Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Wiesław  Danielak
 
 Zastępca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia
 dr hab. inż. Marcin Relich

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    14

Komunikacja: 
Telefon(y):    797977238
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Controllingu:
Kierownik: dr hab. inż. Anna  Saniuk

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Kozaryn  Maciej adiunkt I etat
dr inż. Łobos  Anna  (dawniej: Gondek) adiunkt I etat
dr hab. inż. Relich  Marcin profesor UZ I etat
dr hab. inż. Saniuk  Anna profesor UZ I etat
mgr Wasylkowska  Magdalena asystent I etat

Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych:
Kierownik: dr hab. inż. Sebastian  Saniuk

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Barnowska  Beata asystent I etat
mgr Dulewicz  Przemysław asystent I etat
prof. zw. dr hab. Gołdyka  Leszek prof. zwyczajny I etat
dr Ludwiczak  Anna  (dawniej: Kubacka) adiunkt I etat
dr hab. inż. Saniuk  Sebastian profesor UZ I etat
dr Szudra  Paweł I etat
mgr Zagajewski  Arkadiusz asystent I etat

Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych:
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof  Witkowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Huk  Katarzyna adiunkt I etat
mgr inż. Kubicki  Janusz wykładowca I etat
mgr Kurowski  Mateusz I etat
dr inż. Kużdowicz  Dorota adiunkt I etat
dr inż. Kużdowicz  Paweł adiunkt I etat
dr inż. Mazurkiewicz  Marta adiunkt I etat
dr hab. inż. Nikiel  Sławomir profesor UZ I etat
dr Perzyńska  Agnieszka adiunkt I etat
mgr inż. Wasilewski  Wiesław asystent I etat
dr hab. inż. Witkowski  Krzysztof profesor UZ I etat

Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji:
Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina  Stankiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Bortnowska  Hanna  (dawniej: Noskowska) adiunkt I etat
dr inż. Góralczyk  Marzena adiunkt I etat
dr inż. Łychmus  Patrycja adiunkt I etat
dr Maciejewska  Renata adiunkt I etat
dr Moczulska  Marta adiunkt I etat
dr Seiler  Bartosz adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Stankiewicz  Janina prof. zwyczajny I etat

Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu:
Kierownik: dr hab. inż. Przemysław  Niewiadomski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Dalecka-Zaborowska  Magdalena  (dawniej: Dalecka) adiunkt I etat
dr hab. inż. Danielak  Wiesław profesor UZ I etat
mgr Gębska  Karolina wykładowca I etat
dr inż. Graczyk  Krzysztof adiunkt I etat
mgr Lesicki  Dariusz asystent I etat
mgr Łagutko  Tomasz asystent I etat
dr hab. inż. Niewiadomski  Przemysław profesor UZ I etat
dr inż. Siuda  Jarosław adiunkt I etat
dr Stankiewicz  Dariusz adiunkt I etat
dr Śnihur  Janusz adiunkt I etat
dr inż. Tabaczniuk  Tadeusz adiunkt I etat
dr Wysocki  Robert adiunkt obecnie zatrudniony

Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną:
Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena  Graczyk

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Adamczyk  Janusz adiunkt I etat
prof. zw. dr hab. Borys  Tadeusz prof. zwyczajny I etat
mgr Dybikowska  Adrianna asystent I etat
prof. dr hab. inż. Graczyk  Magdalena prof. zwyczajny I etat
dr inż. Kaźmierczak-Piwko  Leszek  (dawniej: Kaźmierczak) adiunkt I etat
dr inż. Michalska  Monika  (dawniej: Kowalczyk) adiunkt I etat
dr hab. inż. Zarębska  Joanna profesor UZ I etat

Katedra Zarządzania Wartością:
Kierownik: dr hab. Dariusz  Sobotkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Inków  Monika asystent I etat
dr Lubimow-Burzyńska  Iwona  (dawniej: Lubimow) adiunkt I etat
prof. zw. dr hab. inż. Skalik  Jan prof. zwyczajny I etat
dr hab. Sobotkiewicz  Dariusz profesor UZ I etat

Sekretariat Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lic. Janowicz  Marta referent I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Janowicz
E-mail:    m.janowicz@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania
Imię:    Marta
Nazwisko:    Raunke
E-mail:    m.raunke@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania