Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Inżynierii Środowiska

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Sylwia  Myszograj  (dawniej: Kaszubska)
 
 Z-ca Dyrektora Instytutu
 dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk  (dawniej: Płuciennik)

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z.Szafrana 15, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Instytutu Inżynierii Środowiska / A-12 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    pok.103;103 A,103 B

Komunikacja: 
Telefon(y):    2637
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Myszograj@iis.uz.zgora.pl
  E.Pluciennik@iis.uz.zgora.pl
WWW:    www.iis.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska:
Kierownik: mgr inż. Tadeusz  Butrymowicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Butrymowicz  Tadeusz kierownik I etat
Kaczmarek  Jerzy starszy specjalista I etat
mgr inż. Lechów  Hanna starszy specjalista I etat
Mądrzyk  Justyna laborant I etat
dr inż. Walczak  Barbara gł. specjalista ds. technicznych I etat
Wojciechowski  Wojciech pracownik techniczny nie pracuje
mgr inż. Żychlińska-Bernard  Kinga I etat

Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Inżynierii Środowiska:
Kierownik:  


Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Godzisz  Karolina specjalista ds. administracyjnych I etat

Zakład Ekologii Stosowanej:
Kierownik: dr hab. Marlena  Piontek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Łuszczyńska  Katarzyna  (dawniej: Bednar) adiunkt I etat
dr hab. Piontek  Marlena profesor UZ I etat

Zakład Geoinżynierii i Rekultywacji:
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej  Greinert

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Asani  Anna  (dawniej: Bobowska) adiunkt nie pracuje
dr hab. inż. Drab  Michał profesor UZ I etat
dr inż. Gortych  Marta  (dawniej: Gawron) asystent I etat
dr hab. inż. Greinert  Andrzej profesor UZ I etat
dr hab. Kołodziejczyk  Urszula profesor UZ I etat
dr inż. Kostecki  Jakub adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Lipnicki  Zygmunt prof. zwyczajny I etat
dr inż. Wasylewicz  Róża  (dawniej: Fruzińska) adiunkt I etat

Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych:
Kierownik: dr inż. Ireneusz  Nowogoński

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Bernasiński  Jan asystent z doktoratem nie pracuje
dr inż. Jasiewicz  Marzena adiunkt I etat
prof. zw. dr hab. inż. Kozioł  Joachim prof. zwyczajny obecnie zatrudniony
prof. dr hab. inż. Kuczyński  Tadeusz prof. zwyczajny I etat
dr inż. Nadolna  Marzena adiunkt nie pracuje
dr inż. Nowak  Teresa asystent z doktoratem nie pracuje
dr inż. Nowogoński  Ireneusz adiunkt I etat
dr inż. Ogiołda  Ewa adiunkt I etat
dr inż. Sieciechowicz  Aleksandra adiunkt I etat
dr inż. Słobodzian-Ksenicz  Oryna adiunkt nie pracuje
dr inż. Ziembicki  Piotr adiunkt I etat
mgr inż. Zięba  Andrzej st. wykładowca nie pracuje

Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych -- Pracownia Komputerowa:
Kierownik:  


Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów:
Kierownik: dr Izabela  Krupińska  (dawniej: Żurek)

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. inż. Amon  Barbara profesor UZ I etat
dr inż. Jakubaszek  Anita adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Jędrczak  Andrzej prof. zwyczajny I etat
dr Krupińska  Izabela  (dawniej: Żurek) adiunkt I etat
dr hab. inż. Myszograj  Sylwia  (dawniej: Kaszubska) profesor UZ I etat
dr inż. Płuciennik-Koropczuk  Ewelina  (dawniej: Płuciennik) adiunkt I etat
dr inż. Suchowska-Kisielewicz  Monika asystent I etat
dr hab. Winiwarter  Wilfried profesor UZ I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Czarna  Magdalena student studiów doktoranckich
dr inż. Hudak  Magda adiunkt nie pracuje
Kuroczycki  Lech student studiów doktoranckich
Magiełda  Marcin student studiów doktoranckich
Mazgajczyk  Jolanta specjalista I etat
dr hab. Najbar  Bartłomiej profesor UZ nie pracuje
mgr inż. Osyczka  Dominik student studiów doktoranckich
Ratajska  Katarzyna student studiów doktoranckich
dr Rychła  Anna samodzielny referent I etat
prof. dr hab. inż. Sadecka  Zofia nie pracuje
Skoczylas  Marta  (dawniej: Przewocka) student studiów doktoranckich
Skrzypczak  Grzegorz student studiów doktoranckich
mgr Śliwińska  Agnieszka student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Wieliczko  Aleksandra doktorant student studiów doktoranckich
mgr inż. Żebrowska  Marta student studiów doktoranckichDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Karolina
Nazwisko:    Godzisz
E-mail:    sekretariat@iis.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska