Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Janina Wallis 

 
Stanowisko:    starszy kustosz dyplomowany
Jednostka  organizacyjna:    - Biblioteka Sztuki
  - Biblioteka Uniwersytecka
  - Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Wiśniowa 10 a, 65-517 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-24 (Kampus: miasto)
Pokój:    06
Telefon(y):    508568459
Fax(y):   
E-mail(e):    J.Wallis@bu.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    kurator sztuki

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Biblioteka Sztuki
Funkcja:    kierownikDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jadwiga
Nazwisko:    Jarczyk
E-mail:    J.Jarczyk@bu.uz.zgora.pl
Uwagi:    Biblioteka Uniwersytecka