Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Robert  Smoleński
 
 Zastępca Dyrektora Instytutu
 dr hab. inż. Wojciech Paszke

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    pok. 411

Komunikacja: 
Telefon(y):    683282538 , 789441678
Fax(y):    683247293 , 683254615
E-mail(e):    sekretariat@iee.uz.zgora.pl
WWW:    www.iee.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Doktoranci w Instytucie Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Chodunaj  Mieczysław student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Fechner  Daniel student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr inż. Fiałka  Waldemar student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr inż. Kowalski  Mateusz student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr Protsiuk  Volodymyr student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Sadowski  Zbigniew student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr inż. Semashka  Siarhei student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr inż. Stefanowicz  Łukasz student studiów doktoranckich absolwent
mgr inż. Szott  Marcin student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Tadra  Grzegorz student studiów doktoranckich absolwent

Pracownia Inżynierii Elektrycznej:
Kierownik: mgr inż. Tadeusz  Gil

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Gil  Tadeusz kierownik pracowni I etat
mgr inż. Grela  Paweł obecnie zatrudniony
mgr inż. Kobyłecki  Witold specjalista inżynieryjno-techniczny I etat
inż. Miładowski  Michał referent inżynieryjno-techniczny I etat
inż. Przybylski   Michał referent inżynieryjno-techniczny I etat

Sekretariat Instytutu:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Pietrań  Joanna specjalista I etat

Zakład Automatyki Przemysłowej i Energoelektroniki:
Kierownik: dr hab. inż. Paweł  Szcześniak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Amr  Madi specjalista badawczo-techniczny obecnie zatrudniony
dr inż. Buciakowski  Mariusz adiunkt I etat
mgr inż. Douglas  Nascimento specjalista badawczo-techniczny obecnie zatrudniony
dr hab. inż. Fedyczak  Zbigniew profesor UZ I etat
prof. zw. dr hab. inż. Gałkowski  Krzysztof prof. zwyczajny I etat
dr inż. Grobelna  Iwona  (dawniej: Jóźwiak) adiunkt I etat
mgr inż. Klimkowicz  Kamil asystent I etat
mgr inż. Maniarski  Robert asystent I etat
dr hab. inż. Paszke  Wojciech profesor UZ I etat
dr hab. inż. Sozański  Krzysztof profesor UZ I etat
dr hab. inż. Szcześniak  Paweł profesor UZ I etat
mgr inż. Trzciński  Daniel asystent I etat

Zakład Informatyki Stosowanej i Elektroniki:
Kierownik:  


Zakład Systemów Elektroenergetycznych:
Kierownik: dr inż. Piotr  Leżyński

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Elsayed  Waseem specjalista badawczo-techniczny obecnie zatrudniony
mgr inż. Hajdasz  Sylwia  (dawniej: Kaczmarek) asystent I etat
dr hab. inż. Kempski  Adam profesor UZ I etat
dr inż. Leżyński  Piotr adiunkt I etat
mgr inż. Lok Choon  Long specjalista badawczo-techniczny obecnie zatrudniony
mgr inż. Loschi  Hermes specjalista badawczo-techniczny obecnie zatrudniony
dr inż. Piontek  Sławomir st. wykładowca I etat
dr hab. inż. Smoleński  Robert profesor UZ I etat
mgr inż. Wermiński  Szymon asystent I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Aguiar do Nascimento  Douglas doktorant student studiów doktoranckich
prof. zw. dr hab. inż. Benysek  Grzegorz nie pracuje
doc. dr inż. Branicki  Ryszard nie pracuje
dr inż. Brzeziński  Ryszard nie pracuje
dr inż. Chamerski  Tadeusz nie pracuje
mgr El Sayed  Waseem doktorant student studiów doktoranckich
mgr Fekieta  Daniel skreślony z listy
mgr inż. Jankowski  Maciej nie pracuje
dr hab. inż. Jarnut  Marcin nie pracuje
dr hab. inż. Kaniewski  Jacek nie pracuje
dr hab. inż. Karatkevich  Andrei nie pracuje
dr inż. Kiernicki  Jacek nie pracuje
prof. dr hab. inż. Korotyeyev  Igor nie pracuje
dr inż. Kot  Emil nie pracuje
mgr inż. Kukluk  Jacek nie pracuje
mgr inż. Kurcewicz  Rafał nie pracuje
dr hab. inż. Kurowski  Tadeusz nie pracuje
dr inż. Leszczyńska  Hanna nie pracuje
mgr Lok  Choon Long doktorant student studiów doktoranckich
mgr Madi  Amr Ibrahim doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. inż. Olencki  Andrzej nie pracuje
mgr Pilimon  Łukasz doktorant student studiów doktoranckich
dr inż. Rusiński  Jacek nie pracuje
mgr inż. Skórski  Krzysztof nie pracuje
Sroka  Andrzej nie pracuje
prof. dr hab. inż. Strzelecki  Ryszard nie pracuje
mgr inż. Szymanek  Marek nie pracuje
mgr inż. Waśkowicz  Bartosz nie pracuje
mgr Will  Marcin doktorant student studiów doktoranckich
mgr inż. Wiśniewski  Sylwester nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Witold
Nazwisko:    Kobyłecki
E-mail:    W.Kobylecki@iee.uz.zgora.pl
Uwagi: