Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Humanistyczny

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan Wydziału
 dr hab. Jarosław   Dudek
 
 Prodziekan ds. Nauki
 dr hab. Cezary Lipiński
 
 Prodziekan ds. Studenckich
 dr Nel Bielniak

Jednostki podległe: 
Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filozofii
Instytut Historii
Instytut Neofilologii

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    100

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283264
Fax(y):     683283264
E-mail(e):    sekretariat@wh.uz.zgora.pl
WWW:    www.wh.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Urszula
Nazwisko:    Wawrzyn-Stachowicz
E-mail:    uwawrzyn@uz.zgora.pl
Uwagi:    Dziekanat Wydziału Humanistycznego