Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia

Kierownictwo Jednostki: 
Prorektor ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. inż. Magdalena  Graczyk

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    115 A

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283170
Fax(y):     683283212
E-mail(e):    ProrektorDJ@uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
   Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Aldona
Nazwisko:    Szudra-Szatkowska
E-mail:    A.Szudra@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia