Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego

Kierownictwo Jednostki: 
   
  mgr Beata Brzozowska

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    06

Komunikacja: 
Telefon(y):     0
Fax(y):    
E-mail(e): 
WWW:    www.uckj.uz.zgora.pl

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
mgr B±k  Jolanta st. wykładowca I etat
mgr Bielerzewski  Jerzy st. wykładowca I etat
mgr Brzozowska  Beata kierownik I etat
mgr Burchardt  Beata st. wykładowca I etat
mgr Camona-Tyliszczak  Alicja starszy wykładowca I etat
mgr Chlebicz  Danuta st. wykładowca I etat
mgr Czarkowska  Grażyna st. wykładowca I etat
mgr Florkowska  Agnieszka starszy wykładowca I etat
mgr G±siorowska-Sawka  Małgorzata wykładowca I etat
dr Kapica-Curzytek  Joanna adiunkt I etat
mgr Kubrak  Anna st. wykładowca I etat
mgr Kudrawczuk  Wojciech lektor 1/4 et.
mgr Kwa¶nicka  Krystyna starszy wykładowca I etat
mgr Lachowicz  Marzena st. wykładowca I etat
mgr Maciarz  Dawid st. wykładowca I etat
mgr Nikitiuk  Jadwiga starszy wykładowca I etat
mgr Nosewicz  Mirosława wykładowca I etat
mgr Nowosad  Dariusz wykładowca I etat
mgr Pacewicz-Johansson  Jolanta st. wykładowca I etat
mgr Pakulska  Beata st. wykładowca I etat
mgr PoĽniak  Agata starszy wykładowca I etat
mgr Pusiak  Tomasz wykładowca I etat
mgr Roman  Janusz wykładowca I etat
mgr Simpson  Joanna wykładowca I etat
Szajna  Mariola I etat
mgr Szel±g  Małgorzata lektor 1/2 et.
mgr Szura  Barbara wykładowca I etat
dr Truszkiewicz  Paweł adiunkt I etat
mgr Vierstra  Rienk wykładowca I etat
mgr Wieliczko  Krzysztof starszy wykładowca I etat
mgr Wieluński  Wojciech wykładowca I etat
mgr Wrze¶niak  Barbara st. wykładowca I etat
mgr Zychla  Andrzej asystent I etat
mgr Zychla  Andrzej wykładowca I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Mariola
Nazwisko:    Szajna
E-mail:    M.Szajna@uckj.uz.zgora.pl
Uwagi: