System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Logic Synthesis for Finite State Machines Based on Linear Chains of States : Fundations, Recent Developments and Challenges / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2018 .- 225 s. : bibliogr.summ. - (Studies in Systems, Decision and Control ; Vol. 118) .- ISBN: 9783319598369
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/9783319598376   (pkt: 25)
[2] Logic synthesis for FPGA-based finite state machines / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk, Kamil Mielcarek, Grzegorz Bazydło .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 .- 280 s. : bibliogr.rys.tab. - (Studies in Systems, Decision and Control ; Vol. 38) .- ISBN: 9783319242002 .- [ indeksowana w Web of Science]
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-24202-6   (pkt: 25)
[3] Application of the neural networks for predicting the corrections for the national timescale UTC(PL) / Łukasz Sobolewski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 .- 142 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Lecture Notes in Electrical Engineering and Electronics) .- ISBN: 9788378422433
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Synthesis and optimization of FPGA-based systems / Valery Sklyarov, Iouliia Skliarova, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014 .- 432 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; Vol. 294) .- ISBN: 9783319047072
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-04708-9   (pkt: 25)
[5] Analiza parametrów czasowych zadań realizowanych w bezprzewodowych sieciach sensorowych z zastosowaniem teorii kolejek / Dariusz Eljasz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- 117 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Prace Naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki) .- ISBN: 9788378421283
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[6] Methods of signal processing for adaptive antenna arrays / Larysa Titarenko, Oleksandr Barkalov .- Heidelberg : Springer, 2013 .- 228 s. : bibliogr.rys.wykr.summ. - (Signals and Communication Technology ; No. 6) .- ISBN: 9783642321313
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[7] Analiza dotrzymania ograniczeń czasowych w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych w elastycznym modelu szeregowania zadań / Piotr Powroźnik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 114 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Prace Naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki) .- ISBN: 9788378420712
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[8] Organization and design of central processing unit: the classical principles / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Vladimir Opanasenko .- Donetsk : UNITECH, 2012 .- 331 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9789668248221
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[9] The classical principles of organization and design of central processing unit / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012 .- 290 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378420088
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[10] Behavioral specification diversification of reconfigurable logic controllers / Michał Doligalski .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012 .- 209 s. : bibliogr.rys.tab.summ. - (Lecture Notes in Control and Computer Science ; Vol. 20) .- ISBN: 9788378420057
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[11] Signal processing for adaptive antenna arrays / Larysa Titarenko .- Zielona Gora : University of Zielona Góra Press, 2011 .- 183 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374814010
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[12] Control and adaptation in telecommunication systems : mathematical foundations / Vladimir Popovskij, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 .- 172 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; 94) .- ISBN: 9783642206139
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[13] Comparative analysis of weakly non-linear self-excited oscillations in autonomous analogue and digital circuits / Przemysław Krzyk .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011 .- 167 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Lecture Notes in Electrical Engineering and Electronics) .- ISBN: 9788374814553
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[14] Synthesis of microprogram control units oriented toward decreasing the number of macrocells of addressing circuit / Jacek Bieganowski .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011 .- 103 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Lecture Notes in Control and Computer Science ; Vol. 17) .- ISBN: 9788374814546
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[15] Klassičeskie principy organizacii i proektirovaniâ central'nogo processora / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, V. N. Opanasenko .- Doneck : Tehnopark DonNTU Uniteh, 2011 .- 336 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Komp'uternye Nauki i Tehnologii) .- ISBN: 9789668248313
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[16] Analiza błędów i ocena niepewności cyfrowych pomiarów podstawowych parametrów sygnałów / Sergiusz Sienkowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 .- 174 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Prace Naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki) .- ISBN: 9788374814362
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[17] Zastosowanie operatorów cykloparametrycznych do reprezentacji układów okresowo zmiennych / Radosław Kłosiński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 162 s. : bibliogr.rys.wykr.summ. - (Monografie ; T. 8) .- ISBN: 9788374814416
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[18] Proektirovanie rekonfiguriruemyh cifrovyh sistem : monografiâ / A. V. Palagin, Oleksandr Barkalov, V. N. Opanasenko, Larysa Titarenko .- Lugans"k : Izd. VNU im. V. Dalâ, 2011 .- 431 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9789665909187
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[19] Telecommunications systems and networks : methodical instructions and tasks for laboratory exercises / Larysa Titarenko .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 108 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788374813891
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Applied theory of digital automata / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko .- Donetsk : UNITECH, 2010 .- 311 s. : bibliogr.rys.tab. - (Computer Science and Technologies) .- ISBN: 9789668248276
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[21] Basic principles of logic design / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 298 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788374813631
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[22] Prikladnaâ teoriâ cifrovyh avtomatov / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko .- Doneck : Tehnopark DonNTU UNITEH, 2010 .- 320 s. : bibliogr.rys.tab. - (Komp'uternye Nauki i Tehnologii) .- ISBN: 9789668248214
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[23] Analiza właściwości wybranych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w pomiarze zespolonego stosunku napięć / Mariusz Krajewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 146 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.(2) .- ISBN: 9788374813693
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[24] Synthesis of operational and control automata / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko .- Donetsk : TechPark DonNTU Unitech, 2009 .- 254 s. .- ISBN: 9668248031
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[25] Synthesis of finite state machines for FPGA devices based on architectural decomposition / Arkadiusz Bukowiec .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2009 .- 102 s. : bibliogr.rys.tab.summ. - (Lecture Notes in Control and Computer Science ; Vol. 13) .- ISBN: 9788374812573
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[26] Logic synthesis for FSM-based control units / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko .- Berlin : Springer-Verlag, 2009 .- 233 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; Vol. 53) .- ISBN: 9783642043086
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-04309-3   (pkt: 25)
[27] Sintez mikroprogrammnyh avtomatov na zakaznyh i programmiruemyh sbis / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko .- Doneck : Tehnopark DonNTU Uniteh, 2009 .- 336 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 966824821X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[28] Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów : ćwiczenia laboratoryjne / Jadwiga Lal-Jadziak, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 .- 116 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374812955
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[29] Logic synthesis for compositional microprogram control units / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko .- Berlin : Springer-Verlag, 2008 .- 272 s. : bibliogr.rys.tab.summ. - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; 22) .- ISBN: 9783540692836
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[30] Komparacja impedancji w układach z cyfrowymi źródłami napięć sinusoidalnych / Ryszard Rybski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- 205 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788374811309
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[31] Sintez kompozicionnyh mikroprogramnyh ustrojstv upravleniâ / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko .- Har'kov : Kollegium, 2007 .- 304 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 966860427X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[32] Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL/Mark Zwoliński; przeł. z jęz. ang. / Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Zbigniew Skowroński .- Wyd. 2 .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 .- 406 s. .- ISBN: 9788320616354
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[33] Design of control units with programmable logic / Oleksandr Barkalov, Marek Węgrzyn .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2006 .- 150 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8374810424
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[34] Architectural and sequential synthesis of digital devices / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2006 .- 199 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8374810394
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[35] Projektowanie cyfrowych filtrów quasi-odwrotnych w klasie układów nieprzyczynowych / Mirosław Kozioł .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- 114 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Prace Naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki ; 1) .- ISBN: 837481053X .- Tekst monografii został przygotowany na podstawie pracy doktorskiej autora
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[36] Proektuvannja operacijnich pristroiv / Oleksandr Barkalov, Sergij Koval'ov, Raisa Mal'ceva .- Doneck : DonNTU, 2005 .- 311 s. : bibliogr.rys.tab.summ. .- ISBN: 9663770074
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[37] Inżynieria wiedzy / Jan Jagielski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- 218 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8389712555
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[38] Programowy model interpretowanej sieci Petriego dla potrzeb projektowania mikrosystemów cyfrowych / Grzegorz Andrzejewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2003 .- 109 s. : bibliogr.rys.tab.summ. - (Prace Naukowe z Automatyki i Informatyki ; T. 2) .- ISBN: 838932153X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[39] Teoria obwodów i sygnałów : podręcznik akademicki / Maciej Siwczyński . Cz. 1 : Obwody elektryczne liniowe .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002 .- 335 s. : bibliogr.rys. .- ISBN: 8389044102
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[40] Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL / Mark Zwoliński ; przeł. / Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Zbigniew Skowroński .- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002 .- 368 s. : bibliogr.rys.tab.summ. .- ISBN: 832061452X
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[41] Kształtowanie dokładności w pomiarach korelacyjnych / Jadwiga Lal-Jadziak .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001 .- 132 s. : bibliogr.rys.wykr.summ. - (Monografia ; 101) .- ISBN: 8385911324
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[42] Inżynieria wiedzy w systemach ekspertowych / Jan Jagielski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001 .- 267 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8388317407
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[43] Modelowanie układów sterowania dyskretnego z wykorzystaniem sieci SFC / Marian Adamski, Małgorzata Kołopieńczyk .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- 129 s. : bibliogr.rys. .- ISBN: 8385911022
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[44] Pomiary impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- 116 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Monografie ; 98) .- ISBN: 8385911170
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[45] Modele komunikacyjne sieciowego systemu pomiarowo-sterującego / Emil Michta .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- 146 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Monografie ; 99) .- ISBN: 8385911227
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[46] Cyfrowe źródła napięcia sinusoidalnego w komparatorach impedancji / Ryszard Rybski .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- 119 s. : bibliogr.rys.summ. - (Monografia ; 100) .- ISBN: 8385911278
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[47] Metrologia elektryczna : Materiały pomocnicze. Cz. 2 / Wiesław Miczulski .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999 .- 171 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[48] Metrologia elektryczna : Materiały pomocnicze. Cz. 3 / Wiesław Miczulski .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999 .- 146 s. : bibliogr.rys.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[49] Korelacyjne metody pomiarowe i ich dokładność / Jadwiga Lal-Jadziak .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1995 .- 104 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Monografie ; 75)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[50] Jak to zrobić w OrCADzie? : rysowanie schematów układów elektronicznych / Jarosław Mirkowski, Marian Adamski .- Warszawa : Intersofland, 1994 .- 109 s. : rys.tab. .- ISBN: 8385515917
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[51] Sieci Petriego : modelowanie, sterowanie i synteza systemów dyskretnych / Zbigniew Banaszak, Janusz Kuś, Marian Adamski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 .- 311 s. : bibliogr.rys.tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[52] Turbo prolog : programowanie w języku logiki / Janusz Szajna, Marian Adamski, Tomasz Kozłowski .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1991 .- 166 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8320413958
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[53] Projektowanie układów cyfrowych systematyczną metodą strukturalną / Marian Adamski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1990 .- 181 s. : bibliogr.rys.tab.summ. - (Monografie ; nr 49)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[54] Projektowanie specjalizowanych układów cyfrowych / Marian Adamski .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, 1986 .- 91 s. : bibliogr.rys.tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[55] Podstawy techniki cyfrowej : formularze do projektowania układów z elementami PLA, PLS i PAL : materiały pomocnicze / Marian Adamski .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, 1986 .- 88 s. : rys.tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[56] Laboratorium miernictwa elektrycznego. Cz. 1 / Jerzy Bolikowski, Kazimierz Kondek, Włodzimierz Kujanek, Wiesław Miczulski, Ryszard Rybski ; red. A. Wysocki. .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Uczelnianych Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1984 .- 120 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Frequent Scene Change in Wavelet Video Compression / Andrzej Popławski
// W: Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology ? ISAT 2017. Part 1 / eds. Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska .- Cham : Springer International Publishing, 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 655) - s. 315--325 .- ISBN: 9783319672199
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67220-5_29   (pkt: 5)
[2] Aerosol Therapy Development and Methods of Increasing Nebulization Effectiveness / Magdalena Matuszak, Marek Ochowiak, Michał Doligalski
// W: Practical Aspects of Chemical Engineering / eds. Ochowiak, M., Woziwodzki, S., Doligalski, M., Mitkowski, P. T. .- Cham : Springer International Publishing, 2018 - (Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering) - s. 275--289 .- ISBN: 9783319739779
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-73978-6_19   (pkt: 5)
[3] An internet of things architectures for distributed embedded systems / Kazimierz Krzywicki
// W: Technical notes on engineering applications and challenges / ed. Paweł Majdzik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 41--55 .- ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[4] Water content in winter premium diesel fuel assessment using impedance and dielectric spectroscopy / Łukasz Macioszek
// W: Technical notes on engineering applications and challenges / ed. Paweł Majdzik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 56--68 .- ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[5] Designing Moore FSM with Transformation of State Codes / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko
// W: Computer Information Systems and Industrial Management : 16th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2017 / eds. Khalid Saeed, Władysław Homenda, Rituparna Chaki .- Cham : Springer, 2017 - (Lecture Notes in Computer Science ; 10244) - s. 557--568 .- ISBN: 9783319591049
Kod: MOR-NANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-59105-6_48   (pkt: 5)
[6] Effective partial reconfiguration of logic controllers implemented in FPGA devices / Remigiusz Wiśniewski, Monika Wiśniewska, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 45--55 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_4   (pkt: 5)
[7] An application of logic controller for the aerosol temperature stabilization / Michał Doligalski, Marek Ochowiak, Anna Gościniak
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 57--66 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_5   (pkt: 5)
[8] Symbolic coloring of Petri Nets / Jacek Tkacz
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 67--76 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_6   (pkt: 5)
[9] Modular synthesis of Petri Nets / Jacek Tkacz, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 77--91 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_7   (pkt: 5)
[10] Architectural synthesis of Petri Nets / Arkadiusz Bukowiec
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 93--102 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_8   (pkt: 5)
[11] Using UML behavior diagrams for graphical specification of programs for logic controllers / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 131--142 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_10   (pkt: 5)
[12] Various interpretations of actions of UML activity diagrams in logic controller design / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 143--151 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_11   (pkt: 5)
[13] Model checking of UML activity diagrams using a rule-based logical model / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 153--163 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_12   (pkt: 5)
[14] Low-frequency dielectric spectroscopy approach to water content in winter premium diesel fuel assessment / Łukasz Macioszek, Ryszard Rybski
// W: Progress reports on impedance spectroscopy : measurements, modeling, and application / ed. Kanoun Olfa .- Oldenburg : De Gruyter, 2016 - s. 73--80 .- ISBN: 9783110447569
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1515/9783110449822-008   (pkt: 5)
[15] FSM-based logic controller synthesis in programmable devices with embedded memory blocks / Grzegorz Borowik, Grzegorz Łabiak, Arkadiusz Bukowiec
// W: Innovative technologies in management and science / ed. R. Klempous, J. Nikodem .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015 - (Topics in Intelligent Engineering and Informatics ; Vol. 10) - s. 123--151 .- ISBN: 9783319126517    DOI: 10.1007/978-3-319-12652-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[16] PLC PRIME w systemach zdalnego odczytu / Emil Michta
// W: Zdalne odczyty : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski .- Legionowo : Wydaw. BTC, 2015 - s. 11--20 .- ISBN: 9788364702051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[17] Ochrona własności intelektualnej projektów w układach FPGA poprzez szyfrowanie danych konfiguracyjnych / Grzegorz Łabiak, Marek Węgrzyn
// W: Zdalne odczyty : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski .- Legionowo : Wydaw. BTC, 2015 - s. 73--85 .- ISBN: 9788364702051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[18] A support system for diagnosing bee colonies / Grzegorz Krzywoszyja, Grzegorz Andrzejewski
// W: New trends in digital systems design / eds. A. Bukowiec, G. Borowik, M. Doligalski .- Düsseldorf : VDI Verlag GmbH, 2014 - (Fortschritt - Berichte VDI ; Nr. 836) - s. 1--13 .- ISBN: 9783183836109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[19] Modelling and sythesis of parallel traffic control algorithms with time dependencies / Wojciech Zając, Małgorzata Kołopieńczyk, Grzegorz Andrzejewski
// W: New trends in digital systems design / eds. A. Bukowiec, G. Borowik, M. Doligalski .- Düsseldorf : VDI Verlag GmbH, 2014 - (Fortschritt - Berichte VDI ; Nr. 836) - s. 94--109 .- ISBN: 9783183836109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[20] Data exchange methods in distributed embedded systems / Kazimierz Krzywicki, Grzegorz Andrzejewski
// W: New trends in digital systems design / eds. A. Bukowiec, G. Borowik, M. Doligalski .- Düsseldorf : VDI Verlag GmbH, 2014 - (Fortschritt - Berichte VDI ; Nr. 836) - s. 126--141 .- ISBN: 9783183836109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[21] Ataki na strony internetowe oraz metody zabezpieczeń / Piotr Broniszewski, Daniel Kur, Remigiusz Wiśniewski, Marek Węgrzyn, Łukasz Stefanowicz
// W: Transakcje i monety internetowe : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski .- Legionowo : Wydaw. BTC, 2014 - s. 171--178 .- ISBN: 9788360233986
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[22] Sekwencje dynamicznych stwierdzeń rozmytych / Robert Szulim
// W: Metodyka heurystycznego modelowania obiektów i procesów dynamicznych w diagnostyce i sterowaniu / red. W. Moczulski, K. Ciupke .- Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2014 - (Biblioteka Problemów Eksploatacji) - s. 121--140 .- ISBN: 9788377892558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[23] Dostępne bazy danych / Robert Szulim, Dominik Wachla
// W: Metodyka heurystycznego modelowania obiektów i procesów dynamicznych w diagnostyce i sterowaniu / red. W. Moczulski, K. Ciupke .- Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2014 - (Biblioteka Problemów Eksploatacji) - s. 143--172 .- ISBN: 9788377892558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[24] Weryfikacja metod / Dominik Wachla, Piotr Tomasik, Robert Przystałka, Robert Szulim
// W: Metodyka heurystycznego modelowania obiektów i procesów dynamicznych w diagnostyce i sterowaniu / red. W. Moczulski, K. Ciupke .- Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2014 - (Biblioteka Problemów Eksploatacji) - s. 173--253 .- ISBN: 9788377892558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[25] Time dependencies modelling in traffic control algorithms / Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając, Małgorzata Kołopieńczyk
// W: Activities of Transport Telematics : 13th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2013 / ed. J. Mikulski .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 - (Communications in Computer and Information Science ; 395) - s. 1--6 .- ISBN: 9783642416460    DOI: 10.1007/978-3-642-41647-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[26] Block programming technique in traffic control / Małgorzata Kołopieńczyk, Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając
// W: Activities of Transport Telematics : 13th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2013 / ed. J. Mikulski .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 - (Communications in Computer and Information Science ; 395) - s. 75--80 .- ISBN: 9783642416460    DOI: 10.1007/978-3-642-41647-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[27] Petri net dynamic partial reconfiguration in FPGA / Arkadiusz Bukowiec, Michał Doligalski
// W: Computer Aided Systems Theory - Eurocast 2013 / eds. R. Moreno-Díaz, F. Pichler, A. Quesada-Arenciba .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 - (Lecture Notes in Computer Science ; 8111) - s. 436--443 .- ISBN: 9783642538551    DOI: 10.1007/978-3-642-53856-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[28] Synthesis of compositional microprogram control unit with dedicated area of inputs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski, A. N. Miroshkin
// W: Design of digital systems and devices / eds M. Adamski, A. Barkalov, M. Węgrzyn .- Berlin : Springer-Verlag, 2011 - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; 79) - s. 193--214 .- ISBN: 9783642175459    DOI: 10.1007/978-3-642-17545-9
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[29] PeNLogic - system for concurrent logic controllers design / Marek Węgrzyn, Agnieszka Węgrzyn
// W: Design of digital systems and devices / eds M. Adamski, A. Barkalov, M. Węgrzyn .- Berlin : Springer-Verlag, 2011 - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; 79) - s. 215--228 .- ISBN: 9783642175459    DOI: 10.1007/978-3-642-17545-9
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[30] Zastosowanie architektury MDA do syntezy hierarchicznej, współbieżnej maszyny stanów UML / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski
// W: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego / red. L. Trybus, S. Samolej .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2011 - s. 29--40 .- ISBN: 8788320618228
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[31] Modelowanie sytuacji awaryjnych w hierarchicznej maszynie stanów UML 2.4 z wykorzystaniem atrybutu historii / Marian Adamski, Grzegorz Bazydło
// W: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego / red. L. Trybus, S. Samolej .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2011 - s. 41--52 .- ISBN: 8788320618228
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[32] Język zapytań repozytorium zadań wielokrotnego użytku / Tomasz Gratkowski
// W: Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania / red. J. Górski, C. Orłowski .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, 2011 - (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Zarządzanie ; 10) - s. 265--272 .- ISBN: 9788392680673
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[33] Koncepcja systemu informatycznego wspomagającego ocenę stanu pasieki / Grzegorz Krzywoszyja, Grzegorz Andrzejewski, Wojciech A. Sysło
// W: Edukacja techniczna dla rynku pracy / red. nauk. G. Andrzejewski, W. A. Sysło .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011 - s. 55--62 .- ISBN: 9788389682741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[34] Knowledge discovery in databases / Wojciech Moczulski, Robert Szulim, Piotr Tomasik, Dominik Wachla
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 - s. 119--152 .- ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[35] Application of the DiaSter system / Michał Syfert, Paweł Chrzanowski, Bartłomiej Fajdek, Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Andrzej Stec, Robert Szulim, Piotr Tomasik, Dominik Wachla, Marcin Witczak
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 - s. 295--367 .- ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[36] Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów - zajęcia laboratoryjne. Koncepcja, realizacja, oprogramowanie oraz skrypt / Jadwiga Lal-Jadziak, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski
// W: Metrologia dziś i jutro / red. J. Jakubiec, Z. Moroń, H. Juniewicz .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2010 - s. 85--96 .- ISBN: 9788374935395
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[37] Aspekty projektowania systemów ekspertowych / Jan Jagielski
// W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro / pod red. J. Gołuchowskiego, B. Filipczyk .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonom. w Katowicach, 2010 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) - s. 26--35 .- ISBN: 9788372466013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[38] Ocena dokładności estymacji wartości oczekiwanej sygnału z zastosowaniem momentów zmiennej losowej / Monika Rutkowska, Sergiusz Sienkowski
// W: Metrologia dziś i jutro / pod red. W. Kicińskiego, L. Swędrowskiego .- Gdańsk : Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2009 - s. 53--62 .- ISBN: 8391166953
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[39] Badanie opóźnień w sieciach czujnikowych / Emil Michta, Piotr Powroźnik
// W: Metrologia dziś i jutro / pod red. W. Kicińskiego, L. Swędrowskiego .- Gdańsk : Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2009 - s. 449--456 .- ISBN: 8391166953
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[40] Odkrywanie wiedzy z baz danych dla potrzeb diagnostyki i sterowania w systemie DIASTER / Wojciech Moczulski, Piotr Tomasik, Dominik Wachla, Robert Szulim
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, 2009 - (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka) - s. 65--76 .- ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[41] Technologie informacyjne w systemie monitorowania radiologicznego / Emil Michta, Robert Szulim
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, 2009 - (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka) - s. 209--216 .- ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[42] Odkrywanie wiedzy w bazach danych / Wojciech Moczulski, Robert Szulim, Piotr Tomasik, Dominik Wachla
// W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009 - (Monografie ; T. 14) - s. 139--185 .- ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[43] Praktyczne aspekty eksploracyjnej analizy danych / Jan Jagielski
// W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe / red. A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, N. Thanh Nguyen .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2009 - (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka) - s. 511--522 .- ISBN: 9788360434550
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[44] Generowanie architektury systemu komponentowego / Tomasz Gratkowski, Zbigniew Huzar
// W: Inżynieria oprogramowania - od teorii do praktyki / red. Z. Huzar, Z. Mazur .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2008 - s. 103--112 .- ISBN: 9788320617030
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[45] Wykorzystanie języka Python i platformy .NET w aplikacji do projektowania i analizy sekwencyjnych diagramów funkcyjnych SFC / Aleksander Polak, Piotr Bubacz, Marian Adamski
// W: Inżynieria oprogramowania - metody wytwarzania i wybrane zastosowania / red. nauk. B. Hnatkowska, Z. Huzar .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008 - s. 135--145 .- ISBN: 9788301155735
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[46] Measurement and reproduction of a complex voltage ratio with the application of digital signal processing algorithms / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 1--27 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[47] Estimation of correlation functions on the basis of digital signal representation / Jadwiga Lal-Jadziak
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 29--47 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[48] Compensation of conditioning system imperfections in measuring systems / Leszek Furmankiewicz, Mirosław Kozioł, Radosław Kłosiński
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 49--75 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[49] Assigning time parameters of distributed measurement-control systems / Emil Michta, Adam Markowski
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 95--119 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[50] Using time series approximation methods in the modelling of industrial objects and processes / Wiesław Miczulski, Robert Szulim
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 157--174 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[51] Low delay three-dimensional wavelet coding of video sequences / Andrzej Popławski, Wojciech Zając
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 321--341 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[52] Safe reconfigurable logic controllers design / Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Agnieszka Węgrzyn
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 343--370 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[53] Design of control units with programmable logic devices / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 371--391 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[54] Support of using architectural patterns in Chessman-Daniels methodology / Tomasz Gratkowski, Zbigniew Huzar
// W: Software engineering in progress / ed. L. Madeyski, M. Ochodek, D. Weiss, J. Zendulka .- Poznań : Wydaw. Nakom, 2007 - s. 3--16 .- ISBN: 9788389529442
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[55] Data Mining w doborze parametrów układu testującego urządzenia EAZ / Izabela Skorupska, Marek Kopeć, Jan Jagielski
// W: Bazy danych - nowe technologie : bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania / red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 67--73 .- ISBN: 9788320616484
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[56] Zastosowanie baz danych w rozproszonym systemie sterowania / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn
// W: Bazy danych - nowe technologie : bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania / red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 125--132 .- ISBN: 9788320616484
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[57] Zastosowanie metod statystycznych do budowy modelu złożonego procesu przemysłowego / Maciej Cepowski, Wiesław Miczulski
// W: Diagnostyka procesów i systemów / red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2007 - s. 69--76 .- ISBN: 9788360434314
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[58] Testowanie i detekcja uszkodzeń mikroprocesorowych sterowników pól sieci SN / Marek Kopeć, Izabela Skorupska
// W: Diagnostyka procesów i systemów / red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2007 - s. 433--440 .- ISBN: 9788360434314
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[59] Projektowanie sztucznych sieci neuronowych do zadań decyzyjnych wykorzystywanych przy pracy z bazami danych / Jan Jagielski, Krzysztof Sawicki
// W: Bazy danych - struktury, algorytmy, metody : architektura, metody formalne i eksploracja danych / red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006 - s. 455--461 .- ISBN: 8320616115
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[60] Metodi aproksimacii v telekomunikacijnich sistemach / Larysa Titarenko
// W: Matematicni osnovi teorii telekomunikacijnich sistem / red. V. V. Popovs'kij .- Charkiv : Kompanija Smit, 2006 - s. 446--493 .- ISBN: 9668530608
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[61] Metody eksploracji danych w projektowaniu systemu ekspertowego / Jan Jagielski, Izabela Skorupska
// W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe / red. A. Grzech . T. 2 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006 - s. 45--54 .- ISBN: 8370859526
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[62] Formal logic design of reprogrammable controllers / Marian Adamski
// W: Design of embedded control systems .- New York : Springer, 2005 - s. 15--26 .- ISBN: 0387236309
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[63] Hierarchical Petri nets for digital controller design / Grzegorz Andrzejewski
// W: Design of embedded control systems .- New York : Springer, 2005 - s. 27--36 .- ISBN: 0387236309
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[64] A new approach to simulation of concurrent controllers / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn
// W: Design of embedded control systems .- New York : Springer, 2005 - s. 95--108 .- ISBN: 0387236309
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[65] Case-based control using fuzzy representations of dynamic processes / Wojciech Moczulski, Robert Szulim
// W: Issues in intelligent systems. Paradigms .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2005 - (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka) - s. 143--154 .- ISBN: 838767490711
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[66] Design of logic controllers for safety critical systems using FPGAs with embedded microprocessors / Arkadiusz Bukowiec, Marek Węgrzyn
// W: Real-time programming 2004 (WRTP 2004) : a proceedings volume from the 28th IFAC/IFIP Workshop / ed. M. Colnaric, W. A. Halang, M. Węgrzyn .- Oxford : Elsevier Ltd, 2005 - s. 97--102 .- ISBN: 0080445829
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[67] Scheduling systems / Emil Michta
// W: Handbook of measuring system design / ed. P. Sydenham, R. Thorn .- Chichester : John Wiley & Sons, 2005 - s. [ 9 ] .- ISBN: 0470021438
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[68] Metody pozyskiwania wiedzy z danych historycznych / Jan Jagielski, Izabela Skorupska
// W: Bazy danych - modele, technologie, narzędzia : architektura, metody formalne, bezpieczeństwo .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005 - s. 193--200 .- ISBN: 8320615720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[69] Tworzenie wiedzy do sztucznej inteligencji / Jan Jagielski, Izabela Skorupska
// W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności / red. nauk. Z.Kitowski, J.Lisowski .- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2005 - s. 161--166 .- ISBN: 8387280798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[70] Zapobieganie awariom na podstawie wiedzy uzyskanej z bazy danych / Jan Jagielski, Marek Kopeć, Izabela Skorupska
// W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności / red. nauk. Z.Kitowski, J.Lisowski .- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2005 - s. 167--172 .- ISBN: 8387280798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[71] Designing of digital parametric filters with the use of the identification algorithm for cycloparametric operator / Radosław Kłosiński
// W: Computer applications in electrical engineering . Vol. 2 .- Poznań : Institute of Industrial Electrical Engineering Poznań University of Technology, 2004 - s. 347--363 .- ISBN: 839123066X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[72] Zarządzanie ryzykiem innowacji / Franciszek Mroczko
// W: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 59--65 .- ISBN: 8389712016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[73] Zintegrowany system monitorowania bramek dozymetrycznych / Emil Michta, Robert Szulim
// W: Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku / red. Z. Kitowski, J. Lisowski .- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2004 - s. 449--456 .- ISBN: 8387280720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[74] Monitorowanie i testowanie systemu obiegu dokumentów drogą elektroniczną / Marek Florczyk
// W: Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska / red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz .- Warszawa : Instytut Badań Systemowych, 2004 - (Badania Systemowe ; 36) - s. 125--132 .- ISBN: 8385847928
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[75] Mining knowledge about process control in industrial databases / Robert Szulim, Wojciech Moczulski
// W: Intelligent information processing and web mining : Proceedings of the International IIS : IIPWM'03 Conference held in Zakopane / red. M.A. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Trojanowski .- Berlin : Springer-Verlag, 2003 - (Advances in Soft Computing) - s. 331--340 .- ISBN: 3540008438
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[76] Reprogrammable controllers for reactive embedded systems / Marian Adamski, Marek Węgrzyn
// W: Real-time programming 2003 (WRTP 2003) : a proceedings volume from the 26th IFAC/IFIP/IEEE Workshop / ed. M. Colnaric, M. Adamski, M. Węgrzyn .- Oxford : Elsevier, 2003 - s. 39--44 .- ISBN: 008044203X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[77] Istota zarządzania kryzysowego / Franciszek Mroczko
// W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 249--254 .- ISBN: 8389321335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[78] Testowanie funkcjonalności aplikacji E-Business podczas procesu jej wytwarzania / Marek Florczyk
// W: Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu / pod red. J. Studzińskiego, L. Drelichowskiego, O. Hryniewicza .- Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN, 2003(33) - s. 181--191 .- ISBN: 8385847839
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[79] Struktura informacyjna Centrum Zarządzania Kryzysowego bazująca na technologiach internetowych / Emil Michta
// W: Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu / pod red. J. Studzińskiego, L. Drelichowskiego, O. Hryniewicza .- Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN, 2003(33) - s. 269--280 .- ISBN: 8385847839
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[80] Inżynieria wiedzy w ćwiczeniach laboratoryjnych / Jan Jagielski
// W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności / red. nauk. Z. Kitowski, J. Lisowski . T. 1 .- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2003 - s. 123--128 .- ISBN: 8387280607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[81] Wielokulturowość w działaniach sojuszniczych / Franciszek Mroczko
// W: Kultura organizacyjna w siłach zbrojnych / red. M. Cieślarczyk, E. Pomykała .- Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003 - s. 191--195 .- ISBN: 8389423456
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[82] A method of analysis of operational Petri nets / Arkadij Zakrevskij, Andrei Karatkevich, Marian Adamski
// W: Advanced computer systems : Eight International Conference, ACS 2001 .- Boston : Kluwer Academic Publishers, 2002 - s. 449--460 .- ISBN: 079237651X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[83] Specification and synthesis of Petri net based reprogrammable logic controller / Marian Adamski
// W: Programmable devices and systems 2001 (PDS 2001) : a proceedings volume from the 5th IFAC Workshop .- London : Pergamon, 2002 - s. 95--100 .- ISBN: 0080440819
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[84] Rozproszony system ekspertowy do prowadzenia złożonych procesów technologicznych / Maciej Cepowski, Emil Michta
// W: Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych .- Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN, 2001 - (Badania Systemowe ; 28) - s. 286--300 .- ISBN: 8385847596
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[85] Interpreted Petri net approach for design of dedicated reactive systems / Marian Adamski, Marek Węgrzyn
// W: Algorithms and architectures for real-time control 2000 : proceedings of the IFAC workshop on algorithms and architectures for real-time control .- [B.m] : Elsevier Science, 2000 - s. 179--184 .- ISBN: 0080436854
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[86] Integracja komputerowych sieci przemysłowych / Emil Michta
// W: Technologie informatyczne w zarządzaniu : systemy wspomagania decyzji .- Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN, 2000 - (Badania Systemowe ; 26) - s. 67--79 .- ISBN: 8385847537
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[87] Pomiary częstotliwości i czasu / Leszek Furmankiewicz
// W: Laboratorium metrologii elektrycznej : materiały pomocnicze. Cz. 3 / red. L. Furmankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2000 - s. 9--21
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[88] Woltomierz cyfrowy / Ryszard Rybski
// W: Laboratorium metrologii elektrycznej : materiały pomocnicze. Cz. 3 / red. L. Furmankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2000 - s. 23--39
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[89] Pomiary mocy czynnej w układach trójfazowych / Ryszard Rybski
// W: Laboratorium metrologii elektrycznej : materiały pomocnicze. Cz. 3 / red. L. Furmankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2000 - s. 41--59
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[90] Pomiary mocy biernej w układach trójfazowych / Ryszard Rybski
// W: Laboratorium metrologii elektrycznej : materiały pomocnicze. Cz. 3 / red. L. Furmankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2000 - s. 61--68
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[91] Śmierć informatyki jako wskrzeszenie telekomunikacji / Maciej Walkowiak
// W: Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 255--261 .- ISBN: 8386832819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[92] A programmable electronic system for safety related control applications / Wolfgang A. Halang, Marian Adamski
// W: Advances in safety and reliability : proceedings of the International Conference - ESREL '97 . Vol. 1 .- Oxford : Pergamon, 1997 - s. 349--355 .- ISBN: 0080428355
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[93] Reconfigurable logic controller with FPGA / Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Joao L. Monteiro
// W: Algorithms and architectures for real-time control 1997 .- [B.m] : Elsevier Science, 1997 - s. 247--252 .- ISBN: 0080429300
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[94] Wiadomości wstępne / Jerzy Bolikowski
// W: Podstawy projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych / red. J. Bolikowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 - (Monografie ; 68) - s. 9--20
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[95] Znaczenie modelu matematycznego / Jerzy Bolikowski
// W: Podstawy projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych / red. J. Bolikowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 - (Monografie ; 68) - s. 21--24
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[96] Obwody wejściowe / Ryszard Rybski
// W: Podstawy projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych / red. J. Bolikowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 - (Monografie ; 68) - s. 25--53
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[97] Wybrane analogowe operatory funkcyjne / Jerzy Bolikowski
// W: Podstawy projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych / red. J. Bolikowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 - (Monografie ; 68) - s. 54--89
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[98] Zasady projektowania przetworników pomiarowych o analogowych operatorach funkcyjnych / Jerzy Bolikowski
// W: Podstawy projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych / red. J. Bolikowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 - (Monografie ; 68) - s. 90--126
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[99] Podstawy projektowania przetworników próbkujących / Leszek Furmankiewicz
// W: Podstawy projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych / red. J. Bolikowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 - (Monografie ; 68) - s. 127--148
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[100] Wybór mikroprocesora i narzędzi projektowo-uruchomieniowych / Janusz Kaczmarek
// W: Podstawy projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych / red. J. Bolikowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 - (Monografie ; 68) - s. 149--155
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[101] Właściwości komunikacyjne przetworników / Emil Michta
// W: Podstawy projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych / red. J. Bolikowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 - (Monografie ; 68) - s. 156--181
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[102] Parallel controller implementation using standard PLD software / Marian Adamski
// W: FPGAs : International Workshop on Field Programmable Logic and Applications .- Abingdon : Abingdon EE&CS Books, 1991 - s. 296--304 .- ISBN: 0951845306
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[103] Zastosowanie metod korelacyjnych do pomiaru sygnałów w obecności szumów / Jadwiga Lal-Jadziak
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1990 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991 - s. 19--25
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[104] Wdrożenie programowanych struktur logicznych w cyfrowych systemach i urządzeniach pomiarowych / Marian Adamski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1990 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991 - s. 60--63
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[105] Konstrukcja inteligentnej aparatury pomiarowej / Jerzy Bolikowski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1990 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991 - s. 66--68
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[106] Zastosowanie metod korelacyjnych do pomiaru sygnałów w obecności szumów / Jadwiga Lal-Jadziak
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1989 roku .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1990 - s. 17--19
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[107] Wdrożenie programowanych struktur logicznych w cyfrowych systemach i urządzeniach pomiarowych / Marian Adamski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1989 roku .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1990 - s. 64--67
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[108] Konstrukcja inteligentnej aparatury pomiarowej / Jerzy Bolikowski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1989 roku .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1990 - s. 74--76
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[109] Zastosowanie metod korelacyjnych do pomiaru sygnałów w obecności szumów / Jadwiga Lal-Jadziak
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1987 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1988 - s. 17--21
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[110] Wdrożenie programowanych struktur logicznych w cyfrowych systemach i urządzeniach pomiarowych / Marian Adamski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1987 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1988 - s. 100--103
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[111] Zastosowanie metod korelacyjnych do pomiaru sygnałów w obecności szumów / Jadwiga Lal-Jadziak
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1986 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1987 - s. 16--18
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[112] Wdrożenie programowanych struktur logicznych w cyfrowych systemach i urządzeniach / Marian Adamski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1986 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1987 - s. 72--74
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[113] Konstrukcja inteligentnej aparatury pomiarowej / Jerzy Bolikowski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1986 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1987 - s. 78--81
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[114] Programowanie w specjalizowanym języku / Marian Adamski
// W: Technika komputerowa : materiały szkoleniowe : wariant B .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985 - s. 69--73
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Constructing an uncertainty budget for voltage RMS measurement with a sampling voltmeter / Mariusz Krajewski // Metrologia .- 2018, Vol. 55, no. 1, s. 95--105, ISSN: 0026-1394,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1088/1681-7575/aaa178
[2] A PXI-Based Calibration System for Low-Value AC Resistors / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2018, Vol. 67, no. 4, s. 905--911, ISSN: 0018-9456, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: alternating current (ac) resistance, calibration, impedance, measurement techniques, sampling methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1109/TIM.2018.2791298
[3] Determining the area of efficient application of a microprogrammed finite-state machine with datapath of transitions / R. M. Babakov, Oleksandr Barkalov // Cybernetics and Systems Analysis .- 2018, Vol. 54, no. 3, s. 366--375, ISSN: 1060-0396, , eISSN: 1573-8337, : bibliogr.rys.tab.summ. .- [Translated from Kibernetika ni Sistemnyi Analiz, no. 3, 2018, pp. 27--37]
Słowa kluczowe: area of efficient application, datapath of transitions, microprogrammed finite-state machine, optimization of hardware expenses
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s10559-018-0038-8
[4] Opredelenie oblasti effektivnogo primeneniâ mikroprogramnogo avtomata s operacionnym avtomatom perehodov / R. M. Babakov, Oleksandr Barkalov // Kibernetika i Sistemnyj Analiz .- 2018, T. 54, no. 3, s. 27--37, ISSN: 0023-1274, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Three-point estimator of sinusoidal signal amplitude / Sergiusz Sienkowski // International Journal of Electronics .- 2017, Vol. 104, iss. 6, s. 942--951, ISSN: 0020-7217,
Słowa kluczowe: Gaussian noise, estimation, estimation error, quantisation, sinusoidal signal, synchronic sampling, three and four samples
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1080/00207217.2016.1253790
[6] Design of EMB-Based Moore FSMs / Małgorzata Kołopieńczyk, Larysa Titarenko, Oleksandr Barkalov // Journal of Circuits, Systems, and Computers .- 2017, Vol. 26, no. 7, s. 1--23, ISSN: 0218-1266, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Finite-state machine, design, field-programmable gate array, logic circuit
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1142/S0218126617501250
[7] Traceable technique to calibrate current coils for calibration of the power clamp meters in AC current range up to 1000A / Andrzej Olencki, Piotr Mróz // Measurement .- 2017, Vol. 109, s. 366--372, ISSN: 0263-2241, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibration procedure, clamp/coil interaction, coil effect, current clamp meter, current coil, measurement uncertainty, power calibrator, power clamp meter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2017.05.024
[8] Fault Detection Variants of the CloudBus Protocol for IoT Distributed Embedded Systems / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Grzegorz Andrzejewski, Kazimierz Krzywicki, Małgorzata Kołopieńczyk // Advances in Electrical and Computer Engineering .- 2017, Vol. 17, no. 2, s. 1--10, ISSN: 1582-7445, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: decentralized control, fault diagnosis, industrial communication, internet of things, machine-to-machine communications
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4316/AECE.2017.02001
[9] Algorithm for Predicting [UTC-UTC(k)] by Means of Neural Networks / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2017, Vol. 66, no. 8, s. 2136--2142, ISSN: 0018-9456,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1109/TIM.2017.2674778
[10] Load Shedding Analysis in Local Energy Management Systems / Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim // Przegląd Elektrotechniczny .- 2017, R. 93, nr 1, s. 285--289, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: BEMS - Buildings Energy Management Systems, Budynkowe systemy zarządzania energią, EMC - Energy Management Controller, Sterownik do zarządzania energią
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2017.01.68
[11] A two-phase sine wave generator dedicated for impedance comparison systems / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Jan Kucera // Przegląd Elektrotechniczny .- 2017, R. 93, nr 8, s. 151-- 154, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: complex voltage ratio, generator dwufazowy, impedance measurement, pomiary impedancji, two-phase generator, zespolony stosunek napięć
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2017.08.40
[12] Predicting the Lithuanian Timescale UTC(LT) by means of GMDH neural network / Łukasz Sobolewski // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej .- 2017, Vol. 66, nr 4, s. 31--41, ISSN: 1234-5865, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, atomic clock, electrical engineering, UTC(k) timescale, elektrotechnika, predicting [UTC - UTC(k)], prognozowanie [UTC - UTC(k)], sieci neuronowe GMDH, skala czasu UTC(k), zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[13] Umen'šenie čisla elementov tabličnogo tipa v sheme sovmescennogo mikroprogramnogo avtomata / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Y. E. Vizor, A. V. Matvienko // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2017, no. 16, s. 20--29, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[14] Operacionnaâ realizaciâ funkcii vyhodov mikroprogramnogo avtomata / R. M. Babakov, Oleksandr Barkalov // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2017, no. 3, s. 57--62, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Modifikaciâ mikroprogrammnogo avtomata s operacionnym avtomatom perehodov i zamenoj vhodnyh peremennyh / R. M. Babakov, Oleksandr Barkalov // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2017, no. 6, s. 35--40, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Określenie czułości i swoistości badania ultrasonograficznego w ocenie węzłów chłonnych pachowych u kobiet leczonych z powodu raka piersi w województwie lubuskim w latach 2010-2015. Materiał własny Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze / Beata Iwanowska-Chomiak, Krzysztof Krasowski, Róża Poźniak-Balicka // Onkologia w Praktyce Klinicznej .- 2017, T. 3, supl. B, s. 11, ISSN: 1734-3542, , eISSN: 1734-6460,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Ocena odczynu popromiennego (OOP) u leczonych napromienianiem chorych na raka stercza w zależności od zastosowanej metody napromieniania: konformalnej 3D, IMRT, IGRT i V-MAT / Róża Poźniak-Balicka, Norbert Nowicki, Jacek Bojarski, Beata Iwanowska-Chomiak, Krzysztof Krasowski // Onkologia w Praktyce Klinicznej .- 2017, T. 3, supl. C, s. 6, ISSN: 1734-3542, , eISSN: 1734-6460,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Characterization of sprays for thermo-stabilized pneumatic nebulizer / Marek Ochowiak, Michał Doligalski, L. Broniarz-Press, M. Matuszak, Anna Gościniak // European Journal of Pharmaceutical Sciences .- 2016, Vol. 85, s. 53--58, ISSN: 0928-0987, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: inhaler, nebulizer, spray, thermo aerosol, two phase flow
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ejps.2016.01.022
[19] Hardware implementation of real-time Extreme Learning Machine in FPGA: analysis of precision, resource occupation and performance / Jose V. Frances-Villora, A. Rosado-Munoz, José M. Martínez-Villena, M. Bataller-Mompeán, Juan Fco. Guerrero, Marek Węgrzyn // Computers and Electrical Engineering .- 2016, Vol. 51, s. 139--156, ISSN: 0045-7906, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Embedded systems, Extreme Learning Machine - ELM, FPGA, Neural network hardware, Neural network training, On-chip machine learning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.compeleceng.2016.02.007
[20] Support tool for the combined software/hardware design of on-chip ELM training for SLFF neural networks / M. Bataller-Mompeán, José M. Martínez-Villena, Alfredo Rosado-Munoz, Jose V. Frances-Villora, Juan F. Guerrero-Martínez, Marek Węgrzyn, Marian Adamski // IEEE Transactions on Industrial Informatics .- 2016, Vol. 12, iss. 3, s. 1114--1123, ISSN: 1551-3203, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Extreme Learning Machine (ELM), FPGA, Neural Network hardware design, Software Design Environment, embedded systems, hardware implementation, on-chip ELM training
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1109/TII.2016.2554521
[21] Dual synthesis of Petri net based application specific logic controllers with increased safety / Jacek Tkacz, Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2016, Vol. 64, no. 3, s. 467--478, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGAs, Petri nets, critical safety, logic controllers, logic synthesis, verification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2016-0052
[22] A method of m-point sinusoidal signal amplitude estimation / Sergiusz Sienkowski // Measurement Science Review .- 2016, Vol. 16, s. 244--253, ISSN: 1335-8871, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: amplitude, estimator, maximum error, sinusoidal signal, three and four samples
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/msr-2016-0030
[23] Localization and behaviour examination of mobile node of wireless sensor network / Dariusz Eljasz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2016, nr 8, s. 211--214, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: IEEE 802.15.4, NS-2, bezprzewodowe sieci sensorowe, localization, lokalizacja, wireless sensor networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[24] Stanowisko do jednoczesnego pomiaru składowych mocy czynnej kilku odbiorników zniekształcających / Radosław Kłosiński, Arkadiusz Antoniewicz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2016, nr 8, s. 215--218, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: active power components, distorting load, error correction, korekcja błędów, non-sinusoidal currents, odbiornik zniekształcający, pomiar mocy, power measurement, prądy niesinusoidalne, składowe mocy czynnej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[25] Algorithm of periods determination of various priority tasks implementation in the measurement and control node / Piotr Powroźnik, Radosław Kłosiński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2016, nr 8, s. 224--227, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: elastic model of task scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, modification of task periods, modyfikacja okresów wykonywania zadań, scheduling tasks, szeregowanie zadań
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[26] SoC Research and Development Platform for Distributed Embedded Systems / Kazimierz Krzywicki, Oleksandr Barkalov, Grzegorz Andrzejewski, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // Przegląd Elektrotechniczny .- 2016, Tom 92, nr 10, s. 262--265, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CloudBus protocol, EmbedCloud structure, distributed systems, embedded systems, platforma badawcza, protokół CloudBus, research platform, struktura EmbedCloud, systemy rozproszone, systemy wbudowane
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.10.59
[27] Application of neural networks for predicting selected time scales on the basis of UTC and UTCr scales / Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2016, nr 10, s. 258--261, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, UTC(k) timescale, atomic clock, predicting [UTC - UTC(k)], prognozowanie [UTC - UTC(k)], sieci neuronowe GMDH, skala czasu UTC(k), zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.10.58
[28] Temperature influence on parameters of summer diesel fuel measured with the use of impedance spectroscopy / Łukasz Macioszek // Przegląd Elektrotechniczny .- 2016, nr 12, s. 213--216, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: diesel, fuel, impedance spectroscopy, olej napędowy, spektroskopia impedancyjna, temperatura, temperature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.12.55
[29] Ocena niepewności estymacji funkcji autokorelacji metodą Monte Carlo / Elżbieta Kawecka, Mariusz Krajewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2016, nr 11, s. 175--178, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, autocorrelation function, dither, funkcja autokorelacji, measurement uncertainty, metoda Monte Carlo, niepewność pomiaru
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.11.43
[30] A multiple-point estimator of sinusoidal signal power and its errors / Sergiusz Sienkowski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2016, nr 11, s. 183--186, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Gaussian noise, estymator punktowy, kwantowanie, moc, point estimator, power, quantisation, sinusoidal signal, sygnał sinusoidalny, szum Gaussa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.11.45
[31] Reduction of peak demand in micro smart grid by means of elastic model of power management / Piotr Powroźnik // Przegląd Elektrotechniczny .- 2016, nr 12, s. 205--208, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: electricity consumption, inteligentna sieć, inteligentne pomiary, peak demand, smart grid, smart metering, zapotrzebowanie na moc, zwiększone zapotrzebowanie na moc
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.12.53
[32] Frequency synchronization error correction by using DFT in sinusoidal voltage measurements / Mariusz Krajewski // Measurement Automation Monitoring .- 2016, Vol. 62, no. 7, s. 218--220, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DFT algorithm, accurate RMS voltage measurement, correction of synchronization error
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[33] An AC measurement system for use with resistive temperature sensors / Ryszard Rybski, Adam Walkowiak // Measurement Automation Monitoring .- 2016, Vol. 62, no. 8, s. 259--261, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: AC resistance thermometry, complex voltage ratio, resistance ratio measurement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[34] Multiplatform dedicated control ? measurement systems / Robert Szulim, Maria Szperkowska, Władysław Sieluk // Measurement Automation Monitoring .- 2016, Vol. 62, no. 7, s. 241--244, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: control-measurement systems, multiplatform systems, radiation monitoring systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[35] The Azure platform in measuring - control systems based on Internet of Things concept / Robert Szulim, Adam Markowski, Emil Michta // Measurement Automation Monitoring .- 2016, Vol. 62, no. 7, s. 245--247, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Cloud Computing, Control-Measurement Systems, Internet of Things
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[36] Algebraičeskaâ interpretaciâ mikroprogramnogo avtomata s operacionnym avtomatom perehodov / R. M. Babakov, Oleksandr Barkalov // Kibernetika i Sistemnyj Analiz .- 2016, T. 52, no. 2, s. 22--29, ISSN: 0023-1274, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[37] Algebraic interpretation of a microprogram finite-state machine with datapath of transitions / R. M. Babakov, Oleksandr Barkalov // Cybernetics and Systems Analysis .- 2016, Vol. 52, no. 2, s. 191--198, ISSN: 1060-0396, , eISSN: 1573-8337, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: datapath of transitions, isomorphism, microprogram finite-state machine, partial transition function, transition algebra
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s10559-016-9814-5
[38] Three- and six-point estimators of sinusoidal signal characteristics / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // International Journal of Electronics Letters .- 2016, Vol. 2016, s. 1--11, ISSN: 2168-1724, , eISSN: 2168-1732,
Słowa kluczowe: Autocorrelation function, estimation errors, mean square value, quantisation, three- and six-point estimators
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1080/21681724.2016.1209570
[39] Realizaciâ shemy sovmessennogo avtomata v bazise FPGA / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2016, no. 15, s. 10--19, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[40] Umien'šenie čisla LUT-elementov v sheme sovmescennogo avtomata / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko, V. V. Gorina // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2016, no. 3, s. 16--22, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[41] Optimal'noe kodirovanie sostoânij c sovmescennom avtomate / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2016, no. 6, s. 34--39, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[42] Impedance comparison using unbalanced bridge with digital sine wave voltage sources / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Kamil Kontorski // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2015, Vol. 64, no. 12, s. 3380--3386, ISSN: 0018-9456, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: impedance, impedance bridge, measurement techniques, veltage ratio
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)
[43] Elektromagnetyzm w polityce ochrony zdrowia osób starszych / Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2015, nr 1, s. 192--194, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: elderly, fall prevention, profilaktyka upadków, seniorzy, technologia bezprzewodowa, wireless technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2015.01.43
[44] Simple distributed system hardware platform for basic research / Kazimierz Krzywicki, Grzegorz Andrzejewski // Measurement Automation Monitoring .- 2015, Vol. 61, nr 2, s. 47--50, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: distributed systems, embedded systems, microcontrollers, simple hardware platform
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[45] Comparison of two Buffers for Impedance Metrology / Marian Kampik, Janusz Tokarski, Krzysztof Musioł, Wojciech Barwinek, Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Jaani Nissila // Measurement Automation Monitoring: formerty: Pomiary Automatyka Kontrola .- 2015, Vol. 61, no. 5, s. 127--131, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bridge circuits, impedance, measurement standards, metrology, precision measurements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[46] Monitorowanie aktywności fizycznej osób starszych a źródła pól elektromagnetycznych / Anna Pławiak-Mowna, Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając // Przegląd Elektrotechniczny .- 2015, nr 12, s. 198--200, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna seniorów, electromagnetic fields sources, falls prevention, physical activity of the elderly, profilaktyka upadków, seniorzy, zagrożenia przesyłu danych, źródła pól elektromagnetycznych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2015.12.51
[47] Adaptation of the two sources of code and one-hot encoding method for designing a model of microprogram control unit with output identification / Łukasz Smoliński, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // Intelligent Control and Automation .- 2015, Vol. 6, s. 116--125, ISSN: 2153-0653, , eISSN: 2153-0661, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CLB, CMCU, CPLD, One-Hot Encoding, PAL, Two Sources of Code, UFM
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4236/ica.2015.62012
[48] Sintez sovmescennogo mikroprogrammnogo avtomata v bazise FRGA / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2015, no. 14, s. 32--39, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[49] Realizaciâ funkcii perehodov mikroprogramnogo avtomata na baze operacionnogo avtomata / R. M. Babakov, Oleksandr Barkalov // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2015, no. 5, s. 22--29, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[50] Optimizaciâ shemy avtomata Mira s dvumâ istočnikami kodov / Oleksandr Barkalov, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko, Larysa Titarenko // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny: informacionnye tehnologii : meždunarodnyj naučnyj žurnal .- 2015, no. 2, s. 58--63, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[51] Design of EMB-based Mealy FSMs with transformation of output functions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek, Marek Węgrzyn // IFAC-PapersOnLine .- 2015, Vol. 48, no. 10, s. 197--201, ISSN: 2405-8963, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: EMB, FPGA, Mealy finite-state machine, design, structure table
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.08.131
[52] Hardware reduction for EMB-based Mealy FSM / Małgorzata Kołopieńczyk, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Marek Węgrzyn // IFAC-PapersOnLine .- 2015, Vol. 48, no. 10, s. 202--207, ISSN: 2405-8963, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.08.132
[53] Drugie pierwotne nowotwory złośliwe po przebytym leczeniu onkologicznym - materiał własny Lubuskiego Ośrodka Onkologii i Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych w Zielonej Górze w latach 2007-2015 / Beata Iwanowska-Chomiak, Krzysztof Rogoziewicz, Paulina Myśliwiec, Róża Poźniak-Balicka, Małgorzata Wachowiak, Justyna Żurawska-Kaczorowska, Krzysztof Krasowski // Onkologia w Praktyce Klinicznej .- 2015, T. 11, supl. D, s. 11, ISSN: 1734-3542, , eISSN: 1734-6460,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[54] Hardware reduction in CPLD-based Moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Journal of Circuits, Systems, and Computers .- 2014, Vol. 23, no. 6, s. 1--21, ISSN: 0218-1266, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, logic synthesis, pseudoequivalent states, state assignment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[55] Testing of energy meters under three-phase determined and random nonsinusoidal conditions / Andrzej Olencki, Piotr Mróz // Metrology and Measurement Systems .- 2014, Vol. 21, no. 2, s. 217--232, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/mms-2014-0019
Pobierz pliki źródłowe >>>
[56] Cyfrowy mostek impedancji na bazie komercyjnej karty akwizycji danych / Ryszard Rybski, Kamil Kontorski, Janusz Kaczmarek // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, R. 90, nr 2, s. 149--151, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cyfrowy mostek impedancji, digital impedance bridge, generator dwufazowy, impedance measurement, pomiary impedancji, two-phase generator
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[57] Badanie elektrod o zwiększonej pojemności elektrycznej w spektroskopii impedancyjnej cieczy słaboprzewodzących / Łukasz Macioszek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 3, s. 176--178, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[58] Badanie właściwości olejów napędowych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej / Łukasz Macioszek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 8, s. 626--628, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: obwód zastępczy, olej napędowy, spektroskopia impedancyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[59] Dependence of mobile robot task scheduling on fitness functions / Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, nr 7, s. 43--47, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastic task model scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, heuristic algorithms, scheduling tasks, szeregowanie zadań
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[60] Badania wpływu długości przewodów łączących na dokładność cyfrowego komparatora niezrównoważonego / Kamil Kontorski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 2, s. 77--79, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: coaxial cables, coaxial divider, cyfrowy niezrównoważony komparator impedancji, czwórniki, digital unbalanced impedance comparator, dzielnik wpółosiowy, four-terminal elements, przewody współosiowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[61] Communication structures and rule based energy management in AMI systems / Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, nr 9, s. 170--175, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: AMI, Communication Structures, Energy Management, Struktury komunikacyjne, Zarządzanie energią
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[62] Inteligentne podstacje elektroenergetyczne / Emil Michta, Robert Szulim, Adam Markowski, Wiesław Miczulski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, nr 11, s. 42--44, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: IEC 61850, computer networks, podstacje energetyczne, power substations, sieci komputerowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[63] Zastosowanie rozwiązań programowych standardu IEC 61850 typu Open - Source do integracji systemów pomiarowo-sterujących / Robert Szulim // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, nr 11, s. 48--50, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: IEC 61850, Open-Source solutions, gateway, biblioteki Open - Source, integracja urządzeń pomiarowo-sterujących
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[64] Interfejsy wymiany danych w systemach rozproszonych / Kazimierz Krzywicki, Grzegorz Andrzejewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 7, s. 495--497, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: communication protocols, data exchange, distributed systems, protokoły komunikacyjne, systemy rozproszone, wymiana danych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[65] Algorytm selekcji wykorzystujący teorię hipergrafów / Łukasz Stefanowicz, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 7, s. 516--518, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: State Machine Components (SMCs), exact transversal, hipergraf, hipergraf transweral dokładnych, hypergraph, implikanty proste, podsieci automatowe, prime implicants, selection, selekcja, transversal, transwersala, transwersala dokładna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[66] Wykorzystanie pseudostanów historii do modelowania sytuacji awaryjnych w maszynie stanów UML / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski, Łukasz Stefanowicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 7, s. 513--515, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML, history pseudostate, logic controller, maszyna stanów, pesudostan historii, state machine, sterownik logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[67] Standardy w rozwoju systemów zarządzania energią w budynkach / Adam Markowski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, nr 11, s. 39--41, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: brama domowa, demand response, energy management system, odpowiedź strony popytowej, residential gateway, system zarządzania energią
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[68] Porównanie właściwości algorytmu DFT i klasycznego w pomiarze napięcia z zastosowaniem woltomierza próbkującego / Mariusz Krajewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, nr 11, s. 29--31, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: DFT algorithm, Monte Carlo method, RMS voltage measurement, algorytm DFT, algorytm klasyczny, classical algorithm, metoda Monte Carlo, niepewność pomiaru, pomiar napięcia skutecznego, sampling voltmeter, uncertainty measurement, woltomierz próbkujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[69] Evaluation of the measurement system for determination of frequency characteristics of functional blocks used in AC impedance bridges / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik, Edyta Dudek, Adam Ziółek // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, nr 11, s. 45--47, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibration, kalibracja, measurement system, pomiar stosunku napięć, system pomiarowy, voltage ratio measurement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[70] CMCU model with base structure dedicated for CPLD systems / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Łukasz Smoliński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, nr 12, s. 25--29, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CMCU, CPLD, PAL, UFM
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[71] Badania olejów napędowych metodą dielektrometrii opartą na spektroskopii impedancyjnej / Łukasz Macioszek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 942--944, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dielectric spectroscopy, dielektrometria, diesel fuel, impedance spectroscopy, olej napędowy, spektroskopia impedancyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[72] Sprawdzanie dokładności szacowania wartości oczekiwanej metodą Monte Carlo / Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 945--947, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Gaussian distribution, Monte Carlo method, mean value, metoda Monte Carlo, rozkład Gaussa, wartość oczekiwana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[73] Badanie własności wybranej charakterystyki sygnału sinusoidalnego wyznaczanej na podstawie sześciu próbek sygnału / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 948--950, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation function, funkcja autokorelacji, mean square estimator, six signal samples, sześć próbek sygnału, wartość średniokwadratowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[74] Synchronizacja okien czasowych przy wyznaczaniu widma za pomocą MDFT / Radosław Kłosiński // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 951--953, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: discrete Fourier Transform, dyskretne przekształcenie Fouriera, okna czasowe, przeciek widma, spectrum leakage, time windows
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[75] Wzmacniacz pomiarowy o podwyższonych parametrach metrologicznych do zastosowań w paśmie akustycznym / Leszek Furmankiewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 954--956, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: precision instrumentation amplifier, precyzyjny wzmacniacz pomiarowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[76] Zastosowanie bezprzewodowych sieci sensorowych w lokalizacji zwarć doziemnych linii napowietrznych SN / Dariusz Eljasz, Paweł Urbański // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 960--962, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ground fault location, lokalizator zwarć doziemnych, sieci sensorowe, wireless sensor networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[77] Przykłady aplikacji pomiarowych opracowanych w zintegrowanym środowisku programistycznym / Sergiusz Sienkowski, Grzegorz Krzesiński, Michał Lechki // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 969--971, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: LabVIEW, aplikacje pomiarowe, measurement applications
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[78] Porównanie przydatności sieci neuronowych typu GRNN i RBF do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Łukasz Sobolewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 972--974, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GRNN neural network, RBF neural network, atomic clock, national timescale UTC(PL), polska skala czasu UTC(PL), sieci neuronowe GRNN, sieci neuronowe RBF, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[79] Wyznaczanie granicznych błędów pomiaru parametrów sygnału sinusoidalnego spowodowanych kwantyzacją / Kamil Kontorski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 975--977, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ADC, DFT, amplituda i przesunięcie kąta fazowego, amplitude and phase angle, analiza matematyczna, mathematical analysis, periodic signal, przetowornik A/C, próbkowanie, signal sampling, sygnał okresowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[80] System wspierający diagnostykę rodzin pszczelich / Grzegorz Krzywoszyja, Grzegorz Andrzejewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 978--981, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bees, condition, diagnostics, diagnostyka, dźwięki, pszczoły, sounds, stan
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[81] Mikrosieć energetyczna z turbiną gazową i instalacją PV / Radosław Grech, Emil Michta // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 982--984, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Micro Gas Turbine, PV, Power Microgrids, mikrosieci energetyczne, mikroturbiny gazowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[82] Wykorzystanie aparatury EAZ do eliminowania niekorzystnych zjawisk w sieciach średnich napięć z generacją rozproszoną / Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 988--990, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: CZIP-PRO 1 E, distributed energy sources protection, generacja rozproszona, zabezpieczenia energetyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[83] Synthesis of Moore FSM with expanded coding space / Olena Hebda, Larysa Titarenko // International Journal of Computer and Information Technology .- 2014, Vol. 3, no. 1, s. 31--36, ISSN: 2279-0764, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Moore FSM, PLA, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[84] The application and adaptation of the two sources of code and natural encoding method for designing a model of microprogram control unit with base structure / Łukasz Smoliński, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // Circuits and Systems .- 2014, Vol. 5, s. 301--308, ISSN: 2153-1285, , eISSN: 2153-1293, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CLB, CMCU, CPDL, PAL, UFM, natural encoding, one-hot encoding, two sources of code
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4236/cs.2014.512031
[85] Realizaciâ shemy ustrojstva upravleniâ s dvumâ istočnikami kodov / Oleksandr Barkalov, Grzegorz Bazydło, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko, Larysa Titarenko // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2014, no. 13, s. 157--164, ISSN: 1817-9908, : rys.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[86] Transition Based Synthesis with Modular Encoding of Petri Nets into FPGAs / Arkadiusz Bukowiec, Jacek Tkacz, Marian Adamski // Advances in Electrical and Electronic Engineering .- 2014, Vol. 12, no 5, s. 435--442, ISSN: 1336-1376, , eISSN: 1804-3119, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Petri net, application specific logic controller, logic synthesis, structural decomposition
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.15598/aeee.v12i5.1102
[87] From UML specification into FPGA implementation / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Alfredo Rosado-Munoz // Advances in Electrical and Electronic Engineering .- 2014, Vol. 12, no. 5, s. 452--458, ISSN: 1336-1376, , eISSN: 1804-3119, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, UML, Verilog, logic controllers
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.15598/aeee.v12i5.1147
[88] O ptimizaciâ shemy kompozicionnogo mikroprogrammnogo ustrojstva upravleniâ s obscej pamât'u / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, I. Â Zeleneva, S. A. Cololo // Radioelektronika Informatika Upravlinnja .- 2014, no 1, s. 140--145 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.15588/1607-3274-2014-1-20
[89] A new elastic scheduling task model in the node of a control and measurement system / Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik // Metrology and Measurement Systems .- 2013, Vol. 20, no 1, s. 87--98, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: elastic scheduling task model, heuristic algorithms, measurement and control systems, task scheduling, time deadline fulfilment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[90] Hardware reduction in FPGA-based moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, R. V. Malheva, K. A. Soldatov // Journal of Circuits, Systems, and Computers .- 2013, Vol. 22, no. 3, s. 1--20, ISSN: 0218-1266, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: EMB, FPGA, GSA, LUT, moore FSM, pseudoequivalent states
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1142/S0218126613500060
[91] A high-resolution PXI digitizer for a low-value-resistor calibration system / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2013, Vol. 62, no. 6, s. 1783--1788, ISSN: 0018-9456, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analog?digital conversion, digitizer, impedance measurement, phase measurement, voltage ratio
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1109/TIM.2012.2225958
[92] Estimation of random variable distribution parameters by the Monte Carlo method / Sergiusz Sienkowski // Metrology and Measurement Systems .- 2013, Vol. 20, no. 2, s. 249--262, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, mean, mean square, variance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[93] Integrated system for monitoring and control of the national time and frequency standard / Janusz Kaczmarek, Wiesław Miczulski, Mirosław Kozioł, Albin Czubla // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2013, Vol. 62, no. 10, s. 2828--2838, ISSN: 0018-9456, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: distributed measurement system, prediction methods, time and frequency standard, time scale
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[94] Prediction of corrections for the Polish time scale UTC(PL) using artificial neural networks / Marcel Luzar, Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, Józef Korbicz // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2013, Vol. 61, no. 3, s. 589--594, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale, neural network, prediction methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/bpasts-2013-0060
[95] Cross-correlation function determination by using deterministic and randomized quantization / Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 1a, s. 81--83, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cross-correlation function, deterministic quantization, estimator, estymator, funkcja korelacji wzajemnej, kwantowanie deterministyczne, kwantowanie randomizowane, randomized quantization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[96] A study of the metrological properties of a two-channel sampling module for an AC standard resistor calibration system / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 1a, s. 78--80, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analog-digital conversion, impedance measurement, moduł próbkujący, phase measurement, pomiary fazy, pomiary impedancji, przetwarzanie analogowo-cyfrowe, sampling module
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[97] Makromodele i liniowy szerokopasmowy schemat zastępczy wzmacniacza operacyjnego / Jan Wiśniewski, Piotr Mróz // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 2013, nr 1, s. 78--81, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[98] Pomiary komparatorowe stosunku impedancji wzorcowych różnego typu / Kamil Kontorski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 1, s. 6--8, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: impedancje pasożytnicze, mostek transformatorowy, próbkujący moduł pomiarowy, stosunek impedancji, zespolony stosunek napięć
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[99] Ograniczenia cyfrowego przetwornika impedancji AD5933 / Łukasz Macioszek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 1, s. 16--18, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: AD5933, pomiar impedancji, przetwornik impedancji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[100] Porównanie metod prognozowania zastosowanych w sieci neuronowej GMDH przeznaczonej do wyznaczania prognozy poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Łukasz Sobolewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 1, s. 23--25, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: polska skala czasu UTC(PL), sieci neuronowe GMDH, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[101] Porównanie właściwości czasowych wybranych rozwiązań Ethernetu przemysłowego / Adam Markowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 1, s. 70--72, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Ethernet przemysłowy, czas cyklu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[102] Wpływ dodatkowych danych wejściowych w sieci neuronowej na wynik prognozowania poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 4, s. 312--315, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale UTC(PL), neural network, polska skala czasu UTC(PL), sieci neuronowe, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[103] Aktywny transformator izolujący do zastosowań w pomiarach dokładnych w paśmie akustycznym / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 4, s. 323--325, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: błąd przekładni napięciowej, impedancja wejściowa, input impedance, instrument transformer, isolation voltage transformer, transformator izolujący, transformator pomiarowy, voltage ratio error
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[104] Analiza tablic decyzyjnych z wykorzystaniem monotonicznego rachunku sekwentów / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 6, s. 33--36, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gentzen, automated reasoning, automatyczne dowodzenie twierdzeń, decision tables, hypergraph, rachunek sekwentów Gentzena, tablice decyzyjne, transversal
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[105] Predicting corrections for the UTC(PL) based on the UTC Rapid scale / Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 2013, nr 6, s. 22--24, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[106] Redukcja układu logicznego mikroprogramowanego automatu Moore'a przy kodowaniu zbiorów wyjściowych zmiennych / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 8, s. 772--775, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: logic circuit, micropgrammable Moore automaton, mikroprogramowany automat Moore'a, nano-PLA, pseudoequivalent states, stany pseudoekwiwalentne, układ logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[107] Synteza automatu Moore'a z wbudowanym blokiem pamięci w strukturach programowalnych / Małgorzata Kołopieńczyk, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 8, s. 776--780, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Embedded Memory Block, FPGA, Moore FSM, RAM, design, logic circuit, mealy FSM, projektowanie, układy logiczne, wbudowane bloki pamięci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[108] Pomiary stosunku impedancji wzorcowych w układzie komparatora z zastosowaniem metody przestawienia / Kamil Kontorski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 4, s. 319--322, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: complex voltage ratio, impedance ratio, impedancje pasożytnicze, mostek transformatorowy, parasitic impedances, próbkujący moduł pomiarowy, sampling voltmeter, stosunek impedancji, stray, transformer bridge, zespolony stosunek napięć
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[109] Koncepcja systemu monitorowania rodzin pszczelich / Grzegorz Krzywoszyja, Przemysław Binder, Grzegorz Andrzejewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 9, s. 118--123, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bees, diagnostics, diagnostyka, dźwięki, pszczoły, sounds, stan, state
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[110] Monitorowanie wywozu odpadów w technologii RFID / Sławomir Nikiel, Michał Doligalski, Mirosław Włodarczyk, Bartosz Bandrowski // Logistyka .- 2013, nr 5, s. 348--351, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[111] Probabilistic properties of sinusoidal signal autocorrelation function / Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 11, s. 98--100, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: arcsine distribution, autocorrelation function, funkcja autokorelacji, mean, rozkład arcsin, variance, wariancja, wartość oczekiwana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[112] Synteza automatu Mealy'ego z wbudowanym blokiem pamięci w strukturach programowalnych / Małgorzata Kołopieńczyk, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 11, s. 109--113, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Mealy FSM, automat Mealy'ego, design, embedded memory block, logic circuit, projektowanie, układy logiczne, wbudowane bloki pamięci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[113] Reduction of the Memory Size in the Microprogrammed Controllers / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski, Jakub Lipiński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 11, s. 114--117, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: hipergrafy, hypergraphs, konwerter adresów, memory, microinstruction decoder, microprogrammed controllers, pamięć, reduction, redukcja, sterowniki mikroprogramowane
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[114] Determining autocorrelation function values from six sinusoidal signal samples / Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, Piotr Mróz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 11, s. 118--120, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation function, autocorrelogram, autokorelogram, czasochłonność, funkcja autokorelacji, time complexity, time consumption, złożoność obliczeniowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[115] Selection of wavelet video codec parameters to optimize coding time / Andrzej Popławski // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2013, Vol. 59, no. 4, s. 341--349, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: optimization, scalability, wavelet video coding
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/eletel-2013-0041
[116] Experimental comparison of synthesis tools Altera Quartus II and synthagate / Marek Węgrzyn, Andrei Karatkevich // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2013, Vol. 59, no. 4, s. 357--362, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, VHDL, logic design, logic devices, state machines
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/eletel-2013-0043
Pobierz pliki źródłowe >>>
[117] Partial reconfiguration in the field of logic controllers design / Michał Doligalski, Arkadiusz Bukowiec // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2013, Vol. 59, no. 4, s. 351--356, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: HCfgPN, UMLstate machine diagram, logic controller, verilog
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/eletel-2013-0042
[118] Structured mapping of Petri net states and events for FPGA implementations / Jacek Tkacz, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2013, Vol. 59, no. 4, s. 331--339, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Gentzen sequents, Petri net coloring, VHDL, configurable logic controllers, hypergraph, interpreted Petri net state space, local and global state encoding, logic design
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/eletel-2013-0040
[119] Implementation of algorithm of Petri nets distributed synthesis into FPGA / Arkadiusz Bukowiec, Jacek Tkacz, Tomasz Gratkowski, Tomasz Gidlewicz // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2013, Vol. 59, no. 4, s. 317--324, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: C#, FPGA, Petri net, decomposition, logic synthesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/eletel-2013-0038
[120] Rozpoznawanie symboli języka migowego z wykorzystaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów / Artur Fogiel, Jacek Tkacz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 11, s. 1167--1170, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: OpenCV, OpenNi, język migowy, microsoft Kinect, sign language
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[121] Optymalizacja układu logicznego mikroprogramowanego automatu Moore'a przy użyciu nano-PLA / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 11, s. 1186--1190, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: logic circuit, microprogrammable Moore automaton, mikroprogramowany automat Moore'a, nano-PLA, pseudoequivalent states, stany pseudoekwiwalentne, układ logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[122] Synthesis of finite state machines with use of pseudoequivalent states / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 11, s. 1198--1202, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, automat Moore'a, logic synthesis, state assignment, synteza logiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[123] Elektroniczny system oceny stanu biologicznego rodzin pszczelich / Grzegorz Krzywoszyja, Grzegorz Andrzejewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 11, s. 1203--1206, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dźwięki, expert system, honeybee, microcontroller, mikrokontroler, pszczoły, sound, system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[124] Wspomaganie realizacji studenckich grupowych projektów IT - rozwój systemu SVN i przykłady zastosowania / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 11, s. 1231--1234, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: data visualization, projekt grupowy, system SVN, team project, version control system, wizualizacja wyników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[125] Dekompozycja sieci jako metoda analizy parametrów czasowych w złożonych strukturach bezprzewodowych sieci sensorowych standardu IEEE 802.15.4 / Dariusz Eljasz // Studia Informatica .- 2013, Vol. 34, no. 3, s. 81--92, ISSN: 0208-7286, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: IEEE 802.15.4, M/G/1 PS, dekompozycja sieci, network decomposition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[126] A solution to detect and provent the falls of geriatric patients / Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 12, s. 350--352, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: detekcja upadków, fall detection, fall prevention, geriatric problems, prewencja upadków, problemy geriatryczne, rozwiązania technologiczne w ochronie zdrowia, technology support in healthcare
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[127] Analiza porównawcza narzędzi syntezy Altera Quartus II i Synthagate / Marek Węgrzyn, Andrei Karatkevich // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 12, s. 380--383, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, automaty skończone, computer-aided design, finite-state machines, logical design, logical devices, projektowanie wspomagane komputerowo, synteza logiczna, układy cyfrowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[128] Modification of the microcommand addressing system in a control unit with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. N. Miroshkin // Cybernetics and Systems Analysis .- 2013, Vol. 49, no. 1, s. 139--148, ISSN: 1060-0396, , eISSN: 1573-8337, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA programmable logic, code sharing, compositional microprogram control unit, control unit, graph-scheme of an algorithm, microcommand addressing
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s10559-013-9494-3
[129] Umien'šenie apparaturnyh zatrat v ustrojstve upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. S. Lavrik // Kibernetika i Sistemnyj Analiz .- 2013, T. 49, no. 3, s. 113--123, ISSN: 0023-1274, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[130] Distributed control system design as Petri nets for FPGAs / Arkadiusz Bukowiec // International Journal of Design, Analysis and Tools for Integrated Circuits and Systems .- 2013, Vol. 4, no. 2, s. 1--9, ISSN: 2223-523X, , eISSN: 2071-2987, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Boolean algebra, decomposition, field programmable gate arrays, logic synthesis, sequential circuits
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[131] Design of structured configurable controllers using Gentzen reasoning / Jacek Tkacz, Marian Adamski // International Journal of Design, Analysis and Tools for Integrated Circuits and Systems .- 2013, Vol. 4, no. 2, s. 1--8, ISSN: 2223-523X, , eISSN: 2071-2987, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Gentzen logic, Petri net, VHDL, logic controllers, logic synthesis, sequents
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[132] Ispol'zovanie menšego količestva resursov kristalla FPGA v sheme avtomata Mura / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, R. V. Malcheva, K. A. Soldatov // Kibernetika i Sistemnyj Analiz .- 2013, T. 49, no. 6, s. 174--182, ISSN: 0023-1274, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[133] Reducting the use of resources in the FPGA circuit of a Moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, R. V. Malcheva, K. A. Soldatov // Cybernetics and Systems Analysis .- 2013, Vol. 49, no. 6, s. 951--958, ISSN: 1060-0396, , eISSN: 1573-8337, : bibliogr.rys.tab.summ. .- Translated from Kibernetika i Sistemnyi Analiz, No. 6, pp. 174--182, November-December 2013.
Słowa kluczowe: FPGA, Moore finite-state machine, flowgraph of an algorithm, pseudoequivalent state
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s10559-013-9586-0
[134] Modifikaciâ sistemy adresacij mikrokomand v ustrojstve upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. N. Miroškin // Kibernetika i Sistemnyj Analiz .- 2013, T. 49, no. 1, s. 161--171, ISSN: 0023-1274, : bibliogr.rys.tab.wykr. .- [również w j. ang.]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[135] Realizaciâ shemy ustrojstva upravleniâ na FPGA / Oleksandr Barkalov, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2013, no. 1, s. 42--45, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[136] Reduction of hardware expenses in control unit with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. S. Lavrik // Cybernetics and Systems Analysis .- 2013, Vol. 49, no. 3, s. 424--434, ISSN: 1060-0396, , eISSN: 1573-8337, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- Translated from Kibernetika i Sistemnyi Analiz, No. 3, May-June, 2013, pp. 113--123
Słowa kluczowe: addressing of microcommands, code sharing, compositional microprogram control unit, control unit, flowchart of algorithm, programmable logic devices of CPLD type
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 1060-0396/13/4903-0424
[137] Umen'šenie čisla LUT-elementov v sheme avtomata Mura / Oleksandr Barkalov(*), Larysa Titarenko(*), S. A. Cololo, A. N. Miroškin // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2013, no. 6, s. 44--48, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[138] Wyznaczanie P-inwariantów i pokrycia sieci Petriego z wykorzystaniem programowania liniowego / Robert Dylewski, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 3a, s. 165--169, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: P-invariants, P-inwarianty, Petri net, Petri net cover, SM-dekomponowana sieć Petriego, linear programming, pokrycie sieci Petriego, programowanie liniowe, sieć Petriego, state machine decomposable net
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[139] Influence of the GMDH neural network data preparation method on UTC(PL) correction prediction results / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // Metrology and Measurement Systems .- 2012, Vol. 19, no 1, s. 123--132, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, atomic clock, national timescale, time series analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[140] Ocena dokładności cyfrowej estymacji podstawowych parametrów sygnałów / Sergiusz Sienkowski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 3a, s. 191--194, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bias, błąd średniokwadratowy, estimator, estymator, mean squared error, niepewność, obciążenie, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[141] Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji wzorcowania multimetrów i kalibratorów / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, Paweł Zawadzki // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 1b, s. 213--216, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: aplikacja pomiarowa, calibration, calibrator, dokładność, kalibrator, measurement application, multimeter, multimetr, niepewność, uncertainty, wzorcowanie
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[142] Application of hypergraphs to the reduction of the memory size in the Microprogrammed Controllers with Address Converter / Marian Adamski, Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Łukasz Stefanowicz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 8, s. 134--136, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: address converter, hipergrafy, hypergraphs, konwerter adresów, memory, microprogrammed controllers, pamięćredukcja, reduction, sterowniki mikroprogramowane
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[143] Kodowanie makrostanów rekonfigurowalnego sterownika matrycowego na podstawie struktury topologicznej interpretowanej sieci Petriego / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 8, s. 137--140, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gentzen sequents, Petri net colouring, formal reasoning, hipergraf sekwencyjności, hypergraph, interpreted Petri net state space, kodowanie stanów lokalnych i globalnych, local and global state encoding, przestrzeń stanów interpretowanej sieci Petriego, sekwenty Gentzena, wnioskowanie formalne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[144] Koncepcja i realizacja systemu wnioskującego Gentzena z wykorzystaniem RDBMS - IBM DB2 / Adam Gaczyński, Jacek Tkacz, Michał Doligalski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 8, s. 148--151, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bazy danych, databases, dowodzenie twierdzeń, rachunek zdań, symbolic reasoning, theorem proving, wnioskowanie symboliczne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[145] Wzorzec czasu i częstotliwości dyscyplinowany systemem GPS / Michał Doligalski, Sławomir Nikiel, Jarosław Żołyński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 8, s. 152--154, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ETR, GNSS, frequency standard, time standard, wzorzec czasu, wzorzec częstotliwości
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[146] Dwufazowy cyfrowy generator napięć sinusoidalnych do zastosowań w dokładnych pomiarach impedancji / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 1, s. 27--29, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DDS method, cyfrowy generator napięcia, digital voltage generator, impedance measurement, metoda DDs, pomiary impedancji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[147] Dostosowanie funkcjonalności systemu edukacji w zakresie kardioimplantów do potrzeb osób z dysfunkcjami / Anna Pławiak-Mowna, Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 1, s. 44--47, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: I/O device, cardiac medical electronic implants, elektroniczne implanty kardiologiczne, podnoszenie świadomości pacjentów, remote/distance education, specialized equipment, specjalistyczny sprzęt, urządzenia I/O
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[148] Optimization of control unit based on construction of CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Łukasz Smoliński // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 1, s. 93--96, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, mikroprogram control unit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[149] Kodowanie klas POLC w mikroprogramowanych układach sterujących / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 1, s. 97--100, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: code sharing, embedded memory, microprogram control unit, osadzony blok pamięci, tablica LUT, układ FPGA, układ mikroprogramowany, współdzielenie kodów, łańcuch bloków operacyjnych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[150] Synthesis of FSMs based on architectural decomposition with joined multiple encoding / Arkadiusz Bukowiec // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no 1, s. 35--41, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Boolean algebra, Field Programmable Gate Arrays, circuit synthesis, sequential circuits
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/v10177-012-0005-7
[151] UML modelling in rigorous design methodology for discrete controllers / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski, Michał Doligalski, Jacek Tkacz, Arkadiusz Bukowiec // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no 1, s. 27--34, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: UML modelling, binary controller, decomposition, digital synthesis, formal analysis, verification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/v10177-012-0004-8
[152] Petri net based specification in the design of logic controllers with exception handling mechanism / Michał Doligalski, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no 1, s. 43--48, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Logic controller, UML, dual specification, hierarchical Petri net, state machine diagram
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/v10177-012-0004-8
[153] Model M/G/1 PS w procesie modelowania mechanizmu CSMA-CA sieci standardu IEEE 802.15.4 / Dariusz Eljasz, Jacek Bojarski // Studia Informatica .- 2012, Vol. 33, no 3A, s. 37--47, ISSN: 0208-7286, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: IEEE 802.14.4, M/G/1 PS, modele kolejkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[154] Wpływ parametrów funkcji celu na dobór nastaw okresów w elastycznym modelu szeregowania zadań / Piotr Powroźnik // Studia Informatica .- 2012, Vol. 33, no 3A, s. 101--110, ISSN: 0208-7286, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastyczny model szeregowania zadań, funkcja celu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[155] Rozproszony system sterowania o architekturze GALS projektowany z wykorzystaniem sieci Petriego / Arkadiusz Bukowiec // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 6, s. 502--505, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, dekompozycja, sieć Petriego, sterownik logiczny, synteza logiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[156] Platforma do zarządzania zadaniami wielokrotnego użycia / Tomasz Gratkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 6, s. 530--531, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: metodyki procesu wytwórczego oprogramowania, tworzenie listy zadań, wspomaganie procesu wytwórczego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[157] Zastosowanie układów reprogramowalnych FPGA w projekcie "Inteligentny Dom" / Łukasz Stefanowicz, Remigiusz Wiśniewski, Marek Węgrzyn // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 7, s. 614--616, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Android, FPGA, Windows Mobile, control system, inteligenny dom, intelligent house, remote control, reprogrammable devices, sterowanie zdalne, system sterowania, układy reprogramowalne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[158] Wielomianowy algorytm wyznaczania hipergrafu współbieżności w sieciach Petriego swobodnego wyboru / Remigiusz Wiśniewski, Monika Wiśniewska, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 7, s. 650--652, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri net, cpncurrency hypergraph, decomposition, dekompozycja, hipergraf współbieżności, sieć Petriego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[159] Synthesis of Moore FSM with encoding of collections of microoperations implemented with ASIC / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 6, s. 514--518, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Moore FSM, customized matrix, graph-scheme of algorithm, pseudoequivalent states
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[160] Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym / Robert Dąbrowski, Maciej Dzikuć // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 9, s. 819--821, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment, brown coal, electrical energy, energia elektryczna, gaz ziemny, natural gas, ocena cyklu życia, węgiel brunatny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[161] Hierarchical configurable Petri net modeling in VHDL / Michał Doligalski, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no. 4, s. 397--402, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML state machine diagram, VHDL, index Terms - HCfgPN, logic controller
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 0.2478/v10177-012-0054-y
[162] Właściwości metody programowej korekcji błędów częstotliwościowych transformatora prądowego w zakresie nieliniowej pracy przy pomiarach mocy / Leszek Furmankiewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 9, s. 767--769, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: błędy częstotliwościowe, current transformer, frequency error correction, frequency errors, korekcja błędów częstotliwościowych, przekładnik prądowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[163] Budowa budżetu niepewności z zastosowaniem metody Monte Carlo do analizy właściwości algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów / Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 9, s. 770--772, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów, budżet niepewności, digital signal algorithms, metoda Monte Carlo, the Monte Carlo method, uncertainty budget
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[164] Zintegrowany cyfrowy system zabezpieczeń i pomiarów dla rozdzielni średniego napięcia / Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 9, s. 795--797, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: cyfrowy system zabezpieczeń stacji średniego napięcia, digital protection system for medium-voltage stations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[165] Integracja systemów pomiarowo-sterujących z urządzeniami Video IP / Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 9, s. 798--800, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Video IP devices, measurement and control systems, systemy pomiarowo-sterujące, urządzenia Video IP
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[166] Sieci ZigBee w systemach Smart Metering / Emil Michta // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 10, s. 844--846, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Smart Metering, ZigBee Networks, stacjonarne monitory promieniowania, systemy monitorowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[167] Wyznaczanie parametrów dwójnika zasilanego prądem sinusoidalnie zmiennym z użyciem algorytmu o minimalnej złożoności obliczeniowej / Przemysław Krzyk // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 10, s. 863--865, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PLL, amplituda zespolona, complex power, impedance, impedancja, moc zespolona, prąd sinusoidalnie zmienny, sinusoidal current complex amplitude
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[168] Szacowanie funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego metodą Monte Carlo / Sergiusz Sienkowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Elżbieta Kawecka // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 10, s. 866--868, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, autocorrelation function, funkcja autokorelacji, metoda Monte Carlo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[169] Wpływ doboru parametrów sieci neuronowej GMDH na wyniki prognozy poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Łukasz Sobolewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 10, s. 869--871, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, Polska skala czasu UTC(PL), atomic clock, national timescale UTC(PL), sieci neuronowe GMDH, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[170] Synthesis of macro Petri nets into FPGA with distributed memories / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no 4, s. 403--410, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FGPAs, Petri nets, decomposition, logic synthesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/v10177-012-0055-x
[171] Structural decomposition as a tool for the optimization of an FPGA-based implementation of a mealy FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Alexander A. Barkalov, Jr. // Cybernetics and Systems Analysis .- 2012, Vol. 48, no 2, s. 313--322, ISSN: 1060-0396, , eISSN: 1573-8337, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, embedded memory blocks, microprogrammed Mealy FSM, structural decomposition
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[172] Strukturnaâ dekompoziciâ kak sredstvo optimizacii shemy avtomata mili na PLIS / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Alexander A. Barkalov, Jr. // Kibernetika i Sistemnyj Analiz .- 2012, T. 48, no 2, s. 177--187, ISSN: 0023-1274, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[173] Realizaciâ na plis avtomata Mura s kodirovaniem naborov mikrooperacij / Oleksandr Barkalov, R. V. Mal'čeva, K. A. Soldatov // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2012, no 7 (59), s. 102--107 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Moore finite state machine, embedded memory blocks, graph-scheme of algorithm, microoperations, pseudoequivalent states
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[174] Apparaturnaâ realizaciâ algoritma stročnoj mežpiksel'noj interpolâcii / Oleksandr Barkalov, R. V. Mal'čeva, Mohammad Junis // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2012, no 6 (58), s. 70--74 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: hardware realization, interpolation, length of segment, ray-tracing, size of screen in pixels
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[175] Optimizaciâ shemy avtomata Mura, realizemoj v bazise PLIS / Oleksandr Barkalov, R. V. Mal'čeva, K. A. Soldatov // Radioelektronika Informatika Upravlinnja .- 2012, no 1(26), s. 44--47 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[176] Metod kodirovaniâ naborov fragmenta peremennyh / Oleksandr Barkalov, Y. E. Vizor, A. V. Matvienko // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2012, no. 11, s. 33--38, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[177] Modeli ustrojstva upravleniâ s obšej pamât'ju orientirovannye na PLIS / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. S. Lavrik // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2012, no. 5, s. 46--50, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[178] Implementing control units for linear algorithms / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. N. Miroshkin // Radioelectronics and Informatics .- 2012, no. 4, s. 12--17 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, LUT elements, compositional microprogram control unit, embedded memory blocks, hardware reduction
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[179] Organization of control units with operational addressing / Oleksandr Barkalov, R. M. Babakov, Larysa Titarenko // Radioelectronics and Informatics .- 2012, no. 4, s. 18--25 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control unit, graph-scheme of algorithm, hardware amount, operation of transition, operational addressing
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[180] Badania symulacyjne dokładności MDFT i IFFT wyznaczania widma sygnałów próbkowanych niesynchronicznie / Radosław Kłosiński, Grzegorz Głowacki // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 1, s. 275--279, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: interpolated FFT, interpolowane FFT, modified DFT, modyfikowane DFT, non-coherent sampling, próbkowanie niesynchroniczne, signal spectrum, widmo sygnału
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[181] Design of microprogrammed controllers to be implemented in FPGAs / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Wolfgang A. Halang // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2011, Vol. 21, no 2, s. 401--412, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: control unit, field programmable gate array, microprogrammed controller
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v10006-011-0030-1
[182] Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań / Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 9a, s. 107--111, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastic task model scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, heuristic algorithms, modyfikacja okresów zadań, szeregowanie zadań, task period modification, task scheduling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[183] Specyfikacja hierarchicznej maszyny stanów UML 2.4 i jej automatyczna implementacja w języku Verilog / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 11, s. 145--149, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, UML, Verilog, maszyna stanowa, state machine
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[184] Synteza blokowa automatów stanów z zastosowaniem łącznego kodowania wielokrotnego / Arkadiusz Bukowiec // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 11, s. 150--153, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, architectural decomposition, dekompozycja blokowa, logic synthesis, skończony automat stanów, synteza logiczna
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[185] Zastosowanie programowania liniowego do badania sieci Petriego / Robert Dylewski, Marian Adamski, Janusz Jabłoński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 11, s. 159--163, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: P-inwariant, Petri net, SM-components, integer linear programming, programowanie liniowe całkowitoliczbowe, reconfigurable logic controllers, rekonfigurowalny sterownik logiczny, sieć Petriego
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[186] Sprzętowa implementacja algorytmu maskowania zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizyjnych / Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 11, s. 186--190, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Discrete Cosine Transform, digital image processing, dyskretna transformata kosinusowa, error concealment, hardware implementation, implementacja sprzętowa, maskowanie zakłóceń transmisji, obraz cyfrowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[187] Trójfazowy generator sygnału losowo odkształconego / Piotr Mróz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 11, s. 191--193, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: distorted signals, electric energy meters, generowanie przebiegów, liczniki energii elektrycznej, sygnały odkształcone, testing, testowanie, waveform generation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[188] Modele kolejkowe w analizie sieci IEEE 802.15.4 / Dariusz Eljasz // Studia Informatica .- 2011, Vol. 32, no 3A (98), s. 31--42, ISSN: 0208-7286, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: IEEE 802.15.4, modele kolejkowe, queuing theory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[189] Ocena wpływu impedancji pasożytniczych na dokładność cyfrowego niezrównoważonego komparatora impedancji / Ryszard Rybski, Kamil Kontorski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 2, s. 184--187, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: comparison uncertainty, impedance comparator, impedancje pasożytnicze, komparator impedancji, niepewność komparacji, stray impedances
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[190] Application of the GMDH neural networks in prediction of corrections of the national time scale = Zastosowanie sieci neuronowych GMDH do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 2011, nr 6, s. 45--47, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[191] Synthesis of Moore finite state machine with transformation of extended state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 6, s. 652--655, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, PAL macrocells, automat typu Moore'a, classes, hardware reduction, makrokomórka PAL, pseudoequivalent states, stany pseudorównoważne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[192] Doskonała sieć Petriego w projektowaniu współbieżnych układów sterujących / Marian Adamski, Małgorzata Kołopieńczyk, Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 6, s. 656--660, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri net, graf doskonały, perfect graph, perfect net, sieć Petriego, sieć doskonała
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[193] Mechanizm obsługi sytuacji wyjątkowych oraz ponownego wznowienia sterowania w hierarchicznych sieciach Petriego / Michał Doligalski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 6, s. 671--674, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML, expropriation, hierarchical Petri net, hierarchiczna sieć Petriego, reconfigurable logic controller, rekonfigurowalny sterownik logiczny, wywłaszczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[194] Selekcja klas kompatybilności z zastosowaniem teorii hipergrafów / Monika Wiśniewska, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 6, s. 675--678, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: hipergraf, hypergraph, memory size reduction, microoperation, mikrooperacja, redukcja pojemności pamięci, selection of compatibility classes, selekcja klas kompatybilności, transversals (hitting set), transwersale (pokrycie wierzchołkowe) hipergrafu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[195] Formalizacja zadań wielokrotnego użytku / Tomasz Gratkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 7, s. 741--744, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Open Unified Process, formalizacja definicji zadań, formalization of work items, metodyki procesu wytwórczego oprogramowania, software development methodology, support for adaptation of software development methodology, wspomaganie dostosowywania procesu wytwórczego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[196] Dekompozycja sterowników współbieżnych z zastosowaniem transwersal dokładnych hipergrafu / Monika Wiśniewska, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 8, s. 851--853, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri Net, decomposition of a Petri Net into concurrent subnets automata, dekompozycja sieci Petriego na podsieci współbieżne typu automatowego, exact transversal, hipergraf, hypergraph, sieć Petriego, transwersala dokładna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[197] Wykorzystanie własności układu sterującego w układach CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 8, s. 854--857, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore finite-stae-machine, automat Moore'a, mikroprogramowalny układ sterujący, programmable logic device
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[198] Implementacja sprzętowa algorytmu MD5 w układach FPGA z użyciem mikroprogramowanego układu sterującego / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 8, s. 868--870, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, MD5, algorytm MD5, compositional microprogram control unit, embedded-memory block, field-programmable gate arrays, mikroprogramowany układ sterujący, osadzony blok pamięci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[199] Optimization of Moore finite-state-machine matrix circuit / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 8, s. 939--941, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Moore FSM, automat typu Moore'a, customized matrices, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states, sieć działań, stany pseudorównoważne, układ logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[200] Zastosowanie teorii hipergrafów w procesie analizy systemów dyskretnych opisanych sieciami Petriego / Marian Adamski, Monika Wiśniewska // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 8, s. 945--947, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri Net, discrete system, exact transversal, hipergraf, hypergraph, sieć Petriego, system dyskretny, transwersala dokładna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[201] Bezprzewodowa transmisja danych wizyjnych z wykorzystaniem ultra-energooszczędnego procesora msp430 / Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając, Robert Górny // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 9, s. 989--992, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MSP430, SimpliciTI protocol, digital image transmission, eZ430-RF2500T, energooszczędny interaktywny system transmisji danych wizyjnych, low-power interactive image transmission system, mikrokontroler MSP430, moduł eZ430-RF2500T, protokół SimpliciTI, transmisja danych wizyjnych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[202] Aspekty bezpieczeństwa telemetrii w medycynie w ramach transmisji internetowej / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // Metody Informatyki Stosowanej .- 2011, nr 1, s. 73--79, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: computer networks, data encryption, telemedicine, telemetry
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[203] Ochrona radiologiczna portów lotniczych / Emil Michta, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 11, s. 1304--1306, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: stacjonarne monitory promieniowania, systemy monitorowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[204] Wyznaczanie SM - pokrycia bezpiecznej sieci Petriego metodą komputerowego wnioskowania / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 11, s. 1397--1400, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: logika sekwentów Gentzena, podsieci automatowe SM, przestrzeń stanów lokalnych i globalnych sieci Petriego, transwersale
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[205] Wspomaganie realizacji grupowego projektu IT w oparciu o system SVN / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // Metody Informatyki Stosowanej .- 2011, nr 2, s. 82--88, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: SVN, education, team group project, version/revision control systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[206] Skalowalność przestrzenno-czasowa falkowych koderów sekwencji wizyjnych / Andrzej Popławski, Wojciech Zając // Metody Informatyki Stosowanej .- 2011, nr 2, s. 113--119, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: scalability, video compression, video sequences, wavelet codec
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[207] Bazy danych a język naturalny - ekstrakcja warunków zapytania / Piotr Wnęk, Jan Jagielski // Metody Informatyki Stosowanej .- 2011, nr 2, s. 137--143, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: databases, natural language, query language
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[208] Optimization of circuits of compositional microprogram control units implemented on FPGA / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, K. N. Efimenko // Cybernetics and Systems Analysis .- 2011, Vol. 47, no 1, s. 166--174, ISSN: 1060-0396, , eISSN: 1573-8337, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: EPLD, compositional microprogram control unit, microinstruction addressing, optimization
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[209] Optimizaciâ shem kompozicionnyh mikroprogrammnyh ustrojstv upravleniâ, realizuemyh na plis / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, K. N. Efimenko // Kibernetika i Sistemnyj Analiz .- 2011, T. 47, no 1, s. 179--188, ISSN: 0023-1274, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[210] Operacionnoe formirovanie kodov sostoânij v mikroprogrammnyh avtomatah / Oleksandr Barkalov, R. M. Babakov // Kibernetika i Sistemnyj Analiz .- 2011, T. 47, no 2, s. 21--26, ISSN: 0023-1274, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[211] Operational formation of state codes in microprogram automata / Oleksandr Barkalov, R. M. Babakov // Cybernetics and Systems Analysis .- 2011, Vol. 47, no 2, s. 193--197, ISSN: 1060-0396, , eISSN: 1573-8337, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: flowgraph of an algorithm, microprogram automation, optimization of hardware expenditures, state, transition operation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[212] Strukturnoe predstavlenie processa sinteza upravlâuscego avtomata s operacionnym avtomatom perehodov / Oleksandr Barkalov, R. M. Babakov // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2011, no 3, s. 47--53, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[213] Preobrazovanie kodov v kompozicionnyh mikroprogrammnyh ustrojstvah upravleniâ / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // Kibernetika i Sistemnyj Analiz .- 2011, T. 47, no 5, s. 107--118, ISSN: 0023-1274, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[214] Realizaciâ kompozicionnyh mikroprogrammnyh ustrojstv upravleniâ na FPGA - mikroshemah / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. N. Miroshkin // Radioelektronika i Informatika .- 2011, no 1, s. 52--56 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[215] Code conversion in compositional microprogram control units / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // Cybernetics and Systems Analysis .- 2011, Vol. 47, no 5, s. 763--772, ISSN: 1060-0396, , eISSN: 1573-8337, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPLD, compositional microprogram control unit, optimization, structural decomposition
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[216] Synthesis of Moore FSM with expanded of coding space for telecommunication systems / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Telecommunications Problems [online] .- 2011, No 2 (4), s. 162--167 : bibliogr.rys.tab.summ. .- http://pt.journal.kh.ua/ [dostęp 25.11.2011]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[217] Optimizaciâ shemy kompozicionnogo mikroprogrammnogo ustrojstva upravleniâ s obscej pamât'ju / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, K. N. Efimenko, Jakub Lipiński // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2011, no 5, s. 59--63, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[218] Rozdilennâ kodiv pri sintezi kompozicijnogo pristroju keruvannâ z optimal'noju adresacieju mikrokomand / Oleksandr Barkalov, K. M. Efimenko // Iskusstvennyj Intellekt .- 2011, no 4, s. 253--259 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[219] Optimizaciâ logičeskoj shemy avtomata mura na FPGA / Oleksandr Barkalov, A. V. Matvienko, S. A. Cololo // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2011, no 10, s. 22--29, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[220] Rozproszony system pomiarowo-rejestracyjny z komunikacją przewodową i bezprzewodową / Robert Szulim, Tadeusz Zborowski // Napędy i Sterowanie .- 2011, nr 5, s. 90--92 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[221] Modelowanie sieci Petriego w języku VHDL / Marek Węgrzyn // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 1, s. 212--216, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Petri net, VHDL, logic controller, modeling, modelowanie, sieci Petriego, sterownik logiczny, synteza, synthesis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[222] Implementacja sieci Petriego sterowania w częściowo rekonfigurowanych układach FPGA / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 3, s. 221--224, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Logic Controller, Petri net, częściowa rekonfiguracja, decomposition, dekompozycja, partial reconfiguration, sieci Petriego, sterownik logiczny
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[223] Obsługa wyjątków oraz stanów wznowienia w ramach dualnej specyfikacji / Michał Doligalski, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 9, s. 123--125, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[224] Synthesis of Moore finite state machine with nonstandard presentation of state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 9, s. 134--136, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[225] Reduction in the number of lut elements for control units with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2010, Vol. 20, no 4, s. 751--761, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: code sharing, compositional microprogram control unit, design, embedded-memory block, field-programmable gate, look-up table, operational linear chain
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v10006-010-0057-8
[226] Język naturalny w systemach baz danych / Jan Jagielski, Piotr Wnęk // Studia Informatica .- 2010, Vol. 31, no 2B (90), s. 281--290, ISSN: 0208-7286, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bazy danych, database, matrix search engine, queries in natural language, wyszukiwarka macierzowa, zapytania w języku naturalnym
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[227] Specyfikacja sterowników cyfrowych zorientowana na niezawodność / Michał Doligalski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 671--674, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[228] Matrix implementation of Moore FSM with expansion of coding space / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 694--696, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[229] Zmniejszenie zasobów sprzętowych w układach CPLD przy użyciu automatów Moore'a / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 714--717, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[230] Obsługa wyjątków w maszynie stanowej UML realizowanej w mikrosystemach cyfrowych / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 728--731, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[231] Zastosowanie transwersali hipergrafów w minimalizacji pojemności pamięci systemów dyskretnych / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 777--779, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[232] Mikroprogramowany układ sterujący z współdzieleniem kodów oraz mikroinstrukcjami sterującymi / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 780--783, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[233] Transmisja sekwencji wizyjnych w sieciach o zmiennej przepustowości / Andrzej Popławski // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 1, s. 135--141, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[234] Zastosowanie funkcji autokorelacji i skwantowanych danych do obliczania wariancji estymatora wartości oczekiwanej sygnału / Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 10, s. 1119--1122, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: funkcja autokorelacji, kwantowanie, obciążenie, przetwornik A-C, wariancja, wartość oczekiwana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[235] Sprzętowa implementacja algorytmu detekcji wzorców błędów DCT w hybrydowym algoprytmie maskowania błędów transmisji obrazu stałego HECA / Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 10, s. 1123--1126, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: detekcja wzorców DCT, implementacja sprzętowa algorytmu w FPGA, maskowanie błędów transmisji, przetwarzanie danych wizyjnych, specyfikacja zachowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[236] System do kreślenia podziałek przyrządów pomiarowych / Piotr Mróz, Janusz Mróz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 10, s. 1127--1129, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: kreślenie podziałek, systemy komputerowe, wskazówkowe przyrządy pomiarowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[237] Dekompozycja skończonych automatów stanów / Arkadiusz Bukowiec // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 2, s. 5--13, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, KISS2, control unit, finite state machine, partitioning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[238] Optymalizacja zapytań a kompresja danych w bazie DB2 9 / Agnieszka Węgrzyn, Jacek Tkacz, Adam Wojciechowski // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 2, s. 143--150, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: data compression, databases, explain plan
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[239] Niezależny operator pomiarowy w systemie inteligentnego opomiarowania czynników energetycznych i mediów / Emil Michta // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1268--1270, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: distributed measuring systems, inteligentne opomiarowanie, rozproszone systemy pomiarowe, smart metering
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[240] Układy pomiarowe prądu przemiennego do wzorcowania rezystorów o małych wartościach rezystancji / Ryszard Rybski, Radosław Grech // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1271--1273, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: AC measurement of low resistances, calibration, pomiary małych rezystancji przy prądzie przemiennym, wzorcowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[241] Automatyzacja wzorcowania multimetrów i kalibratorów / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1277--1279, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: aplikacja pomiarowa, automatization of calibration, automatyzacja wzorcowania, calibrator calibrations, measurement application, multimeter calibrations, wzorcowanie kalibratorów, wzorcowanie multimetrów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[242] Stacjonarne monitory promieniowania radioaktywnego w systemie kontroli radiologicznej / Maria Szperkowska, Emil Michta, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1287--1289, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: monitoring systems, radiation detectors, stacjonarne monitory promieniowania, systemy monitorowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[243] Ocena dokładności estymatorów funkcji korelacji wzajemnej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanego / Monika Rutkowska, Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1308--1310, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cross-correlation function, estimator, estymator, funkcja korelacji wzajemnej, kwantowanie, quantization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[244] Ocena wpływu kwantowania na niepewność estymatora wartości oczekiwanej sygnału / Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1311--1314, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: A-D converter, bias, estymator wartości oczekiwanej, expected value, mean value estimator, niepewność, obciążenie, przetwornik A-C, uncertainty, variance, wariancja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[245] Technologia zmiennych sieciowych w rozproszonych systemach pomiarowo-kontrolnych / Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1318--1320, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: distributed systems, network variables, systemy rozproszone, zmienne sieciowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[246] Proces testowania oprogramowania zintegrowanego systemu monitorowania i sterowania / Marek Florczyk // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1321--1323, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: measurement system, system pomiarowy, testing, testowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[247] System do porównań bezpośrednich zegarów atomowych i skal czasu / Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Albin Czubla // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1324--1326, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: atomic clocks and timescales, measurement system, system pomiarowy, zegary atomowe i skale czasu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[248] Monitorowanie warunków pracy zegarów atomowych / Leszek Furmankiewicz, Janusz Kaczmarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1327--1329, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: atomic clocks, measurement system, system pomiarowy, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[249] Wpływ typu sieci neuronowej i sposobu przygotowania danych na wynik prognozowania poprawek UTC - UTC(PL) / Wiesław Miczulski, Maciej Cepowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1330--1332, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, neural networks, prediction, prognozowanie, sieci neuronowe, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[250] Analiza parametrów czasowych w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem teorii masowej obsługi i metod szeregowania zadań / Dariusz Eljasz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1342--1344, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: metody kolejkowe, queuing theory, system obsługi masowej, szeregowanie zadań, task scheduling theory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[251] Weryfikacja poprawności działania algorytmu tabu search w elastycznym modelu szeregowania zadań w systemach pomiarowo-sterujących / Piotr Powroźnik // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1345--1347, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytm tabu search, elastic task model, elastyczny model, szeregowanie zadań, tabu search algorithm, task scheduling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[252] Zmniejszenie zużycia makrokomórek PAL w realizacjach układowych automatów Moore'a / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1375--1377, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Moore finite-state-machine, automat Moore'a, control unit, jednostka sterująca, logic circuit, programmable logic device, układ cyfrowy, układy programowalne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[253] Redukcja binarnych tablic decyzyjnych z wykorzystaniem automatycznego wnioskowania / Marian Adamski, Jacek Tkacz, Beata Wrzesińska // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 3, s. 5--12, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gentzen, automated reasoning, binary decision tables, hypergraph, transversal
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[254] Mikroprogramowany układ sterujący z współdzieleniem kodów oraz rozszerzonym formatem mikroinstrukcji / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 3, s. 27--35, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: LUT table, code sharing, embedded memory block, microprogram control unit, operational linear chain
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[255] Wspomaganie procesu definiowania zadań wykonywanych w ramach projektu informatycznego / Tomasz Gratkowski // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 3, s. 105--109, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: opec unified process, software development process, support the adaptation of software development process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[256] Czy prawidłowa siec Petriego jest siecią doskonałą? / Kamil Mielcarek, Marian Adamski, Wojciech Zając // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 3, s. 169--176, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, perfect graphs, perfect nets
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[257] Optimizaciâ ustrojstva upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. N. Miroškin // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2010, no 1, s. 45--50, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[258] Umen'šenie apparaturnyh zatrat v sheme adresacii mikrokomand ustrojstva upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, I. Â Zeleneva, A. S. Lavrik // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2010, no 5, s. 124--128 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[259] Matričnaâ realizaciâ avtomata mura s rasšireniem prostranstva kodirovaniâ / Oleksandr Barkalov, Raisa Mal'ceva, K. A. Soldatov // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2010, no 6, s. 166--172 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[260] Rasširenie formata mikrokomand v kompozicionnom mikroprogrammnom ustrojstve upravleniâ s elementarizaciej operatornyh linejnyh celej / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, A. N. Miroškin // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2010, no 7, s. 301--305 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[261] Sintez upravlâuscih avtomatov s ispol'zovaniem raspredelennyh i parallel'nyh sistem / Oleksandr Barkalov, I. Â Zeleneva, A. A. Gricenko // Radioelektronika Informatika Upravlinnja .- 2010, no 1, s. 128--134 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[262] Optimizaciâ shemy adresacii mikrokomand v ustrojstve upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. S. Lavrik // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2010, no 5, s. 34--38, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[263] Przegląd metod do testowania dokładności statycznej urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, nr 2, s. 63--66, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy testowania, błędy statyczne urządzeń pomiarowych, measurement devices, metody testowania, static accuracy of measurement, testing algorithms, testing methods, urządzenia pomiarowe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[264] Elastyczny model szeregowania zadań w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego / Piotr Powroźnik // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, nr 2, s. 79--82, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, elastic task model, elastyczny model, evolution algorithm, szeregowanie zadań, task scheduling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[265] Application of knowledge discovery methods in diagnostics of standard frequency generator / Wiesław Miczulski, Robert Szulim // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, R. 85, nr 6, s. 136--143, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: metoda regresji, niestabilność generatora, szeregi czasowe, średnia ruchoma
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[266] Implementacja skończonych automatów stanów do struktur FPGA z wielokrotnym kodowaniem stanów / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, R. 85, nr 7, s. 185--188, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: projektowanie układów logicznych, skończony automat stanów, synteza układowa, układ reprogramowalny
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[267] Konwersja wybranych elementów maszyny stanów UML w ramach dualnej specyfikacji / Michał Doligalski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, R. 85, nr 7, s. 192--195, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML, hierarchiczna sieć Petriego, maszyna stanów, specyfikacja dualna
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[268] Projektowanie sekwencyjnych układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki sekwentów Gentzena / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, R. 85, nr 7, s. 196--199, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: logika Gentzena, sekwent, synteza logiczna, wnioskowanie symboliczne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[269] Reduction of the microinstruction lenght in the designing process of microprogrammed controllers / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, R. 85, nr 7, s. 203--206, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: hipergraf, klasa kompatybilności, mikroinstrukcja, mikrooperacja, redukcja rozmiaru pamięci, sterownik mikroprogramowany
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[270] Variance of random signal mean square value digital estimator / Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski // Metrology and Measurement Systems .- 2009, Vol. 16, no 2, s. 267--278, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: characteristic function, digital estimator, estimator variance, mean square value, type A uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[271] Impedance measurement with the D-optimum experimental conditions / Marcin Witczak, Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2009, Vol. 58, no 8, s. 2535--2543, ISSN: 0018-9456, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[272] The steady-state impedance operator of a linear periodically time-varying one-port network and its determination / Radosław Kłosiński // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2009, Vol. 19, no 4, s. 661--673, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: circular parametric operator, harmonics aliasing, identification, linear periodically time-varying system, periodic steady state, periodically time-varying impedance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.2478/v10006-009-0053-z
[273] Sprawdzanie mierników analogowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego / Jan Szmytkiewicz, Andrzej Olencki, Piotr Mróz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 412--414, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: calibrator, kalibrator, metrological parameters, parametry metrologiczne, sprawdzanie urządzenia wskazującego, testing the accuracy, testing the meter indicator, wyznaczanie błędów podstawowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[274] Zasady sprawdzania mierników i analizatorów jakości energii / Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, Jan Szmytkiewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 415--417, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analizator jakości energii, calibrator, kalibrator, miernik parametrów sieci, power network parameters meter, power quality analyzer, system testujący, tester, testing system, three phase calibrator, trójfazowy kalibrator mocy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[275] Estymacja punktowa funkcji autokorelacji sygnałów na podstawie cyfrowych danych pomiarowych / Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 422--425, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation function digital estimator, bias, cyfrowy estymator funkcji autokorelacji, expected value, obciążenie, variance of autocorrelation function, wariancja estymatora, wartość oczekiwania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[276] Systemy do testowania mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, Andrzej Olencki // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 429--431, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: measuring device, system testujący, testing, testing systems, testowanie, urządzenie pomiarowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[277] Estymacja punktowa cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych / Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 441--443, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: bias, cyfrowy estymator wartości średniej, estimator's variance, expected value, mean value digital estimator, obciążenie, wariancja estymatora, wartość oczekiwana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[278] System wspomagający subiektywną ocenę jakości kompresji sekwencji wizyjnych / Andrzej Popławski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 451--453, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: kompresja sekwencji wizyjnych, subiektywna ocena jakości sekwencji wizyjnych, subjective video quality assessment, video sequence compression
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[279] Decrease of the number of PAL macrocells for Moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 476--478, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore finite-state-machine, PAL macrocells, PAL makro-komórka, algorithmic state machine, algorytmiczna maszyna stanów, automat Moore'a, embedded memory blocks, wbudowany blok pamięci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[280] Metoda syntezy mikroprogramowanego układu sterującego z rozszerzonym formatem mikroinstrukcji / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 488--490, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, FPGA, compositional microprogram control unit, mikroprogramowany układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[281] System SMCAD wspomagający projektowanie częściowo rekonfigurowalnych sterowników logicznych / Michał Doligalski, Przemysław Mrowiec // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 504--507, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: SMCAD, UML, częściowa rekonfiguracja, maszyna stanów, rekonfigurowalny sterownik logicznych, reprogrammable logic controller, state machine
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[282] Wykorzystanie modeli ontologicznych w procesie uzupełniania zbioru wiedzy niezbędnego w procesie projektowania systemu informatycznego / Tomasz Gratkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 515--517, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: computer-based support in the software design process, metodyki projektowania systemów informatycznych, modelowanie, software design methodology, software modeling, systemy wspomagające proces projektowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[283] Aplikacje sieciowe jako kierunek rozwoju oprogramowania urządzeń mobilnych / Robert Dąbrowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 537--539, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: handheld device, mobilna aplikacja natywna, mobilna aplikacja sieciowa, native mobile application, smartfon, smartphone, urządzenia przenośne, web mobile application
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[284] Projektowanie sterowników mikroprogramowanych z wykorzystaniem bloków pamięci układów programowalnych / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov, Wolfgang A. Halang // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 8, s. 569--571, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: field-programmable Gate Arrays (FPGAs), microprogrammed controller (compositional microprogram control unit), programowalny układ FPGA, sterownik mikroprogramowany (mikroprogramowany układ sterujący)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[285] Minimization of Moore FSM on CPLD using PAL technology / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 8, s. 675--677, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, GSA, Moore finite-state-machine, PAL macrocells, automat Moore'a, embedded memory blocks, makro-komórka PAL, wbudowany blok pamięci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[286] Hardware reduction for Moore FSM implemented with CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Electronics and Telecommunications Quarterly .- 2009, Vol. 55, no 2, s. 317--333 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore finite-state-machine, PAL, graph-scheme of algorithm, macrocell, pseudoequivalent states, synthesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[287] Structural decomposition of microprogrammed controllers / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov // Electronics and Telecommunications Quarterly .- 2009, Vol. 55, no 2, s. 215--241 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: compositional microprogram control units, control units, field programmable gate arrays, microprogramed controllers, programmable devices
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[288] Structural decomposition of finite state machines / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // Electronics and Telecommunications Quarterly .- 2009, Vol. 55, no 2, s. 243--267 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, control unit, decomposition, synthesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[289] Optimization of compositional microprogram control unit by modification of microinstruction format / Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Electronics and Telecommunications Quarterly .- 2009, Vol. 55, no 2, s. 201--214 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, compositional microprogram control unit, flow-chart of algorithm, microinstruction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[290] Petri nets mapping into reconfigurable logic controllers / Marian Adamski, Marek Węgrzyn // Electronics and Telecommunications Quarterly .- 2009, Vol. 55, no 2, s. 157--182 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, HDL, PNSF2, Petri net, VHDL, logic controller, modeling, place encoding, programmable logic, synthesis, verilog
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[291] Wielokrotne kodowanie stanów i mikroinstrukcji automatów implementowanych w strukturach FPGA / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 2009, nr 10, s. 35--37, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, dekompozycja strukturalna, synteza logiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[292] Optimization of microprogram control unit based on CPLD features / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, A. S. Lavrik // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2009, no 6, s. 217--222 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: address transformation, compositional microprogram control unit, microinstruction, operational linear chain
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[293] Synthesis of microprogram control unit with code sharing and modified linear chains / Oleksandr Barkalov, A. A. Krasichkov, A. N. Miroshkin // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2009, no 6, s. 172--177 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorithm, code sharing, control unit, hardware amount, transition
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[294] Sintez avtomata mura s rasšireniem kodov sostoânij perehoda / Oleksandr Barkalov, Raisa Mal'ceva, K. A. Soldatov // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2009, no 5, s. 152--156 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, avtomat Mura, graf-shema algoritma, logiceskaâ shema
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[295] Optimizaciâ shemy avtomata Mura, realizuemoj v bazise PLIS / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, S. A. Cololo // Kibernetika i Sistemnyj Analiz .- 2009, T. 45, no 5, s. 180--186, ISSN: 0023-1274, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: PLIS, avtomat Mura, logičeskaâ shema, makroâčejki PML, sintez
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[296] Optimizaciâ shemy avtomata Mura na odnorodnyh PLIS / Oleksandr Barkalov, A. V. Matvienko, S. A. Tsololo // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2009, no 8, s. 45--51, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[297] Umen'šenie apparaturnyh zatrat v ustrojstve ypravleniâ s preobrazovatelem adresa mikrokomandy / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. S. Lavrik // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2009, no 5, s. 56--61, ISSN: 0130-5395, : rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[298] Modifikaciâ algoritma kodirovaniâ polej sovmestimyh mikrooperacij / Oleksandr Barkalov, Â. E. Vizor, A. N. Miroškin // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2009, no 6, s. 50--55, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[299] Reduction of hardware amount for control unit with address transformer / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. S. Lavrik // Radioelectronics and Informatics .- 2009, no 2, s. 29--33 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CMCU, CPLD, address transformer
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[300] Optimization of control unit with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. N. Miroshkin // Radioelectronics and Informatics .- 2009, no 2, s. 39--43 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: circuit synthesis, flow graphs, logic devices, minimization methods
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[301] Matrix implementation of Moore FSM with encoding of collections of microoperations / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda, K. A. Soldatov // Radioelectronics and Informatics .- 2009, no 4, s. 4--8 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Moore FSM, customized matrices, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[302] Modification of elementary operational linear chains in compositional control unit with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. N. Miroshkin // Radioelectronics and Informatics .- 2009, no 4, s. 9--13 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: circuit synthesis, flow graphs, logic devices, minimization methods
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[303] Modelsof bias of mean square value digital estimator for selected deterministric and random signal / Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski // Metrology and Measurement Systems .- 2008, Vol. XV, no, s. 55--67, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[304] Modification of the DFT for improving accuracy of a non-coherently sampled periodic signal spectrum estimation / Radosław Kłosiński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2008, nr 9, s. 153--158, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: leakage effect minimization, minimalizacja przecieku widma, modified discrete Fourier transform, modyfikowane dyskretne przekształcenie Fouriera, non-coherent sampling, próbkowanie niesynchroniczne, spectrum estimation, wyznaczanie widma
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[305] Influence of the nonlinearity of measurement transformers on effectiveness of module error correction / Leszek Furmankiewicz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2008, nr 11, s. 257--260, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: błędy częstotliwościowe, frequency errors, frequency errors correction, korekcja błędów częstotliwościowych, measurement transformers, transformatory pomiarowe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[306] Sieć czujników bezprzewodowych oparta na standardzie 802.15.4 / Dariusz Eljasz, Piotr Powroźnik // Przegląd Włókienniczy .- 2008, nr 2, s. 48--51 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[307] Modelowanie obciążenia estymatora wartości średniokwadratowej w LabWINDOWS / Sergiusz Sienkowski // Przegląd Włókienniczy .- 2008, nr 4, s. 37--39 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[308] Porównanie metod wyznaczania niepewności składowych ortogonalnych napięcia w pomiarze z wykorzystaniem DFT / Mariusz Krajewski // Przegląd Włókienniczy .- 2008, nr 4, s. 40--43 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[309] Redukcja liczby zmiennych kodujących w interpretowanych sieciach Petriego / Grzegorz Andrzejewski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 704--706, ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[310] Przegląd metod poprawy parametrów dokładnościowych kalibratorów / Piotr Mróz, Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 720--722, ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[311] Wykorzystanie komputerowego wnioskowania w projektowaniu kombinacyjnych układów sterowania / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 728--730, ISSN: 1230-3496, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[312] Zastosowanie dualizmu hipergrafów w dekompozycji równoległej automatów współbieżnych / Monika Wiśniewska, Marian Adamski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 731--733, ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[313] Akceleracja obliczeń wejściowego stopnia filtrującego hybrydowego algorytmu maskowania błędów transmisji obrazu stałego / Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 734--736, ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[314] Implementacja sprzętowa przykładowego systemu przetwarzania danych w kontekście specyfikacji formalnej / Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 743--745 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: HECA algorithm, algorytm HECA, formal specification, implementacja sprzętowa, software implementation, specyfikacja formalna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[315] Decrease of hardware amount in logic circuit of Moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 750--752 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore finite-state-machine, PAL macrocells, PAL makro-komórka, automat Moore'a, flow-chart of algorithm, schemat blokowy algorytmu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[316] Synthesis of control unit using code sharing and chain modifications / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 753--755 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowy układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[317] Synteza logiczna skończonych automatów stanów z zastosowaniem wielokrotnego kodowania stanów / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 766--769 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, logic synthesis, skończony automat stanów, synteza logiczna, układ FPGA
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[318] Parametry metrologiczne systemów pomiarowych z kalibratorem kontrolnym i z miernikiem kontrolnym / Robert Dąbrowski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 770--772 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibrator, control meter, kalibrator, measurement system, miernik kontrolny, system pomiarowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[319] Metody częściowej rekonfiguracji układów FPGA / Michał Doligalski, Marek Węgrzyn // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 773--775 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, częściowa rekonfiguracja, partial reconfiguration, statechart
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[320] Osadzony serwer WWW w bezprzewodowych sieciach sensorowych / Michał Grobelny, Marek Węgrzyn // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 790--792 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: SoPC, WWW server, Wireless Sensor Networks, bezprzewodowe sieci sensorowe, data presentation, prezentacja danych, serwer WWW
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[321] Wybrane aspekty zastosowań grafów doskonałych w automatycznym przetwarzaniu układów cyfrowych / Kamil Mielcarek // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 825--827 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych, automatic synthesis of digital controllers, automatyczna synteza sterowników, grafy doskonałe, graph theory, perfect graphs, perfect graphs recognizing algorithms, teoria grafów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[322] Przegląd systemów testujących / Piotr Mróz, Jan Szmytkiewicz // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 828--830 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: classifications of testing systems, klasyfikacje systemów testujących, metody testowania, structures of testing systems, struktury systemów testujących, testing methods
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[323] Struktury elektrycznych przyrządów i przetworników pomiarowych / Piotr Mróz, Krzysztof Urbański // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 831--833 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: electric measurement devices, elektryczne przyrządy pomiarowe, measurement transducers, przetworniki pomiarowe, structures of electric measurement devices, struktury elektrycznych przyrządów pomiarowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[324] Pomiary interharmonicznych w ocenie jakości energii elektrycznej / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Piotr Mróz // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 837--839 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analizator parametrów sieci, analyzer, harmonics, harmoniczne, interharmonics, interharmoniczne, jakość energii elektrycznej, kalibrator mocy, miernik, power calibrator, power network parameters meter, power quality, recorder, rejestrator, współczynnik zniekształceń
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
Pobierz pliki źródłowe >>>
[325] Długość filtrów analizy i syntezy w kontekście opóźnienia kodowania w falkowych koderach sekwencji wizyjnych / Andrzej Popławski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 846--848 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza falkowa, drabinkowe struktury filtracji, falkowa filtracja w dziedzinie czasu, kompresja sekwencji wizyjnych z małym opóźnieniem kodowania, lifting, low delay video coding, wavelet analysis, wavelet temporal filtering
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[326] Wizualizacja procesów przemysłowych w środowisku .NET / Paweł Sroczyński, Piotr Bubacz, Marian Adamski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 849--851 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: .NET, WPF, visualization of industrial processes, wizualizacja procesów przemysłowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[327] Synteza mikroprogramowanych układów sterujących z dekoderem funkcji / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 863--865 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Compositional Microprogram Control Unit, Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs), Function Decoder, dekoder funkcji, mikroprogramowane układy sterujące, programowalne matryce FPGA
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[328] Zastosowanie MDFT do analizy widmowej sygnałów okresowych próbkowanych niesynchronicznie / Radosław Kłosiński // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 337--339, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[329] Uogólniony model błędu kwantowania w pomiarze wartości skutecznej sygnałów / Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 340--342, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[330] Przetwarzanie rozproszone w bezprzewodowych sieciach czujnikowych / Emil Michta, Piotr Powroźnik, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 350--352, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[331] Praktyczne aspekty projektowania urządzeń bezprzewodowej sieci ZigBee : przegląd paramerów technicznych platform sprzętowo-programowych / Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 356--358, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[332] Algorytm pracy symulatora bezprzewodowego rozproszonego systemu pomiarowo-sterującego z przetwarzaniem regułowym / Adam Markowski, Wiesław Miczulski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 359--361, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[333] Logika rozmyta w projektowaniu charakterystyki przyrządu pomiarowego / Jan Jagielski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 377--379, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[334] Liczba przypadków testowych w procesie testowania funkcjonalnego wirtualnych przyrządów pomiarowych / Marek Florczyk // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 380--382, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[335] Wzorcowanie układów odtwarzających zespolony stosunek napięć sinusoidalnych generowanych cyfrowo / Ryszard Rybski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 386--388, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[336] Wpływ przełącznika kontaktronowego na dokładność pomiaru zespolonego stosunku napięć / Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 389--391, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[337] Pomiar błędów częstotliwościowych obwodów wejściowych przetworników energetycznych metodą pomiaru zespolonego stosunku napięć / Leszek Furmankiewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 392--394, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[338] Dekompozycja systemów dyskretnych poprzez zastosowanie hierarchicznej redukcji krawędzi hipergrafów / Monika Wiśniewska, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 8, s. 517--519, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: decomposition, dekompozycja, discrete-system, hipergraf, hypergraph, system dyskretny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[339] Optimization of Moore FSM with refined state encoding / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 8, s. 553--555, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore finite-state-machine, Moore finite-state-machinePAL macrocells, PAL macrocells, PAL makro-komórka, automat Moore'a, flow-chart of algorithm, schemat blokowy algorytmu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[340] Realizacja rejestru wyjściowego w układzie cyfrowym automatu z liniowym przekształceniem mikroinstrukcji / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 8, s. 565--568, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: FSM, automat stanów, control unit, jednostka sterująca, register, rejestr
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[341] Synteza mikroprogramowanych układów sterujących z identyfikacją wyjść oraz dekoderem funkcji / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 8, s. 585--587, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Compositional Microprogram Control Unit (CMCU), Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs), dekoder funkcji, function decoder, mikroprogramowany układ sterujący, programowalny układ FPGA
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[342] Elementary chains modification for control unit optimization / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 8, s. 588--590, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PAL, code sharing, compositional microprogram control unit, control microinstruction, graph-scheme of algorithm, mikroinstrukcja sterująca, mikroprogramowana jednostka sterująca z współdzieleniem kodów, sieć działań, synteza, synthesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[343] Methods of designing of compositional microprogram control units with mutual memory / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov, Anna Janiak // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 8, s. 493--495, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Compositional Microprogram Control Unit (CMCU), Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs), mikroprogramowany układ sterujący, programowalny układ FPGA
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[344] Projektowanie sterowników logicznych opisanych diagramami maszyny stanowej UML / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski // Czasopismo Techniczne : Informatyka .- 2008, z. 24, s. 3--18, ISSN: 1897-631X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, UML, Verilog, diagram maszyny stanowej, logic controller, state machine diagram, sterownik logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[345] Evrističeskij algoritm optimizacii razmesceniâ mikrokomand v kompozicionnom mikroprogrammnom ustrojstve upravleniâ s razdeleniem kodov i keš-pamât'ju / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, Roman Babakov, D. V. Nikolaenko // Iskusstvennyj Intellekt .- 2008, no 1, s. 20--29 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[346] Umen'šenie apparaturnyh zatrat v sheme mikroprogrammnogo avtomata Mura na CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, S. A. Cololo // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2008, no 7, s. 118--123 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[347] Metod sinteza kompozicionnogo mikroprogrammnogo ustrojstva upravlenia s razdeleniem kodov i keširovaniem / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, Roman Babakov, D. V. Nikolaenko // Iskusstvennyj Intellekt .- 2008, no 2, s. 59-64
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[348] Optimizaciâ čisla makroâčeek PAL v sheme avtomata Mura / Oleksandr Barkalov, S. A. Cololo // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2008, no 2, s. 54--59, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[349] Umen'šenie apparaturnyh zatrat v sheme avtomata mura s ispol'zovaniem osobennostej bazisa CPLD / Oleksandr Barkalov, A. V. Matvienko, S. A. Tsololo // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2008, no 7, s. 86--94, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[350] Optimizaciâ avtomata Mura, realizuemogo v bazise CPLD / Oleksandr Barkalov, S. A. Cololo // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2008, no 4, s. 43--95, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[351] Rasširenie formata mikrokomand v mikroprogrammnom ustrojstve upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. N. Miroškin // Radioelektronika i Informatika .- 2008, no 2, s. 40--45 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[352] Organizaciâ ustrojstv upravleniâ s operacionnoj adresaciej / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2008, no 6, s. 34--39, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[353] State machines synthesis and implementation into FPGAs with multiple encoding of states / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // Radioelectronics and Informatics .- 2008, no 4, s. 43--48 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: circuit synthesis, field programmable gate arrays, finite state machines, logic design
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[354] Ispol'zovanie osobennostej plis dlâ optimizacii shemy mikroprogrammnogo ustrojstva upravleniâ / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. S. Lavrik // Radioelektronika i Informatika .- 2008, no 3, s. 32--37 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[355] Sztywne i elastyczne modele zadań w analizie dotrzymania ograniczeń czasowych w systemach pomiarowo-sterujących / Emil Michta // Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka .- 2008, R. 54, z. 1(205), s. 75--86 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: measurement-control system, modele zadań, system pomiarowo-sterujący, task models
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[356] Graniczne wartości błędów kwantowania w pomiarze wartości średniokwadratowej na przykładzie wybranego sygnału poliharmonicznego poddanego kwantowaniu w idealnym przetworniku A/C / Sergiusz Sienkowski // Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka .- 2008, R. 54, z. 1(205), s. 101--112 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: błąd wynikający z kwantowania, envelopes of the error of Sheppard's correction, estimator bias, mean square value, obwiednia błędu, wartość średniokwadratowa
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[357] Periodically variable two-terminal impedance description and measuring methods / Radosław Kłosiński // Metrology and Measurement Systems .- 2007, Vol. 14, no 3, s. 375--390, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: circular parametric operator, measurement methods, periodically time-varying two-terminal
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[358] Reduction in the number of PAL macrocells in the circuit of a moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2007, Vol. 17, no 4, s. 565--675, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: complex programmable logic devices, design, logic cicuit, moore finite-state machine, pseudoequivalent states
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[359] Model przyjętej formalizacji artefaktów i reguł dla metodyki Cheesmana-Danielsa / Tomasz Gratkowski // Pro Dialog .- 2007, nr 22, s. 83--100 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[360] Realizacja hierarchicznych sieci Petriego z wykorzystaniem sterowników klasy PLC / Grzegorz Andrzejewski, Piotr Mróz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 6--8, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: hierarchical Petri nets, hierarchiczne sieci Petriego, programmable logic controllers PLC, programowalne sterowniki logiczne PLC
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[361] Synthesis of control unit with modified operational linear chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 15--17, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowy układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[362] Optimization of logic circuit of Moore FSM on CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 18--20, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore finite-state-machine, PAL macrocels, PAL makro-komórka, automat Moore'a, embedded memory blocks, flow-chart of algorithm, schemat blokowy algorytmu, wbudowany blok pamięci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[363] Reprezentacja przestrzeni stanów sterownika logicznego z wykorzystaniem kodowanych diagramów decyzyjnych / Piotr Bubacz, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 24--26, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: binarne diagramy decyzyjne OBDD, formal verification, kodowanie stanów, logic synthesis, ordered binary decision diagram, reconfigurable logic controller, rekonfigurowane sterowniki logiczne, state encoding, synteza logiczna, weryfikacja formalna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[364] Synteza skończonych automatów Mealy'ego z liniowym przekształceniem sieci działań i adresowaniem mikrooperacji / Arkadiusz Bukowiec // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 27--29, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPD, FSM, automat stanów, control unit, jednostka sterująca, układy programowalne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[365] Systemy do sprawdzania mierników z kalibratorem kontrolnym i z miernikiem kontrolnym / Robert Dąbrowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 39--41, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibrator, control meter, kalibrator, measurement system, miernik kontrolny, system pomiarowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[366] Projektowanie strukturalnych programów dla sterowników PLC na podstawie modelu maszyny stanowej UML / Michał Doligalski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 42--44, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: PLC, UML, statechart
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[367] Wpływ sygnału ditherowego o rozkładzie równomiernym na dokładność estymacji funkcji autokorelacji / Elżbieta Kawecka // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 45--47, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: a-c conversion with dither, cyfrowe estymatory funkcji autokorelacji, digital estimators of autocorrelation functions, dither o rozkładzie równomiernym, przetwarzanie a-c z ditherem, uniformly distributed dither
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[368] Wymagania i założenia dla prototypu systemu wspierającego analityka systemowego w procesie projektowania / Tomasz Gratkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 57--59, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cheesman-Daniels methodology, metodyka Cheesmana-Danielsa, projecting n-tries component systems, projektowanie wielowarstwowych systemów komponentowych, rule-base systems, systemy regułowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[369] Design of CMCU with expanded microinstruction and elementary OLC's / Małgorzata Kołopieńczyk, Larysa Titarenko, Oleksandr Barkalov // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 72--74, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: code sharing, compositional microprogram control unit, elementarne łańcuchy, elementary operational linear chains, mikroprogramowany układ sterujący, współdzielenie kodów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[370] Weryfikacja eksperymentalna wyników badania symulacyjnego systemu testującego urządzenia EAZ / Marek Kopeć, Andrzej Olencki, Izabela Skorupska // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 75--77, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: protection devices, system testujący urządzenia EAZ, testing system, zabezpieczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[371] Teoria szeregowania zadań w analizie dotrzymania ograniczeń czasowych w systemach pomiarowo-sterujących / Emil Michta // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 81--83, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: measurement-control systems, systemy pomiarowo-sterujące, szeregowanie zadań, task scheduling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[372] Wyszukiwanie dziur nieparzystych jako jeden z aspektów rozpoznania grafów doskonałych w automatycznej syntezie układów cyfrowych / Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 84--86, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych, automatic synthesis of digital controllers, automatyczna synteza sterowników, grafy doskonałe, graph theory, odd-hole free graphs, prefect graphs, prefect graphs recognizing algorithms, teoria grafów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[373] Wyznaczanie kąta wychylenia wskazówki miernika na podstawie zdjęcia miernika / Piotr Mróz, Grzegorz Andrzejewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 96--98, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: analog meters, cyfrowe przetwarzanie obrazu, digital processed of picture, mierniki analogowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[374] Ograniczenie opóźnienia kodowania w trójwymiarowych falkowych koderach sekwencji wizyjnych / Andrzej Popławski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 105--107, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analiza falkowa, drabinkowe struktury filtracji, falkowa filtracja w dziedzinie czasu, kompresja sekwencji wizyjnych z małym opóźnieniem kodowania, lifting, low delay video coding, wavelet analysis, wavelet temporal filtering
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[375] Kolorowanie automatowe sieci Petriego metodą wnioskowania symbolicznego / Jacek Tkacz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 120--122, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gentzen logic, Petri nets, decomposition, dekompozycja, logic controllers, logika Gentzena, sekwent, sequent, sieci Petriego, składowe automatowe, sterowniki logiczne, symbolic deduction, wnioskowanie symboliczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[376] Dekompozycja systemów dyskretnych z wykorzystaniem hipergrafów / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 129--131, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: decomposition, dekompozycja, discrete-system, hipergraf, hypergraph, system dyskretny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[377] Projektowanie CMCU z elementarnymi łańcuchami i kodowaniem kolekcji mikrooperacji / Małgorzata Kołopieńczyk, Larysa Titarenko, Oleksandr Barkalov // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 7, s. 51--53, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: address transformer, compositional microprogram control unit, elementary operational linear chains, konwerter adresów, mikroprogramowany układ sterujący, łańcuchy elementarne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[378] Synteza jednostki sterującej z wykorzystaniem zmodyfikowanych liniowych łańcuchów bloków operacyjnych / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 7, s. 63--65, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowy układ sterujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[379] Usage of hypergraph theory in decomposition of concurrent automata / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 7, s. 66--68, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, hipergraf, hypergraph, local states of automata, sieć Petriego, stany lokalne automatu, transversals, transwersala
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[380] Grafy doskonałe metodą dziur nieparzystych w automatycznej syntezie sterowników logicznych / Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 7, s. 72--74, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych, automatic synthesis of digital controllers, automatyczna synteza sterowników, grafy doskonałe, graph theory, odd-hole free graphs, perfect graphs, perfect graphs recognizing algorithms, teoria grafów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[381] Synteza automatów stanów typu Mealy'ego z liniowym przekształceniem sieci działań i adresowaniem mikroinstrukcji / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 7, s. 115--117, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPD, FSM, automat stanów, control unit, jednostka sterująca, układy programowalne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[382] Optymalizacja skończonych automatów Moore'a w układach CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 7, s. 136--138, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, FSM, algorytmiczna sieć działań, automat stanów, embedded memory blocks, flow-chart of algorithm, wbudowany blok pamięci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[383] Wpływ właściwości dynamicznych przetwornika cyfrowo-analogowego na dokładność generowanego cyfrowo przebiegu sinusoidalnego / Ryszard Rybski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 9, wyd. spec., s. 42--45, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: digital to analog converter, generacja przebiegu sinusoidalnego, przetwornik cyfrowo-analogowy, sinewave generation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[384] Modelowanie obciążenia estymatora wartości średniokwadratowej wybranych klas sygnałów / Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 9, wyd. spec., s. 93--96, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: characteristic function, estimator bias, funkcja charakterystyczna, funkcja gęstości prawdopodobieństwa, mean square value, obciążenie estymatora, probability density function, wartość średniokwadratowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[385] Wspomagana komputerowo analiza obciążenia estymatora wartości średniokwadratowej sygnału sinusoidalnego / Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 9, wyd. spec., s. 97--100, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bias of the mean square value estimator, mean square value, obciążenie estymatora wartości średniokwadratowej, wartość średniokwadratowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[386] Zastosowanie metody Monte Carlo do porównania właściwości algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów / Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 9, wyd. spec., s. 104--107, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DFT, Monte Carlo method, least square mean (LSM, metoda Monte Carlo, metoda najmniejszych kwadratów, niepewność pomiaru, uncertainty measurement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[387] Badania symulacyjne rozproszonego systemu pomiarowo-sterującego / Adam Markowski, Wiesław Miczulski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 9, wyd. spec., s. 257--260, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analiza czasowa, discrete-event simulation, distributed measurement-control system, rozproszony system pomiarowo-sterujący, symulacja zdarzeń dyskretnych, timing analysis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[388] Systemy operacyjne w sieciach czujników / Dariusz Eljasz, Piotr Powroźnik // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 9, s. 74--77, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: MANTIS, SOS, TinyOS, dedykowane systemy operacyjne, embedded operating systems, sensor networks, sieci czujników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[389] Korekcja błędów częstotliwościowych obwodów wejściowych przy pomiarach wartości skutecznej sygnałów i mocy czynnej / Leszek Furmankiewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, Vol. 53, nr 9, wyd. spec., s. 691--694, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: RMS measurements, dynamic correction, korekcja dynamiczna, pomiary mocy, pomiary wartości skutecznej, power measurements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[390] Optimizaciâ ustrojstva upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Raisa Mal'ceva, H. Barakat // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2007, no 2, s. 24--47, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[391] Postroenie matematičeskoj modeli komandno-informacionnoj seti / Oleksandr Barkalov, A. R. Arutiunân, S. R. Arutiunân // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2007, no 7, s. 32--35 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bit, dal'nost', nadežnost', peredača, pollig, priem, set', skorost'
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[392] Rekonfiguriruemnyj soprocessor / Oleksandr Barkalov, Raisa Mal'ceva, A. A. Gricenko // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2007, no 6, s. 34--39 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: heš-funkciâ, kompozitnaâ logika, rekonfiguraciâ, sboj, sinhronizaciâ
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[393] Optimizaciâ shemy avtomata mura v sostave sistemy na kristalle / Oleksandr Barkalov, S. A. Cololo // Radioelektronika i Informatika .- 2007, no 1, s. 35--39 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[394] Sintez ustrojstva upravleniâ s modificirovannymi operatornymi linelnymi cepâmi / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Informatika .- 2007, no 2, s. 62--69 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[395] Optimizaciâ logičeskoj shemy avtomata mura na programmiruemoj matričnoj logike / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // Informatika .- 2007, no 2, s. 70--76 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[396] Internet remote laboratory system (IRLS) / Emil Michta, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Dariusz Eljasz // International Journal of Computing .- 2007, Vol. 6, no 2, s. 16--21 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Web services, distant learning, remote laboratories
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[397] Modelirovanie keš-pamâti mikrokomand s prâmym otobraženiem dannyh / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov, K. I. Ben Hamadi // Iskusstvennyj Intellekt .- 2007, no 2, s. 6--13 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[398] Primenenie metoda rasšepleniâ operatornyh linejnyh celej dlâ optimizacii shemy ustrojstva upravleniâ / Oleksandr Barkalov, K. H. Efimenko // Iskusstvennyj Intellekt .- 2007, no 4, s. 156--164 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[399] Organizaciâ kompozicionnyh mikroprogrammnyh ustrojstv upravleniâ s razdeleniem kodov i keš-pamâtiu / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, Roman Babakov, D. V. Nikolaenko // Iskusstvennyj Intellekt .- 2007, no 3, s. 135--138 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[400] Issledovanie apparaturnych harakteristik avtomata Mili s kodirovaniem naborov fragmenta mikrooperacij po VHDL - modeli / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov, Fuad Bader Ahmad // Iskusstvennyj Intellekt .- 2007, no 1, s. 117--122 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[401] Optimizaciâ logičeskoj shemy avtomata mura na SRLD / Oleksandr Barkalov, A. V. Matvienko, S. A. Cololo // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2007, no 6, s. 46--51, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[402] Umenšenie čisla makroačeek PAL v sheme avtomata Mura / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, S. A. Cololo // Radioelektronika i Informatika .- 2007, no 4, s. 65-68
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[403] Issledovanie apparaturnyh harakteristik KEŠ-pamâti mikrokomand s prâmym otobraženiem dannyh / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov, K. I. Ben Hamadi // Radioelektronika i Informatika .- 2007, no 3, s. 59--62 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[404] Optimization of compositional microprogram control unit by modification of microinstruction format / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Informatyka Teoretyczna i Stosowana .- 2007, R. 7, nr 11, s. 7--19, ISSN: 1643-2355, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, compositional microprogram control unit, flow-chart of algorithm, microinstruction, mikroinstrukcja, mikroprogramowany układ sterujący, sieć działań algorytmu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[405] Sztuka informatyki / Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 3, ISSN: 0032-4140,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[406] Opis okresowego stanu ustalonego układu nieliniowego za pomocą operatorów cykloparametrycznych / Radosław Kłosiński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2006, nr 7/8, s. 90--95, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: circular parametric operator, identification, identyfikacja, nonlinear system, okresowy stan ustalony, operator cykloparametryczny, periodical steady state, układ nieliniowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[407] Korekcja zniekształceń nieliniowych wprowadzanych przez układy wejściowe systemów pomiarowych metodą odwrotnego operatora cykloparametrycznego / Radosław Kłosiński, Mirosław Kozioł // Przegląd Elektrotechniczny .- 2006, nr 7/8, s. 96--100, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: circular parametric operator, correction, current transformer, identification, identyfikacja, korekcja, operator cykloparametryczny, transformator prądowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[408] Frequency-response compensation of distorting parts of measurement systems / Mirosław Kozioł // Metrology and Measurement Systems .- 2006, Vol. 13, no 3, s. 263--278, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: frequency-response compensation, inverse systems, noncausal systems, regularization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[409] System Verilog modelling of FIR filters / Marek Węgrzyn, Łukasz Pawlus // Proceedings of SPIE .- 2006, Vol. 6159, s. 61590G-1--61590G-7 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[410] Metoda identyfikacji transmitancji oraz synteza cyfrowych dwuwymiarowych filtrów odwrotnych i quasi-odwrotnych / Grzegorz Krawczyszyn // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 60--62, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[411] Tendencje rozwojowe w obszarze systemów pomiarowo - sterujących / Emil Michta // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 5--7, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[412] System do jakościowej oceny torów odbiorczych w dekoderach telewizji cyfrowej / Janusz Kaczmarek, Tomasz Reimann // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 11--13, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[413] System pomiarowy do przeprowadzania próby trwałości łączeniowej przekaźników elektromagnetycznych / Włodzimierz Kulesza // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 14--15, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[414] Ocena dokładności estymacji funkcji korelacyjnych z użyciem modelu wirtualnego korelatora / Jadwiga Lal-Jadziak, Elżbieta Kawecka // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 16--18, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[415] Wpływ struktury systemu i struktury węzła na właściwości sieciowych systemów pomiarowo - sterujących / Adam Markowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 22--23, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[416] Formalizacja kroków dla czynności utworzenia modeli typów z metodyki Cheesmana-Danielsa na potrzeby systemu regułowego / Tomasz Gratkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 36--38, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[417] Algorytm obliczania odchyleń radiowej częstotliwości wzorcowej od wartości nominalnej / Wiesław Miczulski, Albin Czubla // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 39--41, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[418] Pomiar stałej czasowej rezystorów o małej wartości rezystancji / Leszek Furmankiewicz, Ryszard Rybski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 42--44, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[419] Analiza właściwości filtru Kalmana w pomiarze zespolonego stosunku napięć / Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 51--53, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[420] Modyfikacja dyskretnego przekształcenia Fouriera w celu dokładniejszego wyznaczania widma / Radosław Kłosiński // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 54--56, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[421] Odtwarzanie okresowych sygnałów wejściowych metodą syntezy odwrotnych operatorów cykloparametrycznych układu przetwarzania / Radosław Kłosiński, Mirosław Kozioł // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 57--59, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[422] Referencyjne programowane źródło napięcia stałego w cyfrowych generatorach przebiegów sinusoidalnych / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 63--65, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[423] Wykorzystanie bezprzewodowych sieci komputerowych do przesyłania danych pomiarowych / Dariusz Eljasz, Piotr Powroźnik // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2006, nr 7-8, s. 6--9, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[424] Budowa i testowanie interfejsu użytkownika przyrządu pomiarowego / Marek Florczyk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2006, nr 7-8, s. 10--13, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[425] Pozyskiwanie wiedzy z danych katalogowych komponentów systemów pomiarowych / Jan Jagielski, Izabela Skorupska // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2006, nr 7-8, s. 14--16, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[426] Implementation of WWW serwer in SoPC / Michał Grobelny, Marek Węgrzyn // Proceedings of SPIE .- 2006, Vol. 6347, s. [8]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[427] Modelling and synthesis of automata in HDLs / Sławomir Chmielewski, Marek Węgrzyn // Proceedings of SPIE: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments 2006 .- 2006, Vol. 6347, s. [14] : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[428] Synthesis of signals adaptive spatial processing robust algorithms on the base of the probabilistic approach / Larysa Titarenko, Oleksandr Barkalov // Radioelektronni i Komp'juterni Sistemi .- 2006, no 7, s. 203--206 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adaptive processing, algorithm quality, imitating modeling, signal, synthesis
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[429] Optimizacija schemy kompozicionnogo mikroprogramnogo ustojstva upravlenija s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Raisa Mal'ceva, Alexey Krasickov, Barakat Haled // Radioelektronika i Informatika .- 2006, no 1, s. 45--50 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[430] Hierarchical decomposition of Petri nets for analysis and design of digital microsystems / Andrei Karatkevich, Grzegorz Andrzejewski // International Journal of Computing .- 2006, Vol. 5, no 1, s. 18--25 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, analysis, decomposition, hierarchy, logical controllers
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[431] Implementation of concurrent logic controllers based on decomposition into state machine components / Marek Węgrzyn, Agnieszka Węgrzyn // Radioelektronika i Informatika .- 2006, no 3, s. 44--47 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[432] Optimizaciâ kompozicionnogo mikroprogrammnogo ustrojstva upravleniâ s elementarnymi operatornymi linejnymi cepâmi / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, Barakat Haled // Radioelektronika i Informatika .- 2006, no 2, s. 50--54 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[433] Realizaciâ na FPGA mikroprogrammnych avtomatov mili, interpretiruusih vertikalizovannye algiritmy upravleniâ / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Arkadiusz Bukowiec // Informatika .- 2006, no 2, s. 109--115 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[434] Optimizaciâ emkosti upravlâusej pamâti ustrojstva upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // Informatika .- 2006, no 3, s. 128--135 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[435] Preobrazovanie adresov v kompozicionnom mikroprogrammnom ustrojstve upravlenia s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Raisa Mal'ceva, Barakat Haled // Radioelektronika Informatika Upravlinnja: naukovij žurnal .- 2006, 16, 2, s. 9==13
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[436] Opimizacia čisla LUT-elementov v kompozicionnom mikroprogrammnom ustrojstve upravlenia s obšej pamiat'u / Oleksandr Barkalov, K. H. Efimenko, S.A. Kovalev // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny: meždunarodnyj naučnyj žurnal .- 2006, 4, s. 50--55, ISSN: 0130-5395,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[437] Sintez upravlaušego avtomata po vertikalizovannoj graf-scheme algoritma / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, V. A. Bojkov // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny: meždunarodnyj naučnyj žurnal .- 2006, 3, s. 62--66, ISSN: 0130-5395,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[438] Fragmentaciâ peremennyh v avtomate mili s kodirovaniem strok prâmoj strukturnoj tablicy / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov, Fuad Bader Ahmad // Radioelektronika i Informatika .- 2006, no 4, s. 31--33 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[439] Modelirovanie avtomata Mili s kodirovaniem naborov fragmenta mikrooperacij / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov, Achmad Fuad Bader // Iskusstvennyj Intellekt .- 2006, no 4, s. 361--367 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[440] Realizaciâ avtomata Mura na FPGA v vide seti Petri / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, A. V. Matvienko // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2006, no 5, s. 67--72, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[441] Adaptacija MDA dlja modelirovanija upravljajuscich avtomatov v standartach UML / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, A. A. Gricenko // Radioelektronika Informatika Upravlinnja .- 2006, no 1, s. 33--37 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[442] Optimizacija schemy mikroprogrammnogo avtomata mili na FPGA / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, V. A. Bojkov // Radioelektronika Informatika Upravlinnja .- 2006, no 1, s. 38--41 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[443] Optimization of the size of control memory of compositional microprogram control units / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // Informatyka Teoretyczna i Stosowana .- 2006, R. 6, nr 10, s. 27--40, ISSN: 1643-2355, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Codes Sharing, Compositional Microprogram Control Unit, Flow-Chart of Algorithm, Operational Linear Chains
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[444] Optymalizacja jednostki sterującej poprzez zastosowanie metody współdzielenia kodów / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 7, wyd. spec., s. 29--31, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[445] Modelowanie sekwencyjnych diagramów funkcyjnych SFC w języku opisu sprzętu Verilog / Radosław Gąsiorek, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 7, wyd. spec., s. 40--42, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[446] Analiza przestrzeni stanów automatów współbieżnych opisanych sieciami Petriego z wykorzystaniem hipergrafów / Monika Wiśniewska, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 7, wyd. spec., s. 62--64, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[447] Synteza mikroprogramowanych układów sterujących ze współdzieleniem kodów z wykorzystaniem konwertera adresów / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 7, wyd. spec., s. 121--123, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[448] Dekompozycja równoległa automatów współbieżnych z wykorzystaniem hipergrafów / Marian Adamski, Monika Wiśniewska // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 8--10, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, hipergraf, hypergraph, logic controllers, sieć Petriego, sterownik logiczny, transversals, transwersala
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[449] Wykrywanie zastojów w sterownikach logicznych metodą symbolicznego wnioskowania Gentzena / Jacek Tkacz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 11--13, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gentzen, Petri nets, logic controllers, sekwent, sequent, sieci Petriego, sterowniki logiczne, symbolic deduction, wnioskowanie symboliczne
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[450] Rozpoznawanie grafów doskonałych na potrzeby automatycznej syntezy układów cyfrowych / Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 14--16, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych, automatic synthesis of digital controllers, automatyczna synteza sterowników, grafy doskonałe, graph theory, perfect graphs, perfect graphs recognizing algorithms, teoria grafów
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[451] Częściowa rekonfiguracja sterowników binarnych opisanych sieciami Petriego / Marek Węgrzyn // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 26--28, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, częściowa rekonfiguracja, hierarchical Petri net, hierarchiczna sieć Petriego, logic controller, partial reconfiguration, sterownik binarny
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[452] Wybrane tekstowe formaty specyfikacji sieci Petriego opisujące algorytmy sterowania / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 29--31, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: PNML, PNSF2, PNSF3, Petri net, logic controllers, sieci Petriego, sterowniki logiczne
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[453] Projektowanie skończonego automatu stanów z wyjściami typu Mealy'ego z transformacją kodów obiektów w systemie funkcji wzbudzeń / Oleksandr Barkalov // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 32--34, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FSM, control unit, jednostka sterująca, logic circuit, programmable logic device, skończony automat stanów, układ logiczny, układy programowalne
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[454] Synteza skończonych automatów stanów z zastosowaniem szeregowego przekształcenia mikroinstrukcji / Arkadiusz Bukowiec // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 35--37, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, automat stanów, control unit, jednostka sterująca, układy programowalne
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[455] Zastosowanie języka UML w modelowaniu sterowania dyskretnego / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 50--52, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML, analiza zachowania, behavior analysis, discrete controller, methodology, metodyka, sterownik dyskretny
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
Pobierz pliki źródłowe >>>
[456] Optymalizacja mikroprogramowanego układu sterującego poprzez zastosowanie współdzielenia kodów / Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 53--55, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: code sharing, compositional microprogram control unit, flow-chart, mikroprogramowany układ sterujący, operational linear chains, sieć działań, współdzielenie kodów
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[457] Zrównoleglanie algorytmów sterowania w systemach klasy PLC / Grzegorz Andrzejewski, Zbigniew Skowroński // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 62--64, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: PLC systems, interpreted Petri nets, interpretowane sieci Petriego, parallel processes, procesy współbieżne, systemy PLC
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[458] Filtracja czasowa dla zastosowań w trójwymiarowej falkowej kompresji sekwencji wizyjnych z małym opóźnieniem kodowania / Andrzej Popławski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 77--79, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analiza falkowa, filtracja w dziedzinie czasu, kompresja sekwencji wizyjnych z małym opóźnieniem kodowania, low delay video coding, temporal filtering, wavelet analysis
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[459] Zastosowanie modelu wirtualnego korelatora do oceny niepewności cyfrowych estymatorów funkcji korelacyjnych / Elżbieta Kawecka // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 80--82, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: A/C conversion with dither, correlation measurements, cyfrowe estymatory funkcji korelacyjnych, digital estimators of correlation functions, niepewność typu A i B, pomiary korelacyjne, przetwarzanie A/C z ditherem, uncertainty of measurement
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[460] Zastosowanie klauzul w formalizacji czynności w metodyce Cheesmana-Danielsa / Tomasz Gratkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 83--84, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cheesman-Daniels methodology, clausal, components, formalisation, formalizacja, klauzule, komponenty, metodyka Cheesmana-Danielsa, przetwarzanie symboliczne, rational unified process, symbol manipulation
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[461] Koncepcja systemu komputerowego wspomagającego przeprowadzanie testów wyboru / Artur Gramacki, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 85--87, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: LaTeX, OMR, XML, aplikacja bazodanowa, credits, database system, egzamin, test exam, test wyboru, zaliczenie
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
Pobierz pliki źródłowe >>>
[462] Platforma .NET i język znaczników XML w systemie projektowania programów dla sterowników logicznych / Piotr Bubacz, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 94--96, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: .NET, IEC 61131-3, SFC, XML, XSD
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[463] Stanowisko do wzorcowania i sprawdzania logometrycznych wskaźników samochodowych / Piotr Mróz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 109--111, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: car radio-meter, device for calibration and testing of accuracy, samochodowe wskaźniki logometryczne, stanowisko do wzorcowania i sprawdzania dokładności wskazań
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[464] Właściwości dynamiczne komputerowego systemu odtwarzania napięć i prądów / Robert Dąbrowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 115--117, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibrator, czas odpowiedzi, dynamic performance, kalibrator, overshot, przeregulowanie, response time, właściwości dynamiczne
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[465] Komputerowe stanowisko pomiarowe do zdalnego wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych / Radosław Kłosiński, Piotr Powroźnik // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 10, wyd. spec., s. 23--28, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: charakterystyki widmowe, data transmission, frequency characteristic, remote education, remote measurement, transmisja danych, zdalne nauczanie, zdalne pomiary
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[466] Zastosowanie metod odkrywania wiedzy do obliczania odchyleń radiowej częstotliwości wzorcowej od jej wartości nominalnej / Wiesław Miczulski, Albin Czubla // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 10, wyd. spec., s. 92--95, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: clusterization method, data mining, metoda grupowania, metoda regresji liniowej, odkrywanie wiedzy, radiowa częstotliwość wzorcowa, regression line method, standard radio frequency
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[467] Identyfikacja harmonicznych sygnału okresowego na podstawie próbek za pomocą modyfikowanego dyskretnego przekształcenia Fouriera / Radosław Kłosiński // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 10, wyd. spec., s. 174--183, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: discrete Fourier transformation, dyskretne przekształcenie Fouriera, niesynchroniczne próbkowanie, nonsynchronous sampling, przeciek widma, spectral leakage
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[468] Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe z zastosowania mikrokonwerterów / Włodzimierz Kulesza // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 9, wyd. spec., s. 143--145, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[469] Kształcenie na odległość w laboratorium metrologii / Dariusz Eljasz, Tomasz Karczewski, Emil Michta, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 9, wyd. spec., s. 146--148, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[470] Kompensacja charakterystyk częstotliwościowych układów o dyskretnej transmitancji z zerami na okręgu jednostkowym / Mirosław Kozioł // Przegląd Elektrotechniczny .- 2005, nr 3, s. 93--98, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: compensatorn of frequency charasterictic, electrical filter, kompensacja charakterystyk częstotliwościowych, regularyzacja, układy nieprzyczynowe, układy odwrotne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[471] Design of Mealy finite-state machines with the transformation of object codes / Oleksandr Barkalov, Alexander A. Barkalov, Jr. // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2005, Vol. 15, no 1, s. 151--158, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: design, finite-state machine, logic circuit, object, programmable logic device
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[472] Komputerowe wspomaganie obliczania niepewności pomiaru / Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2005, nr 2, s. 32--35, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[473] Hardware acceleration and verification of systems designed with hardware description languages (HDL) / Remigiusz Wiśniewski, Marek Węgrzyn // Proceedings of SPIE .- 2005, Vol. 5775, s. 365--376 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: hardware accelerators, hardware description languages, simulation, synthesis, verification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[474] Design of safety critical logic controller using devices integrated microprocessor with FPGA / Arkadiusz Bukowiec, Marek Węgrzyn // Proceedings of SPIE .- 2005, Vol. 5775, s. 377--384 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, HDL, logic controller, microprocessor, safety critical system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[475] Zastosowanie algorytmów genetycznych do ustalania parametrów układu testującego urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / Jan Jagielski, Marek Kopeć, Andrzej Olencki, Izabela Skorupska // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2005, nr 9, wyd. spec., s. 131--133, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, automatyka zabezpieczeniowa, awaria, system testujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[476] Metoda pozyskiwania wiedzy do prowadzenia złożonego procesu technologicznego / Robert Szulim, Wojciech Moczulski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2005, nr 9, wyd. spec., s. 145--147, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: drążenie danych, rozumowanie oparte na przykładach, systemy doradcze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[477] Wiedza uświadomiona i nieuświadomiona w kształtowaniu procedury diagnostycznej / Jan Jagielski, Izabela Skorupska // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2005, nr 9, wyd. spec., s. 151--153, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, inteligencja kolektywna, odkrywanie wiedzy w bazach danych, tablice decyzyjne, wiedza w diagnostyce
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[478] Sintez mikroprogrammnogo avtomata s mnozestvennym kodirovaniem naborov mkrooperacij / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // Informatika .- 2005, no 2, s. 54--61 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[479] Sintez kompozicionnogo mikroprogrammnogo ustrojstva upravlenija s optimal'nym kodirovaniem elementarnych operatornych linejnych cepej / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski // Informatika .- 2005, no 1, s. 95--102 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[480] Interpreted hierarchical Petri nets in digital controller design / Grzegorz Andrzejewski, Andrei Karatkevich // Radioelektronika i Informatika .- 2005, nr 1, s. 74--79 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[481] Synthesis of mealy FSM on verticalized flow-chart / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // Radioelektronika i Informatika .- 2005, no 2, s. 49--52 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[482] Optimization of mealy FSM with decoding of the microoperations system / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2005, no 5, s. 51--56, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: control unit, mealy finite-state machine, programmable logic device
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[483] Sintez avtomata mili na scetcike s razdeleniem kodov sostajanij / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, A. V. Matvienko // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2005, no 4, s. 41--46, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[484] Realizacija na FPGA mikroprogramnych avtomatov mili, interpretijuscich vertikalizovannye algoritmy upravlenija / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, V. A. Bojkov // Radioelektronika Informatika Upravlinnja .- 2005, no 2, s. 132--136 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[485] Realizacija kompozicionnogo mikroprogramnogo ustrojstva upravlenija na FPGA / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski, K. H. Efimenko // Radioelektronika Informatika Upravlinnja .- 2005, no 2, s. 127--131 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[486] Synthesis of mealy finite states machines for interpretation of verticalized flow-charts / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // Informatyka Teoretyczna i Stosowana .- 2005, R. 5, nr 8, s. 39--51, ISSN: 1643-2355, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: control unit, finite state machine, flow-chart, logic synthesis, programmable logic device
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[487] Optimization of compositional microprogram control units implemented on system-on-chip / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski // Informatyka Teoretyczna i Stosowana .- 2005, R. 5, nr 9, s. 7--22, ISSN: 1643-2355, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: compositional microprogram control unit, finite-state-machine, flow-chart, operational linear chains, programmable logic devices
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[488] Optymalizacja rozmiaru pamięci jednostki sterującej poprzez zastosowanie metody współdzielenia kodów / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // Informatyka Teoretyczna i Stosowana .- 2005, R. 5, nr 9, s. 105--114, ISSN: 1643-2355, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: mikroprogramowalny układ sterujący, sieć działań, skończony automat stanów, układ kombinacyjny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[489] System zdalnego monitorowania bramek dozymetrycznych PM 5000 / Emil Michta, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2005, nr 9, wyd. spec., s. 303--305, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bramki dozymetryczne, dosimeter gates, internet technology, remote monitoring, technologie internetowe, zdalne monitorowanie
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[490] Detection of deadlocks and traps in Petri nets by means of Thelen's prime implicant method / Agnieszka Węgrzyn, Andrei Karatkevich, Jacek Bieganowski // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2004, Vol. 14, no 1, s. 113--121, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri net, analysis, deadlock, liveness, trap
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
Pobierz pliki źródłowe >>>
[491] Wyznaczanie immitancji i ocena odkształcającego charakteru dwójników pasywnych o okresowo zmiennych parametrach / Radosław Kłosiński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2004, nr 6, s. 596--601, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dwójniki odkształcające, immitancja, operator cykloparametryczny, współczynnik THD
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[492] Metoda wyznaczania współczynników funkcji wymiernej filtrów jednowymiarowych 1-D na podstawie próbek odpowiedzi impulsowej / Grzegorz Krawczyszyn // Przegląd Elektrotechniczny .- 2004, nr 6, s. 606--608, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: filtr cyfrowy, funkcja wymierna, identyfikacja
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[493] Kompensacja wpływu charakterystyk częstotliwościowych nieminimalnofazowych układów zniekształcających / Mirosław Kozioł // Przegląd Elektrotechniczny .- 2004, nr 6, s. 615--619, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: kompensacja charakterystyk częstotliwościowych, układy nieminimalnofazowe, układy nieprzyczynowe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[494] Impedance comparison in a circuit with two digital sinewave generators / Ryszard Rybski // Metrology and Measurement Systems .- 2004, Vol. 11, no 2, s. 131--145, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ac bridge, ac generators, complex voltage ratio, impedance measurement
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[495] Accurate measurement of complex voltage ratio with a sampling voltmeter / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mariusz Krajewski // Metrology and Measurement Systems .- 2004, Vol. 11, no 2, s. 147--158, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: complex voltage ratio, discrete Fourier transform, sampling voltmeter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[496] On case-based control of dynamic industrial processes with the use of fuzzy representation / Wojciech Moczulski, Robert Szulim // Engineering Applications of Artificial Intelligence .- 2004, Vol. 17, s. 371--381, ISSN: 0952-1976, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: case-based reasoning, evolutionary tuning, fuzzy representation, fuzzy similarity measure, industrial processe, open-loop control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[497] Ocena wpływu parametrów przetworników I/U na błąd pomiaru tg\delta metodą PKPF / Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2004, nr 7-8, s. 75--78, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[498] Wyznaczanie opóźnień transmisji danych w sieciowych systemach pomiarowo-sterujących / Adam Markowski // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2004, nr 7-8, s. 95--99, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[499] Testowanie mikroprocesorowych urządzeń pomiarowo-sterujących / Piotr Mróz // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2004, nr 7-8, s. 100--103, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[500] Mostek niezrównoważony do dokładnych pomiarów pojemności / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2004, nr 7-8, s. 125--129, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[501] Testowanie oprogramowania wirtualnego przyrządu pomiarowego / Marek Florczyk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2004, nr 7-8, s. 133--137, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[502] Technologie internetowe w systemie monitorowania bramek dozymetrycznych / Emil Michta, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2004, nr 7-8, s. 138--141, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[503] Wpływ kwantowania na dokładność estymacji momentów sygnałów o rozkładach normalnych / Elżbieta Kawecka, Jadwiga Lal-Jadziak // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2004, nr 7-8, s. 154--158, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[504] Opis i wyznaczanie impedancji dwójników niestacjonarnych / Radosław Kłosiński // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2004, nr 7-8, s. 169--173, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[505] Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji / Wiesław Miczulski // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2004, nr 7-8, s. 174--178, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[506] Kwantytatywna ocena jakości przyrządu pomiarowego / Jan Jagielski // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2004, nr 7-8, s. 189--192, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[507] Ob odnom metode sinteza bylevych funkcij na FPGA / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2004, no 1, s. 47--49, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[508] Optimization of compositional microprogram control unit with elementary operational linear chains / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski // Upravlâuscie Sistemy i Mašiny .- 2004, no 5, s. 25--29, ISSN: 0130-5395, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[509] Design of compositional microprogram control units with maximal encoding of inputs / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski // Radioelektronika i Informatika .- 2004, no 3, s. 79--81 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[510] Synthesis of mealy FSM with transformation of system of microoperations in excitation functions / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // Radioelektronika i Informatika .- 2004, no 3, s. 82--85 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[511] Osobennosti realizacii sistem bylevych funkcij na plis / Oleksandr Barkalov, A. V. Matvienko, Alexey Krasickov // Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi .- 2004, no 3, s. 79--86, ISSN: 1817-9908, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[512] Implementation of safety critical logic controller by means of FPGA / Marek Węgrzyn // Annual Reviews in Control .- 2003, Vol. 27, s. 55--61 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, HDL, Petri nets, digital systems, logic arrays, process control, programmable logic controllers, rule-based systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[513] Bias and variance of crosscorrelation function estimator determined on the basis of signals resulting from A-D conversion with dither / Jadwiga Lal-Jadziak // Metrology and Measurement Systems .- 2003, Vol. 10, no 4, s. 341--351, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: A/D conversion with dither, crosscorrelation function estimation, estimator bias, variance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[514] Pomiar przemieszczenia liniowego z zastosowaniem indukcyjnościowego przetwornika transformatorowego oraz dyskretnego przekształcenia Fouriera / Ryszard Rybski, Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 6, s. 15--18, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[515] Critical situations of organization / Franciszek Mroczko // Management .- 2003, Vol. 7, no 1, s. 41--48, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[516] Instytut Informatyki i Elektroniki / Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 9--10, ISSN: 0032-4140,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[517] Instytut Metrologii Elektrycznej / Jadwiga Lal-Jadziak // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 13--14, ISSN: 0032-4140, : fot.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[518] Sytuacje kryzysowe organizacji / Franciszek Mroczko // Menedżer .- 2003, nr 7-8, s. 95--101 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[519] Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego (1967 - 2002) / Jerzy Bolikowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 5--8, ISSN: 0032-4140, : fot.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[520] Interpretowane sieci Petriego - model formalny w zintegrowanym projektowaniu mikroprocesorowych systemów sprzętowo-programowych / Marian Adamski, Zbigniew Skowroński // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 17--20, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[521] Implementacja współbieżnych algorytmów sterowania w reprogramowalnych sterownikach logicznych / Marian Adamski, Marek Węgrzyn // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 21--25, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[522] Wieloparametrowe przyrządy do pomiaru wielkości energetycznych / Leszek Furmankiewicz, Ryszard Rybski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 41--46, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[523] Technologie internetowe w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących / Emil Michta, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 47--52, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[524] Profesor Tadeusz Kaczorek Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego / Jerzy Bolikowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 2--3, ISSN: 0032-4140, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[525] Algorytmy pracy systemów testujących mikroprocesorowe urządzenia kontrolno-pomiarowe / Piotr Mróz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2002, nr 9, s. 291--292, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[526] Wpływ kwantowania na dokładność estymacji wartości średniokwadratowej / Jadwiga Lal-Jadziak // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2002, nr 7-8, s. 61--64, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[527] Problemy pomiarów korelacyjnych / Ludwik Spiralski, Jadwiga Lal-Jadziak // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 2002, nr 6, s. 7--12, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[528] Przegląd wybranych metod testowania aplikacji informatycznych pod kątem ich zastosowania do testowania wirtualnych przyrządów pomiarowych / Marek Florczyk // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2002, nr 7-8, s. 25--28, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[529] Koncepcja budowy trójfazowego kalibratora napięć i prądów przemiennych / Janusz Kaczmarek, Włodzimierz Kulesza // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2002, nr 7-8, s. 45--48, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[530] System pomiarowo-diagnostyczny do badania parametrów przekaźników elektromagnetycznych / Włodzimierz Kulesza, Ryszard Rybski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2002, nr 7-8, s. 57--60, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[531] Integracja sieci przemysłowych z siecią Profibus DP / Adam Markowski, Leszek Furmankiewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2002, nr 7-8, s. 73--76, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[532] Systemy pomiarowo-sterujące z wbudowanymi serwerami WWW / Emil Michta, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2002, nr 7-8, s. 77--80, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[533] Kalibracja próbkującego systemu do pomiaru zespolonego stosunku napięć / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2002, nr 7-8, s. 93--96, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[534] Dedykowane serwery WWW w strukturze informacyjnej przedsiębiorstwa / Emil Michta // Inżynieria Maszyn: wirtualne systemy produkcyjne .- 2002, Vol. 7, z. 4, s. 62--72, ISSN: 1426-708X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dedykowane serwery WWW, struktura informacyjna przedsiębiorstwa, technologie internetowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[535] Wbudowane serwery WWW / Emil Michta, Robert Szulim // Studia Informatica .- 2002, Vol. 23, no 2B, s. 121--132 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[536] Zdalne wywoływanie metod w języku Java z wykorzystaniem protokołu Fast Local Internet Protocol (FLIP) / Tomasz Gratkowski // Studia Informatica .- 2002, Vol. 23, no 2B, s. 95--102 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[537] Accuracy in determination of correlation functions by digital methods / Jadwiga Lal-Jadziak // Metrology and Measurement Systems .- 2001, Vol. 8, no 2, s. 153--163, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[538] Wpływ kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacyjnych / Jadwiga Lal-Jadziak // Metrology and Measurement Systems .- 2001, Vol. 8, no 1, s. 25--40, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[539] Modelling and synthesis of safety-critical systems by means of Petri nets and FPGAs / Marek Węgrzyn // Radio Electronics and Informatics .- 2001, no 4, s. 115--118 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[540] Planowanie obciążenia sieci Profibus z występowaniem ograniczeń czasowych / Emil Michta // Studia Informatica .- 2001, Vol. 22, no 3 (45), s. 371--384 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[541] Metoda oceny żywotności bojowej sił powietrznych / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 2001, s. 89--96 : rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[542] Działalność dydaktyczna i naukowa Katedry Eksploatacji Systemów Radiotechnicznych Wydziału Elektroniki WAT / Franciszek Mroczko, Tadeusz Tabaczniuk, Andrzej Gałecki, Tadeusz Gardziejewski // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 2001, s. 95--98 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[543] Time-domain synthesis of linear circuits with periodically variable parameters / Maciej Siwczyński // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2000, Vol. 10, no 3, s. 623--637, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: optimisation, parametric circuits, synthesis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[544] Wirtualne przetworniki pomiarowe serii P7V / Jerzy Bolikowski, Janusz Kaczmarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2000, nr 3, s. 11--14, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[545] Zintegrowane sieci przemysłowe w systemach pomiarowych obiektów elektroenergetycznych / Emil Michta, Adam Markowski // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2000, nr 4, s. 12--16, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[546] Układy mostkowe z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych w pomiarach wielkości nieelektrycznych / Wiesław Miczulski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2000, nr 12, s. 17--21, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[547] Właściwości metrologiczne układu mostkowego do pomiaru impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 2000, T. 7, nr 4, s. 53--75 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[548] Kształtowanie dokładności pomiarów korelacyjnych przez zastosowanie konwersji a-c z sygnałem ditherowym / Jadwiga Lal-Jadziak // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 1999, T. VI, z. 1-2, s. 27--46 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[549] Programowa korekcja błędów wnoszonych przez obwody wejściowe w przetwornikach mocy / Leszek Furmankiewicz // Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej .- 1999, T. 5, z. 1, s. 31--35 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[550] Obrona radioelektroniczna : Czynnik istotny dla oceny żywotności bojowej sił powietrznych / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1999, s. 47--53 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[551] Problemy zachowania żywotności bojowej sił powietrznych / Franciszek Mroczko // Myśl Wojskowa .- 1999, nr 3, s. 35--54
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[552] The application of reconfigurable logic to controller design / Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Joao L. Monteiro // Control Engineering Practice .- 1998, no 6, s. 879--887, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: FPGAs, Industrial process control, Petri nets, logic controllers, sequential function charts (SFC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[553] Rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne nowej generacji / Emil Michta // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 1998, nr 9, s. 344--347, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[554] Układy do pomiaru impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 1998, T. 5, z. 1-2, s. 81--95 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[555] Komputerowo wspomagane monitorowanie przejścia granicznego / Emil Michta, Artur Hołodok, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 1998, nr 3, s. 54--56, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[556] Wizualizacja obiektów i procesów technologicznych / Emil Michta, Tomasz Adamski // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 1998, nr 2, s. 9--15, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[557] Współczesna obrona powietrzna : Znaczenie, zagrożenia / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1998, s. 16--23 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[558] Koncepcja numerycznej mapy przestrzeni radiolokacyjnej / Franciszek Mroczko, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1998, s. 48--53 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[559] Czynniki istotne dla oceny żywotności bojowej sił powietrznych : Organizacja i sposób prowadzenia działań bojowych / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1998, s. 42--50 : rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[560] Czynniki istotne dla oceny żywotności bojowej sił powietrznych : Rozśrodkowanie / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1998, s. 24--28 : rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[561] Czynniki istotne dla oceny żywotności bojowej sił powietrznych : Odtwarzanie zdolności bojowej / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1998, s. 30--36 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[562] Manewr - czynnik istotny dla oceny żywotności bojowej sił powietrznych / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1998, s. 41--46 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[563] VHDL generation from hierarchical Petri net specifications of parallel controllers / J. M. Fernandes, Marian Adamski, A. J. Proença // IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques .- 1997, Vol. 144, no 2, s. 127--137 : rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, VHDL generation, parallel controllers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[564] Current and voltage wave-form optimization with non-linear deformations for real voltage sources / Maciej Siwczyński, Radosław Kłosiński // COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering .- 1997, Vol. 16, no 2, s. 71--83, ISSN: 0332-1649, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[565] Wykorzystanie standardowych kompilatorów FPLD do syntezy sterowników logicznych / Marek Węgrzyn, Marian Adamski // Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji .- 1997, T. 43, z. 3, s. 353--372 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: kontrolery współbieżne, sieci Petriego, sterowniki logiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[566] Errors in the mean square value measurement of random signal by means of crosscorrelation method / Jadwiga Lal-Jadziak // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 1997, T. 4, z. 3-4, s. 155--166 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[567] Monitory pomiarowe lokalne MPL w systemach o rozproszonej inteligencji / Piotr Adamski, Adam Markowski, Emil Michta // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 1997, nr 11, s. 365--368, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[568] Żywotność radarów podczas oddziaływania rakiet przeciwradiolokacyjnych / Franciszek Mroczko // Myśl Wojskowa .- 1997, nr 2, s. 101--112 : tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[569] Implementacja współbieżnych kontrolerów cyfrowych z wykorzystaniem PLD / Marek Węgrzyn // Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji .- 1996, T. 42, z. 2, s. 235--251 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: automaty współbieżne, sieci Petriego, układy PLD, układy cyfrowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[570] Optymalizacyjne podejście do zagadnień poprawiania jakości energii elektrycznej / Maciej Siwczyński, Radosław Kłosiński // Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej .- 1996, T. 2, z. 2, s. 43--54 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[571] Parallel controller synthesis using Petri nets / Tomasz Kozłowski, E. L. Dagless, J.. M. Saul, Marian Adamski, Janusz Szajna // IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques .- 1995, Vol. 142, no 4, s. 263--271 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, algorithms, parallel controller
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[572] Rozpoznanie w systemie Obrony Powietrznej Kraju / Franciszek Mroczko // Myśl Wojskowa .- 1995, nr 1, s. 56--66 : rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[573] Pole radiolokacyjne czy strefa informacji / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lądowych .- 1995, nr 7, s. 67--69
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[574] Pole radiolokacyjne czy strefa informacji / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1995, nr 7/8, s. 99--101 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[575] Petri-net-based algorithms for parallel-controller synthesis / Krzysztof Bilinski, Marian Adamski, J.. M. Saul, E. L. Dagless // IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques .- 1994, Vol. 141, no 6, s. 405--412 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, graph theory, networks, parallel controllers, sequential-logic synthesis, state assigment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[576] Parallel controller synthesis for programmable logic devices / James Pardey, Alain Amroun, Martin Bolton, Marian Adamski // Microprocessors and Microsystems .- 1994, Vol. 18, no 8, s. 451--457 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: PLDs, Petri nets, parallel controllers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[577] Cyfrowy dwufazowy generator napięcia sinusoidalnego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Zbigniew Skowroński // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 1994, nr 8, s. 181--184, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[578] Wybór pozycji bojowej dla stacji radiolokacyjnej rozpoznania obiektów powietrznych na małych wysokościach / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1994, nr 1, s. 60--63 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[579] Wojska radiotechniczne w świetle doktryny obronnej RP / Franciszek Mroczko, Marek Tołkacz // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1994, nr 3, s. 17--20 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[580] Dowodzenie i zabezpieczenie radiolokacyjne działań bojowych Wojsk Lotniczych oraz Wojsk Rakietowych w zintegrowanym systemie Obrony Powietrznej Kraju / Franciszek Mroczko // Myśl Wojskowa .- 1994, nr 1, s. 93--105 : rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[581] Cyfrowe binarne indukcyjne dzielniki napięcia / Ryszard Rybski // Normalizacja .- 1993, nr 5, s. 11--17 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[582] Analiza błędów kwantowania w pomiarze wartości średniokwadratowej sygnału stochastycznego metodą korelacji wzajemnej / Jadwiga Lal-Jadziak // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 1993, z. 16, s. 191--198 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[583] Pomiar impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 1993, z. 16, s. 277--284 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[584] Experiences on a placement / Marian Adamski // Applied Mathematics and Computer Science .- 1993, Vol. 3, no 1, s. 59--61
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[585] Petri nets in asic design / Marian Adamski // Applied Mathematics and Computer Science .- 1993, Vol. 3, no 1, s. 169--179 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[586] Ocena ugrupowania bojowego wojsk radiotechnicznych WLOP / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1993, nr 6, s. 47--50 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[587] Problemy zywotności zabezpieczenia radiolokacyjnego działań bojowych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej / Franciszek Mroczko // Myśl Wojskowa .- 1993, nr 1, s. 83--94 : rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[588] Zasady pozorowania działań bojowych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej / Franciszek Mroczko // Myśl Wojskowa .- 1993, nr 5, s. 62--68 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[589] Wielopozycyjne stacje radiolokacyjne / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1993, nr 10, s. 52--54 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[590] Pomiar impedancji w układzie mostkowym z cyfrowymi źródłami napięcia / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Piotr Adamski // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 1992, nr 12, s. 67--74 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[591] Błędy estymacji w korelacyjnym pomiarze wartości średniokwadratowej sygnału harmonicznego przy występowaniu szumu gaussowskiego / Jadwiga Lal-Jadziak // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 1992, nr 12, s. 213--220 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[592] Multiprzetwornik wielkości elektrycznych / Leszek Furmankiewicz // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 1992, nr 12, s. 395--396 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[593] Klasyfikacja celów powietrznych / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1992, nr 6, s. 15--20
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[594] Manewr pozorny wojsk radiotechnicznych OPK / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju .- 1990, nr 1, s. 17--20 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[595] Wyznaczanie odległości bezpośredniej widzialności stacji radiolokacyjnych / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju .- 1990, nr 3, s. 26--30 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[596] Ocena pozycji do rozwinięcia stacji radiolokacyjnych / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju .- 1990, nr 4, s. 11--13 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[597] Ocena żywotności ugrupowania bojowego / Franciszek Mroczko // Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .- 1990, nr 12, s. 4--7 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[598] Problemy projektowania i konstrukcji indukcyjnych dzielników napięcia sterowanych cyfrowo / Jerzy Jaskulski, Ryszard Rybski // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 1989, nr 3, s. 33--45 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[599] Wpływ szumów własnych korelacyjnego termometru szumowego na błąd pomiaru temperatury / Jadwiga Lal-Jadziak // Metrologia i Systemy Pomiarowe .- 1989, z. 4, s. 51--61 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[600] Błąd estymacji w korelacyjnym pomiarze wartości średniokwadratowej sygnału okresowego występującego na tle szumu / Jadwiga Lal-Jadziak // Archiwum Elektrotechniki .- 1985, T. 34, z. 3/4, s. 712--717 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[601] Szumowe granice pomiaru optycznych właściwości ośrodków / Jadwiga Lal // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 1983, nr 4, s. 26--29, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[602] Pomiary bardzo małych wartości współczynnika zniekształceń nieliniowych z eliminacją wpływu szumów / Ludwik Spiralski, Jadwiga Lal // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 1982, nr 8, s. 23--27, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[603] Binarny hybrydowy dzielnik napięcia do współpracy ze wzmacniaczami operacyjnymi / Jan Wiśniewski, Ryszard Rybski // Archiwum Elektrotechniki .- 1979, T. 28, z. 1, s. 111--124 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[604] Zastosowanie scalonych synchronozpwanych przerzutników D i JK w układach asynchronicznych / Marian Adamski // Elementy Półprzewodnikowe i Układy Scalone .- 1977, nr 2, s. 7--49 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[605] Projektowanie liczników z przerzutnikami JK MASTER-SLAVE / Marian Adamski, Andrzej Wachowski // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 1974, R. 20, nr 12, s. 543--545, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badania i analiza właściwości elektrycznych stanowiska do wysokonapięciowych prób izolacji / Radosław Kłosiński, Paweł Chulist // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej .- 2017, nr 54, s. 123--126, ISSN: 2353-1290, : bibliogr.rys.wykr. .- 59 Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM 2017, Politechnika Częstochowska, 4-6 września 2017
Słowa kluczowe: analiza widmowa, badanie sprzętu elektroizolacyjnego, charakterystyki częstotliwościowe, ferrorezonans prądów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[2] Badanie właściwości lamp elektrycznych wyposażonych w wybrane rodzaje źródeł światła jako odbiorników energii elektrycznej / Radosław Kłosiński, Jarosław Nowak // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej .- 2017, nr 54, s. 127--130, ISSN: 2353-1290, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- 59 Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM 2017, Politechnika Częstochowska, 4-6 września 2017
Słowa kluczowe: THD, harmoniczne, odbiorniki zniekształcające, urządzenia oświetleniowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[3] Ispol'zovanie psevdoekvivalentnyh sostoânij v sovmescennom mikroprogrammnom avtomate / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, I. Â Zeleneva, S. S. Gruško // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2017, No. 1 (24), s. 5--11, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, LUT, combined finite state machine, embedded memory blocks, flow-chart of algorithm, pseudoequivalent state,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Strukturnaâ redukciâ v sovmescennyh avtomatah / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko // W: Problemi Informatizacii ta Upravlinnâ - (Zbirnik Naukovih Prac) .- 2017, Vip. 1-2(57-58), s. 12--19, ISSN: 2073-4751, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Koduvannâ naboriv vihidnih signaliv v shemi sumiscenogo mikroprogramnogo avtomata na CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, I. Â Zeleneva // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2017, No. 2 (25), s. 5--11, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, combined finite state machine, flow-chart of the algorithm, output signals of the Moore automaton, state coding,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Reducing the number PAL macrocells in Moore FSM / Larysa Titarenko, S. A. Kovalyov, S. A. Tsololo // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2016, no. 1(29), s. 47--55, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, SoC, macrocells, pseudoequivalent states,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[7] Optimalizaciâ bloka zameny logičeskih uslovij v sovmescennom avtomate / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko // W: Problemi Informatizacii ta Upravlinnâ - (Zbirnik Naukovih Prac) .- 2016, Vip. 3(55), s. 11--20, ISSN: 2073-4751, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[8] Metod umen'šeniâ čisla termov pri realizacii shemy sovmescennogo mikroprogrammnogo avtomata v bazisie CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, I. Â Zeleneva, S. S. Gruško // W: Visnik Naciona'nogo Tehničnogo Universitetu "XPI" - (Mehaniko-Tehnologični Sistemi ta Kompleksi) .- 2016, No. 49(1221), s. 25--30, ISSN: 2411-2798, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Realizaciâ shemy sovmescennogo mikroprogrammnogo avtomata v bazise FPGA / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko // W: Problemi Informatizacii ta Upravlinnâ - (Zbirnik Naukovih Prac) .- 2015, Vip. 3(51), s. 5--13, ISSN: 2073-4751, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[10] Design FSM mealy with transformation of object codes based on embedded memory blocks / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, I. Â Zeleneva, Kamil Mielcarek // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2015, No 1, s. 5--10, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, design, embedded memory block, mealy finite-state machine, structure table,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Realizaciâ KMUU s elementarnymi cepâmi na gibridnyh FPGA / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, K. N. Efimenko, I. Â Zeleneva // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika ; no 1(19)) .- 2014, s. 16--21, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Realizaciâ shemy avtomata Mili v bazise gibridnyh FPGA / Oleksandr Barkalov, R. V. Mal'čeva, A. A. Barkalov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika ; no 1(19)) .- 2014, s. 22--26, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Realizaciâ shemy avtomata Mura s dvumâ istočnikami kodov / Oleksandr Barkalov, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko, Grzegorz Bazydło, Larysa Titarenko // W: Problemi Informatizacii ta Upravlinnâ - (Zbirnik Naukovih Prac) .- 2014, Vip. 3(47), s. 6--12, ISSN: 2073-4751, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Realizaciâ KMUU s obscej pamât'ju na gibridnyh FPGA / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, K. N. Efimenko, I. Â. Zelenëva // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeluvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ) .- 2013, no. 1, s. 33--42, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CMCU, PLA, control algorithm, hybrid FPGA, logic circuit, operational linear chain,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[15] Hardware reduction in CPLD-based Moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, S. A. Tsololo, A. N. Miroshkin // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeluvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ) .- 2013, no. 1, s. 110--119, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, PAL, hardware reduction, macrocells,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[16] Badania wpływu długości przewodów łączących na dokładność cyfrowego komparatora niezrównoważonego [Dokument elektroniczny] / Kamil Kontorski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 17) .- 2013, s. 1--4 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Elektrody o zwiększonej pojemności elektrycznej w spektroskopii impedancyjnej cieczy słaboprzewodzących [Dokument elektroniczny] / Łukasz Macioszek // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 17) .- 2013, s. 1--4 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Umen'šenie čisla LUT-elementov v sheme avtomata Mili / Oleksandr Barkalov, R. V. Malcheva, A. A. Barkalov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2013, no. 2, s. 168--174, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Optimizaciâ shemy adresacii KMUU s elementarnymi celâmi / Oleksandr Barkalov, K. N. Efimenko, I. Â Zeleneva // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2013, no. 1, s. 214--220, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Porównanie metod prognozowania do wyznaczania poprawek dla UTC(PL) [dokument elektroniczny] / Łukasz Sobolewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 17) .- 2012, s. [4] CD-ROM : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Umen'šenie ploscadi matričnoj shemy ustrojstva upravleniâ s elementarnymi cepâmi / Oleksandr Barkalov, I. Â Zeleneva, S. A. Cololo // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2012, nr 16, s. 137--144, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: compositional microprogram control unit, custom matrix, elementary chains, matrix realization,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Ograniczenia cyfrowego przetwornika impedancji AD5933 [dokument elektroniczny] / Łukasz Macioszek // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 17) .- 2012, s. [5] CD-ROM : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Wybrane uwarunkowania bezpieczeństwa / Jan Jagielski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu .- 2011, nr 3 (161), s. 19--24, ISSN: 1731-8157, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: accident, bezpieczeństwo, danger, defekty projektowania, design faults, faults avoidance, faults toleration, flood, natural environment, powódź, protection system, ryzyko, safety, system ochrony, tolerowanie defektów, unikanie defektów, wypadek, środowisko,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[24] Testowanie systemu pomiarowego z wykorzystaniem skryptowego języka AutoIt / Marek Florczyk // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 15) .- 2011, s. 124--127 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Wpływ sposobu przygotowania danych na wynik prognozowania poprawek dla UTC(PL) z zastosowaniem sieci neuronowej GMDH / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 15) .- 2011, s. 164--167 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[26] Cyfrowy generator napięcia sinusoidalnego do dokładnych pomiarów impedancji / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 15) .- 2011, s. 168--171 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[27] Razdelenie matricy termov pri realizacii shemy kompozicionnogo mikroprogrammnogo ustrojstva upravleniâ s obscej pamât'u / Oleksandr Barkalov, I. Â. Zelenëva, S. A. Cololo, H. Bajrak // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeluvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ) .- 2011, nr 9, s. 103--110, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[28] Implementation of logic circuit of compositional microprogramming control unit with elementary operational linearchains on custom-made matrices / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, Hathot Biayrek, A. S. Lavrik // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2011, nr 13, s. 49--53, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: compositional microprogram control unit, custom matrix, elementarization, operational linear chain,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[29] Mikroprogrammnoe ustrojstvo upravleniâ s otnositel'noj adresaciej / Oleksandr Barkalov, R. M. Babakov, A. A. Egošina // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2011, nr 13, s. 92--97, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[30] Optimizaciâ shemy KMUU s preobrazovatelem adresa mikrokomand / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, K. N. Efimenko, Jakub Lipiński // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeluvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ) .- 2011, nr 9, s. 26--33, ISSN: 1996-1588, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[31] Sintez mikroprogrammnogo avtomata mura s preobrazovaniem rasširennyh kodov sostaânij / Oleksandr Barkalov, R. V. Malcheva, K. A. Soldatov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeluvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ) .- 2011, nr 9, s. 264--273, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[32] Umen'šenie emkosti upravlâuscej pamâti kompozicionnogo mikroprogrammnogo ustrojstva upravleniâ / Oleksandr Barkalov, E. V. Strunilin, V. N. Strunilin // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2011, nr 13, s. 98--102, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[33] Elementarizaciâ operatornyh linejnyh cepej upravlâjuscego algoritma pri realizacii kompozicionnyh ustrojstv upravleniâ na FPGA-mikroshemah / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. N. Miroshkin // W: Avtomatizirovannye sistemy upravleniâ i pribory avtomatiki .- 2011, Vyp. 155, s. 4--11 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[34] Usoveršenstvovanie kompozicionnogo ustrojstva upravleniâ s optimal'noj adresaciej mikrokomand / Oleksandr Barkalov, Â. E. Vizor, A. V. Matvienko // W: Problemi Informatizacii ta Upravlinnâ - (Zbirnik Naukovih Prac) .- 2011, Vip. 1(33), s. 25--32, ISSN: 2073-4751, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[35] Matričnaâ realizaciâ kompozicionnogo mikroprogrammnogo ustrojstva upravleniâ s obscej pamât'ju / Oleksandr Barkalov, I. Â Zeleneva, H. Bajrek, E. R. Tatolov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2011, nr 14, s. 61--67, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[36] Optimizaciâ shemy KMUU s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, K. N. Efimenko // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2011, nr 14, s. 68--73, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[37] Primenenie kodirovaniâ sovmestimyh mikrooperacij dlâ umen'šeniâ apparaturnyh zatrat v sheme ustrojstva upravleniâ s pazdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, A. S. Lavrik, A. N. Miroškin // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2011, nr 14, s. 74--79, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[38] Operacionnyj avtomat perehodov s dopolnennym množestvom operacij perehodov / Oleksandr Barkalov, R. M. Babakov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2011, nr 14, s. 80--84, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[39] Sintez ustrojstv upravleniâ s preobrazovaniem kodov ob''ektov / Oleksandr Barkalov, V. N. Opanasenko, A. A. Barkalov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2011, nr 14, s. 85--88, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[40] Optimizaciâ shemy KMUU s elementarnymi cepâmi / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, K. N. Efimenko // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2011, nr 10, s. 21--30, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[41] Realizaciâ na plis avtomata mura s identifikaciej sostoânij / Oleksandr Barkalov, R. V. Mal'čeva, K. A. Soldatov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2011, nr 10, s. 166--174, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[42] Analiz effektivnosti metodov kodirovaniâ sostoânij pri sinteze avtomatov mili na FPGA / Oleksandr Barkalov, I. Â. Zelenëva, E. R. Tatolov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2011, nr 10, s. 183--190, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[43] Petri nets and activity diagrams in logic controller specification - transformation and verification / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Telekomunikacja i Elektronika .- 2010, Nr 256 (13), s. 79--91, ISSN: 1899-0088, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, UML Activity Diagrams, diagramy aktywności UML, formal verification, formalna weryfikacja, logic controller, model checking, sieci Petriego, sterownik logiczny, weryfikacja modelowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[44] Matričnaâ realizaciâ avtomata Mura s rasšireniem kodov sostoânij perehoda / Oleksandr Barkalov, R. V. Malcheva, K. A. Soldatov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2010, nr 11, s. 79--83, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[45] Approach to realization of compositional microprogramming control unit with code converter on custom-made matrix / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, A. N. Miroshkin, Hathot Biayrek // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2010, nr 11, s. 71--74, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[46] Modifikaciâ algoritma kodirovaniâ polej sovmestimyh mikrooperacij / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, I. Â. Zelenëva, A. N. Miroškin // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2010, nr 12, s. 18--22, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[47] Primenenie preobrazovatelâ kodov dlâ umen'šeniâ apparaturnyh zatrat v sheme ustrojstva upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, A. S. Lavrik // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2010, nr 12, s. 23--27, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[48] Sintez parallel'nogo avtomata Mura na FPGA s unitarnym kodirovaniem sostaânij / Oleksandr Barkalov, A. S. Lavrik, A. U. Starodubceva // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2010, nr 8, s. 41--48, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[49] Modifikaciâ metoda sinteza kompozicionnogo ustrojstva upravleniâ dlâ realizacii v bazise FPGA / Oleksandr Barkalov, A. A. Krasichkov, A. N. Miroškin // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2010, nr 8, s. 57--67, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[50] Zastosuvaniâ peretvoriuvača kodiv dlâ zmenšennâ aparaturnih vitrat v shemi pristrou keruvannâ / Oleksandr Barkalov, A. S. Lavrik, A. N. Miroškin // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2010, nr 18, s. 20--26, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[51] Sintez avtomata Mura s preobrazovaniem rasširennyh kodov sostoânij / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda, K. A. Soldatov // W: Avtomatizirovannye sistemy upravleniâ i pribory avtomatiki .- 2010, Vyp. 153, s. 12--18 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[52] Ewolucja realizacji zapytań w systemach akwizycji wiedzy / Jan Jagielski, Piotr Wnęk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej .- 2009, Nr 177B, s. 109--116, ISSN: 0860-889X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bazy danych, modele danych, zapytania przybliżone, zbiory rozmyte,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[53] Sintez avtomata Mura s identifikaciej sostoânij / Oleksandr Barkalov, Raisa Mal'ceva, K. A. Soldatov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2009, nr 10, s. 180--183, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[54] Modelirovanie kompozicionnogo mikroprogrammnogo ustojstva upravleniâ s razdeleniem kodov i keš-pamât'u mikrokomand / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, Roman Babakov, D. V. Nikolaenko // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2009, nr 10, s. 190--197, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[55] Optimizaciâ shemi formuvannâ mikrooperacij / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, A. V. Kazačans'kij, D. O. Tolkačev // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2009, nr 10, s. 173--179, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[56] Vikoristannâ osoblivostej elementnogo bazisu dlâ optimizacii shemi prostrou keruvannâ / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, A. S. Lavrik // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2009, nr 17, s. 112--118, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[57] Realizaciâ algoritma šifrovaniâ DES na baze FPGA / Oleksandr Barkalov, A. A. Krasichkov, V. O. Kuz'menko // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2009, nr 16, s. 116--120, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[58] Metody prognozowania państwowej skali czasu / Maciej Cepowski, Wiesław Miczulski, Albin Czubla // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 14) .- 2009, s. 12--15 : bibliogr.rys. .- Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'09
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[59] Przegląd metod testowania interfejsu użytkownika rozproszonego systemu pomiarowego / Marek Florczyk // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 14) .- 2009, s. 40-43 : bibliogr.summ. .- Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'09
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[60] Synthesis of Moore finite state mashine with an extension of state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Radiotehnika - (Problemy Telekommunikacij) .- 2009, nr 159, s. 262--267 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[61] Distributed system of border crossing radiometric monitoring / Emil Michta, Robert Szulim // W: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej .- 2008, R. 49, nr 172 K/2, s. 127--132, ISSN: 0860-889X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: border-crossing, dosimeter gates, monitoring,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[62] Algoritm adresacii mikrokomand, optimiziruušij ustrojstvo upravlenia s indentifikaciej vyhodov / Oleksandr Barkalov, K. H. Efimenko // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2008, no 14, s. 78--83, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[63] Umenšenie apparaturnyh zatrat v sheme MPA Myra pri realizacii na CPLD / Oleksandr Barkalov, S. A. Cololo // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2008, no 15, s. 69--76, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[64] Sintez ustrojstva upravlenia s razdeleniem kodov i modifikaciej operatornyh linejnyh cepej / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, A. N. Miroškin // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2008, nr 9, s. 183-187, ISSN: 1996-1588,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[65] Ispol'zovanie osobennostej PLIS dla optimizacii shemy ustrojstva upravlenia / Oleksandr Barkalov, I. Â Zeleneva, A. S. Lavrik // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2008, nr 9, s. 178-182, ISSN: 1996-1588,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[66] Evrističeskij podhod k adresacii mikrokomand v kompozicionnyh mikroprogrammnyh ustrojstvah upravlenia s razdeleniem kodov i keš-pamat'u / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, Roman Babakov, D. V. Nikolaenko // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2008, nr 9, s. 188-194, ISSN: 1996-1588,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[67] Optimization of moore FSM implemented with CPLD based on PAL macrocells / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Radiotehnika - (Problemy Telekommunikacij) .- 2008, nr 155, s. 191--195 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[68] Optimizaciâ mikroprogrammnogo ustrojstva upravleniâ s preobrazovatelem adresa mikrokomand / Oleksandr Barkalov, I. Â. Zelenëva, A. S. Lavrik // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2008, nr 7, s. 181--191, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[69] Sintez mikroprogrammnogo ustrojstva upravleniâ s razdeleniem kodov i modifikaciej operatornyh linejnyh celej / Oleksandr Barkalov, I. Â. Zelenëva, A. N. Miroškin // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2008, nr 7, s. 192--201, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[70] Metodi dekompozicii GSA na pidgrafi dlâ sintezy avtomativ Mili na ličil'niku / Oleksandr Barkalov, A. A. Krasichkov, P. O. Vipric'ka // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2008, nr 7, s. 215--223, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[71] Identification of the rational function of multi-dimensional filters and the synthesis of digital two-dimensional inverse and quasi-inverse filters / Grzegorz Krawczyszyn // W: Poznań University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering .- 2007, no 53, s. 7--16 : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[72] Rozwiązywanie problemów decyzyjnych metodami sztucznej inteligencji / Jan Jagielski, Marek Kopeć, Izabela Skorupska // W: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej .- 2007, R. 48, nr 169 K/1, s. 215--221, ISSN: 0860-889X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: metody sztucznej inteligencji, problem decyzyjny, proces decyzyjny, sztuczna inteligencja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[73] Systemy pomiarowo-sterujące nowej generacji / Emil Michta // W: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute .- 2007, z. 232, s. 131--141, ISSN: 0032-6216, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ZigBee, sieci czujników, systemy pomiarowo-sterujące,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[74] Design of finite states machines for telecommunication systems / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radiotehnika - (Problemy Telekommunikacij) .- 2007, nr 148, s. 111--117 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[75] Optimizaciâ shemy MPA mura na CPLD / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, S. A. Cololo // W: Izvestiâ .- 2007, no 7, s. 26--36 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[76] Optimizaciâ emkosti upravlâusej pamâti kompozicionnogo ustrojstva upravleniâ s preobrazovaniem kodov operatornyh linejnyh celej / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, Raisa Mal'ceva, Alexey Krasickov // W: Izvestiâ .- 2007, no 7, s. 14--25 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[77] Kierunki rozwoju hydroelektrowni - zwiększanie wydajności i poprawa bezpieczeństwa środowiskowego / Maciej Dzikuć, Robert Dąbrowski // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 341--345 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczny pasaż, ekologia, elektrownia wodna, konstrukcja, ochrona ryb, turbina, wydajność,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[78] Primenenie kompozitnoj logiki dlâ proektirovaniâ rekonfiguriruemyh cifrovyh ustrojstv upravleniâ / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, A. A. Gricenko // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2007, nr 8, s. 32--38, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[79] Metod analiza struktur mikroprogrammnyh avtomatov s proizvol'nym vklučeniem KEŠ -pamâti / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov, K. I. Ben Hamadi // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2007, nr 8, s. 22--31, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[80] Optimizaciâ shemy ustrojstva upravleniâ sistemy na kristalle / Oleksandr Barkalov, K. H. Efimenko // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2007, nr 13, s. 126--131, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[81] Sintez MPA mura so smešannym kodirovaniem sostoânij / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, S. A. Cololo // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2007, nr 12, s. 102--107, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[82] Synthesis of compositional microprogram control units with function decoder for telecommunication systems / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Remigiusz Wiśniewski // W: Radiotehnika - (Problemy Telekommunikacij) .- 2007, nr 151, s. 106--111 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[83] Optimizaciâ apparaturnyh zatrat v sheme MPA Mura / Oleksandr Barkalov, S. A. Cololo // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2007, nr 6, s. 80--88, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[84] Optimizaciâ shemy adresacii ustrojstva upravleniâ s identifikaciej vyhodov / Oleksandr Barkalov, K. H. Efimenko // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2007, nr 6, s. 21--29, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[85] Model symulacyjny rozproszonego systemu pomiarowo-sterującego z interfejsem CAN / Adam Markowski // W: Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe : Biuletyn Naukowo-Techniczny .- 2007, nr 2, wyd. spec., s. 43--50 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[86] Sintez avtomata mura na FPGA s unitarnym kodirovaniem sostojanij / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, Barakat Khalid // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2006, nr 106, s. 157--162, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[87] Design of compositional microprogram control units for telecommunication systems / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radiotehnika .- 2006, nr 144, s. 65--70 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[88] Optimizacija schemy mikroprogrammnogo avtomata mili na FPGA / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, V. A. Bojkov // W: Radioelektronika Informatika Upravlinnja .- 2006, nr 1, s. 38--41 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[89] Model'no-orientirovannyj podchod k razrabotke SAPR upravlâusih avtomatov / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, S. A. Kovalyov, A. A. Gricenko // W: Izvestiâ .- 2006, no 6, s. 38--44 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[90] Optimizaciâ logiceskoj shemy avtomata mura na FPGA / Oleksandr Barkalov, S. A. Kovalyov, Alexey Krasickov, S. A. Cololo // W: Izvestiâ .- 2006, no 6, s. 44--50 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[91] Osobennosti optimal'noj realizacii avtomata mura na plis s arhitekturoj FPGA / Oleksandr Barkalov, Raisa Mal'ceva, Alexey Krasickov, Barakat Haled // W: Izvestiâ .- 2006, no 6, s. 51--57 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[92] Testowanie wybranych elementów interfejsu użytkownika przyrządu wirtualnego / Marek Florczyk // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 11) .- 2006, s. 99--106 : bibliogr.rys.summ. .- Ustroń, 14-17 maja 2006
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[93] Optimizaciâ shemy adresacii kompozicionnogo ustrojstva upravleniâ / Oleksandr Barkalov, K. H. Efimenko, Remigiusz Wiśniewski // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2006, nr 5, s. 156--161, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[94] Optimizaciâ logičeskoj shemy avtomata mura na FPGA / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, S. A. Cololo // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2006, nr 5, s. 162--168, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[95] Ispol'zovanie keš-pamâti v mikroprogrammnyh upravlâusih avtomatah / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov, K. I. Ben Hamadi // W: Trudy Odesskogo Politehničeskogo Universiteta .- 2006, no 2, s. 94--96 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[96] Estymacja funkcji korelacji wzajemnej na podstawie cyfrowej reprezentacji sygnałów / Jadwiga Lal-Jadziak // W: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej - (Technologie Informacyjne ; 3) .- 2005, T. 8, s. 939--946 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[97] Heuristics for Thelen's prime implicant method / Jacek Bieganowski, Andrei Karatkevich // W: Schedae Informaticae .- 2005, Vol. 14, s. 125--135 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Boolean functions, CNF, Thelen's method, prime implicants, search tree,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
Pobierz pliki źródłowe >>>
[98] Błędy algorytmu wyznaczania widma amplitudowego w analizatorze jakości energii elektrycznej AJE1 / Leszek Furmankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Elektryka ; 195) .- 2005, nr 1670, s. 41--49 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[99] Inteligentne systemy pomiarowo-sterujące / Emil Michta // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Elektryka ; 195) .- 2005, nr 1670, s. 157--172 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[100] Optimizacija avtomata Mili s dekodirovaniem sistemy mikrooperacij / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec, Roman Babakov // W: Visnik Donec'kogo Universitetu - (Prirodnici nauki ; 2) .- 2005, no 1, s. 427--433 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[101] Sintez mikroprogrammnogo avtomata s predstavleniem termov funkcij vozbuzdenija kak par mikrokomand / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec, Remigiusz Wiśniewski // W: Radiotehnika .- 2005, nr 142, s. 92--96 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[102] Wpływ parametrów źródła napięcia na dokładność pomiaru impedancji w układzie mostkowym / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 8) .- 2005, s. 53--60 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[103] Błąd pomiaru impedancji elementów nieliniowych metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 8) .- 2005, s. 153--160 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[104] Laboratoria wirtualne w kształceniu na odległość / Emil Michta, Wiesław Miczulski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 69--76 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[105] Ocena jakości oprogramowania wirtualnego przyrządu pomiarowego / Marek Florczyk // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 115--120 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[106] Skuteczność metody programowej korekcji błędów wnoszonych przez transformatorowe obwody wejściowe w przetwornikach mocy / Leszek Furmankiewicz // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 121--130 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[107] Wpływ funkcji okien na właściwości algorytmów MNK i DFT / Mariusz Krajewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 185--194 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[108] Testowanie i weryfikacja modelu interfejsu użytkownika wirtualnego przyrządu pomiarowego / Marek Florczyk // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 209--216 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[109] Realizacja stabilnych filtrów cyfrowych do zadań korekcyjnych / Mirosław Kozioł // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 243--250 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[110] Metoda pozyskiwania wiedzy z danych pomiarowych do wspomagania prowadzenia złożonego procesu technologicznego / Robert Szulim // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 251--262 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[111] Pewien sposób skrócenia czasu odpowiedzi urządzenia / Piotr Mróz // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 271--278 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[112] Stanowisko do pomiaru opóźnień transmisji danych w sieciowych systemach pomiarowo-sterujących / Adam Markowski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 297--304 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[113] Analiza możliwości zastosowania technologii PLC w przemysłowych sieciach komputerowych / Piotr Powroźnik // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 305--312 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[114] Metody wyznaczania immitancji dwójników liniowych o okresowo zmiennych parametrach / Radosław Kłosiński // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 321--332 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[115] Laboratorium podstaw i algorytmów przetwarzania sygnałów : koncepcja i oprogramowane / Jadwiga Lal-Jadziak, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 53--60 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[116] Dekompozicija bylevych funkcij metodom rassirenija / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2005, nr 78, s. 127--135, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[117] Preobrazovanie ob'ektov v ustrojstvach upravlenija s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, Adnan Al-Rabie, L. V. Nezamova // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2005, nr 78, s. 136--142, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[118] Optimizacija upravljajuscej pamjati kompozicionnych ustrojstv upravlenija / Oleksandr Barkalov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Problemi Modeljuvannâ ta Avtomatizacii Proektuvannâ Dinamičnih Sistem) .- 2005, nr 78, s. 143--151, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[119] Metod kodirovanija naborov fragmenta peremennych / Oleksandr Barkalov, Achmad Fuad Bader, Roman Babakov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2005, nr 93, s. 175--181, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[120] Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie / Franciszek Mroczko // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2004, nr 1014, s. 431--439 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[121] Działalność naukowo-badawcza oraz organizacja konferencji naukowych przez Katedrę Eksploatacji Systemów Radiotechnicznych Wydziału Elektroniki WAT / Franciszek Mroczko // W: Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" .- 2004, nr 2, s. 31--36 : fot.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[122] Z historii rozwoju radiolokacji / Franciszek Mroczko // W: Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" .- 2004, nr 2, s. 59--66 : bibliogr.fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[123] Design of control units with transformation of the number of transaction / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski // W: Radiotehnika .- 2004, nr 138, s. 110--113 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[124] Design of mealy FSM with multiple encoding of internal states / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: Radiotehnika .- 2004, nr 138, s. 114--117 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[125] Badanie efektywności trójwymiarowego falkowego kodera wizyjnego IMC-3DEZBC / Andrzej Popławski // W: Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 29) .- 2004, nr 85, s. 231--242 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[126] Optimizacija kompozicionnogo mikroprogramnogo ustrojstva upravlenija s elementarnymi operatornymi linejnymi celjami / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski, Roman Babakov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Občisljuval'na Tehnika ta Avtomatizacijâ) .- 2004, nr 77, s. 210--216, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[127] System pomiarowy do wzorowania kalibratora INMEL 8033 / Włodzimierz Kulesza, Janusz Kaczmarek // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 7) .- 2004, s. 7--14 : bibliogr.rys. .- Ustroń, 23-24.06. 2004
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[128] Forum Metrologów Polskich / Tomasz Karczewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 5) .- 2003, s. 531--540 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[129] Dokładny pomiar zespolonego stosunku napięć za pomocą woltomierza próbkującego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mariusz Krajewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 5) .- 2003, s. 613--624 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[130] Działalność Katedry Eksploatacji Systemów Radiotechnicznych Wydziału Elektroniki WAT w Jeleniej Górze / Franciszek Mroczko // W: Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" .- 2003, nr 1, s. 83--90 : fot.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[131] Testowanie interfejsu użytkownika wirtualnego przyrządu pomiarowego / Marek Florczyk // W: Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - (Elektryka) .- 2003, nr 1 (6), s. 25--30 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[132] Koncepcja pomiaru impedancji niestacjonarnych, cz. 1: czasowo dyskretny opis układów o okresowo zmiennych parametrach oraz reprezentacja częstotliwościowa / Radosław Kłosiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - (Elektrotechnika ; 25) .- 2003, nr 207, s. 125--134 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[133] Koncepcja pomiaru impedancji niestacjonarnych, cz. 2: algorytm identyfikacji operatora cykloparametrycznego, interpretacja wyników pomiaru impedancji / Radosław Kłosiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - (Elektrotechnika ; 25) .- 2003, nr 207, s. 135--144 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[134] Kes-pamjat mikrokomand v kompozicionnych mikroprogramnych ustrojstvach upravlenija / Oleksandr Barkalov, S. A. Kovalyov, Roman Babakov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2003, nr 70, s. 90--97, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[135] Obobscennaja metodika kodirovanija logiceskich uslovij v kompozicionnych mikroprogrammnych ustrojstvach upravlenija / Oleksandr Barkalov, Adnan Al-Rabie, L. V. Nezamova // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2003, nr 70, s. 54--60, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[136] Osnovnye podchody k dekompozicii bulevych funkcij pri realizacii na FPGA / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov // W: Naukovi Praci Donec'kogo Nacional'nogo Tehničnogo Universitetu - (Informatika, Kibernetika ta Občisljuval'na Tehnika) .- 2003, nr 70, s. 243--250, ISSN: 1996-1588, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[137] Optymalizacja czasowa programu współbieżnego na platformie transputerowej z wykorzystaniem zmodyfikowanych operacji semaforowych / Andrzej Popławski, Wojciech Zając // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2002, nr 31, s. 143--148 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[138] Zastosowanie technologii DataSocket w procesie optymalizacji projektowania rozproszonych systemów pomiarowych / Elżbieta Kawecka // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2002, nr 31, s. 201--204 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[139] Transformata falkowa w kodowaniu obrazów / Wojciech Zając, Andrzej Popławski // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2002, nr 31, s. 239--246 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[140] Modele komunikacyjne w planowaniu wykonania zadań w sieciowych systemach pomiarowo-sterujących / Emil Michta // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Elektryka) .- 2002, nr 1540, s. 107--126 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[141] Metody wzorcowania narzędzi pomiarowych odtwarzających stosunek dwóch wielkości / Jerzy Jaskulski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 4) .- 2001, s. 207--216 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[142] Przestrzenne odwzorowanie strefy informacji radiolokacyjnej. Cz. 2 : Jednolity układ współrzędnych - podstawą odwzorowania / Stefan Antczak, Czesław Flanek, Franciszek Mroczko, Marian Koselski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej .- 2000, nr 2, s. 82--91 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[143] Wielokulturowość organizacji przyszłości / Franciszek Mroczko // W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej .- 2000, nr 3, s. 218--224 : bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[144] Rola Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w kształceniu praktycznym podchorążych Wydziału Elektroniki WAT / Andrzej Gałecki, Franciszek Mroczko, Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej .- 2000, nr 3, s. 225--239 : tab.wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[145] Ierarchiceskij podchod k sintezu ustrojstv logiceskogo upravlenija s icpol'zovaniem FPGA / Marek Węgrzyn, Andrei Karatkevich // W: Logiceskoe proektirovanie - (Sbornik Naucnych Trudov ; 5) .- 2000, s. 168--178 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[146] Pewna metoda optymalizacji struktur danych przechowywanych w pamięci systemu komputerowego / Andrzej Popławski // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2000, nr 27, s. 241--246 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[147] Optymalizacja procesu dokształcania z wykorzystaniem technologii nauczania na odległość / Andrzej Popławski // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2000, nr 27, s. 237--240 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[148] Przestrzenne odwzorowanie strefy informacji radiolokacyjnej. Cz. 1 : Wprowadzenie do teorii zasięgowej radaru / Stefan Antczak, Czesław Flanek, Franciszek Mroczko, Marian Koselski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej .- 1999, nr 4, s. 86--106 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[149] Optymalizacja aplikacji multimedialnych tworzonych przy pomocy pakietu Authorware / Andrzej Popławski // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 1999, nr 26, s. 223--228 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[150] Przetwarzanie rozproszone w sieciach przemysłowych / Emil Michta // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Informatyka ; 36) .- 1999, nr 1414, s. 485--498 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[151] Automatyzacja procesu projektowania sterowników logicznych opisanych sieciami Petri z wykorzystaniem FPGA / Marek Węgrzyn, Mariusz Cytrycki // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 1998, nr 23, s. 380--387 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[152] Błędy mnożących przetworników cyfrowo-analogowych przeznaczonych do dokładnego podziału napięć przemiennych / Ryszard Rybski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 1) .- 1998, s. 150--159 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[153] Current and voltage wave - form optimisation and synthesis of correction network for non-linear circuits / Maciej Siwczyński, Radosław Kłosiński // W: International Journal of Theoretical Electrotechnics .- 1996, Vol. 6, s. 184--191 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[154] Wpływ impedancji wejściowej przetwornika przesunięcie fazowe-cyfra na dokładność pomiaru impedancji / Wiesław Miczulski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu - (Elektryka ; 40) .- 1994, nr 203, T. 2, s. 15--22 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[155] Programowa minimalizacja wpływu impedancji pasożytniczych w transformatorowym mostku admitancji / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu - (Elektryka ; 40) .- 1994, nr 203, T. 2, s. 35--42 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[156] Analiza błędów estymacji w pomiarze wartości średniokwadratowej sygnału stochastycznego metodą korelacji wzajemnej / Jadwiga Lal-Jadziak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu - (Elektryka ; 40) .- 1994, nr 203, T. 2, s. 131--138 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[157] Wskaźnik zera do mikroprocesorowego mostka prądu przemiennego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - (Konferencje ; 1) .- 1991, s. 301--306 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[158] Wskaźniki zera w cyfrowych mostkach prądu przemiennego / Ryszard Rybski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 61--72 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[159] Pomiar błędów przekładni cyfrowych binarnych indukcyjnych dzielników napięcia / Ryszard Rybski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 73--84 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[160] Optymalizacja warunków energetycznych rzeczywistego źródła napięcia metodami analizy funkcjonalnej / Maciej Siwczyński // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 85--107 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[161] Czasowo dyskretna metoda wyznaczania liniowego operatora cyklicznego / Lucyna Chełchowska, Radosław Kłosiński, Zuzanna Siwczyńska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 109--116 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[162] Minimalizacja wpływu błędu wzorca pojemności na dokładność pomiaru [z] mostkiem quasi-zrównoważonym z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 149--157 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[163] Pomiar [z] metodą komparacji równoprądowej z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski // W: Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 15) .- 1989, nr 33, s. 98--103 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: błąd pomiaru, pomiar [z], procedura autoadaptacji,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[164] Błąd przekładni binarnego indukcyjnego dzielnika prądu / Ryszard Rybski // W: Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 15) .- 1989, nr 33, s. 104--109 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: błąd przekładni, dzielnik prądu,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[165] Mikroprocesorowy przetwornik mocy czynnej / Emil Michta, Leszek Furmankiewicz // W: Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 15) .- 1989, nr 33, s. 127--133 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[166] Quantizing errors in measurement of sine wave in Gaussian noise / Jadwiga Lal-Jadziak, Andrzej Janczak // W: Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 7) .- 1988, nr 33, s. 27--31 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: quantization theory, signal analysis,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[167] Microprocessor measurement system of electrical quantities / Jerzy Bolikowski, Emil Michta // W: Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 7) .- 1988, nr 33, s. 48--51 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: electrical quantities, microprocessor measuring system,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[168] A new generation of the dosimeter monitoring system for the nuclear power plants / Włodzimierz Kulesza // W: Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 7) .- 1988, nr 33, s. 65--68 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dosimetry microprocessor systems, measuring systems,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[169] Analiza wpływu szumów własnych korelacyjnego termometru szumowego na błąd pomiaru temperatury / Jadwiga Lal-Jadziak // W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej .- 1988, nr 386, s. 95--100 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[170] Korekcja błędu pomiaru mocy czynnej w mikroprocesorowym przetworniku mocy czynnej o mnożniku cienkowarstwowym / Emil Michta // W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej .- 1988, nr 386, s. 111--115 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[171] Kombinowany binarny dzielnik napięcia / Ryszard Rybski // W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej .- 1988, nr 386, s. 191--194 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[172] Autokalibracja mikroprocesorowego przetwornika mocy czynnej o mnożniku analogowym / Jerzy Bolikowski, Emil Michta // W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej .- 1988, nr 386, s. 210--215 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[173] Metoda mostka quasi-zrównoważonego do pomiaru [z] w układach z mikroprocesorem / Wiesław Miczulski // W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej .- 1988, nr 386, s. 257--260 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[174] Metodyka projektowania specjalizowanych układów cyfrowych z programowanymi strukturami logicznymi PLD / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika .- 1987, nr 37, s. 15--20 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[175] Kierunki rozwoju aparatury do pomiarów korelacyjnych / Jadwiga Lal-Jadziak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika .- 1987, nr 37, s. 205--209 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[176] Algorytm wyznaczania mocy czynnej w mikroprocesorowym przetworniku pomiarowym o mnożniku cienkowarstwowym / Emil Michta // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika .- 1987, nr 37, s. 229--234 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[177] Metoda komparacji równoprądowej modułu impedancji w układach pomiarowych z mikroprocesorem / Wiesław Miczulski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika .- 1987, nr 37, s. 235--240 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[178] Binarne indukcyjne dzielniki napięcia w komparatorach impedancji / Ryszard Rybski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika .- 1987, nr 37, s. 313--318 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[179] Uogólniony algorytm przetwarzania wielkości elektrycznych w mikroprocesorowym systemie pomiarowym / Jerzy Bolikowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - (Acta Academiae Modrevianae) .- 1987, nr 37, s. 27--31 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[180] Heurystyczna metoda strukturalnego kodowania miejsc sieci Petriego / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 12) .- 1986, nr 78, s. 113--125 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[181] Porównanie błędów estymacji w korelacyjnych pomiarach sygnału harmonicznego na tle szumu / Jadwiga Lal-Jadziak // W: Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 12) .- 1986, nr 28, s. 26--29 : bibliogr.wykr.
Słowa kluczowe: błędy estymacji, błędy korelacyjne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[182] Heurystyczna metoda strukturalnego kodowania miejsc sieci Petriego / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 12) .- 1986, nr 78, s. 113--125 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[183] Avtomatnaja realizacija seti Petri / Marian Adamski // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 31) .- 1986, nr 74, s. 167--170 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[184] Organizacja obliczeń numerycznych dla potrzeb prognozowania zapotrzebowania na wodę w oparciu o proste łańcuchy Markowa / Emil Michta, Janusz Stanisławski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 3--11 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[185] Zastosowanie techniki korelacyjnej do pomiaru bardzo małych wartości współczynnika zniekształceń nieliniowych / Jadwiga Lal // W: Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej - (Seria C) .- 1984, nr 12, s. 100--105 : tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[186] Opia sekwencyjny binarnych procesów współbieżnych / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej .- 1984, nr 75, s. 127--138 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[187] Testing board of device on microcomputer-based / Emil Michta // W: Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 8) .- 1982, nr 22, s. 54--58 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[188] Wybrane zagadnienia konstrukcyjne multiplikacyjnego cyfrowego korelatora szerokopasmowego / Antoni Wysocki, Zbigniew Lange, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 3--8 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[189] Realizacja korelatora szerokopasmowego KS-1 / Antoni Wysocki, Zbigniew Lange, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 9--13 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[190] Generator sygnałów szumopodobnych / Antoni Wysocki, Zbigniew Lange, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 15--24 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[191] O możliwości budowy elektronicznego licznika energii elektrycznej z permalojowym mnożnikiem cienkowarstwowym / Jerzy Bolikowski, Wiesław Miczulski, Ryszard Rybski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 25--45 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[192] Systemy interfejsowe w zastosowaniu do urządzeń pomiarowych miernictwa statystycznego / Antoni Wysocki, Zbigniew Lange, Marian Adamski, Janusz Baranowski, Andrzej Janczak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 249--258 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[193] Synteza kombinacyjna asynchronicznych układów sekwencyjnych z przerzutnikami JKt-rs I Dt-rs / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 7) .- 1978, nr 49, s. 13--25 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[194] Pomiar małego kąta fazowego admitancji wzajemnych żyratora / Jan Wiśniewski, Ryszard Rybski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 7) .- 1978, nr 49, s. 33--37 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[195] Kompensacja charakterystyk dobroci analogu indukcyjności uziemionej / Jan Wiśniewski, Ryszard Rybski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 7) .- 1978, nr 49, s. 39--49 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[196] Zastosowanie maszyny cyfrowej do algebraicznej syntezy synchronicznych układów sekwencyjnych / Janusz Baranowski, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 7) .- 1978, nr 49, s. 51--61 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[197] Cienkowarstwowe elementy permalojowe o charakterystyce kwadratowej / Jerzy Bolikowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 7) .- 1978, nr 49, s. 101--108 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[198] Algebraiczna i tablicowa metoda wyznaczania funkcji wzbudzeń / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Automatyka ; 35) .- 1976, nr 480, s. 65--79 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Implementing on the Field Programmable Gate Array of Combined Finite State Machine With Counter / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, I. Â Zeleneva, S. Hrushko // W: The 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies - DESSERT 2018. Kyiv, Ukraina, 2018 .- New York : IEEE Explore, 2018, s. 247--251 .- ISBN: 9781538659038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Design of CPLD-based Mealy FSMs with counters / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2018. Thessaloniki, Grecja, 2018 .- New York : IEEE Explore, 2018, s. 1--4
Słowa kluczowe: CPLD, PAL cell, counter, mealy FSM, synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Twofold state assignment for FPGA-based Mealy FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek // W: 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2018. Thessaloniki, Grecja, 2018 .- New York : IEEE Explore, 2018, s. 1--4
Słowa kluczowe: FPGA, Mealy FSM, hardware reducing, structural decomposition

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Structural Representation of Synthesis Methods of Finite State Machine with Datapath of Transitions / Roman Babakov, Oleksandr Barkalov // W: The 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies - DESSERT 2018. Kyiv, Ukraina, 2018 .- New York : IEEE Explore, 2018, s. 242--246 .- ISBN: 9781538659038
Słowa kluczowe: datapath of transitions, finite state machine, mathematical model, synthesis method, structure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Model checking in parallel logic controllers design and verification / Michał Doligalski, Jacek Tkacz, Tomasz Gratkowski // W: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Žilina, Słowacja, 2015 .- Cham : Springer International Publishing, 2017 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 511, s. 35--53 .- ISBN: 9783319465357
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-46535-7_3   (pkt: 15)
[6] Control process management by means of evolutionary algorithm / Roman Kielec, Michał Doligalski // W: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Žilina, Słowacja, 2015 .- Cham : Springer International Publishing, 2017 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 511, s. 133--141 .- ISBN: 9783319465357
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-46535-7_11   (pkt: 15)
[7] Code sharing in CPLD-based Moore FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: 6th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2017. Thessaloniki, Grecja, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 1--4 .- ISBN: 9781509043866
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, PAL, PLA, design, logic circuit

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[8] Designing Moore FSM with Extended Class Codes / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: 6th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2017. Thessaloniki, Grecja, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 1--4 .- ISBN: 9781509043866
Słowa kluczowe: FPGA, Moore FSM, design, look-up table, pseudoequivalent states

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[9] Designing HFPGA-based FSMs with Counters / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2017 : 24th International Conference. Bydgoszcz, Polska, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 254--257
Słowa kluczowe: FSM, HFPGA, PAL, PLA, design, logic circuit

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005194   (pkt: 15)
[10] Designing HFPGA-based Mealy FSMs with Transformation of Output Functions / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2017 : 24th International Conference. Bydgoszcz, Polska, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 250--253
Słowa kluczowe: HFPGA, LUT, Mealy finite state machine, PLA, design

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005193   (pkt: 15)
[11] CloudBus Protocol Hardware Multi-Converter Gateway for Distributed Embedded Systems / Kazimierz Krzywicki, Oleksandr Barkalov, Grzegorz Andrzejewski, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2017 : 24th International Conference. Bydgoszcz, Polska, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 549--552
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/MIXDES.2017.8005273   (pkt: 15)
[12] Reduction of peak energy demand based on smart appliances energy consumption adjustment / Piotr Powroźnik, Robert Szulim // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--11 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: clouds, peak energy, smart appliances energy

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280730   (pkt: 15)
[13] IoT-based flood embankments monitoring system / Emil Michta, Robert Szulim, A. Sojka-Piotrowska, K. Piotrowski // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--8 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: clouds, computer security, control systems, data communications, floods, network security, sensors

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280830   (pkt: 15)
[14] Modeling and implementation of concurrent logic controllers with use of Petri nets, LSMs, and sequent calculus / Jacek Tkacz, A. Bukowiec, Michał Doligalski // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--12 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: calculus, field programmable gate arrays, logic, modeling

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280964   (pkt: 15)
[15] Reducing hardware in FPGA-based Mealy FSM / Małgorzata Kołopieńczyk, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--12 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: field programmable gate arrays

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280407   (pkt: 15)
[16] Encoding of compatible micro-operations in LUT-based FSMs / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--10 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: binary data, chemical elements, clocks, computer programming

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280351   (pkt: 15)
[17] Encoding of chain outputs in FPGA-based Moore FSMs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--9 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: binary data, clocks, computer aided design, field programmable gate arrays

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2281060   (pkt: 15)
[18] Designing LUT-based mealy FSMs with transformation of state codes / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2017. Thessaloniki, Grecja, 2017 .- New York : AIP Publishing, 2017 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1906, s. 1--4 .- ISBN: 9780735415966
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5012402   (pkt: 15)
[19] Research of efficiency of microprogram final-state machine with datapath of transitions / Roman Babakov, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics - CADSM 2017 : 14th International Conference. Polyana, Ukraina, 2017 .- L'viv : Beža i Ko, 2017, s. 203--206 .- ISBN: 9781509050444
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Application of GMDH type neural network for predicting UTC(k) timescales realized on the basis of hydrogen masers / Łukasz Sobolewski // W: Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium - EFTF/IFC 2017. Besançon, Francja, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 42--46 .- ISBN: 9781538629161
Słowa kluczowe: GMDH type neural network, UTC(k) timescale, hydrogen maser, predicting [UTC-UTC(k)]

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Najczęściej stosowane związki chemiczne w leczeniu guzów litych w Województwie Lubuskim na podstawie analizy schematów chemioterapii w materiale CMCHN 2010-2014 / Krzysztof Krasowski, Michał Doligalski, Róża Poźniak-Balicka, Beata Iwanowska-Chomiak // W: Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - PAIC 2017 : materiały konferencyjne. Poznań, Polska, 2017 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 2017, s. 75--77 .- ISBN: 9788391608739
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Analiza wpływu wybranych parametrów na proces atomizacji w nebulizatorze pneumatycznym / Magdalena Matuszak, Sylwia Włodarczak, Marek Ochowiak, Michał Doligalski // W: Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - PAIC 2017 : materiały konferencyjne. Poznań, Polska, 2017 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 2017, s. 102--104 .- ISBN: 9788391608739
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Verification of the impedance spectroscopy method used in olive oil water content assessment / Łukasz Macioszek, Ryszard Rybski // W: 10th International Workshop on Impedance Spectroscopy : abstract book. Chemnitz, Niemcy, 2017 .- Chemnitz : Techische Universität, 2017, s. 52--53
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Prognozowanie litewskiej skali czasu UTC(LT) z zastosowaniem sieci neuronowej typu GMDH / Łukasz Sobolewski // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK' 17 : XI szkoła-konferencja : streszczenia referatów. Waplewo, Polska, 2017 .- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2017, s. 94 .- ISBN: 9788379381418
Słowa kluczowe: prognozowanie [UTC-UTC(k)], sieci neuronowe typu GMDH, skala czasu UTC(k)

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Metody zwiększenia efektywności inhalacji medycznych / Magdalena Matuszak, Marek Ochowiak, Michał Doligalski, Sylwia Włodarczak, Anżelika Krupińska, Małgorzata Markowska // W: II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów - BioOrg 2017. Poznań, Polska, 2017 .- Poznań : Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 2017, s. 434--436 .- ISBN: 9788391608753
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[26] Implementacja sterownika logicznego do stabilizacji temperatury aerozolu leczniczego / Marek Ochowiak, Anna Gościniak, Magdalena Matuszak, Michał Doligalski // W: II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów - BioOrg 2017. Poznań, Polska, 2017 .- Poznań : Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 2017, s. 437--438 .- ISBN: 9788391608753
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[27] Designing LUT-based mealy FSM with transformation of collections of output functions / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: 5th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2016. Thessaloniki, Grecja, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 1--4 .- ISBN: 9781467396806
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MOCAST.2016.7495105   (pkt: 15)
[28] Designing Moore FSM with unstandard representation of state codes / Kamil Mielcarek, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: 5th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2016. Thessaloniki, Grecja, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 1--4
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MOCAST.2016.7495106   (pkt: 15)
[29] Methods of time series preparation based on UTC and UTCr scales for predicting the [UTC-UTC(PL)] / Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski // W: 8th Symposium on Frequency Standards and Metrology. Potsdam, Niemcy, 2015 .- Bristol : IOP Publishing, 2016 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 723, s. 1--7
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/723/1/012040   (pkt: 15)
[30] FPGA-based Moore FSMs with common memory / Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 9--12 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[31] The study of digital sine wave generator with 20-bit R-2R converters / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Jan Kučera // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 73--76 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[32] Modular R&D platform for distributed embedded systems / Kazimierz Krzywicki, Oleksandr Barkalov, Grzegorz Andrzejewski, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 85--88 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[33] The polyphase ac voltage source for digital impedance bridges / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Mirosław Kozioł // W: Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity. Prague, Czechy, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1 https://www.ptb.de/emrp/sib53-finalworkshop.html .- [poster]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[34] Ocena niepewności estymacji funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego / Elżbieta Kawecka, Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 49--52 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[35] Korekcja błędu synchronizacji częstotliwości w cyfrowym pomiarze napięcia sinusoidalnego / Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 77--80 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[36] Wpływ temperatury na impedancję oleju napędowego typu premium mierzoną metodą spektroskopii impedancyjnej / Łukasz Macioszek // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 101--104 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[37] Wykorzystanie platformy Azure do budowy systemów pomiarowo-sterujących w koncepcji internetu przedmiotów / Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 105--108 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[38] Korekcja błędów przetwornika wielkości nieelektrycznej z czujnikiem rezystancyjnym / Wiesław Miczulski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 109--112 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[39] Sposób określania czasu testowania dokładności liczników energii elektrycznej / Piotr Mróz // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 113--116 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[40] Koncepcja elastycznego modelu zarządzania energią w sieciach klasy mikro Smart Grid / Piotr Powroźnik // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 125--128 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[41] Błędy kilkupunktowego estymatora wartości średniokwadratowej sygnału sinusoidalnego / Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 133--136 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[42] Metody trzy i czteropunktowe estymacji amplitudy sygnału sinusoidalnego / Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 137--140 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[43] Prognozowanie [UTC-UTC(K)] w oparciu o skalę UTC i UTC RAPID z zastosowaniem sieci neuronowej typu GMDH / Łukasz Sobolewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 141--144 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[44] Wieloplatformowe dedykowane systemy pomiarowo-sterujące / Robert Szulim, Maria Szperkowska, Władysław Sieluk // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 145--148 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[45] Układ pomiarowy prądu przemiennego do współpracy z rezystancyjnymi czujnikami temperatury / Ryszard Rybski, Adam Walkowiak // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 129--132 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[46] Temperature influence on impedance of premium summer diesel fuel measured with the use of impedance spectroscopy / Łukasz Macioszek, Ryszard Rybski // W: International Workshop on Impedance Spectroscopy - IWIS 2016 : abstract book. Chemnitz, Niemcy, 2016 .- Chemnitz : Techische Universität, 2016, s. 53--54 .- ISBN: 9783981763027
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[47] Communication structures and time dependency analysis in Buildings Energy Management Systems / Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12th conference - seminar. Łagów, Polska, 2015 .- Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1--5 .- ISBN: 9781479984152
Słowa kluczowe: Buildings Energy Management Systems, Energy Management Controller

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISNCC.2015.7174714   (pkt: 15)
[48] Elastic model of energy management in micro smart grid / Piotr Powroźnik, Emil Michta // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12th conference - seminar. Łagów, Polska, 2015 .- Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1--6 .- ISBN: 9781479984152
Słowa kluczowe: balanced power selection, elastic management energy model, micro smart grids

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISNCC.2015.7174716   (pkt: 15)
[49] Statechart-based design controllers for FPGA partial reconfiguration / Grzegorz Łabiak, Marek Węgrzyn, Alfredo Rosado Munoz // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments 2015 : XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium. Wilga, Polska, 2015 .- Bellingham : SPIE, 2015 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9662, s. 96623--96634 .- ISBN: 9781628418804
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2205867   (pkt: 15)
[50] Petri nets SM-cover-based on heuristic coloring algorithm / Jacek Tkacz, Michał Doligalski // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments 2015 : XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium. Wilga, Polska, 2015 .- Bellingham : SPIE, 2015 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9662, s. 1 .- ISBN: 9781628418804
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2205794   (pkt: 15)
[51] Multi-variants synthesis of Petri nets for FPGA devices / Arkadiusz Bukowiec, Michał Doligalski // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments 2015 : XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium. Wilga, Polska, 2015 .- Bellingham : SPIE, 2015 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9662, s. 1 .- ISBN: 9781628418804
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2205612   (pkt: 15)
[52] Unit testing-based approach for reconfigurable logic controllers verification / Michał Doligalski, Jacek Tkacz, Tomasz Gratkowski // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments 2015 : XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium. Wilga, Polska, 2015 .- Bellingham : SPIE, 2015 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9662, s. 1 .- ISBN: 9781628418804
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2205922   (pkt: 15)
[53] Novel fast multiplier implemented using FPGA / Janusz Jabłoński, Marek Węgrzyn // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments 2015 : XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium. Wilga, Polska, 2015 .- Bellingham : SPIE, 2015 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9662, s. 1--10 .- ISBN: 9781628418804
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2206018   (pkt: 15)
[54] State machine components selection based on minimal transversals / Łukasz Stefanowicz, Piotr Mróz // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4 .- ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: Petri net,, State Machine components, discrete system, exact transversal, hypergraph, minimal transversal, selection, transversal, xt-hypegraph

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938885   (pkt: 15)
[55] Designing EMB-based mealy FSM with transformation of collections of output functions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Kamil Mielcarek, Wojciech Zając // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4 .- ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: EMB, FPGA, design, mealy finite-state machine, structure table

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938880   (pkt: 15)
[56] Synthesis of EMB-based Moore FSM with splitting set of logical conditions / Małgorzata Kołopieńczyk, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4 .- ISBN: 9780735413498
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938883   (pkt: 15)
[57] Design of FPGA-based Moore FSM with two sources of state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Grzegorz Bazydło, Marek Węgrzyn // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4 .- ISBN: 9780735413498
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938893   (pkt: 15)
[58] Code sharing in FPGA-based Moore FSMs / Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Wojciech Zając // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4 .- ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: EMB, FPGA, Moore FSM, RAM, design, logic circuit

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938879   (pkt: 15)
[59] EmbedCloud - design and implementation method of distributed embedded systems / Kazimierz Krzywicki, Marian Adamski, Grzegorz Andrzejewski // W: 6th IFIPWG 5.5/SOCOLNET Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems - DoCEIS. Costa de Caparica, Portugalia, 2015 .- Berlin : Springer - Verlag, 2015 .- IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 450, s. 157--164 .- ISBN: 9783319167657
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-16766-4_17   (pkt: 15)
[60] Application of Hypergraphs in the Prime Implicants Selection Process / Remigiusz Wiśniewski, Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Bazydło, Marek Węgrzyn // W: 13th IFAC and IEEE Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Cracow, Polska, 2015 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2015 .- IFAC-PapersOnLine, 2015, Vol. 48, no. 4, s. 302--305 .- ISBN: ISSN: 2405-8963
Słowa kluczowe: selection of prime implicants, exact transversal, hypergraph, minimization of Boolean functions

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.07.051   (pkt: 15)
[61] Interpolation in a digital unbalanced impedance comparator / Kamil Kontorski // W: XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy, 2015 .- Prague : Czech Technical University, 2015, s. 1--5 .- ISBN: 9788001057933
Słowa kluczowe: DAQ, DFT, balanced and unbalanced digital impedance comparator, digital acquistion card, interpolation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[62] High-performance two-phase sine wave generator for impedance bridges / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy, 2015 .- Prague : Czech Technical University, 2015, s. 1--5 .- ISBN: 9788001057933
Słowa kluczowe: digital waveform synthesis, impedance bridge, precise measurement

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[63] Evaluation of water content in diesel fuel using impedance spectroscopy / Łukasz Macioszek, Ryszard Rybski // W: XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy, 2015 .- Prague : Czech Technical University, 2015, s. 1--4 .- ISBN: 9788001057933
Słowa kluczowe: diesel fuel, equivalent circuit, impedance spectroscopy, water content

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[64] Neural model of a wind turbine / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, Carsten Croonenbroeck // W: XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy, 2015 .- Prague : Czech Technical University, 2015, s. 1--4 .- ISBN: 9788001057933
Słowa kluczowe: neural networks, predicting, wind turbine

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[65] In-circuit verification of logic controllers / Michał Doligalski, Jacek Tkacz // W: Autonomous Systems 2015 : proceedings of the 8th GI workshop. -, Niemcy, 2015 .- Düsseldorf : VDI Verlag GmbH, 2015 .- Fortschritt-Berichte VDI, Nr 842, s. 244--254 .- ISBN: 9783183842100
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[66] Design environment for hardware generation of SLFF neural network topologies with ELM training capability / José M. Martínez-Villena, Jose V. Frances-Villora, Alfredo Rosado-Munoz, M. Bataller-Mompeán, Juan F. Guerrero-Martínez, Marek Węgrzyn, Marian Adamski // W: IEEE 13th International Conference on Industrial Informatics - INDIN 2015. Cambridge, Wielka Brytania, 2015 .- [B. m.] : IEEE, 2015, s. 868--875
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/INDIN.2015.7281850   (pkt: 0)
[67] Lokalizacja i badanie zachowania węzła mobilnego w bezprzewodowej sieci sensorowej / Dariusz Eljasz // W: XLVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM'2015 : materiały konferencyjne. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 11--14 .- ISBN: 9788378421931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[68] Pomiar składowych mocy czynnej odbiorników zniekształcających / Radosław Kłosiński, Arkadiusz Antoniewicz // W: XLVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM'2015 : materiały konferencyjne. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 19--22 .- ISBN: 9788378421931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[69] Wyznaczanie błędów granicznych parametrów składowych sygnału okresowego spowodowanych kwantyzacją / Kamil Kontorski // W: XLVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM'2015 : materiały konferencyjne. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 31--34 .- ISBN: 9788378421931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[70] Metoda doboru okresu realizacji zadań o różnym priorytecie w węźle pomiarowo-sterującym / Piotr Powroźnik, Radosław Kłosiński // W: XLVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM'2015 : materiały konferencyjne. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 75--78 .- ISBN: 9788378421931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[71] Dielectric Spectroscopy Approach to Water Content in Winter premium Diesel Fuel Assessment / Łukasz Macioszek, Ryszard Rybski // W: International Workshop on Impedance Spectroscopy - IWIS 2015 : abstract book. Chemnitz, Niemcy, 2015 .- Chemnitz : Technische Universität Chemnitz, 2015, s. 40--41 .- ISBN: 9783981763003
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[72] PLC PRIME w systemach zdalnego odczytu / Emil Michta // W: Kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane : zdalne odczyty : II konferencja naukowo-przemysłowa. Zielona Góra - Nowy Kisielin, Polska, 2015 .- [b. m.], 2015, s. 1--24 .- [postery]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[73] Ochrona własności intelektualnej projektów w układach FPGA poprzez szyfrowanie danych konfiguracyjnych (na przykładzie projektowania układów sterujących) / Grzegorz Łabiak, Marek Węgrzyn // W: Kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane : zdalne odczyty : II konferencja naukowo-przemysłowa. Zielona Góra - Nowy Kisielin, Polska, 2015 .- [b. m.], 2015, s. 1--16 .- [postery]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[74] Preface of the "Symposium on design and analysis of control systems (DACS 2015) / Remigiusz Wiśniewski, Marek Węgrzyn, Marian Adamski // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1 .- ISBN: 9780735413498
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938878   (pkt: 0)
[75] Application of comparability graphs in decomposition of Petri nets / Remigiusz Wiśniewski, Andrei Karatkevich, Marian Adamski, Daniel Kur // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 216--220 .- ISBN: 9781479947140
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860478   (pkt: 15)
[76] Aspects of selection of SM components with the application of the theory of hypergraphs / Łukasz Stefanowicz, Marian Adamski // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 221--226 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: Petri net, State Machine Component, State Machine Components selection, decomposition, exact transversal, exact transversal hypergraph, hypergraph, selection, transversal

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860479   (pkt: 15)
[77] Decomposition, validation and documentation of control process specification in form of a Petri net / Iwona Grobelna, Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Michał Grobelny, Piotr Mróz // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 232--237 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: UML activity diagram, decomposition, hypergraph, interpreted Petri net, model checking

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860481   (pkt: 15)
[78] Design of Moore finite state machine with coding space stretching / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 238--242 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: Moore finite state machine, PLA, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860482   (pkt: 15)
[79] Dual synthesis of Petri net based dependable logic controllers for safety critical systems / Arkadiusz Bukowiec, Jacek Tkacz, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 243--248 .- ISBN: 9781479947140
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860483   (pkt: 15)
[80] FPGA-based embedded logic controllers / Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Andrei Karatkevich, Alfredo Rosado Munoz // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 249--254 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: FPGA, Gentzen sequent logic, Petri nets, VHDL, decision rules, embedded systems, logic controllers, reactive systems

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860484   (pkt: 15)
[81] Hardware reduction for RAM-based Moore FSMs / Małgorzata Kołopieńczyk, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 255--260 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: EMB, FPGA, Moore FSM, RAM, design, logic circuit

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860485   (pkt: 15)
[82] Translation UML diagrams into Verilog / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski, Łukasz Stefanowicz // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 267--271 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: Hierarchical Concurrent Finite State Machine (HCFSM), UML, Verolog, logic controller, state machine diagram

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860487   (pkt: 15)
[83] Model Checking of UML Activity Diagrams in Logic Controllers Design / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Proceedings of the Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DEPCoS-RELCOMEX. Brunów, Polska, 2014 .- Cham-Haidelberg : Springer, 2014, s. 233--242 .- ISBN: 9783319070131 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 286
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[84] Application of hypergraphs to SMCs selection / Łukasz Stefanowicz, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski, Jakub Lipiński // W: 5th IFIP WG 5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems - D0CEIS. Costa de Caparica, Portugalia, 2014 .- Berlin : Springer, 2014, s. 249--256 .- ISBN: 9783642547331
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-54734-8   (pkt: 15)
[85] Optimization of FPGA-based Moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2014. Athens, Grecja, 2014 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2014 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1618, s. 134--137 .- ISBN: 9780735412552
Słowa kluczowe: FPGA, LUT, Moore finite state machine, optimization, synthesis

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4897698   (pkt: 15)
[86] Design of Moore finite state machine with extended coding space / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2014. Athens, Grecja, 2014 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2014 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1618, s. 138--141 .- ISBN: 9780735412552
Słowa kluczowe: Moore FSM, PLA, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4897699   (pkt: 15)
[87] Theoretical aspects of Petri nets decomposition based on invariants and hypergraphs / Remigiusz Wiśniewski, Łukasz Stefanowicz, Arkadiusz Bukowiec, Jakub Lipiński // W: Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE) : 8th International Conference. Zhangjiajie, Chiny, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol. 308, s. 371--376 .- ISBN: 9783642549007
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[88] Self-reconfigurable Logic Controller Architecture / Michał Doligalski // W: Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE) : 8th International Conference. Zhangjiajie, Chiny, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol. 308, s. 411--416 .- ISBN: 9783642549007
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[89] A method of determining an electric energy mater maximum uncertainty / Piotr Mróz, Andrzej Olencki, Arkadiusz Bukowiec // W: Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE) : 8th International Conference. Zhangjiajie, Chiny, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol. 308, s. 405--410 .- ISBN: 9783642549007
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[90] Dual simulation of application specific logic controllers based on Petri nets / Arkadiusz Bukowiec, Jacek Tkacz // W: Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE) : 8th International Conference. Zhangjiajie, Chiny, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014 .- Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol. 308, s. 399--404 .- ISBN: 9783642549007
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[91] Predicting the corrections for the Polish timescale UTC(PL) using GMDH and GRNN neural networks / Łukasz Sobolewski // W: 28th European Frequency and Time Forum - EFTF 2014 [Dokument elektroniczny]. Neuchâtel, Szwajcaria, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 475--478 .- ISBN: 9781479952526
Słowa kluczowe: GMDH neral networks, GRNN neural network, atomic clock, polish timescale UTC(PL), predicting

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[92] Hardware-accelerated spike train generation for neuromorphic image and video processing / T. Iakymchuk, A. Rosado-Munoz, M. Bataller-Mompeán, Marek Węgrzyn, Marian Adamski // W: IX Southern Conference on Programmable Logic - SPL. Buenos-Aires, Argentyna, 2014 .- Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 41--46 .- ISBN: 9781479968480
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[93] Simple distributed system hardware platform for basic research / Kazimierz Krzywicki, Grzegorz Andrzejewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 39--41
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[94] Time patterns relation in assisted automated scheduling / Krzysztof Odwrot, Wojciech Zając // W: 2nd Prague Embedded Systems Workshop - PESW 2014. Roztoky u Prahy, Czechy, 2014 .- [B. m.] : [B. w.], 2014, s. 1--2 http://pesw.fit.cvut.cz/2014/papers/Odwrot.pdf
Słowa kluczowe: assisted scheduling, time patterns, timetabling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[95] Hardware implementation of the CloudBus protocol using FPGA / Kazimierz Krzywicki, Grzegorz Andrzejewski // W: 2nd Prague Embedded Systems Workshop - PESW 2014. Roztoky u Prahy, Czechy, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--4
Słowa kluczowe: CloudBus protocol, FPGA, distributed systems, embedded systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[96] Coloring of interpreted Petri nets / Arkadiusz Bukowiec, Tomasz Gidlewicz, Jacek Tkacz // W: Autonomous Systems 2014 : proceedings of the 7th GI workshop. -, Niemcy, 2014 .- Düsseldorf : VDI Verlag GmbH, 2014 .- Fortschritt-Berichte VDI, Nr 835, s. 167--178 .- ISBN: 9783183835102
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[97] A support system for diagnosing bee colonies / Grzegorz Krzywoszyja, Grzegorz Andrzejewski // W: 7th FORUM ACUSTICUM. Kraków, Polska, 2014 .- Kraków : --, 2014, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[98] Bezprzewodowe sieci sensorowe w rozproszonym systemie lokalizacji zwarć doziemnych linii SN / Dariusz Eljasz, Paweł Urbański // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 19--22 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[99] Wzmacniacz pomiarowy do zastosowań w pasmie akustycznym / Leszek Furmankiewicz // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 23--26 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[100] Zarządzanie mikrosiecią energetyczną opartą o mikroturbinę gazową i instalację PV / Radosław Grech, Emil Michta(*) // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 27--30 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[101] Stosowanie okien sygnałowych przy wyznaczaniu widma za pomocą MDFT / Radosław Kłosiński // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 43--46 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[102] Wyznaczanie niepewności pomiaru parametrów sygnału sinusoidalnego / Kamil Kontorski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 47--50 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[103] Porównanie właściwości algorytmu DFT i klasycznego w dokładnym pomiarze wartości skutecznej napięcia sinusoidalnego / Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 59--62 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[104] System wspomagania diagnostyki rodzin pszczelich / Grzegorz Krzywoszyja, Grzegorz Andrzejewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 67--70 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[105] Dielektrometria olejów napędowych / Łukasz Macioszek // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 83--86 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[106] Systemy zarządzania energią w budynkach / Adam Markowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 87--90 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[107] Architektura komunikacyjna inteligentnych podstacji elektroenergetycznych / Wiesław Miczulski, Robert Szulim, Adam Markowski, Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 91--94 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[108] A measurement system for determination of frequency characteristics of functional blocks used in AC impedance bridges / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik, Grzegorz Krzesiński // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 107--110 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[109] Instrumenty wspomagające eliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w sieciach średnich napięć wskutek przyłączania lokalnych źródeł energii / Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 115--118 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[110] Estymacja wartości oczekiwanej metodą Monte Carlo / Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 119--122 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[111] Właściwości sześciopróbkowej dyskretyzacji sygnału sinusoidalnego dla wybranej jego charakterystyki / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 123--126 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[112] Zastosowanie środowiska programowania LabVIEW do opracowywania aplikacji pomiarowych / Sergiusz Sienkowski, Grzegorz Krzesiński, Michał Lechki // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 127--130 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[113] Badania przydatności sieci neuronowej typu GRNN do prognozowania poprawek dla skali czasu UTC(PL) / Łukasz Sobolewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 131--134 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[114] Integracja urządzeń pomiarowo-sterujących za pomocą programów bibliotecznych standardu IEC 61850 typu Opec-Source / Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 135--138 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[115] Analiza wydajności systemów kolejkowych i usług sieciowych na przykładzie systemów AXIS2 i RabbitMQ / Anna Gembara, Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 3--4
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[116] System wspomagania diagnostyki stanu rodzin pszczelich / Grzegorz Krzywoszyja, Grzegorz Andrzejewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 7--8
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[117] Badanie kodera falkowego w warunkach częstej zmiany sceny / Andrzej Popławski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 9--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[118] Zintegrowany system projektowania sterowników logicznych bazujący na modelu hierarchicznych, interpretowanych i kolorowych sieci Petriego / Jacek Tkacz, Marek Tonder // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 15--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[119] Implementacja osadzonego serwera www w układach FPGA / Paweł Mamczys, Michał Doligalski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 17--19
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[120] Wielowariantowa synteza blokowa sieci Petriego do układu FPGA / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 22--23
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[121] Synteza alternatywnej architektury RLC do celów częściowej rekonfiguracji / Marian Adamski, Michał Doligalski, Marek Ochowiak, Anna Gościniak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 24--26
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[122] Automatyzacja systemu do kreślenia podziałek urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 42--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[123] Projektowanie układów sterujących / Małgorzata Kołopieńczyk, Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 46--47
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[124] Przegląd metod wspomagania automatycznego planowania / Krzysztof Odwrot, Wojciech Zając // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 51--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[125] Traffic load detection system based on image processing / Grzegorz Andrzejewski, Małgorzata Kołopieńczyk, Wojciech Zając, Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 55--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[126] Elektromagnetyzm w polityce ochrony zdrowia osób starszych / Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXIV sympozjum środowiskowe PTZE. Hucisko, Polska, 2014 .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2014, s. 170--171 .- ISBN: 8388131990
Słowa kluczowe: profilaktyka upadków, seniorzy, technologia bezprzewodowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[127] A precise buffer for impedance metrology / Marian Kampik, Janusz Tokarski, Wojciech Barwinek, Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Podstawowe Problemy Metrologii. PPM'14 : Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Kościelisko, Polska, 2014 .- Katowice : [brak wydawcy], 2014 .- Seria: Konferencje nr 19, s. 13--16 .- ISBN: 9788393050598
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[128] Application of an exact transversal hypergraph in selection of SM-components / Łukasz Stefanowicz, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski // W: Technological innovation for the internet of things : 4th IFIP WG 5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems, DoCEIS 2013. Costa de Caparica, Portugalia, 2013 .- Heidelberg - Dordrecht : Springer, 2013, s. 250--257 .- ISBN: 9783642372902
Słowa kluczowe: Petri nets, SM-Components, concurrency hypergraphs, exact transversal, extract cover, graphs, hypergraph, hypergraphs, transversal

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-37291-9   (pkt: 15)
[129] UML state machine implementation in FPGA devices by means of dual model and Verilog / Michał Doligalski, Marian Adamski // W: 11th IEEE International Conference on Industrial Informatics - INDIN 2013. Bochum, Niemcy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 177--184 .- ISBN: 9781479907519
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[130] Time dependencies modelling in traffic control algorithms / Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając, Małgorzata Kołopieńczyk // W: Transport Systems Telematics - TST' 13 : 13th international conference. Katowice - Ustroń, Polska, 2013 .- Katowice : Silesian University of Technology, 2013, s. 1--6 .- ISBN: 9788392750451
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[131] Predicting the Polish timescale UTC PL based on the corrections designated by the UTC and UTCr scale / Łukasz Sobolewski // W: IFCS-EFTF proceedings [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 658--661 .- ISBN: 9781479903412
Słowa kluczowe: GMDH neural networks, Polish timescale UTC(PL), atomic clock, rapid UTC

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[132] Block programming technique in traffic control / Małgorzata Kołopieńczyk, Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając // W: Transport Systems Telematics - TST' 13 : 13th international conference. Katowice - Ustroń, Polska, 2013 .- Katowice : Silesian University of Technology, 2013, s. 75--80 .- ISBN: 9788392750451
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[133] Hardware reduction for compositional microprogram control unit dedicated for CPLD systems / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Łukasz Smoliński // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2012. Kharkov, Ukraina, 2013 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2013, s. 219--224 .- ISBN: 9781479920952
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/EWDTS.2013.6673200   (pkt: 0)
[134] Reduction in the number of luts in logic circuit of mealy FSM / Oleksandr Barkalov, R. V. Malcheva, A. A. Barkalov // W: Praktika i perspektivy razvitiâ partnerstva v sfere vysšej školy : materialy četyrnadcatogo mezdunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Doneck - Taganrog, Rosja, 2013 .- Doneck : Doneckij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet, 2013, s. 187--191
Słowa kluczowe: EMB, FPGA, LUT, PR-automaton, finite-state-machine, synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[135] Communication structures and data processing in AMI systems / Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska, 2013 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--6 .- ISBN: 9788393721603
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[136] Improvement the efficiency of frequency errors correction of current transformer within the range of non-linear operation / Leszek Furmankiewicz // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska, 2013 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--5 .- ISBN: 9788393721603
Słowa kluczowe: current transformer, frequency error correction, frequency errors

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[137] Design of Moore finite stete machine with extended state codes / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // W: Proceedings of the ITI 2013 : 35th International Conference on Information Technology Interfaces. Cavtat - Dubrovnik, Chorwacja, 2013 .- Zagreb : [brak wydawcy], 2013, s. 347--352 .- ISBN: 9789537138301
Słowa kluczowe: Moore FSM, PLA, area reduction, pseudoequivalent states

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.2498/iti.2013.0504   (pkt: 0)
[138] Falls detection and prevention in the old age - a review of solutions / Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXIII Sympozjum Środowiskowe PTZE. Mikołajki, Polska, 2013 .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2013, s. 167--169 .- ISBN: 8388131990
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[139] Concurrent process synchronization in distributed systems / Kazimierz Krzywicki, Grzegorz Andrzejewski // W: XV International PHD Workshop - OWD 2013. Wisła, Polska, 2013 .- [Gliwice] : Organising Committee of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2013 .- Conference Archives PTETIS; Vol. 33, 2013, s. 36--39 .- ISBN: 9788393542727
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[140] From UML state machine diagram into FPGA implementation / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Alfredo Rosado-Munoz // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 298--303 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: discrete event-system design, embedded systems, industrial PCs and PLCs, industrial programmable controllers, microprocessors and microcontrollers

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00061   (pkt: 0)
[141] Synthesis of PLA-based moore FSM with unconventional presentation of state codes / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 250--255 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: embedded systems, field programmable logic and high end design means, microprocessors and microcontrollers

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00025   (pkt: 0)
[142] Synthesis of Moore finite state machines based on pseudoequivalent states / Oleksandr Barkalov, Sławomir Chmielewski, Larysa Titarenko // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 233--238 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, logic synthesis, pseudoequivalent states, state assignment

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00094   (pkt: 0)
[143] EMB - based design of Mealy FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 215--220 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: field programmable logic and high end design means

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00012   (pkt: 0)
[144] Transition based synthesis with code markers of Petri nets into FPGAs / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 181--186 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: discrete-event-system design

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00030   (pkt: 0)
[145] Design of FPGA-based Moore FMSs with counters / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 171--174 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: embedded systems, field programmable logic and high end design means, microprocessors and microcontrollers

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00063   (pkt: 0)
[146] AIM QuTE: Automated Impedance Metrology extending the Quantum Toolbox for Electricity / L. Palafox, F. Raso, J. Kucera, F. Overney, L. Callegaro, P. Gournay, A. Ziołek, Jaani Nissila, G. Eklund, T. Lippert, Y. Gülmez, P. Fleischmann, M. Kampik, Ryszard Rybski // W: 16 th International Congress of Metrology. Paris, Francja, 2013 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2013, s. 1--3 .- 3 str. nlb.
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/metrology/201311001   (pkt: 0)
[147] Avtomatizaciâ processa proektirovaniâ cifrovyh ustrojstv upravleniâ / Oleksandr Barkalov, I. Â. Zelenëva, A. N. Miroškin, A. A. Tovstonog // W: Praktika i perspektivy razvitiâ partnerstva v sfere vysšej školy : materialy četyrnadcatogo mezdunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Doneck - Taganrog, Rosja, 2013 .- Doneck : Doneckij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet, 2013, s. 10--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[148] Razdelenie shemy adresacii v KMUU s obšej pamât'ju / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, K. N. Efimenko, I. Â Zeleneva // W: Praktika i perspektivy razvitiâ partnerstva v sfere vysšej školy : materialy četyrnadcatogo mezdunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Doneck - Taganrog, Rosja, 2013 .- Doneck : Doneckij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet, 2013, s. 12--18
Słowa kluczowe: CMCU, FPGA, GSA, OLC, logic circuit

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[149] Wpływ dodatkowych danych wejściowych w sieci neuronowej na wynik prognozowania poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // W: VI kongres metrologii pod hasłem metrologia królową badań stosowanych. Kielce - Sandomierz, Polska, 2013 .- Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 33--34 .- ISBN: 9788363792404
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale UTC(PL), neural network, polska skala czasu (UTC(PL), sieci neuronowe, zegar atomowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[150] Aktywny transformator izolujący do zastosowań w pomiarach dokładnych w paśmie akustycznym / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: VI kongres metrologii pod hasłem metrologia królową badań stosowanych. Kielce - Sandomierz, Polska, 2013 .- Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 77--78 .- ISBN: 9788363792404
Słowa kluczowe: błąd przekładni napięciowej, instrument transformer, isolation voltage transformer, transformator izolujący, transformator pomiarowy, voltage ratio error

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[151] Pomiary stosunku impedancji wzorcowych w układzie komparatora cyfrowego z wykorzystaniem metody przestawienia / Kamil Kontorski // W: VI kongres metrologii pod hasłem metrologia królową badań stosowanych. Kielce - Sandomierz, Polska, 2013 .- Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 197--198 .- ISBN: 9788363792404
Słowa kluczowe: complex voltage ratio, cyfrowy moduł aktywizacji danych, impedance ratio, niezrównoważony komparator impedancji, parasitic impedances, pomiar zespolonego stosunku napięć, sampling voltmeter, transformer bridge

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[152] Analiza tablic decyzyjnych z wykorzystaniem monotonicznego rachunku sekwentów Gentzena / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: automatyczne dowodzenie twierdzeń, rachunek sekwentów Gentzena, tablice decyzyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[153] Optymalizacja układu logicznego mikroprogramowanego automatu Moore'a przy użyciu nano-PLA / Larysa Titarenko, Olena Hebda, Oleksandr Barkalov // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: mikroprogramowany automat Moore'a, nano-PLA, stany pseudoekwiwalentne, układ logiczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[154] Reduction of the memory size in the microprogrammed controllers / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski, Jakub Lipiński // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: hypergraphs, memory, microinstruction decoder, microprogrammed controllers, reduction

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[155] Wyznaczanie funkcji autokorelacji na podstawie sześciu próbek sygnału sinusoidalnego / Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski, Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: autokorelogram, czasochłonność, funkcja autokorelacji, złożoność obliczeniowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[156] Probabilistyczne własności funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego / Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: funkcja autokorelacji, rozkład arcsin, wariancja, wartość oczekiwana

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[157] Analiza porównawcza narzędzi syntezy Altera Quartus II i Synthagate / Marek Węgrzyn, Andrei Karatkevich // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: FPGA, automaty skończone, logical design, projektowanie wspomagane komputerowo, synteza logiczna, układy cyfrowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[158] Wspomaganie realizacji studenckich grupowych projektów IT ? rozwój systemu SVN i przykłady zastosowania / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: projekt grupowy, system SVN, version control system, wizualizacja wyników

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[159] Elektroniczny system oceny stanu biologicznego rodzin pszczelich / Grzegorz Krzywoszyja, Grzegorz Andrzejewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: data minimg, dźwięki, expert system, honeybee, mikrokontroler, pszczoły, sound

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[160] Rozpoznawanie symboli języka migowego z wykorzystaniem algorytmów / Artur Fogiel, Jacek Tkacz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: Microsoft Kinect, OpenCV, OpenNI, język migowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[161] Synteza automatu Mealy?ego z wbudowanym blokiem pamięci w strukturach programowalnych / Małgorzata Kołopieńczyk, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: FPGA, Mealy FSM, układy logiczne, wbudowane bloki pamięci

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[162] Synthesis of Finite State Machines with using pseudoequivalent states / Sławomir Chmielewski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: CPLD, Moore FSM, logic synthesis, state assignment

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[163] Sposób sprawdzania niepewności urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz, Elżbieta Kawecka // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: liczniki energii elektrycznej, systemy pomiarowe, testowanie dokładności, urządzenia pomiarowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[164] Optymalny dobór parametrów kodera falkowego ze względu na czas kodowania / Andrzej Popławski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: falkowy koder sekwencji wizyjnych, scalability, skalowanie, wavelet video coding

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[165] Logic controllers design towards partial reconfiguration / Michał Doligalski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: HCfgPN, UML state machine diagram, VHDL, logic controller

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[166] Experimental comparison of synthesis tools Altera Quartus II and Synthagate / Marek Węgrzyn, Andrei Karatkevich // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: FPGA, VHDL, logical design, logical devices, state machines

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[167] Structured Mapping of Petri Net States and Events for FPGA Implementations / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: formal logic design, interpreted Petri net state space, kodowanie stanów lokalnych, local state encoding, przestrzeń stanów interpretowanej sieci Petriego

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[168] Implementation of algorithm of Petri net architectural synthesis into FPGA / Tomasz Gidlewicz, Arkadiusz Bukowiec // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: C#, FPGA, Petri net, decomposition, dekompozycja, logic synthesis, siec Petriego, synteza logiczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[169] Dynamic partial reconfiguration of Petri net / Arkadiusz Bukowiec // W: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013 : 14th international conference. Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania, 2013 .- Las Palmas de Gran Canaria : [brak wydawcy], 2013, s. 246--247 .- ISBN: 9788469569719
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[170] The concept of a computer diagnostic system of bees / Grzegorz Krzywoszyja, Przemysław Binder, Grzegorz Andrzejewski // W: Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów - Diag 2013 : VIII krajowa konferencja. Ustroń, Polska, 2013 .- Warszawa : Instytut Systemów Elektronicznych, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 2013, s. 52 .- ISBN: 9788362954810
Słowa kluczowe: acoustics, system diagnostic

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[171] Traffic load detection / Wojciech Zając, Małgorzata Kołopieńczyk, Grzegorz Andrzejewski // W: Transport Systems Telematics - TST' 13 : 13th international conference. Katowice - Ustroń, Polska, 2013 .- Katowice : Silesian University of Technology, 2013, s. 105 .- ISBN: 9788392750451
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[172] Synthesis of Petri nets into FPGA with operation flexible memories / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // W: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Tallinn, Estonia, 2012 .- Tallinn : IEEE Computer Society, 2012, s. 16--21 .- ISBN: 9781467311854
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[173] Formal reasoning in logic design of reconfigurable controllers / Marian Adamski, Jacek Tkacz // W: Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 1--6
Słowa kluczowe: Field Programmable Gate Arrays, Petri net, formal reasoning, logic controllers

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[174] Petri net synthesis for FPGAs with operation memory / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // W: Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 50--55
Słowa kluczowe: FPGAs, Petri-nets, decomposition, logic circuits, synthesis

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[175] Behavioral specification of the logic controllers by means of the hierarchical configurable Petri nets / Michał Doligalski // W: Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 80--83
Słowa kluczowe: Petri net, UML, logic controller, partial reconfiguration, state machine

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[176] Hardware behavioural modelling, verification and synthesis with UML 2.x activity diagrams / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 109--114
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, control interpreted petri nets, control system design, control system synthesis, formal verification

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[177] An FPGA synthesis of the distributed control systems designed with Petri nets / Arkadiusz Bukowiec, Piotr Mróz // W: IEEE 3rd International Conference on Networked Embedded Systems for Every Application - NESEA 2012. Liverpool, Wielka Brytania, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [6] .- ISBN: 9781467347235
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/NESEA.2012.6474021   (pkt: 15)
[178] Logic design of structured configurable controllers / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: IEEE 3rd International Conference on Networked Embedded Systems for Every Application - NESEA 2012. Liverpool, Wielka Brytania, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [6] .- ISBN: 9781467347235
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/NESEA.2012.6474022   (pkt: 15)
[179] Application of hypergraphs to the reduction of the memory size in the Microprogrammed Controllers with Address Converte / Marian Adamski, Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Łukasz Stefanowicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: address converter, hipergrafy, hypergraphs, konwerter adresów, memory, microprogrammed controllers, pamięć, reduction, redukcja, sterowniki mikroprogramowane

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[180] Synthesis of Moore FSM with encoding of collections of microoperations implemented with ASIC / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Moore FSM, automat typu Moore'a, customized matrices, graph-scheme of algorithm, logic circuit, pseudoequivalent states, sieć działań, stany pseudorównoważne, układ logiczny

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[181] Optimization of CMCU with base structure dedicated for CPLD systems / Łukasz Smoliński, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [1] CD-ROM
Słowa kluczowe: CMCU, CPLD, PAL

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[182] Hierarchical UML activity diagrams into control interpreted petri nets transformation / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2012 : proceedings of the 19th international conference. Warsaw, Polska, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 523--526 .- ISBN: 9781457720925
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[183] Design of Moore FSM with decomposition of block of input memory functions / Larysa Titarenko, Oleksandr Barkalov, Olena Hebda // W: Boolean problems : 10th international workshop. Freiberg, Niemcy, 2012 .- Freiberg : Technische Universität Bergakademie, 2012, s. 79--86 .- ISBN: 9783860124383
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[184] Synthesis of Moore FSM with transformation of system in CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2012. Kharkov, Ukraina, 2012 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2012, s. 85--90
Słowa kluczowe: Moore Finite-State-Machine, PAL macrocells, pseudoequivalent states, synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[185] Compositional microprogram control unit with operational automaton of transitions / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov, Larysa Titarenko // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2012. Kharkov, Ukraina, 2012 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2012, s. 151--154
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[186] Matrix implementation of Moore FSM with nonstandard presentation of state codes / Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2012. Kharkov, Ukraina, 2012 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2012, s. 233--236
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[187] Characterization of a digitizer for a low value resistor calibration system in the audio-frequency band / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2012. Washington, DC, USA, 2012 .- - : IEEE Conference Publications, 2012, s. 580--581[CD-ROM] .- ISBN: 9781467304429
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[188] Hardware-efficient matrix inversion algorithm for complex adaptive systems / Alfredo Rosado, Taras Iakymchuk, Manuel Bataller, Marek Węgrzyn // W: ICECS 2012 - 19th IEEE Conference on Electronics, Circuits and Systems. Seville, Hiszpania, 2012 .- - : [brak wydawcy], 2012, s. 41--44 .- ISBN: 9781467312608/12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[189] Behavioral specification diversification for logic controllers implemented in FPGA devices / Michał Doligalski // W: Proceedings of the 9th Annual FPGA Conference - FPGAworld '12. Stockholm, Szwecja, 2012 .- New York : ACM, 2012, s. [5] .- ISBN: 9781450316453
Słowa kluczowe: HCfgPN, Petri net, UML, logic controller, state machine

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1145/2451636.2451642   (pkt: 0)
[190] Symulator NS-2 w modelowaniu bezprzewodowych sieci sensorowych bazujących na IEEE 802.15.4 / Dariusz Eljasz, Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 11--14 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[191] Selekcja informacji jako metoda identyfikacji anomalii w zbiorach danych testowych / Marek Florczyk // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 15--18 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[192] Właściwości metody programowej korekcji błędów częstotliwościowych transformatora prądowego w zakresie nieliniowej pracy przy pomiarach mocy / Leszek Furmankiewicz // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 19--22 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[193] Koncepcja wykorzystania bota do wykrywania obszarów o podobnych parametrach w zbiorach danych pomiarowych reprezentowanych w postaci plików graficznych / Marcin Janiszewski, Marek Florczyk // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 39--42 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[194] Metoda pomiaru stosunku impedancji typu R-C z eliminacją błędów od impedancji pasożytniczych / Kamil Kontorski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 55--58 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[195] Budowa budżetu niepewności z zastosowaniem metody Monte Carlo do analizy właściwości algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów / Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 63--66 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[196] Algorytm wyznaczania parametrów dwójnika zasilanego prądem sinusoidalnie zmiennym o minimalnej złożoności obliczeniowej / Przemysław Krzyk // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 71--74 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[197] Porównanie dokładności estymatorów wartości średniokwadratowej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego, randomizowanego i pseudorandomizowanego / Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 75--78 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[198] Porównanie właściwości czasowych wybranych rozwiązań Ethernetu przemysłowego / Adam Markowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 83--86 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[199] Sieci ZigBee w systemach Smart Metering / Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 87--90 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[200] Weryfikacja doświadczalna zastosowania algorytmu GRASP w elastycznym modelu szeregowania zadań / Piotr Powroźnik // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 103--106 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[201] Ocena właściwości metrologicznych modułu próbkującego do systemu wzorcowania resystorów wzorcowych prądu przemiennego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 107--110 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[202] Zastosowanie metody Monte Carlo do szacowania funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego / Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, Jadwiga Lal-Jadziak // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 111--114 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[203] Wpływ doboru parametrów sieci neuronowej GMDH na wynik prognozy poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Łukasz Sobolewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 115--118 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[204] CZIP-PRO - nowa generacja systemu cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów dla rozdzielni SN / Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 119--122 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[205] Zastosowanie urządzeń Video IP w systemach pomiarowo sterujących / Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 123--126 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[206] Metody syntezy mikroprogramowalnego układu sterującego z wykorzystaniem pseudorównoważnych stanów / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Moore finite-state-machine, automat Moore?a, mikroprogramowalny układ sterujący, programmable logic device

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[207] Platforma do zarządzania zadaniami wielokrotnego użycia / Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: metodyki procesu wytwórczego oprogramowania, software development methodology, support for task list, support of manage process development, tworzenie listy zadań, wspomaganie procesu wytwórczego

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[208] Realizacja systemu wnioskującego Gentzena z wykorzystaniem RDBMS - IBM DB2 / Adam Gaczyński, Jacek Tkacz, Michał Doligalski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: baza danych, database, dowodzenie twierdzeń, rachunek zdań, symbolic deduction, theorem proving, wnioskowanie symboliczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[209] Kodowanie makrostanów rekonfigurowalnego sterownika matrycowego na podstawie struktury topologicznej interpretowanej sieci Petriego / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Gentzen sequents, Petri net colouring, formal reasoning, hipergraf sekwencyjności, hyperpgraph, interpreted Petri net state space, kodowanie stanów lokalnych i globalnych, local and global state encoding, przestrzeń stanów interpretowanej sieci Petriego, sekwenty Gentzena, wnioskowanie formalne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[210] Koncepcja rozproszonego system sterowania o architekturze GALS / Arkadiusz Bukowiec // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: FPGA, Petri net, decomposition, dekompozycja, logic controller, logic synthesis, sieć Petriego, sterownik logiczny, synteza logiczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[211] Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym / Robert Dąbrowski, Maciej Dzikuć // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment, coal, electrical energy, energia elektryczna, gaz, natural gas, ocena cyklu życia, węgiel

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[212] HGPST T-FTS: odbiornik GNSS z modułem wzorca czasu i częstotliwości / Michał Doligalski, Sławomir Nikiel, Jarosław Żołyński // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: ETR, GNSS, frequency standard, time standard, wzorzec czasu, wzorzec częstotliwości

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[213] Sposób sprawdzania dokładności urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz, Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // W: Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki - PPEEm 2012 : materiały XV jubileuszowego sympozjum. Gliwice, Polska, 2012 .- Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 32, s. 113--116 .- ISBN: 9788393542710
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[214] Synthesis of Moore finite state machine with transformation of extended state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 27--30
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[215] Hardware reduction into CMCU with common memory / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jakub Lipiński // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 201--203
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[216] Optimization of control unit based on construction of CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Łukasz Smoliński // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 205--208
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[217] Model checking of control interpreted Petri nets / Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2011 : proceedings of the 18th international conference. Gliwice, Polska, 2011 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2011, s. 621--626 .- ISBN: 9788393207503 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[218] Optimization of microprogram control unit with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Łukasz Smoliński // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2011. Sevastopol, Ukraina, 2011 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2011, s. 55--59 .- ISBN: 9781457719578
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/EWDTS.2011.6116573   (pkt: 0)
[219] Synthesis of control unit with refined state encoding for CPLD devices / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2011. Sevastopol, Ukraina, 2011 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2011, s. 60--65
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[220] Hardware reduction for matrix circuit of control Moore automaton / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2011. Sevastopol, Ukraina, 2011 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2011, s. 94--97
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[221] Design of microprogrammed controllers with address converter implemented on programmable systems with embedded memories / Remigiusz Wiśniewski, Monika Wiśniewska, Marek Węgrzyn, Norian Marranghello // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2011. Sevastopol, Ukraina, 2011 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2011, s. 123--126
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[222] Reduction of the memory size in the microprogrammed controllers / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marek Węgrzyn, Norian Marranghello // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS 2011. Sevastopol, Ukraina, 2011 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2011, s. 127--130
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[223] Optimization of matrix circuit of Moore FSM / Oleksandr Barkalov, R. V. Malcheva, K. A. Soldatov // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVIII meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2011 .- Doneck : Izd. ČP "Tehnopolis", 2011 .- T. 4, s. 18--23
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[224] Exceptions handling in hierarchical Petri net based specification for logic controllers / Michał Doligalski, Marian Adamski // W: ICSEng 2011. Proceedings of 21st International Conference on Systems Engineering. Las Vegas, USA, 2011 .- [B. m.] : IEEE Computer Society, 2011, s. 459--460 .- ISBN: 9780769544953 .- [abstr.]
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/ICSEng.2011.91   (pkt: 0)
[225] Role of UML modelling in discrete controller design / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski, Jacek Tkacz, Michał Doligalski, Arkadiusz Bukowiec // W: ICSEng 2011. Proceedings of 21st International Conference on Systems Engineering. Las Vegas, USA, 2011 .- [B. m.] : IEEE Computer Society, 2011, s. 480--481 .- ISBN: 9780769544953 .- [abstr.]
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/ICSEng.2011.97   (pkt: 0)
[226] Automatic code generation for microcontrollers from place-transition Petri Net models / Henrique Dezani, Norian Marranghello, Aledir Pereira, Alexandre C. R. da Silva, Marek Węgrzyn // W: Proceedings of the 18th IFAC World Congress. Milano, Włochy, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 7873--7878 .- ISBN: 9783902661937
Słowa kluczowe: Automatic Code Generation, CASE tools, Digital Systems Synthesis, Discrete Event Systems, Hardware-Software Co-design, Microcontroller-based Systems, Petri Nets

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20110828-6-IT-1002.02934   (pkt: 0)
[227] Extraction of query conditions from queries formulated in natural Polish language / Piotr Wnęk, Jan Jagielski // W: 5th Language & Technology Conference. Poznań, Polska, 2011 .- Poznań : Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2011, s. 319--323 .- ISBN: 9788393264018
Słowa kluczowe: databases, natural language, query language

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[228] Primenenie metoda zameny logičeskih uslovij dlâ umenšeniâ apparaturnyh zatrat v sheme ustrojstva upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, A. S. Lavrik, A. N. Miroškin // W: Praktika i perspektivy razvitiâ partnerstva v sfere vysšej školy : materialy dvenadcatogo mezdunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Doneck, Rosja, 2011 .- Taganrog : TTI UFU, 2011, s. 8--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[229] Sposob umen'šeniâ apparaturnyh zatrat v sheme KMUU s elementarnymi cepâmi pri realizacii na zakaznyh matricah / Oleksandr Barkalov, S. A. Cololo, H. Biajrak // W: Praktika i perspektivy razvitiâ partnerstva v sfere vysšej školy : materialy dvenadcatogo mezdunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Doneck, Rosja, 2011 .- Taganrog : TTI UFU, 2011, s. 13--17
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[230] Selekcja klas kompatybilności z zastosowaniem teorii hipergrafów / Monika Wiśniewska, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 11--15
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[231] Synteza logiczna automatów stanów z zastosowaniem łącznego kodowania wielokrotnego / Arkadiusz Bukowiec // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 31--35
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[232] Specyfikacja hierarchicznej maszyny stanów UML 2.3 i jej automatyczna implementacja w języku Verilog / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 47--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[233] Trójfazowy generator sygnału losowo odkształconego / Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 55--58
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[234] Bezprzewodowa transmisja danych wizyjnych w interaktywnym systemie zaprojektowanym z wykorzystaniem modułu eZ430-RF2500T firmy Texas Instruments / Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając, Robert Górny // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 103--108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[235] Sprzętowa implementacja algorytmu maskowania zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizyjnych / Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 109--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[236] Skalowalność przestrzenno-czasowa falkowych koderów sekwencji wizyjnych / Andrzej Popławski, Wojciech Zając // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 121--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[237] Wspomaganie realizacji grupowego projektu IT w oparciu o system SVN / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 163--166
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[238] Formalizacja zadań wielokrotnego użytku / Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 181--184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[239] Bazy danych a język naturalny - ekstrakcja warunków zapytania / Piotr Wnęk, Jan Jagielski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 195--198
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[240] Kodowanie klas POLC w mikroprogramowanych układach sterujących / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 209--212
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[241] Wyznaczanie SM - pokrycia bezpiecznej sieci Petriego metodą komputerowego wnioskowania / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 223--226
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[242] Doskonała sieć Petriego w projektowaniu współbieżnych układów sterujących / Marian Adamski, Małgorzata Kołopieńczyk, Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 227--232
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[243] Mechanizm obsługi sytuacji wyjątkowych oraz ponownego wznowienia sterowania w hierarchicznych sieciach Petriego / Michał Doligalski, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 233--236
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[244] Zastosowanie programowania liniowego do badania sieci Petriego / Robert Dylewski, Marian Adamski, Janusz Jabłoński // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 267--273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[245] Dostosowanie funkcjonalność systemu edukacji w zakresie kardioimplantów do potrzeb osób z dysfunkcjami / Anna Pławiak-Mowna, Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 277--280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[246] Aspekty bezpieczeństwa w telemedycynie w ramach transmisji internetowej / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 285--288
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[247] Zastosowanie analizy cyklu życia do oceny wpływu wytwarzania energii elektrycznej na środowisko / Maciej Dzikuć, Robert Dąbrowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 289--292
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[248] Właściwości wybranych algorytmów heurystycznych A*, GRASP i mrówkowego w elastycznym modelu szeregowania zadań / Piotr Powroźnik // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVIII sympozjum. Krynica, Polska, 2011 .- Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2011, s. 123--130 .- ISBN: 9788361528289
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[249] System kontroli radiologicznej na lotniskach / Emil Michta, Robert Szulim // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2011. Waplewo, Polska, 2011 .- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011, s. 84 [abstr.] .- ISBN: 9788361486992
Słowa kluczowe: stacjonarne monitory promieniowania, systemy radiologiczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[250] Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań / Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2011. Waplewo, Polska, 2011 .- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011, s. 86 [abstr.] .- ISBN: 9788361486992
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastic task model scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, heuristic algorithms, modyfikacja okresów zadań, szeregowanie zadań, task period modification, task scheduling

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[251] The properties of the method of frequency errors correction of input circuits within the range of nonlinear operation / Leszek Furmankiewicz // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC : proceedings of the 2010 10th conference-seminar. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Institute of Electrical and Electronics Engineering University of Zielona Góra, 2010, s. 49--52 .- ISBN: 9781424478941 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: current transformers, frequency errors, frequency errors correction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[252] From modelling to implementation of concurrent controllers by means of Petri nets, FSMS and databases / Agnieszka Węgrzyn, Arkadiusz Bukowiec // W: 55. IWK. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium = International Scientific Colloquium : Crossing bordes within the ABC. Ilmenau, Niemcy, 2010 .- Ilmenau : Ilmenau University of Technology, 2010, s. 674--679 [CD-ROM] .- ISBN: 9783938843536
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[253] Hardware reduction for FSM - based control units using PAL technology / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '10. St. Petersburg, Rosja, 2010 .- St. Petersburg : [brak wydawcy], 2010, s. 21--24 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[254] Matrix implementation of Moore FSM with encoding of collections of microoperations / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda, K. A. Soldatov // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '10. St. Petersburg, Rosja, 2010 .- St. Petersburg : [brak wydawcy], 2010, s. 25--29 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[255] Microprogram control unit with code sharing and extended microinstruction format / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '10. St. Petersburg, Rosja, 2010 .- St. Petersburg : [brak wydawcy], 2010, s. 73--76 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[256] Hardware reduction of compositional microprogram control units with code sharing / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, A. S. Lavrik, S. A. Tsololo // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVII meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2010 .- Doneck : DonNTU, 2010 .- T. 4, s. 14--18
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[257] Approach to on-board computer development with VLSI circuits / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, A. N. Miroshkin, D. A. Pasechnik // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVII meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2010 .- Doneck : DonNTU, 2010 .- T. 4, s. 19--20
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[258] Petri nets and activity diagrams in logic controller specification - transformation and verification / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2010 : 17th International Conference. Wrocław, Polska, 2010 .- Łódź : Department of Microelectronics and Computer Science, Technical University of Łódź, 2010, s. 607--612 [CD] .- ISBN: 9788392875635
Słowa kluczowe: Activity Diagrams, Petri nets, UML, logic controller, model checking, terms-formal verification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[259] Synthesis of control unit with code sharing and control microinstructions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Computer-Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '10 : proceedings of the seventh international conference. Minsk, Białoruś, 2010 .- Minsk : Ob'edinennyj Institut Problem Informatiki Nacional'noj Akademii Nauk Belarusi, 2010, s. 129--137 .- ISBN: 9789856744634
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[260] Hardware reduction for FSM - based control units with CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Computer-Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '10 : proceedings of the seventh international conference. Minsk, Białoruś, 2010 .- Minsk : Ob'edinennyj Institut Problem Informatiki Nacional'noj Akademii Nauk Belarusi, 2010, s. 138--146 .- ISBN: 9789856744634
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[261] Efficient Logic Controller Design / Grzegorz Borowik, Mariusz Rawski, Grzegorz Łabiak, Arkadiusz Bukowiec, Henry Selvaraj // W: Broadband and Biomedical Communications - IB2Com'10 : fifth international conference. Malaga, Hiszpania, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. [nlb. 6]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[262] Synthesis of moore finite state machine with nonstandard presentation of state codes / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 11--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[263] Mikroprogramowany układ sterujący z współdziałaniem kodów oraz rozszerzonym formatem mikroinstrukcji / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 27--31
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[264] Zmniejszenie zużycia makrokomórek PAL w realizacji układowych automatów Moore'a / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 32--35
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[265] System do kreślenia podziałek urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz, Janusz Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 44--47
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[266] Zastosowanie funkcji autokorelacji i skawantowanych danych do obliczania wariacji estymatora wartości oczekiwanej sygnału / Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 56--59
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[267] Transmisja sekwencji wizyjnych w sieciach z zmiennej przepustowości / Andrzej Popławski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 75--78
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[268] Sprzętowa implementacja algorytmu detekcji wzorców błędu DCT w hybrydowym algorytmie maskowania błędów transmisji obrazu stałego HECA / Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 83--86
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[269] Wspomaganie procesu definiowania zadań wykonywanych w ramach projektu informatycznego / Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 119--121
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[270] Optymalizacja zapytań a kompresja danych w bazie DB2 9 / Agnieszka Węgrzyn, Jacek Tkacz, Adam Wojciechowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 127--131
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[271] Czy prawidłowa sieć Petriego jest siecią doskonałą? / Kamil Mielcarek, Marian Adamski, Wojciech Zając // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 235--238
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[272] Redukcja binarnych tablic decyzyjnych z wykorzystaniem automatycznego wnioskowania / Marian Adamski, Jacek Tkacz, Beata Wrzesińska // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 249--252
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[273] Obsługa wyjątków oraz stanów wznowienia w ramach dualnej specyfikacji / Michał Doligalski, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 257--261
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[274] Dekompozycja skończonych automatów stanów / Arkadiusz Bukowiec // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 266--269
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[275] Metody analizy parametrów czasowych w systemach Soft Real-Time / Dariusz Eljasz // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 39--42 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[276] Proces testowania oprogramowania zintegrowanego systemu monitorowania i sterowania systemami państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości / Marek Florczyk // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 43--46 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[277] System monitorowania warunków pracy atomowych wzorców czasu i częstotliwości / Leszek Furmankiewicz, Janusz Kaczmarek // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 47--50 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[278] System do porównań bezpośrednich zegarów atomowych i skal czasu / Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Albin Czubla // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 79--82 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[279] Porównanie właściwości MDFT i IFFT / Radosław Kłosiński, Grzegorz Głowacki // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 83--86 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[280] Koncepcja aplikacji pomiarowych do wzorcowania multimetrów i kalibratorów / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 91--94 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[281] System inteligentnego opomiarowania czynników energetycznych i mediów / Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 107--110 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[282] Wpływ struktury modelu neuronowego i sposobu przygotowania danych na wynik prognozowania poprawek UTC-UTC(PL) / Wiesław Miczulski, Maciej Cepowski, Paweł Bohuszko, Michał Lorczak // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 111--114 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[283] Algorytm tabu search w elastycznym modelu szeregowania zadań w systemach pomiarowo-sterujących / Piotr Powroźnik // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 131--134 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[284] Porównanie dokładności estymatorów funkcji korelacyjnych wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanego / Monika Rutkowska, Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 143--146 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[285] Struktury układów pomiarowych prądu przemiennego do wzorcowania rezystorów o małych wartościach rezystancji / Ryszard Rybski, Radosław Grech // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 147--150 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[286] Ocena niepewności wyniku estymacji wartości oczekiwanej na podstawie skwantowanych danych / Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 151--154 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[287] Rozproszony system nadzorowania stacjonarnych monitorów promieniowania / Maria Szperkowska, Emil Michta, Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 159--162 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[288] Rozproszony system nadzoru urządzeń z wykorzystaniem technologii zmiennych sieciowych / Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 163--166 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[289] System pomiarowo-rejestracyjny z komunikacją przewodową i bezprzewodową w sieci rozproszonych przetworników obiektowych / Robert Szulim, Tadeusz Zborowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 167--170 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[290] Realization of Moore finite state machine on matrices / Oleksandr Barkalov, R. V. Malcheva, K. A. Soldatov // W: Praktika i perspektivy razvitia partnerstva v sfere vysšej školy : materialy odinadcatogo meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Taganrog, Rosja, 2010 .- Taganrog : TTI UFU, 2010 .- Izvestiâ, no 10, s. 4--7
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[291] Algoritm realizacii kompozicijnih mikroprogramnih pristroiv keruvannâ na zamovnih matricâh tipu ASIC / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, A. S. Lavrik, S. O. Kučerenko // W: Praktika i perspektivy razvitia partnerstva v sfere vysšej školy : materialy odinadcatogo meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Taganrog, Rosja, 2010 .- Taganrog : TTI UFU, 2010 .- Izvestiâ, no 10, s. 23--29
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[292] Modifikaciâ metoda sintezu kompozicijnogo pristrou keruvannâ dlâ realizacii u bazisi FPGA / Oleksandr Barkalov, S. A. Kovalyov, S. A. Cololo, A. N. Miroškin // W: Praktika i perspektivy razvitia partnerstva v sfere vysšej školy : materialy odinadcatogo meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Taganrog, Rosja, 2010 .- Taganrog : TTI UFU, 2010 .- Izvestiâ, no 10, s. 29--35
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[293] Dvuhkomponentnoe kodirovanie v sheme adresacii kompozicionnyh ustrojstv upravleniâ / Oleksandr Barkalov, I. Â. Zelenëva, A. S. Lavrik // W: Sučasni problemi i dosâgnennâ v galuzi radiotehniki, telekomunikacij ta informacijnih tehnologij : tezi dopovidej V mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii. Zaporižžâ, Ukraina, 2010 .- Zaporižžâ : Zaporizkij Nacional'nij Tehničnij Universitet, 2010, s. 142--143 .- ISBN: 9786115290215
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[294] Wpływ impedancji pasożytniczych na dokładność cyfrowego niezrównoważonego komparatora impedancji / Ryszard Rybski, Kamil Kontorski // W: Elektryczne Pomiary Dokładne : materiały z sympozjum. Ustroń, Polska, 2010 .- Warszawa : Wydawnictwo PAK, 2010, s. [ 7 s.] .- ISBN: 9788393050505 .- CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[295] Modifikaciâ sistemy adresacii mikrokomand v mikroprogrammnom ustrojstve upravleniâ pri realizacii v bazise FPGA / Oleksandr Barkalov, A. N. Miroshkin, I. Â Zeleneva, P. V. Perkin // W: Sučasni problemi i dosâgnennâ v galuzi radiotehniki, telekomunikacij ta informacijnih tehnologij : tezi dopovidej VI mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii. Zaporižžâ, Ukraina, 2010 .- Zaporižžâ : Zaporizkij Nacional'nij Tehničnij Universitet, 2010, s. 231--233 .- ISBN: 9786175290576
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[296] Primenenie metoda modifikacii elementarnyh operatornyh linejnyh celej v kompozicionnyh ustrojstvah upravleniâ / Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 14-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2010 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2010 .- T. 2, s. 100 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[297] Optimizaciâ shemy avtomata mura na plis / Sławomir Chmielewski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 14-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2010 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2010 .- T. 2, s. 99 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[298] Optimizaciâ matričnoj shemy mikroprogramnogo avtomata mura / Olena Hebda, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 14-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2010 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2010 .- T. 2, s. 101 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[299] Algorytm symulowanego wyżarzania w elastycznym modelu szeregowania zadań w węzłach systemów pomiarowo-sterujących / Piotr Powroźnik // W: Kongres Metrologii - KM 2010 : materiały V Kongresu Metrologii. Łódź, Polska, 2010 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2010, s. 100--101 .- [streszczenie referatu]
Słowa kluczowe: elastyczny model szeregowania zadań, symulowane wyżarzanie

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[300] Minimization of the number of PAL macrocells for moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009. Lviv - Polyana, Ukraina, 2009 .- Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2009, s. 69--72 .- ISBN: 9789662191059
Słowa kluczowe: PAL macrocells, embedded memory blocks, moore finite-state-machine

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[301] Synthesis of compositional control unit with modified operational linear chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009. Lviv - Polyana, Ukraina, 2009 .- Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2009, s. 182--185 .- ISBN: 9789662191059
Słowa kluczowe: CPLD, PAL, compositional microprogram control unit, control memory, microinstruction

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[302] Encoding of internal states in synthesis and implementation process of automata into FPGAs / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009. Lviv - Polyana, Ukraina, 2009 .- Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2009, s. 199--201 .- ISBN: 9789662191059
Słowa kluczowe: circuit synthesis, field programmable gate arrays, finite state machines, logic design

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[303] Automata implementation into FPGAs with multiple encoding of microinstructions / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // W: Perspective Technologies and Methods in Mems Design - MEMSTECH 2009 : proceedings of the Vth international conference. Lviv - Polyana, Ukraina, 2009 .- Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2009, s. 123--126 .- ISBN: 9789662191066
Słowa kluczowe: digital circuits, field programmable gate arrays, finite state machines, logic synthesis

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[304] Synthesis of compositional microprogram control unit with extended microinstruction format / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2009 : 16th international conference. Łódź, Polska, 2009 .- Łódź : [brak wydawcy], 2009, s. 328--331 [CD-ROM] .- ISBN: 9788392875611
Słowa kluczowe: CMCU, CPLD, FPGA, compositional microprogram control unit

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[305] Application of hypergraphs in microcode lenght reduction of microprogrammed controllers / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski, Wolfgang A. Halang // W: Second International Workshop on Nonlinear Dynamics and Sychronization - INDS '09. Klagenfurt, Austria, 2009 .- Aachen : Shaker Verlag, 2009 .- Smart System Technologies, Bd. 4, s. 106--109 .- ISBN: 9783832279431
Słowa kluczowe: graphs, hypergraphs, microinstruction length reduction, microprogrammed controllers

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[306] Design of reconfigurable logic controllers from hierarchical UML state machines / Marian Adamski // W: ICIEA 2009 - 4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. Xi'an, Chiny, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 82--87 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424428007
Słowa kluczowe: UML state machine, VHDL, embedded systems, formal, logic controller, logic design, verolog

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[307] Partitioning of mealy finite state machines / Arkadiusz Bukowiec, Luis Gomes // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 21--26 .- ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: FPGAs, KISS, control units, finite state machines, model partitioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[308] Minimizing the number of PAL macrocells for Moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 27--31 .- ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: Embedded Memory Blocks, Moore Finite-State-Machine, PAL macrocells

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[309] Design of reconfigurable logic controllers from Petri Net-based specifications / Marian Adamski, Marek Węgrzyn // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 233--238 .- ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: FPGA, Logic Synthesis, Petri Net, Rapid prototyping, Reconfigurable Logic Controller, VHDL

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[310] Synthesis of microprogram control unit with control microinstructions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 239--242 .- ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: embedded memory block, graph-scheme of algorithm, microprogram control unit, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[311] Analysis of resource utilization in compositional microprogram control unit with elementary operational linear chains / Małgorzata Kołopieńczyk, Larysa Titarenko // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 243--246 .- ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: FPGA, VHDL, address converter, compositional microprogram control unit, elementary operational linear chains

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[312] Embedded WWW server in Wireless Sensor Networks / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 258--263 .- ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: FPGA, SoPC, WWW server, Wireless Sensor Networks, embedded systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[313] Hardware reduction in FPGA-based compositional microprogram control units / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. N. Miroshkin // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '09. Moscov, Rosja, 2009 .- Moscow : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2009, s. 21--26 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: FPGA, LUT, compositional microprogram control unit, graph-scheme of algorithm, logic design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[314] Optimization of control units with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, A. S. Lavrik // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '09. Moscov, Rosja, 2009 .- Moscow : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2009, s. 27--30 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[315] Reduction in the number of PAL macrocells for Moore FSM implemented with CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '09. Moscov, Rosja, 2009 .- Moscow : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2009, s. 255--259 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[316] Logical condition replacement in compositional microprogram control unit with code sharing / Oleksandr Barkalov, S. A. Kovalyov, A. A. Krasichkov, A. N. Miroshkin // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVI meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2009 .- Doneck : Doneckij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet, 2009 .- T. 4, s. 16--21 .- ISBN: 9667907252
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[317] Optimization of compositional microprogram control units with CPLD / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova, S.A. Kovalev, A. S. Lavrik // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVI meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2009 .- Doneck : Doneckij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet, 2009 .- T. 4, s. 21--25 .- ISBN: 9667907252
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[318] Problem - based approach as a way to improve the quality of the engineering education / S.A. Kovalev, Oleksandr Barkalov, R. Malcheva // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVI meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2009 .- Doneck : Doneckij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet, 2009 .- T. 4, s. 132--134 .- ISBN: 9667907252
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[319] Odwzorowanie zapytań w języku naturalnym w język zapytań do baz danych / Jan Jagielski, Piotr Wnęk // W: XI International PHD Workshop - OWD 2009. Wisła, Polska, 2009 .- [Gliwice] : [brak wydawcy], 2009 .- Conference Archives PTETiS ; Vol. 26, s. 241--246 .- ISBN: 8392224256
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[320] Using case-based reasoning to process state diagnosis / Robert Szulim // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2009. Gliwice, Polska, 2009 .- Gliwice : Centre of Excellence AI-METH at Silesian University of Technology, 2009, s. 53--54 .- ISBN: 8360759162
Słowa kluczowe: case-based reasoning, fault detection, process state diagnosis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[321] Using case based reasoning methods to process diagnosis in diaster system / Robert Szulim, Piotr Tomasik // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AI-METH 2009. Gliwice, Polska, 2009 .- Gliwice : Centre of Excellence AI-METH at Silesian University of Technology, 2009, s. 293--304 .- ISBN: 8360759154
Słowa kluczowe: artificial intelligence, case-based reasoning, process diagnosis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[322] Zamena logičeskih uslovij v kompozicionnom mikroprogrammnom ustrojstve upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, I. Â. Zelenëva, A. N. Miroškin // W: Praktika i perspektivy razvitia partnerstva v sfere vysšej školy : materialy desâtogo meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Doneck, Ukraina, 2009 .- Doneck : DonNTU, 2009 .- T. 1, s. 172--180
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[323] Optimizaciâ kompozicionnogo ustrojstva upravleniâ na PLIS / Oleksandr Barkalov, I. Â. Zelenëva, A. S. Lavrik // W: Praktika i perspektivy razvitia partnerstva v sfere vysšej školy : materialy desâtogo meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Doneck, Ukraina, 2009 .- Doneck : DonNTU, 2009 .- T. 1, s. 181--189
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[324] Povyšenie effektivnosti ispol'zovaniâ keš-pamâti v kompozicionnyh mikroprogrammnyh ustrojstvah upravleniâ s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, Roman Babakov, D. V. Nikolaenko // W: Praktika i perspektivy razvitia partnerstva v sfere vysšej školy : materialy desâtogo meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Doneck, Ukraina, 2009 .- Doneck : DonNTU, 2009 .- T. 1, s. 190--193
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[325] Synthesis of Moore finite state maschine with an extension of state codes / Oleksandr Barkalov, R. V. Malheva, K. A. Soldatov // W: Praktika i perspektivy razvitia partnerstva v sfere vysšej školy : materialy desâtogo meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Doneck, Ukraina, 2009 .- Doneck : DonNTU, 2009 .- T. 1, s. 292--298
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[326] Wykorzystanie modeli ontologicznych w procesie uzupełniania zbioru wiedzy niezbędnego w procesie projektowania systemu informatycznego / Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 12--14
Słowa kluczowe: computer-based support in the software design process, metodyki projektowania systemów informatycznych, modelowanie, software design methodology, software modeling, systemy wspomagające proces projektowania

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[327] Konwersja wybranych elementów maszyny stanów UML w ramach dualnej specyfikacji / Michał Doligalski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 15--17
Słowa kluczowe: Petri net, UML, dual specification, hierarchiczna sieć Petriego, maszyna stanów, model, specyfikacja dualna, state machine

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[328] Aplikacje sieciowe jako kierunek rozwoju oprogramowania urządzeń mobilnych / Robert Dąbrowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 25--27
Słowa kluczowe: handheld device, mobilna aplikacja natywna, mobilna aplikacja sieciowa, native mobile application, smarfton, smartphone, urządzenia przenośne, web mobile application

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[329] System SMCAD wspomagający projektowanie częściowo rekonfigurowalnych sterowników logicznych / Michał Doligalski, Przemysław Mrowiec // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 34--37
Słowa kluczowe: SMCAD, UML, częściowa rekonfiguracja, maszyna stanów, rekonfigurowalny sterownik logicznych, reprogrammable logic controller, state machine

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[330] Systemy do testowania mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, Andrzej Olencki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 54--56
Słowa kluczowe: measuring device, system testujący, testing, testing systems, testowanie, urządzenie pomiarowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[331] Sprawdzanie mierników analogowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego / Jan Szmytkiewicz, Andrzej Olencki, Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 63--65
Słowa kluczowe: accuracy parameter, calibrator, kalibrator, metrology parameter, parametry metrologiczne, sprawdzanie urządzenia wskazującego, testing accuracy, testing indicator of meter, wyznaczanie błędów podstawowych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[332] Estymacja punktowa funkcji autokorelacji sygnałów na podstawie cyfrowych danych pomiarowych / Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 66--68
Słowa kluczowe: autocorrelation function digital estimator, bias, cyfrowy estymator funkcji autokorelacji, excepted value, obciążenie, variance of autocorrelation function, wariancja estymatora, wartość oczekiwania

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[333] Zasady sprawdzania mierników i analizatorów jakości energii / Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, Jan Szmytkiewicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 72--74
Słowa kluczowe: analizator jakości energii, calibrator, kalibrator, miernik parametrów sieci, power network parameters meter, power quality analyzer, system testujący, tester, testing system, three phase calibrator, trójfazowy kalibrator mocy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[334] Metoda syntezy mikroprogramowanego układu sterującego z rozszerzonym formatem mikroinstrukcji / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 87--89
Słowa kluczowe: CMCU, CPLD, FPGA, compositional microprogram control unit, mikroprogramowany układ sterujący

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[335] Implementacja sieci Petriego sterowania w częściowo rekonfigurowanych układach FPGA / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 103--105
Słowa kluczowe: FPGA, Logic Controller, Petri net, częściowa rekonfiguracja, decomposition, dekompozycja, partial reconfiguration, sieci Petriego, sterownik logiczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[336] Implementacja skończonych automatów stanów do struktur FPGA z wielokrotnym kodowaniem stanów / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 106--108
Słowa kluczowe: projektowanie układów logicznych, skończony automat stanów, synteza układowa, układ reprogramowalny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[337] Projektowanie sekwencyjnych układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki sekwentów Gentzena / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 109--111
Słowa kluczowe: Gentzen logic, VHDL, Verilog, logic simulation, logika Gentzena, sekwent, sequent, symbolic reasoning, symulacja logiczna, synteza, synthesis, wnioskowanie symboliczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[338] Decrease of the number of PAL macrocells for Moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 118--120
Słowa kluczowe: CPLD, Moore finite-state-machine, PAL macrocells, PAL makro-komórka, algorithmic state machine, algorytmiczna maszyna stanów, automat Moore'a, embedded memory blocks, wbudowany blok pamięci

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[339] Modelowanie sieci Petriego w języku VHDL / Marek Węgrzyn // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 121--124
Słowa kluczowe: FPGA, Petri net, VHDL, logic controller, modeling, modelowanie, sieci Petriego, sterownik logiczny, synteza, synthesis

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[340] Reduction of the microinstruction lenght in the designing process of microprogrammed controllers / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 155--158
Słowa kluczowe: compatibility class, hypergraph, microinstruction, microoperation, microprogrammed controller (control unit), reduction of the microinstruction lenght

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[341] Estymacja punktowa cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych / Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 171--173
Słowa kluczowe: bias, cyfrowy estymator wartości średniej, excepted value, mean value digital estimator, obciążenie, variance of mean value, wariancja estymatora, wartość oczekiwana

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[342] System wspomagający subiektywną ocenę jakości kompresji sekwencji wizyjnych / Andrzej Popławski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 194--196
Słowa kluczowe: kompresja sekwencji wizyjnych, subiektywna ocena jakości sekwencji wizyjnych, subjective video quality assessment, video sequence compression

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[343] Operacionnoe formirovanie perehodov v upravlâuscyh avtomatah / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov // W: Sučasna informacijna Ukraina: informatika, ekonomika, filosofiâ : III mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ molodih učenih, aspirantiv, studentiv. Doneck, Ukraina, 2009 .- Doneck : [brak wydawcy], 2009 .- T. 1, s. 18--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[344] Identyfikacja składowych błędu średniokwadratowego cyfrowego estymatora wartości oczekiwanej sygnału / Sergiusz Sienkowski, Monika Rutkowska // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII Sympozjum. Krynica, Polska, 2009 .- Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2009, s. 17--26 .- ISBN: 9788361528128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[345] Analiza doboru wybranych parametrów początkowych algorytmu ewolucyjnego w elastycznym modelu szeregowania zadań / Piotr Powroźnik // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII Sympozjum. Krynica, Polska, 2009 .- Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2009, s. 127--134 .- ISBN: 9788361528128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[346] Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania państwowej skali czasu / Maciej Cepowski, Wiesław Miczulski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII Sympozjum. Krynica, Polska, 2009 .- Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2009, s. 141--150 .- ISBN: 9788361528128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[347] Wielokrotne kodowanie stanów i mikroinstrukcji automatów implementowanych w strukturach FPGA / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // W: VIII Krajowa Konferencja Elektroniki - KKE. Darłowo, Polska, 2009 .- Koszalin : Politechnika Koszalińska, 2009, s. 329--334 .- ISBN: 9788391862278
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, dekompozycja strukturalna, synteza logiczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[348] Primenenie metoda modifikacii operatornyh po linejnyh cepej v kompozicionnom ustrojstve upravleniâ / Jacek Bieganowski // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 13-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2009 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2009 .- T. 2, s. 140 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[349] Reduction in the number of PAL macrocells for Moore FSM / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2009 : 16th international conference : book of abstracts. Łódź, Polska, 2009 .- Łódź : [brak wydawcy], 2009, s. 98 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[350] Design of moore FSM with encoding of compatible microoperations fields / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Alexander A. Barkalov, Jr. // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET 2008 : Proceedings of the International Conference. Lviv-Slavsko, Ukraina, 2008 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2008, s. 256--258 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[351] Design of control unit with modified operational linear chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET 2008 : Proceedings of the International Conference. Lviv-Slavsko, Ukraina, 2008 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2008, s. 259--262 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[352] Optimization of Moore FSM on System-on-Chip using PAL technology / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET 2008 : Proceedings of the International Conference. Lviv-Slavsko, Ukraina, 2008 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2008, s. 314--317 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[353] Influence of the nonlinearity of measurement transformers on effectiveness of module error correction / Leszek Furmankiewicz // W: Proceedings of the International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2008 : IX conference-seminar. Łagów, Polska, 2008 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 9781424421305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[354] Reconstruction of spectrum of the nonlinearly distorted periodic signals sampled non-coherently / Radosław Kłosiński // W: Proceedings of the International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2008 : IX conference-seminar. Łagów, Polska, 2008 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9781424421305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[355] Synthesis of control unit with code sharing and modified elementary chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2008 : proceedings of the 15th international conference. Poznań, Polska, 2008 .- Łódź : [brak wydawcy], 2008, s. 287--289 .- ISBN: 8392263278
Słowa kluczowe: PAL, code sharing, compositional microprogram control unit, control microinstruction, graph-scheme of algorithm, synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[356] Optimization of Moore control unit with refined state encoding / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2008 : proceedings of the 15th international conference. Poznań, Polska, 2008 .- Łódź : [brak wydawcy], 2008, s. 417--420 .- ISBN: 8392263278
Słowa kluczowe: CPLD, Moore finite-state-machine, PAL macrocells, flow-chart of algorithm

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[357] Synthesis of control unit with code sharing and modified linear chains / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, A. N. Miroškin, Jacek Bieganowski // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XV meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2008 .- Doneck : [brak wydawcy], 2008 .- T.4, s. 54-59
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[358] Optimization of control unit based on peculiarities of CPLD / Oleksandr Barkalov, I. Â Zeleneva, S.A. Kovalev, A. S. Lavrik // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XV meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2008 .- Doneck : [brak wydawcy], 2008 .- T.4, s. 59-65
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[359] Concurrent processes synchronisation in statecharts for FPGA implementation / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS' 08. Lviv, Ukraina, 2008 .- Lviv : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008, s. 59--64
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[360] Synthesis of control unit with code sharing and chain modifications / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS' 08. Lviv, Ukraina, 2008 .- Lviv : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008, s. 68--71
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[361] FSMs implementation into FPGAs with multiple encoding of states / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS' 08. Lviv, Ukraina, 2008 .- Lviv : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008, s. 72--75
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[362] Reduction in the number of PAL macrocells for the effective Moore FSM implementation / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS' 08. Lviv, Ukraina, 2008 .- Lviv : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008, s. 76--79
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[363] Partial reconfiguration of compositional microprogram control units implemented on an FPGA / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS' 08. Lviv, Ukraina, 2008 .- Lviv : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008, s. 80--83
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[364] Transformacja sieci Petriego sterowania do hierarchicznej maszyny stanów UML / Michał Doligalski // W: X International PHD Workshop - OWD 2008. Wisła, Polska, 2008 .- [Gliwice] : [brak wydawcy], 2008 .- Conference Archives PTETiS ; Vol. 25, s. 437--440 .- ISBN: 8392224248
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[365] Logic synthesis of FSMS based on multiple encoding of state / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Arkadiusz Bukowiec // W: International Conference Telecommunication System and Technologies - ICTST 2008. Kharkov, Ukraina, 2008 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2008 .- Vol. 2, s. 112--115
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[366] Optimizacia ustrojstva upravlenia s preobrazovatelem adresa mikrokomand / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, Alexey Krasickov, A. S. Lavrik // W: Praktika i perspektivy razvitia partnerstva v sfere vysšej školy : materialy devatogo meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Taganrog, Rosja, 2008 .- Taganrog : TTI UFU, 2008, s. 12--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[367] Rasširenie formata mikrokomand v ustrojstve upravlenia s razdeleniem kodov / Oleksandr Barkalov, S.A. Kovalev, I. Â Zeleneva, A. N. Miroškin // W: Praktika i perspektivy razvitia partnerstva v sfere vysšej školy : materialy devatogo meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara. Taganrog, Rosja, 2008 .- Taganrog : TTI UFU, 2008, s. 4--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[368] Sovremennye sredstva modelirovania cifrovyh upravlajuših sistem / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov // W: Sučasna informacijna Ukraina: informatika, ekonomika, filosofia" : II mižnarodna naukovo-praktična konferencia molodih učenih, aspiranti, studentiv. Doneck, Ukraina, 2008 .- Doneck : [brak wydawcy], 2008 .- I, s. 218-221
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[369] Primenenie metoda rasscepleniâ operatornyh linejnyh celej dlâ optimizacii shemy ustrojstva upravleniâ / Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 12-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2008 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2008 .- T. 2, s. 139 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[370] Optimizaciâ logičeskoj shemy avtomata mura na programmiruemoj matričnoj logike / Sławomir Chmielewski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy 12-go meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2008 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2008 .- T. 2, s. 140 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[371] Partial reconfiguration-oriented design of logic controllers / Michał Doligalski, Marek Węgrzyn // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments 2007. Wilga, Polska, 2007 .- [B. m.] : [B. w.], 2007 .- Proceedings of SPIE, Vol. 6937, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[372] Optimization of control memory size of control unit with codes sharing / Oleksandr Barkalov, Małgorzata Kołopieńczyk, Larysa Titarenko // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the IXth International Conference CADSM 2007. Lviv - Polyana, Ukraina, 2007 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007, s. 242--245 .- ISBN: 9789665535874
Słowa kluczowe: compositional microprogram control unit, finite-state-machine, flow-chart, operational linear chains

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[373] Optimization of moore FSM on FPGA / Larysa Titarenko, Marek Węgrzyn, S. A. Cololo // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the IXth International Conference CADSM 2007. Lviv - Polyana, Ukraina, 2007 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007, s. 246--250 .- ISBN: 9789665535874
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[374] Optimization of the circuit of compositional microprogram control unit with mutual memory / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Remigiusz Wiśniewski // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the IXth International Conference CADSM 2007. Lviv - Polyana, Ukraina, 2007 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007, s. 251--255 .- ISBN: 9789665535874
Słowa kluczowe: circuits, compositional control unit, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[375] Synthesis of control units with transformation of the codes of objects / Oleksandr Barkalov, Agnieszka Węgrzyn, Alexander A. Barkalov, Jr. // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the IXth International Conference CADSM 2007. Lviv - Polyana, Ukraina, 2007 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2007, s. 260--261 .- ISBN: 9789665535874
Słowa kluczowe: finite state machine, internal state, microinstruction, object, transformation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[376] Simulation of distributed measurement-control systems / Adam Markowski, Emil Michta // W: IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference - IMTC 2007. Warsaw, Polska, 2007 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2007, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 1424405890
Słowa kluczowe: discretevent simulation, distributed measurement-control systems, real-time systems, timing analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[377] An application of an LMS algorithm for polyharmonic power calibrator / Janusz Kaczmarek // W: IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference - IMTC 2007. Warsaw, Polska, 2007 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2007, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 1424405890
Słowa kluczowe: AC power calibrator, LMS adaptive algorithm, digital polyharmonic source

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[378] Reconstruction of nonlinearly deformed periodic signals using inverse circular parametric operators / Radosław Kłosiński, Mirosław Kozioł // W: IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference - IMTC 2007. Warsaw, Polska, 2007 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2007, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 1424405890
Słowa kluczowe: circular parametric operator, correction, identification, non-linear periodical time-varying system, signals reconstruction, steady state

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[379] Synthesis of control unit with modified microinstructions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2007 : proceedings of the 14th international conference. Ciechocinek, Polska, 2007 .- Łódź : [brak wydawcy], 2007, s. 157--160 .- ISBN: 8392263243
Słowa kluczowe: CPLD, compositional microprogram control unit, flow-chart of algorithm, microinstruction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[380] Design of CMCU with EOLC and encoding of collections of microoperations / Oleksandr Barkalov, Małgorzata Kołopieńczyk, Larysa Titarenko // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2007 : proceedings of the 14th international conference. Ciechocinek, Polska, 2007 .- Łódź : [brak wydawcy], 2007, s. 262--265 .- ISBN: 8392263243
Słowa kluczowe: compositional control unit, elementary operational linear chains, flow-chart

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[381] Program specification for controllers based on hierarchic model of UML state machine / Michał Doligalski // W: International Workshop Control and Information Technology - IWCIT 2007. Ostrava, Czechy, 2007 .- Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2007, s. 173--176 .- ISBN: 9788024815671
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[382] Logic synthesis of FSMs based on multiple encoding of states / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // W: International Workshop Control and Information Technology - IWCIT 2007. Ostrava, Czechy, 2007 .- Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2007, s. 225--228 .- ISBN: 9788024815671
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[383] Synthesis of compositional microprogram control units with function decoder / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov // W: International Workshop Control and Information Technology - IWCIT 2007. Ostrava, Czechy, 2007 .- Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2007, s. 229--232 .- ISBN: 9788024815671
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[384] Optimization of moore FSM on system-on chip / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '07. Yerevan, Armenia, 2007 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2007, s. 105--109
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[385] PeNCAD system - from modeling to synthesis of concurrent controllers / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '07. Yerevan, Armenia, 2007 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2007, s. 384--389
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[386] Synthesis of control unit with modified system of microinstructions / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '07. Yerevan, Armenia, 2007 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2007, s. 545--549
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[387] On textual specification of Petri nets for control algorithms / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '07. Yerevan, Armenia, 2007 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2007, s. 603--607
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[388] Moore FSM synthesis with coding of compatible microoperations fields / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Alexander A. Barkalov, Jr. // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS '07. Yerevan, Armenia, 2007 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2007, s. 644--646
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[389] Design of CMCU with EOLC and encoding of collections of microoperations / Oleksandr Barkalov, S. Kovalev, Alexey Krasickov // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIV meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Doneck, Ukraina, 2007 .- Doneck : ČP "Tehnopolic", 2007 .- T. 4, s. 242--249 .- ISBN: 9667907228
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[390] The usage of statistical methods in the preparation process of measurement data to build data models / Wiesław Miczulski, Maciej Cepowski, Robert Szulim // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AIM-ETH 2007. Gliwice, Polska, 2007 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2007, s. 135--145 .- ISBN: 8360759049
Słowa kluczowe: concentration analysis, multidimensional data analysis, statistical methods

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[391] Specyfikacja programów sterowania oparta na hierarchicznym modelu maszyny stanów UML / Michał Doligalski // W: IX International PHD Workshop - OWD 2007. Wisła, Polska, 2007 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2007 .- Conference Archives PTETiS, Vol. 23, s. 299--304 .- ISBN: 8392224221
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[392] Logic synthesis of reconfigurable controllers / Marian Adamski // W: Symposium on Industrial Embedded Systems - SIES 2007. Lisbon, Portugalia, 2007 .- Lisbon : [brak wydawcy], 2007, s. 373--376 .- ISBN: 1424408407
Słowa kluczowe: Petri net, Sequential Function Chart, UML state machine, VHDL, embedded systems, logic controller, logic design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[393] Rozszerzenie SPEM precyzujące definicję zadań wykonywanych w krokach / Tomasz Gratkowski // W: Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania : konferencja naukowa. Szklarska Poręba, Polska, 2007 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 87--98 .- ISBN: 9788374933193
Słowa kluczowe: SPEM, opis zadań

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[394] Wykorzystanie języka Python i platformy .NET w aplikacji do projektowania i analizy sekwencyjnych diagramów funkcyjnych SFC / Aleksander Polak, Piotr Bubacz, Marian Adamski // W: Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania : konferencja naukowa. Szklarska Poręba, Polska, 2007 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 241--250 .- ISBN: 9788374933193
Słowa kluczowe: CASE, Python, SFC, automatyzacja, platforma .NET

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[395] Realization of mealy automata with transformation of microoperations in the registers excitation functions / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: Computer-Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '07 : proceedings of the Sixth International Conference. Minsk, Białoruś, 2007 .- Minsk : [brak wydawcy], 2007 .- T. 2, s. 34--38 .- ISBN: 9789856744344
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[396] Optimization of moore FSM on CPLD / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski // W: Computer-Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '07 : proceedings of the Sixth International Conference. Minsk, Białoruś, 2007 .- Minsk : [brak wydawcy], 2007 .- T. 2, s. 39--45 .- ISBN: 9789856744344
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[397] Synthesis of control unit using modified operational linear chains / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // W: Computer-Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '07 : proceedings of the Sixth International Conference. Minsk, Białoruś, 2007 .- Minsk : [brak wydawcy], 2007 .- T. 2, s. 73--80 .- ISBN: 9789856744344
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[398] Synthesis of compositional microprogram control units with OLC output identification / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Computer-Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '07 : proceedings of the Sixth International Conference. Minsk, Białoruś, 2007 .- Minsk : [brak wydawcy], 2007 .- T. 2, s. 81--86 .- ISBN: 9789856744344
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[399] Optimizaciâ kompozicionnyh mikroprogrammnyh ustrojstv upravleniâ bez razdeleniâ kodov / Jacek Bieganowski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy XI meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2007 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2007 .- T. 2, s. 341 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[400] Optimizaciâ emkosti upravlâuscej pamâti kompozicionnogo ustrojstva upravleniâ / Małgorzata Kołopieńczyk, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Radioelektronika i molodež v XXI veke : materialy XI meždunarodnogo molodežnogo foruma. Har'kov, Ukraina, 2007 .- Har'kov : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2007 .- T. 2, s. 342 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[401] Kierunki rozwoju hydroelektrowni - zwiększenie wydajności i poprawa bezpieczeństwa środowiskowego / Maciej Dzikuć, Robert Dąbrowski // W: Ekologia Pogranicza - EP' 07 : V międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów, Polska, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[402] Hierarchical decomposition of Petri nets for digital microsystems design / Andrei Karatkevich, Grzegorz Andrzejewski // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET 2006 : Proceedings of the International Conference. Lviv-Slavsko, Ukraina, 2006 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2006, s. 518--521 .- ISBN: 9665535072
Słowa kluczowe: Petri nets, decomposition, hierarchy, logical controllers

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[403] Synthesis of mealy FSM with multiple shared encoding of microinstructions and internal states / Arkadiusz Bukowiec // W: Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2006 : proceedings of IFAC workshop. Brno, Czechy, 2006 .- Brno : [brak wydawcy], 2006, s. 95--100 .- ISBN: 802143130X
Słowa kluczowe: control units, field programmable gate arrays, finite state machines, logic circuits, logic synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[404] Partial reconfiguration of compositional microprogram control units implemented on FPGAS / Oleksandr Barkalov, Marek Węgrzyn, Remigiusz Wiśniewski // W: Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2006 : proceedings of IFAC workshop. Brno, Czechy, 2006 .- Brno : [brak wydawcy], 2006, s. 116--119 .- ISBN: 802143130X
Słowa kluczowe: Field Programmable Gate Arrays (FPGA), compositional microprogram control unit (CMCU), logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[405] System Petri net specification / Andrzej Stasiak, Marian Adamski // W: Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2006 : proceedings of IFAC workshop. Brno, Czechy, 2006 .- Brno : [brak wydawcy], 2006, s. 214--219 .- ISBN: 802143130X
Słowa kluczowe: Petri net, XML, digital controllers, high-level synthesis, system specification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[406] Heuristic algorithm for an effective state encoding for reconfigurable maqtrix-based logic controller design / Piotr Bubacz, Marian Adamski // W: Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2006 : proceedings of IFAC workshop. Brno, Czechy, 2006 .- Brno : [brak wydawcy], 2006, s. 236--241 .- ISBN: 802143130X
Słowa kluczowe: FPGA, Petri-nets, Sequential Function Chart, logic controllers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[407] Synthesis of control units with transformation of the object codes for telecommunication systems / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET 2006 : Proceedings of the International Conference. Lviv-Slavsko, Ukraina, 2006 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2006, s. 222--225 .- ISBN: 9665535072
Słowa kluczowe: flow-chart, microprogram control unit, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[408] Synthesis of microprogram control units for telecommunication systems / Marian Adamski, Larysa Titarenko, Remigiusz Wiśniewski // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET 2006 : Proceedings of the International Conference. Lviv-Slavsko, Ukraina, 2006 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2006, s. 488--489 .- ISBN: 9665535072
Słowa kluczowe: flow-chart, microprogram control unit, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[409] Synthesis of fast control units for telecommunication system / Oleksandr Barkalov, Marek Węgrzyn, Arkadiusz Bukowiec // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET 2006 : Proceedings of the International Conference. Lviv-Slavsko, Ukraina, 2006 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2006, s. 530--532 .- ISBN: 9665535072
Słowa kluczowe: flow-chart, microprogram control unit, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[410] Behavioural specification of programs for modular reconfigurable logic controllers / Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2006 : proceedings of the international conference. Gdynia, Polska, 2006 .- Łódź : [brak wydawcy], 2006, s. 239--244 .- ISBN: 8392263219
Słowa kluczowe: embedded system, hardware description languages, logic, logic controllers, reconfigurable

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[411] Optimization of control memory size of control unit with codes sharing / Oleksandr Barkalov, Małgorzata Kołopieńczyk, Larysa Titarenko // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2006 : proceedings of the international conference. Gdynia, Polska, 2006 .- Łódź : [brak wydawcy], 2006, s. 354--358 .- ISBN: 8392263219
Słowa kluczowe: compositional microprogram control unit, finite-state-machine, flow-chart, operational linear chains

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[412] Synthesis of compositional microprogram control units with sharing codes and address decoder / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2006 : proceedings of the international conference. Gdynia, Polska, 2006 .- Łódź : [brak wydawcy], 2006, s. 397--400 .- ISBN: 8392263219
Słowa kluczowe: compositional microprogram control unit, control unit, operational linear chains, sharing codes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[413] Verticalization of direct structural table in synthesis of mealy FSMS for FPGAS / Arkadiusz Bukowiec, Oleksandr Barkalov // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2006 : proceedings of the international conference. Gdynia, Polska, 2006 .- Łódź : [brak wydawcy], 2006, s. 407--411 .- ISBN: 8392263219
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, direct structural table, flow-chart, logic synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[414] Gentzen system calculus implementation for symbolic minimalization of complicated logical expressions / Jacek Tkacz // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 53--56 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: Espresso, Gentzen, minimalization, sequent, symbolic deduction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[415] Analysis of safeness, liveness and persistence properties of Petri nets by means of monotone logic functions / Piotr Miczulski, Marian Adamski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 137--142 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: Boolean functions, Petri nets, computer aided control system design, concurrency, logic controllers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[416] Optimization of LUT-elements amount in cotrol unit of system-on-chip / Oleksandr Barkalov, Marek Węgrzyn, Remigiusz Wiśniewski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 143--146 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: compositional microprogram control units, field programmable gate arrays, operational linear chains, system-on-chip

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[417] Reconfigurable logic controller for embedded applications / Marian Adamski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 147--152 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: FPGA, Hardware Description Languages, Petri nets, Sequential Function Chart, computer aided control system design, concurrency, embedded systems, logic controllers, reconfigurable logic

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[418] Optimization of control unit with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 195--200 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: control memory, control unit, design, flow-chart of algorithm, optimization, system-on-a-chip

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[419] Semantic integrity of flat and hierarchical Petri nets / Grzegorz Andrzejewski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 233--236 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: Petri net, hierarchy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[420] Optimization of circuit of mealy finite state machine on FPGA based on encoding of the fields of compatible microoperations and verticalization of flow-chart / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Arkadiusz Bukowiec // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 297--300 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: Field Programmable Gate Arrays, Finite State Machines, control units, flow-charts, logic circuits, logic synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[421] Petri net decomposition approach for partial reconfiguration of logic controllers / Marek Węgrzyn // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 323--328 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: FPGAs, Petri nets, decomposition, digital systems, logic controllers, partial reconfiguration

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[422] Encoding of collections of fragment of variables / Oleksandr Barkalov, Fuad Bader Ahmad, Roman Babakov // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop - EWDTW '06. Sochi, Rosja, 2006 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2006, s. 153--155 .- ISBN: 9666591243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[423] Optimization of address circuit of compositional microprogram unit / Remigiusz Wiśniewski, Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop - EWDTW '06. Sochi, Rosja, 2006 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2006, s. 167--170 .- ISBN: 9666591243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[424] Optimization of circuit of control unit with code sharing / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop - EWDTW '06. Sochi, Rosja, 2006 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2006, s. 171--174 .- ISBN: 9666591243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[425] Petri net decomposition algorithm based on finding deadlocks and traps / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop - EWDTW '06. Sochi, Rosja, 2006 .- Kharkov : [brak wydawcy], 2006, s. 477--481 .- ISBN: 9666591243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[426] Metod kodirovaniâ naborov fragmenta peremennyh v logičeskoj sheme avtomata mura / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov, S. A. Kovalyov, Fuad Bader Ahmad // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIII meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2006 .- Doneck : DonNTU, 2006 .- T. 1, s. 71--75 .- ISBN: 9667907201
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[427] Optimizaciâ čisla LUT-elementov v ustrojstve upravleniâ sistemy na kristalle / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski, S. A. Kovalyov, K. H. Efimenko // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIII meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2006 .- Doneck : DonNTU, 2006 .- T. 1, s. 75--80 .- ISBN: 9667907201
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[428] Periodically time-varying two-terminals at a steady state, description and identification / Radosław Kłosiński // W: 13th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems - ICECS 2006. Nice, Francja, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 284--287 [CD-ROM] .- ISBN: 1424403952
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[429] Funkcja wymierna filtrów wielowymiarowych (N-D) - metoda identyfikacji / Grzegorz Krawczyszyn // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2006 : XI konferencja. Poznań, Polska, 2006 .- Poznań : Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2006, s. 101--102 .- ISBN: 8392204948
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[430] Odwrotności i quasi-odwrotności filtrów cyfrowych dwuwymiarowych 2-D / Grzegorz Krawczyszyn // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2006 : XI konferencja. Poznań, Polska, 2006 .- Poznań : Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2006, s. 103--104 .- ISBN: 8392204948
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[431] Komputerowo wspomagane stanowisko laboratoryjne do ćwiczenia "Rezonans w obwodach liniowych" / Radosław Kłosiński, Leszek Kuberka // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2006 : XI konferencja. Poznań, Polska, 2006 .- Poznań : Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2006, s. 329--330 .- ISBN: 8392204948
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[432] Komputerowo wspomagane stanowisko laboratoryjne do ćwiczenia "Charakterystyki częstotliwościowe korektorów RC" / Radosław Kłosiński, Tomasz Zienkiewicz // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2006 : XI konferencja. Poznań, Polska, 2006 .- Poznań : Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2006, s. 331--332 .- ISBN: 8392204948
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[433] Trójwymiarowa falkowa kompresja sekwencji wizyjnych bez opóźnienia kodowania / Andrzej Popławski // W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji - KKRRiT 2006. Poznań, Polska, 2006 .- Poznań : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, 2006, s. 291--294 .- ISBN: 8391291693
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[434] Synthesis of compositional microprogram control units for telecommunication systems / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Marek Węgrzyn // W: Global'nye informacionnye sistemy. Problemy i tendencii razvitiâ : materialy pervoj meždunarodnoj konferencii. Harkov - Tuapse, Ukraina, 2006 .- Harkiv : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2006, s. 299--300
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[435] Synthesis of mealy control units for telecommunication system / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Agnieszka Węgrzyn // W: Global'nye informacionnye sistemy. Problemy i tendencii razvitiâ : materialy pervoj meždunarodnoj konferencii. Harkov - Tuapse, Ukraina, 2006 .- Harkiv : Harkivskij Nacional'nij Universitet Radioelektroniki, 2006, s. 301--302
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[436] Modelling characteristic functions of determined and random signals in LabWINDOWS / Sergiusz Sienkowski // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 56--57
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[437] Usage of hypergraphs in decomposition of concurrent automata / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 58--59
Słowa kluczowe: Petri nets, hypergraph, local states of automata, transversals

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[438] Partitioning of finite state machines / Arkadiusz Bukowiec, Luis Gomes // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 75--76
Słowa kluczowe: FPGAs, KISS, finite state machines, model partitioning, programmable logic devices

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[439] Synthesis of mealy finite state machine with multiple encoding of microinstructions / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the VIIIth International Conference CADSM 2005. Lviv - Polyana, Ukraina, 2005 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2005, s. 176--179 .- ISBN: 9665534319
Słowa kluczowe: CU, DST, FSM, PLD, control unit, direct structural table, finite state machine, programmable logic device

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[440] Synthesis of compositional microprogram control units with transformation of the numbers of inputs / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Remigiusz Wiśniewski // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the VIIIth International Conference CADSM 2005. Lviv - Polyana, Ukraina, 2005 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2005, s. 181--184 .- ISBN: 9665534319
Słowa kluczowe: compositional microprogram control unit, control unit, design, operational linear chain, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[441] System of the computer-aided design of control units DPI CUD / Oleksandr Barkalov, Roman Babakov, Alexey Krasickov // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the VIIIth International Conference CADSM 2005. Lviv - Polyana, Ukraina, 2005 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2005, s. 301--303 .- ISBN: 9665534319
Słowa kluczowe: VHDL, VLSI, computer-aided design, control units, optimization, structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[442] Synthesis of comositional microprogram control unit on FPGA / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski, Larysa Titarenko // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2005 : proceedings of the 12th International Conference. Kraków, Polska, 2005 .- Kraków : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 1, s. 205--208 .- ISBN: 8391928993
Słowa kluczowe: control unit, conversion, operational linear chains, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[443] Synthesis of control units on verticalized flow-chart / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2005 : proceedings of the 12th International Conference. Kraków, Polska, 2005 .- Kraków : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 1, s. 209--213 .- ISBN: 8391928993
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, control unit, flow-chart, logic synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[444] Structures of mealy FSM logic circuits under implementation of verticalized flow-chart / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop - EWDTW '05. Odessa, Ukraina, 2005 .- Odessa : IEEE EWDTW, 2005, s. 70--74 .- ISBN: 9666591138
Słowa kluczowe: FPGA, control unit, finite state machine, flow-chart, logic synthesis, programmable logic device

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[445] Optimization of the amount of lut-elements in Compositional Microprogram Control Unit with mutual memory / Oleksandr Barkalov, Larysa Titarenko, Remigiusz Wiśniewski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop - EWDTW '05. Odessa, Ukraina, 2005 .- Odessa : IEEE EWDTW, 2005, s. 75--79 .- ISBN: 9666591138
Słowa kluczowe: Compositional Microprogram Control Unit, logic circuits, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[446] Implementation of Compositional Microprogram Control Unit on FPGAs / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop - EWDTW '05. Odessa, Ukraina, 2005 .- Odessa : IEEE EWDTW, 2005, s. 80--83 .- ISBN: 9666591138
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[447] Synthesis of finite state machines with object's codes transformation / Oleksandr Barkalov, Alexey Krasickov, I. J. Zelenyova // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop - EWDTW '05. Odessa, Ukraina, 2005 .- Odessa : IEEE EWDTW, 2005, s. 84--87 .- ISBN: 9666591138
Słowa kluczowe: code transformer, control unit, probability, programmable logic device

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[448] How to shorten first order unit testing time / Piotr Mróz // W: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation : 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Gdynia, Polska, 2005 .- Gdynia : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 2, s. 428--433 .- ISBN: 8389786370
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[449] The parametric method for functional testing of virtual instruments / Marek Florczyk // W: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation : 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Gdynia, Polska, 2005 .- Gdynia : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 2, s. 529--534 .- ISBN: 8389786370
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[450] Determination of an impedance operator of time-varying dynamic two terminals in the basis of the terminal signals measurements / Radosław Kłosiński // W: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation : 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Gdynia, Polska, 2005 .- Gdynia : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 1, s. 43--48 .- ISBN: 8389786370
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[451] On quality of measurement data in the process of knowledge acquisition / Adam Markowski, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation : 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Gdynia, Polska, 2005 .- Gdynia : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 1, s. 171--174 .- ISBN: 8389786370
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[452] Description and determination of the two-terminal function of peridically time-varying two-terminals / Radosław Kłosiński // W: Signal Processing 2005 : workshop proceedings. Poznan, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. 35--40 .- ISBN: 8391325164
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[453] Stable inverse digital filters for correction tasks / Mirosław Kozioł // W: Signal Processing 2005 : workshop proceedings. Poznan, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. 45--50 .- ISBN: 8391325164
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[454] Synthesis of mealy finite state machines based on multiple encoding / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec, R. Malcheva, Marek Węgrzyn // W: Masinostroenie i technosfera XXI veka : sbornik trudov XII mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2005 .- Doneck : DonNTU, 2005 .- T. 5, s. 7--10 .- ISBN: 9667907198
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[455] Synthesis of CMCU with encoding of outputs of operational linear chains / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, R. Malcheva, Remigiusz Wiśniewski // W: Masinostroenie i technosfera XXI veka : sbornik trudov XII mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2005 .- Doneck : DonNTU, 2005 .- T. 4, s. 279--282 .- ISBN: 9667907198
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[456] Automatyczne generowanie artefaktów wyjściowych dla czynności określenia interfejsów i operacji systemowych w metodzie Cheesmana-Danielsa z wykorzystaniem systemu ekspertowego / Tomasz Gratkowski // W: Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja. Kraków, Polska, 2005 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005 .- Vol. 2 : Regular sessions, s. 483--488 .- ISBN: 8391642038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[457] The parametric method for functional testing of virtual instruments / Marek Florczyk, Wiesław Winiecki // W: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications - IDAACS 2005 : proceedings of the third IEEE Workshop. Sofia, Bułgaria, 2005 .- Piscataway : IEEE Service Center, 2005, s. 310--315 .- ISBN: 0780394461
Słowa kluczowe: functional testing, virtual instrumentation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[458] Application of an identification algorithm for optimal control of compensation circuits / Radosław Kłosiński // W: Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation - PELINCEC 2005 : International Conference. Warsaw, Polska, 2005 .- Warsaw : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: circular parametric operator, identification, optimal compensation, time-varying system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[459] Synteza automatów skończonych z wyjściami typu Mealy'ego z zastosowaniem liniowego przekształcenia sieci działań / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 9--16 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[460] Synteza układów mikroprogramowanych w strukturach FPGA / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski, Edward Greczko // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 17--23 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[461] Wykorzystanie diagramów BDD do dekompozycji współbieżnych algorytmów sterowania binarnego na algorytmy sekwencyjne / Piotr Miczulski, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 25--32 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[462] Wykorzystanie hipergrafów do optymalizacji rozmiaru mikrooperacji w układach mikroprogramowanych / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 33--40 .- ISBN: 8387362697
Słowa kluczowe: hipergraf, klasy kompatybilności, mikroinstrukcja, mikrooperacja, minimalizacja rozmiaru pamięci, układ mikroprogramowany

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[463] Wykorzystanie logiki sekwentów Gentzena do weryfikacji kombinacyjnych rekonfigurowalnych układów cyfrowych / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 41--48 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[464] Algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych w systemie automatycznej syntezy sterowników cyfrowych / Kamil Mielcarek, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 51--56 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[465] Graficzna specyfikacja programów dla sterowników logicznych z wykorzystaniem języka UML / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 65--71 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[466] Modelowanie części sterującej i operacyjnej systemu cyfrowego z wykorzystaniem układu FPGA z osadzonym mikroprocesorem / Arkadiusz Bukowiec, Marek Węgrzyn // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 215--221 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[467] Anteny falowodowe w sieciach WiFi / Dariusz Eljasz // W: Czwarta Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI 2005. Chełm, Polska, 2005 .- Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005, s. 19--29 .- ISBN: 8391652823
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[468] Technologia PLC w sieciach komputerowych i przemysłowych / Piotr Powroźnik // W: Czwarta Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI 2005. Chełm, Polska, 2005 .- Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005, s. 170--177 .- ISBN: 8391652823
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[469] Synteza jednostek sterujących w strukturach programowalnych / Oleksandr Barkalov // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 9--16 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[470] Synteza automatów skończonych z wykorzystaniem metod kodowania wielokrotnego / Arkadiusz Bukowiec // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 17--22 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[471] Grafy doskonałe na potrzeby analizy konfiguracji stanów lokalnych sterowników logicznych / Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 79--86 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[472] Nowoczesna implementacja heurystycznego algorytmu kodowania strukturalnego stanów lokalnych w automatach współbieżnych / Piotr Bubacz, Bartosz Mstowski, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 87--94 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[473] Rozproszony system sterowania bezpiecznego z rekonfigurowalnymi układami lokalnymi / Marek Węgrzyn // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 127--132 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[474] Realizacja systemu operacyjnego czasu rzeczywistego w FPSLIC / Janusz Jabłoński, Marek Węgrzyn // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 133--138 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[475] Kompresja sekwencji wizyjnych z małym opóźnieniem kodowania / Andrzej Popławski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 147--154 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[476] Model wirtualnego korelatora / Elżbieta Kawecka // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 161--168 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[477] Wykorzystanie logiki sekwentów Gentzena do symbolicznej analizy sieci Petriego / Jacek Tkacz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 169--176 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[478] Model statystyczny komponentów implementowanych w technologii CORBA Component Model / Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 199--210 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[479] TRIZ - metoda interdyscyplinarna / Grzegorz Andrzejewski, Krzysztof Jadkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 211--217 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[480] Analiza wpływu wybranych parametrów sygnału wymuszającego na czas odpowiedzi obiektu / Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 251--256 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[481] Przykłady działania algorytmu identyfikacji filtrów 2-D w dziedzinie czasu dyskretnego / Grzegorz Krawczyszyn // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2005 : X konferencja. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 157--158 .- ISBN: 8392204921
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[482] Automat skończony z wyjściem typu Mealy'ego z wielokrotnym współdzielonym kodowaniem mikroinstrukcji i stanów wewnętrznych / Arkadiusz Bukowiec // W: VII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2005. Wisła, Polska, 2005 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2005 .- Archiwum Konferencji PTETIS, Vol.21, s. 175--180 .- ISBN: 8392224205
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[483] Analiza właściwości wybranych filtrów cyfrowych w pomiarze zespolonego stosunku napięć / Mariusz Krajewski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV Sympozjum. Krynica, Polska, 2005 .- Kraków : [brak wydawcy], 2005, s. 19--26 .- ISBN: 8391862461
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[484] Symulacja obwodów nieliniowych w okresowym stanie ustalonym metodą linearyzacji parametrycznej / Radosław Kłosiński // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV Sympozjum. Krynica, Polska, 2005 .- Kraków : [brak wydawcy], 2005, s. 151--160 .- ISBN: 8391862461
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[485] Synthesis of signals adaptive spatial processing robust algorithms on the base of the probabilistic approach / Larysa Titarenko, Oleksandr Barkalov // W: Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2005 : X poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 2005, s. 246--248 .- ISBN: 8391291642
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[486] Techniki internetowe w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących / Emil Michta, Przemysław Grobelny // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2005 : VII szkoła-konferencja. Waplewo, Polska, 2005 .- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2005 .- T. 2 : Referaty, s. 223--232 .- ISBN: 8389399903
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[487] Obciążenie estymatora funkcji korelacji wzajemnej wyznaczonego metodami cyfrowymi / Jadwiga Lal-Jadziak // W: Miernictwo Sygnałów Przypadkowych - NOISE 2005 : IV seminarium. Gdańsk, Polska, 2005 .- Gdańsk : [brak wydawcy], 2005, s. 17 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[488] Analysis of the operational Petri nets by a distributed system / Andrei Karatkevich, Tomasz Gratkowski // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET'2004 : Proceedings of the International Conference. Lviv, Ukraina, 2004 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2004, s. 319--322 .- ISBN: 9665533800
Słowa kluczowe: JPVM, Java, distributed systems, operational Petri nets, simulation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[489] Synthesis of finite state machines with transformation of the object's codes / Oleksandr Barkalov // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET'2004 : Proceedings of the International Conference. Lviv, Ukraina, 2004 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2004, s. 61--64 .- ISBN: 9665533800
Słowa kluczowe: control unit, design, optimization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[490] Design of compositional microprogram control units with transformation of the number of transactions / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2004 : Proceedings of the 11th International Conference. Szczecin, Polska, 2004 .- Łódź : [brak wydawcy], 2004, s. 172--175 .- ISBN: 8391928977
Słowa kluczowe: control unit, conversion, operational linear chains, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[491] The method of concurrency matrix generation for statechart-based digital controllers / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2004 : Proceedings of the 11th International Conference. Szczecin, Polska, 2004 .- Łódź : [brak wydawcy], 2004, s. 445--450 .- ISBN: 8391928977
Słowa kluczowe: behaviour description, concurrency matrix, hardware implementation, statecharts, symbolic methods

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[492] Program model of hierarchical Petri net / Grzegorz Andrzejewski, Andrei Karatkevich // W: Discrete-Event System Design - DESDes '04 : Proceedings of the International Workshop. Dychów, Polska, 2004 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, s. 9--14 .- ISBN: 8389712156
Słowa kluczowe: formal specification, hierarchical Petri net, program model, reactive system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[493] Research on coding efficiency of wavelet-based IMC-3DEZBC codec / Andrzej Popławski, Mariusz Szychiewicz, Wojciech Zając // W: Discrete-Event System Design - DESDes '04 : Proceedings of the International Workshop. Dychów, Polska, 2004 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, s. 37--40 .- ISBN: 8389712156
Słowa kluczowe: coders, image coding, image compression, image motion compensation, image processing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[494] Postprocessing enhancement of image sequences coded by 3D wavelet encoder / Mariusz Szychiewicz, Andrzej Popławski, Wojciech Zając // W: Discrete-Event System Design - DESDes '04 : Proceedings of the International Workshop. Dychów, Polska, 2004 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, s. 57--60 .- ISBN: 8389712156
Słowa kluczowe: coders, compression, distortion, image sequences, restoration

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[495] Structured design of modular logic controllers / Marian Adamski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '04 : Proceedings of the International Workshop. Dychów, Polska, 2004 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, s. 69--74 .- ISBN: 8389712156
Słowa kluczowe: Petri nets, digital systems, logic arrays, programmable logic controllers, rule-based systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[496] Synthesis of control unit with multiple encoding of the sets of microoperations / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: Discrete-Event System Design - DESDes '04 : Proceedings of the International Workshop. Dychów, Polska, 2004 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, s. 75--78 .- ISBN: 8389712156
Słowa kluczowe: control unit, direct structural table, finite-state-machine, programmable logic device

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[497] Synthesis of compositional microprogram control units with transformation of the numbers of inputs / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '04 : Proceedings of the International Workshop. Dychów, Polska, 2004 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, s. 145--148 .- ISBN: 8389712156
Słowa kluczowe: control unit, flow-chart, operational linear chains, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[498] Determination an impedance operator of nonlinear dynamic two-terminals in a periodically steady state using a circular parametric operator identification algorithm / Radosław Kłosiński // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2004 : XVIII Symposium. Poznań, Polska, 2004 .- Poznań : PTETiS Publishers, 2004, s. 121--122 .- ISBN: 8390607468
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[499] Research of multi-level structure of the control unit the basis of PLD / Oleksandr Barkalov, I. J. Zelenyova // W: Proceedings of East-West Design & Test Workshop - EWDTW '04. Yalta, Ukraina, 2004 .- Kharkov : Kharkov National University of Radioelectronics, 2004, s. 179--182 .- ISBN: 9666590883
Słowa kluczowe: algorithm, control unit, probability, programmable logic device

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[500] Synthesis of mealy FSM with multiple encoding of internal states / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec, S. A. Kovalyov // W: Proceedings of East-West Design & Test Workshop - EWDTW '04. Yalta, Ukraina, 2004 .- Kharkov : Kharkov National University of Radioelectronics, 2004, s. 193--196 .- ISBN: 9666590883
Słowa kluczowe: PLDs, finite state machines, logic circuits, mealy FSMs, programmable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[501] Problems of modern engineering computer-oriented training / Oleksandr Barkalov, S. A. Kovalyov // W: Masinostroenie i technosfera XXI veka : sbornik trudov XI mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2004 .- Doneck : [brak wydawcy], 2004 .- T. 4, s. 23--25 .- ISBN: 9667907171
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[502] Design of mealy FSM with nonstandard representation of terms of excitation functions / Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: Avtomatizacija proektirovanija diskretnych sistem : materialy pjatoj mezdunarodnoj konferencii. Minsk, Białoruś, 2004 .- Minsk : [brak wydawcy], 2004 .- T. 1, s. 8--15 .- ISBN: 9856744067
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[503] Optimization of compositional microprogram control units with sharing of codes / Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski // W: Avtomatizacija proektirovanija diskretnych sistem : materialy pjatoj mezdunarodnoj konferencii. Minsk, Białoruś, 2004 .- Minsk : [brak wydawcy], 2004 .- T. 1, s. 16--22 .- ISBN: 9856744067
Słowa kluczowe: control unit, operational linear chain, optimization, progammable logic devices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[504] A method of mining knowledge to aid control of complex industrial processes / Robert Szulim, Wojciech Moczulski // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2004. Gliwice, Polska, 2004 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2004, s. 149--150 .- ISBN: 8392160509 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: Case-Based Reasoning, evolutionary tuning, expert system, fuzzy representation of processes, similarity measure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[505] Identyfikacja transmitancji filtrów dwuwymiarowych (2-D) oraz filtrów trójwymiarowych (3-D) w dziedzinie czasu dyskretnego / Grzegorz Krawczyszyn // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2004 : IX Konferencja Naukowo-Techniczna. Poznań-Kiekrz, Polska, 2004 .- Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2004 .- T. 1 : Materiały, s. 49--52 .- ISBN: 8391230678
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[506] Modelowanie cyfrowe obwodów nieliniowych metodą linearyzacji parametrycznej / Radosław Kłosiński, Paweł Wawryk // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2004 : IX Konferencja Naukowo-Techniczna. Poznań-Kiekrz, Polska, 2004 .- Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2004 .- T. 1 : Materiały, s. 73--76 .- ISBN: 8391230678
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[507] Hierarchiczna sieć Petriego jako forma specyfikacji programów dla rekonfigurowalnego sterownika logicznego / Grzegorz Andrzejewski, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2004 : materiały VII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2004 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2004, s. 95--101 .- ISBN: 8387362638
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[508] Hierarchiczny diagram stanów i jego odwzorowanie w strukturze logicznej FPGA / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2004 : materiały VII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2004 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2004, s. 103--110 .- ISBN: 8387362638
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[509] Ocena przydatności metody PKPF do pomiaru impedancji elementów nieliniowych / Wiesław Miczulski, Włodzimierz Kulesza // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV Sympozjum. Krynica, Polska, 2004 .- Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2004, s. 83--88 .- ISBN: 8391862445
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[510] Metoda pośrednia niepełna w testowaniu urządzeń / Piotr Mróz // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV Sympozjum. Krynica, Polska, 2004 .- Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2004, s. 171--178 .- ISBN: 8391862445
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[511] Synteza automatów skończonych Mealy'ego z wielokrotnymi kodami stanów wewnętrznych lub zbiorów mikrooperacji / Arkadiusz Bukowiec // W: VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2004. Wisła, Polska, 2004 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2004 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 19, z. 5, s. 367--372 .- ISBN: 8391599183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[512] Sterowniki logiczne PLC i RLC / Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 9--16 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[513] Równoważność płaskich i hierarchicznych sieci Petriego / Grzegorz Andrzejewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 17--22 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[514] Synteza automatów Mealy'ego z wielokrotnymi kodami stanów wewnętrznych / Arkadiusz Bukowiec // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 29--34 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[515] Wykorzystanie logiki sekwentów Gentzena do projektowania kombinacyjnych układów cyfrowych / Jacek Tkacz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 86--90 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[516] Cykl życia projektu informatycznego / Tomasz Gratkowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 113--118 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[517] Odtwarzalność momentów według teorii kwantowania Widrowa / Elżbieta Kawecka // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 119--124 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[518] RTLinux/BSD jako system operacyjny czasu rzeczywistego / Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 137--142 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[519] Kompresja obrazów ruchomych z wykorzystaniem kodowania subpasmowego / Andrzej Popławski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 149--154 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[520] Komputerowy system odtwarzania napięć i prądów / Robert Dąbrowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 181--186 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[521] Metody i systemy do testowania urządzeń pomiarowo-sterujących / Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 207--212 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[522] Oprogramowanie do oceny niepewności pomiaru / Sergiusz Sienkowski // W: Kongres Metrologii - KM 2004 : Metrologia w procesie poznania. Wrocław, Polska, 2004 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2004 .- T. 1, s. 113--116 .- ISBN: 8392126009
Słowa kluczowe: ocena niepewności pomiaru, współczynniki rozszerzenia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[523] Porównanie właściwości DFT i MNK w pomiarze zespolonego stosunku napięć / Mariusz Krajewski // W: Kongres Metrologii - KM 2004 : Metrologia w procesie poznania. Wrocław, Polska, 2004 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2004 .- T. 2, s. 633--636 .- ISBN: 8392126009
Słowa kluczowe: dyskretne przekształcenie Fouriera, metoda najmniejszych kwadratów, zespolony stosunek napięć

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[524] Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu zadań optymalizacji / Izabela Skorupska // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 155--160 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[525] Sztuczna inteligencja w rozwiązywaniu zadań optymalizacji / Izabela Skorupska // W: VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2004. Wisła, Polska, 2004 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2004 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 19, z. 6, s. 445--449 .- ISBN: 8391599183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[526] Interpreted Petri nets in system design / Grzegorz Andrzejewski, Andrei Karatkevich // W: Masinostroenie i technosfera XXI veka : Sbornik trudov X mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Doneck, Ukraina, 2003 .- Doneck : [brak wydawcy], 2003 .- T. 4, s. 7--10 .- ISBN: 9667907112
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[527] An evolutionary algorithm for improving fuzzy modeller of industrial processes / Robert Szulim, Wojciech Moczulski // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2003. Gliwice, Polska, 2003 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2003, s. 307--310 .- ISBN: 8391463273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: artificial intelligence, evolutionary algorithms, expert systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[528] Zastosowanie heurystycznych metod modelowania w diagnostyce złożonego procesu przemysłowego / Wojciech Moczulski, Robert Szulim // W: Diagnostyka maszyn : XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum. Węgierska Górka, Polska, 2003 .- Katowice : DRUKARNIA B&Z s.c., 2003, s. 57 .- ISBN: 838692358X .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[529] Projektowanie cyfrowych filtrów parametrycznych z wykorzystaniem algorytmu identyfikacji operatora cykloparametrycznego / Radosław Kłosiński // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2003 : VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Poznań/Kiekrz, Polska, 2003 .- Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003 .- T. 1, s. 65--68 .- ISBN: 8391230643
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[530] Wykorzystanie rachunku sekwentów Gentzena do minimalizacji symbolicznej cyfrowych układów kombinacyjnych / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2003 : materiały VI krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2003, s. 45--50 .- ISBN: 8387362565
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[531] Analiza wybranych elementów opisu modeli specyfikacji formalnej systemów sterowania cyfrowego / Grzegorz Andrzejewski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2003 : materiały VI krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2003, s. 53--61 .- ISBN: 8387362565
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[532] Wykorzystanie grafów doskonałych w syntezie reprogramowalnych sterowników cyfrowych / Kamil Mielcarek // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2003 : materiały VI krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2003, s. 93--100 .- ISBN: 8387362565
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[533] Identyfikacja funkcji wymiernej filtrów jednowymiarowych (1-D) na podstawie próbek odpowiedzi impulsowej / Maciej Siwczyński, Grzegorz Krawczyszyn // W: XXVI Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów - IC-SPETO 2003. Gliwice-Niedzica, Polska, 2003 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2003 .- T. 2, s. 363--366 .- ISBN: 8385940251
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[534] Algorytm identyfikacji operatora cykloparametrycznego / Radosław Kłosiński // W: XXVI Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów - IC-SPETO 2003. Gliwice - Niedzica, Polska, 2003 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2003 .- T. 2, s. 367--370 .- ISBN: 8385940251
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[535] Rola nauczania na odległość w funkcjonowaniu organizacji / Andrzej Popławski // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, Polska, 2003 .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003 .- Cz. 2, s. 71--75 .- ISBN: 8391346595
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[536] Integracja systemu informacyjnego z rozproszonym systemem kontrolono-pomiarowym / Anna Pławiak-Mowna, Elżbieta Sułkowska // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, Polska, 2003 .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003 .- Cz. 2, s. 281--286 .- ISBN: 8391346595
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[537] Trójfazowy kalibrator mocy INMEL 8033 / Janusz Kaczmarek, Włodzimierz Kulesza // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2003 : VI Szkoła - Konferencja. Waplewo, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003 .- T. 3 : Granty i projekty celowe : Referaty, s. 45--50 .- ISBN: 8389399008
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[538] Projektowanie bazy wiedzy systemu ekspertowego / Jan Jagielski // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : V krajowa konferencja naukowa. Wrocław, Polska, 2003 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003 .- T. 2, s. 38--45 .- ISBN: 8370857094
Słowa kluczowe: narzędzia projektowania bazy wiedzy, regułowa baza wiedzy, systemy ekspertowe, szkieletowe systemy ekspertowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[539] Zastosowanie metody PKPF w układzie mostka dwuprądowego / Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIII sympozjum. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2003, s. 245--254 .- ISBN: 8391862429
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[540] Wlaściwości metrologiczne układu do pomiaru tg\delta metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych / Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // W: XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM 2003. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003, s. 27--32 .- ISBN: 8391862410
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[541] Koncepcja systemu doradczego do wspomagania obsługi w prowadzeniu złożonego procesu przemysłowego / Robert Szulim // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska, 2003 .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 325--330 .- ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: hurtownie danych, systemy doradcze, zbiory rozmyte

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[542] Diagnostyczny system ekspertowy maszyn górniczych / Jan Jagielski // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska, 2003 .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 341--344 .- ISBN: 8391866300
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[543] Dedykowane serwery WWW w systemach zdalnego monitorowania obiektów / Emil Michta // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska, 2003 .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 475--480 .- ISBN: 8391866300
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[544] Zastosowanie pakietu MS Word do przygotowania publikacji naukowych / Marek Węgrzyn // W: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych - X KK KOWBAN 2003 : X krajowa konferencja. Polanica Zdrój, Polska, 2003 .- Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo, 2003, s. 409--414 .- ISBN: 8373740066
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[545] Oddziaływanie na stopień komresji i jakości przetwarzania stratnego sygnału wizyjnego kodowanego dyskretną transformatą kosinusową (DCT) i falkową (DWT) przez dodanie sygnału szumu Gaussa na etapie kwantowania sygnału / Andrzej Popławski // W: V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2003. Istebna - Zaolzie, Polska, 2003 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2003 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 1, s. 21--24 .- ISBN: 8391599159
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[546] Żywotność obrony przeciwlotniczej we współczesnych działaniach bojowych / Franciszek Mroczko // W: Polska myśl techniczno-wojskowa na przełomie XX i XXI wieku : konferencja popularnonaukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Wojskowego Szkolenia Zawodowego w Koszalinie oraz 35. Dni Techniki. Koszalin, Polska, 2003 .- Koszalin : Wydaw. Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2003, s. 121--132 .- ISBN: 8391350177
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[547] Wieloaspektowe konsekwencje racjonalizacji kształcenia / Jan Jagielski // W: Polska myśl techniczno-wojskowa na przełomie XX i XXI wieku : konferencja popularnonaukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Wojskowego Szkolenia Zawodowego w Koszalinie oraz 35. Dni Techniki. Koszalin, Polska, 2003 .- Koszalin : Wydaw. Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2003, s. 193--202 .- ISBN: 8391350177
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[548] Heurystyki dla metody Thelena obliczania implikantów prostych / Jacek Bieganowski, Andrei Karatkevich // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV Krajowa konferencja. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003, s. 71--76 .- ISBN: 8391642011
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[549] Grafy doskonałe jako alternatywa dla automatycznej syntezy i optymalizacji układów cyfrowych / Kamil Mielcarek // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV Krajowa konferencja. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003, s. 101--106 .- ISBN: 8391642011
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[550] Komputerowe wspomaganie przekształceń symbolicznych Gentzena / Jacek Tkacz // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV Krajowa konferencja. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003, s. 113--116 .- ISBN: 8391642011
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[551] Analiza właściwości dynamicznych modelu komputerowego systemu odtwarzania napięć i prądów / Robert Dąbrowski // W: V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2003. Istebna - Zaolzie, Polska, 2003 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2003 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 1, s. 77--80 .- ISBN: 8391599159
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[552] Kształtowanie niepewności cyfrowych pomiarów korelacyjnych / Elżbieta Kawecka // W: V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2003. Istebna - Zaolzie, Polska, 2003 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2003 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 1, s. 87--92 .- ISBN: 8391599159
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[553] Identyfikacja sygnału pozyskiwanego z detektorów półprzewodnikowych na przykładzie analizy "frakcji dominującej" / Sławomir Winiarczyk // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2003 : VI Szkoła - Konferencja. Waplewo, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003 .- T. 2 : Referaty, s. 105--108 .- ISBN: 8389399008
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[554] Dedykowane serwery WWW w rozproszonych systemach pomiaroro-sterujących / Emil Michta, Leszek Furmankiewicz, Robert Szulim, Adam Markowski // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2003 : VI Szkoła - Konferencja. Waplewo, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003 .- T. 2 : Referaty, s. 201--208 .- ISBN: 8389399008
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[555] Modelowanie opóźnień transmisji danych w sieciowych systemach pomiarowo-sterujących / Adam Markowski // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2003 : VI Szkoła - Konferencja. Waplewo, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003 .- T. 2 : Referaty, s. 231--236 .- ISBN: 8389399008
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[556] Synthesis of optimised digital filters used to signal correction in measurement systems / Maciej Siwczyński, Mirosław Kozioł // W: Measurement Science of the Information Era : Proceedings of the IMECO-TC7 Symposium. Cracow, Polska, 2002 .- Kraków : Cracow University of Technology, 2002, s. 150--156 .- ISBN: 8389122014
Słowa kluczowe: correction, inverse system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[557] Scheduling theory in networked measurement - control system design / Emil Michta // W: Measurement Science of the Information Era : Proceedings of the IMECO-TC7 Symposium. Cracow, Polska, 2002 .- Kraków : Cracow University of Technology, 2002, s. 197--202 .- ISBN: 8389122014
Słowa kluczowe: fieldbus networks, measurement - control systems, real time systems, scheduling analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[558] Use of extended semaphore operations in parallel programing on a transputer platform / Wojciech Zając, Andrzej Popławski // W: International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering - PARELEC 2002. Warsaw, Polska, 2002 .- Los Alamitos : IEEE Computer Society, 2002, s. 50--52 .- ISBN: 0769517307
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[559] AI-based of dynamic processes using knowledge discovered in industrial databases / Robert Szulim, Wojciech Moczulski // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2002. Gliwice, Polska, 2002 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2002, s. 417--420 .- ISBN: 8391463230
Słowa kluczowe: artificial intelligence, data warehouses, discover of dynamic knowledge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[560] Sieci przemysłowe w standardzie Ethernet / Emil Michta // W: Automation 2002 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, Polska, 2002 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2002, s. 156--163 .- ISBN: 8391415147
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[561] Algorytm identyfikacji dwójników impedancyjnych o okresowo zmiennych parametrach operatorem cykloparametrycznym / Radosław Kłosiński // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2002 : VII Konferencja Naukowo-Techniczna. Poznań/Kiekrz, Polska, 2002 .- Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002 .- T. 1, s. 31--34 .- ISBN: 8391230627
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[562] Formalny model implementacyjny sieci SFC / Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2002 : Materiały V krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Wydaw. Politechniki Szczecińskiej, 2002, s. 1001--106 .- ISBN: 8387362425
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[563] Synchronizacja procesów sterujących zdekomponowanych w hybrydowych strukturach mikrosystemów cyfrowych / Grzegorz Andrzejewski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2002 : Materiały V krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Wydaw. Politechniki Szczecińskiej, 2002, s. 137--143 .- ISBN: 8387362425
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[564] Symulacja komputerowa rozproszonego systemu pomiarowego z wykorzystaniem pakietu LabWindows/CVI / Elżbieta Kawecka, Anna Pławiak-Mowna // W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice : Krajowe sympozjum. Łódź, Polska, 2002 .- Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2002, s. 195--198 .- ISBN: 839125819X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[565] Zastosowanie naturalnego wnioskowania Gentzena w projektowaniu układów cyfrowych / Jacek Tkacz // W: Pierwsza Krajowa Konferencja Elektroniki - KKE 2002. Kołobrzeg-Dźwirzyno, Polska, 2002 .- Koszalin : Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, 2002 .- T. 1, s. 403--408 .- ISBN: 8388283960
Słowa kluczowe: Espresso, formuła, logika, minimalizacja, przekształcenia symboliczne, reguły Gentzena, sekwent, wnioskowanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[566] Analiza wybranych własności interpretowanej sieci Petriego metodą optymalnej symulacji / Andrei Karatkevich, Grzegorz Andrzejewski // W: Pierwsza Krajowa Konferencja Elektroniki - KKE 2002. Kołobrzeg-Dźwirzyno, Polska, 2002 .- Koszalin : Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, 2002 .- T. 2, s. 685--690 .- ISBN: 8388283960
Słowa kluczowe: analiza, interpretowane sieci Petriego, optymalna symulacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[567] Wykorzystanie procedury identyfikacji operatora cykloparametrycznego w algorytmach optymalnej kompensacji / Radosław Kłosiński // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002 : VI Szkoła - Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 71--76 .- ISBN: 8389044501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[568] Czujniki prądu / Jerzy Bolikowski // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002 : VI Szkoła - Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 181--192 .- ISBN: 8389044501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[569] Korekcyjne cyfrowe filtry odwrotne i quasiodwrotne / Maciej Siwczyński, Mirosław Kozioł // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002 : VI Szkoła - Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 205--212 .- ISBN: 8389044501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[570] Algorytmy optymalnej kompensacji z wykorzystaniem proceduty identyfikacji operatora cykloparametrycznego / Radosław Kłosiński // W: XXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechnki i Teorii obwodów - IC-SPETO 2002. Gliwice - Ustroń, Polska, 2002 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2002 .- T. 2, s. 397--400 .- ISBN: 8385940243
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[571] Wykorzystanie technologii internetowych do zdalnego monitorowania obiektów / Jerzy Bolikowski, Emil Michta // W: AUROMECON 2002. Poznań, Polska, 2002 .- Poznań : Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o., 2002, s. 12--17
Słowa kluczowe: monitorowanie obiektów, technologie internetowe, wbudowane serwery WWW

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[572] Planowanie wykonania zadań sieci przemysłowych w systemach pomiarowo-sterujących / Emil Michta // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 501--506 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: model komunikacyjny, planowanie wykonania zadań, systemy pomiarowo-sterujące

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[573] Synteza Quasi-odwrotnych filtrów korekcyjnych w klasie układów antycypacyjnych / Mirosław Kozioł // W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2002. Istebna-Zaolzie, Polska, 2002 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2002 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 5, s. 349--354 .- ISBN: 8391599124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[574] Projektowanie i programowanie komponentowe w technologii SUN / Tomasz Gratkowski // W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2002. Istebna-Zaolzie, Polska, 2002 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2002 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 1, s. 36--40 .- ISBN: 8391599124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[575] Grafy doskonałe w procesach syntezy i optymalizacji układów cyfrowych / Kamil Mielcarek // W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2002. Istebna-Zaolzie, Polska, 2002 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2002 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, s. 117--121 .- ISBN: 8391599124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[576] Badania symulacyjne właściwości fazowych przetworników I/U / Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały XII Sympozjum. Krynica, Polska, 2002 .- Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii AGH, 2002, s. 169--174 .- ISBN: 8388309706
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[577] Elementy przekształceń symbolicznych z wykorzystaniem rachunków sekwentów Gentzena / Jacek Tkacz // W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2002. Istebna-Zaolzie, Polska, 2002 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2002 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 3, s. 226--230 .- ISBN: 8391599124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[578] A rigorous design methodology for reprogrammable logic controllers / Marian Adamski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '01 : Proceedings of the International Workshop. Przytok k/Zielonej Góry, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 53--60
Słowa kluczowe: Petri nets, field programmable logic, hardware description languages, logic controllers, sequential function chart

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[579] Timed Petri nets for software applications / Grzegorz Andrzejewski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '01 : Proceedings of the International Workshop. Przytok k/Zielonej Góry, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 73--78
Słowa kluczowe: digital microsystems, software applications, timed Petri nets

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[580] Benefits of hardware accelerated simulation / Remigiusz Wiśniewski, Arkadiusz Bukowiec, Marek Węgrzyn // W: Discrete-Event System Design - DESDes '01 : Proceedings of the International Workshop. Przytok k/Zielonej Góry, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 229--234
Słowa kluczowe: HDL, PLI, design verification, hardware acceleration, simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[581] Deadlock analysis of Petri Nets : minimization of memory amount / Andrei Karatkevich, Marian Adamski // W: 3rd Electronic Circuits and Systems Conference - ECS '01 : Conference proceedings. Bratislava, Słowacja, 2001 .- Bratislava : [brak wydawcy], 2001, s. 69--72
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[582] Formal specification of reactive logical control devices / Marian Adamski, Arkadij Zakrevskij // W: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics - SCI 2001 : Proceedings. Orlando, USA, 2001 .- Orlando : [brak wydawcy], 2001 .- Vol. 14 : Computer Science and Engineering, s. 428--433 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: Gentzen sequent logic, Logic Controllers, Petri nets, VHDL, decision rules, logical control devices, reactive systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[583] Formal methods in specification and synthesis of Petri net based Reprogrammable Logic Controllers / Marian Adamski // W: XVI SBMicro International Conference on Microelectronics and Packaging : Proceedings. Pirenopolis, Brazylia, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 174--179
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[584] The algorithm of cycloparametric operator identification and its application in optimal control of compensation circuits / Radosław Kłosiński // W: Signal Processing 2001 : Chapter Circuits and Systems. Poznań, Polska, 2001 .- Poznań : Poznan University of Technology, 2001, s. 115--120
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[585] A method of analysis of operational Petri nets / Arkadij Zakrevskij, Andrei Karatkevich, Marian Adamski // W: Advanced Computer Systems - ACS 2001 : Eighth International Conference : Proceedings. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2001 .- Part 1, s. 447--458
Słowa kluczowe: Petri nets, analysis, decomposition

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[586] Hierarchical Petri net as a representation of reactive behaviors / Grzegorz Andrzejewski // W: Advanced Computer Systems - ACS 2001 : Eighth International Conference : Proceedings. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2001 .- Part 2, s. 145--154
Słowa kluczowe: Petri net, formal specification, reactive system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[587] Program model of Petri net / Grzegorz Andrzejewski // W: Computer - Aided Design of Discrete Devices - CAD DD 2001 : Proceedings of the Fourth International Conference. Minsk, Białoruś, 2001 .- Minsk : [brak wydawcy], 2001 .- Vol. 1, s. 87--92
Słowa kluczowe: Petri Nets, behavioral models, digital microsystems, microprocessor systems, program implementations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[588] FPGA-based logic controllers for safety critital systems / Marek Węgrzyn // W: IFAC Conference on New Technologies for Computer Control - NTCC 2001. Hong Kong, Chiny, 2001 .- Hong Kong : [brak wydawcy], 2001, s. 584--589
Słowa kluczowe: Petri-nets, digital systems, logic arrays, process control, programmable logic controllers, rule-based systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[589] Numerical map of radar space / Stefan Antczak, Franciszek Mroczko, Jerzy Januszewicz, Marian Koselski // W: NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2001. Zegrze, Polska, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 236--239
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[590] Eksperymentalny kompilator podzbioru języka ST (1131-3) na język VHDL / Marian Adamski, Michał Puczyński, Monika Puczyńska // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2001 : Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2001, s. 75--82
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[591] Dekompozycja systemowa w zintegrowanym projektowaniu sprzętu i oprogramowania / Grzegorz Andrzejewski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2001 : Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2001, s. 117--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[592] Dynamiczna realizacja sieci Petriego / Paweł Ciesłowski, Grzegorz Andrzejewski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2001 : Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2001, s. 125--130
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[593] Programowa sieć Petriego jako model formalny mikrosystemu cyfrowego / Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2001 : Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2001, s. 139--146
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[594] Realizacja kontrolera przepływu informacji z wykorzystaniem programowalnych struktur logicznych / Marcin Nowakowski, Marek Węgrzyn // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2001 : Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2001, s. 257--262
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[595] Sterowanie optymalne wielofazowym układem kompensacyjno-symetryzującym / Maciej Siwczyński, Marcin Jaraczewski // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2001 : VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Poznań/Kiekrz, Polska, 2001 .- Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001 .- T. 1, s. 25--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[596] Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw elektrotechniki wspomagane komputerem / Radosław Kłosiński, Grzegorz Krawczyszyn // W: Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE 2001 : VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Poznań/Kiekrz, Polska, 2001 .- Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001 .- T. 2, s. 635--638
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[597] Uniwersalny czterokanałowy system pomiarowy współpracujący z komputerem PC / Grzegorz Krawczyszyn, Radosław Kłosiński // W: XXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów - IC - SPETO 2001. Gliwice - Ustroń, Polska, 2001 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2001 .- T. 1, s. 177--180
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[598] Synteza quasi odwrotnych filtrów korekcyjnych / Maciej Siwczyński, Mirosław Kozioł // W: XXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów - IC - SPETO 2001. Gliwice - Ustroń, Polska, 2001 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2001 .- T. 2, s. 329--334
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[599] Integracja przetworników pomiarowych z firmowym protokołem komunikacyjnym z siecią LonWorks / Adam Markowski // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2001 : V Szkoła - Konferencja. Rynia k/Warszawy, Polska, 2001 .- Warszawa : SOWA Sp. z o.o., 2001 .- T. 2 : Referaty, s. 241--246
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[600] Rozproszony system pomiarowo-sterujący do nadzorowania zbiorników ze słodem / Marek Florczyk, Emil Michta, Robert Szulim // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2001 : V Szkoła - Konferencja. Rynia k/Warszawy, Polska, 2001 .- Warszawa : SOWA Sp z o.o., 2001 .- T. 2 : Referaty, s. 255--262
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[601] Ethernet przemysłowy w systemach pomiarowo-sterujących o architekturze sieciowej / Emil Michta // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2001 : V Szkoła - Konferencja. Rynia k/Warszawy, Polska, 2001 .- Warszawa : SOWA Sp. z o.o., 2001 .- T. 2 : Referaty, s. 263--268
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[602] Analiza możliwości korekcji błędów pomiaru admitancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych w układzie porównania prądów / Włodzimierz Kulesza // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2001 : V Szkoła - Konferencja. Rynia k/Warszawy, Polska, 2001 .- Warszawa : SOWA Sp. z o.o., 2001 .- T. 3 : Granty i projekty celowe : Referaty, s. 11--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[603] Polski system stacji permanentnych RTK DGPS / Jan Jagielski, Andrzej Fellner // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2001 : V Szkoła - Konferencja. Rynia k/Warszawy, Polska, 2001 .- Warszawa : SOWA Sp. z o.o., 2001 .- T. 3 : Granty i projekty celowe : Referaty, s. 157--164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[604] Dynamiczne serwisy www wykorzystujące servlety na przykładzie sklepu internetowego / Mikołaj Skalski, Tomasz Gratkowski // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001 .- Informatyka, s. 105--110
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[605] Wykorzystanie środowiska LabWindows/CVI do projektowania aplikacji internetowych / Elżbieta Kawecka // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001 .- Informatyka, s. 135--140
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[606] Zarządzanie rozproszonym systemem pomiarowym w aspekcie struktury systemu oraz interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych / Elżbieta Kawecka, Anna Pławiak-Mowna // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001 .- Informatyka, s. 141--146
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[607] Interpretacja i zarządzanie informacjami pozyskanymi z rozproszonych systemów pomiarowych z wykorzystaniem pakietu narzędziowego Labwindows/CVI SQL TOOLKIT / Anna Pławiak-Mowna, Elżbieta Kawecka // W: Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce PTZE : Sympozjum środowiskowe PTZE. Wenecja, Polska, 2001 .- Bydgoszcz : Wydaw.Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2001, s. 96--99
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[608] Technologie inetrnetowe w sieciowych systemach pomiarowo-sterujących / Emil Michta // W: Mezura - Auromecon 2001 : Konferencja. Poznań, Polska, 2001 .- Poznań : Wydaw. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., 2001, s. 131--138
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[609] Ethernet przemysłowy i brama intranetowa w strukturze informacyjnej przedsiębiorstwa / Emil Michta // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2001 : VII Konferencja : Informacje, zarządzanie, decyzje. Ciechocinek, Polska, 2001 .- Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 2001, s. 45--54
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[610] Techniki satelitarne w diagnostyce / Jan Jagielski, Andrzej Fellner // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 327--330 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: nawigacja satelitarna, odwzorowanie kartograficzne, transmisja bezprzewodowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[611] System zdalnego monitorowania zbiorników ze słodem / Emil Michta, Robert Szulim, Marek Florczyk // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 331--336 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[612] Wpływ admitancji pasożytniczych na błąd pomiaru tg/delta metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych w układzie porównania prądów / Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały XI Sympozjum. Krynica, Polska, 2001 .- Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii AGH, 2001, s. 49--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[613] Wiedza w eksploatacji i obsłudze systemów elektronicznych / Jan Jagielski // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Materiały XII Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska, 2001 .- Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2001 .- T. 1, s. 9--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[614] Synteza programowa w kontekście zintegrowanego projektowania systemów sterowania / Grzegorz Andrzejewski // W: III Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2001. Istebna-Zaolzie, Polska, 2001 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2001 .- Archiwum Konferencji PTETiS, s. 81--86
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[615] Przezroczystość położenia dla wbudowanej usługi nazewniczej w Remote Method Invocation / Tomasz Gratkowski // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja. Kraków, Polska, 2001 .- Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 263--267
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[616] Metody zintegrowanego projektowania sprzętu i oprogramowania z wykorzystaniem nowoczesnych układów programowalnych / Arkadiusz Bukowiec, Agnieszka Węgrzyn // W: Materiały XVII Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2001, s. 7--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[617] Komparacja R - C w układzie z dwoma cyfrowymi generatorami napięcia sinusoidalnego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // W: Krajowy Kongres Metrologii - KKM 2001 : Metrologia u progu trzeciego millenium. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : BEL Studio, 2001 .- T. 2, s. 365--368
Słowa kluczowe: cyfrowy generator napięcia sinusoidalnego, komparator impedancji, pomiary impedancji, zespolony stosunek napięć

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[618] Normalizacja w procesie projektowania urządzenia pomiarowego / Marek Florczyk, Bartłomiej Jankowski // W: Krajowy Kongres Metrologii - KKM 2001 : Metrologia u progu trzeciego millenium. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : BEL Studio, 2001 .- T. 2, s. 427--430
Słowa kluczowe: normalizacja, projektowanie, urządzenie pomiarowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[619] Metoda tworzenia rastrowego odwzorowania przestrzeni radiolokacyjnej / Franciszek Mroczko, Wojciech Kocańda, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Materiały XII Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska, 2001 .- Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2001 .- T. 1, s. 25--33
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[620] Układy współrzędnych lokalnych - źródłem błędów określania pozycji obiektu powietrznego / Franciszek Mroczko, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz, Mirosław Chrzanowski // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Materiały XII Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska, 2001 .- Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2001 .- T. 2, s. 25--30
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[621] Zastosowanie geograficznych systemów informacyjnych (GIS) w radiolokacji / Franciszek Mroczko, Jerzy Januszewicz, Marian Koselski // W: VIII Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej - SWTM '01 : Osiągnięcia i perspektywiczne zamierzenia w dziedzinie wojskowej techniki morskiej. Gdynia, Polska, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 211--218
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[622] Badania dokładności określania pozycji obiektu powietrznego / Franciszek Mroczko, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz // W: Automatyzacja dowodzenia : IX Konferencja Naukowa. Jurata, Polska, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 1--11
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[623] Multimedia w nauczaniu systemów zautomatyzowanych / Jan Jagielski // W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności : VIII krajowa konferencja naukowo-dydaktyczna. Gdynia, Polska, 2001 .- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2001, s. 329--332
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[624] Architecture of an industrial computer networks / Emil Michta // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 161--166
Słowa kluczowe: Industrial Ethernet, Industrial networks, control communication, factory communication

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[625] Rule-based specification of reactive logical control devices / Marian Adamski, Arkadij Zakrevskij // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 199--204
Słowa kluczowe: Gentzen sequent logic, Logic Controllers, Logical control devices, Petri nets, VHDL, decision rules, reactive systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[626] ATPG: Current state and main problems / Andrei Karatkevich, Marek Węgrzyn // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 205--210
Słowa kluczowe: ATPG, Automatic test pattern generation, computer-aided design of discrete devices, fault coverage, fault models

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[627] FPGA realization of a residue to binary number system converter / Janusz Jabłoński, Marek Węgrzyn // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 211--216
Słowa kluczowe: FPGAs, Reconfigurable systems, Residue number system, Residue-to-Binary converter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[628] Impedanzspektroskopische Untersuchungen an Schmieröl / Ryszard Rybski, Andreas Slemeyer // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 265--269
Słowa kluczowe: Impedanzanalyse, Impedanzspektrometrie, RLC-Messung, Schmieröl, Sensoren

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[629] Testing dynamic characteristics of measuring devices / Piotr Mróz // W: XVI IMEKO World Congress - IMEKO 2000 : Proceedings. Vienna, Austria, 2000 .- Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000 .- Vol. 5, s. 129--133 .- ISBN: 3901888071 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic characteristics, system for testing devices accuracy, the trapezoids' method

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[630] Dither in digital correlation measurements / Jadwiga Lal-Jadziak // W: XVI IMEKO World Congress - IMEKO 2000 : Proceedings. Vienna, Austria, 2000 .- Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000 .- Vol. 9, s. 105--110 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[631] Correction procedures error of impedance measurement / Wiesław Miczulski // W: XVI IMEKO World Congress - IMEKO 2000 : Proceedings. Vienna, Austria, 2000 .- Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000 .- Vol. 4, s. 221--226 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: error correction procedures, impedance measurement

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[632] Calibration of a system for the measurement of complex voltage ratios / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // W: XVI IMEKO World Congress - IMEKO 2000 : Proceedings. Vienna, Austria, 2000 .- Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000, s. [4] CD-ROM
Słowa kluczowe: bridge circuit, calibration, complex voltage ratios

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[633] From interpreted Petri net specification to Reprogrammable Logic Controller Design / Marian Adamski, Joao L. Monteiro // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2000. Cholula, Puebla, Meksyk, 2000 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2000 .- Vol. 1, s. 13--19
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[634] Petri Net-Based Specification, Analysis and Synthesis of Logic Controllers / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2000. Udla, Meksyk, 2000 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2000 .- Vol. 1, s. 20--26
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[635] Reprogrammable Application Specific Logic Controllers and SFC based Design / Marian Adamski // W: 45. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Tagungsband. Ilmenau, Niemcy, 2000 .- Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2000, s. 649--654
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[636] Rapid Correcteness Analysis for Sequential Function Chart / Andrei Karatkevich, Marian Adamski, Marek Węgrzyn // W: 45. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Tagungsband. Ilmenau, Niemcy, 2000 .- Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2000, s. 679--684
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
Pobierz pliki źródłowe >>>
[637] Hierarchical Approach for Design of Application Specific Logic Controller / Marek Węgrzyn, Marian Adamski // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE'99. Bled, Słowenia, 1999 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2000 .- Vol.3, s. 1389--1394
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[638] Internet Technology for Academic Intra- and Internet Application / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // W: 45. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Tagungsband. Ilmenau, Niemcy, 2000 .- Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2000, s. 907--912
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[639] Bezpośrednia implementacja sieci Petriego w reprogramowalnych układach cyfrowych / Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2000 : Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 131--138
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[640] Programowa implementacja sieci Petriego w sterownikach mikrokomputerowych / Grzegorz Andrzejewski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2000 : Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 139--145
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[641] Projektowanie kontrolerów współbieżnych z wykorzystaniem programowego modelu inetrpretowanej sieci Petriego / Grzegorz Andrzejewski // W: II Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. Istebna, Polska, 2000 .- Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2000, s. 63--68
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[642] Analiza powiązanych automatów cyfrowych realizowanych w strukturach FPGA / Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2000 : Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 173--179
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[643] Realizacja bezpiecznych programowalnych sterowników logicznych w strukturach FPGA / Marek Węgrzyn // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2000 : Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 181--186
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[644] Zagadnienia przetwarzania i analizy obrazów w systemie automatycznego odczytu wskazań mierników analogowych / Tomasz Karczewski // W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM 2000. Rzeszów - Jawor, Polska, 2000 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2000 .- T. 2, s. 361--366
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[645] Dither w cyfrowych pomiarach korelacyjnych / Jadwiga Lal-Jadziak // W: Miernictwo Sygnałów Przypadkowych - NOISE 2000. Gdańsk-Wieżyca, Polska, 2000 .- Gdańsk : [brak wydawcy], 2000, s. 27--29
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[646] Wyznaczanie składowej czynnej i biernej immitancji w układach z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych / Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały X Jubileuszowego Sympozjum. Krynica Górska, Polska, 2000 .- Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii AGH, 2000, s. 59--66
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[647] Analiza modelu systemu pomiarowego odtwarzania napięć i prądów do sprawdzania mierników / Robert Dąbrowski, Andrzej Olencki // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały X Jubileuszowego Sympozjum. Krynica Górska, Polska, 2000 .- Kraków : Wydaw.Zakładu Metrologii AGH, 2000, s. 190--195
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[648] Pozycjonowanie w systemie nawigacyjnym / Piotr Bubacz, Marcin Strzelczyk, Tomasz Gratkowski // W: Materiały XVI Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych. Warszawa, Polska, 2000 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2000, s. 12--19
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[649] Optymalizacja modeli symulacyjnych zamodelowanych w języku Verilog HDL z wykorzystaniem interfejsu PLI / Arkadiusz Bukowiec, Roman Drożdżyński, Agnieszka Węgrzyn // W: Materiały XVI Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych. Warszawa, Polska, 2000 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2000, s. 66--71
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[650] Sprzętowa akceleracja symulacji modeli zaprojektowanych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu / Remigiusz Wiśniewski, Arkadiusz Bukowiec, Agnieszka Węgrzyn // W: Materiały XVI Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych. Warszawa, Polska, 2000 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2000, s. 119--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[651] Pozyskiwanie i weryfikacja wiedzy od ekspertów metodą kwestionariusza / Tomasz Karczewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2000 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 135--142
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[652] Minimalizacja błędu pomiaru składowych admitancji w układzie komparacji równonapięciowej z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych / Włodzimierz Kulesza // W: Metrologia 2000 : II Konferencja Grantowa. Rzeszów-Jawor, Polska, 2000 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2000, s. 49--54 .- ISBN: 8371991487
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[653] Podstawy techniki eksperymentu w kształceniu inżynierów informatyków / Jerzy Bolikowski, Wiesław Miczulski, Bernard Baranowski // W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM 2000. Rzeszów - Jawor, Polska, 2000 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2000 .- T. 1, s. 79--84
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[654] Rozproszony system ekspertowy w systemach pomiarowych / Maciej Cepowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2000 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 25--36
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[655] Jakość w projektowaniu i realizacji systemu technicznego / Jan Jagielski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2000 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 103--108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[656] Porównanie impedancji w systemie z dwoma cyfrowymi generatorami napięcia / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2000 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 119--126
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[657] Analiza dotrzymania warunków czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach pomiarowo-kontrolnych / Adam Markowski, Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2000 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 159--168
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[658] Układ antymostka z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski, Zygmunt L. Warsza // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2000 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 177-184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[659] Problematyka dokładności pomiaru mocy sygnałów niesinusoidalnych / Jerzy Bolikowski // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 23--42
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[660] Analizator jakości energii elektrycznej AJE1 / Leszek Furmankiewicz, Adam Markowski // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 141--146
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[661] Wybrane zastosowania globalnej sieci komputerowej / Andrzej Popławski // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- Informatyka, s. 43--50
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[662] Jakość bazy wiedzy w aspekcie obiektywności dialogu z ekspertem / Jan Jagielski // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : IV krajowa konferencja naukowa. Wrocław, Polska, 2000 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000 .- T. 2, s. 67--72
Słowa kluczowe: baza wiedzy, korelacja rangowa, kwestionariusz, skale szacunkowe, systemy ekspertowe, testowanie statystyczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[663] System ekspertowy wspomagający prowadzenie procesu redukcji żużla / Jerzy Bolikowski, Maciej Cepowski, Emil Michta, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : IV krajowa konferencja naukowa. Wrocław, Polska, 2000 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000 .- T. 2, s. 229--236
Słowa kluczowe: akwizycja wiedzy, systemy ekspertowe, systemy monitorowania, wspomaganie prowadzenia procesów technologicznych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[664] Realizacja bezpiecznego programowalnego sterownika logicznego z wykorzystaniem języków HDL / Arkadiusz Bukowiec, Radosław Gąsiorek, Agnieszka Węgrzyn // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- Informatyka, s. 78--84
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[665] Integracja sieciowych systemów operacyjnych realizowana na bazie wspólnego serwera jako rozwiązanie problemu sieci heterogenicznych / Piotr Bubacz, Grzegorz Andrzejewski // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- Informatyka, s. 85--92
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[666] Serwer FTP niezależny od platformy programowo-sprzętowej, zrealizowany w technologii Java / Tomasz Gratkowski, Michał Małecki // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- Informatyka, s. 165--170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[667]