System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Człowiek i praca : przestrzenie aktywności człowieka w kontekście pracy / Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 .- 162 s. : bibliogr.rys. .- ISBN: 9788395061349
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15026] [data modyf: 26-06-2019 09:58]
[2] Zatrudnialność osób z niepełnosprawnościami w świetle capability approach / Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 .- 472 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378423324
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15037] [data modyf: 04-07-2019 11:48]
[3] My i oni. Uczniowie wobec nowych trendów ICT / Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 .- 408 s. : bibliogr.il.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788378423706
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14975] [data modyf: 28-05-2019 14:50]
[4] Rynek pracy a zmiany pokoleniowe (stan i prognozy) / Aneta Klementowska, Ewa Flaszyńska .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Pofesjologiczne, 2018 .- 164 s. : bibliogr.summ. .- ISBN: 9788395061332
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15017] [data modyf: 14-06-2019 11:47]
[5] Merania v elektrotechnike / Ján Pavlovkin, Daniel Novák, Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 144 s. .- ISBN: 9788394151652
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14328] [data modyf: 28-05-2019 17:51]
[6] On the methods for improving quality control of small-sized products with the use of inspection automatic machines and robotized auxiliary elements : Monograph / Krzysztof Łasiński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- 124 s. : bibliogr.summ. .- ISBN: 9788378422365
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13101] [data modyf: 16-05-2016 13:19]
[7] Photography as visualisation of students' leisure time / Eunika Baron-Polańczyk, Marta Czajkowska, Jacek Grotkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 124 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378422143
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12873] [data modyf: 16-12-2015 09:49]
[8] The media literacy of children and young people / Božena Šupšáková, Ewa Musiał, Eunika Baron-Polańczyk .- Bratislava : IRIS - Publishing House and Printing-Works, Ltd., 2014 .- 180 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788089726028
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12152] [data modyf: 05-11-2015 18:03]
[9] Work hygene - selected issues : monograph / Andrzej Rabenda, Edward Kowal, Karol Balog .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- 162 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378420934
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12230] [data modyf: 02-09-2015 11:27]
[10] Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym (studium przypadku) / Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2014 .- 143 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 978839322801
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12151] [data modyf: 02-09-2015 11:27]
[11] Ekologia / Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz .- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2014 .- 253 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) .- ISBN: 9788320820959
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12231] [data modyf: 02-09-2015 11:27]
[12] Cmentarze w Podkamieniu [Dokument elektroniczny] / Aleksander Maria Wiśniewski, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Wołów : Stowarzyszenie Kresowe "Podkamień", 2014 .- 400 s. .- ISBN: 9788393762705
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12371] [data modyf: 08-09-2015 14:24]
[13] Pracovné prostredie a ergonómia : vysokoškolská učebnica / Alena Očkajová, Ján Stebila, Henrieta Rajnicová, Milada Gajtanska, Rastislav Igaz, L'uboš Krišt'ák, Ivan Kubovský, Lucia Pašková, Stanislav Kvočka, Marek Rybakowski .- Košice : Vydav. Belianum UMB v BB, FVP, 2013 .- 400 s. : rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788055706177
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12109] [data modyf: 02-09-2015 11:22]
[14] Zarządzanie środowiskowe / Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek .- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2013 .- 234 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) .- ISBN: 9788320820607
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12232] [data modyf: 27-08-2015 09:03]
[15] Dydaktyczne problemy zajęć technicznych [CD-ROM] / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman, Bernd Meier, Bogusław Pietrulewicz .- Berlin : C Eigenverlag, 2012 .- 287 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9783000381447
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11210] [data modyf: 27-11-2012 10:00]
[16] Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie / Marek Rybakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 137 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374814003
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10240] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[17] Chmura czy silos? : nauczyciele wobec nowych trendów ICT / Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 365 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374814652
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10925] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] School education for road safety : Polish-Slovakian comparative study / Marek Rybakowski, Ján Stebila .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 214 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788374813211
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9585] [data modyf: 19-05-2010 09:43]
[19] Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Fundacja Wydaw. "JM", 2009 .- 348 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788392442905
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9279] [data modyf: 19-11-2009 10:15]
[20] Metody usprawnienia kontroli jakości dla wyrobów o małych wymiarach z wykorzystaniem automatów kontrolnych i zrobotyzowanych elementów pomocniczych : monografia / Krzysztof Łasiński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 .- 122 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788374813181
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9467] [data modyf: 04-03-2010 12:16]
[21] Oddziaływanie szkodliwości przemysłowych na organizm człowieka / Andrzej Rabenda, Edward Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 214 s. : bibliogr.fot.rys.tab.summ. .- ISBN: 9788374812221
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8978] [data modyf: 05-03-2009 14:33]
[22] Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum : raport z badań / Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- 253 s. : bibliogr.tab.wykr. .- ISBN: 9788374811248
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8190] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- 269 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8374810505
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7730] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Podstawy zawodoznawstwa / Jan Janiga, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2004 .- 115 s. .- ISBN: 8392011813
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Kariera zawodowa / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, 2003 .- 114 s. : bibliogr.wykr. .- ISBN: 8391198821
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6773] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Tępienie się ostrzy i jakość przedmiotu obrabianego w skrawaniu płyt wiórowych / Bolesław Porankiewicz .- Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2003 .- 169 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe ; z. 341)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8783] [data modyf: 25-11-2008 09:18]
[27] Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii / Edward Kowal .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002 .- 244 s. : bibliogr.tab.wykr. .- ISBN: 8301138777
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6451] [data modyf: 04-03-2003 13:09]
[28] Przedsiębiorczość : podstawy społeczno-pedagogiczne i ekonomiczne / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 .- 157 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8391198878
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6570] [data modyf: 23-06-2003 12:49]
[29] Professional'naja podgotovka i razvitie licnosti / Mirosław Frejman, Bogusław Pietrulewicz .- Moskva : [B.w.], 2001 .- 107 s. : bibliogr.tab.wykr. .- ISBN: 8391199800
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Modelowanie i analiza odkształceń drewna nawilżanego w zakresie higroskopijnym w różnych stanach naprężeń / Maria Kowal .- Zielona Góra : Wydaw. WSP im. T. Kotarbińskiego, 2001 .- 78 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8372680426
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Ćwiczenia laboratoryjne z elementów i układów automatyzacji / Andrzej Milecki .- Pozań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000 .- 112 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8371434103
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Zużycie ostrzy narzędzi przy frezowaniu płyt wiórowych / Bolesław Porankiewicz .- Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000 .- 113 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Prace Komisji Budowy Maszyn ; t. 19) .- ISBN: 8370632726
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8782] [data modyf: 24-11-2008 15:04]
[33] Wybrane metody poprawy właściwości liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych : podstawy teoretyczne, konstrukcja, badania symulacyjne i doświadczalne / Andrzej Milecki .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999 .- 141 s. : bibliogr.rys.wykr.summ. - (Rozprawy ; 343) .- ISBN: 05516528
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6037] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice / Andrzej Ławniczak, Andrzej Milecki .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999 .- 88 s. : bibliogr.rys.wykr. .- ISBN: 8371434162
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6038] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Osnovi bezpeki zittedijal'nosti : posibnik dlja studentiv pedagogicnich vuziv / A. Babiak, W. Martyn, Dariusz Frejman .- Ternopil' - Zelena Gura : Ternopil'skij derzavnij pedagogicnij universitet, 1999 .- 120 s. : bibliogr.tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Ekonomiczne podstawy ograniczania hałasu w przedsiębiorstwie / Edward Kowal, Witold Rybarczyk .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1999 .- 63 s. : bibliogr.rys.wykr. .- ISBN: 839063483X
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Mechanika techniczna dla studentów kierunków niemechanicznych / Stefan Jan Kowalski, Janusz Mielniczuk, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 .- 302 s. : rys.tab.wykr. .- ISBN: 8386832681
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Wprowadzenie do projektowania baz danych / Iwona Pająk, Grzegorz Pająk, Krzysztof Łasiński .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- 77 s. : bibliogr.rys.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-1420] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Analiza zmian zagrożenia hałasem w wydziałach obróbki mechanicznej drewna i ich wpływu na wydajność pracy / Edward Kowal .- Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, 1993 .- 115 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8385693262
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9633] [data modyf: 08-06-2010 16:14]
[40] Elementy automatyki dla mechaników : skrypt / Krzysztof Łasiński .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 .- 120 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11396] [data modyf: 18-02-2013 11:28]
[41] Problemy układu tolerancji i pasowań dla przemysłu drzewnego / Bolesław Porankiewicz .- Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej, 1989 .- 114 s. : bibliogr.rys.summ. - (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe ; z. 183)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9022] [data modyf: 08-04-2009 12:40]
[42] Projektowanie i wdrażanie rozwiązań zmniejszających hałas / Witold Rybarczyk, Elżbieta Walerian, Edward Kowal .- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988 .- 174 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Dźwięki i wibracje w środowisku pracy) .- ISBN: 8320207428
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9634] [data modyf: 07-07-2010 09:23]
[43] Projektowanie i wdrażanie w ochronie środowiska pracy przed hałasem / Witold Rybarczyk, Elżbieta Walerian, Edward Kowal .- Zielona Góra : TNOiK ; Wydaw. WSP, 1986 .- 202 s.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9653] [data modyf: 21-06-2010 17:26]
[44] Obróbka i obrabiarki do drewna. Część 3 : wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji narzędzi do obróbki drewna / Jan Staniszewski, Bolesław Porankiewicz, Waldemar Szymański .- Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej, 1986 .- 169 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8961] [data modyf: 02-03-2009 14:09]
[45] Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa. Część II : skrypt / Edward Kowal .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1986 .- 82 s.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9652] [data modyf: 21-06-2010 17:20]
[46] Wybrane problemy z narzędzi skrawających do obróbki drewna : materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu "Obrabiarki do drewna" / Bolesław Porankiewicz .- Wyd. 2 .- Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej, 1985 .- 59 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu)
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8960] [data modyf: 03-03-2009 09:16]
[47] Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa. Część I : skrypt / Edward Kowal .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1985 .- 65 s.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9651] [data modyf: 21-06-2010 17:21]
[48] Wybrane problemy z narzędzi skrawających do obróbki drewna : materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu "Obrabiarki do drewna" / Bolesław Porankiewicz .- Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej, 1982 .- 60 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8962] [data modyf: 02-03-2009 14:14]
[49] Podstawy mechanicznej obróbki surowców i produktów spożywczych cięciem / Eugeniusz Czyżyk, Bolesław Porankiewicz, Jan Staniszewski, Romuald Wojtal .- Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej, 1982 .- 44 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu)
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8963] [data modyf: 02-03-2009 14:17]
[50] Tolerancje i pasowania wymiarów liniowych drewna w przemyśle meblarskim / Wojciech Kien, Bolesław Kortylewski, Kazimierz Miński, Zbigniew Palka, Bolesław Porankiewicz, Alina Staniszewska, Jan Staniszewski, Waldemar Szymański .- Poznań : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne - Oddział w Poznaniu, 1979 .- 23 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Prace Monograficzne Instytutu Podstaw Techniki AR w Poznaniu, Instytutu Matematyki UAM i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Meblarstwa)
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8956] [data modyf: 27-02-2009 08:26]
[51] Obróbka i obrabiarki do drewna. Część 4 : kryteria i metody oceny stępienia ostrzy narzędzi skrawających do obróbki drewna / Jan Staniszewski, Bolesław Porankiewicz .- Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej, 1978 .- 57 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8964] [data modyf: 02-03-2009 14:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Benefits on the Field of Ergonomics and Work Safety from Development of the Information System in the Enterprise / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota
// W: Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control / eds. W. Karwowski, S. Trzcielinski, B. Mrugalska .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 971) - s. 350--361 .- ISBN: 9783030204938
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20494-5_33   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[WZCZ-20939] [data modyf: 12-06-2019 09:58]
[2] Safety Improvement of Industrial Drives Manual Control by Application of Haptic Joystick / Paweł Bachman, Andrzej Milecki
// W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018 / eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 835) - s. 563--573 .- ISBN: 9783319974897
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97490-3_54   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[WZCZ-20374] [data modyf: 31-05-2019 12:02]
[3] The Use of Force Feedback to Control the Robot During Drilling / Marcin Chciuk, Andrzej Milecki
// W: Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques : Automation 2019 / eds. R. Szewczyk, C. Zieliński, M. Kaliczyńska .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 920) - s. 482--491 .- ISBN: 9783030132729
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-13273-6_45   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[WZCZ-20821] [data modyf: 31-05-2019 12:16]
[4] Możliwości budowy stanowisk dydaktycznych do laboratorium z elektrotechniki z użyciem złączek Wago / Paweł Bachman
// W: Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa / red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 - s. 112--123 .- ISBN: 9788394151669
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20888] [data modyf: 31-05-2019 11:54]
[5] Wstęp / Zbigniew Węgrzyn
// W: Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa / red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 - s. 6--7 .- ISBN: 9788394151669
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20889] [data modyf: 13-05-2019 09:25]
[6] Warunki pracy a stres zawodowy (na przykładzie zawodu pielęgniarki) / Aneta Klementowska, Małgorzata Szmolda
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5 / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, 2018 - s. 77--86 .- ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20481] [data modyf: 29-05-2019 13:41]
[7] Bezpieczna praca a szkolenia BHP - na przykładzie pracowników robotniczych Państwowej Straży Pożanej / Eunika Baron-Polańczyk, Gabriela Jaskuła
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5 / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, 2018 - s. 87--101 .- ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20482] [data modyf: 29-05-2019 13:41]
[8] Bezpieczna praca a szkolenia BHP - na przykładzie pracowników robotniczych firmy produkującej wełnę mineralną / Eunika Baron-Polańczyk, Agata Reimann
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5 / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, 2018 - s. 103--117 .- ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20483] [data modyf: 29-05-2019 13:41]
[9] Bezpieczeństwo pracy w aspekcie wieku pracowników produkcyjnych / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa
// W: Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej / red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2018 - s. 209--222 .- ISBN: 9788372429995
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20593] [data modyf: 30-05-2019 16:24]
[10] Sprawność psychomotoryczna pracowników produkcyjnych w zależności od wieku / Patryk Krupa, Anatol Kałasznikow, Izabela Gabryelewicz
// W: Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej / red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2018 - s. 223--234 .- ISBN: 9788372429995
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20594] [data modyf: 30-05-2019 16:24]
[11] Oświetlenie stanowiska pracy - wymagania normatywne a rzeczywiste potrzeby pracownika / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa
// W: Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej / red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2018 - s. 309--323 .- ISBN: 9788372429995
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20595] [data modyf: 30-05-2019 16:24]
[12] Osoby z niepełnosprawnościami jako wyzwanie dla rynku pracy / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka / red. nauk. Paweł Prüfer .- Gorzówk Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2018 - s. 213--232 .- ISBN: 9788365466471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20650] [data modyf: 04-06-2019 11:49]
[13] The scope of implementation of new ICT trends in the opinion of children and adolescents / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources / ed. Eunika Baron-Polańczyk . vol. 12 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 27--36 .- ISBN: 978838423645
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20833] [data modyf: 04-06-2019 11:47]
[14] Computer chess programs as educational tools / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski
// W: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources / ed. Eunika Baron-Polańczyk . vol. 12 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 105--119 .- ISBN: 978838423645
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20835] [data modyf: 04-06-2019 11:47]
[15] System rejestracji i analizy odchyleń od stanu normalnego jako element prewencji wypadkowej - część 2 - studium przypadku / Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Patryk Krupa, Magdalena Jarzębińska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 428--438 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19903] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[16] System poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Patryk Krupa, Justyna Patalas-Maliszewska, Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 451--462 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19904] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[17] Warunki pracy na stanowisku drwala/pilarza drzew w zakładach usług leśnych / Remigiusz Aksentowicz, Anna Piwowarska
// W: Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2017 - s. 7--19 .- ISBN: 9788379341313
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18936] [data modyf: 24-05-2019 11:57]
[18] Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne krajów Unii Europejskiej / Bartosz Woźniak, Paweł Bachman
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny] / red. nauk. Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 12--25 .- ISBN: 9788394151645
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19000] [data modyf: 29-05-2019 12:58]
[19] Bezpieczeństwo żywności / Marcin Topczak, Marcin Chciuk, Bartosz Woźniak
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny] / red. nauk. Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 26--38 .- ISBN: 9788394151645
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19001] [data modyf: 29-05-2019 12:58]
[20] Francja jako przykład kraju niezależnego energetycznie / Bartosz Woźniak, Paweł Bachman
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny] / red. nauk. Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 51--71 .- ISBN: 9788394151645
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19003] [data modyf: 29-05-2019 12:59]
[21] Ocena wpływu dodatków stopowych na temperaturę w procesie krystalizacji siluminów około eutektycznych / Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Marcin Chciuk
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 33--42 .- ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19634] [data modyf: 24-05-2019 13:22]
[22] Znaczenie świadomości BHP wśród pracowników budowlanych małych i średnich przedsiębiorstw / Grzegorz Dudarski, Karolina Kluba, Dariusz Królik
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 11--25 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19843] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[23] Ocena poziomu przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w wybranych zakładach przemysłowych w województwie lubuskim / Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 27--37 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19844] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[24] Problem wspólnego bezpieczeństwa ludzi i robotów w pracy / Renata Kasperska
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 39--51 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19845] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[25] Procedury i przeglądy rusztowań budowlanych / Remigiusz Aksentowicz, Czesław Częstochowski, Michał Antonik
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 55--66 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19846] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[26] Zasady bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem żurawi wieżowych i samojezdnych / Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Jacek Dudek
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 67--82 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19847] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[27] Ocena zagrożeń wynikająca z usytuowania stacji paliw w pobliżu zabudowań mieszkalnych / Czesław Częstochowski, Mateusz Kowalski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 95--110 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19848] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[28] Środki ochrony indywidualnej - kontrola szelek bezpieczeństwa / Remigiusz Aksentowicz, Czesław Częstochowski, Kacper Markiewicz
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 139--148 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19849] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[29] Ocena odczuć subiektywnych pracowników w odniesieniu do zagrożeń na stacjach paliw / Czesław Częstochowski, Mateusz Kowalski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 187--200 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19850] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[30] Warunki techniczne budynków w zakresie ochrony akustycznej / Marcin Topczak, Hanna Łosyk, Maria Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 83--93 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19851] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[31] Wykorzystanie nanotechnologii w przemyśle / Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 111--121 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19853] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[32] Zasady doboru środków ochrony indywidualnej w budownictwie przemysłowym / Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Michał Wilmański
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 125--138 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19854] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[33] Znaczenie środków ochrony indywidualnej jako ostatniego ogniwa ochronnego dla pracowników / Hanna Łosyk, Marcin Topczak, Maria Kowal
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 149--157 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19855] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[34] QEC - metoda oceny epspozycji operatorów na ergonomiczne czynniki ryzyka / Andrzej Lasota
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 161--170 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19856] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[35] Aplikacja komputerowa Graf Ryzyka wspomagająca ocenę ryzyka zawodowego / Remigiusz Aksentowicz, Dariusz Królik, Kamil Wieczorek
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 171--186 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19857] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[36] Analiza zagrożeń na stanowiskach pracy osób niewidomych w odniesieniu do subiektywnych odczuć pracownika / Grzegorz Dudarski, Iga Brzezińska
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 201--216 .- ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19858] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[37] Ćwierć wieku systemu rehebilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce - wybrane aspekty / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce / red. nauk. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 13--34 .- ISBN: 9788378423065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19863] [data modyf: 03-06-2019 10:35]
[38] Maszyna myśląca jako pomoc i zagrożenie dla człowieka w pracy / Renata Kasperska
// W: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : intelektualizacja i humanizacja pracy / red. nauk. M. A. Paszkowicz, A. Hrynenko, A. Kolot, B. Pietrulewicz . T. 4 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 39--53 .- ISBN: 9788394231330
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19867] [data modyf: 28-05-2019 18:29]
[39] Motywowanie pracowników z różnych pokoleń / Renata Kasperska
// W: Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego / red. nauk. A. Klementowska, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 59--72 .- ISBN: 9788394231385
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19962] [data modyf: 29-05-2019 12:47]
[40] Edutainment jako nowoczesna meoda szkoleniowa w biznesie i edukacji / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.4 / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, 2017 - s. 117--129 .- ISBN: 9788394231392
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20070] [data modyf: 29-05-2019 13:44]
[41] Konteksty zmian w przestrzeniach pracy na drodze życia. Kilka uwag do problematyki badań profesjologicznych / Bogusław Pietrulewicz
// W: Naznaczone pracą... : 70-lecie uodzin Profesora Czesława Plewki / pod red. Henryka Bednarczyka . t. 278 .- Szczecin : Wydawnictwo Zapol, 2017 - s. 78--83 .- ISBN: 9788375188264
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18985] [data modyf: 05-06-2019 11:46]
[42] Wprowadzenie / Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz
// W: Człowiek. Społeczeństwo. Gospodarka / pod red. Marii Agnieszki Paszkowicz, Anatoliiego Hrynenko, Bogusława Pietrulewicza . T. 3 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2017 - s. 7--17 .- ISBN: 9788394231347
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18915] [data modyf: 05-04-2017 09:08]
[43] Wstęp / Zbigniew Węgrzyn
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny] / red. nauk. Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 9--10 .- ISBN: 9788394151645
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18999] [data modyf: 10-05-2017 12:27]
[44] ICT in educational design - processes, materials, resources. Theoretical bases / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition / sc. ed. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016(Vol. 9) - s. 9--36 .- ISBN: 9788378422587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18104] [data modyf: 02-09-2016 11:14]
[45] E-shock in educational career councelling - report on the fuctionality of the program / Aneta Klementowska
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition / sc. ed. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016(Vol. 9) - s. 73--84 .- ISBN: 9788378422587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18106] [data modyf: 02-09-2016 10:46]
[46] Biological hazards during metal machining using metalworking fluids / Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski, Dariusz Królik
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 17--26 .- ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18903] [data modyf: 31-03-2017 11:30]
[47] Technical protection means intended for industrial machines / Maria Kowal
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 27--34 .- ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18904] [data modyf: 31-03-2017 11:30]
[48] Software application for analyzing psychophysical health / Patryk Krupa
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 69--76 .- ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18905] [data modyf: 31-03-2017 11:31]
[49] Creation of an automatic air flow speed control unit in pneumatic extraction systems / Remigiusz Aksentowicz
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 87--94 .- ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18906] [data modyf: 31-03-2017 11:24]
[50] The introduction of life-saving rules in European companies / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 95--110 .- ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18907] [data modyf: 31-03-2017 11:26]
[51] Aloha software in forecasting consequences of major failures in dangerous goods transportation / Marek Rybakowski, Piotr Gabrowski, Alicja Cywińska
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 111--129 .- ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18908] [data modyf: 31-03-2017 11:30]
[52] Klimat bezpieczeństwa a wypadkowość na przykładzie pracowników Straży Granicznej / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Edward Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 364--373 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17665] [data modyf: 03-03-2016 13:16]
[53] Algorytmy genetyczne / Renata Kasperska
// W: Podstawy optymalizacji konstrukcji w projektowaniu systemowym / red. M. Ostwald .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 232--247 .- ISBN: 9788377754146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18009] [data modyf: 29-06-2016 11:56]
[54] Symulowane wyżarzanie / Renata Kasperska
// W: Podstawy optymalizacji konstrukcji w projektowaniu systemowym / red. M. Ostwald .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 247--252 .- ISBN: 9788377754146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18010] [data modyf: 29-06-2016 12:00]
[55] Ocena fizycznych warunków pracy przy mechanicznej obróbce drewna / Waldemar Uździcki, Anita Hałoń
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 13--37 .- ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18029] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[56] Zagrożenia i warunki bhp podczas prac spawalniczych / Remigiusz Aksentowicz, Piotr Tuczyński
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 39--65 .- ISBN: 9788394151621 http://iibnp.uz.zgora.pl/problemy_inzynierii_bezpieczenstwa_i_nauk_o_pracy/
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18030] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[57] Awarie sieci podciśnieniowej, ciśnieniowa i grawitacyjno - tłocznej a bezpieczeństwo środowiska gruntowego / Waldemar Uździcki, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 67--74 .- ISBN: 9788394151621 iibnp.uz.zgora.pl/problemy_inzynierii_bezpieczenstwa_i_nauk_o_pracy
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18031] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[58] Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie zmienności ciśnienia / Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Dariusz Kłonowski, Remigiusz Aksentowicz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 75--83 .- ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18032] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[59] Badania efektywności energetycznej budynku z systemem technologiczno-pneumatycznym / Remigiusz Aksentowicz, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 87--102 .- ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18034] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[60] Określenie kosztów jakości wg kategorii ISO 9004 na przykładzie wypadku przy pracy / Marcin Topczak, Maria Kowal
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 103--113 .- ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18035] [data modyf: 11-07-2016 13:09]
[61] Stres w miejscu pracy a wypalenie zawodowe / Hanna Łosyk, Maria Kowal
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 117--128 .- ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18037] [data modyf: 11-07-2016 13:10]
[62] Centrum informacji i planowania kariery zawodowej - analiza wsparcia lokalnego w perspektywie teoretyczno-praktycznej / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska
// W: Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności - perspektywa interdyscyplinarna / red. nauk. M. Adamczyk, W. Olszewski .- Polkowice : Wydaw. Uczelni Jana Wyżykowskiego, 2016 - s. 95--112 .- ISBN: 9788361234050
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18484] [data modyf: 09-12-2016 14:01]
[63] Formy pomocy oferowane młodym bezrobotnym przez Powiatowe Urzędy Pracy - raport z badań / Hanna Łyżwa, Aneta Klementowska
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 3 .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 47--59 .- ISBN: 9788394231378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18600] [data modyf: 20-01-2017 14:18]
[64] Bezpieczeństwo pracy - szkolenia pracowników na stanowiskach robotniczych (na przykładzie fabryki maszyn i urządzeń gastronomicznych) / Anna Zadrapa, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 3 .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 73--96 .- ISBN: 9788394231378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18601] [data modyf: 20-01-2017 14:22]
[65] Bezpieczeństwo pracy - szkolenia pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (na przykładzie firmy produkującej włókninę) / Aneta Zbytniewska, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 3 .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 97--118 .- ISBN: 9788394231378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18602] [data modyf: 20-01-2017 14:25]
[66] Bezpieczeństwo pracy z nanomateriałami / Marcin Topczak, Maria Kowal
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny] / red. nauk P. Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 11--19 .- ISBN: 9788394151638
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18817] [data modyf: 01-03-2017 11:51]
[67] Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku listonosza / Mariola Tylawska, Waldemar Uździcki
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny] / red. nauk P. Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 20--41 .- ISBN: 9788394151638
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18818] [data modyf: 01-03-2017 11:52]
[68] Budowa i sterowanie robota mobilnego do przenoszenia substancji niebezpiecznych / Grzegorz Kucia, Paweł Pyż, Paweł Bachman
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny] / red. nauk P. Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 61--81 .- ISBN: 9788394151638
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18820] [data modyf: 01-03-2017 11:56]
[69] Analiza warunków pracy ogniw Li-ion w klastrach energii / Marcin Chciuk, Paweł Bachman
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny] / red. nauk P. Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 82--99 .- ISBN: 9788394151638
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18821] [data modyf: 01-03-2017 11:57]
[70] ICT in educational design - processes, materials, resources. Theoretical bases / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sc. ed. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016(Vol. 10) - s. 9--36 .- ISBN: 9788378422594
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18108] [data modyf: 02-09-2016 11:55]
[71] ICT in educational design - processes, materials, resources, theoretical bases / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sc. ed. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016(Vol. 11) - s. 9--36 .- ISBN: 9788378422600
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18267] [data modyf: 14-10-2016 09:57]
[72] Explanation of ICT-enhanced learning in the context socio-cultural constructivism. Introduction / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron Polańczyk . Vol. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 7--15 .- ISBN: 9788378422037
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17114] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[73] Teachers' training and self-education in the field of ICT (in the light of own research) / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron Polańczyk . Vol. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 17--37 .- ISBN: 9788378422037
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17115] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[74] Testing of an inexpensive fireproof agent for wood-base materials / Maria Kowal, Szymon Koncur
// W: Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník / ed. M. Čulík .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2015 - s. 111--117 .- ISBN: 9788022827591
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17293] [data modyf: 06-11-2015 16:32]
[75] Teachers' Trust Towards Forms and Techniques of Education and Self-education in ICT (reserch report) / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Contexts of Trust in ICT-Aided Educational Interactions / ed. E. Perzycka .- Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 - s. 195--207 .- ISBN: 9788379720354
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17479] [data modyf: 13-01-2016 10:23]
[76] Badania symulacyjne układów sterowania serwonapędów elektrohydrauliczych / Paweł Bachman, Grzegorz Kucia
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 73--88 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16553] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[77] Zróżnicowanie parametrów kultury bezpieczeństwa wśród pracowników kopalni miedzi / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal, Arkadiusz Pietruszka
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015 - s. 418--426 .- ISBN: 9788393039975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16680] [data modyf: 27-08-2015 12:37]
[78] Szkolenia a całożyciowy rozwój ogólny i zawodowy człowieka / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 25--35 .- ISBN: 9788393228096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16939] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[79] Doradcy zawodowi w opinii osób bezrobotnych / Aneta Klementowska
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 63--76 .- ISBN: 9788393228096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16942] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[80] Odwzorowania natury w nauce i inżynierii / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 107--122 .- ISBN: 9788393228096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16943] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[81] Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie) / Anna Kuc, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 153--176 .- ISBN: 9788393228096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16944] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[82] Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach robotniczych (na przykładzie lubuskiej firmy produkującej części z blach dla przemysłu samochodowego) / Hanna Konieczna, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 177--199 .- ISBN: 9788393228096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16945] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[83] Osiągnięcia i niepowodzenia nauczycieli w obszarze wykorzystywania ICT (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. D. Siemieniecka .- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015 - s. 207--238 .- ISBN: 9788323133872
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16946] [data modyf: 27-08-2015 12:26]
[84] Wpływ hałasu i infradźwięków na sprawność psychomotoryczną / Edward Kowal, Patryk Krupa
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 47--60 .- ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16962] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[85] Wykorzystanie programu ekrzyżowy do oceny sprawności psychomotorycznej / Edward Kowal, Patryk Krupa
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 107--121 .- ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16963] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[86] Zagrożenia biologiczne w medycznych procesach pracy i prewencja zagrożeń / Magda Kowalska, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 87--105 .- ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16964] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[87] Badania symulacyjne manipulatora ROM1K / Marcin Chciuk, Piotr Owczarek, Grzegorz Kucia, Adam Owczarkowski
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 125--138 .- ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16965] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[88] Badanie zasadności stosowania algorytmu PID podczas ręcznego sterowania pozycją napędu elektrohydraulicznego za pomocą interfejsu haptic / Paweł Bachman, Krzysztof Kalina, Adam Owczarkowski
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 139--150 .- ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16966] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[89] Psychologiczne aspekty klimatu bezpieczeństwa / Beata Zawadzka, Edward Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku / red nauk. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2015 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 55--64 .- ISBN: 9788363626037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17056] [data modyf: 05-08-2015 12:45]
[90] Poradnictwo zawodowe w szkolach ponadgimnazjalnych (analiza jakościowa) / Aneta Klementowska
// W: Świat dziecka zagubionego w społeczeństwie : Rozważania o praktyce edukacyjnej, wychowawczej i resocjalizacyjnej / red. nauk. Marcin Białas .- Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2015 - s. 95--118 .- ISBN: 9788360038550
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17216] [data modyf: 09-10-2015 14:33]
[91] Ekonomiczna efektywność aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Reintegracja - Edukacja - Adaptacja : Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem / red. Mirosław Kowalski, Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak .- Gniezno : Poligrafia KMB, 2015 - s. 251--270 .- ISBN: 9788394316129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17235] [data modyf: 15-10-2015 12:46]
[92] Wpływ hałasu na sprawność psychofizyczną człowieka / Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski
// W: Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník / ed. M. Čulík .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2015 - s. 37--45 .- ISBN: 9788022827591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17291] [data modyf: 06-11-2015 16:34]
[93] Adaptacja akustyczna pomieszczeń edukacyjnych / Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski, Magdalena Inków
// W: Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník / ed. M. Čulík .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2015 - s. 47--54 .- ISBN: 9788022827591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17292] [data modyf: 16-11-2015 08:37]
[94] Lubuski Pakt na Rzecz Zatrudnienia stymulatorem rozwoju lokalnego rynku pracy / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska
// W: Społeczności lokalne jako "miejsca" zmian. Teoria i praktyka / red. nauk. M. Adamczyk, W. Olszewski .- Polkowice : Wydaw. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, 2015 - s. 221--237 .- ISBN: 9788361234050
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17435] [data modyf: 07-12-2015 15:53]
[95] Wykorzystanie programu Epanet do oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego w małych miejscowościach / Waldemar Uździcki, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda, Michał Tesz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 13--20 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17599] [data modyf: 17-02-2016 09:36]
[96] Ocena dyskomfortu pracowników na stanowiskach pracy malarni proszkowej / Łukasz Michalski, Maria Kowal
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 21--37 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17600] [data modyf: 17-02-2016 09:38]
[97] Analiza bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie awaryjności sieci wodociągowej / Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Bartosz Dębicki, Remigiusz Aksentowicz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 39--46 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17601] [data modyf: 17-02-2016 09:41]
[98] Wskaźniki efektywności energetycznej systemu technologiczno-pneumatycznego / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 49--61 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17611] [data modyf: 17-02-2016 11:44]
[99] Badania efektywności energetycznej systemu technologiczno-pneumatycznego / Remigiusz Aksentowicz, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 63--73 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17612] [data modyf: 17-02-2016 11:46]
[100] Badanie procesów pracy maszyn współpracujących z pneumatycznymi systemami odciągowymi pracującymi w warunkach zmiennych / Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 75--85 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17614] [data modyf: 17-02-2016 11:48]
[101] Analiza porównawcza właściwości drewna pochodzenia krajowego i egzotycznego w oparciu o najczęściej wykorzystywane gatunki drewna / Czesław Częstochowski, Jacek Dziubałka
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 87--104 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17616] [data modyf: 17-02-2016 11:51]
[102] Inteligentny system sterowania mikroklimatem w szklarni z wykorzystaniem programowalnego sterownika automatyki / Maciej Wawrzyniak, Paweł Bachman, Piotr Owczarek
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 105--121 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17617] [data modyf: 17-02-2016 11:55]
[103] Ekspert czy system ekspertowy? Problem wyboru źródła profesjonalnej wiedzy / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski
// W: Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy / red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 65--76 .- ISBN: 978839431323
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17777] [data modyf: 15-04-2016 15:01]
[104] Studenci z niepełnosprawnościami w przedsiębiorczości / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 175--190 .- ISBN: 9788378422150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17842] [data modyf: 06-05-2016 10:57]
[105] Ergonomiczna ocena pozycji operatorów w aspekcie poprawy warunków pracy / Andrzej Lasota
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 9--17 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17937] [data modyf: 07-06-2016 09:12]
[106] Analiza zagrożeń i metody zapobiegania skutkom niezgodnych z zasadami prac na wysokości / Jacek Partyka, Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 19--32 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17938] [data modyf: 07-06-2016 09:16]
[107] Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa pracy na wysokości za pomocą systemu ekspertowego / Diana Barć, Renata Kasperska
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 33--44 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17939] [data modyf: 07-06-2016 09:18]
[108] Ochrona zdrowia pacjentów w domowej wentylacji mechanicznej / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 47--60 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17940] [data modyf: 07-06-2016 09:20]
[109] Kultura korzystania z obiektów rekreacji wodnej w aspekcie bezpieczeństwa pracy / Grzegorz Dudarski, Karina Wójtowicz, Katarzyna Zielińska
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 81--88 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17941] [data modyf: 07-06-2016 09:33]
[110] Wpływ znaczenia wyrazów bliskoznacznych na bezpieczeństwo pracy w aspekcie użytkowania pojazdów specjalistycznych / Dariusz Królik, Monika Królik, Grzegorz Dudarski
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 125--132 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17943] [data modyf: 07-06-2016 09:37]
[111] Ocena poziomu technicznego bezpieczeństwa pracy w sektorze budownictwa w województwie lubuskim / Dariusz Królik, Grzegorz Dudarski, Remigiusz Aksentowicz, Jacek Partyka
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 171--179 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17944] [data modyf: 07-06-2016 09:41]
[112] Instrumenty wspierające dostęp osób z niepełnosprawnością do pracy najemnej i samozatrudnienia / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Aktywizacja zawodowa osób z orzeczoną niepełnosprawnością / red. J. Borek, M. Olszewski .- Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, 2015 - s. 61--94 .- ISBN: 978837789392
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17959] [data modyf: 14-06-2016 16:11]
[113] Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami (ujęcie teoretyczne) / Aneta Klementowska
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 109--122 .- ISBN: 9788378422150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18284] [data modyf: 19-10-2016 14:13]
[114] Explanation of ICT-enhanced learning in the context socio-cultural constructivism. Introduction / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 7--15 .- ISBN: 9788378422044
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17116] [data modyf: 14-10-2016 11:57]
[115] Wstęp / Zbigniew Węgrzyn
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 9--11 .- ISBN: 9788394151607
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17597] [data modyf: 16-02-2016 13:51]
[116] Wstęp / Zbigniew Węgrzyn
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 9--10 .- ISBN: 9788394151614
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17598] [data modyf: 17-02-2016 09:33]
[117] Non-uniform quantum spin chains: simulations of static and dynamic properties / Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Ryszard Matysiak, Paweł Sobczak, Dariusz Woźniak
// W: Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013 / eds. R. Wyrzykowski et al. .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014 - (Lecture Notes in Computer Science ; 8385) - s. 448--457 .- ISBN: 9783642551949    DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[WZCZ-16263] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
[118] ICT - a valuable cognitive tool. Introduction / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 5 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 7--14 .- ISBN: 9788378421535
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16305] [data modyf: 26-08-2015 14:10]
[119] Acoustic properties of the violin sound box / Jakub Kasprzyk, Maria Kowal
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2014 - s. 123--126 .- ISBN: 9788022826471
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16329] [data modyf: 27-08-2015 14:08]
[120] Reasons for the use and non-use of ICT in teachers' professional practice (in the light of own research) / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 5 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 15--55 .- ISBN: 9788378421535
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16366] [data modyf: 26-08-2015 14:10]
[121] Jakość i efektywność szkoleń BHP / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 537--547 .- ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15897] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[122] Szacowanie kosztów wypadków przy pracy w zakładach górniczych / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 548--561 .- ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15898] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[123] Waga plecaków noszonych przez uczniów klas IV-VI / Andrzej Lasota(*)
// W: Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy : problemy z zakresu edukacji : monografia / red. J. S. Marcinkowski, W. M. Horst .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2014 - s. 117--126 .- ISBN: 9788377753309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16151] [data modyf: 04-08-2015 09:30]
[124] Kultura bezpieczeństwa - wartością współczesnego człowieka / Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Andrzej Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku / red. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2014 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 23--31 .- ISBN: 9788363626013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16189] [data modyf: 05-08-2015 09:14]
[125] Statystyczna analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim górnictwie miedzi / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku / red. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2014 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 109--123 .- ISBN: 9788363626013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16190] [data modyf: 05-08-2015 09:14]
[126] Ocena ryzyka zawodowego w górnictwie podziemnym / Andrzej Kowal, Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku / red. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2014 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 125--131 .- ISBN: 9788363626013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16191] [data modyf: 05-08-2015 09:14]
[127] Zdrowy rozsądek warunkiem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie / Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Andrzej Kowal
// W: Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu / red. nauk. M. Kuć, T. Węglarz .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014 - (Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy ; 3) - s. 427--438 .- ISBN: 9788361304784
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16192] [data modyf: 04-08-2015 10:19]
[128] Analiza i ocena hałasu w kabinie sterowniczej lokomotyw spalinowych / Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2014 - s. 53--57 .- ISBN: 9788022826471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16328] [data modyf: 18-08-2015 09:55]
[129] Hluk a vibrácie - významné faktory ovplyvňujúce pracovný výkon a zdravie človeka / Anna Danihelová, Martin Zachar, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2014 - s. 197--200 .- ISBN: 9788022826471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16330] [data modyf: 18-08-2015 09:56]
[130] Rynek pracy w województwie lubuskim - stan i podejmowane działania z zakresu poradnictwa zawodowego / Aneta Klementowska
// W: Edukacja i praca. Problemy teorii i praktyki / red. Krzysztof Gandziarski, Bogusław Pietrulewicz .- Konin : Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, 2014 - s. 209--221 .- ISBN: 9788394067106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16443] [data modyf: 04-09-2015 14:34]
[131] Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń dźwignicowych - dobra praktyka technicznego bezpieczeństwa maszyn / Marcin Chciuk, Marek Rybakowski, Zbigniew Węgrzyn
// W: Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2014 - s. 129--148 .- ISBN: 9788378421641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16502] [data modyf: 04-08-2015 09:50]
[132] Niepełnosprawność i praca / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Wyzwania współczesnych uczelni wyższych / red. nauk. Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2014 - s. 47--64 .- ISBN: 9788363134907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16566] [data modyf: 28-01-2015 14:12]
[133] Edukacja i praca w perspektywie rozwoju zawodowego / Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja i praca. Problemy teorii i praktyki / red. Krzysztof Gandziarski, Bogusław Pietrulewicz .- Konin : Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, 2014 - s. 46--53 .- ISBN: 9788394067106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16601] [data modyf: 04-09-2015 15:02]
[134] Projektowanie - przejaw celowej i kreatywnej działalności edukacyjnej w erze ICT / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2014 - s. 37--48 .- ISBN: 9788393228089
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16665] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[135] Współpraca uczelni wyższych z wybranymi instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji krajowych ram kwalifikacji / Aneta Klementowska
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2014 - s. 145--153 .- ISBN: 9788393228089
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16667] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[136] Student - przedsiębiorcą / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : rynek pracy / red. nauk. M. A. Paszkowicz, A. Hrynenko, B. Pietrulewicz . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2014 - s. 181--201 .- ISBN: 9788393228072
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16819] [data modyf: 04-09-2015 13:10]
[137] ICT - a valuable cognitive tool. Introduction / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 6 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 7--14 .- ISBN: 9788378421542
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16304] [data modyf: 14-10-2016 11:59]
[138] Ergonomic assessment of driver's pressure on foot pedals while steering the city bus / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Paweł Bachman
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2013 - s. 11--24 .- ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15508] [data modyf: 05-08-2015 09:41]
[139] Workload analysis of assembly positions / Andrzej Lasota, Mirela Ścigaj
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2013 - s. 45--54 .- ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15509] [data modyf: 02-09-2013 14:43]
[140] Mental workload and professional risk of assembler-fitters / Andrzej Lasota
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2013 - s. 55--65 .- ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15510] [data modyf: 02-09-2013 15:09]
[141] Safety and hazard analysis present in flexible systems of extraction / Marek Rybakowski, Waldemar Uździcki
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2013 - s. 85--98 .- ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15511] [data modyf: 02-09-2013 14:58]
[142] Research on exposure to dust in the working environment on mechanical wood processing / Remigiusz Aksentowicz, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2013 - s. 99--110 .- ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15512] [data modyf: 02-09-2013 15:01]
[143] Safety conditions in facilities using artificial UV radiation / Michaela Stefanikova, Marek Rybakowski
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2013 - s. 165--175 .- ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15513] [data modyf: 02-09-2013 15:05]
[144] Resonance wood in violin construction / Jakub Kasprzyk, Maria Kowal
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2013 - s. 119--127 .- ISBN: 9788022825313
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15614] [data modyf: 11-08-2015 09:37]
[145] Exposure to noise and vibrations in machines and construction vehicles / Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2013 - s. 21--25 .- ISBN: 9788022825313
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15682] [data modyf: 11-08-2015 09:36]
[146] The assessment of noise emission in wood bucking / Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2013 - s. 27--30 .- ISBN: 9788022825313
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15683] [data modyf: 11-08-2015 09:36]
[147] Career development in the context of global, organization and employees' requirements. Methodological remarks / Bogusław Pietrulewicz
// W: Professional education in the context of knowledge based economy / ed. R. Tomaszewska-Lipiec .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013 - s. 172--179 .- ISBN: 9788370969455
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15750] [data modyf: 27-08-2015 09:08]
[148] The process of designing - computer-aided education: introduction / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 3 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 7--14 .- ISBN: 9788378421115
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15751] [data modyf: 17-08-2015 14:13]
[149] Teachers' information competence towards their implementation of ICT methods and tools: correlation relationship and differentiating factors / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 3 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 15--37 .- ISBN: 9788378421115
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15752] [data modyf: 17-08-2015 14:14]
[150] Diagnozowanie preferencji i zainteresowań zawodowych / Aneta Klementowska
// W: Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 77--94 .- ISBN: 9788378420460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15283] [data modyf: 26-08-2015 13:55]
[151] Fotografia jako medium wizualizacji czasu wolnego i poznania zainteresowań studentów (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 161--224 .- ISBN: 9788378420460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15284] [data modyf: 26-08-2015 13:55]
[152] Zasadnicze uwarunkowania wypadków przy pracy i ich koszty w wybranym zakładzie produkcyjnym / Grzegorz Dudarski, Edward Kowal, Marek Rybakowski
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku / red. nauk. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2013 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 145--150 .- ISBN: 9788392663096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15422] [data modyf: 26-08-2015 13:59]
[153] Wspieranie nauczycieli w stosowaniu ICT wobec ich oczekiwań (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Problemy rozwoju człowieka : teoria i praktyka edukacyjna / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2013 - s. 85--99 .- ISBN: 9788393228027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15827] [data modyf: 27-08-2015 09:23]
[154] Szkolny doradca zawodowy w gimnazjum wiejskim w świetle badań własnych / Aneta Klementowska
// W: Problemy rozwoju człowieka : teoria i praktyka edukacyjna / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2013 - s. 139--154 .- ISBN: 9788393228027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15828] [data modyf: 27-08-2015 09:23]
[155] Feedback w ocenie rozwoju kompetencji pracowniczych / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski
// W: Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2013 - s. 91--104 .- ISBN: 9788393228034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15879] [data modyf: 28-11-2018 10:17]
[156] Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim - teoria i praktyka / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska
// W: Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2013 - s. 105--115 .- ISBN: 9788393228034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15880] [data modyf: 27-08-2015 09:02]
[157] Niezdolność do pracy w Polsce: skala zjawiska, jego przyczyny i skutki oraz ograniczanie / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2013 - s. 119--139 .- ISBN: 9788393228034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15881] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[158] Praca osób z niepełnosprawnościami w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możliwości / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej [dokument elektroniczny] / red. nauk. M. A. Paszkowicz, M. Garbat . T. 1 : Praca zawodowa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013 - s. 9--17 .- ISBN: 9788387193997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15991] [data modyf: 27-08-2015 09:13]
[159] Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami: ku otwartemu rynkowi pracy / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej [dokument elektroniczny] / red. nauk. M. A. Paszkowicz, M. Garbat . T. 1 : Praca zawodowa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013 - s. 37--62 .- ISBN: 9788387193997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15992] [data modyf: 27-08-2015 09:13]
[160] The process of designing - computer-aided education: introduction / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 4 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 7--14 .- ISBN: 9788378421122
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15753] [data modyf: 14-10-2016 12:01]
[161] The state and directions of the development of it competence in technology and it teachers in Poland / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Art & media in education 2012 : new challenges and opportunities / red. B. Šupšáková .- Bratislava : Vydav. IRIS, 2012 - s. 133--149 .- ISBN: 9788089238620
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14460] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[162] Designing in computer-aided didactic activity / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / ed. by E. Baron-Polańczyk . Vol. 1 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 13--36 .- ISBN: 9788374814799
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14469] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[163] The formation of acoustic conditions on the machines for the plastic processing of metals / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Nové trendy akustického spectra = New trends of acoustic spectrum / ed. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec .- Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, 2012 - s. 157--160 .- ISBN: 9788022823715
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14873] [data modyf: 23-10-2013 12:41]
[164] ICT and the future of creative education. Introduction / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / ed. by E. Baron-Polańczyk . Vol. 1 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 7--11 .- ISBN: 9788374814799
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15698] [data modyf: 10-12-2013 14:04]
[165] ICT and the future of creative education. Introduction / Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / ed. by E. Baron-Polańczyk . Vol. 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 7--11 .- ISBN: 9788374814805
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15699] [data modyf: 10-12-2013 14:06]
[166] Wybrane instrumenty sprzyjające utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością / red. D. Tomczyszyn, W. Romanowicz .- Biała Podlaska : Wydaw. PSW JPII, 2012 - s. 230--244 .- ISBN: 9788361044657
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14416] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[167] Zmiany sprawności psychomotorycznej i zmęczenia zależnie od zmiany roboczej / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012 - s. 725--732 .- ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14423] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[168] Model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystania ICT / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012 - s. 166--183 .- ISBN: 9788377803271
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14526] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[169] Allgemeintechnische Bildung in Polen / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman, Bogusław Pietrulewicz
// W: Arbeit und Technik in der Bildung : Modelle arbeitsorientierter technischer Bildung im internationalen Kontext / Hrsg. B. Meier .- Frankfurt am Mein : Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012 - (Gesellschaft und Erziehung Historische und Systematische Perspektiven ; 12) - s. 159--165 .- ISBN: 9783631625392
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14905] [data modyf: 27-11-2012 11:28]
[170] Edukacja i niepełnosprawność w świetle CAPABILITY APPROACH. Wybrane aspekty / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012 - s. 117--136 .- ISBN: 9788363134488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14936] [data modyf: 05-12-2012 14:19]
[171] Praca i jej brak w perspektywie ekonomicznej. Wybrane aspekty / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Labor czy opus?** : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy / red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 265--284 .- ISBN: 9788378420453
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15145] [data modyf: 20-02-2013 12:00]
[172] Związek pomiędzy kompetencjami informacyjnymi nauczycieli a wykorzystywaniem ICT w praktyce edukacyjnej / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym / red. nauk. B. Siemieniecki .- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012 - s. 387--410 .- ISBN: 9788323129875
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15254] [data modyf: 17-04-2013 09:37]
[173] Wearing mechanisms contributing to reduced tool life after wood and secondary wood products machining / Bolesław Porankiewicz
// W: Wood machining / ed. by J. P. Davim .- Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2011 - s. 115--157 .- ISBN: 9781848213159
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[WZCZ-12987] [data modyf: 27-06-2011 15:13]
[174] Z badań nad mediami edukacyjnymi w nauczaniu techniki i informatyki / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pocesie kształcenia / praca zbiorowa pod red. Jacka Jędryczkowskiego .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 73--80 .- ISBN: 9788392977308
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12762] [data modyf: 10-03-2011 11:25]
[175] Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu i utrzymaniu się w zatrudnieniu poprzez usługi rynku pracy / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie / red. J. Plak .- Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011 - s. 75--102 .- ISBN: 9788361121459
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12795] [data modyf: 24-03-2011 11:42]
[176] Projekowanie w działalności dydaktycznej wspomaganej komputerowo / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 13--38 .- ISBN: 9788374814256
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13758] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[177] Instrumenty wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do wykształcenia akademickiego / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Uczelnia przyjazna niepełnosprawności : pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011 - s. 99--115 .- ISBN: 9788389682895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14278] [data modyf: 22-04-2016 10:55]
[178] Podstawowe determinanty sprawności psychofizycznej kierowców / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii : monografia / red. nauk. E. Górska .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, 2011 - s. 154--164 .- ISBN: 9788393098316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14427] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[179] Analiza poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy samochodowe w zależności od typu nawierzchni drogowej i prędkości jazdy / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii : monografia / red. nauk. E. Górska .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, 2011 - s. 337--346 .- ISBN: 9788393098316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14428] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[180] Tępienie się ostrzy narzędzi przy frezowaniu elementów klejonych z drewna na granicy faz materiałowych / Bolesław Porankiewicz, Grzegorz Wieloch, Ireneusz Idzikowski, Karol Jóźwiak, Tomasz Nalewa, Wojciech Zborowski
// W: Innovative manufacturing technology = Innowacyjne technologie wytwarzania / ed. by L. Jaworska .- Kraków : Instytut Zawaansowanych Technologii Wytwarzania, 2011 - s. 241--257 .- ISBN: 9788393133949
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14995] [data modyf: 08-01-2013 13:47]
[181] Educational media in teaching technology and IT (research report) / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Towards a better school (international perspectives) / ed. by E. Perzycka .- Boise : Educational Research Consulting, 2010 - s. 43--58 .- ISBN: 9780975872376
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12658] [data modyf: 14-02-2011 09:57]
[182] How the use of tachograph in vehicles affect level of road safety in the opinions of drivers / Marek Rybakowski
// W: Driver occupational safety : shaping well-being of drivers and passengers / eds. W. Horst, G. Dahlke .- Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, 2010 - s. 43--57 .- ISBN: 9788371439636
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12689] [data modyf: 17-02-2011 12:26]
[183] Zastosowanie cieczy MR w dżojstikach typu "haptic" / Paweł Bachman
// W: Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice / red. A. Milecki .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010 .- Wyd. 2 zmien. i rozszerz. - s. 93--96 .- ISBN: 9788371438721
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11842] [data modyf: 24-03-2010 11:25]
[184] Zastosowanie dżojstików typu "haptic" z hamulcami MR do sterowania manipulatorem / Marcin Chciuk
// W: Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice / red. A. Milecki .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010 .- Wyd. 2 zmien. i rozszerz. - s. 96--99 .- ISBN: 9788371438721
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11843] [data modyf: 24-03-2010 11:26]
[185] Uciążliwości hałasowe w transporcie kolejowym / Edward Kowal, Paweł Kaźmierczak, Patrycja Hamerska
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2010 roku / red. nauk. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2010 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 215--226 .- ISBN: 9788392663034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11850] [data modyf: 30-03-2010 11:15]
[186] Pomiar efektywności i skuteczności procesu kształcenia ustawicznego w szkole wyższej na przykładzie badań własnych / Marek Rybakowski
// W: Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego / red. nauk. A. Zduniak . T. 2 .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010 - (Edukacja XXI Wieku ; 20) - s. 110--115 .- ISBN: 9788361304197
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12084] [data modyf: 06-07-2010 14:24]
[187] Wybrane nurty w polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze / red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek .- Warszawa - Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010 - s. 191--200 .- ISBN: 9788372465184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12130] [data modyf: 13-07-2010 10:07]
[188] Losy zawodowe niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych - mieszkańców województwa lubuskiego / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej / red. B. Gąciarz .- Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010 - s. 258--276 .- ISBN: 9788376830186
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12179] [data modyf: 01-09-2010 14:09]
[189] Współczesne problemy bezpieczeństwa i kultury pracy / Marek Rybakowski, Anna Rosa
// W: Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki / red. nauk. M. Rybakowski, J. Stebila .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego, 2010 - s. 9--26 .- ISBN: 9788392466970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12298] [data modyf: 22-10-2010 10:54]
[190] Interfejsy dotykowe jako sposób komunikowania sie człowieka z maszyną / Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk
// W: Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki / red. nauk. M. Rybakowski, J. Stebila .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego, 2010 - s. 117--127 .- ISBN: 9788392466970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12299] [data modyf: 22-10-2010 10:58]
[191] Przygotowanie zawodowe nauczycieli do realizacji zajęć technicznych i komputerowych / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości / red. R. Gerlach .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010 - s. 275--285 .- ISBN: 9788370967734
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12415] [data modyf: 26-11-2010 11:40]
[192] Korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami z usług rynku pracy / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy / red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2010 - s. 155--179 .- ISBN: 9788392466987
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12505] [data modyf: 31-12-2010 09:56]
[193] Wartości i postawy determinantą bezpiecznej pracy inżyniera / Marek Rybakowski
// W: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców / red. nauk. D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska .- Poznan : Instytut Naukowo-Wydaw. "Maiuscula" sp. z o. o., 2010 - s. 339--350 .- ISBN: 9788393152735
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12566] [data modyf: 17-01-2011 14:37]
[194] Analiza efektywności energetycznej pneumatycznych instalacji wyciągowych / Remigiusz Aksentowicz
// W: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców / red. nauk. D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska .- Poznan : Instytut Naukowo-Wydaw. "Maiuscula" sp. z o. o., 2010 - s. 417--423 .- ISBN: 9788393152735
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12567] [data modyf: 17-01-2011 14:39]
[195] Metodyka zarządzania projektami w edukacji / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Dydaktyczna użyteczność komputerów / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 35--55 .- ISBN: 9788374813853
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12586] [data modyf: 24-01-2011 14:40]
[196] Podstawowe zagadnienia współczesnych sieci komputerowych / Daniel Banaszak, Mateusz Pokorski
// W: Dydaktyczna użyteczność komputerów / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 57--78 .- ISBN: 9788374813853
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12587] [data modyf: 24-01-2011 14:42]
[197] Podstawy programowania internetowego z wykorzystaniem baz danych / Daniel Banaszak, Mateusz Pokorski
// W: Dydaktyczna użyteczność komputerów / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 79--93 .- ISBN: 9788374813853
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12588] [data modyf: 24-01-2011 14:47]
[198] Szef jako zawód: wybrane zagadnienia. Refleksja nad pracą współczesnych kierowników / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja - praca - rynek pracy / pod red. B. Pietrulewicza .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski, 2010 - s. 273--284 .- ISBN: 9788393228003
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12667] [data modyf: 14-02-2011 15:26]
[199] Wykorzystanie skrawania do strukturyzacji powierzchni drewna / Grzegorz Wieloch, Bolesław Porankiewicz, Rafał Mostowski
// W: Obróbka skrawaniem : współczesne problemy .- Łódź : Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, 2010 - (Szkoła Obróbki Skrawaniem ; 4) - s. 465--472 .- ISBN: 8392026934
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12782] [data modyf: 15-03-2011 11:46]
[200] Self-reported fatigue in sewing operators / Andrzej Lasota
// W: Creation of social capital / ed. by J. Przybysz .- Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009 - s. 53--59 .- ISBN: 9788371438615
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11706] [data modyf: 11-02-2010 13:35]
[201] Edukacja dla bezpieczeństwa - nowe wyzwania i potrzeby / Marek Rybakowski
// W: Edukacja - praca - bezpieczeństwo / red. nauk. M. Rybakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 9--22 .- ISBN: 9788374812382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11049] [data modyf: 22-04-2009 12:37]
[202] Nowe konstrukcje narzędzi ułatwiające odprowadzenie wiórów powstających w czasie skrawania / Grzegorz Wieloch, Bolesław Porankiewicz, Rafał Mostowski
// W: Obróbka skrawaniem : zaawansowana technika / red. H. Latoś .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2009 - (Szkoła Obróbki Skrawaniem ; 3) - s. 315--324 .- ISBN: 9788361314967
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11324] [data modyf: 05-10-2009 09:52]
[203] Dydaktyczna użyteczność komputerów / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 9--25 .- ISBN: 9788374812689
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11326] [data modyf: 07-10-2009 10:07]
[204] Cyfrowe narzędzia medialne a przemiany w edukacji informatycznej i informacyjnej / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja informacyjna : neomedia w społeczeństwie wiedzy / red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka .- Szczecin : PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, sp. j., 2009 - s. 121--127 .- ISBN: 9788375181807
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11449] [data modyf: 06-11-2009 12:19]
[205] Bildungskompetenzen der Lehrer für Technik / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman, Mirosław Matyjaszczyk
// W: Qualität Technischer Bildung : zur Entwicklung von Kompetenzmodellen und Kompetenzdiagnostik / hrsg. von W. E. Theuerkauf, H. Meschenmoser, B. Meier, H. Zöllner .- Berlin : Machmit-Verl., 2009 - (Schriften zu Arbeit - Beruf - Bildung ; Bd. 3) - s. 279--292 .- ISBN: 3932598199
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11550] [data modyf: 10-12-2009 09:59]
[206] Rodzina i jej rola w zakresie przygotowania dziecka w wieku gimnazjalnym do wyboru zawodu / Aneta Klementowska
// W: Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego / red. nauk. Zdzisław Wołk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 177--185 .- ISBN: 9788374812764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11663] [data modyf: 29-01-2010 13:43]
[207] Procesy modyfikacji w kształtowaniu struktury i właściwości stopów miedzi / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski, Remigiusz Romankiewicz
// W: Postępy teorii i praktyki odlewniczej : monografia przygotowana z okazji 50. Konferencji "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali" / pod red. J. Szajnara .- Katowice - Gliwice : Archives of Faundry Engineering, 2009 - s. 377--384 .- ISBN: 9788392926603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11689] [data modyf: 10-02-2010 15:11]
[208] Proces narastającego zmęczenia na przykładzie pracowników banku / Paweł Kaźmierczak, Edward Kowal, Adam Wardyn
// W: Prewencja ergonomiczna schorzeń uwarunkowanych pracą : monografia / red. W. M. Horst .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2009 - s. 87--102 .- ISBN: 8371438493
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11701] [data modyf: 11-02-2010 11:24]
[209] Perspektywy funkcjonowania systemów makroergonomicznych / Edward Kowal
// W: Ergonomia - technika i technologia - zarządzanie / red. M. Fertsch .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2009 - s. 69--79 .- ISBN: 9788371438664
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11702] [data modyf: 11-02-2010 11:53]
[210] Wpływ warunków pracy i wieku na sprawność psychomotoryczną / Paweł Kaźmierczak, Edward Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2009 roku / red. nauk. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2009 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 31--38 .- ISBN: 9788392663010
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11704] [data modyf: 11-02-2010 12:17]
[211] Motywowanie i jego rola w stymulowaniu pożądanych postaw i zachowań zawodowych pracowników / Iwona Czwałga, Marek Rybakowski
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków / red. nauk. M. Gawrońska-Garstka .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009 - s. 101--107 .- ISBN: 9788361304159
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11724] [data modyf: 17-02-2010 12:58]
[212] Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie / Anna Rosa, Bogusław Pietrulewicz, Marek Rybakowski
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków / red. nauk. M. Gawrońska-Garstka .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009 - s. 132--139 .- ISBN: 9788361304159
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11725] [data modyf: 17-02-2010 13:00]
[213] Kariera zawodowa pracowników i możliwości jej kształtowania w procesie pracy / Karolina Łaniec, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków / red. nauk. M. Gawrońska-Garstka .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009 - s. 164--170 .- ISBN: 9788361304159
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11726] [data modyf: 17-02-2010 13:02]
[214] Wizualizacja wypadków drogowych w dydaktyce bezpieczeństwa pracy / Waldemar Uździcki
// W: Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały / red. J. Janiga, I. Nijaki .- Żary : Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach, 2009 - s. 33--36 .- ISBN: 9788360143087
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12353] [data modyf: 03-11-2010 12:02]
[215] Efektywność i skuteczność procesu kształcenia i ich pomiar w dydaktyce ergonomii i bezpieczeństwa pracy na przykładzie badań własnych w szkole wyższej / Marek Rybakowski
// W: Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały / red. J. Janiga, I. Nijaki .- Żary : Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach, 2009 - s. 37--42 .- ISBN: 9788360143087
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12354] [data modyf: 03-11-2010 12:08]
[216] Analiza parametrów mikroklimatu na stanowisku operatora elektronowego mikroskopu skaningowego wraz z planem poprawy komfortu cieplnego / Grzegorz Dudarski, Małgorzata Derezińska
// W: Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały / red. J. Janiga, I. Nijaki .- Żary : Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach, 2009 - s. 79--86 .- ISBN: 9788360143087
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12356] [data modyf: 03-11-2010 12:12]
[217] Ocena hałasu na stanowisku maszynisty lokomotyw spalinowych / Grzegorz Dudarski, Paweł Nowak
// W: Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały / red. J. Janiga, I. Nijaki .- Żary : Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach, 2009 - s. 87--95 .- ISBN: 9788360143087
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12357] [data modyf: 03-11-2010 12:14]
[218] K voprosu upravlâemogo pozicionirovaniâ promyšlennogo mobil'nogo robota dlâ vypol'neniâ tehnologičeskih operacij / Władimir Dragajew
// W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ / red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg .- Moskva : MGTU Stankin, 2009 - (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK ; 12) - s. 224--229 .- ISBN: 9785702806440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12480] [data modyf: 16-12-2010 12:15]
[219] Virtual and really electro hydraulic servo drive controlled with sliding mode control / Paweł Bachman
// W: Virtual design and automation / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2008 - s. 145--151 .- ISBN: 9788371433887
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10380] [data modyf: 08-08-2008 12:55]
[220] Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe szwaczek maszynowych / Andrzej Lasota
// W: Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki / red. nauk. R. Paluch i in. .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008 - s. 151--161 .- ISBN: 9788374934220
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10619] [data modyf: 24-11-2008 11:01]
[221] Praca zawodowa w procesie kształtowania kariery zawodowej / Bogusław Pietrulewicz
// W: Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku / red. Z. Wiatrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański . T. 2 .- Włocławek : Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2008 - s. 283--292 .- ISBN: 9788360150450
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10048] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[222] Prakseologiczna koncepcja bezpieczeństwa w kształtowaniu dorosłości i kultury pracy specjalistów / Marek Rybakowski
// W: Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku / red. Z. Wiatrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański . T. 2 .- Włocławek : Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2008 - s. 349--357 .- ISBN: 9788360150450
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10049] [data modyf: 18-04-2008 13:59]
[223] Związek korelacyjny pomiędzy kompetencjami informacyjnymi a działaniami nauczycieli na rzecz projektowania i wykorzystywania materiałów dydaktycznych w świetle badań własnych / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia / red. R. Gerlach, A. Kulpa-Puczyńska, R. Tomaszewska-Lipiec .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008 - s. 114--126 .- ISBN: 9788370966560
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10057] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[224] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze etyczno-prawnej (doniesienie z badań) / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja bez granic - mimo barier : przestrzeń tworzenia / red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska . T. 1 .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008 - (Edukacja XXI Wieku ; 13) - s. 357--364 .- ISBN: 9788361304005
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10058] [data modyf: 23-04-2008 13:40]
[225] Bezpieczeństwo jako wartość i przedmiot postawy w sytuacji pracy / Marek Rybakowski
// W: Praca człowieka w XXI wieku : konteksty - wyzwania - zagrożenia / red. R. Gerlach .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008 - s. 448--458 .- ISBN: 9788370966546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10222] [data modyf: 13-06-2008 11:50]
[226] Kształcenie pracownicze - potrzeba i konieczność / Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja ustawiczna : wymiar teoretyczny i praktyczny / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski .- Warszawa - Radom : Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008 - s. 117-122 .- ISBN: 9788387925970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10224] [data modyf: 13-06-2008 12:18]
[227] Wychowanie pracownicze - możliwości kształtowania sylwetek pracowników / Bogusław Pietrulewicz
// W: Wartości w pedagogice pracy / red nauk. B. Baraniak .- Warszawa - Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008 - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; 174) - s. 265--270 .- ISBN: 9788387925963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10294] [data modyf: 18-07-2008 11:37]
[228] Edukacja informatyczna i technologie informacyjne w kształceniu ustawicznym / Bogusław Pietrulewicz, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi / red. nauk. H. Bednarczyk, T. Kupidura .- Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008 - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; 180) - s. 51--60 .- ISBN: 9788372046963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10295] [data modyf: 18-07-2008 14:02]
[229] Problemy edukacyjne i profesjologiczne w rozwoju organizacji / Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja i praca : konteksty - wyzwania - antynomie / red. R. Gerlach .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008 - s. 299--304 .- ISBN: 9788370966553
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10297] [data modyf: 18-07-2008 14:09]
[230] Bezpieczeństwo i samopoczucie uczniów w sytuacji przejazdów do szkoły / Marek Rybakowski
// W: Tocząca się reforma edukacji : w dialogu i perspektywie / red. nauk. A. Karpińska .- Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2008 - s. 88--96 .- ISBN: 9788361209065
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10372] [data modyf: 06-08-2008 12:34]
[231] Komfort akustyczny podróżowania autobusami międzymiastowymi / Kamil Bazan, Grzegorz Dudarski
// W: Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 1) - s. 21--28 .- ISBN: 9788374811606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10585] [data modyf: 07-11-2008 14:12]
[232] Miejsce i rola projektowania w działalności technicznej nauczyciela / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej / red. W. Furmanek . T. 9 .- Rzeszów : Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008 - s. 126--134 .- ISBN: 9788375860061
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10635] [data modyf: 04-12-2008 10:27]
[233] Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy / Andrzej Rabenda
// W: Zarządzanie warunkami pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; 2) - s. 51--57 .- ISBN: 97874811583
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10638] [data modyf: 08-12-2008 10:16]
[234] Teoria sprawnego działania w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy / Marek Rybakowski
// W: Zarządzanie warunkami pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; 2) - s. 59--65 .- ISBN: 97874811583
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10639] [data modyf: 08-12-2008 10:18]
[235] Ergonomiczna ocena dolegliwości mięśniowo-szkieletowych operatorów stanowisk dyspozytorskich / Andrzej Lasota
// W: Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 21--25 .- ISBN: 9788374811590
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10641] [data modyf: 08-12-2008 10:29]
[236] Ocena dolegliwości zdrowotnych u uczniów klasy I pracujących na stanowiskach komputerowych / Paweł Kaźmierczak, Andrzej Lasota
// W: Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 27--31 .- ISBN: 9788374811590
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10642] [data modyf: 08-12-2008 10:31]
[237] Udział obciążeń statycznych w pracach dynamicznych / Edward Kowal, Kamila Wojewódka
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2008 roku / red. J. Charytonowicz, W. Pilecki .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2008 - (Zastosowania Ergonomii. I) - s. 125--133 .- ISBN: 9788392663003
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10644] [data modyf: 08-12-2008 12:35]
[238] Losy zawodowe niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation / oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko .- Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 91--104 .- ISBN: 9788392442912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10648] [data modyf: 08-12-2008 16:34]
[239] Rozwój zawodowy młodzieży niepełnosprawnej / Bogusław Pietrulewicz, Anna Ziętek
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation / oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko .- Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 117--124 .- ISBN: 9788392442912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10649] [data modyf: 08-12-2008 16:37]
[240] Wybrane problemy orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjach z punktu widzenia absolwentów niepełnosprawnych / Aneta Klementowska
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation / oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko .- Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 141--148 .- ISBN: 9788392442912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10651] [data modyf: 08-12-2008 16:41]
[241] Nowe trendy we wspieraniu obsługi systemów informatycznych przez osoby z dysfunkcjami / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation / oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko .- Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 211--221 .- ISBN: 9788392442912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10655] [data modyf: 08-12-2008 16:49]
[242] O rozwijaniu refleksyjnej postawy przyszłych nauczycieli / Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman
// W: Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. B. Muchacka, M. Szymański .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008 - s. 143--150 .- ISBN: 9788373089372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10692] [data modyf: 19-12-2008 12:55]
[243] Kompetencje nauczycieli techniki i informatyki w zakresie projektowania i wykorzystywania multimedialnych dokumentów prezentacyjnych / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 261--271 .- ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10731] [data modyf: 07-01-2009 13:14]
[244] Wokół zagadnień rozwijania inicjatywy dydaktycznej przyszłych nauczycieli / Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman
// W: Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / red. nauk. K. Sujak-Lesz .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2008 - s. 51--56 .- ISBN: 9788374324502
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10857] [data modyf: 04-02-2009 13:08]
[245] Konstrukcja i badania urządzeń zadających i dotykowych z cieczami magnetoreologicznymi i z siłowym sprzężeniem zwrotnym - podsumowanie projektu badawczego / Andrzej Milecki, Paweł Bachman
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 17--26 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10907] [data modyf: 25-02-2009 09:47]
[246] Komputerowa implementacja repozytorium dokumentów / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski, Dariusz Rupiński
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 27--35 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10908] [data modyf: 28-11-2018 10:18]
[247] Agent programowy w systemie optymalizacji konstrukcji cienkościennych / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 37--47 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10909] [data modyf: 28-11-2018 10:18]
[248] Badanie pracy silnika krokowego ze sterownikiem SSK-B01 / Marcin Chciuk, Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 49--54 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10910] [data modyf: 25-02-2009 09:53]
[249] Badanie jakości przetwarzania sygnałów w przetwornikach A/C i C/A / Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 55--61 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10911] [data modyf: 25-02-2009 09:55]
[250] Wstęp do badań ewaluacyjnych ex-ante w ramach projektu PO KL 4.1.1. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego - modułu Technologii Drewna". Wyniki badań sondażowych na etapie przygotowawczym / Maria Kowal, Adam Kaźmierczak, Czesław Częstochowski
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 137--143 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10914] [data modyf: 25-02-2009 10:26]
[251] Komputerowe wspomaganie dydaktyki a teoria kognitywistyczno-konstruktywistyczna / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 151--159 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10915] [data modyf: 25-02-2009 10:48]
[252] Mechatroniczne stanowiska dydaktyczne / Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 161--168 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10916] [data modyf: 25-02-2009 10:50]
[253] Możliwości wykorzystania Lego Mindstorms w nauczaniu mechatroniki / Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 169--177 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10917] [data modyf: 25-02-2009 10:52]
[254] Ocena zmian sprawności psychofizycznej u osób narażonych na hałas w warunkach testów laboratoryjnych / Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Modelowanie i inżynieria produkcji w ekorozwoju / red. S. Szymura .- Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2008 - (Studia i Monografie/Politechnika Opolska ; z. 236) - s. 20--30 .- ISBN: 9788360691427
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10941] [data modyf: 21-05-2009 10:31]
[255] Testy sprawności psychofizycznej w ocenie uciążliwości wynikających z nieergonomicznych warunków pracy / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, Dominik Szymczyszyn
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 4) - s. 7--16 .- ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10945] [data modyf: 05-03-2009 14:50]
[256] Zmiana sprawności motorycznej operatorów wozu dowodzenia zależnie od warunków pracy / Edward Kowal, Kamila Wojewódka
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 4) - s. 17--26 .- ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10946] [data modyf: 05-03-2009 14:54]
[257] Kwestionariusz oceny obciążenia psychicznego i ryzyka zawodowego. Skuteczne narzędzie? / Andrzej Lasota
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 4) - s. 27--36 .- ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10947] [data modyf: 05-03-2009 14:57]
[258] Wpływ czynników zewnętrznych i wieku na sprawność psychomotoryczną / Paweł Kaźmierczak, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 4) - s. 37--47 .- ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10948] [data modyf: 05-03-2009 15:01]
[259] Efektywność zadaniowa operatorów wozu dowodzenia zależnie od warunków pracy / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 4) - s. 55--68 .- ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10950] [data modyf: 05-03-2009 15:39]
[260] Znaczenie systemów makroergonomicznych w postępie technicznym / Edward Kowal, Kamila Wojewódka
// W: Różne aspekty ergonomii / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 5) - s. 7--16 .- ISBN: 9788374812238
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10990] [data modyf: 24-03-2009 15:22]
[261] Zmęczenie pracą czy w pracy ? / Andrzej Rabenda
// W: Różne aspekty ergonomii / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 5) - s. 17--21 .- ISBN: 9788374812238
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10991] [data modyf: 24-03-2009 15:23]
[262] Ergonomiczne kształtowanie warunków mikroklimatu na stanowiski pracy / Grzegorz Dudarski, Małgorzata Derezińska
// W: Różne aspekty ergonomii / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 5) - s. 29--35 .- ISBN: 9788374812238
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10992] [data modyf: 24-03-2009 15:39]
[263] Ocena hałasu na stanowisku maszynisty lokomotyw spalinowych / Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, Paweł Nowak
// W: Różne aspekty ergonomii / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 5) - s. 37--45 .- ISBN: 9788374812238
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10993] [data modyf: 24-03-2009 15:44]
[264] Ocena obciążenia fizycznego oraz dolegliwości układu ruchu fryzjerów / Mirela Ścigaj, Andrzej Lasota
// W: Różne aspekty ergonomii / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 5) - s. 59--63 .- ISBN: 9788374812238
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10994] [data modyf: 24-03-2009 15:46]
[265] Systemy i programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych / red. A. Barczyński . Z. 54 .- Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, 2008 - s. 88--117 .- ISBN: 97883612900603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11019] [data modyf: 02-04-2009 15:32]
[266] Osoby z niepełnosprawnością a zdolność do zatrudnienia / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych / red. A. Barczyński . Z. 54 .- Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, 2008 - s. 158--171 .- ISBN: 97883612900603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11020] [data modyf: 02-04-2009 15:34]
[267] Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - przegląd barier i propozycji ich przełamywania / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych / red. A. Barczyński . Z. 54 .- Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, 2008 - s. 243--276 .- ISBN: 97883612900603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11022] [data modyf: 02-04-2009 15:39]
[268] Efektywność i skuteczność procesu kształcenia i ich pomiar w dydaktyce ergonomii i bezpieczeństwa pracy na przykładzie badań własnych w szkole wyższej / Marek Rybakowski
// W: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego / red. J. Olszewski .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2008 - s. 163--172 .- ISBN: 9788388018541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14991] [data modyf: 03-01-2013 10:48]
[269] Narzędzia do wizualizacji rekonstrukcji wypadków drogowych przez biegłych sądowych / Waldemar Uździcki
// W: Bezpieczeństwo na drogach - edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami : monografia / red. W. M. Horst, G. Dahlke .- Poznań : Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007 - s. 175--181 .- ISBN: 9788360906002
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8919] [data modyf: 23-03-2007 12:34]
[270] Informatyzacja szkoły wyższej na przykładzie Instytutu Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego / Andrzej Kaczmarek
// W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". T. 2 : bezpieczeństwo jako wartość / red. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007 - (Edukacja XXI Wieku ; 11) - s. 254--259 .- ISBN: 8392290968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8980] [data modyf: 24-04-2007 14:13]
[271] Kompetencje projektownia i wykorzystywania multimedialych materiałów dydaktycznych w zakresie oprogramowania - komunikat z badań / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka" : bezpieczeństwo jako wartość / red. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszo, A. Zduniak . T. 3 .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007 - (Edukacja XXI Wieku ; 12) - s. 527--535 .- ISBN: 9788392290971
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[272] Struktury zajęć edukacyjnych w przedmiocie technika / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman
// W: Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej** / pod red. Mirosława Frejmana .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 45--52 .- ISBN: 9788392526100
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9060] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[273] Multimedialne materiały prezentacyjne w dydaktyce techniki i informatyki / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej** / pod red. Mirosława Frejmana .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 65--75 .- ISBN: 9788392526100
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9061] [data modyf: 28-01-2008 16:33]
[274] Realizacja zadań wychowawczych w toku zajęć edukacyjnych (na przykładzie przedmiotu technika) / Stanisława Danuta Frejman, Aneta Klementowska
// W: Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej** / pod red. Mirosława Frejmana .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 77--83 .- ISBN: 9788392526100
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9062] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[275] Praca wytwórcza z wykorzystaniem zespołowych form organizacyjnych i graficznych form zapisu jej przebiegu / Mirosław Matyjaszczyk, Dariusz Frejman
// W: Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej** / pod red. Mirosława Frejmana .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 97--115 .- ISBN: 9788392526100
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[276] Kultura pracy a poziom bezpieczeństwa pracowników / Marek Rybakowski
// W: Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników / red. S. M. Kwiatkowski .- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007 - s. 159--166 .- ISBN: 9788387925901
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9174] [data modyf: 27-06-2007 10:42]
[277] Przygotowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej (wybrane problemy) / Bogusław Pietrulewicz, Anna Ziętek
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników / red. nauk. Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2007 - s. 9--20 .- ISBN: 9788374811163
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9454] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[278] Możliwości i bariery mobilności pracowników (nie)pełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników / red. nauk. Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2007 - s. 125--140 .- ISBN: 9788374811163
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9458] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[279] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w obszarze optymalizacji ekonomicznej - komunikat z badań / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej / red. W. Walat . T. 8 .- Rzeszów : Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007 - s. 187--195 .- ISBN: 9788388845918
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9465] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[280] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w zakresie dokształcania się i samokształcenia - raport z badań / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Pedagogika informacyjna : media w kształceniu ustawicznym / red. nauk. E. Perzycka, A. Stachura .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, 2007 - s. 551--563 .- ISBN: 9788375180541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9540] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[281] IntelliCAD oraz Cinema 4D jako przykłady zastosowania Internetu na zajęciach z przedmiotów wykładanych na specjalności Zastosowanie Technik Komputerowych / Andrzej Kaczmarek
// W: Edukacja informacyjna : neomedia w dydaktyce i działaniach wychowaczo - opiekuńczych / red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, 2007 - s. 145--151 .- ISBN: 9788375180558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9544] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[282] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w obszarze technologii internetowych - komunikat z badań / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja informacyjna : neomedia w dydaktyce i działaniach wychowaczo - opiekuńczych / red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, 2007 - s. 85--95 .- ISBN: 9788375180558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9553] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[283] Ocena zmęczenia operatorów stanowisk dyspozytorskich / Andrzej Lasota
// W: Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii : edukacja i badania / red. J. S. Marcinkowski, W. M. Horst .- Poznań : Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007 - (Monografia) - s. 200--206 .- ISBN: 9788360906019
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9574] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[284] Ryzyko chorób zawodowych jako szczególny wskaźnik narażenia zawodowego / Andrzej Rabenda
// W: Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii : edukacja i badania / red. J. S. Marcinkowski, W. M. Horst .- Poznań : Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007 - (Monografia) - s. 298--304 .- ISBN: 9788360906019
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9575] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[285] Nauczyciel instruktor w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego kierowców / Marek Rybakowski
// W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / red. W. Horyń, J. Maciejewski .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007 - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2988) - s. 142--149 .- ISBN: 9788322928707
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9578] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[286] Wprowadzenie do kontekstów i dylematów bezpieczeństwa człowieka / Marek Rybakowski
// W: Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy / red. Marek Rybakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 5--8 .- ISBN: 9788374810685
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9660] [data modyf: 29-01-2008 09:22]
[287] Czy bezpieczeństwo jest wartością mającą wpływ na kulturę pracy ludzkiej? / Marek Rybakowski
// W: Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy / red. Marek Rybakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 33--40 .- ISBN: 9788374810685
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[288] Człowiek w sytuacji pracy i jego postawy dla bezpieczeństwa / Marek Rybakowski
// W: Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy / red. Marek Rybakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 165--176 .- ISBN: 9788374810685
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9665] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[289] Krótki zarys pedagogiki prewencji wobec zagrożeń szkolnych / Marek Rybakowski
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, edukacja wobec zagrożeń szkolnych / red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007 - s. 10--15 .- ISBN: 8392290984
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9668] [data modyf: 23-01-2008 12:53]
[290] Wyposażenie szkół w multimedialne materiały dydaktyczne do techniki i informatyki - komunikat z badań / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych / red. K. Wenta, E. Perzycka .- Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2007 - s. 306--315 .- ISBN: 9788389882813
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9714] [data modyf: 29-01-2008 12:13]
[291] Kształcenie zdalne na specjalności zastosowanie technik komputerowych w kontekście wdrażania e-edukacji wg A. W. Batesa / Andrzej Kaczmarek
// W: Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych / red. K. Wenta, E. Perzycka .- Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2007 - s. 327--331 .- ISBN: 9788389882813
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9715] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[292] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze dydaktyki nauczania przedmiotowego - doniesienie z badań / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : przygotowanie zawodowe - kwalifikacje - rynek pracy / red. M. Kajdasz-Aouil, A. M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007 - s. 247--262 .- ISBN: 9788370966423
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9767] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[293] Zarządzanie wybranymi parametrami monitora i ich wpływ na efektywność pracy / Edward Kowal
// W: Udział edukacji i badań z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w ochronie zdrowia społeczeństwa [Dokument elektroniczny] / red. J. S. Marcinkowski, W. M. Horst .- Poznań : Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007 - s. 135--145 .- ISBN: 8392225775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12079] [data modyf: 05-07-2010 13:41]
[294] Modeling elektrohydraulic elements with the use of artificial neural networks and virtual reality / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman
// W: Virtual design and automation : new trends in collaborative product design / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2006 - s. 485--491 .- ISBN: 8371432283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[295] Modeling of haptic joystick with magneto-rheological fluids to control of virtual model of electro-hydraulic servo drive / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Mirosław Adamczyk
// W: Virtual design and automation : new trends in collaborative product design / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2006 - s. 493--500 .- ISBN: 8371432283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8377] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[296] Gimnazjaliści i rodzice o edukacji technicznej / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman
// W: Perspektywa kształcenia technicznego w polskim systemie edukacji : dylematy i propozycje / red. Z. Dziamski, M. Gogolin .- Bydgoszcz : Instytut Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006 - s. 77--89 .- ISBN: 8370965849
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8317] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[297] Pedagogika pracy a kształtowanie aktywności pracowniczej / Bogusław Pietrulewicz
// W: Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej / red. Z. Wiatrowski .- Włocławek : Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2006 - s. 197--202 .- ISBN: 8360150052
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8371] [data modyf: 21-06-2006 12:36]
[298] Wymagania stawiane nauczycielom a projektowanie i wykorzystywanie multimedialnych materiałów dydaktycznych / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Nauczyciel jutra / red. E. Perzycka .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006 - s. 239--257 .- ISBN: 8374413816
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8503] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[299] Ekomenedżment / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 55--64 .- ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8528] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[300] Prospektowa medycyna środowiskowa i globalna profilaktyka ekologiczna / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 65--72 .- ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8529] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[301] Hałas infradźwiękowy w autobusach komunikacji miejskiej i międzymiastowej / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 73--85 .- ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8530] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[302] Organizacja stanowiska komputerowego i jej wpływ na efektywność pracy / Edward Kowal, Sławomir Miedziarek
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 87--97 .- ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8531] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[303] Wsparcie komputerowe w zapobieganiu dolegliwości zdrowotnych u osób pracujących na stanowiskach komputerowych / Andrzej Lasota
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 99--111 .- ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8532] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[304] Wykorzystanie zarządzania ryzykiem w praktyce związanej z ochroną zdrowia pracowników / Andrzej Rabenda
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 121--125 .- ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8533] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[305] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w obszarze sprzętu teleinformatycznego - komunikat z badań / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne podstawy edukacji informatycznej / red. W. Walat . T. 6 .- Rzeszów : Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006 - s. 133--139 .- ISBN: 8388845705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[306] Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - konfiguracje sprzętowe komputerów. Raport z badań / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja informacyjna : komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy / red. K. Wenta, E. Perzycka .- Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2006 - s. 321--327 .- ISBN: 8389882418
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8627] [data modyf: 23-11-2006 12:03]
[307] Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - oprogramowanie komputerów. Raport z badań / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja informacyjna : komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy / red. K. Wenta, E. Perzycka .- Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2006 - s. 328--333 .- ISBN: 8389882418
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8633] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[308] Zarządzanie warunkami pracy poprzez ocenę ryzyka zawodowego / Edward Kowal, Kamila Wojewódka
// W: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy / red. A. Rabenda .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 7--30 .- ISBN: 9788374810678
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8863] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[309] Hałas infradźwiękowy i niskoczęstotliwościowy. Podstawowe problemy i oddziaływanie na człowieka w świetle literatury / Grzegorz Dudarski
// W: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy / red. A. Rabenda .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 73--84 .- ISBN: 9788374810678
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8867] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[310] Hałas w środkach komunikacji / Grzegorz Dudarski
// W: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy / red. A. Rabenda .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 85--103 .- ISBN: 9788374810678
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[311] Pozatechniczne relacje wynikające z układu "człowiek-maszyna" / Andrzej Rabenda
// W: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy / red. A. Rabenda .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 105--109 .- ISBN: 9788374810678
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8869] [data modyf: 01-03-2007 12:36]
[312] REBA - metoda oceny obciążenia i ryzyka zawodowego spowodowanego sposobem wykonywania pracy / Andrzej Lasota
// W: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy / red. A. Rabenda .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 127--140 .- ISBN: 9788374810678
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[313] Problemy życia codziennego osób niepełnosprawnych / Edward Kowal
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 77--87 .- ISBN: 8373086455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8948] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[314] Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubuskim rynku pracy / Aneta Klementowska
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 231--235 .- ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8964] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[315] Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych a technika / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 265--275 .- ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8965] [data modyf: 26-05-2017 11:32]
[316] Twórcze podejście do przełamywania barier na przykładzie wybranej metody heurystycznej / Andrzej Lasota
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 291--300 .- ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8967] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[317] Analiza oferty Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych / Grzegorz Dudarski
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 321--329 .- ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8969] [data modyf: 28-01-2008 16:40]
[318] Wstęp / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II* / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 13--14 .- ISBN: 8373087273
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9889] [data modyf: 28-03-2008 10:22]
[319] Some aspects of occupational illnesses in Poland / Andrzej Rabenda, Edward Kowal
// W: Ergonomics and work safety in information community : education and researches .- Poznań : Institute of Management Engineering Poznań University of Technology, 2005 - s. 284--303 .- ISBN: 8392225732
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7560] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[320] The risk of occupational illnesses the respiratory system in chosen foundries and generative works of the fabric / Andrzej Rabenda, Edward Kowal
// W: Ergonomics and work safety in information community : education and researches .- Poznań : Institute of Management Engineering Poznań University of Technology, 2005 - s. 304--318 .- ISBN: 8392225732
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7561] [data modyf: 23-06-2005 13:11]
[321] Zreformowana szkoła współczesna a wychowanie do komunikacji drogowej w ocenie nauczycieli / Marek Rybakowski
// W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku : stan, perspektywy, zagrożenia / red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk . T. 2 .- Poznań-Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2005 - s. 263--268 .- ISBN: 8371516657
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7296] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[322] Mieszkanie bez barier warunkiem normalizacji życia osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Karolina Kmiecik, Marcin Garbat
// W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / red. Cz. Kossakowski, A. Krauze .- Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005 - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; T. 4) - s. 523--528 .- ISBN: 8372993920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7504] [data modyf: 04-09-2015 13:06]
[323] Wspieranie fazy koncepcyjnej prac dyplomowych za pomocą analizy aspektów / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej / red. W. Furmanek, A. Piecuch, W. Walat .- Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2005 - s. 247--251 .- ISBN: 838884556X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7704] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[324] Bariery techniczne na Uniwersytecie Zielonogórskim / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marek Kokot, Grzegorz Dudarski
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej .- Kraków : Oficyba Wydaw. "Impuls", 2005 - s. 119--144 .- ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7711] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[325] Koszty niepełnosprawności - indywidualny kontekst ekonomiczny / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Edukacja - socjalizacja - autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej / red. A. Klinik, J. Rottermund, Z. Gajdzica .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005 - s. 147--154 .- ISBN: 8373085157
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[326] Analiza porównawcza wybranych rozwiązań ogrzewania hali przemysłowej / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 7--14 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7756] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[327] Narażenie na hałas infradźwiękowy w autobusach komunikacji miejskiej / Grzegorz Dudarski
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 27--36 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7757] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[328] Satysfakcja z pracy / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 63--71 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7758] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[329] Wybrane czynniki wpływające na architekturę stanowiska komputerowego / Edward Kowal, Sławomir Miedziarek
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 73--81 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7759] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[330] Wykorzystanie programu komputerowego Ergopauzer na stanowiskach pracy z monitorem ekranowym / Andrzej Lasota
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 83--90 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7760] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[331] Emocjonalnie inteligentna organizacja : nowe podejście do pracy / Bogusław Pietrulewicz, Iwona Korcz
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 105--109 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7762] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[332] Dlaczego promocja zdrowia w miejscu pracy? / Andrzej Rabenda
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 111--114 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7763] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[333] Inteligencja duchowa - gwarantem bezpieczeństwa, rozwoju i wzrostu człowieka XXI wieku / Bogusław Pietrulewicz, Iwona Korcz
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 25--31 .- ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7770] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[334] Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych : elementy i relacje / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 33--53 .- ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7771] [data modyf: 04-09-2015 13:10]
[335] Integracja międzyprzedmiotowa w wychowaniu dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Marek Rybakowski
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 61--69 .- ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7773] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[336] Społeczno-pedagogiczne problemy przygotowania i rozwoju zawodowego pracowników w zakresie ergonomii / Bogusław Pietrulewicz, Jan Janiga
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 89--98 .- ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7775] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[337] Gimnazjaliści wobec edukacji technicznej i informatycznej / Mirosław Frejman
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 133--153 .- ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7776] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[338] Wykorzystanie integracji międzyprzedmiotowej w realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach / Marek Rybakowski
// W: Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujacych i wspierających uczniów we współczesnej edukacji : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gniteckiego .- Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne Oddział w Poznaniu, 2005 - (Problemy Rozwoju Edukacji ; nr 24) - s. 41--51 .- ISBN: 8386273585
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7815] [data modyf: 23-11-2005 11:16]
[339] Projekt EU-MED-EAST szansą na pobudzenie rozwoju regionalnego w sferze społecznej / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym / pod red. nauk. J.Olszewskiego .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2005 - s. 143--150 .- ISBN: 8388018310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7840] [data modyf: 04-09-2015 13:14]
[340] Komp'juternaja sistema obmena informaciej dlja transportnych robotov v gibkoj avtomaticeskoj transportnoj sisteme / Władimir Dragajew
// W: Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice / red. P. Rolicz .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2005 - (Monografia) - s. 186--189 .- ISBN: 837193288X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7842] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[341] Sistemnoe proektirovanie gibkich avtomaticeskich transportnych kompleksov s ispol'zovaniem transportnych robotov / Władimir Dragajew
// W: Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice / red. P. Rolicz .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2005 - (Monografia) - s. 190--194 .- ISBN: 837193288X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7843] [data modyf: 01-12-2005 09:30]
[342] Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej / Mirosław Frejman
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia / red. M. Kajdasz-Aouil, A. M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005 - s. 228--233 .- ISBN: 8370965563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7848] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[343] Przygotowanie studentów z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych / Aneta Klementowska
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia / red. M. Kajdasz-Aouil, A. M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005 - s. 368--373 .- ISBN: 8370965563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7850] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[344] Kompetencje informacyjne w zakresie wykorzystywania i projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w diagnozie edukacyjnej / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych / red. K. Wenta, E. Perzycka .- Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2005 - s. 275--279 .- ISBN: 8389882507
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7851] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[345] Dobór i doskonalenie kadr pracowniczych administracji samorządów terytorialnych / Jan Mielżyński, Bogusław Pietrulewicz
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 117--127 .- ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[346] Kształcenie rzeczoznawców samochodowych jako element rozwoju zawodowego / Waldemar Uździcki
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 155--160 .- ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8034] [data modyf: 28-02-2006 09:21]
[347] Aksjologiczny kontekst bezpieczeństwa pracy w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracownika / Marek Rybakowski
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 185--190 .- ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8035] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[348] Systemy i programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 211--222 .- ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8036] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[349] Absolwenci kierunku techniczno-humanistycznego na rynku pracy / Mirosław Frejman
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 27--30 .- ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8041] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[350] Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w świetle regulacji prawnych - możliwości zatrudnienia / Aneta Klementowska
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 65--71 .- ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8044] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[351] Multimedialne produkty edukacyjne do techniki i informatyki w ofercie polskich producentów i dystrybutorów branży IT / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 103--113 .- ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8045] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[352] Zastosowanie systemów ekspertowych w edukacji i inżynierii / Dariusz Piotr Mikołajewski
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 177--189 .- ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8047] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[353] Kilka uwag o znajomości pojęć z zakresu ergonomii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych / Dariusz Frejman
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 331--335 .- ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8052] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[354] O rozwijaniu świadomości zadań dydaktyczno-wychowawczych u kandydatów na nauczycieli / Mirosław Frejman
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 327--331 .- ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[355] Płaszczyzny integracji Polski z Unią Europejską a rehabilitacja osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Zrozumieć społeczeństwo. Szanse i zagrożenia w sferze mentalności, kultury i gospodarki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Jacek Leoński .- Szczecin : Zachodniopomorska Szkola Biznesu, 2005 - s. 138--146 .- ISBN: 8385809554
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17230] [data modyf: 12-10-2015 11:18]
[356] Dojrzałość społeczna młodzieży dla uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi / Marek Rybakowski
// W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak . T. 2 .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2004 - s. 227--235 .- ISBN: 8371516169
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6437] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[357] Strategiczny kapitał ludzki, społeczny i intelektualny - kluczową wartością rynku europejskiego / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 395--407 .- ISBN: 8389712024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[358] Dwukryterialna optymalizacja cienkościennych belek dwuteowych / Renata Kasperska, Marian Ostwald, Marcin Rodak
// W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2004 / red. W. Tarnowski, T. Kiczkowiak . T. 3 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004 - s. 100--107 .- ISBN: 8320430062
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6793] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[359] Ergonomiczne i ekologiczne bariery postępu techniczngo / Edward Kowal
// W: Uwarunkowania produktywności i konkurencyjności gospodarki w warunkach akcesji Polski do UE / red. J. Jagas .- Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2004 - s. 388--399 .- ISBN: 8391317382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6858] [data modyf: 12-10-2004 12:15]
[360] Sens istnienia styl i polityka życia człowieka w erze globalizacji / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 69--76 .- ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[361] Człowiek późnonowoczesny wyzwaniem dla edukacji globalnej / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 77--85 .- ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6883] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[362] Ocena hałasu niskoczęstotliwościowego w samochodach osobowych / Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów / red. Z. Kiernicki .- Lublin : Liber Duo Kolor, 2004 - (Monografia) - s. 38--44 .- ISBN: 8389868024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[363] Znaczenie drzewnego granulatu paliwowego w energetyce / Adam Kaźmierczak, Czesław Częstochowski, Maria Kowal
// W: Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów / red. Z. Kiernicki .- Lublin : Liber Duo Kolor, 2004 - (Monografia) - s. 105--108 .- ISBN: 8389868024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6995] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[364] Znaczenie gospodarcze, ekologiczne i społeczne drewna wierzbowego / Adam Kaźmierczak, Czesław Częstochowski, Maria Kowal
// W: Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów / red. Z. Kiernicki .- Lublin : Liber Duo Kolor, 2004 - (Monografia) - s. 109--115 .- ISBN: 8389868024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6996] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[365] Energia słoneczna jako jedno z alternatywnych źródeł energii / Adam Kaźmierczak, Waldemar Szewczuk, Maria Kowal
// W: Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów / red. Z. Kiernicki .- Lublin : Liber Duo Kolor, 2004 - (Monografia) - s. 116--121 .- ISBN: 8389868024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6997] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[366] Znaczenie ergonomii w postępie technicznym / Edward Kowal
// W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie .- Koszalin : Polskie Towarzystwo Higieniczne, 2004 - s. 95--100 .- ISBN: 8391784495
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[367] Wybrane metody skutecznego oddziaływania dydaktycznego w kształceniu zawodowym kandydatów na kierowców i kierowców / Marek Rybakowski
// W: Nauczyciel andragog na początku XXI wieku / red. W. Horyń, J. Maciejewski .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004 - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2696) - s. 223--227 .- ISBN: 8322925530
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7233] [data modyf: 05-04-2005 08:48]
[368] Wybrane badania przedmiotowe i rozwiązania eksperymentalne / Roman Stryjski, Michał Małecki, Andrzej Szablewski
// W: Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki / red. Z. Kierzkowski .- Warszawa - Poznań : Sorus, 2004 - s. 215--221 .- ISBN: 8387133647
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7769] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[369] The computerized method for heuristic aiding of ergonomic design process / Edwin Tytyk, Andrzej Lasota
// W: Universal access in HCI : inclusive design in the information society / ed. by Constantine Stephanidis . Vol. 4 .- Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2003 - s. 1045--1049 .- ISBN: 0805849300
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[370] Selected elements of the technical environment and their functionality for people with disabilities / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, Karolina Kmiecik
// W: The ergonomics of rehabilitation equipment and objects of everyday use for disabled people / ed. A. Kabsch, T. Marek, J. Pokorski .- Kraków : Polish Academy of Sciences, 2003 - s. 105--110 .- ISBN: 839173935X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6531] [data modyf: 04-09-2015 13:38]
[371] Realizacja treści programowych z dydaktyki pozaszkolnej na kierunku wychowanie techniczne / Aneta Klementowska
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości / red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski .- Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003 - s. 178--182 .- ISBN: 8370964788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5793] [data modyf: 02-06-2003 13:52]
[372] Edukacja dzieci i młodzieży do uczestnictwa w ruchu drogowym potrzebą społeczną / Marek Rybakowski
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości / red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski .- Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003 - s. 181--188 .- ISBN: 8370964788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5798] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[373] Kilka uwag o wykorzystaniu metody projektu na ćwiczeniach z przedmiotu Pracownia Konstruktorska II / Robert Toporowski
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości / red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski .- Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003 - s. 189--192 .- ISBN: 8370964788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5799] [data modyf: 02-06-2003 14:17]
[374] Badania nad absolwentami wychowania technicznego i ich przydatność praktyczna / Mirosław Frejman
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości / red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski .- Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003 - s. 242--250 .- ISBN: 8370964788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5801] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[375] Wybrane aspekty rozwoju zawodowego człowieka / Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja wobec rynku pracy : realia-możliwości-perspektywy / red. R. Gerlach .- Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003 - s. 364--376 .- ISBN: 8370964818
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5821] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[376] Integracja z Unią Europejską a problem osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Wybrane problemy integracji Polski z Unią Europejską / red. J. Jabłoński .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2003 - s. 245--266 .- ISBN: 8371435738
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5823] [data modyf: 04-09-2015 13:11]
[377] Kultura bezpieczeństwa na tle stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym / Marek Rybakowski
// W: Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2003 - s. 100--108 .- ISBN: 8371515618
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5884] [data modyf: 27-06-2003 18:38]
[378] Charakterystyka elementów pakietu franchisingowego. Wady i zalety systemu / Jacek Frątczak, Krzysztof Łasiński
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 305--313 .- ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5916] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[379] Algorytmy genetyczne / Renata Kasperska
// W: Podstawy optymalizacji konstrukcji .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2003 - s. 146--160 .- ISBN: 8371435657
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5963] [data modyf: 18-09-2003 14:27]
[380] Symulowanie wyżarzane / Renata Kasperska
// W: Podstawy optymalizacji konstrukcji .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2003 - s. 160--164 .- ISBN: 8371435657
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5964] [data modyf: 18-09-2003 14:29]
[381] Edukacja menedżerska w warunkach mundializacji / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 33--42 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5969] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[382] Kompetencje menedżersko-liderskie XXI wieku - niezbędne kompetencje emocjonalne / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 43--52 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5970] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[383] Doskonalenie kompetencji euromenedżerskich w dobie procesów globalizacyjnych / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 53--62 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5971] [data modyf: 25-09-2003 12:59]
[384] Integracja i dezintegracja społeczna a przedsiębiorczość / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Rozpoznawanie zjawisk patologicznych i profilaktyka / red.Z. Płoszyński, E. Bilińska-Suchanek .- Słupsk : Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2003 - s. 257--273 .- ISBN: 8388731629
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6047] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[385] Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli techniki i informatyki / Mirosław Frejman
// W: Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego / red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003 - s. 367--376 .- ISBN: 8373082905
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[386] Potrzeba modyfikacji kształcenia dzieci i młodzieży do komunikacji drogowej / Marek Rybakowski
// W: Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego / red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003 - s. 407--418 .- ISBN: 8373082905
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[387] Kształcenie nauczycieli eduakcji techniczno-informatycznej (na przykladzie technologii) / Waldemar Uździcki
// W: Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego / red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003 - s. 453--462 .- ISBN: 8373082905
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6115] [data modyf: 29-10-2003 17:19]
[388] Wybrane aspekty przygotowania młodzieży do pracy / Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego / red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003 - s. 231--239 .- ISBN: 8373082905
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6128] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[389] Efektywność procesu kształcenia oraz trwałość wiedzy przyszłych edukatorów bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Marek Rybakowski, Stanisław Jursza
// W: Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej .- Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2003 - s. 193--202 .- ISBN: 837351077X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6144] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[390] Współczesne determinanty jakości życia osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej / red. K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003 - s. 197--204 .- ISBN: 8373261850
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6197] [data modyf: 04-09-2015 13:08]
[391] Podgotovka molodezi k trudu v Pol'se / Bogusław Pietrulewicz
// W: Innovacii v obrazovanii : opyt i perspektivy / red. I. A. Sasova, Z. Volk .- Novgorod : Rossijskaja Akademija Obrazovanija, 2003 - s. 34--40 .- ISBN: 575650219X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6226] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[392] Obscetechniceskoe obrazovanie v novoj sisteme prosvescenija v Pol'se / Mirosław Frejman
// W: Innovacii v obrazovanii : opyt i perspektivy / red. I. A. Sasova, Z. Volk .- Novgorod : Rossijskaja Akademija Obrazovanija, 2003 - s. 40--45 .- ISBN: 575650219X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6227] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[393] Zastosowania ergonomii w kształtowaniu uwarunkowań zdrowotnych / Edward Kowal
// W: Partnerstwo w medycynie pracy / red. E. Szyszymar, E. Kowal .- Zielona Góra : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 2003 - s. 73--79
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6309] [data modyf: 03-02-2004 13:03]
[394] Przewidywania edukacyjne i zawodowe młodzieży kończącej gimnazjum / Mirosław Frejman
// W: Praca : zawód : rynek pracy .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2003 - s. 99--103 .- ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[395] Mechanizmy wywierania wpływu na ludzi w środowisku pracy / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Praca : zawód : rynek pracy .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2003 - s. 111--120 .- ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6314] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[396] Struktura i finansowanie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Praca : zawód : rynek pracy .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2003 - s. 375--382 .- ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6322] [data modyf: 04-09-2015 13:38]
[397] Promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym a zmiany w świadomości studentów edukacji techniczno-informatycznej / Marek Rybakowski
// W: Praca : zawód : rynek pracy .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2003 - s. 417--421 .- ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6324] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[398] Aspekt prawny i ekonomiczny projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, 2003 - s. 27--32 .- ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6351] [data modyf: 16-02-2004 16:56]
[399] Teoretyczne i praktyczne problemy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników (wybrane zagadnienia) / Adam Muszyński, Bogusław Pietrulewicz
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, 2003 - s. 45--61 .- ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6353] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[400] Wpływ niektórych czynników na określenie się zawodowe młodzieży / Remigiusz Aksentowicz
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, 2003 - s. 77--81 .- ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6354] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[401] Projektor multimedialny w edukacji / Robert Toporowski
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, 2003 - s. 83--88 .- ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[402] Rola warsztatów terapii zajęciowej w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych / Aneta Klementowska
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, 2003 - s. 91--97 .- ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6356] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[403] Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, 2003 - s. 149--156 .- ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6358] [data modyf: 04-09-2015 13:38]
[404] Formalno-prawne sposoby funkcjoowania Wojewódzkich Urzędów Pracy po reformie administracyjnej kraju / Aneta Klementowska
// W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. naukowa Zdzisław Wołk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 125--129 .- ISBN: 8389321769
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6443] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[405] Koncepcja nowego systemu integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim / Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości / red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekieta .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2003 - s. 54--59 .- ISBN: 8372831351
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[406] Making use of the ergokompedu, the ergoasystent, the ergopauzer, software packages on VDT's workstations / Andrzej Lasota
// W: Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection .- Poznań : Poznań University of Technology, 2002 - s. 219--228 .- ISBN: 8390619164
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5211] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[407] Empirical and theoretical evaluation of the risk calculated based on retrospective studies of the respiratory system occupational diseases caused by industrial dust / Andrzej Rabenda
// W: Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection .- Poznań : Poznań University of Technology, 2002 - s. 283--296 .- ISBN: 8390619164
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7077] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[408] Symulacja wypadku drogowego z udziałem pieszego / Waldemar Uździcki
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, 2002 - s. 47--53 .- ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[409] Wpływ środowiska na zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Karolina Kmiecik
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, 2002 - s. 65--75 .- ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5112] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[410] Wykorzystanie programu ErgoAsystent na stanowiskach komputerowych / Andrzej Lasota
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, 2002 - s. 77--81 .- ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5113] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[411] Ocena parametrów hałasów infradźwiękowych w kabinach przemysłowych / Grzegorz Dudarski
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, 2002 - s. 89--97 .- ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5115] [data modyf: 03-06-2002 10:06]
[412] Próba konstrukcji oceny ryzyka zawodowego / Ryszard Rzeźniczak, Edward Kowal
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, 2002 - s. 125--129 .- ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5117] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[413] Zastosowanie programu komputerowego ErgoHeur w ograniczaniu, eliminacji hałasu / Andrzej Lasota
// W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie .- Koszalin : Polskie Towarzystwo Higieniczne, 2002 - s. 121--124 .- ISBN: 8391784495
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5220] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[414] Ergonomia w profilaktyce zdrowotnej / Edward Kowal
// W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie .- Koszalin : Polskie Towarzystwo Higieniczne, 2002 - s. 125--131 .- ISBN: 8391784495
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5221] [data modyf: 20-11-2002 13:10]
[415] Przestrzeń społeczna przygotowania zawodowego nauczycieli: (problemy, uwarunkowania) / Bogusław Pietrulewicz
// W: W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 129--132 .- ISBN: 838904823X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5290] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[416] Kształcenie szkolne a samokształcenie równoległe młodzieży w zakresie komunikacji motoryzacyjnej i drogowej / Marek Rybakowski
// W: Edukacja a życie codzienne . T. 2 .- Katowice : Wyda. Uniwersytetu Śląskiego, 2002 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2089) - s. 218--227 .- ISBN: 8322611935
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5596] [data modyf: 03-03-2003 17:35]
[417] Niektóre uwarunkowania efektywności studiów zaocznych / Mirosław Frejman
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 35--44 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5679] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[418] Edukacja zawodowa - przejście od kształcenia w zakresie BHP do przygotowania ergonomicznego / Jan Janiga, Bogusław Pietrulewicz
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 81--96 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5680] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[419] Treści programowe realizowane na przedmiocie humanizacja pracy ze szczególnym uwzględnieniem problemu pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Aneta Klementowska
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 119--126 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5682] [data modyf: 02-04-2003 13:10]
[420] Metoda projektów w procesie kształcenia studentów na przykładzie pracowni technicznej II / Robert Toporowski
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 127--133 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5683] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[421] Rozwój zawodowy funkcjonariuszy Straży Granicznej / Bogusław Pietrulewicz, Jerzy Wrzosek
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 271--275 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5685] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[422] Wykorzystanie Internetu w kształceniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli / Paweł Bachman
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 277--290 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5686] [data modyf: 02-04-2003 13:57]
[423] Multimedialne materiały dydaktyczne - projektowanie i wykorzystanie w zdalnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 291--297 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5687] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[424] Poradnictwo zawodowe w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych / Sylwin Andrzej Jarosz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 317--332 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5689] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[425] Człowiek niepełnosprawny wobec społecznych warunków pracy w zakładach pracy chronionej / Aneta Klementowska
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 509--518 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5695] [data modyf: 02-04-2003 14:36]
[426] Instytucja "strażnika szkolnego" - szansa dla bezrobotnych, większe bezpieczeństwo dzieci / Marek Rybakowski
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 519--529 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5696] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[427] Uzyskiwanie uprawnień przez rzeczoznawców i biegłych techniki samochodowej / Waldemar Uździcki
// W: Rozwój zawodowy pracowników w warunkach przemian gospodarczych / red. M. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2002 - s. 249--253 .- ISBN: 8391199819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5704] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[428] Przygotowanie nauczycieli techniki do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego / Marek Rybakowski
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 65--73 .- ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5749] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[429] Wkład techniki w życie osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy / red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekleta .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2002 - (Monografie) - s. 114--123 .- ISBN: 8372830991
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5961] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[430] Korzyści i koszty integracji z Unią Europejską w kontekście niepełnosprawności / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy / red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekleta .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2002 - (Monografie) - s. 258--268 .- ISBN: 8372830991
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5962] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[431] Bicriteria optimization of sandwich cylindrical panels aided by expert system / Renata Kasperska, Marian Ostwald
// W: Thin-walled structures : advances and developments : proceedings of the third international conference .- Amsterdam : Elsevier, 2001 - s. 559--565 .- ISBN: 0080439551
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2242] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[432] Perspektywy poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle dokumentów rządowych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2001 - s. 97--106 .- ISBN: 8391199843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2884] [data modyf: 04-09-2015 13:07]
[433] Ocena przygotowania merytorycznego i organizacyjnego szkół w zakresie wychowania komunikacyjno-drogowego / Marek Rybakowski
// W: Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2001 - s. 149--154 .- ISBN: 8391199843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2885] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[434] Sposoby realizacji zadań poradniczych na terenie Powiatowych Urzędów Pracy (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze - filia w Sulechowie) / Aneta Klementowska
// W: Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2001 - s. 155--158 .- ISBN: 8391199843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2887] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[435] Cele, treści i niektóre problemy edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci i młodzieży szkolnej / Marek Rybakowski
// W: Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2001 - s. 145--148 .- ISBN: 8391199843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3484] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[436] Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej / Joanna Domoracka, Bogusław Pietrulewicz
// W: Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2001 - s. 87--95 .- ISBN: 8391199843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3906] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[437] Pracownicze uwarunkowania wydajności / Bogusław Pietrulewicz, Maria Suska
// W: Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej. T. 12 .- Opole : Uniwersytet Opolski, 2001 - s. 274--280 .- ISBN: 8391317331
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4104] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[438] Berufsorientierung und - Beratung im neuen Bildungssystem in Polen / Mirosław Frejman
// W: Technik und Beruf Beiträge zur Didaktik .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, 2001 - s. 25--42 .- ISBN: 8391199851
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5001] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[439] Arbeitsprozesse und Eronomische Vorbereitung Jugendlicher im Schulsystem / Bogusław Pietrulewicz
// W: Technik und Beruf Beiträge zur Didaktik .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, 2001 - s. 43--58 .- ISBN: 8391199851
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5002] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[440] Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa lubuskiego / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Edwin Tytyk
// W: Ergonomia niepełnosprawnym : jakość życia .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2001 - s. 191--201 .- ISBN: 8372830541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5123] [data modyf: 18-09-2015 11:19]
[441] Z badań nad zatrudnieniem absolwentów kierunku wychowanie techniczne / Mirosław Frejman
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 - s. 43--46 .- ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3953] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[442] Miejsce i rola przygotowania dydaktycznego w rozwijaniu umiejętności zawodowych u studentów kierunku wychowanie techniczne / Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 - s. 53--57 .- ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3965] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[443] Poradnictwo (doradztwo) zawodowe w świadomości osób bezrobotnych / Aneta Klementowska
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 - s. 259--263 .- ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3974] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[444] Czynniki determinujące przygotowanie ergonomiczne pracowników / Bogusław Pietrulewicz, Urszula Pietrulewicz
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 - s. 273--276 .- ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3975] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[445] Rola pracowni konstruktorskiej elektrycznej w przygotowaniu zawodowym nauczycieli techniki / Robert Toporowski
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 - s. 117--119 .- ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3985] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[446] Zastosowanie metod optymalizacji dynamicznej do planowania czasooptymalnych trajektorii robotów redundantnych przy geometrycznych organiczeniach na ścieżkę chwytaka / Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz
// W: Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1999 roku .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000 - s. 29--30
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-1880] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[447] Mechano-sorptive effect for water soaked wood / Maria Kowal
// W: Poromechanics : a tribute to Maurice A. Biot .- Rotterdam : Balkema, 1998 - s. 587--591 .- ISBN: 9058090035
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4584] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[448] Zastosowanie metod optymalizacji dynamicznej do planowania czasooptymalnych trajektorii robotów redundantnych przy geometrycznych ograniczeniach na ścieżkę chwytaka / Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz
// W: Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1998 roku .- Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologiii Eksploatacji, 1998 - s. 237--240 .- ISBN: 8372040559
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1860] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[449] Ocena efektywności kształcenia rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego / Waldemar Uździcki
// W: Problemy rozwoju zawodowego pracowników .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998 - s. 55--58 .- ISBN: 8390634899
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4151] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[450] Badania nad funkcjonowaniem zawodowym nauczycieli techniki jako podstawa modernizacji i ich kształcenia i doskonalenia / Mirosław Frejman
// W: Problemy rozwoju zawodowego pracowników .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998 - s. 89--92 .- ISBN: 8390634899
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4152] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[451] Edukacja ergonomiczna a proces rozwoju zawodowego człowieka w sytuacji zakładu pracy / Bogusław Pietrulewicz
// W: Problemy rozwoju zawodowego pracowników .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998 - s. 163--166 .- ISBN: 8390634899
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4156] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[452] Metoda elementów skończonych / Krzysztof Magnucki, Renata Kasperska
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - s. 143--176 .- ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4224] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[453] Wprowadzenie / Mirosław Adamczyk, Renata Kasperska
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - s. 9--44 .- ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[454] Edytory tekstów / Marek Furmanek, Tomasz Monczak
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - s. 45--78 .- ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4682] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[455] Komputerowe opracowanie danych / Andrzej Lasota
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - s. 79--93 .- ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4683] [data modyf: 13-03-2002 13:28]
[456] Optimal path planning for moving objects / Krzysztof Łasiński, Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz
// W: RoManSy 11 : Theory and practice of robots and manipulators / ed. by A. Morecki, G. Bianchi, C. Rzymkowski .- Wien : Springer-Verlag, 1997 - (Courses and Lectures ; 381) - s. 293--300 .- ISBN: 321182903
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15138] [data modyf: 18-02-2013 11:49]
[457] Poradnictwo zawodowe dla dorosłych, doradca zawodowy / Kazimierz Esmund, Bogusław Pietrulewicz
// W: Całożyciowa edukacja zawodowa : problemy teorii i praktyki .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1997 - s. 64--74 .- ISBN: 8390634872
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4146] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[458] Przydatność zawodowa jako wskaźnik jakości kształcenia / Mirosław Frejman
// W: Całożyciowa edukacja zawodowa : problemy teorii i praktyki .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1997 - s. 85--87 .- ISBN: 8390634872
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4148] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[459] Minimalizacja opracowania i analiza struktury tablicy decyzyjnej w komputerowym wspomaganiu projektowania / Andrzej Brukszta, Krzysztof Łasiński
// W: Rozwój techniki a problemy kształcenia technicznego / red. K. Lenik .- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1996 - s. 62--70 .- ISBN: 8385491813
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6100] [data modyf: 10-12-2003 10:50]
[460] Problemy ergonomii i bezpieczeństwa pracy w rozwoju zawodowym jednostki / Bogusław Pietrulewicz
// W: Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników / pod red. B. Pietrulewicza .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1996 - s. 19--31 .- ISBN: 8390634805
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12081] [data modyf: 05-07-2010 16:02]
[461] Przygotowanie zawodowe pracowników ochrony środowiska / Edward Kowal
// W: Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników / pod red. B. Pietrulewicza .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1996 - s. 37--41 .- ISBN: 8390634805
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12082] [data modyf: 05-07-2010 16:06]
[462] Edukacja praktyczna młodzieży w warsztatach szkolnych i jej uwarunkowania / Jan Janiga, Bogusław Pietrulewicz
// W: Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników / pod red. B. Pietrulewicza .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1996 - s. 66--75 .- ISBN: 8390634805
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12083] [data modyf: 05-07-2010 16:08]
[463] A numerical method for the determination of the cyclotomic polynomial coefficients / Aleksander Grytczuk, Bogdan Tropak
// W: Computational number theory : Proceedings of the Colloquium on Computational Number Theory held at Kossuth Lajos University .- Berlin : Walter de Gruyter & Co., 1991 - s. 15--19 .- ISBN: 3110123940
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5508] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[464] Zadania przedmiotu materiałoznawstwo w kształceniu nauczycieli techniki / Edward Kowal
// W: Proces kształcenia nauczycieli techniki w założeniach i praktyce .- Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1986 - s. 49-51
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12080] [data modyf: 05-07-2010 14:24]
[465] Hałas i wibracja / Andrzej Rabenda, Helena Harajda, Ryszard Urbański
// W: Stan środowiska województwa zielonogórskiego oraz proponowane kierunki działania : materiały wyjściowe .- Zielona Góra : Urzad Wojewódzki, 1981 - s. 139--154
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7235] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bioenergetics of life, disease and death phenomena / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska // Theory in Biosciences .- 2018, s. 1--14, ISSN: 1431-7613, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cancer attractors, cancer development, cancer transformation, crabtree effect, mitochondria, warburg effect
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s12064-018-0266-5         Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[AWCZ-22946] [data modyf: 16-07-2018 13:09]
[2] Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych w hierarchii ważności działań dzieci i młodzieży w świecie ICT - w opini uczniów i nauczycieli (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // Ruch Pedagogiczny .- 2018, nr 2, s. 55--71, ISSN: 0483-4992, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczno-korelacyjne, kompetencje informacyjne uczniów, pedagogika medialna, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT, zajęcia lekcyjne/prace domowe
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23972] [data modyf: 29-03-2019 11:21]
[3] Investigation of electrohydraulic drive control system with the haptic joystick / Paweł Bachman, Andrzej Milecki // Acta Mechanica et Automatica .- 2018, Vol. 12, no. 1, s. 5--10, ISSN: 1898-4088, , eISSN: 2300-5319, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Control, Electrohydraulics, Haptic, Joystick, Modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.2478/ama-2018-0001         Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[AWCZ-22508] [data modyf: 19-03-2018 12:17]
[4] Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w profesjonalnej aktywności człowieka / Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2018, nr 1, s. 55--61, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: aktywność człowieka, bezpieczeństwo pracy, ergonomia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23108] [data modyf: 26-09-2018 14:12]
[5] Uczeń epoki konektywizmu na rynku pracy - jak go zmieni? / Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2018, nr 1, s. 75--84, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: konektywizm, konsument, rynek pracy, uczeń
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23109] [data modyf: 26-09-2018 14:13]
[6] Osoby z niepełnosprawnościami w szkołach wyższych: analiza porównawcza Polska - Ukraina / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii .- 2018, nr 1, s. 105--131, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: instrumenty wsparcia, osoby z niepełnosprawnościami, studium przypadku, szkoły wyższe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23110] [data modyf: 26-09-2018 14:18]
[7] Aktywność uczniów w zakresie wyboru drogi edukacyjno-zawodowej na III etapie edukacyjnym / Aneta Klementowska // Problemy Profesjologii .- 2018, nr 1, s. 163--170, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: szkolne doradztwo zawodowe, szkoły gimnazjalne, wybory edukacyjno-zawodowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23112] [data modyf: 26-09-2018 14:30]
[8] Szkolne doradztwo zawodowe w świetle reformy systemu oświaty - analiza porównawcza wybranych regulacji prawnych / Aneta Klementowska // Edukacja - Technika - Informatyka .- 2018, nr 1, s. 169--175, ISSN: 2080-9069, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: doradztwo zawodowe, reforma systemu oświaty, szkolny doradca zawodowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.15584/eti.2018.1.21
[AWCZ-23138] [data modyf: 27-09-2018 14:33]
[9] Algorytmy vs prawo - uważaj, jak się uczysz! / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2018, nr 2, s. 127--135, ISSN: 1507-6563,
Słowa kluczowe: ICT, education, edukacja, manipulation of information, manipulowanie informacją, profiling personality, profilowanie osobowości, sources of knowledge, źródła wiedzy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23600] [data modyf: 30-01-2019 11:10]
[10] Edukacyjno-społeczne problemy przestrzeni pracy w kontekście gospodarki 4.0 / Bogusław Pietrulewicz, Hanna Łosyk // Problemy Profesjologii .- 2018, nr 2, s. 69--77, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: gospodarka 4.0, innowacyjność, kompetencje pracownicze, organizacja, przemysł 4.0, rola zawodowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23728] [data modyf: 25-02-2019 09:25]
[11] Od "rynku pracodawcy" do "rynku pracownika" - zawody deficytowe w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska // Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne .- 2018, nr 2, s. 199--208, ISSN: 2544-5545, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deficit professions, employer market, labor market, rynek pracodawcy, rynek pracownika, rynek pracy, zawody deficytowe
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23420] [data modyf: 12-12-2018 11:19]
[12] Ogólnopolskie seminarium profesjologiczne "Człowiek i praca na drodze życia" / Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2018, nr 1, s. 135--137, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: człowiek, praca, seminarium profesjologiczne
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23111] [data modyf: 26-09-2018 14:22]
[13] "Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji" projekt realizowany w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska // Szkoła - Zawód - Praca .- 2017, nr 13, s. 112--124, ISSN: 2082-6087, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Lubuski Pakt na Rzecz Zatrudnienia, Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego, poradnictwo zawodowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21945] [data modyf: 10-11-2017 11:27]
[14] Technical and economic aspects of low emission reduction in Poland / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Krzysztof Łasiński // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2017, Vol. 22, no. 4, s. 1107--1112, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ecology, economy, energy, low emission
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2017-0072         Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[AWCZ-21964] [data modyf: 16-11-2017 16:09]
[15] W poszukiwaniu zintegrowanej przestrzeni społeczno-edukacyjno-zawodowej - naukowa szkoła profesjologii / Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2017, nr 2, s. 49--53, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: education, edukacja, praca, profesjologia, professiology, work
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22427] [data modyf: 23-02-2018 11:36]
[16] Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja - Technika - Informatyka .- 2017, nr 4, s. 303--308, ISSN: 2080-9069, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ICT (Information and Communications Technology), ICT (technologia informacyjno-komunikacyjna), budowanie wiedzy, knowledge building, network environment, products of technology, wytwory techniki, środowisko sieciowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.15584/eti.2017.4.40
[AWCZ-22489] [data modyf: 13-03-2018 09:40]
[17] E-generacja a aktywność edukacyjno-zawodowa w sieci / Aneta Klementowska // Technika a Vzdelávanie .- 2017, Vol. 6, no. 2, s. 46--48, ISSN: 1338-9742, , eISSN: 1339-9888, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aktywność edukacyjno-zawodowa, e-generacja, e-generation, educational and occupational activity, information society, społeczeństwo informacyjne
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22420] [data modyf: 22-02-2018 16:57]
[18] Zainteresowania studentów edukacji technicznej i informatycznej (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // Technika a Vzdelávanie .- 2017, Vol. 6, no. 1, s. 19--22, ISSN: 1338-9742, , eISSN: 1339-9888, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczne, czas wolny, diagnostic research, interests, rozwój studentów, the development of students, zainteresowania
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22421] [data modyf: 22-02-2018 17:02]
[19] "Barometr zawodów" - prognozy zapotrzebowania na rynku pracy / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska // Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne .- 2017, nr 1, s. 133--144, ISSN: 2544-5545,
Słowa kluczowe: "Barometr zawodów", rynek pracy, zawody deficytowe, zrównoważone, nadwyżkowe, zawód
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22027] [data modyf: 29-11-2017 10:44]
[20] Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego - PROFERG 2017 / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska // Problemy Profesjologii .- 2017, nr 2, s. 203--205, ISSN: 1895-197X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22429] [data modyf: 23-02-2018 11:42]
[21] A new approach to the automatic identification of organism evolution using neural networks / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska // BioSystems .- 2016, Vol. 142-143, s. 32--42, ISSN: 0303-2647, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Computational biology, Evolution, Neural network, Phylogenetics, Programming
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.biosystems.2016.03.005         Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[AWCZ-19935] [data modyf: 23-03-2016 09:46]
[22] Bose glass behavior in (Yb(1-x)Lu(x))4As3 representing randomly diluted quantum spin-1/2 chains / G. Kamieniarz, Ryszard Matysiak, P. Gegenwart, A. Ochiai, F. Steglich // Physical Review B .- 2016, Vol. 94, iss. 10, s. 100403, ISSN: 1098-0121,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-20698] [data modyf: 13-12-2016 12:36]
[23] Model kontinuum środowiska edukacyjnego nauczycieli (chmura-silos) / Eunika Baron-Polańczyk // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2016, Vol. 19, nr 2 (74), s. 125--138, ISSN: 1505-8808, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: ICT, chmura - silos, kompetencje informacyjne nauczycieli, model środowiska edukacyjnego
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20566] [data modyf: 08-11-2016 09:14]
[24] Zainteresowania i formy spędzania czasu wolnego przez studentów - czynniki różnicujące / Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2016, nr 1, s. 95--110, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczne, czas wolny, diagnostic research, interests, leisure, rozwój studentów, the development of students, zainteresowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20351] [data modyf: 14-09-2016 08:31]
[25] Czynniki warunkujące podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych przez gimnazjalistów (analiza wyników badań) / Aneta Klementowska // Problemy Profesjologii .- 2016, nr 1, s. 125--132, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: career counselling in schools, educational and vocational decisions, gimnazjalista, grammar school student, intra-school career counselling system, szkolne doradztwo zawodowe, wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego decyzje edukacyjno-zawodowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20352] [data modyf: 14-09-2016 08:35]
[26] Wykorzystanie narzędzia IT do zarządzania zasobami ludzkimi / Patryk Krupa // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie .- 2016, T. 43, nr 1, s. 75--88, ISSN: 1689-8966, , eISSN: 2450-7040, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: aparat krzyżowy, aplikacja komputerowa, computer application, psychomotor function, sprawność psychomotoryczna, visual-motor testing device
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.12775/AUN C_ZARZ .2016.005
[AWCZ-20413] [data modyf: 29-09-2016 13:26]
[27] Risk factors of the drivers' work in the traffic system / Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii .- 2016, nr 2, s. 147--156, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: czynniki bezpieczeństwa pracy kierowcy, factors of safety driver working, hazard in transportation, road vehicle transportation, transport drogowy, zagrożenia w transporcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21172] [data modyf: 10-03-2017 14:51]
[28] Przedsięwzięcia proekologiczne w poradnictwie zawodowym na przykładzie programów oferowanych przez NFOŚIGW / Aneta Klementowska // Forum Pedagogiczne .- 2016, nr 2, cz. 2, s. 95--107, ISSN: 2083-6325, , eISSN: 2449-7142, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, carrer guidance, ecology, ekologia ochrona środowiska, environmental protection, occupational counselling, poradnictwo zawodowe, pro-ecological undertakings, przedsięwzięcia proekologiczne, sustainable development, the National Fund for Environmental Protection and Water Management, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.21697/fp.2016.2.31
[AWCZ-21526] [data modyf: 03-07-2017 12:50]
[29] Skala Spostrzegania Klimatu Bezpieczeństwa w Pracy - budowa i zasady stosowania / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu .- 2016, Nr 33, s. 141--159, ISSN: 1642-9613, , eISSN: 2300-5475, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22186] [data modyf: 10-01-2018 09:21]
[30] "ICT in educational design. Processes, materials, resources" ? summary of the first stage of the international research project / Eunika Baron-Polańczyk // Cognitive Science - New Media - Education .- 2016, nr 1, s. 81--90, ISSN: 2543-506X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: computer-aided education, creative didactic activity, design process, research project
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CSNME.2016.005
[AWCZ-21371] [data modyf: 18-05-2017 09:37]
[31] Specific wear on the rake face made of sintered carbide cutting edge during milling of laminated wood / Bolesław Porankiewicz(*), Karol Jóźwiak, Daria Wieczorek, Ireneusz Idzikowski // European Journal of Wood and Wood Products .- 2015, Vol. 73, no. 1, s. 35--41, ISSN: 0018-3768, , eISSN: 1436-736X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s00107-014-0862-0         Cytowania wg Scopus: 3 [15-07-2019]
[AWCZ-19568] [data modyf: 03-12-2015 18:19]
[32] An attempt at modelling of cutting forces in Oak peripheral milling / Marija Mandić, Bolesław Porankiewicz(*), Gradimir Danon // BioResources [online] .- 2015, Vol. 10, no. 3, s. 5489--5502, ISSN: 1930-2126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Oak, machining parameters, main cutting force, peripheral milling, properties of wood
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 5 [15-07-2019]
[AWCZ-19577] [data modyf: 04-12-2015 11:51]
[33] An attempt to analyze the influence of properties of five African wood species on cemented carbide tool wearing / Bolesław Porankiewicz(*), Daria Wieczorek, Anita Bocho-Janiszewska, Emilia Klimaszewska // BioResources [online] .- 2015, Vol. 11, no. 1, s. 585--598, ISSN: 1930-2126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: African wood species, cemented carbide tool, hard mineral contamination, high temperature corrosivity, milling, wearing, wood density
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[AWCZ-19578] [data modyf: 04-12-2015 12:08]
[34] Nauczyciele wobec nowych trendów ICT (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // Ruch Pedagogiczny .- 2015, nr 1, s. 81--95, ISSN: 0483-4992, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczno-korelacyjne, diagnostics and correlative research, kompetencje informacyjne nauczyciela, media pedagogy, pedagogika medialna, teachers' information competence, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT, ytilisation of ICT methods and tools
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18940] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[35] Pomiary parametrów pracy pneumatycznej instalacji odciągowej przy różnych wariantach sterowania / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2015, R. 19, nr 1, s. 37--41, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, pneumatyczne instalacje odciągowe, prędkość przepływu powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.14313/PAR_215/37
[AWCZ-19009] [data modyf: 24-08-2015 13:21]
[36] Preferowane przez nauczycieli formy i techniki kształcenia i samokształcenia w zakresie ICT ( raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // General and Professional Education .- 2015, no. 1, s. 8--16, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: diagnostic research, education, self-education, teachers IT competence, use of ICT methods, use of ICT tools
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19074] [data modyf: 28-07-2015 12:54]
[37] Hierarchia ważności działań nauczycieli w wybranych obszarach ICT (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2015, nr 1, s. 103--116, ISSN: 1507-6563, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ICT methods and tools using, badania diagnostyczno-korelacyjne, diagnostic - correlation research, information competences of teachers, kompetencje informacyjne nauczycieli, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19102] [data modyf: 24-08-2015 13:15]
[38] IT tool for aiding assessment of safety culture level in an organization / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 795, s. 77--83, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: IT tool, safety climate, safety culture, web application
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.795.77
[AWCZ-19197] [data modyf: 05-08-2015 13:00]
[39] Ergonomic evaluation of physical risk for packing line operators / Andrzej Lasota // Logistics and Transport .- 2015, no. 2, s. 11--19, ISSN: 1734-2015, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: MSDs, ergonomics, risk, transportation OCRA, workload
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19272] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[40] Inhibition of fiber crosswise swelling in two simultaneous anatomic directions for scots pine humidified sapwood / Czesław Częstochowski, Maria Kowal, Grzegorz Dudarski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2015, No. 90, s. 29--33, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: scientific workstation, wood anatomic directions, wood swelling pressure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19363] [data modyf: 05-10-2015 14:20]
[41] Dust explosion hazard in wood processing / Grzegorz Dudarski, Maria Kowal, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2015, No. 90, s. 61--65, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: explosion hazard, occupational safety, wood dust
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19364] [data modyf: 05-10-2015 14:22]
[42] Dynamics examination of selected properties for wood materials varying their humidity / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2015, No. 90, s. 113--118, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: humidity, swelling, water absorption, wood, wood materials
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19365] [data modyf: 05-10-2015 14:25]
[43] ICT - kulturowo wartościowe narzędzie kognitywne (w kontekście konstruktywizmu społeczno-kulturowego) / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja - Technika - Informatyka .- 2015, nr 3, s. 33--41, ISSN: 2080-9069, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: technologia informacyjno-komunikacyjne, teoria poznania rozproszonego, teoria poznania sytuacyjnego, uczenie się
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19367] [data modyf: 27-09-2018 14:34]
[44] Opinie studentów o przedsiębiorczości w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możliwości / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii .- 2015, nr 1, s. 65--88, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: approach, capabilities, capability, conversion factors, czynniki konwersji, entrepreneuship, functioning, funkcjonowanie, koncepcja zorientowana na ludzkie możliwości, przedsiębiorczość, studenci, students
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19495] [data modyf: 05-11-2015 17:24]
[45] Powody niestosowania ICT w praktyce zawodowej - w opinii nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2015, nr 1, s. 103--113, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczno-korelacyjne, diagnostic and correlative research, kompetencje informacyjne nauczycieli, powody niestosowania ICT, reasons for non-use of ICT, teachers' information competences, using of ICT methods and tools, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19496] [data modyf: 05-11-2015 17:48]
[46] Zastosowanie n-wymiarowej macierzy kropkowej do analizy zmienności genetycznej roślin / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska // Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin .- 2015, nr 276, s. 69--83, ISSN: 0373-7837, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: genetic variation, n-dimensional dot-matrix, n-wymiarowa macierz kropkowa, statistical evaluation of alignments, statystyczna ocena przyrównań, transition, transversion, transwersja, tranzycja, zmienność genetyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19518] [data modyf: 16-11-2015 18:14]
[47] Wear of high speed steel duplex coated blades after planing dry wood / Bolesław Porankiewicz(*), Ireneusz Idzikowski // Inżynieria Materiałowa .- 2015, nr 1, s. 42--46, ISSN: 0208-6247,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.15199/28.2015.1.9
[AWCZ-19575] [data modyf: 04-12-2015 10:35]
[48] An attempt to evaluate accuracy of diameter of shallow blind holes drilled in solid wood / Bolesław Porankiewicz(*) // Computational Methods in Science and Technology .- 2015, Vol. 21, no. 1, s. 29--43, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dispersion of holes diameter, drill bit, drilling machine, drilling parameters, hole diameter shift, solid wood
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2015.21.01.004
[AWCZ-19576] [data modyf: 04-12-2015 11:00]
[49] Kaizen jako skuteczna metoda wspomagająca efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem / Izabela Gabryelewicz, Piotr Gawłowicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Problemy Profesjologii .- 2015, nr 2, s. 139--148, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Kaizen, innovation, innowacja, management, zarządzanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19702] [data modyf: 15-01-2016 13:54]
[50] System pomiarowy i regulacji przepływu powietrza w zmiennych warunkach pracy pneumatycznej instalacji odciągowej / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki // TTS Technika Transportu Szynowego .- 2015, nr 12, s. 49--53, ISSN: 1232-3829, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19880] [data modyf: 02-03-2016 12:23]
[51] Studenci z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Studia Oeconomica Posnaniensia .- 2015, vol. 3, no. 10, s. 113--130, ISSN: 2300-5254, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: disability, niepełnosprawność, student, support, uczelnia, university, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20026] [data modyf: 04-05-2016 10:38]
[52] Studenci z niepełnosprawnościami - dla siebie, dla innych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Studia Oeconomica Posnaniensia .- 2015, vol. 3, no. 10, s. 131--148, ISSN: 2300-5254, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aktywność społeczna, college, disability, niepełnosprawność, social activity, student, suport, szkola wyższa, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20027] [data modyf: 04-05-2016 10:40]
[53] Internet vecí, internet všetkého / Ján Pavlovkin, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Technika a Vzdelávanie .- 2015, R. 4, č. 1, s. 38--41, ISSN: 1338-9742, , eISSN: 1339-9888, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: communication, internet of everything, internet of things, sensor, smart device
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19302] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[54] Zmęczenie kierowców furgonów w firmach kurierskich / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // Logistyka .- 2015, nr 3, s. 5704--5708, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: courier company, drivers, fatigue, firma kurierska, kierowcy, questionnaire, zmęczenie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19273] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[55] Cechy determinujące jakość użytkową serwisu internetowego przeznaczonego dla klientów transportu publicznego / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota // Logistyka .- 2015, nr 3, s. 5670--5673, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Webpage, jakość użytkowa, public transport, serwis WWW, transport publiczny, usability
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19274] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[56] Analiza rozmieszczenia elementów informacyjnych i sterowniczych w kabinach wybranych modeli tramwajów / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota // Logistyka .- 2015, nr 4, s. 3628--3638, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: control panel, panel sterowania, tram, tramwaje
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19419] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[57] Zmęczenie kierowców samochodów ciężarowych w firmach kurierskich / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // Logistyka .- 2015, nr 4, s. 4422--4428, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: courier company, drivers, fatigue, firma kurierska, kierowcy, zmęczenie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19420] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[58] Koncepcja aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Część 1. Zastosowane narzędzia i technologie / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Logistyka .- 2015, nr 5, s. 847--850, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19551] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[59] Koncepcja aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Część 2. Interfejs użytkownika / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Logistyka .- 2015, nr 5, s. 851--856, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19552] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[60] Bezpieczeństwo i ergonomia pracy na stanowiskach operatorów maszyn w górnictwie odkrywkowym / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota // Logistyka .- 2015, nr 5, s. 933--939, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19561] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[61] Ergonomiczna ocena pozycji przy pracy w procesie cięcia i pakowania materiałów termoizolacyjnych / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // Logistyka .- 2015, nr 5, s. 1059--1065, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19562] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[62] Ergonomiczna analiza pozycji przy pracy w zakładzie produkującym długopisy / Andrzej Lasota // Logistyka .- 2015, nr 6, s. 213--217, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19689] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[63] Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongfesu Profesjologicznego - PROFERG 2015 / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska // Problemy Profesjologii .- 2015, nr 2, s. 189--191, ISSN: 1895-197X,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19704] [data modyf: 07-03-2017 15:09]
[64] III Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny "Profesjologia i ergonomia w kontekście nauk o pracy" PROFERG 2015, Zielona Góra, 22-23.06.2015 / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska // Szkoła - Zawód - Praca .- 2015, nr 9, s. 143--146, ISSN: 2082-6087,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20318] [data modyf: 02-09-2016 08:47]
[65] Schoolbag weight carriage by primary school pupils / Andrzej Lasota // Work : a Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation .- 2014, Vol. 48, no. 1, s. 21--26, ISSN: 1051-9815, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: backpack weight, children, load carriage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3233/WOR-131614         Cytowania wg Scopus: 4 [15-07-2019]
[AWCZ-17779] [data modyf: 07-09-2018 11:21]
[66] Identification of protein family representatives / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska // Current Bioinformatics .- 2014, Vol. 9, no. 4, s. 414--425, ISSN: 1574-8936,
Słowa kluczowe: amino-acid level, cryptic mutations, multiple alignment, one-point mutation, protein similarity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2174/1574893609666140516010304         Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[AWCZ-18359] [data modyf: 20-08-2015 14:07]
[67] Cutting forces by Oak and Douglas fir Machining / Bolesław Porankiewicz(*), Giacomo Goli // Maderas : Ciencia y Tecnologia .- 2014, Vol. 16, no. 2, s. 199--216, ISSN: 0717-3644, , eISSN: 0718-221X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cutting force, grain orientation, multi-factor non-linear dependencies, routing
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 6 [15-07-2019]
[AWCZ-19567] [data modyf: 03-12-2015 17:53]
[68] Niepełnosprawność w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możliwości / Maria Agnieszka Paszkowicz // Prakseologia .- 2014, nr 156, s. 205--224, ISSN: 0079-4872, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: capability approach, disability, health
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18832] [data modyf: 20-08-2015 14:31]
[69] A REBA-based analysis of packers workload: a case study / Andrzej Lasota // LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics .- 2014, Vol. 10, no. 1, s. 87--95, ISSN: 1895-2038, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: MSD's, MSDs, REBA, ergonomia, ergonomics, metoda REBA, obciążenie pracą, risk, ryzyko, workload
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18258] [data modyf: 20-08-2015 14:49]
[70] Innovative safety system of work of wood cutting electric table saw, based on the measurement of current consumption / Marek Rybakowski, Paweł Bachman // Advanced Materials Research [online] .- 2014, Vol. 1001, s. 421--425, ISSN: 1662-8985, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: circulat table saw, fire risk, safety in the work process, safety system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1001.421         Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[AWCZ-18330] [data modyf: 03-09-2015 09:52]
[71] The granularity of dust particles when sanding wood and wood-based materials / Alena Očkajová, Ján Stebila, Marek Rybakowski, Tomasz Rogoziński, L'uboš Krišt'ák, Jana L'uptáková // Advanced Materials Research [online] .- 2014, Vol. 1001, s. 432--437, ISSN: 1662-8985, : bibliogr.
Słowa kluczowe: granularity, reduction of dust, sanding of wood and wood-based materials, types of sanders, wood dust
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1001.432         Cytowania wg Scopus: 12 [15-07-2019]
[AWCZ-18348] [data modyf: 03-09-2015 11:54]
[72] Analysis of packers' workload on the packing line - a case study / Andrzej Lasota // LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics .- 2014, Vol. 10, no. 4, s. 383--392, ISSN: 1895-2038, : bibliogr.rys.tab.summ. www.logforum.net .- [dostęp 02.10.2014]
Słowa kluczowe: MSD's, OWAS, ergonomia, ergonomics, obciążenie pracą, risk, ryzyko, workload
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18407] [data modyf: 20-08-2015 12:27]
[73] Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja - Technika - Informatyka .- 2014, nr 5, cz. 2, s. 238--244, ISSN: 2080-9069, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ICT (Information and Communications Technology), ICT aided learning, connectivism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18537] [data modyf: 21-08-2015 09:53]
[74] Technical and economisc aspects of biomass co-firing in coal-fired boilers / Maciej Dzikuć, Krzysztof Łasiński // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2014, Vol. 19, no. 4, s. 849--855, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: biomass, co-firing, coal, economy, energy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/ijame-2014-0060
[AWCZ-18556] [data modyf: 20-08-2015 12:50]
[75] Cechy ergonomiczne elementów sterowniczych autobusów miejskich w kontekście bezpieczeństwa / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota // Logistyka .- 2014, nr 5, s. 584--590, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18613] [data modyf: 24-09-2015 09:26]
[76] Ryzyko i obciążenie statyczne operatorów wiertarek stołowych / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // Logistyka .- 2014, nr 5, s. 904--909, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18614] [data modyf: 24-09-2015 09:26]
[77] The controllability and behavior analysis of piezoelectric bending actuator assembly / Michal Kašpárek, Piotr Owczarek, Paweł Bachman // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska .- 2014, nr 3, s. 73--74, ISSN: 2083-0157, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control system, controllability, piezoelectric actuators, pozycjonowanie, siłowniki piezoelektryczne, sterowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)    DOI: 10.5604/20830157.1121387
[AWCZ-18636] [data modyf: 20-08-2015 14:08]
[78] Mutual interaction in the areas of work and disability / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Problemy Profesjologii .- 2014, nr 1, s. 53--65, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18675] [data modyf: 04-09-2015 13:00]
[79] Systemy zabezpieczeń w urządzeniach przemysłu papierniczego / Maria Kowal, Krystian Stadler // Przegląd Papierniczy .- 2014, nr 12, s. 753--756, ISSN: 0033-2291, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18722] [data modyf: 21-07-2015 10:11]
[80] Working postures of operators in the pipe production process - a case study / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 14417--14423, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18731] [data modyf: 24-09-2015 09:28]
[81] Kanały dystrybucji produktów BHP / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 14207--14215, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18732] [data modyf: 24-09-2015 09:28]
[82] The model of the continuum of teachers' learning environment a cloud or a silo? / Eunika Baron-Polańczyk // The New Educational Review .- 2014, Vol. 38, no. 4, s. 177--188, ISSN: 1732-6729, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: ICT, cloud-silo, learning environment model, teachers' information literacy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18819] [data modyf: 20-08-2015 14:38]
[83] Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym / Aneta Klementowska // Przegląd Pedagogiczny .- 2014, nr 2, s. 98--107, ISSN: 1897-6557, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Kluby Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biura Pracy, Młodzieżowe Centra Kariery, Ochotnicze Hufce Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego, Punkty Pośrednictwa Pracy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19230] [data modyf: 31-08-2015 10:02]
[84] Motywy stosowania ICT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienia z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // Przegląd Pedagogiczny .- 2014, nr 2, s. 179--200, ISSN: 1897-6557, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: badanie diagnostyczno-korelacyjne, kompetencje informacyjne nauczycieli, motywy stosowania iCT, pedagogika medialna, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19231] [data modyf: 31-08-2015 10:02]
[85] Application of FMEA to assessing the quality of measurement modules / Krzysztof Łasiński // Vibroengineering Procedia .- 2014, Vol. 3, s. 33--38, ISSN: 2345-0533, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CCD camera, FMEA method, control system, quality control, quality features, vibration
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[AWCZ-22079] [data modyf: 19-01-2018 11:25]
[86] The use of Barkhausen noise map for evaluation of circular saw blades for wood / Bolesław Porankiewicz, Jari Parantainen, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Karolina Ostrowska // Holztechnologie .- 2014, Vol. 55, no. 1, s. 22--26, ISSN: 0018-3881, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Barkhausen noise map, circular saw blade, natural frequencies, residual stresses, vibration modes
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17896] [data modyf: 21-08-2015 09:15]
[87] The use of Barkhausen noise map for evaluation of low quality circular saw blades for wood / Bolesław Porankiewicz(*), Jari Parantainen, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Ireneusz Idzikowski, Karolina Ostrowska // Holztechnologie .- 2014, Vol. 55, no. 2, s. 27--32, ISSN: 0018-3881, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Barkhausen noise map, circular saw blade, natural frequencies, residual stresses, vibration modes
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18231] [data modyf: 07-03-2017 15:40]
[88] Impact of Oak wood egeing on the heat release rate and the yield of carbon monoxide during fire / Martin Zachar, Andrea Majlingová, Jozef Martinka, Qiang Xu, Karol Balog, Janka Dibdiaková, Pavel Poledńák, Marek Rybakowski // European Journal of Environmental and Safety Sciences .- 2014, Vol. 2, no. 1, s. 1--4, ISSN: 0301-2115, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cone calorimeter, Fire risk, Heat release rate, Oak wood, Wood ageing, Yield of carbon monoxide
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18349] [data modyf: 03-09-2015 11:55]
[89] Research and analysis of noise emitted by vehicles according to the type of surface roads and driving speed / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Edward Kowal // European Journal of Environmental and Safety Sciences .- 2014, Vol. 2, iss. 2, s. 71--78, ISSN: 0301-2115, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: motor vehicles, noise, road surface, survey, work and life safety
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18790] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[90] Motives of ICT use in teachers' professional practice (research report) / Eunika Baron-Polańczyk // Technika a Vzdelávanie .- 2014, R. 3, č. 2, s. 56--58, ISSN: 1338-9742, , eISSN: 1339-9888, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: diagnostic and correlative research, reasons for use of ICT, teachers' IT competence, use of ICT methods and tools
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19514] [data modyf: 13-11-2015 17:12]
[91] Teachers' information competence and use of ICT methods and tools - research report / Eunika Baron-Polańczyk // The New Educational Review .- 2013, Vol. 32, no. 2, s. 324--334, ISSN: 1732-6729, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: diagnostic and correlative research, teachers' information competence, use of ICT methods and tools
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[AWCZ-17460] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[92] Specific heat of segmented Heisenberg quantum spin chains in (Yb1-xLux,)4As3 / Ryszard Matysiak, P. Gegenwart, A. Ochiai, M. Antkowiak, G. Kamieniarz, F. Steglich // Physical Review B .- 2013, Vol. 88, s. 1--6, ISSN: 1098-0121, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevB.88.224414         Cytowania wg Scopus: 2 [15-07-2019]
[AWCZ-18006] [data modyf: 02-09-2015 13:53]
[93] Cam_gate system in product quality control, optimal selection of inspecting-sorting automatic machines / Krzysztof Łasiński // Solid State Phenomena .- 2013, Vol. 198, s. 445--450, ISSN: 1012-0394, : rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17075] [data modyf: 30-03-2017 12:28]
[94] Improving the energy efficiency of pneumatic extraction systems by automating the process of air flow rate adjustment / Waldemar Uździcki, Remigiusz Aksentowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Ján Pavlovkin // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 417--421, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: air flow velocity, energy efficiency, feedback, pneumatic hood installation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17198] [data modyf: 24-09-2015 09:42]
[95] Zmniejszenie pętli histerezy w hamulcu magnetoreologicznym poprzez odpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych magnetowodu / Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 422--425, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetoreologiczna, hamulce magnetoreologiczne, histereza, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17199] [data modyf: 24-09-2015 09:42]
[96] Sterowanie admitancyjne i impedancyjne w układzie napęd elektrohydrauliczny - dżojstik haptic / Andrzej Milecki, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 456--460, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetoreologiczna, haptic, modelowanie, serwonapędy elektrohydrauliczne, sterowanie admitancyjne i impedancyjne, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17200] [data modyf: 24-09-2015 09:42]
[97] Budowa i przykładowe zastosowanie stanowiska pomiaru i rejestracji prądów i napięć w instalacjach trójfazowych / Waldemar Uździcki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Remigiusz Aksentowicz // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 525--529, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: moc, napięcie, pomiary, prąd, rejestracja, sieć trójfazowa, siła skrawania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17201] [data modyf: 24-09-2015 09:43]
[98] Measuring stand for research of circular saws' natural frequencies and vibration modes / Bolesław Porankiewicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 530--533, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Chladni figures, circular saw, saw based natural frequencies, vibration modes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17202] [data modyf: 24-09-2015 09:43]
[99] Measurement and analysis of pressure forces on pedals at driver's workplace / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Ján Pavlovkin // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 534--537, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: measurement pressure forces on pedals in a car
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17203] [data modyf: 24-09-2015 09:43]
[100] Stand for research of wood swelling pressure in two axes simultaneously / Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 538--539, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: measuring wood swelling pressure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17204] [data modyf: 24-09-2015 09:44]
[101] Efficiency rating of vision in terms of prevention of road accidents at work / Ivana Turekova, Marek Rybakowski, Zuzana Szabova, Grzegorz Dudarski // Advanced Materials Research [online] .- 2013, Vols. 734-737, s. 1613--1616, ISSN: 1662-8985, : bibliogr.rys.summ. .- ISSN 1662-8985
Słowa kluczowe: assessment, driver's safety at work, visual perception
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.734-737.1613         Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[AWCZ-17307] [data modyf: 28-07-2015 12:32]
[102] Subiektywna ocena ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego / Edward Kowal, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski // Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka .- 2013, nr 5, s. 15--18, ISSN: 0137-7043, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17389] [data modyf: 20-08-2015 08:44]
[103] Czynniki różnicujące kompetencje informacyjne nauczycieli oraz wykorzystywanie metod i narzędzi ICT (doniesienie z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2013, nr 1, s. 129--145, ISSN: 1507-6563, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczno-korelacyjne, diagnostic and correlative research, kompetencje informacyjne nauczycieli, teachers' information competences, using ICT methods and tools, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17484] [data modyf: 20-08-2015 09:42]
[104] Assessment of the fire risk and thermal resistance of tyres / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Alena Očkajová, Ján Stebila // Advanced Materials Research [online] .- 2013, Vols. 805-806, s. 1771--1774, ISSN: 1662-8985, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: burning of tyres, combustion products of tyres, fire characteristics of tyres, fire risk of tyres, thermal degradation of tyres, thermogravimetric analysis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.805-806.1771         Cytowania wg Scopus: 2 [15-07-2019]
[AWCZ-17567] [data modyf: 20-08-2015 09:49]
[105] Problematyka bezpieczeństwa pracy w zakładach papierniczych / Krystian Stadler, Maria Kowal // Przegląd Papierniczy .- 2013, nr 9, s. 489--492, ISSN: 0033-2291, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17573] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[106] Profesjologia w kontekście nauk o pracy. Problemy teorii i praktyki / Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2013, nr 1, s. 13--16, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17676] [data modyf: 20-08-2015 09:45]
[107] Infrastruktura teleinformatyczna jako czynnik warunkujący stosowanie ICT w pracy nauczycieli (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2013, nr 1, s. 133--147, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17677] [data modyf: 20-08-2015 09:45]
[108] Packer's workload assessment, using the OWAS method / Andrzej Lasota // Logistics and Transport .- 2013, no. 2, s. 25--32, ISSN: 1734-2015, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: EN, Ergonomics, MSDs, OWAS, Risk, Workload
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17768] [data modyf: 20-08-2015 11:56]
[109] Analiza obciążenia pracą metodą OWAS / Andrzej Lasota // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2013, nr 3, s. 35--39, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: MSDs, OWAS, ergonomics, risk, workload
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17834] [data modyf: 20-08-2015 11:59]
[110] Nowatorski system zabezpieczeń urządzeń przemysłowych w zakładzie przemysłu papierniczego / Maria Kowal, Krystian Stadler // Przegląd Papierniczy .- 2013, nr 12, s. 677--678, ISSN: 0033-2291, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17850] [data modyf: 20-08-2015 12:20]
[111] Rodzaje i przyczyny urazów występujących podczas wypadków przy pracy w przemyśle papierniczym / Maria Kowal, Krystian Stadler // Przegląd Papierniczy .- 2013, nr 11, s. 615--617, ISSN: 0033-2291, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17851] [data modyf: 20-08-2015 12:20]
[112] Instytucje środowiska lokalnego wspierające działania w zakresie wyboru drogi edukacyjno-zawodowej / Aneta Klementowska // Problemy Profesjologii .- 2013, nr 1, s. 73--88, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17900] [data modyf: 20-08-2015 12:17]
[113] The impact of beech lumber open air storage on kiln drying. Part I / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2013, No. 83, s. 63--65, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: beech timber drying, drying chamber, natural drying
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19374] [data modyf: 06-10-2015 09:44]
[114] The impact of beech lumber open air storage on kiln drying. Part II / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2013, No. 83, s. 66--72, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: kiln drying, lumber beech, moisture content
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19375] [data modyf: 06-10-2015 09:46]
[115] The impact of beech lumber open air storage on kiln drying. Part III / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2013, No. 83, s. 73--77, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: savings, storage, timber beech
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19376] [data modyf: 06-10-2015 09:48]
[116] Analysis of noise emission in wood bucking / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2013, No. 83, s. 78--81, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: noise, wood bucking
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19378] [data modyf: 06-10-2015 10:01]
[117] Selected disease fundamentals based on the unified cell bioenergetics / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska // Journal of Investigational Biochemistry .- 2013, Vol. 2, no. 2, s. 93--100, ISSN: 2146-8338, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5455/jib.20130227041230
[AWCZ-17396] [data modyf: 28-11-2018 10:20]
[118] The project of an inspecting - sorting automatic machine for pharmaceutical glass packaging / Krzysztof Łasiński // Journal of Measurements in Engineering .- 2013, Vol. 11, no. 3, s. 148--154, ISSN: 2335-2124, , eISSN: 2424-4635, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CCD camera, control system, pharmaceutical glass packaging, quality control of pharmaceutical vials, quality features
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17500] [data modyf: 14-03-2017 11:36]
[119] International research project "ICT in Educational Design - Processes, Materials, Resources" (results of first stage) / Eunika Baron-Polańczyk // Technika a Vzdelávanie .- 2013, Vol. 2, no. 2, s. 100--102, ISSN: 1338-9742, , eISSN: 1339-9888, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: computer-aided education, creative didactic activity, design process, designing didactic processes, materials and resources, research project
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17982] [data modyf: 07-03-2017 17:08]
[120] Realizacja prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami w świetle Karty Praw Osób Niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania .- 2013, nr 3, s. 137--160, ISSN: 2084-7734, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, chroniony rynek pracy, competitive labour market, law to work, osoby z niepełnosprawnościami, otwarty rynek pracy, people with disabilities, prawo do pracy, sheltered labour market, the Charter of Rights of Disabled People
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17524] [data modyf: 07-03-2017 17:24]
[121] A novel method of sequence similarity evaluation in n-dimensional sequence space / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska // Current Bioinformatics .- 2012, Vol. 7, no 3, s. 295--303, ISSN: 1574-8936,
Słowa kluczowe: Dot-Matrix, Genetic semihomology, N-dimensional Sequence Space, dotPicker program, identity, identity fragments, multiple alignment, protein homology, sequence similarity, variability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2174/157489312802460749         Cytowania wg Scopus: 3 [15-07-2019]
[AWCZ-16589] [data modyf: 28-11-2018 11:21]
[122] Dwuosiowy dżojstik dotykowy HapticUZ 2-DOF/DC / Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 495--498 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control, haptic device, sterowanie, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16398] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[123] Badanie wpływu procesu rozmagnesowywania na pętlę histerezy obrotowego hamulca magnetoreologicznego / Andrzej Milecki, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 499--503 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: demagnetizing, ferromagnetic, ferromagnetyki, haptic devices, histereza magnetyczna, magnetic hysteresis, obrotowy hamulec magnetoreologiczny, rotary magnetorheological brake, rozmagnesowywanie, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16399] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[124] Dobór konstrukcji urządzeń haptic w zależności od wielkości i rodzaju sił występujących w sterowanym układzie / Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 504--508 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: design, dżojstiki dotykowe, haptic joystic, haptic technology, projektowanie, technologia haptic, universal structure of haptic joystick, uniwersalna struktura dżojstika dotykowego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16400] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[125] Haptyczny interfejs asystujący z cieczą MR / Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 509--513 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetereologiczna, control, force feedback, haptic device, magnetorheological fluid, siłowe sprzężenie zwrotne, sterowanie, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16401] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[126] Badania symulacyjne odtwarzania sygnału w bezprzewodowym układzie sterowania napędem elektrohydraulicznym z dżojstikiem haptic / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Andrzej Milecki // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 514--518 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: estymacja sygnału, servo drive, serwonapęd, signal estimation, sterowanie bezprzewodowe, wireless control
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16402] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[127] Sterowanie aktywnym dżojstikiem dotykowym Haptic UZ 1-DOF/DC / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Andrzej Milecki // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 519--522 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control, dżojstik, haptic, haptic devices, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16403] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[128] International Research Project "ICT in educational design - processes, materials, resources" / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2012, nr 3, s. 117---131, ISSN: 1507-6563, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: computer-aided education, creative didactic, designing didactic processes, designing process, komputerowe wspomaganie kształcenia, materials and resources, proces projektowania, projekt badawczy, projektowanie procesów, materiałów i zasobów dydaktycznych, research project, twórcza działalność dydaktyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16695] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[129] Modern methods of quality control measurements by means of CCD cameras - a model selection / Krzysztof Łasiński // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2012, Vol. 17, no 3, s. 899--906, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CCD camera, control system, cost model of an enterprises, quality features, quality related selection of parameters, selection algorithms, simulation stand
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16735] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[130] Quality control station design for glassware / Krzysztof Łasiński // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2012, Vol. 17, no 4, s. 1395--1402, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CCD camera, control system, quality control of glassware, quality features
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16841] [data modyf: 27-12-2012 13:51]
[131] The effect of gas nitriding on wear of drill bits during particle board drilling / Bolesław Porankiewicz, Leszek Małdziński, Grzegorz Wieloch // Computational Methods in Science and Technology .- 2012, Vol. 18, no 2, s. 103--109, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: boring, drill bit diameter recession, hole edge swelling, nitrided coating kayer, particle board, side edges recession, spiral drill bit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16872] [data modyf: 08-01-2013 12:12]
[132] Zagrożenie stresem zawodowym w środowisku pracy opiekuna w zakładach opiekuńczych / Aneta Klementowska, Izabella Kęsy, Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii: półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka .- 2012, nr 2, s. 163--173, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17280] [data modyf: 15-05-2013 13:07]
[133] Image of wear of tools from cemented carbide during milling of glued wood elements / Grzegorz Wieloch, Zhivko Gochev, Bolesław Porankiewicz // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2012, No. 80, s. 173--177, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: extension corrosion mozaic, planning, tools
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19379] [data modyf: 06-10-2015 10:04]
[134] Podsúdenie účinnosti hydrogenuhličitanu draselného na zvýšenie termickej odolnosti celulózy prostredníctvom termogravimetrickej analýzy / Jozef Martinka, Tomaš Chrebet, Karol Balog, Ivan Hrušovsky, Marek Rybakowski // Delta : vedecko-odborny časopis .- 2012, R. 6, č. 12, s. 12--16 : bibliogr.rys.summ. .- Technicki univerzity vo Zvolene ; ISSN 1337-0863
Słowa kluczowe: effect assessment, flame retardant, flame retardants, materials assessment, potassium bicarbonate, thermal resistance of polymer materials, thermogravimetry (TG)
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17308] [data modyf: 29-05-2013 12:53]
[135] Planning the effects of instruction at postgraduate technology and it teachers' training studies / Eunika Baron-Polańczyk // Media4u Magazine .- 2012, R. 9, no X1, s. 66-70, ISSN: 1214-9187, : bibliogr.rys.tab.summ. http://www.media4u.cz/mmx12012.pdf .- [dostęp: 06.09.2012]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16601] [data modyf: 06-08-2015 12:40]
[136] Poradnictwo zawodowe w gimnazjum w świetle wybranych regulacji prawnych / Aneta Klementowska // Szkoła - Zawód - Praca .- 2012, nr 3, s. 71--82, ISSN: 2082-6087, : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16970] [data modyf: 24-01-2013 14:02]
[137] Main and normal cutting forces by machining wood of Pinus sylvestris / Bolesław Porankiewicz, Bengt Axelsson, Anders Grönlund, Birger Marklund // BioResources [online] .- 2011, no 4, s. 3687--3713, ISSN: 1930-2126, : rys.tab.wykr.summ. .- http://www.ncsu.edu/bioresources/ [dostęp: 22.08.2011]
Słowa kluczowe: Scotch pine, circular sawing, main cutting force, multi-factor non-linear statistical dependencies, normal cutting force, wood
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)        Cytowania wg Scopus: 20 [15-07-2019]
[AWCZ-15809] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[138] Zastosowanie liniowego dżojstika dotykowego do sterowania napędem elektrohydraulicznym / Andrzej Milecki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2011, nr 2, s. 744--753 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15612] [data modyf: 15-04-2011 09:35]
[139] Wykorzystanie laserowego czujnika odległości do estymacji siły w układzie sterowania napędem elektrohydraulicznym dżojstikiem dotykowym / Andrzej Milecki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2011, nr 2, s. 754--760 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15613] [data modyf: 15-04-2011 09:56]
[140] Sterowanie dwuosiowym podnośnikiem elektrohydraulicznym przy pomocy dżojstika dotykowego z cieczą MR / Andrzej Milecki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2011, nr 2, s. 735--743 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15627] [data modyf: 20-04-2011 09:14]
[141] Standaryzacja kompetencji informacyjnych - definiowanie i kreowanie aktywności zawodowej nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2011, nr 1, s. 95--107, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15945] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[142] Kompetencje pracownicze zasobów ludzkich / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii .- 2011, nr 1, s. 135--152, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15947] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[143] Employees' competencies in the opinion of employers in Lubuskie Region / Maria Agnieszka Paszkowicz // Management .- 2011, Vol. 15, no 2, s. 119--131, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16161] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[144] Otwarte zasoby narzędziem wspierającym kreatywność edukacyjnych działań / Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2011, nr 2, s. 31--43, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16314] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[145] Założenia szkolnego poradnictwa zawodowego w Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwiązań polskich / Aneta Klementowska // Problemy Profesjologii .- 2011, nr 2, s. 47--56, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16315] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[146] Deskrypcja określeń w teorii i praktyce kultury i bezpieczeństwa pracy / Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii .- 2011, nr 2, s. 189--198, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16318] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[147] ICT w neoliberalnym środowisku kształcenia / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2011, nr 3, s. 34--43, ISSN: 1507-6563, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cloud computing, continuing education, demographic changes, dług publiczny, edukacja ustawiczna, gospodarka neoliberalna, information and communication technology (ICT), kapitał społeczny, neoliberal economy, portale społecznościowe, przemiany demograficzne, public debt, social capital, social networks, technologia chmury, technologia informacyjno-komunikacyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16321] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[148] Technologická, ergonomická a environmentálna bezpečnost' práce pri používaní traktorov a pol'nohospodárskych strojov v Pol'skej republike / Marek Rybakowski // Bezpečná Práca .- 2011, no 2, s. 16--22 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15642] [data modyf: 28-04-2011 09:54]
[149] Initial tensioning of a circular saw blade for wood machining / Bolesław Porankiewicz, Karolina Ostrowska, Jari Parantainen // Holztechnologie .- 2011, Vol. 52, no 3, s. 11--14, ISSN: 0018-3881, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: circular saw initial tensioning, rolling force, squeeze area, squeeze depth, squeeze width
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15662] [data modyf: 20-05-2011 10:06]
[150] Initial tensioning of a circular saw blade for wood machining. Part 2: The influence of rolling force on the residual stresses / Bolesław Porankiewicz, Jari Parantainen, Karolina Ostrowska // Holztechnologie .- 2011, Vol. 52, no 4, s. 11--16, ISSN: 0018-3881, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Barkhausen noise, FWHM, X-ray diffractometer, circular saw initial tensioning, residual tangential rolling stresses, rolling force
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15808] [data modyf: 22-08-2011 11:43]
[151] Teachers' training for instruction in technical and computer classes / Eunika Baron-Polańczyk // Media4u Magazine .- 2011, R. 8, no X1, s. 62--64, ISSN: 1214-9187, : bibliogr.summ. .- http://www.media4u.cz/mmx12011.pdf [dostęp: 08.07.2011]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15760] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[152] Specific resistance and specific intensity of belt sanding of wood / Bolesław Porankiewicz, Adrián Banski, Grzegorz Wieloch // BioResources [online] .- 2010, Vol. 5, no 3, s. 1626--1660, ISSN: 1930-2126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- http://www.bioresourcesjournal.com/index.php/BioRes/ [dostęp: 25-11-2008]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 8 [15-07-2019]
[AWCZ-14878] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[153] DMRG approach to a molecular-based bimetallic chain containing Re(IV) and Cu(II) ions / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Ryszard Matysiak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński // Acta Physica Polonica A .- 2010, Vol. 118, no 5, s. 975--977, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15302] [data modyf: 07-01-2011 11:45]
[154] Field-dependent specific heat and energy gap in the Yb4As3 compound / Ryszard Matysiak // Acta Physica Polonica A .- 2010, Vol. 118, no 5, s. 969--970, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15368] [data modyf: 25-01-2011 16:38]
[155] Cam_gate system in product quality control / Krzysztof Łasiński // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2010, Vol. 15, no 3, s. 753--759, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14846] [data modyf: 22-06-2010 14:35]
[156] Evolution of quality related notions in the light of quality control tasks / Krzysztof Łasiński // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2010, Vol. 15, no 3, s. 761--764, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14847] [data modyf: 22-06-2010 14:36]
[157] Optimal selection of inspecting-sorting automatic machines / Krzysztof Łasiński // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2010, Vol. 15, no 3, s. 765--769, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14848] [data modyf: 22-06-2010 14:38]
[158] Application of FMEA to quality assessment of selection of inspecting-sorting automatic machines / Krzysztof Łasiński // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2010, Vol. 15, no 3, s. 771--778, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14849] [data modyf: 22-06-2010 14:40]
[159] Preparing upper secondary school graduates to self-education in terms of self-evaluation / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman // Media4u Magazine .- 2010, R. 7, no X1, s. 55--57, ISSN: 1214-9187, : bibliogr.summ. .- http://www.media4u.cz/mvvtp2010.pdf [dostęp: 24.06.2010]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14855] [data modyf: 03-04-2013 14:57]
[160] Wykrywanie kolizji w teleoperatorze z interfejsem dotykowym i systemem wizyjnym / Andrzej Milecki, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2010, nr 2, s. 655--661 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14986] [data modyf: 01-09-2010 14:35]
[161] Kompetencje kierownika projektu według TenStep / Eunika Baron-Polańczyk, Piotr Filipiuk // Problemy Profesjologii .- 2010, nr 1, s. 117--128, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15347] [data modyf: 24-01-2011 15:07]
[162] Orientacja i poradnictwo zawodowe realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne / Aneta Klementowska // Problemy Profesjologii .- 2010, nr 1, s. 141--150, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: orientacja zawodowa, poradnictwo zawodowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15348] [data modyf: 24-01-2011 15:09]
[163] Przemiany procesu przygotowania pracowników do pracy - doświadczenie zielonogórskie / Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2010, nr 2, s. 11--15, ISSN: 1895-197X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15433] [data modyf: 14-02-2011 13:29]
[164] Biegły sądowy i jego profesjonalizm w opiniowaniu wypadków przy pracy / Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii .- 2010, nr 2, s. 43--57, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15434] [data modyf: 14-02-2011 13:33]
[165] Contemporary concepts of household hygienic-sanitary areas / Joanna Majchrzak, Maria Kowal // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2010, No. 70, s. 190--195, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19370] [data modyf: 06-10-2015 09:35]
[166] Selected aspects of kitchen area design / Joanna Majchrzak, Maria Kowal // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2010, No. 70, s. 196--203, ISSN: 1898-5912, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19371] [data modyf: 06-10-2015 09:37]
[167] Rolling deformations and residual stresses of large circular saw body / Bolesław Porankiewicz, Jari Parantainen, Karolina Ostrowska // Engineering .- 2010, Vol. 2, s. 727--732 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: circular saw, rolling pressure, rolling squeeze area, rolling squeeze width
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4236/engineering.2010.29094
[AWCZ-15128] [data modyf: 02-11-2010 11:18]
[168] Efektywność energetyczna instalacji pneumatycznego odwiórowania i odpylania / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki // Przemysł Drzewny .- 2010, nr 11, s. 40--42, ISSN: 0373-9856, : rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15243] [data modyf: 16-12-2010 14:28]
[169] Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pedagogika Pracy. Dyskurs o przyszłości / Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2010, nr 1, s. 209--210, ISSN: 1895-197X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15350] [data modyf: 24-01-2011 15:26]
[170] Field-dependent specific heat of Yb4As3: agreement between a spin-1/2 model and experiment / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz, P. Gegenwart, A. Ochiai // Physical Review B .- 2009, Vol. 79, s. 224413-1--224413-8, ISSN: 1098-0121, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1103/PhysRevB.79.224413         Cytowania wg Scopus: 12 [15-07-2019]
[AWCZ-13926] [data modyf: 29-06-2009 12:15]
[171] Algorytmy sterowania napędem elektrohydraulicznym przy pomocy wahadłowego dżojstika dotykowego z cieczą MR w układzie z siłowym sprzężeniem zwrotnym / Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2009, nr 2, s. 695--702 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13738] [data modyf: 22-04-2009 11:47]
[172] Robot sterowany trzyosiowym dżojstikiem dotykowym z cieczą magnetoreologiczną / Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2009, nr 2, s. 703--709 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13739] [data modyf: 22-04-2009 11:49]
[173] Siłowe sprzężenie zwrotne w hydraulice / Paweł Bachman // Hydraulika i Pneumatyka .- 2009, nr 2, s. 9--11, ISSN: 1505-3954, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13942] [data modyf: 15-07-2009 13:05]
[174] Computer system for managing court expert documents / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska, Dariusz Rupiński // Management .- 2009, Vol. 13, no 1, s. 222--232, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14000] [data modyf: 28-11-2018 10:28]
[175] Edukacja w chmurach - nowe trendy ICT / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2009, nr 2, s. 75--84, ISSN: 1507-6563, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cloud computing idea, continuing education, edukacja ustawiczna, idea "cloud computing", information and communication technology (ICT), technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14134] [data modyf: 06-11-2009 11:18]
[176] Modele zdolności do zatrudnienia / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii .- 2009, nr 1, s. 93--107, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14331] [data modyf: 04-01-2010 14:08]
[177] Edukacja w silosach - zagrożenie rozwoju ogólnego i zawodowego / Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2009, nr 1, s. 109--118, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14332] [data modyf: 04-01-2010 14:10]
[178] The Effect of Human's association with danger on changes of perceiving on safety / Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii .- 2009, nr 1, s. 133--139, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14333] [data modyf: 04-01-2010 14:16]
[179] Construction of a model for the selection of inspecting-sorting automatic machine / Krzysztof Łasiński // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2009, Vol. 14, no 4, s. 1175--1179, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14407] [data modyf: 21-01-2010 10:22]
[180] Kształtowanie pożądanych postaw wobec bezpieczeństwa pracy / Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii .- 2009, nr 2, s. 79--84, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14504] [data modyf: 26-02-2010 13:53]
[181] Applications of magnetorheological brakes in manual control of lifting devices and manipulators / Marcin Chciuk, Andrzej Milecki, Adam Myszkowski // Journal of Physics : Conference Series .- 2009, Vol. 149, s. [4], ISSN: 1742-6588, , eISSN: 1742-6596, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1088/1742-6596/149/1/012042
[AWCZ-13638] [data modyf: 17-03-2009 12:41]
[182] MR haptic joystick in control of virtual servo drive / Paweł Bachman, Andrzej Milecki // Journal of Physics : Conference Series .- 2009, Vol. 149, s. [4], ISSN: 1742-6588, , eISSN: 1742-6596, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1088/1742-6596/149/1/012034
[AWCZ-13639] [data modyf: 17-03-2009 12:45]
[183] Skaloptym - universal software for optimalization of technical problems / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski // Journal of Technology and Information Education .- 2009, Vol. 1, no 3, s. 139--144 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, genetic algorithm, global solution, optimal design, optimization, optymalizacja, projekt optymalny, rozwiązanie globalne
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14140] [data modyf: 28-11-2018 10:28]
[184] Applications of PSpice program in circuitry investigation and automation circuit simulation = Zastosowanie programu PSpice w badaniu obwodów elektrycznych oraz w symulacji układów automatyki / Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk // Journal of Technology and Information Education .- 2009, Vol. 1, no 3, s. 122--125 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PSpice, edukacja techniczna, simulation, symulacje, technical education
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14159] [data modyf: 19-11-2009 10:27]
[185] Wstępne badania charakterystyki wiórów powstających przy mechanicznej obróbce drewna / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki // Przemysł Drzewny .- 2009, nr 2, s. 33--35, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13634] [data modyf: 10-06-2010 09:36]
[186] Aktualna perspektywa edukacji do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na II etapie edukacji - klasy IV-VI / Marek Rybakowski // Media4u Magazine .- 2009, nr X1, s. 111-113, ISSN: 1214-9187, : bibliogr.summ. .- http://www.media4u.cz/mvvtp2009.pdf [ dostęp w dniu: 19.06.2009 r.]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13915] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[187] Problemy edukacyjno-społeczne rozwoju zawodowego pracowników / Bogusław Pietrulewicz // Kształcenie Zawodowe : Pedagogika i Psychologia : Rocznik Polsko-Ukraiński, Ukraińsko-Polski .- 2009, Vol. 11, s. 35--42 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14480] [data modyf: 18-02-2010 10:15]
[188] Edukacja techniczna i informatyczna w systemie kształcenia - wybrane problemy / Bogusław Pietrulewicz, Eunika Baron-Polańczyk // Kształcenie Zawodowe : Pedagogika i Psychologia : Rocznik Polsko-Ukraiński, Ukraińsko-Polski .- 2009, Vol. 11, s. 141--151 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14481] [data modyf: 18-02-2010 10:23]
[189] Seminarium naukowe : Wsparcie niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy - Zielona Góra 2009 / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii .- 2009, nr 1, s. 209--210, ISSN: 1895-197X, .- [komunikat]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14334] [data modyf: 01-02-2011 12:32]
[190] Drill wear during the boring of particle board: a multi-factor analysis including effects of mineral contaminants / Bolesław Porankiewicz, Grzegorz Wieloch // BioResources [online] .- 2008, Vol. 3, no 2, s. 425--436, ISSN: 1930-2126, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- http://www.bioresourcesjournal.com/index.php/BioRes/ [dostęp: 25-11-2008]
Słowa kluczowe: boring, content of hard mineral contamination, cutting path, mohs hardness, particle board, side edges, size of contamination particles, spiral drill
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[AWCZ-13403] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[191] Sanding of Fagus silvatica L. wood perpendicularly to the grains / Bolesław Porankiewicz, Grzegorz Wieloch // BioResources [online] .- 2008, Vol. 3, no 3, s. 684--700, ISSN: 1930-2126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- http://www.bioresourcesjournal.com/index.php/BioRes/ [dostęp: 25-11-2008]
Słowa kluczowe: Fagus silvatica L., disc sanding, sanding intensity, statistical dependencies, surface burn
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[AWCZ-13404] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[192] Cutting force during the turning of wood from black locust / Bolesław Porankiewicz, Andrzej Dolata, Grzegorz Wieloch // BioResources [online] .- 2008, Vol. 3, no 3, s. 745--757, ISSN: 1930-2126, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- http://www.bioresourcesjournal.com/index.php/BioRes/ [dostęp: 25-11-2008]
Słowa kluczowe: black locust, cutting force, turning, wood
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13405] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[193] High speed steel tool wear after wood milling in the presence of high temperature tribochemical reactions / Bolesław Porankiewicz, Piotr Iskra, Karol Jóźwiak, Chiaki Tanaka, Wojciech Zborowski // BioResources [online] .- 2008, Vol. 3, no 3, s. 838--858, ISSN: 1930-2126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- http://www.bioresourcesjournal.com/index.php/BioRes/ [dostęp: 25-11-2008]
Słowa kluczowe: cutting edge recession, high speed steel, high temperature tribochemical reactions, milling, wood
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13406] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[194] Theoretical method for prediction of the cutting edge recession during milling wood and secondary wood products / Bolesław Porankiewicz // BioResources [online] .- 2008, Vol. 3, no 4, s. 1103--1117, ISSN: 1930-2126, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- http://www.bioresourcesjournal.com/index.php/BioRes/ [dostęp: 25-11-2008]
Słowa kluczowe: cutting edge recession theoretical simulation, milling, secondary wood products, wood
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [15-07-2019]
[AWCZ-13407] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[195] Factors differentiating the information and communication technology competences and teachers' activities concerning the design and application of multimedia teaching materials - research report / Eunika Baron-Polańczyk // The New Educational Review .- 2008, Vol. 16, s. 21--34, ISSN: 1732-6729, : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: ICT teacher competences, multimedia teaching materials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[AWCZ-13494] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[196] Zastosowanie dżojstika dotykowego z cieczą magnetoreologiczną do sterowania wirtualnego modelu napędu hydraulicznego / Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2008, nr 2, s. 729--736 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12916] [data modyf: 03-04-2008 13:34]
[197] Sterowanie ramieniem robota za pomocą wieloosiowego dżojstika dotykowego z cieczą magnetoreologiczną i siłowym sprzężeniem zwrotnym / Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2008, nr 2, s. 737--744 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12917] [data modyf: 03-04-2008 13:36]
[198] Wykorzystanie trzyosiowego dżojstika dotykowego z cieczą magnetoreologiczną i siłowym sprzężeniem zwrotnym do sterowania ramionami robota / Marcin Chciuk, Adam Myszkowski // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2008, Vol. 28, nr 4, s. 34--42, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetoreologiczna, dżojstik dotykowy, obrotowy hamulec magnetoreologiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13454] [data modyf: 16-12-2008 11:11]
[199] Kompetencje pracownicze w zarządzaniu organizacją / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2008, nr 2, s. 59--63, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13602] [data modyf: 24-02-2009 11:58]
[200] Profesjolog - charakterystyka zawodu : (opracowanie do merytorycznej dyskusji i akceptacji) / Kazimierz M. Czarnecki, Piotr Kowolik, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2008, nr 2, s. 67--70, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13603] [data modyf: 26-02-2010 13:51]
[201] Zdolność do zatrudnienia - stulecie idei. Koncepcje - definicje - wyznaczniki / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii .- 2008, nr 2, s. 71--81, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13604] [data modyf: 24-02-2009 12:19]
[202] Research on the influence of wood moisture content and its anatomic direction on energy absorption of a wood sample under impact test / Maria Kowal, Czesław Częstochowski, Adam Kaźmierczak // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2008, No. 65, s. 224--227, ISSN: 1898-8857, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy absorption, impact tests, moisture content
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19372] [data modyf: 06-10-2015 09:40]
[203] Evaluation of psychomotor fitness of wood exploitation workers / Edward Kowal, Paweł Kaźmierczak // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2008, No. 65, s. 220--223, ISSN: 1898-8857, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: exhaustion, motive abilities
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19377] [data modyf: 06-10-2015 09:58]
[204] Infradźwięki na stanowisku pracy kierowcy autobusu / Dominik Szymczyszyn, Grzegorz Dudarski // Biuletyn Komunikacji Miejskiej .- 2008, nr 99, s. 56--59 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13415] [data modyf: 02-12-2008 09:28]
[205] Bicriteria optimization of cold-formed thin-walled beams with monosymmetrical open cross sections under pure bending / Renata Kasperska, Krzysztof Magnucki, Marian Ostwald // Thin-Walled Structures .- 2007, Vol. 45, no 6, s. 563--572, ISSN: 0263-8231, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cold-formed structures, multicriteria optimization, optimal design, thin-walled beams
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 16 [15-07-2019]
[AWCZ-12296] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[206] Field-dependent specific-heat of the pure and diluted 4f electron system Yb4As3 / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz, P. Gegenwart, H. Aoki, A. Ochiai // Inorganica Chimica Acta .- 2007, Vol. 360, no 13, s. 3955--3958 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Dzyaloshinskii-Moriya interaction, Heisenberg model, numerical simulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12377] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[207] Cutting forces by peripheral cutting of low density wood species / Bolesław Porankiewicz, Julio C. Bermudez E., Chiaki Tanaka // BioResources [online] .- 2007, Vol. 2, no 4, s. 671--681, ISSN: 1930-2126, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- http://www.bioresourcesjournal.com/index.php/BioRes/ [dostęp: 24-11-2008]
Słowa kluczowe: Cordia alliodora, Liriodendron tulipifera, cutting forces, milling, routing, wood
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [15-07-2019]
[AWCZ-13401] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[208] Aktywne programy zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Unii Europejskiej / Maria Agnieszka Paszkowicz // Niepełnosprawność i Rehabilitacja .- 2007, R. 7, nr 1, s. 90--105, ISSN: 1642-1981, : rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[209] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze potrzeb edukacyjnych uczniów - doniesienie z badań / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2007, nr 2, s. 86--94, ISSN: 1507-6563, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: informatics competences, kompetencje informacyjne, multimedia didactic materials, multimedialne materiały dydaktyczne, potrzeby edukacyjne uczniów, students education needs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[210] Kultura profesjonalizmu jako klucz do rozwoju zawodowego i kariery profesjonalnej we współczesnych organizacjach / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2007, nr 1, s. 23--44, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[211] Desygnaty kompetencji zawodowych nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2007, nr 2, s. 85--100, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12862] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[212] Condition of plasticity of oak wood at the rising temperature of wood / Czesław Częstochowski, Maria Kowal // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2007, No. 61, s. 107--109, ISSN: 1898-8857, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: condition of plasticity, limit temperature, misses ellipse, yield point
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19368] [data modyf: 06-10-2015 09:30]
[213] Analysis of temperature decomposition during the process plasticization of oak wood / Czesław Częstochowski, Maria Kowal // Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology .- 2007, No. 61, s. 110--113, ISSN: 1898-8857, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: McLean's solution, heat conductivity, plasticization of wood, temperature decomposition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19369] [data modyf: 06-10-2015 09:33]
[214] Design of cold-formed thin-walled beams with application of an expert system / Renata Kasperska, Marian Ostwald, Dariusz Piotr Mikołajewski // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2007, Vol. 7, no 1, s. 4040019--4040020, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1002/pamm.200700296
[AWCZ-13178] [data modyf: 02-09-2008 12:44]
[215] Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - bariery, ich klasyfikacja i propozycje przełamywania / Maria Agnieszka Paszkowicz // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2007, nr 4, s. 63--123 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12523] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[216] Transfer matrix simulation technique: effectiveness and applicability to the low-dimensional magnetic spin systems / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Journal of Computational and Applied Mathematics .- 2006, Vol. 189, s. 471--480 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Dzyaloshinsky-Moriya interaction, Heisenberg model, effectiveness, low-dimensional magnets, numerical simulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [15-07-2019]
[AWCZ-10763] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[217] Polyoptimal design of sandwich cylindrical panels with the application of an expert system / Renata Kasperska, Marian Ostwald // Engineering Optimization .- 2006, Vol. 38, no 6, s. 739--753
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 4 [15-07-2019]
[AWCZ-11097] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[218] Theoretical simulation of cutting edge wear when milling wood and wood based products / Bolesław Porankiewicz // Wood Science and Technology .- 2006, Vol. 40, no 2, s. 107--117 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1007/s00226-005-0032-y         Cytowania wg Scopus: 7 [15-07-2019]
[AWCZ-13395] [data modyf: 24-11-2008 15:14]
[219] High-speed steel tool wear during wood cutting in the presence of high-temperature corrosion and mineral contamination / Bolesław Porankiewicz, Piotr Iskra, Jakub Sandak, Chiaki Tanaka, Karol Jóźwiak // Wood Science and Technology .- 2006, Vol. 40, no 8, s. 673--682 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1007/s00226-006-0084-7         Cytowania wg Scopus: 14 [15-07-2019]
[AWCZ-13396] [data modyf: 24-11-2008 15:26]
[220] Nowy kwartalnik na polskim rynku wydawniczym / Maria Agnieszka Paszkowicz // Niepełnosprawność i Rehabilitacja .- 2006, R. 6, nr 3, s. 90--92, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11089] [data modyf: 04-03-2008 17:39]
[221] Holistyczny człowiek a potencjał pracy / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 1, s. 51--60, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[222] Problemy projektowania i wykorzystywania multimediów w praktyce zawodowej nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 1, s. 69--95, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11578] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[223] The efficiency of transfer-matrix simulations of supramolecular magnets in the parallel computing environment / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz // Computational Methods in Science and Technology .- 2006, Vol. 12, no 2, s. 139--142, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: message parallel interface, quantum transfer-matrix technique
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11867] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[224] Edukacja techniczna i informatyczna w polskim modelu kształcenia / Eunika Baron-Polańczyk, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 2, s. 19--40, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[225] Przygotowanie szkół ogólnokształcących do realizacji zadań z zakresu orientacji zawodowej / Aneta Klementowska // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 2, s. 171--182, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11875] [data modyf: 12-03-2008 11:55]
[226] Using sliding mode control in control of electro hydraulic servo drive / Paweł Bachman // Hydraulika a Pneumatika .- 2006, no 3-4, s. 36--37, 39 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12165] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[227] Systemy i programy zatrudniania osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2006, nr 1-2, s. 229--259 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10958] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[228] Przełamywanie barier zatrudniania osób z niepełnosprawnościami - podejście brytyjskie / Maria Agnieszka Paszkowicz // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2006, nr 3-4, s. 273--287 : wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11215] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[229] Pomiary parametrów eksploatacyjnych pneumatycznych instalacji wyciągowych / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki // Przemysł Drzewny .- 2006, nr 7-8, s. 38--40, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12177] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[230] Wykorzystanie prezentacji wielomedialnych w dydaktyce szkoły wyższej / Eunika Baron-Polańczyk // Kształcenie Zawodowe : Pedagogika i Psychologia : Rocznik Polsko-Ukraiński, Ukraińsko-Polski .- 2006, Vol. 8, s. 247--259 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14482] [data modyf: 18-02-2010 10:29]
[231] Ogólnopolska konferencja naukowa "Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych", Łódź, 26 października 2006 r. / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 1, s. 207--210, ISSN: 1895-197X, .- informacja
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11581] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[232] Ogólnopolska konferencja naukowa "Praca człowieka w XXI wieku" konteksty - wyzwania - zagrożenia / Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 1, s. 211--213, ISSN: 1895-197X, .- [informacja]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11582] [data modyf: 26-03-2008 13:17]
[233] Konferencja naukowa "Osoby z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników" / Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 2, s. 253--254, ISSN: 1895-197X, .- [infomacja]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11888] [data modyf: 22-05-2017 15:54]
[234] Field-dependent specific heat and magnetization for the S=1/2 antiferromagnetic chain Yb4As3: simulation and experiments / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, P. Gegenwart, H. Aoki, A. Ochiai // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 2005, Vol. 290-291, s. 353--356, ISSN: 0304-8853, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Dzyaloshinskii-Moriya interaction, Heisenberg model, numerical simulaton
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10266] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[235] Tribochemical reactions of steel in cutting edge material during secondary wood products cutting / Bolesław Porankiewicz, Ernie Chamot // Tribology Letters .- 2005, Vol. 19, no 2, s. 73--82 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Quantum Chemistry, Thermal Degradation, cutting edge, milling, secondary wood products, tool materials, tribochemical reactions, wear
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1007/s11249-005-5082-7         Cytowania wg Scopus: 5 [15-07-2019]
[AWCZ-13398] [data modyf: 24-11-2008 15:45]
[236] Factors influencing steel tool wear when milling wood / Bolesław Porankiewicz, Jakub Sandak, Chiaki Tanaka // Wood Science and Technology .- 2005, Vol. 39, no 3, s. 225--234 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1007/s00226-004-0282-0         Cytowania wg Scopus: 22 [15-07-2019]
[AWCZ-13400] [data modyf: 24-11-2008 16:06]
[237] Możliwości zastosowania programów PSpice i VisSim do symulacji układów serwonapędów elektrohydraulicznych / Paweł Bachman // Hydraulika i Pneumatyka .- 2005, nr 1, s. 7--11 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10152] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[238] Multipotencjał człowieka w rozwoju zawodowym / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2005, nr 1, s. 49--68, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-10559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[239] Entrepreneurship and ergonomics in technical-IT education / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // Technical Sciences .- 2005, no 8, s. 305--311 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: education, entrepreneurship, ergonomic preparation, technical-IT education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10590] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[240] Obucenie bezopasnosti doroznogo dvizenija v pol'skoj skole kak faktor adaptacii skol'nikov k ziznedejatel'nosti v sovremennom mire / Marek Rybakowski // Effektivnaja Pedagogika .- 2005, no 1, s. 38--40 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10591] [data modyf: 14-02-2008 17:10]
[241] Podyplomowe kształcenie i doskonalenie zawodowe z bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Marek Rybakowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2005, nr 1, s. 22--27 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10141] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[242] Instrumenty polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych - propozycja do nowego modelu rehabilitacji zawodowej / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2005, nr 1, s. 117--129 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10601] [data modyf: 04-09-2015 13:00]
[243] Twórcze podejście do przełamywania barier na przykładzie wybranej metody heurystycznej / Andrzej Lasota // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2005, nr 2, s. 143--152 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10604] [data modyf: 17-01-2006 11:27]
[244] Potrzeby osób niepełnosprawnych w ich odczuciach subiektywnych / Edward Kowal // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2005, nr 3, s. 5--16 : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10606] [data modyf: 17-01-2006 11:31]
[245] Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych a technika / Maria Agnieszka Paszkowicz // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2005, nr 3, s. 29--41 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10607] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[246] Rynek pracy osób niepełnosprawnych - aktualny stan i stosowane formy pomocy w województwie lubuskim / Aneta Klementowska // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2005, nr 3, s. 85--90 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10608] [data modyf: 17-01-2006 11:34]
[247] Człowiek niepełnosprawny a zatrudnienie : przegląd barier / Maria Agnieszka Paszkowicz, Andrzej Lasota // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2005, nr 4, s. 103--113 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[248] Wybrane problemy egzystencjalne osób niepełnosprawnych / Edward Kowal // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2005, nr 3/4, s. 45--50
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11190] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[249] Application of parallel computing in the transfer-matrix simulations of the supramolecular rings / Ryszard Matysiak, Monika Haglauer, Grzegorz Kamieniarz, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2004, Vol. 3019, s. 475--480 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [15-07-2019]
[AWCZ-9624] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[250] Deterministic large-scale simulations of the low-dimensional magnetic spin systems / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2004, Vol. 3019, s. 1091--1098 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[AWCZ-9625] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[251] Antiferromagnetic interactions in the semimetallic Yb4As3: field-dependent specific heat and magnetization data / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz, P. Gegenwart, F. Steglich // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 2004, Vol. 272-276, part 1, s. 282--283, ISSN: 0304-8853,
Słowa kluczowe: Dzyaloshinsky-Moriya interaction, heisenberg model, numerical simulations, quantum transfer-matrix method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-9626] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[252] Elementy infrastruktury dla osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Niepełnosprawność i Rehabilitacja .- 2004, R. 4, nr 1, s. 57--70, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9582] [data modyf: 04-09-2015 12:59]
[253] Dorosłość - Niepełnosprawność - Czas Współczesny - relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Niepełnosprawność i Rehabilitacja .- 2004, R. 4, nr 1, s. 89--96, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9583] [data modyf: 04-09-2015 12:59]
[254] Od zmiany do zmiany : przyczynek do dyskusji nad nowym systemem / Maria Agnieszka Paszkowicz // Niepełnosprawność i Rehabilitacja .- 2004, R. 4, nr 3, s. 3--19, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9875] [data modyf: 04-03-2008 17:40]
[255] Bi-criteria optimization of open cross section of the thin-walled beams with flat flanges / Renata Kasperska, Marian Ostwald, Marcin Rodak // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2004, Vol. 4, no 1, s. 614--615, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.summ. .- http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/91016652, [dostęp: 09-01-2007]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11306] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[256] Wtargnięcie pieszego na jezdnię - rekonstrukcja zdarzenia w opinii biegłego / Marek Rybakowski // Wychowanie Komunikacyjne .- 2004, nr 7-9, s. 8--9 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9672] [data modyf: 07-09-2004 12:06]
[257] Technika w życiu osób niepełnosprawnych. Pokonywanie przestrzeni / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2004, nr 1-2, s. 94--104 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9727] [data modyf: 04-09-2015 13:00]
[258] Ukryte choroby zawodowe / Andrzej Rabenda // Atest .- 2004, nr 2, s. 14 : fot.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10188] [data modyf: 06-04-2005 11:29]
[259] Doświadczenia z uczestnictwa w programach celowych PFRON "Komputer dla Homera" i "Student" / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2004, nr 3/4, s. 150--155
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10232] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[260] Simulations of the low-dimensional magnetic systems by the quantum transfer-matrix technique / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Computational Materials Science .- 2003, Vol. 28, s. 353--365 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 13 [15-07-2019]
[AWCZ-9294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[261] The semimetallic S=1/2 antiferromagnetic chain Yb4As3: quantum transfer-matrix simulations and experimental field-dependent specific-heat data / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz, P. Gegenwart, H. Aoki, A. Ochiai, F. Steglich // Physica Status Solidi B-Basic Research .- 2003, Vol. 237, no 2, s. 549--552, ISSN: 0370-1972, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9340] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[262] A method to evaluate the chemical properties of particleboard to anticipate and minimize cutting tool wear / Bolesław Porankiewicz // Wood Science and Technology .- 2003, Vol. 37, s. 47--58 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1007/soo226-003-0166-8
[AWCZ-13582] [data modyf: 18-02-2009 13:02]
[263] Ryzyko względne pylicy płuc populacji spawaczy z zakładu metalowego / Andrzej Rabenda // Medycyna Pracy .- 2003, T. 54, nr 1, s. 45--50 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: czas ekspozycji zawodowej, dawka całkowita pyłu, przybliżone zachorowania na pylicę spawaczy, ryzyko względne, średnia dzienna ekspozycja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10009] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[264] Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim. Realizacja zadań ustawowych przez samorządy lokalne województwa lubuskiego (cz. 2) / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2003, nr 1-2, s. 74--79
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9144] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[265] Technika w życiu osób niepełnosprawnych. Wstęp / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2003, nr 1-2, s. 84--87
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9146] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[266] Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym / Marek Rybakowski // Życie Szkoły .- 2003, nr 7, s. 403--406 : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9172] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[267] Antropotechnosfera i jej wpływ na wypadkowość w ruchu drogowym / Marek Rybakowski // Wychowanie Komunikacyjne .- 2003, nr 11, s. 4--5 : tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9197] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[268] Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego w warunkach ograniczonej widoczności / Marek Rybakowski // Wychowanie Techniczne w Szkole .- 2003, nr 5, s. 24--27 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9259] [data modyf: 02-12-2003 09:21]
[269] Asortymenty włókien poliestrowych / Bożena Grabarczyk, Maria Kowal // Odzież .- 2003, nr 2, s. 35--37 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9298] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[270] Drogowy strażnik szkolny / Marek Rybakowski // Wychowanie Komunikacyjne .- 2003, nr 12, s. 4--5
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9303] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[271] Od marginalizacji do integracji. Przyczynki do koncepcji nowego systemu / Maria Agnieszka Paszkowicz // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2003, nr 3/4, s. 71--79
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9534] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[272] Technika w życiu osób z dysfunkcją słuchu / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2003, nr 3/4, s. 113--124
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9537] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[273] Large-scale simulations of the finite-temperature properties of the molecular assemblies Mn6 and Ni12 / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, C. Benelli // Computer Physics Communications .- 2002, Vol. 147, s. 194--197, ISSN: 0010-4655, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Heisenberg model, exact diagonalization, molecular assemblies, numerical simulations, transfer matrix
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-8754] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[274] Application of parallel computing in the transfer - matrix simulations of the supramolecules Mn6 and Ni12 / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, C. Benelli // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2002, Vol. 2328, s. 502--509 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8895] [data modyf: 21-03-2003 12:19]
[275] Tribochemical reactions of cutting-edge material during secondary wood-product cutting / Bolesław Porankiewicz // Tribology Letters .- 2002, Vol. 13, no 2, s. 141--145 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cemented carbide, cutting edge, milling, particle board, quantum chemistry, tribochemical reactions, wear
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [15-07-2019]
[AWCZ-13583] [data modyf: 18-02-2009 13:11]
[276] Multicriteria optimization of sandwich cylindrical panels under axial copressive loads / Renata Kasperska, Marian Ostwald // Journal of Theoretical and Applied Mechanics .- 2002, Vol. 40, no 2, s. 371--388, ISSN: 1429-2955, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Pareto-optimum, multicriteria optimization, sandwich shell
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8373] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[277] Osoby niepełnosprawne w polityce rządu i samorządu / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Niepełnosprawność i Rehabilitacja .- 2002, R. 2, nr 4, s. 80--97, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8607] [data modyf: 04-09-2015 13:36]
[278] Koncepcja komputerowego atlasu antropometrycznego na potrzeby projektowania / Andrzej Lasota // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science .- 2002, Vol. 7, no 1spec. issue, s. 339--342 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[279] Tendencje w projektowaniu elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania / Waldemar Uździcki // Przemysł Drzewny .- 2002, nr 3, s. 18--20, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8684] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[280] Wytwarzanie włókien poliestrowych / Bożena Grabarczyk, Maria Kowal // Odzież .- 2002, nr 2, s. 50--53 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8889] [data modyf: 20-03-2003 12:18]
[281] Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim. Zadania realizowane przez PFRON oraz administrację rządową (cz. 1) / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2002, nr 4, s. 15--23 : tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8954] [data modyf: 04-09-2015 12:59]
[282] Na temat pewnej propozycji rządowej słów kilka / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2002, nr 2/3, s. 37--39
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9224] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[283] Exact simulations of quantum rings and characterization of haxanuclear manganese and dodecanuclear nickel cyclic complexes / A. Caramico D'Auria, U. Esposito, Filippo Esposito, Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Journal of Physics : Condensed Matter .- 2001, Vol. 13, s. 2017--2023 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7826] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[284] Investigation and control of magneto-rheological fluid dampers / Andrzej Milecki // International Journal of Machine Tools & Manufacture .- 2001, Vol. 41, s. 379--391, ISSN: 1890-6955, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dampers, magneto-rheological fluids, oscillation damping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 60 [15-07-2019]
[AWCZ-8229] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[285] Finite-temperature characterization and simulations of the molecular assemblies Mn6 and Ni12 / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, C. Benelli // European Physical Journal B .- 2001, Vol. 23, s. 183--189, ISSN: 1434-6028, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8319] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[286] Komputerowe wspomaganie wyboru urządzeń kontrolno-sortujących / Krzysztof Łasiński // Problemy Eksploatacji .- 2001, nr 1, s. 53--59 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: algorytm doboru, automat kontrolno-sortujący, baza danych, jakość, kryteria doboru
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-6289] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[287] Zastosowanie nowoczesnych urządzeń diagnostycznych (kamer CCD) w kontroli jakości wyrobów / Krzysztof Łasiński // Problemy Eksploatacji .- 2001, nr 4, s. 233--239 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: automat kontrolno-sortujący, automatyzacja, jakość, kamera CCD
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-6290] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[288] Yield criterion of the softwood under conditions of variable humidity / Maria Kowal, Janusz Mielniczuk // Engineering Transactions .- 2001, Vol. 49, no 4, s. 529--535, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-7731] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[289] Modelling of an electrohydraulic servo drive unit with a servo valve / Andrzej Milecki // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2001, Vol. 21, nr 2, s. 165--170, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: electrohydraulic servo drive unit, hydraulic, modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8198] [data modyf: 20-02-2007 10:54]
[290] Pomiar czasu rozłączania elektromagnetycznych wielopłytkowych sprzęgieł ciernych / Stefan Krajewski, Andrzej Milecki // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2001, Vol. 21, nr 2, s. 141--146, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: identyfikacja, napęd elektromechaniczny, sprzęgło elektromagnetyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[291] Automatyka i elektronika w sterowaniu liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych. Cz. 2 / Andrzej Milecki // Hydraulika i Pneumatyka .- 2001, nr 2, s. 5--8 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8213] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[292] A utomatyka i elektronika w sterowaniu liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych. Cz. 1 / Andrzej Milecki // Hydraulika i Pneumatyka .- 2001, nr 1, s. 4--7 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8215] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[293] Analiza zachorowalności i badanie trendów zmiennych jakościowych chorób zawodowych wywołanych pyłem przemysłowym w wybranych zakładach pracy / Andrzej Rabenda // Medycyna Pracy .- 2001, T. 51, nr 1, s. 15--22 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: astma zawodowa, bronchit zawodowy, choroby zawodowe, pylice, pył przemysłowy, trendy zmiennych jakościowych, zachorowalność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10004] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[294] Ocena ryzyka względnego pylicy i przewlekłego zapalenia oskrzeli na wybranych stanowiskach pracy spawaczy / Andrzej Rabenda // Zdrowie Publiczne .- 2001, T. 111, nr 3, s. 174--177 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: astma, choroby zawodowe, narażenie zawodowe, przewlekłe zapalenie oskrzeli, pylice, ryzyko względne, spawacze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10010] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[295] The workability of melamine coated particle boards part II / Bolesław Porankiewicz, Chiaki Tanaka // Memoirs of the Faculty of Science and Engineering Shimane University (Seria: Series A) .- 2001, Vol. 35, s. 149--156 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cemented carbide, cutting edge wear, high temperature corrosion, melamine coated particle board, milling
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13585] [data modyf: 18-02-2009 14:23]
[296] Workpiece edge quality after milling melamine-coated particleboard / Bolesław Porankiewicz, Chiaki Tanaka // Memoirs of the Faculty of Science and Engineering Shimane University (Seria: Series A) .- 2001, Vol. 35, s. 139--147 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: coated particle board, cutting edge, edge quality, material machined properties, stereometrical parameters
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13586] [data modyf: 18-02-2009 14:26]
[297] The usage of MRF dampers in low velocity elektrohydraulic servo drive units / Andrzej Milecki, Dariusz Sedziak // Hydraulika a Pneumatika .- 2001, no 4, s. 27--29 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8221] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[298] Optimum shape of the open cross-section of a thin-walled beam / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // Engineering Optimization .- 2000, Vol. 32, s. 335--351 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: shape optimization, thin-walled beams
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 16 [15-07-2019]
[AWCZ-6350] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[299] Transfer-matrix simulations of linear magnetic systems / Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, U. Esposito // Acta Physica Polonica A .- 2000, Vol. 97, no 5, s. 959--962, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[AWCZ-7828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[300] Some mesoscopic rings : exact simulations and experiment / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, C. Benelli // Acta Physica Polonica A .- 2000, Vol. 98, no 6, s. 721--727, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-7829] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[301] Application of a method to determination of robotic optimal motions / Piotr Gawłowicz // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa .- 2000, nr 4-5, s. 210--213 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4121] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[302] Model serwozaworu elektrohydraulicznego z elektrycznym sprzężeniem zwrotnym / Andrzej Milecki // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 2000, Vol. 20, nr 2, s. 105--112, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: hydraulika, modelowanie, serwonapęd elektrohydrauliczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8206] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[303] Badania serwonapędu elektrohydraulicznego z silnikiem skokowym jako elementem zadającym / Adam Myszkowski, Andrzej Milecki // Hydraulika i Pneumatyka .- 2000, nr 1, s. 12--14 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8216] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[304] Komp'juternij rozrachunok momentu inercii vidkritogo poperecnogo pererizu tonkostinnoi balki / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // Masinoznavstvo .- 2000, nr 3, s. 44--46 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: moment inercii, poperecnij pereriz, tonkostinna balka
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[305] Odpady tworzyw sztucznych i co dalej? / Beata Andrzejczak, Maria Kowal // Wychowanie Techniczne w Szkole .- 2000, nr 2/3, s. 34--36 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7732] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[306] Computer model of an electrohydraulic proportional valve / Andrzej Milecki // Hydraulika a Pneumatika .- 2000, no 2, s. 14--17 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8223] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[307] Jest choroba czy jej nie ma / Andrzej Rabenda // Atest .- 2000, nr 10, s. 4--5 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10189] [data modyf: 06-04-2005 11:34]
[308] Szacowanie ryzyka pylicy / Andrzej Rabenda // Atest .- 2000, nr 5, s. 42--44 : fot.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10190] [data modyf: 06-04-2005 11:39]
[309] Characterization of some mesoscopic rings : simulation techniques / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, W. Florek, S. Wałcerz // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 1999, Vol. 203, s. 271--273, ISSN: 0304-8853, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: algebraic methods, magnetic susceptibility, mezoscopic rings, quantum transfer-matrix technique
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-7832] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[310] Transfer-matrix simulations of the antiferromagnetic chains and mesoscopic rings / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, U. Esposito, U. Esposito // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 1999, Vol. 196-197, s. 915--916, ISSN: 0304-8853, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mesoscopic rings, quantum spin chains, transfer-matrix simulations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 3 [15-07-2019]
[AWCZ-7859] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[311] Model elektrohydraulicznego serwonapędu posuwu obrabiarki / Andrzej Milecki // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 1999, Vol. 19, nr 2, s. 185--192, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: automatyka, hydraulika, obrabiarki, serwonapęd
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8208] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[312] Elektrohydraulischer Servoantrieb mit Schrittmotor und elektrischer Rückführung / Andrzej Milecki // Ölhydraulik und Pneumatic .- 1999, nr 6, s. 450--452 : rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8212] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[313] A methodology for multiobjetive optimum design of machinig processes / Jerzy Kowalski, Bolesław Porankiewicz // Revista Electrotecnica .- 1999, Vol. 85, s. 141--150 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13584] [data modyf: 18-02-2009 14:00]
[314] Przestrzeń do zabawy / Renata Cebernik, Grzegorz Dudarski // Edukacja i Dialog .- 1999, nr 6, s. 53--55, ISSN: 0866-952X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[315] Wytwarzanie jedwabiu włókienniczego z poliamidu 6 / Bożena Grabarczyk, Maria Kowal // Odzież .- 1999, nr 6, s. 236--237 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[316] Zapotrzebowanie na ciepło w hali obróbki wstępnej w zakładzie meblarskim / Katarzyna Przybyła, Waldemar Uździcki // Przemysł Drzewny .- 1999, nr 5, s. 34--36, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[317] Motywy podejmowania studiów na kierunku Ochrona Środowiska / Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman // Biologia w Szkole .- 1999, R. 52, nr 2, s. 84--89 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[318] Magnetorheological fluid damper used for oscillation damping of an elektrohydraulic servo drive unit / Andrzej Milecki // Hydraulika a Pneumatika .- 1999, no 1, s. 23--26 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8222] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[319] Physical relations for wood at variable humidity / Stefan Jan Kowalski, Maria Kowal // Transport in Porous Media .- 1998, Vol. 31, s. 331--346 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mechano-sorptive effect, physical relations, pine sapwood, swelling of stressed wood, theoretical and experimental studies, variable material constants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 9 [15-07-2019]
[AWCZ-7729] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[320] Determination minimal wall thickness of circular cylindrical tank with ellipsoidal heads / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // Archive of Mechanical Engineering .- 1998, Vol. 45, no 2, s. 73--85 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-6369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[321] Material constants for wet pine sapwood / Maria Kowal, Stefan Jan Kowalski // Studia Geotechnica et Mechanica .- 1998, Vol. 20, no 3-4, s. 39--52, ISSN: 0137-6365, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-7730] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[322] Modele komputerowe serwonapędu elektrohydraulicznego / Andrzej Milecki // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 1998, Vol. 18, nr 2, s. 125--134, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: automatyka, hydraulika, modelowanie, serwonapędy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8209] [data modyf: 20-02-2007 10:55]
[323] Serwonapęd z silnikiem skokowym i elektrycznym sprzężeniem zwrotnym / Andrzej Milecki // Hydraulika i Pneumatyka .- 1998, nr 6, s. 12--14 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8217] [data modyf: 28-03-2002 12:40]
[324] Elementy i układy płynowe / Andrzej Milecki // Hydraulika i Pneumatyka .- 1998, nr 5, s. 4--9 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8218] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[325] Some problems of multiple robot cooperation in manufacturing systems / Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz // Management .- 1998, no 3, s. 66--77, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[326] Nowe treści w Prawie o ruchu drogowym / Marek Rybakowski // Wychowanie Techniczne w Szkole .- 1998, R. 38, nr 1, s. 17--20
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6209] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[327] Zapobieganie pożarom i wybuchom w instalacjach odpylających przemysłu drzewnego / Ewa Ogiołda, Waldemar Uździcki // Przemysł Drzewny .- 1998, nr 10, s. 7--10, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7831] [data modyf: 15-01-2003 14:02]
[328] Zwalczanie zapylenia w przemyśle drzewnym (1) / Marzena Nadolna, Waldemar Uździcki // Przyjaciel przy pracy .- 1998, nr 9, s. 12--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8311] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[329] Zwalczanie zapylenia w przemyśle drzewnym (2) / Marzena Nadolna, Waldemar Uździcki // Przyjaciel przy pracy .- 1998, nr 10, s. 12--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[330] Numerical simulations of linear s = 1 ferro- and antiferromagnets / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Acta Physica Polonica A .- 1997, Vol. 92, no 2, s. 387--389, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[AWCZ-7827] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[331] Quantum transfer-matrix approach to S = 1 antiferromagnetic chains at finite temperatures / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Physical Review B .- 1997, Vol. 56, no 2, s. 645--653, ISSN: 1098-0121, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-7860] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[332] Modyfikacja stopów miedzi / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1997, R. 42, nr 10, s. 430--434 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[333] Właściwości dynamiczne serwonapędów elektrohydraulicznych z silnikami skokowymi / Andrzej Milecki // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 1997, nr 5/6, s. 60--64, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8210] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[334] Modelowanie serwonapędów elektrohydraulicznych z uwzględnieniem wybranych nieliniowości / Andrzej Milecki // Hydraulika i Pneumatyka .- 1997, nr 6, s. 4--7 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8219] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[335] Zasady doboru silnika skokowego do sterowania suwaka wzmacniacza hydraulicznego / Andrzej Milecki // Hydraulika i Pneumatyka .- 1997, nr 2, s. 10--13 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8220] [data modyf: 28-03-2002 12:48]
[336] Czasoptymalne ruchy robotów przy geometrycznych ograniczeniach na ścieżkę efektora / Piotr Gawłowicz // Management .- 1997, nr 2, s. 154--167, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[337] Badanie i pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy / Waldemar Uździcki // Przyjaciel przy pracy .- 1997, nr 7-8, s. 34--35 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8313] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[338] Problemy oceny oświetlenia stanowisk pracy / Ireneusz Bochno, Waldemar Uździcki, Krystyna Wasińska // Przyjaciel przy pracy .- 1997, nr 4, s. 14--15 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8314] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[339] Przyjąć zalecenia normy! / Waldemar Uździcki // Przyjaciel przy pracy .- 1997, nr 1, s. 27
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8315] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[340] Montaż połączeń części maszyn realizowany tłoczeniem wzdłużnym / Andrzej Brukszta, Krzysztof Łasiński // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 1996, nr 4, s. 17--19, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-17076] [data modyf: 18-02-2013 11:15]
[341] Minimum - energetic motions for redundant manipulators in work spaces including obstacles / Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz, Krzysztof Łasiński // Archive of Mechanical Engineering .- 1996, Vol. 43, no. 4, s. 313--327 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Pontryagin's Maximum Principle, minimum-energetic motion, optimal path planning, redundant manipulators
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-17102] [data modyf: 27-02-2013 13:11]
[342] Experimental investigation of water soaked wood at uniaxial and biaxial states of stress / Maria Kowal, J. S. Kowalski // Applied Mechanics Reviews .- 1995, Vol. 48, no 10, s. 684--688 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [15-07-2019]
[AWCZ-11590] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[343] Studies of non-contact methods for roughness measurements on wood surfaces / Staffan Ake Lundberg, Bolesław Porankiewicz // Holz als Roh - und Werkstoff .- 1995, Vol. 53, s. 309--314 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [15-07-2019]
[AWCZ-13590] [data modyf: 19-02-2009 14:28]
[344] Note on Abel's result about roots of polynomials / Dariusz Frejman // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae (Seria: Nova Series) .- 1995, T. 23, s. 61--62 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10292] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[345] Modyfikacja wybranych mosiądzów odlewniczych / Ferdynand Romankiewicz, Marek Rybakowski // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 1995, nr 22, s. 118--123, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9257] [data modyf: 05-07-2018 15:32]
[346] Einfluss der Kornfeirung auf das Gefüge und die Zugfestigkeit von Aluminiummessing CuZn30A13 / Ferdynand Romankiewicz, Marek Rybakowski // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie : Progress in Metallography) .- 1995, no 27 (Sonderbände), s. 277--280 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[347] On a problem of W. Sierpinski / Dariusz Frejman, Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1994, T. 22, s. 97--99 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8329] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[348] Kornfeinung von Kupferlegierungen / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski // Metall .- 1994, no 11, s. 865--871 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10088] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[349] On Fermat's equation in the set of Fibonacci matrices / Dariusz Frejman // Discussiones Mathematicae .- 1993, Vol. 13, s. 61--64, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10308] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[350] The comparison of cutting performance of ceramic, cermet and cemented carbide by machining particle board / Chiaki Tanaka, Bolesław Porankiewicz // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji .- 1993, nr 11, s. 207--213, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13839] [data modyf: 19-05-2009 13:08]
[351] The workability of melamine coated particle boards / Bolesław Porankiewicz, Chiaki Tanaka // Bulletin of Faculty of Agriculture Shimane University .- 1993, Vol. 27, s. 57--63 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cemented carbide tool, melimine coated particle board, sand content, sand size, tool wear
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13605] [data modyf: 25-02-2009 12:49]
[352] On the mechanical behaviour of water soaked wood at various states of stress / Maria Kowal, Witold Rybarczyk, J. S. Kowalski // Wood Science and Technology .- 1992, Vol. 26, s. 295--306 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 8 [15-07-2019]
[AWCZ-11589] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[353] Möglichkeiten der Berechnung von Absaugsystemem mit veränderlichten Luftverbrauch / Waldemar Uździcki // Holz als Roh - und Werkstoff .- 1992, Vol. 50, s. 92--94 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-17190] [data modyf: 28-03-2013 11:32]
[354] Energieeinsparung durch Anwendung von Absaugsystemen mit veränderlichem Luftverbrauch in der Holzindustrie / Waldemar Uździcki // Holz als Roh - und Werkstoff .- 1992, Vol. 50, s. 92--94 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-17191] [data modyf: 28-03-2013 11:35]
[355] Ocena efektów akustycznych zastosowania rozwiązań ograniczających emisje hałasu przez pilarkę tasmową rozdzielczą typu DRPA-100 / Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1991, nr 1, s. 14--17, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14796] [data modyf: 01-06-2010 11:15]
[356] Próba oceny kosztów ograniczania zagrożenia hałasem w przemyśle drzewnym / Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1991, nr 8, s. 30--32, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14797] [data modyf: 01-06-2010 11:24]
[357] Badania wpływu hałasu na efekty pracy ludzkiej / Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1991, nr 8, s. 23--25, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14798] [data modyf: 01-06-2010 11:28]
[358] Czy hałas wpływa na liczbę wypadków / Edward Kowal // Ochrona Pracy .- 1991, nr 3, s. 6--7
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14839] [data modyf: 16-06-2010 11:20]
[359] Czy opłaca się poprawiać warunki pracy? / Edward Kowal // Przyjaciel przy pracy .- 1991, nr 10, s. 12--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14840] [data modyf: 16-06-2010 11:24]
[360] Average order of logarithms of terms in binary recurrences / Péter Kiss, Bogdan Tropak // Discussiones Mathematicae .- 1990, Vol. 10, s. 29--39, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13163] [data modyf: 05-08-2008 14:52]
[361] Low-nois wood-woorking machines for wood swing / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // Polish Technical Review .- 1990, nr 5, s. 15--16 .- ISSN 0032-3012
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14853] [data modyf: 23-06-2010 16:04]
[362] Próba oceny wpływu hałasu na wydajność pracy / Edward Kowal // Przegląd Mechaniczny .- 1989, R. 48, nr 17, s. 28--30, ISSN: 0033-2259, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-14841] [data modyf: 21-06-2010 09:54]
[363] Zbiorniki wyrównawcze w instalacjach pneumatycznego odwiórowania / Waldemar Uździcki // Przemysł Drzewny .- 1989, nr 7, s. 8--11, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17194] [data modyf: 28-03-2013 11:50]
[364] Czynniki zawodowe sprzyjające zachorowaniom na przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego w zakładach odlewniczych / Andrzej Zub, Andrzej Rabenda, Maria Bujnowicz // Zdrowie Publiczne .- 1988, T. 99, nr 7, s. 336--337 : tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10163] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[365] Ocena zgodności średnich wyników z pomiarów okresowych i całozmianowych na przykładzie grawimetrycznych stacjonarnych pomiarów pyłu całkowitego / Andrzej Rabenda // Medycyna Pracy .- 1988, T. 39, nr 4, s. 286--293 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10176] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[366] Ograniczenie hałasu w pomieszczeniu mechanicznym obróbki materiałów drzewnych / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // Przemysł Drzewny .- 1988, nr 8, s. 5--8, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14792] [data modyf: 01-06-2010 11:01]
[367] Zmniejszenie poziomu hałasu na stanowiskach pracy przy obrzynarce dwustronnej typu DPPA-III-50 / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // Przemysł Drzewny .- 1988, nr 11-12, s. 28--30, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14793] [data modyf: 01-06-2010 11:04]
[368] Konstrukcja i ocena skuteczności akustycznej obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej / Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1988, nr 11, s. 21--24, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14794] [data modyf: 01-06-2010 11:08]
[369] Efekty akustyczne zastosowania rozwiązań ograniczających emisję hałasu przez trak typu DTRB-63 / Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1988, nr 11, s. 21--24, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14795] [data modyf: 01-06-2010 11:11]
[370] O pewnym zastosowaniu twierdzenia Dirichleta / Dariusz Frejman // Spektrum .- 1988, nr 3-4, s. 47--48 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[371] Próba oceny efektów poza akustycznych wynikających ze zmniejszenia zagrożenia hałasem / Edward Kowal // Ochrona Pracy .- 1988, nr 12, s. 21--24
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14838] [data modyf: 16-06-2010 11:15]
[372] Some algebraic properties of linear recurrences / Bogdan Tropak // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Matematika .- 1987, Vol. 18, no 11, s. 69--79, ISSN: 0138-9491, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13161] [data modyf: 05-08-2008 14:44]
[373] Trudności w uczeniu się matematyki i ich przyczyny w opiniach uczniów szkół podstawowych / Dariusz Frejman // Spektrum (Seria: Nauki Społeczne) .- 1987, nr 2, s. 49--51
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[374] O działalności naukowej studentów polskich na Politechnice w Ilmenau / Dariusz Frejman, Jerzy Wróbel // Spektrum (Seria: Nauki Społeczne) .- 1987, nr 2, s. 169--173 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10311] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[375] IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki / Dariusz Frejman // Spektrum (Seria: Technika - Ekonomia) .- 1987, nr 2, s. 141--142
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[376] Some explicit estimates in algebraic number field I / Bogdan Tropak // Discussiones Mathematicae .- 1986, Vol. 8, s. 61--78, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13162] [data modyf: 05-08-2008 14:47]
[377] Energochłonność transportu pneumatycznego odpadów z pomieszczeń obróbki mechanicznej materiałów drzewnych / Witold Rybarczyk, Waldemar Uździcki // Przemysł Drzewny .- 1986, nr 1, s. 12--13, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17192] [data modyf: 28-03-2013 11:46]
[378] Wstępne ustalenia zasad projektowania energooszczędnych instalacji odwiórowania / Witold Rybarczyk, Waldemar Uździcki // Przemysł Drzewny .- 1986, nr 2, s. 17--19, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17193] [data modyf: 28-03-2013 11:48]
[379] Narażenie lekarzy dentystów oraz techników dentystycznych na wibrację / Andrzej Rabenda // Czasopismo Stomatologiczne .- 1984, T. 37, nr 1, s. 37--46 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: dental instruments, high-speed drilling machines, low-speed and medium-speed drilling machines, narzędzia dentystyczne, vibration, wibracje, wiertarki nisko i średnioobrotowe, wiertarki szybkoobrotowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10175] [data modyf: 05-04-2005 11:59]
[380] Wpływ czynników organizacyjnych na hałas / M. Cichy, Edward Kowal, Witold Rybarczyk // Przemysł Drzewny .- 1984, nr 2, s. 24--27, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14791] [data modyf: 01-06-2010 10:59]
[381] Hałas na stanowiskach pracy lekarzy dentystów oraz techników dentystycznych / Andrzej Rabenda // Czasopismo Stomatologiczne .- 1983, T. 36, nr 11-12, s. 889--895 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: drills, equivalent level, hałas, noise, poziom ekwiwalentny, wiertarki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10174] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[382] Metoda kontroli zagrożenia hałasem / Witold Rybarczyk, Edward Kowal // Przemysł Drzewny .- 1983, nr 3, s. 29--31, ISSN: 0373-9856,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-14790] [data modyf: 01-06-2010 10:55]
[383] W sprawie normatywów higienicznych / Andrzej Rabenda // Ochrona Pracy .- 1982, nr 1-4, s. 15, 17 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10183] [data modyf: 06-04-2005 09:45]
[384] Występowanie pylicy płuc u spawających półautomatycznie w świetle badań środowiskowych / Andrzej Rabenda // Medycyna Pracy .- 1980, T. 31, nr 3, s. 239--253 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10177] [data modyf: 05-04-2005 13:16]
[385] On division with the remainder in K[x1,....,xk] / Bogdan Tropak // Demonstratio Mathematica .- 1980, Vol. 13, no 2, s. 343--354, ISSN: 0420-1213, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13160] [data modyf: 05-08-2008 14:35]
[386] Ocena narażenia kierowców na hałas / Andrzej Rabenda // Ochrona Pracy .- 1980, nr 3, s. 20--22 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10179] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[387] Poziom infradźwięków 2-20 Hz na niektórych stanowiskach pracy / Andrzej Rabenda // Ochrona Pracy .- 1980, nr 10, s. 17 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[388] Określanie chwilowego, ogólnego poziomu infradźwięków / Andrzej Rabenda, Andrzej Zub // Ochrona Pracy .- 1980, nr 9, s. 22--23 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10182] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[389] Modułowy sposób poboru prób dla oznaczania stopnia narażenia na stanowisku o okresowo zmiennym zapyleniu / Andrzej Rabenda // Medycyna Pracy .- 1979, T. 30, nr 6, s. 431--437 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10162] [data modyf: 04-04-2005 14:06]
[390] Klimat akustyczny niektórych typów inkubatorów / Andrzej Rabenda, Stanisław Głuszczak // Pediatria Polska .- 1979, T. 54, nr 11, s. 1307--1313 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10173] [data modyf: 05-04-2005 11:51]
[391] Ocena ochron narządu słuchu / Andrzej Rabenda, Andrzej Zub // Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka .- 1979, nr 7-8, s. 18--20, ISSN: 0137-7043, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10178] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[392] Przyrząd i sposób nastawiania sprawdzianów granicznych / Bolesław Porankiewicz, Jan Staniszewski, Waldemar Szymański // Przemysł Drzewny .- 1979, nr 10, s. 4--5, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13606] [data modyf: 26-02-2009 09:30]
[393] Poprawa higieny przemysłowej przez optymalną organizację stanowiska pracy / Andrzej Rabenda // Ochrona Pracy .- 1979, nr 3, s. 8--9 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10181] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[394] Kilka uwag na temat pracy laboratoriów badań środowiskowych / Andrzej Rabenda // Ochrona Pracy .- 1979, nr 1, s. 5
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10187] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[395] Wpływ zmian wilgotności drewna na tolerancje i pasowania / Jan Staniszewski, Władysław Marzymski, Bolesław Porankiewicz, Alina Staniszewska // Przemysł Drzewny .- 1977, nr 6, s. 4--6, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13607] [data modyf: 26-02-2009 11:14]
[396] Doświadczalne sprawdziany zastosowane w produkcji Jarocińskich Fabryk Mebli / Bolesław Porankiewicz, Antoni Radliński, Jan Staniszewski, Edward Szydełko // Przemysł Drzewny .- 1977, nr 10, s. 1--4, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13608] [data modyf: 26-02-2009 11:17]
[397] Jednostka tolerancji dla przemysłu meblarskiego / Jan Staniszewski, Bolesław Porankiewicz, Alina Staniszewska, Zbigniew Palka, Wojciech Kien // Przemysł Drzewny .- 1977, nr 6, s. 8--10, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13609] [data modyf: 26-02-2009 11:26]
[398] Struktura geometryczna powierzchni i jej wyróżniki / Alina Staniszewska, Jan Staniszewski, Bolesław Porankiewicz // Przemysł Drzewny .- 1977, nr 11, s. 5--7, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13867] [data modyf: 04-06-2009 12:43]
[399] Projekt układu tolerancji i pasowań dla meblarstwa / Jan Staniszewski, Bolesław Porankiewicz, Alina Staniszewska, Zbigniew Palka // Przemysł Drzewny .- 1977, nr 12, s. 13--15, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13868] [data modyf: 04-06-2009 13:29]
[400] Kryteria oceny układów tolerancji i pasowań w meblarstwie / Alina Staniszewska, Jan Staniszewski, Bolesław Porankiewicz // Przemysł Drzewny .- 1976, nr 6, s. 2--5, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13610] [data modyf: 26-02-2009 11:33]
[401] Badania porównawcze rzeczywistych i normalnych tolerancji i pasowań w meblarstwie / Alina Staniszewska, Jan Staniszewski, Bolesław Porankiewicz // Przemysł Drzewny .- 1975, nr 10, s. 5--7, ISSN: 0373-9856, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13611] [data modyf: 26-02-2009 11:49]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Komputerowe wspomaganie projektowania bezpiecznego stanowiska pracy robota / Patryk Krupa, Piotr Gawłowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2017, Nr 72, s. 117--131, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy z robotem, designing a work station for an industrial robot, industrial robots, projektowanie stanowiska pracy robota manipulacyjnego, roboty manipulacyjne, safety of working with robots,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.21008/j.0239-9415.2017.072.09
[AWI-10693] [data modyf: 11-09-2018 09:13]
[2] Analiza wpływu wdrożenia systemu zarządzania jakością na czas reakcji zespołów ratownictwa medycznego / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Dariusz Hochman // W: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie .- 2016, T. 31, nr 3, s. 97--116, ISSN: 1506-2635, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Emergency Medical System, Państwowe Ratownictwo Medyczne, quality management, quality management system, system zarządzania jakościa, zarządzanie jakością,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10458] [data modyf: 30-01-2017 14:48]
[3] Niepełnosprawność jako przyczyna wykluczenia z rynku pracy / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze .- 2016, nr 4, s. 61--79, ISSN: 2391-7830, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bezrobocie, employment, exclusion, labour market, osoby z niepełnosprawnościami, people with disabilities, rynek pracy, unemployment, wykluczenie, zatrudnienie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10349] [data modyf: 08-04-2016 13:08]
[4] Diversification of Safety Culture Elements in Various Professional Groups / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2015, Nr 65, s. 43--53, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cultural and social matters, grupy zawodowe, kultura bezpieczeństwa, kwestionariusz, professional groups, questionnaire, safety culture,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10308] [data modyf: 01-03-2017 12:42]
[5] Ocena sprawności psychomotorycznej z wykorzystaniem aplikacji komputerowej / Patryk Krupa, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2015, Nr 67, s. 55--68, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: computer studies, czas reakcji, komputerowe badania, psychomotor performance, reaction time, sprawność psychomotoryczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10351] [data modyf: 19-04-2016 14:25]
[6] Poziom klimatu bezpieczeństwa jako element zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie .- 2015, Nr 19, s. 183--192, ISSN: 2083-1560, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: klimat bezpieczeństwa, kwestionariusz ankiety, safety climate, safety management, zarządzanie bezpieczeństwem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10383] [data modyf: 11-07-2016 09:43]
[7] Sterowanie nieliniowe backstepping wahadła odwróconego z napędem inercyjnym / Adam Owczarkowski, Paweł Bachman, Jarosław Gośliński, Piotr Owczarek, Roman Regulski // W: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute .- 2014, z. 264, s. 51--63, ISSN: 0032-6216, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: IWP, LQR, backstepping, sterowanie nieliniowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9976] [data modyf: 24-08-2015 15:21]
[8] Nauczyciele wobec technologii cloud computing (komunikat z badań środowiskowych) / Eunika Baron-Polańczyk // W: Kognitywistyka i Media w Edukacji .- 2014, nr 1, s. 111--122, ISSN: 1643-6938, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: cloud computing, diagnostic and correlative research, teacher's information competences, use of ICT methods and tools,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9982] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[9] Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego operatorów w procesie produkcji części samochodowych / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach .- 2014, Nr 1 (10), s. 41--52, ISSN: 1895-3794, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: OWAS, ergonomia, ergonomics, musculo-skeletal system, risk, ryzyko, układ mięśniowo-szkieletowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10005] [data modyf: 24-08-2015 15:23]
[10] Osobennosti professional'noj deâtel'nosti v svete ograničennosi vozmožnostej individov / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Social'no-Trudovi Vidnosini : Teoriâ ta Praktika - (Zbirnik Naukovih Prac) .- 2014, No 1(7), s. 408--414, ISSN: 2410-4752, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: context factors, difficulty, employment, employment risks, human reosurces, labour activity, labour market, unemployment,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10138] [data modyf: 20-10-2015 12:43]
[11] Wizyjny system bezpieczeństwa obszaru roboczego manipulatora elektrohydraulicznego / Paweł Bachman, Jarosław Gośliński, Piotr Owczarek, Adam Owczarkowski, Roman Regulski // W: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute .- 2013, z. 263, s. 11--17, ISSN: 0032-6216, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: detection of blobs, manipulator, system wizyjny, vision system, śledzenie obiektów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9783] [data modyf: 24-08-2015 14:46]
[12] Sterowanie głosowe manipulatorem elektrohydraulicznym / Roman Regulski, Piotr Owczarek, Dominik Rybarczyk, Paweł Bachman, Jarosław Gośliński // W: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute .- 2013, z. 263, s. 57--65, ISSN: 0032-6216, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: electrohydraulic manipulator, manipulator elektrohydrauliczny, rozpoznawanie mowy, speech recognition, sterowanie głosowe, voice control,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9784] [data modyf: 24-08-2015 14:46]
[13] Intuitionistic fuzzy values as a tool for rating employees' competences / Piotr Dworniczak, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu .- 2012, nr 222, s. 51--62, ISSN: 1689-7374, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: employees' competences, intuitionistic fuzzy values,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9400] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Wyznaczanie wskaźnika kompetencji ogólnych pracowników przy wykorzystaniu teorii zbiorów rozmytych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Piotr Dworniczak // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2012, Nr 115, s. 223--234, ISSN: 2083-8611, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9455] [data modyf: 25-01-2016 09:23]
[15] Kompetencje pracownicze w opinii pracodawców z Ziemi Lubuskiej / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2011, nr 56, s. 63--79, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: kompetencje, luka kompetencyjna, pracodawcy, pracownicy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9093] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Faktory professional'nogo samoopredeleniâ molodeži poslegimnazičeskih škol Pol'si v kontekste bezrabotnicy / Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2011, no 2, s. 263--267
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9114] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Dopravná výchova ako súčasť výchovy a vzdelávania na ZŠ / Ján Stebila, Marek Rybakowski // W: Acta Universitatis Matthiae Belli - (Technická Výchova) .- 2010, No 10, s. 73--85 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bezpečnost', dopravná výchova, efektivita, effectivity, kvalita, pupil, quality, road safety education, safety, teacher, učitel', žiak,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8798] [data modyf: 10-01-2011 13:51]
[18] Obciążenie psychiczne funkcjonariuszy policji i straży granicznej / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2009, nr 54, s. 39--47, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: funkcjonariusze służby granicznej, obciążenie psychiczne, policjanci,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8543] [data modyf: 11-02-2010 12:54]
[19] Ocena zmęczenia aptekarzy / Andrzej Lasota, Mirela Ścigaj // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2009, nr 54, s. 49--57, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aptekarze, kwestionariusz japoński, zmęczenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8544] [data modyf: 11-02-2010 12:56]
[20] Kompetencje a oczekiwania współczesnych organizacji / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2009, nr 54, s. 79--98, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: katalogi kompetencji, kompetencje, luka kompetencyjna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8545] [data modyf: 11-02-2010 12:59]
[21] Obciążenie psychiczne i ryzyko zawodowe szwaczek maszynowych / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach .- 2009, Nr 1 (5), s. 60--66, ISSN: 1895-3794, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: mental workload, obciążenie psychiczne, occupational hazard, ryzyko zawodowe, seamstresses, szwaczki maszynowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8565] [data modyf: 04-03-2010 12:37]
[22] Desygnaty projektowania a twórcze działania nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk // W: Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences .- 2009, T. 5, s. 9--18 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: conception thinking, creation of the idea, design, koncepcyjne myślenie, kreacja pomysłu, projektowanie, the teacher's creative activity, twócza działalność nauczyciela,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8836] [data modyf: 14-02-2011 14:21]
[23] Rozvitok profesijnih kompetencij majbutnih včiteliv Pol'sci: poglâd na problemy / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2009, no 1, s. 146--148 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8414] [data modyf: 19-01-2010 11:39]
[24] Obciążenie psychiczne operatorów stanowisk dyspozytorskich / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2008, nr 50, s. 39--45, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dyspozytorzy, obciążenie psychiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8208] [data modyf: 10-10-2008 08:12]
[25] Sterowanie napędem elektrycznym za pomocą dżojstika dotykowego z cieczą magnetoreologiczną / Paweł Bachman // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją .- 2008, nr 8, s. 5--12 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetoreologiczna, dżojstik dotykowy, haptic joystick, magnetorheological fluid, magnetorheological rotary brake, obrotowy hamulec magnetoreologiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8251] [data modyf: 02-02-2009 09:36]
[26] Komp'uternaâ sistema obmena informaciej dlâ transportnyh robotov ispol'zuemyh v proizvodstve / Władimir Dragajew // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ. Naučnye Trudy - (Sbornik Monografij ; no 11) .- 2008, T. 1, s. 244--249 : bibliogr. .- Trudy meždunarodnoj konferencii "PROTEK '08"
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8232] [data modyf: 27-10-2008 12:25]
[27] Koncepcja kształcenia ogólnotechnicznego w polskim modelu oświaty / Eunika Baron-Polańczyk // W: Naukovij Visnik Černivec'kogo Universitetu - (Pedagogika ta Psihologiâ) .- 2008, Vip. 393, s. 96--107 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8253] [data modyf: 04-12-2008 13:35]
[28] Aktivne vidviduvannâ studentami didaktičnih zanât' pid čas pedagogičnoi praktiki v Pol'sci / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2007, no 2, s. 126--129 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7842] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Analiz strategij avtomatičeskogo osleživaniâ zadannogo maršruta transportnym robotom / Władimir Dragajew, Makary K. Stasiak // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 529--546 : bibliogr.rys. .- Trudy meždunarodnoj konferencii "PROTEK '07", T. 3, cz. 1. Moskva, Rosja
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7948] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Koncepciâ avtomatičeskogo otsleživaniâ zadannogo maršruta (maršrutosleženiâ) transportnym robotom / Władimir Dragajew, Makary K. Stasiak // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 547--552 : bibliogr.rys. .- Trudy meždunarodnoj konferencii "PROTEK '07", T. 3, cz. 1. Moskva, Rosja
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7949] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Kompetentnisnij pidhid u profesijnomu rozbitku ludini: teoretiko-metodologični aspekti / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2007, nr 4, s. 81--84 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7961] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Wspomaganie projektowania belek cienkościennych kształtowanych na zimno z wykorzystaniem systemu ekspertowego / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2007, nr 40, s. 200--207 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7963] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Badania eksploatacyjne instalacji odwiórowania / Waldemar Uździcki, Remigiusz Aksentowicz // W: Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych .- 2007, T. 101, s. 333--340 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8152] [data modyf: 26-05-2008 14:11]
[34] Wykorzystanie programu powerpoint w kształceniu z zakresu technologii informacyjnej / Eunika Baron-Polańczyk // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Edukacja Techniczna i Informatyczna(1) .- 2006, s. 65--72 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Kształcenie euromenedżerów a zarządzanie przyszłości / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Studium Vilnense A .- 2006, Vol. 2, s. 117--119 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7359] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Znacennja urokiv-ekskursij u procesi trudovogo navcannja / Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2006, nr 4, s. 87--89
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7465] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Analiz i razrabotka kriteriev ocenki dviženiâ transportnych robotov, upravlâemyh kom'uternoj sistemoj / Władimir Dragajew // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 569--575 : bibliogr. .- Trudy meždunarodnoj konferencii "PROTEK '06", t. 3. Moskva, Rosja
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Poziom wiedzy młodzieży z żarskich szkół ponad-podstawowych z zakresu wykorzystania wybranych odnawialnych źródeł energii / Jan Onyszko, Magdalena Onyszko, Adam Kaźmierczak, Maria Kowal // W: Natura - (Monografie) .- 2006, z. 13, s. 217--222 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badanie poziomu wiedzy, der Umfragen des Niveaus von Wissen, die erneuetr Energie, energia odnawialna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7653] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Poziom wiedzy mieszkańców miasta Żary na temat energii odnawialnej / Jan Onyszko, Magdalena Onyszko, Adam Kaźmierczak, Maria Kowal // W: Natura - (Monografie) .- 2006, z. 13, s. 223--227 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badanie poziomu wiedzy, der Umfragen des Niveaus von Wissen, die erneuerte Energie, energia odnawialna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7654] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Praca nauczyciela wspomagana technologiami internetowymi / Eunika Baron-Polańczyk // W: Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji .- 2006, nr 3, s. 8--12 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7787] [data modyf: 25-04-2007 08:33]
[41] Wstęp do sprzętowej optymalizacji kart graficznych / Daniel Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 7--11 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: karty graficzne, overlocking, timingi,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Oddziaływanie systemu orientacji i poradnictwa zawodowego na pracę zawodową osób niepełnosprawnych / Aneta Klementowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 23--26 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: orientacja zawodowa, osoby niepełnosprawne, poradnictwo zawodowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7791] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Strojenie relacyjnych baz danych za pomocą automatycznej analizy plików śladu / Wojciech Kotowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 33--36 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: plik śladu, relacyjna baza danych, strojenie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7793] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Możliwości badawcze Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego / Edward Kowal, Adam Bydałek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 77--82
Słowa kluczowe: budowa maszyn, edukacja techniczno-informatyczna, eksploatacja maszyn, informatyka, inżynieria produkcji, mechanika,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2005, z. 7, cz. 2, s. 111--119, ISSN: 1898-5084, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7121] [data modyf: 04-09-2015 13:02]
[46] Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2005, z. 7, cz. 2, s. 483--490, ISSN: 1898-5084, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7122] [data modyf: 04-09-2015 13:02]
[47] Pro rozvitok umin' prakticnoj dijal'nosti u zagal'notechnicnij osviti (na materiali Pol'sci) / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2005, nr 1, s. 148--150 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6835] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Pomiary parametrów wentylacji na stanowiskach pracy i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - wymagania i normalizacja / Waldemar Uździcki // W: Problemy Higieny Pracy .- 2005, nr 13, s. 169--182 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6979] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Zizneochrannaja kul'tura ucascichsja v ich podgotovke k aktivnoj dejatel'nosti / Marek Rybakowski // W: Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta - (Serija E : Pedagogiceskie Nauki) .- 2005, no 5, s. 160--165 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Osvitni stezki v pol'skij skoli pislja reformi / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2005, nr 5, s. 172--176 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7186] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] K voprosu effektivnogo ispol'zovanija gibkich transportnych konveerov s ispol'zovaniem transportnych robotov / Władimir Dragajew, Wojciech Kotowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego - (Nauki Techniczne ; 22) .- 2005, s. 11--14 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: effektivnost ispol'zovanija, konveer, transportnaja sistema, transportnyj robot,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7230] [data modyf: 18-01-2006 12:21]
[52] Konstruowanie wielomedialnych dokumentów prezentacyjnych w ramach przedmiotu technologia informacyjna / Eunika Baron-Polańczyk // W: Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji .- 2005, nr 2, s. 32--36 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7362] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Pedagogiceskie prednosylki bezopasnosti celoveka i sochranenija ego zdorov'ja v sovremennom mire / Marek Rybakowski // W: Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta - (Serija E : Pedagogiceskie Nauki) .- 2005, no 11, s. 102--104 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7364] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Koncepcja różnorodności społecznej i możliwości jej aplikacji w dziedzinie polityki społecznej. Nowe spojrzenie na integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim .- 2005, T. 12, s. 75--83 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7579] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Diagnozowanie i optymalizacja parametrów eksploatacyjnych instalacji pneumatycznego odwiórowania / Waldemar Uździcki, Remigiusz Aksentowicz // W: Zastosowania Ergonomii .- 2005, nr 4, s. 63--71 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7633] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Osoby niepełnosprawne w programach polityki regionalnej / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2004, z. 3, s. 425--433, ISSN: 1898-5084, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6530] [data modyf: 04-09-2015 13:02]
[57] Użyteczność wybranych narzędzi zarządzania w kształtowaniu procesów rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2004, nr 39, s. 49--57, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, polityka społeczna, zarządzanie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Didakticni aspekti proektuvannja zanjat' z predmetu "Trudove navcannja" u Pol'sci / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2004, nr 1, s. 100--104 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6478] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[59] Pidgotovka do praci i pracevlastuvannja molodi z neznacnimi vidchilennjami psichiki (na prikladi Pol'sci) / Bogusław Pietrulewicz, Anna Zentek // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2004, nr 1, s. 112--116 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6479] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[60] Issledovanija professional'noj prigodnosti vypusknikov vyssich skol kak vaznyj opredelitel' planirovanija obrazovanija i soversenstvovanija (na materiale Pol'si) / Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2004, nr 3, s. 164--168
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6551] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] Rol' technicnoj majsterni II u pidgotovci vciteliv praci v Pol'sci / Robert Toporowski // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2004, nr 3, s. 168--171 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6552] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[62] Pidtrimka procesu pidgotovki do praci - zavdannja profesijnoj konsul'tacij (na materiali Pol'sci) / Bogusław Pietrulewicz, Iwona Korcz // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2004, nr 3, s. 171--173 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6553] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[63] Skuteczność działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych / Waldemar Uździcki // W: Problemy Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska .- 2004, s. 111--124 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6688] [data modyf: 15-10-2004 10:01]
[64] Samostijnist jak vazlivij cinnik organizacii pedagogicnogo procesu / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2004, nr 5, s. 6--9 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6692] [data modyf: 21-10-2004 12:39]
[65] Peredumovi profesijnoj pidgotovki nepovnospravnoj molodi (na prikladi Pol'sci) / Bogusław Pietrulewicz, Anna Zentek // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2004, nr 5, s. 224--229 : wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Wykorzystanie energii wody na przykładzie elektrowni wodnej Grajówka / Maria Kowal, Marcin Olszówka // W: Natura .- 2004, z. 10, s. 91--96 : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: generator, jaz główny, jaz stabilizujący, kraty czyszczące, transformator, turbina,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6762] [data modyf: 08-12-2004 09:01]
[67] The capillary rise of water and radius of capillaries in wood / Maria Kowal, Czesław Częstochowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport .- 2003, nr 56, s. 93--98 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: capillary rise, capillary spaces, height of transfer of water, sapwood pine,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6364] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[68] Wybrane systemy zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w krajach Unii Europejskiej / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2003, z. 36, s. 87--100, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6416] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[69] The mathematical model of a mobile robot as an automatic controlled system / Władimir Dragajew // W: Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego - (XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa) .- 2003, z. 1, s. 26--29 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6097] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[70] Nekotorye sovremennye metody obucenija v professional'nom obrazovanii (na primere predmeta "Bezopasnost doroznogo dvizenija") / Marek Rybakowski // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2003, nr 19, s. 279--284 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6100] [data modyf: 29-09-2004 10:06]
[71] Komp'juternaja sistema avtomaticeskogo upravlenija gibkim transportnym konveerom s ispol'zovaniem transportnych robotov / Władimir Dragajew // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - (Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice : V Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo-Techniczna - V MSKAE 2003 ; 18) .- 2003, nr 157, s. 225--227 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6191] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Klassifikacija transportnych robotov v sistemach avtomaticeskogo transportirovanija gruzov i ich matematiceskie modeli / Władimir Dragajew // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - (Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice : V Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo-Techniczna - V MSKAE 2003 ; 18) .- 2003, nr 157, s. 228--231 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6192] [data modyf: 21-06-2011 10:21]
[73] Wybrane aspekty rozwoju zawodowego człowieka / Bogusław Pietrulewicz // W: Pedagogika Pracy .- 2003, T. 43, s. 64--73 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6264] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[74] Basket Willow as the XXI century material / Maria Kowal, Czesław Częstochowski // W: Annals of Warsaw Agricultural University - (Forestry and Wood Technology ; no 53) .- 2003, s. 178--183 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: and natural environment, atmosphere, ecology, energetic willow, willow biomass,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6284] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Kar'erne navcannja ta orientacijni i konsul'tativni procesi (na prikladi Pol'sci) / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2003, nr 3, s. 127--132 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6312] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[76] Technologie informatyczne w zarządzaniu firmą / Piotr Gawłowicz // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 16) .- 2003, T. 2, s. 57--63, ISSN: 2084-2686, : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6334] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Wyznaczniki jakości życia osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Studium Vilnense A .- 2003, vol. 1, nr 1, s. 159--162
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10249] [data modyf: 30-09-2015 15:32]
[78] Publikacje multimedialne w sieci lokalnej / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje .- 2002, nr 70, s. 319--323 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[79] Obrazovanie dlja bezopasnosti v doroznom dvizenii v pol'skoj skol'noj sisteme / Marek Rybakowski // W: Mezvuzovskij sbornik statej - (Technologija, Predprinimatel'stvo, Ekonomika ; c. 2) .- 2002, s. 139--143 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6076] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Perspektywy rozwoju elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania / Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 2002, nr 1-4, s. 189--193 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6115] [data modyf: 15-07-2003 13:55]
[81] Formuljuvannja operacijnich cilej v trudovomu navcanni / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2002, nr 9, s. 127--129 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6116] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[82] Diskusija jak metod tvorcogo rozv'jazuvannja problem (na materiali Pol'sci) / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2002, nr 11, s. 28--32 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6117] [data modyf: 18-07-2003 10:08]
[83] O prawach osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne .- 2001, nr 50, s. 79--94 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, prawa człowieka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-5106] [data modyf: 02-02-2009 09:21]
[84] Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim po reformach administracji i ochrony zdrowia / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2001, nr 31, s. 89--104, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: niepełnosprawni, reforma, rehabilitacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-5107] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Dolegliwości zdrowotne projektantów pracujących na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2001, z. 33, s. 73--77, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dolegliwości zdrowotne, ergonomia, stanowisko pracy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-5286] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] The technology of transport of dangerous materials in tanks - an overview / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: Studia i Materiały - (Technika ; 2) .- 2001, nr 52, s. 97--102 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[87] Struktura programmnogo obespecenija transportnogo robota kak elementa avtomaticeskoj transportnoj sistemy / Władimir Dragajew // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - (Elektrotechnika ; 16) .- 2001, nr 153, s. 208--210 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Sytuacja osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim po reformie administracyjnej i ochrony zdrowia na przykładzie Zielonej Góry / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania - (Zarządzanie i Komunikacja) .- 2001, nr 5, s. 108--121 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, reforma administracyjna, reforma ochrony zdrowia, rehabilitacja społeczna i zawodowa,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5666] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[89] Urządzenia transportowo-pozycjonujące dla elementów o małych wymiarach w aspekcie kontroli jakości / Piotr Kuryło, Krzysztof Łasiński, Edward Tertel // W: Prace Wydziału Mechanicznego w zakresie Podstaw Konstrukcji Maszyn .- 2000, s. 99--110 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[90] Systematyka projektowania elastycznych systemów odwiórowania pracujących w warunkach zmiennych / Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 2000, nr 1-2, s. 5--12 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5288] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[91] Koncepcja zbioru informacji w programie komputerowego wspomagania heurystycznych procesów decyzyjnych w ergonomicznym projektowaniu maszyn / Andrzej Lasota // W: Zastosowania Ergonomii .- 2000, nr 1-2, s. 61--66 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5290] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[92] Ocena izolacyjności akustycznej kabin dźwiękoizolacyjnych w zakresie hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego / Grzegorz Dudarski // W: Zastosowania Ergonomii .- 2000, nr 1-2, s. 81--87 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[93] Komputery i oprogramowanie stosowane w projektowaniu technicznym / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 61) .- 2000, z. 256, s. 199--204 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5298] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[94] Koncepcja tworzenia reguł heurystycznych dla projektowania ergonomicznego / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2000, z. 27, s. 163--166 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5326] [data modyf: 13-03-2002 10:24]
[95] Optymalizacja wielokryterialna trójwarstwowej paneli walcowej przy obciążeniach złożonych / Renata Kasperska, Marian Ostwald // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2000, nr 27, s. 85--92 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5340] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[96] Organizacionnyj cikl proizvodstvennogo truda kak osnova aktivnosti ucascichsja (na materiale Pol'si) / Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2000, nr 8, s. 135--137 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5385] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[97] Obscestvennye faktory professional'nogo razvitija celoveka (na materiale Pol'si) / Bogusław Pietrulewicz // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2000, nr 8, s. 138--141 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5604] [data modyf: 11-12-2003 12:17]
[98] Sposoby określania relacji dotyczących wpływu środowiska pracy na człowieka / Andrzej Rabenda // W: Zastosowania Ergonomii .- 2000, nr 3/4, s. 73--81 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[99] Ocinka vidnostnogo ta absoljutnogo profesijnogo riziku zdorov'ju na robocich miscjach elektrozvarjuval'nikiv / Andrzej Rabenda // W: Gigiena Truda .- 2000, nr 31, s. 83--89 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6802] [data modyf: 12-01-2005 14:03]
[100] System wspomagający optymalizację wielokryterialną / Renata Kasperska, Marian Ostwald // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 19--28 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4086] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[101] Modelling of the phenomenon of wood swelling / Maria Kowal // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 43--53 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4087] [data modyf: 21-01-2003 10:24]
[102] ErgonInfo - zbiór informacji zewnętrznych w programie komputerowego wspomagania heurystycznych procesów decyzyjnych w ergonomicznym projektowaniu maszyn / Andrzej Lasota // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 55--67 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4088] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[103] Wpływ zawilżenia na własności mechaniczne drewna / Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 77--97 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4089] [data modyf: 21-01-2003 10:12]
[104] Zastosowanie metod numerycznych przy optymalizacji przekroju belki cienkościennej o stałej grubości / Tomasz Monczak // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 109--114 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4091] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[105] Koncepcja stanowiska laboratoryjnego do badania procesu zamarzania zawilżonych materiałów porowatych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Zygmunt Lipnicki // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 115-- 118 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4092] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[106] Teoretyczne i praktyczne aspekty modyfikacji wybranych stopów miedzi w świetle literatury przedmiotu badań / Marek Rybakowski // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 129--139 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4093] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[107] Efektywność przedsięwzięć ograniczających zagrożenie hałasem / Edward Kowal // W: Problemy Higieny .- 1999, nr 61, s. 77--82 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5007] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[108] Verification of physical relations for stressed wood at variable humidity / Maria Kowal // W: Folia Forestalia Polonica - (B : Drzewnictwo) .- 1999, z. 30, s. 103--113 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5246] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[109] Wpływ obciążenia na zawartość wilgoci w drewnie / Maria Kowal // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - (Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; 24) .- 1999, z. 811, s. 217--223 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5266] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[110] Źródła i skutki oddziaływania infradźwięków / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 1, s. 109--113 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5273] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[111] Obecność tworzyw sztucznych w środowisku / Maria Kowal, Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 1, s. 115--120 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5274] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[112] Zagadnienia ekonomiczne w projektowaniu elastycznych systemów odwiórowania pracujących w warunkach zmiennych / Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 2/3, s. 231--236 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5278] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[113] Koncepcja programu komputerowego wspomagania procesów decyzyjnych w projektowaniu maszyn ukierunkowana na wykorzystanie wiedzy o człowieku / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 1999, z. 26, s. 162--169 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[114] Aktivni metodi navcannja vciteliv techniki u Pol'si / Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 1999, nr 6, s. 114--116 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5386] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[115] Osnovi pedagogicnoi ergonomiki jak navcal'na disciplina / Volodimir Ston', Dariusz Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 1999, nr 5, s. 119--122 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[116] Teoretyczne podstawy oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć zmniejszających poziom hałasu na stanowiskach pracy / Edward Kowal // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 1998, nr 21, s. 47--58, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: efektywność przedsięwzięć, ergonomia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-5422] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[117] Zastosowanie metod przeszukiwania heurystycznego do wyznaczania optymalnego sterowania robotów / Piotr Gawłowicz // W: Studia z Automatyki i Informatyki .- 1998, T. 23, s. 113--124, ISSN: 0867-3977, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2905] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[118] Oczekiwania nauczycieli techniki w zakresie ich doskonalenia zawodowego z zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego / Marek Rybakowski // W: Studia i Materiały - (Pedagogika Pracy ; 3) .- 1998, nr 45, s. 37--41 : tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4068] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[119] Problemy bezpieczeństwa pracy w warsztatach remontowych / Dariusz Frejman // W: Studia i Materiały - (Pedagogika Pracy ; 3) .- 1998, nr 45, s. 115--117 : tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4070] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[120] Expert systems with discrete methods in optimum structural design (a survey) / Renata Kasperska // W: Studia i Materiały - (Technika) .- 1998, nr 45, s. 95--102 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4863] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[121] Potencjał kapilarny wody w drewnie / Maria Kowal, Czesław Częstochowski // W: Studia i Materiały - (Technika) .- 1998, nr 45, s. 119--124 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[122] Zmiana własności mechanicznych drewnianych elementów konstrukcyjnych pod wpływem zawilżenia / Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Studia i Materiały - (Technika) .- 1998, nr 45, s. 125--130 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4894] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[123] Optymalizacja wielokryterialna trójwarstwowej płyty z rdzeniem trapezowym / Renata Kasperska, Marian Ostwald // W: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej .- 1998, z. 6, s. 163--168 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5339] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[124] Technicni zadaci jak zmistovna forma navcannja praci u polskij pocatkovij skoli / Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika i Psichologija) .- 1998, nr 5, s. 202--203 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5380] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[125] Sljachi vdoskonalennja metodicnoj pidgotovki vciteliv techniki / Mirosław Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika i Psichologija) .- 1998, nr 4, s. 151--153
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[126] Analiz fachovogo riziku v remontnich majsternjach / Dariusz Frejman // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika i Psichologija) .- 1998, nr 5, s. 198--200 : tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7011] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[127] Determination of the matrix effect in investigations of the thin surface layer by beam of charged particles / B. Rajchel, Bolesław Porankiewicz, A. Adamski, M. Drwięga, S. Gąsiorek, R. Hajduk, E. Lipińska, M. Mitura // W: Institute of Nuclear Physics Annual Report .- 1998, s. 79 : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8388] [data modyf: 19-05-2009 14:33]
[128] Metoda określania wartości funkcji przynależności zbiorów rozmytych, stosowana do "miękkich" opisów ergonomiczności systemów produkcyjnych / Dariusz Frejman // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 1997, nr 20, s. 23--27, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7009] [data modyf: 02-02-2009 09:32]
[129] Wariacyjne kształtowanie otwartego przekroju belki cienkościennej o stałej grubości / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // W: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej .- 1997, z. 3, s. 147--152 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[130] Kształcenie i doskonalenie rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego / Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 2, s. 53--57 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5269] [data modyf: 22-01-2003 14:09]
[131] Warunki kształcenia młodzieży na podstawie wybranych szkół podstawowych / Edward Kowal, Maria Kowal, Artur Danowski // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 2, s. 65--68 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5270] [data modyf: 22-01-2003 14:09]
[132] Problemy ergonomii w szkole / Artur Danowski, Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 3, s. 29--33 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[133] Badania efektywnego wydatku energetycznego prowadzonych metodami : chronometrażowo-tabelaryczną i w oparciu o pomiar wentylacji płuc / Waldemar Uździcki, Ireneusz Bochno // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 3, s. 85--92 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[134] Komputerowe wspomaganie projektowania ergonomicznego / Edwin Tytyk, Andrzej Lasota // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 3, s. 93--102 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5332] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[135] Problematyka zagrożenia hałasem w czasie koncertów / Lubomir Rotko, Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 3, s. 115--119 : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5333] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[136] Thermodynamic behaviour of the s = 1 antiferromagnetic chains : quantum transfer-matrix approach / A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, U. Esposito, Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // W: Acta Magnetica .- 1997, Vol. 11, s. 3--19 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[137] Teoretyczna analiza rozkładu temperatury powierzchni węglika spiekanego przy szybkim kontakcie z drewnem / Bolesław Porankiewicz, Shogo Okumura // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu .- 1997, nr 300, s. 11--20 : rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: drewno, temperatura, teoretyczna symulacja, węglik spiekany,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8302] [data modyf: 16-02-2009 14:30]
[138] Wykorzystanie systemu kontrolnego Cam_Gate w elastycznych systemach produkcyjnych / Krzysztof Łasiński, Andrzej Brukszta // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Mechanika) .- 1997, z. 63, s. 299--303 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: jakość, kontrola, system,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9555] [data modyf: 18-03-2013 09:51]
[139] Możliwości wybranych zintegrowanych systemów komputerowych w aspekcie logistyki / Piotr Gawłowicz, Krzysztof Witkowski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 1996, z. 5, s. 75--82 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3526] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[140] Problemy adaptacji środowiska świetlnego do psychofizycznych możliwości pracownika / Ireneusz Bochno, Krystyna Wasińska, Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 1996, nr 4, s. 5--8
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5943] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[141] Wybrane problemy pomiarów i oceny środowiska pracy w przemyśle / Krystyna Wasińska, Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 1996, nr 4, s. 9--12
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5944] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[142] Badania zarodków krystalizacji wybranych mosiądzów po modyfikacji / Marek Rybakowski, Ferdynand Romankiewicz, Winfried Reif // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Mechanika ; 21) .- 1996, nr 110, s. 65--74 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[143] Efekty siły Coriolisa w przepływach geofizycznych / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Mechanika ; 21) .- 1996, nr 110, s. 91--110 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6283] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[144] Metodyka oceny wybranych efektów ekonomicznych wynikających ze zmniejszenia poziomu hałasu na stanowiskach pracy / Edward Kowal // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie(nr 17) .- 1995, s. 59--76, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8683] [data modyf: 21-06-2010 16:01]
[145] "Miękka" ocena ergonomiczności systemu produkcyjnego na przykładzie zakładu przemysłu chemicznego / Dariusz Frejman // W: Zastosowania Ergonomii .- 1995, nr 2-3, s. 39--45 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7006] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[146] XPS analysis of WC-Co cemented carbide cutting edge after processing melamine coated particle board / Bolesław Porankiewicz, Keith E. Wagner // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - (Mechaniczna Technologia Drewna ; 29/30) .- 1995, nr 280, s. 89--93 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: XPS, cemented carbide, corrosion, cutting edge, melamine coated particle board, wear,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8298] [data modyf: 19-02-2009 14:05]
[147] Studies of non-contact methods for roughness measurements related to wood surfaces / Staffan Ake Lundberg, Bolesław Porankiewicz // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - (Mechaniczna Technologia Drewna ; 29/30) .- 1995, nr 280, s. 71--78 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: non-contact methods, surface roughness, wood, wood machining,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8304] [data modyf: 19-02-2009 14:04]
[148] Diagnostics of processing of board members / Bolesław Porankiewicz // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 22) .- 1995, nr 56, s. 75--79 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: diagnostics, milling, particle board,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8307] [data modyf: 19-02-2009 14:17]
[149] Mathematische Analyse des Hubrollentransporters / Krzysztof Łasiński, Piotr Gawłowicz, Mirosław Galicki // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 2, s. 26--34 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9554] [data modyf: 30-03-2017 12:35]
[150] Elementarne kształcenie informatyczne w środowisku Microsoft-Windows / Eunika Baron-Polańczyk, Dariusz Polańczyk // W: Zastosowania Ergonomii .- 1994, nr spec. 6, s. 133--135 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6018] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[151] Problemy modernizacji warunków pracy i podnoszenia kwalifikacji w wybranych zakładach pracy / Kazimierz Esmund, Bogusław Pietrulewicz // W: Zastosowania Ergonomii .- 1994, nr 4, s. 63--69 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7307] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[152] The cutting performance of new tool materials / Chiaki Tanaka, Bolesław Porankiewicz // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu .- 1994, nr 262, s. 61--66 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8305] [data modyf: 19-02-2009 14:08]
[153] The analysis of relation between cutting speed and tool wear when milling particle board / Bolesław Porankiewicz // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu .- 1994, nr 262, s. 67--70 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8306] [data modyf: 19-02-2009 14:11]
[154] Efektywność ekonomiczna zmniejszenia poziomu hałasu na stanowiskach pracy w produkcji drzewnej / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1993, nr spec. 5, s. 159--163 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[155] Zespoły pracownicze wobec modernizacji warunków pracy i podnoszenia kwalifikacji / Bogusław Pietrulewicz, Marta Biedroń // W: Zastosowania Ergonomii .- 1993, nr spec. 5, s. 165--173 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[156] Program "Dobra i nowoczesna szkoła" szansą dla kształcenia pracowniczego / Bogusław Pietrulewicz, Zdzisław Wołk // W: Zastosowania Ergonomii .- 1993, nr spec. 5, s. 235--239 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7484] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[157] Wpływ parametrów obróbczych oraz właściwości warstwy wierzchniej na zużycie ostrza przy frezowaniu wąskiej powierzchni płyt wiórowych / Bolesław Porankiewicz // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 1993, T. 12, nr 2, s. 499--503 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: frezowanie, laminowana płyta wiórowa, węglik spiekany, zuzycie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8301] [data modyf: 16-02-2009 14:21]
[158] Does exist the chemical corrosion of carbide cutting edge when milling melemine coated particle board? / Bolesław Porankiewicz // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu .- 1993, nr 249, s. 59--69 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8311] [data modyf: 23-02-2009 14:33]
[159] Wspieranie poprawy warunków pracy i doskonalenia zawodowego pracowników przez prasę z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii / Alina Guzikowska, Przemysław Polańczyk, Małgorzata Suchmiel, Bogusław Pietrulewicz // W: Zastosowania Ergonomii .- 1992, nr spec. 2, s. 181--185
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7485] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[160] Doskonalenie warunków pracy - uwarunkowania i możliwości / Bogusław Pietrulewicz // W: Zastosowania Ergonomii .- 1992, nr spec. 2, s. 191--194 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[161] Problemy nauczania przedmiotów technicznych w średnich szkołach zawodowych / Helena Pruss, Iwona Tomasiewicz, Bogusław Pietrulewicz // W: Zastosowania Ergonomii .- 1992, nr spec. 2, s. 195--198 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7487] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[162] Edukacja pracownicza - stan i propozycje rozwiązań / Bogusław Pietrulewicz, Zdzisław Wołk // W: Zastosowania Ergonomii .- 1992, nr spec. 3, s. 103--108 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7488] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[163] Propozycje organizacyjne i programowe systemu kształcenia i dokształcania kadr dla biur pracy / Maria Martynowska, Bogusław Pietrulewicz // W: Zastosowania Ergonomii .- 1992, nr spec. 3, s. 137--140 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7489] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[164] Uwarunkowania i propozycje organizacyjne systemu kształcenia pracowniczego w Zakładach Piwowarskich w Zielonej Górze / Bogusław Pietrulewicz, Zdzisław Wołk // W: Zastosowania Ergonomii .- 1992, nr spec. 3, s. 141--149 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7490] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[165] Wpływ czynników społecznych na modernizację warunków pracy / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1992, nr 2, s. 37--46 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8655] [data modyf: 04-06-2010 13:19]
[166] Wstępna analiza środowisk termicznych w wybranych zakładach województwa zielonogórskiego w latach 1994-98 / Waldemar Uździcki, Ireneusz Bochno // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Technika .- 1991, z. 1, s. 151--157
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5436] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[167] Zarys ekonomicznego ujęcia problemu inwestowania w ochrone pracowników przed hałasem / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 1, s. 17--34
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8641] [data modyf: 04-06-2010 11:27]
[168] Obrabiarki o ograniczonej emisji hałasu produkowane przez Fabrykę Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy / Edward Kowal, Witold Rybarczyk // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 1, s. 43--51 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8642] [data modyf: 04-06-2010 11:33]
[169] Niektóre problemy edukacji zawodowej w opiniach pracowników zielonogórskich zakładów pracy / Bogusław Pietrulewicz, Zdzisław Wołk // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 1, s. 65--75 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8643] [data modyf: 04-06-2010 11:35]
[170] Badania wpływu długotrwałego zmniejszenia hałasu docierającego do pracowników na wydajność pracy / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 2, s. 23--32 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8644] [data modyf: 04-06-2010 11:45]
[171] Wpływ długotrwałego zmniejszenia hałasu docierającego do pracowników na wypadkowość pracy / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 2, s. 33--42 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8645] [data modyf: 04-06-2010 11:47]
[172] Eliminacja zagrożeń hałasem w małych stolarniach / Witold Rybarczyk, Edward Kowal, Dariusz Dąbek // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 2, s. 49--58 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8646] [data modyf: 04-06-2010 12:07]
[173] W poszukiwaniu koncepcji kształcenia pracowniczego / Bogusław Pietrulewicz, Zdzisław Wołk // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 2, s. 85--89 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8647] [data modyf: 04-06-2010 12:09]
[174] Wpływ długotrwałego zmniejszenia hałasu docierającego do pracowników na absencję powypadkową i chorobową / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 3, s. 57--71 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8648] [data modyf: 04-06-2010 12:16]
[175] Badanie wpływu kilkudniowych zmian hałasu docierającego do pracowników na wydajność pracy / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 3, s. 73--83 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8649] [data modyf: 04-06-2010 12:18]
[176] Zmniejszenie zagrożenia hałasem w hali obróbki mechanicznej drewna / Witold Rybarczyk, Edward Kowal, Dariusz Dąbek // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 3, s. 85--94 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8651] [data modyf: 04-06-2010 12:43]
[177] Wstępna ocena kształcenia w zakresie ergonomii i ochrony pracy w szkołach podstawowych i średnich / Bogusław Pietrulewicz, Witold Rybarczyk // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 3, s. 95--104 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8652] [data modyf: 04-06-2010 12:47]
[178] Koszty trwałego zmniejszenia poziomu hałasu na stanowiskach pracy w warunkach przemysłowych / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 4, s. 67--86 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8653] [data modyf: 04-06-2010 13:12]
[179] Prognozowane koszty ograniczenia zagrożenia hałasem w działalności korekcyjnej / Edward Kowal // W: Zastosowania Ergonomii .- 1991, nr 4, s. 87--112 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8654] [data modyf: 04-06-2010 13:19]
[180] Analýza spôsobov nastavovania drevoobrábacích strojov cestou merania rozmerovej presnosti výrobu / Bolesław Porankiewicz, Jan Staniszewski // W: Zborník Vedeckých Prác Drevárskej Fakulty Vysokej Školy Lesníckej a Drevárskej vo Zvolenie .- 1989, s. 65--72 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8310] [data modyf: 23-02-2009 13:32]
[181] CAQ für Glas, A-4 Bericht / D. Hulsenberg, B. Bock, K. Frielinghaus, Gerhard Kleemann, Krzysztof Łasiński, S. Rauer // W: Bereich Zeitschriften .- 1989, s. 23--30
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9544] [data modyf: 27-02-2013 15:08]
[182] Poziom ekwiwalentny hałasu w aspekcie organizacji pracy / Edward Kowal // W: Studia i Materiały. Wychowanie Techniczne(nr 1) .- 1986, XX, s. 97--100
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8682] [data modyf: 16-06-2010 10:55]
[183] Szkodliwości przemysłowe w Zaodrzańskich Zakładach Przemysłu Metalowego "Zastal" w Zielonej Górze (wyniki pomiarów, skutki patologiczne) / Andrzej Rabenda // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Nauki Społeczne i Ekonomiczne ; 10) .- 1982, nr 66, s. 229--235 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6895] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[184] On the equation \fi n(x, y) = 0 in the Zp field / Aleksander Grytczuk, Bogdan Tropak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 6) .- 1981, nr 55, s. 15--18
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8180] [data modyf: 05-08-2008 13:20]
[185] Wpływ azotowania gazowego na trwałość wierteł do drewna / Leszek Małdziński, Bolesław Porankiewicz, Waldemar Szymański // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu .- 1980, nr 125, s. 71--80 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8387] [data modyf: 19-05-2009 13:02]
[186] Analiza związku wilgotności drewna z tolerancjami i pasowaniem / Władysław Marzymski, Jan Staniszewski, Bolesław Porankiewicz, Alina Staniszewska // W: Prace Komisji Technologii Drewna / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Technicznych .- 1978, T. 7, s. [9] : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8312] [data modyf: 26-02-2009 09:49]
[187] Metoda ustalenia zależności tolerancji rzeczywistych od wymiaru nominalnego elementów meblowych / Zbigniew Palka, Bolesław Porankiewicz, Alina Staniszewska, Jan Staniszewski // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu .- 1978, nr 99, s. [8] : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8313] [data modyf: 26-02-2009 10:24]
[188] Próba matematycznego opisania nierówności powierzchni drewna przy użyciu krzywych Abbota / Zbigniew Palka, Bolesław Porankiewicz, Alina Staniszewska, Jan Staniszewski // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu .- 1978, nr 99, s. 51--61 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8314] [data modyf: 26-02-2009 10:27]
[189] Obróbka drewna narzędziami hiperboloidalnymi / Bolesław Kortylewski, Bolesław Porankiewicz, Jan Staniszewski, Wiesław Zakrzewski // W: Prace ORED-u [Ośrodek Rozwoju Przemysłu Drzewnego] .- 1977, nr 28/29, s. 90--95 : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8316] [data modyf: 26-02-2009 11:11]
[190] Ocena chropowatości powierzchni drewna i powłok lakierniczych metodą przekrojów rzeczywistych odbitek stykowych / Alina Staniszewska, Bolesław Porankiewicz, Maria Adamczak // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu .- 1976, nr 81, s. 105--114 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8317] [data modyf: 26-02-2009 11:31]
[191] Wpływ kąta natarcia zębów piły na wymiary wiórów przy wzdłużnym piłowaniu drewna / Bolesław Porankiewicz, Jan Staniszewski // W: Prace Komisji Technologii Drewna / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Technicznych .- 1976, T. 6, s. 79--92 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8318] [data modyf: 26-02-2009 11:36]
[192] Sposób tworzenia się wiórów o założonych wymiarach przy wzdłużnym piłowaniu drewna / Bolesław Porankiewicz, Jan Staniszewski // W: Prace Komisji Technologii Drewna / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Technicznych .- 1976, T. 5, s. 49--67 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8319] [data modyf: 26-02-2009 11:44]
[193] A certain Erdös' problem / Bogdan Tropak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka - Chemia ; 4) .- 1975, nr 31, s. 9--12 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8183] [data modyf: 05-08-2008 15:09]
[194] Narzędzia do drewna pokryte warstwą teflonu S / Piotr Pohl, Bolesław Porankiewicz // W: Prace ORED-u [Ośrodek Rozwoju Przemysłu Drzewnego] .- 1974, nr 16/17, s. 45--49 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8320] [data modyf: 26-02-2009 11:47]
[195] Badanie przydatności sposobu oceny twardości powłok lakierowanych przy zastosowaniu mikrotwardościomierza Vickersa / Andrzej Mamet, Bolesław Porankiewicz // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu .- 1974, nr 68, s. 115--121 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8321] [data modyf: 26-02-2009 11:53]
[196] Obróbka powierzchniowa ciepłem i tarciem w zastosowaniu do elementów stolarki okiennej / Jan Staniszewski, Witold Parzysz, Bolesław Porankiewicz // W: Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu .- 1970, nr 51, s. 169--189 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8322] [data modyf: 26-02-2009 12:00]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Safety Culture: Influence of a Human Factor on the Process of Shaping Work Safety / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4720--4727 .- ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[KONF-23050] [data modyf: 29-10-2018 09:45]
[2] Economic conditions of low emission reduction in Poland / Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć, Piotr Kułyk, Krzysztof Łasiński // W: International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences - EEES 2018. Shanghai, Chiny, 2018 .- Shanghai : Shanghai International Convention Center (SHICC), 2018 .- Computer Science and Engineering, s. 550--554 .- ISBN: 9781605955490
Słowa kluczowe: Economy, GHG savings, Low emission, Poland

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.12783/dtcse/pcmm2018/23720   (pkt: 0)
[KONF-22907] [data modyf: 13-08-2018 15:13]
[3] Social Determinants of Low Emission Limitation in Urban and Rural Areas in the Middle Odra (Poland) / Maciej Dzikuć, Krzysztof Łasiński, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć // W: International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences - EEES 2018. Shanghai, Chiny, 2018 .- Shanghai : Shanghai International Convention Center (SHICC), 2018, s. 555--559 .- ISBN: 9781605955490
Słowa kluczowe: Economy, Low emission, Poland, Social costs

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.12783/dtcse/pcmm2018/23721   (pkt: 0)
[KONF-22936] [data modyf: 13-08-2018 15:12]
[4] A computerized tool for education and training on ergonomic risk evaluation / Andrzej Lasota, Eunika Baron-Polańczyk // W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering - MAPE 2018 : proceedings of XV international conference. Zawiercie, Polska, 2018 .- Gliwice : Wydaw. Panova, 2018 .- Conference proceedings, Vol. 1, iss. 1, s. 759--765 .- ISBN: 9788365265258
Słowa kluczowe: QEC, education, ergonomics, risk, training

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0096   (pkt: 0)
[KONF-23143] [data modyf: 07-02-2019 16:35]
[5] The use of IT tools for the analysis and evaluation of psychomotor efficiency of employees / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa // W: 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 - CoSME' 16. Brasov, Rumunia, 2016 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- MATEC Web Conferences, Vol. 94, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/20179406017   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[KONF-22484] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[6] Online measurement of work safety culture - statement of research / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // W: 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 - CoSME' 16. Brasov, Rumunia, 2016 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- MATEC Web Conferences, Vol. 94, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/20179406008   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[KONF-22485] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[7] Comparison of a traditional control and a force feedback control of the robot arm during teleoperation / Marcin Chciuk, Andrzej Milecki, Paweł Bachman // W: Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques - AUTOMATION 2017. Warsaw, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2017 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 550, s. 277--289 .- ISBN: 9783319540429
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-54042-9_25   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [15-07-2019]
[KONF-22821] [data modyf: 17-05-2018 09:39]
[8] The study of postural workload in assembly of furniture upholstery / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // W: Modern Technologies in Manufacturing - MTeM 2017 - AMaTUC 2017 : 13th international conference. Cluj Napoca, Rumunia, 2017 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- MATEC Web of Conferences, Vol. 137, s. 1--6 .- ISBN: 9782759890279
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201713707002   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[KONF-22916] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[9] The conceptual framework for physical risk assessment in multi-purpose workplaces / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // W: Modern Technologies in Manufacturing - MTeM 2017 - AMaTUC 2017 : 13th international conference. Cluj Napoca, Rumunia, 2017 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- MATEC Web of Conferences, Vol. 137, s. 1--6 .- ISBN: 9782759890279
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201713703007   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [15-07-2019]
[KONF-22917] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[10] Transport safety sheets as an innovation in raising the level of safety of the road transport of dangerous goods and driver's work / Marek Rybakowski // W: Expert Forensic Science - ExFoS 2017 : 26th International Scientific Conference of Forensic Engineering. Brno, Czechy, 2017 .- Brno : Vysoké Učení Technické, 2017, s. 482--496 .- ISBN: 9788021454590
Słowa kluczowe: creating and projects TSS, dangerous goods transport safety, transport "Safety Sheets"

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22587] [data modyf: 05-05-2017 09:40]
[11] Czynniki determinujące poziom bezpieczeństwa pracy i ich znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa produkcyjnego / Patryk Krupa // W: V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji. Podlesice, Polska, 2017 .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2017 .- Seria: Monografie, nr 72, s. 57--68 .- ISBN: 9788363989569
Słowa kluczowe: human factor, manufacturing plant, occupational safety

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22790] [data modyf: 25-10-2017 12:01]
[12] The development of algal biomass as one of way of reducing low emissions in Lubuskie Province (Poland) / Maciej Dzikuć, Krzysztof Łasiński // W: The 7th International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts. Miami, USA, 2017 .- Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 1 .- ISBN: - .- [poster presentation]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22572] [data modyf: 03-04-2017 12:41]
[13] Wpływ zmian legislacyjnych na koszty funkcjonowania systemu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Wyzwania współczesnego rynku pracy : III międzynarodowa konferencja naukowa : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, s. 24 .- ISBN: 9788387193713
Słowa kluczowe: costs, employment system, koszty, law, osoby z niepełnosprawnościami, people with disabilities, prawo, system zatrudniania

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23269] [data modyf: 13-11-2018 14:36]
[14] Evaluation of ergonomic risk in the production line of frozen food products / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // W: International Conference on Economics and Management Innovations - CEMI. Wuhan, Chiny, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016 .- ACSR-Advances in Comptuer Science Research, Vol. 57, s. 272--278 .- ISBN: 9789462522145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22312] [data modyf: 04-11-2016 13:35]
[15] Working postures of spot welding machine operators / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // W: International Symposium Occupational Safety and Hygiene IV. Guimaraes, Portugalia, 2016 .- [B. m.] : CRC Press/Balkema, 2016, s. 261--264 .- ISBN: 9781138029422
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [15-07-2019]
[KONF-22313] [data modyf: 14-11-2016 11:57]
[16] Assessment of risk to work-related musculoskeletal disorders of upper limbs at welding stations / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // W: International Symposium on Occupational Safety and Hygiene - SHO 2016 : proceedings book. Guimaraes, Portugalia, 2016 .- Guimaraes : SPOSHO, 2016, s. 138--140 .- ISBN: 9789899820364
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22314] [data modyf: 14-11-2016 11:57]
[17] Investigation of electrohydraulic drive control system with the haptic joystic / Paweł Bachman // W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2012 : the12th international conference. Białystok, Polska, 2016 .- Białystok : Białystok University of Technology, 2016, s. 1--6
Słowa kluczowe: control, electrohydraulics, haptic, joystick, modelling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22442] [data modyf: 11-01-2017 14:19]
[18] Safety and risk in vehicle transportation / Marek Rybakowski // W: Crisis management and solution of the crisis situations 2016 : proceedings of the international conference. Uherské Hradiště, Czechy, 2016 .- Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. 227--235 .- ISBN: 9788074546327
Słowa kluczowe: Polish Road Safety Programme, Transport, risk in transportation, road safety, vehicle transportation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22586] [data modyf: 04-05-2017 14:38]
[19] Państwo jako instytucja systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Państwo a gospodarka : wyzwania współczesności : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, s. 32 .- ISBN: 9788387193799
Słowa kluczowe: New Institutional Economics, Nowa Ekonomia Instytucjonalna, institution, instytucja, osoby z niepełnosprawnościami, państwo, people with disabilities, the state

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23273] [data modyf: 14-11-2018 09:32]
[20] Evaluation of safety climate level in a production facility / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Edward Kowal // W: 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2015. Las Vegas, USA, 2015 .- [B. m.] : Elsevier, 2015 .- Procedia Manufacturing, Vol. 3, s. 5822--5829
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.835   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [15-07-2019]
[KONF-22346] [data modyf: 17-03-2017 17:14]
[21] Safety climate level as a tool aiding safety management in a production facility / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Edward Kowal, Andrzej Kowal // W: 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2015. Las Vegas, USA, 2015 .- [B. m.] : Elsevier, 2015 .- Procedia Manufacturing, Vol. 3, s. 4724--4731
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.569   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[KONF-22347] [data modyf: 17-03-2017 17:13]
[22] Explosion risk at sugar storage and transport facility / Grzegorz Dudarski // W: Advances in Fire and Safety Engineering : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, Słowacja, 2015 .- Zvolen : Techická Univerzita, 2015, s. 60--68 .- ISBN: 9788022828239
Słowa kluczowe: dust explosion, explosive zone, pneumatic transport, storage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21953] [data modyf: 04-11-2015 12:43]
[23] The use of computer application in the analysis of safety culture firefighters - initial tests / Edward Kowal, Patryk Krupa, Izabela Gabryelewicz // W: Advances in Fire and Safety Engineering : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, Słowacja, 2015 .- Zvolen : Techická Univerzita, 2015, s. 230--240 .- ISBN: 9788022828239
Słowa kluczowe: computer application, occupational accident, safety culture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21954] [data modyf: 04-11-2015 12:45]
[24] The vicious circle of financing of employment and vocational rehabilitation of people with disabilities in Poland / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions : Materials of the V international scientific conference on October 25-26, 2015. Prague, Czechy, 2015 .- Prague : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", 2015, s. 8--9 .- ISBN: 9788075260543
Słowa kluczowe: a disabled person, financing, the labour market, the system of rehabilitation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22031] [data modyf: 17-12-2015 12:22]
[25] Optymalizacja dwukryterialna procesów bioreaktorowych / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska // W: Żywność - zdrowie - przyszłość : XLII Sesja naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk : materiały konferencji naukowej. Lublin, Polska, 2015 .- Kraków : [brak wydawcy], 2015, s. 133 .- ISBN: 9788393542161 .- [postery]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21819] [data modyf: 27-07-2015 13:43]
[26] Otkrytyj rynok truda v Pol'še - struktura i funkcionirovanie / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Aktual'ni problemi navčannâ ta vihovannâ ludej v integrovanomu osvitn'omu seredovišči u svitli realizacii Konvencii OON pro prava invalidiv : Tezi dopovidej XV naukovo-praktična konferenciâ (m. Kiiv, 18-19 listopada 2015 roku). Kiiv, Ukraina, 2015 .- Kiiv : Universitet "Ukraina", 2015, s. 378--380
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22102] [data modyf: 23-03-2016 10:58]
[27] Dwupoziomowa analiza zmienności genetycznej organizmów / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska // W: Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych : XII ogólnopolska konferencja naukowa. Zakopane, Polska, 2015 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 459--460 .- ISBN: 83891172798 .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21673] [data modyf: 25-08-2015 14:40]
[28] Information technologies in the postindustrial society / Wiesław Hładkiewicz, Piotr Gawłowicz // W: 13th International Educational Technology Conference. Lisbon, Portugalia, 2014 .- Amsterdam : Elsevier Ltd., 2014 .- Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 103, s. 500--505
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.366   (pkt: 15)
[KONF-21895] [data modyf: 18-03-2017 11:48]
[29] Studies on the effects of environmental factors of work on psychophysical efficiency / Patryk Krupa, Edward Kowal // W: Advances in Fire and Safety Engineering : III. medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, Słowacja, 2014 .- Trnava - Bratislava : Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2014, s. 33--37 .- ISBN: 9788080962029
Słowa kluczowe: infrasounds, noise, psychophysical efficiency, time of reaction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21532] [data modyf: 25-08-2015 12:27]
[30] Technical and organizational measures of protection of the workplace from an explosion - selected issues of good practice implementation / Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Advances in Fire and Safety Engineering : III. medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, Słowacja, 2014 .- Trnava - Bratislava : Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2014, s. 38--43 .- ISBN: 9788080962029
Słowa kluczowe: assessment of the risk of explosion, explosion protection, explosive atmosphere, risk of explosion, safety culture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21533] [data modyf: 25-08-2015 12:27]
[31] Dynamic analysis and optimization of chemostat with pulse feeding / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska // W: 44th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Cracow, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 35 .- ISBN: 8389117278X
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21466] [data modyf: 01-03-2017 12:28]
[32] A new method of protein representative selection / Renata Kasperska, Andrzej Kasperski // W: 44th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Cracow, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 19 .- ISBN: 8389117278X
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21467] [data modyf: 01-03-2017 12:28]
[33] Realisation of the right to work of people with disabilities exemplified by their employment in the central public administration office / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Prava i svobody čeloveka: problemy realizacii, obespečeniâ i zascity : materialy III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Praga, Czechy, 2013 .- Praha : Vědecko Vydavatelské Centrum, 2013, s. 40--49 .- ISBN: 9788087786475
Słowa kluczowe: Charter of Rights of Disabled People, people with disabilities, right to work

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20971] [data modyf: 22-05-2017 16:05]
[34] Unemployment of people with disabilities in Poland / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Social'no-ekonomičeskie problemy sovremennogo obscestva : materialy III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Praga, Czechy, 2013 .- Praha : Vědecko Vydavatelské Centrum, 2013, s. 84--97 .- ISBN: 9788087786444
Słowa kluczowe: people with disabilities, unemployment, unemployment person

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20972] [data modyf: 17-12-2015 12:43]
[35] Subjective assessment of work safety of fire-fighters in rescue - extinguishing actions / Marek Rybakowski, Andrzej Kochański, Grzegorz Dudarski // W: Advances in Fire & Safety Engineering 2013 : II. medzinárodná vedecká konferencia. Žilina, Słowacja, 2013 .- Žilina : Fakulta Špeciálneho Inžinierstva Žilinskiej Univerzity w Žilinie, 2013, s. 199--202 .- ISBN: 9788088829805
Słowa kluczowe: hazard, risk assessment, safety of fire-fighters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20992] [data modyf: 25-08-2015 10:17]
[36] Design of control system for accurate steering assembly of piezoelectric bending actuators assembly / Michal Kašpárek, P. Owczarek, Paweł Bachman // W: International Interdisciplinary PhD Workshop - IIPhDW 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2013 .- Brno : Brno University of Technology, 2013, s. 1 .- ISBN: 9788021447592
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21162] [data modyf: 07-09-2015 12:29]
[37] Badania hałasu i oświetlenia, jako podstawa ciągłej modernizacji ergonomicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy / Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski, Maria Suska // W: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. Ostrava, Czechy, 2013 .- Ostrava : Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2013, s. 17--21 .- ISBN: 9788073851255 .- +CD-ROM
Słowa kluczowe: ergonomia stanowiska pracy, natężenie oświetlenia, poziom hałasu, zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20823] [data modyf: 29-07-2015 11:36]
[38] Modeling of piezo stack actuator in virtual reality / Paweł Bachman, Piotr Owczarek, Michal Kašpárek // W: Wybrane metody modelowania i symulacji. Poronin, Polska, 2013 .- Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2013, s. 35 .- ISBN: 9788361956082
Słowa kluczowe: modeling, modelowanie, piezo, piezoelectric stack, virtual reality, wirtualna rzeczywistość

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21163] [data modyf: 07-09-2015 14:55]
[39] Security vision system of electrohydraulic manipulator work area / Piotr Owczarek, Roman Regulski, Jarosław Gośliński, Adam Owczarkowski, Paweł Bachman // W: Wybrane metody modelowania i symulacji. Poronin, Polska, 2013 .- Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2013, s. 36 .- ISBN: 9788361956082
Słowa kluczowe: detection of blobs, detekcja dłoni, electrohydraulic manipulator, manipulator, system wizyjny, vision system

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21164] [data modyf: 07-09-2015 14:59]
[40] Modeling and simulation of robot arm ROM1k in the virtual reality / Paweł Bachman, Piotr Owczarek, Adam Owczarkowski, Jarosław Gośliński, Roman Regulski // W: Wybrane metody modelowania i symulacji. Poronin, Polska, 2013 .- Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2013, s. 38 .- ISBN: 9788361956082
Słowa kluczowe: VRML, mdeling, modelowanie, virtual reality, wirtualna rzeczywistość

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21165] [data modyf: 07-09-2015 14:59]
[41] Sterowanie głosowe manipulatorem elektrohydraulicznym / Roman Regulski, Piotr Owczarek, Dominik Rybarczyk, Jarosław Gośliński, Paweł Bachman // W: Wybrane metody modelowania i symulacji. Poronin, Polska, 2013 .- Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2013, s. 39 .- ISBN: 9788361956082
Słowa kluczowe: electrohydraulic manipulator, manipulator elektrohydrauliczny, rozpoznawanie mowy, speech recognition, strowanie głosowe, voice control

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21166] [data modyf: 07-09-2015 15:00]
[42] Non-linear backstepping control for inertial wheel pendulum / Adam Owczarkowski, Piotr Owczarek, Jarosław Gośliński, Roman Regulski, Grzegorz Pittner, Paweł Bachman // W: Wybrane metody modelowania i symulacji. Poronin, Polska, 2013 .- Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2013, s. 78 .- ISBN: 9788361956082
Słowa kluczowe: IWP, LQR, backstepping, nonlinear control, sterowanie nieliniowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21167] [data modyf: 07-09-2015 15:00]
[43] Craft jobs in the context of junior school student's educational and professional plans / Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů - MVVTP 2012. Hradec Kralove, Czechy, 2012 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2012, s. 44--46 [CD-ROM] .- ISBN: 9788074351754
Słowa kluczowe: career choice, craft jobs, educational and career plans, junior school students

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20309] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[44] Planning the effects of instruction at postgraduate technology and it teachers' training studies / Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů - MVVTP 2012. Hradec Kralove, Czechy, 2012 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2012, s. 96--99 [CD-ROM] .- ISBN: 9788074351754
Słowa kluczowe: effects of instruction, postgraduate studies, teachers' training and supplementary training, technology and IT classes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20310] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[45] Assessment of the driver's safety in road transport in the context of noise hazards / Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2012 : XII. ročnik mezinárodni konference. Ostrava, Czechy, 2012 .- Ostrava : Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2012, s. 7--14 .- ISBN: 978802482670 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: exposure to noise, road transport, work safety

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20343] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[46] Rated duty impact on psychomotoric fitness of electric power systems administrators / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2012. San Francisco, USA, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 3541--3549 .- ISBN: 9780979643552
Słowa kluczowe: crossover test, fatigue, fatigue index CFI, psychomotoric fitness, rated duty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20442] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[47] Safety of transport of dangerous goods by rail and the rules for fire and rescue emergency actions / Marek Rybakowski, Jozef Martinka // W: Advances in Fire & Safety Engineering - AFSE 2012. Zvolen, Słowacja, 2012 .- Zvolen : Technická Univerzita, 2012, s. 224--238 .- ISBN: 9788022823753
Słowa kluczowe: disasters rescue and firefighting action, hazardous materials, rail transport, safety

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20583] [data modyf: 03-01-2013 11:00]
[48] The concept of an inspecting - sorting automatic machine for pharmaceutical vials / Krzysztof Łasiński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics - Biomechanics 2012. Białystok, Polska, 2012 .- Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 173--174 [abstr.] .- ISBN: 9788362582266
Słowa kluczowe: CCD camera, control system, quality control of pharmaceutical vials, quality features

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20764] [data modyf: 18-03-2013 13:29]
[49] Cam_gate system in product quality control, optimal selection of inspecting-sorting automatic machines / Krzysztof Łasiński // W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2012 : the 8th international conference. Białystok, Polska, 2012 .- Białystok : Białystok University of Technology, 2012, s. 111 [abstr.]
Słowa kluczowe: CCD camera, control system, cost model of an enterprises, quality features, quality related, selection algorithms, selection of parameters, simulation stand

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20767] [data modyf: 18-03-2013 13:25]
[50] Professional risk - objectives, methods and procedures for its evaluation on the example of a welder / Marek Rybakowski, Alena Ockajowa, Paweł Kaźmierczak // W: Integral Safety 2012 : proceedings from International Science Conference. Kocovce, Słowacja, 2012 .- Trnava : AlumniPress, 2012, s. 61--68 [CD-ROM] .- ISBN: 9788080961817
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20900] [data modyf: 15-07-2013 12:01]
[51] Poprawa warunków akustycznych na stanowiskach pracy w hali pras mechanicznych / Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Celoživotne vzdelávanie v oblasti BOZP : zbornik príspevkov. Nitra, Słowacja, 2012 .- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 41--48 [CD-ROM] .- ISBN: 9788055800721
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20344] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[52] Wypadki przy pracy a kultura bezpieczeństwa / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak // W: Celoživotne vzdelávanie v oblasti BOZP : zbornik príspevkov. Nitra, Słowacja, 2012 .- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 109--117 [CD-ROM] .- ISBN: 9788055800721
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20345] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[53] Wpływ indywidualnej sprawności kierowców na ryzyko występowania drogowych wypadków przy pracy / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski // W: Celoživotne vzdelávanie v oblasti BOZP : zbornik príspevkov. Nitra, Słowacja, 2012 .- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 252--260 [CD-ROM] .- ISBN: 9788055800721
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20346] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[54] Nowoczesne metody pomiarów kontrolnych jakości z zastosowaniem kamery CCD - wybór modelu = Modern methods of quality control measurements by means of CCD cameras - a model selection / Krzysztof Łasiński // W: XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Mechanizmów, Maszyn i Układów Mechatronicznych. Koszalin-Kołobrzeg, Polska, 2012 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2012, s. 46 [abstr.] .- ISBN: 9788373652873
Słowa kluczowe: CCD camera, CCD kamera, algorytm selekcyjny, control system, cost model an enterprises, jakościowa selekcja parametrów, model kosztów, quality features, quality related selection of parameters, selection algorithms, simulation stand, symulacja systemu, system kontrolny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20761] [data modyf: 18-03-2013 13:28]
[55] Implementation of n-dimensional Dot-Matrix method / Andrzej Kasperski, Renata Kasperska // W: XLII International Biometrical Colloquium. Skierniewice, Polska, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 24 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20448] [data modyf: 28-11-2018 10:31]
[56] Preparing teachers for conducting technical and computer classes / Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů. Hradec Kralove, Czechy, 2011 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2011, s. 125--127 [CD-ROM] .- ISBN: 9788074351105
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19952] [data modyf: 04-04-2011 12:18]
[57] Control of a small robot by haptic joystick with magnetorheological fluid / Andrzej Milecki, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2011 : 7 th international conference. Kaunas, Litwa, 2011 .- Kauno : Kauno Technologijos Universitetas, 2011, s. [7] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20090] [data modyf: 26-08-2011 12:18]
[58] The noise caused by dropping the working air from the pneumatic actuators and its reduction - research and technological solution concept / Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Material - Acoustics - Place 2011 : proceedings of the 6th international conference. Zvolen, Słowacja, 2011 .- Zvolen : Technical University Press, 2011, s. 71--74 .- ISBN: 9788022822589
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20118] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[59] Friction forces of strained screw joints during assambly in thin cutting frame saw "Neva" / Grzegorz Wieloch, Bolesław Porankiewicz, Maciej Kowalski, Rafał Mostowski // W: Proceedings of the 4th International Science Conference "Woodworking techniques". Prague, Czechy, 2011 .- Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2011, s. 344--351 .- ISBN: ISBN978802132182
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20123] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[60] Application of the acoustic emission (AE) method in evaluation of a limit load of wooden elements / Maciej Berdychowski, Dariusz Frejman, Mirosław Matyjaszczyk, Janusz Mielniczuk // W: Machine modeling and simulations 2011. -, Słowacja, 2011 .- Zilina : ZIPRO, s.r.o., 2011, s. 195--201 .- ISBN: 9788080754945
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20129] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[61] Profile structuring of wood surface / Grzegorz Wieloch, Bolesław Porankiewicz, Rafał Mostowski // W: Chip and chipless woodworking processes 2010 : the 7th international science conference : proceedings of papers. Terchova, Słowacja, 2010 .- Zvolene : Technicka univerzita vo Zvolene, 2010, s. 213--218 .- ISBN: 9788022821438 .- na okł. tytuł: Triskove a beztriskove obrabanie dreva 2010
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19740] [data modyf: 13-10-2010 14:51]
[62] Search for innovative approaches and forms of teaching road safety education in a lower secondary education / Ján Stebila, Martin Kučerka, Marek Rybakowski // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zbornik príspevkov 26. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2010 .- Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 383--391 .- ISBN: 9788055700717
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19852] [data modyf: 10-01-2011 12:19]
[63] Modeling of electrohydraulic servo drive controlled by haptic joystick = Modelowanie serwonapędu elektrohydraulicznego sterowanego dżojstikiem typu haptic / Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Andrzej Milecki // W: 3rd International Conference - MANUFACTURING 2010 : contemporary problems of manufacturing and production management. Poznań, Polska, 2010 .- Poznań : Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology, 2010, s. 33 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19875] [data modyf: 13-01-2011 11:47]
[64] The design of tools for wood with internal chip extraction from machining area / Grzegorz Wieloch, Stefan Barcik, Bolesław Porankiewicz // W: Woodworking technique : proceedings of the 3rd international scientific conference. Zalesina, Chorwacja, 2009 .- Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Forestry, 2009, s. 219--229 .- ISBN: 9789532920093
Słowa kluczowe: cutting tool, machining, removal, wood, wood chip

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19937] [data modyf: 21-11-2012 12:39]
[65] Quality of air in timber processing plants and its effect on human organism / Remigiusz Aksentowicz // W: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ústí nad Labem, Czechy, 2009 .- Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem, 2009, s. [8] Cd-ROM .- ISBN: 9788074141263
Słowa kluczowe: air, dust, dustiness, safety, timber processing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19520] [data modyf: 16-03-2010 13:54]
[66] The effect of human's association with danger on changes of perceiving on safety / Marek Rybakowski // W: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ústí nad Labem, Czechy, 2009 .- Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem, 2009, s. [6] Cd-ROM .- ISBN: 9788074141263
Słowa kluczowe: life health danger, road accident, traffic safety

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19521] [data modyf: 16-03-2010 13:56]
[67] Przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli techniki do oceniania uczniów z zakresu edukacji komunikacyjno - drogowej / Marek Rybakowski // W: Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole : zborník príspevkov Katedry pedagogiky z konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok, Słowacja, 2009 .- Ružomberok : Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta, 2009, s. 157--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19125] [data modyf: 16-04-2009 12:09]
[68] Aktualna perspektywa edukacji do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na II etapie edukacji - klasy IV - VI / Marek Rybakowski // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů : sborník pŕíspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Kralove, Czechy, 2009 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2009, s. 130--133 .- ISBN: 9788070416112
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19129] [data modyf: 17-04-2009 13:48]
[69] Wartość bezpieczeństwa determinantą kształtowania pożądanych postaw wobec bezpieczeństwa pracy / Marek Rybakowski // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zbornik príspevkov 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2009 .- Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009 .- T. 2, s. 428--433 .- ISBN: 9788080838782 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19575] [data modyf: 19-05-2010 09:32]
[70] Osoby z niepełnosprawnością a zdolność do zatrudnienia / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych : konferencja naukowa. Warszawa, Polska, 2008 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 64--73
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18735] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Diagnoza orientacji zawodowej realizowanej na drugim progu kształcenia młodzieży w wybranych szkołach wiejskich województwa lubuskiego / Aneta Klementowska // W: II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego : konferencja naukowa. Sulechów, Polska, 2008 .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008, s. 43--52 .- ISBN: 9788360792056
Słowa kluczowe: orientacja zawodowa, szkolny doradca zawodowy, wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18826] [data modyf: 26-06-2008 12:36]
[72] Energetyczne "perpetum mobile". Efektywny odzysk energii / Andrzej Szablewski // W: Lubuskie szanse w kontekście europejskiej dyrektywy o energii odnawialnej. Zielona Góra, Polska, 2008 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. 43--46 .- ISBN: 9788392735700
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18872] [data modyf: 07-08-2008 11:48]
[73] Zmienność sprawności psychomotorycznej w zależności od wieku / Edward Kowal, Paweł Kaźmierczak // W: Aktywność zawodowa pracowników starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa : ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa. Zielona Góra, Polska, 2008 .- Warszawa : CIOP-PIP, 2008, s. 63--65
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19044] [data modyf: 20-01-2009 12:43]
[74] Analiza hałasu w autobusach komunikacji miejskiej / Grzegorz Dudarski, Edward Kowal // W: Materiały XXXVI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice - Wisła, Polska, 2008 .- Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Górnośląski, 2008, s. 15--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19045] [data modyf: 20-01-2009 13:19]
[75] Edukacja bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy w polskiej szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Marek Rybakowski // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : Zborník príspevkov 24. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2008 .- Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008, s. 277--282 .- ISBN: 9788080837211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19295] [data modyf: 24-09-2009 10:18]
[76] Virtual and really electro hydraulic servo drive controlled with sliding mode control / Paweł Bachman // W: Virtual Design and Automation : innovation in product and process development : 3rd international conference. Poznań, Polska, 2007 .- Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. [7] CD-ROM
Słowa kluczowe: SMC, electro-hydraulic servo drive, simulation, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Assessment of fatigue in dispatchers / Andrzej Lasota // W: Contemporary problems of the work safety and ergonomics. Education and research : proceedings of the XXIII international seminar of ergonomics teachers. Krynica-Zdrój, Polska, 2007 .- Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. 102--105 [CD-ROM] .- ISBN: 9788360906026
Słowa kluczowe: dispatchers, fatigue

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18591] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] The risk of occupational illnesses as the special indicator of the professional exposure / Andrzej Rabenda // W: Contemporary problems of the work safety and ergonomics. Education and research : proceedings of the XXIII international seminar of ergonomics teachers. Krynica-Zdrój, Polska, 2007 .- Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. 162--165 [CD-ROM] .- ISBN: 9788360906026
Słowa kluczowe: occupational illnesses, risk assesment, special indicator

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18592] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Nauczanie zdalne jako perspektywa rozwoju szkolnictwa wyższego / Andrzej Kaczmarek // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů : sborník pŕíspěvků z mezinárodní konference. Hradec Kralove, Czechy, 2007 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2007 .- T. 1, s. 67--70 .- ISBN: 9788070417522
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18198] [data modyf: 06-03-2007 11:19]
[80] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze psychologii uczenia się - doniesienie z badań / Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů : sborník pŕíspěvků z mezinárodní konference. Hradec Kralove, Czechy, 2007 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2007 .- T. 2, s. 32--41 .- ISBN: 9788070417522
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Junior school students' expectations towards computer studies education / Mirosław Frejman // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů : sborník pŕíspěvků z mezinárodní konference. Hradec Kralove, Czechy, 2007 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2007 .- T. 2, s. 66--72 .- ISBN: 9788070417522
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18202] [data modyf: 06-03-2007 11:27]
[82] Dzieci dziesięcioletnie i ich uspołecznienie w ruchu drogowym / Marek Rybakowski // W: W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży : materiały z V konferencji naukowej. Katowice, Polska, 2007 .- Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlondla, 2007, s. 260--271 .- ISBN: 9788389032089
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[83] Design of cold-formed thin-walled beams with the application of an expert system / Renata Kasperska, Marian Ostwald, Dariusz Piotr Mikołajewski // W: 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics - ICIAM '07. Zürich, Szwajcaria, 2007 .- Zürich : [brak wydawcy], 2007, s. 169 .- + CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - przegląd barier i propozycji ich przełamywania / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Likwidacja barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : materiały konferencyjne. Warszawa, Polska, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 8--30
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18736] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] The influence of the screen resolution on the effectiveness of work / Edward Kowal, Sławomir Miedziarek // W: The role of education and researches in ergonomics and work-safety in health care of population : proceedings of the XXnd International Seminar of Ergonomics Teachers. Międzyzdroje, Polska, 2006 .- Poznań : Poznan University of Technology, 2006, s. 201--211 .- ISBN: 8392225757
Słowa kluczowe: computer, effectiveness of work

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] Proposed changes of threshold limit value-time weithhed average for the hard fraction welding aerosol, basing on informations on doses absorbed / Andrzej Rabenda // W: The role of education and researches in ergonomics and work-safety in health care of population : proceedings of the XXnd International Seminar of Ergonomics Teachers. Międzyzdroje, Polska, 2006 .- Poznań : Poznan University of Technology, 2006, s. 330--344 .- ISBN: 8392225757
Słowa kluczowe: highest admissible concentrations, the dose absorbed, the hygienic estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18161] [data modyf: 01-02-2007 13:37]
[87] Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - dostęp do internetu (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2006 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2006 .- T. 1, s. 20--28 .- ISBN: 8070418354
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Educational and professional interests of junior school teenagers / Mirosław Frejman // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2006 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2006 .- T. 2, s. 38--42 .- ISBN: 8070418354
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17766] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[89] The level of technical thinking of students finishing gimnazjum and their educational and occupational future / Mirosław Frejman // W: Trendy ve vzdelavani 2006 : technika a informacni technologie. Olomouc, Czechy, 2006 .- Olomouc : Pedagogicka Fakulta Univerzity Palackeho, 2006, s. 25--27 .- ISBN: 807220260X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17878] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[90] Przyczyny przemian edukacyjnych w szkole wyższej na przełomie wieków / Andrzej Kaczmarek // W: Trendy ve vzdelavani 2006 : technika a informacni technologie. Olomouc, Czechy, 2006 .- Olomouc : Pedagogicka Fakulta Univerzity Palackeho, 2006, s. 74--77 .- ISBN: 807220260X
Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli, kształcenie zdalne, przemiany, szkoła wyższa, zmiany

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17879] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[91] Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - wyposażenie w osprzęt multimedialny (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // W: Trendy ve vzdelavani 2006 : technika a informacni technologie. Olomouc, Czechy, 2006 .- Olomouc : Pedagogicka Fakulta Univerzity Palackeho, 2006, s. 196--201 .- ISBN: 807220260X
Słowa kluczowe: multimedialne materiały dydaktyczne, osprzęt multimedialny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17880] [data modyf: 12-09-2006 11:07]
[92] Mechanizm sprzężenia mechaniczno-wilgotnościowego w drewnie / Maria Kowal // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 1, s. 119--124 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18013] [data modyf: 12-10-2006 14:35]
[93] Zastosowanie trójwarstwowej sztucznej sieci neuronowej do symulacji serwonapędów elektrohydraulicznych / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 1, s. 185--190 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[94] Zastosowanie komputera PC do sterowania urządzeń mechatronicznych / Paweł Bachman, Marcin Chciuk // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 47--52 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18020] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[95] Zastosowanie mikrokontrolerów jednoukładowych do sterowania urządzeń mechatronicznych / Marcin Chciuk, Paweł Bachman // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 53--58 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18021] [data modyf: 13-10-2006 09:14]
[96] Planowanie ruchów manipulatora przy ograniczeniach na ścieżkę chwytaka / Piotr Gawłowicz // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 115--124 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18024] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[97] Rozpoznanie i niejednoznaczne skutki oddziaływania maszyn i urządzeń na człowieka / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 257--261 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18030] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[98] Budowa modelu doboru automatu kontrolno-sortującego / Krzysztof Łasiński // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 299--304 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18032] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[99] Znaczenie architektury stanowiska komputerowego w sterowaniu pracą maszyn i urządzeń / Edward Kowal, Sławomir Miedziarek // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 263--268 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18033] [data modyf: 13-10-2006 09:45]
[100] Zur Situation der technischen Bildung in der Schule Polens / Mirosław Frejman // W: Technische Bildung in Unterrichtsforschung und Lehrerbildung : Tagung der EGTB und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Halle, Niemcy, 2003 .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005, s. 181--186 .- ISBN: 3631532253
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17043] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[101] Ispol'zovanie transportnych robotov v promyslennosti / Władimir Dragajew // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2005 : sbornik naucnych trudov. Moskva, Rosja, 2005 .- Moskva : MGTU "Stankin", 2005 .- T. 1, s. 184--189 .- ISBN: 580370282X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17507] [data modyf: 30-11-2005 12:48]
[102] Modeling of haptic joystick with magneto-rheological fluids to control of virtual model of electro-hydraulic servo drive / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Mirosław Adamczyk // W: Virtual Design and Automation : 2nd international conference : new trends in collaborative product design. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: electrohydraulic servo drive, haptic device, magneto-rheological fluids

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[103] Modeling elektrohydraulic elements with the use of artificial neural networks and virtual reality / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman // W: Virtual Design and Automation : 2nd international conference : new trends in collaborative product design. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. [7] CD-ROM
Słowa kluczowe: modeling, neural network, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17523] [data modyf: 05-12-2005 09:52]
[104] Bicriteria optimization of cold-formed thin-walled beams with open cross section / Renata Kasperska, Krzysztof Magnucki, Marian Ostwald // W: 6th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization - WCSMO-6. Rio de Janeiro, Brazylia, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: multicriteria optimization, thin-walled beams

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17793] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[105] High speed steed tool wear after wood cuting in presence of high temperature and mineral contamination / Bolesław Porankiewicz, Piotr Iskra, Jakub Sandak, Chiaki Tanaka, Karol Jóźwiak // W: 17th International Wood Maching Seminar - IWMS. Rosenheim, Niemcy, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. 561--570
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19005] [data modyf: 25-11-2008 12:06]
[106] Model kompetencji informacyjnych w zakresie projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych / Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2005 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2005 .- T. 2, s. 5--9 .- ISBN: 8070419660
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16888] [data modyf: 06-03-2007 10:25]
[107] Some problems of developing creative attitude of future students / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2005 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2005 .- T. 2, s. 18--24 .- ISBN: 8070419660
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16889] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[108] Opinie studentów na temat realizowanych przez szkoły podstawowe zadań z zakresu orientacji zawodowej / Aneta Klementowska // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2005 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2005 .- T. 2, s. 47--50 .- ISBN: 8070419660
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16891] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[109] Tworzenie struktury wiedzy i umiejętności w procesie nauczania technologii mechanicznej / Marek Rybakowski // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2005 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2005 .- T. 2, s. 109--111 .- ISBN: 8070419660
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[110] Algorytm sterowania oparty na sterowaniu SMC i sterowaniu proporcjonalnym / Paweł Bachman // W: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 2005 : problemy i tendencje rozwojowe w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wrocław, Polska, 2005 .- Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2005, s. 29--37 .- ISBN: 8387982415
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[111] Walka z hałasem w środowisku - ćwiczenia laboratoryjne dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska Pracy / Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy, 2005 .- Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 43--46 .- ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: hałas, metody nauczania, ćwiczenia laboratoryjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17254] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[112] Użyteczność wybranych elementów budynków dla osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy, 2005 .- Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 131--134 .- ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17255] [data modyf: 04-09-2015 13:37]
[113] Social'no-pedagogiceskoe predposylki bezopasnosti celoveka i sochranenija ego zdorov"ja v sovremennom mire / Marek Rybakowski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy, 2005 .- Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 176--180 .- ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17256] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[114] Pomiary poziomu hałasu realizowane w ramach monitoringu środowiska / Paweł Kaźmierczak, Grzegorz Dudarski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy, 2005 .- Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 453--455 .- ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: hałas, monitoring środowiska

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[115] Expert systems in optimal design of thin-walled structures / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy, 2005 .- Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 460--463 .- ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: expert system, multicriteria optimization, thin-walled structures

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17258] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[116] Zastosowanie cieczy magnetoreologicznych w urządzeniach dotykowych / Paweł Bachman, Marcin Chciuk // W: Seminarium naukowo-techniczne - TECHNICON '05 : targi nauki i techniki. Gdańsk, Polska, 2005 .- B.m. : [brak wydawcy], 2005, s. [7] CD-ROM .- ISBN: 838857941X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17449] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[117] Projektowanie i wykorzystywanie multimedialnych materiałów dydaktycznych - aspekt etyczny, prawny i społeczno-ekonomiczny / Eunika Baron-Polańczyk // W: Edukacja informacyjna : technologie informacyjne w ponowoczesnym świecie : [III seminarium naukowe]. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2005, s. 224--230 .- ISBN: 8389882809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17516] [data modyf: 01-12-2005 11:52]
[118] Projektowanie oświetlenia. Ćwiczenia laboratoryjne na kierunku Inżynieria Środowiska Pracy / Grzegorz Dudarski // W: XVIII. DIDMATTECH 2005. Presov, Słowacja, 2005 .- Presov : Presovska Univerzita, 2005, s. 41--43 [CD-ROM] .- ISBN: 8080684243
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[119] Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: XVIII. DIDMATTECH 2005. Presov, Słowacja, 2005 .- Presov : Presovska Univerzita, 2005, s. 48--52 [CD-ROM] .- ISBN: 8080684243
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17702] [data modyf: 04-09-2015 13:05]
[120] Systemy zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: Słowacja i Polska / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: XVIII. DIDMATTECH 2005. Presov, Słowacja, 2005 .- Presov : Presovska Univerzita, 2005, s. 53--56 [CD-ROM] .- ISBN: 8080684243
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17703] [data modyf: 04-09-2015 13:05]
[121] Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie na przykładzie Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze / Edward Kowal, Paweł Kaźmierczak // W: Ergonomia i ochrona pracy w drzewnictwie, leśnictwie i w produkcji rolniczej : 11 konferencja ergonomiczna. Poznań - Puszczykowo, Polska, 2005 .- Poznań : Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2005, s. 33
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19625] [data modyf: 05-07-2010 14:29]
[122] Application of virtual reality in design of electrohydraulic servo drives and their controllers / Paweł Bachman // W: Virtual Design and Automation : 1st International Conference. Poznań, Polska, 2004 .- Poznań : [brak wydawcy], 2004, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: design process, electrohydraulic servo drives, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[123] Applicable expert system for a optimal design of thin-walled structures / Renata Kasperska, Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Thin-walled vessels : 3rd conference. Karłów, Polska, 2004 .- Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 163--170 .- ISBN: 8392128001
Słowa kluczowe: expert system, multicriteria optimization, thin-walled structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16582] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[124] Preparation des futurs enseignants d'education technologique a la realisation des contenus de programme concernant la prevention routiere (en matiere de l'education technologique fondementale en cas de Pologne) / Marek Rybakowski // W: Finalites et evaluations en education technologique : Colloque International 2004. Paris, Francja, 2004 .- Paris : [brak wydawcy], 2004, s. [12] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16873] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[125] Rola ergonomii w kształtowaniu jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie : X Jubileuszowe międzynarodowe seminarium ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy : streszczenia referatów. Lublin, Polska, 2004 .- Lublin : [brak wydawcy], 2004, s. 331--339 .- ISBN: 8370900917
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15909] [data modyf: 26-05-2017 11:55]
[126] Selected aspects of design and usage of multimedia didactic materials / Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2004 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2004 .- T. 1, s. 11--14 .- ISBN: 8070413182
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16190] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[127] Kompetencje pracownicze - zarządzanie kompetencjami / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2004 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2004 .- T. 2, s. 32--36 .- ISBN: 8070413425
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[128] Hałas infradżwiękowy i niskoczęstotliwościowy w komunikacji samochodowej / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Materiały XXXII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice-Szczyrk, Polska, 2004 .- Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Górnośląski, 2004, s. 73--79 .- ISBN: 8391974413
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16258] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[129] Zastosowanie algorytmu SMC do sterowania serwomechanizmów elektrohydraulicznych / Paweł Bachman // W: Napędy i sterowanie 2004 : X Jubileuszowe Seminarium towarzyszące X Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania. Gdańsk, Polska, 2004 .- Gdynia : Wyd. Akademii Morskiej, 2004, s. 388--391 .- ISBN: 8388579800
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16271] [data modyf: 23-03-2004 11:34]
[130] Ewaluacja zmiany systemu egzaminowania kandydatów na kierowców / Marek Rybakowski // W: Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna - stan i perspektywy badań : [materiały konferencji "Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych". Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2004, s. 235--239 .- ISBN: 8391897745
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16373] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[131] Multimedialne materiały dydaktyczne do zajęć techniczno-informatycznych w szkole podstawowej i gimnazjum w diagnozie edukacyjnej / Eunika Baron-Polańczyk // W: Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna - stan i perspektywy badań : [materiały konferencji "Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych". Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2004, s. 252--257 .- ISBN: 8391897745
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16374] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[132] Sposoby realizacji zadań związanych z orientacją zawodową uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnokształcących powiatu zielonogórskiego / Aneta Klementowska // W: Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna - stan i perspektywy badań : [materiały konferencji "Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych". Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2004, s. 318--322 .- ISBN: 8391897745
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16375] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[133] Techniczne możliwości przekazu informacji osobom niepełnosprawnym / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2004 : technicka a informacni vychova : mezinarodni vedecko-odborna konference. Cervna, Czechy, 2004 .- Olomouc : Votobia Praha, 2004, s. 167--170 .- ISBN: 8072201824
Słowa kluczowe: bariery, informacja, osoba niepełnosprawna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16460] [data modyf: 04-09-2015 13:04]
[134] Konieczność poszerzenia treści dotyczących niepełnosprawności w programach kształcenia nauczycieli techniki i informatyki / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2004 : technicka a informacni vychova : mezinarodni vedecko-odborna konference. Cervna, Czechy, 2004 .- Olomouc : Votobia Praha, 2004, s. 210--213 .- ISBN: 8072201824
Słowa kluczowe: edukacja techniczno-informatyczna, osoba niepełnosprawna, program kształcenia, specjalne potrzeby edukacyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16461] [data modyf: 04-09-2015 13:04]
[135] Koncepcja stanowiska badawczego do określania wartości opałowej wybranych nośników energetycznych / Adam Kaźmierczak, Maria Kowal // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2004 : technicka a informacni vychova : mezinarodni vedecko-odborna konference. Cervna, Czechy, 2004 .- Olomouc : Votobia Praha, 2004, s. 424--429 .- ISBN: 8072201824
Słowa kluczowe: energia odnawialna, stanowisko badawcze, wartość opałowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16462] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[136] Oczekiwania rodziców wobec edukacji techniczno-informatycznej / Mirosław Frejman // W: XVII. DIDMATTECH 2004 : Technika : Informatyka : Edukacja. Iwonicz Zdrój, Polska, 2004 .- Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 98--103 .- ISBN: 838884539X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16591] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[137] Zastosowanie analizy czasowo-przestrzennej sytuacji kolizyjnej w przygotowaniu nauczycieli techniki i informatyki - w tym wychowania komunikacyjnego / Marek Rybakowski // W: XVII. DIDMATTECH 2004 : Technika : Informatyka : Edukacja. Iwonicz Zdrój, Polska, 2004 .- Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 378--383 .- ISBN: 838884539X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[138] Redukcja zjawiska chatteringu w algorytmie SMC w sterowaniu serwomechanizmów elektrohydraulicznych / Paweł Bachman // W: Postępy w inżynierii mechanicznej : VII. Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników. Gdańsk, Polska, 2004 .- Gdańsk : Wydział Mechniczny Politechniki Gdańskiej, 2004, s. 19--25 .- ISBN: 8388579010
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16598] [data modyf: 05-10-2004 10:26]
[139] Zakres, cele i znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Marek Rybakowski // W: Edukacja dla bezpieczeństwa : w rodzinie, szkole i pracy. Trzcianka, Polska, 2004 .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2004, s. 201--206 .- ISBN: 8371516495
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16674] [data modyf: 26-10-2004 17:43]
[140] Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych a proces uczenia się i jego efekty / Eunika Baron-Polańczyk // W: Edukacja informacyjna : nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia: [materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2004, s. 303--308 .- ISBN: 8389882450
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16765] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[141] Diagnoza stanu bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym w strefie przyszkolnej / Marek Rybakowski // W: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym : materiały z konferencji naukowej. Katowice, Polska, 2003 .- Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlondla, 2004, s. 147--156 .- ISBN: 8389032112
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16872] [data modyf: 21-01-2005 11:49]
[142] Narażenie na hałas niskoczęstotliwościowy w pojazdach mechanicznych / Grzegorz Dudarski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2004 : technicka a informacni vychova : mezinarodni vedecko-odborna konference. Cervna, Czechy, 2004 .- Olomouc : Votobia Praha, 2004, s. 399--403 .- ISBN: 8072201824
Słowa kluczowe: ekspozycja na hałas, hałas niskoczęstotliwościowy, pojazdy samochodowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16966] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[143] Dwukryterialna optymalizacja cienkościennych belek dwuteowych kształtowanych na zimno / Renata Kasperska, Marian Ostwald, Marcin Rodak // W: Modelowanie w mechanice : XLIII Sympozjon PTMTS : streszczenia referatów. Wisła, Polska, 2004 .- Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, s. 92 [streszcz.] .- ISBN: 8391722465
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[144] Bi-criteria optimization of open cross section of the thin-walled beams with flat flanges / Renata Kasperska, Marian Ostwald, Marcin Rodak // W: Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik - GAMM 2004 : 75th annual scientific conference : book of abstracts. Dresden, Niemcy, 2004 .- Dresden : [brak wydawcy], 2004, s. 228 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16318] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[145] Uwarunkowania edukacji techniczno-informatycznej / Mirosław Frejman // W: Rozwój budownictwa, budowy maszyn, techniki rolniczej oraz edukacji technicznej : Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Olsztyn, Polska, 2004 .- Olsztyn : [brak wydawcy], 2004, s. 55--56 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16809] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[146] Przedsiębiorczość i ergonomia w edukacji techniczno-informatycznej / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Rozwój budownictwa, budowy maszyn, techniki rolniczej oraz edukacji technicznej : Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Olsztyn, Polska, 2004 .- Olsztyn : [brak wydawcy], 2004, s. 62--63 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[147] Wykorzystanie zestawów poliwalentnych w nauczaniu / Wiesław Wirowski, Robert Toporowski // W: Rozwój budownictwa, budowy maszyn, techniki rolniczej oraz edukacji technicznej : Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Olsztyn, Polska, 2004 .- Olsztyn : [brak wydawcy], 2004, s. 85--86 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16812] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[148] Euromanagers education in terms of future management / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Nauka a jakość życia : VIII międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa, 2004 .- Vilnius : [brak wydawcy], 2004, s. [1] CD-ROM [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[149] Obucenie ucascichsja bezopasnosti doroznogo dvizenija v pol'skoj skole / Marek Rybakowski // W: Adaptacija professional'noj dejatel'nosti kak psichologo-pedagogiceskaja problema: metodologiceskie osnovanija, puti i sposoby resenija : materialy II mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii. Baranovici, Białoruś, 2003 .- Baranovici : BGVPK, 2003 .- C. 1, s. 309--313 .- ISBN: 9856616336
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15515] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[150] Obucenie bezopasnosti doroznogo dvizenija v pol'skoj skole kak faktor preduprezdenija doroznogo travmotizma detej / Marek Rybakowski // W: Prevantivna pedagogika kato naucno poznanie : Mezdunarodna naucno-prakticeska konferencija. Sofija, Bułgaria, 2003 .- Sofija : IK "Komlives - LM", 2003, s. 459--463 .- ISBN: 9549115577
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15808] [data modyf: 07-10-2003 12:05]
[151] Obscetehničeskoe obrazovanie v novoj sisteme prosvescenia v Polše / Mirosław Frejman // W: Innovacii v obrazovanii: opyt i perspektivy. [Nižnij Novgorod], Rosja, 2003 .- Nižnij Novgorod : [brak wydawcy], 2003, s. 40--45 .- ISBN: 575650219X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16841] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[152] Podgotovka molodeži k trudu v Polše / Bogusław Pietrulewicz // W: Innovacii v obrazovanii: opyt i perspektivy. [Nižnij Novgorod], Rosja, 2003 .- Nižnij Novgorod : [brak wydawcy], 2003, s. 34--40 .- ISBN: 575650219X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16845] [data modyf: 03-01-2005 15:12]
[153] The HSS tool wear when milling wood / Bolesław Porankiewicz, Jakub Sandak, Chiaki Tanaka // W: 16th International Wood Machining Seminar - 16 IWMS. Matsue, Japonia, 2003 .- Matsue : Organizing Committee of the 16 IWMS, 2003 .- Vol. 2 : poster presentations, s. 494--502 .- ISBN: 4990176707
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19068] [data modyf: 16-02-2009 14:51]
[154] Kształcenie i wychowanie do komunikacji drogowej w polskim systemie edukacji / Marek Rybakowski // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : Sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2003 .- Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2003, s. 148--151 .- ISBN: 8070415452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15399] [data modyf: 03-03-2003 16:36]
[155] Job orientation and councelling service and technology and computer science education in primary achools and gymnasiums / Mirosław Frejman // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : Sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2003 .- Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2003, s. 52--55 .- ISBN: 8070415452 .- Tylko kilka po ang. ,prawie wszystkie po czesku
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15401] [data modyf: 03-03-2003 16:42]
[156] The method of projects now and formerly (the theoretical backgrounds of applying the method of projects) / Robert Toporowski // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : Sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2003 .- Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2003, s. 173--177 .- ISBN: 8070415452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[157] Wielomedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2003 .- Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2003, s. 189--192 .- ISBN: 8070415452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15454] [data modyf: 06-03-2007 10:24]
[158] Wyznaczniki jakości życia osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Nauka a jakość życia : edukacja w perspektywie stulecia : VII Międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa, 2003 .- Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003 .- Studium Vilnense A, s. 159--162 .- ISBN: 9955596015
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15865] [data modyf: 04-09-2015 13:36]
[159] Badania jakości kształcenia nauczycieli / Mirosław Frejman // W: Nauka a jakość życia : edukacja w perspektywie stulecia : VII Międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa, 2003 .- Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003 .- Studium Vilnense A, s. 300--303 .- ISBN: 9955596015
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15869] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[160] Problemy naboru studentów w warunkach polskich szkół wyższych / Andrzej Lasota, Dariusz Piotr Mikołajewski, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Nauka a jakość życia : edukacja w perspektywie stulecia : VII Międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa, 2003 .- Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003 .- Studium Vilnense A, s. 382--383 .- ISBN: 9955596015
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[161] Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w systemie zabezpieczenia społecznego / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2003, s. 101--113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15903] [data modyf: 20-06-2016 10:20]
[162] Propozycja nowych rozwiązań w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2003, s. 179--190
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15905] [data modyf: 26-05-2017 11:19]
[163] Możliwości i potrzeby realizacji treści z bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lekcjach informatyki / Marek Rybakowski // W: Edukacja informacyjna : [Materiały I Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2003, s. 211--215 .- ISBN: 8391897710
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16044] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[164] Wielomedialne prezentacje dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej nauczycicieli / Eunika Baron-Polańczyk // W: Edukacja informacyjna : [Materiały I Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2003, s. 83--87 .- ISBN: 8391897710
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16052] [data modyf: 29-11-2004 13:12]
[165] Modele matematyczne opisujące właściwości drewna / Maria Kowal, Czesław Częstochowski // W: X Sympozjum suszarnictwa. Łódź, Polska, 2003 .- Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003, s. 739--750 [CD-ROM] .- ISBN: 8372831033
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16070] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[166] Wierzba w ochronie środowiska / Maria Kowal, Edward Kowal // W: IX Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii - 2003 : konferencja naukowo-techniczna. Zakopane, Polska, 2003 .- Kraków : [brak wydawcy], 2003, s. 200--203 .- ISBN: 8391862607
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16090] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[167] Koncepcja nowego systemu integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości - MKEN 2003 : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Łódź, Polska, 2003 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16124] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[168] Współczesne determinanty jakości życia osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej [materiały konferencyjne]. Gdańsk, Polska, 2003 .- Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2003, s. 197--203 .- ISBN: 8373261850
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16140] [data modyf: 20-06-2016 10:21]
[169] Projektowanie wielomedialnych materiałów dydaktycznych w ramach przedmiotu pracownia techniczna / Eunika Baron-Polańczyk // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2003 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003, s. 154--158 [CD-ROM] .- ISBN: 8080558701
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16193] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[170] Wiedza z zakresu poradnictwa i jej przydatność w rozwiązywaniu problemów życiowych / Aneta Klementowska // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2003 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003, s. 229--233 [CD-ROM] .- ISBN: 8080558701
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16195] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[171] Professional personality of a technical subject teacher in students' awareness / Mirosław Frejman // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2003 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003, s. 281--284 [CD-ROM] .- ISBN: 8080558701
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16197] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[172] Preparing children and teenagers to participation in the traffic / Robert Toporowski // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2003 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003, s. 307--310 [CD-ROM] .- ISBN: 8080558701
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16198] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[173] Modułowe kształcenie studentów z przedmiotu bezpieczeństwo ruchu drogowego / Marek Rybakowski // W: Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i informatycznej. Iwonicz Zdrój, Polska, 2003 .- Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2003, s. 200--207 .- ISBN: 8388845357
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16316] [data modyf: 05-04-2004 15:03]
[174] Anthropotechnosphere of road traffic and its influence on the accident rate / Marek Rybakowski // W: XVI. DIDMATTECH 2003 : mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy, 2003 .- Olomouc : Nakladatelstvi Votobia Praha, 2003 .- T. 1, s. 211--214 .- ISBN: 8072201506
Słowa kluczowe: a man, and reasons for accident, safety factors, safety of road traffic, surroundings, vehicle

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16456] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[175] Educational problems in teaching technology / Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman // W: XVI. DIDMATTECH 2003 : mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy, 2003 .- Olomouc : Nakladatelstvi Votobia Praha, 2003 .- T. 2, s. 416--419 .- ISBN: 8072201506
Słowa kluczowe: educational problems, teaching technology

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[176] Wybrane elementy środowiska technicznego człowieka i ich użyteczność dla osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Karolina Kmiecik // W: XVI. DIDMATTECH 2003 : mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy, 2003 .- Olomouc : Nakladatelstvi Votobia Praha, 2003 .- T. 2, s. 708--711 .- ISBN: 8072201506
Słowa kluczowe: bariery, osoba niepełnosprawna, użyteczność, środowisko techniczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16459] [data modyf: 04-09-2015 13:03]
[177] Multimedia projector in education / Robert Toporowski // W: XVI. DIDMATTECH 2003 : mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy, 2003 .- Olomouc : Nakladatelstvi Votobia Praha, 2003 .- T. 2, s. 342--345 .- ISBN: 8072201506
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16470] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[178] Wybrane aspekty z edukacji do uczestnictwa w ruchu drogowym pieszych w warunkach ograniczonej widoczności / Marek Rybakowski // W: XV. DIDMATTECH 2002. Nitra, Słowacja, 2002 .- Nitra : [brak wydawcy], 2003, s. 132--139 .- ISBN: 8080506590
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16490] [data modyf: 08-09-2004 13:08]
[179] Vzdelavanie k zucastnovaniu sa cestnej premavky v pol'skej zakladnej skole a gymnaziu / Marek Rybakowski // W: XV. DIDMATTECH 2002. Nitra, Słowacja, 2002 .- Nitra : [brak wydawcy], 2003, s. 598--600 .- ISBN: 8080506590
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16491] [data modyf: 21-09-2004 13:15]
[180] Płaszczyzny integracji Polski z Unią Europejską a rehabilitacja osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Zrozumieć społeczeństwo. Szanse i zagrożenia w sferze mentalności, kultury i gospodarki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej : [ogólnopolska konferencja naukowa]. Szczecin, Polska, 2004 .- Szczecin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 2003, s. 138--146 .- ISBN: 8385809554
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17962] [data modyf: 04-09-2015 13:05]
[181] Algorytmy i struktura protokołu transmisji informacji mikroprocesorowej systemu sterowania transportem w zakładzie podziemnym / Władimir Dragajew // W: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa. Opole-Pokrzywna, Polska, 2003 .- Opole : [brak wydawcy], 2003, s. 26 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[182] Multicriteria optimization of sandwich structures aided by expert system / Renata Kasperska, Marian Ostwald // W: Lightweight Structures in Civil Engineering. Warsaw, Polska, 2002 .- Warsaw : Micro-Publisher Jan B. Obrębski Wydaw. Naukowe, 2002, s. 468--473 .- ISBN: 8390886766 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: expert system, mulicriteria optimization, sandwich structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15084] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[183] Ocena bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej podczas przejazdów "gimbusem" (na przykładzie SP w Smolniku) / Marek Rybakowski // W: Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : "KWADRA", 2002, s. 285--289 .- ISBN: 8391467171
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14726] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[184] Edukacja ergonomiczna młodzieży - potrzeba czy konieczność? / Bogusław Pietrulewicz // W: Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy : [materiały ogólnopolskiego seminarium naukowego]. Bydgoszcz, Polska, 2000 .- Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2002, s. 235--242 .- ISBN: 8370964095
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14769] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[185] Zastosowanie techniki LQR do sterowania serwomechanizmów elektrohydraulicznych / Paweł Bachman, Marcin Chciuk // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Mechanika, s. 261--267 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[186] Zastosowanie Internetu w edukacji ogólnotechnicznej w gimnazjum / Andrzej Kaczmarek // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Mechanika, s. 344--349 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[187] Dydaktyczne problemy realizacji treści z wychowania do komunikacji drogowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej w polskim systemie szkolnym / Marek Rybakowski // W: Modernizace vyuku v technicky orientovanych oborech a predmetech : mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy, 2002 .- Olomouc : Univerzita Palackeho, 2002, s. 415--418 .- ISBN: 8071985317
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14850] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[188] Edukacja dzieci i młodzieży do uczestnictwa w ruchu drogowym potrzebą społeczną / Marek Rybakowski // W: Edukacja techniczna i informatyczna : ogólnoświatowe tendencje, wyzwania i możliwości : Międzynarodowa konferencja. Ciechocinek, Polska, 2002 .- Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2002, s. [4] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14874] [data modyf: 25-06-2002 12:52]
[189] Mikroprocesorowy układ sterowania liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych / Marcin Chciuk, Paweł Bachman // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Informatyka, s. 116--123 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14941] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[190] Rozszerzenia języka UML w modelowaniu systemów czasu rzeczywistego / Sławomir Szostak, Silva Robak, Roman Stryjski // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2002 : VIII Konfrencja : Wspomaganie decyzji - integracja systemów. Bydgoszcz - Ciechocinek, Polska, 2002 .- Bydgoszcz : Katedra Informatyki ATR, 2002, s. 167--174 .- ISBN: 8390859998
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15010] [data modyf: 03-10-2002 12:41]
[191] Modelowanie informatyczno-matematyczne układów złożonych / Andrzej Szablewski, Michał Małecki, Roman Stryjski // W: Informaticno-Matematicne Modeljuvannja Skladnich Sistem - MIMUZ 2002 : Materiali Ukrains'ko-Pol's'kogo Simpoziumu. L'viv-Brjuchovici, Ukraina, 2002 .- L'viv : Vydav. "Achil", 2002, s. 201--207 .- ISBN: 9667617440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15135] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[192] Application of mom architecture in communication among agents in multi-agent systems / Michał Małecki, Andrzej Szablewski, Roman Stryjski // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2002 : VIII Konfrencja : Wspomaganie decyzji - integracja systemów. Bydgoszcz - Ciechocinek, Polska, 2002 .- Bydgoszcz : Katedra Informatyki ATR, 2002, s. 84--88 .- ISBN: 8390859998
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15140] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[193] Wkład techniki w życie osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy - MKEN 2002 : VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Łódź, Polska, 2002 .- Łódź : [brak wydawcy], 2002, s. [10]CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15160] [data modyf: 04-09-2015 13:36]
[194] Technologie informacyjne w społeczeństwie postindustrialnym / Piotr Gawłowicz, Wiesław Hładkiewicz // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 2, s. 197--207 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15186] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[195] System kształcenia w Polsce - analiza wymagań / Aleksandra Kawecka-Endler, Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa - FUTURE 2002 : Materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, Polska, 2002 .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2002 .- T. 1, s. 243--254 .- ISBN: 8322720149
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15293] [data modyf: 06-02-2003 11:48]
[196] Badania i ocena poziomu oraz mocy efektów kształcenia studentów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Marek Rybakowski // W: Reforma edukacyjna w diagnozie i ewaluacji : IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS s.c., 2002, s. 227--232 .- ISBN: 8391650634
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15555] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[197] UML extensions for modeling real-time and embedded systems / Sławomir Szostak, Silva Robak, Roman Stryjski, Bogdan Franczyk // W: Discrete-Event System Design - DESDes '01 : Proceedings of the International Workshop. Przytok k/Zielonej Góry, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 109--114
Słowa kluczowe: UML extensibility mechanisms, extended sequence diagrams, real-time and embedded systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10334] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[198] Heuristics in time-optimal motions / Piotr Gawłowicz // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '01 : Proceedings of the Second International Workshop. Gronów, Polska, 2001 .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 147--149
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-07-2019]
[KONF-12721] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[199] The method conception of a computer aiding decision processes in ergonomics design with heuristic direction applied / Andrzej Lasota // W: The modern multimedia systems in education process of ergonomics, labour protection and work safety. Dymaczewo Nowe, Polska, 2001 .- Poznań : Poznań University of Technology, 2001, s. 281--288
Słowa kluczowe: computer aiding, creativity, ergonomics design process

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[200] Multicriteria optimization of sandwich cylindrical panels under axial compression and external pressure / Marian Ostwald, Renata Kasperska // W: Fourth World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization - WCSMO -4. Dalian, Chiny, 2001 .- Dalian : [brak wydawcy], 2001, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: multicriteria optimization, sandwich structures, shell structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14346] [data modyf: 03-04-2002 12:08]
[201] The usage electrohydraulik servo drive units with stepping motor in low velocity mechatronics drives / Andrzej Milecki, Adam Myszkowski // W: Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2001. Trest, Włochy, 2001 .- Trest : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: control, hydraulic, servodrive

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14649] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[202] Modelling of electrohydraulic servo drive units / Andrzej Milecki // W: Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2001. Trest, Włochy, 2001 .- Trest : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14650] [data modyf: 28-03-2002 12:15]
[203] Ocena świadomości zagrożenia hałasem muzycznym / Edward Kowal, Mirela Kępka // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie : V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska, 2001 .- Koszalin : [brak wydawcy], 2001, s. 31--39
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11739] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[204] Heurystyka w procesach ograniczania, eliminacji hałasu / Andrzej Lasota // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie : V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska, 2001 .- Koszalin : [brak wydawcy], 2001, s. 185--190
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11740] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[205] From research over technical vocabulary of schoolchildren of primary education / Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2001 .- Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2001, s. 71--74
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12441] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[206] Cele, treści i niektóre problemy edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci i młodzieży szkolnej / Marek Rybakowski // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2001 .- Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2001, s. 180--182
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12443] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[207] Dostępność infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: XIV Didmattech 2001 : materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Radom, Polska, 2001 .- Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001, s. 277--282
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13432] [data modyf: 18-09-2015 11:19]
[208] Nauka o drewnie na lekcjach techniki a cel poznawczy / Czesław Częstochowski, Maria Kowal // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2001 : Sbornik mezinarodni konference. Olomouc, Czechy, 2001 .- Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2001, s. 46--48
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[209] Ergonomiczna pracownia komputerowa a komfort i efektywność pracy / Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2001 : Sbornik mezinarodni konference. Olomouc, Czechy, 2001 .- Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2001, s. 294--299
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13483] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[210] Determinanty rozwoju zawodowego człowieka : stan, perspektywy / Bogusław Pietrulewicz // W: Nauka a jakość życia : Perspektywy i wyzwania III Tysiąclecia : Prace VI Międzynarodowej Konferencji. Wilno, Litwa, 2000 .- Wilno : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, 2001 .- Studium Vilnense, s. 218--220
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13782] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[211] Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie realiów województwa lubuskiego / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Edwin Tytyk // W: Ergonomia niepełnosprawnym : Jakość życia - MKEN 2001 : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź, Polska, 2001 .- Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13875] [data modyf: 04-09-2015 13:03]
[212] Przedmiot "Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego" w przygotowaniu zawodowym studentów wychowania technicznego / Aneta Klementowska // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2001 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001, s. 123--130 .- ISBN: 8080555591
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14832] [data modyf: 13-06-2002 10:02]
[213] Integracja treści wychowania do komunikacji drogowej z innymi przedmiotami nauczania w szkole / Marek Rybakowski // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2001 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001, s. 243--246 .- ISBN: 8080555591
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14835] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[214] The concept of heuristic rules for computer supporting the ergonomic design / Andrzej Lasota // W: Human Aspects of Advanced Manufacturing : Agility & Hybrid Automation - III : Proceedings of the 7th International Conference. Krakow, Polska, 2000 .- Krakow : [brak wydawcy], 2000, s. 159--162 .- ISBN: 8390884267
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14292] [data modyf: 13-03-2002 11:14]
[215] Control and supervision of flexible technical systems in the work environment / Waldemar Uździcki // W: Technology Education : International conference of scholars. Braunschweig, Niemcy, 2000 .- Braunschweig : [brak wydawcy], 2000, s. [2] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14351] [data modyf: 14-03-2002 13:58]
[216] Ergonomic design criteria as a base of heuristic decision rules in the process of ergonomic design / Andrzej Lasota // W: Ergonomics and safety for global business quality and productivity : Proceedings of the second international conference ERGON-AXIA 2000. Warsaw, Polska, 2000 .- Warsaw : Central Institute for Labour Protection, 2000, s. 383--386
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14546] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[217] Load carrying-capacity of the wood elements under conditions of variable humidity / Maria Kowal, Janusz Mielniczuk // W: Computer simulation in machine design. Wierzba, Polska, 2000 .- Warsaw : [brak wydawcy], 2000, s. 89--94 .- ISBN: 8391219038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14637] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[218] Computer simulation of an electrohydraulic servo valve with mechanical feedback linkage / Andrzej Milecki // W: Engineering Mechanics 2000 : International Conference. Svratka, Czechy, 2000 .- Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics, 2000 .- Vol. 3 : Biomechanics, mechatronics, s. 221--226 .- ISBN: 8086246035
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14647] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[219] Control rules of a magnetorheological fluid damper used for oscillation damping of an electrohydraulic servo drive unit / Andrzej Milecki // W: Integrated Design and process Technology : Proceedings of the fifth world conference : The future of software engineering in the networked world. Dallas, USA, 2000 .- [B.m] : [brak wydawcy], 2000, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14652] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[220] Wybrane metody planowania trajektorii redundantnych robotów manipulacyjnych / Piotr Gawłowicz, Mirosław Galicki // W: Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów : Proceedings XVII Polish National Conference on TMM. Warszawa-Jachranka, Polska, 2000 .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000, s. 211--216
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9550] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[221] The road communication education at first stage of primary education / Marek Rybakowski // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2000 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000, s. 74--77
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12341] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[222] Vorbereitung zur sicheren Arbeit als Element einer lebensiangen Berufseducation / Bogusław Pietrulewicz // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2000 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000, s. 195--197
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12344] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[223] Verkoppelung des Wissens aus versichieden Studierfächern in neue technische und didaktische Einheiten im Laufe der Schulpraktiken der Studenten / Mirosław Frejman // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja, 2000 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000, s. 201--203
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12346] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[224] A new subject for preparation of potential technology teachers "Safety of the road traffic" / Marek Rybakowski // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2000 .- Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2000, s. 179--181
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12446] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[225] Ausgewählte Aspekte der Didaktischen Vorbereitung der Studenten der Studienrichtung Technische Erziehung / Mirosław Frejman, Stanisława Danuta Frejman // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2000 : sbornik mezinarodni konference. Olomouc, Czechy, 2000 .- Olomouc : Univerzita Palackeho, 2000, s. 36--40
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12459] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[226] Application of computer techniques in laboratory of electrotechnology and automatics / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2000 : sbornik mezinarodni konference. Olomouc, Czechy, 2000 .- Olomouc : Univerzita Palackeho, 2000, s. 232--234
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12462] [data modyf: 09-07-2004 13:25]
[227] Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym rowerem i motorowerem w Polsce / Marek Rybakowski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2000 : sbornik mezinarodni konference. Olomouc, Czechy, 2000 .- Olomouc : Univerzita Palackeho, 2000, s. 331--334
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12464] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[228] Występowanie hałasów niskoczęstotliwościowych i infradźwięków w środowisku / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie 2000 : IV Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska, 2000 .- Koszalin : [brak wydawcy], 2000, s. 114--120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[229] Wpływ reform administracyjnej i ochrony zdrowia na sytuację osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Ergonomia niepełnosprawnym : Środowisko pracy - MKEN 2000 : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź, Polska, 2000 .- Łódź : [brak wydawcy], 2000, s. 174--190
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13901] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[230] Zastosowania techniki komputerowej w laboratorium elektrotechniki / Marek Furmanek, Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Technologia informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym : VI Ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000 .- Materiały : Konferencje, s. 139--145
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14062] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[231] Techniki informatyczne w ćwiczeniach laboratoryjnych / Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Pedagogika i informatyka : Konferencja naukowa. Cieszyn, Polska, 2000 .- Katowice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 273--280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14121] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[232] Komputery i oprogramowanie - oczekiwania projektantów i konstruktorów maszyn, urządzeń technicznych / Andrzej Lasota // W: Komputerowe wspomaganie prac inzynierskich : V międzynarodowa konferencja naukowa. Polanica Zdrój, Polska, 2000 .- Wrocław : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, 2000 .- T. 2, s. 83--90 .- ISBN: 8390777053
Słowa kluczowe: badania, komputerowe wspomaganie projektowania, komputery, oprogramowanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14291] [data modyf: 08-05-2007 14:21]
[233] Model dwukryterialnej optymalizacji trójwarstwowej cienkościennej paneli walcowej / Renata Kasperska, Marian Ostwald // W: IX Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Polska, 2000 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2000, s. 93--100 .- ISBN: 8391401901
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14300] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[234] Ekologiceske aspekty ispol'zovanija komp'juternych technologii dlja transportnych processov podzemnych predprijatij / Władimir Dragajew // W: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa. Opole-Jarnołtówek, Polska, 2000 .- Opole : [brak wydawcy], 2000 .- Materiały (część procesowa), s. 41--43 .- ISBN: 8387948209
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14740] [data modyf: 29-04-2002 17:42]
[235] Wielokryterialna optymalizacja trójwarstwowej paneli walcowej / Renata Kasperska, Marian Ostwald // W: Modelowanie w mechanice : XXXIX Sympozjon PTMTS : streszczenia referatów. Wisła, Polska, 2000 .- Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 159--160 .- ISBN: 8391176452
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15592] [data modyf: 02-03-2004 13:00]
[236] Time optimal control of robots based on heuristic method / Piotr Gawłowicz // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '99 : Proceedings of the first workshop. Kiekrz, Polska, 1999 .- [B.m.] : Technical University of Zielona Góra, Poznań University of Technology, 1999, s. 183--186
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [15-07-2019]
[KONF-8636] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[237] Eine Analyse zur Möglichkeit der Stillstandsbringung eines Kraftfahrzeuges vor einem Hindernis in der Gestalt eines die Fahrbahn überquerenden Fußgängers / Marek Rybakowski // W: TRANSCOM '99 : 3-rd European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Zilina, Słowacja, 1999 .- Zilina : University of Zilina, 1999, s. 227--230
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12439] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[238] The height of rise of water in capillary spaces of wood / Maria Kowal, Czesław Częstochowski // W: Theoretical and Experimental Problems of Materials Engineering : The Fourth International Conference. Puchov, Słowacja, 1999 .- Puchov : [brak wydawcy], 1999, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: capillary rise, capillary spaces, height of transfer of water, sapwood pine

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14160] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[239] An imomo approach to calculate the thermal stability of polymers: application of quantum mechanics to a "wear" problem / Ernest Chamot, Bolesław Porankiewicz // W: Polymer Characterization Symposium. Quincy, USA, 1999 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1999, s. [9]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19078] [data modyf: 18-02-2009 14:38]
[240] Entwicklung der Didaktik der Technik in Polen / Mirosław Frejman // W: Dydaktyka techniki : Stan rozwoju, teorie, zadania. Łagów Lubuski, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 47--55
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12319] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[241] Sozial-pädagogische Probleme der beruflichen Selbsbestimmung der Jugend mit Besonderer Berücksichtigung des Faches Techniker / Bogusław Pietrulewicz // W: Dydaktyka techniki : Stan rozwoju, teorie, zadania. Łagów Lubuski, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 345--348
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12324] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[242] Przygotowanie nauczycieli techniki do realizacji treści programowych z wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej / Marek Rybakowski // W: Dydaktyka techniki : Stan rozwoju, teorie, zadania. Łagów Lubuski, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 349--353
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[243] The development of school children and youth technical culture / Mirosław Frejman // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedecko-odbornej konferencie. Poprad, Słowacja, 1999 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 65--67
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12358] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[244] Vocational guidance in process of youth preparation for job / Bogusław Pietrulewicz // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedecko-odbornej konferencie. Poprad, Słowacja, 1999 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 128--129
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12360] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[245] Teacher of "Road Safety" education and the subject safety of road traffic in the syllabus of teachers of technical education in Poland / Marek Rybakowski // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedecko-odbornej konferencie. Poprad, Słowacja, 1999 .- Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 259--262
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12364] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[246] Über das Lehren und Lernen der Technik / Mirosław Frejman // W: Modernizace vyuku v technicky orientovanych oborech a predmetech : Mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy, 1999 .- Olomouc : Univerzita Palackeho, 1999 .- Sbornik 2, s. 312--314
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13340] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[247] Berufsberatung im Prozess der Beruflichen Entwicklung / Bogusław Pietrulewicz // W: Modernizace vyuku v technicky orientovanych oborech a predmetech : Mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy, 1999 .- Olomouc : Univerzita Palackeho, 1999 .- Sbornik 2, s. 331--333
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[248] Profesijna orientacia dlja molodi Pol'sci - obgruntuvanija i potrebi / Bogusław Pietrulewicz // W: Trudova pidgotovka ucnivskoj molodi : stan ta perspektivi : Materiali vseukrains'koi konferencii. Ternopil, Ukraina, 1999 .- Ternopil : [brak wydawcy], 1999, s. 83--84
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13561] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[249] Reformuvannja pidgotovki vciteliv trudovogo navcannja v Pol'sci / Mirosław Frejman // W: Trudova pidgotovka ucnivskoj molodi : stan ta perspektivi : Materiali vseukrains'koi konferencii. Ternopil, Ukraina, 1999 .- Ternopil : [brak wydawcy], 1999, s. 144--145
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13562] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[250] Pojęcie stanowiska pracy w ocenie zagrożenia hałasem / Edward Kowal // W: Materiały XXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice - Ustroń, Polska, 1999 .- Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 1999, s. 95--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13599] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[251] Komputerowe narzędzia testowania wiadomości studentów kierunku zarządzanie i marketing / Andrzej Szablewski // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 340--341 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14284] [data modyf: 25-04-2002 14:44]
[252] Realizacja sterowania konfiguracyjnego robotami transportowymi środkami układów ze zmienną strukturą (UZS) / Władimir Dragajew, Lubow Dragajewa // W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne. Opole, Polska, 1999 .- Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999 .- T. 1, s. 399--401 .- ISBN: 839118241X
Słowa kluczowe: robot mobilny, sterowanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[253] Komputerowy system sterowania i diagnostyki przemysłowych obiektów ruchomych / Władimir Dragajew // W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne. Opole, Polska, 1999 .- Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999 .- T. 2, s. 63--66 .- ISBN: 839118241X
Słowa kluczowe: diagnostyka, komputer, obiekt ruchomy, system sterowania

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14606] [data modyf: 27-03-2002 10:14]
[254] Sintez sistemy upravlenija mobil'nym robotom v klasse sistem s peremennoj strukturoj / Władimir Dragajew // W: Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektronice - III MSKAE '99 : Środkowoeuropejska III konferencja naukowo-techniczna. Poraj, Polska, 1999 .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1999 .- T. 2, s. 303--305
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14610] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[255] Warunki pracy a jej efektywność / Edward Kowal // W: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy. Wrocław, Polska, 1999 .- Wrocław : Akademia Medyczna, 1999, s. 105
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19627] [data modyf: 05-07-2010 14:35]
[256] Vorschläge zur Umweltbildung im Rahmen der allgemeintechnischen Bildung in Polen / Mirosław Frejman // W: Umweltprobleme in der technischen Bildung : [Materialien einer wissenschaftliche Tagung]. Halle, Niemcy, 1997 .- Halle-Wittenberga : [br. wyd.], 1998, s. 175--179
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13620] [data modyf: 24-01-2003 14:51]
[257] Multicriterion optimization of rectangular sandwich plates with corrugated core / Renata Kasperska, Marian Ostwald // W: Lightweight Structures in Civil Engineering : Proceedings of the international colloquium on lightweight sructures in civil engineering. Warsaw, Polska, 1998 .- Warsaw : "Micro-Publisher", 1998, s. 350--353 .- ISBN: 8390886723
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14344] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[258] Finite-temperature simulations of the Haldane-Gap systems and mesoscopic Rings / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, U. Esposito // W: Phase Transitions and Critical Phenomena : Proceedings of 11th seminar. Polanica Zdrój, Polska, 1998 .- Wrocław : Polish Academy of Science, 1998, s. 114--118 .- ISBN: 8390621800
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14345] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[259] The cost of a permanent lowering of a level of noise at work stations / Edward Kowal // W: Noise Control '98 : 11th International Conference : Proceedings. Krynica, Polska, 1998 .- Warsaw : Central Institute for Labour Protection, 1998, s. 556--560 .- ISBN: 8387354317
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14510] [data modyf: 25-02-2003 12:58]
[260] Dependence of productivity and number of accidents on the level of noise / Edward Kowal // W: Noise Control '98 : 11th International Conference : Proceedings. Krynica, Polska, 1998 .- Warsaw : Central Institute for Labour Protection, 1998, s. 561--566 .- ISBN: 8387354317
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[261] Analysis of magneto-rheological fluid damper application in electrohydraulic servo drive / Andrzej Milecki // W: Engineering Mechanics '98 : National conference with international principation. Svratka, Czechy, 1998 .- Prague : Institute of Thermomechanics, 1998 .- Vol. 3, s. 483--488 .- ISBN: 8085918374
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14645] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[262] Urządzenia wentylacyjne o zmiennym przepływie objętości powietrza / Marzena Nadolna, Waldemar Uździcki // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 101--109
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6102] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[263] Zbiorniki na odpady ( silosy ) w instalacjach pneumatycznego odwiórowania / Ewa Ogiołda, Waldemar Uździcki // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 111--115
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6103] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[264] Kształtowanie parametrów mikroklimatu w hali mechanicznej obróbki drewna / Katarzyna Przybyła, Waldemar Uździcki // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 116--122
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6122] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[265] Czasooptymalne sterowanie robotów oparte na metodzie heurystycznej / Piotr Gawłowicz // W: XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów : Materiały konferencyjne. Rzeszów-Jawor, Polska, 1998 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 1998 .- T. 2, s. 483--490
Słowa kluczowe: Zasada Maximum Pontrjagina, planowanie ruchu manipulatora, sterowanie czasooptymalne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9551] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[266] Optymalizacja przekroju belki cienkościennej o stałej grubości / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // W: Nauka a jakość życia : V Międzynarodowa konferencja na 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicz. Wilno, Litwa, 1998 .- Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, 1998 .- Studium Vilnense, s. 280--283
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13080] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[267] Wpływ hałasu na skuteczność wykonania zadania / Grzegorz Dudarski, Edward Kowal // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 95--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13480] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[268] Możliwości i ograniczenia skutków katastrof autocystern w zanieczyszczeniu środowiska / Edward Kowal // W: Zbiorniki cienkościenne : Konferencja. Karłów, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 35--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13507] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[269] Edukacja ergonomiczna w procesie przygotowania zawodowego / Bogusław Pietrulewicz // W: Przygotowanie kadr dla potrzeb edukacji ogólnotechnicznej : Materiały z III Konferencji Naukowej. Zacisze k. Bydgoszczy, Polska, 1998 .- Bydgoszcz : Wydaw. "VIFO", 1998, s. 188--191
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[270] Zapewnienie młodzieży podstaw kultury technicznej jako cel edukacji ogólnotechnicznej / Mirosław Frejman // W: Nauka a jakość życia : V Międzynarodowa Konferencja na 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Wilno, Litwa, 1998 .- Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, 1998 .- Studium Vilnense, s. 88--89
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13800] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[271] Ekonomiczne aspekty postępu ergonomicznego / Edward Kowal // W: Nauka a jakość życia : V Międzynarodowa Konferencja na 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Wilno, Litwa, 1998 .- Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, 1998 .- Studium Vilnense, s. 93--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13801] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[272] Edukacja ergonomiczna w procesie kształtowania układu człowiek-technika-środowisko / Bogusław Pietrulewicz // W: Nauka a jakość życia : V Międzynarodowa Konferencja na 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Wilno, Litwa, 1998 .- Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, 1998 .- Studium Vilnense, s. 95--96
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13802] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[273] Modelowanie złozonych procesów środowiska naturalnego z zastosowaniem automatów komórkowych / Sławomir Szostak // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 3 : Informatyka, s. 215--220
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14469] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[274] Wydajność i bezpieczeństwo pracy w hałasie / Edward Kowal // W: Hałas - Zdrowie - Profilaktyka : III Koszalińska konferencja naukowo-techniczna. Kołobrzeg, Polska, 1998 .- Koszalin : [brak wydawcy], 1998, s. 34--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14512] [data modyf: 21-03-2002 15:44]
[275] Zastosowanie mikrokomputera (kontrolera) do sterowania obiektami ruchomymi / Władimir Dragajew // W: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska : XV Międzynarodowa konferencja naukowa. Opole-Turawa, Polska, 1998 .- Opole : Śląskie Przedsiębiorstwo OPCJA-IPO, 1998 .- Część procesowa, s. 102--107 .- ISBN: 8387948152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14600] [data modyf: 27-03-2002 09:40]
[276] Projektowanie systemowe zrobotyzowanych transportowych kompleksów przemysłowych / Władimir Dragajew, Stanisław Gajda // W: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska : XV Międzynarodowa konferencja naukowa. Opole-Turawa, Polska, 1998 .- Opole : Śląskie Przedsiębiorstwo OPCJA-IPO, 1998 .- Część procesowa, s. 108--113 .- ISBN: 8387948152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14601] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[277] Holzverformung als Funktion seiner Feuchtigkeit und der Spannungszustände - ein Beitrag zur Suche eines rechnerischen Modells : Der Prüfstand / Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marek Rybakowski // W: TRANSCOM '97 : The second conference. Zilina, Słowacja, 1997 .- Zilina : [brak wydawcy], 1997 .- Vol. 3, s. 185--190
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[278] Izmenenija v processe professional'nogo razvitija celoveka - voprosy metodologii / Bogusław Pietrulewicz // W: Obrazovanie kak spedstvo razvitija celoveka, obscestva, gosudarstva : Mezdunarodnaja Konferencija. Vitebsk, Białoruś, 1997 .- Vitebsk : [brak wydawcy], 1997, s. 169--172
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13667] [data modyf: 23-01-2003 14:11]
[279] Napravlenija izmenenij v organizacii obucenija ucitelej techniki / Mirosław Frejman // W: Obrazovanie kak spedstvo razvitija celoveka, obscestva, gosudarstva : Mezdunarodnaja Konferencija. Vitebsk, Białoruś, 1997 .- Vitebsk : [brak wydawcy], 1997, s. 172--175
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13670] [data modyf: 23-01-2003 14:10]
[280] Influence of the level of noise on productivity / Edward Kowal // W: From Experience to Innovation IEA '97 : Proceedings of the 13th Triennal Congress of the International Ergonomics Association. Tampere, Finlandia, 1997 .- Helsinki : Finnish Institute of Occupational Healt, 1997 .- Vol. 2, s. 542--544 .- ISBN: 9518021899
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14535] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[281] The study of high temperature corrosion of cemented carbide cutting edge after coated particle board processing using advanced surface analyzing methods / Bolesław Porankiewicz, Keith E. Wagner // W: Proceedings of the 13th International Wood Machining Seminar - IWMS 13. Vancouver, Kanada, 1997 .- Vancouver : IWMS-13 Organizing Committee