System Komputerowej Ewidencji Publikacji


z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
Zaawansowane
Aktualnie w systemie zarejestrowanych jest:
  • 55773 pozycji bibliograficznych
  • 2106 autorów z UZ
  • 14096 współautorów spoza UZ


  • kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
    © 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski

    Autorzy systemu SKEP: dr inż. Artur Gramacki dr inż. Jarosław Gramacki mgr. Tomasz Pajzert