Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    127 A-22

Komunikacja: 
Telefon(y):    683283236 , 683283176
Fax(y):    683283236
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Błaszczyk  Maja doktorant student studiów doktoranckich
mgr Fiedler  Gabriela doktorant student studiów doktoranckich
mgr Gabała-Wdowiak  Katarzyna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Górnicka  Krystyna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Grzegorczyk  Milena doktorant student studiów doktoranckich
mgr Grzelecka  Elwira doktorant student studiów doktoranckich
mgr Harewska  Natalia doktorant student studiów doktoranckich
mgr Hryniewicz  Grzegorz doktorant student studiów doktoranckich
mgr Iwanowski  Michał doktorant student studiów doktoranckich
mgr Jakubowska  Iwona doktorant student studiów doktoranckich
mgr Jażdżewska  Małgorzata doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kanar  Mirosława doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kita  Aleksandra doktorant student studiów doktoranckich
mgr Koch  Astina doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kołecka  Barbara doktorant student studiów doktoranckich
mgr Korzeniowska  Regina doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kostyszak  Jan doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kozieł  Sławomir doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kozłowska  Małgorzata doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kuligowska  Emilia doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kurek  Lilianna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Listwan  Teresa doktorant student studiów doktoranckich
mgr Ławecki  Tymoteusz doktorant student studiów doktoranckich
mgr Łoziiński  Krzysztof doktorant student studiów doktoranckich
Łoziński  Krzysztof doktorant student studiów doktoranckich
mgr Łukowiak  Anita doktorant student studiów doktoranckich
mgr Marcinów-Niewęgłowska  Barbara doktorant student studiów doktoranckich
mgr Michalski  Zbigniew doktorant student studiów doktoranckich
mgr Narkiewicz  Katarzyna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Nguyen  Nhungoc doktorant student studiów doktoranckich
mgr Nieporowski  Piotr doktorant student studiów doktoranckich
mgr Oleszak  Milena doktorant student studiów doktoranckich
mgr Otto-Dudek  Magdalena doktorant student studiów doktoranckich
mgr Piątkowska  Marzena doktorant student studiów doktoranckich
mgr Puchowicz  Malwina doktorant student studiów doktoranckich
mgr Rut  Łukasz doktorant student studiów doktoranckich
mgr Sawicki  Lech doktorant student studiów doktoranckich
mgr Sikora  Rafał doktorant student studiów doktoranckich
mgr Sobański  Sławomir doktorant student studiów doktoranckich
mgr Socha  Renata doktorant student studiów doktoranckich
mgr Solecka  Bożena doktorant student studiów doktoranckich
mgr Staniec  Elżbieta doktorant student studiów doktoranckich
mgr Stein-Szała  Katarzyna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Walas  Barbara doktorant student studiów doktoranckich
mgr Witkiewicz  Magdalena doktorant student studiów doktoranckich
mgr Zapeński  Paweł doktorant student studiów doktoranckich
mgr Zientek  Marta doktorant student studiów doktoranckich
mgr Żybort  Anna doktorant student studiów doktoranckichDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Renata
Nazwisko:    Dzierzba
E-mail:    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Imię:    Agata
Nazwisko:    Szymandera
E-mail:    A.Szymandera@is.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytutu Socjologii
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Wagner
E-mail:    J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych