Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Collegium Medicum

Kierownictwo Jednostki: 
 Prorektor ds. Collegium Medicum
 prof. dr hab. nauk med. Maciej  Zabel
 
 Dziekan Collegium Medicum
 dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska
 
 Prodziekan ds. Studiów i Studentów Collegium Medicum
 dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna
 
 Prodziekan ds. Klinicznych
 dr n med. Paweł Jarmużek

Jednostki podległe: 
Byli pracownicy Collegium Medicum
Centrum Symulacji Medycznej
Instytut Nauk Medycznych
Instytut Nauk o Zdrowiu

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    119, 112

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283105
Fax(y):    
E-mail(e):    biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
WWW:    www.wlnz.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Belica
E-mail:    b.belica@cm.uz.zgora.pl
Uwagi:    
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Imię:    Paweł
Nazwisko:    Kowalski
E-mail:    p.kowalski@cm.uz.zgora.pl
Uwagi: