Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Muzyki

Kierownictwo Jednostki: 
 DYREKTOR
 dr hab. Bartłomiej  Stankowiak
 
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 dr hab. Katarzyna Kwiecień-Dlugosz  (dawniej: Kwiecień)

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 19, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    IM (Jazz) / A-15 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    - 10

Komunikacja: 
Telefon(y):    683287854 , 683287855 , 683287856
Fax(y):   
E-mail(e):     B.Szulczynska-Kotowska@imu.uz.zgora.pl
  b.stankowiak@wa.uz.zgora.pl
  k.kwiecien-dlugosz@wa.uz.zgora.pl
WWW:    www.wa.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Sekretariat Instytutu Muzyki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Szulczyńska-Kotowska  Barbara referent I etat

Katedra Dyrygentury, Instrumentalistyki i Wokalistyki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Fudali-Matusewicz  Aleksandra wykładowca I etat
mgr Gołębiowska  Paulina  (dawniej: Gołebiowska) asystent I etat
dr Kocot  Michał asystent I etat
mgr Ługowska  Danuta wykładowca I etat
dr Majewski  Artur asystent I etat
dr hab. Markiewicz  Jerzy profesor UZ I etat
mgr Mirowska  Katarzyna asystent I etat
dr hab. Nowak  Łucja profesor UZ I etat
dr hab. Ogarek  Maciej profesor UZ I etat
mgr Pruszyński  Wojciech asystent I etat
dr hab. Stankowiak  Bartłomiej profesor UZ I etat
prof. dr hab. Tarasiewicz-Ciesielska  Bogumiła I etat

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Ciesielski  Rafał adiunkt I etat
dr hab. Kwiecień-Dlugosz  Katarzyna  (dawniej: Kwiecień) adiunkt I etat
dr hab. Literska  Barbara profesor UZ I etat
dr Łuczak  Anna adiunkt I etat
dr Pernal  Bartosz asystent I etat
prof. dr hab. Szymaniuk  Jerzy profesor I etat
prof. dr hab. Tuchowski  Andrzej profesor I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Frąckowiak-Kapała  Dorota prof. zwyczajny umowa zlecenie
dr Jarosz  Przemysław umowa zlecenie
mgr Leśniewski  Stanisław I etat
dr Rudnicka-Pogłud  Marzanna I etat
dr hab. Schmidt  Karol wykładowca umowa zlecenie
dr hab. Straburzyński  Maciej I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Szulczyńska-Kotowska
E-mail:    b.szulczynska-kotowska@imu.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Muzyki