Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Ryszard  Rybski
 
 Zastępca Dyrektora
 dr inż. Leszek Furmankiewicz

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    525

Komunikacja: 
Telefon(y):    683282222 , 683247296
Fax(y):    683254615
E-mail(e):    imei@imei.uz.zgora.pl
  R.Rybski@imei.uz.zgora.pl
  e.zaleska@imei.uz.zgora.pl
WWW:    www.imei.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Doktoranci w Instytucie Metrologii Elektroniki i Informatyki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Krasowski  Krzysztof student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr inż. Krzywicki  Kazimierz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Łukaniszyn  Norbert student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Macioszek  Łukasz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Wnęk  Piotr student studiów doktoranckich absolwent

Pracownia Metrologii Elektrycznej:
Kierownik:  


Pracownia Systemów Pomiarowych:
Kierownik: mgr inż. Maciej  Cepowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Cepowski  Maciej kierownik pracowni I etat
inż. Staromłyński  Witold referent techniczny I etat

Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Metrologii Elektroniki i Informatyki:
Kierownik: mgr inż. Maciej  Cepowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Łukaniszyn  Norbert specjalista I etat
mgr Majewska  Marzena starszy specjalista I etat

Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
Zaleska  Ewa specjalista I etat

Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy:
Kierownik: dr inż. Jacek  Tkacz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. zw. dr hab. inż. Barkalov  Oleksandr prof. zwyczajny I etat
dr inż. Bieganowski  Jacek adiunkt I etat
dr inż. Bukowiec  Arkadiusz adiunkt nie pracuje
dr inż. Doligalski  Michał adiunkt I etat
dr inż. Gratkowski  Tomasz st. wykładowca I etat
dr inż. Michta  Emil adiunkt I etat
dr inż. Mielcarek  Kamil adiunkt I etat
dr inż. Popławski  Andrzej st. wykładowca I etat
dr inż. Powroźnik  Piotr adiunkt I etat
dr inż. Szulim  Robert adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Titarenko  Larysa prof. zwyczajny I etat
dr inż. Tkacz  Jacek adiunkt I etat

Zakład Metrologii i Elektroniki:
Kierownik: dr hab. inż. Sergiusz  Sienkowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Dąbrowski  Robert adiunkt nie pracuje
dr inż. Eljasz  Dariusz adiunkt I etat
dr inż. Furmankiewicz  Leszek st. wykładowca I etat
dr hab. inż. Kaczmarek  Janusz profesor UZ I etat
dr hab. inż. Kłosiński  Radosław profesor UZ I etat
dr inż. Kozioł  Mirosław adiunkt I etat
dr inż. Krajewski  Mariusz adiunkt I etat
mgr inż. Macioszek  Łukasz wykładowca I etat
dr inż. Markowski  Adam st. wykładowca I etat
dr hab. inż. Miczulski  Wiesław profesor UZ I etat
dr inż. Mróz  Piotr adiunkt I etat
dr hab. inż. Rybski  Ryszard profesor UZ I etat
dr hab. inż. Sienkowski  Sergiusz profesor UZ I etat
dr inż. Sobolewski  Łukasz adiunkt I etat

Zakład Teorii Obwodów:
Kierownik:  


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. zw. dr hab. inż. Adamski  Marian - nie pracuje
dr inż. Andrzejewski  Grzegorz - nie pracuje
mgr inż. Białowąs  Mirosław nie pracuje
dr hab. inż. Bolikowski  Jerzy nie pracuje
mgr inż. Chulist  Paweł student studiów doktoranckich skreślony z listy
dr inż. Florczyk  Marek nie pracuje
mgr inż. Hołodok  Artur nie pracuje
prof. dr hab. inż. Jagielski  Jan nie pracuje
mgr inż. Jasiński  Kamil - nie pracuje
dr hab. inż. Jaskulski  Jerzy nie pracuje
mgr inż. Karczewski  Tomasz nie pracuje
dr inż. Kawecka  Elżbieta  (dawniej: ,) adiunkt nie pracuje
dr hab. inż. Kłos  Zbigniew Józef nie pracuje
mgr inż. Kontorski  Kamil student studiów doktoranckich absolwent
mgr inż. Krawczyszyn  Grzegorz nie pracuje
dr inż. Krzyk  Przemysław nie pracuje
mgr inż. Krzywoszyja  Grzegorz student studiów doktoranckich absolwent
dr inż. Kulesza  Włodzimierz nie pracuje
dr hab. inż. Lal-Jadziak  Jadwiga  (dawniej: Lal) nie pracuje
mgr inż. Lewandowski  Wojciech nie pracuje
mgr inż. Mężyk  Oskar student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
dr hab. inż. Mroczko  Franciszek nie pracuje
mgr inż. Nowak  Jarosław student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Odwrot  Krzysztof student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Rot  Maciej student studiów doktoranckich skreślony z listy
dr inż. Rożnowski  Eugeniusz nie pracuje
mgr inż. Sawicki  Krzysztof - skreślony z listy
dr inż. Siwczyńska  Zuzanna nie pracuje
prof. dr hab. inż. Siwczyński  Maciej nie pracuje
mgr inż. Skorupska  Izabela - absolwent
Steć  Dorota nie pracuje
dr hab. inż. Walkowiak  Maciej nie pracuje
dr inż. Węgrzyn  Marek - nie pracuje
mgr inż. Winiarczyk  Sławomir nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Ewa
Nazwisko:    Zaleska
E-mail:    E.Zaleska@imei.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki