Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Centrum Symulacji Medycznej

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    - / - (Kampus: -)
Pomieszczenie:    0

Komunikacja: 
Telefon(y):   
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lic. Augustynowicz  Kacper informatyk I etat
Galant  Renata samodzielny referent I etat
mgr Hincyngier  Ada referent techniczny 1/2 et.
dr Jasik-Pyzdrowska  Justyna adiunkt I etat
mgr Juszczyszyn  Wioletta referent techniczny 1/2 et.
inż. Piasta  Angela referent techniczny I etat
mgr Rozpędowski  Piotr wykładowca I etat
mgr Żeromska-Michniewicz  Agnieszka kierownik I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Belica
E-mail:    b.belica@cm.uz.zgora.pl
Uwagi:    
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Imię:    Paweł
Nazwisko:    Kowalski
E-mail:    p.kowalski@cm.uz.zgora.pl
Uwagi: