Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Historii

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor
 dr hab. Robert  Skobelski
 
 Zastępca Dyrektora
 dr hab. Marceli Tureczek

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    -

Komunikacja: 
Telefon(y):    683283272
Fax(y):   
E-mail(e):    Sekretariat@ih.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Pracownia Atlasu Historycznego Województwa Lubuskiego:
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz  Jaworski


Pracownia Badań Regionalnych:
Kierownik:  


Pracownia Epigrafiki:
Kierownik: prof. zw. dr hab. Joachim  Zdrenka


Pracownia Heraldyczna:
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech  Strzyżewski


Pracownia Ogólnohistoryczna:
Kierownik: dr hab. Robert  Skobelski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Fabisz  Dariusz adiunkt I etat

Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Historii:
Kierownik:  


Redakcja „Studia Epigraficzne“:
Kierownik:  


Redakcja „Studia Zachodnie”:
Kierownik: dr hab. Robert  Skobelski


Sekretariat Instytutu Historii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
Chmielak  Lucyna samodzielny referent I etat

Zakład Archeologii i Historii Starożytnej:
Kierownik: dr hab. Andrzej  Gillmeister

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Gillmeister  Andrzej profesor UZ I etat
dr Janiszewska-Sieńko  Daria adiunkt I etat
mgr Marciniszyn  Joanna student studiów doktoranckich
dr Mogielnicki  Krzysztof adiunkt I etat

Zakład Dydaktyki Historii:
Kierownik: dr hab. Bogumiła  Burda

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Burda  Bogumiła prof. zwyczajny I etat
dr Szymczak  Małgorzata adiunkt I etat

Zakład Historii Najnowszej:
Kierownik: dr hab. Robert  Skobelski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Domke  Radosław profesor UZ I etat
prof. zw. dr hab. Osękowski  Czesław prof. zwyczajny I etat
dr hab. Skobelski  Robert profesor UZ I etat

Zakład Historii Nauki i Kultury:
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz  Dolański

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Dolański  Dariusz prof. zwyczajny I etat
dr Kurowska  Hanna  (dawniej: Kosiorek) adiunkt I etat
dr Lubik  Maciej adiunkt I etat

Zakład Historii Nowożytnej /XVI-XVIII wieku/ :
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech  Strzyżewski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Konopnicka  Małgorzata profesor UZ I etat
prof. dr hab. Strzyżewski  Wojciech prof. zwyczajny I etat

Zakład Historii Społecznej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Belzyt  Leszek profesor I etat
dr Skierska  Jolanta adiunkt I etat

Zakład Historii ¦redniowiecznej:
Kierownik: dr hab. Urszula  ¦widerska-Włodarczyk

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Benyskiewicz  Krzysztof profesor UZ I etat
dr hab. Dudek  Jarosław profesor UZ I etat
dr hab. ¦widerska-Włodarczyk  Urszula profesor UZ I etat

Zakład Historii XIX - XX wieku:
Kierownik: dr hab. Tomasz  Nodzyński

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Janeczek  Łukasz adiunkt I etat
dr hab. Nodzyński  Tomasz profesor UZ I etat
dr Wojewódzki  Ireneusz adiunkt I etat

Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki:
Kierownik: dr hab. Joanna  Karczewska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Karczewska  Joanna profesor UZ I etat
dr hab. Tureczek  Marceli profesor UZ I etat
prof. zw. dr hab. Zdrenka  Joachim prof. zwyczajny I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Antończak  Emilia student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
prof. zw. dr hab. Bobowski  Kazimierz prof. zwyczajny nie pracuje
mgr Brodziak  Łukasz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Budniak  Marek student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Chmielowiec  Daria student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
prof. dr hab. Eckert  Marian prof. zwyczajny nie pracuje
dr Górski  Adam - -
mgr Grocholska  Barbara student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Grysztar  Błażej student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Haracz  Piotr student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Ja¶kowiak  Mariusz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
prof. dr hab. Jaworski  Tomasz prof. zwyczajny umowa zlecenie
mgr Józków  Beata student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Kaczmarek  Monika - umowa o dzieło
mgr Kasprowicz  Joanna student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
Klecha-Zygadło  Joanna student studiów doktoranckich
mgr Kostka  Emilia student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Kostka  Krzysztof student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Kubaczyk  Beata student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Kulczyk  Magdalena student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Łachowski  Paweł doktorant student studiów doktoranckich
mgr Maciejewski  Marcin student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Mazur  Krzysztof student studiów doktoranckich
mgr Ostrowski  Grzegorz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Rapiejko  Adam student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Rogińska  Justyna student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
prof. zw. dr hab. Szczegóła  Hieronim nie pracuje
mgr Szylińczuk  Agata doktorant student studiów doktoranckich
mgr Trojanowski  Michał student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Urbanek  Grzegorz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Więckowska  Ewelina doktorant student studiów doktoranckich
mgr Wołyńska  Marta student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Zielińska  Katarzyna doktorant student studiów doktoranckich
mgr inż. Zielonka  Robert student studiów doktoranckich student studiów doktoranckichDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Lucyna
Nazwisko:    Chmielak
E-mail:    L.Chmielak@ih.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Historii