Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Matematyki

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor
 prof. dr hab. Marian  Nowak
 
 Z-ca Dyrektora
 dr hab. Bogdan Szal

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    --

Komunikacja: 
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Redakcja 'Discussiones Mathematicae' :
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
Gwóźdź-Regus  Izabela st. technik I etat
dr Michalak  Danuta specjalista umowa zlecenie

Sekretariat Instytutu Matematyki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Borowiecka  Marzanna starszy specjalista I etat
Łuszczyńska  Alicja specjalista I etat
mgr inż. Raubo  Przemysław starszy specjalista I etat

Zakład Algebry i Geometrii:
Kierownik: dr hab. Krzysztof  Przesławski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Białek  Krystyna st. wykładowca I etat
dr Czerwiński  Sebastian asystent I etat
dr hab. Kisielewicz  Andrzej profesor UZ I etat
dr Łysakowska  Magdalena adiunkt I etat
dr Mędryk  Barbara asystent I etat
dr hab. Przesławski  Krzysztof profesor UZ I etat
dr Skowronek-Kaziów  Joanna adiunkt I etat
dr Szelecka  Alina st. wykładowca I etat

Zakład Analizy Matematycznej:
Kierownik: prof. dr hab. Marian  Nowak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Kranz  Radosława  (dawniej: Pempera) asystent I etat
prof. dr hab. Nowak  Marian prof. zwyczajny I etat
dr Rzepka  Aleksandra adiunkt I etat
dr Sylwestrzak-Maślanka  Ewa  (dawniej: Sylwestrzak) adiunkt I etat
dr hab. Szal  Bogdan profesor UZ I etat

Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji:
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej  Cegielski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. inż. Balbus  Łukasz adiunkt I etat
prof. dr hab. Cegielski  Andrzej prof. zwyczajny I etat
dr Niedziela  Maciej adiunkt I etat
prof. dr hab. Nowak  Andrzej prof. zwyczajny I etat
dr hab. Rybiński  Longin profesor UZ I etat
dr hab. Świtalski  Zbigniew profesor UZ I etat

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej:
Kierownik: dr hab. Elżbieta  Sidorowicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Borowiecka-Olszewska  Marta  (dawniej: Borowiecka) adiunkt I etat
dr hab. Drgas-Burchardt  Ewa profesor UZ I etat
dr Fabiś  Florian st. wykładowca I etat
dr Fiedorowicz  Anna adiunkt I etat
dr Jesse-Józefczyk  Katarzyna asystent I etat
dr hab. Sidorowicz  Elżbieta profesor UZ I etat

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej:
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy  Motyl

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Karczewska  Anna profesor UZ I etat
prof. zw. dr hab. Kisielewicz  Michał prof. nadzwyczajny I etat
dr hab. Michta  Mariusz profesor UZ I etat
prof. dr hab. Motyl  Jerzy prof. zwyczajny I etat
dr Syga  Joachim adiunkt I etat

Zakład Równań Funkcyjnych:
Kierownik: prof. dr hab. Janusz  Matkowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Głazowska  Dorota adiunkt I etat
dr Jarczyk  Justyna  (dawniej: Błasińska) adiunkt I etat
prof. dr hab. Jarczyk  Witold prof. zwyczajny I etat
dr Małolepszy  Tomasz adiunkt I etat
prof. dr hab. Matkowski  Janusz prof. nadzwyczajny I etat

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii:
Kierownik: prof. dr hab. Roman  Zmyślony

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Kozioł  Arkadiusz asystent I etat
prof. dr hab. Zmyślony  Roman prof. nadzwyczajny I etat
dr hab. Zontek  Stefan profesor UZ I etat

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii - Pracownia Zastosowań Matematyki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Arkit  Aleksandra  (dawniej: Dziok) st. wykładowca I etat
dr Bojarski  Jacek adiunkt I etat
dr Dylewski  Robert adiunkt I etat
dr Synówka  Ewa adiunkt I etat
dr Wojciech  Magdalena  (dawniej: Nowak) adiunkt I etat

Zakład Zastosowań Informatyki:
Kierownik: dr hab. inż. Silva  Robak  (dawniej: Luther)

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Jabłoński  Janusz adiunkt I etat
dr inż. Lasota  Agnieszka adiunkt I etat
mgr Majczak  Andrzej st. wykładowca I etat
dr hab. inż. Robak  Silva  (dawniej: Luther) profesor UZ I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Asienkiewicz  Hubert student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Drzystek  Agata student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Duzinkiewicz  Krzysztof student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Himmel  Martin student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Kiwerski  Tomasz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Klecha  Joanna student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Krasińska  Joanna  (dawniej: Sobolewska) student studiów doktoranckich nie pracuje
mgr Kubiak  Maciej student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Kubiak  Mateusz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Lassota  Wojciech student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Miadziołko  Ryszard student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Miechowicz  Zofia student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Nowak  Anna student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Sadowski  Łukasz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Stochmal  Juliusz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Sudzik  Mariusz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Szczeciński  Maciej student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Śpitalniak  Joanna student studiów doktoranckich student studiów doktoranckichDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Natalia
Nazwisko:    Gawłowicz
E-mail:    N.Gawlowicz@wmie.uz.zgora.pl
Uwagi:    Administrator danych osobowych systemu PERS dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Imię:    Przemysław
Nazwisko:    Raubo
E-mail:    P.Raubo@wmie.uz.zgora.pl
Uwagi: