Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Nauk Medycznych

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
 dr hab. n. med. Tomasz  Huzarski
 
 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
 dr hab. n. med. Marcin Zaniew

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    105

Komunikacja: 
Telefon(y):    797977241
Fax(y):   
E-mail(e):    sekretariatinm@cm.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Centrum Chorób Serca i Naczyń:
Kierownik:  


Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń:
Kierownik: prof. dr hab. nauk med. Łukasz  Dzieciuchowicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Błaszkowski  Marcin adiunkt 1/2 et.
prof. dr hab. nauk med. Dzieciuchowicz  Łukasz profesor I etat
lek. med. Krzemiński  Arkadiusz wykładowca 1/4 et.
lek. med. Pałka  Łukasz wykładowca 1/4 et.

Katedra Chirurgii i Onkologii:
Kierownik: dr hab. n. med. Dawid  Murawa

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Bąk  Michał wykładowca I etat
lek. med. Cieciorowski  Marcin wykładowca I etat
dr n med. Kieszek  Rafał adiunkt I etat
dr n med. Lewandowski  Roman adiunkt I etat
dr hab. n. med. Murawa  Dawid profesor UZ II etat
lek. med. Pieszko  Karolina asystent I etat
dr n med. Sibilski  Robert asystent 1/2 et.
dr n med. Staniul  Bogusław adiunkt I etat
dr n med. Szwiec  Marek adiunkt I etat
dr n med. Wichtowski  Mateusz adiunkt I etat

Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej:
Kierownik: dr hab. n. med. Marcin  Polok

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Biegański  Wojciech wykładowca 1/4 et.
lek. med. Chrąchol  Joanna wykładowca 1/2 et.
dr hab. n. med. Polok  Marcin profesor UZ I etat
lek. med. Szutkowska  Małgorzata wykładowca 1/4 et.
lek. med. Żuk  Paweł wykładowca 1/2 et.

Katedra Chorób Płuc:
Kierownik:  


Katedra Chorób Układu Nerwowego:
Kierownik:  


Katedra Chorób Wewnętrznych:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Bywalec  Jacek wykładowca nie pracuje

Katedra Chorób Zakaźnych:
Kierownik: prof. dr hab. nauk med. Maria  Gańczak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. nauk med. Gańczak  Maria profesor I etat

Katedra Gastroenterologii i Żywienia:
Kierownik:  


Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii:
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz  Huzarski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Grabarek  Jerzy adiunkt I etat
dr n med. Haliński  Adam adiunkt 1/2 et.
dr hab. n. med. Huzarski  Tomasz profesor UZ I etat
dr n med. Kluźniak  Wojciech adiunkt 1/4 et.
dr n med. Pietrzyk  Aleksandra adiunkt 1/2 et.
dr n med. Stawicka-Niełacna  Małgorzata  (dawniej: Stawicka) adiunkt I etat
dr n med. Wokołorczyk  Dominika adiunkt 1/4 et.

Katedra Ginekologii i Położnictwa:
Kierownik: dr hab. n. med. Rafał  Rzepka

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Adamus  Aleksy wykładowca 1/4 et.
lek. med. Bandrowska   Katarzyna wykładowca 1/2 et.
dr n med. Celewicz  Aleksander adiunkt I etat
lek. med. Gmys  Monika wykładowca 1/4 et.
lek. med. Gołębiewski  Bartłomiej wykładowca 1/4 et.
lek. med. Gorgolewska  Kamila wykładowca 1/4 et.
dr n med. Kuszerska  Agata adiunkt 1/2 et.
dr n med. Michalczyk  Michał adiunkt I etat
dr n med. Piątek  Krzysztof adiunkt 1/2 et.
dr hab. n. med. Rzepka  Rafał profesor UZ I etat
prof. dr hab. nauk med. Sajdak  Stefan profesor II etat
dr n med. Teler  Joanna adiunkt 1/2 et.
lek. med. Ujma  Krzysztof wykładowca 1/4 et.

Katedra Hematologii:
Kierownik: dr n med. Katarzyna  Brzeźniakiewicz-Janus  (dawniej: Brzeźniakiewicz)

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Brzeźniakiewicz-Janus  Katarzyna  (dawniej: Brzeźniakiewicz) adiunkt I etat
dr n med. Franków  Mirosław adiunkt I etat
prof. dr hab. nauk med. Mariusz  Ratajczak profesor 1/4 et.

Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii:
Kierownik: dr hab. n. med. Jarosław  Hiczkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Budzianowski  Jan asystent 3/4 et.
dr hab. n. med. Cichoń  Romuald profesor UZ 1/2 et.
dr n med. Grydz  Łukasz adiunkt I etat
dr hab. n. med. Hiczkiewicz  Jarosław profesor UZ I etat
lek. med. Musielak  Bogdan wykładowca I etat
lek. med. Pieszko  Konrad asystent 3/4 et.
lek. med. Pluciński  Mieszko wykładowca 1/2 et.

Katedra Medycyny Nuklearnej:
Kierownik:  


Katedra Medycyny Paliatywnej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Loroch  Grzegorz wykładowca 1/2 et.

Katedra Nefrologii:
Kierownik:  


Katedra Okulistyki:
Kierownik:  


Katedra Ortopedii:
Kierownik:  


Katedra Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu:
Kierownik:  


Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:
Kierownik: dr hab. n. med. Paweł  Golusiński

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. n. med. Golusiński  Paweł profesor UZ I etat
lek. med. Kamiński  Sebastian wykładowca 1/2 et.
lek. med. Kozłowski  Łukasz wykładowca 1/2 et.
lek. med. Napierała  Piotr wykładowca 1/2 et.
lek. med. Nowik-Ibrahim  Renata wykładowca 1/2 et.

Katedra Pediatrii:
Kierownik: dr hab. n. med. Marcin  Zaniew

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Fiedorowicz-Kaźmierczak  Marta wykładowca I etat
lek. med. Karolewicz  Leszek wykładowca 1/2 et., II etat
lek. med. Kaźmierczak  Adela wykładowca 1/2 et.
lek. med. Kołbuc  Marcin asystent I etat
lek. med. Malaryk  Ewa wykładowca 1/2 et., II etat
lek. med. Michalak-Kolc  Marzena wykładowca 1/4 et.
lek. med. Płomińska  Karolina wykładowca 1/4 et.
lek. med. Polanin  Karolina wykładowca 1/4 et.
lek. med. Ralcewicz-Rut  Katarzyna wykładowca 1/2 et., II etat
prof. dr hab. nauk med. Ryżko  Józef profesor 1/2 et.
dr n med. Urbańska-Kosińska  Małgorzata adiunkt 1/4 et.
lek. med. Wasiński  Dariusz wykładowca 1/2 et.
dr hab. n. med. Zaniew  Marcin profesor UZ I etat

Katedra Psychiatrii:
Kierownik:  


Katedra Transplantologii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. nauk med. Chmura  Andrzej profesor I etat

Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej:
Kierownik: dr hab. n. med. Maciej  Salagierski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Almohammad  Aras wykładowca 1/3 et.
lek. med. Bałut-Wieczorek  Marta wykładowca 1/2 et.
dr n med. Poźniak-Balicka  Róża adiunkt I etat
dr hab. n. med. Salagierski  Maciej profesor UZ I etat

Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu:
Kierownik: dr n med. Paweł  Jarmużek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Czekaj  Małgorzata wykładowca 1/3 et.
dr n med. Defort  Piotr adiunkt I etat
lek. med. Dobrzyński  Grzegorz wykładowca 1/2 et.
dr n med. Jarmużek  Paweł adiunkt I etat
dr n med. Jurga  Szymon adiunkt I etat
lek. med. Kot  Marcin wykładowca 1/4 et.
dr hab. n. med. Kotrych  Daniel profesor UZ II etat
lek. med. Kwapisz  Bartłomiej asystent I etat
lek. med. Makarewicz  Piotr asystent I etat
lek. med. Mądry  Maciej asystent I etat
lek. med. Moniakowski  Adam wykładowca 1/2 et.
lek. med. Piasecka  Urszula wykładowca 1/2 et.
lek. med. Pilarczyk  Maciej wykładowca 1/4 et.
lek. med. Pilchowska-Ujma  Emilia wykładowca I etat
lek. med. Polanin  Mateusz wykładowca 1/3 et.
dr n med. Sterna  Władysław adiunkt 1/2 et.
lek. med. Straburzyński  Michał wykładowca 1/3 et.
dr n med. Szmatłoch  Krzysztof adiunkt I etat
lek. med. Szymańska-Adamcewicz  Olga wykładowca I etat
lek. med. Urbaniak  Łukasz wykładowca I etat

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii:
Kierownik: dr n med. Iwona  Towpik

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. Gamrat  Agnieszka wykładowca 1/4 et.
lek. med. Kosiński  Dariusz wykładowca 3/4 et.
dr n med. Towpik  Iwona adiunkt I etat
dr n med. Witczak  Mariusz adiunkt I etat

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii:
Kierownik: dr n med. Barbara  Dominik

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. nauk med. Błogowski  Wojciech profesor I etat
lek. med. Derda-Kawka  Anna wykładowca 3/4 et.
dr n med. Dominik  Barbara adiunkt I etat
lek. med. Kołkowski  Michał wykładowca 1/4 et.
prof. dr hab. nauk med. Łącki  Jan profesor 1/2 et.
prof. dr hab. nauk med. Pawlaczyk  Krzysztof profesor II etat
dr n med. Pietraszkiewicz  Franciszek adiunkt I etat
lek. med. Ptaszyńska  Barbara wykładowca 3/4 et.
lek. Wołowiec-Wojciechowska  Justyna wykładowca 1/4 et.

Klinika Kardiologii:
Kierownik: dr n med. Anna  Kasperowicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Anders  Piotr wykładowca 1/3 et.
prof. dr hab. nauk med. Banach  Maciej prof. zwyczajny II etat
lek. med. Cyran  Krzysztof wykładowca 1/3 et.
lek. med. Fularz  Maciej wykładowca 1/3 et.
lek. med. Grzelewska  Barbara wykładowca 1/3 et.
lek. med. Jackiewicz  Agnieszka wykładowca 1/3 et.
lek. med. Jesionowski  Paweł wykładowca I etat
lek. med. Karaśkiewicz  Karol wykładowca 1/3 et.
dr n med. Kasperowicz  Anna adiunkt I etat
lek. med. Matukiewicz  Julia wykładowca 1/3 et.

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Kowalski  Paweł samodzielny referent I etat

Zakład Medycyny Sądowej:
Kierownik: dr n med. Julia  Sobol

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n biol. Abreu-Głowacka  Monica adiunkt 1/4 et.
dr n med. Lorkiewicz-Muszyńska  Dorota adiunkt I etat
lic. Pleban  Kaja referent I etat
dr n med. Sobol  Julia adiunkt I etat

Zakład Radiologii:
Kierownik:  


Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej:
Kierownik: dr n med. Wojciech  Wierzchołowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Wierzchołowski  Wojciech adiunkt I etat
dr n med. Zorga  Piotr adiunkt I etat
dr n med. Żabicki  Bartosz adiunkt I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Belica
E-mail:    b.belica@cm.uz.zgora.pl
Uwagi:    
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Imię:    Paweł
Nazwisko:    Kowalski
E-mail:    p.kowalski@cm.uz.zgora.pl
Uwagi: