Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Mechaniczny

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan Wydziału
 dr hab. inż. Władysław  Papacz
 
 Prodziekan ds. Studenckich
 dr inż. Piotr Gawłowicz

Jednostki podległe: 
Byli Pracownicy Wydziału Mechanicznego
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Instytut Inżynierii Mechanicznej

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    322

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282617 , 683282514 , 683282270 , 683282655
Fax(y):     683282620
E-mail(e): 
WWW:    www.wm.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jolanta
Nazwisko:    Grzesiak
E-mail:    J.Grzesiak@wm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Mechanicznego
Imię:    Urszula
Nazwisko:    Skiruk
E-mail:    U.Skiruk@ibem.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn