Bibliographical Information Computer System

Main page   |   Author index   |   Reports   |   Upload   |   Scientific categories   |   Scientific disciplines   |   Wyloguj PBN
 
More
at least one of the words
with all of the words
enter logical expression Help
 

Faculty of Mathematics Computer Science and Econometrics

Range: 2018 - 2019


Kryterium sortowania:
 • malejąco wg. roku,
 • malejąco wg. kodów publikacji w każdej z kategorii

 • Format wyświetlania:
 • Opis bibliograficzny publikacji; Liczba punktów za publikację; Liczba autorów publikacji; Liczba autorów publikacji z jednostki, Liczba punktów za publikację dla jednostki.
 • w kolorze niebieskim zaznaczono autorów z Wydziału, w kolorze zielonym zaznaczono autorów z innych wydziałów UZ, w kolorze czerwonym pozostałych współautorów publikacji (spoza Uczelni)

 • Uwagi:
 • Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliacje autora inną niż UZ. Graniczna ilość stron punktowanych rozdziałów: 8
 • [N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

 • Monographs, academic textbooks, printed series of course lectures (books) (WZ)
    1.1  ? (0) MON-WII 200
    1.2  ? (6) MON-WII-H 300
    1.3  ? (135) MON-WI 80
    1.4  ? (533) MON-WI-H 100
    1.5  ? (369) MON-INNE 20
    1.6  Authorship of a monograph or of an academic textbook in English (1771) MON-ANG 25
    1.7  Authorship of a monograph or of an academic textbook in Polish or in the language other than English (5088) MON-NANG 25
    1.8  Authorship of a scientific or popularising book in English and congress language (38) KSI-ANG 0
    1.9  Authorship of a scientific or popularising book in Polish and non-congress language (317) KSI-NANG 0
    1.10  Authorship of a school textbook and a professional handbook (92) POD-SZ 0
    1.11  Translations of scientific books (51) TLU-K 0
    1.12  Authorship of a printed series of course lectures, auxiliary material and teaching syllabi (188) SKT-MP-PN 0
    1.13  Various (423) ROZ-1 0
  [1]; Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego; Shallow water waves - extended Korteweg-de Vries equations : second order perturbation approach; Anna Karczewska, Piotr Rozmej; Zielona Góra, 2018, 213 s., ISBN 9788378423423; 80,00; 2; 1; 80,00;
  Strony / liczba arkuszy: 213 / 12,52
  Code: MON-WI [data modyf: 24-05-2019 15:41]
  Chapters of monographs, academic textbooks, printed series of course lectures, conference publications in books (chapters of books) (WZ-ROZ)
    2.1  ? (0) MOR-WII 50
    2.2  ? (8) MOR-WII-H 75
    2.3  ? (1187) MOR-WI 20
    2.4  ? (516) MOR-INNE 5
    2.5  Authorship of a chapter in a monograph or in an academic textbook in English (2723) MOR-ANG 5
    2.6  Authorship of a chapter in a monograph or in an academic textbook in Polish or in the language other than English (9515) MOR-NANG 5
    2.7  Authorship of a chapter of a printed series of course lectures, auxiliary material and teaching syllabi (41) SKR-MP-PN 0
    2.8  Authorship of an entry in a scientific encyclopaedia (920) ENC-H 0
    2.9  Various (782) ROZ-2 0
  [1]; Rozdział w: [WZ-14613] Nonlinear Systems, Vol. 1 : Mathematical Theory and Computational Methods; Springer International Publishing AG [(eds.) V. Carmona et al.] / [il. wprow. red. 2]; Cham, 2018, ISBN: 978-3-319-66765-2, (liczba aut. wszystkich: 23);
  Tytuł rozdziału: Adiabatic Invariants of Second Order Korteweg-de Vries Type Equation; Piotr Rozmej, Anna Karczewska, s. 175--205; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Strony / liczba arkuszy: 175--205 / 1,72
  Code: MOR-WI [data modyf: 24-05-2019 15:39]
  Journal Papers (CZASOP)
    3.1  Publication in a journal from Journal Citation Reports (JCR) (3841) CZR-JCR 15 - 50
    3.2  (466) CZR-ERIH 10 - 25
    3.3  Publication in an international or nationwide journal not indexed in ISI Master Journal List and placed on the list of the of the Ministry of Science and Higher Education (6314) CZR-WYKAZ 2 - 15
    3.4  (235) CZR-ZAG 5
    3.5  Publication in other reviewed and at least nationwide international or polish journal (1081) CZR-INNE 0
    3.6  Publication in other reviewed journal in Polish (2360) CZR-INNE3 0
    3.7  ? (41) CZR-JCR-0 0
    3.8  ? (150) CZR-WYKAZ-0 0
    3.9  ? (4) CZR-ERIH-0 0
    3.10  ? (40) ANK3_13_16 0
    3.11  ? (239) CZR-N-WYKAZ 20 - 200
    3.12  ? (483) CZR-INNE-5 5
    3.13  ? (1) CZR-N-WYKAZ-0 0
    3.14  Various (1407) ROZ-3 0
  [1]; QUAESTIONES MATHEMATICAE; Strict and Mackey topologies and tight vector measures; Marian Nowak; 2019, Vol. 42, iss. 1, s. 113--124; 40,00; 1; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1607-3606, eISSN: 1727-933X, Strony / liczba arkuszy: 113--124 / 0,66
  DOI: 10.2989/16073606.2018.1440443
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 07-10-2019 14:14]
  [2]; ANALYSIS MATHEMATICA; Applications of the theory of Orlicz spaces to vector measures; Marian Nowak; 2019, Vol. 45, no. 1, s. 111--120; 40,00; 1; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 0133-3852, eISSN: 1588-273X, Strony / liczba arkuszy: 111--120 / 0,55
  DOI: 10.1007/s10476-018-0405-8
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 27-08-2019 13:42]
  [3]; OPTIMIZATION; Extrapolated cyclic subgradient projection methods for the convex feasibility problems and their numerical behaviour; Andrzej Cegielski, Nimit Nimana; 2019, Vol. 68, no. 1, s. 145--161; 70,00; 2; 1; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0233-1934, eISSN: 1029-4945, Strony / liczba arkuszy: 145--161 / 0,94
  DOI: 10.1080/02331934.2018.1509214
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 07-10-2019 14:02]
  [4]; AEQUATIONES MATHEMATICAE; Iterated joining means; Justyna Jarczyk; 2019, Vol. 93, iss. 1, s. 109--120; 70,00; 1; 1; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0001-9054, eISSN: 1420-8903, Strony / liczba arkuszy: 109--120 / 0,66
  DOI: 10.1007/s00010-018-0596-x
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 07-10-2019 14:15]
  [5]; JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS; On a generalization of the Dvoretzky-Wald-Wolfowitz theorem with an application to a robust optimization problem; Anna Jaśkiewicz, Andrzej Nowak; 2019, Vol. 469, iss. 1, s. 126--135; 70,00; 2; 1; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0022-247X, eISSN: 1096-0813, Strony / liczba arkuszy: 126--135 / 0,55
  DOI: 10.1016/j.jmaa.2018.09.002
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 01-10-2018 14:11]
  [6]; APPLICABLE ANALYSIS AND DISCRETE MATHEMATICS; Connected domination game; Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz, Elżbieta Sidorowicz; 2019, Vol. 13, iss. 1, s. 261--289; 70,00; 3; 3; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 1452-8630, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 261--289 / 1,61
  DOI: 10.2298/AADM171126020B
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 27-09-2019 14:18]
  [7]; AEQUATIONES MATHEMATICAE; Simultaneous difference equations on a restricted domain; Witold Jarczyk, Paweł Pasteczka; 2019, Vol. 93, iss. 1, s. 239--246; 70,00; 2; 1; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0001-9054, eISSN: 1420-8903, Strony / liczba arkuszy: 239--246 / 0,44
  DOI: 10.1007/s00010-018-0616-x
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 07-10-2019 14:17]
  [8]; JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS; Weak solutions of set-valued stochastic differential equations; Michał Kisielewicz, Mariusz Michta; 2019, s. 1--27; 70,00; 2; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0022-247X, eISSN: 1096-0813, Strony / liczba arkuszy: 1--27 / 1,50
  DOI: 10.1016/j.jmaa.2019.01.007
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 29-01-2019 13:30]
  [9]; STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS; Selection theorems for set-valued stochastic integrals; Michał Kisielewicz, Jerzy Motyl; 2019, Vol. 37, iss. 2, s. 243--270; 70,00; 2; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0736-2994, eISSN: 1532-9356, Strony / liczba arkuszy: 243--270 / 1,55
  DOI: 10.1080/7362944.2018.1551142
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 14-10-2019 09:51]
  [10]; DISCRETE MATHEMATICS; Generalized arboricity of graphs with large girth; Tomasz Bartnicki, Bartłomiej Bosek, Sebastian Czerwiński, Michał Farnik, Jarosław Grytczuk, Zofia Miechowicz; 2019, Vol. 342, iss. 5, s. 1343--1350; 100,00; 6; 3; 100,00;
  Lista: A, Punkty: 100, ISSN: 0012-365X, eISSN: 1872-681X, Strony / liczba arkuszy: 1343--1350 / 0,44
  DOI: 10.1016/j.disc.2019.01.018
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 12-03-2019 15:15]
  [11]; AEQUATIONES MATHEMATICAE; Karol Baron: a little bit about him on his 70th birthday; Witold Jarczyk, Janusz Morawiec; 2019, Vol. 93, iss. 1, s. 1--8; 70,00; 2; 1; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0001-9054, eISSN: 1420-8903, Strony / liczba arkuszy: 1--8 / 0,44
  DOI: 10.1007/s00010-018-0604-1
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 12-03-2019 15:41]
  [12]; TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS; Markov Perfect Equilibria in OLG models with risk sensitive agents; Łukasz Balbus; 2019, Vol. 53, no. 1, s. 309--333; 70,00; 1; 1; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 1230-3429, eISSN: 1230-3429, Strony / liczba arkuszy: 309--333 / 1,40
  DOI: 10.12775/TMNA.2019.016
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 23-08-2019 14:13]
  [13]; DYNAMIC GAMES AND APPLICATIONS; Equilibria in Altruistic Economic Growth Models; Łukasz Balbus, Anna Jaśkiewicz, Andrzej Nowak; 2019, s. 1--18; 70,00; 3; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 2153-0785, eISSN: 2153-0793, Strony / liczba arkuszy: 1--18 / 1,00
  DOI: 10.1007/s13235-019-00305-3
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 15-03-2019 09:58]
  [14]; OPTIMIZATION; Weak, strong and linear convergence of the CQ-method via the regularity of Landweber operators; Andrzej Cegielski, Simeon Reich, Rafał Zalas; 2019, s. 1--32; 70,00; 3; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0233-1934, eISSN: 1029-4945, Strony / liczba arkuszy: 1--32 / 1,80
  DOI: 10.1080/02331934.2019.1598407
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 07-10-2019 14:17]
  [15]; DEMONSTRATIO MATHEMATICA; Degrees of the approximations by some special matrix means of conjugate Fourier series; Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, Ewa Sylwestrzak-Maślanka; 2019, Vol. 52, iss. 1, s. 116--129; 20,00; 3; 3; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 0420-1213, eISSN: 2391-4661, Strony / liczba arkuszy: 116--129 / 0,77
  DOI: 10.1515/dema-2019-0014
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 08-10-2019 12:37]
  [16]; QUAESTIONES MATHEMATICAE; Strict topologies and spectral measures; Marian Nowak; 2019, s. 1--21; 40,00; 1; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1607-3606, eISSN: 1727-933X, Strony / liczba arkuszy: 1--21 /
  DOI: 10.2989/16073606.2019.1605417
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 25-04-2019 10:44]
  [17]; TOP : AN OFFICIAL JOURNAL OF THE SPANISH SOCIETY OF STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH; Existence of Nash equilibria in stochastic games of resource extraction with risk-sensitive players; Hubert Asienkiewicz, Łukasz Balbus; 2019, Vol. 27, iss. 3, s. 502--518; 70,00; 2; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 1134-5764, eISSN: 1863-8279, Strony / liczba arkuszy: 502--518 / 0,94
  DOI: 10.1007/s11750-019-00516-2
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 20-09-2019 13:51]
  [18]; JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS; On weighted integrability of double sine series; Krzysztof Duzinkiewicz, Bogdan Szal; 2019, Vol. 472, iss. 2, s. 1581--1603; 70,00; 2; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0022-247X, eISSN: 1096-0813, Strony / liczba arkuszy: 1581--1603 / 1,30
  DOI: 10.1016/j.jmaa.2018.12.010
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 22-05-2019 09:09]
  [19]; PUBLICATIONS DE L'INSTITUT MATHÉMATIQUE (BEOGRAD); Degrees of the approximation of integrable functions by some special matrix means of Fourier series; Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, Ewa Sylwestrzak-Maślanka; 2019, Vol. 105, iss. 119, s. 39--47; 20,00; 3; 3; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 0350-1302, eISSN: 0350-1302, Strony / liczba arkuszy: 39--47 / 0,50
  DOI: 10.2298/PIM1919039K
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 04-06-2019 10:49]
  [20]; AEQUATIONES MATHEMATICAE; On the special form of integral convolution type inequality due to Walter and Weckesser; Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski; 2019, Vol. 93, iss. 1, s. 9--19; 70,00; 2; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0001-9054, eISSN: 1420-8903, Strony / liczba arkuszy: 9--19 / 0,61
  DOI: 10.1007/s00010-018-0576-1
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 24-06-2019 14:38]
  [21]; JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS; Continuous selections and retractive representations for the fixed points sets of set valued Reich's contractions; Longin Rybiński; 2019, Vol. 478, iss. 2, s. 689--697; 70,00; 1; 1; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0022-247X, eISSN: 1096-0813, Strony / liczba arkuszy: 689--697 / 0,50
  DOI: 10.1016/j.jmaa.2019.05.050
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 11-09-2019 13:06]
  [22]; STATISTICS IN TRANSITION NEW SERIES; Testing hypotheses about structure of parameters in models with block compound symmetric covariance structure; Roman Zmyślony, Arkadiusz Kozioł; 2019, Vol. 20, no. 2, s. 139--153; 40,00; 2; 2; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 1234-7655, eISSN: 2450-0291, Strony / liczba arkuszy: 139--153 / 0,83
  DOI: 10.21307/stattrans-2019-019
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 04-07-2019 11:31]
  [23]; COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATION; Simultaneous hypotheses testing in models with blocked compound symmetric covariance structure; Roman Zmyślony, Arkadiusz Kozioł; 2019, s. 1--7; 40,00; 2; 2; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 0361-0918, eISSN: 1532-4141, Strony / liczba arkuszy: 1--7 /
  DOI: 10.1080/03610918.2019.1634205
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 09-07-2019 10:14]
  [24]; PLOS ONE; Frequent or scarce? Damage flight-enabling body parts in bats (Chiroptera); Jan Cichocki, Marcin Warchałowski, Agnieszka Ważna, Iwona Gottfried, Anna Bator, Tomasz Gottfried, Adrianna Kościelska, Jacek Bojarski, Monika Pietraszko, Grzegorz Gabryś; 2019, s. 1--17; 100,00; 10; 1; 100,00;
  Lista: A, Punkty: 100, ISSN: 1932-6203, eISSN: 1932-6203, Strony / liczba arkuszy: 1--17 /
  DOI: 10.1371/journal.pone.0219783
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 01-08-2019 14:15]
  [25]; DISCRETE APPLIED MATHEMATICS; Improper sum-list colouring of 2-trees; Ewa Drgas-Burchardt, Agata Drzystek; 2019, Vol. 267, s. 73--84; 70,00; 2; 2; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0166-218X, eISSN: 1872-6771, Strony / liczba arkuszy: 73--84 / 0,66
  DOI: 10.1016/j.dam.2019.07.004
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 30-08-2019 08:35]
  [26]; ENERGIES; Optimal Thermal Insulation Thicknesses of External Walls Based on Economic and Ecological Heating Cost; Robert Dylewski; 2019, Vol. 12, s. 1--14; 100,00; 1; 1; 100,00;
  Lista: A, Punkty: 100, ISSN: 1996-1073, eISSN: 1996-1073, Strony / liczba arkuszy: 1--14 / 0,77
  DOI: 10.3390/en12183415
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 05-09-2019 11:55]
  [27]; ECONOMIC THEORY; On recursive utilities with non-affine aggregator and conditional certainty equivalent; Łukasz Balbus; 2019, s. 1--27; 140,00; 1; 1; 140,00;
  Lista: A, Punkty: 140, ISSN: 0938-2259, eISSN: 1432-0479, Strony / liczba arkuszy: 1--27 / 1,50
  DOI: 10.1007/s00199-019-01221-8
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 11-09-2019 12:54]
  [28]; JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS; Integrable boundedness of set-valued stochastic integrals; Michał Kisielewicz; 2019, s. 1--17; 70,00; 1; 1; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0022-247X, eISSN: 1096-0813, Strony / liczba arkuszy: 1--17 / 0,94
  DOI: 10.1016/j.jmma.2019.123441
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 11-09-2019 13:12]
  [29]; AEQUATIONES MATHEMATICAE; Embeddability of pairs of weighted quasi-arithmetic means into a semiflow; Dorota Głazowska, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk; 2019, s. 1--9; 70,00; 3; 3; 70,00;
  Lista: A, Punkty: 70, ISSN: 0001-9054, eISSN: 1420-8903, Strony / liczba arkuszy: 1--9 / 0,50
  DOI: 10.1007/s00010-019-00674-5
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 16-09-2019 14:11]
  [30]; SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION; Constrained Markov decision processes with expected total reward criteria; Anna Jaśkiewicz, Andrzej Nowak; 2019, Vol. 57, no. 5, s. 3118--3136; 100,00; 2; 1; 100,00;
  Lista: A, Punkty: 100, ISSN: 0363-0129, eISSN: 1095-7138, Strony / liczba arkuszy: 3118--3136 / 1,05
  DOI: 10.1137/19M1254829
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 24-09-2019 14:11]
  [31]; PUBLICATIONES MATHEMATICAE - DEBRECEN; Mean invariance identity; Janusz Matkowski; 2019, Vol. 95, no. 1-2, s. 133--144; 40,00; 1; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 0033-3883, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 133--144 / 0,66
  DOI: 10.5486/PMD.2019.8404
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 04-10-2019 14:26]
  [32]; OPEN MATHEMATICS; Continuous linear operators on Orlicz-Bochner spaces; Marian Nowak; 2019, Vol. 17, s. 1147--1155; 40,00; 1; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 2391-5455, eISSN: 2391-5455, Strony / liczba arkuszy: 1147--1155 / 0,50
  DOI: 10.1515/math-2019-0089
  Code: CZR-N-WYKAZ [data modyf: 14-10-2019 12:08]
  [33]; PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY I WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE; Wpływ kryteriów oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1 na rozwój światłowodowej infrastruktury w Polsce; Agnieszka Lasota; 2019, nr 2, s. 46--51; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1230-3496, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 46--51 / 0,33
  DOI: 10.15199/59.2019.2.3
  Code: CZR-INNE-5 [data modyf: 10-10-2019 10:05]
  [34]; PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY I WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE; Propozycje zmian ustawowych w procesie inwestycyjnym przedsiębiorców telekomunikacyjnych; Agnieszka Lasota; 2019, nr 3, s. 72--78; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1230-3496, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 72--78 / 0,40
  DOI: 10.15199/59.2019.3.4
  Code: CZR-INNE-5 [data modyf: 10-10-2019 10:06]
  [35]; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE; Classification of Manufacturing Enterprises in Terms of Their Innovation Level Based on the Decision Tree Model; Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Magdalena Wojciech, Sławomir Kłos; 2019, T. 20, z. 4, cz. 1, s. 157--173; 5,00; 4; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1733-2486, eISSN: 2543-8190, Strony / liczba arkuszy: 157--173 / 1,00
  Code: CZR-INNE-5 [data modyf: 08-10-2019 14:22]
  [36]; PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY I WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE; Algorytmiczne podejście do modelowania sieci światłowodowych. Studium przypadku; Agnieszka Lasota; 2019, nr 8, s. 726--733; 5,00; 1; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 1230-3496, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 726--733 / 0,44
  DOI: 10.15199/59.2019.8.2
  Code: CZR-INNE-5 [data modyf: 10-10-2019 12:07]
  [37]; CLINICAL DIABETOLOGY; Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet ciąży powikłanej GDM; Iwona Towpik, Magdalena Wojciech; 2019, Vol. 8, supp. A, s. s. 37; 0,00; 2; 1; 0,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2450-7458, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: s. 37 /
  Code: CZR-N-WYKAZ-0 [data modyf: 11-10-2019 14:47]
  [38]; IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID; Application of Stochastic Decentralized Active Demand Response (DADR) System for Load Frequency Control; Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Szymon Wermiński; 2018, Vol. 9, no. 2, s. 1055--1062; 45,00; 5; 1; 45,00;
  Lista: A, Punkty: 45, ISSN: 1949-3053, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1055--1062 / 0,44
  DOI: 10.1109/TSG.2016.2574891
  Code: CZR-JCR [data modyf: 23-04-2018 12:13]
  [39]; JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS; A square iterative roots of some mean-type mappings; Dorota Głazowska, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk; 2018, Vol. 24, no. 5, s. 729--735; 25,00; 3; 3; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 1023-6198, eISSN: 1563-5120, Strony / liczba arkuszy: 729--735 / 0,38
  DOI: 10.1080/10236198.2017.1326913
  Code: CZR-JCR [data modyf: 15-03-2018 17:55]
  [40]; JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS; Iterative functional equations and means; Liu Liu, Janusz Matkowski; 2018, Vol. 24, no. 5, s. 797--811; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 1023-6198, eISSN: 1563-5120, Strony / liczba arkuszy: 797--811 / 0,83
  DOI: 10.1080/10236198.2017.1356294
  Code: CZR-JCR [data modyf: 15-03-2018 18:01]
  [41]; JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS; Beta-type means; Martin Himmel, Janusz Matkowski; 2018, Vol. 24, no. 5, s. 753--772; 25,00; 2; 2; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 1023-6198, eISSN: 1563-5120, Strony / liczba arkuszy: 753--772 / 1,10
  DOI: 10.1080/10236198.2017.1337752
  Code: CZR-JCR [data modyf: 15-03-2018 18:03]
  [42]; JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS; Directional Convexity and Characterizations of Beta and Gamma Functions; Martin Himmel, Janusz Matkowski; 2018, s. 1; 30,00; 2; 2; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0944-6532, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1 /
  Code: CZR-JCR [data modyf: 25-10-2017 13:06]
  [43]; DISCRETE APPLIED MATHEMATICS; Strong rainbow connection in digraphs; Elżbieta Sidorowicz, Eric Sopena; 2018, Vol. 238, s. 133--143; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0166-218X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 133--143 / 0,61
  DOI: 10.1016/j.dam.2017.12.017
  Code: CZR-JCR [data modyf: 20-03-2018 14:27]
  [44]; COLLOQUIUM MATHEMATICUM; On the uniform convergence of double sine series; Krzysztof Duzinkiewicz, Bogdan Szal; 2018, Vol. 151, no. 1, s. 71--95; 15,00; 2; 2; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 0010-1354, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 71--95 / 1,40
  DOI: 10.4064/cm7027-12-2016
  Code: CZR-JCR [data modyf: 11-01-2018 13:05]
  [45]; TOP : AN OFFICIAL JOURNAL OF THE SPANISH SOCIETY OF STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH; On symmetric stochastic games of resource extraction with weakly continuous transitions; Anna Jaśkiewicz, Andrzej Nowak; 2018, Vol. 26, s. 239--256; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 1134-5764, eISSN: 1863-8279, Strony / liczba arkuszy: 239--256 / 1,00
  DOI: 10.1007/s11750-017-0465-0
  Code: CZR-JCR [data modyf: 06-07-2018 09:09]
  [46]; ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH; Markov perfect equilibria in a dynamic decision model with quasi-hyperbolic discounting; Łukasz Balbus, Anna Jaśkiewicz, Andrzej Nowak; 2018, s. 1--19; 30,00; 3; 2; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0254-5330, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--19 / 1,05
  DOI: 10.1007/s10479-018-2778-2
  Code: CZR-JCR [data modyf: 20-09-2019 13:42]
  [47]; MATHEMATICA SLOVACA; Nuclear operators on Cb(X, E) and the strict topology; Marian Nowak, Juliusz Stochmal; 2018, Vol. 68, no. 1, s. 135--146; 20,00; 2; 2; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 0139-9918, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 135--146 / 0,66
  DOI: 10.1515/ms-2017-0086
  Code: CZR-JCR [data modyf: 13-02-2018 13:31]
  [48]; STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS; Approximation theorems for set-valued stochastic integrals; Michał Kisielewicz; 2018, Vol. 36, iss. 3, s. 1--26; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 0736-2994, eISSN: 1532-9356, Strony / liczba arkuszy: 1--26 / 1,44
  DOI: doi.org/10.1080/07362994.2018.1426468
  Code: CZR-JCR [data modyf: 30-04-2019 10:40]
  [49]; ADVANCES IN MATHEMATICAL PHYSICS; New Exact Superposition Solutions to KdV2 Equation; Piotr Rozmej, Anna Karczewska; 2018, Vol. 2018, s. 1--9; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 1687-9120, eISSN: 1687-9139, Strony / liczba arkuszy: 1--9 / 0,50
  DOI: 10.1155/2018/5095482
  Code: CZR-JCR [data modyf: 01-03-2018 13:29]
  [50]; LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS; Free-coordinate estimation for doubly multivariate data; Arkadiusz Kozioł, Anuradha Roy, Roman Zmyślony, Ricardo Leiva, Miguel Fonseca; 2018, Vol. 547C, s. 217--239; 30,00; 5; 2; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0024-3795, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 217--239 / 1,30
  DOI: 10.1016/j.laa.2018.02.019
  Code: CZR-JCR [data modyf: 20-03-2018 13:18]
  [51]; DISCUSSIONES MATHEMATICAE : GRAPH THEORY; P-apex graphs; Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Elżbieta Sidorowicz; 2018, Vol. 38, s. 323--349; 15,00; 3; 3; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1234-3099, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 323--349 / 1,50
  DOI: 10.7151/dmgt.2041
  Code: CZR-JCR [data modyf: 04-07-2018 14:16]
  [52]; GRAPHS AND COMBINATORICS; Dynamic F-free Coloring of Graphs; Piotr Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz; 2018, Vol. 34, s. 457--475; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 0911-0119, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 457--475 / 1,05
  DOI: 10.1007/s00373-018-1886-8
  Code: CZR-JCR [data modyf: 17-04-2018 12:56]
  [53]; DISCRETE MATHEMATICS; The lonely runner problem for lacunary sequences; Sebastian Czerwiński; 2018, Vol. 341, iss. 5, s. 1301--1306; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0012-365X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1301--1306 / 0,33
  DOI: 10.1016/j.disc.2018.02.002
  Code: CZR-JCR [data modyf: 23-03-2018 14:27]
  [54]; POSITIVITY; Bochner representable operators on Banach function spaces; Marian Nowak; 2018, Vol. 22, iss. 5, s. 1303--1309; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 1385-1292, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1303--1309 / 0,38
  DOI: 10.1007/s11117-018-0576-3
  Code: CZR-JCR [data modyf: 30-10-2018 13:52]
  [55]; DISCRETE APPLIED MATHEMATICS; Rainbow connections in digraphs; Elżbieta Sidorowicz, Eric Sopena; 2018, Vol. 243, s. 248--261; 25,00; 2; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0166-218X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 248--261 / 0,77
  DOI: 10.1016/j.dam.2018.01.014
  Code: CZR-JCR [data modyf: 08-11-2018 13:57]
  [56]; PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES; Pointwise approximation of modified conjugate functions by matrix operators of their Fourier series; Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal; 2018, Vol. 67, s. 50--60; 25,00; 2; 2; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 1736-6046, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 50--60 / 0,61
  DOI: 10.3176/proc.2018.1.02
  Code: CZR-JCR [data modyf: 29-03-2018 17:41]
  [57]; INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH; Comparison of Commensal Escherichia coli Isolates from Adults and Young Children in Lubuskie Province, Poland: Virulence Potential, Phylogeny and Antimicrobial Resistance; Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Andrzej Myc, Michał Stosik, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik; 2018, Vol. 15, s. 1--19; 30,00; 6; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 1660-4601, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--19 / 1,05
  DOI: 10.3390/ijerph15040617
  Code: CZR-JCR [data modyf: 12-04-2018 14:41]
  [58]; ENERGY AND BUILDINGS; Analysis of the impact of simulation model simplifications on the quality of low-energy buildings simulation results; Marcin Klimczak, Jacek Bojarski, Piotr Ziembicki, Piotr Kęskiewicz; 2018, Vol. 169, s. 141--147; 40,00; 4; 1; 40,00;
  Lista: A, Punkty: 40, ISSN: 0378-7788, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 141--147 / 0,38
  DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.03.046
  Code: CZR-JCR [data modyf: 16-04-2018 13:00]
  [59]; JOURNAL OF ECONOMIC THEORY; On uniqueness of time-consistent Markov policies for quasi-hyperbolic consumers under uncertainty; Łukasz Balbus, Kevin Reffet, Łukasz Woźny; 2018, Vol. 176, s. 293--310; 30,00; 3; 1; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 0022-0531, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 293--310 / 1,00
  DOI: 10.1016/j.jet.2018.04.003
  Code: CZR-JCR [data modyf: 17-04-2018 09:06]
  [60]; JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS; Pointwise approximation of modified conjugate functions by matrix operators of conjugate Fourier series of 2\pi/r-periodic functions; Mateusz Kubiak, Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal; 2018, Vol. 92, s. 1--14; 30,00; 3; 3; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 1029-242X, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--14 / 0,77
  DOI: 10.1186/s13660-018-1684-0
  Code: CZR-JCR [data modyf: 19-12-2018 13:00]
  [61]; JOURNAL OF FUNCTION SPACES; Integration in Orlicz-Bochner Spaces; Marian Nowak; 2018, Vol. 2018, s. 1--9; 15,00; 1; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 2314-8896, eISSN: 2314-8888, Strony / liczba arkuszy: 1--9 / 0,50
  DOI: 10.1155/2018/9380350
  Code: CZR-JCR [data modyf: 15-05-2018 12:26]
  [62]; QUAESTIONES MATHEMATICAE; Extended Keller graph and its properties; Magdalena Łysakowska; 2018, s. 1--10; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 1607-3606, eISSN: 1727-933X, Strony / liczba arkuszy: 1--10 / 0,55
  DOI: 10.2989/16073606.2018.1462865
  Code: CZR-JCR [data modyf: 24-05-2018 17:27]
  [63]; SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION; Regular sequences of quasi-nonexpansive operators and their applications; Andrzej Cegielski, Simeon Reich, Rafał Zalas; 2018, Vol. 28, no. 2, s. 1508--1532; 50,00; 3; 2; 50,00;
  Lista: A, Punkty: 50, ISSN: 1052-6234, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1508--1532 / 1,40
  DOI: 10.1137/17M1134986
  Code: CZR-JCR [data modyf: 04-06-2018 14:18]
  [64]; ACTA PHYSICA POLONICA A; Exact Cnoidal Solutions of the Extended KdV Equation; Eryk Infeld, Anna Karczewska, George Rowlands, Piotr Rozmej; 2018, Vol. 133, no. 5, s. 1191--1199; 15,00; 4; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 0587-4246, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1191--1199 / 0,50
  DOI: 10.12693/APhysPolA.133.1191
  Code: CZR-JCR [data modyf: 29-06-2018 09:35]
  [65]; AEQUATIONES MATHEMATICAE; Invariance of means; Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk; 2018, Vol. 92, s. 1-72; 25,00; 2; 2; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0001-9054, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1-72 /
  DOI: 10.1007/s00010-018-0564-5
  Code: CZR-JCR [data modyf: 18-07-2018 15:02]
  [66]; ELECTRONIC JOURNAL OF LINEAR ALGEBRA; Application of Jordan Algebra for testing hypotheses about structure of mean vector in model with block compound symmetric covariance structure; Roman Zmyślony, Ivan Zezula, Arkadiusz Kozioł; 2018, Vol. 33, s. 41--52; 30,00; 3; 2; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 1537-9582, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 41--52 / 0,66
  DOI: 10.13001/1081-3810, 1537-9582.3748
  Code: CZR-JCR [data modyf: 09-08-2018 13:32]
  [67]; ELECTRONIC JOURNAL OF LINEAR ALGEBRA; Testing hypotheses of covariance structure in multivariate data; Miguel Fonseca, Arkadiusz Kozioł, Roman Zmyślony; 2018, Vol. 33, s. 53--62; 30,00; 3; 2; 30,00;
  Lista: A, Punkty: 30, ISSN: 1537-9582, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 53--62 / 0,55
  DOI: 10.13001/1081-3810, 1537-9582.3743
  Code: CZR-JCR [data modyf: 10-08-2018 10:46]
  [68]; AEQUATIONES MATHEMATICAE; On a functional equation related to a problem of G. Derfel; Mariusz Sudzik; 2018, s. 1--12; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0001-9054, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--12 / 0,66
  DOI: 10.1007/s00010-018-0600-5
  Code: CZR-JCR [data modyf: 12-09-2018 12:33]
  [69]; RESULTS IN MATHEMATICS; Pointwise (H, \fi) Strong Approximation by Fourier Series of L1 Integrable Functions; Włodzimierz Łenski; 2018, Vol. 73, s. 1--17; 25,00; 1; 1; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 1422-6383, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--17 / 0,94
  DOI: 10.1007/s00025-018-0892-8
  Code: CZR-JCR [data modyf: 26-09-2018 13:11]
  [70]; POLISH JOURNAL OF ECOLOGY; Selective foraging on tree and shrub species by the European beaver Castor fiber in lowland and highland habitats in western Poland; Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś; 2018, Vol. 66, s. 286--300; 15,00; 4; 1; 15,00;
  Lista: A, Punkty: 15, ISSN: 1505-2249, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 286--300 /
  DOI: 10.3161/15052249PJE2018.66.3.008
  Code: CZR-JCR [data modyf: 23-10-2018 17:08]
  [71]; STOCHASTICS AND DYNAMICS; Stochastic inclusions and set-valued stochastic equations driven by a two-parameter Wiener process; Mariusz Michta, Kamil Łukasz Świątek; 2018, Vol. 18, no. 6, s. 1--36; 20,00; 2; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 0219-4937, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 1--36 / 2,00
  DOI: 10.1142/S0219493718500478
  Code: CZR-JCR [data modyf: 08-11-2018 14:28]
  [72]; FILOMAT; Equitable List Vertex Colourability and Arboricity of Grids; Ewa Drgas-Burchardt, Janusz Dybizbański, Hanna Furmańczyk, Elżbieta Sidorowicz; 2018, Vol. 32, no. 18, s. 1--31; 25,00; 4; 2; 25,00;
  Lista: A, Punkty: 25, ISSN: 0354-5180, eISSN: 2406-0933, Strony / liczba arkuszy: 1--31 / 1,72
  DOI: 10.2298/FIL1818353D
  Code: CZR-JCR [data modyf: 29-01-2019 14:14]
  [73]; PUBLICATIONES MATHEMATICAE - DEBRECEN; Characterization of the Euler gamma function with the aid of an arbitrary mean; Janusz Matkowski; 2018, Vol. 93, no. 1-2, s. 163--170; 20,00; 1; 1; 20,00;
  Lista: A, Punkty: 20, ISSN: 0033-3883, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 163--170 / 0,44
  DOI: 10.5486/PMD.2018.8125
  Code: CZR-JCR [data modyf: 20-02-2019 09:16]
  [74]; MANAGEMENT SYSTEMS IN PRODUCTION ENGINEERING; Minimization of delay costs in the realization of production orders in two-machine system; Robert Dylewski, Andrzej Jardzioch, Oliver Dworak; 2018, Vol. 26, iss. 1, s. 14--22; 9,00; 3; 1; 9,00;
  Lista: B, Punkty: 9, ISSN: 2299-0461, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 14--22 / 0,50
  DOI: 10.2478/mspe-2018-0002
  Code: CZR-WYKAZ [data modyf: 25-01-2018 12:01]
  [75]; DEMONSTRATIO MATHEMATICA; On trigonometric approximation of functions in the Lq norm; Ram N, Mohapatra, Bogdan Szal; 2018, Vol. 51, iss. 1, s. 17--26; 11,00; 2; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 0420-1213, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 17--26 / 0,55
  DOI: 10.1515/dema-2018-0004
  Code: CZR-WYKAZ [data modyf: 19-12-2018 13:01]
  [76]; FASCICULI MATHEMATICI; Pointwise convergence of Fourier-Laguerre series of integrable functions; Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal; 2018, Nr 60, s. 93--101; 10,00; 2; 2; 10,00;
  Lista: B, Punkty: 10, ISSN: 0044-4413, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 93--101 / 0,50
  DOI: 10.1515/fascmath-2018-0006
  Code: CZR-WYKAZ [data modyf: 26-09-2018 12:53]
  [77]; DISCUSSIONES MATHEMATICAE : DIFFERENTIAL INCLUSIONS : CONTROL AND OPTIMIZATION; On properties of set-valued integrals driven by martingales and set-valued stochastic equations; Wojciech Lassota, Mariusz Michta; 2018, Vol. 38, no. 1-2, s. 87--111; 10,00; 2; 2; 10,00;
  Lista: B, Punkty: 10, ISSN: 1509-9407, eISSN: 2084-0365, Strony / liczba arkuszy: 87--111 / 1,40
  DOI: 10.7151/dmdico.1203
  Code: CZR-WYKAZ [data modyf: 08-11-2018 14:12]
  [78]; INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT; Applying e-learning systems for Big Data education; Grzegorz Arkit, Silva Robak, Aleksandra Arkit; 2018, Vol. 7, no. 2, s. 85--96; 5,00; 3; 3; 5,00;
  Lista: B, Punkty: 5, ISSN: 2084-5537, eISSN: 2544-1728, Strony / liczba arkuszy: 85--96 / 0,66
  DOI: 10.22630/ISIM.2018.7.2.8
  Code: CZR-WYKAZ [data modyf: 15-11-2018 12:20]
  [79]; DEMONSTRATIO MATHEMATICA; Pointwise approximation of 2\pi/r-periodic functions by matrix operators of their Fourier series with r-differences of the entries; Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal; 2018, Vol. 51, iss. 1, s. 309--322; 11,00; 2; 2; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 0420-1213, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 309--322 / 0,77
  DOI: 10.1515/dema-2018-0024
  Code: CZR-WYKAZ [data modyf: 19-12-2018 13:00]
  [80]; COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY; The New Extended KdV Equation for the Case of an Uneven Bottom; Anna Karczewska, Piotr Rozmej; 2018, Vol. 24, no. 4, s. 221--225; 11,00; 2; 1; 11,00;
  Lista: B, Punkty: 11, ISSN: 1505-0602, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 221--225 /
  DOI: 10.12921/cmst.2018.0000057
  Code: CZR-WYKAZ [data modyf: 10-01-2019 15:32]
  [81]; ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE. SECTIO COMPUTATORICA; On symmetry of Makó-Páles means; Pál Burai, Justyna Jarczyk; 2018, Vol. 47, s. 173--177; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 0138-9491, eISSN: ?, Strony / liczba arkuszy: 173--177 / 0,27
  Code: CZR-INNE-5 [data modyf: 23-08-2018 11:45]
  [82]; ADVANCES IN PURE MATHEMATICS; Martingale Solution to Stochastic Extended Korteweg-de Vries Equation; Anna Karczewska, Maciej Szczeciński; 2018, Vol. 8, s. 863--878; 5,00; 2; 2; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 2160-0368, eISSN: 2160-0384, Strony / liczba arkuszy: 863--878 /
  DOI: 10.4236/apm.2018.812053
  Code: CZR-INNE-5 [data modyf: 11-01-2019 10:50]
  [83]; THE MATHEMATICAL GAZETTE; The function f(x) / x is v-shaped for convex f; Janusz Matkowski, Alfred Witkowski; 2018, Vol. 102, no. 555, s. 517--520; 5,00; 2; 1; 5,00;
  Lista: ?, Punkty: -2, ISSN: 0025-5572, eISSN: 2056-6328, Strony / liczba arkuszy: 517--520 / 0,22
  Code: CZR-INNE-5 [data modyf: 14-03-2019 14:31]
  Reviewed publications in other continuous publications (INNE-REC)
    4.1  (10) CIA-JCR 15 - 50
    4.2  (58) CIA-ERIH 15 - 25
    4.3  Publication in a continuous publication placed on the list of the Ministry of Science and Higher Education (1914) CIA-WYKAZ 2 - 15
    4.4  (42) CIA-ZAG 5
    4.5  Publication in a continuous publication published by scientific units ranked 1, 2 or 3 (3326) CIA-JED 0
    4.6  Translations (42) TLU-A 0
    4.7  ? (0) CIA-JCR-0 0
    4.8  ? (15) CIA-WYKAZ-0 0
    4.9  ? (0) CIA-ERIH-0 0
    4.10  ? (10) ANK4_13_16 0
    4.11  Various (104) ROZ-4 0
  Conference papers (KONF)
    5.1  (734) KON-WoS 15
    5.2  ? (80) KON-H-ANG 5
    5.3  ? (144) KON-H-NANG 4
    5.4  Publication in other continuous reviewed publication in English of international serial conference (2656) KON-ANG 0
    5.5  Publication in conference proceedings in Polish or in a non-congress language (5321) KON-NANG 0
    5.6  Various (1601) ROZ-5 0
  [1]; Proceedings of the International Conference on Innovative Applied Energy - IAPE' 19; Optimization of thermal insulation for ecological reasons depending on the degree-days of heating period; Robert Dylewski. Oxford, Wielka Brytania, 2019 .- Oxford : --, 2019, pp. 1 .- ISBN: 9781912532056 0,00; 1; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 1 /
  Code: ROZ-5 [data modyf: 20-03-2019 08:30]
  [2]; 48 Seminar of Applied Mathematics; Mathematical modelling of waste activated sludge thermal desintegration; Sylwia Myszograj, Magdalena Wojciech. Boguszów - Gorce, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2018 .- ITM Web of Conferences, Vol. 23, pp. 1--6 15,00; 2; 1; 15,00;
  Strony / liczba arkuszy: 1--6 / 0,33
  Code: KON-WoS [data modyf: 01-04-2019 12:43]
  [3]; Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020; Planning and Management of the Mechanical Assembly Sequences; Michał Sąsiadek, Roman Kielec, Waldemar Woźniak, Maciej Niedziela. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, pp. 4712--4719 .- ISBN: 9780999855102 15,00; 4; 1; 15,00;
  Strony / liczba arkuszy: 4712--4719 / 0,44
  Code: KON-WoS [data modyf: 29-10-2018 09:29]
  [4]; International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference with Celebration of Tadeusz Caliński's 90th Birthday - LINSTAT 2018; Testing hypotheses about structure of mean vector in some multivariate models; Roman Zmyślony, Ivan Žežula, Arkadiusz Kozioł. Będlewo, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, pp. 154--155 .- ISBN: 9788379861965 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 154--155 / 0,11
  Code: ROZ-5 [data modyf: 27-08-2018 14:33]
  [5]; International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference with Celebration of Tadeusz Caliński's 90th Birthday - LINSTAT 2018; Testing hypotheses of covariance structure in multivariate data; Miguel Fonseca, Arkadiusz Kozioł, Roman Zmyślony. Będlewo, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, pp. 101--102 .- ISBN: 9788379861965 0,00; 3; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 101--102 / 0,11
  Code: ROZ-5 [data modyf: 27-08-2018 14:29]
  [6]; International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference with Celebration of Tadeusz Caliński's 90th Birthday - LINSTAT 2018; On admissibility of linear estimators in models with finitely generated parameter space; Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek. Będlewo, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, pp. 163--164 .- ISBN: 9788379861965 0,00; 2; 2; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 163--164 / 0,11
  Code: ROZ-5 [data modyf: 27-08-2018 14:25]
  [7]; Topical problems in the field of electrical and power engineering : doctoral school of energy and geotechnology III : 17th international symposium; Energy storage control strategy for flattening output power of a wind farm; Bartosz Waśkowicz, Jacek Bojarski. Kuressaare, Estonia, 2018 .- Tallinn : Tallinn University of Technology, 2018, pp. 90--94 .- ISBN: 9789949832132 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 90--94 / 0,27
  Code: KON-ANG [data modyf: 03-07-2018 10:13]
  [8]; Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering - i-MITEL 2018; Energy storage control algorithm for suppression of fluctuation of wind farm output power; Bartosz Waśkowicz, Jacek Bojarski. Sulęcin, Polska, 2018 .- New York : IEEE Explore, 2018, pp. 1--6 15,00; 2; 1; 15,00;
  Strony / liczba arkuszy: 1--6 / 0,33
  Code: KON-WoS [data modyf: 03-07-2018 10:12]
  [9]; Proceedings of the 4th International Conference on Building Energy & Environment - COBEE 2018; Optimum Thickness of the Thermal Insulation Layer from the Economic and Ecological Perspective; Robert Dylewski, Janusz Adamczyk. Melborune, Australia, 2018 .- Melbourne : Conference on Building Energy & Environment - COBEE2018, 2018, pp. 91--96 .- ISBN: 9780646982137 0,00; 2; 1; 0,00;
  Strony / liczba arkuszy: 91--96 / 0,33
  Code: KON-ANG [data modyf: 14-02-2018 14:52]
  Joint works (editorship of journals, joint works, monographs, academic textbooks, special issues of journals) (RED)
    6.1  ? (0) RED-MON-WII 100
    6.2  ? (2) RED-MON-WII-H 150
    6.3  ? (116) RED-MON-WI 20
    6.4  ? (46) RED-MON-INNE 5
    6.5  Scientific editorship of a monograph or of an academic textbook in English (284) RED-MP-ANG 5
    6.6  Scientific editorship of a monograph or of an academic textbook in the language other than English (1001) RED-MP-POL 5
    6.7  Scientific editorship of a journal published in English (25) RED-C-JCR 2
    6.8  (3) RED-C-ERIH 2
    6.9  Scientific editorship of a journal published in English (177) RED-C-WYKAZ 2
    6.10  (3) RED-C-KOM 1
    6.11  Scientific editorship of a journal published in English (64) RED-C-ANG 0
    6.12  Scientific editorship of a journal published in a language other than English (204) RED-C-NANG 0
    6.13  Scientific editorship of a special issue of a journal published in English (30) RED-S-ANG 0
    6.14  Scientific editorship of a special issue of a journal published in a language other than English (13) RED-S-NANG 0
    6.15  Editorship of a scientific bibliography (10) RED-BIB 0
    6.16  Study (34) OPRAC 0
    6.17  Various (131) ROZ-6 0
  [1]; University of Zielona Góra Press; Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization; (Ed.) Jerzy Motyl; Zielona Góra, 2018, Vol. 38, no. 1-2, ISSN: 1509-9407; 2,00; 1; 1; 2,00;
  Strony / liczba arkuszy: /
  Code: RED-C-WYKAZ [data modyf: 08-11-2018 14:16]
  Reports, reviews, contests (RAP-REC)
    7.1  Technical report (270) RAP-TECH 0
    7.2  Scientific reviews of books (1341) REC-KSI 0
    7.3  Prizes received at international and national artistic contests (0) NAG 0
    7.4  Various (60) ROZ-7 0
  Patents, trademarks (PAT-WZU)
    9.1  (171) PAT-UZ 25
    9.2  (1) PAT-UZW 25
    9.3  (91) PAT-INNE 15
    9.4  Submission of a National Patent (123) PAT-ZGLO 2
    9.5  Registered trademark (33) WZU 10
    9.6  (0) WZU-ZAS 10
    9.7  Various (9) ROZ-9 0
  [1]; Szyfrator i deszyfrator dla systemu kryptograficznego RSA odporny na wstrzykiwanie błędów; ; Number: P.425306; Date of submission: 23-04-2018; 2,00; 2; 1; 2,00;
  Code: PAT-ZGLO [data modyf: 25-04-2018 09:49]


  kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
  © 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski