Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Biblioteka Uniwersytecka

Kierownictwo Jednostki: 
  dyrektor
  mgr Ewa Adaszyńska
 
  zastępca dyrektora
  mgr Aleksandra Motała

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Biblioteka Uniwersytecka / A-23 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    -

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282121
Fax(y):     683282124
E-mail(e):    BU@uz.zgora.pl
WWW:    www.bu.uz.zgora.pl

Uwagi: 
   Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jadwiga
Nazwisko:    Jarczyk
E-mail:    J.Jarczyk@bu.uz.zgora.pl
Uwagi:    Biblioteka Uniwersytecka