Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Socjologii

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu Socjologii
 dr hab. Dorota  Szaban
 
 Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii
 dr Tomasz Kołodziej

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pomieszczenie:     201

Komunikacja: 
Telefon(y):    683283110 , 789442016 , 683283277 , 789442116
Fax(y):   
E-mail(e):    sekretariat@is.uz.zgora.pl
WWW:    www.is.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Pracownia Badań nad Młodzieżą:
Kierownik: dr hab. Maria  Zielińska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Kołodziej  Tomasz adiunkt I etat
dr Lisowski  Krzysztof adiunkt I etat
dr Nyćkowiak  Justyna adiunkt I etat
dr hab. Szaban  Dorota profesor UZ I etat
dr hab. Trzop  Beata profesor UZ I etat
dr hab. Zielińska  Maria kierownik pracowni I etat

Pracownia Rewitalizacji Społecznej:
Kierownik: dr hab. Jerzy  Leszkowicz-Baczyński

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Kinal  Artur adiunkt I etat
dr hab. Leszkowicz-Baczyński  Jerzy kierownik pracowni I etat

Pracownia Spójności Społecznej:
Kierownik: dr Anna  Mielczarek-Żejmo

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Bazuń  Dorota adiunkt I etat
dr Frątczak-Müller  Joanna adiunkt I etat
dr hab. Kwiatkowski  Mariusz profesor UZ I etat
dr Mielczarek-Żejmo  Anna kierownik pracowni I etat

Sekretariat Instytutu Socjologii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Szymandera  Agata starszy specjalista I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Angutek  Dorota adiunkt z hab. I etat
dr Bazuń  Dorota adiunkt I etat
dr Frątczak-Müller  Joanna adiunkt I etat
dr Kaźmierczak-Kałużna  Izabela adiunkt I etat
dr Kinal  Artur adiunkt I etat
dr Kołodziej  Tomasz adiunkt I etat
dr hab. Kwiatkowski  Mariusz profesor UZ I etat
dr hab. Leszkowicz-Baczyński  Jerzy profesor UZ I etat
dr Lisowski  Krzysztof adiunkt I etat
dr Mielczarek-Żejmo  Anna adiunkt I etat
dr Nyćkowiak  Justyna adiunkt I etat
dr Pokrzyńska  Magdalena adiunkt I etat
dr hab. Szaban  Dorota profesor UZ I etat
dr hab. Szczegóła  Lech profesor UZ I etat
dr hab. Trzop  Beata profesor UZ I etat
dr hab. Zielińska  Maria profesor UZ I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Renata
Nazwisko:    Dzierzba
E-mail:    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Imię:    Agata
Nazwisko:    Szymandera
E-mail:    A.Szymandera@is.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytutu Socjologii
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Wagner
E-mail:    J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych