tytuł rozdziału: Niektóre uwarunkowania efektywności studiów zaocznych; Mirosław Frejman, s. 35--44; 1,25; 1; 1; 1,25;
  Strony / liczba arkuszy: 35--44 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [833]; Rozdział w: [WZ-6501] Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników; [B.w.] [red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 839119886X;
  Tytuł rozdziału: Edukacja zawodowa - przejście od kształcenia w zakresie BHP do przygotowania ergonomicznego; Jan Janiga, Bogusław Pietrulewicz, s. 81--96; 1,25; 2; 1; 1,25;
  Strony / liczba arkuszy: 81--96 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [834]; Rozdział w: [WZ-6501] Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników; [B.w.] [red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 839119886X;
  Tytuł rozdziału: Metoda projektów w procesie kształcenia studentów na przykładzie pracowni technicznej II; Robert Toporowski, s. 127--133; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 127--133 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [835]; Rozdział w: [WZ-6501] Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników; [B.w.] [red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 839119886X;
  Tytuł rozdziału: Rozwój zawodowy funkcjonariuszy Straży Granicznej; Bogusław Pietrulewicz, Jerzy Wrzosek, s. 271--275; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 271--275 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [836]; Rozdział w: [WZ-6501] Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników; [B.w.] [red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 839119886X;
  Tytuł rozdziału: Multimedialne materiały dydaktyczne - projektowanie i wykorzystanie w zdalnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Eunika Baron-Polańczyk, s. 291--297; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 291--297 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [837]; Rozdział w: [WZ-6501] Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników; [B.w.] [red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 839119886X;
  Tytuł rozdziału: Instytucja "strażnika szkolnego" - szansa dla bezrobotnych, większe bezpieczeństwo dzieci; Marek Rybakowski, s. 519--529; 1,25; 1; 1; 1,25;
  Strony / liczba arkuszy: 519--529 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [838]; Rozdział w: [WZ-6503] Rozwój zawodowy pracowników w warunkach przemian gospodarczych; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji [red. M. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 8391199819;
  Tytuł rozdziału: Uzyskiwanie uprawnień przez rzeczoznawców i biegłych techniki samochodowej; Waldemar Uździcki, s. 249--253; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 249--253 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [839]; Rozdział w: [WZ-6501] Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników; [B.w.] [red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 839119886X;
  Tytuł rozdziału: Człowiek niepełnosprawny wobec społecznych warunków pracy w zakładach pracy chronionej; Aneta Klementowska, s. 509--518; 1,25; 1; 1; 1,25;
  Strony / liczba arkuszy: 509--518 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-04-2003 14:36]
  [840]; Rozdział w: [WZ-6501] Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników; [B.w.] [red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 839119886X;
  Tytuł rozdziału: Wykorzystanie Internetu w kształceniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli; Paweł Bachman, s. 277--290; 1,25; 1; 1; 1,25;
  Strony / liczba arkuszy: 277--290 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-04-2003 13:57]
  [841]; Rozdział w: [WZ-6501] Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników; [B.w.] [red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 2002, ISBN: 839119886X;
  Tytuł rozdziału: Treści programowe realizowane na przedmiocie humanizacja pracy ze szczególnym uwzględnieniem problemu pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych; Aneta Klementowska, s. 119--126; 1,25; 1; 1; 1,25;
  Strony / liczba arkuszy: 119--126 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 02-04-2003 13:10]
  [842]; Rozdział w: [WZ-6448] Edukacja a życie codzienne - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2089); Wyda. Uniwersytetu Śląskiego; Katowice, 2002 . T. 2, ISBN: 8322611935;
  Tytuł rozdziału: Kształcenie szkolne a samokształcenie równoległe młodzieży w zakresie komunikacji motoryzacyjnej i drogowej; Marek Rybakowski, s. 218--227; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 218--227 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-03-2003 17:35]
  [843]; Rozdział w: [WZ-6443] Modeljuvannja ta informacijni technologij - (Zbirnik Naukovih Prac, vyp. 15); Nacional'na Akademija Nauk Ukraini; Kijv, 2002;
  Tytuł rozdziału: Napruzenij stan i rozpodil domisok u pivprostori z pokrittjam iz urachuvannjam pripoverchnevoj neodnoridnosti; Taras Nahirnyy, s. 15--22; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 15--22 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-02-2003 12:32]
  [844]; Rozdział w: [WZ-6260] Hałas - Profilaktyka - Zdrowie; Polskie Towarzystwo Higieniczne; Koszalin, 2002, ISBN: 8391784495;
  Tytuł rozdziału: Ergonomia w profilaktyce zdrowotnej; Edward Kowal, s. 125--131; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 125--131 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 20-11-2002 13:10]
  [845]; Rozdział w: [WZ-6170] Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe; Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii; Zielona Góra, 2002, ISBN: 8389044455;
  Tytuł rozdziału: Ocena parametrów hałasów infradźwiękowych w kabinach przemysłowych; Grzegorz Dudarski, s. 89--97; 2,50; 1; 1; 2,50;
  Strony / liczba arkuszy: 89--97 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 03-06-2002 10:06]
  [846]; Rozdział w: [WZ-6186] Ergonomia niepełnosprawnym : jakość życia; Wydaw. Politechniki Łódzkiej; Łódź, 2001, ISBN: 8372830541;
  Tytuł rozdziału: Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa lubuskiego; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Edwin Tytyk, s. 191--201; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 191--201 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 18-09-2015 11:19]
  [847]; Rozdział w: [WZ-3885] Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8391199843;
  Tytuł rozdziału: Perspektywy poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle dokumentów rządowych; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, s. 97--106; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 97--106 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 04-09-2015 13:07]
  [848]; Rozdział w: [WZ-6103] Systemy informatyczne inżynierii zarządzania; Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8385911375;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie TPP; Józef Matuszek, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Janusz Szymura, Arkadiusz Szczotka, Waldemar Woźniak, s. 33--104; 0,00; 6; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 33--104 /
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [849]; Rozdział w: [WZ-6103] Systemy informatyczne inżynierii zarządzania; Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8385911375;
  Tytuł rozdziału: Języki kwerend; Iwona Pająk, s. 257--279; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 257--279 /
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [850]; Rozdział w: [WZ-3143] Computer integrated manufacturing. Vol. 1 : proceedings of the International Conference CIM 2001; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2001, ISBN: 8320426405;
  Tytuł rozdziału: Eine konzeption eines organiesierten autorecycling in Polen; Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, s. 36--44; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 36--44 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [851]; Rozdział w: [WZ-3144] Computer integrated manufacturing. Vol. 2 : proceedings of the International Conference CIM 2001; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2001, ISBN: 8320426405;
  Tytuł rozdziału: Applying system families concept to design of data acquisition module for CIM; Kamil Politowicz, Tomasz Borowiecki, Silva Robak, s. 106--110; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 106--110 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [852]; Rozdział w: [WZ-6308] Management and Control of Production and Logistics (MCPL 2000). T. 2 : : A Proceedings volume from the 2nd IFAC/IFIP/IEEE Conference; Elsevier Science; Oxford, 2001, ISBN: 0080436218;
  Tytuł rozdziału: Constraint logic programming approach for dynamic traffic signal control; Kelwyn A. D'Souza, Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak, s. 897--902; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 897--902 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [853]; Rozdział w: [WZ-3144] Computer integrated manufacturing. Vol. 2 : proceedings of the International Conference CIM 2001; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2001, ISBN: 8320426405;
  Tytuł rozdziału: Artificial evolution in design process optimization; Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, s. 139--150; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 139--150 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [854]; Rozdział w: [WZ-6103] Systemy informatyczne inżynierii zarządzania; Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8385911375;
  Tytuł rozdziału: Zarządzanie operacjami; Tomasz Borowiecki, s. 183--197; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 183--197 /
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [855]; Rozdział w: [WZ-3885] Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8391199843;
  Tytuł rozdziału: Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej; Joanna Domoracka, Bogusław Pietrulewicz, s. 87--95; 3,13; 2; 1; 3,13;
  Strony / liczba arkuszy: 87--95 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [856]; Rozdział w: [WZ-5104] Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej. T. 12; Uniwersytet Opolski; Opole, 2001, ISBN: 8391317331;
  Tytuł rozdziału: Pracownicze uwarunkowania wydajności; Bogusław Pietrulewicz, Maria Suska, s. 274--280; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 274--280 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [857]; Rozdział w: [WZ-3885] Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8391199843;
  Tytuł rozdziału: Cele, treści i niektóre problemy edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci i młodzieży szkolnej; Marek Rybakowski, s. 145--148; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 145--148 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [858]; Rozdział w: [WZ-3141] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : IV Konferencja; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2001, ISBN: 8320426324;
  Tytuł rozdziału: Planowanie przepływów materiałowych w systemie recyklingu samochodów osobowych; Mariusz Mądry, Waldemar Woźniak, Zbigniew Banaszak, s. 76--88; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 76--88 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [859]; Rozdział w: [WZ-3143] Computer integrated manufacturing. Vol. 1 : proceedings of the International Conference CIM 2001; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2001, ISBN: 8320426405;
  Tytuł rozdziału: Ein logistikmodell eines virtuellen unternehmen; Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, s. 26--35; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 26--35 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [860]; Rozdział w: [WZ-3985] Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii produkcji i kształceniu technicznym; Lubelskie Towarzystwo Naukowe; Lublin, 2001, ISBN: 8387833266;
  Tytuł rozdziału: Ocena jakości i wydajności wariantowych procesów produkcji za pomocą karty kontrolnej WANG; Rajmund Papiór, Andrzej Brukszta, s. 51--61; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 51--61 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [861]; Rozdział w: [WZ-5873] Progress in metallography - (Special Edition of the Practical Metallography, 32); Werkstoff-Informationsgesellschaft; Frankfurt, 2001, ISBN: 3883552968;
  Tytuł rozdziału: Kornfeinung von Aluminium mit AlTi3B1; Ferdynand Romankiewicz, s. 215--218; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 215--218 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [862]; Rozdział w: [WZ-3141] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : IV Konferencja; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2001, ISBN: 8320426324;
  Tytuł rozdziału: Metoda klasyfikacji i szacowania kosztów demontażu samochodów do szybkiej wyceny zamawianej części odzyskiwanej z wraku samochodowego; Waldemar Woźniak, s. 340--348; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 340--348 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [863]; Rozdział w: [WZ-6103] Systemy informatyczne inżynierii zarządzania; Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8385911375;
  Tytuł rozdziału: Systemy informatyczne zintegrowanego zarządzania produkcją; Josef Basl, s. 11--32; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 11--32 /
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [864]; Rozdział w: [WZ-6105] Technik und Beruf Beiträge zur Didaktik; Instytut Podstaw Techniki UZ; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8391199851;
  Tytuł rozdziału: Berufsorientierung und - Beratung im neuen Bildungssystem in Polen; Mirosław Frejman, s. 25--42; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 25--42 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [865]; Rozdział w: [WZ-6105] Technik und Beruf Beiträge zur Didaktik; Instytut Podstaw Techniki UZ; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8391199851;
  Tytuł rozdziału: Arbeitsprozesse und Eronomische Vorbereitung Jugendlicher im Schulsystem; Bogusław Pietrulewicz, s. 43--58; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 43--58 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [866]; Rozdział w: [WZ-3885] Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8391199843;
  Tytuł rozdziału: Ocena przygotowania merytorycznego i organizacyjnego szkół w zakresie wychowania komunikacyjno-drogowego; Marek Rybakowski, s. 149--154; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 149--154 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [867]; Rozdział w: [WZ-3885] Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8391199843;
  Tytuł rozdziału: Sposoby realizacji zadań poradniczych na terenie Powiatowych Urzędów Pracy (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze - filia w Sulechowie); Aneta Klementowska, s. 155--158; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 155--158 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [868]; Rozdział w: [WZ-6103] Systemy informatyczne inżynierii zarządzania; Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej; Zielona Góra, 2001, ISBN: 8385911375;
  Tytuł rozdziału: Modele struktur bazy danych; Grzegorz Pająk, s. 237--256; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 237--256 /
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 29-04-2002 15:16]
  [869]; Rozdział w: [WZ-3142] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : IV Konferencja; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2001, ISBN: 8320426324;
  Tytuł rozdziału: Obsługa zleceń w przedsiębiorstwie wirtualnym; Sławomir Kłos, s. 343--348; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 343--348 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [870]; Rozdział w: [WZ-3421] Thin-walled structures : advances and developments : proceedings of the third international conference; Elsevier; Amsterdam, 2001, ISBN: 0080439551;
  Tytuł rozdziału: Bicriteria optimization of sandwich cylindrical panels aided by expert system; Renata Kasperska, Marian Ostwald, s. 559--565; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 559--565 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [871]; Rozdział w: [WZ-4906] Twórczość użyteczna w zarządzaniu i działaniu; Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej; Łódź, 2001, ISBN: 8387814334;
  Tytuł rozdziału: Wartości w tworzeniu planów strategicznych rozwoju społeczności lokalnych : Strategia rozwoju gminy jako plan tworzenia wartości poprzez pracę; Roman Sobczak, s. 115--120; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 115--120 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [872]; Rozdział w: [WZ-2700] Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1999 roku; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Warszawa, 2000;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie metod optymalizacji dynamicznej do planowania czasooptymalnych trajektorii robotów redundantnych przy geometrycznych organiczeniach na ścieżkę chwytaka; Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz, s. 29--30; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 29--30 /
  Kod: SKR-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [873]; Rozdział w: [WZ-2482] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : III konferencja; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 2000, ISBN: 8320425131;
  Tytuł rozdziału: Planowanie przepływu produkcji w przedsiębiorstwie wirtualnym; Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, s. 295--300; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 295--300 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [874]; Rozdział w: [WZ-6078] Matematicni problemi mechaniki neodnoridnich struktur; Institut prikladnich problem mechaniki i matematiki; L'viv, 2000 . T. 1, ISBN: 9660217102;
  Tytuł rozdziału: Matematicne modeljuvanija ta doslidzennja vplivy temperaturi na lokal'nu neodnoridnist' saru; Taras Nahirnyy, K. A. Cervinka, s. 91--94; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 91--94 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [875]; Rozdział w: [WZ-5025] Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji; Zielona Góra, 2000, ISBN: 8391199800;
  Tytuł rozdziału: Miejsce i rola przygotowania dydaktycznego w rozwijaniu umiejętności zawodowych u studentów kierunku wychowanie techniczne; Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman, s. 53--57; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 53--57 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [876]; Rozdział w: [WZ-5025] Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji; Zielona Góra, 2000, ISBN: 8391199800;
  Tytuł rozdziału: Czynniki determinujące przygotowanie ergonomiczne pracowników; Bogusław Pietrulewicz, Urszula Pietrulewicz, s. 273--276; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 273--276 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [877]; Rozdział w: [WZ-6078] Matematicni problemi mechaniki neodnoridnich struktur; Institut prikladnich problem mechaniki i matematiki; L'viv, 2000 . T. 1, ISBN: 9660217102;
  Tytuł rozdziału: Lokal'na neodnoridnist' ta micnist' roztjagnutogo saru v proceci difizijnogo nasicennja; Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina, s. 54--57; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 54--57 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-04-2002 09:40]
  [878]; Rozdział w: [WZ-3221] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji. T.1; Wydaw. "Elipsa"; Łódź, 2000, ISBN: 8388719009;
  Tytuł rozdziału: Określanie kosztów odzyskiwania używanych elementów samochodowych (w krajowym zorganizowanym systemie recyklingu samochodów); Waldemar Woźniak, s. 567--578; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 567--578 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [879]; Rozdział w: [WZ-5025] Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji; Zielona Góra, 2000, ISBN: 8391199800;
  Tytuł rozdziału: Z badań nad zatrudnieniem absolwentów kierunku wychowanie techniczne; Mirosław Frejman, s. 43--46; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 43--46 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [880]; Rozdział w: [WZ-5025] Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji; Zielona Góra, 2000, ISBN: 8391199800;
  Tytuł rozdziału: Poradnictwo (doradztwo) zawodowe w świadomości osób bezrobotnych; Aneta Klementowska, s. 259--263; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 259--263 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [881]; Rozdział w: [WZ-5025] Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników; Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji; Zielona Góra, 2000, ISBN: 8391199800;
  Tytuł rozdziału: Rola pracowni konstruktorskiej elektrycznej w przygotowaniu zawodowym nauczycieli techniki; Robert Toporowski, s. 117--119; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 117--119 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [882]; Rozdział w: [WZ-2481] Komputerowo zintegrowane zarządzanie : II konferencja; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 1999, ISBN: 8320423848;
  Tytuł rozdziału: Algebraiczna metoda harmonogramowania cyklicznego; Sławomir Kłos, Bożena Skołud, Zbigniew Banaszak, s. 185--194; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 185--194 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [883]; Rozdział w: [WZ-2841] Podstawy robotyki : teoria i elementy manipulatorów i robotów; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 1999 .- Wyd. 3 zmien. i rozsz., ISBN: 8320423317;
  Tytuł rozdziału: Planowanie zadań robotów; Mirosław Galicki, s. 353--410; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 353--410 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [884]; Rozdział w: [WZ-2842] Basics of robotics : theory and components of manipulators and robots - (Courses and Lectures, 402); Springer; Wien, 1999, ISBN: 3211831509;
  Tytuł rozdziału: Control of manipulators; Mirosław Galicki, s. 305--318; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 305--318 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [885]; Rozdział w: [WZ-2841] Podstawy robotyki : teoria i elementy manipulatorów i robotów; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 1999 .- Wyd. 3 zmien. i rozsz., ISBN: 8320423317;
  Tytuł rozdziału: Sterowanie manipulatorów; Mirosław Galicki, s. 340--352; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 340--352 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [886]; Rozdział w: [WZ-2481] Komputerowo zintegrowane zarządzanie : II konferencja; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 1999, ISBN: 8320423848;
  Tytuł rozdziału: Szybka weryfikacja zleceń w warunkach wieloasortymentowej produkcji powtarzalnej; Dariusz Gattner, Sławomir Kłos, Bożena Skołud, s. 80--85; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 80--85 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [887]; Rozdział w: [WZ-2600] Erstarrung metallischer Schmelzen in Forschung und Gießereipraxis; WILEY-VCH Verlag GmbH; Weinheim, 1999, ISBN: 3527299564;
  Tytuł rozdziału: Schmelzbehandlung von Cu-Zn-Legierungen mit dem Ziel der Kornfeinung; Ferdynand Romankiewicz, s. 193--197; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 193--197 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [888]; Rozdział w: [WZ-2483] Computer integrated manufacturing. Vol. 1 : proceedings of the International Conference CIM '99; Wydaw. Naukowo-Techniczne; Warszawa, 1999, ISBN: 8320424097;
  Tytuł rozdziału: Robust control of repetitive production : self-synchronization approach; Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak, Waldemar Woźniak, s. 262--267; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 262--267 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [889]; Rozdział w: [WZ-5825] Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską; Wydaw. WSP; Zielona Góra, 1999, ISBN: 8386832819;
  Tytuł rozdziału: Analiza strategiczna w tworzeniu programów przekazywania wiedzy; Roman Sobczak, s. 199--202; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 199--202 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 17-02-2003 14:55]
  [890]; Rozdział w: [WZ-2842] Basics of robotics : theory and components of manipulators and robots - (Courses and Lectures, 402); Springer; Wien, 1999, ISBN: 3211831509;
  Tytuł rozdziału: Robot task planing; Mirosław Galicki, s. 318--376; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 318--376 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [891]; Rozdział w: [WZ-6077] Trends in continuum physics : TRECOP '98; World Scientific Publishing; Singapore, 1998, ISBN: 981023760X;
  Tytuł rozdziału: Thermodynamical models of continual description of the coupled processes in thin-film systems; Taras Nahirnyy, Ja. I. Burak, s. 263--276; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 263--276 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [892]; Rozdział w: [WZ-2582] Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski; Wydaw. WSP; Zielona Góra, 1998, ISBN: 8386832606;
  Tytuł rozdziału: Wprowadzenie; Mirosław Adamczyk, Renata Kasperska, s. 9--44; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 9--44 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [893]; Rozdział w: [WZ-5204] Problemy rozwoju zawodowego pracowników; Centrum Zastosowań Ergonomii; Zielona Góra, 1998, ISBN: 8390634899;
  Tytuł rozdziału: Badania nad funkcjonowaniem zawodowym nauczycieli techniki jako podstawa modernizacji i ich kształcenia i doskonalenia; Mirosław Frejman, s. 89--92; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 89--92 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [894]; Rozdział w: [WZ-2582] Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski; Wydaw. WSP; Zielona Góra, 1998, ISBN: 8386832606;
  Tytuł rozdziału: Metoda elementów skończonych; Krzysztof Magnucki, Renata Kasperska, s. 143--176; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 143--176 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [895]; Rozdział w: [WZ-2400] Stosowanie i przetwórstwo materiałów polimerowych; Wydaw. Politechniki Częstochowskiej; Częstochowa, 1998, ISBN: 8371930453;
  Tytuł rozdziału: Modyfikacja cieplna polipropylenu; Franciszek Romanów, Janusz Walkowiak, s. 83--90; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 83--90 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [896]; Rozdział w: [WZ-2500] Knowledge-Based Software Engineering : Proceedings of the Third Joint Conference - (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 48); IOS Press; Amsterdam, 1998, ISBN: 9051994176;
  Tytuł rozdziału: Computer aided scheduling of repetitive production; Sławomir Kłos, Bożena Skołud, Jarosław Stańczyk, s. 317--320; 0,00; 3; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 317--320 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [897]; Rozdział w: [WZ-5204] Problemy rozwoju zawodowego pracowników; Centrum Zastosowań Ergonomii; Zielona Góra, 1998, ISBN: 8390634899;
  Tytuł rozdziału: Edukacja ergonomiczna a proces rozwoju zawodowego człowieka w sytuacji zakładu pracy; Bogusław Pietrulewicz, s. 163--166; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 163--166 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [898]; Rozdział w: [WZ-2582] Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski; Wydaw. WSP; Zielona Góra, 1998, ISBN: 8386832606;
  Tytuł rozdziału: Edytory tekstów; Marek Furmanek, Tomasz Monczak, s. 45--78; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 45--78 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [899]; Rozdział w: [WZ-2582] Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski; Wydaw. WSP; Zielona Góra, 1998, ISBN: 8386832606;
  Tytuł rozdziału: Komputerowe opracowanie danych; Andrzej Lasota, s. 79--93; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 79--93 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 13-03-2002 13:28]
  [900]; Rozdział w: [WZ-2680] Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1998 roku; Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologiii Eksploatacji; Radom, 1998, ISBN: 8372040559;
  Tytuł rozdziału: Zastosowanie metod optymalizacji dynamicznej do planowania czasooptymalnych trajektorii robotów redundantnych przy geometrycznych ograniczeniach na ścieżkę chwytaka; Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz, s. 237--240; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 237--240 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [901]; Rozdział w: [WZ-5204] Problemy rozwoju zawodowego pracowników; Centrum Zastosowań Ergonomii; Zielona Góra, 1998, ISBN: 8390634899;
  Tytuł rozdziału: Ocena efektywności kształcenia rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego; Waldemar Uździcki, s. 55--58; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 55--58 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [902]; Rozdział w: [WZ-5764] Poromechanics : a tribute to Maurice A. Biot; Balkema; Rotterdam, 1998, ISBN: 9058090035;
  Tytuł rozdziału: Mechano-sorptive effect for water soaked wood; Maria Kowal, s. 587--591; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 587--591 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 01-01-2002 00:00]
  [903]; Rozdział w: [WZ-5205] Całożyciowa edukacja zawodowa : problemy teorii i praktyki; Centrum Zastosowań Ergonomii; Zielona Góra, 1997, ISBN: 8390634872;
  Tytuł rozdziału: Poradnictwo zawodowe dla dorosłych, doradca zawodowy; Kazimierz Esmund, Bogusław Pietrulewicz, s. 64--74; 4,17; 2; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 64--74 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [904]; Rozdział w: [WZ-5205] Całożyciowa edukacja zawodowa : problemy teorii i praktyki; Centrum Zastosowań Ergonomii; Zielona Góra, 1997, ISBN: 8390634872;
  Tytuł rozdziału: Przydatność zawodowa jako wskaźnik jakości kształcenia; Mirosław Frejman, s. 85--87; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 85--87 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:20]
  [905]; Rozdział w: [WZ-11397] RoManSy 11 : Theory and practice of robots and manipulators - (Courses and Lectures, 381); Springer-Verlag [ed. by A. Morecki, G. Bianchi, C. Rzymkowski] / [il. wprow. red. 0]; Wien, 1997, ISBN: 321182903;
  Tytuł rozdziału: Optimal path planning for moving objects; Krzysztof Łasiński, Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz, s. 293--300; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 293--300 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 18-02-2013 11:49]
  [906]; Rozdział w: [WZ-7174] Projektowanie, stosowanie i eksploatacja elementów maszyn i urządzeń z tworzyw sztucznych - (Konferencje, 12); Wydaw. Politechniki Częstochowskiej [red. J. Koszkula] / [il. wprow. red. 0]; Częstochowa, 1996;
  Tytuł rozdziału: Technologia wytwarzania resorów kompozytowych; Franciszek Romanów, Janusz Walkowiak, Władysław Papacz, s. 34--38; 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 34--38 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [907]; Rozdział w: [WZ-9665] Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników; Centrum Zastosowań Ergonomii [pod red. B. Pietrulewicza] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 1996, ISBN: 8390634805;
  Tytuł rozdziału: Edukacja praktyczna młodzieży w warsztatach szkolnych i jej uwarunkowania; Jan Janiga, Bogusław Pietrulewicz, s. 66--75; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 66--75 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-07-2010 16:08]
  [908]; Rozdział w: [WZ-9665] Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników; Centrum Zastosowań Ergonomii [pod red. B. Pietrulewicza] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 1996, ISBN: 8390634805;
  Tytuł rozdziału: Przygotowanie zawodowe pracowników ochrony środowiska; Edward Kowal, s. 37--41; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 37--41 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-07-2010 16:06]
  [909]; Rozdział w: [WZ-9665] Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników; Centrum Zastosowań Ergonomii [pod red. B. Pietrulewicza] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 1996, ISBN: 8390634805;
  Tytuł rozdziału: Problemy ergonomii i bezpieczeństwa pracy w rozwoju zawodowym jednostki; Bogusław Pietrulewicz, s. 19--31; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 19--31 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 05-07-2010 16:02]
  [910]; Rozdział w: [WZ-6663] Rozwój techniki a problemy kształcenia technicznego; Lubelskie Towarzystwo Naukowe [red. K. Lenik] / [il. wprow. red. 0]; Lublin, 1996, ISBN: 8385491813;
  Tytuł rozdziału: Minimalizacja opracowania i analiza struktury tablicy decyzyjnej w komputerowym wspomaganiu projektowania; Andrzej Brukszta, Krzysztof Łasiński, s. 62--70; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 62--70 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 10-12-2003 10:50]
  [911]; Rozdział w: [WZ-7599] Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne; Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej [red. E. Krasicka-Cydzik] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 1995;
  Tytuł rozdziału: Tworzywa węglowe nasycone metalami; Tadeusz Szmigielski, s. 49--87; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 49--87 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [912]; Rozdział w: [WZ-7599] Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne; Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej [red. E. Krasicka-Cydzik] / [il. wprow. red. 0]; Zielona Góra, 1995;
  Tytuł rozdziału: Korozja - czynnik obniżenia cech użytkowych tworzywa; Elżbieta Krasicka-Cydzik, s. 7--20; 4,17; 1; 1; 4,17;
  Strony / liczba arkuszy: 7--20 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 12-06-2006 12:54]
  [913]; Rozdział w: [WZ-6378] Computational number theory : Proceedings of the Colloquium on Computational Number Theory held at Kossuth Lajos University; Walter de Gruyter & Co.; Berlin, 1991, ISBN: 3110123940;
  Tytuł rozdziału: A numerical method for the determination of the cyclotomic polynomial coefficients; Aleksander Grytczuk, Bogdan Tropak, s. 15--19; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 15--19 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [914]; Rozdział w: [WZ-7823] Geosynthetic testing for waste containment applications; American Society for Testing and Materials; Philadelphia, 1990, ISBN: 0803114567;
  Tytuł rozdziału: Development of a short term testing method for welded liners; Ernst Schamachtenberg, Karol Bielefeldt, s. 143--154; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 143--154 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [915]; Rozdział w: [WZ-11380] Wybrane problemy tribologii; Państwowe Wydaw. Naukowe [pod red. S. Ziemba i in.] / [il. wprow. red. 0]; Warszawa, 1990, ISBN: 8301100176;
  Tytuł rozdziału: Wpływ stanu warstwy wierzchniej na właściwości użytkowe żeliwa; Alicja Laber, Stanisław Laber, s. 379--391; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 379--391 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 11-02-2013 11:22]
  [916]; Rozdział w: [WZ-7814] Umformen von Kunststoffen im festen Zustand - (Kontakt & Studium, Bd. 231); Expert-Verlag [Hrsg. B. J. Jungnickel] / [il. wprow. red. 0]; [Renningen], 1988, ISBN: 3816902022;
  Tytuł rozdziału: Allgemeine technische und werkstoffkundliche Aspekte des Kaltumformens von Kunststoffen; Karol Bielefeldt, B. J. Jungnickel, s. 18--42; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 18--42 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [917]; Rozdział w: [WZ-9664] Proces kształcenia nauczycieli techniki w założeniach i praktyce; Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Opole, 1986;
  Tytuł rozdziału: Zadania przedmiotu materiałoznawstwo w kształceniu nauczycieli techniki; Edward Kowal, s. 49-51; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 49-51 /
  Kod: SKR-MP-PN [data modyf: 05-07-2010 14:24]
  [918]; Rozdział w: [WZ-7224] Technika komputerowa : materiały szkoleniowe : wariant B; Wydaw. Uczelniane WSI; Zielona Góra, 1985;
  Tytuł rozdziału: Programowanie w assemblerze 8080A; Janusz Szajna, s. 19--38; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 19--38 /
  Kod: ROZ-2 [data modyf: 11-02-2009 10:34]
  [919]; Rozdział w: [WZ-7816] Polymer processing and properties; Plenum Press [ed. G. Astarita, L. Nicolais] / [il. wprow. red. 0]; New York, 1984, ISBN: 0306417286;
  Tytuł rozdziału: On the deformation of polycarbonate in the glassy state; Karol Bielefeldt, B. J. Jungnickel, J. H. Wendorff, s. 183--195; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 183--195 /
  Kod: MOR-ANG [data modyf: 07-08-2015 10:22]
  [920]; Rozdział w: [WZ-10955] Badanie warstwy wierzchniej metali po obróbce mechanicznej; Wyższa Szkoła Inżynierska; Zielona Góra, 1975;
  Tytuł rozdziału: Zmiany wybranych własności warstwy wierzchniej w procesie dogładzania oscylacyjnego stali 45 ulepszonej cieplnie; G. Banaś, Ryszard Gorockiewicz, s. 93--104; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 93--104 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [921]; Rozdział w: [WZ-10955] Badanie warstwy wierzchniej metali po obróbce mechanicznej; Wyższa Szkoła Inżynierska; Zielona Góra, 1975;
  Tytuł rozdziału: Własności i struktura żeliwa ZlCr20Mo3 po obróbce cieplnej stosowanego na łopatki wirnika oczyszczarki; Ireneusz Dzwonnik, Ryszard Gorockiewicz, S. Rymaszewski, s. 25--38; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Strony / liczba arkuszy: 25--38 /
  Kod: MOR-NANG [data modyf: 28-11-2012 12:23]
  [922]; Rozdział w: [WZ-7716] Wybrane działy z metalurgii metali nieżelaznych : materiały do ćwiczeń; Redakcja Wydaw. Politechniki Wrocławskiej; Wrocław, 1974;
  Tytuł rozdziału: Lepkość metali i żużli metalurgicznych; Ferdynand Romankiewicz, s. 3--16; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 3--16 /
  Kod: SKR-MP-PN [data modyf: 07-08-2015 10:21]
  [923]; Rozdział w: [WZ-7716] Wybrane działy z metalurgii metali nieżelaznych : materiały do ćwiczeń; Redakcja Wydaw. Politechniki Wrocławskiej; Wrocław, 1974;
  Tytuł rozdziału: Topienie i rafinowanie stopów lekkich; Ferdynand Romankiewicz, s. 29--42; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 29--42 /
  Kod: SKR-MP-PN [data modyf: 27-10-2006 12:48]
  [924]; Rozdział w: [WZ-7716] Wybrane działy z metalurgii metali nieżelaznych : materiały do ćwiczeń; Redakcja Wydaw. Politechniki Wrocławskiej; Wrocław, 1974;
  Tytuł rozdziału: Rafinowanie metali przez filtrowanie; Ferdynand Romankiewicz, s. 17--28; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 17--28 /
  Kod: SKR-MP-PN [data modyf: 27-10-2006 12:46]
  3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
    3.1  Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) (3843) CZR-JCR 15 - 50
    3.2  Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w ERIH (465) CZR-ERIH 10 - 25
    3.3  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra (6325) CZR-WYKAZ 2 - 15
    3.4  Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (235) CZR-ZAG 5
    3.5  Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym (1080) CZR-INNE 0
    3.6  Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie w języku polskim (2364) CZR-INNE3 0
    3.7  Publikacje w czasopismach z listy A o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach (41) CZR-JCR-0 0
    3.8  Publikacje w czasopismach z listy B o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach (152) CZR-WYKAZ-0 0
    3.9  Publikacje w czasopismach z listy C o nienaukowym charakterze oraz umieszczone w zeszytach specjalnych i suplementach (4) CZR-ERIH-0 0
    3.10  Kategoria tymczasowa, na potrzeby "ankiety jednostki 2013-2016" (40) ANK3_13_16 0
    3.11  Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym umieszczonym w wykazie MNiSW (dotyczy czasopism z roku 2019 i następnych) (296) CZR-N-WYKAZ 20 - 200
    3.12  Autorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie spoza wykazu (dotyczy roku 2017 i następnych) (503) CZR-INNE-5 5
    3.13  Publikacja o nienaukowym charakterze umieszczona w czasopiśmie z wykazu MNiSW (1) CZR-N-WYKAZ-0 0
    3.14  Różne (1418) ROZ-3 0
  [1]; SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY; On the formation features, structure, microhardness and tribological behavior of single tracks and coating layers formed by laser cladding of Al-Fe powder bronze; O. G. Devojno, Eugene Feldshtein, M. A. Kardapolava, N. I. Lutsko; 2019, Vol. 358, s. 195--206; 100,00; 4; 1; 100,00;
  Lista: A, Punkty: 100, ISSN: 0257-8972, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 195--206 / 0,66
  DOI: 10.1016/j.surfcoat.2018.11.014
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 07-10-2019 14:16]
  [2]; COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING; Influence of energy absorbers on Malgaigne fracture mechanism in lumbar-pelvic system under vertical impact load; Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński; 2019, s. 1--11; 70,00; 4; 3; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 1025-5842, eISSN: 1476-8259, Strony / liczba arkuszy: 1--11 / 0,61
  DOI: 10.1080/10255842.2018.1553238
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 10-01-2019 13:55]
  [3]; MATERIALS; Material and Structural Modeling Aspects of Brain Tissue Deformation under Dynamic Loads; Monika Ratajczak, Mariusz Ptak, Leszek Chybowski, Katarzyna Gawdzińska, Romuald Będziński; 2019, Vol. 12, no. 2, s. 1--14; 100,00; 5; 2; 100,00;
  Lista: A, Punkty: 100, ISSN: 1996-1944, eISSN: 1996-1944, Strony / liczba arkuszy: 1--14 / 0,77
  DOI: 10.3390/ma12020271
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 18-03-2019 13:21]
  [4]; MEASUREMENT SCIENCE REVIEW; Machine Vision System Measuring the Trajectory of Upper Limb Motion Applying the Matlab Software; Piotr Kuryło, Elena Pivarčiová, Joanna Cyganiuk, Peter Frankovský; 2019, Vol. 19, no. 1, s. 1--8; 70,00; 4; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 1335-8871, eISSN: 1335-8871, Strony / liczba arkuszy: 1--8 / 0,44
  DOI: 10.2478/msr-2019-0001
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 15-02-2019 11:59]
  [5]; TEHNIČKI VJESTNIK = TECHNICAL GAZETTE; The Effect of Knowledge Sharing Using Customer Relationship Management Systems in Manufacturing Companies; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos; 2019, Vol. 26, no. 1, s. 1--6; 40,00; 2; 2; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1330-3651, eISSN: 1848-6339, Strony / liczba arkuszy: 1--6 / 0,33
  DOI: 10.17559/TV-20150323135944
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 20-02-2019 11:51]
  [6]; JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION; Ecological trends in machining as a key factor in sustainable production - A review; G. M. Krolczyk, Radosław Maruda, J. B. Krolczyk, S. Wojciechowski, M. Mia, P. Nieslony, G. Budzik; 2019, Vol. 218, s. 601--615; 140,00; 7; 1; 140,00;
  Lista: A, Punkty: 140, ISSN: 0959-6526, eISSN: 1879-1786, Strony / liczba arkuszy: 601--615 / 0,83
  DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.02.017
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 28-02-2019 15:25]
  [7]; CLINICAL BIOMECHANICS; Detection of bridging veins rupture and subdural haematoma onset using a finite element head model; G. F. J. Migueis, F. A. O. Fernandes, M. Ptak, Monika Ratajczak, R. J. Alves de Sousa; 2019, Vol. 63, s. 104--111; 100,00; 5; 1; 100,00;
  Lista: A, Punkty: 100, ISSN: 0268-0033, eISSN: 1879-1271, Strony / liczba arkuszy: 104--111 / 0,44
  DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2019.02.010
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 11-03-2019 09:15]
  [8]; MATERIALS; Intelligent Optimization of Hard-Turning Parameters Using Evolutionary Algorithms for Smart Manufacturing; Mozammel Mia, Grzegorz Królczyk, Radosław Maruda, Szymon Wojciechowski; 2019, Vol. 12, no. 6, s. 1--12; 100,00; 4; 1; 100,00;
  Lista: A, Punkty: 100, ISSN: 1996-1944, eISSN: 1996-1944, Strony / liczba arkuszy: 1--12 / 0,66
  DOI: 10.3390/ma12060879
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 18-03-2019 13:20]
  [9]; NONLINEAR DYNAMICS; Optimal cascaded control of mobile manipulators; Mirosław Galicki; 2019, Vol. 96, iss. 2, s. 1367--1389; 140,00; 1; 1; 140,00;
  Lista: A, Punkty: 140, ISSN: 0924-090X, eISSN: 1573-269X, Strony / liczba arkuszy: 1367--1389 / 1,30
  DOI: 10.1007/s11071-019-04860-7
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 04-10-2019 17:37]
  [10]; MEASUREMENT TECHNIQUES; A Complex Approach to Assuring the Robustness of Measurement Methods; P. S. Serenkov, V. L. Hurevich, Eugene Feldshtein; 2019, Vol. 61, no. 12, s. 1141--1147; 20,00; 3; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 0543-1972, eISSN: 1573-8906, Strony / liczba arkuszy: 1141--1147 / 0,40
  DOI: 10.1007/s11018-019-01561-w
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 28-03-2019 18:08]
  [11]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Integrated Analytical and Measurement System for the Evaluation of the Properties of Cast Metals and Alloys; Szymon Biernat, Adam Bydałek; 2019, Vol. 19, iss. 1, s. 13--18; 40,00; 2; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1897-3310, eISSN: 2299-2944, Strony / liczba arkuszy: 13--18 /
  DOI: 10.24425/afe.2018.125184
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 11-10-2019 11:04]
  [12]; MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A; On the evaluation of certain strength characteristics and fracture features of iron-based sintered MMCs with nanooxide additives; Eugene Feldshtein, Larisa N. Dyachkova, Grzegorz M. Królczyk; 2019, Vol. 756, s. 455--463; 140,00; 3; 1; 140,00;
  Lista: A, Punkty: 140, ISSN: 0921-5093, eISSN: 1873-4936, Strony / liczba arkuszy: 455--463 / 0,50
  DOI: 10.1016/j.msea.2019.04.044
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 06-05-2019 12:37]
  [13]; APPLIED SCIENCES; An Approach to Supporting the Selection of Maintenance Experts in the Context of Industry 4.0; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos; 2019, Vol. 9, s. 1--16; 70,00; 2; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 2076-3417, eISSN: 2076-3417, Strony / liczba arkuszy: 1--16 / 0,90
  DOI: 10.3390/app9091848
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 06-05-2019 17:35]
  [14]; TEHNIČKI VJESTNIK = TECHNICAL GAZETTE; An Approach to Tacit Knowledge Classification in a Manufacturing Company; Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa; 2019, Vol. 26, no. 3, s. 650--657; 40,00; 2; 2; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1330-3651, eISSN: 1848-6339, Strony / liczba arkuszy: 650--657 / 0,44
  DOI: 10.17559/TV-20180308155129
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 19-06-2019 09:53]
  [15]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; The Influence of the Proportion of Charge from Waste Materials on the Quality of High Pressure Castings; Paweł Schlafka, Adam Bydałek; 2019, Vol. 19, iss. 2, s. 21--24; 40,00; 2; 2; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1897-3310, eISSN: 2299-2944, Strony / liczba arkuszy: 21--24 /
  DOI: 10.24425/afe.2019.127110
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 11-10-2019 14:49]
  [16]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Analysis of the Modifiers on the Formation of Non-metallic Inclusions Continuous Casting of CuZn39Pb2 Brass; Adam Bydałek, A. Kula, L. Błaż, K. Najman; 2019, Vol. 19, iss. 3, s. 21--26; 40,00; 4; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1897-3310, eISSN: 2299-2944, Strony / liczba arkuszy: 21--26 /
  DOI: 10.24425/afe.2019.127132
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 11-10-2019 14:50]
  [17]; JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH; Accessory genital glands in the New Zealand White rabbit: a morphometrical and histological study; Joanna Skonieczna, Jan P. Madej, Romuald Będziński; 2019, Vol. 63, iss. 2, s. 251--257; 40,00; 3; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 2450-7393, eISSN: 2450-7393, Strony / liczba arkuszy: 251--257 /
  DOI: 0.2478/jvetres-2019-0028
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 17-07-2019 11:45]
  [18]; JOURNAL OF SUPERHARD MATERIALS; The Phonomenon of Material Side Flow After Finish Turning of EN X153CrMoV12 Hardened on Polycrystalline Cubic Boron Nitrid; Michał Ociepa, Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek, Kamil Leksycki; 2019, Vol. 41, no. 4, s. 1--7; 40,00; 4; 4; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1063-4576, eISSN: 1934-9408, Strony / liczba arkuszy: 1--7 /
  DOI: 10.3103/S1063457619040063
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 31-07-2019 13:53]
  [19]; NANOMATERIALS; Influence of the Silver Nanoparticles (AgNPs) Formation Conditions onto Titanium Dioxide (TiO2) Nanotubes Based Electrodes on Their Impedimetric Response; Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska; 2019, Vol. 9, iss. 8, s. 1--15; 70,00; 3; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 2079-4991, eISSN: 2079-4991, Strony / liczba arkuszy: 1--15 /
  DOI: 10.3390/nano9081072
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 02-08-2019 14:50]
  [20]; CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH; Self-reported fatigue and health complaints of refuse collectors; Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz; 2019, s. 1--11; 40,00; 2; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1435-246X, eISSN: 1613-9178, Strony / liczba arkuszy: 1--11 / 0,61
  DOI: 10.1007/s10100-019-00637-w
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 07-08-2019 10:35]
  [21]; THE NEW EDUCATIONAL REVIEW; Sources of Pupils' ICT Knowledge and Skills - Differentiating Factors; Eunika Baron-Polańczyk; 2019, Vol. 56, no. 2, s. 29--40; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 1732-6729, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 29--40 / 0,66
  DOI: 10.15804/tner.2019.56.2.02
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 10-10-2019 12:27]
  [22]; SYMMETRY; A Model for Generating Workplace Procedures Using a CNN-SVM Architecture; Justyna Patalas-Maliszewska, Daniel Halikowski; 2019, Vol. 11, s. 1--14; 70,00; 2; 1; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 2073-8994, eISSN: 2073-8994, Strony / liczba arkuszy: 1--14 / 0,77
  DOI: 10.3390/sym11091151
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 12-09-2019 12:49]
  [23]; AIMS MATERIALS SCIENCE; Determining the density of metals based om their atomic construction using the theoretical model; Szymon Biernat, Adam Bydałek; 2019, Vol. 5, iss. 5, s. 748--755; 40,00; 2; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 2372-0468, eISSN: 2372-0484, Strony / liczba arkuszy: 748--755 /
  DOI: 10.3934/matersci.2019.5.748
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 11-10-2019 15:20]
  [24]; MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW; Survey questionnaire for the study on occupational safety culture in a production plant. Construction and statistical verification of data correctness; Patryk Krupa, Izabela Gabryelewicz, Milan Edl, Peter Pantya, Justyna Patalas-Maliszewska; 2019, Vol. 10, no. 2, s. 101--108; 70,00; 5; 3; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 2080-8208, eISSN: 2082-1344, Strony / liczba arkuszy: 101--108 / 0,44
  DOI: 10.1515/mper-2019.129573
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 10-10-2019 12:29]
  [25]; INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE; Prediction of cutting forces during micro end milling considering chip thickness accumulation; S. Wojciechowski, M. Matuszak, B. Powałka, M. Madajewski, Radosław Maruda, G. M. Królczyk; 2019, Vol. 147, s. 1--26; 200,00; 6; 1; 200,00;
  Lista: A, Punkty: 200, ISSN: 0890-6955, eISSN: 1879-2170, Strony / liczba arkuszy: 1--26 / 1,40
  DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2019.103466
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 25-09-2019 09:37]
  [26]; METALS; Modernization and Optimization of Phosphoric Cast Iron Casting; Piotr Kuryło; 2019, Vol. 9, s. 1--15; 70,00; 1; 1; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 2075-4701, eISSN: 2075-4701, Strony / liczba arkuszy: 1--15 / 0,83
  DOI: 10.3390/met9101060
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 04-10-2019 15:38]
  [27]; JOURNAL OF CASTING & MATERIALS ENGINEERING; Hard Inclusions in Armature Brass; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz; 2019, Vol. 3, no. 3, s. 51--56; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 2543-9901, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 51--56 / 0,33
  DOI: 10.7494/jcme.2019.3.3.51
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 08-10-2019 11:51]
  [28]; JOURNAL OF CASTING & MATERIALS ENGINEERING; The Study of the Tensile Strength of AlSi21CuNiMg Silumin in the Final Stage of Solidification and the Initial Stage of Cooling; Remigiusz Romankiewicz; 2019, Vol. 3, no. 3, s. 57--61; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 2543-9901, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 57--61 / 0,30
  DOI: 10.7494/jcme.2019.3.3.57
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 08-10-2019 11:57]
  [29]; MATERIALS; Optimization of Power Consumption Associated with Surface Roughness in Ultrasonic Assisted Turning of Nimonic-90 Using Hybrid Particle Swarm-Simplex Method; Navneet Khanna, Jay Airao, Munish Kumar Gupta, Qinghua Song, Zhanqiang Liu, Mozammel Mia, Radosław Maruda, Grzegorz Krolczyk; 2019, Vol. 12, no. 20, s. 1--20; 100,00; 8; 1; 100,00;
  Lista: A, Punkty: 100, ISSN: 1996-1944, eISSN: 1996-1944, Strony / liczba arkuszy: 1--20 / 1,10
  DOI: 10.3390/ma12203418
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 21-10-2019 09:29]
  [30]; JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE; Modelling of the carding process for spunlace nonwovens with particular regard to selected mechanical parameters in a double-drum card. Part 2: Modelling of delay times in the longitudinal mixing process; Maciej Niedziela, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak; 2019, s. 1--10; 70,00; 3; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0040-5000, eISSN: 1754-2340, Strony / liczba arkuszy: 1--10 / 0,55
  DOI: 10.1080/00405000.2019.1681609
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 28-10-2019 12:12]
  [31]; JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE; Modelling of the carding process for spunlace nonwovens with particular regard to selected mechanical parameters in a double-drum card. Part 1: modelling of the fibre deck forming process; Maciej Niedziela, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak; 2019, s. 1--11; 70,00; 3; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0040-5000, eISSN: 1754-2340, Strony / liczba arkuszy: 1--11 / 0,61
  DOI: 10.1080/00405000.2019.1681608
  Kod: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 28-10-2019 12:12]
  [32]; SYSTEM SAFETY: HUMAN - TECHNICAL FACILITY - ENVIRONMENT; Application of algorithm of discipline D2 of G8D method in solving selected problems of quality control management; Joanna Cyganiuk, Adam Idzikowski, Piotr Kuryło, Andrzej Tomporowski, Weronika Kruszelnicka; 2019, Vol. 1, no. 1, s. 599--606; 5,00; 5; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2657-5450, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 599--606 / 0,44
  DOI: 10.2478/czoto-2019-0076
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 08-10-2019 12:32]
  [33]; SYSTEM SAFETY: HUMAN - TECHNICAL FACILITY - ENVIRONMENT; Customer relationship management (CRM) - philosophy and its significance for the enterprise; Adam Idzikowski, Piotr Kuryło, Joanna Cyganiuk, Marta Ryczko; 2019, Vol. 1, no. 1, s. 1004--1011; 5,00; 4; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2657-5450, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1004--1011 / 0,44
  DOI: 10.2478/czoto-2019-0127
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 08-10-2019 12:32]
  [34]; SYSTEM SAFETY: HUMAN - TECHNICAL FACILITY - ENVIRONMENT; Methods of optimizing the supply chain on the example of a selected enterprise; Piotr Kuryło, Joanna Cyganiuk, Adam Idzikowski, Dariusz Michalski, Anna Sobczyńska-Linke; 2019, Vol. 1, no. 1, s. 607--615; 5,00; 5; 3; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2657-5450, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 607--615 / 0,50
  DOI: 10.2478/czoto-2019-0077
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 08-10-2019 12:33]
  [35]; SYSTEM SAFETY: HUMAN - TECHNICAL FACILITY - ENVIRONMENT; Recruitment, selection and adaptation of staff in enterprise; Piotr Kuryło, Adam Idzikowski, Joanna Cyganiuk, Radosław Paduchowicz; 2019, Vol. 1, no. 1, s. 1020--1027; 5,00; 4; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2657-5450, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1020--1027 / 0,44
  DOI: 10.2478/czoto-2019-0129
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 08-10-2019 12:33]
  [36]; SYSTEM SAFETY: HUMAN - TECHNICAL FACILITY - ENVIRONMENT; Solving selected quality management problems with the use of the D4 discipline algorithm of the G8D method; Joanna Cyganiuk, Piotr Kuryło, Adam Idzikowski, Siegmund R. Frölich, Przemysław Niemira; 2019, Vol. 1, no. 1, s. 996--1003; 5,00; 5; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2657-5450, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 996--1003 / 0,44
  DOI: 10.2478/czoto-2019-0126
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 08-10-2019 12:33]
  [37]; SYSTEM SAFETY: HUMAN - TECHNICAL FACILITY - ENVIRONMENT; Basis of biomass grinders sustainable designing; Weronika Kruszelnicka, Andrzej Tomporowski, Józef Flizikowski, Robert Kasner, Joanna Cyganiuk; 2019, Vol. 1, iss. 1, s. 542--549; 5,00; 5; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2657-5450, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 542--549 / , il. współaut.: 4,
  DOI: 10.2478/czoto-2019-0069
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 11-10-2019 14:28]
  [38]; SYSTEM SAFETY: HUMAN - TECHNICAL FACILITY - ENVIRONMENT; Diagnosis in new technological line for steel fiber production for process safety; Mikhail V. Doudkin, Adam Idzikowski, Alina I. Kim, Franciszek W. Przystupa, Joanna Cyganiuk; 2019, Vol. 1, iss. 1, s. 827--834; 5,00; 5; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2657-5450, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 827--834 / , il. współaut.: 4,
  DOI: 10.2478/czoto-2019-0106
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 11-10-2019 14:28]
  [39]; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE; Classification of Manufacturing Enterprises in Terms of Their Innovation Level Based on the Decision Tree Model; Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Magdalena Wojciech, Sławomir Kłos; 2019, T. 20, z. 4, cz. 1, s. 157--173; 5,00; 4; 3; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1733-2486, eISSN: 2543-8190, Strony / liczba arkuszy: 157--173 / 1,00
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 08-10-2019 14:22]
  [40]; TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE; Wzmocnione tworzywa sztuczne w motoryzacji; Karol Bielefeldt, Janusz Walkowiak, Władysław Papacz; 2019, nr 3, s. 18--22; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2082-6877, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 18--22 / 0,30
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 09-10-2019 14:19]
  [41]; TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE; Wytwarzanie elementów i podzespołów pojazdów samochodowych z kompozytów polimerowych; Janusz Walkowiak, Władysław Papacz, Andrzej Czulak; 2019, nr 3, s. 46--50; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2082-6877, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 46--50 / 0,30
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 09-10-2019 14:20]
  [42]; AKTUALNE PROBLEMY BIOMECHANIKI; Badania biomechaniczne tchawicy w warunkach wielokierunkowego obciążenia; Natalia Maksymczak, Arkadiusz Dudek, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński; 2019, nr 17, s. 51--57; 5,00; 5; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1898-763X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 51--57 /
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 10-10-2019 15:24]
  [43]; SN APPLIED SCIENCES; Analysis of the mechanical strength, structure and possibilities of using waste phosphogypsum in aluminum powder composites; Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek, T. Skrzekut, P. Noga, Izabela Gabryelewicz, P. Madej; 2019, Vol. 1, iss. 9, s. 1--8; 5,00; 6; 3; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2523-3963, eISSN: 2523-3971, Strony / liczba arkuszy: 1--8 / 0,44
  DOI: 10.1007/s42452-019-0995-1
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 09-10-2019 14:00]
  [44]; SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI; Parametry kultury bezpieczeństwa wśród różnych grup pracowników; Edward Kowal, Andrzej Kowal, Izabela Gabryelewicz, Arkadiusz Pietruszka; 2019, Vol. 8, iss. 2, s. 112--122; 5,00; 4; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2391-9361, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 112--122 / 0,61
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 10-10-2019 11:56]
  [45]; PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH; Impact analysis of and reasons for osteoporotic bone fractures; Kornelia Zaborowska, Piotr Kuryło, Piotr Pruszyński, Marianna Trebunova, Joanna Cyganiuk, Peter Frankovsky; 2019, Vol. 8, iss. 9, s. 1--4; 5,00; 6; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2250-1991, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--4 / 0,22
  DOI: 10.36106/paripex
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 10-10-2019 12:04]
  [46]; EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA; Boty, trolle i fake news - uważaj, kto cię uczy!; Eunika Baron-Polańczyk; 2019, nr 2, s. 218--226; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2080-9069, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 218--226 / 0,50
  DOI: 10.15584/eti.2019.2.32
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 14-10-2019 11:54]
  [47]; ARCHIVES OF MECHANICAL TECHNOLOGY AND MATERIALS; On the analysis of chip shaping after finishing turning of Ti6Al4V titanium alloy under dry, wet and MQL conditions; Kamil Leksycki, Eugene Feldshtein; 2019, Vol. 39, iss. 1, s. 36--40; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1233-9709, eISSN: 2450-9469, Strony / liczba arkuszy: 36--40 / 0,27
  DOI: 10.2478/amtm-2019-0007
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 24-10-2019 09:35]
  [48]; APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION; Investigation of generalization ability of a trained stochastic kinetic model of neuron; Aleksandra Świetlicka, Krzysztof Kolanowski, Rafał Kapela, Mirosław Galicki, Andrzej Rybarczyk; 2018, Vol. 319, s. 115--124; -2,00; 5; 1; -2,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 0096-3003, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 115--124 / 0,55
  DOI: 10.1016/j.amc.2017.01.058
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 14-10-2019 14:07]
  [49]; JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY; Influence of Thermal Modification and Morphology of TiO2 Nanotubes on Their Electrochemical Properties for Biosensors Applications; Katarzyna Arkusz, Ewa Paradowska, Marta Nycz, Elżbieta Krasicka-Cydzik; 2018, Vol. 18, s. 3713--3721; 20,00; 4; 4; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 1533-4880, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 3713--3721 / 0,50
  DOI: 10.1166/jnn.2018.14685
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 08-10-2018 14:17]
  [50]; PRECISION ENGINEERING; Application of signal to noise ratio and grey relational analysis to minimize forces and vibrations during precise ball end milling; Szymon Wojciechowski, Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Piotr Niesłony; 2018, Vol. 51, s. 582--596; 30,00; 4; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0141-6359, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 582--596 / 0,83
  DOI: 10.1016/j.precisioneng.2017.10.014
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 12-02-2018 10:32]
  [51]; OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING; On the formation features, microstructure and microhardness of single laser tracks formed by laser cladding of a NiCrBSi self-fluxing alloy; O. G. Devojno, Eugene Feldshtein, M. A. Kardapolava, N. I. Lutsko; 2018, Vol. 106, s. 32--38; 30,00; 4; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0143-8166, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 32--38 / 0,38
  DOI: 10.1016/j.optlaseng.2018.02.004
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 20-02-2018 09:33]
  [52]; JOURNAL OF FRICTION AND WEAR; Effect of Copper Content on Tribological Characteristics of Fe-C-Cu Composites; L. N. Dyachkova, Eugene Feldshtein, P. A. Vityaz, B. M. Błoch, L. Ya. Voronetskaya; 2018, Vol. 39, no. 1, s. 1--5; 15,00; 5; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1068-3666, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--5 / 0,27
  DOI: 10.3103/S1068366618010063
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 04-04-2018 11:25]
  [53]; JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY; Effects of extreme pressure and anti-wear additives on surface topography and tool wear during MQCL turning of AISI 1045 steel; Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Szymon Wojciechowski, Krzysztof Zak, Witold Habrat, Piotr Nieslony; 2018, Vol. 32, no. 2, s. 1585--1591; 20,00; 6; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 1738-494X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1585--1591 / 0,38
  DOI: 10.1007/s12206-018-0313-7
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 04-04-2018 12:46]
  [54]; ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS; The influence of osteoporotic bone structures of the pelvic-hip complex on stress distribution under impact load; Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Tadeusz Marian Niezgoda, Romuald Będziński; 2018, Vol. 20, no. 1, s. 29--38; 15,00; 4; 3; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1509-409X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 29--38 / 0,55
  DOI: 10.5277/ABB-00882-2017-02
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 17-04-2018 13:41]
  [55]; ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS; The effect of phosphates and fluorides, included in TiO2 nanotube layers, on the performance of hydrogen peroxide detection; Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik; 2018, Vol. 63, no. 2, s. 761--768; 30,00; 2; 2; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 1733-3490, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 761--768 / 0,44
  DOI: 10.24425/118999
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 09-05-2018 14:45]
  [56]; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; Synergy effect of ultrafine tungsten, silicon carbides, and graphite microadditives on the Fe-based MMCs properties using the simplex lattice design; Eugene Feldshtein, Larisa N. Dyachkova, Krzysztof Adamczuk, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Królczyk; 2018, Vol. 757, s. 31--38; 35,00; 5; 2; 35,00;
  Lista: A, Punkty: 35, ISSN: 0925-8388, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 31--38 / 0,44
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.05.061
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 14-05-2018 14:05]
  [57]; EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ = MAINTENANCE AND RELIABILITY; The use of Plackett-Burman plans and the analysis of expert opinions, in order to assess the significance of controllable parameters of the plasma cutting process; Eugene Feldshtein, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Anatol Kałasznikow, Krzysztof Andrzejewski; 2018, Vol. 20, no. 3, s. 443--449; 25,00; 5; 3; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 1507-2711, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 443--449 / 0,38
  DOI: 10.17531/ein.2018.3.13
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 15-05-2018 12:08]
  [58]; APPLIED SURFACE SCIENCE; Surface quality and topographic inspection of variable compliance part after precise turning; Piotr Nieslony, G. M. Krolczyk, S. Wojciechowski, R. Chudy, K. Zak, Radosław Maruda; 2018, Vol. 434, s. 91--101; 35,00; 6; 1; 35,00;
  Lista: A, Punkty: 35, ISSN: 0169-4332, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 91--101 / 0,61
  DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.10.158
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 18-05-2018 10:39]
  [59]; JOURNAL OF INTELLIGENT AND ROBOTIC SYSTEMS; Tracking the Kinematically Optimal Trajectories by Mobile Manipulators; Mirosław Galicki; 2018, s. 1--14; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0921-0296, eISSN: 1573-0409, Strony / liczba arkuszy: 1--14 / 0,77
  DOI: 10.1007/s10846-018-0868-7
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 28-05-2018 14:34]
  [60]; JOURNAL OF FRICTION AND WEAR; On the Effect the Iron Content on the Tribological Properties of Sintered Tin-iron Bronze; L. N. Dyachkova, Eugene Feldshtein, P. A. Vityaz, B. M. Błoch, L. Ya. Varanetskaya; 2018, Vol. 39, no. 3, s. 173--178; 15,00; 5; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1068-3666, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 173--178 / 0,33
  DOI: 10.3103/S1068366618030030
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 25-06-2018 12:19]
  [61]; THEORY IN BIOSCIENCES; Bioenergetics of life, disease and death phenomena; Andrzej Kasperski, Renata Kasperska; 2018, s. 1--14; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 1431-7613, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--14 /
  DOI: 10.1007/s12064-018-0266-5
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 16-07-2018 13:09]
  [62]; MEASUREMENT; Parametric and nonparametric description of the surface topography in the dry and MQCL cutting conditions; G. M. Krolczyk, Radosław Maruda, J. B. Krolczyk, Piotr Nieslony, S. Wojciechowski, S. Legutko; 2018, Vol. 121, s. 225--239; 30,00; 6; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0263-2241, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 225--239 / 0,83
  DOI: 10.1016/j.measurement.2018.02.052
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 30-07-2018 12:42]
  [63]; ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS; Surface analysis of long-term hemodialysis catheters made of carbothane (poly(carbonate)urethane) before and after implantation in the patients' bodies; Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik; 2018, Vol. 20, no. 2, s. 47--53; 15,00; 5; 4; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1509-409X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 47--53 / 0,38
  DOI: 10.5277/ABB-01075-2017-02
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 08-08-2018 09:29]
  [64]; ADVANCED ENGINEERING MATERIALS; On the Hybrid Effects of Alumina, Silicon Carbide, and Carbon Ultrafine Additives, Used in the Optimization of Sintered MMCs Properties; Eugene Feldshtein, Larisa N. Dyachkova, Justyna Patalas-Maliszewska, Krzysztof Adamczuk; 2018, s. 1--8; 30,00; 4; 3; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 1438-1656, eISSN: 1527-2648, Strony / liczba arkuszy: 1--8 / 0,44
  DOI: 10.1002/adem.201800703
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 01-10-2018 12:12]
  [65]; JOURNAL OF INTELLIGENT AND ROBOTIC SYSTEMS; Real-Time Trajectory Generation Methods for Cooperating Mobile Manipulators Subject to State and Control Constraints; Iwona Pająk; 2018, s. 1--20; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0921-0296, eISSN: 1573-0409, Strony / liczba arkuszy: 1--20 / 1,10
  DOI: 10.1007/s10846-018-0878-5
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 27-11-2018 13:59]
  [66]; JOURNAL OF SUPERHARD MATERIALS; On the Wear Comparative Analysis of Cutting Tools Made of Composite Materials Based on Polycrystalline Cubic Boron Nitride when Finish Turning of AISI D2 (EN X153CrMoV12) Steel; Michał Ociepa, Mariusz Jenek, Eugene Feldshtein; 2018, Vol. 40, no. 6, s. 396--401; 20,00; 3; 3; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 1063-4576, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 396--401 / 0,33
  DOI: 10.3103/S1063457618060059
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 10-01-2019 12:26]
  [67]; ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS; Investigation of biomechanics of skull structures damages caused by dynamic loads; Mariusz Ptak, Monika Ratajczak, Artur Kwiatkowski, Marek Sawicki, Johannes Wilhelm, Fábio Fernandes, Adam Druszcz; 2018, Vol. 20, no. 4, s. 143--150; 15,00; 7; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1509-409X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 143--150 / 0,44
  DOI: 10.5277/ABB-01252-2018-03
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 11-03-2019 08:17]
  [68]; RUCH PEDAGOGICZNY; Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych w hierarchii ważności działań dzieci i młodzieży w świecie ICT - w opini uczniów i nauczycieli (raport z badań); Eunika Baron-Polańczyk; 2018, nr 2, s. 55--71; 10,00; 1; 1; 10,00;
  Lista: C, Punkty: 10, ISSN: 0483-4992, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 55--71 /
  Kod: CZR-ERIH [data modyf: 29-03-2019 11:21]
  [69]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Modelling of the flow of streams of cohesionless and cohesive bulk materials in a conveyor discharge point with a flat conveyor belt; Joanna Cyganiuk, Piotr Kuryło; 2018, Vol. 23, no. 1, s. 23--35; 15,00; 2; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 23--35 / 0,72
  DOI: 10.1515/ijame-2018-0002
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 19-03-2018 11:43]
  [70]; ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA; Investigation of electrohydraulic drive control system with the haptic joystick; Paweł Bachman, Andrzej Milecki; 2018, Vol. 12, no. 1, s. 5--10; 14,00; 2; 1; 14,00;
  Lista: B, Punkty: 14, ISSN: 1898-4088, eISSN: 2300-5319, Strony / liczba arkuszy: 5--10 / 0,33
  DOI: 10.2478/ama-2018-0001
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 19-03-2018 12:17]
  [71]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Determination of the Technological Parameters Process for Continuously Cast Brass Ingot; Adam Bydałek, P. Kwaśniewski, Paweł Schlafka, W. Wołczyński, K. Najman; 2018, Vol. 18, iss. 1, s. 9--14; 15,00; 5; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 9--14 / 0,33
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 11-05-2018 13:16]
  [72]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Flows of Newtonian and power-law fluids in symmetrically corrugated cappilary fissures and tubes; Anna Walicka; 2018, Vol. 23, no. 1, s. 187--211; 15,00; 1; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 187--211 / 1,40
  DOI: 10.1515/ijame-2018-0011
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 05-06-2018 13:56]
  [73]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Simulation of the flow through porous layers composed of converging-diverging capillary fissures or tubes; Anna Walicka; 2018, Vol. 23, no. 1, s. 161--185; 15,00; 1; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 161--185 / 1,40
  DOI: 10.1515/ijame-2018-0010
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 05-06-2018 14:08]
  [74]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Flows of DeHaven fluid in symmetrically curved capillary fissures and tubes; Anna Walicka, Jarosław Falicki, Paweł Jurczak; 2018, Vol. 23, no. 2, s. 521--550; 15,00; 3; 3; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 521--550 / 1,70
  DOI: 10.2478/ijame-2018-0030
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 06-06-2018 09:06]
  [75]; OBRÓBKA METALU : KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY; Szczegóły kształtowania wióra przy toczeniu wykończeniowym stali nierdzewnej AISI 630; Eugene Feldshtein, Kamil Leksycki; 2018, nr 2, s. 10--15; 2,00; 2; 2; 2,00;
  Lista: B, Punkty: 2, ISSN: 2081-7002, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 10--15 / 0,33
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 11-06-2018 11:41]
  [76]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; On the bonding strength of Fe-based self-fluxing alloy coating deposited by different methods on the steel substrate; Eugene Feldshtein, M. Kardapolava, O. Dyachenko; 2018, Vol. 23, no. 2, s. 355--364; 15,00; 3; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 355--364 / 0,55
  DOI: 10.2478/ijame-2018-0020
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 12-06-2018 13:04]
  [77]; TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU; Macierzowa metoda planowania przedsięwzięć technicznych w budowie maszyn; Roman Kielec, Michał Sąsiadek; 2018, nr 2, s. 6--10; 7,00; 2; 2; 7,00;
  Lista: B, Punkty: 7, ISSN: 1230-7661, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 6--10 / 0,27
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 13-06-2018 09:14]
  [78]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Analysis of multicriteria optimisation in the decopperisation process of flash smelting slags; Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek(*); 2018, Vol. 18, iss. 2, s. 131--136; 15,00; 2; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 131--136 / 0,33
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 26-11-2018 10:27]
  [79]; E-MENTOR; System informatyczny wspomagający ocenę wiedzy pracowników na przykładzie działu serwisowego; Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska; 2018, nr 1, s. 63--73; 15,00; 2; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1731-6758, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 63--73 /
  DOI: 10.15219/em73.1340
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 18-07-2018 10:56]
  [80]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Analysis of Slag Activity on Corrosion of Ceramic Materials in a Slurry Furnace; Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek(*), B. Basiura; 2018, Vol. 18, iss. 3, s. 95--100; 15,00; 3; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 95--100 / 0,33
  DOI: 10.24425/123609
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 07-11-2018 10:16]
  [81]; TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU; Analiza złożoności konstrukcji wyrobu z uwzględnieniem zasad DfA; Michał Sąsiadek, Roman Kielec; 2018, nr 3, s. 19--23; 7,00; 2; 2; 7,00;
  Lista: B, Punkty: 7, ISSN: 1230-7661, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 19--23 / 0,27
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 27-08-2018 10:45]
  [82]; MECHANIK; Analiza wpływu powłok przeciwzużyciowych na ostrzach skrawających na stan warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali C45; Michał Ociepa, Mariusz Jenek, Maria Zhbankova; 2018, nr 8-9, s. 698--700; 11,00; 3; 2; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 0025-6552, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 698--700 / 0,16
  DOI: 10.17814/mechanik.2018.8-9.109
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 12-09-2018 11:31]
  [83]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w profesjonalnej aktywności człowieka; Bogusław Pietrulewicz; 2018, nr 1, s. 55--61; 11,00; 1; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 55--61 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 26-09-2018 14:12]
  [84]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; Uczeń epoki konektywizmu na rynku pracy - jak go zmieni?; Eunika Baron-Polańczyk; 2018, nr 1, s. 75--84; 11,00; 1; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 75--84 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 26-09-2018 14:13]
  [85]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; Osoby z niepełnosprawnościami w szkołach wyższych: analiza porównawcza Polska - Ukraina; Maria Agnieszka Paszkowicz; 2018, nr 1, s. 105--131; 11,00; 1; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 105--131 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 26-09-2018 14:18]
  [86]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; Aktywność uczniów w zakresie wyboru drogi edukacyjno-zawodowej na III etapie edukacyjnym; Aneta Klementowska; 2018, nr 1, s. 163--170; 11,00; 1; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 163--170 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 26-09-2018 14:30]
  [87]; EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA; Szkolne doradztwo zawodowe w świetle reformy systemu oświaty - analiza porównawcza wybranych regulacji prawnych; Aneta Klementowska; 2018, nr 1, s. 169--175; 9,00; 1; 1; 9,00;
  Lista: B, Punkty: 9, ISSN: 2080-9069, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 169--175 /
  DOI: 10.15584/eti.2018.1.21
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 27-09-2018 14:33]
  [88]; INŻYNIERIA POWIERZCHNI. SURFACE ENGINEERING; The mechanical characteristics of a porcine spinal cord under static loading in vitro; Robert Pasławski, Monika Jacyna, Krzysztof Jacyna, Adrian Janiszewski, Romuald Będziński; 2018, T. 23, nr 2, s. 43--48; 8,00; 5; 1; 8,00;
  Lista: B, Punkty: 8, ISSN: 1426-1723, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 43--48 / 0,33
  DOI: 10.5604/01.3001.0012.2277
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 05-10-2018 10:33]
  [89]; MECHANIK; Struktura geometryczna powierzchni po toczeniu wykończeniowym stali martenzytycznej AISI 630; Kamil Leksycki, Eugene Feldshtein; 2018, nr 10, s. 865--867; 11,00; 2; 2; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 0025-6552, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 865--867 / 0,17
  DOI: 10.17814/mechanik.2018.10.146
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 09-10-2018 09:18]
  [90]; PRODUCTION ENGINEERING ARCHIVES = ARCHIWUM INŻYNIERII PRODUKCJI; Influence of modifcation on the refinement of primary silicon crystals in hypereutectic silumin AlSi21CuNi; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz; 2018, Vol. 19, s. 30--36; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Lista: B, Punkty: 5, ISSN: 2353-5156, eISSN: 2353-7779, Strony / liczba arkuszy: 30--36 / 0,38
  DOI: 10.30657/pea.2018.19.07
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 30-10-2018 13:20]
  [91]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Optimisation of a Production System in the Process of Remelting of Post-Reduction Slag by Applying New Physical and Chemical Conditions; Adam Bydałek, W. Wołczyński, Maciej Wędrychowicz, M. Holtzer, B. Basiura, P. Palimąka; 2018, Vol. 18, iss. 4, s. 5--8; 15,00; 6; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 5--8 / 0,22
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 02-11-2018 13:18]
  [92]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Complex Reagent Efficiency in Reduction of Copper from the Slags in Conditions of the Smelter & Refinery Plant - Głogów; Waldemar Wołczyński, P. Migas, Adam Bydałek, K. Najman, C. Senderowski, P. Kwapisiński; 2018, Vol. 18, iss. 3, s. 86--90; 15,00; 6; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 86--90 /
  DOI: 10.24425/123607
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 02-11-2018 17:30]
  [93]; ARCHIVES OF MECHANICAL TECHNOLOGY AND MATERIALS; The influence of the type of coating on the cutting tool wear during turning of 316L austenitic stainless steel; Radosław Maruda, Natalia Szczotkarz; 2018, Vol. 38, iss. 1, s. 45--49; 7,00; 2; 1; 7,00;
  Lista: B, Punkty: 7, ISSN: 1233-9709, eISSN: 2450-9469, Strony / liczba arkuszy: 45--49 / 0,27
  DOI: 10.2478/amtm-2018-0008
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 08-11-2018 13:44]
  [94]; ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING; The new generation of the biological-engineering materials for applications in medical and dental implant-scaffolds; L. A. Dobrzański, Anna Dobrzańska-Danikiewicz, Z. P. Czuba, L. B. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak, P. Malara, M. Szindler, Lothar Kroll; 2018, Vol. 91, iss. 2, s. 56--85; 13,00; 8; 1; 13,00;
  Lista: B, Punkty: 13, ISSN: 1897-2764, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 56--85 / 1,70
  DOI: 10.5604/01.3001.0012.5490
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 23-11-2018 12:03]
  [95]; ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING; Manufacturing of metal-polymer composites for medical applications; Anna Dobrzańska-Danikiewicz(*), T. G. Gaweł, M. Karska; 2018, Vol. 89, iss. 1, s. 9--19; 13,00; 3; 0; 0,00;
  Lista: B, Punkty: 13, ISSN: 1897-2764, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 9--19 / 0,61
  DOI: 10.5604/01.3001.0011.5725
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 23-11-2018 12:02]
  [96]; ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING; Metallic skeletons as reinforcement of new composite materials applied in orthopaedics and dentistry; L. A. Dobrzański, Anna Dobrzańska-Danikiewicz, Z. P. Czuba, L. B. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak, P. Malara, M. Szindler, Lothar Kroll; 2018, Vol. 92, iss. 2, s. 53--85; 13,00; 8; 1; 13,00;
  Lista: B, Punkty: 13, ISSN: 1897-2764, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 53--85 / 1,83
  DOI: 10.5604/01.3001.0012.6585
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 23-11-2018 12:01]
  [97]; ACTA BIO-OPTICA ET INFORMATICA MEDICA. INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; Wpływ nanocząstek srebra na ścieralność szkliwa ludzkich zębów; Karolina Marcinowicz, Katarzyna Arkusz; 2018, Vol. 24, nr 1, s. 8--17; 12,00; 2; 1; 12,00;
  Lista: B, Punkty: 12, ISSN: 1234-5563, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 8--17 / 0,55
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 11-12-2018 14:59]
  [98]; STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO; Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych w innowacyjnych projektach na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.; Kamil Leksycki, Roman Kielec; 2018, nr 51/2, s. 207--220; 9,00; 2; 2; 9,00;
  Lista: B, Punkty: 9, ISSN: 2450-7733, eISSN: 2300-4096, Strony / liczba arkuszy: 207--220 / 0,77
  DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-18
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 07-01-2019 09:18]
  [99]; ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA; Mathematical Modeling of the Coupled Processes in Nanoporous Bodies; Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka; 2018, Vol. 12, no. 3, s. 196--203; 14,00; 2; 1; 14,00;
  Lista: B, Punkty: 14, ISSN: 1898-4088, eISSN: 2300-5319, Strony / liczba arkuszy: 196--203 / 0,44
  DOI: 10.2478/ama-2018-0030
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 09-01-2019 11:44]
  [100]; FOUNDATIONS OF MANAGEMENT. INTERNATIONAL JOURNAL; An evaluation of the effectiveness of applying the MES in a maintenance departament - a case study; Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska; 2018, Vol. 10, iss. 1, s. 257--270; 10,00; 2; 1; 10,00;
  Lista: B, Punkty: 10, ISSN: 2080-7279, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 257--270 / 0,77
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 20-02-2019 09:56]
  [101]; APPLIED COMPUTER SCIENCE; A model for assessing the level of automation of a maintenance departament using artificial neural network; Daniel Halikowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska; 2018, Vol. 14, no. 4, s. 70--80; 11,00; 3; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-3735, eISSN: 2353-6977, Strony / liczba arkuszy: 70--80 / 0,61
  DOI: 10.23743/acs-2018-30
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 24-01-2019 14:35]
  [102]; EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH; Algorytmy vs prawo - uważaj, jak się uczysz!; Eunika Baron-Polańczyk; 2018, nr 2, s. 127--135; 14,00; 1; 1; 14,00;
  Lista: B, Punkty: 14, ISSN: 1507-6563, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 127--135 / 0,50
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 30-01-2019 11:10]
  [103]; MACHINE DYNAMICS RESEARCH; Effects of Hindrance Factors on a Squeeze Film of a Porous Bearing Lubricated with a Dehaven Fluid; Anna Walicka, Edward Walicki, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki; 2018, Vol. 42, no. 1, s. 15--33; 14,00; 4; 4; 14,00;
  Lista: B, Punkty: 14, ISSN: 2080-9948, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 15--33 / 1,05
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 08-02-2019 12:13]
  [104]; FOUNDATIONS OF MANAGEMENT. INTERNATIONAL JOURNAL; The predictive maintenance concept in the maintenance departament of the "Industry 4.0" production enterprise; Duc Tran Anh, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek; 2018, Vol. 10, iss. 1, s. 283--291; 10,00; 3; 2; 10,00;
  Lista: B, Punkty: 10, ISSN: 2080-7279, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 283--291 / 0,55
  DOI: 10.2478/fman-2018-0022
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 20-02-2019 10:02]
  [105]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; Edukacyjno-społeczne problemy przestrzeni pracy w kontekście gospodarki 4.0; Bogusław Pietrulewicz, Hanna Łosyk; 2018, nr 2, s. 69--77; 11,00; 2; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 69--77 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 25-02-2019 09:25]
  [106]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Drug diffusion transport through human skin; Anna Walicka, Beata Iwanowska-Chomiak; 2018, Vol. 23, no. 4, s. 977--988; 15,00; 2; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 977--988 / 0,66
  DOI: 10.2478/ijame-2018-0055
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 07-05-2019 09:40]
  [107]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Fractal model of transdermal drug delivery; Anna Walicka, Beata Iwanowska-Chomiak; 2018, Vol. 23, no. 4, s. 989--1004; 15,00; 2; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 989--1004 / 0,90
  DOI: 10.2478/ijame-2018-0056
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 07-05-2019 09:49]
  [108]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Rheology of drugs for topical and transdermal delivery; Anna Walicka, Jarosław Falicki, Beata Iwanowska-Chomiak; 2018, Vol. 23, no. 1, s. 179--198; 15,00; 3; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 179--198 / 1,10
  DOI: 10.2478-ijame-2019-0012
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 07-05-2019 10:03]
  [109]; MACHINE DYNAMICS RESEARCH; Flows of Sisko Fluid Through Symmetrically Curved Capillary Fissures and Tubes; Anna Walicka, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki; 2018, Vol. 42, no. 3, s. 27--54; 14,00; 3; 3; 14,00;
  Lista: B, Punkty: 14, ISSN: 2080-9948, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 27--54 / 1,55
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 15-05-2019 11:44]
  [110]; METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING; Research on copper recovery from sledge from suspended copper concentrate reduction process; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz; 2018, Vol. 44, no. 3, s. 119--132; 9,00; 2; 2; 9,00;
  Lista: B, Punkty: 9, ISSN: 1230-2325, eISSN: 2300-8377, Strony / liczba arkuszy: 119--132 / 0,77
  DOI: 10.7494/mafe.2018.44.3.119
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 23-08-2019 12:37]
  [111]; METAL POWDER REPORT; On the structure, thermal and tribotechnical properties of the antifriction infiltrated materials based on iron and copper; Larisa Dyatchkova, Andrey Leonov, Eugene Feldshtein; 2018, Vol. 73, no. 1, s. 32--37; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 0026-0657, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 32--37 / 0,33
  DOI: 10.1016/j.mprp.2016.05.003
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 26-04-2018 16:36]
  [112]; AMERICAN JOURNAL OF EARTH SCIENCE AND ENGINEERING; Influence of the Impact of Slurry Slag from a Single-Stage Process of Copper Production on the Exploitation of Ceramic Materials; Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek; 2018, Vol. 1, no. 1, s. 33--37; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: ?, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 33--37 /
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 07-05-2018 12:37]
  [113]; LIGHTWEIGHT - COMPOSITE MAGAZINE; Technologie wytwarzania elementów i podzespołów pojazdów samochodowych z kompozytów polimerowych; Janusz Walkowiak, Władysław Papacz, Andrzej Czulak; 2018, nr 1, s. 34--39; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: ?, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 34--39 /
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 30-10-2018 12:58]
  [114]; IOP CONFERENCE SERIES : MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING; Manufacturing Technologies of Composite Parts and Subassemblies of Automotive Vehicles; Janusz Walkowiak, Władysław Papacz, Andrzej Czulak; 2018, Vol. 421, s. 1--9; 5,00; 3; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1757-899X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--9 /
  DOI: 10.1088/1757-899X/421/3/032029
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 31-10-2018 13:30]
  [115]; SPOŁECZNOŚCI LOKALNE. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE; Od "rynku pracodawcy" do "rynku pracownika" - zawody deficytowe w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym; Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska; 2018, nr 2, s. 199--208; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2544-5545, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 199--208 / 0,55
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 12-12-2018 11:19]
