Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan Wydziału
 dr hab. inż. Piotr  Kułyk
 
 Prodziekan ds. Studenckich
 dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko  (dawniej: Kaźmierczak)
 
 Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
 dr Paweł Szudra

Jednostki podległe: 
--
Byli Pracownicy Jednostki
Instytut Ekonomii i Finansów
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    11

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282555
Fax(y):     683282554
E-mail(e):    sekretariat@wez.uz.zgora.pl
WWW:    www.wez.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Janowicz
E-mail:    m.janowicz@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania
Imię:    Marta
Nazwisko:    Raunke
E-mail:    m.raunke@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania