System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Współpraca manipulatorów mobilnych : ograniczenia na stan i sterowanie / Iwona Pająk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 .- 132 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378423782
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14978] [data modyf: 31-05-2019 11:55]
[2] Strategic risk management against hazards for safety of processes in critical infrastructures / Tadeusz Krupa, Ewa Kulińska, Teresa Ostrowska, Justyna Patalas-Maliszewska, Michał Wiśniewski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki .- Warszawa : Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 2019 .- 331 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Management Sciences Series ; Vol. 8) .- ISBN: 97883633702062019
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15005] [data modyf: 31-05-2019 10:22]
[3] Badanie złożoności czasowej wybranych algorytmów do pozyskiwania zleceń z elektronicznych giełd transportowych / Waldemar Woźniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 .- 108 s. .- ISBN: 9788378423812
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14957] [data modyf: 28-05-2019 11:33]
[4] Osnovi mehaniki lokal'no neodnoridnih deformivnih tverdih til / Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka .- Wyd. popr. i uzup. .- L'viv : Vydav. "Rastr-7", 2018 .- 200 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9786177726226
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14828] [data modyf: 06-06-2019 15:26]
[5] Methods and tools for the knowledge management in manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 122 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378422815
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-13756] [data modyf: 24-05-2019 13:26]
[6] The simulation of manufacturing systems with tecnomatix plant simulation / Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 124 s. : rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378422808
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-13771] [data modyf: 29-05-2019 18:05]
[7] Managerial Skills in Industrial Praxis / Dagmar Cagáňová, Anna Saniuk, Jana Šujanová, Natália Horňáková, Vladimir Švač .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 127 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788365200082
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14118] [data modyf: 29-05-2019 11:54]
[8] Internet of Things and Smart City / Dagmar Cagáňová, Manan Bawa, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Anna Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 138 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788365200075
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14119] [data modyf: 29-05-2019 12:30]
[9] Analiza procesów topienia i pomiary w metalurgii / Adam Bydałek, Andrzej Bydałek, Szymon Biernat .- Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017 .- 192 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788363349134
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14405] [data modyf: 23-05-2019 17:38]
[10] Zintegrowane systemy zarządzania / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko .- Wyd. 2 zmien. .- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2016 .- 292 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) .- ISBN: 9788320822267 .- + CD-ROM
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13006] [data modyf: 16-03-2016 13:04]
[11] Logistics controlling tools as a need of successful management / Helena Makyšová, Anna Saniuk .- Harlow : Pearson Education Limited, 2015 .- 128 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9781784479343
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12751] [data modyf: 14-10-2015 12:27]
[12] Innovation in industrial enterprises and intercultural management / Dagmar Cagáňová, Manan Bawa, Jana Šujanová, Anna Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 126 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788393384341
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12875] [data modyf: 17-12-2015 10:01]
[13] Gamifikacja - innowacyjne metody nauczania = Gamification - innovative Lehrmethoden : na lekcjach można grać! = im Untericht darf gespielt werden! / Grażyna Uhman, Aleksander Ławiński, Waldemar Woźniak, Cynthia Kempe-Schönfeld, Annette Zöpfgen .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015 .- 112 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788393384327
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12402] [data modyf: 28-08-2015 09:10]
[14] Osnovi mehaniki lokal'no neodnoridnih pružnih til : osnovi nanomehaniki II / Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka .- L'viv : Vydav. "Rastr-7", 2014 .- 167 s. : bibliogr.rys.wykr. .- ISBN: 9786177045600
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12227] [data modyf: 11-01-2019 13:08]
[15] Człowiek - najlepsza inwestycja. Inwestycja w jakość : zarządzanie jakością : [dokument elektroniczny] / Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Katarzyna Skrzypek .- Zielona Góra : 4system Polska, 2014 .- 101 s. : bibliogr.fot.wykr.summ. .- ISBN: 978839314609
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11982] [data modyf: 23-11-2015 13:17]
[16] Macierzowe planowanie procesów produkcyjnych w inżynierii współbieżnej / Roman Kielec, Michał Sąsiadek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- 176 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788393384372
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12101] [data modyf: 26-08-2015 11:38]
[17] Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw : branża poligraficzna / Justyna Patalas-Maliszewska .- Warszawa : Związek Rzemiosła Polskiego, 2014 .- 74 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788393982899
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12960] [data modyf: 10-02-2016 12:27]
[18] Managing knowledge workers : value assessment, methods and application tools / Justyna Patalas-Maliszewska .- Berlin - Heidelberg : Springer Science+Business Media, 2013 .- 142 s. : bibliogr.rys.tab.summ. - (Management for Professionals) .- ISBN: 9783642365997
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-36600-0   (pkt: 25)
[WZ-11536] [data modyf: 28-07-2015 11:09]
[19] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania wiedzą / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2013 .- 105 s. : bibliogr.rys.tab.summ. .- ISBN: 9788378420682
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11564] [data modyf: 28-07-2015 11:09]
[20] Komercjalizacja wyników badań naukowych. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej / Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Michał Sąsiadek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 100 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378421108
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11831] [data modyf: 23-11-2015 14:08]
[21] Zavádění Green ICT : podpora udržitelného rozvoje podniků inovacemi v ICT / Josef Basl, Alena Buchalcevová, Libor Gála .- Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013 .- 172 s. .- ISBN: 9788074311338
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11916] [data modyf: 26-08-2015 10:40]
[22] Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti / Josef Basl, Roman Blažíček .- Wyd. 3 popr. i rozszerz. .- Praha : Grada Publishing, 2012 .- 323 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788024743073
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11282] [data modyf: 07-01-2013 11:37]
[23] Termodinamični modeli ta metodi termomehaniki iz vrahuvannâm pripoverhevoi ta strukturnoi neodnoridnostej : Osnovi nanomehaniki I / Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka .- L'viv : Vidav. Spolom, 2012 .- 263 s. : bibliogr.rys.wykr. .- ISBN: 9789666657889
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11470] [data modyf: 27-03-2013 09:05]
[24] Controlling logistyczny - pomiar i zarządzanie kosztami / Anna Saniuk, Helena Vidová .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- 105 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788393384365
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11486] [data modyf: 12-04-2013 10:20]
[25] Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw : materiał dydaktyczny do przedmiotu : specjalność - menadżer logistyki / Waldemar Woźniak ; oprac.. .- Piła : Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, 2012 .- 38 s. : bibliogr.rys.tab.summ. .- Studia pierwszego stopnia realizowane w ramach projektu "Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki - efektywne zarządzanie potencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego"
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11549] [data modyf: 31-05-2013 12:20]
[26] Zintegrowane systemy zarządzania / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko .- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2011 .- 268 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) .- ISBN: 9788319373 .- + CD-ROM
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10072] [data modyf: 11-06-2015 15:54]
[27] Inovace podnikových informačních systémů : podpora konkurenceschopnoti podniků / Josef Basl, Alena Buchalcevová, Petr Doucek, Libor Gála, Pavel Hrabě, Miloš Maryška, David Melichar, Jiří Tupa .- Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2011 .- 164 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788074310454
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10879] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[28] Metalurgia miedzi i jej stopów / Adam Bydałek(*), Andrzej Bydałek .- Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011 .- 183 s. .- ISBN: 9788392856869
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13412] [data modyf: 01-12-2016 12:15]
[29] Logistyka procesów zaopatrzenia : materiał dydaktyczny do przedmiotu / Waldemar Woźniak ; oprac.. .- Piła : Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, 2011 .- 39 s. : bibliogr.rys.summ. .- Studia pierwszego stopnia realizowane w ramach projektu "Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki - efektywne zarządzanie potencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego"
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11550] [data modyf: 31-05-2013 12:26]
[30] Transport w procesach logistycznych : materiał dydaktyczny / Waldemar Woźniak ; oprac.. .- Piła : Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, 2011 .- nlb. 36 s. : bibliogr.rys.summ. .- Studia pierwszego stopnia realizowane w ramach projektu "Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki - efektywne zarządzanie potencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego"
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11551] [data modyf: 31-05-2013 12:37]
[31] Evaluation methodology of ERP system implementation in manufacturing enterprises / Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 263 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374813402
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9730] [data modyf: 24-01-2011 11:50]
[32] Grenzüberschreitendes, innovatives Lehrmodell in den Bereichen "eBusiness" und "Productionsmanagement" / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Roman Stryjski .- Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2010 .- 61 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9783896269683
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9965] [data modyf: 31-01-2011 10:10]
[33] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - doświadczenia z regionu lubuskiego / Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Fundacji Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych, 2010 .- 61 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788393280506
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10102] [data modyf: 08-04-2011 11:48]
[34] Podnikove informacni systemy : podnik v informaci spolecnosti / Josef Basl, Roman Blazicek .- 2 popr. i rozszerz. .- Praha : Grada Publishing, 2008 .- 283 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788024722795
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw MSP w oparciu o technologię informatyczną / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 146 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374811934
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8792] [data modyf: 27-11-2008 13:03]
[36] Ekonomiczne aspekty wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 77 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374811941
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8794] [data modyf: 01-12-2008 12:01]
[37] Metodyka implementacji informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 138 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788374812016
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8799] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
[38] Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 18 s. : bibliogr.tab.wykr. .- ISBN: 9788374812061
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8793] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
[39] Ocena źródeł finansowania innowacji / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 26 s. : tab.wykr. .- ISBN: 9788374811972
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8796] [data modyf: 01-12-2008 12:19]
[40] Innowacyjne rozwiązania w obszarze technologii informatycznych przedsiębiorstw sektora MSP / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 19 s. : tab.wykr. .- ISBN: 9788374811927
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8797] [data modyf: 01-12-2008 12:24]
[41] Metoda oceny efektywności wdrażania innowacji w aspekcie technologii informatycznych / Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 38 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788374811965
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8798] [data modyf: 01-12-2008 12:28]
[42] Metody wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 32 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788374812023
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8800] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
[43] Potrzeby małych i średnich przedsiębiorców w zakresie doboru pracowników / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 48 s. : rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374811903
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8813] [data modyf: 20-03-2009 10:09]
[44] Podstawy metalurgii w odlewniczych procesach rafinacyjnych : podręcznik akademicki / Adam Bydałek, Andrzej Bydałek .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- 217 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788374810807
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Przewodnik w zakresie najlepszych dostępnych technik (NDT) : wytyczne dla branży odlewniczej / Mariusz Holtzer, Ewa Bagińska, Andrzej Baliński, Kazimierz Borla, Adam Bydałek, Józef Dańko, Krzysztof Kowalski, Mariola Latała-Holtzer, Mariusz Młyński, Czesław Podrzucki, Jarosław Rożek, Maria Żmudzińska .- Warszawa : Ministerstwo Środowiska, 2005 .- 228 s. .- http://www.mos.gov.pl/materialy_informacyjne/raporty_opracowania/index.shtml [dostęp 06.02.2006] (Przewodniki branżowe - Najlepsze Dostępne Techniki (BAT))
Kod:
MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7495] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Fiziko-matematicne modeljuvannja skladnich sistem / Jaroslav Burak, Evgen Caplja, Taras Nahirnyy, Vasil' Cekurin, Vasil' Kondrat, Ol'ga Cernucha, Galina Moroz, Konstantin Cervinka .- L'viv : "SPOLOM", 2004 .- 262 s. : bibliogr.wykr.summ. .- ISBN: 9666651556
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6779] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Rola atmosfery w procesach topienia miedzi i jej stopów / Adam Bydałek .- Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 2003 .- 79 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8373140476
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6887] [data modyf: 14-06-2004 10:31]
[48] Systemy wspomagania decyzji w planowaniu produkcji / Dariusz Gattner, Sławomir Kłos, Damian Krenczyk, Sebastian Saniuk, Bożena Skołud .- Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001 .- 167 s. : bibliogr.rys.wykr.summ. .- ISBN: 8388000098
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2900] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Zastosowanie informatyki : materiały dydaktyczne : zbiór ćwiczeń do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu / Joanna Cyganiuk, Agnieszka , Julian Jakubowski, Robert Janowski, Piotr Kuryło, Edward Tertel, Andrzej Majorczyk .- Zielona Góra : Wydaw. UZ, 2001 .- 169 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Zastosowanie informatyki w administracji. Cz. 1: : materiały pomocnicze do wykładów oraz zajęć laboratoryjnych z pzedmiotu / Maria Stańkowska, Julian Jakubowski, Robert Janowski, Adam Skrzypczak .- Sulechów : Wydaw. Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej, 2000 .- 249 s. : bibliogr.rys. .- ISBN: 8391282112
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6241] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Żużlowe układy tlenowęglowe w procesach topienia miedzi i jej stopów / Adam Bydałek .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- 186 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Monografie ; 86)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1221] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Wprowadzenie do projektowania baz danych / Iwona Pająk, Grzegorz Pająk, Krzysztof Łasiński .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- 77 s. : bibliogr.rys.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-1420] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Materiały pomocnicze : zbiór ćwiczeń do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów Zastosowanie informatyki, Technika komputerowa dla studentów Wydziału Mechanicznego / Joanna Cyganiuk, Jolanta Furmankiewicz, Dariusz Jadach, Julian Jakubowski, Robert Janowski, Mariusz Jenek, Piotr Kuryło, Edward Słoński, Edward Tertel .- Zielona Góra : -, 1998 .- 112 s. : rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13842] [data modyf: 14-06-2017 12:46]
[54] Laboratorium z metaloznawstwa : materiały pomocnicze. Cz. 1 / Adam Bydałek, Izabela Głazowska, Ryszard Gorockiewicz, Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995 .- 122 s. : rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7715] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Turbo prolog : programowanie w języku logiki / Janusz Szajna, Marian Adamski, Tomasz Kozłowski .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1991 .- 166 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8320413958
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6960] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Clothing Distribution Optimization for Rental Company Warehouse / Tadeusz Nowicki, Anna Saniuk, Robert Waszkowski
// W: Advances in Social and Occupational Ergonomics : proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Social and Occupational Ergonomics / ed. Richard H. M. Goossens .- Cham : Springer International Publishing, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 792) - s. 386--397 .- ISBN: 9783319939995
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-94000-7_39   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-20255] [data modyf: 31-05-2019 11:59]
[2] An Analysis of Simulation Models in a Discrete Manufacturing System Using Artificial Neural Network / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innovation, Engineering and Entrepreneurship : Conference proceedings - HELIX 2018 / eds. J. Machado, F. Soares, G. Veiga .- Cham : Springer International Publishing, 2019 - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; Vol. 505) - s. 315--322 .- ISBN: 9783319913339
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91334-6_43   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[WZCZ-20266] [data modyf: 06-06-2019 17:30]
[3] A System for Identifying Key Tacit Knowledge Resources Within Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innovation, Engineering and Entrepreneurship : Conference proceedings - HELIX 2018 / eds. J. Machado, F. Soares, G. Veiga .- Cham : Springer International Publishing, 2019 - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; Vol. 505) - s. 405--410 .- ISBN: 9783319913339
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91334-6_55   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-20267] [data modyf: 06-06-2019 17:30]
[4] An Analysis of the Efficiency of a Parallel-Serial Manufacturing System Using Simulation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018 / eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 835) - s. 32--43 .- ISBN: 9783319974897
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97490-3_4   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[WZCZ-20332] [data modyf: 31-05-2019 12:03]
[5] The Application of Augmented Reality Technology in the Production Processes / Andrzej Szajna, Janusz Szajna, Roman Stryjski, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak
// W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018 / eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 835) - s. 316--324 .- ISBN: 9783319974897
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97490-3_31   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-20333] [data modyf: 31-05-2019 12:03]
[6] The Use of the Simulation Method in Analysing the Performance of a Predictive Maintenance System / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 15th International Conference / eds. S. Rodríguez, J. Prieto, P. Faria, S. Kłos, A. Fernández, S. Mazuelas, M. Dolores Jiménez-López, M. N. Moreno, E. M. Navarro .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 801) - s. 42--49 .- ISBN: 9783319996073
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99608-0_5   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-20663] [data modyf: 31-05-2019 12:04]
[7] Modelling of Knowledge Resources for Preventive Maintenance / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 15th International Conference / eds. S. Rodríguez, J. Prieto, P. Faria, S. Kłos, A. Fernández, S. Mazuelas, M. Dolores Jiménez-López, M. N. Moreno, E. M. Navarro .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 801) - s. 50--57 .- ISBN: 9783319996073
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99608-0_6   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-20664] [data modyf: 31-05-2019 12:04]
[8] Model of a Knowledge Management for System Integrator(s) of Cyber-Physical Production Systems (CPPS) / Justyna Patalas-Maliszewska, Nadine Schlueter
// W: Advances in Manufacturing II / eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0 .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Lecture Notes in Mechanical Engineering) - s. 92--103 .- ISBN: 9783030187149
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-18715-6_8   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-20916] [data modyf: 27-05-2019 13:02]
[9] The Automated Acquisition of Expert Knowledge Using a Service Department as an Example / Justyna Patalas-Maliszewska, Adam Dudek, Sławomir Kłos
// W: Advances in Manufacturing II / eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0 .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Lecture Notes in Mechanical Engineering) - s. 119--126 .- ISBN: 9783030187149
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-18715-6_10   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-20917] [data modyf: 27-05-2019 13:13]
[10] Simulation Modeling of Assembly Processes for Digital Manufacturing / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Advances in Manufacturing II / eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0 .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Lecture Notes in Mechanical Engineering) - s. 261--273 .- ISBN: 9783030187149
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-18715-6_22   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-20918] [data modyf: 27-05-2019 13:16]
[11] An Approach to Buffer Allocation, in Parallel-Serial Manufacturing Systems Using the Simulation Method / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Trends and Advances in Information Systems and Technologies / eds. Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo . Vol. 3 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 747) - s. 225--235 .- ISBN: 9783319776996
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-77700-9_23   (pkt: 20)
[WZCZ-19972] [data modyf: 30-05-2019 17:36]
[12] Analiza jakości wyrobów drukowanych w technologii 3D / Natalia Ferenc, Sławomir Kłos
// W: Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 14 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 7--22 .- ISBN: 9788365200105
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20104] [data modyf: 30-05-2019 17:41]
[13] Analiza funkcjonalna wybranych giełd transportowych i platform przetargowych w logistyce dystrybucji / Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 14 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 39--48 .- ISBN: 9788365200105
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20106] [data modyf: 30-05-2019 17:41]
[14] Ocena jakościowa próbnych złączy teowych spawanych metodą TIG na podstawie badań wizualnych / Tadeusz Szmigielski, Klaudia Słopiecka
// W: Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 14 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 57--74 .- ISBN: 9788365200105
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20107] [data modyf: 30-05-2019 17:41]
[15] Metoda servqual jako narzędzie do oceny jakości usług kurierskich / Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki
// W: Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 14 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 75--82 .- ISBN: 9788365200105
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20108] [data modyf: 30-05-2019 17:41]
[16] Zmniejszenie złożoności konstrukcji wyrobu z uwzględnieniem zasad DFA / Mateusz Głowicki, Michał Sąsiadek
// W: Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 14 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 83--96 .- ISBN: 9788365200105
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20110] [data modyf: 30-05-2019 17:41]
[17] An Information System Supporting the Eliciting of Expert Knowledge for Successful IT Projects / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Information and Software Technologies : 24th International Conference, ICIST 2018 / eds. R. Damaševičius, G. Vasiljeviene .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2018 - (Communications in Computer and Information Science ; 920) - s. 3--13 .- ISBN: 9783319999715
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99972-2_1   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-20312] [data modyf: 30-05-2019 15:58]
[18] Knowledge Acquisition Using Computer Simulation of a Manufacturing System for Preventive Maintenance / Sławomir Kłos
// W: Information and Software Technologies : 24th International Conference, ICIST 2018 / eds. R. Damaševičius, G. Vasiljeviene .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2018 - (Communications in Computer and Information Science ; 920) - s. 29--40 .- ISBN: 9783319999715
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99972-2_3   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[WZCZ-20313] [data modyf: 30-05-2019 15:58]
[19] Alternatywny system pomiarowy do kontroli procesu tłoczenia na gorąco / Marek Sałamaj, Michał Patalas
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 35--48 .- ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20639] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[20] Ewolucja systemów zarządzania jakością i produkcją w przemyśle motoryzacyjnym / Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Katarzyna Skrzypek
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 49--57 .- ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20640] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[21] Nowe metody i narzędzia do wspomagania pracy mobilnych pracowników działów sprzedaży / Małgorzata Śliwa, Krzysztof Wasylewicz
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 79--90 .- ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20642] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[22] Modelowanie i ocena procesów produkcyjnych przy pomocy Tecnomatix Plant Simulation / Anna Kuryś, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 91--102 .- ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20643] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[23] Ocena efektywności wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym - studium przypadku / Justyna Patalas-Maliszewska, Maciej Szczepański
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 1 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 311--321 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19898] [data modyf: 06-06-2019 15:41]
[24] Badanie wpływu parametrów procesu cięcia plazmowego na jakość wyrobu / Anatol Kałasznikow, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 1 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 554--563 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19899] [data modyf: 06-06-2019 15:41]
[25] Świadomość i poziom wdrożenia koncepcji Przemysł 4.0 w wybranych polskich i czeskich przedsiębiorstwach / Michał Sąsiadek, Josef Basl
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 189--198 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19900] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[26] Wyzwania przemysłu motoryzacyjnego w świetle wprowadzania standardów IATF 16949:2016 / Anna Komarnicka, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 251--260 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19901] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[27] System poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Patryk Krupa, Justyna Patalas-Maliszewska, Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 451--462 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19904] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[28] Human-computer interaction in sanitary inspection simulation exercises / Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Anna Saniuk
// W: Advances in Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations : proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations / eds. M. Soares et. al. .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2017 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 486) - s. 245--254 .- ISBN: 9783319416847
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-41685-4_22   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[WZCZ-18082] [data modyf: 05-06-2019 11:53]
[29] Projekt systemu CRM dla przedsiębiorstwa produkcyjnego / Tomasz Matuszak, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki / red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 7--17 .- ISBN: 9788365200051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18945] [data modyf: 29-05-2019 17:59]
[30] Wdrażanie 5S na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego / Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Katarzyna Skrzypek
// W: Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki / red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 19--28 .- ISBN: 9788365200051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18946] [data modyf: 29-05-2019 17:59]
[31] Przydatność karty kontrolnej akceptacji procesu w sterowaniu procesami o wysokiej zdolności jakościowej / Tadeusz Szmigielski, Natalia Nowakowska
// W: Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki / red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 49--62 .- ISBN: 9788365200051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18948] [data modyf: 29-05-2019 17:59]
[32] Jakość w procesach produkcyjnych / Dawid Jung, Marek Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki / red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 77--88 .- ISBN: 9788365200051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18950] [data modyf: 29-05-2019 17:59]
[33] Zastosowanie metodyki DMAIC do usprawniania procesu przezbrajania / Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki / red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 89--101 .- ISBN: 9788365200051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18951] [data modyf: 29-05-2019 17:59]
[34] Jakość w procesach produkcyjnych / Dawid Jung, Marek Sałamaj
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny] / red. nauk. Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 40--50 .- ISBN: 9788394151645
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19002] [data modyf: 29-05-2019 12:59]
[35] Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Ewelina Zema, Marek Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 7--18 .- ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19632] [data modyf: 24-05-2019 13:22]
[36] Ocena stopnia uszkodzeń tłoka silnika wysokoprężnego 1.6 TD po 20-letniej eksploatacji / Tadeusz Szmigielski, Wojciech Wodzisławski
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 19--32 .- ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19633] [data modyf: 24-05-2019 13:22]
[37] Ocena wpływu dodatków stopowych na temperaturę w procesie krystalizacji siluminów około eutektycznych / Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Marcin Chciuk
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 33--42 .- ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19634] [data modyf: 24-05-2019 13:22]
[38] Modelowanie procesów biznesowych za pomocą notacji UML i BPMN / Małgorzata Śliwa, Adam Dudek
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 55--68 .- ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19636] [data modyf: 24-05-2019 13:22]
[39] Ocena efektywności procesu produkcyjnego / Przemysław Wojciechowski, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 69--76 .- ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19637] [data modyf: 24-05-2019 13:23]
[40] Optymalizacja procesu wytwórczego wyrobów ze stali nierdzewnej / Wojciech Babirecki, Justyna Chmielewska
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 7--18 .- ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19748] [data modyf: 28-05-2019 18:09]
[41] Opracowanie prototypu stanowiska wytwórczego z wykorzystaniem analizy morfologicznej / Tomasz Belica, Adrian Prusinowski
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 19--30 .- ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19749] [data modyf: 28-05-2019 18:09]
[42] Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością w wybranej odlewni aluminium / Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Katarzyna Skrzypek
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 31--38 .- ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19750] [data modyf: 28-05-2019 18:09]
[43] Zarządzanie wiedzą w filozofii Kaizen / Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 81--90 .- ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19755] [data modyf: 28-05-2019 18:10]
[44] Prognozowanie gospodarcze dla usprawnienia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa / Kamil Leksycki, Roman Kielec, Aleksandra Szułczyńska
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 111--122 .- ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19757] [data modyf: 28-05-2019 18:10]
[45] Optymalizacja procesu produkcyjnego Huty Miedzi "Głogów II" z wykorzystaniem dodatku technologicznego CaF2 / Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 123--132 .- ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19758] [data modyf: 28-05-2019 18:10]
[46] Continuum Modeling of Nanoelements / Taras Nahirnyy, K. A. Tchervinka
// W: Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications : Selected Proceednigs of the 4th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO 2016) / eds. O. Fesenko, L. Yatsenko .- Cham : Springer International Publishing, 2017 - (Springer Proceedings in Physics ; 195) - s. 827--836 .- ISBN: 9783319562445
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-56422-7_63   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-19789] [data modyf: 24-05-2019 11:45]
[47] Analiza i prognozowanie procesu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Kamil Leksycki, Roman Kielec
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierri produkcji / red. R. Knosala . T. 1 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 838--849 .- ISBN: 9788394128111
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18833] [data modyf: 05-06-2019 13:12]
[48] Model zarządzania wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wyników badań z polskich i niemieckich przedsiębiorstw / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. Ryszard Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 240--249 .- ISBN: 9788394128111
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18868] [data modyf: 05-06-2019 12:19]
[49] Analiza procesów związanych z utrzymaniem ruchu linii produkcyjnej w oparciu o metodę symulacji komputerowej / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. Ryszard Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 548--559 .- ISBN: 9788394128111
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18869] [data modyf: 05-06-2019 12:19]
[50] Wpływ żużla zawiesinowego z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi na eksploatację materiałów ceramicznych / Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1 / red. nauk. J. Nyćkowiak, B, H. Chojnicki .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 116--121 .- ISBN: 9788365362483
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19145] [data modyf: 05-06-2019 13:56]
[51] Zastosowanie pełnowymiarowej analizy SWOT/TOWS do określenia strategii działania na przykładzie działu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa / Roman Kielec, Kamil Leksycki, Aleksandra Szułczyńska
// W: Instrumentarium zarządzania procesowego / red. nauk. M. Kunasz .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017 - (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; 7) - s. 100--114
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19631] [data modyf: 05-06-2019 12:27]
[52] Innovation of methodological support of risk analyses of technical products in their Life Cycle during their designing / J. Dvorak, Michał Sąsiadek, S. Hosnedl
// W: The latest methods of construction design / eds. V. Donybyl, O. Berka, K. Petr, F. Lopot, M. Dub .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - s. 197--202 .- ISBN: 978-3-319-22761-0    DOI: 10.1007/978-3-319-22762-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17458] [data modyf: 05-01-2016 11:18]
[53] Rationalising the use of design for assembly as DfX knowledge to increase competitiveness of designed technical products / S. Hosnedl, M. Kopecky, Michał Sąsiadek
// W: The latest methods of construction design / eds. V. Donybyl, O. Berka, K. Petr, F. Lopot, M. Dub .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - s. 369--375 .- ISBN: 978-3-319-22761-0    DOI: 10.1007/978-3-319-22762-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17459] [data modyf: 05-01-2016 11:21]
[54] Knowledge Transfer in the International Scientific Project Groups / Karol Dąbrowski, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation / red. T. A. Grzeszczyk .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016 - s. 59--73 .- ISBN: 9788378145288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18056] [data modyf: 14-07-2016 11:50]
[55] Implementing Cloud Computing Technology to Support Research and Development Projects / Sławomir Kłos, Katarzyna Skrzypek
// W: Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation / red. T. A. Grzeszczyk .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016 - s. 75--92 .- ISBN: 9788378145288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18057] [data modyf: 14-07-2016 11:55]
[56] A model of the core ICT competencies of teachers in the education process / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition / sc. ed. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016(Vol. 9) - s. 161--170 .- ISBN: 9788378422587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18107] [data modyf: 02-09-2016 10:51]
[57] Gamification in the teaching of selected competences to university students / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sc. ed. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016(Vol. 11) - s. 135--144 .- ISBN: 9788378422600
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18111] [data modyf: 02-09-2016 12:20]
[58] Narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego - case study / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 35--46 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17663] [data modyf: 03-03-2016 13:11]
[59] Wybór narzędzia wspomagającego zarządzanie wiedzą w projektach informatycznych przy użyciu metody FAHP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 120--129 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17664] [data modyf: 03-03-2016 13:13]
[60] Symulacja przebiegu procesów produkcyjnych w systemach przepływowych w oparciu o oprogramowanie Tecnomatix Plant Simulation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 780--790 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17666] [data modyf: 03-03-2016 13:19]
[61] Poprawa wydajności systemu produkcyjnego w wyniku skrócenia czasów przezbrojeń / Paulina Rewers, Przemysław Chabowski, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski
// W: Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem / red. nauk. K. Pujer .- Wrocław : Exante, 2016 - s. 37--48 .- ISBN: 9788365374011
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17765] [data modyf: 13-04-2016 11:32]
[62] Doskonalenie metod pracy na przykładzie Wydziału Odlewania Ciśnieniowego / Krzysztof Żywicki, Paulina Rewers, Przemysław Chabowski, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski
// W: Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem / red. nauk. K. Pujer .- Wrocław : Exante, 2016 - s. 65--79 .- ISBN: 9788365374011
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17766] [data modyf: 13-04-2016 11:34]
[63] Potencjał kreowania innowacji na przykładzie współpracy przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora automotive z województwa lubuskiego z ośrodkami B+R - wyniki badań pilotażowych / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Przemysław Chabowski, Paulina Rewers
// W: Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem / red. nauk. K. Pujer .- Wrocław : Exante, 2016 - s. 243--253 .- ISBN: 9788365374011
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17767] [data modyf: 13-04-2016 11:38]
[64] Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Wyniki badań pilotażowych / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Przemysław Chabowski, Paulina Rewers
// W: Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem / red. nauk. K. Pujer .- Wrocław : Exante, 2016 - s. 255--263 .- ISBN: 9788365374011
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17768] [data modyf: 13-04-2016 11:40]
[65] Algorytmy genetyczne w optymalizacji procesów projektowo-konstrukcyjnych / Roman Kielec, Marcin Bac
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 7--24 .- ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17769] [data modyf: 14-04-2016 11:52]
[66] Analiza systemów zarządzania jakością w firmach produkcyjnych branży wyrobów medycznych / Iwona Wawrzynkiewicz, Sławomir Kłos
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 25--36 .- ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17770] [data modyf: 14-04-2016 12:30]
[67] Modelowanie procesów biznesowych w aspekcie wdrożenia systemu Business Intelligence w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Michalina Kubiak, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 57--67 .- ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17772] [data modyf: 14-04-2016 11:59]
[68] Porównanie narzędzi obróbczych MS200M D6.0C oraz MS131 D6.0/6.0T w procesie frezowania materiału - laminat HPL / Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 69--76 .- ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17773] [data modyf: 02-03-2017 13:16]
[69] Proces zarządzania innowacjami produktowymi i technologicznymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych - analiza wyników badań pilotażowych / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Anna Kuryś, Marta Kowalska
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 77--83 .- ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17774] [data modyf: 14-04-2016 12:13]
[70] Optymalizacja procesu przyjęcia towaru w zakresie szybkiej identyfikacji detali z użyciem kodów kreskowych / Paweł Wabno, Marek Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 85--100 .- ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17775] [data modyf: 14-04-2016 12:29]
[71] Analiza i ocena prototypowego projektu automatycznego stanowiska do odmuchiwania elementów aluminiowych po obróbce skrawaniem w wybranym przedsiębiorstwie / Roman Kielec
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 1 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 129--142 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17839] [data modyf: 04-05-2016 14:17]
[72] Ocena wpływu składu chemicznego wybranych stopów na wartość temperatur w procesie krystalizacji z wykorzystaniem metody ATD / Roman Kielec, Kamil Leksycki
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 1 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 707--718 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17840] [data modyf: 02-03-2017 13:15]
[73] Możliwość poprawy efektywności produkcji na przykładzie wybranego procesu technologicznego / Tomasz Belica, Duyen Anh Nguyen Xuan
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 21--30 .- ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17873] [data modyf: 16-05-2016 14:40]
[74] Analiza jakościowa jako źródło wiedzy ukrytej w procesie wytwórczym zaworu kontrolnego / Małgorzata Śliwa
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 31--42 .- ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17874] [data modyf: 16-05-2016 14:44]
[75] Model przedsiębiorstwa produkcyjnego w formule 4.0 / Katarzyna Pejs, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 53--64 .- ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17876] [data modyf: 16-05-2016 14:49]
[76] Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych wyrobów w branży motoryzacyjnej / Magdalena Harasim, Sławomir Kłos
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 65--78 .- ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17877] [data modyf: 16-05-2016 14:51]
[77] Proces tworzenia innowacji - istota i znaczenie / Katarzyna Skrzypek, Michał Wysocki
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 91--101 .- ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17878] [data modyf: 16-05-2016 14:54]
[78] Zarządzanie dokumentami w kancelarii prawnej / Aleksandra Szajna, Roman Stryjski
// W: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym / red. M. Kunasz, E. Mazur-Wierzbicka .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016 - (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; nr 3) - s. 116--126 .- ISBN: 9788378673484
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17935] [data modyf: 10-06-2016 14:09]
[79] Wykorzystanie technik Rapid Prototyping do modernizacji urządzeń wytwórczych przemysłu spożywczego / Wojciech Babirecki
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 7--18 .- ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18779] [data modyf: 17-02-2017 10:26]
[80] Zastosowanie struktury macierzy zależności w dekompozycji procesów wytwórczych / Tomasz Belica, Katarzyna Apolinarska
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 19--30 .- ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18783] [data modyf: 17-02-2017 10:38]
[81] Ocena efektywności wybranych narzędzi projakościowych w doskonaleniu procesu produkcyjnego / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Łukasz Szaszkiewicz, Witold Nawrocki
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 39--54 .- ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18784] [data modyf: 17-02-2017 10:47]
[82] Reorganizacja rzeczywistego procesu projektowo-konstrukcyjnego z wykorzystaniem programu Mag Projekt / Roman Kielec, Kamil Leksycki
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 55--72 .- ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18785] [data modyf: 02-03-2017 13:19]
[83] PFMEA w kształtowaniu procesów produkcyjnych / Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 73--88 .- ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18786] [data modyf: 17-02-2017 11:01]
[84] Praktyczne sposoby redukcji przezbrojeń w produkcji gniazdowej / Piotr Kowalczyk, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 89--98 .- ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18787] [data modyf: 17-02-2017 11:07]
[85] System do bezpośredniej komunikacji w zakładzie GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o. / Marek Sałamaj, Paweł Bourguois, Tomasz Cholewiński
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 109--122 .- ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18788] [data modyf: 17-02-2017 11:23]
[86] EASYASSEMBLE - komputerowe wspomaganie generowania sekwencji montażu / Michał Sąsiadek, Łukasz Mazur
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 123--136 .- ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18789] [data modyf: 17-02-2017 11:37]
[87] Projekt systemu wieloagentowego realizującego postylaty Przemysłu 4.0 / Aleksandra Szajna, Roman Stryjski, Janusz Szajna
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji / red. R. Stryjski, W. Woźniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 7--24 .- ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18790] [data modyf: 17-02-2017 13:23]
[88] Pozyskiwanie wiedzy ukrytej w przedsiębiorstwie produkcyjnym z własną komórką badawczo-rozwojową / Małgorzata Śliwa, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji / red. R. Stryjski, W. Woźniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 37--47 .- ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18791] [data modyf: 17-02-2017 13:46]
[89] Inkubowanie innowacyjnego projektu w ramach przedsiębiorstw typu SPIN-off / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji / red. R. Stryjski, W. Woźniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 49--59 .- ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18792] [data modyf: 17-02-2017 13:49]
[90] Automatyzacja przyjecia towaru w wybranym zakładzie produkcyjnym / Marek Sałamaj, Paweł Wabno
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji / red. R. Stryjski, W. Woźniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 61--75 .- ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18793] [data modyf: 17-02-2017 13:58]
[91] Efektywność przedsiębiorstwa a struktury służb utrzymania ruchu / Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji / red. R. Stryjski, W. Woźniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 77--93 .- ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18794] [data modyf: 17-02-2017 14:03]
[92] A study of Knowledge classification in a manufacturing company - a casy study / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Sławomir Kłos
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji / red. R. Stryjski, W. Woźniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 111--125 .- ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18795] [data modyf: 17-02-2017 14:07]
[93] Procedura MSA w zastosowaniach inżynierskich / Patrycja Senkowska, Marek Sałamaj
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny] / red. nauk P. Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 44--60 .- ISBN: 9788394151638
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18819] [data modyf: 01-03-2017 11:53]
[94] Inkubowanie innowacyjnego projektu w ramach przedsiębiorstw typu SPIN-off / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji / red. R. Stryjski, W. Woźniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 49--59 .- ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18866] [data modyf: 24-03-2017 12:18]
[95] Ocena zdolności jakościowej procesu toczenia na podstawie wybranego detalu / Tadeusz Szmigielski, Tomasz Strawczyński
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 7--20 .- ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19175] [data modyf: 22-06-2017 14:53]
[96] Ocena przydatności metod stosowanych w kontroli zgrzein elementów nadwozi samochodowych w wybranej firmie / Tadeusz Szmigielski, Konrad Skibiński
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 79--90 .- ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19178] [data modyf: 26-06-2017 09:07]
[97] Use of the web technology for barrier-free accessibility / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 49--61 .- ISBN: 9788378422044
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17117] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[98] Knowledge-Based production Planning. Identification of Model Structures for Production Planning Procedures / Tomasz Borowiecki, Roman Stryjski
// W: Open Knowledge-Driven Manufacturing & Logistics the eScop Approach / ed. S. Strzelczak, P. Balda, M. Garetti, A. Lobov .- Warsaw : Warsaw University of Technology Publishing House, 2015 - s. 319--329 .- ISBN: 9788378144403
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17210] [data modyf: 08-10-2015 10:26]
[99] Entrepreneurship through the eyes of students : Poland / Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková .- Plzeň : NAVA, 2015 - s. 100--107 .- ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17556] [data modyf: 29-01-2016 14:19]
[100] Analysis of entrepreurship education at faculties of economics in V4 countries : Poland / Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková .- Plzeň : NAVA, 2015 - s. 158--167 .- ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17557] [data modyf: 29-01-2016 14:23]
[101] Sieci Petriego w modelowaniu i symulacji systemów kolejkowych / Taras Nahirnyy, Dawid Szymański
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 7--18 .- ISBN: 9788393384389 .- http://www.iizp.uz.zgora.pl/images/strona/monografie/ZIIP_9_2015.pdf [dostęp: 26.01.2015]
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16548] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[102] Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych w oparciu o oprogramowanie Technomatix Plant Simulation / Sławomir Kłos, Patryk Kuc
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 19--30 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16549] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[103] Model przedsiębiorstwa WEB 2.0 / Justyna Patalas-Maliszewska, Klaudia Furtak
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 47--56 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16551] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[104] Model układu bezpiecznego mikrosterownika logicznego do zarządzania systemami krytycznymi / Marek Sałamaj, Sylwia Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 57--72 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16552] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[105] Analiza linii produkcyjnej dodatków wsadowych w procesie zawiesinowego wytopu miedzi / Roman Kielec, Jacek Walner
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 89--104 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16554] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[106] Analiza procesu montażu kontenerowej wytwórni masy bitumicznej / Michał Sąsiadek, Krzysztof Łazarski
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 105--115 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16555] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[107] Analiza możliwości uruchomienia nowego wyrobu w firmie produkcyjnej na przykładzie producenta pneumatyki motoryzacyjnej / Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 115--128 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16556] [data modyf: 11-02-2016 12:16]
[108] Generowanie modeli CLP procedur planowania realizacji zleceń produkcyjnych / Tomasz Borowiecki, Krzysztof Ozga
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 141--156 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16558] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[109] Usprawnienie łańcucha dostaw przez reorganizacje procesu zarządzania zapasami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Waldemar Woźniak, Mateusz Gilewski
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 157--163 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16559] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[110] Wykorzystanie techniki IDEF3 do usprawniania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach sektora MŚP / Roman Stryjski, Jakub Huzarski
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 164--174 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16560] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[111] Analiza i ocena modernizacji linii produkcyjnej dodatków wsadowych w procesie zawiesinowego wytopu miedzi / Roman Kielec, Jacek Walner
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015 - s. 690--701 .- ISBN: 9788393039975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16676] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[112] Analiza wykorzystania systemu CRM w aspekcie podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015 - s. 161--170 .- ISBN: 9788393039975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16677] [data modyf: 27-08-2015 12:37]
[113] Bezpieczne rozwiązania sprzętowe wykorzystywane w systemach krytycznych / Marek Sałamaj, Michal Kašpárek, Adam Owczarkowski, Roman Regulski
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 151--163 .- ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16967] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[114] Determinanty rozwoju innowacji produktowych i procesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branzy metalowej - koncepcja badań / Karol Dąbrowski
// W: Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji / red. A. Świć, A. Gola .- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015 - s. 54--66 .- ISBN: 9788379471546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17372] [data modyf: 26-11-2015 16:25]
[115] Koncepca badań nad procesem zarządzania innowacjami w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych w oparciu o systemy ERP zintegrowane z technologią cloud computing / Katarzyna Skrzypek
// W: Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji / red. A. Świć, A. Gola .- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015 - s. 79--90 .- ISBN: 9788379471546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17374] [data modyf: 26-11-2015 16:23]
[116] Model organizacji procesu magazynowego na przykładzie procesu kompletacji / Michał Domka, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania / red. K. Bzdyra . T. 6 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015 - (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki ; 302) - s. 7--20 .- ISBN: 9788373654075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17552] [data modyf: 28-01-2016 10:23]
[117] Metodyka poprawy skuteczności procesów inżynierii jakości / Katarzyna Kuchnik, Sławomir Kłos
// W: Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania / red. K. Bzdyra . T. 6 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015 - (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki ; 302) - s. 57--76 .- ISBN: 9788373654075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17553] [data modyf: 28-01-2016 10:24]
[118] Model oceny wiedzy pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie działu sprzedaży i zaopatrzenia / Katarzyna Mai, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania / red. K. Bzdyra . T. 6 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015 - (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki ; 302) - s. 78--86 .- ISBN: 9788373654075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17554] [data modyf: 28-01-2016 10:26]
[119] Financial literacy in Poland - survey results / Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Financial literacy in Visegrad Group countries / ed. M. Krechovská .- Plzeň : NAVA, 2015 - s. 73--80 .- ISBN: 9788072114832
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17555] [data modyf: 29-01-2016 14:24]
[120] Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing do zwiększania efektywności pracy w produkcji małoseryjnej wieloasortymentowej / Waldemar Woźniak
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 123--141 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17618] [data modyf: 17-02-2016 11:57]
[121] Gamifikacja w nauczaniu wybranych kompetencji studentów wyższych uczelni / Roman Stryjski, Waldemar Woźniak
// W: W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 47--54 .- ISBN: 9788394231316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17647] [data modyf: 26-02-2016 10:33]
[122] Corporate Social Responsibility in the management of industrial enterprises / Anna Saniuk, Peter Sakál, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski
// W: Koncepty udržatel'nosti organizácií : zborník vedeckých statí [dokument elektroniczny] / red. J. Závadský .- [Poprad] : Výskumný Ústav Ekonomiky a Manažmentu VUSEM, 2014 - s. 251--258 .- ISBN: 9788097045869
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16003] [data modyf: 18-08-2015 09:38]
[123] Local gradient thermomechanics / Jaroslav Burak, Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka
// W: Encyclopedia of thermal stresses / ed. R. B. Hetnarski .- Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2014 - s. 2794--2801 .- ISBN: 9789400727380
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16381] [data modyf: 27-08-2015 12:01]
[124] Methodology for production planning and evaluation of machining cells in a selected enterprise / Roman Kielec, Łukasz Soliński
// W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / red. P. Łebkowski .- Kraków : Wydaw. AGH, 2014 - s. 92--105 .- ISBN: 9788374647328
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16436] [data modyf: 27-08-2015 14:07]
[125] Tacit knowledge transfer in a network of Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Informatyczne systemy zarządzania / red. K. Bzdyra . T. 5 .- Koszalin : Politechnika Koszalińska, 2014 - (Monografie Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania) - s. 87--100
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16547] [data modyf: 28-08-2015 09:07]
[126] Exploring the role of customer relationship management (CRM) system in knowledge transfer in manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Toyotarity. Change management : scientific monography / sci. ed. S. Borkowski, V. M. Ipavec .- Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, 2014 - s. 104--114 .- ISBN: 9786066130967
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16580] [data modyf: 27-08-2015 09:13]
[127] Zarządzanie wiedzą jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 221--229 .- ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15896] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[128] Badania kluczowych problemów w zarządzaniu utrzymaniem ruchu / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 678--687 .- ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15899] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[129] Prognozowanie użytecznej wiedzy w przedsiębiorstwie transportowym / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Pancer-Bryjak
// W: Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny] / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 8 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 16--33 .- ISBN: 9788393384358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16115] [data modyf: 27-08-2015 11:35]
[130] Badanie efektywności procesów produkcyjnych na przykładzie VSM, jako jednej z metod eliminacji muda / Sławomir Kłos, Tomasz Nalewa
// W: Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny] / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 8 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 50--67 .- ISBN: 9788393384358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16117] [data modyf: 27-08-2015 11:35]
[131] Analiza jakościowa procesu frezowania uzębień w firmie NORD Napędy na przykładzie wybranego detalu / Tadeusz Szmigielski, Dobiesław Drajczyk
// W: Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny] / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 8 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 68--81 .- ISBN: 9788393384358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16118] [data modyf: 27-08-2015 11:35]
[132] Reinżynieria procesów zaopatrzenia w planowaniu materiałów szybko i długo rotujących na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Waldemar Woźniak, Martyna Płomińska
// W: Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny] / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 8 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 82--92 .- ISBN: 9788393384358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16119] [data modyf: 27-08-2015 11:35]
[133] Podciśnieniowa metoda pobierania próbki do oceny składu chemicznego / Krzysztof Kujawa, Tadeusz Szmigielski, Paweł Bochanysz
// W: Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny] / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 8 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 93--99 .- ISBN: 9788393384358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16120] [data modyf: 27-08-2015 11:35]
[134] Automatyzacja procesów produkcyjnych i kontroli jakości / Marek Sałamaj, Mateusz Siekacz
// W: Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny] / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 8 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 100--106 .- ISBN: 9788393384358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16121] [data modyf: 27-08-2015 11:35]
[135] Doslidžennâ strukturnoi ta pripoverhnevoi neodnoridnostej u elektroprovidnomu pivprostori / Taras Nahirnyy, Juliâ Senik
// W: Matematični problemi mehaniki neodnoridnih struktur : naukovi praci .- L'viv : Institut Prikladnich Problem Mechaniki i Matematiki, 2014 - s. 78--80 .- ISBN: 9789660273245
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16379] [data modyf: 27-08-2015 11:53]
[136] Modeluvannâ geometričnoi neodnoridnosti poverhni za lokal'no gradientnogo pidhodu / Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka
// W: Matematični problemi mehaniki neodnoridnih struktur : naukovi praci .- L'viv : Institut Prikladnich Problem Mechaniki i Matematiki, 2014 - s. 80--82 .- ISBN: 9789660273245
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16380] [data modyf: 27-08-2015 14:09]
[137] Zarządzanie wiedzą i innowacją w rzeczywistości gospodarczej / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych / red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 7--11 .- ISBN: 9788378421573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16466] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
[138] Ocena działalności przedsiębiorstw produkcyjnych w aspekcie zarządzania wiedzą i innowacją na przykładzie województwa lubuskiego / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych / red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 83--92 .- ISBN: 9788378421573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16467] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
[139] Zastosowanie procesu tłoczenia na gorąco w branży motoryzacyjnej / Marcin Jaworski, Sławomir Kłos
// W: Informatyczne systemy zarządzania / red. K. Bzdyra . T. 5 .- Koszalin : Politechnika Koszalińska, 2014 - (Monografie Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania) - s. 43--54
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16546] [data modyf: 17-08-2015 15:16]
[140] Atmosfera i kultura pracy w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Małgorzata Śliwa, Lidia Lajtner
// W: Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych / red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 41--53 .- ISBN: 9788378421573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17583] [data modyf: 10-02-2016 12:12]
[141] Matrix method in rationalisation of spacial arranging of machines and devices / Roman Kielec, Łukasz Śmirski
// W: Selected economic and technological aspects of management / ed. N. Iwaszczuk .- Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013 - s. 192--199 .- ISBN: 9788374646048
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15409] [data modyf: 26-08-2015 14:04]
[142] Value stream mapping of a gear motor assembly process / Michał Sąsiadek, Karol Grzesik
// W: Selected economic and technological aspects of management / ed. N. Iwaszczuk .- Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013 - s. 226--235 .- ISBN: 9788374646048
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15410] [data modyf: 26-08-2015 14:04]
[143] Knowledge transfer solution in the enterprises: business - to - business integration model / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Innovations in the furniture industry / eds. S. Borkowski, D. Jelačić, R. Stasiak-Betlejewska .- Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, 2013 - s. 112--121 .- ISBN: 9786066130707
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15580] [data modyf: 27-08-2015 09:10]
[144] A "Model 2.0" success factor for the development of manufacturing enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Toyotarity. People, processes, quality improvement / sci. ed. S. Borkowski, R. Stasiak-Betlejewska .- Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, 2013 - s. 19--28 .- ISBN: 9786066130790
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15834] [data modyf: 27-08-2015 09:14]
[145] Informatyczne wspomaganie procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora MSP / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013 - s. 1169--1181 .- ISBN: 978839303991
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15205] [data modyf: 26-08-2015 13:50]
[146] Analiza kryteriów oceny wskaźników jakości wybranego procesu produkcyjnego / Roman Kielec
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji / red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičeta . R. 6 .- Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013 - s. 65--80 .- ISBN: 9788363713348
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15216] [data modyf: 26-08-2015 13:52]
[147] Współbieżne projektowanie wyrobów i planowanie kolejności ich montażu / Michał Sąsiadek
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji / red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičeta . R. 6 .- Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013 - s. 109--124 .- ISBN: 9788363713348
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15217] [data modyf: 26-08-2015 13:52]
[148] Wsparcie instytucjonalne komercjalizacji wyników badań naukowych / Josef Basl, Milan Edl, Michał Sąsiadek, Roman Kielec
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji / red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičeta . R. 6 .- Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013 - s. 203--212 .- ISBN: 9788363713348
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15218] [data modyf: 26-08-2015 13:52]
[149] Diagnozowanie stanów awaryjnych elementów maszyn - metoda i jej aplikacja / Adam Cichowicz, Wojciech Babirecki
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 7--20 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15219] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[150] Proces doboru narzędzia informatycznego CRM dla przedsiębiorstwa produkcyjnego klasy MSP / Mieczysław Giza, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 21--32 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15220] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[151] Analiza procesu montażu motoreduktora poprzez mapowanie strumienia wartości / Karol Grzesik, Michał Sąsiadek
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 33--42 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15221] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[152] Struktury służb utrzymania ruchu. Wskaźniki oceny ich efektywności / Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 65--74 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15224] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[153] Zastosowanie technologii RFID w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym - próba oceny efektywności / Maria Nowicz, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 75--82 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15225] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[154] Wykorzystanie technik Lean do poprawy procesu montażu motoreduktora / Michał Pasek, Michał Sąsiadek
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 83--90 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15226] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[155] Modelowanie symulacyjne wybranych procesów technologicznych na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej / Rafał Ritter, Sławomir Kłos
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 91--108 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15227] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[156] Usprawnienie procesu nadzoru produkcji poprzez wprowadzenie systemu klasy ERP w firmie Moneva Polska / Wojciech Szkoda, Tomasz Belica
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 109--118 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15228] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[157] Racjonalna metoda przestrzennego rozmieszczenia maszyn w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym / Łukasz Śmirski, Roman Kielec
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 119--126 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15229] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[158] Analiza wydajności procesów spawania laserowego w oparciu o metodę symulacji komputerowej / Rafał Wachowski, Sławomir Kłos
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 127--147 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15230] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[159] Planning of load in particular machining cells in the enterprise Calesa Sp. z o.o. / Roman Kielec, Łukasz Soliński
// W: Průmyslové inženýrství 2013 .- Plzeň : Vydav. SmartMotion, 2013 - s. 90--97 .- ISBN: 9788087539545
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15591] [data modyf: 11-08-2015 10:08]
[160] Praktyczne aspekty stosowania technik Lean Production / Michał Sąsiadek, Roman Kielec
// W: Zarządzanie a inżynieria produkcji / red. nauk. P. Łebkowski .- Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 2013 - s. 129--139 .- ISBN: 9788374646635
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15673] [data modyf: 27-08-2015 09:32]
[161] Analiza i ocena przebiegu procesu produkcyjnego urządzeń grzewczych / Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Zarządzanie a inżynieria produkcji / red. nauk. P. Łebkowski .- Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 2013 - s. 141--156 .- ISBN: 9788374646635
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15674] [data modyf: 27-08-2015 09:32]
[162] Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie wdrożenia informatycznych technologii / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Sieroń
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny] / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2013 - s. 34--46 .- ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15740] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[163] Ocena efektywności planowania produkcji małoseryjnej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży meblowej / Sławomir Kłos, Michał Kata
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny] / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2013 - s. 47--64 .- ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15742] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[164] Zarządzanie niezawodnością systemów technicznych wspomagane komputerowo / Taras Nahirnyy, Marcin Kosiński
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny] / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2013 - s. 65--75 .- ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15743] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[165] Nowa metoda plnowania produkcji w przedsiębiorstwie Calesa Sp. z o.o. / Roman Kielec, Łukasz Soliński
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny] / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2013 - s. 76--88 .- ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15744] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[166] Koncepcja oceny ryzyka inwestycji na przykładzie budowy farm wiatrowych / Waldemar Woźniak, Janusz Kłosowski
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny] / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2013 - s. 89--98 .- ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15745] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[167] Normowanie czasu pracy operacji montażu motoreduktora / Michał Sąsiadek, Aneta Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny] / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2013 - s. 114--125 .- ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15747] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[168] Ocena stabiloności procesu wytwarzania walcówki miedzianej metodą Contirod / Tadeusz Szmigielski, Dariusz Kędziora
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny] / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2013 - s. 7--20 .- ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15748] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[169] Model zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / red. K. Rostek .- Warszawa : Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 189--198 .- ISBN: 9788377892497
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15835] [data modyf: 27-08-2015 09:14]
[170] Case-based application of decision-making model for a selection of the knowledge worker / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: The opportunities for and constraints to organizational development in the information society / ed. by A. Stabryła .- Kraków : Mfiles.pl, 2012 - s. 119--124 .- ISBN: 9788393510405
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14729] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[171] Efektywność służb utrzymania ruchu jako składowa efektywności przedsiębiorstwa / Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012 - s. 203--213 .- ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14421] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[172] System decyzyjny w optymalnym harmonogramowaniu procesów produkcyjnych / Roman Kielec, Milan Edl
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012 - s. 284--295 .- ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14422] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[173] Komputerowe wspomaganie procesów dodatkowych w małym przedsiębiorstwie / Wojciech Babirecki
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012 - s. 747--758 .- ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14424] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[174] Innowacyjna rola ICT w społeczeństwie i w gospodarce / Josef Basl, Michał Sąsiadek
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012 - s. 759--768 .- ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14425] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[175] Informatyczne systemy zarządzania klasy ERP, jako narzędzie kontroli procesów biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Sławomir Kłos
// W: Kontrola / red. nauk. H. Januszek, S. Gębara .- Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012 - s. 121--140 .- ISBN: 9788361629085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14512] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[176] Kontrola i ocena procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych w aspekcie wdrażania zmian organizacyjnych / Waldemar Woźniak
// W: Kontrola / red. nauk. H. Januszek, S. Gębara .- Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012 - s. 151--162 .- ISBN: 9788361629085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14513] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[177] Proces podejmowania decyzji jako element efektywnego zarządzania wiedzą / Anna Saniuk, Maja Kiba-Janiak
// W: Zarządzanie wiedzą a zarządzanie zasobami ludzkimi : wspólne obszary badań i praktyk menedżerskich / red. nauk. M. Morawski .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu, 2012 - s. 141--166 .- ISBN: 9788388991233
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15694] [data modyf: 05-12-2013 10:44]
[178] Development of innovation - experiences in Poland / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Kulturelle Diversität und Neue Medien : Entwicklungen - Interdependenzen - Resonanzen / Hg. G. Banse, I. Krebs .- Berlin : trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2011 - (Network - Cultural Diversity and New Media ; Vol. 16) - s. 59--65 .- ISBN: 9783896268976
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13736] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[179] Strategic knowledge management in small and medium-sized enterprises based on innovation transfer - a case study / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: The entrepreneurship - innovation - marketing interface : 3rd symposium, Cottbus / eds. D. Baier, W. Gaul, A. Rese, R. Würth . Vol. 12b .- Künzelsau : Swiridoff Verlag, 2011 - s. 43--51 .- ISBN: 9783899292077
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13737] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[180] New solutions in enterprise management / Anna Saniuk, Martina Jakábová, Dagmar Babčanová
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 44--61 .- ISBN: 9788393384303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13784] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[181] Information management systems in supporting decisions / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 62--81 .- ISBN: 9788393384303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13785] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[182] Error identification and reliability analysis in product design / Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Andrzej Miliszewski
// W: Toyotarity. Production factors : monography / ed. by S. Borkowski, P. Sygut .- Dniepropetrovsk : Published by Yurii V. Makovetsky, 2011 - s. 73--88 .- ISBN: 9789661507738
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14348] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[183] Business intelligence as a tool for knowledge management in SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Contemporary and future trends in management / ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, A. Walaszczyk .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2011 - s. 93--105 .- ISBN: 9788372834317
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15304] [data modyf: 29-04-2013 11:14]
[184] Koncepcja badań relacji pomiędzy parkami naukowo-technologicznymi, parkami technologicznymi i przynależnymi firmami w oparciu o ekonomiczne modele przedsiębiorstw / Patrycja Nowicka, Katarzyna Skrzypek, Maciej Dzikuć
// W: Pneuma ekologii : monografia .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2011 - s. 154--161 .- ISBN: 139788393216673
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13087] [data modyf: 26-11-2015 12:50]
[185] Examples of system applications / Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek, Grzegorz Maniarski
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 108--132 .- ISBN: 9788393384303 .- Tekst w jęz. polskim
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13787] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[186] Kształtowanie struktury pierwotnej stopów miedzi pod wpływem oddziaływań zewnętrznych / Adam Bydałek(*), A. Bydałek, M. Czyż, K. Najman, Paweł Schlafka
// W: Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy / red. S. Pietrowski .- Katowice : Archives of Faundry Engineering, 2011 - s. 49--60 .- ISBN: 9788392926610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18445] [data modyf: 01-12-2016 12:06]
[187] Geographical information systems / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Maciej Dzikuć, Katarzyna Skrzypek
// W: Dominanty sozoglobalistyki / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2010 - s. 131--137 .- ISBN: 139788392510895
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12208] [data modyf: 23-11-2015 14:18]
[188] Budżet zadaniowy jako narzędzie bezpieczeństwa finansów publicznych / Anna Saniuk, Roman Stryjski
// W: Prolegomena bezpieczeństwa publicznego = Razmyslenija o publicnoi bezopasnosti = Consideration about the public safety / red. nauk. T. Zaborowski .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2010 - s. 33--39 .- ISBN: 97883899320607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12146] [data modyf: 22-07-2010 12:15]
[189] Narzędzia wspomagania decyzji w planowaniu realizacji zleceń produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Zarządzanie wiedzą : skuteczne metody i rozwiązania aplikacyjne / red. nauk. M. Morawski .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2010 - s. 89--104 .- ISBN: 9788388991189
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12628] [data modyf: 03-02-2011 12:04]
[190] Wybrane zaganienia z optymalizacji procesów topnienia miedzi i jej stopów / Adam Bydałek(*)
// W: Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach / S. Pietrowski .- Katowice : Archives of Faundry Engineering, 2010 - s. 21--41 .- ISBN: 9788392926610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18446] [data modyf: 01-12-2016 12:27]
[191] Assessment of SME personnel usefulness - case study / Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos
// W: Challenges in enterprise management of today / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009 - (Monograph) - s. 47--57 .- ISBN: 9788372833235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11438] [data modyf: 02-11-2009 16:04]
[192] Methodology of the ERP system inproving in manufacturing enterprises / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak
// W: Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009 - (Monograph) - s. 23--30 .- ISBN: 9788372833228
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11439] [data modyf: 02-11-2009 16:15]
[193] Production orders planning in a network of small and medium-sized enterprises / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009 - (Monograph) - s. 31--38 .- ISBN: 9788372833228
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11440] [data modyf: 02-11-2009 16:18]
[194] Implementation of innovative project in SME - decision process model / Justyna Patalas-Maliszewska, Eryk Szwarc
// W: Challenges in enterprise management of today / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009 - (Monograph) - s. 89--97 .- ISBN: 9788372833235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11511] [data modyf: 27-11-2009 13:11]
[195] Systemy doradcze w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami / Wojciech Babirecki
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / pod red. R. Knosali .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009 - s. 32--40 .- ISBN: 9788392379775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10852] [data modyf: 03-02-2009 13:05]
[196] Rola instytucji badawczo-rozwojowych w kształtowaniu innowacyjności firm / Roman Kielec, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / pod red. R. Knosali .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009 - s. 493--501 .- ISBN: 9788392379775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10853] [data modyf: 03-02-2009 13:11]
[197] Komputerowe wspomaganie wyboru sekwencji montażu a metody sieciowe / Taras Nahirnyy, Michał Sąsiadek
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / pod red. R. Knosali .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009 - s. 200--205 .- ISBN: 9788392379775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10855] [data modyf: 03-02-2009 13:31]
[198] Pakiet Matlab w klasycznej metodzie problemowego nauczania / Mirosław Adamczyk
// W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 95--107 .- ISBN: 9788374812689
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11331] [data modyf: 07-10-2009 10:13]
[199] Geograficzne systemy informacyjne / Katarzyna Skrzypek, Maciej Dzikuć, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Aporie ekologii pogranicza : monografia / red. nauk. W. Wawrzyniec, T. Zaborowski .- Zielona Góra : ZWSHiFM, 2009 - s. 360--365 .- ISBN: 9788389932051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11348] [data modyf: 19-11-2015 10:34]
[200] Dobór wielodyscyplinarnych zespołów roboczych w inżynierii współbieżnej / Ilona Wojdarska, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania .- Kraków : AGH. Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 2009 - s. 233--238 .- ISBN: 978837464248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11442] [data modyf: 03-11-2009 15:08]
[201] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Monika Cicha
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. R. Bzdyra . T. 4 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009 - s. 183--190 .- ISBN: 9788373651906
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11588] [data modyf: 07-01-2010 10:53]
[202] Analiza kosztów pośrednich w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem / Waldemar Woźniak
// W: Ekonomiczne, społeczne i techniczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse , zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2009 - s. 57--64 .- ISBN: 9788388991158
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11872] [data modyf: 07-04-2010 09:32]
[203] A method of computer aided design for assembly / Michał Sąsiadek, Ryszard Rohatyński
// W: Design methods for industrial practice / ed. by R. Rohatyński, P. Poślednik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 119--126 .- ISBN: 9788374811897
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10430] [data modyf: 19-09-2008 13:18]
[204] Project task flow optimization and departmental flow analysis using design structure matrix and genetic algorithm / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Design methods for industrial practice / ed. by R. Rohatyński, P. Poślednik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 287--294 .- ISBN: 9788374811897
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10432] [data modyf: 19-09-2008 13:24]
[205] Management competence / Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Sławomir Kukla, Irene Krebs
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos .- Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2008 - (Reiche Hochschulschriften ; 25) - s. 11--31 .- ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11241] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[206] Innovations / Sławomir Kłos, Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Janusz Mleczko, Aleksander Moczała
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos .- Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2008 - (Reiche Hochschulschriften ; 25) - s. 35--64 .- ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11242] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[207] Organization structure trends / Józef Matuszek, Milan Gregor, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos .- Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2008 - (Reiche Hochschulschriften ; 25) - s. 67--88 .- ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11243] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[208] Komputerowe wspomaganie zarządzania Wydziałem Ołowiu przedsiębiorstwa branży hutniczej / Wojciech Babirecki, Ryszard Gołąbek, Taras Nahirnyy
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie / red. R. Knosala . T. 1 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008 - s. 15--25 .- ISBN: 9788392379737
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[209] Reorganizacja rzeczywistego procesu przemysłowego z wykorzystaniem macierzy zależności i algorytmu ewolucyjnego / Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie / red. R. Knosala . T. 1 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008 - s. 541--549 .- ISBN: 9788392379737
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[210] Rejestracja produkcji na przykładzie wybranego systemu ERP / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Narzędzia informatyczne wspomagające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw / red. R. Stryjski, S. Saniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 15--31 .- ISBN: 9788374811996
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10626] [data modyf: 27-11-2008 12:26]
[211] Weryfikacja zleceń produkcyjnych ze względu na ograniczenia finansowe / Anna Saniuk
// W: Narzędzia informatyczne wspomagające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw / red. R. Stryjski, S. Saniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 65--90 .- ISBN: 9788374811996
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10628] [data modyf: 27-11-2008 12:35]
[212] Prognozowanie wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwie w oparciu o system informatyczny ERP / Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. nauk. M. Kopczewski . T. 3 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2008 - s. 269--274 .- ISBN: 9788373651609
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10678] [data modyf: 16-12-2008 11:52]
[213] Wpływ wdrożenia systemu ERP na wartość przedsiębiorstwa produkcyjnego / Sławomir Kłos, Anna Saniuk
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2008 - s. 17--26 .- ISBN: 9788388991134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11057] [data modyf: 24-04-2009 13:23]
[214] Finansowanie przedsiębiorstw produkcyjnych środkami Unii Europejskiej jako czynnik innowacyjności / Anna Saniuk, Maja Kiba-Janiak
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2008 - s. 123--130 .- ISBN: 9788388991134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11063] [data modyf: 24-04-2009 14:00]
[215] Knowledge management in SME in the Lubuskie province / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Information and knowledge in innovate enterprise / ed. J. Lewandowski, S. Kopera, J. Królikowski .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007 - (Monograph) - s. 81--87 .- ISBN: 9788372832436
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9608] [data modyf: 12-12-2007 13:04]
[216] Production flow planning in a network of geographically distributed enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Process management in production systems / ed. J. Lewandowski, I. Jałmużna .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007 - (Monograph) - s. 127--134 .- ISBN: 9788372832429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[217] Data analysis based framework for ERP system evaluation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Process management in production systems / ed. J. Lewandowski, I. Jałmużna .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007 - (Monograph) - s. 227--234 .- ISBN: 9788372832429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9610] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[218] Usprawnienie procesów przepływu informacji w aspekcie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego / Grzegorz Dworecki, Sławomir Kłos
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. M. Kopczewski . T. 2 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2007 - s. 61--71 .- ISBN: 9788373651296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9391] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[219] Metodologia oceny inwestowania w kapitał ludzki na przykładzie dużych przedsiębiorstw / Marzena Jabkowska, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. M. Kopczewski . T. 2 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2007 - s. 95--104 .- ISBN: 9788373651296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9392] [data modyf: 27-09-2007 12:43]
[220] Logistyka transportu - wybrane aspekty z zakresu wykorzystania ładowności / Adrian Kowalczyk, Waldemar Woźniak
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. M. Kopczewski . T. 2 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2007 - s. 153--161 .- ISBN: 9788373651296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9393] [data modyf: 27-09-2007 12:44]
[221] Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji procesu remontu maszyn / Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej / red. W. Waszkielewicz .- Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych AGH, 2007 - s. 194--201 .- ISBN: 9788374641531
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9607] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[222] Potencjalne korzyści i problemy wdrożenia systemów klasy ERP / Agnieszka Katafiasz, Sławomir Kłos
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / red. S. Kłos, J. Patalas .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 23--32 .- ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[223] Gospodarka remontowa w systemie SAP R/3 / Dawid Kesling, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / red. S. Kłos, J. Patalas .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 33--41 .- ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[224] Koncepcja kalkulacji kosztu własnego wyrobu na przykładzie przedsiębiorstwa o gniazdowym charakterze produkcji / Justyna Kowalska, Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / red. S. Kłos, J. Patalas .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 43--50 .- ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9678] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[225] Proces zarządzania relacjami z klientem w centrum transferu technologii jednostki edukacyjnej za pomocą Visma CRM / Luiza Kubalewska, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / red. S. Kłos, J. Patalas .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 51--62 .- ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[226] Metoda uzyskania czasu wykonania wyrobu na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego / Mariusz Michałowski, Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / red. S. Kłos, J. Patalas .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 73--83 .- ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[227] Prognozowanie sprzedaży podstawą w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Magdalena Prościńska, Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / red. S. Kłos, J. Patalas .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 85--89 .- ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9682] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[228] Informatyczne technologie wspomagające zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Dawid Woźniak, Sławomir Kłos
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / red. S. Kłos, J. Patalas .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 91--102 .- ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[229] Zarządzanie dokumentacją techniczną w niewielkim przedsiębiorstwie produkcyjnym / Wojciech Babirecki, Michał Litwin
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 7--16 .- ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9684] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[230] Zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego wzbogacania rudy miedzi na wybranym przykładzie przemysłowym / Roman Kielec, Anna Wincza
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 81--100 .- ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9687] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[231] Metodyka poprawy efektywności wdrożenia systemu ERP w obszarze gospodarki materiałowej / Sławomir Kłos
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 101--112 .- ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9688] [data modyf: 24-01-2008 13:26]
[232] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 151--158 .- ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9692] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[233] Określanie warunków płatności w narzędziach wspomagania procesu podejmowania decyzji / Anna Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 175--184 .- ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[234] Zastosowanie analizy sieciowej do reorganizacji procesu remontowo-obsługowego / Tomasz Scheritz, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 195--202 .- ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9696] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[235] Szacowanie kosztów produków na zamówienie / Anna Saniuk
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janik .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2007 - s. 48--55 .- ISBN: 9788388991110
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10258] [data modyf: 26-06-2008 17:22]
[236] Methodology of CAD and ERP systems integration for project-driven manufacturing / Sławomir Kłos
// W: Virtual design and automation : new trends in collaborative product design / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2006 - s. 405--413 .- ISBN: 8371432283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8375] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[237] Modeling elektrohydraulic elements with the use of artificial neural networks and virtual reality / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman
// W: Virtual design and automation : new trends in collaborative product design / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2006 - s. 485--491 .- ISBN: 8371432283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[238] Modeling of haptic joystick with magneto-rheological fluids to control of virtual model of electro-hydraulic servo drive / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Mirosław Adamczyk
// W: Virtual design and automation : new trends in collaborative product design / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2006 - s. 493--500 .- ISBN: 8371432283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8377] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[239] An approach to evaluation of EPR system implementation / Sławomir Kłos, Jerzy Mutwil
// W: Production engineering : computer science driven production engineering / ed. J. Jakubowski, B. Franczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 73--84 .- ISBN: 8374810343
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8508] [data modyf: 26-09-2006 10:31]
[240] The prediction value of criteria of ERP system efficiency in small and medium size enterprises (SMES) / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa
// W: Production engineering : computer science driven production engineering / ed. J. Jakubowski, B. Franczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 93--102 .- ISBN: 8374810343
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[241] Theory of constraints in production planning / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Production engineering : computer science driven production engineering / ed. J. Jakubowski, B. Franczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 111--119 .- ISBN: 8374810343
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[242] Planning and selection of optimal assembly sequence / Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek
// W: Design methods for practice / ed. R. Rohatyński, P. Poślednik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 221--226 .- ISBN: 8374810459
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[WZCZ-8521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[243] A framework of renewal of faulty business processes in a manufacturing company / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Irene Krebs
// W: Informationsgesellschaft und Kultur : Internet - Globale Kommunikation - Identität / Hg. A. Kiepas, U. Żydek-Bednarczuk .- Berlin : Trafo verlag, 2006 - (Network - Cultural Diversity and New Media ; Vol. 5) - s. 135--147 .- ISBN: 3896265717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7969] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[244] Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wskaźników produktywności / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : zbiór prac / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006 - s. 655--662 .- ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7971] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[245] Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : zbiór prac / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006 - s. 367--374 .- ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[246] Wariantowanie sekwencji montażu wspomagane komputerowo / Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : zbiór prac / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006 - s. 435--443 .- ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7973] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[247] Komputerowo wspomagane zarządzanie przedsiębiorstwem / Sławomir Kłos
// W: Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 9--80 .- ISBN: 8374810017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8234] [data modyf: 04-04-2006 08:59]
[248] System Rekord.ERP - rejestracja produkcji / Krzysztof Bzdyra, Sławomir Kłos
// W: Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 81--104 .- ISBN: 8374810017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8235] [data modyf: 04-04-2006 09:02]
[249] Weryfikacja zleceń produkcyjnych ze względu na ograniczenia finansowe / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 163--190 .- ISBN: 8374810017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8237] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[250] Koncepcja karty pomiaru kapitału intelektualnego - ujęcie procesowe / Justyna Patalas-Maliszewska, Jerzy Mutwil
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji / red. J. Matuszek .- Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006 - s. 203--214 .- ISBN: 8389086441
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8583] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[251] Rola węgla w procesach topienia stopów miedzi / Adam Bydałek
// W: Polska metalurgia w latach 2002-2006 / red. K. Świątkowski .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2006 - s. 341--347 .- ISBN: 8391015947
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8594] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[252] Optimization project task structure using design structure matrix and evolutionary algorithm / Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu / red. J. T. Duda, W. Waszkielewicz .- Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych, 2006 - s. 250--256 .- ISBN: 8374640960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[253] Komputerowe wspomaganie produkcji poprzez monitoring linii produkcyjnej / Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu / red. J. T. Duda, W. Waszkielewicz .- Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych, 2006 - s. 289--295 .- ISBN: 8374640960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[254] Macierz zależności i algorytm ewolucyjny w planowaniu procesów produkcyjnych / Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja / red. J. Mutwil, J. Jakubowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 109--122 .- ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8690] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[255] Proces doboru systemu ERP dla przedsiębiorstwa sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja / red. J. Mutwil, J. Jakubowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 123--132 .- ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8691] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[256] Bezpieczne rozwiązania układowe wykorzystywane w automatyzacji procesów produkcyjnych / Marek Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja / red. J. Mutwil, J. Jakubowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 133--144 .- ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8692] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[257] System szacowania kosztów w procesie negocjacji warunków realizacji zleceń produkcyjnych / Anna Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja / red. J. Mutwil, J. Jakubowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 145--158 .- ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8693] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[258] Virtual reality based approach to educational mechanical engeneering, VR-desktop realization / Julian Jakubowski, Sławomir Kłos, Paweł Kużdowicz
// W: Virtual design and automation / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, 2005 - s. 407--414 .- ISBN: 8371432011
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[259] Ocena efektywności wdrożeń systemów klasy ERP w MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Roman Stryjski
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. E. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005 - s. 241--249 .- ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[260] Nowa metoda wariantowania sekwencji montażu dla projektowania współbieżnego / Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. E. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005 - s. 320--327 .- ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7082] [data modyf: 08-02-2005 09:17]
[261] Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym w ujęciu dynamicznych wskaźników ekonomicznych / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. E. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005 - s. 643--649 .- ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7085] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[262] Procedura oceny realizowalności projektów w przedsiębiorstwie o zdeterminowanej strukturze procesów biznesowych / Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / red. E. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005 - s. 588--597 .- ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7102] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[263] Zarządzanie procesem produkcyjnym w zintegrowanym łańcuchu dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach / Josef Basl, Julian Jakubowski, Sebastian Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia / red. J. Jakubowski, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 31--40 .- ISBN: 8389712539
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7520] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[264] System ERP jako narzędzie do usprawniania procesów biznesowych przedsiębiorstwa / Sławomir Kłos
// W: Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia / red. J. Jakubowski, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 59--70 .- ISBN: 8389712539
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7523] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[265] Wybrane aspekty inżynierii kosztów do oceny opłacalności produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach / Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia / red. J. Jakubowski, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 113--120 .- ISBN: 8389712539
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7527] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[266] Wdrażanie systemów klasy ERP w MSP. Model procesu decyzyjnego / Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak
// W: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi / red. M. Fertsch, S. Trzcieliński .- Poznań : Politechnika Poznańska, 2005 - (Monografia) - s. 73--79 .- ISBN: 8392225716
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7534] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[267] SWZ ( System Weryfikacji Zleceń) / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Systemy wspomagania inżynierii zarządzania .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005 - s. 63--87 .- ISBN: 8373650911
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7942] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[268] System Rekord. ERP - studium przypadku / Krzysztof Bzdyra, Sławomir Kłos
// W: Systemy wspomagania inżynierii zarządzania .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005 - s. 199--223 .- ISBN: 8373650911
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7945] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[269] Planowanie produkcji w warunkach ograniczeń finansowych / Anna Saniuk
// W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa * .- Kraków : AGH. Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 2005 - s. 221--231 .- ISBN: 8374640355
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8882] [data modyf: 09-03-2007 14:23]
[270] Finansowe aspekty podejmowania zleceń produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Józef Matuszek, Anna Saniuk, Zbigniew Banaszak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. R. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004 - s. 119--125 .- ISBN: 8320429528
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6216] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[271] System komputerowo wspomaganego planowania produkcji w warunkach ograniczeń zasobowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sebastian Saniuk, Wojciech Muszyński, Anna Saniuk
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. R. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004 - s. 395--404 .- ISBN: 8320429528
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6218] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[272] Problem planowania przepływu produkcji w sieci kooperujących przedsiębiorstw w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo / red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004 - s. 29--36 .- ISBN: 8388327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[273] Finansowe ograniczenia w doborze zleceń produkcyjnych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo / red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004 - s. 227--236 .- ISBN: 8388327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[274] Wybrane badania przedmiotowe i rozwiązania eksperymentalne / Roman Stryjski, Michał Małecki, Andrzej Szablewski
// W: Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki / red. Z. Kierzkowski .- Warszawa - Poznań : Sorus, 2004 - s. 215--221 .- ISBN: 8387133647
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7769] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[275] Implementation of the dependency matrix in the assembly process planning / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Computer integrated manufacturing : advanced design and management / red. B. Skołud , D. Krenczyk .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003 - s. 460--467 .- ISBN: 8320428505
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[276] How to improve the implementation of ERP? / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Project driven manufacturing .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003 - s. 110--121 .- ISBN: 8320428939
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[277] Wariantowanie realizacji zleceń w warunkach ograniczeń zasobowych / Sławomir Kłos, Josef Basl
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003 - s. 538--545 .- ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5450] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[278] Sprawdzanie płynności finansowej zleceń produkcyjnych / Józef Matuszek, Anna Saniuk
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003 - s. 80--87 .- ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5452] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[279] Porównanie metod planowania procesów projektowo-realizacyjnych / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003 - s. 316--323 .- ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5454] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[280] Weryfikacja zleceń remontowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy ograniczonych środkach finansowych / Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003 - s. 682--688 .- ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[281] Wariantowanie zleceń produkcyjnych ze względu na koszt w funkcji czasu / Józef Matuszek, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości / red. J. Lewandowski .- Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003 - (Monografie) - s. 339--347 .- ISBN: 8372831076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6611] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[282] Weryfikacja zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczonej dostępności środków pieniężnych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości / red. J. Lewandowski .- Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003 - (Monografie) - s. 404--411 .- ISBN: 8372831076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6615] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[283] Modelowanie procesów biznesowych / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : V Konferencja .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002 - s. 511--520 .- ISBN: 8320426324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3126] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[284] Algorytm weryfikacji opłacalności demontażu elementów samochodowych / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : V Konferencja .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002 - s. 491--499 .- ISBN: 8320426324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3127] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[285] Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej ze względu na rzeczywisty koszt produkcji / Anna Saniuk, Wojciech Muszyński, Sebastian Saniuk
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2002 - s. 289--296 .- ISBN: 8372830606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[286] Węgiel w procesach ekstrakcji żużlowej miedzi i jej stopów / Adam Bydałek
// W: Polska metalurgia w latach 1998-2002 / red. K. Świątkowski . T. 2 .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2002 - s. 92--97 .- ISBN: 8391015920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5550] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[287] Napruzenij stan i rozpodil domisok u pivprostori z pokrittjam iz urachuvannjam pripoverchnevoj neodnoridnosti / Taras Nahirnyy
// W: Modeljuvannja ta informacijni technologij .- Kijv : Nacional'na Akademija Nauk Ukraini, 2002 - (Zbirnik Naukovih Prac ; vyp. 15) - s. 15--22
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5593] [data modyf: 28-02-2003 12:32]
[288] Ein logistikmodell eines virtuellen unternehmen / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos
// W: Computer integrated manufacturing. Vol. 1 : proceedings of the International Conference CIM 2001 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001 - s. 26--35 .- ISBN: 8320426405
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2085] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[289] Eine konzeption eines organiesierten autorecycling in Polen / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Computer integrated manufacturing. Vol. 1 : proceedings of the International Conference CIM 2001 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001 - s. 36--44 .- ISBN: 8320426405
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2086] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[290] Applying system families concept to design of data acquisition module for CIM / Kamil Politowicz, Tomasz Borowiecki, Silva Robak
// W: Computer integrated manufacturing. Vol. 2 : proceedings of the International Conference CIM 2001 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001 - s. 106--110 .- ISBN: 8320426405
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2090] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[291] Artificial evolution in design process optimization / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec
// W: Computer integrated manufacturing. Vol. 2 : proceedings of the International Conference CIM 2001 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001 - s. 139--150 .- ISBN: 8320426405
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2091] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[292] Constraint logic programming approach for dynamic traffic signal control / Kelwyn A. D'Souza, Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak
// W: Management and Control of Production and Logistics (MCPL 2000). T. 2 : : A Proceedings volume from the 2nd IFAC/IFIP/IEEE Conference .- Oxford : Elsevier Science, 2001 - s. 897--902 .- ISBN: 0080436218
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5339] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[293] Planowanie przepływów materiałowych w systemie recyklingu samochodów osobowych / Mariusz Mądry, Waldemar Woźniak, Zbigniew Banaszak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : IV Konferencja .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001 - s. 76--88 .- ISBN: 8320426324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2081] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[294] Metoda klasyfikacji i szacowania kosztów demontażu samochodów do szybkiej wyceny zamawianej części odzyskiwanej z wraku samochodowego / Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : IV Konferencja .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001 - s. 340--348 .- ISBN: 8320426324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2082] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[295] Obsługa zleceń w przedsiębiorstwie wirtualnym / Sławomir Kłos
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : IV Konferencja .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001 - s. 343--348 .- ISBN: 8320426324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2084] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[296] Metody obliczania kosztów wytwarzania produktów / Anna Saniuk
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, 2001 - s. 371--381
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2285] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[297] Systemy informatyczne zintegrowanego zarządzania produkcją / Josef Basl
// W: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001 - s. 11--32 .- ISBN: 8385911375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4986] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[298] Zarządzanie TPP / Józef Matuszek, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Janusz Szymura, Arkadiusz Szczotka, Waldemar Woźniak
// W: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001 - s. 33--104 .- ISBN: 8385911375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4987] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[299] Zarządzanie operacjami / Tomasz Borowiecki
// W: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001 - s. 183--197 .- ISBN: 8385911375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4992] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[300] Języki kwerend / Iwona Pająk
// W: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001 - s. 257--279 .- ISBN: 8385911375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4996] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[301] Planowanie przepływu produkcji w przedsiębiorstwie wirtualnym / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : III konferencja .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2000 - s. 295--300 .- ISBN: 8320425131
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1703] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[302] Określanie kosztów odzyskiwania używanych elementów samochodowych (w krajowym zorganizowanym systemie recyklingu samochodów) / Waldemar Woźniak
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji. T.1 .- Łódź : Wydaw. "Elipsa", 2000 - s. 567--578 .- ISBN: 8388719009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2123] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[303] Lokal'na neodnoridnist' ta micnist' roztjagnutogo saru v proceci difizijnogo nasicennja / Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina
// W: Matematicni problemi mechaniki neodnoridnich struktur . T. 1 .- L'viv : Institut prikladnich problem mechaniki i matematiki, 2000 - s. 54--57 .- ISBN: 9660217102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4959] [data modyf: 05-04-2002 09:40]
[304] Matematicne modeljuvanija ta doslidzennja vplivy temperaturi na lokal'nu neodnoridnist' saru / Taras Nahirnyy, K. A. Cervinka
// W: Matematicni problemi mechaniki neodnoridnich struktur . T. 1 .- L'viv : Institut prikladnich problem mechaniki i matematiki, 2000 - s. 91--94 .- ISBN: 9660217102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4960] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[305] Robust control of repetitive production : self-synchronization approach / Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak, Waldemar Woźniak
// W: Computer integrated manufacturing. Vol. 1 : proceedings of the International Conference CIM '99 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1999 - s. 262--267 .- ISBN: 8320424097
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1705] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[306] Szybka weryfikacja zleceń w warunkach wieloasortymentowej produkcji powtarzalnej / Dariusz Gattner, Sławomir Kłos, Bożena Skołud
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : II konferencja .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1999 - s. 80--85 .- ISBN: 8320423848
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[307] Algebraiczna metoda harmonogramowania cyklicznego / Sławomir Kłos, Bożena Skołud, Zbigniew Banaszak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : II konferencja .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1999 - s. 185--194 .- ISBN: 8320423848
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1702] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[308] Computer aided scheduling of repetitive production / Sławomir Kłos, Bożena Skołud, Jarosław Stańczyk
// W: Knowledge-Based Software Engineering : Proceedings of the Third Joint Conference .- Amsterdam : IOS Press, 1998 - (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications ; 48) - s. 317--320 .- ISBN: 9051994176
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1721] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[309] Thermodynamical models of continual description of the coupled processes in thin-film systems / Taras Nahirnyy, Ja. I. Burak
// W: Trends in continuum physics : TRECOP '98 .- Singapore : World Scientific Publishing, 1998 - s. 263--276 .- ISBN: 981023760X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4958] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[310] Wprowadzenie / Mirosław Adamczyk, Renata Kasperska
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - s. 9--44 .- ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[311] Tworzywa węglowe nasycone metalami / Tadeusz Szmigielski
// W: Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne / red. E. Krasicka-Cydzik .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995 - s. 49--87
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8353] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[312] Programowanie w assemblerze 8080A / Janusz Szajna
// W: Technika komputerowa : materiały szkoleniowe : wariant B .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985 - s. 19--38
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10887] [data modyf: 11-02-2009 10:34]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Effect of Knowledge Sharing Using Customer Relationship Management Systems in Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2019, Vol. 26, no. 1, s. 1--6, ISSN: 1330-3651, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Creation of New Products, Knowledge Sharing, Polish Manufacturing Company
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17559/TV-20150323135944         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-23708] [data modyf: 20-02-2019 11:51]
[2] An Approach to Supporting the Selection of Maintenance Experts in the Context of Industry 4.0 / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Applied Sciences .- 2019, Vol. 9, s. 1--16, ISSN: 2076-3417, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: competence, decision support, maintenance expert
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/app9091848
[AWCZ-24057] [data modyf: 06-05-2019 17:35]
[3] Integrated Analytical and Measurement System for the Evaluation of the Properties of Cast Metals and Alloys / Szymon Biernat, Adam Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2019, Vol. 19, iss. 1, s. 13--18, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: application of information technology, brass, foundry industry, hardness, information technology, solidification process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.24425/afe.2018.125184         Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-23999] [data modyf: 10-04-2019 12:39]
[4] Classification of Manufacturing Enterprises in Terms of Their Innovation Level Based on the Decision Tree Model / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Magdalena Wojciech, Sławomir Kłos // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2019, T. 20, z. 4, cz. 1, s. 157--173, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: automotive industry, decision trees, innovation, innovative enterprise, random forests
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-24124] [data modyf: 31-05-2019 08:35]
[5] The use of Plackett-Burman plans and the analysis of expert opinions, in order to assess the significance of controllable parameters of the plasma cutting process / Eugene Feldshtein, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Anatol Kałasznikow, Krzysztof Andrzejewski // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability .- 2018, Vol. 20, no. 3, s. 443--449, ISSN: 1507-2711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cięcie plazmowe, cutting parameters, method for the analysis of expert opinions, metoda Placketta-Burmana, metoda analizy opinii ekspertów, parametry cięcia, plasma cutting, the Plackett-Burman method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.17531/ein.2018.3.13         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-22750] [data modyf: 15-05-2018 12:08]
[6] On the Hybrid Effects of Alumina, Silicon Carbide, and Carbon Ultrafine Additives, Used in the Optimization of Sintered MMCs Properties / Eugene Feldshtein, Larisa N. Dyachkova, Justyna Patalas-Maliszewska, Krzysztof Adamczuk // Advanced Engineering Materials .- 2018, s. 1--8, ISSN: 1438-1656, , eISSN: 1527-2648, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1002/adem.201800703         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-23156] [data modyf: 01-10-2018 12:12]
[7] Real-Time Trajectory Generation Methods for Cooperating Mobile Manipulators Subject to State and Control Constraints / Iwona Pająk // Journal of Intelligent and Robotic Systems .- 2018, s. 1--20, ISSN: 0921-0296, , eISSN: 1573-0409, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cooperative manipulation, Multiple mobile robots, Trajectory generation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10846-018-0878-5         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-23368] [data modyf: 27-11-2018 13:59]
[8] Determination of the Technological Parameters Process for Continuously Cast Brass Ingot / Adam Bydałek, P. Kwaśniewski, Paweł Schlafka, W. Wołczyński, K. Najman // Archives of Foundry Engineering .- 2018, Vol. 18, iss. 1, s. 9--14, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Brass, Continuous casting, Recycling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-22738] [data modyf: 11-05-2018 13:16]
[9] Macierzowa metoda planowania przedsięwzięć technicznych w budowie maszyn / Roman Kielec, Michał Sąsiadek // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2018, nr 2, s. 6--10, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: budowa maszyn, coupling matrix, macierz sprzężeń, mechanical engineering, planning, planowanie, project management, zarządzanie projektem
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22858] [data modyf: 13-06-2018 09:14]
[10] Analysis of multicriteria optimisation in the decopperisation process of flash smelting slags / Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek(*) // Archives of Foundry Engineering .- 2018, Vol. 18, iss. 2, s. 131--136, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Calcium fluoride, Decopperisation, Flash slag, Viscosity of slag
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-22892] [data modyf: 26-11-2018 10:27]
[11] System informatyczny wspomagający ocenę wiedzy pracowników na przykładzie działu serwisowego / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska // e-mentor: dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową .- 2018, nr 1, s. 63--73, ISSN: 1731-6758, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15219/em73.1340
[AWCZ-22952] [data modyf: 18-07-2018 10:56]
[12] Analysis of Slag Activity on Corrosion of Ceramic Materials in a Slurry Furnace / Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek(*), B. Basiura // Archives of Foundry Engineering .- 2018, Vol. 18, iss. 3, s. 95--100, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Ceramic material, Copper, Flash furnace slag, Furnace lining, Refractory corrosion
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.24425/123609         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-23016] [data modyf: 07-11-2018 10:16]
[13] Analiza złożoności konstrukcji wyrobu z uwzględnieniem zasad DfA / Michał Sąsiadek, Roman Kielec // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2018, nr 3, s. 19--23, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza złożoności, complexity analysis, design for assembly, product simplifi cation, projektowanie dla montażu, uproszczenie wyrobu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23017] [data modyf: 27-08-2018 10:45]
[14] Optimisation of a Production System in the Process of Remelting of Post-Reduction Slag by Applying New Physical and Chemical Conditions / Adam Bydałek, W. Wołczyński, Maciej Wędrychowicz, M. Holtzer, B. Basiura, P. Palimąka // Archives of Foundry Engineering .- 2018, Vol. 18, iss. 4, s. 5--8, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Decopperisation, Flash smelting slag, Optimisation, Product Development, Quality Management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-23255] [data modyf: 02-11-2018 13:18]
[15] Complex Reagent Efficiency in Reduction of Copper from the Slags in Conditions of the Smelter & Refinery Plant - Głogów / Waldemar Wołczyński, P. Migas, Adam Bydałek, K. Najman, C. Senderowski, P. Kwapisiński // Archives of Foundry Engineering .- 2018, Vol. 18, iss. 3, s. 86--90, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: complex reagent, copper droplets, post-processing slag, solidification process, thermo-chemical treatment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.24425/123607         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-23257] [data modyf: 02-11-2018 17:30]
[16] Challenges of industry 4.0 for production enterprises functioning within Cyber Industry Networks / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Management Systems in Production Engineering .- 2018, Vol. 26, iss. 4, s. 212--216, ISSN: 2299-0461, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), industry 4.0, production flow planning, small and medium production enterprises, the platform for exchanging production capacity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/mspe-2018-0034         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-23377] [data modyf: 18-02-2019 15:34]
[17] Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych w innowacyjnych projektach na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. / Kamil Leksycki, Roman Kielec // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego .- 2018, nr 51/2, s. 207--220, ISSN: 2450-7733, , eISSN: 2300-4096, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), genetic algorithm (GA), innovative project management, management of multidisciplinary team, test osobowości Myers-Briggs (MBTI), zarządzanie innowacyjnym projektem, zarządzanie zespołem multidyscyplinarnym
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-18
[AWCZ-23454] [data modyf: 07-01-2019 09:18]
[18] Mathematical Modeling of the Coupled Processes in Nanoporous Bodies / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // Acta Mechanica et Automatica .- 2018, Vol. 12, no. 3, s. 196--203, ISSN: 1898-4088, , eISSN: 2300-5319, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Continual Model, Coupled Processes, Nanomaterial, Size Effects, Thermoelastic Body
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.2478/ama-2018-0030         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-23497] [data modyf: 09-01-2019 11:44]
[19] An evaluation of the effectiveness of applying the MES in a maintenance departament - a case study / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska // Foundations of Management. International Journal .- 2018, Vol. 10, iss. 1, s. 257--270, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MES, case study, effectiveness, maintenance department
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23573] [data modyf: 20-02-2019 09:56]
[20] A model for assessing the level of automation of a maintenance departament using artificial neural network / Daniel Halikowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska // Applied Computer Science .- 2018, Vol. 14, no. 4, s. 70--80, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: artificial neural network, maintenance dapartament, manufacturing companies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.23743/acs-2018-30
[AWCZ-23574] [data modyf: 24-01-2019 14:35]
[21] The predictive maintenance concept in the maintenance departament of the "Industry 4.0" production enterprise / Duc Tran Anh, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek // Foundations of Management. International Journal .- 2018, Vol. 10, iss. 1, s. 283--291, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Industry 4.0, maintenance, maintenance department, manufacturing company, predictive maintenance, production process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.2478/fman-2018-0022         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-23707] [data modyf: 20-02-2019 10:02]
[22] Influence of the Impact of Slurry Slag from a Single-Stage Process of Copper Production on the Exploitation of Ceramic Materials / Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek // American Journal of Earth Science and Engineering .- 2018, Vol. 1, no. 1, s. 33--37 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ceramic material, single-stage process of obtaining copper, slurry slag
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22715] [data modyf: 07-05-2018 12:37]
[23] Database of Materials for the Evaluation of the Impact of Harmful Substances in Metallurgical Processes / Szymon Biernat, Adam Bydałek(*) // International Journal of Engineering Management .- 2018, Vol. 2, iss. 3, s. 76--80, ISSN: 2640-1525, , eISSN: 2640-1568, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: counteraction, environmental protection, management, protection, toxicity of the substance
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.11648/j.ijem.20180203.14
[AWCZ-24004] [data modyf: 10-04-2019 12:31]
[24] Point-to-Point Collision-Free Trajectory Planning for Mobile Manipulators / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // Journal of Intelligent and Robotic Systems .- 2017, Vol. 85, iss. 3-4, s. 523--538, ISSN: 0921-0296, , eISSN: 1573-0409, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Control constraints, Mobile manipulator, Point-to-point task, Trajectory planning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10846-016-0390-8
[AWCZ-20171] [data modyf: 27-11-2018 13:55]
[25] Copper droplets agglomeration / coagulation in the conditions similar to industrial ones / W. Wołczyński, A. Sypień, P. Migas, Adam Bydałek // Archives of Metallurgy and Materials .- 2017, Vol. 62, no. 1, s. 289--296, ISSN: 1733-3490, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: coagulation, copper droplets, post-processing slag, thermo-chemical treatment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1515/amm-2017-0043         Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[AWCZ-21827] [data modyf: 24-10-2017 12:40]
[26] Analysis of the possibility of calculating the charges on the example of brasses / S. Biernat, Adam Bydałek, W. Wołczyński, K. Najman // Archives of Metallurgy and Materials .- 2017, Vol. 62, no. 4, s. 2165--2170, ISSN: 1733-3490, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: alloy, batch, brass, calculating, quality management castings
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1515/amm-2017-0319         Cytowania wg Scopus: 2 [17-06-2019]
[AWCZ-22296] [data modyf: 01-02-2018 14:15]
[27] The decopperization and coagulation by use the carbon-n-ox method / Adam Bydałek, P. Migas, W. Wołczyński, Joanna Karwan-Baczewska // Archives of Metallurgy and Materials .- 2017, Vol. 62, no. 4, s. 2375--2380, ISSN: 1733-3490, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1515/amm-2017-0350         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-22298] [data modyf: 01-02-2018 14:16]
[28] Lean management - efektywne zarządzanie operacyjne w praktyce / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Maria Stańkowska // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu .- 2017, T. 40, s. 17--29, ISSN: 2450-3878, : bibliogr.rys.tab.summ. .- [J. Jakubowski - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21208] [data modyf: 29-03-2017 11:16]
[29] The role of knowledge acquistion in a company - research results from German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa // Foundations of Management. International Journal .- 2017, Vol. 9, s. 87--98, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: knowledge acquisition, manufacturing company, research and development department, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2017-0007         Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-21211] [data modyf: 29-03-2017 13:11]
[30] Machine fleet failure frequency control support by text mining methods / Ewelina Kosicka, Małgorzata Śliwa // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji .- 2017, nr 1, s. 53--57, ISSN: 1232-9312, , eISSN: 2300-1186,
Słowa kluczowe: autonomiczne utrzymanie ruchu, autonomous maintenance, data mining, eksploracja danych, text mining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21352] [data modyf: 11-05-2017 12:12]
[31] A study on improving the effectiveness of a manufacturing company in the context of knowledge management - research results / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Foundations of Management. International Journal .- 2017, Vol. 9, iss. 1, s. 149--160, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: knowledge management process, manufacturing company, organizational effectiveness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2017-0012         Cytowania wg Scopus: 2 [17-06-2019]
[AWCZ-21353] [data modyf: 11-05-2017 12:21]
[32] Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży metalowej i automotive / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2017, nr 2, s. 20--25, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: automotive, branża automotive, branża metalowa, innovation, low level, manufacturing companies, metal industry, niski poziom innowacyjności, przedsiębiorstwa produkcyjne, przyczyny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21402] [data modyf: 26-05-2017 10:26]
[33] Structural Analysis of the Selected Products From the Suspension Furnace Produced in the Internal Recycling / Adam Bydałek, Paweł Schlafka, K. Grządko, W. Wołczyński, P. Kwapisiński, S. Bromber, Maciej Wędrychowicz // Archives of Foundry Engineering .- 2017, Vol. 17, iss. 2, s. 9--14, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cooper recovery, recycling, slag
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-21568] [data modyf: 19-07-2017 11:40]
[34] Koncepcja przydziału zleceń transportowych z giełd transportowych / Waldemar Woźniak // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe .- 2017, nr 6, s. 1294--1297, ISSN: 1509-5878, , eISSN: 2450-7725, : bibliogr.rys.summ. .- [CD-ROM]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21587] [data modyf: 02-08-2017 14:03]
[35] The impact of the availability of resources, the allocation of buffers and number of workers on the effectiveness of an assembly manufacturing system / Sławomir Kłos, Peter Trebuňa // Management and Production Engineering Review .- 2017, Vol. 8, no. 3, s. 40--49, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: availability of resources, buffer allocation, computer simulation, throughput analysis, work-in-progress
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/mper-2017-0027         Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[AWCZ-21721] [data modyf: 27-09-2017 14:05]
[36] Metoda podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych w Toyota Motor Manufacturing Poland / Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji .- 2017, Vol. 6, iss. 6, s. 167--176, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: "cabbage patch", "pola kapuściane", Toyota Production Systems, system produkcyjny Toyota
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21765] [data modyf: 05-10-2017 13:49]
[37] A model of knowledge acquisition in the maintenance department of a production company / Małgorzata Śliwa, Ewelina Kosicka // Applied Computer Science .- 2017, Vol. 13, no. 3, s. 41--54, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.23743/acs-2017-20
[AWCZ-21781] [data modyf: 11-10-2017 12:57]
[38] Method and Apparatus for Assessing the Properties of Slags / S. Biernat, Adam Bydałek, W. Wołczyński, M. Holtzer // Archives of Foundry Engineering .- 2017, Vol. 16, iss. 3, s. 13--18, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: environmental protection, innovative casting technologies, innovative materials, laboratory station, slags
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-21836] [data modyf: 24-10-2017 14:49]
[39] Assessment of the Harmfulness of the Slags from Copper Smelting Processes, in an Aspect of their Management / M. Holtzer, Adam Bydałek, W. Wołczyński, A. Kmita // Archives of Foundry Engineering .- 2017, Vol. 17, iss. 3, s. 191--195, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: environmental protection, innovative technology, leaching, slag copper
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-21838] [data modyf: 02-11-2018 17:17]
[40] Model rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekście koncepcji Industry 4.0 / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2017, T. 18, z. 12, cz. 2, s. 177--196, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Industry 4.0, Manufacturing company, information technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22162] [data modyf: 04-01-2018 15:37]
[41] Koncepcja oceny poziomu wiedzy technicznej w dziale badawczo-rozwojowym: studium przypadku / Małgorzata Śliwa // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej .- 2017, Nr 11, s. 87--107, ISSN: 1897-7421, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22229] [data modyf: 16-01-2018 13:17]
[42] The concept of optimizing the decopperisation of slag slurry in electrical furnace / Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek, W. Wołczyński // Archives of Foundry Engineering .- 2017, Vol. 17, iss. 4, s. 169--174, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Decopperisation, Manufacture optimization, Slag slurry
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-22270] [data modyf: 29-01-2018 14:05]
[43] A comparative analysis of work motivational factors in German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // Problemy Profesjologii .- 2017, nr 2, s. 135--142, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: czynniki motywacyjne, manufacturing company, motivation, motywacja, przedsiębiorstwo produkcyjne, work motivational factors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22428] [data modyf: 23-02-2018 11:39]
[44] Analiza sytuacji polskich przedsiębiorstw w sieciach przemysłowych w dobie Industry 4.0 / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu .- 2017, no. 2(31), s. 12--17, ISSN: 2080-6000, , eISSN: 2449-9803, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Industry 4.0, Przemysł 4.0, bariery współpracy sieciowej, barriers of network cooperation, industrial networks, sieci przemysłowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: DOI: 10.15611/noz.2017.2.0
[AWCZ-22716] [data modyf: 07-05-2018 14:09]
[45] Mass sources and modeling of subsurface heterogeneities in deformable solids / Taras Nahirnyy, K. A. Chervinka // Journal of Mathematical Sciences .- 2017, Vol. 220, no. 1, s. 103--115, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s10958-016-3170-x         Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-22253] [data modyf: 25-01-2018 13:24]
[46] Using two stackers on one rail in a production system / P. Kopecek, M. Pinte, Michał Sąsiadek, M. Latif // Komunikacie .- 2017, Vol. 19, iss. 1, s. 131--136, ISSN: 1335-4205,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-21201] [data modyf: 27-03-2017 12:57]
[47] Modelling an Application for Tacit Knowledge Acquisition Support for an IT Company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // Jusletter IT - Die Zeitschrift für IT und Recht .- 2017, Vol. 23, s. 1, ISSN: 1664-848X,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-21268] [data modyf: 19-04-2017 10:11]
[48] The influence of the chemical composition of selected waste materials from the production of cooper on the final environmental assessment / Adam Bydałek, S. Biernat, Paweł Schlafka, M. Holtzer, W. Wołczyński, F. Bydałek // Archives of Metallurgy and Materials .- 2016, Vol. 61, no. 4, s. 2135--2140, ISSN: 1733-3490, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: KGHM, environmental protection, recycling, slag - prop, waste
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1515/amm-2016-0341         Cytowania wg Scopus: 4 [17-06-2019]
[AWCZ-21210] [data modyf: 15-11-2017 14:24]
[49] Application of fuzzy analytic hierarchy process to building research teams / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek // Management Systems in Production Engineering .- 2016, no. 1 (21), s. 7--11, ISSN: 2299-0461, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ANFIS, Fuzzy AHP, R&D Project, knowledge management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19981] [data modyf: 25-10-2016 14:27]
[50] Studying the Adoption of a Knowledge Management Tool Within German and Polish Manufacturing Companies: an Empirical Case Study / Justyna Patalas-Maliszewska // Applied Computer Science .- 2016, Vol. 12, no. 2, s. 74--83, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Polish and German manufacturing companies, knowledge management tool adoption
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20255] [data modyf: 18-07-2016 11:53]
[51] A Strategic Knowledge Map for the Research and Development Department in a Manufacturing Company / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska // Foundations of Management. International Journal .- 2016, Vol. 8, iss. 1, s. 151--166, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: development department, explicit knowledge, knowledge map, manufacturing company, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2016-0012         Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[AWCZ-20335] [data modyf: 08-09-2016 13:12]
[52] A Model of a Tacit Knowledge Transformation for the Service Department in a Manufacturing Company: A Case Study / Justyna Patalas-Maliszewska, Adam Dudek // Foundations of Management. International Journal .- 2016, Vol. 8, iss. 1, s. 175--188, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: automatic object recognition, automatic recognition of spoken, manufacturing company, natural language processing, tacit knowledge transformation process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2016-0014         Cytowania wg Scopus: 8 [17-06-2019]
[AWCZ-20336] [data modyf: 08-09-2016 13:27]
[53] Czynnik ludzki jako problem w ocenie efektywności procesow produkcyjnych w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej - wyniki badań / Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk // Problemy Profesjologii .- 2016, nr 1, s. 133--144, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: czynnik ludzki, efektywność procesu, human factor, management strategy, process effectiveness, strategia zarządzania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20353] [data modyf: 14-09-2016 08:40]
[54] Model klasyfikacji wiedzy w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy zastosowaniu algorytmu Bayes'a / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej .- 2016, Nr 9, s. 85--98, ISSN: 1897-7421, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20422] [data modyf: 03-10-2016 13:33]
[55] Structural zones in large static ingot. Forecasts for continuously cast brass ingot / W. Wołczyński, Zygmunt Lipnicki, Adam Bydałek(*), A. A. Ivanova // Archives of Foundry Engineering .- 2016, Vol. 16, iss. 3, s. 141--146, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Brass ingot, Operating point in the mold, Structural zones, Theory of crystallizations, Thermal gradients field
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 4 [17-06-2019]
[AWCZ-20478] [data modyf: 24-10-2017 12:01]
[56] Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży metalowej automotive / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2016, nr 4, s. 18--22, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20588] [data modyf: 17-11-2016 13:00]
[57] Sedimentation of copper droplets after their coagulation and growth : laboratory scale / W. Wołczyński, Adam Bydałek(*) // Archives of Foundry Engineering .- 2016, Vol. 16, iss. 1, s. 95--98, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Copper drople, Droplets coagulation, Droplets solidification, Innovative foundry technologies and materials, Product development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-20628] [data modyf: 01-12-2016 09:25]
[58] Evaluation of precipitates type in brasses as a function of charge material / Adam Bydałek, Krzysztof Najman, A. Kula, S. Biernat, L. Błaż, W. Wołczyński // Archives of Foundry Engineering .- 2016, Vol. 16, iss. 3, s. 19--24, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: leaded brass, metallography, precipitates, scraps
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-20665] [data modyf: 06-12-2016 10:13]
[59] Reagents activity in a copper droplets/post-processing slag suspension / W. Wołczyński, Joanna Karwan-Baczewska, K. Najman, Adam Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2016, Vol. 16, iss. 3, s. 147--150, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: coagulation, copper droplets, liquid slag, sedimentation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-20666] [data modyf: 06-12-2016 10:24]
[60] Zakłócenia w procesie kalkulacji kosztów wyrobu w aspekcie wprowadzania produkcji nietypowej / Waldemar Woźniak, Julian Jakubowski // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu .- 2016, T. 39, s. 251--262, ISSN: 2450-3878, : bibliogr.rys.tab.summ. .- [J. Jakubowski - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20690] [data modyf: 09-12-2016 14:25]
[61] Model konwersji wiedzy ukrytej w wiedzę jawną przy zastosowaniu algorytmu Bayes?a na przykładzie działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Małgorzata Śliwa // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej .- 2016, Nr 10, s. 131--145, ISSN: 1897-7421, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Bayes algorithm, algorytm Bayes'a, dział badawczo-rozwojowy, knowledge?s conversion, konwersja wiedzy, manufacturing company, przedsiębiorstwo produkcyjne, research and development, tacit knowledge, wiedza ukryta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20870] [data modyf: 18-01-2017 14:03]
[62] Improving manufacturing processes using simulation methods / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Peter Trebuňa // Applied Computer Science .- 2016, Vol. 12, no. 4, s. 7--17, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buffer allocation, computer simulation, production line, throughput
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20991] [data modyf: 06-02-2017 14:36]
[63] Organizacja procesu planowania składowania kontenerów w intermodalnym węźle kolejowo-drogowym / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe .- 2016, nr 12, s. 1704--1708, ISSN: 1509-5878, , eISSN: 2450-7725, : bibliogr.rys.tab.summ. .- [CD-ROM]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20992] [data modyf: 06-02-2017 14:52]
[64] The analysis of the effects of the use of ICTS by knowledge workers: empirical evidence from manufacturing enterprises in Poland and in Germany / Justyna Patalas-Maliszewska // Problemy Profesjologii .- 2016, nr 2, s. 55--65, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ICTs, knowledge workers, manufacturing enterprises in Poland and in Germany
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21170] [data modyf: 10-03-2017 14:42]
[65] Determining the Degree of Removal of Copper From Slag / Adam Bydałek, P. Migas, W. Wołczyński, S. Biernat, A. Bydałek, K. Jasińska, P. Kwapisiński // Archives of Foundry Engineering .- 2016, Vol. 16, iss. 4, s. 41--48, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: coagulation, copper recovery, post-process slag
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [17-06-2019]
[AWCZ-21834] [data modyf: 24-10-2017 14:32]
[66] The Selection of Cost-Effective Transport Offers Using Genetic Algorithms / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics .- 2016, Vol. 2016, s. 1--12, ISSN: 2169-0367, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Planning transport offers, algorithms of optimization of the cost of transport offers, the profitability of transport offers
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5171/2016. 129629
[AWCZ-21687] [data modyf: 20-09-2017 11:49]
[67] Model szynowo-łańcuchowego transportu bliskiego oraz przystanowiskowych buforów krótkotrwałego magazynowania / Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk // Logistyka .- 2016, nr 1, s. 445--452, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Lean Management, bufory krótkotrwałego magazynowania, rail-chain handling, short-term storage buffers, szynowo-łańcuchowy transport bliski
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20073] [data modyf: 19-05-2016 13:46]
[68] Sub-optimal trajectory planning for mobile manipulators / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // Robotica .- 2015, Vol. 33, no. 6, s. 1181--1200, ISSN: 0263-5747, : bibliogr.
Słowa kluczowe: control of robotic systems, mobile robots, motion planning, redudant manipulators, robot dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1017/S0263574714000198         Cytowania wg Scopus: 9 [17-06-2019]
[AWCZ-18036] [data modyf: 03-09-2015 10:33]
[69] Mathematical modeling of structural and near-surface non-homogeneites in thermoelastic thin films / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // International Journal of Engineering Science .- 2015, Vol. 91, s. 49--62, ISSN: 0020-7225, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: effective elastic moduli, local non-homogeneous media, multiscale size effects, near-surface non-homogeneity, thin films
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijengsci.2015.02.001         Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[AWCZ-18896] [data modyf: 21-08-2015 10:27]
[70] Planning and analysis of mechanical assembly sequences in design engineering - part I: the method / Michał Sąsiadek // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2015, Vol. 22, no. 2, s. 337--342, ISSN: 1330-3651, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: assembly sequence planning, design for assembly, engineering design
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20130428110530         Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[AWCZ-18982] [data modyf: 24-08-2015 13:22]
[71] Benefits and barriers of participation in production networks in a metallurgical cluster - research results / Sebastian Saniuk, A. Samolejova, Anna Saniuk, R. Lenort // Metalurgija .- 2015, Vol. 54, no. 3, s. 567--570, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Poland, metallurgical cluster, metallurgical industry, production network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 13 [17-06-2019]
[AWCZ-19015] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[72] Environmental favourable foundries through maintenance activities / Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, A. Samolejova, Sebastian Saniuk, R. Lenort // Metalurgija .- 2015, Vol. 54, no. 4, s. 725--728, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: environment, foundry industries, maintenance, sustainable development
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 17 [17-06-2019]
[AWCZ-19018] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[73] Buckling and post-buckling behavior of elastic seven-layered cylindrical shells - FEM study / Marek Malinowski, Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki // Thin-Walled Structures .- 2015, Vol. 94, s. 478--484, ISSN: 0263-8231, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Elastic buckling, Equilibrium path, External pressure, Seven-layeredcylindricalshell
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.tws.2015.05.017         Cytowania wg Scopus: 12 [17-06-2019]
[AWCZ-19078] [data modyf: 24-08-2015 13:24]
[74] Planning and analysis of mechanical assembly sequences in design engineering - part II: application / Michał Sąsiadek // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2015, Vol. 22, no. 3, s. 643--648, ISSN: 1330-3651, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: assembly sequence planning, computer program, design for assembly, engineering design
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20130428111356         Cytowania wg Scopus: 2 [17-06-2019]
[AWCZ-19096] [data modyf: 21-08-2015 10:28]
[75] Analysis of separation mechanism of the metallic phase of slag in the direct-to-blister process / Adam Bydałek, Andrzej Bydałek, Paweł Schlafka, P. Kwapisiński // Archives of Metallurgy and Materials .- 2015, Vol. 60, no. 3B, s. 167--172, ISSN: 1733-3490, : bibliogr.rys.tab.summ. .- [A. Bydałek - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: crystallisation, decopperised, slag, structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1515/amm-2015-0383         Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[AWCZ-19525] [data modyf: 22-02-2017 14:42]
[76] Mobile manipulators collision-free trajectory planning with regard to end-effector vibrations elimination / Iwona Pająk, Grzegorz Pająk // Journal of Vibroengineering .- 2015, Vol. 17, no. 6, s. 2896--2906, ISSN: 1392-8716, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: end-effector vibration, mobile manipulator, trajectory planning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 4 [17-06-2019]
[AWCZ-19550] [data modyf: 30-11-2015 14:44]
[77] The concept of slag decopperisation in the flash furnace process by use of complex reagents / Adam Bydałek, A. Bydałek, W. Wołczyński, S. Biernat // Archives of Metallurgy and Materials .- 2015, Vol. 60, iss. 1, s. 319--322, ISSN: 1733-3490, : bibliogr.rys.summ. .- [A. Bydałek - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: decopperisation, reagents, recycling, slag
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1515/amm-2015-0052         Cytowania wg Scopus: 10 [17-06-2019]
[AWCZ-20632] [data modyf: 22-02-2017 13:50]
[78] Efficiency control in industrial enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Paweł Kużdowicz // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 708, s. 294--299, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Balanced Scorecard approach, efficiency control, key Performance Indicators (KPI's), strategy implementation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.708.294
[AWCZ-18663] [data modyf: 24-08-2015 13:18]
[79] Analiza efektywności wykorzystania informatycznych systemów do wspomagania zarządzania produkcją / Robert Szeloch, Sławomir Kłos // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2015, nr 2, s. 33--39, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ERP, manufacturing companies, zarządzanie produkcją
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19194] [data modyf: 05-08-2015 12:22]
[80] Koncepcja wielofunckcyjnego urządzenia do montażu zaworów pneumatycznych / Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2015, nr 3, s. 39--42, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.
Słowa kluczowe: assembly, design, modularity, modułowość, montaż, pneumatics, pneumatyka, projektowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19413] [data modyf: 14-10-2015 12:48]
[81] Model zarządzania wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego - studium przypadku / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska // e-mentor .- 2015, nr 4, s. 66--74, ISSN: 1731-6758, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19513] [data modyf: 13-11-2015 16:43]
[82] Using computer simulation method to improve throughput of production systems by buffers and workers allocation / Sławomir Kłos, Peter Trebuňa // Management and Production Engineering Review .- 2015, Vol. 6, no. 4, s. 60--69, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buffer allocation, computer simulation, life span of products, series-parallel production line, throughput analysis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/mper-2015-0037         Cytowania wg Scopus: 7 [17-06-2019]
[AWCZ-19635] [data modyf: 16-12-2015 14:37]
[83] A study motivating knowledge workers based on it company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // Problemy Profesjologii .- 2015, nr 2, s. 151--158, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: IT company, czynniki motywacyjne, knowledge workers, motivators, pracownicy wiedzy, przedsiębiorstwo IT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19703] [data modyf: 15-01-2016 14:03]
[84] The effect of the use of mobile technologies by management in Polish manufacturing enterprises on the efficiency of knowledge transfer within a company / Justyna Patalas-Maliszewska // Foundations of Management. International Journal .- 2015, Vol. 7, no. 1, s. 159--168, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: case study, inter-organizational, knowledge management tools, knowledge transfer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2015-0033         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-19711] [data modyf: 22-02-2017 14:01]
[85] Assessing the relationship between business strategy and knowledge acquisition in Polish Manufacturing Enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska // Managerial Economics .- 2015, Vol. 16, no. 2, s. 137--148, ISSN: 1898-1143, , eISSN: 2353-3617, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.7494/manage.2015.16.2.137
[AWCZ-19865] [data modyf: 26-02-2016 10:10]
[86] Selection of employees in the metal industry based on competences, on the example of a designer position / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski // Foundations of Management. International Journal .- 2015, Vol. 7, no. 1, s. 217--224, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FAHP, TOPSIS, competences, fuzzy analytic hierarchy process, metal industry, selection of employees, technique for order preference by similarity to an ideal solution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2015-0038         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-19980] [data modyf: 22-02-2017 13:59]
[87] Computer aided team building for research and design projects / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Sławomir Kłos // Applied Computer Science .- 2015, Vol. 11, no. 4, s. 83--94, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19982] [data modyf: 13-04-2016 14:19]
[88] Model doboru jednostki badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska // Modern Management Review .- 2015, Vol. 20, no. 22 (3/2015), s. 267--280, ISSN: 2300-6366, , eISSN: 2353-0758, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: explicit knowledge, jednostki badawczo-rozwojowe, kultura organizacyjna, organization culture, research and development institute, tacit knowledge, wiedza jawna, wiedza ukryta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.49
[AWCZ-20030] [data modyf: 04-05-2016 12:31]
[89] Model of converting tacit knowledge into explicit knowledge on the example of R&D department of the manufacturing company, including evaluation of knowledge workers' usefulness / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska // Journal of Theoretical and Applied Computer Science .- 2015, Vol. 9, no. 3, s. 25--34, ISSN: 2299-2634, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Bayes algorithm, explicit knowledge, knowledge map, research and development departament manufacturing company, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20599] [data modyf: 22-11-2016 14:11]
[90] Gravity/buoyancy competition within coagulation of copper droplets in slag / W. Wołczyński, Adam Bydałek(*) // Archives of Materials Science and Engineering .- 2015, Vol. 76, iss. 1, s. 35--45, ISSN: 1897-2764, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 4 [17-06-2019]
[AWCZ-20623] [data modyf: 30-11-2016 14:05]
[91] Numerical model for solidification zones selection in the large ingots / W. Wołczyński, P. Kwapisiński, B. Kania, W. Wajda, W. Skuza, Adam Bydałek(*) // Archives of Foundry Engineering .- 2015, Vol. 15, iss. 4, s. 87--90, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Constrained solidification, Theory of crystallizations, Thermal gradient field, Unconstrained solidification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [17-06-2019]
[AWCZ-20624] [data modyf: 30-11-2016 14:12]
[92] Optimizing of work arc furnace to decopperisation of flash slag / Adam Bydałek(*), S. Biernat, W. Wołczyński, A. Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2015, Vol. 15, iss. 3, s. 21--24, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Decopperisation, Electrorefining, Furnace, Slag suspension
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [17-06-2019]
[AWCZ-20626] [data modyf: 30-11-2016 14:28]
[93] Wave process in the locally nonhomogeneous solids / Taras Nahirnyy, K. A. Tchervinka // Mathematical Modeling and Computing .- 2015, Vol. 2, no. 2, s. 183--190, ISSN: 2312-9794, , eISSN: 2415-3788, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: local gradient approach, natural frequency, nearsurface and structural nonhomogeneity, size effects
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20007] [data modyf: 21-02-2017 15:36]
[94] Sterowanie przepływami materiałowymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym w warunkach występowania deterministycznych ograniczeń logistycznych / Marek Jakimowicz, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 2, s. 251--257, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deterministic constraints, flow control products, information system in the supply chain, ograniczenia deterministyczne, reorganizacja łańcucha dostaw, reorganization of the supply chain, sterowanie przepływami produktów, system informacji w łańcuchu dostaw
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19298] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[95] Systemy informatyczne wspomagające produkcję i logistykę w przedsiębiorstwie / Marek Jakimowicz, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 2, s. 258--267, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: control of product flow, decision support systems, information system in the supply chain, information systems, sterowanie przepływami produktów, system informacji w łańcuchu dostaw, systemy informatyczne, systemy wspomagania decyzji
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19299] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[96] Koncepcja badań nad procesem zarządzania innowacjami, w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach branży metalowej w Polsce, w oparciu o determinanty technologiczne - analiza badań pilotażowych / Karol Dąbrowski // Logistyka .- 2015, nr 4, s. 8791--8798, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ. .- CD-ROM nr 3
Słowa kluczowe: analiza decyzyjna, branża metalowa, transfer technologii, transfer wiedzy, zarządzanie innowacjami
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19539] [data modyf: 20-09-2017 14:22]
[97] Proces zarządzania innowacjami w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne planowania zasobów ? analiza wyników badań pilotażowych / Katarzyna Skrzypek // Logistyka .- 2015, nr 4, s. 9746--9753, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ. .- CD-ROM płyta nr 3
Słowa kluczowe: Cloud Computing, przedsiębiorstwa produkcyjne, systemy ERP, zarządzanie innowacjami
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19540] [data modyf: 20-09-2017 14:23]
[98] Planowanie zleceń transportowych w warunkach częstych zmian strategii / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 6, s. 426--429, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19841] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[99] Selected aspects of the assessment of the quality of slag / Adam Bydałek, M. Holtzer // Archives of Foundry Engineering .- 2015, Vol. 15, iss. 1 spec., s. 9--12, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ. .- [A. Dydałek - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Environment, Reduction capability, Slag quality
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20629] [data modyf: 23-02-2017 09:51]
[100] Motion planning for mobile surgery assistant / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // Acta of Bioengineering and Biomechanics .- 2014, Vol. 16, no. 2, s. 11--20, ISSN: 1509-409X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mobile manipulator, path following, surgery assistant, trajectory planning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/abb140202         Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[AWCZ-18066] [data modyf: 03-09-2015 09:52]
[101] Formation and planning of virtual production networks (VPN) in metallurgical clusters / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, R. Lenort, A. Samolejova // Metalurgija .- 2014, Vol. 53, no. 4, s. 725--727, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: cluster, metallurgical sector, planning, virtual production network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-18507] [data modyf: 20-08-2015 12:27]
[102] Recovery of tellurium from sodium carbonate slag / Marian Kucharski, Piotr Madej, Maciej Wędrychowicz, Tomasz Sak, Wiesław Mróz // Archives of Metallurgy and Materials .- 2014, Vol. 59, no. 1, s. 51--57, ISSN: 1733-3490, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amm-2014-0009         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-20499] [data modyf: 18-10-2016 09:42]
[103] A study on the copper recovery from the slag of the Outokumpu direct-to-copper process / Marian Kucharski, Tomasz Sak, Piotr Madej, Maciej Wędrychowicz, Wiesław Mróz // Metallurgical and Materials Transactions B - Process Metallurgy and Materials Processing Science .- 2014, Vol. 45, iss. 2, s. 1--13, ISSN: 1073-5615, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11663-013-9961-2         Cytowania wg Scopus: 11 [17-06-2019]
[AWCZ-20500] [data modyf: 18-10-2016 10:01]
[104] Analiza procesu montażu motoreduktora przez mapowanie strumienia wartości / Michał Sąsiadek, Karol Grzesik // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2014, nr 1, s. 33--37, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: mapowanie strumienia wartości, organizacja procesów, proces montażu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17980] [data modyf: 21-08-2015 09:46]
[105] Collision-free trajectory planning for mobile manipulators subject to control constraints / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // Archive of Mechanical Engineering .- 2014, Vol. 61, no. 1, s. 35--55, ISSN: 0004-0738, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control constraints, mobile manipulator, path following, penalty function, trajectory planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/meceng-2014-0000
[AWCZ-18037] [data modyf: 20-08-2015 13:54]
[106] Can local knowledge workers significantly contribute to the growth of the national level of innovation? / Justyna Patalas-Maliszewska // Applied Computer Science .- 2014, Vol. 10, no. 1, s. 44--54, ISSN: 1895-3735, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18052] [data modyf: 20-08-2015 12:38]
[107] The impact of enterprises systems on sales performance: a study of ERP system implementations in polish SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // Management and Production Engineering Review .- 2014, Vol. 5, no. 2, s. 54--59, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/mper-2014-0017
[AWCZ-18309] [data modyf: 21-07-2015 10:06]
[108] Knowledge sharing barriers in the Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska // Journal of International Studies: Scientific Papers .- 2014, Vol. 7, no. 1, s. 27--34, ISSN: 2071-8330, , eISSN: 2071-8330, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Polish manufacturing companies, knowledge culture, knowledge sharing barriers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.14254/2071-8330.2014/7-1/2         Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-18310] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[109] SEDEX - internetowa platforma zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw / Przemysław Drożyner, Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek // Logistyka .- 2014, nr 4, s. 3883--3888, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18446] [data modyf: 24-09-2015 09:23]
[110] Komputerowe wspomaganie controllingu procesów logistycznych / Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 4, s. 4070--4075, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18450] [data modyf: 24-09-2015 09:24]
[111] Using the AHP method to select an ERP system for an SME manufacturing company / Sławomir Kłos, Peter Trebuňa // Management and Production Engineering Review .- 2014, Vol. 5, no. 3, s. 14--22, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Analytic Hierarchy Process (AHP), Enterprise Resource Planning, decision analysis, manufacturing enterprise
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/mper-2014-0023
[AWCZ-18455] [data modyf: 21-08-2015 09:45]
[112] Ocena, kontrola i monitoring procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwach transportowych / Anna Saniuk, Roman Ferster // Logistyka .- 2014, nr 3, s. 5614--5621, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18508] [data modyf: 24-09-2015 09:25]
[113] The Matlab toolbox for modeling complex mechanisms / Iwona Pająk // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2014, Vol. 19, no. 2, s. 285--301, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Matlab, robot modeling, robot toolbox, simulation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/ijame-2014-0019
[AWCZ-18611] [data modyf: 20-08-2015 14:31]
[114] Motywowanie pracowników wiedzy w innowacyjnym przedsiębiorstwie / Justyna Patalas-Maliszewska // Problemy Profesjologii .- 2014, nr 1, s. 33--41, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18674] [data modyf: 21-08-2015 09:22]
[115] Analiza środowiskowa warunków topienia brązów aluminiowych / Paweł Schlafka, Adam Bydałek, Andrzej Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2014, Vol. 14, spec. iss. 2, s. 71--76, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analiza termiczna, topienie metali, właściwości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18715] [data modyf: 30-11-2016 12:49]
[116] Logistyczne aspekty planowania zasobów sieci kooperujących przedsiębiorstw klastra - narzędzia informatyczne / Sebastian Saniuk, Paweł Mikołajczak, Anna Saniuk, Krzysztof Witkowski // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 12410--12416, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18751] [data modyf: 24-09-2015 09:30]
[117] Kluczowe wskaźniki efektywności w zarządzaniu procesami logistycznymi / Anna Saniuk, Paweł Kużdowicz, Roman Stryjski // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 14688--14696, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18764] [data modyf: 24-09-2015 09:25]
[118] Buckling of sandwich cylindrical shell with corrugated main core and three-layer faces / Marek Malinowski, Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki // Applied Computer Science .- 2014, Vol. 10, no. 4, s. 18--25, ISSN: 1895-3735, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, cylindrical shell, elastic buckling, sandwich construction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18784] [data modyf: 20-08-2015 12:31]
[119] Bezpieczny Mikrosterownik Logiczny dla systemów krytycznych / Marek Sałamaj, Krzysztof Kujawa // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 1037--1040, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: architektura układów, bezawaryjność, bezpieczeństwo, controller, dywersyfikacja układów, hardware, microcontroller, mikrosterownik, safety, sterownik, system architecture, uninterrupted, unit diversification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18840] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[120] Zastosowanie modeli matematycznych do obliczania lepkości żużli z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi / Maciej Wędrychowicz, Stanisław Pietrzyk // Rudy i Metale Nieżelazne .- 2014, R. 59, nr 12, s. 581--588, ISSN: 0035-9696, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: flash smelting slag, lepkość żużla, modele lepkości, odmiedziowanie żużla, slag decopperization, slag viscosity, viscosity models, żużel zawiesinowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20494] [data modyf: 18-10-2016 09:31]
[121] Optimization of the brass melting / S. Biernat, Adam Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2014, Vol. 14, iss. 3, s. 5--10, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Brass, Computer aided foundry, Melting, Optimization, Program, SLAG-PROP
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 5 [17-06-2019]
[AWCZ-20625] [data modyf: 30-11-2016 14:23]
[122] The results of the brass refining process in the reducer conditions / Adam Bydałek(*), A. Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2014, Vol. 14, iss. 1, s. 21--24, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cooper alloys, Reduction conductions, Refining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 5 [17-06-2019]
[AWCZ-20631] [data modyf: 01-12-2016 10:12]
[123] The innovative analysis of the refinement ability exstractive slag / Adam Bydałek(*), S. Biernat, Andrzej Bydałek, Paweł Schlafka // International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) .- 2014, Vol. 4, no. 5, s. 186--193, ISSN: 2277-3754, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: database, extraction coating, influence, program, refining, slag
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18716] [data modyf: 21-02-2017 13:06]
[124] Mathematical modeling of near-surface non-homogeneity in nanoelements / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // Mathematical Modeling and Computing .- 2014, Vol. 1, no. 1, s. 61--74, ISSN: 2312-9794, , eISSN: 2415-3788, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: effective Young's modulus, local gradient approach, nanoelement, near-surface non-homogeneity, size effect
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18742] [data modyf: 21-02-2017 12:38]
[125] Modeling local non-homogeneity in electroconductive non-ferromagnetic thermoelastic solid / Taras Nahirnyy, Y. A. Senyk, K. A. Tchervinka // Mathematical Modeling and Computing .- 2014, Vol. 1, no. 2, s. 214--223, ISSN: 2312-9794, , eISSN: 2415-3788, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: double electric layer, electroconductive non-ferromagnetic thermoelastic solid, local gradient approach, near-surface non-homogeneity, size effect
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18897] [data modyf: 21-02-2017 12:23]
[126] The application of numerical methods to evaluate the viscosity of the coating using the model extraction iida / S. Biernat, Adam Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2014, Vol. 14, iss. 3 spec., s. 85--89, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Computer aided manufacturing casting, Iida model, Numerical methods, Refining capacity, The program SLAG - PROP, Viscosity
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20630] [data modyf: 01-12-2016 10:08]
[127] Stability of a porous-cellular cylindrical shell subjected to combined loads / Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki // Journal of Theoretical and Applied Mechanics .- 2013, Vol. 51, no 4, s. 927--936, ISSN: 1429-2955, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cylindrical shell, porous-cellular material, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 15 [17-06-2019]
[AWCZ-17566] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[128] Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności w planowaniu i weryfikacji zleceń produkcyjnych / Anna Saniuk // Gospodarka Materiałowa i Logistyka .- 2013, nr 2, s. 9--14, ISSN: 1231-2037, : rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17195] [data modyf: 20-08-2015 10:05]
[129] Model evaluation of the effectiveness of business processes in terms of managing knowledge workers / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 143--146, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: business processes, effectiveness, knowledge workers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17196] [data modyf: 24-09-2015 09:37]
[130] The analyse of automation level of logistic process in small and medium enterprises / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 147--152, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: business process, enterprise resource planning, logistic process, modeling, survey research
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17197] [data modyf: 24-09-2015 09:37]
[131] Zdolność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // e-mentor .- 2013, nr 3, s. 67--72, ISSN: 1731-6758, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17453] [data modyf: 20-08-2015 12:13]
[132] The impact of ERP on maintenance management / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // Management and Production Engineering Review .- 2013, Vol. 4, no. 3, s. 15--25, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Computerized Maintenance Management, Enterprise Resource Planning, maintenace processes, maintenance management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)        Cytowania wg Scopus: 8 [17-06-2019]
[AWCZ-17591] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
[133] An IT solution for supporting Production Order Planning in make-to-order systems of SME's / Anna Saniuk, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál // Logistyka .- 2013, nr 5, s. 373--379, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17619] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[134] Komputerowo wspomagane planowanie przepływu produkcji zleceń w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Logistyka .- 2013, nr 5, s. 380--386, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17620] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[135] Projektowanie dla montażu - ocena połączeń elementów i zespołów maszyn / Michał Sąsiadek // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2013, nr 4, s. 16--20, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: assembly sequence planning, design for assembly, evaluation of assembly connections, ocena połączeń montażowych, planowanie sekwencji montażu, projektowanie dla montażu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17751] [data modyf: 20-08-2015 09:59]
[136] Kierunki rozwoju budowy złączy pneumatycznych w aspekcie automatyzacji ich montażu / Wojciech Babirecki // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2013, nr 4, s. 21--25, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: connector, element roboczy, pneumatics, pneumatyka, working element, złącze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17752] [data modyf: 20-08-2015 10:00]
[137] Rule of the fluoride stymulators in to the Carbo-N-Ox method during aluminium bronze melting process / Adam Bydałek(*), Paweł Schlafka // Archives of Foundry Engineering .- 2013, Vol. 13, iss. 3, s. 15--18, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: copper alloys, refining, slag, stimulators, thermal analysis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-17799] [data modyf: 01-12-2016 09:18]
[138] The analysis of the chloride and fluoride influences on the reducer refinement processes (Carbo-N-Ox) aluminium alloys / Adam Bydałek(*), Paweł Schlafka, S. Biernat // Archives of Foundry Engineering .- 2013, Vol. 13, iss. 3, s. 9--14, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: copper alloys, data base, refinement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17800] [data modyf: 01-12-2016 09:32]
[139] Assessment of the possibility of utilising waste materials from the aluminium production in the copper alloys refining processes / Adam Bydałek(*), Andrzej Bydałek, S. Biernat, Paweł Schlafka // Archives of Foundry Engineering .- 2013, Vol. 13, iss. 4, s. 15--20, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DTA, reaction stimulators, slag
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-17801] [data modyf: 30-11-2016 13:42]
[140] Conception of a control unit for critical systems / Marek Sałamaj // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2013, Vol. 59, no. 4, s. 363--368, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, conception, critical systems, master-slave architecture, safety logic microcontroller
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/eletel-2013-0044         Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-17873] [data modyf: 20-08-2015 11:40]
[141] A model of knowledge sharing in Polish manufacturing enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska // Foundations of Management. International Journal .- 2013, Vol. 5, no. 2, s. 39--48, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Web 2.0 technologies, effectiveness, knowledge sharing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/fman-2014-0011
[AWCZ-18377] [data modyf: 28-07-2015 12:36]
[142] Project task flow optimisation and departmental flow analysis using design structure matrix and genetic algorithm / Shi-Jie Chen, Łukasz Mazur, Michał Sąsiadek // International Journal of Logistics Systems and Management .- 2013, Vol. 15, no. 1, s. 68--92, ISSN: 1742-7975,
Słowa kluczowe: DSM, GA, departmental flow analysis, design structure matrix, genetic algorithm, project management, project task flow analysis
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1504/IJLSM.2013.053239         Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[AWCZ-17483] [data modyf: 21-02-2017 12:20]
[143] Investigation of size effects in thin fibers / Taras Nahirnyy, Z. V. Boiko // Journal of Mathematical Sciences .- 2013, Vol. 190, no. 6, s. 786--795, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s10958-013-1288-7         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-17987] [data modyf: 21-02-2017 17:48]
[144] Structural inhomogeneity and size effects in thermoelastics solids / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics .- 2013, Vol. 1, no. 2, s. 216--223, ISSN: 2330-152X,
Słowa kluczowe: interface phenomena, size effect, solid sphere, structural inhomogeneity, thermoelastic fields
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1166/jcsmd.2013.1015
[AWCZ-17988] [data modyf: 21-02-2017 17:57]
[145] Strategiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym w innowacyjnym przedsiębiorstwie sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2012, nr 2, s. 15--24, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: an innovative SME company, intellectual capital, strategic management of intellectual capital
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16312] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[146] The author's software system for planning and selection of personnel in SME / Justyna Patalas-Maliszewska // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 167--170 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: intellectual capital, kapitał intelektualny, strategic knowledge management, strategiczne zarządzanie wiedzą
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16396] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[147] Komputerowo wspomagane planowanie sekwencji montażu z uwzględnieniem zasad DFA / Michał Sąsiadek // Przegląd Mechaniczny .- 2012, nr 4, s. 23--29, ISSN: 0033-2259, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: DFA principles, assembly sequence, computer-aided planning, komputerowo wspomagane planowanie, proces montażu, sekwencja montażu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16428] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[148] Badania możliwości automatyzacji procesów biznesowych logistyki w sektorze MSP / Sławomir Kłos // Gospodarka Materiałowa i Logistyka .- 2012, nr 8, s. 2--8, ISSN: 1231-2037, : tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16619] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[149] Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących produkcję na zlecenie klienta / Sławomir Kłos // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2012, nr 3, s. 29--37, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: engineer-to-order enterprise, enterprises resource planning, implementation methodology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16710] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[150] Wartościowanie pracy w kontekście doboru pracowników wiedzy w średnich przedsiębiorstw / Justyna Patalas-Maliszewska // Problemy Profesjologii .- 2012, nr 1, s. 77--90, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16792] [data modyf: 06-12-2012 14:00]
[151] Planning of sub-optimal collision-free trajectoy for redundant manipulators / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2012, Vol. 17, no 4, s. 1223--1235, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: collision avoidance, penalty functions, redundant manipulator, suboptimal trajectory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16840] [data modyf: 27-12-2012 13:45]
[152] A new conception of safety logic microcontroller / Marek Sałamaj // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no 4, s. 419--424, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: GALS, conception, critical systems, handshake, master-slave architecture, safety logic microcontroller
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/v10177-012-0057-8         Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-17011] [data modyf: 31-01-2013 10:05]
[153] Assessing the use of knowledge management tools in a SME based on the real case study / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Polish Journal of Management Studies .- 2012, Vol. 6, s. 206--214, ISSN: 2081-7452, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: SMEs, knowledge management tools, locating and capturing knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[AWCZ-17055] [data modyf: 11-02-2013 15:48]
[154] Assessing the impact of ERP implementation in the small enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska // Foundations of Management. International Journal .- 2012, Vol. 4, no 2, s. 51--62, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Balance Scorecard, ERP systems, assessment of the implementation of an ERP system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 4 [17-06-2019]
[AWCZ-17250] [data modyf: 22-04-2013 12:05]
[155] Adoption of the balanced scorecard approach to make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // Trendy v Podnikání = Business Trends .- 2012, R. 2, nr 4, s. 4--11 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: balanced scorecard, make-to-order manufacturing, performance measurement
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16777] [data modyf: 05-03-2013 13:16]
[156] Do ocinki parametriv modeli strukturno neodnoridnogo tverdogo tila / Zoya Boiko, Taras Nahirnyy // Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) .- 2012, Vip. 76, s. 99--108 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: model parameters, size effects, structurally heterogeneous solid, thin films
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16665] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[157] Vivčenniâ rozmitih efektiv u tonkih voloknah / Taras Nahirnyy, Zoya Boiko // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 2012, T. 55, no 1, s. 130--137 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16666] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[158] Effect of dissipative processes on the near-surface inhomogeneity of a hollow cylinder / Ya. Yo. Burak, Taras Nahirnyy, Zoya Boiko // Journal of Mathematical Sciences .- 2012, Vol. 184, no 1, s. 88--100, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-16667] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[159] On the choice of boundary conditions in problems of the local gradient approach in thermomechanics / Taras Nahirnyy, K. A. Chervinka, Zoya Boiko // Journal of Mathematical Sciences .- 2012, Vol. 186, no 1, s. 130--138, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 2 [17-06-2019]
[AWCZ-16668] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[160] Dynamic stability of an isotropic metal foam cylindrical shell subjected to external pressure and axial compression / Tomasz Belica, Marek Malinowski, Krzysztof Magnucki // Journal of Applied Mechanics .- 2011, Vol. 78, no 4, s. [8], ISSN: 0021-8936, : bibliogr.rys.wykr. .- http://asmedl.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=JAMCAV000078000004041003000001&idtype=cvips&prog=normal/ [dostęp: 15.04.2011]
Słowa kluczowe: cylindrical shell, dynamic stability, porous materials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 18 [17-06-2019]
[AWCZ-15610] [data modyf: 15-04-2011 09:02]
[161] The analysis of the carbon attendance in copper alloys / Adam Bydałek(*) // Metalurgija .- 2011, Vol. 50, no. 4, s. 278--290, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-20633] [data modyf: 01-12-2016 11:18]
[162] Wykorzystanie metody FMEA do usprawnienia montażu motoreduktora / Michał Sąsiadek // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2011, nr 2, s. 24--27, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15696] [data modyf: 06-06-2011 12:46]
[163] Planning of a collision-free trajectory for multiple manipulators / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2011, Vol. 16, no 2, s. 475--486, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: collision avoidance, multiple manipulatores, redundant manipulator, suboptimal trajectory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15795] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[164] Modeling strategic-knowledge-resource management based on individual competencies in SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Martin Hochmeister // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics .- 2011, Vol. 5, no 2, s. 72--79, ISSN: 1897-9254, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: competence management, resource management, strategic-knowledge resources
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.5709/ce.1897-9254.13         Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[AWCZ-15847] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[165] Means of evaluating ERP efficiency in the area of technical preparation of production / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Josef Basl // Management and Production Engineering Review .- 2011, Vol. 2, no 2, s. 39--45, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: PDCA Deming cycle, case study, data analyze, enterprise resource planning, survey research
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15888] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[166] Fundamenty nauki o projektowaniu optymalnym / Jerzy Kowalski, Tomasz Belica // Problemy Profesjologii .- 2011, nr 1, s. 61--79, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15943] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[167] Analiza możliwości automatyzacji kluczowych operacji procesu zarządzania personelem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // Problemy Profesjologii .- 2011, nr 1, s. 123--133, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15946] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[168] The robot toolbox for matlab / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2011, Vol. 16, no 3, s. 809--820, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: manipulator modeling, robot toolbox, simulation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16025] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[169] The personnel usefulness function - the method for planning and selection of personnel in SME / Justyna Patalas-Maliszewska // Management .- 2011, Vol. 15, no 2, s. 132--143, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16163] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[170] The property estimation of copper alloys refining slag with the stimulators addition use the database / S. Biernat, Adam Bydałek(*), Paweł Schlafka // Archives of Foundry Engineering .- 2011, Vol. 11, spec. iss. 2, s. 9--12, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: computer program, copper alloys, slags
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16242] [data modyf: 01-12-2016 11:40]
[171] Planowanie kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Anna Saniuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2011, nr 5, s. 66--74, ISSN: 0860-6846, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16753] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[172] Analysis of the influence oxygen and hydrogen during melting aluminium and his alloys / Adam Bydałek(*), A. Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2011, Vol. 11, iss. 3, s. 69--72, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: aluminium, gas porosity, hydrogen, ion influence, oxygen, porowatość gazowa, tlen, wodór
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20639] [data modyf: 01-12-2016 11:41]
[173] Vpliv disipativnih procesiv na pripoverhnevy neodnoridist' porožistogo cilindra / Â. J. Burak, Taras Nahirnyy, Zoâ Bojko // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 2011, T. 54, no 2, s. 79--88 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16235] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[174] Do viboru krajovih umov u zadačah lokal'no gradientnogo pidhodu v termomehanici / Taras Nahirnyy, K. A. Červinka, Z. V. Bojko // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 2011, T. 54, no 3, s. 199--206 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16322] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[175] Current challenges in financial management of production enterprises / Anna Saniuk // Trendy v Podnikání = Business Trends .- 2011, R. 1, nr 2, s. 53--61 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: budgeting, business process, financial management, manufacturing enterprise
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16350] [data modyf: 05-03-2013 13:21]
[176] Budgeting in manufacturing enterprises / Anna Saniuk, Waldemar Woźniak // Ekonomika a Manažment Podniku = Economics and Business Management: časopis pre ekonomickú teóriu a prax .- 2011, Vol. 9, nr 1-2, s. 56--65 : bibliogr.tab.summ. .- http://casopis.vusi.sk
Słowa kluczowe: activity based budgeting, balanced scorecard, budgeting
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16379] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[177] Role of carbon in the melting copper processes / Adam Bydałek(*) // Archives of Foundry Engineering .- 2011, Vol. 11, iss. 3 spec., s. 37--42, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: carbon, copper alloy
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20640] [data modyf: 01-12-2016 11:39]
[178] System informatyczny w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2010, nr 2, s. 266--273 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14827] [data modyf: 08-06-2010 12:22]
[179] Collision-free sub-optimal trajectory planning of the redundant manipulators / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2010, Vol. 15, no 3, s. 799--810, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14850] [data modyf: 22-06-2010 14:41]
[180] Wykorzystanie metody ABC / Anna Saniuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2010, nr 3, s. 82--89, ISSN: 0860-6846, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15153] [data modyf: 05-11-2010 13:41]
[181] The method for assessing and forecasting value of knowledge in SMEs - research results / Justyna Patalas-Maliszewska, Hannes Werthner // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics .- 2010, nr 3, s. 91--106, ISSN: 1897-9254, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15204] [data modyf: 30-11-2010 11:03]
[182] Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Justyna Patalas-Maliszewska // e-mentor: dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową .- 2010, nr 4, s. 17--22, ISSN: 1731-6758, : rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15205] [data modyf: 30-11-2010 11:22]
[183] The meaning of logistics in production enterprises / Maja Kiba, Anna Saniuk // Logistics and Transport .- 2010, no 1, s. 79--84, ISSN: 1734-2015, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: logistics, logistics management, production enterprise
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15392] [data modyf: 03-02-2011 11:54]
[184] A virtual organisation as a tendency in a modern management of production enterprises / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Manažment v Teórii a Praxi [online] .- 2010, R. 6, č. 4, s. 22--29 : bibliogr.rys.summ. .- http://casopisy.euke.sk/mtp/ [dostęp: 18.05.2011]
Słowa kluczowe: production enterprise, production order, tendency in a management, virtual organization
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15661] [data modyf: 05-03-2013 13:20]
[185] Methodology of knowledge value assessment in an enterprise of SME sector / Justyna Patalas-Maliszewska, Hannes Werthner // Management and Production Engineering Review .- 2010, Vol. 1, no 1, s. 21--28, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14826] [data modyf: 16-09-2014 16:19]
[186] Methodology of ERP system improving / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // Management and Production Engineering Review .- 2010, Vol. 1, no 2, s. 38--46, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14987] [data modyf: 16-09-2014 16:24]
[187] The multicriteria selection methodology of the decision support system / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa // Foundations of Management. International Journal .- 2010, Vol. 2, no. 2, s. 51--62, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: decision support system (DSS), group method of data handing (GMDH), information system of GMDH class, multi-criteria decision making model
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-15206] [data modyf: 17-09-2014 12:56]
[188] Ocena oddziaływania stymulatorów reakcji w warunkach ekstrakcji żużlowej / Adam Bydałek(*), Paweł Schlafka, S. Biernat // Archives of Foundry Engineering .- 2010, Vol. 10, spec. iss. 2, s. 23--26, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: DTA, baza danych, stymulatory reakcji, żużle
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15103] [data modyf: 01-12-2016 11:48]
[189] The estimation of quality refining covers / S. Biernat, Adam Bydałek(*) // Archives of Foundry Engineering .- 2010, Vol. 10, spec. iss. 1, s. 181--188, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DTA, computer programme, optymalisation, slags
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20641] [data modyf: 01-12-2016 11:46]
[190] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora MSP w aspekcie wdrożenia innowacji / Eryk Szwarc, Justyna Patalas, Krzysztof Szkatuła // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2009, nr 2, s. 171--180 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13740] [data modyf: 22-04-2009 11:52]
[191] Projektowanie wyrobów i planowanie sekwencji montażu z uwzględnieniem zasad DFA / Michał Sąsiadek // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2009, nr 2, s. 4--7, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-13885] [data modyf: 16-06-2009 09:09]
[192] Modułowy system montażu złącz pneumatycznych / Wojciech Babirecki // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2009, nr 2, s. 15--18, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-13886] [data modyf: 16-06-2009 09:11]
[193] Sub-optimal trajectory planning of the redundant manipulators / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2009, Vol. 14, no 1, s. 251--260, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: penalty functions, redundant manipulator, suboptimal trajectory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13935] [data modyf: 01-07-2009 09:58]
[194] Wirtualna sieć małych przedsiębiorstw innowacyjnych / Justyna Patalas-Maliszewska // e-mentor: dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową .- 2009, nr 3, s. 59--67, ISSN: 1731-6758, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13952] [data modyf: 30-11-2010 11:22]
[195] Benchmarking methodology of ERP systems evaluation in manufacturing enterprises / Sławomir Kłos, Justyna Patalas // Management .- 2009, Vol. 13, no 1, s. 212--221, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13999] [data modyf: 08-09-2009 10:47]
[196] The method of maintenance processes improvement in manufacturing enterprise / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // Management .- 2009, Vol. 13, no 1, s. 245--256, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14002] [data modyf: 08-09-2009 10:37]
[197] Benchmarking methodology based on ERP system evaluation: case study / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems .- 2009, Vol. 3, no 3, s. 116--122, ISSN: 1897-8649, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: benchmarking, case study, enterprise resource planning, evaluation methodology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14018] [data modyf: 16-10-2009 10:48]
[198] Planowanie procesów produkcyjnych o charakterze iteracyjnym / Roman Kielec // Przegląd Mechaniczny .- 2009, nr 11, s. 22--26, ISSN: 0033-2259, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14168] [data modyf: 27-11-2009 11:42]
[199] Application of laser optical displacement sensor to foundry processes control and research / Jerzy Mutwil, Robert Janowski // Archives of Foundry Engineering .- 2009, Vol. 9, iss. 3, s. 103--108, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dimension control, experimental set-up, laser technique, solidification surface profile, surface roughness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14442] [data modyf: 04-02-2010 09:20]
[200] The concept of system supporting decision making enabling to asses and forecast of knowledge in SMEs - research results / Justyna Patalas-Maliszewska // Applied Computer Science .- 2009, Vol. 5, no 2, s. 27--41 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14493] [data modyf: 25-02-2010 13:35]
[201] Rapid prototyping of virtual production networks in SMEs / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Zbigniew Banaszak // Applied Computer Science .- 2009, Vol. 5, no 2, s. 58--67 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14494] [data modyf: 25-02-2010 13:37]
[202] Forecasting the effects of investments in knowledge-workers in the SME sector, using the GMDH method / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa // Foundations of Management. International Journal .- 2009, Vol. 1, no 1, s. 29--42, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GMDH method, intellectual capital in SME, investing in intellectual capital
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-14254] [data modyf: 17-09-2014 12:54]
[203] Rapid prototyping of constraint-based production flows in outsourcing / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Advanced Materials Research [online] .- 2008, Vol. 44-46, s. 355--360 : bibliogr.rys.tab.summ. .- http://www.scientific.net/0-87849-376-x/355/, [dostęp: 19.06.2008] + CD-ROM
Słowa kluczowe: logistics constraints, outsourcing, production orders planning, repetitive manufacturing system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 22 [17-06-2019]
[AWCZ-13063] [data modyf: 09-06-2010 14:16]
[204] Planowanie i wybór sekwencji montażu w projektowaniu współbieżnym / Michał Sąsiadek // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2008, nr 2, s. 19--23, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13070] [data modyf: 26-06-2008 12:20]
[205] Metoda planowania sekwencji montażu do współbieżnego projektowania zespołów maszyn / Michał Sąsiadek, Ryszard Rohatyński // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2008, Vol. 28, nr 2, s. 149--158, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: assembling sequence, assembly, concurrent engineering, montaż, projektowanie współbieżne, sekwencja montażu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13421] [data modyf: 16-12-2008 11:11]
[206] Knowledge management process based on innovation transfer in SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Management .- 2008, Vol. 12, no 2, s. 129--139, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13531] [data modyf: 29-01-2009 09:26]
[207] Rola innowacji w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora MSP, na przykładzie systemu ERP / Justyna Patalas-Maliszewska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2008, nr 2, s. 23--30, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13587] [data modyf: 19-02-2009 09:10]
[208] Interface phenomena and interaction energy at the surface of electroconductive solids / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // Computational Methods in Science and Technology .- 2008, Vol. 14, no 2, s. 105--110, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: interaction energy, interface phenomena, local gradient approach in thermomechanics, size effects, strength
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13651] [data modyf: 25-03-2009 14:34]
[209] Utvorennâ ta vzaemovpliv pripoverhnevih neodnoridnostej u pružnomu šari vrahuvannâ neoborotnosti lokal'nogo zmiscennâ masi / Vasil' Kondrat, Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina // Masinoznavstvo .- 2008, no 3, s. 31--36 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13032] [data modyf: 04-06-2008 09:31]
[210] The estimation slag refining features for the Cu-Si alloys melting process / Adam Bydałek, Andrzej Bydałek, Krzysztof Najman, Paweł Schlafka // Archives of Foundry Engineering .- 2008, Vol. 8, spec. iss. 1, s. 41--44, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DTA methods, reaction stimulators, reduction conduction, refining, silicium bronze
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13148] [data modyf: 02-07-2014 12:43]
[211] Termiczno-grawimetryczne analizy żużli / Adam Bydałek, Paweł Schlafka // Archives of Foundry Engineering .- 2008, Vol. 8, spec. iss. 2, s. 103--106, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: brązy, metoda DTA, rafinacja, redukujące warunki, stymulatory reakcji
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13244] [data modyf: 02-07-2014 12:44]
[212] Application of laser optical displacement sensor for analysis of metal stream solidification surface profile in mould channel / Jerzy Mutwil, Robert Janowski // Archives of Foundry Engineering .- 2008, Vol. 8, spec. iss. 3, s. 63--68, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Al-Si alloys, experimental set-up, fluidity, metal stream solidification, solidification surface profile
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13288] [data modyf: 02-07-2014 12:45]
[213] Model kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2007, nr 2, s. [7] CD-ROM, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12042] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[214] GDMH jako metoda prognozowania efektów ekonomicznych wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2007, nr 1, s. 29--36, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12270] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[215] Dynamic stability of a porous cylindrical shell subjected to impulse of forces combined / Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki // Journal of KONES - Powetrain and Transport .- 2007, Vol. 14, no 3, s. 39--48, ISSN: 1231-4005, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analiza nieliniowa, combined loads, cylindrical shell, dynamic stability, materiał porowaty, nonlinear analysis, obciążenie złożone, porous-cellular material, powłoka walcowa, stateczność dynamiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12325] [data modyf: 25-03-2008 15:23]
[216] The influence of the cryogenic processing after saturating on propriety AlCu4,7 cast alloy / A. Stankowiak, Adam Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2007, Vol. 7, iss. 2, s. 147--152, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ages, cryogenic processing, dispersal hardening, investigation of DTA, saturates
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[217] The optimization of costs and the carbon content in cast iron / M. Grzybowska, Adam Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2007, Vol. 7, iss. 3, s. 53--56, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cast-iron, optimum chemical composition, zinc influence on iron
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12380] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[218] The optimization of the cryogenic processing Al-Cu alloys / A. Stankowiak, Adam Bydałek // Archives of Foundry Engineering .- 2007, Vol. 7, iss. 3, s. 141--146, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ages, cryogenic processing, dispersal hardening, investigation of DTA, saturates
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[219] Model kapitału intelektualnego w MSP / Justyna Patalas-Maliszewska // Problemy Profesjologii .- 2007, nr 1, s. 63--78, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[220] A data analysis based methodology of ERP system evaluation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak // Applied Computer Science .- 2007, Vol. 3, no 1, s. 55--72 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ERP, business process, data analyze, decision support, project driven enterprise
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[221] The impact of ERP system on economic situation of enterprise: case study / Sławomir Kłos // Applied Computer Science .- 2007, Vol. 3, no 2, s. 93--101 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12909] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[222] The influence of nitride on the melting Cu-Al alloys conductions / Adam Bydałek // Metalurgija .- 2006, Vol. 45, no 1, s. 41--44, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cu-Al bronzes, gas refining, modification, nitrogen
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[AWCZ-10503] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[223] Scanning electron microscopy and transmission electron microscopy in sity studies of grain boundary migration in cold-deformed aluminium bicrystals / Henryk Paul, Julian H. Driver, Jerzy Morgiel, Arnaud Lens, Adam Bydałek, Marcin Bijak // Journal of Microscopy .- 2006, Vol. 223, no 3, s. 264--267 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aluminium bicrystals, orientation imaging maps, recrystallization, texture
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11330] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[224] Wariantowanie sekwencji montażu wspomagane komputerowo / Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2006, nr 1, s. 4--9, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-10810] [data modyf: 10-04-2006 11:36]
[225] Rozwój tekstury odkształcenia i rekrystalizacji w stopie CuZn30 uzyskanym w operacjach odlewania ciągłego. Krytyczna rola pasm ścinania / Henryk Paul, K. Janas, Adam Bydałek, D. Balcerek // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 18 (1/2), s. 245--250 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: brass, continous casting, recrystalization, shear bands, texture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[226] Wydzielenia powierzchniowe w mosiądzach odlewanych metodą ciągłą / Adam Bydałek, Henryk Paul, Krzysztof Najman, D. Balcerek, K. Janas // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 18 (1/2), s. 251--256 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: brass incklusion, copper alloys
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[227] Analiza możliwości optymalizowania wsadu żeliwnego z udziałem ocynkowanych blach / M. Grzybowska, Andrzej Cegielski, Adam Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 18 (1/2), s. 523--528 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cast-iron, optimum chemical composition, zinc influenece on iron
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10895] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[228] Topienie brązów krzemowych w warunkach redukujących / Adam Bydałek, Krzysztof Najman // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 22, s. 107--110 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cu-Si alloys, porosity, refining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11152] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[229] Nowa wersja stanowiska do badania rezystywności wilgotnych mas formierskich / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 22, s. 526--531 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: electrical resistivity, sandmix
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11154] [data modyf: 23-02-2007 09:22]
[230] Jednoczesna rejestracja temperatury, wilgotności i ciśnienia gazów w wilgotnych formach piaskowych / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 22, s. 532--539 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: gase, moisture, pressure, sandmix, temperature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11155] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[231] Badania skurczu liniowego w okresie krzepnięcia i stygnięcia stopu AlSi 6.9 / Jerzy Mutwil, Sławomir Kłos // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 19, s. 201--206 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aluminium-silicon alloy, linear contraction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11279] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[232] Badania naprężeń skurczowych w okresie krzepnięcia i stygnięcia stopu AlSi 6.9 / Jerzy Mutwil, Justyna Patalas-Maliszewska // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 19, s. 207--212 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aluminium-silicon alloy, linear contraction, shrinkage stresses
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[233] Zagospodarowywanie ocynkowanych blach w procesach topienia żeliwa / M. Grzybowska, Adam Bydałek, Robert Dylewski // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 20, s. 123--128 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: cast-iron, optimum chemical composition, zinc influence on iron
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[234] Wpływ warunków topienia na mechanizm tworzenia porowatości stopów miedzi / Adam Bydałek // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2006, Vol. 26, nr 1, s. 9--13, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: copper alloys, porosity, porowatość, rafinacja, refining, stopy miedzi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11328] [data modyf: 26-03-2008 09:52]
[235] Sztuczna sieć neuronowa jakosymulator serwonapędu elektrohydraulicznego / Mirosław Adamczyk // Hydraulika i Pneumatyka .- 2006, R. 26, nr 4, s. 22--26 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12160] [data modyf: 26-03-2008 16:29]
[236] A decision support system for selection and implementation of ERP in project driven enterprise / Sławomir Kłos // Applied Computer Science .- 2006, Vol. 2, no 1, s. 29--45 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ERP, business process, decision support system, project driven enterprise
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11145] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[237] ERP systems implementation efficiency modeling in small and medium size enterprises (SMEs) / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa // Applied Computer Science .- 2006, Vol. 2, no 1, s. 46--63 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ERP systems, method for the ERP in SME implementation efficiency assessment (EWE)
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11146] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[238] Dynamic stability of a porous cylindrical shell / Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2006, Vol. 6, no 1, s. 207--208, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/91016652, [dostęp: 08-03-2007]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[239] The mass transfer on the slag - liquid metal interphases / Adam Bydałek, W. Maziarz, Krzysztof Najman // Metalurgija .- 2005, Vol. 44, no 4, s. 275--279, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: copper, metalic and nonmetalic inclusions, slag - liquid metal
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[AWCZ-10502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[240] On the effect of a variable thermal contact resistance on the solidification process / Zygmunt Lipnicki, Bernhard Weigand, Adam Bydałek // Archives of Metallurgy and Materials .- 2005, Vol. 50, no 4, s. 1055--1064, ISSN: 1733-3490, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 5 [17-06-2019]
[AWCZ-10750] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[241] Analiza wpływu technologii topienia stopów miedzi na porowatość odlewów / Adam Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2005, R. 5, nr 17, s. 27--36 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: copper alloys, fusion of metals, porousity, refining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10477] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[242] Wybrane zagadnienia połączeń kołnierzowych śrubowych urządzeń ciśnieniowych / Krzysztof Magnucki, Marek Malinowski, Tomasz Belica, Daniel Dębowski // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn .- 2005, Vol. 40, z. 4, s. 105--119 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bolted flange connections, operating conditions, połączenia kołnierzowe śrubowe, szczelność połączenia, tightness joints, warunki eksploatacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[243] SEM and EDX of microstructure of the contact layer in a solidification process / Zygmunt Lipnicki, Adam Bydałek // Microscopy and Analysis .- 2005, no 96, s. 5--6 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: contact layer, energy-dispersive X-ray microanalysis, scanning electron microscopy, tincopper conductivity
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10501] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[244] Napruzeno-deformovanij stan i micnist lokal'no neodnoridnogo saru v procesi nagrivannja / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 2005, T. 48, no 4, s. 178--183 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10834] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[245] The method of effective reengineering of business processes in project-driven enterprise / Sławomir Kłos // Applied Computer Science .- 2005, Vol. 1, no 1, s. 7--24 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: business processes, reengineering
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11138] [data modyf: 25-02-2010 13:10]
[246] The ERP class system objective assessment method / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa // Applied Computer Science .- 2005, Vol. 1, no 1, s. 115--132 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ERP systems, the method GMDH - Group Method of Data Handling
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[247] System of production order verification in application to service of customer / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Applied Computer Science .- 2005, Vol. 1, no 1, s. 133--140 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: production coast, production order, sufficient conditions
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11140] [data modyf: 25-02-2010 13:10]
[248] Wpływ zabiegów rafinacyjnych brązów aluminiowych na rozkład pierwiastków w odlewach odśrodkowych / Adam Bydałek, Jacek Kania // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 11, T. 1, s. 78--85 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Cu-Al. bronze, decentralizing cast, refinning processe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9691] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[249] Analiza możliwości stosowania związków fosforanowych w zabiegach rafinacyjnych stopów miedzi / Adam Bydałek, Andrzej Bydałek, Paweł Schlafka, T. Biłda, P. Kopij // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 13, s. 33--38
Słowa kluczowe: copper alloys, fusion of metals, refining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9696] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[250] The analysis of the influence phosphorus compounds on the refining processes / Adam Bydałek, Paweł Schlafka, Andrzej Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 12, s. 95--102 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analiza termiczna, copper alloys, fusion of metals, refining, thermal analysis, topienie metali, właściwości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9698] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[251] Wpływ rafinacji brązu BK331 na jego odporność na ścieranie / Krzysztof Najman, Wojciech Muszyński, Adam Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 11, T. 2, s. 29--34 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cu-Si bronze, refining process, trybology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9702] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[252] Zmiany ciśnienia i temperatury w przekroju próbki masy formierskiej z bentonitem / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 11, T. 2, s. 235--240 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: condensation zone, pressure, sandmix, temperature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9705] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[253] Zmiany temperatury i wilgotności masy formierskiej w strefie kondensacji / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 11, T. 2, s. 241--246 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: condensation zone, sandmix, temperature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9706] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[254] Krzepnięcie stopu cyna-ołów na płytkach miedzianych w warunkach dynamicznych / Adam Bydałek, Zygmunt Lipnicki, Andrzej Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 14, s. 76--81 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: dynamic solidification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9752] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[255] Charakterystyka rezystancyjna wilgotnej masy formierskiej / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 14, s. 508--513 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: electrical resistivity, sandmix
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9756] [data modyf: 23-02-2007 09:20]
[256] Badania ciśnienia gazów w różnych warstwach wilgotnej formy odlewniczej / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 14, s. 514--519 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: gase, pressure, sandmix, tempperature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9757] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[257] Formierka impulsowa z zaworem otwieranym siłownikiem sprężynowo-pneumatycznym / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2004, Vol. 24, nr 3 spec., s. 153--162, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: głowica impulsowa, masa formierska, zagęszczanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9880] [data modyf: 26-03-2008 09:55]
[258] Pomiary ciśnienia gazów w formie piaskowej / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2004, Vol. 24, nr 3 spec., s. 163--171, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciśnienie gazów, masa formierska, system komputerowy, temperatura
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9881] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[259] Do viznacennja chimicnogo potencialu u dvovimirnich zadacach modeli lokal'no gradientnogo termopruznogo tila / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) .- 2004, Vip. 63, s. 108--113
Słowa kluczowe: chimicnij potencial, lokal'no gradientni termopruzni tila
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[260] Visualizing business processes in a manufacturing company / Sławomir Kłos, Julian Jakubowski, Bożena Skołud // Machine Engineering .- 2004, Vol. 4, no 1-2, s. 289--295 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: business, enterprise, process modeling, resource planning
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[261] Do cisel'nogo rozv'jazuvannja variacijnich zadac lokal'no gradientnoj mechaniki z vikoristannjam aproksimacij ruchomich najmensich kvadrativ / Bohdan Bozhenko, Taras Nahirnyy // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 2004, T. 47, no 2, s. 124--128 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9739] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[262] Do opisu vplivy temperaturi na micnist' deformivnich tverdich til / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // Masinoznavstvo .- 2004, no 3, s. 9--12 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: matematicne modeljuvannja, micnist', pripoverchnevi javisca, termopruzi tila
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[263] Ekonomika recyklingu samochodów osobowych / Waldemar Woźniak // Recykling .- 2004, nr 1, s. 24--25 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9595] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[264] Warunki reagowania tlenków SiO2 i Al2O3 w żużlu / Piotr Aulich, Adam Bydałek // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2004, Vol. 24, nr 1 spec., s. 11--17, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: rafinacja, redukcja, stopy miedzi
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9687] [data modyf: 30-06-2014 11:30]
[265] Określanie zdolności rafinacyjnej żużli w procesach topienia brązów aluminiowych / Paweł Schlafka, Adam Bydałek // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2004, Vol. 24, nr 1 spec., s. 197--202, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza termiczna, topienie metali, właściwości
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9690] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[266] Wpływ temperatury na właściwości żużli w procesach topienia stopów miedzi / Adam Bydałek // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2003, Vol. 23, nr 1, s. 15--24, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analiza termiczna, rafinatory żużlowe, stopy miedzi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[267] Wilgotność masy formierskiej w strefie kondensacji / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Odlewnictwa .- 2003, R. 3, nr 10, s. 249--254 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: condensation zone, green-sand mould, temperature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9210] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[268] Atmosfera topienia w odlewniczych procesach przetapiania stopów miedzi - część 2 / Adam Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2003, R. 3, nr 8, s. 215--220 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: copper alloys, melting armosphere
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9214] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[269] Rejestracja zmian wilgotności w piaskowej formie nagrzewanej jednostronnie / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Odlewnictwa .- 2003, R. 3, nr 8, s. 267--272 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: condensation zone, sandmix, temperature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9215] [data modyf: 23-02-2007 09:18]
[270] Wpływ pyłu węglowego na wartość ciśnienia gazów w wilgotnej formie odlewniczej / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Odlewnictwa .- 2003, R. 3, nr 8, s. 273--278 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: condensation zone, pressure, sandmix, temperature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9216] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[271] Atmosfera topienia w odlewniczych procesach przetapiania stopów miedzi - część 3 / Adam Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2003, R. 3, nr 9, s. 75--80 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: copper alloys, melting atmosphere
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9356] [data modyf: 23-02-2007 09:16]
[272] Fazy międzymetaliczne w mosiądzach - efekty użytkowe / Adam Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2003, R. 3, nr 7, s. 115--120 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: brass inclusion, copper alloys
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9367] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[273] Hydraulika w Internecie / Mirosław Adamczyk, Andrzej Milecki // Hydraulika i Pneumatyka .- 2003, nr 2, s. 5--10 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9494] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[274] Zarządzanie logistyczne recyklingiem samochodów osobowych. Cz. 1 / Zbigniew Banaszak, Ryszard Sawwa, Waldemar Woźniak // Recykling .- 2003, nr 5, s. 28--29 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8983] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[275] Zarządzanie logistyczne recyklingiem samochodów osobowych. Cz. 2 / Zbigniew Banaszak, Ryszard Sawwa, Waldemar Woźniak // Recykling .- 2003, nr 6, s. 32--34 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9026] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[276] Wybrane aspekty z inżynierii kosztów do oceny opłacalności demontażu elementów samochodowych / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos // Recykling .- 2003, nr 7-8, s. 8--10 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9592] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[277] Narzędzia wspomagające zarządzanie siecią stacji recyklingu / Mariusz Mądry, Waldemar Woźniak // Recykling .- 2003, nr 10, s. 12--13 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9593] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[278] Wybrane aspekty projektowania systemu recyklingu samochodów / Tomasz Borowiecki, Waldemar Woźniak // Recykling .- 2003, nr 12, s. 14--16 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9594] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[279] Planowanie przepływów pracy w warunkach ograniczeń zasobowych przedsiębiorstwa produkcyjnego / Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // Przegląd Mechaniczny .- 2002, nr 4, s. 32--36, ISSN: 0033-2259, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8310] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[280] TEM and EDX analysis of slag-liquid copper phase interfaces / Adam Bydałek // Microscopy and Analysis .- 2002, no 78, s. 9--11 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: EDX, TEM, copper, foundry, metallurgy, reductions, refining, slag, structure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8437] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[281] Rafinacja prętowa brązu aluminiowego / Adam Bydałek, Jacek Kania // Archiwum Odlewnictwa .- 2002, R. 2, nr 3, s. 24--29 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cu-Al bronzes, slag refining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8476] [data modyf: 23-02-2007 09:24]
[282] Atmosfera topnienia w odlewniczych procesach przetapiania stopów miedzi - część I / Adam Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2002, R. 2, nr 4, s. 326--331 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: copper alloys, melting atmosphere
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8478] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[283] Analiza zjawiska odtleniania stopów miedzi w redukujących warunkach rafinacji żużlowej / Adam Bydałek // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2002, Vol. 22, nr 1, s. 47--56, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: odtlenianie, rafinacja, stopy miedzi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[284] Optymalizowanie procesów rafinacji stopów miedzi w warunkach redukujących / Adam Bydałek, Andrzej Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2002, R. 2, nr 6, s. 37--42 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: copper alloys, slag refining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8507] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[285] Zdolność dwuskładnikowych stopów Al-Si do odwzorowania formy / Jerzy Mutwil, Robert Janowski // Archiwum Odlewnictwa .- 2002, R. 2, nr 6, s. 135--140 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aluminum-silicon alloys, metal flow, moulud surface reproducibility
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8508] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[286] Badania frontu krystalizacji dwuskładnikowych stopów Al-Si w kanałach metalowych form odlewniczych / Jerzy Mutwil, Robert Janowski, Mariusz Michalski // Archiwum Odlewnictwa .- 2002, R. 2, nr 6, s. 141--148 : bibliogr.il.summ.
Słowa kluczowe: SEM - microgrphs of crystallization interface, aluminium-silicon alloys, metal flow
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8509] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[287] Sprawdzanie możliwości realizacji zleceń produkcyjnych w warunkach mało i średnioseryjnej produkcji / Józef Matuszek, Anna Saniuk // Inżynieria Maszyn: wirtualne systemy produkcyjne .- 2002, Vol. 7, z. 4, s. 22--31, ISSN: 1426-708X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: przepływ produkcji, system wytwórczy, zarządzanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8535] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[288] Zarządzanie projektem w warunkach wirtualizacji przedsiębiorstwa / Sławomir Kłos // Inżynieria Maszyn: wirtualne systemy produkcyjne .- 2002, Vol. 7, z. 4, s. 40--48, ISSN: 1426-708X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bilansowanie zasobów, logistyka, wirtualne przedsiębiorstwa, zarządzanie projektem
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8537] [data modyf: 07-11-2006 09:54]
[289] Modeljuvannja ta doslidzennja vilivu temperaturi na vlasni kolivannja saru / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) .- 2002, Vip. 60, s. 102--108 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8937] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[290] Wpływ rafinacji żużlowej mosiądzu Mo59 na jakość powłoki ochronnej / Adam Bydałek, K. Dobrowolski // Acta Metallurgica Slovaca .- 2002, R. 8, nr 2, s. 210--213 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8434] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[291] Pomiar ciśnienia w strefie kondensacji / Tadeusz Szmigielski // Acta Metallurgica Slovaca .- 2002, R. 8, nr 2 (1/2), s. 149--154 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: condensation zona, pressure, sandmix, temperature
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8613] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[292] Cu-Si bronze slag refining / Adam Bydałek // Giessereiforschung .- 2002, nr 4, s. 128--133 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8656] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[293] Modeljuvannja i doslidzennja vplivu domisok na michist' poroznistogo cilindra / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy // Masinoznavstvo .- 2002, nr 4, s. 12--15 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[294] Mechanotermodifuzijni procesi u roztjagnutij plastini iz vrachuvannjam efektiv pripoverchnevoj neodnoridnosti / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy, K. A. Cervinka // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 2002, nr 1, s. 123--127 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8829] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[295] Racjonalizacja komputerowego wspomagania projektowania współbieżnego-metoda i przykład / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science .- 2002, Vol. 7, no 1spec. issue, s. 460--466 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[296] Assessing the refining abilities of slags by modelling a real process of metal melting / Adam Bydałek // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry .- 2001, Vol. 65, s. 591--597 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: DTA, metallurgical slags
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [17-06-2019]
[AWCZ-4784] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[297] Wpływ zjawisk powierzchniowych na powstawanie segregacji odwrotnej w brązach krzemowych / Adam Bydałek, Marek Czyż, Krzysztof Najman // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2001, Vol. 21, nr spec., s. 27--32, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: brązy krzemowe, segregacja, zjawiska powierzchniowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4503] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[298] Cechy przepływu siluminów jednofazowych w kanałach metalowych form odlewniczych / Jerzy Mutwil, Robert Janowski // Archiwum Odlewnictwa .- 2001, R. 1, nr 1 (2/2), s. 257--262 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: metal flow, silumin, temperature of flow cease
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5028] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[299] Określanie kosztów własnych produkcji według metody kosztów działań / Józef Matuszek, Dorota Więcek, Anna Saniuk // Inżynieria Maszyn .- 2001, R. 6, z. 3, s. 20--31, ISSN: 1426-708X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: arkusz rozliczeniowy działań, rachunek kosztów działań
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5109] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[300] Ten years of the ERP products in the Eastern Europe - survey of the Czech ERP market in 2001 / Josef Basl // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2001, nr 1-2, s. 12--15, ISSN: 1643-4773, : tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-6049] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[301] The microanalysis of the brass after gas-slag refining / Adam Bydałek, Marek Czyż, Marek Faryna // Acta Metallurgica Slovaca .- 2001, R. 7, nr 1, s. 461--464 : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: brass, refining, slag
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[302] Topienie brązów krzemowych - teoria i praktyka / Adam Bydałek // Acta Metallurgica Slovaca .- 2001, R. 7, nr 3, s. 313--317 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: copper alloys, foundry, metallurgy, refinnig
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4343] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[303] Gas-slag refining of CuSn10Pb (B101) bronze melts / Adam Bydałek, Marek Czyż // Giessereiforschung .- 2001, Jahrg. 53, H. 2, s. 74--76 : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4543] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[304] Optimisation of logistics processes-necessary condition for e-business / Josef Basl // Machine Engineering .- 2001, Vol. 1, no 1-2, s. 45--56 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4891] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[305] Vpliv krivini poverchni ta domisok na poverchnevij natjag u kuli / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 2001, T. 44, no1, s. 130--134 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8266] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[306] Vliv domisok na pripoverchnevu neodnoridnict' ta micnist' saru v procesi jogo nasicennja / Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina // Dopovidi Nacional'noj Akademii Nauk Ukraini .- 2001, nr 4, s. 51--57 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[307] Strenght of a stretched layer with admixtures / Olha Hrytsyna, Taras Nahirnyy // Materials Science .- 2000, Vol. 36, no 4, s. 575--580 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8289] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[308] Mechanizm segregacji odwrotnej wlewków brązu krzemowego BK331 / Adam Bydałek // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2000, Vol. 20, nr 1, s. 11--18, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: brązy krzemowe, rafinacja, segregacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3200] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[309] Racjonalne zasady rafinacji stopów miedzi / Adam Bydałek, Andrzej Bydałek, Marek Czyż, Andrzej Krupa // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 2000, R. 2, nr 43, s. 65--71, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3781] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[310] Reakcje jonowe w żużlach węglikowych / Adam Bydałek // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 2000, R. 2, nr 44, s. 383--388, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3786] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[311] Nowe stanowisko do badania lejności / Jerzy Mutwil, Mirosław Żygadło, Robert Janowski, Dariusz Niedźwiecki // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 2000, R. 2, nr 44, s. 497--502, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[312] Pomiar ciśnienia w strefie kondensacji / Tadeusz Szmigielski, Mirosław Żygadło // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 2000, R. 2, nr 44, s. 537--542, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3791] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[313] Analiza zjawiska segregacji odwrotnej wlewków BK331 / Adam Bydałek, Marek Czyż // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 2000, R. 2, nr 42, s. 59--64, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3803] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[314] Wpływ żużlowej rafinacji miedzi na przebieg procesu topienia / Adam Bydałek // Przegląd Odlewnictwa .- 2000, nr 5, s. 171--174 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3841] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[315] Planowanie suboptymalnych trajektorii manipulatorów redundantnych / Iwona Pająk, Grzegorz Pająk // Management .- 2000, Vo. 4, no 2, s. 229--238, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11370] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[316] Wybór metody amortyzacji środków trwałych jako integralna część zarządzania przez podatki / Anna Saniuk, Tomasz Kucharski // Management .- 2000, Vo. 4, no 2, s. 89--99, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11375] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[317] Prototyping organisational variants of repetitive production / Bożena Skołud, Sławomir Kłos, Dariusz Gattner // Management : Journal of Contemporary Management Issues .- 2000, Vol. 5, no 2, s. 71--81 : summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3400] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[318] Poverchnostnye naprjazenija v sloe. Vlijanie temperatury i primesej na procnost / Ja. I. Burak, Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina, K. A. Cervinka // Problemy Procnosti: Mezdunarodnyj Naucno-Techniceskij Zurnal .- 2000, no 6, s. 35--43 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[319] Rivnovaznij stan nasicenoi domiskami kuli z pokrittjam z urachuvannjam pripoverchnevich javisc / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 2000, T. 43, no 2, s. 171--175 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[320] Viliv domisok na pripoverchnevu neodnoridnist ta mscnist cilindra v procesi jogo nasicennja / Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 2000, T. 43, no 3, s. 122--126 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8267] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[321] Poverchnevi naprazennja v sari. Vpliv temperaturi na poverchnevij natjag ta micnist' / Taras Nahirnyy, K. A. Cervinka // Dopovidi Nacional'noj Akademii Nauk Ukraini .- 2000, nr 10, s. 57--62 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8262] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[322] Topienie wybranych stopów miedzi w warunkach redukujących / Adam Bydałek // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 1999, R. 1, nr 40, s. 86--92, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3801] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[323] Atmosfera topienia miedzi i jej stopów rafinowanych żużlami tlenowęglowymi / Adam Bydałek // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 1999, Vol. 19, nr 1, s. 7--12, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: rafinacja, stopy miedzi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3805] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[324] Integracja zadań planowania przepływu produkcji w ujęciu technik programowania z ograniczeniami / Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // Inżynieria Maszyn .- 1999, R. 4, z. 3-4, s. 37--51, ISSN: 1426-708X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: programowanie w logice z ograniczeniami, przepływ produkcji, sterowanie operatywne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4163] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[325] Modeljuvannja chvil'ovich procesiv u deformivnich tverdich tilach z urachuvannjam efektiv pripoverchnevoj neodnoridnosti / K. A. Cervinka, Taras Nahirnyy // Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) .- 1999, Vip. 54, s. 117--124 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8832] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[326] Komputerowo zintegrowane zarządzanie produkcją / Waldemar Woźniak, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry // Management .- 1999, Vol. 3, no 2, s. 240--248, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[327] Zarządzanie przepływem wieloasortymentowej produkcji rytmicznej w warunkach deterministycznych ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak, Dariusz Gattner // Management .- 1999, Vol. 3, no 2, s. 249--262, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[328] Instrumenty controllingu wykorzystywane do zarządzania bankiem komercyjnym / Anna Saniuk // Management .- 1999, Vol. 3, no 2, s. 206--216, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11438] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[329] Wpływ procesu filtracji wilgotnych form odlewniczych na przebieg temperatury i transportu wilgoci podczas wypełniania ich metalem / Tadeusz Szmigielski // Acta Metallurgica Slovaca .- 1999, R. 5, nr 2, s. 187--191 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3861] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[330] The brass gas-slag refining / Marek Czyż, Adam Bydałek, Andrzej Bydałek // Acta Metallurgica Slovaca .- 1999, R. 5, nr 2, s. 462--464 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3863] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[331] The atmosphere of copper melting carbide slags refining / Adam Bydałek // Acta Metallurgica Slovaca .- 1999, R. 5, nr 2, s. 465--467 : rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3864] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[332] Doslidzennja vplivu domisok na michist' roztjagnutogo cilindra / Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina // Masinoznavstvo .- 1999, nr 8, s. 13--18 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dvikomponentnij cilindr, micnict', roztjag, vpliv domisok
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8259] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[333] Pripoverchnevi napruzennja u sari. Poverchnevij natjag ta rozmirni efekti / Taras Nahirnyy // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 1999, T. 42, no 4, s. 111--115 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8265] [data modyf: 27-02-2007 10:26]
[334] Bentonit z nośnikiem węgla błyszczącego w wilgotnych masach formierskich / Tadeusz Szmigielski // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 1998, nr 35, s. 77--82, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3810] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[335] Rola parametrów procesu krystalizacji przy formowaniu się struktury zorientowanej w warunkach przepływu metalu w kanale formy / Adam Bydałek, Waldemar Wołczyński, Andrzej Dytkowicz // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 1998, nr 37, s. 41--47, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[336] Systemy procesów cyklicznych - własności / Bożena Skołud, Sławomir Kłos, Dariusz Gattner // Przegląd Mechaniczny .- 1998, nr 4, s. 21--26, ISSN: 0033-2259, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-3901] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[337] Dewizowe rozliczenia międzynarodowe w transakcjach importowych i eksportowych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Management .- 1998, no 4, s. 217--224, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[338] Klasyfikacja mas formierskich i ich form odlewniczych w aspekcie opisu procesu technologicznego wykonania formy i odlewu / Ireneusz Dzwonnik, Tadeusz Szmigielski // Acta Metallurgica Slovaca .- 1998, R. 4, nr 2, s. 55--60 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3842] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[339] Wytwarzanie powłok ochronnych na wilgotnych formach piaskowania metodą zasysania / Tadeusz Szmigielski, Ireneusz Dzwonnik // Acta Metallurgica Slovaca .- 1998, T. 4, nr 2, s. 90--95 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3844] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[340] Copper alloys melting process in the reduction conductions / Adam Bydałek, Andrzej Bydałek, Marek Czyż // Acta Metallurgica Slovaca .- 1998, R. 4, nr 2, s. 219--223 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3847] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[341] Pro termodinamicni osnovi teorii lokal'nogo-gradientnich mechanotermodifizijnich sistem / Ja. I. Burak, Taras Nahirnyy, E. J. Caplja // Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ .- 1998, T. 41, no 1, s. 620072 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[342] Time-optimal control of redundant manipulators / Mirosław Galicki, Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // Applied Mathematics and Computer Science .- 1997, Vol. 7, no 2, s. 333--341 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5173] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[343] Rejestracja przebiegu temperatury w piaskowej formie odlewniczej / Tadeusz Szmigielski // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 1997, nr 31, s. 219--228, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7978] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[344] Przebieg zmian temperatury w filtrowanych wilgotnych masach formierskich podczas ich nagrzewania / Tadeusz Szmigielski // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 1997, Vol. 17, nr 1, s. 127--135, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: masa formierska, strefa przenoszenia, temperatura
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7986] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[345] Perspektywy zastosowania żużli fosforanowych w odlewnictwie miedzi i jej stopów / Adam Bydałek // Przegląd Odlewnictwa .- 1997, nr 1, s. 13--17 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[346] Klasifikacija zadac lokal'no-gradientnoj mechaniki ta odna dinamicna zadaca dlja seredobisca zi sfericnoju porozninoju / Ju. I. Govda, Taras Nahirnyy // Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) .- 1997, Vip. 47, s. 102--106 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[347] Pro vrachuvannja inercii deformacii v uzagal'nenij termomechanici / Taras Nahirnyy // Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) .- 1997, Vip. 48, s. 136--139 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8831] [data modyf: 28-02-2003 13:05]
[348] Planowanie trajektorii optymalnej robota redundantnego z uwzględnieniem ograniczeń na sterowania / Mirosław Galicki, Iwona Pająk, Grzegorz Pająk // Management .- 1997, nr 2, s. 168--182, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11487] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[349] Zapasy produkcji w toku w systemach współbieżnych procesów produkcyjnych / Dariusz Gattner, Sławomir Kłos // Management .- 1997, nr 2, s. 183--196, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11488] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[350] Termodinamicnij pidchid do formuljuvannja konstitutivnich spivvidnosen' termomechanicnich reologicnich sistem / Taras Nahirnyy // Dopovidi Nacional'noj Akademii Nauk Ukraini .- 1997, nr 2, s. 52--56 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8260] [data modyf: 16-01-2003 12:26]
[351] Parallel controller synthesis using Petri nets / Tomasz Kozłowski, E. L. Dagless, J.. M. Saul, Marian Adamski, Janusz Szajna // IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques .- 1995, Vol. 142, no 4, s. 263--271 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, algorithms, parallel controller
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 39 [17-06-2019]
[AWCZ-9786] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[352] Thermal analysis of carbide slag solutions / Adam Bydałek // Journal of Thermal Analysis .- 1995, Vol. 45, s. 919--922 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: DTA, carbide slag
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[AWCZ-10506] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[353] Termiczna analiza układu metalurgicznego żużel - Cu2O - węglik wapnia / Adam Bydałek // Przegląd Odlewnictwa .- 1993, nr 4, s. 124--127 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10504] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[354] Wpływ rafinacji azotem stopu Cu-Al9 na atomowe uporządkowanie bliskiego zasięgu / Adam Bydałek, Janusz Król // Inżynieria Materiałowa .- 1993, nr 1, s. 14--16, ISSN: 0208-6247, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10505] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[355] Żużel z surowców wtórnych dla brązów cynowych / Zygmunt Jocz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1990, R. 35, nr 1, s. 17--20 : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-17046] [data modyf: 06-02-2013 13:48]
[356] Badanie kinetyki reagowania żużli metalurgicznych z karbidem (cz. 3) / Zygmunt Jocz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1987, R. 32, nr 4, s. 130--133 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-17048] [data modyf: 06-02-2013 14:12]
[357] Badanie kinetyki reagowania żużli metalurgicznych z karbidem (cz. 2) / Zygmunt Jocz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1987, R. 32, nr 3, s. 100--103 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-17049] [data modyf: 06-02-2013 14:13]
[358] Mechanismus und Kinetik der Gewinnungsprozesse von NE-Metallen bei Zusatz von Kalziumkarbid / Andrzej Bydałek, Zygmunt Jocz // Neue Hütte .- 1987, Jg. 32, H. 3, s. 81--85 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17047] [data modyf: 06-02-2013 14:09]
[359] Analiza równowagowych i kinetycznych warunków żużlowej ochrony i rafinacji / Zygmunt Jocz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1985, R. 30, nr 3, s. 105--109 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-17050] [data modyf: 06-02-2013 14:16]
[360] Modyfikowanie brązu B476 cyrkonem / Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1977, R. 22, nr 12, s. 694--698 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza wybranych metod optymalizacyjnych w transporcie drogowym / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport .- 2018, z. 120, s. 447--458, ISSN: 1230-9265, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: algorithm, algorytm, heuristic method, issue of assignment, metoda heurystyczna, time complexity, zagadnienie przydziału, złożoność czasowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10686] [data modyf: 02-07-2018 12:27]
[2] Warunki rozwoju sieci produkcyjnych polskich MŚP w obliczu wyzwań koncepcji Przemysł 4.0 / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie(z. 118) .- 2018, s. 503--514, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.summ. .- Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Słowa kluczowe: Industry 4.0, MŚP, Przemysł 4.0, SME's, production networks, sieci produkcyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10702] [data modyf: 19-10-2018 13:40]
[3] Wpływ narzędzi rozszerzonej rzeczywistości na monitorowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi / Andrzej Szajna, Janusz Szajna, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2018, Nr 78, s. 201--211, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: AR glasses, augmented reality, inspection and managing of the production line, monitoring, monitorowanie, okulary rozszerzonej rzeczywistości, procesy produkcyjne, rozszerzona rzeczywistość, zarządzanie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.21008/j.0239-9415.2018.078.14
[AWI-10739] [data modyf: 07-02-2019 17:45]
[4] Propozycja algorytmu redukującego operacje przeładunkowe w intermodalnym węźle kolejowo-drogowym / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport .- 2017, z. 115, s. 203--212, ISSN: 1230-9265, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: algorytm optymalizacyjny, intermodal, intermodalny węzeł terminalowy, optimization algorithm, terminal node,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10528] [data modyf: 28-06-2017 14:01]
[5] Metoda podnoszenia efektywności pozyskiwania zleceń transportowych z elektronicznych giełd transportowych / Waldemar Woźniak // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport .- 2017, z. 117, s. 375--386, ISSN: 1230-9265, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytm optymalizacyjny, determinants of decision making, determinanty podejmowania decyzji, giełda transportowa, optimization algorithm, transport market,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10557] [data modyf: 19-09-2017 10:48]
[6] Strategiczne zarządzanie wynikami w przedsiębiorstwach realizujących produkcję na zamówienie / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2017, z. 103, s. 207--216, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.rys.tab.summ. .- Nr kol. 1978
Słowa kluczowe: key performance indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, make-to-order manufacturing (MTO), produkcja na zamówienie, strategic performance management, strategiczne zarządzanie wynikami,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10564] [data modyf: 05-10-2017 12:28]
[7] pomiar i zarządzanie kosztami w controllingu logistyki / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae .- 2017, R. 21, nr 1, t. I, s. 145--154, ISSN: 2081-2345, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: controlling logistyki, koszty logistyki, rachunek kosztów działań,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10670] [data modyf: 19-04-2018 10:25]
[8] Klimat kooperacji jako determinanta strategii przedsiębiorstwa flagowego sieci dystrybucji / Marzena Kramarz, Anna Saniuk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 420, s. 163--178, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cooperation climate, delayed differentiation, early differentiation, flag enterprise, klimat kooperacji, przedsiębiorstwo flagowe, późna dyferencjacja, wczesna dyferencjacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.420.15
[AWI-10375] [data modyf: 16-06-2016 11:28]
[9] Budowanie strategicznej elastyczności w przedsiębiorstwach sektora produkcji na zamówienie / Anna Saniuk, Marzena Kramarz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 420, s. 265--274, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, make-to-order production, produkcja na zamówienie, strategic flexibility, strategiczna elastyczność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.420.23
[AWI-10376] [data modyf: 16-06-2016 11:35]
[10] Koncepcja usprawnienia wybranych algorytmów rozwiązujących zagadnienia transportowe / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport(z. 111) .- 2016, s. 599--610, ISSN: 1230-9265, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy optymalizacji, giełda transportowa, zagadnienia transportowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10409] [data modyf: 14-09-2016 09:29]
[11] Pomiar efektywności w przedsiębiorstwach TSL - wyzwania i trendy / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 347--360, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Balanced Scorecard (BSC), Freight Shipping Logistics industry, effectiveness measurement, strategy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10484] [data modyf: 28-02-2017 18:00]
[12] Aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2016, z. 99, s. 411--422, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.wykr.summ. .- nr kol. 1968
Słowa kluczowe: korzyści i bariery kooperacji, małe i średnie przedsiębiorstwa sektor metalowy, sieci produkcyjne, sieci przedsiębiorstw,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10492] [data modyf: 13-03-2017 13:44]
[13] Uwarunkowania procesu modelowania i oceny efektywności systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Małgorzata Śliwa // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 7, cz. 2, s. 264--278, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: explicit knowledge, production enterprise, research and development department, small medium enterprise, tacit knowledge, tacit knowledge transfer,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10507] [data modyf: 11-05-2017 11:43]
[14] Optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy / Roman Kielec, Kamil Leksycki // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, cz. 2, s. 153--180, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: decision-making system, dependence matrix, genetic algorithm, management, optimization,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10508] [data modyf: 12-05-2017 09:39]
[15] Metody badania efektywności procesów produkcyjnych - case study / Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, cz. 2, s. 495--510, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: efficiency, efficiency measurement, production process,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10510] [data modyf: 12-05-2017 09:38]
[16] Wpływ zmian w filarze kapitałowym ubezpieczeń społecznych w Polsce na finanse publiczne / Renata Manacka, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2015, Nr 855 (74), t. 2, s. 509--519, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: capital market, dług publiczny, finanse publiczne, market, open pension funds', public dept, public finanse, rynek kapitałowy, rynek otwartych funduszy emerytalnych, social insurance, ubezpieczenia społeczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10300] [data modyf: 27-03-2017 09:10]
[17] Budowanie zespołów roboczych w projektach B+R z użyciem metod Fuzzy AHP i TOPSIS / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Sławomir Kłos // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2015, T. 16, z. 9, cz, 1, s. 113--128, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10350] [data modyf: 13-04-2016 12:28]
[18] Pripoverhneva neodnoridnist' v elektroprovidnomu neferomagnitnomu pivprostopi / Taras Nahirnyy, Juliâ Senik // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2015, Vip. 22, s. 111--116, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10359] [data modyf: 26-04-2016 09:59]
[19] Projektowanie maszyn z uwzględnieniem procesów montażu, demontażu i logistyki zwrotnej / Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport .- 2014, Nr 1903(82), s. 203--212, ISSN: 0209-3324, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: logistyka zwrotna, machine design, odpady, odzysk, projektowanie maszyn, recycling, recykling, reuse, reverse logistics, waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9903] [data modyf: 24-08-2015 15:20]
[20] Modeluvannâ stacionarnogo stanu lokal'no neodnoridnogo elektroprovidnogo neferomagnitnogo termopružnogo tila / Taras Nahirnyy, Juliâ Senik, Kostântin Červinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2014, Vip. 19, s. 127--135, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10006] [data modyf: 24-08-2015 15:24]
[21] Analiza i ocena jakości procesu spawania urządzeń grzewczych / Roman Kielec, Jarosław Nowaczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika .- 2013, nr 288, s. 19--29, ISSN: 0209-2689, , eISSN: 2300-5211, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FMEA, proces spawania, reorganizacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9698] [data modyf: 24-08-2015 14:56]
[22] Ewolucyjny model wspierania przedsiębiorczości w obrębie jednej organizacji - studium przypadku dla województwa lubuskiego / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Sławomir Kłos // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2013, T. 14, z. 12, cz. 2, s. 439--453, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.summ. http://piz.san.edu.pl
Słowa kluczowe: business incubatorstechnology transfer centre, cooperation, tasks and duties distribution, technology park,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9870] [data modyf: 23-11-2015 14:11]
[23] Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Martina Jakábová // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 719 (94), s. 277--292, ISSN: 1896-382X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bariery miękkie, klaster przemysłowy, sektor MŚP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9394] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] System planowania sieci produkcyjnych w klastrach przemysłowych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Helena Vidová // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 719 (94), s. 293--309, ISSN: 1896-382X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: klastry przemysłowe, planowanie zleceń produkcyjnych, wariantowanie sieci produkcyjnych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9395] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Napruženij stan i pripoverhneva neodnoridnist' strukturno neodnoridnogo porožnistogo cilindra / Taras Nahirnyy, Zoya Boiko // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2012, Vip. 15, s. 56--64, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9385] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Ocinka koeficientiv modeli pružnogo tila z urahuvannâm strukturnoi neodnoridnosti / Taras Nahirnyy, Zoâ Bojko // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2012, Vip. 16, s. 104--111, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9524] [data modyf: 06-02-2013 09:06]
[27] Key performance indicators for supporting decision-making process in make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Martina Jakábová // W: Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava [online] .- 2012, Vol. 20, no. spec., s. 182--190 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, Make-to-order Manufacturing, Performance Management,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9558] [data modyf: 02-07-2014 12:52]
[28] Strategic knowledge management in an innovative SME sector company as an example of developments in organizational structures / Justyna Patalas-Maliszewska // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2011, Nr 79, s. 191--200, ISSN: 2083-8611, : tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9322] [data modyf: 25-01-2016 09:22]
[29] To description of size effect of elastic moduli in electroconductive nonferromagnetic thin films / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2011, Vip. 13, s. 112--120, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: electroconductive thin films, local gradient approach, size effect of elasticity moduli,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9194] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[30] Pro odin pidhid do formuluvannâ krajovih zadač neloka'noi teorii pružnosti / Taras Nahirnyy, Zoâ Bojko // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2011, Vip. 14, s. 95--104, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9195] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu zasobami mikro i małych przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 585 (50), s. 355--363, ISSN: 1896-382X, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8685] [data modyf: 02-07-2010 14:59]
[32] On an approach to construction the basic of nanomaterials mechanics / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2010, Vip. 11, s. 113--120, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: local gradient approach, nanomaterials, scale effect of elasticity moduli,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8790] [data modyf: 15-12-2010 08:54]
[33] On size effect of elastic modules in thin fibres / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2010, Vip. 12, s. 128--133, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: local gradient approach, size effect of elasticity modules, thin fibres,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8820] [data modyf: 31-01-2011 09:49]
[34] Planowanie procesów produkcyjnych o charakterze iteracyjnym = Planning of iterative production processes / Roman Kielec // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika .- 2009, nr 261, s. 129--136, ISSN: 0209-2689, , eISSN: 2300-5211, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8410] [data modyf: 16-06-2009 09:22]
[35] Aspekt płynności finansowej w weryfikacji zleceń produkcyjnych małych i mikro przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2009, nr 540, s. 573--580, ISSN: 1896-382X, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8412] [data modyf: 18-06-2009 14:00]
[36] On size effect of mechanical properties of thermoelastic solids / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2009, Vip. 10, s. 75--83, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: elastcity modules, local gradient approach, size effects,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8532] [data modyf: 28-01-2010 12:53]
[37] Surface tension and strength of local nonhomogeneous cylinder in the process of heating / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2008, Vip. 7, s. 30--39, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cylinder, interconnected thermomechanical processes, local gradient approach in thermomechanics, size effects, strength, surface tension,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8184] [data modyf: 06-08-2008 12:05]
[38] Do viznacennja chimicnogo potencialu na poverchni deformivnogo tverdogo tila / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii(Vip. 8) .- 2008, s. 130--138, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8299] [data modyf: 09-06-2009 09:58]
[39] Mezorivnânnâ termomehaniki poristogo nasičenogo ridinou bagatokomponentnogo seredovisca z urahuvannâm lokal'nih zmiscen' masi ta električnogo zarâdu / Ol'ga Gricina, Vasil' Kondrat, Taras Nahirnyy // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2007, Vip. 6, s. 30--43, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: nasičene poriste seredovisce, neoborotni zmiscennâ masi i električnogo zarâdu, prikontaktna neodnoridnist', vzaemozv'âzni elektromehanotermodifuzijni procesi,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8042] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Zarządzanie wiedzą w organizacji zorientowanej na transfer technologii / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2006, z. 37, s. 151--159, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.rys.summ. .- Nr kol. 1724
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7760] [data modyf: 13-03-2017 13:30]
[41] Lokal'no gradientnij pidchid u termomechanici / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2006, Vip. 3, s. 72--83, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: lokal'no neodnoridni modeli termomechaniki, ogljad, poverchnevi javisca, vzaemozv'jazani procesi,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Automatyczny pomiar czasu operacji w systemie klasy ERP / Sławomir Kłos, Janusz Mleczko // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 7) .- 2006, z. 25, s. 117--124 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Enterprise Resource Planning, pomiar czasu pracy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7580] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Modelling a real metal refining process / Adam Bydałek, Paweł Schlafka // W: Visnik Hmiel'nickogo Nacional'nogo Universitetu - (Tehnicni Nauki) .- 2006, nr 2, T. 2, s. 199--201 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: DTA, metallurgy, metalurgia, slags, żużel,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7668] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] MagProject u modeluvanni ta optimizacii planuvannâ virobničih procesiv / Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2006, Vip. 4, s. 151--157, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: evolucijni algoritmi, matricâ zaležnosti, optimizaciâ, virobniči procesi,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Bezpieczne sterowniki logiczne w automatyzacji procesów produkcyjnych / Marek Sałamaj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 55--60 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: architektura MASTER-SLAVE, bezpieczeństwo, dywersyfikacja, sterownik logiczny, systemy krytyczne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7796] [data modyf: 15-01-2010 09:13]
[46] Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn / Michał Sąsiadek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 61--64 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: planowanie sekwencji montażu, proces montażu, proces projektowo-konstrukcyjny, projektowanie dla montażu,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Możliwości badawcze Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego / Edward Kowal, Adam Bydałek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 77--82
Słowa kluczowe: budowa maszyn, edukacja techniczno-informatyczna, eksploatacja maszyn, informatyka, inżynieria produkcji, mechanika,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Pol ugleroda v processach ektrakcii slakov pri plavlenii medi i ee splavov / Adam Bydałek // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2005, nr 21, T. 2, s. 166--170 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7202] [data modyf: 12-12-2005 12:11]
[49] Naprężenia wstępne w śrubach połączenia kołnierzowego z pierścieniem uszczelniającym o trapezowym przekroju poprzecznym / Tomasz Belica, Daniel Dębowski // W: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej .- 2005, nr 29, s. 9--14 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7232] [data modyf: 19-01-2006 13:07]
[50] A procedure of effective implementation of ERP system in a manufacturing company / Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 42) .- 2004, nr 85, s. 143--150 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Procedura naprawy wadliwych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 3) .- 2004, z. 13, s. 113--124 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Planowanie przepływów pracy w systemach outsourcingu / Sebastian Saniuk, Roman Stryjski, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 3) .- 2004, z. 13, s. 225--232 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6729] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Lokal'no gradientnij pidchid ta vpliv temperatury i domisok na poverchnevij natjag y sari / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2004, Vip. 1, s. 38--49, ISSN: 1816-1545, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: lokal'na neodnoridnist, mechanotermodifuzijni procesi, poverchnevij natjag, termopruznij tverdij rozcin,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Logistyka przepływów materiałowych w warunkach dynamicznych ograniczeń zasobowych / Paweł Kabza, Sławomir Kłos // W: Zeszyty Naukowe Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Śląskiej .- 2003, z. 3, s. 59--70 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: logistyka, ograniczenia logistyczne, planowanie przepływu produkcji, system produkcji,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Wariantowanie przepływu produkcji w systemach wytwórczych małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Śląskiej .- 2003, z. 3, s. 115--124 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: koszt realizacji zlecenia, ograniczenie finansowe, planowanie przepływu produkcji,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Planowanie produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 1) .- 2003, z. 9, s. 233--244 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: zasoby finansowe, zdolności kredytowe przedsiębiorstwa, zdolności produkcyjne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6306] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] Optymalne planowanie sekwencji montażu / Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 249--256 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6325] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[58] Planowanie produkcji w systemach geograficznie rozmieszczonych przedsiębiorstw w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak, Anna Saniuk // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 395--405 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Organizacja procesów obliczeniowych z zastosowaniem metody macierzowej / Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 139--144 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] To describe the contribution of interface factor on acoustical emission in solids / Ja. I. Burak, Taras Nahirnyy // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika(z. 60) .- 2002, nr 197, s. 67--75, ISSN: 0209-2689, , eISSN: 2300-5211, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-5954] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Prototypowanie wariantów produkcji w przedsiębiorstwie wirtualnym / Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Automatyka ; 135) .- 2002, nr 1555, s. 97--106 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5685] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[62] Procedura weryfikacji kontrahentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym zarządzanym przez projekt / Sławomir Kłos // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej - (Budowa i Eksploatacja Maszyn ; 9) .- 2002, s. 209--217 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5813] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[63] Wybór metody kalkulacji kosztów do oceny opłacalności demontażu elementów samochodowych / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej - (Budowa i Eksploatacja Maszyn ; 9) .- 2002, s. 485--491 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5814] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[64] Planowanie zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem CLP / Tomasz Borowiecki // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2001, nr 28, s. 59--68 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Wpływ optymalizacji procesów projektowo-konstrukcyjnych na ochronę środowiska naturalnego / Piotr Kuryło, Roman Kielec, Stanisław Janik // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 174--179 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, ekologiczno-alternatywna technologia, ochrona środowiska, optymalizacja,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3361] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[66] Racjonalizacja organizacji prac projektowo-realizacyjnych / Roman Kielec // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 69) .- 2001, nr 271, s. 19--26 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Racjonalizacja algorytmów obliczeniowych elementów maszyn / Wojciech Babirecki // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 68) .- 2001, nr 270, s. 26--34 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3593] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[68] Planowanie suboptymalnych trajektorii manipulatorów redundantnych w przestrzeni roboczej z przeszkodami / Iwona Pająk // W: Studia z Automatyki i Informatyki .- 2001, T. 26, s. 135--146, ISSN: 0867-3977, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3986] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Mathematical modeling and investigation of tanks strength from a material saturated by admixtures / Olha Hrytsyna, Taras Nahirnyy // W: Studia i Materiały - (Technika ; 2) .- 2001, nr 52, s. 49--59 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Model logistyczny przedsiębiorstwa wirtualnego / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku- Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 7) .- 2000, nr 57, s. 11--29 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: koszt wytwarzania, logistyka, modelowanie, ocena funkcjonowania, wirtualne przedsiębiorstwo,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Zastosowanie technik programowania w logice z ograniczeniami do zarządzania przepływem wieloasortymentowej produkcji rytmicznej / Tomasz Borowiecki, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2000, nr 27, s. 45--52 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2842] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[72] Dobór efektywnych struktur organizacyjnych dla potrzeb zarządzania logistycznego / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak // W: Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - (Seminaria i Konferencje) .- 2000, nr 4, s. 450--460 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2890] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Symulacja automatycznie sterowanych przepływów produkcyjnych z wykorzystaniem systemu symulacyjnego WITNESS / Robert Janowski // W: Prace Wydziału Mechanicznego w zakresie Podstaw Konstrukcji Maszyn .- 2000, s. 93--98 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2918] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[74] Wariantowanie strategii recyklingu samochodów - analiza / Józef Matuszek, Ryszard Sawwa, Waldemar Woźniak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Automatyka ; 130) .- 2000, nr 1475, s. 95--106 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2952] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[75] Synthesis of the repetitive production systems / Bożena Skołud, Dariusz Gattner, Sławomir Kłos // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 33) .- 1999, Nr 72, s. 103--110 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: constraints, cyclic production, modelling, production planning,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2645] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[76] Logistyka przepływu produkcji / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku- Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 6) .- 1999, nr 52, s. 173--176 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: logistyka, przepływ produkcji,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Wymiana masy na powierzchni rozdziału żużel-metal w redukujących warunkach topienia miedzi / Adam Bydałek // W: Prace Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa w zakresie Technologii Maszyn .- 1998, nr 58, s. 63--72 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2826] [data modyf: 23-01-2003 09:57]
[78] Wytwarzanie biologiczne : synteza procedur sterowania rozproszonego / Dariusz Gattner, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika - (Konferencje) .- 1997, nr 14, s. 464--469 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5086] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[79] Transport pneumatyczny pyłu z ograniczonym odbiorem / Tadeusz Szmigielski, Ireneusz Dzwonnik // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Mechanika ; 128) .- 1997, nr 1372, s. 149--157 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5391] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[80] Model oceny obsługi wieloasortymentowej produkcji cyklicznej / Dariusz Gattner, Sławomir Kłos // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 1996, z. 5, s. 159--170 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3529] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[81] Opory przepływu w masach formierskich podczas nanoszenia powłok metodą - ID / Tadeusz Szmigielski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Mechanika ; 21) .- 1996, nr 110, s. 75--82 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6281] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[82] The formation of nitrogen refined and titanium modified Cu-Al bronzes / Adam Bydałek, Janusz Król, Jerzy Morgiel // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 20) .- 1994, nr 105, s. 83--89 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6634] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[83] Wybrane zagadnienia związane z przepływem w masach formierskich / Tadeusz Szmigielski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 20) .- 1994, nr 105, s. 127--140 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6637] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[84] Prototypowe urządzenie do nanoszenia ciekłych powłok ochronnych na piaskowe formy odlewnicze metodą - ID / Tadeusz Szmigielski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 20) .- 1994, nr 105, s. 141--147 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6638] [data modyf: 23-09-2004 12:38]
[85] Korozja materiałów ogniotrwałych w środowisku żużli dla brązów cynowych / Zygmunt Jocz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze - (Mechanika ; 18) .- 1993, nr 102, s. 51--60
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9525] [data modyf: 06-02-2013 12:28]
[86] Próby zastosowania krzemianowego żużla z surowców wtórnych przy topieniu brązów aluminiowych / Zygmunt Jocz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze - (Mechanika ; 18) .- 1993, nr 102, s. 61--70
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9526] [data modyf: 06-02-2013 12:30]
[87] Wykorzystanie języka Prolog w projektowaniu układów cyfrowych / Janusz Szajna, Tomasz Kozłowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 5--15 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7258] [data modyf: 27-01-2006 11:52]
[88] Przykład zastosowania Turbo Prologu do realizacji prostego translatora / Janusz Szajna, Krzysztof Biliński // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 17--27 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7259] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[89] Kinetyka oddziaływania pary wodnej z miedzią w procesie topienia / Zygmunt Jocz // W: Archiwum Technologii Budowy Maszyn .- 1990, z. 8, s. 47--54
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9527] [data modyf: 06-02-2013 13:53]
[90] Badania karbidycznych procesów redukcyjnych / Andrzej Bydałek, Zygmunt Jocz // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Studia i Materiały ; 17) .- 1988, nr 37, s. 11--16
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9528] [data modyf: 06-02-2013 13:57]
[91] Termodynamiczna równowaga tlen - wodór w miedzi / Zygmunt Jocz // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 12) .- 1988, nr 35, s. 73--77 .- Konferencja naukowa : Odlewnictwo '87
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9529] [data modyf: 06-02-2013 14:00]
[92] Efektywność utleniającej rafinacji żużlowej miedzi i jej stopów / Zygmunt Jocz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 16) .- 1987, nr 80, s. 43--53 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6465] [data modyf: 29-03-2004 10:25]
[93] Rafinowanie specjalnych brązów i mosiądzów żużlami aktywizowanymi przy pomocy reagentów wapniowych / Zygmunt Jocz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 16) .- 1987, nr 80, s. 55--62 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6466] [data modyf: 29-03-2004 10:28]
[94] Urządzenie do nanoszenia pyłu węglowego na formy odlewnicze metodą - ID / Ireneusz Dzwonnik, Tadeusz Szmigielski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 16) .- 1987, nr 80, s. 83--88 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6469] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[95] Modelowe badania kinetyki reakcji w układach metalurgicznych / Andrzej Bydałek, Zygmunt Jocz // W: Archiwum Technologii Budowy Maszyn .- 1987, z. 6, s. 17--23 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6590] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[96] Fizykochemiczne zjawiska w filtrowanych wilgotnych masach formierskich / Ireneusz Dzwonnik, Tadeusz Szmigielski // W: Archiwum Technologii Budowy Maszyn .- 1987, z. 6, s. 49--59 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6592] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[97] Próba zastosowania materiału odpadowego "KB" w procesie otrzymywania odlewów żeliwnych w formach piaskowych / Tadeusz Szmigielski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 17) .- 1987, nr 82, s. 205--212 : rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[98] Wykorzystanie zmiennych dynamicznych języka Pascal w minimalizacji funkcji logicznych / Janusz Szajna // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 12) .- 1986, nr 78, s. 127--132 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7214] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[99] Kinetyka dyfuzyjnej wymiany masy w metalurgicznych układach / Zygmunt Jocz, Jerzy Mutwil // W: Archiwum Technologii Budowy Maszyn .- 1984, z. 5/o-s-c, s. 53--60 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9530] [data modyf: 06-02-2013 14:19]
[100] O mechanizmie niskotemperaturowej redukcji tlenków metali węglikiem wapnia / Zygmunt Jocz, Andrzej Bydałek // W: Prace Badawcze Komisji Technologii Budowy Maszyn PAN - Oddział w Poznaniu .- 1981, z. 2, s. 5--14
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9531] [data modyf: 06-02-2013 14:23]
[101] Badania nad opracowaniem spoiwa o małej sile termoelektrycznej / Ferdynand Romankiewicz, Zygmunt Jocz, Janusz Wasielewski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Techniki Wytwarzania ; 2) .- 1977, nr 41, s. 85--90 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[102] Nowy sposób wytapiania zaprawy miedź-cyrkon i miedzi cyrkonowej / Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Techniki Wytwarzania ; 1) .- 1976, nr 34, s. 27--34 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7594] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] An Application for Supporting the Externalisation of Expert Knowledge / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2018. Nysa, Polska, 2018 .- Cham : Springer International Publishing, 2019 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 853, s. 255--265 .- ISBN: 9783319999951
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99996-8_23   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23418] [data modyf: 01-04-2019 11:13]
[2] Management of the metallurgical enterprise according to the industry 4.0 concept / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 26th International Coference on Metallurgy and Materials - METAL 2017. Brno, Czechy, 2017 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2034--2039 .- ISBN: 9788087294796
Słowa kluczowe: Industry 4.0 concept, management map of the Industry 4.0, management of the metallurgical enterprise

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22918] [data modyf: 25-06-2018 10:00]
[3] Industry 4.0 - technical-economic development perspective for the metallurgical production / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: 26th International Coference on Metallurgy and Materials - METAL 2017. Brno, Czechy, 2017 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2288--2292 .- ISBN: 9788087294796
Słowa kluczowe: Industry 4.0, metallurgical production, technical-economic development

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22919] [data modyf: 25-06-2018 09:59]
[4] An Intelligent System for Core-Competence Identification for Industry 4.0 Based on Research Results from German and Polish Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // W: The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017. Wrocław, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 637, s. 131--139 .- ISBN: 9783319644646
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_13   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[KONF-22990] [data modyf: 11-06-2018 11:28]
[5] Knowledge Sharing Using Customer Relationship Management Systems (CRM) in NPD Processes - Research Results from Polish and German Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // W: 38th International Conference Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2017. Szklarska Poręba, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; 657, s. 346--354 .- ISBN: 9783319672229
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67223-6_33   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22991] [data modyf: 01-04-2019 14:14]
[6] Using a Simulation Method for Intelligent Maintenance Management / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017. Wrocław, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 637, s. 85--95 .- ISBN: 9783319644646
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_9   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22992] [data modyf: 11-06-2018 11:29]
[7] Decision Support System for Rapid Production Order Planning in Production Network / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017. Wrocław, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 637, s. 217--226 .- ISBN: 9783319644646
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_22   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-23040] [data modyf: 11-06-2018 11:26]
[8] Knowledge Network for the Development of Software Projects (KnowNetSoft) / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // W: 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing - INCOM 2018. Bergamo, Włochy, 2018 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2018, s. 776--781
Słowa kluczowe: Human-Automation Integration, Integration of Knowledge/Competence in Enterprise Modelling Framework

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.08.413   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23048] [data modyf: 01-04-2019 11:40]
[9] Safety Culture: Influence of a Human Factor on the Process of Shaping Work Safety / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4720--4727 .- ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23050] [data modyf: 29-10-2018 09:45]
[10] Planning and Management of the Mechanical Assembly Sequences / Michał Sąsiadek, Roman Kielec, Waldemar Woźniak, Maciej Niedziela // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4712--4719 .- ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23051] [data modyf: 29-10-2018 09:29]
[11] A Functional Analysis of Selected Transport Exchanges and Tendering Platforms in the Transport Orders Market / Waldemar Woźniak, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Tomasz Wojnarowski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5047--5055 .- ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23053] [data modyf: 29-10-2018 09:31]
[12] Improving the Quality of Manufacturing Processes in Toyota Motor Manufacturing, Poland / Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, Julian Jakubowski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5931--5945 .- ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23054] [data modyf: 29-10-2018 09:33]
[13] The Use of 3D Scanning and Measurements, as Modern Tools in the Management of Quality / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5946--5955 .- ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-23055] [data modyf: 29-10-2018 09:43]
[14] Adoption of the Evolutionary Algorithm to Automate the Scheduling of the Production Processes / Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5039--5046 .- ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23096] [data modyf: 29-10-2018 09:30]
[15] The Impact of Buffer Allocation in Assembly-Line Manufacturing Systems on the Effectiveness of Production Processes / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Advances in Manufacturing - MANUFACTURING 2017 : 5th International Scientific-Technical Conference. Poznan, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Lecture Notes in Mechanical Engineering, s. 33--43 .- ISBN: 9783319686189
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-68619-6_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-23133] [data modyf: 11-09-2018 11:31]
[16] How to Make Maintenance Processes More Efficient Using Lean Tools? / Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Anna Saniuk // W: Advances in Social & Occupational Ergonomics - AHFE 2017 : 8th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. Los Angeles, USA, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 605, s. 9--20 .- ISBN: 9783319608280
Słowa kluczowe: Human factors, Human-systems integration, Systems engineering

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60828-0_2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [17-06-2019]
[KONF-23293] [data modyf: 27-11-2018 13:33]
[17] Analysis of slurry slags in terms of copper extraction process from system in static and dynamic conditions / Adam Bydałek, Piotr Migas, Marcin Rogóż, Joanna Karwan-Baczewska // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy, 2018 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 1494--1499 .- ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: copper metallurgy, reductions of copper oxides, slags

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23299] [data modyf: 10-04-2019 15:37]
[18] Current state and future perspectives of steel production / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy, 2018 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 1808--1813 .- ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: Industry 4.0, efficiency and effectiveness, global steel production, macroeconomic situation on the steel market

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23300] [data modyf: 10-04-2019 15:34]
[19] Opportunity for development of small and medium metallurgical enterprises within the concept industry 4.0 / Sebastian Saniuk, Magdalena Graczyk, Anna Saniuk // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy, 2018 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2074--2079 .- ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), Industry 4.0, SME's, metallurgical production network

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23301] [data modyf: 10-04-2019 15:34]
[20] An Analysis of the Impact of Buffer Allocation and Maintenance on the Effectiveness of a Manufacturing System Using Computer Simulation / Sławomir Kłos, Dorota Stadnicka // W: 38th International Conference Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2017. Szklarska Poręba, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; 657, s. 355--368 .- ISBN: 9783319672229
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67223-6_34   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23424] [data modyf: 01-04-2019 14:20]
[21] Modelling of equivalent shells of revolution with negative Gaussian curvature / Tomasz Belica, K. Magnucki // W: Shell Structures: Theory and Applications - SSTA 2017 : proceedings of the 11th international conference. Gdańsk, Polska, 2017 .- London : Taylor & Francis Group, 2018 .- Vol. 4, s. 65--68 .- ISBN: 9781138050457
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-22806] [data modyf: 06-11-2017 14:26]
[22] An Approach to Buffer Allocation, in Parallel-Serial Manufacturing Systems Using the Simulation Method / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 6th World Conference on Information Systems and Technologies - WorldCist' 18. Naples, Włochy, 2018 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 747, s. 225--235 .- ISBN: 9783319776996
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-77700-9_23   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22989] [data modyf: 25-04-2018 11:30]
[23] Highly efficient technology for manufacturing of Spunlace non-woven fabric in the company Novita S.A. Poland - description and characteristics of the R&D actions / Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak, Bartłomiej Jankowski, Urszula Błaszczyk, Roman Stryjski(*) // W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering - MAPE 2018 : proceedings of XV international conference. Zawiercie, Polska, 2018 .- Gliwice : Wydaw. Panova, 2018 .- Conference proceedings, Vol. 1, iss. 1, s. 269--277 .- ISBN: 9788365265258
Słowa kluczowe: manufacturing, spunlace non-woven fabric, technological line research project

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0034   (pkt: 0)
[KONF-23140] [data modyf: 07-02-2019 16:33]
[24] New way of monitoring of the production environment with application of augmented reality and artificial intelligence / Andrzej Szajna, Janusz Szajna, Roman Stryjski, Josef Basl, Jarosław Brodny // W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering - MAPE 2018 : proceedings of XV international conference. Zawiercie, Polska, 2018 .- Gliwice : Wydaw. Panova, 2018 .- Conference proceedings, Vol. 1, iss. 1, s. 307--313 .- ISBN: 9788365265258
Słowa kluczowe: AR glasses, augmented reality, monitoring and inspection of the factory

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0039   (pkt: 0)
[KONF-23141] [data modyf: 07-02-2019 16:33]
[25] The Research and Development Process of High-Performance, Spunlace Non-Woven Fabric Production at Novita S.A. / Waldemar Woźniak, Michał Sąsiadek, Bartłomiej Jankowski, Urszula Błaszczyk, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4764--4771 .- ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: manufacturing, research project, spunlace non-woven fabric, technological line

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23372] [data modyf: 23-05-2019 16:18]
[26] Organisation of the Research Process into an Innovative, Anti-Clogging Assembly for Heavy Vehicles in the Interests of Increased Road Safety / Waldemar Woźniak, Janusz Walkowiak, Michał Sąsiadek, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4772--4784 .- ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: automotive industry, designing, implementation for mass production, road safety, technology development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23373] [data modyf: 23-05-2019 16:18]
[27] On the methodology of supporting maintenance departament work at a strategic level using MES unformation system / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska // W: Priborostroenie - 2018 : materialy 11-j meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Minsk, Białoruś, 2018 .- Minsk : Belarusskij Nacional'nyj Techniceskij Universitet, 2018, s. 488--491 .- ISBN: 9789855833292
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23386] [data modyf: 22-02-2019 09:58]
[28] The New Way of Maintenance and Service of the Production Lines with the Application of Augmented Reality and Artificial Intelligence / Andrzej Szajna, Roman Kielec // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5877--5885 .- ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: AR glasses, Augmented Reality, artificial intelligence, maintenance of the factory

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23431] [data modyf: 23-05-2019 16:18]
[29] Rationalization of Computer Assistance of Concurrent Designing- The Method and Example / Roman Kielec, Andrzej Szajna // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 6357--6363 .- ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: computer support, dependency matrix, process optimization, rationalization of design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23432] [data modyf: 23-05-2019 16:18]
[30] Control process management by means of evolutionary algorithm / Roman Kielec, Michał Doligalski // W: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Žilina, Słowacja, 2015 .- Cham : Springer International Publishing, 2017 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 511, s. 133--141 .- ISBN: 9783319465357
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-46535-7_11   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22073] [data modyf: 03-10-2017 09:36]
[31] The maintenance management in the macro-ergonomics context / Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Anna Saniuk, Tadeusz Nowicki // W: 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) - International Conference on Social and Occupational Ergonomics. Bay Lake, USA, 2016 .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2017 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 487, s. 35--46 .- ISBN: 9783319416878
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-41688-5_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 22 [17-06-2019]
[KONF-22480] [data modyf: 30-01-2017 09:41]
[32] Exploring the Influence of the Use of an ERP System on Strategy Development in German and Polish Manufacturing Enterprises: An Empirical Investigation / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 19th International Conference on Business Information Systems - BIS 2016. Leipzig, Niemcy, 2016 .- Cham : Springer International Publishing, 2017 .- Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 263, s. 13--22 .- ISBN: 9783319524641
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-52464-1_2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-22621] [data modyf: 08-06-2017 09:59]
[33] Diagnosis of process parameters which reduce the defective parts in mass production / Waldemar Woźniak, Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Julian Jakubowski // W: Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. Vienna, Austria, 2017 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 2628--2635 .- ISBN: 9780986041976
Słowa kluczowe: "cabbage patch", Toyota Production Systems

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22669] [data modyf: 21-11-2017 13:34]
[34] The management of product-development technologies supported by CAx techniques / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak // W: Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. Vienna, Austria, 2017 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 3218--3229 .- ISBN: 9780986041976
Słowa kluczowe: CATIA, product development, virtual reality

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22670] [data modyf: 21-11-2017 13:36]
[35] An Approach to Automated Tacit-Knowledge Acquistion and Transformation in Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Adam Dudek // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22nd International conference : abstracts. Międzyzdroje, Polska, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 356--360 .- ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22711] [data modyf: 12-03-2018 11:38]
[36] Trajectory planning of cooperative mobile manipulators subject to control constraints / Iwona Pająk // W: Robot Motion and Control - RoMoCo 2017 : 11th international workshop. Wąsowo, Polska, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 123--128
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/RoMoCo.2017.8003902   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22736] [data modyf: 05-10-2017 12:06]
[37] Comparison of Industry 4.0 application rate in selected Polish and Czech companies / Josef Basl, Michał Sąsiadek // W: Digitalization in Management, Society and Economy - IDIMT-2017 : 25th Interdisciplinary information management talks. Poděbrady, Czechy, 2017 .- Linz : Trauner Verlag, 2017 .- Schriftenreihe Informatik (46), s. 401--410 .- ISBN: 9783990621196
Słowa kluczowe: 4th industrial revolution, ICT innovation, Industry 4.0, Industry 4.0 readiness, Internet of Things (IoT)

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [17-06-2019]
[KONF-22776] [data modyf: 25-01-2018 12:22]
[38] The Topological Impact of Discrete Manufacturing Systems on the Effectiveness of Production Processes / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: World Conference on Information Systems and Technologies - WorldCIST. Madeira, Portugalia, 2017 .- Berlin : Springer - Verlag, 2017, s. 441--452
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-56541-5_45   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [17-06-2019]
[KONF-22984] [data modyf: 17-04-2018 12:50]
[39] DFM - With Features in Milling Processes / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2017. Madrid, Hiszpania, 2017 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 4766--4773 .- ISBN: 9780986041990
Słowa kluczowe: Catia, design for manufacturing, features, milling, virtual production

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23097] [data modyf: 08-11-2018 09:07]
[40] Exemplar Functionalities of the Intelligent System for Tacit-Knowledge-Transfer Support for an IT Company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 23rd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2017. Druskininkai, Litwa, 2017 .- Berlin : Springer-Verlag, 2017 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 756, s. 25--34 .- ISBN: 9783319676418
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67642-5_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-23419] [data modyf: 01-04-2019 11:56]
[41] A Model of the Knowledge Assessment Using Bayes' Network / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 23rd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2017. Druskininkai, Litwa, 2017 .- Berlin : Springer-Verlag, 2017 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 756, s. 35--47 .- ISBN: 9783319676418
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67642-5_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23421] [data modyf: 01-04-2019 12:09]
[42] A Knowledge-Management System for the Innovation-Strategy Development of SME Enterprises / Sławomir Kłos, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski // W: 23rd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2017. Druskininkai, Litwa, 2017 .- Berlin : Springer-Verlag, 2017 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 756, s. 15--24 .- ISBN: 9783319676418
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67642-5_2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23422] [data modyf: 01-04-2019 12:14]
[43] Principal Sources for the Identification of Tacit Knowledge Within an IT Company, as Part of an Intelligent System / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 20th International Conference on Business Information Systems - BIS 2017. Poznań, Polska, 2017 .- Berlin : Springer-Verlag, 2017 .- Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 303, s. 26--36 .- ISBN: 9783319690223
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-69023-0_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23423] [data modyf: 01-04-2019 12:33]
[44] Modelling an Application for Tacit Knowledge Acquisition Support for an IT Company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Trends und Communities der Rechtsinformatik. IRIS 2017 : Tagungsband des 20. Internationalen Rechtsinformatik Symposions. Salzburg, Austria, 2017 .- Wien, 2017, s. 275--282 .- ISBN: 9783903035157
Słowa kluczowe: IT company, knowledge worker, tacit knowledge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22588] [data modyf: 09-05-2017 14:29]
[45] Mathematical modeling of the coupled processes in nanoporous bodies / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Augustów, Polska, 2017 .- [Białystok] : --, 2017, s. 116--117
Słowa kluczowe: continual model, coupled processes, nanomaterials, size effects, thermoelastic body

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22634] [data modyf: 19-06-2017 09:55]
[46] The study of selected properties of concrete made on the basis of aggregate recykling / Małgorzata Śliwa, Arkadiusz Denisiewicz // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska, 2017 .- Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2 .- ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: aggregate, concrete, laboratory tests, recycling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22772] [data modyf: 18-10-2017 15:26]
[47] New challenges in strategic management / Anna Saniuk // W: Current Problems of the Corporate Sector 2017 : international scientific conference. Handlová - Ráztočno, Słowacja, 2017 .- Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2017, s. 908--916 .- ISBN: 9788022544221
Słowa kluczowe: CSR, industry 4.0, strategic management, strategy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22820] [data modyf: 16-11-2017 15:09]
[48] Numerical investigation of buckling of Cassini ovaloidal sandwich shells under external pressure / Marek Malinowski, Tomasz Belica // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska, 2017 .- Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2 .- ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: FEM analysis, elastic buckling, external pressure, metal foam core, shell of revolution

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22823] [data modyf: 20-11-2017 09:33]
[49] Methoden der Effektiven Qualifikationserhöhung auf der Grundlage der Erfahrungen von Toyota Motor Manufacturing Poland / Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak // W: Digitalisierung in der Techniklehre ihr Beitrag zum Profil Technischer Bildung : Wege zu technischer Bildung : Referate der 12. Ingenieurpädagogischen Regionaltagung 2017. Ilmenau, Niemcy, 2017 .- Ilmenau : Technische Universität, 2017, s. 247--254 .- ISBN: 9783981872811
Słowa kluczowe: Cabbage Patch, Diagnostik, Ishikawa diagram, Ishikawa-Diagramm, Kompetenz, Produktionsprozesse, Störungen, competence, diagnostics, disturbances, manufacturing process

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23062] [data modyf: 28-06-2018 12:30]
[50] Identification and Reduction of Product Defects in Mass Production at Toyota Motor Manufacturing, Poland / Waldemar Woźniak, Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Julian Jakubowski // W: Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2017. Madrid, Hiszpania, 2017 .- [B. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 4774--4782 .- ISBN: 9780986041990
Słowa kluczowe: Manufacturing, The methodology of Toyota Production Systems, Total Productive Maintenance

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-23098] [data modyf: 31-07-2018 11:28]
[51] Analiza możliwości zastosowania drzew decyzyjnych do oceny zdolności do realizacji projektów innowacyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne wybranej branży / Karol Dąbrowski // W: V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji. Podlesice, Polska, 2017 .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2017 .- Seria: Monografie, nr 72, s. 25--32 .- ISBN: 9788363989569
Słowa kluczowe: automotive industry, decision trees, innovative management, innovative projects

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22789] [data modyf: 25-10-2017 11:49]
[52] Zastosowanie uporządkowanych modeli logitowych do oceny innowacyjności przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży metalowej i automotive / Katarzyna Skrzypek // W: V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji. Podlesice, Polska, 2017 .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2017 .- Seria: Monografie, nr 72, s. 125--130 .- ISBN: 9788363989569
Słowa kluczowe: innovation, level of innovation, manufacturing enterprise, ordered logit model

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22791] [data modyf: 25-10-2017 12:04]
[53] Propozycja metody ciągłego podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym / W. Nawrocki, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23181] [data modyf: 25-09-2018 09:56]
[54] Reverse engineering as a prototype manufacturing tool / Peter Trebuňa, Radko Popovič, Daniel Kottfer, Michał Sąsiadek, Piotr Kuryło // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23182] [data modyf: 25-09-2018 09:59]
[55] Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością w wybranej odlewni aluminium / Kamil Leksycki, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23184] [data modyf: 25-09-2018 10:02]
[56] Koncepcja usprawnienia procesów przeładunkowych w węźle intermodalnym / Tomasz Wojnarowski, Waldemar Woźniak, Roman Stryjski // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23185] [data modyf: 25-09-2018 10:06]
[57] Modernizacja instalacji do termicznego rozkładu odpadów wielocząsteczkowych / M. Gulba, Filip Zielazny, Tomasz Belica // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23188] [data modyf: 25-09-2018 11:12]
[58] Optymalizacja procesu produkcyjnego Huty Miedzi "Głogów II" z wykorzystaniem dodatku technologicznego CaF2 / Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23189] [data modyf: 25-09-2018 11:20]
[59] Zarządzanie wiedzą w filozofii Kaizen / Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23190] [data modyf: 25-09-2018 11:53]
[60] Positional weight in project scheduling under resource constraints / Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy, V. Pryimak // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23193] [data modyf: 25-09-2018 12:05]
[61] An analysis of the use of a knowledge management tools in a German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23195] [data modyf: 25-09-2018 12:09]
[62] Application of mixed reality tools for the energy industry / Janusz Szajna, Bogdan Franczyk // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23197] [data modyf: 25-09-2018 12:13]
[63] Analiza i uproszczenie złożoności wyrobów z uwzględnieniem zasad projektowania dla montażu / Michał Sąsiadek, Milan Edl, Ł. Mazur // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23198] [data modyf: 25-09-2018 12:15]
[64] Industry 4.0 trends in enterprises and their information systems / Josef Basl // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23199] [data modyf: 25-09-2018 12:16]
[65] Optymalizacja procesu wytwórczego wyrobów ze stali nierdzewnej / Wojciech Babirecki // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23201] [data modyf: 25-09-2018 12:19]
[66] Prognozowanie gospodarcze dla usprawnienia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa / Kamil Leksycki, Roman Kielec, Aleksandra Szułczyńska // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23202] [data modyf: 25-09-2018 12:24]
[67] Alternatywny system pomiarowy do kontroli procesu tłoczenia na gorąco / Marek Sałamaj, M. Patalas // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23205] [data modyf: 25-09-2018 12:29]
[68] Business process analysis of a foodborne outbreak investigation mobile system / Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Anna Saniuk // W: ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering IV. Iasi, Rumunia, 2016 .- Bristol : IOP Publishing, 2016 .- Series: Materials Science and Engineering, Vol. 145, s. 1--5
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/145/6/062010   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-22234] [data modyf: 21-04-2017 09:52]
[69] Make-to-order manufacturing - new approach to management of manufacturing processes / Anna Saniuk, Robert Waszkowski // W: ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering IV. Iasi, Rumunia, 2016 .- Bristol : IOP Publishing, 2016 .- Series: Materials Science and Engineering, Vol. 145, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/145/2/022005   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22235] [data modyf: 21-04-2017 09:53]
[70] A concept of a decision support system for the selection of a knowledge management tool for a manufacturing company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 1229--1233 .- ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-22272] [data modyf: 21-02-2017 10:33]
[71] Effective selection of multidisciplinary working teams in manufacturing companies / Michał Sąsiadek, Julian Jakubowski // W: 27th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2016. Milan, Włochy, 2016 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016 .- Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, s. 607--611 .- ISBN: 9780986041969
Słowa kluczowe: MBTI instrument, multidisciplinary working teams, staff management

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-22325] [data modyf: 06-07-2017 11:16]
[72] Value stream mapping of a mechanical assembly process / Michał Sąsiadek, Josef Basl // W: 27th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2016. Milan, Włochy, 2016 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016 .- Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, s. 612--622 .- ISBN: 9780986041969
Słowa kluczowe: assembly, increase efficiency, production process, value stream mapping

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-22326] [data modyf: 06-07-2017 11:16]
[73] Development of a new educational model for virtual measurement machina / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak // W: 27th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2016. Milan, Włochy, 2016 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016 .- Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, s. 2102--2109 .- ISBN: 9780986041969
Słowa kluczowe: CAD, CMM, coordinate measuring, virtual reality

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22327] [data modyf: 06-07-2017 11:16]
[74] The concept of the profitability for the transport orders acquired from the transport exchange market / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: 27th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2016. Milan, Włochy, 2016 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016 .- Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, s. 2375--2383 .- ISBN: 9780986041969
Słowa kluczowe: optimal algorithm, transport exchange market, transport orders profitability

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22328] [data modyf: 06-07-2017 11:16]
[75] ERP-based innovation management system for engineering-to-order production / Sławomir Kłos, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski // W: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth - Vision 2020. Seville, Hiszpania, 2016 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 3007--3016 .- ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22395] [data modyf: 10-05-2017 13:28]
[76] Analysis of innovation levels exhibited by Polish manufacturing companies in the metal and automotive industries / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Magdalena Wojciech, Sławomir Kłos // W: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth - Vision 2020. Seville, Hiszpania, 2016 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 3017--3033 .- ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22396] [data modyf: 10-05-2017 13:25]
[77] Benefits of KPI implementation in metallurgical enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek // W: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2016. Brno, Czechy, 2016 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2016, s. 2001--2006 .- ISBN: 9788087294673
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, Performance Management, metallurgical sector, strategy

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22448] [data modyf: 03-02-2017 09:59]
[78] A Model of the Tacit Knowledge Transfer Support Tool: CKnow-Board / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 22nd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2016. Druskininkai, Litwa, 2016 .- Berlin : Springer - Verlag, 2016 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 639, s. 30--41 .- ISBN: 9783319462530
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-46254-7_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [17-06-2019]
[KONF-22545] [data modyf: 24-02-2017 12:06]
[79] A Model of an ERP-Based Knowledge Management System for Engineer-to-Order Enterprises / Sławomir Kłos // W: 22nd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2016. Druskininkai, Litwa, 2016 .- Berlin : Springer - Verlag, 2016 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 639, s. 42--52 .- ISBN: 9783319462530
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-46254-7_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[KONF-22546] [data modyf: 24-02-2017 12:10]
[80] FMEA application to improvement of designed technical products / Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Waldemar Woźniak // W: 28th International Business-Information-Management-Association Conference. Seville, Hiszpania, 2016 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016 .- VISION 2020: Innovation Management, Development Sustainability and Competitive Economic Growth, Vol. 1-7, s. 1480--1489 .- ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [17-06-2019]
[KONF-22559] [data modyf: 13-03-2017 11:44]
[81] An algorithmic concept for optimising the number of handling operations in an intermodal terminal node / Waldemar Woźniak, Michał Sąsiadek, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: 28th International Business-Information-Management-Association Conference. Seville, Hiszpania, 2016 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016 .- VISION 2020: Innovation Management, Development Sustainability and Competitive Economic Growth, Vol. 1-7, s. 1490--1500 .- ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-22560] [data modyf: 13-03-2017 11:49]
[82] Propozycja algorytmu redukującego operacje przeładunkowe w intermodalnym węźle kolejowo-drogowym / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: Pojazdy Szynowe 2016 : XXII konferencja naukowa [Dokument elektroniczny]. Bydgoszcz - Gniew, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--14
Słowa kluczowe: algorytm optymalizacyjny, intermodalny węzeł terminalowy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22161] [data modyf: 09-06-2016 12:53]
[83] Gamification in the teaching of selected competences to students of technical faculties / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Julian Jakubowski // W: Anwendungsorientierung und Wissenschaftsorientierung in der Ingenieurbildung : Wege zu technischer Bildung : Referate der 10. Ingenieurpädagogischen Regionaltagung 2015. Eindhoven, Holandia, 2015 .- Berlin : Ingenieur-Pädagogischen Wissenschaftsgesellschaft, 2016, s. 227--233 .- ISBN: 9783000531279
Słowa kluczowe: Elektronische Spiele, Simulatoren, Studienprozess, electronic games, simulators, teaching process

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22225] [data modyf: 08-08-2016 13:13]
[84] Application of multi-agent system for information flow integration in manufacturing company Case study / Roman Stryjski, Aleksandra Szajna // W: Fourth International Conference on Advances in Mechanical and Automation Engineering - MAE 2016. Rome, Włochy, 2016 .- New York : Institute of Research Engineers and Doctors, 2016, s. 27--31 .- ISBN: 9781632481023 http://www.seekdl.org/conferences_page_papers.php?confid=246&#seekdl
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.15224/978-1-63248-102-3-45   (pkt: 0)
[KONF-22277] [data modyf: 12-10-2016 11:58]
[85] Product development in virtual computer integrated engineering systems using DfM and DfA principles - part I / Julian Jakubowski, Michał Sąsiadek // W: 57th International Conference of Machine Design Departaments - ICMD 2016. Železná Ruda, Czechy, 2016 .- Pilsen : University of West Bohemia, 2016, s. 61--66 .- ISBN: 9788026106098
Słowa kluczowe: design for assembly, design for manufacturing, product development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22330] [data modyf: 14-11-2016 12:20]
[86] Product development in virtual computer integrated engineering systems using DfM and DfA principles - part II / Julian Jakubowski, Michał Sąsiadek // W: 57th International Conference of Machine Design Departaments - ICMD 2016. Železná Ruda, Czechy, 2016 .- Pilsen : University of West Bohemia, 2016, s. 67--72 .- ISBN: 9788026106098
Słowa kluczowe: design for assembly, design for manufacturing, product development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22331] [data modyf: 14-11-2016 12:22]
[87] A model of knowledge classification for a manufacturing enterprise verified on the research results from German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 153--165
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22436] [data modyf: 11-01-2017 12:07]
[88] Measurement of the customer service in logistics / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2016. Zakopane, Polska, 2016 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2016, s. 682--687 .- ISBN: 9788087294765
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, measurement of customer service

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22997] [data modyf: 26-04-2018 15:43]
[89] Ocena środowiskowa materiałów odpadowych z produkcji miedzi / Adam Bydałek, S. Biernat, A. Kowol, D. Rodziewicz, K. Grządko, M. Holtzer, P. Kwapisiński, Maciej Wędrychowicz, W. Wołczyński, F. Bydałek // W: Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska. Kocierz, Polska, 2016 .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2016, s. 5--8 .- ISBN: 9788363663827
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22354] [data modyf: 06-12-2016 11:22]
[90] Zastosowanie technik rapid prototyping do modernizacji linii produkcyjnej przemysłu spożywczego / Wojciech Babirecki // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 4--13
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22428] [data modyf: 11-01-2017 11:20]
[91] Dekompozycja procesów wytwórczych z wykorzystaniem macierzy zależności / Tomasz Belica, Katarzyna Apolinarska // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 24--33
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22429] [data modyf: 11-01-2017 11:34]
[92] Zarządzanie innowacjami w ramach sieci przedsiębiorstw typu spin-off / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 34--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22430] [data modyf: 11-01-2017 11:53]
[93] Przykład doskonalenia procesu produkcyjnego za pomocą wybranych narzędzi projakościowych / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Łukasz Szaszkiewicz, Witold Nawrocki // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 61--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22431] [data modyf: 11-01-2017 11:56]
[94] Analiza reorganizacji planowania procesu projektowo-konstrukcyjnego na wybranym przykładzie / Roman Kielec, Kamil Leksycki // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 77--90
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22432] [data modyf: 02-03-2017 13:14]
[95] Metoda PFMEA, jako narzędzie kształtowania procesów produkcyjnych / Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 102--116
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22433] [data modyf: 11-01-2017 12:00]
[96] Metodyka wykorzystania wybranych narzędzi Lean do redukcji czasu przezbrajania środków produkcji w przemyśle samochodowym / Piotr Kowalczyk, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 117--127
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22434] [data modyf: 11-01-2017 12:03]
[97] Służby utrzymania ruchu a efektywność przedsiębiorstwa / Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 137--152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22435] [data modyf: 11-01-2017 12:04]
[98] Niezależny system komunikacyjny do zwiększenia wydajności i efektywności produkcji poprzez usprawnienie współpracy pracowników działu produkcji oraz magazynu w zakładzie produkcyjnym GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o. / Marek Sałamaj, Paweł Bourguois, Tomasz Cholewiński // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 171--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22437] [data modyf: 11-01-2017 12:43]
[99] Eliminacja strefy detali poglądowych na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego / Marek Sałamaj, Paweł Wabno // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 189--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22438] [data modyf: 11-01-2017 12:45]
[100] EASYASSEMBLE - komputerowe wspomaganie generowania sekwencji montażu / Michał Sąsiadek, Łukasz Mazur // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 207--219
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22439] [data modyf: 11-01-2017 12:47]
[101] Propozycja realizacji postulatów przemysłu 4.0 za pomocą systemu opartego o sieci wieloagentowe / Aleksandra Szajna, Roman Stryjski, Janusz Szajna // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 220--236
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22440] [data modyf: 11-01-2017 12:49]
[102] Model zarządzania wiedzą ukrytą w innowacyjnym przedsiębiorstwie na przykładzie działu badawczo-rozwojowego / Małgorzata Śliwa, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 237--246
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22441] [data modyf: 11-01-2017 12:53]
[103] Continuum modeling of nanoelements / Taras Nahirnyy, K. A. Tchervinka // W: Nanotechnology and Nanomaterials - NANO 2016 : international research and practice conference. Lviv, Ukraina, 2016 .- Kiev : Technology Transfer Departament of Institute of Physics of NAS of Ukraine, 2016, s. 247 .- ISBN: 9789668364945
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22238] [data modyf: 19-09-2016 10:40]
[104] Structural analysis of the selected products from the suspension furnace produced in the internal recycling / Adam Bydałek, Paweł Schlafka, K. Grządko, W. Wołczyński, P. Kwapisiński, S. Bromber, Maciej Wędrychowicz // W: 57th International Scientific Conference "Solidification and Crystallization of Metals 2016" and 21st International Fair of Technologies for Foundry METAL. Kielce - Cedzyna, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1 .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22319] [data modyf: 08-11-2016 13:14]
[105] Optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy / Roman Kielec, Kamil Leksycki // W: Logistics Systems in Economy - IT Solutions. Zielona Góra, Polska, 2016 .- [B. m.] : --, 2016, s. 1 .- [Poster Session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23206] [data modyf: 25-09-2018 13:02]
[106] Key performance indicators in assessment of enterprises of metallurgical sector / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Dagmar Cagáňová, Paweł Kużdowicz // W: 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 2070--2075 .- ISBN: 9788087294581
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators (KPI's), make-to-order system, metallurgical production

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-21755] [data modyf: 16-01-2017 14:20]
[107] Decision support model based on the GMDH method for implementing business strategies in Polish manufacturing enterprises (DS-BSI) / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska, 2015 .- Szczecin, 2015, s. 1028--1031 .- ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21844] [data modyf: 30-05-2016 14:51]
[108] Assembly sequence planning with the principles of design for assembly / Michał Sąsiadek // W: The 20th International Conference on Engineering Design - ICED' 15. Milano, Włochy, 2015 .- Glasgow : Design Society, 2015, s. 31--40 .- ISBN: 9781904670674
Słowa kluczowe: computer aided design (CAD), design engineering, design for X (DfX)

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[KONF-21849] [data modyf: 20-01-2016 12:27]
[109] Lean production in practice / Michał Sąsiadek // W: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth : proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference [Dokument elektroniczny]. Amsterdam, Holandia, 2015 .- [B. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 699--705 .- ISBN: 9780986041945
Słowa kluczowe: improvement in manufacturing processes, lean production, standardisation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [17-06-2019]
[KONF-21850] [data modyf: 13-10-2015 12:59]
[110] Use of Lean Production to improve efficiency of the assembly process / Michał Sąsiadek, Josef Dvořák // W: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth : proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference [Dokument elektroniczny]. Amsterdam, Holandia, 2015 .- [B. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 706--711 .- ISBN: 9780986041945
Słowa kluczowe: assembly process, improvement, lean production

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-21851] [data modyf: 13-10-2015 13:04]
[111] Methodological support for indication of risks and their causes of life cycle of technical products / Josef Dvořák, Michał Sąsiadek // W: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth : proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference [Dokument elektroniczny]. Amsterdam, Holandia, 2015 .- [B. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 3324--3327 .- ISBN: 9780986041945
Słowa kluczowe: FMEA, ishikawa, management, risk

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-21852] [data modyf: 13-10-2015 13:01]
[112] The method for a fast selection of the profitable transport offers derived from the freight exchange market / Waldemar Woźniak, Tomasz Wojnarowski // W: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth : proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference [Dokument elektroniczny]. Amsterdam, Holandia, 2015 .- [B. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 2073--2085 .- ISBN: 9780986041945
Słowa kluczowe: criteria for decision making process for the transport, optimization of selection of transport orders, transport order

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[KONF-21853] [data modyf: 13-10-2015 13:07]
[113] Modeling the accounting system in ERP software / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2015 [Dokument elektroniczny]. Jesenik, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 370--379 .- ISBN: 9788087294611
Słowa kluczowe: ERP, accounting system, data flows, model

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21970] [data modyf: 17-01-2017 11:44]
[114] Planning of a point to point collision-free trajectory for mobile manipulators / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // W: Robot Motion and Control - RoMoCo 2015 : proceedings of the 10th international workshop. Poznań, Polska, 2015 .- [B. m.] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 142--147 .- ISBN: 9781479970445
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/RoMoCo.2015.7219726   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [17-06-2019]
[KONF-21981] [data modyf: 29-11-2016 09:17]
[115] Human factor in sustainable manufacturing / Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Anna Saniuk // W: Universal access in human-computer interaction : access to the human environment and culture : 9th international conference - UAHCI. Los Angeles, USA, 2015 .- Cham-Haidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015 .- Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9178, s. 444--455 .- ISBN: 9783319206868
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-20687-5_43   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 15 [17-06-2019]
[KONF-22059] [data modyf: 14-01-2016 17:31]
[116] Cloud Computing - Logistic Use Care for E-Commerce / Aleksandra Szajna, Roman Stryjski, Tomasz Szajna // W: 26th International-Business-Information-Management-Association Conference - IBIMA 2015. Madrid, Hiszpania, 2015 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 2774--2784 .- ISBN: 9780986041952
Słowa kluczowe: Cloud Computing, E-commerce, Logistic

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22125] [data modyf: 06-07-2017 11:17]
[117] Concept for the application of genetic algorithms in the management of transport offers in relation to homogenous cargo transport / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: 26th International-Business-Information-Management-Association Conference - IBIMA 2015. Madrid, Hiszpania, 2015 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 2329--2339 .- ISBN: 9780986041952
Słowa kluczowe: evolutionary program, genetic algorithms, planning transport

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [17-06-2019]
[KONF-22154] [data modyf: 06-07-2017 11:17]
[118] The choice of the cost calculation concept for the mass production during the implementation of the non-standard orders / Waldemar Woźniak, Julian Jakubowski // W: 26th International-Business-Information-Management-Association Conference - IBIMA 2015. Madrid, Hiszpania, 2015 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 2364--2371 .- ISBN: 9780986041952
Słowa kluczowe: budget for prototype production, calculation model, markup calculation, untypical products

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [17-06-2019]
[KONF-22155] [data modyf: 06-07-2017 11:17]
[119] Order management in metallurgical production / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Milos Cambal, Marek Jakimowicz // W: 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 1811--1815 .- ISBN: 9788087294581
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-22176] [data modyf: 16-01-2017 14:31]
[120] Prerequisities of cluster and cluster initivatives creation in Slovakia / Denisa Gajdová, Anna Saniuk // W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2015 : conference on current problems of the corporate sector. Bratislava, Słowacja, 2015 .- Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2015, s. 113--121 .- ISBN: 9788022540773
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22371] [data modyf: 13-12-2016 09:56]
[121] Corporate strategy realization in industrial enterprises / Anna Saniuk, Denisa Gajdová // W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2015 : conference on current problems of the corporate sector. Bratislava, Słowacja, 2015 .- Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2015, s. 580--589 .- ISBN: 9788022540773
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22372] [data modyf: 13-12-2016 10:00]
[122] The balanced scorecard as a method of the logistics controlling / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2015 [Dokument elektroniczny]. Jesenik, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 473--478 .- ISBN: 9788087294611
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22373] [data modyf: 16-01-2017 14:13]
[123] The effect of the use of motivators of knowledge sharing on the outcome of realized business strategies in Polish manufacturing enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence - DCAI 2015 : 12th International Symposium. Salamanca, Hiszpania, 2015 .- Berlin : Springer - Verlag, 2015 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 373, s. 323--330 .- ISBN: 9783319196381
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-19638-1_37   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-22454] [data modyf: 18-01-2017 14:12]
[124] Throughput analysis of automatic production lines based on simulation methods / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2015 : 16th International Conference. Wrocław, Polska, 2015 .- Cham : Springer International Publishing, 2015 .- Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9375, s. 181--190 .- ISBN: 978-3-319-24833-2
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-24834-9_22   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [17-06-2019]
[KONF-22460] [data modyf: 19-01-2017 11:36]
[125] Implementation of the AHP method in ERP-based decision support systems for a new product development / Sławomir Kłos // W: 21st International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2015. Druskininkai, Litwa, 2015 .- Berlin : Springer-Verlag, 2015 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 538, s. 199--207 .- ISBN: 9783319247694
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-24770-0_18   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[KONF-22547] [data modyf: 24-02-2017 12:20]
[126] A strategy map of tacit knowledge for manufacturing companies. An empirical study / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 21st International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2015. Druskininkai, Litwa, 2015 .- Berlin : Springer-Verlag, 2015 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 538, s. 167--174 .- ISBN: 9783319247694
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-24770-0_15   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22548] [data modyf: 24-02-2017 12:24]
[127] Decision model for the use of the application for knowledge transfer support in manufacturing enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 18th International Workshop on Business Information Systems - BIS 2015. Poznan, Polska, 2015 .- Berlin : Springer-Verlag, 2015 .- Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 228, s. 48--55 .- ISBN: 9783319267616
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26762-3_5   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[KONF-22549] [data modyf: 24-02-2017 12:33]
[128] Do pitannâ keruvannâ skladnimi tehničnimi sistemami / B. L. Boženko, L. M. Kim, Taras Nahirnyy // W: Sučasni problemi prikladnoi matematiki ta informatiki - APAMCS 2015 : XXI vseukrains'ka naukova konferenciâ. L'viv, Ukraina, 2015 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2015, s. 72--74
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21932] [data modyf: 14-10-2015 13:51]
[129] Pro viliv domišok na rozmirni efekti u tonkij plivci / B. L. Boženko, Taras Nahirnyy, K. A. Červinka // W: Mikro- ta nanoneodnoridni materialy: modeli ta eksperiment - INTERPOR' 15 : naukovo-tehnična konferenciâ. L'viv, Ukraina, 2015 .- L'viv : Vidav. L'vivskoi Politehniki, 2015, s. 10 .- ISBN: 9786176078173
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21933] [data modyf: 14-10-2015 14:04]
[130] The concept of research on innovation management process in micro, small and medium-sized enterprises in the metal industry in Poland, based on technological determinants. An analysis of pilot studies / Karol Dąbrowski // W: Krakow Conference of Young Scientists : KKMU Symposia and Conferences No. 10 : book of abstracts. Kraków, Polska, 2015 .- Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Ostoja", 2015, s. 150 .- ISBN: 9788362218370
Słowa kluczowe: decision analysis, innovation management, knowledge transfer, metal industry, technology transfer

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21975] [data modyf: 14-06-2016 13:31]
[131] Innovation management process in network enterprises based on integrated resource planning systems - analysis of pilot research / Katarzyna Skrzypek // W: Krakow Conference of Young Scientists : KKMU Symposia and Conferences No. 10 : book of abstracts. Kraków, Polska, 2015 .- Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Ostoja", 2015, s. 176 .- ISBN: 9788362218370
Słowa kluczowe: Cloud Computing, ERP, enterprises, innovation management, methods of data mining, virtual enterprises

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21976] [data modyf: 14-06-2016 13:31]
[132] Lokal'na nelinijnist' ta rozmirni efekti moduliv pružnosti / Taras Nahirnyy, K. A. Červinka // W: Mikro- ta nanoneodnoridni materialy: modeli ta eksperiment - INTERPOR' 15 : naukovo-tehnična konferenciâ. L'viv, Ukraina, 2015 .- L'viv : Vidav. L'vivskoi Politehniki, 2015, s. 26--27 .- ISBN: 9786176078173
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22016] [data modyf: 07-12-2015 15:06]
[133] Environment assessment of selected waste materials from copper production / Adam Bydałek(*), A. Kowol, D. Rodziewicz, Mariusz Holtzer, Piotr Kwapisiński // W: 2nd International Conference on Non-Ferrous Metals - ICNFM 2015 : book of abstracts. Cracow, Polska, 2015 .- Cracow : AGH University of Science and Technology, 2015, s. 94
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22349] [data modyf: 30-11-2016 13:58]
[134] Non-linear stability analysis of a porous-cellular cylindrical panels / Tomasz Belica, E. Magnucka-Blandzi // W: Shell Structures, Theory and Applications - SSTA : proceedings of the 10th conference. Gdańsk, Polska, 2013 .- London : Taylor & Francis Group, 2014, s. 175--178 .- ISBN: 9781138000827
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-21059] [data modyf: 25-08-2015 09:55]
[135] The selected solutions for improving the urban logistics system in mid-sized cities / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Dariusz Lesicki, Adriana Sławna // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 672--677 .- ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: city logistics, infrastructure, urban logistics

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21098] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[136] Monitoring and control of strategy realization in make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 607--612 .- ISBN: 9788087294505
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21099] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[137] Connections of costs accounting systems in an enterprise / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 146--152 .- ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: finance and controlling reconciliation, normal and actual cost

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21100] [data modyf: 18-01-2017 11:47]
[138] Intellectual capital of employees as a competitive advantage of an enterprise / Barbora Sokolovská, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál, Anna Saniuk // W: Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Trnava, Słowacja, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 384--392 .- ISBN: 9781909507241
Słowa kluczowe: competitive advantage, enterprise, innovation, intellectual capital, knowledge

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21266] [data modyf: 25-08-2015 12:08]
[139] The optimization of the process of knowledge worker selection using a game theory approach / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 820--823 .- ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Słowa kluczowe: games theory approach, knowledge workers, level of the SMEs innovations

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-21463] [data modyf: 02-09-2015 13:04]
[140] Applications of the lean it principles - comparison study in selected Czech and Polish companies / Josef Basl, Michał Sąsiadek // W: Networking Societies - Cooperation and Conflict - IDIMT-2014 : 22nd Interdisciplinary information management talks. Poděbrady, Czechy, 2014 .- Linz : --, 2014 .- Schriftenreihe Informatik (43), s. 95--101 .- ISBN: 9783990333402
Słowa kluczowe: ICT, innovation, lean, lean IT, lean administration, sustainable development

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[KONF-21506] [data modyf: 13-10-2017 09:00]
[141] Methodology of the Creation of Human and Robot Operation in the Tecnomatix Process Simulate / Peter Trebuňa, R. Popovic, Sławomir Kłos // W: Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. MMaMS 2014 : 6th International Conference. Novy Smokovec, Słowacja, 2014 .- [b. m.] : --, 2014 .- Procedia Engineering, Vol. 96, s. 483--488
Słowa kluczowe: Process Simulate, digital factory, process simulation

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2014.12.119   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[KONF-21612] [data modyf: 17-03-2017 17:30]
[142] Analysis of the lean IT penetration in selected Czech and Polish companies / Josef Basl, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the 16th International Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services - iiWAS' 14. Hanoi, Wietnam, 2014 .- New York : Association for Computing Machinery, 2014, s. 537--541 .- ISBN: 9781450330015
Słowa kluczowe: ICT, innovation, lean, lean IT, lean administration, sustainable development

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1145/2684200.2684365   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-21689] [data modyf: 16-01-2017 09:48]
[143] Calculation of metal additives costs in the automotive industry / Paweł Kużdowicz, Anna Saniuk, Dorota Kużdowicz // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1779--1784 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: automotive industry, cost calculation, metal additives costs

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-21697] [data modyf: 17-01-2017 11:59]
[144] Control of strategy realization in metallurgical production / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1876--1881 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: key performance indicators (KPI's), metallurgical production, strategy realization

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 19 [17-06-2019]
[KONF-21698] [data modyf: 16-01-2017 14:40]
[145] Monitoring and control of efficiency improvement of metalworking processes / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Helena Vidová, Paweł Kużdowicz // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1870--1875 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: key performance indicators (KPI's), metalworking process efficiency, process improvement

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-21699] [data modyf: 16-01-2017 14:45]
[146] Reverse logistics processes in steel supply chains / Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Anna Saniuk, Helena Vidová, Krzysztof Witkowski // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1--6 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: logistics, recovery, reverse logistics, steel supply chain

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [17-06-2019]
[KONF-21700] [data modyf: 18-01-2017 09:50]
[147] The impact of the use of Web 2.0 technologies on the performance of Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 17th Conference on Business Information Systems - BIS 2014. Larnaca, Cypr, 2014 .- Berlin : Springer-Verlag, 2014 .- Lecture Notes in Busines Information Processing, Vol. 183, s. 28--39 .- ISBN: 9783319114590
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-11460-6_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-22550] [data modyf: 24-02-2017 12:43]
[148] The Impact of an ERP System on the Technical Preparation of Production / Sławomir Kłos // W: International Conference on Automation. Warsaw, Polska, 2014 .- Cham : Springer International Publishing, 2014 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 267, s. 115--125 .- ISBN: 9783319053523
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-05353-0_12   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-22566] [data modyf: 15-03-2017 09:33]
[149] Design for disassembly and reverse logistics - a new challenge for concurrent engineering / Ryszard Rohatyński(*), Michał Sąsiadek // W: Tools and Methods of Competitive Engineering - TMCE 2014 : proceedings of the tenth international symposium. Budapest, Węgry, 2014 .- Delft : Delft University of Technology, 2014, s. 1627--1634 .- ISBN: 9789461861764
Słowa kluczowe: concurrent engineering, disassembly, recycling, reuse, reverse logistrics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21381] [data modyf: 02-09-2015 13:05]
[150] Innovation of methodological support of risk analyses of technical products in their Life Cycle during their designing / J. Dvorak, Michał Sąsiadek, S. Hosnedl // W: 55th International Conference of Machine Design Departaments ICMD 2014. Beroun, Czechy, 2014 .- Prague : Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, 2014, s. 181--186 .- ISBN: 9788001055427
Słowa kluczowe: analyse, life cycle, risk, technical system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21480] [data modyf: 25-08-2015 12:34]
[151] Rationalising the use of design for assembly as DfX knowledge to increase competitiveness of designed technical products / S. Hosnedl, M. Kopecky, Michał Sąsiadek // W: 55th International Conference of Machine Design Departaments ICMD 2014. Beroun, Czechy, 2014 .- Prague : Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, 2014, s. 329--334 .- ISBN: 9788001055427
Słowa kluczowe: design for X, design for assembly, taxonomy of properties

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21481] [data modyf: 25-08-2015 12:34]
[152] Computer aided mechanical assembly sequence planning / Michał Sąsiadek // W: The 3rd International Conference on Design Engineering and Science - ICDES 2014. Pilsen, Czechy, 2014 .- Pilsen : [brak wydawcy], 2014 .- Vol. 1, s. 11--16 .- ISBN: 9784990556525 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: assembly sequence planning, cad, design for assembly, engineering design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21482] [data modyf: 25-08-2015 12:36]
[153] Improving reliability of designed technical products using FMEA / Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki // W: The 3rd International Conference on Design Engineering and Science - ICDES 2014. Pilsen, Czechy, 2014 .- Pilsen : [brak wydawcy], 2014 .- Vol. 1, s. 168--173 .- ISBN: 9784990556525 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: FMEA, process design, reliability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21483] [data modyf: 25-08-2015 12:36]
[154] Cost control in enterprise purchasing processes / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: 3rd International Conference on Recent Trends in Structural Materials - COMAT 2014 [Dokument elektroniczny]. Plzen, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1--5 .- ISBN: 9788087294451
Słowa kluczowe: cost control, purchasing processes, value stream

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21572] [data modyf: 07-09-2015 16:49]
[155] Potential of lean for IT services - examples of application in selected Czech and Polish companies / Josef Basl, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the International Conference : Liberec Informatics Forum 2014. Liberec, Czechy, 2014 .- Liberec : Techická Univerzita, 2014, s. 9--16 .- ISBN: 9788074941481
Słowa kluczowe: ICT, innovation, lean, lean IT, lean administration, sustainable development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21642] [data modyf: 25-08-2015 12:18]
[156] Wyboczenie warstwowej powłoki walcowej z okładzinami trójwarstwowymi i pofałdowanym rdzeniem głównym / Krzysztof Magnucki, Marek Malinowski, Tomasz Belica // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2014 : XIII konferencja naukowo-techniczna. Licheń Stary, Polska, 2014 .- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014, s. 103--104
Słowa kluczowe: konstrukcje warstwowe, modelowanie numeryczne MES, powłoki walcowe, wyboczenie sprężyste

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21294] [data modyf: 25-08-2015 12:05]
[157] Do opisu rivnovažnogo stanu elektroprovidnogo neferomagnitnogo lokal'no neodnoridnogo tverdogo tila / Taras Nahirnyy, Juliâ Senik, K. A. Červinka // W: Sučasni problemi prikladnoi matematiki ta informatiki : I mižnarodna XX vseukrains'ka naukova konferenciâ. L'viv, Ukraina, 2014 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2014, s. 111--112
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21540] [data modyf: 25-08-2015 12:10]
[158] Pripoverhneva neodnoridnist' u lokal'nogo gradientnij termomehaniki / Taras Nahirnyy, K. A. Červinka // W: Sučasni problemi prikladnoi matematiki ta informatiki : I mižnarodna XX vseukrains'ka naukova konferenciâ. L'viv, Ukraina, 2014 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2014, s. 113--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21541] [data modyf: 25-08-2015 12:10]
[159] Application of selected mathematical models for the calculations of viscosity of slags from the "Głogów II" copper smelter = Wykorzystanie wybranych modeli matematycznych do obliczeń lepkości żużli pochodzących z huty miedzi "Głogów II" / Maciej Wędrychowicz, Stanisław Pietrzyk, Piotr Palimąka // W: Metalurgia metali nieżelaznych = Metallurgy of non-ferrous metals : konferencja międzynarodowa = international conference. Kraków, Polska, 2014 .- [B. m.] : [B. w.], 2014, s. 64--65
Słowa kluczowe: flash smelting slag, lepkość, model lepkości, odmiedziowanie żużla, slag decopperization, viscosity, viscosity models, żużel zawiesinowy

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22316] [data modyf: 08-11-2016 12:20]
[160] Mathematical model Riboud to calculate the viscosity of the slag from direct-to-blister process in "Glogow II" Copper Smelter / Maciej Wędrychowicz, Stanisław Pietrzyk // W: 1st International Conference on Non-Ferrous Metals : processing and new materials - ICNFM 2014 : book of abstracts. Wisła, Polska, 2014 .- Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2014, s. 127--128
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22318] [data modyf: 08-11-2016 12:44]
[161] New method for engineering projects management with the use of evolutionary algorithm / Roman Kielec // W: 7th International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems - CONFENIS 2013. Prague, Czechy, 2013 .- Linz : Trauner Verlag, 2013, s. 89--102 .- ISBN: 9783990330814
Słowa kluczowe: Design Structure Matrix (DSM), engineering design, evolutionary algorithm, optimization, process scheduling

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[KONF-21020] [data modyf: 25-08-2015 11:20]
[162] Computer aided mechanical assembly sequence planning / Michał Sąsiadek // W: 7th International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems - CONFENIS 2013. Prague, Czechy, 2013 .- Linz : Trauner Verlag, 2013, s. 335--343 .- ISBN: 9783990330814
Słowa kluczowe: assembly sequence planning, computer program, design for assembly

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [17-06-2019]
[KONF-21021] [data modyf: 25-08-2015 11:20]
[163] Performance management in metalworking processes as a source of sustainable development / Anna Saniuk, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál // W: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2013, s. 2017--2022 .- ISBN: 9788087294413
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [17-06-2019]
[KONF-21104] [data modyf: 07-09-2015 15:48]
[164] Management of production orders in metalworking production / Anna Saniuk, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // W: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2013, s. 2057--2062 .- ISBN: 9788087294413
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [17-06-2019]
[KONF-21280] [data modyf: 17-01-2017 11:17]
[165] Knowledge transfer solution in the enterprises: business-to-business integration model / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Visegrad Innovations - WoodEMA [Dokument elektroniczny] : innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing. Częstochowa, Polska, 2013 .- Częstochowa : Częstochowa University of Technology, Faculty of Management, Institute of Production Engineering, 2013, s. 1--6 .- ISBN: 9788363978075
Słowa kluczowe: B2B solution, knowledge transfer, knowledge workers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20893] [data modyf: 04-09-2015 14:20]
[166] Projektowanie maszyn z uwzględnieniem procesów montażu, demontażu i logistyki zwrotnej / Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek // W: XXVI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : 50 lat podstaw konstrukcji maszyn. Szczyrk, Polska, 2013 .- Gliwice : Politechnika Śląska, 2013, s. 96 .- ISBN: 9788393523221
Słowa kluczowe: logistyka zwrotna, machine design, odpady, odzysk, projektowanie maszyn, recycling, recykling, reuse, reverse logistics, waste

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21023] [data modyf: 12-10-2015 15:21]
[167] Modelowanie kinematyki kończyn człowieka / Iwona Pająk, Grzegorz Pająk // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska, 2013 .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 1--6 .- ISBN: 9788360779224
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21566] [data modyf: 07-09-2015 15:14]
[168] Metodologia planowania produkcji i oceny gniazd obróbczych w wybranym przedsiębiorstwie / Roman Kielec, Łukasz Soliński // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska, 2013 .- Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2013, s. 1
Słowa kluczowe: economy, ekonomia, gniazda obróbcze, machining cells, planowanie produkcji, production planning, productivity, produktywność

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21063] [data modyf: 04-09-2015 12:11]
[169] Zmiana lepkości żużli zawiesinowych w procesie odzysku z nich miedzi / Maciej Wędrychowicz, Marian Kucharski // W: Recykling metali nieżelaznych [Dokument elektroniczny] : konferencja międzynarodowa. Kraków, Polska, 2013 .- Kraków : [B. w.], 2013, s. 42
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22317] [data modyf: 08-11-2016 12:35]
[170] The analysis of the solubility of oxygen in the copper-aluminium alloys / Aleksandra Roszko, Adam Bydałek(*) // W: VIII Krakow Conference of Young Scientists 2013 : book of abstracts. Krakow, Polska, 2013 .- Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Ostoja", 2013 .- KKMU Symposia and Conferences, No. 8, s. 54 .- ISBN: 9788362218844 .- + CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22350] [data modyf: 01-12-2016 09:59]
[171] Prototyping of production networks in regional metallurgical cluster / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: 21st International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2012, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788087294291
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [17-06-2019]
[KONF-20444] [data modyf: 02-07-2013 14:28]
[172] Case-based business-to-business integration model for SME - the impact of ERP implementation / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: International Workshops on Business Information Systems - BIS 2012. Vilnius, Litwa, 2012 .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2012 .- Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 127, s. 44--48 .- ISBN: 9783642342271
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34228-8   (pkt: 15)
[KONF-21742] [data modyf: 25-05-2015 15:29]
[173] On the estimation of model coefficients of elastic body with material microstructure taken into account / Taras Nahirnyy, Zoya Boiko // W: Porous materials, theory and experiment - INTERPOR '12 : VIII international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina, 2012 .- Lviv : [brak wydawcy], 2012, s. 81--82
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20487] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[174] Size effects and local gradient thermomechanics boundary value problems formulation / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka, Zoya Boiko // W: Porous materials, theory and experiment - INTERPOR '12 : VIII international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina, 2012 .- Lviv : [brak wydawcy], 2012, s. 83--84
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20488] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[175] Cost management system in make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Michaela Krechovska // W: Carpathian Logistic Congress. Jeseník, Czechy, 2012 .- [Ostrava] : TANGER spol. s r.o., 2012, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788087294338 .- [poster]
Słowa kluczowe: consumption of resources, cost management system, make-to-order system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [17-06-2019]
[KONF-20558] [data modyf: 29-11-2012 12:04]
[176] Matrix method in rationalisation of spacial arranging of machines and devices / Roman Kielec // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska, 2012 .- Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: layout, lean manufacturing, lean production, matrix

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20584] [data modyf: 04-01-2013 14:00]
[177] Value stream mapping of a gear motor assembly process / Michał Sąsiadek, Karol Grzesik // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska, 2012 .- Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012, s. [10] CD-ROM
Słowa kluczowe: assembly, increase efficiency, production process, value stream mapping

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20586] [data modyf: 04-01-2013 14:07]
[178] Model of the transforming knowledge workers into innovation workers in the companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Stryjski // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja, 2012 .- Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 21--28 .- ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: Innovation Workers, Knowledge Workers, an innovative company

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20680] [data modyf: 11-02-2013 14:37]
[179] Key performance indicators for supporting decision-making process in make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Martina Jakábová // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja, 2012 .- Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 86--93 .- ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: decision-making process, key performance indicators (KPI's), make-to-order manufacturing, performance management

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20682] [data modyf: 11-02-2013 15:08]
[180] Design for manufacture in computer aided design system / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja, 2012 .- Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 94--101 .- ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: CAD, CAM, DMU, Manufacturing design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20683] [data modyf: 11-02-2013 15:10]
[181] Trends in management in SME sector companies: business to business model cooperation / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja, 2012 .- Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 438--445 .- ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: Business to Business, ERP systems, SME companies

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20689] [data modyf: 11-02-2013 15:29]
[182] A study on copper recovery from the slag of Outokumpu direct-to-copper process / Marian Kucharski, Tomasz Sak, Piotr Madej, Maciej Wędrychowicz, Wiesław Mróz // W: Ninth international conference on Molten slags, fluxes and salts - MOLTEN' 12. Beijing, Chiny, 2012 .- Beijing : The Chinese Society for Metals, 2012, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22320] [data modyf: 09-11-2016 12:27]
[183] Recovery of tellurium from sodium carbonate slag / Marian Kucharski, Piotr Madej, Maciej Wędrychowicz, Tomasz Sak, Wiesław Mróz // W: Ninth international conference on Molten slags, fluxes and salts - MOLTEN' 12. Beijing, Chiny, 2012 .- Beijing : The Chinese Society for Metals, 2012, s. 1--13
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22322] [data modyf: 09-11-2016 12:21]
[184] Analiza i ocena przebiegu procesu produkcyjnego urządzeń grzewczych / Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska, 2012 .- Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012, s. [14] CD-ROM
Słowa kluczowe: lean manufacturing, manufacturing process, mapowanie procesu, metody oceny, proces produkcyjny, urządzenia grzewcze

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20585] [data modyf: 04-01-2013 14:00]
[185] Praktyczne aspekty stosowania technik Lean Production / Michał Sąsiadek, Roman Kielec // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska, 2012 .- Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012, s. [10] CD-ROM
Słowa kluczowe: Lean Production, indicator OEE, poprawa procesów produkcyjnych, production processes improving, standardization, standaryzacja, wskaźnik OEE

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20587] [data modyf: 04-01-2013 14:14]
[186] Computer aided design for manufacture / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak // W: Collaborative engineering in the innovation cycle : international conference proceedings. Zlín, Czechy, 2012 .- Liberec : Techická Univerzita, 2012, s. 53--62 .- ISBN: 9788073729387
Słowa kluczowe: CAD, concurrent engineering

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20966] [data modyf: 30-09-2013 09:55]
[187] Computer aided design for assembly / Michał Sąsiadek // W: Collaborative engineering in the innovation cycle : international conference proceedings. Zlín, Czechy, 2012 .- Liberec : Techická Univerzita, 2012, s. 93--102 .- ISBN: 9788073729387
Słowa kluczowe: DfA, assembly, design

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20967] [data modyf: 30-09-2013 09:56]
[188] Using activity based costing in the metalworking processes / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: 20. jubilejní ročnik mezinárodni konference metalurgie - METAL 2011. Brno, Czechy, 2011 .- Brno : [brak wydawcy], 2011, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788087294222
Słowa kluczowe: Activity Based Costing, cost planning, manufacturing production networks, metalworking processes, production order

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19976] [data modyf: 21-11-2012 09:19]
[189] A concept of the knowledge strategic resource network (SknowNet) for SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 3rd Workshop on Applications of Knowledge Based Technologies in Business BIS 2011. Poznań, Polska, 2011 .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 .- Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 97, s. 144--153 .- ISBN: 9783642253690
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-25370-6   (pkt: 15)
[KONF-21743] [data modyf: 25-05-2015 15:47]
[190] Application of the FMEA to improve reliability of innovative water system - a caste study / Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek // W: Innovation by Design : EDIProD'2011 : Engineering Design in Integrated Product Development : seventh seminar. Wrocław, Polska, 2011 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2011, s. 7--12 .- ISBN: 8391767744
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20177] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[191] Business intelligence as an innovative computer tool for supporting decisions in SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 133--143 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: Business Intelligence, Knowledge Management, SME, Zarządzanie wiedzą

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20262] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[192] Odzysk telluru z żużla po rafinacji srebra = Tellurium recovery from sodium carbonate slag formed in silver fire refining process / Piotr Madej, Maciej Wędrychowicz, Wiesław Mróz, Marian Kucharski // W: Copper metallurgy : 50th anniversary of KGHM Polska Miedź S.A.. Kraków, Polska, 2011 .- Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2011, s. 209--222 .- ISBN: 9788391009253
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22321] [data modyf: 09-11-2016 13:34]
[193] Analýza a hodnocení skladovacích strategií / Pavel Strych, Milan Edl, Roman Kielec // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2011 : 13. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy, 2011 .- Plzeň : [brak wydawcy], 2011, s. [12] [CD-ROM] .- ISBN: 9788026100607
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20194] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[194] A method of mechanical assembly sequence planning with accordance to the DFA principles / Michał Sąsiadek // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2011 : 13. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy, 2011 .- Plzeň : [brak wydawcy], 2011, s. [8] [CD-ROM] .- ISBN: 9788026100607
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20195] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[195] The business process analyze in small and medium enterprises / Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2011 : 13. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy, 2011 .- Plzeň : [brak wydawcy], 2011, s. [8] [CD-ROM] .- ISBN: 9788026100607
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20196] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[196] Komputerowe wspomaganie zamówień i konfiguracji towarów w małym przedsiębiorstwie / Wojciech Babirecki // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 6--15 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: additional equipment, arkusz kalkulacyjny, konfiguracja wyrobu, order, product configuration, spreadsheet, wyposażenie dodatkowe, zamówienie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20255] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[197] Metodyka oceny efektywności procesów przedsiębiorstw produkcyjnych na podstawie analizy danych w zintegrowanych systemach zarządzania / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 79--91 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: analiza danych, analiza efektywności, analiza procesowa, enterprise resource planning, przedsiębiorstwo produkcyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20257] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[198] Zarządzanie procesami przyjmowania zleceń produkcyjnych / Anna Saniuk // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 157--166 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: financial constraints, ograniczenia finansowe, propagacja ograniczeń, propagation of constraints, verification of production orders, weryfikacja zleceń produkcyjnych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20264] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[199] Zastosowanie programu PSM do planowania kolejności montażu / Michał Sąsiadek // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 167--176 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: macierz zależności, planowanie sekwencji montażu, proces montażu, program PSM

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20265] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[200] ,Zarządzanie projektami badawczo rozwojowymi / Monika Ruszlewicz, Sławomir Kłos // W: Modele inżynierii teleinformatyki. 5 : wybrane zastosowania : [VII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska, 2011 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011, s. 72--83 .- ISBN: 9788373652767
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20327] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[201] A model of employee selection for SME based on innovation transver / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Business Information Systems Workshops : BIS 2010 International Workshops : revised paper : 13th International Conference. Berlin, Niemcy, 2010 .- Berlin - Heidelberg : Springer - Verlag, 2010, s. 57--66 .- ISBN: 9783642154010 .- (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 57)
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20662] [data modyf: 04-02-2013 15:09]
[202] Model of innovation transfer is small and medium enterprises (SME) / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Advances in Production Engineering - APE 2010 : proceedings of the 5th international conference. Warsaw, Polska, 2010 .- Warsaw : Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, 2010, s. 452--459 .- ISBN: 9788372049032
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19708] [data modyf: 17-08-2010 09:34]
[203] Production project management in virtual organization / Sebastian Saniuk, Roman Stryjski // W: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI : Annual Conference 2010. Trnava, Słowacja, 2010 .- Brussel : SEFI, 2010, s. [8] CD-ROM .- ISBN: 9782873520038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-19742] [data modyf: 13-10-2010 15:37]
[204] Innovation as a factor (determinant) for sustainable development of SMES in the knowledge-based economy / Roman Stryjski, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: IngenieurBildung für Nachhaltige Entwicklung : Referate der 5. IGIP Regionaltagung. Berlin, Niemcy, 2010 .- Berlin : Beuth Hochschule für Technik, 2010, s. 235--240 .- ISBN: 9783200018235
Słowa kluczowe: innovation, knowledge-based economy, sustainable development of SMES

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19812] [data modyf: 10-11-2010 12:19]
[205] Educational standards in the context of the European Qualifications Framework on the system of teaching production process organisers studies / Beata Nowaczyk, Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos // W: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications - ICONTE. Antalya, Turcja, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 829--835 .- ISBN: 9786053641049
Słowa kluczowe: EQF, MES, production process organizers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19956] [data modyf: 11-04-2011 11:20]
[206] Marketingowe korzyści wdrażania systemów CAD 3D / Wojciech Babirecki // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska, 2010 .- Kraków : [brak wydawcy], 2010, s. 7--12 .- ISBN: 9788374643726 .- +CD-ROM
Słowa kluczowe: CAD, marketing, modelowanie 3D, projektowanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19703] [data modyf: 08-06-2011 11:11]
[207] Ocena i wybór pracowników do realizacji nowych przedsięwzięć / Michał Sąsiadek, Roman Kielec // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska, 2010 .- Kraków : [brak wydawcy], 2010, s. 108--113 .- ISBN: 9788374643726 .- +CD-ROM
Słowa kluczowe: wskaźnik typu Myers-Briggs (MBTI), zarządzanie personelem

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19704] [data modyf: 08-06-2011 11:10]
[208] An E-administration strategy for innovation transfer / Irene Krebs, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development - KORSD-2009 : 5th International Vilnius Conference and EURO-Mini Conference. Vilnius, Litwa, 2009 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2009, s. 381--385 .- ISBN: 9789955284826
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19448] [data modyf: 07-01-2010 12:19]
[209] Racjonalizacja produkcji koncentratu miedzi w O/ZWR Rejon Polkowice / Roman Kielec, Anna Wincza // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska, 2009 .- Kraków : [brak wydawcy], 2009, s. 58--69 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19054] [data modyf: 03-11-2009 12:49]
[210] Rapid prototyping of constraint-based production flows in outsourcing / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: International Conference on Advances in Product Development and Reliability. Chengdu, Chiny, 2008 .- Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2008 .- Advanced Materials Research, Vol. 44-46, s. 355--360
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.44-46.355   (pkt: 15)
[KONF-20557] [data modyf: 29-08-2018 10:17]
[211] Methodology of ERP system implementation - a case study of project-driven enterprise / Sławomir Kłos, Irene Krebs // W: Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies - EurOPT 2008 : 20th EURO Mini Conference. Neringa, Litwa, 2008 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2008, s. 405--409 .- ISBN: 9789955282839
Słowa kluczowe: case study, enterprise resource planning (ERP), implementation methodology, productivity, project driven enterprise

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [17-06-2019]
[KONF-18854] [data modyf: 30-07-2008 11:37]
[212] Brenchmarking of ERP systems implementation : case study / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 9th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems (IMS' 08) : preprints. Szczecin, Polska, 2008 .- - : [brak wydawcy], 2008, s. 87--93
Słowa kluczowe: benchmarking, case study, enterprise resource planning, evaluation methodology

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18962] [data modyf: 03-11-2008 15:48]
[213] ERP impact on material management of project driven enterprise: case study / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2008 : 11. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy, 2008 .- Plzeň : [brak wydawcy], 2008, s. 112--119 [CD-ROM] .- ISBN: 9788070436523
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18737] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[214] Optimal mechanical assembly sequence planning / Michał Sąsiadek // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2008 : 11. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy, 2008 .- Plzeň : [brak wydawcy], 2008, s. 153--158 [CD-ROM] .- ISBN: 9788070436523
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[215] Dobór wielodyscyplinarnych zespołów roboczych w inżynierii współbieżnej / Ilona Wojdarska, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska, 2008 .- - : [brak wydawcy], 2008, s. [6] .- CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19055] [data modyf: 03-02-2009 14:10]
[216] Problem of dynamic stability of circular cylindrical shell / Tomasz Belica // W: Thin-walled vessels and beams : 4th conference. Poznań - Kołobrzeg, Polska, 2007 .- Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 7--16 .- ISBN: 8392128005
Słowa kluczowe: combined loads, dynamic stability, obciążenie złożone, porous cylindrical shell, porowata powłoka walcowa, stateczność dynamiczna

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18479] [data modyf: 24-09-2007 10:06]
[217] Interaction energy and strength of solids / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Thin-walled vessels and beams : 4th conference. Poznań - Kołobrzeg, Polska, 2007 .- Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 109--118 .- ISBN: 8392128005
Słowa kluczowe: energia oddziaływania, interaction energy, interface phenomena, strength of solids, wytrzymałość ciał stałych, zjawiska brzegowe

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[218] Zjawiska towarzyszące strefie przewilżonej w wilgotnych formach piaskowych nagrzewanych jednostronnie / Tadeusz Szmigielski // W: Odlewnictwo XXI wieku - technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze - TECHNICAL 2007 : X konferencja odlewnicza. Nowa Sól, Polska, 2007 .- Nowa Sól : [brak wydawcy], 2007, s. 107--118 .- ISBN: 8391923290
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[219] Stateczność porowatej powłoki walcowej przy obciążeniach złożonych / Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki // W: I Kongres Mechaniki Polskiej : streszczenia referatów. Warszawa, Polska, 2007 .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 66 .- ISBN: 9788372077028
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18476] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[220] Do opisu vzaemozv'âznih fiziko-mehaničnih procesiv u poristih nasičenih seredoviscah iz vrahuvannâm pripoverhnevyh âvisc / Jaroslav Burak, Ol'ga Gricina, Vasil' Kondrat, Taras Nahirnyy // W: Porous materials : theory and experiment : VI international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina, 2007 .- Lviv : [brak wydawcy], 2007, s. 15--16 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18599] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[221] Interface phenomena and interaction energy at surface of electroconductive solids / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Trends in Continuum Physics - TRECOP '07 : proceedings of the IV International Symposium. Lviv - Briukhovychi, Ukraina, 2007 .- Poznań : Institute of Applied Mechanics, Poznań University of Technology, 2007, s. 54--55 [abstr.] .- ISBN: 8392128028
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[222] Stateczność porowatej płyty prostokątnej / Krzysztof Magnucki, Tomasz Belica, Daniel Dębowski // W: I Kongres Mechaniki Polskiej : streszczenia referatów. Warszawa, Polska, 2007 .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 65 .- ISBN: 9788372077028
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19773] [data modyf: 26-10-2010 08:57]
[223] A contribution to methodology of engineering calculations / Ryszard Rohatyński, Wojciech Babirecki // W: Proceedings of the DESIGN 2006 : 9th International Design Conference. Dubrovnik, Chorwacja, 2006 .- Zagreb : [brak wydawcy], 2006 .- Vol. 1, s. 323--330 .- ISBN: 9536313790 .- tytuł z okładki
Słowa kluczowe: algorithms, engineering calculation, occurrence matrices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-17914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[224] Critical management of GALS solutions in safety logical controllers / Marek Sałamaj // W: Tools of Information Technology : Proceedings of the 1th Conference. Rzeszów, Polska, 2006 .- Rzeszów : [brak wydawcy], 2006, s. 55--61 .- ISBN: 8360583005
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18009] [data modyf: 03-02-2011 10:23]
[225] An ERP-oriented model of project driven enterprise / Sławomir Kłos // W: Automation 2006 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : X konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska, 2006 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2006, s. 244--253 .- ISBN: 8392172833
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17707] [data modyf: 03-04-2006 12:23]
[226] Model of ERP selection for SME / Justyna Patalas-Maliszewska // W: Automation 2006 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : X konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska, 2006 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2006, s. 254--261 .- ISBN: 8392172833
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17708] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[227] E-Business - oriented methodology of the implementation of EPR system / Sławomir Kłos // W: Modelovani a optimalizace podnikovych procesu - MOPP 2006 : 9. rocnik mezinarodniho seminare. Plzen, Czechy, 2006 .- Plzen : Zapadoceska Univerzita, 2006, s. 180--189 .- ISBN: 8070434384
Słowa kluczowe: business process reengineering, business-to-business, data flow diagram, enterprise resource planning

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17810] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[228] Decision support concept of EPR implementation (selected) in SME / Justyna Patalas-Maliszewska // W: Modelovani a optimalizace podnikovych procesu - MOPP 2006 : 9. rocnik mezinarodniho seminare. Plzen, Czechy, 2006 .- Plzen : Zapadoceska Univerzita, 2006, s. 216--227 .- ISBN: 8070434384
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[229] Zastosowanie trójwarstwowej sztucznej sieci neuronowej do symulacji serwonapędów elektrohydraulicznych / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 1, s. 185--190 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[230] Collision-free trajectory planning of multiple manipulators in dynamic environment / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 191--197 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18025] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[231] Zdolność filtracyjna form piaskowych w procesach hydromechanicznych / Tadeusz Szmigielski // W: Odlewnictwo XXI wieku - technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze - TECHNICAL 2006 : IX konferencja odlewnicza. Nowa Sól, Polska, 2006 .- Nowa Sól : [brak wydawcy], 2006, s. 43--50 .- ISBN: 8391923274
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18045] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[232] Koncepcja kalkulacji kosztu własnego wyrobu na przykładzie przedsiębiorstwa o gniazdowym charakterze produkcji / Justyna Kowalska, Waldemar Woźniak // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania : [III Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska, 2006 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 113--121 .- ISBN: 837365111X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18107] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[233] Informatyczne technologie wspomagające zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Dawid Woźniak, Sławomir Kłos // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania : [III Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska, 2006 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 157--167 .- ISBN: 837365111X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18109] [data modyf: 08-12-2006 12:44]
[234] E-learning - rozwiązanie innowacyjne na rynku edukacyjnym / Małgorzata Biernacka, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania : [III Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska, 2006 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 171--179 .- ISBN: 837365111X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18110] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[235] Model transferu myśli innowacyjnej na przykładzie województwa lubuskiego / Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2006 : IV konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 2006 .- Kraków : Politechnika Krakowska, 2006, s. 143--150 .- ISBN: 837242408X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[236] Koncepcja wspierania procesów kształcenia w lubuskich przedsiębiorstwach / Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2006 : IV konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 2006 .- Kraków : Politechnika Krakowska, 2006, s. 221--230 .- ISBN: 837242408X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18114] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[237] Dynamic stability of a porous cylindrical shell / Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki // W: 77th Annual Meeting of the Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik e.V. : book of abstracts. Berlin, Niemcy, 2006 .- Berlin : [brak wydawcy], 2006, s. 138--139
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17711] [data modyf: 01-03-2016 09:35]
[238] The DTA modeling of the refining carbide slags abilities / Adam Bydałek // W: 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry - ESTAC 9 : book of abstracts. Kraków, Polska, 2006 .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2006, s. 321 [abstr.] .- ISBN: 8389541742
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18146] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[239] CP-based approach to production flow planning / Zbigniew Banaszak, Julian Jakubowski, Roman Stryjski // W: Business Process Modeling and Optimisation - MOPP 2005 : 8th international seminar. Pilsen, Czechy, 2005 .- Pilsen : University of West Bohemia, 2005, s. 4--11 .- ISBN: 8070433523
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16997] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[240] Measures of success of ERP system implementations in SME / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Business Process Modeling and Optimisation - MOPP 2005 : 8th international seminar. Pilsen, Czechy, 2005 .- Pilsen : University of West Bohemia, 2005, s. 18--26 .- ISBN: 8070433523
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16998] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[241] Project task coordination using Design Structure Matrix and Genetic Algorithm / Łukasz M. Mazur, Shi-Jie Chen, Michał Sąsiadek, Roman Kielec, Waldemar Semik // W: Portland International Conference on Management of Engineering and Technology - PICMET '05 : Proceedings Technology Management : A unifying discipline for melting the boundaries. Portland, USA, 2005 .- Portland : [brak wydawcy], 2005, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17370] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[242] Liquid layer in the dynamic solidification / Zygmunt Lipnicki, Adam Bydałek // W: TECHNOLOGY 2005 : 9. international conference. Bratislava, Słowacja, 2005 .- Bratislava : [brak wydawcy], 2005, s. 334--338 [CD-ROM] .- ISBN: 8022722642
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[243] The DTA analysis of slag stymulators in to the copper alloys melting process / Adam Bydałek, Paweł Schlafka // W: European Conference on Calorimetry and Thermal Analysis for Environment - ECCATE 2005 : proceedings. Zakopane, Polska, 2005 .- Warszawa : Institute of Physical Chemistry of PAS, 2005, s. 75--81 .- ISBN: 839207193X
Słowa kluczowe: DTA, metallurgical slag, reaction stimulators

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17485] [data modyf: 21-11-2005 12:25]
[244] The DTA investigation of the brass slags / Adam Bydałek // W: XVII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry - Termanal 2005. Stara Lesna, Słowacja, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. 124--126 .- ISBN: 8022722855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[245] Evolutionary algorithms help managers to find optimum project schedule / Roman Kielec, Ryszard Rohatyński // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AI-METH 2005. Gliwice, Polska, 2005 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 99--102 .- ISBN: 8392160584
Słowa kluczowe: dependency matrix, evolutionary algorithm, project planning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17495] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[246] Methodology of CAD and ERP systems integration for project-driven manufacturing / Sławomir Kłos // W: Virtual Design and Automation : 2nd international conference : new trends in collaborative product design. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: ERP, product data management, project-driven manufacturing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[247] Modeling of haptic joystick with magneto-rheological fluids to control of virtual model of electro-hydraulic servo drive / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Mirosław Adamczyk // W: Virtual Design and Automation : 2nd international conference : new trends in collaborative product design. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: electrohydraulic servo drive, haptic device, magneto-rheological fluids

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[248] Modeling elektrohydraulic elements with the use of artificial neural networks and virtual reality / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman // W: Virtual Design and Automation : 2nd international conference : new trends in collaborative product design. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. [7] CD-ROM
Słowa kluczowe: modeling, neural network, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17523] [data modyf: 05-12-2005 09:52]
[249] Ekonomiczne aspekty wdrożeń systemów klasy ERP w MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk // W: Automation 2005 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska, 2005 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2005, s. 445--454 .- ISBN: 8392172809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17020] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[250] Wpływ struktury sztucznej sieci neuronowej na proces symulacji serwonapędu elektrohydraulicznego / Mirosław Adamczyk // W: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 2005 : problemy i tendencje rozwojowe w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wrocław, Polska, 2005 .- Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2005, s. 192--198 .- ISBN: 8387982415
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17076] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[251] Local gradient approach in thermomechanics and some problems of strenght / Taras Nahirnyy // W: III Sympozjum mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji. Augustów, Polska, 2005 .- Białystok : [B. w.], 2005, s. 253--256 .- ISBN: 8388229907
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17096] [data modyf: 19-06-2017 09:36]
[252] Mathematical modelling and investigation of temperature and admixture effects of strenght / Taras Nahirnyy, Olha Hrytsyna, Kostiantyn Tchervinka // W: III Sympozjum mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji. Augustów, Polska, 2005 .- Białystok : [B. w.], 2005, s. 257--260 .- ISBN: 8388229907
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17097] [data modyf: 19-06-2017 09:36]
[253] Master of "Administration and Production Management (MAPM) - Using Cross Border IT-Know-How and Human Capital" / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Irene Krebs, Claudia Lorentz // W: Systems Integration 2005 : 13 th International Conference. Prague, Czechy, 2005 .- Prague : [brak wydawcy], 2005, s. 480--486 .- ISBN: 8024508958
Słowa kluczowe: Administration and Production Management, MBA, Master of Business Administration, international cooperation, scientific back-up

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17150] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[254] Bezawaryjne mechanizmy wspomagania współczesnych rozwiązań sprzętowych / Marek Sałamaj, Piotr Bubacz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 111--120 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17176] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[255] Meta-algorytm obliczeń konstrukcyjnych w projektowaniu maszyn / Wojciech Babirecki, Ryszard Rohatyński // W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gdynia - Jurata, Polska, 2005 .- Gdynia : Wydaw. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005 .- T. 2 : Referaty sesyjne i plakatowe, s. 33--40 .- ISBN: 838743809X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17396] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[256] Projektowanie złożonych ustrojów nośnych podwieszeń transportowych / Daniel Dębowski, Marek Malinowski, Tomasz Belica // W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gdynia - Jurata, Polska, 2005 .- Gdynia : Wydaw. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005 .- T. 2 : Referaty sesyjne i plakatowe, s. 283--290 .- ISBN: 838743809X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17398] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[257] Komputerowe wspomaganie algorytmizacji obliczeń elementów maszyn / Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Piotr Kuryło // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska, 2005 .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 9--16 .- ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17443] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[258] Komputerowo wspomagane harmonogramowanie produkcji / Roman Kielec, Piotr Kuryło, Wojciech Babirecki // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska, 2005 .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 161--168 .- ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[259] Wybrane komputerowe metody sterowania procesami odlewniczymi / Piotr Kuryło, Roman Kielec, Wojciech Babirecki // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska, 2005 .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 215--224 .- ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17445] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[260] Komputerowo wspomagane wyznaczanie sekwencji montażu / Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska, 2005 .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 317--324 .- ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17446] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[261] Symulacja pracy serwonapędu elektrohydraulicznego sztuczną siecią neuronowa / Mirosław Adamczyk // W: Seminarium naukowo-techniczne - TECHNICON '05 : targi nauki i techniki. Gdańsk, Polska, 2005 .- B.m. : [brak wydawcy], 2005, s. [4] CD-ROM .- ISBN: 838857941X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[262] Koncepcja i implementacja synchroniczno-asynchronicznego, bezpiecznego mikrosterownika logicznego z dywersyfikacją części sterującej / Marek Sałamaj // W: VII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2005. Wisła, Polska, 2005 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2005 .- Archiwum Konferencji PTETIS, Vol.21, s. 217--222 .- ISBN: 8392224205
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17461] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[263] Rafinacja stopów miedzi - recykling hutniczy / Adam Bydałek, Marek Czyż, Paweł Schlafka // W: Recykling metali i stopów : materiały seminarium. Wrocław, Polska, 2005 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2005, s. 73--79
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[264] Aspekty ekologiczne przetapiania złomów stopów miedzi / Adam Bydałek, Marek Czyż // W: Nauka i Technologia : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Wysowa, Polska, 2005 .- Kraków : [brak wydawcy], 2005, s. 25--31 .- ISBN: 839192324X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[265] An approach for CSP/COP modelling of decision making procedures / Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 6th Workshop on Constraint Programming for Decision and Control - CPDC 2004. Gliwice, Polska, 2004 .- Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2004, s. 21--31 .- ISBN: 8389105594
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16445] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[266] Tightness of bolted flange connection with predicting the fatigue of new gasket design / Tomasz Belica, Marek Malinowski, Daniel Dębowski // W: Thin-walled vessels : 3rd conference. Karłów, Polska, 2004 .- Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 115--122 .- ISBN: 8392128001
Słowa kluczowe: bolted flange connections, fatigue, gasket

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16581] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[267] Numerical analysis of new gasket ring design of bolted flange connection under pressure and thermal loading / Marek Malinowski, Daniel Dębowski, Tomasz Belica // W: Thin-walled vessels : 3rd conference. Karłów, Polska, 2004 .- Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 213--220 .- ISBN: 8392128001
Słowa kluczowe: bolted flange joint, gasket

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16584] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[268] Modelling and investigation of temperature effect on strenght of spherical tanks / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Thin-walled vessels : 3rd conference. Karłów, Polska, 2004 .- Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 229--238 .- ISBN: 8392128001
Słowa kluczowe: interface phenomena, size effects, spherial shells, strenght, thermoelasticity

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[269] Modelling and investigation of temperature influence on normal mode of the layer oscillations / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Vibrations in Physical Systems : XXI Symposium. Kiekrz, Polska, 2004 .- Poznań : [brak wydawcy], 2004, s. 279--282 .- ISBN: 8371430760
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[270] Implementation of the dependence matrix in concurrent engineering problems / Roman Kielec, Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek // W: Engineering Design in Integrated Product Development - EDIPROD 2004 : fourth international seminar and workshop. Zielona Góra - Rydzyna, Polska, 2004 .- Zielona Góra : University Press, 2004, s. 193--200 .- ISBN: 8389712261
Słowa kluczowe: assembly sequence, dependence matrix, design process, engineering calculations, planning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[271] CP approach to CIM prototyping / Zbigniew Banaszak, Julian Jakubowski, Roman Stryjski // W: Engineering Design in Integrated Product Development - EDIPROD 2004 : fourth international seminar and workshop. Zielona Góra - Rydzyna, Polska, 2004 .- Zielona Góra : University Press, 2004, s. 99--106 .- ISBN: 8389712261
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[272] Modelowanie elementów elektrohydraulicznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Mirosław Adamczyk // W: Napędy i sterowanie 2004 : X Jubileuszowe Seminarium towarzyszące X Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania. Gdańsk, Polska, 2004 .- Gdynia : Wyd. Akademii Morskiej, 2004, s. 392--397 .- ISBN: 8388579800
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16272] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[273] Project-driven decision support: A CLP approach / Izabella Tomczuk, Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // W: Automation 2004 : konferencja naukowo-techniczna Atomatyzacja - Nowości i Perspektywy. Warszawa, Polska, 2004 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 333--343 .- ISBN: 839141518X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16314] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[274] Planowanie produkcji w warunkach ograniczeń zasobowych małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Wojciech Muszyński // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej : VII konferencja logistyki stosowanej. Zakopane, Polska, 2003 .- Kraków : Oficyna Wydaw. TEXT, 2004, s. 35--44 .- ISBN: 838893449X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[275] To modelling and numerical investigating of some local gradient elasticity problems / Bohdan Bozhenko, Piotr Goetzen, Taras Nahirnyy // W: Mechanika seredovisca, metodi kompjuternich nauk ta modeljuvannja : 4a Ukrainsko-Polska Konferencija. L'viv, Ukraina, 2004 .- L'viv : Vydav. "Spolom", 2004, s. 87--93 .- ISBN: 9666651947
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16579] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[276] Modeljuvannja ta doslidzennja kvazistaticnich mechanodifuzijnich procesiv iz vrachuvannjam pripoverchnevoj neodnopidnosti / Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina // W: Mechanika seredovisca, metodi kompjuternich nauk ta modeljuvannja : 4a Ukrainsko-Polska Konferencija. L'viv, Ukraina, 2004 .- L'viv : Vydav. "Spolom", 2004, s. 159--174 .- ISBN: 9666651947
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16580] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[277] Informatyczny system wspomagania obsługi przedsiębiorstwa transportowego dla MSP / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Mariusz Mądry // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2004 : III Konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 2004 .- Kraków : [brak wydawcy], 2004, s. 113--122 .- ISBN: 8372423210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16723] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[278] Rola Centrum Transferu Technologii w przygotowaniu projektów informatycznych wdrażania systemów komputerowo zintegrowanego zarządzania MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2004 : III Konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 2004 .- Kraków : [brak wydawcy], 2004, s. 203--212 .- ISBN: 8372423210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[279] Wielopoziomowe mechanizmy bezpieczeństwa inteligentnych rozwiązań procesorowych / Marek Sałamaj, Piotr Bubacz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 61--66 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16783] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[280] Rola ERP w transferze wiedzy i technologii / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak // W: Systemy wspomagania organizacji - SWO 2004. Katowice, Polska, 2004 .- Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 543--550 .- ISBN: 8372462771
Słowa kluczowe: ERP, transfer technologii, zwrot z inwestycji

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16911] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[281] Uplatneni teorie omezeni v podnikovych informacnich systemech / Josef Basl, Roman Stryjski // W: Systemova integracia 2004 : zbornik prednasok na mezdinarodnu konferenciu. Demanovska Dolina, Słowacja, 2004 .- [B.m.] : Slovenska spolocnost' pre systemovu integraciu, 2004, s. 263--267 .- ISBN: 8096921665
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17086] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[282] Koncepcja i implementacja bezpiecznego mikrosterownika logicznego z dywersyfikacją części układowej / Marek Sałamaj, Piotr Bubacz // W: VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2004. Wisła, Polska, 2004 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2004 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 19, z. 6, s. 414--418 .- ISBN: 8391599183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18006] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[283] Cisel'ne modeljuvannja v lokal'no gradientnij mechanici z vikoristannjam bezsitkogo metodu / Bohdan Bozhenko, Taras Nahirnyy // W: Problemi cisel'nogo analizy i prikladnoj matematiki : Tezi dopovidej miznarodnoj konferencii. L'viv, Ukraina, 2004 .- L'viv : Vydav. "Spolom", 2004, s. 64--65 [abstr.] .- ISBN: 9667617440
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16587] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[284] Metodika doslidzennja kvazistaticnich zadac mechanodifuzii lokal'no-gradientnich tverdich til / Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina // W: Miznarodna matematicna konferencija im. V. R. Skorobogatka : tezi dopobidej. Drogobic, Ukraina, 2004 .- L'viv : [brak wydawcy], 2004, s. 148 .- ISBN: 966023323X
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16853] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[285] A new tool for planning and scheduling in engineering design / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec // W: Tools and Methods of Competitive Engineering - TMCE 2004 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Lausanne, Szwajcaria, 2004 .- Rotterdam : Millpress, 2004 .- Vol. 2, s. 1145--1146 [abstr.] .- ISBN: 9059660242
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16856] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[286] New concept of the copper alloys refining process in the reduction foundry conduction / Adam Bydałek, Andrzej Bydałek // W: Modern Trends in Manufacturing : second international CAMT conference. Wroclaw, Polska, 2003 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 21--26 .- ISBN: 837085690X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-15395] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[287] New tools for planning integrated design processes / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Modern Trends in Manufacturing : second international CAMT conference. Wroclaw, Polska, 2003 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 319--326 .- ISBN: 837085690X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [17-06-2019]
[KONF-15396] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[288] The influence of refining methods on the inclusion distribution on the brass ignot / Adam Bydałek // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2003 : Mezdunarodnaja konferencija : Sbornik trudov konferencii. Moskva, Rosja, 2003 .- Moskva : MGGU "Stankin", 2003 .- T. 1, s. 336--339 .- ISBN: 5803701548
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15817] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[289] A computer assisted assembly sequence planning in mechanical design / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2003. Gliwice, Polska, 2003 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2003, s. 255--258 .- ISBN: 8391463273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: assembly planning, dependency matrix, design for assembly, evolutionary algorithm

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16011] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[290] The strength of solids under thermal and mechanical load / Bohdan Bozhenko, Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : 2nd international conference. Bratislava, Słowacja, 2003 .- Bratislava : Slovak University of Technology, 2003, s. 229--232 .- ISBN: 8022719587
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16205] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[291] The concept of registration of production workflow in the wood industry / Sławomir Kłos, Paweł Kabza, Krzysztof Kabza // W: The 5th International Workshop on ERP Systems. Cottbus, Polska, 2002 .- Cottbus : [brak wydawcy], 2003, s. 10--14 .- ISBN: 3000113371
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18004] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[292] Zarządzanie procesami remontowymi w systemie ERP / Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska // W: The 5th International Workshop on ERP Systems. Cottbus, Polska, 2002 .- Cottbus : [brak wydawcy], 2003, s. 34--37 .- ISBN: 3000113371
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[293] Diagnoza strategiczna dla średniego gospodarstwa wiejskiego wobec planów integracji Polski z Unią Europejską / Zygmunt Jocz, Krzysztof Kapłon // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, Polska, 2003 .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003 .- Cz. 2, s. 99--119 .- ISBN: 8391346595
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15634] [data modyf: 23-06-2003 10:56]
[294] Internet a MŚP - możliwości i szanse, problemy i bariery / Zygmunt Jocz, Andrzej Potyszka // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, Polska, 2003 .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003 .- Cz. 2, s. 127--146 .- ISBN: 8391346595
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15635] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[295] Zagadnienia algorytmizacji obliczeń elementów i zespołów maszyn. Przykład walcowej sprężyny naciskowej / Wojciech Babirecki, Ryszard Rohatyński // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XIV Konferencja : zbiór referatów. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 45--53 .- ISBN: 83916644294
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16030] [data modyf: 10-12-2003 08:42]
[296] Odlewanie odśrodkowe brązów aluminiowych / Jacek Kania, Adam Bydałek, Konrad Kornacki // W: Nauka i Technologia : VI Konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Zakopane-Kościelisko, Polska, 2003 .- Kraków : Wydaw. CCNS, 2003, s. 51--54 .- ISBN: 83909958671
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16128] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[297] Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji przemysłowych procesów realizacji / Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Sztuczna inteligencja : organizacje wirtualne : Materiały XIII Ogólnopolskiego Konwersatorium Szl-18'2003 (badania - zastosowania - rozwój). Siedlce, Polska, 2003 .- Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2003, s. 5--12 .- ISBN: 8370512739
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16145] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[298] Doopisu vplivy temperaturi na micnist deformivnich tverdich til / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // W: 6-j miznarodnij simposium ukrains'kich inzeneriv-mechanikiv u L'vovi : Tezi dopovidej. L'viv, Ukraina, 2003 .- L'viv : KINPATRI LTD, 2003, s. 62--63 [abstr.] .- ISBN: 9669509041
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16588] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[299] From enterprise resource planning systems to the virtual enterprises / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // W: ERPing Conference 2002. Plzen, Czechy, 2002 .- Plzen : Zapadoceska univerzita, 2002, s. 37--42 .- ISBN: 8070828978
Słowa kluczowe: enterprise resource planning, virtual enterprise

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14869] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[300] Implementation of matrix method and evolution algorithm for reorganization of design processes / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Engineering Design in integrated Product Development - EDIPROD 2002 : third international seminar and workshop. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 157--158 .- ISBN: 8389044854
Słowa kluczowe: Design Structure Matrix (DSM), engineering design, evolutionary algorithm, optimization, process scheduling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15032] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[301] Computer- integrated production planning and control : the OPT approach / Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Waldemar Woźniak // W: Engineering Design in integrated Product Development - EDIPROD 2002 : third international seminar and workshop. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 167--172 .- ISBN: 8389044854
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[302] Solidification of liquid metal flowing below a cold plate / Zenon Ignaszak, Zygmunt Lipnicki, Adam Bydałek // W: Fundamental and Applied MHD : 5th International pamir Conference. Ramatuelle, Francja, 2002 .- Grenoble : [brak wydawcy], 2002 .- Vol. 2, s. 131--136
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15046] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[303] Zarządzanie przez projekt w małych i średnich przedsiębiorstwach wirtualnych / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos // W: AUROMECON 2002. Poznań, Polska, 2002 .- Poznań : Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o., 2002, s. 46--50
Słowa kluczowe: bilansowanie zdolności produkcyjnych, metoda ścieżki krytycznej, przedsiębiorstwo wirtualne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[304] Wariantowanie zleceń produkcyjnych w warunkach deterministycznych ograniczeń finansowych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 2, s. 727--734 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14936] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[305] Wtrącenia niemetaliczne w mosiądzach / Adam Bydałek, Krzysztof Dobrowolski // W: Nauka i Technologia : 5 Konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Lucień, Polska, 2002 .- Wydział Odlewnictwa AGH : [brak wydawcy], 2002, s. [4] .- ISBN: Kraków
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14979] [data modyf: 16-09-2002 12:48]
[306] Innowacyjność w zmiennym otoczeniu / Zygmunt Jocz // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II : II Międzynarodowa konferencja naukowa. Legnica, Polska, 2002 .- Legnica : [brak wydawcy], 2002, s. 155--165 .- ISBN: 8391346595
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14994] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[307] Rozszerzenia języka UML w modelowaniu systemów czasu rzeczywistego / Sławomir Szostak, Silva Robak, Roman Stryjski // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2002 : VIII Konfrencja : Wspomaganie decyzji - integracja systemów. Bydgoszcz - Ciechocinek, Polska, 2002 .- Bydgoszcz : Katedra Informatyki ATR, 2002, s. 167--174 .- ISBN: 8390859998
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15010] [data modyf: 03-10-2002 12:41]
[308] The DTA investigation of slag stymulators / Adam Bydałek, Piotr Aulich // W: VIII Krajowe seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera. Płock, Polska, 2002 .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2002, s. 45--49 .- ISBN: 8391011925
Słowa kluczowe: DTA, metallurgical slag, reaction simulators

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15044] [data modyf: 18-10-2002 11:32]
[309] Modelowanie informatyczno-matematyczne układów złożonych / Andrzej Szablewski, Michał Małecki, Roman Stryjski // W: Informaticno-Matematicne Modeljuvannja Skladnich Sistem - MIMUZ 2002 : Materiali Ukrains'ko-Pol's'kogo Simpoziumu. L'viv-Brjuchovici, Ukraina, 2002 .- L'viv : Vydav. "Achil", 2002, s. 201--207 .- ISBN: 9667617440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15135] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[310] Informaticno-matematicne modeljuvannja skladnych sistem / Taras Nahirnyy, Ja. I. Burak // W: Informaticno-Matematicne Modeljuvannja Skladnich Sistem - MIMUZ 2002 : Materiali Ukrains'ko-Pol's'kogo Simpoziumu. L'viv-Brjuchovici, Ukraina, 2002 .- L'viv : Vydav. "Achil", 2002, s. 209--216 .- ISBN: 9667617440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15136] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[311] Application of mom architecture in communication among agents in multi-agent systems / Michał Małecki, Andrzej Szablewski, Roman Stryjski // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2002 : VIII Konfrencja : Wspomaganie decyzji - integracja systemów. Bydgoszcz - Ciechocinek, Polska, 2002 .- Bydgoszcz : Katedra Informatyki ATR, 2002, s. 84--88 .- ISBN: 8390859998
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15140] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[312] Możliwości wykorzystania internetu w hydraulice / Mirosław Adamczyk, Andrzej Milecki // W: Napędy i sterowania hydrauliczne 2002 : stan, potrzeby, oczekiwania, możliwości : konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska, 2002 .- Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu, 2002, s. 12--17 .- ISBN: 8387982903
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16269] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[313] To describe of admixture effects on thin films free frequences / Taras Nahirnyy, Olha Hrytsyna // W: Vibrations in Physical Systems : XXth Jubilee symposium : abstracts and invited lectures. Błażejewko, Polska, 2002 .- Poznań : [brak wydawcy], 2002, s. 236--237 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15412] [data modyf: 05-03-2003 12:35]
[314] UML extensions for modeling real-time and embedded systems / Sławomir Szostak, Silva Robak, Roman Stryjski, Bogdan Franczyk // W: Discrete-Event System Design - DESDes '01 : Proceedings of the International Workshop. Przytok k/Zielonej Góry, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 109--114
Słowa kluczowe: UML extensibility mechanisms, extended sequence diagrams, real-time and embedded systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10334] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[315] Customised feature-driven computer aided production planning packages : A CLP approach / Tomasz Borowiecki, Kamil Politowicz, Zbigniew Banaszak // W: Proceedings of the 3rd Workshop on Constraint Programming for Decision and Control. Gliwice, Polska, 2001 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2001, s. 15--22
Słowa kluczowe: computer-aided management system, constraint logic programming, frames technology, software product lines

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10391] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[316] Frame technology based feature-driven software design. A CLP approach / Tomasz Borowiecki, Kamil Politowicz, Zbigniew Banaszak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings of the 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2001 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001 .- Vol. 1 : Control Theory : Modeling and Simulation : CIM and Scheduling Problems : Neural Networks and Fuzzy Logic, s. 443--448
Słowa kluczowe: computer-aided management system, constraint logic programming, frames technology, software product lines

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10850] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[317] Planning of an optimal collision-free trajectory subject to control constraints / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '01 : Proceedings of the Second International Workshop. Gronów, Polska, 2001 .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 141--146
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [17-06-2019]
[KONF-12720] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[318] Implementation of ERP system in a small innovative enterprise / Sławomir Kłos, Paweł Kabza, Waldemar Woźniak // W: The 3rd International Workshop on Logistics : Informatics and Internet application in logistics. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2001, s. 5--8
Słowa kluczowe: Enterprise Resource Planning, project management, single production

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[319] The application of constraint management to logistic processes / Josef Basl, Vit Glasl, Radim Bohuslav, Karel Hitha // W: The 3rd International Workshop on Logistics : Informatics and Internet application in logistics. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2001, s. 9--14
Słowa kluczowe: constraint management, metrics of system, modelling and optimization of business processes, processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13140] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[320] Zastosowanie technik porównywania i szacowania do szybkiej wyceny demontowanych części samochodowych w demontażu produktowym / Waldemar Woźniak, Ryszard Sawwa // W: Automation 2001 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2001, s. 175--183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9832] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[321] Planowanie przepływów pracy w warunkach ograniczeń zasobowych przedsiębiorstwa produkcyjnego / Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji : V Szkoła. Szczyrk, Polska, 2001 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2001, s. 51--59
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10131] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[322] Zastosowanie JSP jako techniki generatywnej do realizacji części systemów w ramach linii produktów / Silva Robak, Roman Stryjski // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2001 : VII Konferencja : Informacje, zarządzanie, decyzje. Ciechocinek, Polska, 2001 .- Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 2001, s. 54--62
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10611] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[323] Zastosowanie CLP w systemach doradczych / Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 495--498 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: CLP, planowanie i sterowanie przepływem produkcji, systemy doradcze

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10731] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[324] The structure and X-ray analisis of the brass ignot / Adam Bydałek // W: TECHNOLOGIA 2001 : 7 Medzinarodna Konferencia. Bratislava, Słowacja, 2001 .- Bratislava : Vydatel'stvo STU, 2001 .- 2. diel : Zbornik prednasok, s. 663--665
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10980] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[325] Model systemu identyfikacji i ewidencji przepływu produkcji średnioseryjnej w firmie Kronopol sp. z o.o. / Paweł Kabza, Piotr Kaczmarek, Sławomir Kłos // W: Manufacturing - M '01 : współczesne problemy wytwarzania. Poznań, Polska, 2001 .- Poznań : Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej, 2001 .- T. 2, s. 301--308
Słowa kluczowe: kody kreskowe, planowanie przepływu produkcji, zarządzanie logistyczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11183] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[326] Komputerowe wspomaganie projektowania złącz pneumatycznych / Wojciech Babirecki, Tomasz Klekiel // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XIII Konferencja : zbiór referatów. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2001, s. 7--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[327] Procedura planowania demontażu samochodów pod względem opłacalności w metodzie recyklingu produktowego / Waldemar Woźniak, Krzysztof Witkowski // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian : VIII Międzynarodowa konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2001 .- Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[328] Weryfikacja zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczonej dostępności środków pieniężnych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian : VIII Międzynarodowa konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2001 .- Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11682] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[329] Wspomaganie planowania przepływów materiałowych w systemach jednoczesnej wieloasortymentowej produkcji / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Anna Saniuk // W: Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki : II Krajowa konferencja szkół niepaństwowych. Łódź, Polska, 2001 .- Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001, s. 67--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11880] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[330] Ocena efektywności procesu dydaktycznego i jakości wykształcenia absolwentów na podstawie wyników zaliczeń i egzaminów / Ryszard Rohatyński, Tadeusz Szmigielski, Rajmund Papiór // W: Materiały VIII posiedzenia Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych. Rzeszów, Polska, 2001 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2001, s. 21--26
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[331] Wybrane metody optymalizacji w projektowaniu inżynierskim / Piotr Kuryło, Roman Kielec, Wojciech Babirecki, Stanisław Janik // W: Nove trendy v prevadzke vyrobnej techniky : IV. medzinarodna konferencia. Presov, Słowacja, 2001 .- Presov : [brak wydawcy], 2001, s. 177--184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14099] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[332] A constraint programming approach for multiassortment workflow managing / Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // W: Proceedings of the 2nd Workshop on Constraint Programming for Decision and Control. Gliwice, Polska, 2000 .- Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2000, s. 21--27
Słowa kluczowe: Constraint Logic Programming, production planning, scheduling, shop floor control, workflow

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1601] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[333] The conditions of maximization charges of resources in the system of repetitive workflows / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Bożena Skołud // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000 .- Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 841--845
Słowa kluczowe: critical resource, dispatching rule, modeling, repetitive workflows

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1902] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[334] A constraint programming approach for concurrent workflow scheduling / Tomasz Borowiecki, Kelwyn A. D'Souza, Zbigniew Banaszak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000 .- Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 889--894
Słowa kluczowe: Constraint Logic Programming, production planning, scheduling, shop floor control, workflow

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1920] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[335] Resource management in virtual organization / Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak, Waldemar Woźniak // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 337--341
Słowa kluczowe: Business Networking, Enterprise Resource Planning, Outsourcing, Resource Utilization, Virtual Enterprise, Virtual Organization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2702] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[336] Controlling the flow of traffic in an arterial network / Kelwyn A. D'Souza, Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 375--380
Słowa kluczowe: Constrain satisfaction problems, control algorithms, real-time systems, signal processing algorithms, traffic simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2761] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[337] Resource management in virtual organization / Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak, Waldemar Woźniak // W: Informatics and Internet Application in Logistics : The 2nd International Workshop on Logistics. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, s. 5--9
Słowa kluczowe: bussiness networking, enterprise resource planning, outsourcing, resource utilization, virtual enterprise, virtual organization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8740] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[338] Controlling the fow of traffic in an arterial network / Kelwyn A. D'Souza, Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // W: Informatics and Internet Application in Logistics : The 2nd International Workshop on Logistics. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, s. 19--24
Słowa kluczowe: constraint satisfaction problems, control algorithms, real-time systems, signal processing algorithms, traffic simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8764] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[339] New paradigm of bussiness process optimisation via toc (theory of constraint) approach / Josef Basl // W: Informatics and Internet Application in Logistics : The 2nd International Workshop on Logistics. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, s. 32--36
Słowa kluczowe: process optimisation, theory of constraint

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8784] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[340] Logistics model of a virtual enterprise / Zbigniew Banaszak, Victor I. Ivanenko, Sławomir Kłos // W: Engineering Design in Integrated Product Development - EDIPROD 2000 : Proceedings of the 2nd International Seminar and Workshop. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Vol. 2 : Critical Issues, s. 7--16 .- ISBN: 838591191X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9092] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[341] Sztuczna ewolucja w zastosowaniu do optymalizacji procesu projektowania / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec // W: Sztuczna Inteligencja - SzI-15 '2000 : IV Krajowa Konferencja Naukowa. Siedlce--Warszawa, Polska, 2000 .- Sidlce : Wydaw.Akademii Podlaskiej, 2000, s. 89--97
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5022] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[342] Wpływ organizacji służb logistycznych na efektywność gospodarowania / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Waldemar Woźniak // W: Polski Kongres Logistyczny - Logistics 2000 : Materiały kongresowe : referaty pozasesyjne. Poznań, Polska, 2000 .- Poznań : Wydaw. Instytut Logistyki i Magazynowania, 2000, s. 137--142
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[343] Sprzedaż osobista - podstawa koncepcji marketingu partnerskiego w usługach bankowych : Ewolucja marketingowa w polskim systemie bankowym / Tomasz Kucharski, Anna Saniuk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 306--321
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[344] Wybór metody recyklingu samochodów w Polsce według wskażnika opłacalności / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 343--354
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5882] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[345] Planowanie przepływu produkcji w warunkach deterministycznych ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // W: IV Szkoła komputerowego wspomagania, projektowania, wytwarzania i eksploatacji : Materiały konferencyjne. Jurata, Polska, 2000 .- Warszawa : Wydaw. Helion, 2000, s. 519--527
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9150] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[346] Wielokrotna używalność w obiektowym procesie rozwoju oprogramowania / Silva Robak, Roman Stryjski // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2000 : VI Konferencja : Technologie informatyczne w biznesie : Efekty wdrożeń projektów celowych. Ciechocinek, Polska, 2000 .- Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 2000, s. 141--147
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[347] Żużlowa rafinacja stopów miedzi w warunkach redukujących / Adam Bydałek // W: III Polski Kongres Odlewnictwa : Polskie odlewnictwo w zintegrowanej Europie : Zbiór materiałów. Warszawa, Polska, 2000 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2000, s. 92--99
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[348] Wpływ rafinacji dynamicznej mosiądzów na strukturę wlewków / Adam Bydałek // W: Nauka i Technologia : III Konferencja naukowo - techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Zakopane, Polska, 2000 .- Kraków : [brak wydawcy], 2000, s. 33--37
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14506] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[349] A constraint programming approach for AGVS flow control / Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '99 : Proceedings of the first wokshop. Kiekrz, Polska, 1999 .- [B.m.] : Technical University of Zielona Góra, Poznań University of Technology, 1999, s. 153--158
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8635] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[350] The planning of suboptimal collision-free robotic motions / Iwona Pająk, Mirosław Galicki // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '99 : Proceedings of the first workshop. Kiekrz, Polska, 1999 .- [B.m.] : Technical Iniversity of Zielona Góra, Poznań University of Technology, 1999, s. 229--243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 13 [17-06-2019]
[KONF-8637] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[351] The analysis of the slag - liquid metal phase interfaces / Adam Bydałek, Marek Faryna, W. Maziarz, Jerzy Morgiel // W: X Conference on Electron Microscopy of Solids - EM '99 : Proceedings. Warsaw-Serock, Polska, 1999 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1999, s. 303--306 .- ISBN: 8390789248
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9130] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[352] A constraint logic programming approach for AGVS flow control / Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // W: Proceedings of the Workshop on Constraint Programming for Decision and Control - CPDC ,99. Gliwice, Polska, 1999 .- Gliwice : [brak wydawcy], 1999, s. 41--48
Słowa kluczowe: AGVS, CLP, minimum-time motion, modeling, traffic control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9335] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[353] Prototyping of the organisation variants of the repetitive production / Bożena Skołud, Dariusz Gattner, Sławomir Kłos // W: Intelligent Manufacturing and Automation : Past - Present - Future : Proceedings of the 10th International DAAAM Symposium. Vienna, Austria, 1999 .- Vienna : DAAAM International Vienna, 1999, s. 509--510 .- ISBN: 3901509100
Słowa kluczowe: constraints, organisation, repetitive manufacturing, scheduling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9371] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[354] System komputerowo wspomaganej weryfikacji zleceń produkcyjnych / Dariusz Gattner, Sławomir Kłos, Bożena Skołud // W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne. Opole, Polska, 1999 .- Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999 .- T. 2, s. 47--50
Słowa kluczowe: ograniczenia, planowanie produkcji, sterowanie rozproszone

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1240] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[355] Zastosowanie CLP do planowania trajektorni AGV / Tomasz Borowiecki, Witold Ostafiński, Zbigniew Banaszak // W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne. Opole, Polska, 1999 .- Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 1999 .- T. 2, s. 81--84
Słowa kluczowe: Automated Guided Vehicles, Centralised control, Constrain Logic Programming, Traffic control, Trajectory planning

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1320] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[356] Techniki programowania w logice z ograniczeniami w planowaniu awaryjnych przebiegów procesów transportowych w ESP / Witold Ostafiński, Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kazimierz Dolny, Polska, 1999 .- Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 387--390 .- ISBN: 8391238105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1541] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[357] Planowanie przepływu wieloasortymentowej produkcji rytmicznej w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak, Mariusz Mądry // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 414--423
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[358] Perspektywy i ograniczenia systemów komputerowego zarządzania produkcją / Waldemar Woźniak, Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 424--434
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8631] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[359] Strefa kondensacji w formach dwuwarstwowych / Tadeusz Szmigielski // W: V. medzinarodne metalurgicke sympozium. Rajecke Teplice, Słowacja, 1999 .- Zilina : Zilinska univerzita, 1999, s. 108--113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9113] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[360] Zarządzanie przepływem wieloasortymentowej produkcji rytmicznej: weryfikacja zleceń / Dariusz Gattner, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Automation '99 : Konferencja naukowo-techniczna. Automatyzacja-nowości i perspektywy. Warszawa, Polska, 1999 .- Warszawa : PIAP, 1999, s. 123--130
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9210] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[361] Procedura formowania wirtualnych organizacji / Sławomir Kłos, Bożena Skołud, Waldemar Woźniak // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy : Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Łódź, Polska, 1999 .- Łódź : Instytut Zarządzania Politechniki Łódzkiej, 1999 .- Cz. 1, s. 265--270 .- ISBN: 8391101983
Słowa kluczowe: Virtual web, net-broker, organizacja wirtualna, zlecenie produkcyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9231] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[362] Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZIELMAN / Józef Korbicz, Maciej Walkowiak, Janusz Baranowski, Paweł Skalski, Waldemar Woźniak, Roman Rekut // W: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '99 : Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN. Poznań, Polska, 1999 .- Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 1999, s. 459--469
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[363] Badanie warunków żużlowej rafinacji mosiądzów / Adam Bydałek // W: Odlewnictwo metali nieżelaznych : Konferencja naukowo-techniczna. Ustronie-Kęty, Polska, 1999 .- Kraków : [brak wydawcy], 1999, s. 25--29 .- ISBN: 8390434156
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14504] [data modyf: 21-03-2002 13:32]
[364] Rapid prototyping of repetitive workflows / Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998 .- Vol. 3 : Discrete Processes : Robotics, s. 963--966
Słowa kluczowe: critical resource, dispatching rule, modeling, repetitive manufacturing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1980] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[365] Diagnostyka dynamiki produkcji powtarzalnej / Jarosław Stańczyk, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '98 : III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Jurata k/Gdańska, Polska, 1998 .- Gdańsk : Wydzial Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 379--384
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1441] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[366] Nowa metoda organizacji procesu projektowania systemów technicznych / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec // W: Sztuczna Inteligencja : III Ogólnopolska Konferencja im. Prof.dr hab.inż. Roberta Staniszewskiego. Siedlce - Warszawa, Polska, 1998 .- Siedlce : [brak wydawcy], 1998, s. 177--184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2503] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[367] Terminowość realizacji zleceń w systemie współbieżnych procesów produkcyjnych / Sławomir Kłos, Bożena Skołud, Dariusz Gattner // W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie : Zbiór referatów. Zakopane, Polska, 1998 .- Zakopane : [brak wydawcy], 1998, s. 161--168
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5827] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[368] Modelowanie i symulacja procesów współbieżnych z wykorzystaniem platformy JAVA / Jarosław Stańczyk, Sławomir Kłos, Dariusz Gattner // W: Komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji : II Wiosenna Szkoła. Żegiestów, Polska, 1998 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1998 .- Referaty .- T. 1, s. 83--90
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5982] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[369] Zdecentralizowane sterowanie gniazdami wytwórczymi / Bożena Skołud, Sławomir Kłos, Dariusz Gattner // W: Komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji : II Wiosenna Szkoła. Żegiestów, Polska, 1998 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1998 .- Referaty .- T. 1, s. 91--96
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5983] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[370] Analiza harmonogramów cyklicznych procesów współbieżnych w środowisku JAVA / Jarosław Stańczyk, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji : II Wiosenna Szkoła. Żegiestów, Polska, 1998 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1998 .- Wykłady i prezentacje, s. 63--70
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5985] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[371] Oddziaływanie tlenku cyrkonu w żużlach tlenowęglowych / Adam Bydałek, Janusz Król, Marek Faryna // W: Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : IV Konferencja : zbiór referatów. Poznań-Kołobrzeg, Polska, 1998 .- Poznań : [brak wydawcy], 1998, s. 43--49
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6822] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[372] Rachunek kosztów i wydajności jako narzędzie controllingu / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 55--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7829] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[373] Modelowanie i symulacja jako metoda badania właściwości systemów ruchu drogowego / Tomasz Borowiecki // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 3 : Informatyka, s. 150--157
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8023] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[374] Planowanie przebiegu zleceń w systemach produkcji rytmicznej / Sławomir Kłos, Dariusz Gattner, Zbigniew Banaszak // W: Automation '98 : Konferencja-naukowo-techniczna. Automatyzacja-nowości i perspektywy. Warszawa, Polska, 1998 .- Warszawa : PIAP, 1998, s. 263--270
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8803] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[375] Żużlowe układy tlenowęglowe w odlewniczych procesach topienia miedzi i jej stopów / Adam Bydałek // W: Nauka i Technologia : XII Konferencja sprawozdawcza. Krynica, Polska, 1998 .- Kraków : Wydaw. "Akapit", 1998, s. 211--212
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9110] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[376] ZielMAN - Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w technologii ATM / Paweł Skalski, Janusz Baranowski, Waldemar Woźniak, Roman Rekut // W: ZielMAN '98 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium. Zielona Góra - Drzonków, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 5--18
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10011] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[377] Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa - stan aktualny i kierunki rozwoju / Józef Korbicz, Maciej Walkowiak, Janusz Baranowski, Waldemar Woźniak, Paweł Skalski // W: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '98 : Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN. Poznań, Polska, 1998 .- Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 1998, s. 619--627
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[378] Możliwości oceny poprawności modeli nowych systemów informacyjnych / Zbigniew Kierzkowski, Tadeusz Pankowski, Roman Stryjski // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW '98 : IV Konferencja : Zintegrowane Systemy Informatyczne : Efekty Wdrożeń Projektów Celowych. Bydgoszcz, Polska, 1998 .- Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza, 1998, s. 113--121 .- ISBN: 8390859947
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14595] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[379] Batch sizing : The OPT aproach / Bożena Skołud, Dariusz Gattner, Sławomir Kłos // W: Intelligent Manufacturing and Automation : Proceedings of the 8th International DAAAM Symposium. Dubrovnik, Chorwacja, 1997 .- Vienna : DAAAM International Vienna, 1997, s. 313--314
Słowa kluczowe: OPT, batch size, critical resource, repetitive

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12500] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[380] Periodic schedule design : a searching procedure / Sławomir Kłos, Dariusz Gattner, Paweł Majdzik // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '97 : Proceedings of the Fourth International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1997 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997 .- Vol. 3 : Discrete Processes : Robotics, s. 1043--1048
Słowa kluczowe: critical resource, deadlock, dispatching rule, repetitive processes, scheduling, starvation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12580] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[381] Problemy badań symulacyjnych w elastycznej produkcji i logistyce / Zbigniew Korzeń, Robert Janowski // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- Sekcja 1 : Inżynieria produkcji, s. 145--150
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13704] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[382] Zasady samoorganizacji cyklicznych procesów produkcyjnych / Dariusz Gattner, Sławomir Kłos, Paweł Majdzik // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- Sekcja 1 : Inżynieria produkcji, s. 181--186
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13708] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[383] Wpływ wielkości ziarna osnowy kwarcowej na przebieg temperatury w masie formierskiej / Tadeusz Szmigielski // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- Sekcja 3 : Odlewnictwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo, s. 277--283
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13886] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[384] Rachunek efektów i nakładów elastycznych systemów produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 197--201
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14700] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[385] Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do obliczeń prostych elementów maszyn / Wojciech Babirecki // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 4 : Mechanika, s. 15--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14703] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[386] Realizacja parametrycznego konstruowania w wybranych systemach CAD/CAM / Roman Kielec // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 4 : Mechanika, s. 110--115
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14709] [data modyf: 17-04-2002 13:34]
[387] Analiza strukturalna powierzchni rozdziału żużel - metal w redukujących warunkach topienia miedzi / Adam Bydałek // W: Nowoczesne tendencje w odlewnictwie metali nieżelaznych : Konferencja naukowa. Kraków, Polska, 1997 .- Kraków : [brak wydawcy], 1997, s. 23--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15047] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[388] Protocols verification: an algebraic approach / Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '96 : Proceedings of the Third International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1996 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996 .- Vol. 3, s. 1109--1114 .- ISBN: 8386359986
Słowa kluczowe: deadlock, max-plus algebra, mutual exclusion protocol, starvation, token ring

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[389] Planowanie optymalnej trajektorii robota reduntantnego w przestrzeni roboczej z przeszkodami / Grzegorz Pająk, Iwona Pająk // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 123--128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15528] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[390] Aplikacja programu WITNESS do symulacji automatycznie sterowanych przepływów produkcyjnych / Robert Janowski // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 1 : Mechanika, s. 138--143
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15914] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[391] Charakterystyka wybranych systemów komputerowego wspomagania projektowania / Roman Kielec // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 1 : Mechanika, s. 144--151
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15915] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[392] Analiza badań trójosiowego ściskania z wykorzystaniem komputera / Ewa Wojnicka, Robert Janowski // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 2 : Budownictwo i Inzynieria Środowiska, s. 101--105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15920] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[393] Planowanie i sterowanie produkcją jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa / Dariusz Gattner, Sławomir Kłos // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1996, s. 194--203
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15931] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[394] Zastosowanie żużli węglikowych w odlewnictwie stopów miedzi / Adam Bydałek // W: Nowe procesy i materiały stosowane w odlewnictwie : odlewnictwo XXI wieku : konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 1996 .- Kraków : [brak wydawcy], 1996, s. 59--62
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16542] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[395] Nanoszenie ciekłych powłok ochronnych na wilgotne formy odlewnicze metodą zasysania - ID / Tadeusz Szmigielski // W: Nowe procesy i materiały stosowane w odlewnictwie : odlewnictwo XXI wieku : konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 1996 .- Kraków : [brak wydawcy], 1996, s. 67--72
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16544] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[396] Kryteria dla oceny komputerowych systemów wspomagających projektowanie / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec // W: Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe - CIR-11' 96 : IX ogólnopolskie konwersatorium (cybernetyka-inteligencja-rozwój). Siedlce - Warszawa, Polska, 1996 .- Siedlce : [brak wydawcy], 1996, s. 345--352
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21062] [data modyf: 29-11-2013 14:38]
[397] Identyfikacja części urządzeń mechanicznych (tworzenie i przeszukiwania bazy danych) / Robert Janowski // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1995 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995 .- T. 2 : Mechanika, s. 88--92
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15960] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[398] Planowanie optymalnych ruchów robota redundantnego przy ograniczeniach na sterowania / Iwona Pająk, Grzegorz Pająk // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1995 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995 .- T. 4 : Zarządzanie, s. 100--108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15978] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[399] Pył węglowy wzbogacony dodatkami w wilgotnych masach formierskich / Tadeusz Szmigielski // W: XX Konferencja Wydziału Odlewnictwa AGH : nowoczesne tendencje w odlewnictwie. Kraków, Polska, 1995 .- Kraków : [brak wydawcy], 1995, s. 291--296
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16512] [data modyf: 22-09-2004 10:01]
[400] Oddziaływanie wybranych zasypek izolująco-rafinujących dla stopu cynowo-ołowiowego / Adam Bydałek // W: Zjawiska fizyko-chemiczne w odlewnictwie : Sympozjum Naukowe. Zielona Góra - Przełazy, Polska, 1994 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1994, s. 117--122
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16513] [data modyf: 22-09-2004 10:21]
[401] Próba pomiaru wydzielalności gazów z mas do formowania na wilgotno / Ireneusz Dzwonnik, Tadeusz Szmigielski // W: Zjawiska fizyko-chemiczne w odlewnictwie : Sympozjum Naukowe. Zielona Góra - Przełazy, Polska, 1994 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1994, s. 229--234
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16517] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[402] Analiza ruchu zatrzymywania cząstek pyłu węglowego w masie formierskiej podczas nanoszenia powłoki metodą zasysania - ID / Tadeusz Szmigielski // W: Zjawiska fizyko-chemiczne w odlewnictwie : Sympozjum Naukowe. Zielona Góra - Przełazy, Polska, 1994 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1994, s. 259--270
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16518] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[403] Powierzchniowe oddziaływanie azotu w procesie żużlowej rafinacji miedzi / Adam Bydałek // W: Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : II Konferencja ; zbiór referatów. Poznań - Kołobrzeg, Polska, 1994 .- Poznań : [brak wydawcy], 1994, s. 53--57 .- ISBN: 8371430566
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16535] [data modyf: 23-09-2004 12:09]
[404] Metoda określania ilości nanoszonego pyłu w wierzchnią warstwę materiałów porowatych / Tadeusz Szmigielski, Ireneusz Dzwonnik // W: Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : II Konferencja ; zbiór referatów. Poznań - Kołobrzeg, Polska, 1994 .- Poznań : [brak wydawcy], 1994, s. 159--165 .- ISBN: 8371430566
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16537] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[405] Formierka eksplozyjna - budowa i badania wstępne / Tadeusz Szmigielski // W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych : I Konferencja. Kraków, Polska, 1994 .- Kraków : [brak wydawcy], 1994, s. 43--46
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16538] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[406] Urządzenie do ciągłej homogenizacji mas formierskich / Ireneusz Dzwonnik, Tadeusz Szmigielski // W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych : I Konferencja. Kraków, Polska, 1994 .- Kraków : [brak wydawcy], 1994, s. 95--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16539] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[407] Programowanie w projektowaniu układów cyfrowych / Janusz Szajna, Marek Węgrzyn, Maciej Walkowiak, Paweł Wolański // W: Informatyka na wyższych uczelniach dla gospodarki narodowej : krajowa konferencja. Gdańsk, Polska, 1994 .- Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 1994 .- T. 1, s. 115--118
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18787] [data modyf: 12-05-2008 14:07]
[408] Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w komputerowym wspomaganiu projektowania układów cyfrowych / Janusz Szajna // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : materiały II krajowej konferencji naukowej. Wrocław, Polska, 1993 .- Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1993 .- T. 2, s. 623--629 .- ISBN: 8370850472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18154] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[409] Dobór cieczy na powłoki ochronne i określenie warunków ich stosowania w technologii I-D / Tadeusz Szmigielski // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1992 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992 .- Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo, s. 85--91
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16531] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[410] Badania krystalizacji w dynamicznych warunkach wypełniania metalem formy odlewniczej / Adam Bydałek, Andrzej Bydałek, Zygmunt Lipnicki, Leszek Wantoła // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1992 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992 .- Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo, s. 147--152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16532] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[411] Ochrona i rafinacja brązów żużlami krzemianowymi / Zygmunt Jocz // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1992 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992 .- Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo, s. 159--167
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16533] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[412] Translacja specyfikacji układu cyfrowego opisanego za pomocą listy połączeń na język VHDL / Janusz Szajna // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : XII seminarium. Zielona Góra, Polska, 1992 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1992 .- Metrologia i Systemy Pomiarowe ; nr 13, s. 31--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[413] Wykorzystanie programowania logicznego do automatyzacji przekształcania wyrażeń logicznych / Janusz Szajna // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : XII seminarium. Zielona Góra, Polska, 1992 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1992 .- Metrologia i Systemy Pomiarowe ; nr 13, s. 39--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[414] Perspektywy rozwoju technologii CAD/CAM / Sławomir Kłos // W: 13. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1991 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1991 .- T. 4 : Organizacja systemów produkcyjnych, s. 25--35
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17229] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[415] Ruch powietrza w filtrowanych masach formierskich / Tadeusz Szmigielski // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1990 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1990 .- Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo : technologia i urządzenia odlewnicze : metalurgia, metaloznawstwo i spawalnictwo, s. 39--43
Słowa kluczowe: masa formierska, opory przepływu, pył węglowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[416] Topienie brązów krzemowych pod pokryciem żużla z surowców wtórnych / Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1990 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1990 .- Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo : technologia i urządzenia odlewnicze : metalurgia, metaloznawstwo i spawalnictwo, s. 139--144
Słowa kluczowe: brąz krzemowy, żużel

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16524] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[417] Modyfikacja brązu CuSn10 mikrododatkami złożonymi z udziałem cyrkonu / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Zygmunt Jocz, Emilia Pawlak // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1990 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1990 .- Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo : technologia i urządzenia odlewnicze : metalurgia, metaloznawstwo i spawalnictwo, s. 159--164
Słowa kluczowe: brąz CuSn10, modyfikacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16526] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[418] Die Untersuchungen der Dauerhaftigkeitsverbesserung von Kornfeinungseffekten der CuSn4Zn7Pb6-Bronze / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Zygmunt Jocz, E. Pawlak // W: Non-Ferrous Metalworking New Technologies Equipment - METALS '89 : 3rd International Conference. Zakopane, Polska, 1989 .- Gliwice : [brak wydawcy], 1989, s. 111--121
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20666] [data modyf: 06-02-2013 12:18]
[419] Protective-refining slag with waste products for tin bronze melting / Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // W: Non-Ferrous Metalworking New Technologies Equipment - METALS '89 : 3rd International Conference. Zakopane, Polska, 1989 .- Gliwice : [brak wydawcy], 1989, s. 201--209
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20667] [data modyf: 06-02-2013 12:20]
[420] The experimental automated digital system designer / Marian Adamski, Janusz Szajna // W: Mikroelektronika : 5. celoštatna konferencia so zahraničnou účsastou. Bratislava, Słowacja, 1989 .- Bratislava : Dom Techniky ČSVTS, 1989, s. 17--18
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18880] [data modyf: 03-09-2008 13:48]
[421] Turbo Prolog jako dek