  [116]; ACTA MECHATRONICA : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ABOUT MECHATRONICS; Experimental stand for actuator testing; Piotr Kuryło; 2018, Vol. 3, iss. 2, s. 7--10; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2453-7306, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 7--10 / 0,22
  DOI: 10.22306/am.v3i2.33
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 06-02-2019 09:23]
  [117]; INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING MANAGEMENT; Database of Materials for the Evaluation of the Impact of Harmful Substances in Metallurgical Processes; Szymon Biernat, Adam Bydałek(*); 2018, Vol. 2, iss. 3, s. 76--80; 5,00; 2; 0; 0,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2640-1525, eISSN: 2640-1568, Strony / liczba arkuszy: 76--80 /
  DOI: 10.11648/j.ijem.20180203.14
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 10-04-2019 12:31]
  [118]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; Ogólnopolskie seminarium profesjologiczne "Człowiek i praca na drodze życia"; Bogusław Pietrulewicz; 2018, nr 1, s. 135--137; 0,00; 1; 1; 0,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 135--137 /
  Kod: ROZ-3 [data modyf: 26-09-2018 14:22]
  [119]; ADVANCED NANOENGINEERING MATERIALS : JOURNAL OF NANOMATERIALS; Advanced Nanoengineering Materials; Leszek A. Dobrzański, Jorge R. Vargas-Garcia, Lothar Kroll, Anna Dobrzańska-Danikiewicz, Sabu Thomas; 2018, s. 1; 0,00; 5; 1; 0,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1687-4110, eISSN: 1687-4129, Strony / liczba arkuszy: 1 /
  DOI: 10.1155/2018/8469651
  Kod: ROZ-3 [data modyf: 23-11-2018 15:20]
  [120]; JOURNAL OF INTELLIGENT AND ROBOTIC SYSTEMS; Robust task space finite-time chattering-free control of robotic manipulators; Mirosław Galicki; 2017, Vol. 85, iss. 3-4, s. 471--489; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0921-0296, eISSN: 1573-0409, Strony / liczba arkuszy: 471--489 / 1,05
  DOI: 10.1007/s10846-016-0387-3
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 27-11-2018 13:53]
  [121]; JOURNAL OF INTELLIGENT AND ROBOTIC SYSTEMS; Point-to-Point Collision-Free Trajectory Planning for Mobile Manipulators; Grzegorz Pająk, Iwona Pająk; 2017, Vol. 85, iss. 3-4, s. 523--538; 25,00; 2; 2; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0921-0296, eISSN: 1573-0409, Strony / liczba arkuszy: 523--538 / 0,89
  DOI: 10.1007/s10846-016-0390-8
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 27-11-2018 13:55]
  [122]; WEAR; Tool wear characterizations in finish turning of AISI 1045 carbon steel for MQCL conditions; Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Eugene Feldshtein, Piotr Nieslony, Bożena Tyliszczak, Franci Pusavec; 2017, Vol. 372-373, s. 54--67; 35,00; 6; 2; 35,00;
  Lista: A, Punkty: 35, ISSN: 0043-1648 , eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 54--67 /
  DOI: 10.1016/j.wear.2016.12.006
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 08-02-2017 09:52]
  [123]; JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE; Structural and Microhardness Changes After Turning of the AISI 1045 Steel for Minimum Quantity Cooling Lubrication; Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Mariusz Michalski, Piotr Nieslony, Szymon Wojciechowski; 2017, Vol. 26, iss. 1, s. 431--438; 20,00; 5; 2; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 1059-9495, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 431--438 /
  DOI: 10.1007/s11665-016-2450-4
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 17-03-2017 10:19]
  [124]; METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT; Structure-phase condition and tribological properties of coatings based on self-fluxing nickel alloy PG-12N-01 after laser surfacing; O. G. Devojno, Eugene Feldshtein, M. A. Kardapolava, N. I. Lutsko; 2017, Vol. 58, no. 12-12, s. 748--752; 15,00; 4; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 0026-0673, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 748--752 /
  DOI: 10.1007/s11041-017-0090-4
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 27-03-2017 12:39]
  [125]; PRECISION ENGINEERING; Comparative assessment of the mechanical and electromagnetic surfaces of explosively clad Ti-steel plates after drilling process; Piotr Niesłony, G. M. Krolczyk, Krzysztof Zak, Radosław Maruda, S. Legutko; 2017, Vol. 47, s. 104--110; 30,00; 5; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0141-6359, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 104--110 / 0,38
  DOI: 10.1016/j.precisioneng.2016.07.011
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 28-04-2017 13:31]
  [126]; TEHNIČKI VJESTNIK = TECHNICAL GAZETTE; The stability of the sandwich conical shell panel - the stress state analysis; Edward Tertel, Piotr Kuryło; 2017, Vol. 24, Suppl. 1, s. 55--60; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 1330-3651, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 55--60 / 0,33
  DOI: 0.17559/TV-20140912102638
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 26-05-2017 09:47]
  [127]; JOURNAL OF FRICTION AND WEAR; Tribotechnical properties of sintered bronze strengthened by aluminide of Ti-46Al-8Cr; L. N. Dyachkova, Eugene Feldshtein, A. I. Letsko, P. Kelek, T. Kelek; 2017, Vol. 38, no. 2, s. 98--103; 15,00; 5; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1068-3666, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 98--103 / 0,33
  DOI: 10.3103/S1068366617020088
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 02-06-2017 10:19]
  [128]; REVISTA DE METALURGIA; Structure and mechanical properties of ductile iron GJS-500-7; Piotr Kuryło, Edward Tertel; 2017, Vol. 53, iss. 2, s. 1--9; 15,00; 2; 2; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 0034-8570, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--9 / 0,50
  DOI: 10.3989/revmetalm.095
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 13-06-2017 09:54]
  [129]; COMPOSITE STRUCTURES; Three-point bending of a short beam with symmetrically varying mechanical properties; Krzysztof Magnucki, Marek Malinowski, E. Magnucka-Blandzi, Jerzy Lewiński; 2017, Vol. 179, s. 552--557; 40,00; 4; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 0263-8223, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 552--557 / 0,33
  DOI: 10.1016/j.compstruct.2017.07.040
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 30-08-2017 13:54]
  [130]; JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION; Dry cutting effect in turning of a duplex stainless steel as a key factor in clean production; G. M. Krolczyk, Piotr Niesłony, Radosław Maruda, S. Wojciechowski; 2017, Vol. 142, s. 3343--3354; 40,00; 4; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 0959-6526, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 3343--3354 / 0,66
  DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.10.136
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 01-08-2017 11:41]
  [131]; NONLINEAR DYNAMICS; The planning of optimal motions of non-holonomic systems; Mirosław Galicki; 2017, Vol. 90, iss. 3, s. 2163--2184; 45,00; 1; 1; 45,00;
  Lista: A, Punkty: 45, ISSN: 0924-090X, eISSN: 1573-269X, Strony / liczba arkuszy: 2163--2184 / 1,20
  DOI: 10.1007/s11071-017-3793-6
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 28-05-2018 12:04]
  [132]; MEASUREMENT; Optimisation of machining parameters during ball end milling of hardened steel with various surface inclinations; S. Wojciechowski, Radosław Maruda, S. Barrans, Piotr Niesłony, G. M. Krolczyk; 2017, Vol. 111, s. 18--28; 30,00; 5; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0263-2241, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 18--28 / 0,61
  DOI: 10.1016/j.measurement.2017.07.020
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 02-10-2017 18:13]
  [133]; ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS; Copper droplets agglomeration / coagulation in the conditions similar to industrial ones; W. Wołczyński, A. Sypień, P. Migas, Adam Bydałek; 2017, Vol. 62, no. 1, s. 289--296; 30,00; 4; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 1733-3490, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 289--296 / , il. współaut.: 3,
  DOI: 10.1515/amm-2017-0043
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 24-10-2017 12:40]
  [134]; ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS; Analysis of the possibility of calculating the charges on the example of brasses; S. Biernat, Adam Bydałek, W. Wołczyński, K. Najman; 2017, Vol. 62, no. 4, s. 2165--2170; 30,00; 4; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 1733-3490, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 2165--2170 / , il. współaut.: 3,
  DOI: 10.1515/amm-2017-0319
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 01-02-2018 14:15]
  [135]; ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS; The decopperization and coagulation by use the carbon-n-ox method; Adam Bydałek, P. Migas, W. Wołczyński, Joanna Karwan-Baczewska; 2017, Vol. 62, no. 4, s. 2375--2380; 30,00; 4; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 1733-3490, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 2375--2380 / , il. współaut.: 3,
  DOI: 10.1515/amm-2017-0350
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 01-02-2018 14:16]
  [136]; ENGINEERING TRANSACTIONS; Modelling of Damping Properties of Articular Cartilage During Impact Load; Tomasz Klekiel, Jakub Wodzisławski, Romuald Będziński; 2017, s. 1--13; 15,00; 3; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 0867-888X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--13 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 14-02-2017 10:05]
  [137]; PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU; Lean management - efektywne zarządzanie operacyjne w praktyce; Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Maria Stańkowska; 2017, T. 40, s. 17--29; 6,00; 3; 1; 6,00;
  Lista: B, Punkty: 6, ISSN: 2450-3878, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 17--29 / 0,72
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 29-03-2017 11:16]
  [138]; FOUNDATIONS OF MANAGEMENT. INTERNATIONAL JOURNAL; The role of knowledge acquistion in a company - research results from German and Polish manufacturing companies; Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa; 2017, Vol. 9, s. 87--98; 10,00; 2; 2; 10,00;
  Lista: B, Punkty: 10, ISSN: 2080-7279, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 87--98 / 0,66
  DOI: 10.1515/fman-2017-0007
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 29-03-2017 13:11]
  [139]; AKTUALNE PROBLEMY BIOMECHANIKI; Metoda pozycjonowania powierzchni stawowych w modelowaniu MES; Tomasz Klekiel; 2017, nr 12, s. 41--50; 4,00; 1; 1; 4,00;
  Lista: B, Punkty: 4, ISSN: 1898-763X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 41--50 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 18-04-2017 13:04]
  [140]; JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE = PROBLEMY EKSPLOATACJI; Machine fleet failure frequency control support by text mining methods; Ewelina Kosicka, Małgorzata Śliwa; 2017, nr 1, s. 53--57; 12,00; 2; 1; 12,00;
  Lista: B, Punkty: 12, ISSN: 1232-9312, eISSN: 2300-1186, Strony / liczba arkuszy: 53--57 / 0,27
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 11-05-2017 12:12]
  [141]; FOUNDATIONS OF MANAGEMENT. INTERNATIONAL JOURNAL; A study on improving the effectiveness of a manufacturing company in the context of knowledge management - research results; Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos; 2017, Vol. 9, iss. 1, s. 149--160; 10,00; 2; 2; 10,00;
  Lista: B, Punkty: 10, ISSN: 2080-7279, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 149--160 / 0,66
  DOI: 10.1515/fman-2017-0012
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 11-05-2017 12:21]
  [142]; ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM; Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży metalowej i automotive; Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski; 2017, nr 2, s. 20--25; 7,00; 2; 2; 7,00;
  Lista: B, Punkty: 7, ISSN: 1643-4773, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 20--25 / 0,33
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 26-05-2017 10:26]
  [143]; OBRÓBKA METALU : KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY; Wpływ wybranych parametrów obróbki elektroerozyjnej na stan warstwy wierzchniej elementów ze stali narzędziowej i nierdzewnej; Eugene Feldshtein, A. Gmur; 2017, nr 2, s. 20--24; 2,00; 2; 1; 2,00;
  Lista: B, Punkty: 2, ISSN: 2081-7002, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 20--24 / 0,30
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 29-06-2017 09:57]
  [144]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; On some mechanical properties and wear behavior of sintered bronze based composites reinforced with some aluminides microadditives; Eugene Feldshtein, P. Kiełek, T. Kiełek, L. Dyachkova, A. I. Letsko; 2017, Vol. 22, no. 2, s. 293--302; 15,00; 5; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 293--302 / 0,55
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0017
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 04-07-2017 12:51]
  [145]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Curvilinear squeeze film bearing with porous wall lubricated by a Rabinowitsch fluid; Anna Walicka, Edward Walicki, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki; 2017, Vol. 22, no. 2, s. 427--441; 15,00; 4; 4; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 427--441 / 0,83
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0026
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 04-07-2017 12:59]
  [146]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Mechanical parameters of the curvilinear squeeze film bearing lubricated by a Gecim-Winer fluid; Anna Walicka, Edward Walicki; 2017, Vol. 22, no. 2, s. 465--473; 15,00; 2; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 465--473 / 0,50
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0030
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 04-07-2017 13:04]
  [147]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Structural Analysis of the Selected Products From the Suspension Furnace Produced in the Internal Recycling; Adam Bydałek, Paweł Schlafka, K. Grządko, W. Wołczyński, P. Kwapisiński, S. Bromber, Maciej Wędrychowicz; 2017, Vol. 17, iss. 2, s. 9--14; 15,00; 7; 3; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 9--14 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 19-07-2017 11:40]
  [148]; AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE; Koncepcja przydziału zleceń transportowych z giełd transportowych; Waldemar Woźniak; 2017, nr 6, s. 1294--1297; 7,00; 1; 1; 7,00;
  Lista: B, Punkty: 7, ISSN: 1509-5878, eISSN: 2450-7725, Strony / liczba arkuszy: 1294--1297 / 0,22
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 02-08-2017 14:03]
  [149]; ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE; The mechanical properties of human dentin for 3-D finite element modeling: Numerical and analytical evaluation; Wojciech Grzebieluch, Romuald Będziński, Tomasz Czapliński, Urszula Kaczmarek; 2017, nr 4, s. 645--653; 15,00; 4; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1899-5276, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 645--653 / 0,50
  DOI: 10.17219/acem/67441
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 23-08-2017 09:04]
  [150]; COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCE; Biomechanical analysis of head injury caused by a charge explosion under an armored vehicle; Monika Ratajczak, Roman Frątczak, Grzegorz Sławiński, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński; 2017, Vol. 24, s. 3--15; 14,00; 5; 2; 14,00;
  Lista: B, Punkty: 14, ISSN: 2299-3649, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 3--15 / 0,72
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 15-09-2017 09:51]
  [151]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Reynolds number effects in the flow of a Vočadlo electrorheological fluid in a curved GAP; Anna Walicka, Jarosław Falicki; 2017, Vol. 22, no. 3, s. 675--695; 15,00; 2; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 675--695 / 1,20
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0043
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 18-09-2017 14:22]
  [152]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Curvilinear squeeze film bearing lubricated with a Dehaven fluid or with similar fluids; Anna Walicka, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki; 2017, Vol. 22, no. 3, s. 697--715; 15,00; 3; 3; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 697--715 / 1,05
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0044
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 18-09-2017 14:31]
  [153]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Influence of Wall Porosity and Surfaces Roughness on the Steady Performance of an Externally Pressurized Hydrostatic Conical Bearing Lubricated by a Rabinowitsch Fluid; Anna Walicka, Edward Walicki, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki; 2017, Vol. 22, no. 3, s. 717--737; 15,00; 4; 4; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 717--737 / 1,20
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0045
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 18-09-2017 14:39]
  [154]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Inertia and Couple-Stress Effects in a Curvilinear Thrust Hydrostatic Bearing; Anna Walicka, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki; 2017, Vol. 22, no. 3, s. 759--767; 15,00; 3; 3; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 759--767 / 0,50
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0048
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 18-09-2017 14:43]
  [155]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Modeling of two-wheeled self-balancing robot driven by DC gearmotors; Peter Frankovský, L. Dominik, A. Gmiterko, Ivan Virgala, Piotr Kuryło, O. Perminova; 2017, Vol. 22, no. 3, s. 739--747; 15,00; 6; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 739--747 / 0,50
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0046
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 22-09-2017 14:37]
  [156]; COMPOSITES THEORY AND PRACTICE; Tribotechnical properties of sintered bronze-based composites reinforced with Al-based hard particulates; Larisa Dyatchkova, Eugene Feldshtein, Andrey Letsko, Przemysław Kiełek, Tomasz Kiełek; 2017, Vol. 17, no. 2, s. 84--89; 11,00; 5; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 2084-6096, eISSN: 2299-128X, Strony / liczba arkuszy: 84--89 / 0,33
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 27-09-2017 13:54]
  [157]; MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW; The impact of the availability of resources, the allocation of buffers and number of workers on the effectiveness of an assembly manufacturing system; Sławomir Kłos, Peter Trebuňa; 2017, Vol. 8, no. 3, s. 40--49; 12,00; 2; 1; 12,00;
  Lista: B, Punkty: 12, ISSN: 2080-8208, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 40--49 / 0,55
  DOI: 10.1515/mper-2017-0027
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 27-09-2017 14:05]
  [158]; SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI; Metoda podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych w Toyota Motor Manufacturing Poland; Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak; 2017, Vol. 6, iss. 6, s. 167--176; 6,00; 3; 2; 6,00;
  Lista: B, Punkty: 6, ISSN: 2391-9361, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 167--176 / 0,55
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 05-10-2017 13:49]
  [159]; APPLIED COMPUTER SCIENCE; A model of knowledge acquisition in the maintenance department of a production company; Małgorzata Śliwa, Ewelina Kosicka; 2017, Vol. 13, no. 3, s. 41--54; 11,00; 2; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-3735, eISSN: 2353-6977, Strony / liczba arkuszy: 41--54 / 0,61
  DOI: 10.23743/acs-2017-20
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 11-10-2017 12:57]
  [160]; JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING; Alginate based hydrogel for tissue regeneration: optimization, antibacterial activity and mechanical properties; Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Karolina Winiarczyk, Justyna Mazurek-Popczyk; 2017, Vol. 81, iss. 1, s. 35--40; 12,00; 3; 2; 12,00;
  Lista: B, Punkty: 12, ISSN: 1734-8412, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 35--40 / 0,33
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 19-01-2018 12:20]
  [161]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Method and Apparatus for Assessing the Properties of Slags; S. Biernat, Adam Bydałek, W. Wołczyński, M. Holtzer; 2017, Vol. 16, iss. 3, s. 13--18; 15,00; 4; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 13--18 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 24-10-2017 14:49]
  [162]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Assessment of the Harmfulness of the Slags from Copper Smelting Processes, in an Aspect of their Management; M. Holtzer, Adam Bydałek, W. Wołczyński, A. Kmita; 2017, Vol. 17, iss. 3, s. 191--195; 15,00; 4; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 191--195 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 02-11-2018 17:17]
  [163]; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE; Kultura bezpieczeństwa pracy w roli czynnika motywacyjnego - analiza różnic płciowych; Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Żaneta Nejman, Izabela Gabryelewicz; 2017, T. 18, z. 6, cz. 1, s. 195--208; 14,00; 3; 1; 14,00;
  Lista: B, Punkty: 14, ISSN: 1733-2486, eISSN: 2543-8190, Strony / liczba arkuszy: 195--208 / 0,77
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 25-10-2017 12:20]
  [164]; SZKOŁA - ZAWÓD - PRACA; "Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji" projekt realizowany w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego; Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska; 2017, nr 13, s. 112--124; 6,00; 2; 2; 6,00;
  Lista: B, Punkty: 6, ISSN: 2082-6087, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 112--124 /
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 10-11-2017 11:27]
  [165]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Technical and economic aspects of low emission reduction in Poland; Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Krzysztof Łasiński; 2017, Vol. 22, no. 4, s. 1107--1112; 15,00; 3; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1107--1112 / 0,33
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0072
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 16-11-2017 16:09]
  [166]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Kinematically optimal robust control of redundant manipulators; Mirosław Galicki; 2017, Vol. 22, no. 4, s. 839--865; 15,00; 1; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 839--865 / 1,50
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0055
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 15-12-2017 09:00]
  [167]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Basic flows of generalized second grade fluids based on a Sisko model; Anna Walicka; 2017, Vol. 22, no. 4, s. 1019--1033; 15,00; 1; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1019--1033 / 0,83
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0065
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 15-12-2017 09:11]
  [168]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Simple flows of pseudoplastic fluids based on DeHaven model; Anna Walicka; 2017, Vol. 22, no. 4, s. 1035--1044; 15,00; 1; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1035--1044 / 0,55
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0066
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 15-12-2017 09:16]
  [169]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Influence of total inertia effects in a thrust curvilinear bearing lubricated with Newtonian lubricants; Anna Walicka, Paweł Jurczak; 2017, Vol. 22, no. 4, s. 1035--1044; 15,00; 2; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1035--1044 / 0,77
  DOI: 10.1515/ijame-2017-0067
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 15-12-2017 09:27]
  [170]; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE; Model rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekście koncepcji Industry 4.0; Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska; 2017, T. 18, z. 12, cz. 2, s. 177--196; 14,00; 2; 1; 14,00;
  Lista: B, Punkty: 14, ISSN: 1733-2486, eISSN: 2543-8190, Strony / liczba arkuszy: 177--196 / 1,10
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 04-01-2018 15:37]
  [171]; ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ; Koncepcja oceny poziomu wiedzy technicznej w dziale badawczo-rozwojowym: studium przypadku; Małgorzata Śliwa; 2017, Nr 11, s. 87--107; 3,00; 1; 1; 3,00;
  Lista: B, Punkty: 3, ISSN: 1897-7421, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 87--107 / 1,16
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 16-01-2018 13:17]
  [172]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; The concept of optimizing the decopperisation of slag slurry in electrical furnace; Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek, W. Wołczyński; 2017, Vol. 17, iss. 4, s. 169--174; 15,00; 3; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 169--174 / 0,33
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 29-01-2018 14:05]
  [173]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; Problematyka wielokryterialnego wyboru kompetencji pracowniczych; Piotr Kuryło; 2017, nr 2, s. 117--131; 11,00; 1; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 117--131 / 0,83
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 16-02-2018 10:21]
  [174]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; W poszukiwaniu zintegrowanej przestrzeni społeczno-edukacyjno-zawodowej - naukowa szkoła profesjologii; Bogusław Pietrulewicz; 2017, nr 2, s. 49--53; 11,00; 1; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 49--53 / 0,27
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 23-02-2018 11:36]
  [175]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; A comparative analysis of work motivational factors in German and Polish manufacturing companies; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs; 2017, nr 2, s. 135--142; 11,00; 2; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 135--142 / 0,44
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 23-02-2018 11:39]
  [176]; EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA; Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym; Eunika Baron-Polańczyk; 2017, nr 4, s. 303--308; 9,00; 1; 1; 9,00;
  Lista: B, Punkty: 9, ISSN: 2080-9069, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 303--308 / 0,33
  DOI: 10.15584/eti.2017.4.40
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 13-03-2018 09:40]
  [177]; METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING; Research on influence of modification on structure and mechanical properties of manganese-iron brass CuZn40Mn3Fe; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz; 2017, Vol. 43, no. 3, s. 133--140; 9,00; 2; 2; 9,00;
  Lista: B, Punkty: 9, ISSN: 1230-2325, eISSN: 2300-8377, Strony / liczba arkuszy: 133--140 / 0,44
  DOI: 10.7494/mafe.2017.43.3.133
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 06-07-2018 12:31]
  [178]; METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING; Influence of time on modification effect of silumin AlSi11 with strontium and boron; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz; 2017, Vol. 43, no. 3, s. 209--218; 9,00; 2; 2; 9,00;
  Lista: B, Punkty: 9, ISSN: 1230-2325, eISSN: 2300-8377, Strony / liczba arkuszy: 209--218 / 0,55
  DOI: 10.7494/mafe.2017.43.3.209
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 06-07-2018 12:33]
  [179]; IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS; Application of the Fundamental Solution Method to object recognition in the pictures; Tomasz Klekiel; 2017, Vol. 22, no. 3, s. 13--22; 9,00; 1; 1; 9,00;
  Lista: B, Punkty: 9, ISSN: 1425-140X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 13--22 / 0,55
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 24-05-2018 11:40]
  [180]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH (IJAER); Modern methods of shaping the surface layer of iron casting; Piotr Kuryło, Peter Frankovský, Peter Trebuňa, Peter Čižnar, Michal Kelemen; 2017, Vol. 12, no. 2, s. 207--211; 5,00; 5; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 0973-4562, eISSN: 0973-9769, Strony / liczba arkuszy: 207--211 / 0,61
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 17-05-2017 10:19]
  [181]; KOMUNIKACIE; Using two stackers on one rail in a production system; P. Kopecek, M. Pinte, Michał Sąsiadek, M. Latif; 2017, Vol. 19, iss. 1, s. 131--136; 5,00; 4; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1335-4205, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 131--136 /
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 27-03-2017 12:57]
  [182]; JUSLETTER IT - DIE ZEITSCHRIFT FÜR IT UND RECHT; Modelling an Application for Tacit Knowledge Acquisition Support for an IT Company; Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs; 2017, Vol. 23, s. 1; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1664-848X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1 /
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 19-04-2017 10:11]
  [183]; PRIBORY; Obosnovanie universal'nosti kombinirovannogo podhoda k ocenivaniju neopredelennosti rezul'tatov izmerenij; Pavel S. Serenkov, V. L. Gurevič, Eugene Feldshtein; 2017, No. 8, s. 41--46; 5,00; 3; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2071-7865, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 41--46 / 0,33
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 18-09-2017 12:05]
  [184]; SPOŁECZNOŚCI LOKALNE. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE; "Barometr zawodów" - prognozy zapotrzebowania na rynku pracy; Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska; 2017, nr 1, s. 133--144; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2544-5545, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 133--144 / 0,61
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 29-11-2017 10:44]
  [185]; JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES; Mass sources and modeling of subsurface heterogeneities in deformable solids; Taras Nahirnyy, K. A. Chervinka; 2017, Vol. 220, no. 1, s. 103--115; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1072-3374, eISSN: 1573-8795, Strony / liczba arkuszy: 103--115 / 0,72
  DOI: 10.1007/s10958-016-3170-x
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 25-01-2018 13:24]
  [186]; TECHNIKA A VZDELÁVANIE; E-generacja a aktywność edukacyjno-zawodowa w sieci; Aneta Klementowska; 2017, Vol. 6, no. 2, s. 46--48; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1338-9742, eISSN: 1339-9888, Strony / liczba arkuszy: 46--48 / 0,16
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 22-02-2018 16:57]
  [187]; TECHNIKA A VZDELÁVANIE; Zainteresowania studentów edukacji technicznej i informatycznej (raport z badań); Eunika Baron-Polańczyk; 2017, Vol. 6, no. 1, s. 19--22; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1338-9742, eISSN: 1339-9888, Strony / liczba arkuszy: 19--22 / 0,22
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 22-02-2018 17:02]
  [188]; ACTA MECHATRONICA : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ABOUT MECHATRONICS; Shape memory alloy actuators; Piotr Kuryło; 2017, Vol. 2, iss. 4, s. 1--4; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2453-7306, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--4 / 0,22
  Kod: CZR-INNE-5 [data modyf: 14-03-2018 09:08]
  [189]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego - PROFERG 2017; Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska; 2017, nr 2, s. 203--205; 0,00; 2; 2; 0,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 203--205 / 0,16
  Kod: ROZ-3 [data modyf: 23-02-2018 11:42]
  [190]; INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE; A study on droplets sizes, their distribution and heat exchange for minimum quantity cooling lubrication (MQCL); Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Eugene Feldshtein, Franci Pusavec, Michał Szydłowski, Stanisław Legutko, Agnieszka Sobczak-Kupiec; 2016, Vol. 100, s. 81--92; 45,00; 7; 2; 45,00;
  Lista: A, Punkty: 45, ISSN: 0890-6955, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 81--92 / 0,67
  DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2015.10.008
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 17-11-2015 10:40]
  [191]; CLINICAL BIOMECHANICS; Comparative studies of cervical spine anterior stabilization systems - Finite element analysis; Agnieszka Mackiewicz , M. Banach, Arkadiusz Denisiewicz, Romuald Będziński; 2016, Vol. 32, s. 72--79; 30,00; 4; 2; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0268-0033, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 72--79 / 0,44
  DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2015.11.016
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 19-02-2016 10:35]
  [192]; AUTOMATICA; Finite-time-trajectory tracking control in a task space of robotic manipulators; Mirosław Galicki; 2016, Vol. 67, s. 165--170; 45,00; 1; 1; 45,00;
  Lista: A, Punkty: 45, ISSN: 0005-1098, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 165--170 / 0,33
  DOI: 10.1016/j.automatica.2016.01.025
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 29-11-2016 13:53]
  [193]; ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING; Analysis of contact phenomena and heat exchange in the cutting zone under minimum quantity cooling lubrication conditions; Radosław Maruda, Eugene Feldshtein, Stanisław Legutko, Grzegorz M. Krolczyk; 2016, Vol. 41, no. 2, s. 661--668; 20,00; 4; 2; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 2193-567X, eISSN: 2191-4281, Strony / liczba arkuszy: 661--668 / 0,44
  DOI: 10.1007/s13369-015-1726-6
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 12-12-2016 14:46]
  [194]; ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS; Real-time constrained trajectory generation of mobile manipulators; Mirosław Galicki; 2016, Vol. 78, s. 49--62; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0921-8890, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 49--62 / 0,78
  DOI: 10.1016/j.robot.2016.01.008
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 07-03-2017 14:11]
  [195]; BIOSYSTEMS; A new approach to the automatic identification of organism evolution using neural networks; Andrzej Kasperski, Renata Kasperska; 2016, Vol. 142-143, s. 32--42; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0303-2647, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 32--42 / 0,61
  DOI: 10.1016/j.biosystems.2016.03.005
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 23-03-2016 09:46]
  [196]; JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION; Use of nanodiamonds to improve tribological properties of sintered antifriction materials; Eugene Feldshtein, L. N. Dyachkova; 2016, Vol. 22, no. 1, s. 227--232; 15,00; 2; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1310-4772, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 227--232 / 0,33
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 04-04-2016 10:11]
  [197]; TEHNIČKI VJESTNIK = TECHNICAL GAZETTE; Topographic inspection as a method od weld joint diagnostic; Jolanta B. Krolczyk, Bartosz Gapiński, Grzegorz M. Krolczyk, Ivan Samardzic, Radosław Maruda, Kamil Soucek, Stanisław Legutko, Piotr Nieslony, Yashar Javadi, Lubomir Stas; 2016, Vol. 22, no. 1, s. 301--306; 15,00; 10; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1330-3651, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 301--306 / 0,33
  DOI: 10.17559/TV-20141230182054
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 18-04-2016 11:28]
  [198]; METALURGIJA; The influence of the ionic reactions on the refining secondary raw materials; Paweł Schlafka, A. W. Bydałek, M. Holtzer, W. Wołczyński; 2016, Vol. 55, no. 4, s. 609--612; 25,00; 4; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0543-5846, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 609--612 / 0,22
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 29-03-2017 11:56]
  [199]; ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS; An analysis of the effect of impact loading on the destruction of vascular structures in the brain; Monika Ratajczak, Marek Sąsiadek, Romuald Będziński; 2016, Vol. 18, no. 3, s. 21--31; 15,00; 3; 2; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1509-409X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 21--31 / 0,61
  DOI: 10.5277/ABB-00552-2016-02
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 08-11-2016 11:18]
  [200]; ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA; An experimental and numerical investigation of the mechanical properties of spinal cords; Monika Ratajczak, Marek Malinowski, Romuald Będziński; 2016, Vol. 13, no. 4, s. 87--106; 20,00; 3; 3; 20,00;
  Lista: C, Punkty: 20, ISSN: 1785-8860, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 87--106 / 1,11
  DOI: 10.12700/APH.13.4.2016.4.6
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 06-03-2017 12:45]
  [201]; MEASUREMENT; Metrological changes in surface morphology of high-strength steels in manufacturing processes; G. M. Krolczyk, J. B. Krolczyk, Radosław Maruda, S. Legutko, M. Tomaszewski; 2016, Vol. 88, s. 176--185; 30,00; 5; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0263-2241, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 176--185 / 0,56
  DOI: 10.1016/j.measurement.2016.03.055
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 16-06-2016 13:57]
  [202]; INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL; Constraint finite-time control of redundant manipulators; Mirosław Galicki; 2016, Vol. 27, iss. 4, s. 639--660; 40,00; 1; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1049-8923, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 639--660 /
  DOI: 10.1002/rnc.3591
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 30-03-2017 12:24]
  [203]; PRECISION ENGINEERING; Precision surface characterization for finish cylindrical milling with dynamic tool displacements model; Szymon Wojciechowski, P. Twardowski, M. Pelic, Radosław Maruda, Simon Barrans, Grzegorz M. Krolczyk; 2016, Vol. 46, s. 158--165; 30,00; 6; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0141-6359, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 158--165 / 0,44
  DOI: 10.1016/j.precisioneng.2016.04.010
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 25-08-2016 09:57]
  [204]; MEASUREMENT; Surface morphology analysis of Duplex Stainless Steel (DSS) in Clean Production using the Power Spectral Density; G. M. Krolczyk, Radosław Maruda, Piotr Niesłony, M. Wieczorowski; 2016, Vol. 94, s. 464--470; 30,00; 4; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0263-2241, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 464--470 / 0,39
  DOI: 10.1016/j.measurement.2016.08.023
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 19-09-2016 13:24]
  [205]; SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY; On the effectiveness of multi-component laser modifying of Fe-based self-fluxing coating with hard particulates; Eugene Feldshtein, M. Kardapolava, O. Dyachenko; 2016, Vol. 307, s. 254--261; 35,00; 3; 1; 35,00;
  Lista: A, Punkty: 35, ISSN: 0257-8972, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 254--261 / 0,44
  DOI: 10.1016/j.surfcoat.2016.08.068
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 01-10-2016 14:15]
  [206]; APPLIED MATHEMATICAL MODELLING; Curvilinear squeeze film bearing with rough surfaces lubricated by a Rabinowitsch-Rotem-Shinnar fluid; Anna Walicka, Edward Walicki, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki; 2016, Vol. 40, iss.17-18, s. 7916--7927; 35,00; 4; 4; 35,00;
  Lista: A, Punkty: 35, ISSN: 0307-904X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 7916--7927 / 0,67
  DOI: 10.1016/j.apm.2016.03.048
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 28-11-2016 10:19]
  [207]; INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES; Investigation on the edge forces in ball end milling of inclined surfaces; Szymon Wojciechowski, Radosław Maruda, Piotr Nieslony, Grzegorz M. Krolczyk; 2016, Vol. 119, s. 360--369; 40,00; 4; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 0020-7403, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 360--369 / 0,56
  DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2016.10.034
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 29-11-2016 14:38]
  [208]; JOURNAL OF FRICTION AND WEAR; Tribological characteristics of composite coatings formed by laser cladding of powders of nickel self-fluxing alloy and bronze; Eugene Feldshtein, O. G. Devojno, M. A. Kardapolava, N. I. Lutsko, D. Żurek, Mariusz Michalski; 2016, Vol. 37, no. 5, s. 588--596; 15,00; 6; 2; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1068-3666, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 588--596 / 0,50
  DOI: 10.3103/S1068366616050056
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 30-11-2016 08:26]
  [209]; JOURNAL OF MANUFACTURING PROCESSES; The influence of the cooling conditions on the cutting tool wear and the chip formation mechanism; Radosław Maruda, Grzegorz M. Krolczyk, Piotr Nieslony, Szymon Wojciechowski, Mariusz Michalski, Stanisław Legutko; 2016, Vol. 24, s. 107--115; 25,00; 6; 2; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 1526-6125, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 107--115 / 0,50
  DOI: 10.1016/j.jmapro.2016.08.006
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 12-12-2016 14:53]
  [210]; PHYSICAL REVIEW B; Bose glass behavior in (Yb(1-x)Lu(x))4As3 representing randomly diluted quantum spin-1/2 chains; G. Kamieniarz, Ryszard Matysiak, P. Gegenwart, A. Ochiai, F. Steglich; 2016, Vol. 94, iss. 10, s. 100403; 35,00; 5; 1; 35,00;
  Lista: A, Punkty: 35, ISSN: 1098-0121, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 100403 / 0,06
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 13-12-2016 12:36]
  [211]; ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS; The influence of the chemical composition of selected waste materials from the production of cooper on the final environmental assessment; Adam Bydałek, S. Biernat, Paweł Schlafka, M. Holtzer, W. Wołczyński, F. Bydałek; 2016, Vol. 61, no. 4, s. 2135--2140; 30,00; 6; 2; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 1733-3490, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 2135--2140 / 0,33
  DOI: 10.1515/amm-2016-0341
  Kod: CZR-JCR [data modyf: 15-11-2017 14:24]
  [212]; TERAŹNIEJSZOŚĆ. CZŁOWIEK. EDUKACJA; Model kontinuum środowiska edukacyjnego nauczycieli (chmura-silos); Eunika Baron-Polańczyk; 2016, Vol. 19, nr 2 (74), s. 125--138; 10,00; 1; 1; 10,00;
  Lista: C, Punkty: 10, ISSN: 1505-8808, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 125--138 / 0,78
  Kod: CZR-ERIH [data modyf: 08-11-2016 09:14]
  [213]; OBRÓBKA METALU : KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY; Chropowatość powierzchni stali C45 przy toczeniu wykończeniowym w obecności mgły emulsyjnej; Eugene Feldshtein, S. Koczur; 2016, nr 1, s. 28--31; 2,00; 2; 1; 2,00;
  Lista: B, Punkty: 2, ISSN: 2081-7002, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 28--31 / 0,22
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 17-03-2016 12:48]
  [214]; ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA; Thrust porous bearing with rough surfaces lubricated by a Rotem-Shinnar fluid; Anna Walicka, Edward Walicki; 2016, Vol. 10, no. 1, s. 50--55; 14,00; 2; 2; 14,00;
  Lista: B, Punkty: 14, ISSN: 1898-4088, eISSN: 2300-5319, Strony / liczba arkuszy: 50--55 / 0,33
  DOI: 10.1515/ama-2016-0009
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 13-04-2016 11:16]
  [215]; MANAGEMENT SYSTEMS IN PRODUCTION ENGINEERING; Application of fuzzy analytic hierarchy process to building research teams; Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek; 2016, no. 1 (21), s. 7--11; 9,00; 2; 2; 9,00;
  Lista: B, Punkty: 9, ISSN: 2299-0461, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 7--11 / 0,28
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 25-10-2016 14:27]
  [216]; ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY. RESEARCH JOURNAL; The influence of the conditions of emulsion mist formation on the surface roughness of AlSi 1045 steel after finish turning; Eugene Feldshtein, Jerzy Józwik, Stanisław Legutko; 2016, Vol. 10, no. 30, s. 144--149; 10,00; 3; 1; 10,00;
  Lista: B, Punkty: 10, ISSN: 2080-4075, eISSN: 2299-8624, Strony / liczba arkuszy: 144--149 / 0,33
  DOI: 10.12913/22998624/62773
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 31-05-2016 10:36]
  [217]; ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY. RESEARCH JOURNAL; Impact of compressed air pressure on geometric structure of AISI 1045 steel surface after turning with the use of MQCL method; Radosław Maruda; 2016, Vol. 10, no. 30, s. 159--163; 10,00; 1; 1; 10,00;
  Lista: B, Punkty: 10, ISSN: 2080-4075, eISSN: 2299-8624, Strony / liczba arkuszy: 159--163 / 0,28
  DOI: 10.12913/22998624/62772
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 02-06-2016 08:54]
  [218]; APPLIED COMPUTER SCIENCE; Studying the Adoption of a Knowledge Management Tool Within German and Polish Manufacturing Companies: an Empirical Case Study; Justyna Patalas-Maliszewska; 2016, Vol. 12, no. 2, s. 74--83; 11,00; 1; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-3735, eISSN: 2353-6977, Strony / liczba arkuszy: 74--83 / 0,56
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 18-07-2016 11:53]
  [219]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Robust task space trajectory tracking control of robotic manipulators; Mirosław Galicki; 2016, Vol. 21, no. 3, s. 547--568; 15,00; 1; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 547--568 / 1,22
  DOI: 10.1515/ijame-2016-0033
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 09-08-2016 14:01]
  [220]; FOUNDATIONS OF MANAGEMENT. INTERNATIONAL JOURNAL; A Strategic Knowledge Map for the Research and Development Department in a Manufacturing Company; Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska; 2016, Vol. 8, iss. 1, s. 151--166; 10,00; 2; 2; 10,00;
  Lista: B, Punkty: 10, ISSN: 2080-7279, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 151--166 / 0,89
  DOI: 10.1515/fman-2016-0012
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 08-09-2016 13:12]
  [221]; FOUNDATIONS OF MANAGEMENT. INTERNATIONAL JOURNAL; A Model of a Tacit Knowledge Transformation for the Service Department in a Manufacturing Company: A Case Study; Justyna Patalas-Maliszewska, Adam Dudek; 2016, Vol. 8, iss. 1, s. 175--188; 10,00; 2; 1; 10,00;
  Lista: B, Punkty: 10, ISSN: 2080-7279, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 175--188 / 0,78
  DOI: 10.1515/fman-2016-0014
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 08-09-2016 13:27]
  [222]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; Zainteresowania i formy spędzania czasu wolnego przez studentów - czynniki różnicujące; Eunika Baron-Polańczyk; 2016, nr 1, s. 95--110; 11,00; 1; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 95--110 / 0,89
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 14-09-2016 08:31]
  [223]; PROBLEMY PROFESJOLOGII; Czynniki warunkujące podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych przez gimnazjalistów (analiza wyników badań); Aneta Klementowska; 2016, nr 1, s. 125--132; 11,00; 1; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1895-197X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 125--132 / 0,44
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 14-09-2016 08:35]
  [224]; MECHANIK; Chropowatość powierzchni stali austenitycznej 316L po toczeniu w warunkach chłodzenia metodą MQCL; Radosław Maruda; 2016, nr 8-9, s. 1058--1059; 11,00; 1; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 0025-6552, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1058--1059 / 0,11
  DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.246
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 20-09-2016 10:14]
  [225]; MECHANIK; Wpływ metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L; Krzysztof Adamczuk, Grzegorz Królczyk, Szymon Wojciechowski, Krzysztof Łozicki; 2016, nr 8-9, s. 1184--1185; 11,00; 4; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 0025-6552, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1184--1185 / 0,11
  DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.309
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 20-09-2016 10:32]
  [226]; MECHANIK; Wpływ dodatku EP/AW w warunkach chłodzenia metodą MQCL na morfologię powierzchni stali nierdzewnej 316L; Grzegorz Królczyk, Radosław Maruda, Mariusz Michalski, Andrzej Staszewski; 2016, nr 8-9, s. 1186--1187; 11,00; 4; 2; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 0025-6552, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1186--1187 / 0,11
  DOI: 10.17814/mechanik.2016.8-9.310
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 20-09-2016 10:38]
  [227]; ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. ZARZĄDZANIE; Wykorzystanie narzędzia IT do zarządzania zasobami ludzkimi; Patryk Krupa; 2016, T. 43, nr 1, s. 75--88; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Lista: B, Punkty: 5, ISSN: 1689-8966, eISSN: 2450-7040, Strony / liczba arkuszy: 75--88 / 0,78
  DOI: 10.12775/AUN C_ZARZ .2016.005
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 29-09-2016 13:26]
  [228]; ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. ZARZĄDZANIE; Badania ankietowe jako czynnik wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem pracy; Izabela Gabryelewicz; 2016, T. 43, nr 2, s. 17--25; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Lista: B, Punkty: 5, ISSN: 1689-8966, eISSN: 2450-7040, Strony / liczba arkuszy: 17--25 / 0,50
  DOI: 10.12775/AUN C_ZARZ .2016.014
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 29-09-2016 13:32]
  [229]; ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ; Model klasyfikacji wiedzy w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy zastosowaniu algorytmu Bayes'a; Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska; 2016, Nr 9, s. 85--98; 3,00; 2; 1; 3,00;
  Lista: B, Punkty: 3, ISSN: 1897-7421, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 85--98 / 0,78
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 03-10-2016 13:33]
  [230]; MECHANIK; Wpływ warunków chłodzenia na siłę skrawania podczas toczenia stali C45; Radosław Maruda, Stanisław Legutko, Grzegorz Królczyk, Włodzimierz Kot; 2016, nr 10, s. 1186--1187; 11,00; 4; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 0025-6552, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1186--1187 / 0,11
  DOI: 10.17814/mechanik.2016.10.436
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 11-10-2016 10:08]
  [231]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Structural zones in large static ingot. Forecasts for continuously cast brass ingot; W. Wołczyński, Zygmunt Lipnicki, Adam Bydałek(*), A. A. Ivanova; 2016, Vol. 16, iss. 3, s. 141--146; 15,00; 4; 0; 0,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 141--146 / 0,33
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 24-10-2017 12:01]
  [232]; MECHANIK; Analiza zużycia płytek wymiennych przy szybkościowym frezowaniu żeliwa szarego frezami czołowymi; Eugene Feldshtein, Pavel Serenkov, Roland Mrugalski; 2016, nr 10, s. 1518--1519; 11,00; 3; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 0025-6552, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1518--1519 / 0,11
  DOI: 10.17814/mechanik.2016.10.439
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 25-10-2016 09:44]
  [233]; ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM; Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży metalowej automotive; Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek; 2016, nr 4, s. 18--22; 7,00; 2; 2; 7,00;
  Lista: B, Punkty: 7, ISSN: 1643-4773, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 18--22 / 0,28
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 17-11-2016 13:00]
  [234]; METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING; Research into oxide inclusions in silicon bronze CuSi3Zn3MnFe with the use of X-ray microanalysis; Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz; 2016, Vol. 42, no. 1, s. 41--46; 9,00; 2; 2; 9,00;
  Lista: B, Punkty: 9, ISSN: 1230-2325, eISSN: 2300-8377, Strony / liczba arkuszy: 41--46 / 0,33
  DOI: 10.7494/mafe.2016.42.1.41
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 12-12-2016 11:58]
  [235]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Sedimentation of copper droplets after their coagulation and growth : laboratory scale; W. Wołczyński, Adam Bydałek(*); 2016, Vol. 16, iss. 1, s. 95--98; 15,00; 2; 0; 0,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 95--98 / 0,22
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 01-12-2016 09:25]
  [236]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Mechanical parameters of the squeeze film curvilinear bearing lubricated with a prandts fluid; Anna Walicka, Edward Walicki; 2016, Vol. 21, no. 4, s. 967--977; 15,00; 2; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 967--977 / 0,61
  DOI: 10.1515/ijame-2016-0058
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 01-12-2016 14:12]
  [237]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Pressure distribution in a porous squeeze film bearing lubricated with a Herschel-Bulkley fluid; Anna Walicka, Paweł Jurczak; 2016, Vol. 21, no. 4, s. 951--965; 15,00; 2; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 951--965 / 0,83
  DOI: 10.1515/ijame-2016-0057
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 01-12-2016 14:18]
  [238]; INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING; Pressure distribution in a squeeze film spherical bearing with rough surfaces lubricated by an ellis fluid; Paweł Jurczak, Jarosław Falicki; 2016, Vol. 21, no. 3, s. 593--610; 15,00; 2; 2; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1425-1655, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 593--610 / 1,00
  DOI: 10.1515/ijame-2016-0036
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 01-12-2016 14:25]
  [239]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Evaluation of precipitates type in brasses as a function of charge material; Adam Bydałek, Krzysztof Najman, A. Kula, S. Biernat, L. Błaż, W. Wołczyński; 2016, Vol. 16, iss. 3, s. 19--24; 15,00; 6; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 19--24 / 0,33
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 06-12-2016 10:13]
  [240]; ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING; Reagents activity in a copper droplets/post-processing slag suspension; W. Wołczyński, Joanna Karwan-Baczewska, K. Najman, Adam Bydałek; 2016, Vol. 16, iss. 3, s. 147--150; 15,00; 4; 1; 15,00;
  Lista: B, Punkty: 15, ISSN: 1897-3310, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 147--150 / 0,22
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 06-12-2016 10:24]
  [241]; PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU; Zakłócenia w procesie kalkulacji kosztów wyrobu w aspekcie wprowadzania produkcji nietypowej; Waldemar Woźniak, Julian Jakubowski; 2016, T. 39, s. 251--262; 6,00; 2; 1; 6,00;
  Lista: B, Punkty: 6, ISSN: 2450-3878, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 251--262 / 0,67
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 09-12-2016 14:25]
  [242]; ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA; Numerical analysis of the risk of neck injuries caused by IED explosion under the vehicle in military environments; Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński; 2016, Vol. 10, no. 4, s. 258--264; 14,00; 4; 2; 14,00;
  Lista: B, Punkty: 14, ISSN: 1898-4088, eISSN: 2300-5319, Strony / liczba arkuszy: 258--264 / 0,39
  DOI: 10.1515/ama-2016-0039
  Kod: CZR-WYKAZ [data modyf: 19-12-2016 09:28]