Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Ekonomii i Finansów

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 prof. zw. dr hab. Andrzej  Czyżewski

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    0

Komunikacja: 
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych:
Kierownik: dr hab. inż. Piotr  Kułyk

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Augustowski  Łukasz asystent I etat
dr Binek  Zbigniew adiunkt I etat
prof. dr hab. Borys  Grażyna prof. zwyczajny I etat
prof. zw. dr hab. Czyżewski  Andrzej profesor I etat
mgr Dubicki  Piotr wykładowca I etat
dr inż. Dzikuć  Maria adiunkt I etat
mgr Gąsiorek-Kowalewicz  Anna wykładowca I etat
dr Janusz  Alicja starszy wykładowca I etat
dr Jędrzejczak-Gas  Janina  (dawniej: Jędrzejczak) adiunkt I etat
dr Kąkol  Cezary adiunkt I etat
prof. dr hab. Kokocińska  Małgorzata prof. zwyczajny I etat
dr hab. inż. Kułyk  Piotr profesor UZ I etat
dr hab. Kurzępa  Jacek I etat
dr Manacka  Renata adiunkt I etat
dr inż. Michałowska  Mariola adiunkt I etat
dr Roszkowska-Hołysz  Dorota  (dawniej: Roszkowska) adiunkt I etat
dr Sobolewska-Poniedziałek  Ewa  (dawniej: Sobolewska) adiunkt I etat

Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości:
Kierownik: dr hab. Arkadiusz  Świadek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Dzikowski  Piotr adiunkt I etat
dr hab. inż. Dzikuć  Maciej profesor UZ I etat
dr Gorączkowska  Jadwiga adiunkt I etat
mgr Majewska  Alicja wykładowca I etat
prof. dr hab. Panek  Emil I etat
dr hab. Świadek  Arkadiusz profesor UZ I etat
dr Tomaszewski  Marek adiunkt I etat

Katedra Makroekonomii i Finansów:
Kierownik: prof. dr hab. Eulalia  Skawińska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. inż. Barska  Anetta profesor UZ I etat
mgr Bromber  Piotr wykładowca I etat
dr Niewiadomska  Anna starszy wykładowca I etat
prof. dr hab. Skawińska  Eulalia prof. zwyczajny I etat
dr Wyrwa  Joanna adiunkt I etat

Katedra Polityki Regionalnej:
Kierownik: dr hab. Waldemar  Sługocki

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Flakowski  Jarosław adiunkt I etat
dr Jakubowski  Edward adiunkt I etat
dr Kotylak  Sławomir adiunkt I etat
dr Łoś-Tomiak  Anna  (dawniej: Tomiak) adiunkt I etat
dr Ostrouch  Tymon adiunkt I etat
prof. dr hab. Sikora  Jan prof. zwyczajny I etat
dr hab. Sługocki  Waldemar profesor UZ I etat

Sekretariat Instytutu Ekonomii i Finansów:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Raunke  Marta referent I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Janowicz
E-mail:    m.janowicz@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania
Imię:    Marta
Nazwisko:    Raunke
E-mail:    m.raunke@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania