Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Fizyki

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. Maria  Przybylska
 
 Zastępca Dyrektora
 dr Marcin Kośmider

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    304, 304A, 304B

Komunikacja: 
Telefon(y):    789441938 , 789441517 , 789441672 , 683282879
Fax(y):   
E-mail(e):    Sekretariat@if.uz.zgora.pl
WWW:    www.if.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Laboratorium Naukowe:
Kierownik: dr Adam  Drzewiecki

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Drzewiecki  Adam specjalista I etat

Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Fizyki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Kruk  Sebastian starszy specjalista I etat
mgr Piotrowski  Ryszard starszy specjalista I etat

Sekretariat Instytutu Fizyki:
Kierownik: mgr inż. Magdalena  Rydzanicz  (dawniej: Miler)

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Rydzanicz  Magdalena  (dawniej: Miler) specjalista I etat

Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej:
Kierownik: prof. dr hab. Mirosław  Dudek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Dudek  Mirosław prof. zwyczajny I etat
dr Kośmider  Marcin st. wykładowca I etat
dr Najder-Kozdrowska  Lidia  (dawniej: Kozdrowska) st. wykładowca I etat
dr hab. Piskorski  Jarosław profesor UZ I etat
dr Wolak  Wiktor adiunkt I etat
dr Żurek  Sebastian adiunkt I etat

Zakład Fizyki Teoretycznej:
Kierownik: dr hab. Krzysztof  Urbanowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Lubiński  Piotr profesor UZ I etat
dr hab. Przybylska  Maria profesor UZ I etat
dr Szumiński  Wojciech adiunkt I etat
dr hab. Urbanowski  Krzysztof profesor UZ I etat

Zakład Metod Matematycznych Fizyki:
Kierownik: dr hab. Sylwia   Kondej

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Jachimowicz  Piotr adiunkt I etat
dr hab. Kondej  Sylwia profesor UZ I etat
prof. dr hab. Rozmej  Piotr prof. zwyczajny I etat

Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych:
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej  Drzewiński

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Drzewiński  Andrzej prof. zwyczajny I etat
dr Dudek  Krzysztof adiunkt I etat

Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej:
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław  Leoński

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. inż. Cao Long  Van profesor UZ I etat
prof. Ficek  Zbigniew prof. zwyczajny I etat
dr Kalaga  Joanna adiunkt I etat
prof. dr hab. Leoński  Wiesław prof. zwyczajny I etat

Zakład Spektroskopii Materiałów Funkcjonalnych:
Kierownik: dr hab. Bohdan  Padlyak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Jerzyniak  Stefan st. wykładowca I etat
dr Kindrat  Ihor adiunkt I etat
dr hab. Padlyak  Bohdan profesor UZ I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
Adamek  Henryk specjalista nie pracuje
dr inż. Barasiński  Artur adiunkt nie pracuje
dr Brzostowski  Bartosz adiunkt nie pracuje
mgr inż. Domagalska  Izabela student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Grabowski  Waldemar student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Hakobyan  Margarit - -
dr HO  Dinh Quang student studiów doktoranckich absolwent
mgr Khurshudyan  Martiros - -
mgr Le Duc  Vinh doktorant student studiów doktoranckich
dr LE  Van Hieu student studiów doktoranckich absolwent
dr Marć  Maciej asystent obecnie zatrudniony
dr Mieszkowski  Dawid student studiów doktoranckich absolwent
mgr Nguyen Trong  Dung doktorant student studiów doktoranckich
dr Nguyen  Thi Dung student studiów doktoranckich absolwent
Nowak  Krystyna specjalista nie pracuje
dr Nowotarski  Mateusz asystent obecnie zatrudniony
dr Raczyńska  Katarzyna student studiów doktoranckich absolwent
dr Rutkowski  Łukasz student studiów doktoranckich absolwent
mgr Szelecka  Agnieszka student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
dr Sznajder  Maciej adiunkt nie pracuje
dr Sztolberg  Dagmara student studiów doktoranckich absolwent
mgr Tung Lam  Hoang Vo student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
prof. dr hab. Więckowski  Andrzej B. prof. zwyczajny -
dr Wojciechowski  Michał student studiów doktoranckich absolwent
mgr inż. Zaborowska  Kornelia student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
dr Zubaszewska  Małgorzata student studiów doktoranckich absolwent
dr Żaba  Agnieszka student studiów doktoranckich absolwentDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Magdalena
Nazwisko:    Rydzanicz
E-mail:    M.Rydzanicz@wfa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii