Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Filologii Polskiej

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor
 dr hab. Marzanna  Uździcka
 
 Zastępca Dyrektora
 dr hab. Tomasz Ratajczak

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    A-16: 149,150d,151d,152d,202,204,207,208,210-212,214,315,316,318,319,322,322a; A-23: 1, 3-7

Komunikacja: 
Telefon(y):    683284701 , 683284700
Fax(y):   
E-mail(e):    sekretariat@ifp.uz.zgora.pl
WWW:    www.ifp.uz.zgora.pl

Uwagi: 
 Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00. Dyżur instytutowy: wtorki 11.30-13.00Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Pracownia Badań nad Powieścią XIX wieku:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Ruszczyńska  Marta profesor UZ I etat

Pracownia Języka i Kultury Ludowej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Węgorowska  Katarzyna profesor UZ I etat

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Woźniak  Anna I etat

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego -- Pracownia Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych:
Kierownik: dr hab. Karol  Smużniak


Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego -- Redakcja “Edukacja Humanistyczna”:
Kierownik:  


Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego¦:
Kierownik: dr hab. Leszek  Jazownik

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Amborska-Głowacka  Dorota adiunkt nie pracuje
dr hab. Jabłoński  Romuald profesor UZ nie pracuje
mgr Janicki  Dawid doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Jazownik  Leszek profesor UZ I etat
dr hab. Sinica  Marian profesor UZ nie pracuje
dr hab. Smużniak  Karol profesor UZ nie pracuje

Zakład Gramatyki Historycznej Języka Polskiego i Dialektologii -- Pracownia Dialektologii :
Kierownik: dr hab. Katarzyna  Węgorowska


Zakład Gramatyki Historycznej Języka Polskiego i Dialektologii¦:
Kierownik: dr hab. Katarzyna  Węgorowska


Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego:
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław  Borawski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Borawski  Stanisław prof. zwyczajny I etat
dr hab. Hawrysz  Magdalena profesor UZ I etat
dr Jurewicz-Nowak  Magdalena adiunkt I etat
dr Kotlarska  Irmina asystent I etat
dr hab. Pałucka-Czerniak  Iwona Małgorzata profesor UZ I etat
dr Szagun  Dorota adiunkt I etat
Wójcik  Agnieszka doktorant student studiów doktoranckich
mgr Wójcik  Agnieszka doktorant student studiów doktoranckich
dr Żuraszek-Ryś  Iwona adiunkt I etat

Zakład Komunikacji Językowej:
Kierownik: prof. dr hab. Marian  Bugajski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Brzeziński  Jerzy prof. zwyczajny nie pracuje
prof. dr hab. Bugajski  Marian prof. zwyczajny I etat
dr Hałas  Bożena adiunkt nie pracuje
dr Idzikowska  Magdalena adiunkt I etat
dr hab. Kaczor  Monika profesor UZ I etat
mgr Karmowska  Anna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kołodziejska  Tatiana asystent nie pracuje
dr Maczel  Maria adiunkt nie pracuje
mgr Majdańska-Wachowicz  Urszula doktorant student studiów doktoranckich
dr Rostkowska-Biszczanik  Kaja asystent z doktoratem I etat
dr Ryzza-Woźniak  Agnieszka adiunkt nie pracuje
dr hab. Steciąg  Magdalena profesor UZ I etat
mgr Topolnicka  Elwira doktorant student studiów doktoranckich
mgr Urbańska  Magdalena  (dawniej: Bandurak) doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Uździcka  Marzanna profesor UZ I etat
dr hab. Wojciechowska  Anna profesor UZ I etat

Zakład Literatury Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa -- Pracownia Edytorstwa:
Kierownik: dr hab. Sławomir  Kufel


Zakład Literatury Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa -- Pracownia Nauk Pomocniczych i Literatury Popularnej:
Kierownik:  


Zakład Literatury Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa¦:
Kierownik: dr hab. Sławomir  Kufel

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Sztyber  Radosław profesor UZ I etat

Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii:
Kierownik: dr hab. Sławomir  Kufel

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Ferdynus  Magdalena student studiów doktoranckich nie pracuje
dr Grabias-Banaszewska  Katarzyna  (dawniej: Grabias) st. wykładowca I etat
dr hab. Pfeiffer  Bogusław profesor UZ nie pracuje
dr hab. Pilarczyk  Franciszek profesor UZ nie pracuje
mgr Poryszko  Katarzyna  (dawniej: Bachta) doktorant student studiów doktoranckich
dr Rećko  Janusz st. wykładowca nie pracuje
dr Saja  Krystian adiunkt I etat
mgr Sobczak  Marika doktorant student studiów doktoranckich

Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii - Pracownia Badań Kognitywnych:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Kufel  Sławomir profesor UZ I etat

Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii - Pracownia Bibliologii i Badań nad Literaturą Popularną:
Kierownik: dr hab. Tomasz  Ratajczak


Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii - Pracownia Edytorstwa:
Kierownik: dr hab. Radosław  Sztyber


Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii - Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury:
Kierownik: prof. dr hab. Bogdan  Trocha


Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu:
Kierownik: dr hab. Marta  Ruszczyńska


Zakład Literatury XIX wieku:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Libera  Leszek prof. zwyczajny I etat
dr Narolska  Aneta  (dawniej: Garstka) adiunkt I etat
mgr Rawski  Jakub nie pracuje
dr Wierzchołowska  Danuta st. wykładowca nie pracuje
mgr Woźniak   Jesica doktorant student studiów doktoranckich

Zakład Literatury XIX wieku - Pracownia Badań nad Powieścią XIX wieku:
Kierownik:  


Zakład Literatury XX i XXI wieku:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Atamanova  Kateryna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Derczyńska  Monika doktorant student studiów doktoranckich
mgr Girys-Czagowiec  Weronika doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Januszewicz  Maria profesor UZ nie pracuje
dr Kucharska-Dziedzic  Anita adiunkt nie pracuje
mgr Stolarska  Magdalena doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Świrek  Anna profesor UZ nie pracuje
dr Tymoczko-Tichoniuk  Elżbieta st. wykładowca nie pracuje
dr Wawryk  Joanna adiunkt I etat

Zakład Literatury XX i XXI wieku - Pracownia Literatury Najnowszej :
Kierownik:  


Zakład Literatury XX i XXI Wieku -- Pracownia Literatury Współczesnej (Po r. 1945):
Kierownik: prof. dr hab. Anna  Szóstak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Szóstak  Anna prof. zwyczajny I etat

Zakład Literatury XX i XXI Wieku¦:
Kierownik: dr hab. Maria  Januszewicz


Zakład Stylistyki:
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof  Maćkowiak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Frejman  Joanna adiunkt nie pracuje
dr hab. Gorzelana  Joanna profesor UZ I etat
prof. dr hab. Maćkowiak  Krzysztof prof. zwyczajny I etat
dr Marcinkowski  Krzysztof asystent nie pracuje
dr Piątkowski  Cezary adiunkt nie pracuje

Zakład Teorii i Antropologii Literatury -- Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Gieba  Kamila adiunkt I etat

Zakład Teorii i Antropologii Literatury -- Pracownia Komparatystyki i Dyskursów Okołoliterackich:
Kierownik: dr hab. Grzegorz  Kubski


Zakład Teorii i Antropologii Literatury -- Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Trocha  Bogdan profesor UZ I etat

Zakład Teorii i Antropologii Literatury¦:
Kierownik: prof. zw. dr hab. Małgorzata  Mikołajczak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Pałac  Piotr doktorant student studiów doktoranckich

Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Banaszak  Michał student studiów doktoranckich
prof. dr hab. Dutka  Czesław prof. zwyczajny nie pracuje
mgr Jerzynek  Marcin student studiów doktoranckich nie pracuje
mgr Krysińska  Katarzyna  (dawniej: Cwojdzińska) doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Kubski  Grzegorz adiunkt z hab. nie pracuje
dr hab. Kulczycka  Dorota profesor UZ I etat
dr Łastowiecki  Janusz doktorant student studiów doktoranckich
prof. zw. dr hab. Mikołajczak  Małgorzata prof. zwyczajny I etat
mgr Mirkiewicz  Beata asystent nie pracuje
mgr Poślednia  Dorota doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Seul  Anastazja profesor UZ I etat
dr Szott  Mirosława nie pracuje

Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej - Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną:
Kierownik:  


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Ast  Anna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Brasse  Rafał doktorant student studiów doktoranckich
mgr Dąbrowska  Katarzyna doktorant student studiów doktoranckich
dr Fabiszewska  Natalia - -
mgr Gazdecka   Elżbieta doktorant 1/2 et.
Ginda  Joanna doktorant student studiów doktoranckich
Kaczmar  Anna doktorant student studiów doktoranckich
Klimek  Barbara doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Kładoczny  Piotr adiunkt z hab. II etat
prof. dr hab. Kravczuk  Ałła - nie pracuje
mgr Krzywicka  Ewa  (dawniej: Cichocka) doktorant student studiów doktoranckich
mgr Markowicz  Ewa doktorant -
mgr Meller  Katarzyna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Mirek  Klaudiusz doktorant student studiów doktoranckich
mgr Montusiewicz  Patrycja doktorant student studiów doktoranckich
mgr Naplocha  Anna -
Półtorak  Mateusz doktorant student studiów doktoranckich
mgr Prusinowski  Piotr doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Ratajczak  Tomasz profesor UZ I etat
mgr Sznajder  Marek doktorant student studiów doktoranckich
mgr Tomicka  Aleksandra doktorant student studiów doktoranckich
dr Woźniak  Adrianna adiunkt nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Anna
Nazwisko:    Woźniak
E-mail:    a.wozniak@ifp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej