Bibliographical Information Computer System

Main page   |   Author index   |   Reports   |   Upload   |   Scientific categories   |   Scientific disciplines   |   Wyloguj PBN
 
More
at least one of the words
with all of the words
enter logical expression Help
 

Faculty of Mathematics Computer Science and Econometrics

Range: 2018 - 2019


Kryterium sortowania:
 • malejąco wg. roku,
 • malejąco wg. kodów publikacji w każdej z kategorii

 • Format wyświetlania:
 • Opis bibliograficzny publikacji; Liczba punktów za publikację; Liczba autorów publikacji; Liczba autorów publikacji z jednostki, Liczba punktów za publikację dla jednostki.
 • w kolorze niebieskim zaznaczono autorów z Wydziału, w kolorze zielonym zaznaczono autorów z innych wydziałów UZ, w kolorze czerwonym pozostałych współautorów publikacji (spoza Uczelni)

 • Uwagi:
 • Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliacje autora inną niż UZ. Graniczna ilość stron punktowanych rozdziałów: 8
 • [N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

 • Monographs, academic textbooks, printed series of course lectures (books) (WZ)
    1.1  ? (0) MON-WII 200
    1.2  ? (0) MON-WII-TŁ 50
    1.3  ? (6) MON-WII-H 300
    1.4  ? (0) MON-WII-H-TŁ 75
    1.5  ? (0) MON-WI-TŁ 20
    1.6  ? (143) MON-WI 80
    1.7  ? (1) MON-WI-H-TŁ 25
    1.8  ? (579) MON-WI-H 100
    1.9  ? (384) MON-INNE 20
    1.10  Authorship of a monograph or of an academic textbook in English (1771) MON-ANG 25
    1.11  Authorship of a monograph or of an academic textbook in Polish or in the language other than English (5091) MON-NANG 25
    1.12  Authorship of a scientific or popularising book in English and congress language (38) KSI-ANG 0
    1.13  Authorship of a scientific or popularising book in Polish and non-congress language (317) KSI-NANG 0
    1.14  Authorship of a school textbook and a professional handbook (92) POD-SZ 0
    1.15  Translations of scientific books (51) TLU-K 0
    1.16  Authorship of a printed series of course lectures, auxiliary material and teaching syllabi (188) SKT-MP-PN 0
    1.17  Various (428) ROZ-1 0
  [1]; Shallow water waves - extended Korteweg-de Vries equations : second order perturbation approach / Anna Karczewska, Piotr Rozmej .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2018 .- 213 pp. : Bibliography,Summary, .- ISBN: 9788378423423
  Code: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
  [WZ-14615] [data modyf: 24-05-2019 15:41] [data modyf: 24-05-2019 15:41]
  Chapters of monographs, academic textbooks, printed series of course lectures, conference publications in books (chapters of books) (WZ-ROZ)
    2.1  ? (0) MOR-WII 50
    2.2  ? (9) MOR-WII-H 75
    2.3  ? (1267) MOR-WI 20
    2.4  ? (542) MOR-INNE 5
    2.5  Authorship of a chapter in a monograph or in an academic textbook in English (2723) MOR-ANG 5
    2.6  Authorship of a chapter in a monograph or in an academic textbook in Polish or in the language other than English (9507) MOR-NANG 5
    2.7  Authorship of a chapter of a printed series of course lectures, auxiliary material and teaching syllabi (41) SKR-MP-PN 0
    2.8  Authorship of an entry in a scientific encyclopaedia (920) ENC-H 0
    2.9  Various (785) ROZ-2 0
  [1]; Adiabatic Invariants of Second Order Korteweg-de Vries Type Equation / Piotr Rozmej, Anna Karczewska
  // In: Nonlinear Systems, Vol. 1 : Mathematical Theory and Computational Methods / (eds.) V. Carmona et al. .- Cham : Springer International Publishing AG, 2018 - pp. 175--205 .- ISBN: 978-3-319-66765-2    DOI: 10.10007/978-3-319-66766-9
  Code: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)    SCOPUS     Citations in Scopus: 1 [09-12-2019]
  [WZCZ-20352] [data modyf: 24-05-2019 15:39] [data modyf: 24-05-2019 15:39]
  Journal Papers (CZASOP)
    3.1  Publication in a journal from Journal Citation Reports (JCR) (3847) CZR-JCR 15 - 50
    3.2  (465) CZR-ERIH 10 - 25
    3.3  Publication in an international or nationwide journal not indexed in ISI Master Journal List and placed on the list of the of the Ministry of Science and Higher Education (6335) CZR-WYKAZ 2 - 15
    3.4  (233) CZR-ZAG 5
    3.5  Publication in other reviewed and at least nationwide international or polish journal (1081) CZR-INNE 0
    3.6  Publication in other reviewed journal in Polish (2364) CZR-INNE3 0
    3.7  ? (41) CZR-JCR-0 0
    3.8  ? (152) CZR-WYKAZ-0 0
    3.9  ? (4) CZR-ERIH-0 0
    3.10  ? (40) ANK3_13_16 0
    3.11  ? (374) CZR-N-WYKAZ 20 - 200
    3.12  ? (541) CZR-INNE-5 5
    3.13  ? (2) CZR-N-WYKAZ-0 0
    3.14  Various (1418) ROZ-3 0
  [1]; Strict and Mackey topologies and tight vector measures / Marian Nowak // Quaestiones Mathematicae .- 2019, Vol. 42, iss. 1, pp. 113--124, ISSN: 1607-3606, , eISSN: 1727-933X, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Banach B-modules, Mackey topologies, Tight vector measures, generalized DF-spaces, mixed topologies, strict topologies
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.2989/16073606.2018.1440443         Citations in Scopus: 1 [09-12-2019]
  [AWCZ-22503] [data modyf: 07-10-2019 14:14] [data modyf: 07-10-2019 14:14]
  [2]; Applications of the theory of Orlicz spaces to vector measures / Marian Nowak // Analysis Mathematica .- 2019, Vol. 45, no. 1, pp. 111--120, ISSN: 0133-3852, , eISSN: 1588-273X, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Mackey topology, Orlicz space, integration operator, mixed topolog, vector measure
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s10476-018-0405-8         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22992] [data modyf: 27-08-2019 13:42] [data modyf: 27-08-2019 13:42]
  [3]; Extrapolated cyclic subgradient projection methods for the convex feasibility problems and their numerical behaviour / Andrzej Cegielski, Nimit Nimana // Optimization .- 2019, Vol. 68, no. 1, pp. 145--161, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, : Bibliography,Table,Charts,Summary,
  Keywords: convex feasibility problem, cyclic projections, extrapolated methods, subgradient projection
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/02331934.2018.1509214         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23003] [data modyf: 07-10-2019 14:02] [data modyf: 07-10-2019 14:02]
  [4]; Iterated joining means / Justyna Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2019, Vol. 93, iss. 1, pp. 109--120, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Attractor, Extension of means, Functional equation of semiconjugacy, Iteration, Joiner, Marginal joint of means, Mean
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-018-0596-x         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23007] [data modyf: 07-10-2019 14:15] [data modyf: 07-10-2019 14:15]
  [5]; On a generalization of the Dvoretzky-Wald-Wolfowitz theorem with an application to a robust optimization problem / Anna Jaśkiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2019, Vol. 469, iss. 1, pp. 126--135, ISSN: 0022-247X, , eISSN: 1096-0813, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Maxmin decision model, Purification of decision functions, Robust constrained optimization
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2018.09.002         Citations in Scopus: 2 [09-12-2019]
  [AWCZ-23158] [data modyf: 01-10-2018 14:11] [data modyf: 01-10-2018 14:11]
  [6]; Connected domination game / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz, Elżbieta Sidorowicz // Applicable Analysis and Discrete Mathematics .- 2019, Vol. 13, iss. 1, pp. 261--289, ISSN: 1452-8630, : Bibliography,Figures, Summary,
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.2298/AADM171126020B         Citations in Scopus: 2 [09-12-2019]
  [AWCZ-23290] [data modyf: 27-09-2019 14:18] [data modyf: 27-09-2019 14:18]
  [7]; Simultaneous difference equations on a restricted domain / Witold Jarczyk, Paweł Pasteczka // Aequationes Mathematicae .- 2019, Vol. 93, iss. 1, pp. 239--246, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Difference equations, Equations on restricted domains, Form of continuous solutions, Simultaneous equations
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-018-0616-x         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23330] [data modyf: 07-10-2019 14:17] [data modyf: 07-10-2019 14:17]
  [8]; Weak solutions of set-valued stochastic differential equations / Michał Kisielewicz, Mariusz Michta // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2019, pp. 1--27, ISSN: 0022-247X, , eISSN: 1096-0813, : Bibliography,Summary, .- [in press]
  Keywords: set-valued integrals, set-valued mappings, set-valued stochastic processes
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2019.01.007         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23596] [data modyf: 29-01-2019 13:30] [data modyf: 29-01-2019 13:30]
  [9]; Selection theorems for set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz, Jerzy Motyl // Stochastic Analysis and Applications .- 2019, Vol. 37, iss. 2, pp. 243--270, ISSN: 0736-2994, , eISSN: 1532-9356, : Bibliography,Summary,
  Keywords: decomposable sets, set-valued integrals, set-valued mappings, set-valued stochastic processes
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/7362944.2018.1551142         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23597] [data modyf: 14-10-2019 09:51] [data modyf: 14-10-2019 09:51]
  [10]; Generalized arboricity of graphs with large girth / Tomasz Bartnicki, Bartłomiej Bosek, Sebastian Czerwiński, Michał Farnik, Jarosław Grytczuk, Zofia Miechowicz // Discrete Mathematics .- 2019, Vol. 342, iss. 5, pp. 1343--1350, ISSN: 0012-365X, , eISSN: 1872-681X, : Bibliography,Table,Summary,
  Keywords: Acyclic chromatic index, Arboricity, Bounded expansion, Entropy compression
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.disc.2019.01.018         Citations in Scopus: 1 [09-12-2019]
  [AWCZ-23793] [data modyf: 12-03-2019 15:15] [data modyf: 12-03-2019 15:15]
  [11]; Karol Baron: a little bit about him on his 70th birthday / Witold Jarczyk, Janusz Morawiec // Aequationes Mathematicae .- 2019, Vol. 93, iss. 1, pp. 1--8, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, : Bibliography,
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-018-0604-1         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23795] [data modyf: 12-03-2019 15:41] [data modyf: 12-03-2019 15:41]
  [12]; Markov Perfect Equilibria in OLG models with risk sensitive agents / Łukasz Balbus // Topological Methods in Nonlinear Analysis .- 2019, Vol. 53, no. 1, pp. 309--333, ISSN: 1230-3429, , eISSN: 1230-3429, : Bibliography,Summary,
  Keywords: local contractions, non-paternalistic altruism, overlapping generation models, paternalistic altruism, recursive utility, risk sensitivity
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.12775/TMNA.2019.016         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23918] [data modyf: 23-08-2019 14:13] [data modyf: 23-08-2019 14:13]
  [13]; Equilibria in Altruistic Economic Growth Models / Łukasz Balbus, Anna Jaśkiewicz, Andrzej Nowak // Dynamic Games and Applications .- 2019, pp. 1--18, ISSN: 2153-0785, , eISSN: 2153-0793, : Bibliography,Summary, .- [First Online]
  Keywords: Altruistic growth models, Intergenerational game, Markov perfect equilibrium, Stochastic game
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s13235-019-00305-3
  [AWCZ-23919] [data modyf: 15-03-2019 09:58] [data modyf: 15-03-2019 09:58]
  [14]; Weak, strong and linear convergence of the CQ-method via the regularity of Landweber operators / Andrzej Cegielski, Simeon Reich, Rafał Zalas // Optimization .- 2019, pp. 1--32, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, : Bibliography,Summary,
  Keywords: CQ-method, linear rate, split feasibility problem
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/02331934.2019.1598407         Citations in Scopus: 1 [09-12-2019]
  [AWCZ-23973] [data modyf: 07-10-2019 14:17] [data modyf: 07-10-2019 14:17]
  [15]; Degrees of the approximations by some special matrix means of conjugate Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, Ewa Sylwestrzak-Maślanka // Demonstratio Mathematica .- 2019, Vol. 52, iss. 1, pp. 116--129, ISSN: 0420-1213, , eISSN: 2391-4661, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Fourier series, degree of approximation, matrix means
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/dema-2019-0014         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23992] [data modyf: 08-10-2019 12:37] [data modyf: 08-10-2019 12:37]
  [16]; Strict topologies and spectral measures / Marian Nowak // Quaestiones Mathematicae .- 2019, pp. 1--21, ISSN: 1607-3606, , eISSN: 1727-933X, : Bibliography,Summary, .- [in press]
  Keywords: Banach function spaces, algebra homomorphisms, locally convex algebras, spaces of bounded continuous functions, spectral measures, strict topologies
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.2989/16073606.2019.1605417         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24028] [data modyf: 25-04-2019 10:44] [data modyf: 25-04-2019 10:44]
  [17]; Existence of Nash equilibria in stochastic games of resource extraction with risk-sensitive players / Hubert Asienkiewicz, Łukasz Balbus // TOP : an Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research .- 2019, Vol. 27, iss. 3, pp. 502--518, ISSN: 1134-5764, , eISSN: 1863-8279, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Non-expected utility, Resource extraction game, Risk-sensitive player, Stochastic game
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s11750-019-00516-2         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24091] [data modyf: 20-09-2019 13:51] [data modyf: 20-09-2019 13:51]
  [18]; On weighted integrability of double sine series / Krzysztof Duzinkiewicz, Bogdan Szal // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2019, Vol. 472, iss. 2, pp. 1581--1603, ISSN: 0022-247X, , eISSN: 1096-0813, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Classes of double sequences, Double sine series, Generalized monotonicity, Weight functions, Weighted integrability
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2018.12.010         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24093] [data modyf: 22-05-2019 09:09] [data modyf: 22-05-2019 09:09]
  [19]; Degrees of the approximation of integrable functions by some special matrix means of Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, Ewa Sylwestrzak-Maślanka // Publications de l'Institut Mathématique (Beograd): Nouvelle série .- 2019, Vol. 105, iss. 119, pp. 39--47, ISSN: 0350-1302, , eISSN: 0350-1302, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Fourier series, degree of approximation, matrix means
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2298/PIM1919039K         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24127] [data modyf: 04-06-2019 10:49] [data modyf: 04-06-2019 10:49]
  [20]; On the special form of integral convolution type inequality due to Walter and Weckesser / Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2019, Vol. 93, iss. 1, pp. 9--19, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Bushell-Okrasiński inequality, System of functional inequalities, Walter-Weckesser theorem
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-018-0576-1         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24181] [data modyf: 24-06-2019 14:38] [data modyf: 24-06-2019 14:38]
  [21]; Continuous selections and retractive representations for the fixed points sets of set valued Reich's contractions / Longin Rybiński // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2019, Vol. 478, iss. 2, pp. 689--697, ISSN: 0022-247X, , eISSN: 1096-0813, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Continuous selection, Contraction, Fixed point, Set valued map
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2019.05.050         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24182] [data modyf: 11-09-2019 13:06] [data modyf: 11-09-2019 13:06]
  [22]; Testing hypotheses about structure of parameters in models with block compound symmetric covariance structure / Roman Zmyślony, Arkadiusz Kozioł // Statistics in Transition new series .- 2019, Vol. 20, no. 2, pp. 139--153, ISSN: 1234-7655, , eISSN: 2450-0291,
  Keywords: Jordan algebra, best unbiased estimators, block compound symmetric covariance structure, coordinate-free approach, multivariate model, testing independence of block variables, testing structure of mean vector
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.21307/stattrans-2019-019         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24224] [data modyf: 04-07-2019 11:31] [data modyf: 04-07-2019 11:31]
  [23]; Simultaneous hypotheses testing in models with blocked compound symmetric covariance structure / Roman Zmyślony, Arkadiusz Kozioł // Communications in Statistics - Simulation and Computation .- 2019, pp. 1--7, ISSN: 0361-0918, , eISSN: 1532-4141, : Bibliography,Charts,Summary,
  Keywords: best unbiased estimator, structure of covariance metries, structure of mean vector, testing hypotheses
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1080/03610918.2019.1634205         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24234] [data modyf: 09-07-2019 10:14] [data modyf: 09-07-2019 10:14]
  [24]; Frequent or scarce? Damage flight-enabling body parts in bats (Chiroptera) / Jan Cichocki, Marcin Warchałowski, Agnieszka Ważna, Iwona Gottfried, Anna Bator, Tomasz Gottfried, Adrianna Kościelska, Jacek Bojarski, Monika Pietraszko, Grzegorz Gabryś // PLoS One .- 2019, pp. 1--17, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, : Bibliography,Photos,Figures, Table,
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0219783         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24276] [data modyf: 01-08-2019 14:15] [data modyf: 01-08-2019 14:15]
  [25]; Improper sum-list colouring of 2-trees / Ewa Drgas-Burchardt, Agata Drzystek // Discrete Applied Mathematics .- 2019, Vol. 267, pp. 73--84, ISSN: 0166-218X, , eISSN: 1872-6771, : Bibliography,Figures, Table,Summary,
  Keywords: 2-trees, Hereditary classes of graphs, Sum-list colouring
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.dam.2019.07.004         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24315] [data modyf: 30-08-2019 08:35] [data modyf: 30-08-2019 08:35]
  [26]; Optimal Thermal Insulation Thicknesses of External Walls Based on Economic and Ecological Heating Cost / Robert Dylewski // Energies .- 2019, Vol. 12, pp. 1--14, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, : Bibliography,Table,Charts,Summary,
  Keywords: ecological cost of heating, economic cost of heating, energy demand for heating, life cycle assessment, optimal thickness, thermal insulation
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/en12183415         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24326] [data modyf: 05-09-2019 11:55] [data modyf: 05-09-2019 11:55]
  [27]; On recursive utilities with non-affine aggregator and conditional certainty equivalent / Łukasz Balbus // Economic Theory .- 2019, pp. 1--27, ISSN: 0938-2259, , eISSN: 1432-0479, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Attracting property, Certainty equivalent, Dynamic programming, Epstein-Zin preferences, Recursive utilities, Solid cone
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1007/s00199-019-01221-8         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24336] [data modyf: 11-09-2019 12:54] [data modyf: 11-09-2019 12:54]
  [28]; Integrable boundedness of set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2019, pp. 1--17, ISSN: 0022-247X, , eISSN: 1096-0813, : Bibliography,Summary, .- [in press]
  Keywords: Integrable boundedness of set-valued integrals, Itô set-valued integrals, Set-valued mappings, Set-valued stochastic processes
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jmma.2019.123441
  [AWCZ-24337] [data modyf: 11-09-2019 13:12] [data modyf: 11-09-2019 13:12]
  [29]; Embeddability of pairs of weighted quasi-arithmetic means into a semiflow / Dorota Głazowska, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2019, pp. 1--9, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Continuous iteration semigroup, Embeddability, Iterability, Iterative root, Semiflow, Weighted quasi-arithmetic mean
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-019-00674-5         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24351] [data modyf: 16-09-2019 14:11] [data modyf: 16-09-2019 14:11]
  [30]; Constrained Markov decision processes with expected total reward criteria / Anna Jaśkiewicz, Andrzej Nowak // SIAM Journal on Control and Optimization .- 2019, Vol. 57, no. 5, pp. 3118--3136, ISSN: 0363-0129, , eISSN: 1095-7138, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Markov decision process, constrained optimization, stationary optimal policy, total expected reward criterion
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1137/19M1254829         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24368] [data modyf: 24-09-2019 14:11] [data modyf: 24-09-2019 14:11]
  [31]; Mean invariance identity / Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2019, Vol. 95, no. 1-2, pp. 133--144, ISSN: 0033-3883, : Bibliography,Figures, Summary,
  Keywords: functional equation, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.5486/PMD.2019.8404         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24398] [data modyf: 04-10-2019 14:26] [data modyf: 04-10-2019 14:26]
  [32]; Continuous linear operators on Orlicz-Bochner spaces / Marian Nowak // Open Mathematics .- 2019, Vol. 17, pp. 1147--1155, ISSN: 2391-5455, , eISSN: 2391-5455, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Lebesgue topologies, Orlicz-Bochner spaces, compact operators, completely continuous operators, weakly compact operators, weakly completely continuous operators
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1515/math-2019-0089         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24429] [data modyf: 14-10-2019 12:08] [data modyf: 14-10-2019 12:08]
  [33]; Modelling of the carding process for spunlace nonwovens with particular regard to selected mechanical parameters in a double-drum card. Part 2: Modelling of delay times in the longitudinal mixing process / Maciej Niedziela, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak // Journal of the Textile Institute .- 2019, pp. 1--10, ISSN: 0040-5000, , eISSN: 1754-2340, : Bibliography,Figures, Table,Charts,Summary,
  Keywords: Nonwoven technology, carding process, delay time, mathematical model, number of carding cycles, numerical simulation
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/00405000.2019.1681609
  [AWCZ-24481] [data modyf: 28-10-2019 12:12] [data modyf: 28-10-2019 12:12]
  [34]; Modelling of the carding process for spunlace nonwovens with particular regard to selected mechanical parameters in a double-drum card. Part 1: modelling of the fibre deck forming process / Maciej Niedziela, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak // Journal of the Textile Institute .- 2019, pp. 1--11, ISSN: 0040-5000, , eISSN: 1754-2340, : Bibliography,Figures, Table,Charts,Summary,
  Keywords: carding process, fibre deck forming, mathematical model, nonwoven technology, numerical simulation
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/00405000.2019.1681608
  [AWCZ-24489] [data modyf: 28-10-2019 12:12] [data modyf: 28-10-2019 12:12]
  [35]; On weighted integrability of functions defined by trigonometric series with p-bounded variation coefficients / Bogdan Szal, Maciej Kubiak // Journal of Inequalities and Applications .- 2019, pp. 1--18, ISSN: 1029-242X, , eISSN: 1029-242X, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Sequences of p-bounded variation, Trigonometric series, Weighted Lp integrability
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1186/s13660-019-2225-1         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24496] [data modyf: 29-10-2019 08:29] [data modyf: 29-10-2019 08:29]
  [36]; Discrete measures and strict topologies / Marian Nowak // Topology and its Applications .- 2019, pp. 1--15, ISSN: 0166-8641, , eISSN: 1879-3207, : Bibliography,Summary, .- [in press]
  Keywords: Banach B-modules, Schur property, discrete measures, mixed topologies, strict topologies, strongly Mackey spaces, vector measures
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.topol.2019.106923         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-24498] [data modyf: 29-10-2019 09:09] [data modyf: 29-10-2019 09:09]
  [37]; On weighted quasi-arithmetic means which are convex / Jacek Chudziak, Dorota Głazowska, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Mathematical Inequalities and Applications .- 2019, Vol. 22, no. 4, pp. 1123--1136, ISSN: 1331-4343, , eISSN: 1331-4343, : Bibliography,Figures, Table,Summary,
  Keywords: convexity, weighted quasi-arithmetic mean
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.7153/mia-2019-22-77
  [AWCZ-24568] [data modyf: 13-11-2019 10:25] [data modyf: 13-11-2019 10:25]
  [38]; Weak compactness of weak solutions sets to stochastic differential inclusions / Michał Kisielewicz // Stochastic Analysis and Applications .- 2019, pp. 1, ISSN: 0736-2994, , eISSN: 1532-9356, : Bibliography,Summary, .- [in press]
  Keywords: set-valued mappings, set-valued stochastic integrals, weak compactness in distribution of sets of stochastic processes, weak convergence in distribution of sequences of stochastic processes
  Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/7362944.2019.1702884
  [AWCZ-24685] [data modyf: 12-12-2019 12:54] [data modyf: 12-12-2019 12:54]
  [39]; Wpływ kryteriów oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1 na rozwój światłowodowej infrastruktury w Polsce / Agnieszka Lasota // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2019, nr 2, pp. 46--51, ISSN: 1230-3496, : Bibliography,Table,Summary,
  Keywords: OPDP Measure 1.1, POPC Działanie 1.1, broadband internet, eligibility expenses, fibre-optic network, kwalifikowalność wydatków, sieci światłowodowe, szerokopasmowy internet
  Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15199/59.2019.2.3
  [AWCZ-24094] [data modyf: 10-10-2019 10:05] [data modyf: 10-10-2019 10:05]
  [40]; Propozycje zmian ustawowych w procesie inwestycyjnym przedsiębiorców telekomunikacyjnych / Agnieszka Lasota // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2019, nr 3, pp. 72--78, ISSN: 1230-3496, : Bibliography,Summary,
  Keywords: FTTH, POPC, broadband internet, communication system, fibre optic network, investement process, proces inwestycyjny, sieci światłowodowe, szerokopasmowy internet
  Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15199/59.2019.3.4
  [AWCZ-24095] [data modyf: 10-10-2019 10:06] [data modyf: 10-10-2019 10:06]
  [41]; Classification of Manufacturing Enterprises in Terms of Their Innovation Level Based on the Decision Tree Model / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Magdalena Wojciech, Sławomir Kłos // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2019, T. 20, z. 4, cz. 1, pp. 157--173, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : Bibliography,Figures, Charts,Summary,
  Keywords: automotive industry, decision trees, innovation, innovative enterprise, random forests
  Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
  [AWCZ-24124] [data modyf: 08-10-2019 14:22] [data modyf: 08-10-2019 14:22]
  [42]; Algorytmiczne podejście do modelowania sieci światłowodowych. Studium przypadku / Agnieszka Lasota // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2019, nr 8, pp. 726--733, ISSN: 1230-3496, : Bibliography,Summary,
  Keywords: FTTH, FTTH (Fiber To The Home), Petri nets, algorytm, broadband internet, fibre optic network, infrastruktura telekomunikacyjna, investment process, proces inwestycyjny, s-nets, s-sieci, sieci światłowodowe, szerokopasmowy Internet, telecommunication infrastructure
  Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15199/59.2019.8.2
  [AWCZ-24308] [data modyf: 10-10-2019 12:07] [data modyf: 10-10-2019 12:07]
  [43]; Stochastic Extended Korteweg-De Vries Equation / Anna Karczewska, Maciej Szczeciński // Journal of Mathematical Sciences and Modelling .- 2019, Vol. 2, no. 2, pp. 74--81, ISSN: 2636-8692, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Extended KdV, Extended KdV equation, Mild solution, Near identity transformation
  Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.33187/jmsm.459461
  [AWCZ-24510] [data modyf: 31-10-2019 10:51] [data modyf: 31-10-2019 10:51]
  [44]; Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet ciąży powikłanej GDM / Iwona Towpik, Magdalena Wojciech // Clinical Diabetology: XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Lublin 2019 r .- 2019, Vol. 8, supp. A, pp. s. 37, ISSN: 2450-7458, : Summary, .- [Sesja plakatowa]
  Code: CZR-N-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
  [AWCZ-24239] [data modyf: 11-10-2019 14:47] [data modyf: 11-10-2019 14:47]
  [45]; Application of Stochastic Decentralized Active Demand Response (DADR) System for Load Frequency Control / Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Szymon Wermiński // IEEE Transactions on Smart Grid .- 2018, Vol. 9, no. 2, pp. 1055--1062, ISSN: 1949-3053, : Bibliography,Table,Charts,Summary,
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1109/TSG.2016.2574891         Citations in Scopus: 11 [09-12-2019]
  [AWCZ-20121] [data modyf: 23-04-2018 12:13] [data modyf: 23-04-2018 12:13]
  [46]; A square iterative roots of some mean-type mappings / Dorota Głazowska, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Journal of Difference Equations and Applications .- 2018, Vol. 24, no. 5, pp. 729--735, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, : Bibliography,Charts,Summary,
  Keywords: functional equation, iterates, iterative root, mean, weighted quasi-arithmetic mean
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/10236198.2017.1326913         Citations in Scopus: 2 [09-12-2019]
  [AWCZ-21552] [data modyf: 15-03-2018 17:55] [data modyf: 15-03-2018 17:55]
  [47]; Iterative functional equations and means / Liu Liu, Janusz Matkowski // Journal of Difference Equations and Applications .- 2018, Vol. 24, no. 5, pp. 797--811, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, : Bibliography,Charts,Summary,
  Keywords: composite functional equations, invariant mean, iterations, mean, reflexivity
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/10236198.2017.1356294         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-21723] [data modyf: 15-03-2018 18:01] [data modyf: 15-03-2018 18:01]
  [48]; Beta-type means / Martin Himmel, Janusz Matkowski // Journal of Difference Equations and Applications .- 2018, Vol. 24, no. 5, pp. 753--772, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, : Bibliography,Summary,
  Keywords: beta type function, functional equation, mean, premean
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/10236198.2017.1337752         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-21726] [data modyf: 15-03-2018 18:03] [data modyf: 15-03-2018 18:03]
  [49]; Directional Convexity and Characterizations of Beta and Gamma Functions / Martin Himmel, Janusz Matkowski // Journal of Convex Analysis .- 2018, pp. 1, ISSN: 0944-6532,
  Keywords: Beta function, Gamma function, beta-type function, directional convexity, functional equation, geometrical convexity, logarithmical convexity
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-21841] [data modyf: 25-10-2017 13:06] [data modyf: 25-10-2017 13:06]
  [50]; Strong rainbow connection in digraphs / Elżbieta Sidorowicz, Eric Sopena // Discrete Applied Mathematics .- 2018, Vol. 238, pp. 133--143, ISSN: 0166-218X, : Bibliography,Figures, Summary,
  Keywords: Digraphs, Strong rainbow connection, Tournaments
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2017.12.017         Citations in Scopus: 1 [09-12-2019]
  [AWCZ-22173] [data modyf: 20-03-2018 14:27] [data modyf: 20-03-2018 14:27]
  [51]; On the uniform convergence of double sine series / Krzysztof Duzinkiewicz, Bogdan Szal // Colloquium Mathematicum .- 2018, Vol. 151, no. 1, pp. 71--95, ISSN: 0010-1354, : Bibliography,Summary,
  Keywords: double sine series, generalized monotonicity, uniform convergence
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4064/cm7027-12-2016         Citations in Scopus: 2 [09-12-2019]
  [AWCZ-22189] [data modyf: 11-01-2018 13:05] [data modyf: 11-01-2018 13:05]
  [52]; On symmetric stochastic games of resource extraction with weakly continuous transitions / Anna Jaśkiewicz, Andrzej Nowak // TOP : an Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research .- 2018, Vol. 26, pp. 239--256, ISSN: 1134-5764, , eISSN: 1863-8279, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Resource extraction game, Stationary Markov perfect equilibrium, Stochastic game, Weakly continuous transition probability
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11750-017-0465-0         Citations in Scopus: 2 [09-12-2019]
  [AWCZ-22342] [data modyf: 06-07-2018 09:09] [data modyf: 06-07-2018 09:09]
  [53]; Markov perfect equilibria in a dynamic decision model with quasi-hyperbolic discounting / Łukasz Balbus, Anna Jaśkiewicz, Andrzej Nowak // Annals of Operations Research .- 2018, pp. 1--19, ISSN: 0254-5330, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Markov perfect equilibrium, Non-atomic transition probability, Quasi-hyperbolic discounting, Stochastic game, Uncountable state space
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10479-018-2778-2         Citations in Scopus: 1 [09-12-2019]
  [AWCZ-22344] [data modyf: 20-09-2019 13:42] [data modyf: 20-09-2019 13:42]
  [54]; Nuclear operators on Cb(X, E) and the strict topology / Marian Nowak, Juliusz Stochmal // Mathematica Slovaca .- 2018, Vol. 68, no. 1, pp. 135--146, ISSN: 0139-9918, : Bibliography,Summary,
  Keywords: nuclear operators, operator measures, spaces of vector-valued continuous functions, strict topologies
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/ms-2017-0086         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22353] [data modyf: 13-02-2018 13:31] [data modyf: 13-02-2018 13:31]
  [55]; Approximation theorems for set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz // Stochastic Analysis and Applications .- 2018, Vol. 36, iss. 3, pp. 1--26, ISSN: 0736-2994, , eISSN: 1532-9356, : Bibliography,Summary,
  Keywords: approximation theorems, set-valued stochastic integrals, set-valued stochastic processes
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: doi.org/10.1080/07362994.2018.1426468         Citations in Scopus: 2 [09-12-2019]
  [AWCZ-22378] [data modyf: 30-04-2019 10:40] [data modyf: 30-04-2019 10:40]
  [56]; New Exact Superposition Solutions to KdV2 Equation / Piotr Rozmej, Anna Karczewska // Advances in Mathematical Physics .- 2018, Vol. 2018, pp. 1--9, ISSN: 1687-9120, , eISSN: 1687-9139, : Bibliography,Table,Charts,Summary,
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1155/2018/5095482         Citations in Scopus: 1 [09-12-2019]
  [AWCZ-22441] [data modyf: 01-03-2018 13:29] [data modyf: 01-03-2018 13:29]
  [57]; Free-coordinate estimation for doubly multivariate data / Arkadiusz Kozioł, Anuradha Roy, Roman Zmyślony, Ricardo Leiva, Miguel Fonseca // Linear Algebra and its Applications .- 2018, Vol. 547C, pp. 217--239, ISSN: 0024-3795, : Bibliography,Charts,Summary,
  Keywords: Best unbiased estimator, Block compound symmetric covariance structure, Coordinate free approach, Doubly multivariate data, Structured mean vector
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.laa.2018.02.019         Citations in Scopus: 2 [09-12-2019]
  [AWCZ-22516] [data modyf: 20-03-2018 13:18] [data modyf: 20-03-2018 13:18]
  [58]; P-apex graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Elżbieta Sidorowicz // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2018, Vol. 38, pp. 323--349, ISSN: 1234-3099, : Bibliography,Figures, Summary,
  Keywords: forbidden subgraphs, hypergraphs, induced hereditary classes of graphs, transversal number
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.7151/dmgt.2041         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22526] [data modyf: 04-07-2018 14:16] [data modyf: 04-07-2018 14:16]
  [59]; Dynamic F-free Coloring of Graphs / Piotr Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz // Graphs and Combinatorics .- 2018, Vol. 34, pp. 457--475, ISSN: 0911-0119, : Bibliography,Figures, Summary,
  Keywords: Graph coloring, Greedy algorithm, Grundy number, Improper coloring, Subcoloring
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s00373-018-1886-8         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22527] [data modyf: 17-04-2018 12:56] [data modyf: 17-04-2018 12:56]
  [60]; The lonely runner problem for lacunary sequences / Sebastian Czerwiński // Discrete Mathematics .- 2018, Vol. 341, iss. 5, pp. 1301--1306, ISSN: 0012-365X, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Lacunary sequences, The Lonely Runner Conjecture
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.disc.2018.02.002         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22550] [data modyf: 23-03-2018 14:27] [data modyf: 23-03-2018 14:27]
  [61]; Bochner representable operators on Banach function spaces / Marian Nowak // Positivity .- 2018, Vol. 22, iss. 5, pp. 1303--1309, ISSN: 1385-1292, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Banach function spaces, Bochner representable operators, Compact operators, Mixed topologies, Orlicz spaces
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11117-018-0576-3         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22557] [data modyf: 30-10-2018 13:52] [data modyf: 30-10-2018 13:52]
  [62]; Rainbow connections in digraphs / Elżbieta Sidorowicz, Eric Sopena // Discrete Applied Mathematics .- 2018, Vol. 243, pp. 248--261, ISSN: 0166-218X, : Bibliography,Figures, Summary,
  Keywords: Digraphs, Rainbow connection, Rainbow vertex-connection, Total rainbow connection
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2018.01.014         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22565] [data modyf: 08-11-2018 13:57] [data modyf: 08-11-2018 13:57]
  [63]; Pointwise approximation of modified conjugate functions by matrix operators of their Fourier series / Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences .- 2018, Vol. 67, pp. 50--60, ISSN: 1736-6046, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Fourier series, rate of approximation, summability
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3176/proc.2018.1.02         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22567] [data modyf: 29-03-2018 17:41] [data modyf: 29-03-2018 17:41]
  [64]; Comparison of Commensal Escherichia coli Isolates from Adults and Young Children in Lubuskie Province, Poland: Virulence Potential, Phylogeny and Antimicrobial Resistance / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Andrzej Myc, Michał Stosik, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2018, Vol. 15, pp. 1--19, ISSN: 1660-4601, : Bibliography,Table,Charts,Summary,
  Keywords: adults, antimicrobial resistance, commensal Escherichia coli, phylogenetic grouping, virulence genes, young children
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph15040617         Citations in Scopus: 2 [09-12-2019]
  [AWCZ-22633] [data modyf: 12-04-2018 14:41] [data modyf: 12-04-2018 14:41]
  [65]; Analysis of the impact of simulation model simplifications on the quality of low-energy buildings simulation results / Marcin Klimczak, Jacek Bojarski, Piotr Ziembicki, Piotr Kęskiewicz // Energy and Buildings .- 2018, Vol. 169, pp. 141--147, ISSN: 0378-7788, : Bibliography,Figures, Table,Charts,Summary,
  Keywords: Computer simulation, Construction engineering, Energy performance, Energy performance analysis
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.03.046         Citations in Scopus: 5 [09-12-2019]
  [AWCZ-22659] [data modyf: 16-04-2018 13:00] [data modyf: 16-04-2018 13:00]
  [66]; On uniqueness of time-consistent Markov policies for quasi-hyperbolic consumers under uncertainty / Łukasz Balbus, Kevin Reffet, Łukasz Woźny // Journal of Economic Theory .- 2018, Vol. 176, pp. 293--310, ISSN: 0022-0531, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Generalized Bellman equation, Markov equilibrium, Time consistency, Uniqueness
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jet.2018.04.003         Citations in Scopus: 1 [09-12-2019]
  [AWCZ-22662] [data modyf: 17-04-2018 09:06] [data modyf: 17-04-2018 09:06]
  [67]; Pointwise approximation of modified conjugate functions by matrix operators of conjugate Fourier series of 2\pi/r-periodic functions / Mateusz Kubiak, Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal // Journal of Inequalities and Applications .- 2018, Vol. 92, pp. 1--14, ISSN: 1029-242X, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Rate of approximation, Summability of Fourier series
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1186/s13660-018-1684-0
  [AWCZ-22703] [data modyf: 19-12-2018 13:00] [data modyf: 19-12-2018 13:00]
  [68]; Integration in Orlicz-Bochner Spaces / Marian Nowak // Journal of Function Spaces .- 2018, Vol. 2018, pp. 1--9, ISSN: 2314-8896, , eISSN: 2314-8888, : Bibliography,Summary,
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1155/2018/9380350         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22751] [data modyf: 15-05-2018 12:26] [data modyf: 15-05-2018 12:26]
  [69]; Extended Keller graph and its properties / Magdalena Łysakowska // Quaestiones Mathematicae .- 2018, pp. 1--10, ISSN: 1607-3606, , eISSN: 1727-933X, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Keller graph, Keller's conjecture
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2989/16073606.2018.1462865         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22782] [data modyf: 24-05-2018 17:27] [data modyf: 24-05-2018 17:27]
  [70]; Regular sequences of quasi-nonexpansive operators and their applications / Andrzej Cegielski, Simeon Reich, Rafał Zalas // SIAM Journal on Optimization .- 2018, Vol. 28, no. 2, pp. 1508--1532, ISSN: 1052-6234, : Bibliography,Summary,
  Keywords: convex feasibility problem, demi-closed operator, linear rate of convergence, metric projection, regular family of sets, subgradient projection, variational inequality
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1137/17M1134986         Citations in Scopus: 4 [09-12-2019]
  [AWCZ-22820] [data modyf: 04-06-2018 14:18] [data modyf: 04-06-2018 14:18]
  [71]; Exact Cnoidal Solutions of the Extended KdV Equation / Eryk Infeld, Anna Karczewska, George Rowlands, Piotr Rozmej // Acta Physica Polonica A .- 2018, Vol. 133, no. 5, pp. 1191--1199, ISSN: 0587-4246, : Bibliography,Charts,Summary,
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.133.1191         Citations in Scopus: 3 [09-12-2019]
  [AWCZ-22899] [data modyf: 29-06-2018 09:35] [data modyf: 29-06-2018 09:35]
  [72]; Invariance of means / Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2018, Vol. 92, pp. 1-72, ISSN: 0001-9054, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Bajraktarevi'c mean, Cauchy mean, Gauss composition, Lagrangian mean, invariance, mean, weighted quasi-arithmetic mean
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-018-0564-5         Citations in Scopus: 1 [09-12-2019]
  [AWCZ-22954] [data modyf: 18-07-2018 15:02] [data modyf: 18-07-2018 15:02]
  [73]; Application of Jordan Algebra for testing hypotheses about structure of mean vector in model with block compound symmetric covariance structure / Roman Zmyślony, Ivan Zezula, Arkadiusz Kozioł // Electronic Journal of Linear Algebra: International Conference on Matrix Analysis and its Applications, MAT TRIAD 2017 .- 2018, Vol. 33, pp. 41--52, ISSN: 1537-9582, : Bibliography,Charts,Summary,
  Keywords: best unbiased estimator,, blocked compound symmetric covariance structure, coordinate free approach, doubly multivariate data, testing structured mean vector, unstructured mean vector
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.13001/1081-3810, 1537-9582.3748
  [AWCZ-22978] [data modyf: 09-08-2018 13:32] [data modyf: 09-08-2018 13:32]
  [74]; Testing hypotheses of covariance structure in multivariate data / Miguel Fonseca, Arkadiusz Kozioł, Roman Zmyślony // Electronic Journal of Linear Algebra: International Conference on Matrix Analysis and its Applications, MAT TRIAD 2017 .- 2018, Vol. 33, pp. 53--62, ISSN: 1537-9582, : Bibliography,Charts,Summary,
  Keywords: Block compound symmetric covariance structure, Double multivariate data, Positive and negative part of estimator, Quadratic subspace, Structure of covariance matrices, Testing hypotheses
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.13001/1081-3810, 1537-9582.3743
  [AWCZ-22979] [data modyf: 10-08-2018 10:46] [data modyf: 10-08-2018 10:46]
  [75]; On a functional equation related to a problem of G. Derfel / Mariusz Sudzik // Aequationes Mathematicae .- 2018, pp. 1--12, ISSN: 0001-9054, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Archetypal equation, Equations with rescaling, Functional equations, Quasi-arithmetic mean
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-018-0600-5         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23070] [data modyf: 12-09-2018 12:33] [data modyf: 12-09-2018 12:33]
  [76]; Pointwise (H, \fi) Strong Approximation by Fourier Series of L1 Integrable Functions / Włodzimierz Łenski // Results in Mathematics .- 2018, Vol. 73, pp. 1--17, ISSN: 1422-6383, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Orlicz spaces, rate of pointwise strong summability, strong approximation
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00025-018-0892-8         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23103] [data modyf: 26-09-2018 13:11] [data modyf: 26-09-2018 13:11]
  [77]; Selective foraging on tree and shrub species by the European beaver Castor fiber in lowland and highland habitats in western Poland / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś // Polish Journal of Ecology .- 2018, Vol. 66, pp. 286--300, ISSN: 1505-2249, : Bibliography,Summary,
  Keywords: European beaver, highland sites, lowland sites, selective foraging, woody plants
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2018.66.3.008         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23227] [data modyf: 23-10-2018 17:08] [data modyf: 23-10-2018 17:08]
  [78]; Stochastic inclusions and set-valued stochastic equations driven by a two-parameter Wiener process / Mariusz Michta, Kamil Łukasz Świątek // Stochastics and Dynamics .- 2018, Vol. 18, no. 6, pp. 1--36, ISSN: 0219-4937, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Two-parameter Wiener process, set-valued stochastic integral equation, stochastic inclusion
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S0219493718500478         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23277] [data modyf: 08-11-2018 14:28] [data modyf: 08-11-2018 14:28]
  [79]; Equitable List Vertex Colourability and Arboricity of Grids / Ewa Drgas-Burchardt, Janusz Dybizbański, Hanna Furmańczyk, Elżbieta Sidorowicz // Filomat .- 2018, Vol. 32, no. 18, pp. 1--31, ISSN: 0354-5180, , eISSN: 2406-0933,
  Keywords: equitable choosability, equitable list vertex arboricity, grids
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2298/FIL1818353D         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23598] [data modyf: 29-01-2019 14:14] [data modyf: 29-01-2019 14:14]
  [80]; Characterization of the Euler gamma function with the aid of an arbitrary mean / Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2018, Vol. 93, no. 1-2, pp. 163--170, ISSN: 0033-3883, : Bibliography,Summary,
  Keywords: convexity, functional equation, gamma function, iteration, mean
  Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5486/PMD.2018.8125         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-23706] [data modyf: 20-02-2019 09:16] [data modyf: 20-02-2019 09:16]
  [81]; Minimization of delay costs in the realization of production orders in two-machine system / Robert Dylewski, Andrzej Jardzioch, Oliver Dworak // Management Systems in Production Engineering .- 2018, Vol. 26, iss. 1, pp. 14--22, ISSN: 2299-0461, : Bibliography,Figures, Table,Charts,Summary,
  Keywords: flexible manufacturing system, minimal costs of delays, scheduling of orders, two-machine flow system
  Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/mspe-2018-0002         Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [AWCZ-22252] [data modyf: 25-01-2018 12:01] [data modyf: 25-01-2018 12:01]
  [82]; On trigonometric approximation of functions in the Lq norm / Ram N, Mohapatra, Bogdan Szal // Demonstratio Mathematica .- 2018, Vol. 51, iss. 1, pp. 17--26, ISSN: 0420-1213, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Lq norm, class Lip (ß, q), trigonometric approximation
  Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.1515/dema-2018-0004         Citations in Scopus: 1 [09-12-2019]
  [AWCZ-22566] [data modyf: 19-12-2018 13:01] [data modyf: 19-12-2018 13:01]
  [83]; Pointwise convergence of Fourier-Laguerre series of integrable functions / Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal // Fasciculi Mathematici .- 2018, Nr 60, pp. 93--101, ISSN: 0044-4413, : Bibliography,Summary,
  Keywords: rate of approximation, summability of Fourier-Laguerre series
  Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fascmath-2018-0006
  [AWCZ-23101] [data modyf: 26-09-2018 12:53] [data modyf: 26-09-2018 12:53]
  [84]; On properties of set-valued integrals driven by martingales and set-valued stochastic equations / Wojciech Lassota, Mariusz Michta // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization .- 2018, Vol. 38, no. 1-2, pp. 87--111, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, : Bibliography,Summary,
  Keywords: set-valued function, set-valued stochastic differential equation, set-valued stochastic integral
  Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.7151/dmdico.1203
  [AWCZ-23276] [data modyf: 08-11-2018 14:12] [data modyf: 08-11-2018 14:12]
  [85]; Applying e-learning systems for Big Data education / Grzegorz Arkit, Silva Robak, Aleksandra Arkit // Information Systems in Management .- 2018, Vol. 7, no. 2, pp. 85--96, ISSN: 2084-5537, , eISSN: 2544-1728, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Big Data, Hadoop platform tools, Linux, cloud computing, e-learning platform, virtualization
  Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22630/ISIM.2018.7.2.8
  [AWCZ-23293] [data modyf: 15-11-2018 12:20] [data modyf: 15-11-2018 12:20]
  [86]; Pointwise approximation of 2\pi/r-periodic functions by matrix operators of their Fourier series with r-differences of the entries / Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal // Demonstratio Mathematica .- 2018, Vol. 51, iss. 1, pp. 309--322, ISSN: 0420-1213, : Bibliography,Summary,
  Keywords: rate of approximation, summability of Fourier series
  Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.1515/dema-2018-0024
  [AWCZ-23440] [data modyf: 19-12-2018 13:00] [data modyf: 19-12-2018 13:00]
  [87]; The New Extended KdV Equation for the Case of an Uneven Bottom / Anna Karczewska, Piotr Rozmej // Computational Methods in Science and Technology .- 2018, Vol. 24, no. 4, pp. 221--225, ISSN: 1505-0602, : Bibliography,Charts,Summary,
  Keywords: nonlinear equations, second order perturbation approach, surface gravity waves, uneven botton
  Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2018.0000057
  [AWCZ-23508] [data modyf: 10-01-2019 15:32] [data modyf: 10-01-2019 15:32]
  [88]; On symmetry of Makó-Páles means / Pál Burai, Justyna Jarczyk // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica .- 2018, Vol. 47, pp. 173--177, ISSN: 0138-9491, : Bibliography,Summary,
  Keywords: Makó-Páles mean, mean
  Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
  [AWCZ-23006] [data modyf: 23-08-2018 11:45] [data modyf: 23-08-2018 11:45]
  [89]; Martingale Solution to Stochastic Extended Korteweg-de Vries Equation / Anna Karczewska, Maciej Szczeciński // Advances in Pure Mathematics .- 2018, Vol. 8, pp. 863--878, ISSN: 2160-0368, , eISSN: 2160-0384, : Bibliography,Summary,
  Keywords: extended Korteweg-de Vries Equation, martingale solution, stochastic fluid dynamics
  Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4236/apm.2018.812053
  [AWCZ-23509] [data modyf: 11-01-2019 10:50] [data modyf: 11-01-2019 10:50]
  [90]; The function f(x) / x is v-shaped for convex f / Janusz Matkowski, Alfred Witkowski // The Mathematical Gazette .- 2018, Vol. 102, no. 555, pp. 517--520, ISSN: 0025-5572, , eISSN: 2056-6328, : Bibliography,Charts,
  Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
  [AWCZ-23838] [data modyf: 14-03-2019 14:31] [data modyf: 14-03-2019 14:31]
  Reviewed publications in other continuous publications (INNE-REC)
    4.1  (10) CIA-JCR 15 - 50
    4.2  (58) CIA-ERIH 15 - 25
    4.3  Publication in a continuous publication placed on the list of the Ministry of Science and Higher Education (1914) CIA-WYKAZ 2 - 15
    4.4  (42) CIA-ZAG 5
    4.5  Publication in a continuous publication published by scientific units ranked 1, 2 or 3 (3326) CIA-JED 0
    4.6  Translations (42) TLU-A 0
    4.7  ? (0) CIA-JCR-0 0
    4.8  ? (15) CIA-WYKAZ-0 0
    4.9  ? (0) CIA-ERIH-0 0
    4.10  ? (10) ANK4_13_16 0
    4.11  Various (104) ROZ-4 0
  Conference papers (KONF)
    5.1  (744) KON-WoS 15
    5.2  ? (80) KON-H-ANG 5
    5.3  ? (144) KON-H-NANG 4
    5.4  Publication in other continuous reviewed publication in English of international serial conference (2663) KON-ANG 0
    5.5  Publication in conference proceedings in Polish or in a non-congress language (5324) KON-NANG 0
    5.6  Various (1616) ROZ-5 0
  [1]; Information Systems Development and Usage with Consideration of Privacy and Cyber Security Aspects / Janusz Jabłoński, Silva Robak // In: Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS 2019. Leipzig, Niemcy, 2019 .- New York : IEEE Xplore, 2019, pp. 577--584 .- ISBN: 9788395235788
  Code: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.15439/2019F261   (pkt: 0)    SCOPUS     Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [KONF-23581] [data modyf: 12-11-2019 17:39] [data modyf: 12-11-2019 17:39]
  [2]; Optimization of thermal insulation for ecological reasons depending on the degree-days of heating period / Robert Dylewski // In: Proceedings of the International Conference on Innovative Applied Energy - IAPE' 19. Oxford, Wielka Brytania, 2019 .- Oxford : --, 2019, pp. 1 .- ISBN: 9781912532056
  Keywords: ecological cost of heating, ecological net present value, life cycle assessment, optimum thickness of thermal insulation

  Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
  [KONF-23411] [data modyf: 20-03-2019 08:30] [data modyf: 20-03-2019 08:30]
  [3]; Energy storage control algorithm for suppression of fluctuation of wind farm output power / Bartosz Waśkowicz, Jacek Bojarski // In: Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering - i-MITEL 2018. Sulęcin, Polska, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, pp. 1--6
  Keywords: energy storage, renewable energy sources, wind farm

  Code: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/IMITEL.2018.8370489   (pkt: 15)    SCOPUS     Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [KONF-23008] [data modyf: 23-10-2019 14:39] [data modyf: 23-10-2019 14:39]
  [4]; Mathematical modelling of waste activated sludge thermal desintegration / Sylwia Myszograj, Magdalena Wojciech // In: 48 Seminar of Applied Mathematics. Boguszów - Gorce, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2018 .- ITM Web of Conferences, Vol. 23, pp. 1--6
  Code: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/itmconf/20182300027   (pkt: 15)
  [KONF-23265] [data modyf: 01-04-2019 12:43] [data modyf: 01-04-2019 12:43]
  [5]; Planning and Management of the Mechanical Assembly Sequences / Michał Sąsiadek, Roman Kielec, Waldemar Woźniak, Maciej Niedziela // In: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, pp. 4712--4719 .- ISBN: 9780999855102
  Code: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Citations in Scopus: 0 [09-12-2019]
  [KONF-23051] [data modyf: 29-10-2018 09:29] [data modyf: 29-10-2018 09:29]
  [6]; Testing hypotheses about structure of mean vector in some multivariate models / Roman Zmyślony, Ivan Žežula, Arkadiusz Kozioł // In: International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference with Celebration of Tadeusz Caliński's 90th Birthday - LINSTAT 2018. Będlewo, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, pp. 154--155 .- ISBN: 9788379861965
  Keywords: Best unbiased estimator, Blocked compound symmetric covariance structure, Coordinate free approach, Doubly multivariate data, Testing structured mean vector, Unstructured mean vector

  Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
  [KONF-23116] [data modyf: 27-08-2018 14:33] [data modyf: 27-08-2018 14:33]
  [7]; Testing hypotheses of covariance structure in multivariate data / Miguel Fonseca, Arkadiusz Kozioł, Roman Zmyślony // In: International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference with Celebration of Tadeusz Caliński's 90th Birthday - LINSTAT 2018. Będlewo, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, pp. 101--102 .- ISBN: 9788379861965
  Keywords: Block compound symmetric covariance structure, Double multivariate data, Positive and negative part of estimator, Quadratic subspace, Structure of covariance matrices, Testing hypotheses

  Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Citations in Scopus: 2 [09-12-2019]
  [KONF-23115] [data modyf: 27-08-2018 14:29] [data modyf: 27-08-2018 14:29]
  [8]; On admissibility of linear estimators in models with finitely generated parameter space / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // In: International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference with Celebration of Tadeusz Caliński's 90th Birthday - LINSTAT 2018. Będlewo, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, pp. 163--164 .- ISBN: 9788379861965
  Keywords: Admissibility among an affine set, Balanced random linear models, Linear estimation, Linear prediction, Locally best estimator

  Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
  [KONF-23114] [data modyf: 27-08-2018 14:25] [data modyf: 27-08-2018 14:25]
  [9]; Energy storage control strategy for flattening output power of a wind farm / Bartosz Waśkowicz, Jacek Bojarski // In: Topical problems in the field of electrical and power engineering : doctoral school of energy and geotechnology III : 17th international symposium. Kuressaare, Estonia, 2018 .- Tallinn : Tallinn University of Technology, 2018, pp. 90--94 .- ISBN: 9789949832132
  Code: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
  [KONF-22905] [data modyf: 03-07-2018 10:13] [data modyf: 03-07-2018 10:13]
  [10]; Optimum Thickness of the Thermal Insulation Layer from the Economic and Ecological Perspective / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // In: Proceedings of the 4th International Conference on Building Energy & Environment - COBEE 2018. Melborune, Australia, 2018 .- Melbourne : Conference on Building Energy & Environment - COBEE2018, 2018, pp. 91--96 .- ISBN: 9780646982137
  Code: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
  [KONF-22922] [data modyf: 14-02-2018 14:52] [data modyf: 14-02-2018 14:52]
  Joint works (editorship of journals, joint works, monographs, academic textbooks, special issues of journals) (RED)
    6.1  ? (0) RED-MON-WII 100
    6.2  ? (2) RED-MON-WII-H 150
    6.3  ? (126) RED-MON-WI 20
    6.4  ? (47) RED-MON-INNE 5
    6.5  Scientific editorship of a monograph or of an academic textbook in English (284) RED-MP-ANG 5
    6.6  Scientific editorship of a monograph or of an academic textbook in the language other than English (1001) RED-MP-POL 5
    6.7  Scientific editorship of a journal published in English (25) RED-C-JCR 2
    6.8  (3) RED-C-ERIH 2
    6.9  Scientific editorship of a journal published in English (177) RED-C-WYKAZ 2
    6.10  (3) RED-C-KOM 1
    6.11  Scientific editorship of a journal published in English (64) RED-C-ANG 0
    6.12  Scientific editorship of a journal published in a language other than English (204) RED-C-NANG 0
    6.13  Scientific editorship of a special issue of a journal published in English (30) RED-S-ANG 0
    6.14  Scientific editorship of a special issue of a journal published in a language other than English (13) RED-S-NANG 0
    6.15  Editorship of a scientific bibliography (10) RED-BIB 0
    6.16  Study (34) OPRAC 0
    6.17  Various (132) ROZ-6 0
  [1]; Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Ed.) Jerzy Motyl .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2018, Vol. 38, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9407
  Code: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
  [RED-5765] [data modyf: 08-11-2018 14:16] [data modyf: 08-11-2018 14:16]
  Reports, reviews, contests (RAP-REC)
    7.1  Technical report (272) RAP-TECH 0
    7.2  Scientific reviews of books (1346) REC-KSI 0
    7.3  Prizes received at international and national artistic contests (0) NAG 0
    7.4  Various (66) ROZ-7 0
  Patents, trademarks (PAT-WZU)
    9.1  (171) PAT-UZ 25
    9.2  (1) PAT-UZW 25
    9.3  (91) PAT-INNE 15
    9.4  Submission of a National Patent (123) PAT-ZGLO 2
    9.5  Registered trademark (34) WZU 10
    9.6  (0) WZU-ZAS 10
    9.7  Various (9) ROZ-9 0
  [1]; Szyfrator i deszyfrator dla systemu kryptograficznego RSA odporny na wstrzykiwanie błędów / Janusz Jabłoński, Witold Wendrowski .- Number : P.425306 .- Date of submission : 23-04-2018
  Code: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2) [data modyf: 25-04-2018 09:49]


  kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
  © 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski