Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Robert  Smoleński
 
 Zastępca Dyrektora Instytutu
 dr hab. inż. Wojciech Paszke

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    pok. 411

Komunikacja: 
Telefon(y):    683282538 , 789441678
Fax(y):    683247293 , 683254615
E-mail(e):    sekretariat@iee.uz.zgora.pl
WWW:    www.iee.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Doktoranci w Instytucie Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Chodunaj  Mieczysław student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Fechner  Daniel student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr inż. Fiałka  Waldemar student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr Hajdasz  Sylwia  (dawniej: Kaczmarek) student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Kowalski  Mateusz student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr Protsiuk  Volodymyr student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Sadowski  Zbigniew student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr inż. Semashka  Siarhei student studiów doktoranckich skreślony z listy
mgr inż. Stefanowicz  Łukasz student studiów doktoranckich absolwent
mgr inż. Szott  Marcin student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Tadra  Grzegorz student studiów doktoranckich absolwent

Pracownia Inżynierii Elektrycznej:
Kierownik: mgr inż. Tadeusz  Gil

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Gil  Tadeusz kierownik pracowni I etat
mgr inż. Grela  Paweł obecnie zatrudniony
mgr inż. Kobyłecki  Witold specjalista inżynieryjno-techniczny I etat
inż. Miładowski  Michał obecnie zatrudniony
mgr inż. Szymanek  Marek starszy referent I etat

Sekretariat Instytutu:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Pietrań  Joanna specjalista I etat

Zakład Automatyki Przemysłowej i Energoelektroniki:
Kierownik: dr hab. inż. Paweł  Szcześniak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. inż. Fedyczak  Zbigniew profesor UZ I etat
dr hab. inż. Kaniewski  Jacek adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Korotyeyev  Igor prof. zwyczajny I etat
dr hab. inż. Paszke  Wojciech profesor UZ I etat
dr hab. inż. Sozański  Krzysztof adiunkt I etat
dr hab. inż. Szcześniak  Paweł profesor UZ I etat
mgr inż. Waśkowicz  Bartosz wykładowca I etat

Zakład Informatyki Stosowanej i Elektroniki:
Kierownik: dr hab. inż. Remigiusz   Wiśniewski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Bazydło  Grzegorz adiunkt I etat
dr inż. Grobelna  Iwona  (dawniej: Jóźwiak) adiunkt I etat
dr inż. Łabiak  Grzegorz adiunkt I etat
dr hab. inż. Wiśniewski  Remigiusz profesor UZ I etat
mgr inż. Wojnakowski  Marcin wykładowca I etat

Zakład Systemów Elektroenergetycznych:
Kierownik: dr hab. inż. Marcin  Jarnut

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Elsayed  Waseem obecnie zatrudniony
dr hab. inż. Jarnut  Marcin profesor UZ I etat
dr hab. inż. Kempski  Adam profesor UZ I etat
dr inż. Leżyński  Piotr adiunkt I etat
mgr inż. Lok Choon  Long obecnie zatrudniony
mgr inż. Loschi  Hermes obecnie zatrudniony
dr inż. Piontek  Sławomir st. wykładowca I etat
dr hab. inż. Smoleński  Robert profesor UZ I etat
mgr inż. Wermiński  Szymon asystent I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. zw. dr hab. inż. Benysek  Grzegorz nie pracuje
doc. dr inż. Branicki  Ryszard nie pracuje
dr inż. Brzeziński  Ryszard nie pracuje
dr inż. Chamerski  Tadeusz nie pracuje
mgr Fekieta  Daniel skreślony z listy
mgr inż. Jankowski  Maciej nie pracuje
dr hab. inż. Karatkevich  Andrei nie pracuje
dr inż. Kiernicki  Jacek nie pracuje
dr inż. Kot  Emil nie pracuje
mgr inż. Kukluk  Jacek nie pracuje
mgr inż. Kurcewicz  Rafał nie pracuje
dr hab. inż. Kurowski  Tadeusz nie pracuje
dr inż. Leszczyńska  Hanna nie pracuje
dr hab. inż. Olencki  Andrzej nie pracuje
dr inż. Rusiński  Jacek nie pracuje
mgr inż. Skórski  Krzysztof nie pracuje
Sroka  Andrzej nie pracuje
prof. dr hab. inż. Strzelecki  Ryszard nie pracuje
mgr inż. Wiśniewski  Sylwester nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Witold
Nazwisko:    Kobyłecki
E-mail:    admin@iee.uz.zgora.pl
Uwagi: